Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter"

Transkript

1 Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får de mulighed for at oprette nye rapporter og redigere eksisterende. Man bliver oprettet ved at henvende sig til GEUS på (angiv venligst [Rapportdatabase] som emne). Rapportdatabasen findes på hjemmesiden Log ind Når man har modtaget sit brugernavn/kodeord logger man ind fra skærmbilledet kortsøgning ved at klikke på linket upload / ret egne data. I vinduet, der kommer frem, klikker man på linket Opret ny rapport, hvorefter skærmbilledet er som vist i figur 1. Figur 1: Indtastning af ny rapport. Kun den øverste del af skærmbilledet er vist. Bemærk menulinen Data, Kodelister og Gå til kortsøgning øverst. Kun feltet Titel er påkrævet. Brugeren udfylder i øvrigt felterne efter behov. Kodelister Felterne kommune, amt, rådgiver, rekvirent, kontaktperson og formål er kodelister, som vælges via en rullemenu. Brugeren har mulighed for at redigere i kodelisterne firma (som både dækker rådgiver og rekvirent) og kontaktperson via menuen Kodelister - se figur 1. Version 26. jan 2010! Side 1 af 8

2 Metoder, nøgleord og miljøcentre Nederst er der mulighed for at angive et antal metoder, nøgleord og miljøcentre, der skal kobles til rapporten. Området består af tre faneblade, som vist i figur 2 herunder. Figur 2: Nederste del af skærmbilledet til indtastning af nye rapporter giver mulighed for at koble et antal metoder, nøgleord og miljøcentre til rapporten. Envidere findes Gem og Fortryd knapperne. Digitale bilag uploades først når rapporten er gemt. For alle tre faner gælder, at man vælger et eller flere emner i venstre liste og klikker Tilføj hvorefter de valgte emner kommer til syne i den højre liste. Under Metoder angives de overordnede geo-metoder som rapporten omhandler. Her har man f.eks. mulighed for at angive, at rapporten omhandler en opstillet grundvandsmodel, eller at det er en prøvepumpning af en vandforsyningsboring. Fanen Nøgleord giver mulighed for at tilknytte et antal nøgleord efter eget valg. De skal først oprettes i menuen Kodelister øverst i skærmbilledet (se figur 1). GEUS anbefaler indtil videre, at man her angiver navnene på den eller de kommuner rapporten er tiltænkt. Hvis f.eks. der er tale om en grundvandskortlægning i Jammerbugt Kommune oprettes Jammerbugt Kommune som et nøgleord og tilkobles rapporten. Sidste faneblad - Miljøcentre - bruges til at angive det eller de miljøcentre rapporten er rekvireret af. Husk at gemme rapporten! Når du er tilfreds klikker du på knappen Gem for at gemme rapporten. Bemærk, at det ikke er muligt, at uploade hovedrapport, bilag eller at georeferere før rapporten er gemt. Upload rapporten og bilag Når rapporten er gemt kan man uploade en fil (typisk i PDF format) med rapporten. Der er mulighed for separat at uploade hovedrapporten og bilag og det anbefales, da bilagene ofte fylder temmeligt meget og det kan være en fordel for brugeren kun at downloade enkelte interessante emner. Version 26. jan 2010! Side 2 af 8

3 I øjeblikket er det kun muligt, at uploade dokumenter og bilag der hver især fylder mindre end 100 MB. GEUS anbefaler, at større dokumenter splittes op i flere mindre og at brugeren i øvrigt sikrer sig, at f.eks. billeder i PDF-filer ikke er indlejret i større opløsning end nødvendigt. Desuden anbefaler vi, at man nøje overvejer indholdet af ZIP-filer, så de ikke bliver unødigt store. Du uploader rapporter og bilag sådan: Find først rapporten ved at indtaste tilstrækkeligt med oplysninger i fritekst søgefeltet eller tryk på knappen Editér når du har gemt rapporten. Nederst på siden har du nu mulighed for at gemme hovedrapport, digitale bilag eller tilføje at georeferencer, se figur 3. Figur 3: Nederste del af skærmbilledet til indtastning af ny rapport som det ser ud efter rapporten er gemt første gang. Afsnittene HovedRapport, Digitale Bilag og Georeference bliver nu synlige. Klik på knappen Upload rapport ved afsnittet HovedRapport, se figur 3. Klik på knappen Vælg fil..., vælg den fil du vil uploade og klik på knappen Upload og derefter på knappen Tilføj dokument, se figur 4. VIGTIGT: Herefter skal du gemme rapporten igen ved at klikke på knappen Gem nederst på siden. Version 26. jan 2010! Side 3 af 8

4 Figur 4: Man uploader en hovedrapport ved at klikke på knappen Vælg fil (1) hvorefter en dialogboks giver mulighed for at browse til det sted, hvor ens fil ligger. Derefter klikkes på knappen Upload (2). Når filen er uploadet klikkes til sidst på knappen Tilføj dokument (3). Bemærk, at skæmbilledet kun indeholder ét af de små detailvinduer ad gangen. De er forskudt for hinanden på figuren for bedre at kunne illustrere proceduren. Hvis du vil uploade bilag eller tilføje en georeference klikker du nu igen på knappen Editér. Klik nu på knappen Upload bilag ved afsnittet Digitale bilag, se figur 3. Skærmbilledet vist i figur 5 kommer frem. Giv bilaget en titel, bilagsnummer (begge dele obligatoriske), eventuelt et antal sider og en kommentar og klik på knappen Vælg fil..., og følg instrukserne som når man uploader hovedrapporten. VIGTIGT: Herefter skal du igen gemme rapporten ved at klikke på knappen Gem nederst på siden. Version 26. jan 2010! Side 4 af 8

5 Figur 5: Man uploader et bilag ved først at udfylde titel-feltet og eventuelt antal sider og kommentar (Bilagsnummer udfyldes automatisk). Herefter klikkes på knappen Vælg fil (1), man vælger sit bilag i filbrowseren, der kommer frem og klikker herefter på knappen Upload (2). Når filen er uploadet bliver knappen Tilføj (3) blå og man klikker på den for at gemme bilaget. Bemærk, at skæmbilledet kun indeholder ét af de små detailvinduer ad gangen. De er forskudt for hinanden på figuren for bedre at kunne illustrere proceduren. Tilføj georeference Når rapporten er gemt kan man tilføje en eller flere georeferencer til rapporten. Det sker typisk ved, at man digitaliserer det område som rapporten dækker direkte på hjemmesiden. Man gør sådan: Find først rapporten eller tryk Editér som beskrevet i forgående afsnit. Klik på knappen Tilføj georeference ved afsnittet Georeference. Skærmbilledet i figur 6 kommer nu frem. Det har tre faneblade, hvoraf Angiv på kort og Andre muligheder er de mest interessante. På fanebladet Angiv på kort har man mulighed for at digitalisere området i en simpel GIS-editor. Se beskrivelsen af hvordan man gør i figurteksten. Husk at afslutte ved at trykke Gem. Version 26. jan 2010! Side 5 af 8

6 Figur 6: Georeferering af rapporter med GIS-værktøjet. Man kan bruge + og - knapperne (1) til at zoome i kortet. Alternativt kan man bruge knapperne (2) til at trække og flytte direkte i kortet til venstre. Knapperne (3) bruges til lave georeferencen ved at tilføje punkter, linier og polygoner til kortet. Georeferencen kan bestå af mere end én polygon. Husk at gemme georeferencen til sidst (4)! Når georeferencen er gemt, skal du klikke på knappen Gem nederst til venstre (ikke vist her). Hvis der står Invalid ticket midt på siden hvor kortet skulle have været, betyder det, at forbindelsen mellem GEUS og KMS s servere er nede. Du er velkommen til at kontakte os på (angiv venligst [Rapportdatabase] i emnefeltet) for at få status at vide. Hvis man har tilkoblet boringer eller geologiske modeller, kan man på fanebladet Andre muligheder automatisk lave georeferencer til rapporten ud fra de relaterede datas koordinater, se figur 7. Version 26. jan 2010! Side 6 af 8

7 Figur 7: På fanebladet Andre muligheder kan man danne en georeference ud fra tilknyttede boringer eller geologiske modeller ved at klikke på de to links. På sidste faneblad er der mulighed for at tilføje georeferencen som WKT tekststreng. Det er udenfor formålet med denne tutorial at beskrive WKT-begrebet, men der henvises til en.wikipedia.org/wiki/well-known_text. Koordinaterne skal angives som UTM x-y koordinatpar. Tilknytning af andre data Der er mulighed for, at tilknytte boringer fra Jupiter, geologiske modeller fra Modeldatabasen og geofysiske data fra Gerda til en rapport. I de andre databaser bliver det herefter muligt, at se de rapporter, der beskriver data. Det kan f.eks. være afrapporteringen af en geologisk model, hvor selve rapporten vil kunne downloades fra Modeldatabasens hjemmeside. Tilknytningen foregår nederst på siden, når man editerer en rapport, se figur 3. Der findes tre faneblade Boringer (Jupiter), Geologiske modeller (Model db) og Geofysiske projekter (Gerda) som anvendes til at tilknytte hhv. boringer, geologiske modeller og geofysiske data. Det foregår på følgende måde: Tilknytning af boringer: Vælg fanebladet Boringer (Jupiter) og klik på knappen Tilføj boring. Herefter kommer der en liste frem med alle boringer i Jupiter. Søg efter den relevante boring ved at indtaste DGU nummeret øverst og tryk på knappen Søg. Klik på knappen Tilføj boring når du har fundet den. Husk herefter at gemme rapporten igen ved at trykke Gem nederst på siden. Tilknytning af geologiske modeller foregår på samme måde. Klik på fanebladet Geologiske modeller (Model db) og klik på knappen Tilføj geologisk model, find modellen med søgemuligheden og tryk på knappen Tilføj Model. Husk herefter at gemme rapporten igen ved at trykke Gem nederst på siden. Tilknytning af geofysiske data foregår på tilsvarende måde. Der er mulighed for at slette tilknytningen til eksterne data igen ved at vælge det relevante faneblad og herefter trykke Fjern boring, Fjern Model eller Fjern Projekt. Bemærk, at dette kun fjerner tilknytningen - ikke de eksterne data. Slet rapporten Hvis du af en eller anden grund ønsker at slette en rapport foregår det på følgende måde: Version 26. jan 2010! Side 7 af 8

8 Find rapporten eller klik på knappen Editér. Nederst på skærmbilledet kan du trykke på knappen Slet rapport hvorefter rapporten slettes. Advarsel: Det sletter samtlige indtastede metadata, uploadede rapporter, georefererencer og tilknytninger til boringer, geologiske modeller og geofysiske projekter. Version 26. jan 2010! Side 8 af 8

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give dig en lille introduktion til de mest brugte funktioner i Danmarks Arealinformation. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] [jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] Opret jobagent Hvad er en jobagent En jobagent gemmer information om den type job, du søger efter, når du er inde i menuen under 'Find job'. En jobagent gør

Læs mere

Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo

Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo Guide til upload af ruter og interessepunkter på Endomondo Denne guide indeholder følgende emner: A. Rettigheder B. Oprettelse af profil på Endomondo C. Oprettelse af selve ruten D. Redigering af oprettet

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide

Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide Kom godt i gang med X-Point Brugerguide Indhold 1. Kom godt i gang med X-Point... 3 1.1 Indledning... 3 2. Start af X-Point... 4 2.1 Installation og start kort... 4 2.2 Trin 1; Præsentation af opgaven...

Læs mere

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

2 KOM I GANG MED VUPTIWEB. 2.1 Log på og Log ud

2 KOM I GANG MED VUPTIWEB. 2.1 Log på og Log ud 2 KOM I GANG MED VUPTIWEB 2.1 Log på og Log ud 2.1.1 LOG PÅ Du har i mailen fået tilsendt hjemmesidens adresse, login adresse samt brugernavn og adgangskode. Navigér til login adressen og indtast dine

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forhåndsoprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

MANUAL TIL TRYKMASKINEN

MANUAL TIL TRYKMASKINEN MANUAL TIL TRYKMASKINEN TRYKMASKINEN Trykmaskinen er et stykke software, som du kan bruge til at lave plakater og flyers med. Når du bruger trykmaskinen sikrer vi, at dine plakater og flyers får et look,

Læs mere

Vejledning om indberetning til DIADEM (afgørelser af betydning for ejendomshandler) og afgørelser om ændrede kontrolhyppighed mv.

Vejledning om indberetning til DIADEM (afgørelser af betydning for ejendomshandler) og afgørelser om ændrede kontrolhyppighed mv. Vejledning om indberetning til DIADEM (afgørelser af betydning for ejendomshandler) og afgørelser om ændrede kontrolhyppighed mv. Indhold Vejledning om indberetning til DIADEM (afgørelser af betydning

Læs mere