Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi"

Transkript

1 Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

2 Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts Bestyrelsen vi gerne benytte lejligheden til at takke alle der i året løb har været aktive i selskabets aktiviteter. Bestyrelsen, udvalg og udpegninger kan ses på bagsiden. Beretningen kan downloades fra vores hjemmeside: Fuld-tekst links Årsregnskab og budget Børn i Fysioterapi Praksis netværk Fagligt inspirationsmateriale Repræsentantskab Facebook

3 Introduktion Vi har i år valgt at udgive bestyrelsens beretning som en kortfattet folder, der beskriver selskabets aktiviteter i det seneste år. Vi har inddelt aktiviteterne i fire afsnit: Aktiviteter som følge af omdannelsen fra fagforum til faglig selskab Udvalg og ad hoc aktiviteter Aktiviteter i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi Aktiviteter i samarbejde med Danske Fysioterapeuter Aktiviteterne er kort beskrevet i folderen, og hvor det har været relevant er der indsat henvisning til hjemmesider, hvor du kan finde yderligere informationer. Disse links er markeret med rødt tekst og findes også i en fuld-tekst version på side 2. Se her... Vi oplever desværre mange fejl i de medlemsoplysninger, som Danske Fysioterapeuter har registreret på vores medlemmer - så husk at opdatere dine oplysninger hos Danske Fysioterapeuter, når du fx får ny adresse

4 Omdannelse til fagligt selskab På Danske fysioterapeuters repræsentantskab i 2012 blev omdannelsen af faglige selskaber og faggrupper til faglige selskaber vedtaget, herunder stiftelse af Dansk Selskab for Fysioterapi, som paraplyorganisation for de faglige selskaber. Fagforum for Børnefysioterapi blev omdannet til Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi på en ekstraordinær generalforsamling i efteråret Omdannelsen har betydet en række nye opgaver for selskabet, ligesom bestyrelse og udvalg har valgt at markere omdannelsen på forskellig vis. Ny visuel identitet Som en naturlig opfølgning på omdannelsen fra fagforum til fagligt selskab besluttede bestyrelsen at nedsætte et logo udvalg med henblik på udarbejdelse af et nyt logo til selskabet. Et lille udvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer og menige medlemmer af selskabet indhentede forskellige forslag og i juni måned kunne bestyrelsen tage beslutning om nyt logo. Logoet findes i tre udgaver, som skal anvendes i forskellige sammenhænge. Økonomi Med omdannelsen til fagligt selskab er der også sket ændringer i vores økonomi. Aktiviteterne i selskabet er nu finansieret af medlemskontingenter, deltagerbetaling og tilskud fra Danske Fysioterapeuter. De faglige selskabers kontingent er momspligtig og omfattet af bogføringspligt. Selskabets bogføring skal være tilrettelagt i overensstemmelse med god bogføringsskik. Vi har derfor lavet en aftale med et revisionsfirma omkring bogføringsassistance og momsangivelse. Årsregnskab 2014 og budget 2015 kan ses her: Årsregnskab og budget - 4 -

5 Udvalg og ad hoc aktiviteter Børn i Fysioterapi På baggrund af en brugerundersøgelse af vores tidligere medlemsblad Børn i fokus har redaktionen i løbet af 2014 udviklet vores nye elektroniske medlemsblad Børn i fysioterapi. Første udgave af Børn i fysioterapi blev udgivet i starten af oktober Det nye blad er elektronisk og informationer om bladet er udsendt til alle medlemmer af selskabet på . Bladet kan hentes og læses fra vores hjemmeside her: Børn i Fysioterapi Praksis netværk Bestyrelsen valgte i starten af 2014 at oprette en hjemmeside, hvor medlemmer kan tilmelde sig forskellige netværksgrupper. Formålet med oprettelse af netværksgrupper er at give medlemmer af Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi mulighed for at tilkendegive hvilke områder og subspecialer de har interesse for. Denne viden vil vi bl.a. anvende hvis bestyrelsen eller andre har behov for hurtigt at komme i kontakt med fysioterapeuter der arbejder indenfor et bestemt subspeciale eller har en særlig interesse. Det kunne fx. være i forbindelse med afgivelse af høringssvar eller udpegning til arbejdsgrupper. Desuden håber vi at praksis netværket på sigt kan anvendes til at skabe kontakt mellem medlemmer med samme interesser. Tilmelding til netværksgrupperne foregår via hjemmesiden: Årskonference Kursusudvalget har i år for anden gang afholdt årskonference. I år var temaet Psykiatriske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser og næsten 100 medlemmer deltog i dagen. Årskonference 2015 afholdes i uge 43. Fagligt inspirationsmateriale Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi har sammen med Ergoterapifagligt Selskab Børn og Unge udviklet fagligt inspirationsmateriale i forbindelse med Sundhedsstyrelsens udgivelse af National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese 9 udvalgte indsatser. Materialet består af en række foldere, der giver eksempler på fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med cerebral parese samt beskriver målemetoder til vurdering af funktionsevnen hos børn og unge med cerebral parese. Læs mere - og hent alle folderne her: Fagligs inspirationsmateriale - 5 -

6 Aktiviteter i samarbejde med Danske Fysioterapeuter Satsningsområde Fysioterapi til børn og unge er et fokusområde / satsningsområde for Danske Fysioterapeuter, hvilket har resulteret i et holdningspapir Holdningspapir for fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole og skolealderen på området og en række aktiviteter og tiltag. Samarbejde om kurser og temadage Vi har i løbet af 2014 indgået i et tæt samarbejde med Danske Fysioterapeuters kursusafdeling om kurser målrettet børnefysioterapeuter. Fagkongres 2015 Igen er det pædiatriske område stærkt repræsenteret. Der foregår en masse spændende forsknings- og udviklings projekter indenfor vores område. Denne gang er bestyrelse og udvalg inviteret med og vi ser frem til nogle spændende og lærerige dage sammen. Det har resulteret i 1 kursus og 2 temadage i 2015 som alle er offentliggjort med tilmeldingsmulighed på Danske Fysioterapeuters hjemmeside. Temadage: Bevægelse, kognition og læring i folkeskolen den april Undersøgelse og test til børn den 17. november 2015 Kursus: Motorisk kontrol og balance den 24. august 2015 Kurset er udarbejdet i et bredt samarbejde mellem Danske Fysioterapeuter, Geriatrisk, Neurologisk og pædiatrisk selskab. Repræsentantskab 2014 Selskabet havde i år to bestyrelsesmedlemmer med til årets repræsentantskabsmøde Læs mere her: Repræsentantskab

7 Aktiviteter i samarbejde med Dansk Selskab for fysioterapi Dansk selskab for Fysioterapi Dansk Selskab for Fysioterapi har i 2014 afholdt deres første ordinære generalforsamling. Derudover er der gang i en række aktiviteter, bl.a. Dialog møder Måleredskaber Revision af speciale struktur Høringssvar Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi har i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi afgivet en række høringssvar i Jytte Falmår er udpeget som faglig tovholder på afgivelse af høringssvar i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi. Sundhedsstyrelsen og en række andre instutioner har i løbet af 2014 igangsat og afsluttet arbejdet med en række nye kliniske retningslinjer. Vi har deltaget i afgivelse af høringssvar på en række kliniske retningslinjer, om bl.a. - Cerebral parese - ADHD - Erhvervet hjerneskade Desuden har vi i august 2014 afgivet høringssvar til Sundhedsministeriets udkast til en revideret bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus samt vejledning om træning i kommuner og regioner. Facebook Husk at like vores Facebook side: Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Vi bruger siden til nyheder, ofte dem der kun er aktuelle i kort tid

8 Bestyrelse og udvalg Bestyrelse 2014 Hanne Christensen Helle Mätzke Rasmussen Jytte Falmår Lene Meldgaard Tina Bruun Borg Ida Ingerslev Hansen Vibeke Grandt Mirjam Gismervik (indtil ) Winnie Rasmusson (fra ) Kursusudvalg 2014 Christina Esmann Fonvig Linda Blæsbjerg Line Kiilerich Nanna Johansen Maja Stoltz Redaktion 2014 Jytte Falmår (Redaktør) Pia Sommerlund Lind Maja Wolf Kirsten Nordbye-Nielsen Anita Egede Andersen Pia Ågård Karen Filipsen Logo udvalg 2014 Lene Meldgaard Mirjam Gismervik Camilla Keel Susanne Husted Rikke Munch Webmaster - Facebook administrator Helle Kongsbak Julie Hebsgaard Mærsk Udpegninger Databasestyregruppe CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese Kirsten Nordbye-Nielsen Habiliteringsnetværket Magdalena Hansen Samarbejde omkring uhelbredeligt syge børn Elna Søndergaard - 8 -

1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi

1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi 1. juni 2014 Årsberetning for 2013 1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi Dette er den første årsberetning fra (DSF). Siden stiftelsen den 22. maj 2013 har vi haft travlt med at opbygge organisationen

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsålan i DUI-LEG og VIRKE i 2014. Denne plan

Læs mere

Nyhedsbrev Juli 2014

Nyhedsbrev Juli 2014 Nyhedsbrev Juli 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev. Dette er vores andet nyhedsbrev i år, og vi er nu halvvejs i vores satspuljeprojekt. I dette andet kvartal har projektet fyldt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Region sjælland Beretning

Region sjælland Beretning Region sjælland Beretning 2011/2012 2 Indhold Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland 3 4 7 9 11 14 15 Regionsbestyrelsens medlemmer Beskæftigelse innovation på dagsordenen nye roller

Læs mere

VISS.dk/aarsrapport 2013

VISS.dk/aarsrapport 2013 VISS.dk/aarsrapport 2013 1 Forord Årsrapporten fra VISS.dk 2013 vil på kort tid kunne skaffe dig en oversigt over udviklingen i VISS.dk herunder hvilke udviklings- og driftsopgaver, der har været fremtrædende

Læs mere

I dette nyhedsbrev. Kurser. Arbejdsgrupper NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED. CSC Scandihealth orienterer

I dette nyhedsbrev. Kurser. Arbejdsgrupper NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED. CSC Scandihealth orienterer Nr. 5, maj 2004 NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev Orientering tilkøbs-funktionaliteter Næste version Ny e-mailadresse Ny hjemmeside design Mailservice CSC Scandihealth orienterer

Læs mere

Håndbog for. gruppebestyrelser

Håndbog for. gruppebestyrelser Håndbog for gruppebestyrelser Indhold Kære medlem af gruppebestyrelse Fakta om De grønne pigespejdere Korpsets organisation De grønne pigespejderes Korpskontor Følg med: Nyheder og information fra korpset

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012 DemensKoordinatorer i DanmarK Beretning 8. september 2011 1. september 2012 Demenskoordinatorerne i Danmark bidrager til at tegne linjerne for fremtidens pleje og omsorg for mennesker med demenssyg- domme

Læs mere

FOKUS PÅ FOREBYGGELSE OG PLANLÆGNING

FOKUS PÅ FOREBYGGELSE OG PLANLÆGNING 2. ÅRGANG - NR. 2-25. JUNI 2010 FOKUS PÅ FOREBYGGELSE OG PLANLÆGNING Kom på kursus i samfundets beredskab, og få viden om: Samfundet og truslerne Grundlæggende principper for samfundets beredskab Beredskabets

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

Arbejdsplan for 2014 2016

Arbejdsplan for 2014 2016 Arbejdsplan for 2014 2016 Den arbejdsplan, som har ligget til grund for foreningens arbejde gennem de seneste to år, har været båret af ambitionen om større synlighed. Større synlighed overfor offentligheden,

Læs mere

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år

Med dette lille nyhedsbrev ønskes I alle en glædelig jul vi ses i det nye år Småbørnsnetværkets Nyhedsbrev November 2013 Kære netværk Efteråret går på hæld og lige om hjørnet venter vinteren og et nyt år! Husk at sæt et stort X i kalenderen til det kommende årsmøde se mere om dato,

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Status rapport Juli 2014 Udarbejdet af: Projektleder Anne Ganner Bech 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Skriftlig årsberetning for Børneringen 2010

Skriftlig årsberetning for Børneringen 2010 Skriftlig årsberetning for Børneringen 2010 Den skriftlige årsberetning beskriver på overordnet plan de aktiviteter, som er gennemført af Børneringen, og de aktiviteter som Børneringen i løbet af året

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen.

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen 19.06.2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 28.06.2013 Deltagere: Tine Nielsen, Regitze Visby, Tilde Randsborg, Nanja H.

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det.

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det. Praksis Info I DETTE NUMMER: Spændende nye læringsrum På Fredericia Sygehus Opstart af ny spændende innovationslinje Overgangssamtaler og læringspraktik giver bonus SOSU Skills sætter fokus på uddannelserne

Læs mere

Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015

Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015 Beretning Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015 Folkemødet 2014 Regionsformanden bidrog bl.a. i debat om værdighedsgaranti til ældre: Det er ikke nok med en bolig, alle skal have

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

generalforsamling ordinær Indkaldelse til Lokalafdeling Storkøbenhavn onsdag den 7. marts 2012 Valby Kulturhus kl. 19.00

generalforsamling ordinær Indkaldelse til Lokalafdeling Storkøbenhavn onsdag den 7. marts 2012 Valby Kulturhus kl. 19.00 NR. 1 FEBRUAR 2012 Lokalafdelingen Storkøbenhavn Generalforsamling 2012 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ADHD Foreningen Lokalafdeling Storkøbenhavn onsdag den 7. marts 2012 Valby Kulturhus

Læs mere

En del af arbejdet er lagt ud i ad hoc grupper med ressourcepersoner for at gøre det mest muligt kompetent.

En del af arbejdet er lagt ud i ad hoc grupper med ressourcepersoner for at gøre det mest muligt kompetent. Medlemssituationen Fagforum For Idrætsfysioterapi er i løbet af 2009 vokset med 65 medlemmer. Faggruppens medlemstal var ved årets begyndelse 1362, ved årets slutning 1427. 55 % er kvinder og 45 % er mænd.

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere