Sæt ord på dit job. - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sæt ord på dit job. - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du?"

Transkript

1 Sæt ord på dit job - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du?

2 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Hvad kan du bruge pjecen til 5 Jobprofil 5 Hvad kan du bruge en jobprofil til 6 Eksempel på jobprofil 7 Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud 8 Hvad bruger jeg arbejdstiden på 9 Din egen jobprofil 12 Kvalifikationsprofil 12 Hvad kan du bruge en kvalifikationsprofil til 14 Eksempel på en kvalifikationsprofil 15 Din egen kvalifikationsprofil 18 Jobforventningsprofil 18 Struktur og retningslinjer 19 Ros og anerkendelse 19 Selvstændighed og uafhængighed 20 Teamwork og samarbejde 20 Balance mellem arbejdsliv og fritid 20 Karriereudvikling 21 Hvad kan du bruge overvejelserne til 22 Forandringsnøglen 23 Sådan kommer du videre 25 Gode råd 27 HK-klubbens jobvurderingssystem på en stor arbejdsplads 29 Eksempler på faglige kvalifikationer 30 Eksempler på personlige kvalifikationer 31 Læs mere

3 Forord Baggrunden for denne pjece er, at HK ernes job ikke længere ligner hinanden, som de gjorde tidligere. Indholdet varierer meget fra arbejdsplads til arbejdsplads, og jobbene er blevet meget mere individuelle. På nutidens arbejdspladser skifter både medarbejdere og ledere ofte job. Det er en af grundene til, at det i dag er utroligt vigtigt, at du selv kan fremføre dine krav og ønsker til jobbet og selv kan beskrive dine styrker og kvalifikationer. Selvom du har en tillidsrepræsentant til at støtte dig, er det vigtigt, at du er bevidst om dine kompetencer og styrker. Mange har taget efteruddannelse og kurser. Men det kan være svært at omsætte den nyerhvervede viden i jobbet. Med denne pjece vil vi give dig nogle enkle redskaber, så du eventuelt sammen med din tillidsrepræsentant eller din HK-klub kan beskrive dit job og udfordringerne i jobbet set fra din side, samtidig med at du kan sætte ord på dine kvalifikationer over for din chef. Det giver dig også mulighed for at gøre opmærksom på nye kvalifikationer og kompetencer over for chefen eller kollegerne. Pjecen giver mulighed for at gøre det usynlige arbejde synligt. HK ere har mange funktioner, som trænger til at komme frem i lyset og beskrives med funktioner og kvalifikationer, der kan vejes og måles og honoreres. Også med højere løn. Målgruppen for pjecen er alle HK ere. Pjecen indeholder eksempler på forskellige job og kvalifikationer. Skemaerne og de gode råd i pjecen er til dit eget brug, når du udarbejder din job-, kvalifikations- og jobforventningsprofil. 3

4 Hvad kan du bruge pjecen til Du kan anvende pjecen i mange forskellige sammenhænge, for eksempel til at: Forberede en medarbejderudviklingssamtale (MUS) med din chef. Forberede en ansættelsessamtale. Forberede en lønforhandling. Forberede klubmøde med de øvrige HK ere, hvor I skal diskutere fordeling af tillæg på arbejdspladsen. Planlægge målrettet efteruddannelse alene eller i fællesskab med kollegerne på arbejdspladsen. Planlægge jobrotation og jobudvikling for kollegerne på arbejdspladsen. Få lavet din egen udviklingsplan. Hvis du er ansat i en kommune eller region, har du ifølge overenskomsten ret til en udviklingsplan. Herudover håber vi, at du kan anvende pjecen, når du overvejer, hvilke udfordringer du faktisk har i dit nuværende job, og hvilke ønsker du har til dit fremtidige arbejdsliv. Vi introducerer tre forskellige profiler: En jobprofil, en kvalifikationsprofil og en jobforventningsprofil. Kort fortalt: En jobprofil er en beskrivelse af det job, du varetager. En jobprofil følger jobbet og ikke personen. En kvalifikationsprofil er en beskrivelse af dine kvalifikationer. Vi skelner mellem faglige kvalifikationer og personlige kvalifikationer. En kvalifikationsprofil følger personen og ikke jobbet. En jobforventningsprofil beskriver de forhold ved et job og en arbejdsplads, som er særligt vigtige for dig. Når du går i gang med at arbejde med dine egne kvalifikationer, opfordrer vi dig til at lægge janteloven på hylden. Tro på dig selv. Dit arbejde er værdifuldt, og dine kvalifikationer er værdifulde. Janteloven er en hindring, når du skal fremhæve dine egne kvalifikationer og kvaliteter.

5 Jobprofil Ordene jobprofil, jobbeskrivelse, funktionsbeskrivelse og stillingsbeskrivelse bruges i flæng og kan betyde meget forskelligt. Vi bruger her ordet jobprofil, som indeholder en beskrivelse af jobfunktioner, ansvar, kompetence, arbejdsvilkår og rammer for jobbet. Det er meget forskelligt, om der findes en jobprofil for det enkelte job. I de fleste tilfælde findes der ingen jobprofil. Der er måske en annonce eller en stillingsbeskrivelse fra tidernes morgen, da jobbet blev besat, men siden er der sket rokeringer og organisationsændringer, og jobbet har udviklet sig heldigvis ofte på baggrund af dine egne ønsker. Men ofte også på grund af ændringer i teknologi, opgaver og organisering af opgaverne. Hvad kan du bruge en jobprofil til Nogle anser det for at være en fordel, at der ikke findes en fast beskrivelse af jobbet, og fordelene kan da også være en stor fleksibilitet i jobbet og store muligheder for at udvikle jobbet. Ulemperne kan være, at en del af jobbets funktioner er usynlige og bliver taget for givet, uden at omgivelserne egentlig værdsætter indsatsen. Det er særligt en risiko i interne servicejob, som har været varetaget af den samme person i mange år. En jobprofil kan du bruge til at få styr på, hvad du faktisk laver, og hvilke forventninger der er til dig. Når du laver din jobprofil, opdager du ofte opgaver, som du løser, og som ikke er en aftalt del af jobbet. Opgaverne er usynlige for ledelsen, men du kan synliggøre dem og dermed hæve din og jobbets status. Hvis du ikke har en jobprofil, er det en god øvelse selv at gå i gang med at udarbejde den ud fra de eksempler og skemaer, som findes i denne pjece. 5

6 Eksempel på en jobprofil Hvad jeg laver? Jeg laver alt, alt muligt, siger en kvindelig HK er. Mange HK ere benævner deres job som blæksprutte. Blæksprutte er et godt billede på, at man har mange forskellige opgaver, men hvad indeholder blæksprutte-funktionen? I jobprofilen herunder ser du et eksempel på et blæksprutte -job. Eksempel på en jobprofil for en blæksprutte i et privat handelsfirma Stillingsbetegnelse: sekretær Liste over funktioner: Arbejdsopgaver: It-superbruger Attesterer regninger Åbner post for hele firmaet Tager imod brochurebestillinger fra hele firmaet Sorterer bestillingerne efter om det er nye kunder, der skal skrives særlige breve til Skriver standardbreve til forskellige kundegrupper Videregiver bestillinger, som sælgere eller andre skal tage sig af Taler med pakkeriet om større udsendelser Fotokopierer løbende Ajourfører telefonlister på kunder, leverandører, sælgere, medarbejdere m.m. Lukker aftenpost til sælgerne (kuvertering, frankering) Vedligeholder kopimaskiner Vikarierer i omstilling, markedsføringsafdeling og pakkeri Disponerer vareindkøb Holder møder med sælgere Medlem af ledergruppen: Deltager i månedsmøde Deltager i ad hoc-møder, f.eks. om kvalitetsprojekt og store it-beslutninger Ansvar og kompetence: Har ansvaret for fordelingen af posten Har ansvaret for beholdningen af salgsbrochurer i firmaet Har ansvaret for større udsendelser Har ansvaret for referatet af ledermøderne Har ansvaret for kontakt til kopimaskinefirma Har kompetence til at deltage i beslutningsprocessen i ledermøderne Har kompetence som it-superbruger på Word, Excel, Outlook, Internet, PowerPoint Har ansvaret for indkøb/disponering af varegrupper Har ansvaret for introduktion af nye medarbejdere

7 Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud Et næste skridt til at udarbejde en jobprofil kan være at beskrive en typisk arbejdsdag. Hvis du har svært ved at få hold på, hvad du faktisk laver i løbet af ugen, så skriv dagbog i en periode over det, som du bruger din arbejdstid på. Et eksempel på en HK ers arbejdsdag på en avisredaktion: Holde styr på redaktionens medarbejdere 1 time Regnskab for freelancejournalisternes arbejde 1 time Passe telefon, formidle informationer 2 timer Projektsekretær (konferencer, møder, rejser) 1/2 time Redigering på PC 2 timer Elektronisk oversættelse af tekster og billeder 1 time De enkelte opgaver kan nedbrydes i mindre dele, men umiddelbart giver det et udmærket overblik over, hvad arbejdsdagen bruges til. Det interessante er så, om du selv er tilfreds med fordelingen af opgaverne, eller om du har andre ønsker. For eksempel kunne medarbejderen i dette eksempel til medarbejderudviklingssamtale sige til sin chef: Jeg vil gerne have flere projektsekretæropgaver. Hvordan kan vi få flyttet nogle af de andre opgaver over på andre medarbejdere, så jeg får mere tid til at være projektsekretær? En så konkret tilgang giver ofte meget bedre muligheder for at få dine ønsker igennem, end hvis du blot giver udtryk for, at du vil have flere udviklende opgaver. Det er nødvendigt at være konkret for at nå dine mål. Både når du danner dig et overblik over dit job, og når du fremsætter ønsker over for din chef. 7

8 Hvad bruger jeg arbejdstiden på En anden måde at beskrive, hvad du bruger din tid på over en længere periode, er at dele opgaverne op i procent af din arbejdstid. Her er et eksempel på, hvordan arbejdstiden fordeler sig for en erhvervssprogligt uddannet HK er i en offentlig styrelse: Opgaver i procent af arbejdstiden: Statistik til projektstyring og projektøkonomi 30 % Sekretær og referent for styringsgrupper på projekter 10 % Personaleadministration for afdelingen 10 % Tidsregistrering for medarbejderne i afdelingen 10 % Arrangere og stille op til møder 5 % Oversætte tekniske manualer til og fra engelsk 5 % Søge informationer på Internettet 5 % Udarbejde PowerPoint-præsentationer til oplæg 5 % Bestille og forhandle rejser til afdelingen 5 % Udarbejde rejseregnskab 5 % Administrere økonomien i EU-projekt 5 % Passe telefoner for HR-chefen og udviklingschefen 5 % Jeg har fået mange flere selvstændige arbejdsopgaver. Men der er ingen, der har overtaget de serviceopgaver, der alligevel skal løses på et kontor. Og så kommer de andre hele tiden og afbryder og beder om service. Og bagefter får man så kritik for, at man ikke har nået sine selvstændige opgaver. Denne medarbejder beskriver udviklingen i sit job. Hun er i dag den eneste HK er i en udviklingsafdeling med 20 medarbejdere. Jobbet har udviklet sig til at blive mere og mere selvstændigt, for eksempel klarer hun opgaver som administration af økonomi, statistik og oversættelser. Det er opgaver, der kræver ro og koncentration. Hun indgår i projektgrupper om udviklingsprojekter, og derfor er en del af arbejdsdagen præget af faste møder. Alligevel er jobbet stadig defineret som intern service. Derfor forventer de øvrige kolleger, at hendes selvstændige opgaver lægges til side for at løse deres servicebehov. Hun konkluderer, at jobbet har et meget bedre indhold end tidligere, hvor jobbetegnelsen var gammeldags sekretær. Til gengæld er stressfaktoren og kravene

9 til hendes indsats steget markant. Der skal hele tiden sættes grænser for serviceopgaverne for at kunne nå de andre opgaver. Når du har fået opstillet dine opgaver i et skema og dermed fået overblik over dine opgaver og ansvarsområder, er det lettere for dig at sætte grænser for kolleger og chefer, som konstant afbryder dig for at få dig til at udføre f.eks. servicefunktioner. For dine kolleger og din chef er mange af dine opgaver måske usynlige ligesom deres opgaver er usynlige for dig. Derfor er det nødvendigt, at du gør opmærksom på dine opgaver, for at de kan forstå din situation. Din egen jobprofil Start med at finde stillingsannoncen frem, som du blev ansat på. Gennemgå de enkelte opgaver. Hvordan stemmer beskrivelsen overens med de opgaver, som du har, og hvad er forskellen på før og nu? Anvend skemaet på næste side til at lave din egen jobprofil. Skriv den evt. ind i skemaform på din pc, så du løbende kan lave rettelser, når du får tillagt nye opgaver. 9

10 Skema til din egen jobprofil: Jobfunktioner: (Beskriv dine jobfunktioner én for én som i de viste eksempler.) Ansvar: (Beskriv de områder, hvor du har særligt ansvar (for penge, for mennesker og for organisationen, for eksempel attestationsret, oplæring af nye medarbejdere, sikkerhedsansvarlig, stedfortræder m.m.).)

11 Arbejdsvilkår og rammer for arbejdet: (Beskriv stressniveau, fysiske omgivelser, arbejdstid, det kollegiale forhold og andre forhold af betydning, for eksempel at skulle tage imod mange utilfredse kunder, at arbejde i et kontor med højt støjniveau, at have meget forskellig belastning i løbet af dagen, at være den eneste HK er i afdelingen og lignende.) Sammenlign din jobprofil med kollegernes jobprofil og det oprindelige stillingsopslag. Analysér, hvordan og hvorfor jobbet har udviklet sig, som det har, og overvej, hvor du gerne vil have, dit job udvikler sig hen. Har du de opgaver, som du gerne vil have? Hvilke opgaver ville du gerne løse, og hvordan kan du få tid til det? Med en grundigt udarbejdet jobprofil har du et godt grundlag for at gøre dine opgaver mere synlige i mange forskellige sammenhænge. Når du har udarbejdet din jobprofil, er det en god idé at gennemgå den med din chef, så I er enige om, hvilke funktioner der faktisk ligger i jobbet. Det styrker dig i dit daglige arbejde, og du og din chef er helt enige om dit jobindhold. En jobprofil fortæller dog ikke nødvendigvis, hvilke kvalifikationer du anvender i jobbet. Jobprofilen kan give en idé om, hvilke kvalifikationer der er brug for. Men du skal bruge en kvalifikationsprofil til at få afdækket alle kvalifikationer. Du kan læse om kvalifikationsprofilen nedenfor. 11

12 Kvalifikationsprofil En kvalifikationsprofil er en beskrivelse af de faglige og personlige kvalifikationer, som du har erhvervet dig gennem uddannelse, gennem de forskellige job du har haft gennem tiden, og gennem de udfordringer du i øvrigt har klaret. Faglige kvalifikationer er kvalifikationer, som du har lært på en uddannelse, eller som du har erhvervet dig gennem on the job training, altså ved almindeligt hårdt arbejde og erfaring. Personlige kvalifikationer er kvalifikationer, som er bundet til din person, og som du bærer med dig, ligegyldigt hvilket job du har. De personlige kvalifikationer er bundet til personligheden og udvikles både i privatlivet og i arbejdslivet. Hvad kan du bruge en kvalifikationsprofil til En kvalifikationsprofil kan du bruge til at finde ud af, hvad du kan, og hvilke kvalifikationer du bruger i dit job i dag. Hvilke er usynlige, hvilke bør frem i lyset? Hvis du ikke er klar over dine kvalifikationer, er det svært at beskrive dine styrker i forhold til f.eks. kolleger. To kolleger i en butik kan have den samme jobprofil, men de kan have en forskellig kvalifikationsprofil. Det kan f.eks. være, at den ene er meget bedre til at behandle klager fra kunder end den anden. To kolleger i en kommunal borgerservicebutik kan også have den samme jobprofil, men også her kan der være stor forskel på kvalifikationerne. Det kan f.eks. være, at den ene er rigtig god til at spørge til borgerens behov og dermed hurtigere finder en løsning sammen med borgeren. Kender din chef og dine kolleger alle de kvalifikationer, som du besidder? Ved de, hvad du er særligt god til? Kan du være med til at udvikle dit job, så du bruger så mange af dine talenter som muligt?

13 Jo mere du bruger dig selv og det, du kan, jo mere tilfreds bliver du med dit job, og jo mere udvikler du dig til at blive bedre og dygtigere. Vi beskrev tidligere jobprofilen for en blæksprutte. I det følgende ser vi på kvalifikationerne. Faglige kvalifikationer: De faglige kvalifikationer, som er erhvervet gennem grunduddannelse, efteruddannelse og erfaring, kan for eksempel beskrives sådan: Mestrer Word, Excel, Outlook, Internet og kompetence som superbruger Kan anvende forskellige it-programmer til at skrive standardbreve, udarbejde oversigter m.m. Skriver referater af møder Styrer beholdningen af brochurer Mestrer engelsk og tysk i skrift og tale Vedligeholder kopimaskiner Har varekendskab Ofte er det svært at skelne mellem, hvad du har lært på efteruddannelse, og hvad du har lært ved praktisk erfaring. Typisk går man på it-kursus to dage og lærer nogle grundlæggende teknikker. Resten af teknikken lærer du i det daglige praktiske arbejde. At lære nyt i det daglige arbejde kaldes on the job training. Eksempler på personlige kvalifikationer, som HK eren anvender i ovennævnte job: Ansvarlighed At sikre, at opgaverne følges til dørs og bliver ekspederet til tiden. Fleksibilitet At kunne arbejde med mange forskellige funktioner og kunne vikariere på forskellige pladser, for eksempel ved sygdom. Serviceorienteret At kunne servicere og hjælpe mange forskellige mennesker internt såvel som kunder og leverandører. 13

14 Overblik At have mange bolde i luften uden at blive stresset. Integritet At bevare balancen mellem at være medarbejder og del af ledergruppen og samtidig servicere internt og eksternt. Eksempel på en kvalifikationsprofil En kvalifikationsprofil består af en beskrivelse af faglige og personlige færdigheder. Du kan bruge en kvalifikationsprofil til at finde ud af, hvor du står rent fagligt, og hvad der er dine personlige styrker. Det giver et fingerpeg om, hvor du skal sætte ind med efteruddannelse og udvikling. Faglige kvalifikationer kan f. eks. være: Uddannelsesbaggrund: HG-Handelsskolens Grunduddannelse udlært på en erhvervsskole Akademimerkonom i økonomi og ressourcestyring Kurser i personlig udvikling, assertionstræning, Chefsekretæren som sparringspartner AMU it-kurser: Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer Butiksuddannet Erfaring: 10 år i reklamebranchen, arbejdet med infomaterialer, layout, udsendelser, kampagner m.m. Fem år i butik Fem år som chefsekretær, varetaget kontorets regnskab, årsmøder, journalisering, redigering af tekster m.m. Tre år som superbruger på it-systemerne To år som medlem af ledergruppen, haft ansvar for referat, dagsorden, nyhedsbrev m.m. Personlige kvalifikationer kan f.eks. være: God til varedisponering God til spacemanagement God til at håndtere klager God til at få samarbejdet på kontoret til at glide Engageret i at få udviklet jobbet både for mig selv og for de andre kolleger God til konfliktløsning Hurtig til opgaveløsning Hjælpsom Selvstændig

15 De personlige kvalifikationer er sværest at beskrive. Find et eksempel på en situation, hvor dine personlige kvalifikationer er kommet frem, og skriv dem ned én for én. Du kommer sikkert i tanke om flere personlige kvalifikationer undervejs. Husk at du er noget særligt, og det gælder om, at du beskriver de personlige kvalifikationer, der er særlige for dig. Hent inspiration i listen over personlige kvalifikationer på side 30. Hvis du vil tjekke omverdenens oplevelse af dig, så vis din kvalifikationsprofil til en eller flere kolleger eller samarbejdspartnere. Det kan være en HK er, men du kan også vise den til en kollega fra en anden faggruppe for at få en anden vinkel på dig selv. Det er under alle omstændigheder en god inspiration for dig at få andre til at se på din kvalifikationsprofil. Din egen kvalifikationsprofil Brug skemaet på næste side, når du skal udarbejde din egen kvalifikationsprofil. Skriv den ind på din computer, så kan du løbende rette i den og fylde på, når du har lært noget nyt, eller du synes, du har forbedret en kvalifikation. For eksempel at du arbejder over middel, hvad angår grundighed i opgaveløsningen, hvor du sidste år vurderede dig selv til middel i grundighed. 15

16 Skema til din egen kvalifikationsprofil: Faglige kvalifikationer: Uddannelse: Beskriv uddannelsesbaggrund og efteruddannelser Oplist kurser taget før og under ansættelsen i nuværende job Erfaring: Antal år i branchen Antal år på arbejdspladsen Beskriv arbejdsopgavernes udvikling

17 Beskriv forskellige slags arbejdsopgaver, som du har varetaget, f.eks. korrespondance, dtp, grafiske opgaver, konferenceplanlægning, journalisering, mødeplanlægning m.m. (Vi foreslår, at du herunder vurderer dine personlige kvalifikationer. Det samme kan du naturligvis gøre med dine faglige kvalifikationer.) Personlige kvalifikationer: Sæt kryds under middel middel over middel Samarbejdsevne Fleksibilitet (nye opgaver, hjælper andre, m.m.) Service over for kunder m.m. Grundighed Engagement Overblik Resultatorientering Tempo Initiativ Detaljeorienteret Evt. andre personlige kvalifikationer Indsats: Beskriv resultater, du har opnået Beskriv vilje til at lære nyt m.m. Se på side 29 og 30 for at få flere ideer til dine faglige og personlige kvalifikationer. 17

18 Jobforventningsprofil En jobforventningsprofil beskriver de forhold ved et job og en arbejdsplads, som er særligt vigtige for dig. Altså hvad der gør dig glad for at gå på arbejde eller demotiverer dig, hvis det ikke er til stede. Der er forskel på, hvad vi hver især lægger vægt på i et job og på en arbejdsplads. For nogle betyder det meget, at der er et godt socialt miljø på arbejdspladsen, dvs. at kollegerne drager omsorg for hinanden, at der er mange sociale aktiviteter. For nogle er det afgørende, at de har et job med stor selvstændighed, dvs. at de selv kan tilrettelægge deres arbejde, træffe selvstændige beslutninger og har et stort råderum. Andre igen lægger vægt på, at jobbet byder på en god balance mellem arbejdsliv og privatliv, eller at der er gode udviklings- og karrieremuligheder i jobbet, dvs. at de får nye udfordringer, og at der er avancementsmuligheder på arbejdspladsen. I det følgende kan du læse lidt mere om, hvilke overvejelser det kan være værd at gøre sig, hvis du har brug for at evaluere dit job, eller hvis du søger nyt job. Prøv at overveje hvad følgende faktorer betyder for dig: Struktur og retningslinjer Hvis struktur og retningslinjer betyder meget, indebærer det, at du lægger vægt på at kende regler og retningslinjer, at der er klare forventninger og mål og mulighed for at få råd og vejledning til, hvordan opgaver skal løses. Hvis struktur og retningslinjer betyder lidt, indebærer det, at du helst vil arbejde uafhængigt af regler og retningslinjer, og at du ønsker stor metodefrihed. Placér dig på aksen herunder: Faktoren har lille betydning for mig Faktoren har stor betydning for mig

19 Ros og anerkendelse Hvis ros og anerkendelse betyder meget for dig, indebærer det, at du bliver motiveret ved at få ros og konkret feedback på dit arbejde. Det kan være i form af feedback fra din leder eller dine kolleger, det kan være i form af belønning ved at nå mål, eller det kan være kunde- eller borgerfeedback. Hvis ros og anerkendelse ikke betyder noget særligt for dig, tilhører du formentlig den type, der mener, at det er da altid rart at få lidt ros, men egentlig er du ikke afhængig af ros og anerkendelse. Du klarer dig fint uden. Placér dig på aksen herunder: Faktoren har lille betydning for mig Faktoren har stor betydning for mig Selvstændighed og uafhængighed Hvis selvstændighed og uafhængighed er vigtigt for dig, lægger du vægt på at have et stort selvstændigt råderum i dit job, dvs. at der er plads til, at du kan øve indflydelse og træffe selvstændige beslutninger. Du vil gerne selv kunne tilrettelægge dine opgaver. Hvis selvstændighed og uafhængighed ikke betyder noget særligt for dig, har du det sandsynligvis fint med, at andre træffer beslutninger, som påvirker dig, og du indordner dig gerne under andres beslutninger og dispositioner. Placér dig på aksen herunder: Faktoren har lille betydning for mig Faktoren har stor betydning for mig 19

20 Teamwork og samarbejde Hvis teamwork og samarbejde betyder meget for dig, foretrækker du at løse opgaver i samarbejde med andre. Du vil gerne indgå i et team, hvor I aktivt udveksler synspunkter om opgaverne, hjælper hinanden og åbent drøfter eventuelle problemer. Du oplever at blive beriget af kommunikation og samarbejde med andre. Hvis teamwork og samarbejde betyder mindre for dig, har du det bedst med at arbejde alene, og du synes, at samarbejde kan gøre opgaveløsningen mere omstændelig. Du klarer dine egne opgaver og forventer ikke, at andre hjælper dig. Placér dig på aksen herunder: Faktoren har lille betydning for mig Faktoren har stor betydning for mig Balance mellem arbejdsliv og fritid Hvis balancen mellem arbejdsliv og fritid betyder meget for dig, er det vigtigt for dig, at dit liv byder på muligheder både for at forfølge mål på arbejde og private mål. Du ser ikke arbejdsliv og privatliv som to uforenelige størrelser, men du forventer, at arbejdspladsen er lydhør og fleksibel over for dine private interesser, ligesom du vil strække dig langt for at imødekomme arbejdspladsens behov. Hvis balance er mindre vigtigt for dig, prioriterer du enten arbejdspladsens behov eller dine private behov højest uden at du forsøger at opnå balance. Placér dig på aksen herunder: Faktoren har lille betydning for mig Faktoren har stor betydning for mig Karriereudvikling Hvis karriereudvikling betyder meget for dig, lægger du formentlig vægt på, at du kan få nye udfordringer, udvidet ansvar og højere status. Du vil derfor være interesseret i, at din arbejdsplads har en bevidst og synlig karrierestrategi, dvs. at det er muligt at stige i graderne. Hvis du er mindre interesseret i karriereudvikling, har du andre værdier i jobbet end det, der er forbundet med at gøre karriere og have en bestemt status på arbejdspladsen. Placér dig på aksen herunder: Faktoren har lille betydning for mig Faktoren har stor betydning for mig

21 Hvad kan du bruge overvejelserne til Når du har overvejet alle faktorer og placeret dig selv på de tilhørende akser, har du et nogenlunde billede af, hvilke faktorer der motiverer dig i et job, og hvilke forhold du lægger vægt på i jobbet. Det vil sige, at du har et rimeligt præcist billede af, hvad du eventuelt har behov for at få ændret i dit nuværende job, eller hvilke forhold du skal være særlig opmærksom på at afdække, når du søger et nyt job. 21

22 Forandringsnøglen (A x B x C) > X En ekstra lille hjælp inden du går videre med de forandringer, du ønsker, er at overveje, hvad du skal investere i en forandring i forhold til, hvad du får ud af den. Hertil kan du bruge Forandringsnøglen : F betaler sig, hvis (A x B x C) > X. F er de ønskede forandringer. A står for utilfredshed, eller det du måtte ønske at ændre. B står for det, du ønsker at sætte i stedet for, og C står for vejen mod målet, altså de konkrete ændringer, du (eller andre) skal foretage, for at du når målet. X er omkostningerne ved at ville forandre og det kan være omkostninger både på jobbet og privat. Et eksempel: Hvis du ønsker at være projektleder på et projekt på din arbejdsplads, er det dit F. Dit A er f.eks., at du synes, at du ofte bliver involveret i projekter, hvor projektlederen har for lidt styr på tingene. Dit B er, at du ønsker at have projektlederansvaret for at vise, at du kan have bedre styr på tingene som projektleder. Dit C er, at du skal sikre dig, at du kommer på kursus i projektledelse, og at du aftaler med din chef, at du får ansvaret for et projekt, så snart du har gennemført projektlederkurset. Dit X er f.eks., at du sandsynligvis skal på internatkursus et par gange, hvilket indebærer, at du skal være væk fra dine børn. En anden del af X kan være, at du skal kunne håndtere en ny rolle over for dine kolleger.

23 Sådan kommer du videre Når du har udarbejdet din jobprofil, din kvalifikationsprofil og din jobforventningsprofil og evt. brugt forandringsnøglen, er det sandsynligt, at du har afdækket nogle områder, hvor der er misforhold mellem dine forventninger og ønsker på den ene side og på den anden side de forhold, dit job og din arbejdsplads byder på. På de områder hvor du mener, der er misforhold, bør du overveje, i hvilken udstrækning du allerede har kommunikeret dine ønsker videre til dem, det vedrører. Det kan være din partner/ægtefælle, din familie, dine kolleger og ikke mindst din chef. Dine ønsker og behov er ikke indfriet og ikke kommunikeret: Hvis dine ønsker ikke er indfriet og heller ikke kommunikeret, er det med at kridte skoene og komme i gang. Dine omgivelser kan ikke gætte, hvad du gerne vil. Du må derfor tage initiativet. I første omgang er det vigtigt, at du finder ud af, hvilke ønsker du gerne vil have indfriet. Hvis du har mange ønsker til ændringer, er det vigtigt, at du prioriterer. Sats på de ønsker, som betyder mest for dig, og som du samtidig oplever som relativt nemme at kommunikere. Efter dine egne overvejelser må du opsøge dem, du ønsker at kommunikere dine ønsker og forventninger til. Du kan skabe en anledning til at kommunikere dine ønsker. Opsøg f.eks. din chef på et tidspunkt, hvor du forventer, at hun eller han har god tid og bed om lov til at bruge en del af vedkommendes tid. Hvis du har en medarbejderudviklingssamtale i den nærmeste fremtid, er der allerede skabt en anledning, hvor chefen har (eller bør have) afsat god tid til dig. På hjemmefronten kan man også have brug for at skabe en anledning. Det kan du f.eks. gøre ved, at du annoncerer ved aftensmaden, at du gerne vil tale med hele familien om noget, der er vigtigt for dig. Hvis du i første omgang kun ønsker at involvere din partner/ægtefælle, må du skabe en anledning, hvor det kun er jer to, der er sammen. 23

24 Gode ideer til, hvordan du taler om dine ønsker: Læg vægt på, at det er noget, du ønsker dvs. det er ikke noget, du forventer, at andre nødvendigvis ønsker, eller at andre på forhånd har aflæst, at du ønsker. Pas på med udenomssnak det slører blot dit budskab. Hvis dit ønske er et udvidet ansvar, kan du f.eks. vælge at sige: Jeg har i lang tid arbejdet med bogføring, og jeg har et ønske om at blive inddraget i virksomhedens arbejde med at aflægge årsregnskab. Fortæl, hvad det vil betyde for dig at få ønsket indfriet. Din samtalepartner skal forstå, at det er vigtigt for dig og at det ikke er noget, du lige pludselig er kommet i tanker om. Du kan f.eks. vælge at sige: At blive inddraget i arbejdet med virksomhedens årsregnskab vil betyde, at jeg får et dybere indblik i økonomiarbejde, og at jeg får kendskab til revisorernes succeskriterier. På længere sigt betyder det formentlig, at jeg kan assistere regnskabschefen væsentligt mere end i dag. Giv et bud på, hvordan det i praksis skal kunne lade sig gøre at indfri dit ønske. Du kan f.eks. foreslå, at du medvirker ved næste udarbejdelse af virksomhedens årsregnskab og deltager i de møder, regnskabschefen afholder med virksomhedens revisorer. Hvis du møder modstand, dvs. at din samtalepartner ikke umiddelbart forstår dit ønske, kan du enten gentage dit ønske ved at variere dine argumenter, eller du kan bede din samtalepartner overveje dit forslag et par dage. Hvis I vælger den sidste løsning, er det vigtigt, at du får en konkret aftale om, hvornår I taler sammen igen. Dine ønsker er kommunikeret, men ikke indfriet: Hvis du har kommunikeret dine ønsker, men de ikke er blevet indfriet, bør du overveje: Har du kommunikeret dine ønsker til den/de rette personer? Nogle gange kommunikerer vi vores ønsker til den forkerte person. Hvis du f.eks. ved, at ros og anerkendelse betyder meget for dig, kan du have kommunikeret dit ønske om ros og feedback til kolleger. Hvis I imidlertid har en leder, der sjældent giver ros og feedback, er det sandsynligvis hende eller ham, du skal kommunikere dit ønske til, idet hendes eller hans adfærd smitter af på dine kolleger. Kommunikerede du dine ønsker klart nok? Hvis vi synes, et budskab er vanskeligt at formulere, kan vi have en tendens til at pakke det for meget ind. Overvej om du har kommunikeret dit ønske klart nok: Tror du, det er forstået af den eller de, du har kommunikeret det til?

Sæt ord på dit job. - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du?

Sæt ord på dit job. - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du? Sæt ord på dit job - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du? Indholdsfortegnelse Forord 3 Forord 4 Hvad kan du bruge pjecen til 5 Jobprofil 5 Hvad kan du bruge en jobprofil til 6 Eksempel på jobprofil

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillingsbetegnelse Lægesekretær, Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Stillingsindehaver Ansættelsessted

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Paraplyprojekt Strategisk ledelse og kompetenceudvikling

Paraplyprojekt Strategisk ledelse og kompetenceudvikling Bilag KvalifikationsProfil Fokusområde i handlingsplanen: Indsatsområde: Aktiviteter i den strategiske handlingsplan af betydning for kvalifikationskrav: Nødvendige kvalifikationer til realisering af indsatsområdets

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Spørgsmål til FOKUS kompetencer

Spørgsmål til FOKUS kompetencer Spørgsmål til FOKUS kompetencer Nedenstående spørgsmål er lavet som eksempler på, hvordan man kan spørge til kompetencer, der er behov for i forhold til jobbet. Kompetencerne i listen er hentet fra FOKUS.

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lønsamtalen et ledelsesværktøj. 1. Introduktion 2. 2. Generelt om lønsamtalen 2. 3. Løntilfredshed 2. 4. Samtalens 3 faser 3

Indholdsfortegnelse. Lønsamtalen et ledelsesværktøj. 1. Introduktion 2. 2. Generelt om lønsamtalen 2. 3. Løntilfredshed 2. 4. Samtalens 3 faser 3 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen 2 3. Løntilfredshed 2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse 3 4.1.1 Medarbejdervurdering 4 4.2 Gennemførsel 4 4.2.1 Gennemførsel 5 4.3

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Velkommen i DLBR En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Forord Tillykke med dit nye job. I DLBR Dansk Landbrugsrådgivning ønsker vi at tage godt imod nye medarbejdere. Vi gennemfører derfor

Læs mere

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj 1. Introduktion Dansk Erhverv har udarbejdet dette værktøj, som tilbyder vejledning i at gennemføre en konstruktiv lønsamtale. Værktøjet kan således anvendes som henholdsvis inspiration eller checkliste

Læs mere

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter Reflector Big Five Personality 2.1 Interviewspørgsmål til de enkelte facetter N1 Følsomhed -Hvilke situationer får dig til at føle dig bekymret eller urolig? -Hvordan ved du, at du er bekymret? Hvilke

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Elevpolitik Indledning Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Uddannelsens indhold og mål Overordnede mål for uddannelsen Introduktion Evalueringssamtaler Skoleophold/Studietur

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling MUS Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling Det daglige arbejde Siden sidst I skal sammen skabe et fælles billede af medarbejderens arbejdsindsats og opgaveløsning i det forgangne år. Hvordan oplever

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb

Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb HR MØDE DIKU BUSINESS KLUB D. 11/4-2012 Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb 1 OM UNDERSØGELSEN Formål: At få indblik

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

MUS. Kom til orde. Gør status. Kik ind i fremtiden. Medarbejderudviklingssamtale

MUS. Kom til orde. Gør status. Kik ind i fremtiden. Medarbejderudviklingssamtale MUS Medarbejderudviklingssamtale Kom til orde Gør status Kik ind i fremtiden Medarbejderudviklingssamtale på AMU SYD - Indkaldelse Til: Fra: Du indkaldes hermed til en Medarbejderudviklingssamtale Dato:

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

01-06-2013. Elevpolitik. Elever med specialet Offentlig Administration. Bygningsstyrelsen, april 2013. Side 1 af 11

01-06-2013. Elevpolitik. Elever med specialet Offentlig Administration. Bygningsstyrelsen, april 2013. Side 1 af 11 01-06-2013 Elevpolitik Elever med specialet Offentlig Administration Bygningsstyrelsen, april 2013 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem er hvem i BYGST?...3 Uddannelsesansvarlig...4 Elevadministrator...4

Læs mere

For hver kompetence skal der være følgende billede:

For hver kompetence skal der være følgende billede: For hver kompetence skal der være følgende billede: 1.Der skal være formuleret et tydeligt forventningsbillede (kende til/kunne udføre.) 2.Der skal være mulighed for at angive medarbejderens egen vurdering

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT

DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT DET GRÆNSELØSE ARBEJDE PÅ GODT OG ONDT TRÆK GRÆNSEN Stadig flere af os er påvirket af det grænseløse arbejde. Den teknologiske udvikling gør det muligt for os at arbejde på alle tider af døgnet, og vi

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere