Befolkningsprognose 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningsprognose 2014"

Transkript

1 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside

2 Greve Kommune Befolkningsprognose Indhold Indhold Baggrund Resume af befolkningsprognosen Befolkningsudvikling i Greve Kommune Befolkningssammensætning Befolkningsudviklingen i udvalgte aldersgrupper Indeks for udvalgte aldersgrupper Distriktsprognose Boliger Flyttemønstre Fødsler og dødsfald Tabeller... 3 Side 2

3 Greve Kommune Befolkningsprognose 1. Baggrund En befolkningsprognose er et begrundet skøn over den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man aflæse tendenserne i udviklingen under forudsætning af, at de præmisser, prognosen er konstrueret ud fra, fortsat gælder. Befolkningsprognosen er et vigtigt element i Greve Kommunes udarbejdelse af budgetter og øvrige planlægningsarbejder på f.eks. ældre og børneområdet. Udgangspunktet for Befolkningsprognose er bl.a. befolkningstallet pr. 31. december samt kommunens forventninger til boligbyggeri i de kommende år. Det forventede boligbyggeri i perioden - blev forelagt og godkendt af Byrådet d. 27. januar. Prognosen er generelt mest nøjagtig på kortere sigt. Usikkerheden vokser i takt med antallet af år, der indgår i prognosen. Det anbefales derfor, at prognosetallene primært bruges inden for budgetperioden, mens tallene herefter bør betragtes som en tendensbeskrivelse, der kan indgå i langsigtede skøn over nødvendige fremtidige tilpasninger af kapacitet og serviceniveau. Læsning af tabeller Ved læsning af tabellerne skal man være opmærksom på, at alle årstal refererer til den 31. december. Et befolkningstal for året angiver således befolkningen pr. 31. december. er det første prognoseår. Side 3

4 Greve Kommune Befolkningsprognose Status på befolkningsudvikling i Greve Kommune Nedenstående tabel viser befolkningsudviklingen i Greve Kommune fra til. Tabel 1.1. Status befolkningen pr. Aldersgruppe Udvikling Procent år ,2 % -5 år ,4 % 6-16 år ,5 % år ,1 % år ,6 % år ,3 % 8 år ,4 % Total -99år ,2 % (+) stigning, (-) fald Greve Kommunes befolkning er i løbet af steget med 19 indbyggere og befolkningstallet var pr., hvilket svarer til en stigning på,2 pct. Antallet af årige er faldet med 5 børn, hvilket svarer til et fald på 1,2 pct. Samlet set er aldersgruppen - 5årige faldet med 74 børn eller 2,4 pct. For aldersgruppen 6-16årige kan der konstateres et fald på 19 personer svarende til 1,5 pct. Derimod er antallet af unge mellem år steget med 85 personer, hvilket er en stigning på 2,1 pct. For aldersgruppen 25-64årige kan der konstateres et fald på 152 personer eller,6 pct., mens aldersgruppen 65-79årige er steget med 265 personer svarende til 3,3 pct. Antallet af borgere over 8 år er steget med 94 personer svarende til 7,4 pct. Samlet set er der i Greve Kommune fra til blevet færre børn og færre voksne i den erhvervsaktive alder, mens der er blevet flere unge og flere ældre borgere. Side 4

5 Greve Kommune Befolkningsprognose Status på sidste års befolkningsprognose Befolkningsprognose forudsagde antal indbyggere i Greve Kommune. Disse tal kan nu sættes i forhold til det faktiske indbyggertal for Greve Kommune som vist i tabel 2 og 3. Tabel 1.2: Prognoseresultater fra Befolkningsprognose i forhold til det faktiske indbyggertal Aldersgruppe Faktisk Prognose Forskel Procent år ,4% -5 år ,7% 6-16 år ,1% år ,3% år ,1% år ,6% 8 år ,9% ,4% (+) overvurdering, (-) undervurdering Tabel 2 viser, at sidste års befolkningsprognose undervurderede antallet af indbyggere med 173 personer, hvilket svarer til -,4 pct. Prognosen overvurderede antallet af -årige børn med 38 børn, svarende til 1,4 pct. Når der ses bort fra de -årige, som er vanskelige at forudsige, kan der konstateres afvigelser på de øvrige aldersgrupper i intervallet -3,3 til,9 pct. Side 5

6 Greve Kommune Befolkningsprognose 2. Resume af befolkningsprognosen Befolkningstallet i Greve Kommune forventes at være stabilt i de kommende år, men befolkningssammensætningen i kommunen ændrer sig. I forhold til forventes befolkningstallet at være steget med 279 borgere i, mens der i forventes at være 1.55 flere borgere. Greve Kommune forventes at opleve et stigende antal af borgere i aldersgruppen 8+ årige. Andelen af borgere tilhørende den erhvervsaktive aldersgruppe 25-64årige vil være stabil med et fald på ca. 5 borgere fra år til. Det skal dog bemærkes, at der for denne aldersgruppe sker en omfordeling internt i aldersgruppen, således at der bliver færre i aldersintervallet 41-5årige og tilsvarende flere i det ældre segment i aldersgruppen. Samlet set vil Greve Kommunes befolkningssammensætning i bestå af flere 8+ årige, et stabilt antal borgere i den erhvervsaktive aldersgruppe, et stabilt antal børn i institutionsalderen samt færre børn i den skolepligtige alder. Gennemsnitsalderen vil stige fra 41,1 år i til 44,1 år i. Omkring børnealdersgrupperne, så er forventningen, at antallet af -2årige er stigende, således at der i år vil være 11,2 pct. flere -2årige end i svarende til 147. Antallet af 3-5-årige forventes at falde i budgetperioden indtil år for derefter at stige igen frem mod år. Faldet fra år til vil være på årige, mens stigningen fra år til er på 1. Børn i den skolesøgende alder 6-16årige er faldende i hele perioden frem mod år, hvor der forventes 779 færre i aldersgruppen end i. Antallet af borgere tilhørende den mest erhvervsaktive aldersgruppe 25-64årige forventes at være forholdsvist stabilt frem mod år. Der opleves et lille fald fra år til på,9 pct., herefter en lille stigning igen frem mod år, således at år kun forventes at ligge,2 pct. under år. Dette svarer til en nedgang fra år til på 53 personer. Værd at bemærke er dog, at der internt i målgruppen forventes at ske en intern forskydning, således at gennemsnitsalderen i målgruppen stiger med,8 år fra år til. Der forventes at blive flere personer i den ældre del af målgruppen og færre i den yngre del af målgruppen. Der forventes således at være 577 personer færre i alderssegmentet 41-5årige i år og 1.61 færre i år. Denne del af den erhvervsaktive aldersgruppe er traditionelt det alderssegment, der har det største udskrivningsgrundlag i kommunen. Alderssegmentet 55-64årige forventes derimod at stige med personer fra år til. I forhold til forventes antallet af 65-79årige at stige med 6, pct. frem til år og herefter falde igen, så der i år forventes at være 1,7 pct. færre borgere end i år. Antallet af 8+ årige forventes at være steget med 39, pct. i og med 164, pct. i. Side 6

7 26 99,1 99,2 99,7 99,6 99,4 99,7 99,6 99,8 1, 1,1 1,2 1,3 1,6 11, 11,2 11,4 11,7 11,8 12, 12,1 12, Greve Kommune Befolkningsprognose 3. Befolkningsudvikling i Greve Kommune Antallet af borgere i Greve Kommune ligger stabilt med en lille stigning siden 26 på i alt 152 borgere til et befolkningstal på pr.. Det forventes, at antallet af borgere stiger med i alt 279 frem til. I år forventes der at være 1.55 flere borgere i Greve Kommune end i, hvilket svarer til en stigning på 2,2 pct. Figur 3.1: Befolkningsudvikling i Greve Kommune - Antal 5. Faktisk 26- Prognose - Prognose Figur 3.2: Befolkningsudvikling i Greve Kommune Indeks 13 Faktisk 26- Prognose - Prognose Side 7

8 26 Greve Kommune Befolkningsprognose 4. Befolkningssammensætning Figur 4.1 viser udviklingen i antallet af borgere i Greve Kommune opdelt på aldersgrupper. Antallet af 8+ årige stiger fra i år til i år, mens antal 65-79årige forventes at være stabilt. Antal 25-64årige falder fra i til i, hvilket også er forholdsvis stabilt med et fald på kun 53 personer i den erhvervsaktive alder. For aldersgruppen 6-16årige forventes et større fald på 779 personer frem til, fra 7.26 i år til i år. Antallet af -5årige forventes at være stabilt frem til. Mens der i år er årige, forventes der i år at være 3.79 i aldersgruppen. Figur 4.1: Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper år år år 6-16 år -5 år 5. Figur 4.2: Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper Alder -2 år Børn 3-5 år år Unge år år Voksne år år Ældre år år Figur 4.3 nedenfor viser befolkningssammensætningen i Greve Kommune i og den forventede befolkningssammensætning i. Bemærk især, at andelen af 8+ årige forventes at stige til over det dobbelte. Yderligere bemærkes faldet i de 6-16årige, der vil gå fra at udgøre 15 pct. af Greves befolkning i til at udgøre 13 pct. i. Andelen af -5årige forventes at være på samme niveau i år som. Side 8

9 Antal personer Greve Kommune Befolkningsprognose Figur 4.3: Befolkningssammensætning pr. og 8+ 3% -5 år 6% 8+ 7% -5 år 6% år 17% 6-16 år 15% år 17% 6-16 år 13% år 9% år 8% år 5% år 49% Figur 4.4 viser Greve Kommunes borgere opdelt efter alder. Det fremgår, at der generelt vil være flere borgere, der tilhører de ældre aldersgrupper i år, end der er i, mens antallet af borgere tilhørende de yngre årgange vil blive reduceret. Af samme grund vil gennemsnitsalderen i de kommende år stige. Hvor gennemsnitsalderen således er på 41,1 år i, vil den være steget til 44,1 år i. Til sammenligning var gennemsnitalderen 38,6 år i 26. Figur 4.4: Aldersfordeling pr. og år 5 år 1 år 15 år 2 år 25 år 3 år 35 år 4 år 45 år 5 år 55 år 6 år 65 år 7 år 75 år 8 år 85 år 9 år 95 år Side 9

10 Greve Kommune Befolkningsprognose 5. Befolkningsudviklingen i udvalgte aldersgrupper Vuggestuebørn de -2årige Figur 5.1 viser udviklingen for de -2årige i perioden 26-. Antallet af -2årige i Greve Kommune er faldet fra i 26 til i. Ifølge prognosen vil denne tendens dog vende med som lavpunkt med årige. I år vil antallet af -2årige således være på 1.46 børn, svarende til en stigning på 11,2 pct. i forhold til. Figur 5.1: Befolkningsudvikling -2årige 2. Faktisk 26- Prognose - Prognose Side 1

11 Greve Kommune Befolkningsprognose Børnehave de 3-5årige Figur 5.2 viser udviklingen for de 3-5årige frem til. Antallet i denne aldersgruppe er faldet fra i år 26 til i. Tendensen fortsætter indtil for herefter at stige svagt igen. I vil der være årige svarende til et fald på 6,5 pct. i forhold til, men en stigning i forhold til på 6,9 pct.. Figur 5.2: Befolkningsudvikling 3-5årige 2.5 Faktisk 26- Prognose - Prognose Skole de 6-16årige Figur 5.3 viser udviklingen for de 6-16årige i Greve Kommune i perioden 26-. Antallet af børn i denne aldersgruppe er faldet fra 7.71 i år 26 til 7.26 i. Der forventes et fortsat fald i prognoseårene, så der i vil være i aldersgruppen 6-16 år, hvilket er et fald på 1,8 pct. i forhold til. Figur 5.3: Befolkningsudvikling 6-16årige 9. Faktisk 26- Prognose - Prognose Side 11

12 Greve Kommune Befolkningsprognose Unge de 17-24årige Figur 5.4 viser udviklingen for de 17-24årige i perioden 26-. Antallet har været stigende siden 26 og forventes at have toppet i med Antallet af 17-24årige i Greve Kommune forventes at falde i prognoseårene. Frem til forventes et fald på 6 pct. i forhold til svarende til, at der er årige i Greve Kommune i. Figur 5.4: Befolkningsudvikling 17-24årige 4.5 Faktisk 26- Prognose - Prognose Voksne - de 25-44årige Figur 5.5 viser udviklingen for de 25-44årige i perioden 26-. Antallet er faldet fra i 26 til i. Denne tendens forventes at fortsætte nogle år endnu, hvorefter udviklingen vil stagnere indtil, hvor antallet af 25-44årige vil ligge på Dette er 6,6 pct. under -niveau. Figur 5.5: Befolkningsudvikling 25-44årige 14. Faktisk 26- Prognose - Prognose Side 12

13 Greve Kommune Befolkningsprognose Voksne - de 45-64årige Figur 5.6 viser udviklingen for de 45-64årige i perioden 26-. Antallet er faldet fra i år 26 til i. De kommende år vil være forholdsvis stabile på dette niveau. I vil der være årige. Dette er en stigning på 4,6 pct. i forhold til. Figur 5.6: Befolkningsudvikling 45-64årige 16. Faktisk 26- Prognose - Prognose Voksne de 41-5årige Figur 5.7 viser udviklingen i antallet af 41-5årige i perioden 26-. De 41-5årige er interessante, fordi det de seneste år er den aldersgruppe, der har haft de højeste gennemsnitlige udskrivningsgrundlag blandt borgerne i Greve Kommune. Det fremgår, at antallet af 41-5årige generelt har været stigende i perioden 26-. Hvor der i 26 var 7.65 personer i aldersgruppen, er der i år. Det fremgår, at antallet af 41-5årige forventes at falde frem til. Her vil der ifølge prognosen være personer i aldersgruppen, svarende til et fald på 19,6 pct. i forhold til år. Figur 5.7: Befolkningsudvikling 41-5årige 9. Faktisk 26- Prognose - Prognose Side 13

14 Greve Kommune Befolkningsprognose Ældre - de 65-79årige Figur 5.8 viser udviklingen for de 65-79årige i perioden 26-. Antallet er steget fra 4.87 i år 26 til i. Et foreløbigt toppunkt forventes at blive nået i, hvor antallet af borgere i aldersgruppen vil være steget til personer, hvilket er en stigning på 6,7 pct. i forhold til. Herefter forventes et fald i antallet af 65-79årige frem til, hvor der vil være 8.52 personer i aldersgruppen. Figur 5.8: Befolkningsudvikling 65-79årige 1. Faktisk 26- Prognose - Prognose Ældre - de 8+ årige Figur 5.9 viser udviklingen for de 8+ årige i perioden 26-. Antallet er steget fra 1.22 personer i 26 til i, og prognosen forventer en kraftig stigning af indbyggere i denne aldersgruppe i de kommende år. Antallet af indbyggere på 8 år og derover forventes således at stige til i, hvilket er en stigning på hele 163,8 pct. i forhold til. Figur 5.9: Befolkningsudvikling 8+ årige Faktisk 26- Prognose - Prognose Side 14

15 Greve Kommune Befolkningsprognose 6. Indeks for udvalgte aldersgrupper Figur 6.1 viser den indekserede udvikling over de samme målgrupper, som fremgår af kapitel 5. År er sat til indeks 1. Forventet indeks for hvert af budgetårene er angivet samt sidste år i prognoseperioden - år. Figur 6.1: Indeks for målgrupper: = 1 Alder -2 år 1 99,9 11, 12,7 13, 111,2 Børn 3-5 år 1 95,6 93,2 87,5 87,7 93, år 1 99,4 98,5 97,8 96,3 89,2 Unge år 1 99,1 98,2 97,6 97,7 94, år 1 98,6 97,5 96, 94,8 93,4 Voksne år 1 1,2 1,5 11,4 12,4 14, år 1 98,8 97,8 96,1 93, 8,4 Ældre år 1 12,5 14,2 15,4 16, 98,3 8 år+ 1 17,4 117,1 128,4 139, 263,8 Af figur 6.1 fremgår, at antallet af -2årige vil være stigende i hele budgetperioden, og vil stige yderligere frem mod år. Samtidig vil antallet af 3-5årige falde i hele budgetperioden, efterfulgt af en stigning igen frem mod år, så år stort set er på niveau med år. Børn i den skolesøgende aldersgruppe 6-16 år vil falde svagt i budgetperioden, og denne tendens vil fortsætte frem til år. For voksne i den erhvervsaktive aldersgruppe år skal det bemærkes, at delmålgruppen 41-5 år udviser faldende tendens og prognosen forudser, at målgruppen i år lander ca. 2 indekspoint under niveau. Samlet set forventes den erhvervsaktive aldersgruppe år dog at være stabil helt frem til sidste prognoseår. Omkring de ældre siger prognosen, at der vil ske en kraftig stigning i antallet af de 8+ årige, mens antal 65-79årige vil være forholdsvis stabilt frem til år, dog med enkelte udsving undervejs. Side 15

16 26 Greve Kommune Befolkningsprognose 7. Distriktsprognose I befolkningsprognosen er Greve Kommune opdelt i fem distrikter: Hundige, Greve, Karlslunde, Tune og Det Åbne Land. I det følgende analyseres befolkningsudviklingen i distrikterne. Der udføres dog ikke nogen analyse på distrikt Det Åbne Land, som er tyndt befolket. Distrikterne oplever ikke den samme relative udvikling. I fremtidens planlægning af daginstitutionsområder, skoleområdet og ældreplejen, bør der tages højde for de demografiske forskelle mellem distrikterne. Total befolkning I Greve Kommunes befolkningsmæssigt største distrikter Hundige og Greve forventes befolkningstallet stabilt for Hundige og svagt stigende for Greve frem til år. For Karlslunde kan der konstateres en stigning i befolkningstallet fra og frem til på knap 5 pct. I Tune stiger befolkningstallet ca. 2 pct. frem til, hvorefter det falder en smule igen for at ligge lige under -niveau. Figur 7.1: Befolkningsudvikling distrikter alle aldersgrupper. Indeks = Greve Hundige Karlslunde Tune Børn -2årige Aldersgruppen af børn mellem -2 år stiger fra år i alle distrikter frem mod år med stigninger mellem 7 og 17 pct. set i forhold til år. Den største stigning forventes i Greve. Side 16

17 26 26 Greve Kommune Befolkningsprognose Figur 7.2: Befolkningsudvikling distrikter børn -2 år. Indeks = Greve Hundige Karlslunde Tune Børn 3-5årige Aldersgruppen af børn mellem 3-5 år falder i alle distrikter frem til år. Herefter svagt stigende tendens i alle distrikter frem mod år. I år vil Greve, Karlslunde og Tune næsten være på niveau med år, hvorimod Hundige trods den stigende tendens fra år fortsat vil ligge 1 pct. under år niveau. Figur 7.3: Befolkningsudvikling distrikter børn 3-5 år. Indeks = Greve Hundige Karlslunde Tune Side 17

18 26 26 Greve Kommune Befolkningsprognose Børn 6-16-årige Aldersgruppen af børn mellem 6-16 år falder generelt. Tune falder mest. I Greve vil faldet være på 12 pct. frem til, i Karlslunde 1 pct., i Hundige 7 pct., og i Tune vil faldet udgøre 19 pct. Figur 7.4: Befolkningsudvikling distrikter børn 6-16 år. Indeks = Greve Hundige Karlslunde Tune Unge årige I alle distrikter forventes et svagt fald dog vil Karlslunde stige lidt igen fra år og frem til sidste prognoseår. Tune forventes at opleve det største fald med ca. 11 pct. fra år til. Figur 7.5: Befolkningsudvikling distrikter unge år. Indeks = Greve Hundige Karlslunde Tune Side 18

19 26 26 Greve Kommune Befolkningsprognose Voksne årige I Greve og Tune forventes stort set status quo for den samlede aldersgruppe 25-64årige frem til år. Karlslunde vil opleve en stigning på ca. 6 pct., mens Hundige vil falde ca. 3 pct. i set i forhold til. Figur 7.6: Befolkningsudvikling distrikter voksne år. Indeks = Greve Hundige Karlslunde Tune Ældre årige Andelen af borgere i aldersgruppen år forventes at stige i alle distrikter frem til år. Herefter vil tendensen ændre sig, og der vil være faldende antal borgere i aldersgruppen i alle distrikter i de sidste prognoseår frem mod. Greve forventes i år at være ca. 5 pct. flere end i. De andre distrikter forventes alle tre at have færre 65-79årige i år end i år. I Hundige forventes et fald på 5 pct., Karlslunde et fald på 7 pct. og Tune et fald på 6 pct. frem til. Figur 7.7: Befolkningsudvikling distrikter ældre over år. Indeks = Greve Hundige Karlslunde Tune Side 19

20 26 Greve Kommune Befolkningsprognose Ældre 8 år+ Andelen af 8+årige forventes at være stærkt stigende i alle distrikter. Den største stigning forventes i Tune, hvor der i år vil være 227 pct. flere i aldersgruppen end i dag. Herefter følger Greve med 197 pct. og Hundige med 158 pct. I Karlslunde forventes en stigning på 117 pct. frem til år. Figur 7.8: Befolkningsudvikling distrikter ældre over 8 år. Indeks = Greve Hundige Karlslunde Tune Distrikt Greve Figur 7.9 viser aldersudviklingen i distrikt Greve både som antal og som aldersfordeling. Figur 7.9: Befolkningsudvikling Greve fordelt på aldersgrupper Antal borgere Aldersfordeling -2 år % 3% 3% 3% 3-5 år % 3% 3% 3% 6-16 år % 15% 15% 13% år % 9% 9% 8% år % 51% 5% 49% år % 17% 18% 17% 8 år % 2% 3% 7% I alt % 1% 1% 1% Prognosen viser, at der generelt bliver færre skolesøgende børn samt flere i aldersgruppen 8 år og ældre. Det bemærkes, at aldersgruppen 8 år og ældre i år vil udgøre ca. 7 pct. af distrikt Greves befolkning Side 2

21 Greve Kommune Befolkningsprognose mod ca. 2 pct. i år. Den erhvervsaktive målgruppe 25-64årige forventes at ligge nogenlunde stabilt i antal over prognoseperioden, men vil som målgruppe udgøre 49 pct. af befolkningen i distrikt Greve i år mod 51 pct. i år, hvilket er et fald på ca. 2 procentpoint. Distrikt Hundige Figur 7.1 viser aldersudviklingen i distrikt Hundige både som antal og som aldersfordeling. Figur 7.1: Befolkningsudvikling Hundige fordelt på aldersgrupper Antal borgere Aldersfordeling -2 år % 3% 3% 3% 3-5 år % 4% 3% 3% 6-16 år % 14% 14% 13% år % 9% 9% 9% år % 49% 49% 48% år % 18% 18% 16% 8 år % 3% 4% 8% I alt % 1% 1% 1% Prognosen viser, at antal -2årige er stabil i budgetperioden og stiger mod slutningen af prognoseperioden. Antal 3-5årige falder i budgetperioden, og stiger igen mod år dog til et lavere niveau end i. Antal 6-16årige falder støt og i år forventes 171 færre 6-16årige end i år. Antal 25-64årige falder jævnt frem til år og vil samtidig udgøre en faldende andel af totalbefolkningen i Hundige. De 8+ årige forventes at stige kraftigt og vil i år udgøre ca. 8 pct. af Hundiges befolkning mod ca. 3 pct. i år. Distrikt Karlslunde Figur 7.11 viser aldersudviklingen i distrikt Karlslunde både som antal og som aldersfordeling. Figur 7.11: Befolkningsudvikling Karlslunde fordelt på aldersgrupper Antal borgere Aldersfordeling -2 år % 3% 3% 3% 3-5 år % 4% 3% 3% 6-16 år % 15% 15% 13% år % 8% 8% 7% år % 48% 49% 49% år % 18% 18% 16% 8 år % 4% 5% 8% I alt % 1% 1% 1% Side 21

22 Greve Kommune Befolkningsprognose Prognosen viser, at antal -2årige er stabil i perioden med en svagt stigende tendens frem mod år. Den skolesøgende aldersgruppe fra 6-16årige forventes at falde ca. 1 personer fra år til. Alt andet lige vil dette betyde, at skolebørnene vil udgøre 2 procentpoint mindre af den samlede befolkning. Den erhvervsaktive målgruppe 25-64årige forventes at stige frem mod år, således at der vil være knap 7 personer flere i denne målgruppe i år end i år. De 8 år og ældre forventes også at stige i distrikt Karlslunde, således at de i år vil udgøre ca. 8 pct. mod ca. 4 pct. i år ca. en fordobling. Distrikt Tune Figur 7.12 viser aldersudviklingen i distrikt Tune både som antal og som aldersfordeling. Figur 7.1: Befolkningsudvikling Tune fordelt på aldersgrupper Antal borgere Aldersfordeling -2 år % 3% 3% 3% 3-5 år % 3% 3% 3% 6-16 år % 16% 15% 13% år % 8% 8% 7% år % 5% 5% 5% år % 18% 19% 16% 8 år % 2% 3% 7% I alt % 1% 1% 1% Prognosen viser, at antal -2årige er svagt stigende i budgetperioden, og fremefter forventes en stabil tendens frem mod år. Den skolesøgende aldersgruppe 6-16årige forventes at falde markant både i budgetperioden og videre frem mod år. I år udgør de 6-16årige ca. 16 pct. af Tunes befolkning, mens de i år kun forventes at udgøre ca. 13 pct. De 25-64årige forventes at være på helt stabilt niveau. De 8 år og ældre forventes at stige markant også i Tune. Udviklingen fra år til vil være mere end en tredobling, så målgruppen forventes at udgøre ca. 7 pct. af Tunes befolkning i år mod kun ca. 2 pct. i år. Side 22

23 Greve Kommune Befolkningsprognose 8. Boliger Nye boliger - Som en del af befolkningsprognosen indgår Greve Kommunes forventninger til boligbyggeriet i kommunen. Forventningerne er baseret på det boligbyggeprogram, som blev vedtaget i Greve Kommunes Byråd i januar. Figur 8.1 viser, hvordan de nye boliger, der forventes at blive opført i perioden -, fordeler sig i antal og type. Figur 8.1: Nye boliger i Greve Kommune i Anden boligtype Institution 15 Ungdomsbolig Etage 1 Tæt/lav Parcel 5 Boligforventningerne er al andet lige forbundet med større usikkerhed jo længere ud i prognoseperioden, man kigger. De forskellige boligtyper indgår i prognosen med forskellige parametre for gennemsnitlige husstandsstørrelser afstemt efter boligernes størrelse. Eksempelvis indgår nye ældreboliger i beregningerne med én indbygger pr. bolig, hvor nye parcelhuse (åben/lav) indgår med ca. tre indbyggere per bolig. Ved rækkehusbyggeri (tæt/lav) forventes en gennemsnitlig husstandsstørrelse på godt to indbyggere på bolig, mens der ved etageboliger i Greve også forventes knap to indbyggere pr. bolig. Side 23

24 Greve Kommune Befolkningsprognose Yderligere oplysninger vedrørende kommunens forventninger til boligbyggeri kan rekvireres i Center for Teknik & Miljø, der udarbejder kommunens boligprognose. I udarbejdelse af Befolkningsprognose indgår boligbyggeprogrammet i en justeret udgave set i forhold til bl.a. den historiske udvikling og usikkerheden ved byggeprojekterne. Bemærk, at der ikke er forventet indflytning på Bocentret Hedelund i prognoseperioden. Side 24

25 Greve Kommune Befolkningsprognose 9. Flyttemønstre I dette afsnit beskrives flyttemønstrene i Greve Kommune. Statistikken over til- og fraflytninger i kommunen udgøres af både interne og eksterne flytninger, dvs. flytninger indenfor kommunen såvel som flytninger til og fra andre kommuner og til og fra udlandet. Figur 9.1 viser nettotilflytningen 26- for Greve Kommune. Nettotilflytningen beregnes som tilflyttere fratrukket fraflyttere til kommunen. De seneste år har der været en positiv nettotilflytning, dvs. flere tilflytninger end fraflytninger. Figur 9.1: Nettotilflytninger 26- i Greve Kommune Figur 9.2 er en oversigt over samtlige til- og fraflytninger i i Greve Kommune fordelt på aldersgrupper. Her ses, at det er de 17-24årige og de 25-44årige, der flytter mest både til og fra kommunen. Figur 9.2: Samtlige flytninger fordelt på aldersgrupper i år 6-16 år år år år år 8 år+ Tilflytninger Fraflytninger Side 25

26 Greve Kommune Befolkningsprognose Figur 9.3 viser nettotilflytningen i kommunen i fordelt på aldersgrupper. De unge mellem år har en negativ nettofraflytning, hvilket betyder, at der for denne aldersgruppe er flere, der flytter fra kommunen end hertil. Alle øvrige aldersgrupper er enten status quo eller har en positiv nettotilflytning. Det er primært børnefamiliemålgruppen på år med deres børn, som har en positiv nettotilflytning. Nettotilflytning af denne målgruppe har været et mønster gennem de seneste år. Siden har kommunen haft en nettotilflytning af knap årige. Figur 9.3: Nettotilflytning fordelt på aldersgrupper i år 6-16 år år år år år 8 år+ Side 26

27 Greve Kommune Befolkningsprognose 1. Fødsler og dødsfald Nyfødte Udviklingen i antallet af -årige i Greve Kommune er illustreret på figur 1.1 nedenfor. Det fremgår, at antallet af årige overordnet set har været faldende siden år 26. Hvor der i år 26 var 525 årige i Greve Kommune, var antallet faldet til 397 i år. Det fremgår imidlertid også, at der ikke er tale om et jævnt fald. Antallet af årige er i år det laveste i hele perioden. Det forventes, at antallet vil stige svagt indtil år. Beregningen af prognosen er foretaget ud fra den historiske fødselshyppighed og antallet af fødedygtige kvinder i prognoseperioden. Der er imidlertid andre forhold, der indvirker på det endelige resultat, såsom økonomiske konjunkturer, ændret til- og fraflytningsmønster, kvinders valg mht. uddannelse/karriere og tidspunkt for ønsket graviditet. Derfor vil en prognose for de årige altid være behæftet med en vis usikkerhed. Figur 1.1: Faktisk og forventet antal årige i Greve Kommune 26-7 Faktisk 26- Prognose - Prognose Fødselshyppighed I var den samlede fertilitet i Greve Kommune 1,9 barn pr. kvinde i den fødedygtige alder (15-49 år), mens den i 26 var 2,4 barn pr. kvinde. Til sammenligning var den samlede fertilitet på landsplan 1,7 barn pr. kvinde i for aldersgruppen år. Figur 1.2 viser fødselshyppigheden for Greve Kommune i perioden fra 26 til fordelt på aldersgrupper. Det fremgår, at fødselshyppigheden er størst for de årige kvinder, hvor der i fødtes ca. 142 børn per 1. kvinder. Side 27

28 Greve Kommune Befolkningsprognose Figur 1.2: Fødselshyppighed i Greve Kommune fra 26 til pr. 1 kvinder fordelt på alder år 2-24 år år 3-34 år år 4-44 år år Figur 1.3 viser, at fødselshyppigheden i Greve Kommune gennem de seneste år har ligget over hyppigheden på landsplan. Figuren viser, at der siden 26 gennemsnitligt set har været et svagt fald i fødselshyppigheden på landsplan, et fald der også kan ses i tallene for Greve Kommune. Figur 1.3: Samlet fødselshyppighed for Greve Kommune sammenlignet med hele landet fra 26 til 3 2,5 2 1,5 1,5 26 Hele landet Greve Side 28

29 26 Antal Greve Kommune Befolkningsprognose Kvinder i den fødedygtige alder år Antallet af kvinder i den fødedygtige alder i Greve Kommune ses i figur 1.4. Det ses, at antallet har været faldende fra i 26 til i. Prognosen forudser, at denne tendens vil fortsætte i de kommende år. I år forventes der således at være omkring 9.1 kvinder i den fødedygtige alder i Greve Kommune. Dette svarer til et fald på 1.41 fra år til. Det skal dog bemærkes, at faldet primært er i aldersgrupperne år samt fra 35 år og op. De 15-19årige, 4-44årige samt 45-49årige er dog de aldersgrupper, der har den laveste fødselshyppighed. Herudover stiger antallet med knap 14 i alderen år, som er dem med den største fødselshyppighed. Dette har betydning for prognoseudviklingen af nyfødte. Figur 1.4: Kvinder i den fødedygtige alder år 4-44 år år 3-34 år år 2-24 år år Dødelighed Den aldersbetingede dødelighed er lig antallet af døde i en aldersgruppe i relation til antal mennesker i den pågældende alder. Befolkningsprognosen bygger på data fra Dream-modellen. Modellen tager højde for en generel reduktion i dødeligheden - med særlig stor reduktion i dødeligheden blandt de 6-9årige. Dødeligheden i Greve Kommune regnes lidt højere end landsgennemsnittet. Side 29

30 Greve Kommune Befolkningsprognose 11. Tabeller Figur 11.1: Befolkning Hele Kommunen alle aldersklasser Alder år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Side 3

31 Greve Kommune Befolkningsprognose 44 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Side 31

32 Greve Kommune Befolkningsprognose 95 år år år år år Total Side 32

33 Greve Kommune Befolkningsprognose Figur 11.2: Hele Kommunen Aldersgrupper Alder -2 år år år år år år år år Total Figur 11.3: Distrikt Greve Aldersgrupper Alder -2 år år år år år år år år Total Figur 11.3: Distrikt Hundige Aldersgrupper Alder -2 år år år år år år år år Total Side 33

34 Greve Kommune Befolkningsprognose Figur 11.4: Distrikt Karlslunde Aldersgrupper Alder -2 år år år år år år år år Total Figur 11.5: Distrikt Tune Aldersgrupper Alder -2 år år år år år år år år Total Figur 11.6: Distrikt Det åbne land Aldersgrupper Alder -2 år år år år år år år år Total Side 34

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose 2018

Befolkningsprognose 2018 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Ulrik Lejre Larsen Center for Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Center for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012

Center for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012 Center for Økonomi & It Indhold 1. Baggrund... 3 2. Boliger... 7 3. Resume af befolkningsprognose... 6 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper... 10

Læs mere

Befolkningsprognose Center for Økonomi & It

Befolkningsprognose Center for Økonomi & It Center for Økonomi & It Indhold 1. Baggrund... 4 Læsevejledning... 4 Læsning af grafer... 4 Læsning af tabeller... 4 Status på befolkningsudvikling i Greve Kommune... 5 Status på sidste års befolkningsprognose...

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Greve Kommune Befolkningsprognose Camilla Rasmussen Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

1. Indledning Status på befolkningsudvikling i Lejre Kommune Udvikling fra 2016 til

1. Indledning Status på befolkningsudvikling i Lejre Kommune Udvikling fra 2016 til Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.2 Status på befolkningsudvikling i Lejre Kommune... 3 Udvikling fra 2016 til 2017... 4 Status på sidste års befolkningsprognose... 5 2. Befolkningsprognose 2018-2029...

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2010

Greve Kommune Befolkningsprognose 2010 Greve Kommune Befolkningsprognose 2010 Kontakt: Center for Økonomi & IT Indhold 1. Baggrund... 3 Læsevejledning... 3 Læsning af grafer... 3 Læsning af tabeller... 3 Status på befolkningsudvikling i Greve

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose Kontakt: Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Befolkningsprognose Kontakt: Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Befolkningsprognose Kontakt: Center for Økonomi & Analyse Indhold 1. Baggrund... 4 Læsevejledning... 4 Læsning af grafer... 4 Læsning af tabeller... 4 Status på befolkningsudvikling i Greve

Læs mere

Befolkningsprognose. Grundlag for udarbejdelse af budget

Befolkningsprognose. Grundlag for udarbejdelse af budget Befolkningsprognose 2019 Grundlag for udarbejdelse af budget 2020-2023 1. Begrundelse Befolkningsprognosen for Solrød Kommune er et forventet skøn over den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen.

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolknings 2014 Prognose Egedal kommune udarbejder hvert år en befolknings som er en fremskrivning af Kommunens befolkningstal frem til 2026. Befolkningsn bruges primært som grundlag for budgetarbejdet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2019-2030 Lejre Kommune KØA Økonomistyring Henrik F. Søtorp Februar 2017 J.nr.: 17/16x99 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.2 Status på befolkningsudvikling i Lejre Kommune...

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2019-2030 Lejre Kommune KØA Økonomistyring Henrik F. Søtorp Februar 2017 J.nr.: 17/16x99 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.2 Status på befolkningsudvikling i Lejre Kommune...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2028 Marts 2016 Dette er befolkningsprognosen 2016-2028 for Glostrup Kommune. Prognosen er udarbejdet af Center for It og Udvikling. Prognosen er udarbejdet med anvendelse af ProPlan

Læs mere

Befolkningsprognose udvikling og boligbyggeprogram. Baggrundsdata

Befolkningsprognose udvikling og boligbyggeprogram. Baggrundsdata Befolkningsprognose 2018-2030 -udvikling og boligbyggeprogram Baggrundsdata Indholdsfortegnelse 1. Befolkningsprognose for 2018-30... 3 2. Befolkningsudvikling i Høje-Taastrup Kommune... 6 2.1 Befolkningsvækst...

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Boligudbygningsplan og befolkningsprognose 2012

Boligudbygningsplan og befolkningsprognose 2012 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ & ØKONOMIAFDELINGEN Boligudbygningsplan og befolkningsprognose 2012 Grundlag for udarbejdelse af budget 2013-2016 1. Indledning Der foreligger nu et forslag til en boligudbygningsplan

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2017-2026 Befolkningsprognose 2017-2026 Indholdsfortegnelse FORORD... 4 SAMMENFATNING... 5 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR NORDDJURS KOMMUNE... 6 1.1 Den overordnede befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose - 2030 Befolkningsprognosen offentliggøres på Halsnæs Kommunes hjemmeside www.halsnaes.dk Indhold 1. Indledning...2 2. Status på befolkningsudviklingen fra 2018 til 2019...3 3. Opfølgning på 2018-befolkningsprognosen...4

Læs mere

Fremtidens kommune. Leg ved stranden. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Fremtidens kommune. Leg ved stranden. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Fremtidens kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2021 Leg ved stranden Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Udarbejdet juni 2012 B E F O L K N I N G S P R O G N O S E Indhold

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 218-23 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 217... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Emne: Befolkningsprognose bilag 1

Emne: Befolkningsprognose bilag 1 Emne: Befolkningsprognose 218-232 bilag 1 Dato 13. marts 218 Sagsbehandler Jan Buch Henriksen Direkte telefonnr. 2937 734 Journalnr..1.-P1-1-18 Resume Der forventes en samlet befolkningstilvækst i Vejle

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for perioden 2016 til 2028

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for perioden 2016 til 2028 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2016 til 2028 Vedtaget marts 2016 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose. Den er udarbejdet ved brug af analyseværktøjet

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2032 Budgetkontoret, april Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Hvordan gik det i i Randers Kommune?...3 3. Prognose

Læs mere

Befolkningsprognose 2019

Befolkningsprognose 2019 Befolkningsprognose 2019 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen bygger hovedsageligt på forventninger til antallet

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2014

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2014 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2014 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.034 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2014. Det er en stigning

Læs mere

Befolkningsprognose 2009

Befolkningsprognose 2009 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION & ØKONOMIAFDELINGEN Befolkningsprognose 2009 Grundlag for udarbejdelse af budget 2010-2013 Indledning Der foreligger nu en ny Befolkningsprognosen for Solrød Kommune

Læs mere

Boligudbygningsplan & befolkningsprognose 2016

Boligudbygningsplan & befolkningsprognose 2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ & ØKONOMIAFDELINGEN Boligudbygningsplan & befolkningsprognose Grundlag for udarbejdelse af budget - 23. maj SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Befolkningsprognose 2018

Befolkningsprognose 2018 Befolkningsprognose 2018 NOTAT 28. februar 2018 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen bygger hovedsageligt på forventninger

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 218 23 Forfatter: Linda Hindse Christensen Udarbejdet: 17. maj 218 Dokument nr. 48-218-132992 Sags nr. 48-218-7672 2 Befolkningsprognose 218 23 Indhold 1. Indledning...4 Sammenfatning

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune ØKONOMI OG STYRING Dato: 15. februar 2017 ØKONOMIBILAG NR. 2 2017 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.00-P10-2-16 Befolkningsprognose 2017-2030 for Ballerup

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Boligudbygningsplan og befolkningsprognose 2011

Boligudbygningsplan og befolkningsprognose 2011 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION & ØKONOMIAFDELINGEN Boligudbygningsplan og befolkningsprognose 2011 Grundlag for udarbejdelse af budget 2012-2015 1. Indledning Der foreligger nu et forslag til en

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2017-2029 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2016 til 2026

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2016 til 2026 ØKONOMI Befolkningsprognose 2016 til 2026 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2016 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....7 Udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 4-6 6 6 6 996 99 986 98 976 97 6 8 4 6 4 48 54 6 66 7 78 84 9 - - - -4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen 4-6 er udarbejdet af Boelplan A/S for Syddjurs Kommune,

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Boligudbygningsplan og befolkningsprognose 2010

Boligudbygningsplan og befolkningsprognose 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION & ØKONOMIAFDELINGEN Boligudbygningsplan og befolkningsprognose 2010 Grundlag for udarbejdelse af budget 2011-2014 1. Indledning Der foreligger nu et forslag til en

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2016-2028 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 1971 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. APRIL 2019 vordingborg.dk

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. APRIL 2019 vordingborg.dk BEFOLKNINGSPROGNOSE 2019-2032 FOR VORDINGBORG KOMMUNE APRIL 2019 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Befolkningsprognose 2019-2032 for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE Befolkningsprognose

NORDDJURS KOMMUNE Befolkningsprognose NORDDJURS KOMMUNE Å-Promenaden (Skitse udviklingsområde ved Grenaa Sydhavn) 2010-2019 Befolkningsprognose Denne befolkningsprognose er udarbejdet i marts april måned 2010. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2012-2024 2023 2019 2015 2011 2007 2003 1999 1995 1991 1987 1983 1979 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 0-100 100-200 200-300 300-400

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 2 2. Sammenfatning... - 3 3. Ændrede forudsætninger...- 3 4. Danmarks Statistik...- 3 5. Kommunens samlede udvikling...- 4 6. Udviklingstendenser

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune med fokus på

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune med fokus på ØKONOMI OG STYRING Dato: 23. februar 2018 ØKONOMIBILAG NR. 1 2018 Tlf. dir.: 2445 1852 E-mail: madw@balk.dk Kontakt: Mads Westerkam Sagsid: 00.01.00-P10-1-17 Befolkningsprognose 2018-2031 for Ballerup

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I 2013

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I 2013 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2014-2028 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomiafdelingen Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen 02.04.2014/pej Dette notat beskriver befolkningsudviklingen

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose 2018

Befolkningsprognose 2018 Befolkningsprognose 2018 Fredensborg Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2019-2028 Befolkningsprognose 2019-2028 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognosen 2019-2028... 2 Sammenligning mellem prognosen fra sidste og faktisk befolkningstal... 2 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

Fremtidens kommune. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Fremtidens kommune. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Fremtidens kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2011-2020 Familieudflugt til Svalebøgen i Gjerrild (Fotokonkurrence efterår 2010) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Norddjurs

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015-2026 Befolkningspyramide 2015 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2026 set i forhold til 2015? 95-99 årige 143 46 90-94 årige 489 180 85-89 årige 843 393

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2018-2030 2027 2023 2019 2015 2011 2007 2003 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 1971 0-100 100-200 200-300

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2018 til 2028

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2018 til 2028 ØKONOMI Befolkningsprognose til Befolkningsprognose - Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen sammenlignet med nyeste prognose.... 3 Befolkningsudviklingen komponenter.... 4 Udviklingen i aldersgrupperne....

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Marts 2015 Dette er befolkningsprognosen 2015-2027 for Glostrup Kommune. Prognosen er udarbejdet af Center for It og Udvikling. Prognosen er udarbejdet med anvendelse af ProPlan

Læs mere

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune med fokus på

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune med fokus på ØKONOMI OG STYRING Dato: 20. februar 2019 ØKONOMIBILAG NR. 1 2019 Tlf. dir.: 2445 1852 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Ajmal Laho Sagsid: 00.01.00-P10-1-18 Befolkningsprognose 2019-2032 for Ballerup Kommune

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2029 FOR VORDINGBORG KOMMUNE MARTS 2016 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Befolkningsprognose 2016-2029 for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg

Læs mere

Glostrup Kommune. Marts 2014

Glostrup Kommune. Marts 2014 Glostrup Kommune. Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle antagelser og forudsætninger for prognosen... 4 Boligstørrelse... 4 Til- og fraflytninger... 4 Boligbehov... 5 Øvrige antagelser

Læs mere

Orientering fra Velfærdsanalyse

Orientering fra Velfærdsanalyse Orientering fra Velfærdsanalyse 11. maj 2016 Befolkningsprognose model og metodebeskrivelse Befolkningsprognoserne udarbejdes af Økonomiforvaltningen i Velfærdsanalyseenheden og opdateres hvert år i februar

Læs mere

Befolkningsprognose for Gribskov Kommune år

Befolkningsprognose for Gribskov Kommune år Befolkningsprognose for Gribskov Kommune år 2017-2028 Befolkningsprognosen behandler tre scenarier for Gribskov Kommunes befolkningsudvikling i de kommende 12 år. Særligt vigtigt er budgetscenariet, som

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste Notat Sagsnr.: 2017/0003643 Dato: 10. marts 2017 Titel: Befolkningsprognose 2017-2028 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2019-2031 2031 2027 2023 2019 2015 2011 2007 2003 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 1971 0-100

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere