Årsberetning Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale"

Transkript

1 Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret... 4 Patientkontorets opgaver og funktion... 4 Patientkontorets organisering... 4 Året 2012 i patientkontoret... 5 Hvem relaterer henvendelserne sig til... 6 Kontaktform... 7 Hvem henvender sig?... 7 Årsag til henvendelse... 8 Patientvejledernes handlinger Kompetenceudvikling

3 Region Hovedstaden har et befolkningstal på Region Region Hovedstaden Hovedstaden har har et befolkningstal på et befolkningstal på

4 Om patientkontoret Indledning Efter Sundhedslovens 51 skal patientkontoret udarbejde en årsberetning for sin virksomhed. Denne årsrapport skal indsendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til orientering, ligesom Region Hovedstadens Patientudvalg får forelagt årsberetningen. Patientkontorets opgaver og funktion Patientkontorets primære opgaver og funktion er beskrevet i sundhedslovens 51. Jf. LBK nr. 913 af 13/07/2010 med senere ændringer samt bekendtgørelse nr af 21/12/2006 om de regionale patientkontorers opgaver og funktioner. Opgaverne opdeles som følgende: At informere, vejlede og rådgive patienter om patientens rettigheder, herunder reglerne om adgang til behandling, frit og udvidet frit sygehusvalg med videre og reglerne om klage og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet. At informere praktiserende læger og speciallæger om reglerne vedrørende frit og udvidet frit sygehusvalg med videre og patienternes valgmuligheder i sundhedsvæsenet At patientkontoret kan modtage alle klager og andre henvendelser, og patientkontoret skal efter anmodning bistå med at udfærdige og fremsende henvendelser til rette myndighed. At udarbejde en årsberetning Patientvejlederne varetager opgaverne om information, vejledning og rådgivning til både praksissektoren, det somatiske hospital og i psykiatrien. Patientkontorets organisering Det følger af sundhedsloven, at regionerne er forpligtet til at oprette og drive patientkontor. I Region Hovedstaden er patientkontoret organisatorisk tilknyttet Region Hovedstadens Koncern Organisation og Personale. Der er ansat 12 patientvejledere ved patientkontoret, som har deres daglige funktion på regionens hospitaler, dog varetager 1 patientvejleder sin funktion fra regionsgården. 4

5 Året 2012 i patientkontoret I 2012 har der været førstegangshenvendelser til patientkontoret. Udviklingen i henvendelser siden regionens dannelse i 2007 vises nedenfor. Antal henvendelser i alt Nedgangen i henvendelser fra 2007 til 2009 skyldes, at Region Hovedstaden i 2007 etablerede en selvstændig enhed (Enheden for Sygehusvalg). Denne enhed varetager opgaver i forhold til information og vejledning til patienter, der ønsker at få undersøgt muligheden for frit og udvidet frit sygehusvalg, sikre opdaterede oplysninger om ventetider og endelig omvisitere patienter, der ønsker at benytte det frie eller det udvidede frie sygehusvalg. Herved overgik en del af de opgaver, der tidligere blev varetaget af patientvejlederne, til denne enhed. Fra 2009 til 2012 er der sket en stigning i henvendelserne til patientkontoret. 5

6 Hvem relaterer henvendelserne sig til Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholm Hospital Frederiksberg Hospital Frederikssund Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Helsingør Hospital Herlev Hospital Hillerød Hospital Hvidovre Hospital Rigshospitalet Psykiatri Privat hospital Sygehus i anden region Præhospital * * 30 Ikke oplyst ** Andet *Præhospital er første gang registreret i 2012, **Ikke oplyst er første gang registreret i 2011 Denne tabel viser udviklingen i, hvilke hospitaler henvendelserne relaterer sig til fra 2010 til De fleste henvendelser vedrører regionens største hospitaler, som også har de fleste specialiserede afdelinger. I kategorien Andet ligger blandt andet henvendelser, der formidles til kommunerne, og som skal besvares og behandles af kommunerne. Herudover kan patientvejlederne få henvendelser, der omhandler generelle spørgsmål omkring klage - og erstatningsmuligheder, ventetider og fritvalgsregler, som ikke kan kategoriseres under et konkret hospital. Disse henvendelser er noteret under kategorien Ikke oplyst. 6

7 Kontaktform Kontakt til regionens patientkontor kan ske enten ved telefonisk henvendelse, via brev/mail eller personlig henvendelse. Personligt; 7,4% Skriftligt; 13,1% Kontaktform Telefonisk; 79,5% Langt de fleste henvendelser (79,5 %) til regionens patientkontor sker gennem telefonisk kontakt. Alle kontaktformer ligger i samme niveau sammenlignet med de foregående år. Det bemærkes, at kun den første kontakt til patientkontoret afspejles i figuren. Én henvendelse afføder imidlertid ofte flere henvendelser, men det registreres ikke selvstændigt og fremgår derfor ikke af statistikken. Hvem henvender sig? Hvem henvender sig Andre; 2,9% Pårørende; 23,7% Hospitals personale; 7,0% Praktiserende læge; 0,6% Ikke oplyst; 1,0% Privat Hospital; 0,2% Patient; 64,6% 7

8 Brugerne af regionens patientkontor fordeler sig primært mellem tre grupper; patienter, pårørende og personale. Andre kan være kommuner, forsikringsselskaber eller interesseorganisationer. Sammenlignet med de foregående år er fordelingen af brugerne meget ens. Årsag til henvendelse Årsag til henvendelse Forhold vedr. hospitalsbehandling Klager Frit og udvidet fritvalg Andet Erstatning Ventetider Patientrettigheder Rykker for svar Befordring Utilsigtede hændelser Behandling i udland Udlændinges ønske om behandling i DK De fleste henvendelser skyldes spørgsmål vedrørende behandling efterfulgt af klager og henvendelser om frit og udvidet frit sygehusvalg. Kategorierne Andet, erstatning og ventetider giver også anledning til mange henvendelser. Nedenfor er de enkelte kategorier uddybet. Én henvendelse til patientvejlederen kan sagtens have flere årsager. Derfor vil der være flere registrerede årsager end det samlede antal henvendelser i alt. Forhold vedrørende hospitalsbehandling Behandlingstilbud 1576 Patientforløb 1367 Visitation 1143 Kommunikation/personalets 697 adfærd Andet 515 Service 238 8

9 Spørgsmål omkring patientforløb, behandlingstilbud og visitation udgør en stor del af henvendelserne vedrørende hospitalsbehandling. Erstatning Patientforsikringen 1537 Anden erstatning 257 Anden erstatning vedrører blandt andet henvendelser omkring bortkomne ejendele under indlæggelse. Klager Patientombuddet forløb/disciplinær 1562 Serviceklager 746 Patientombuddet rettighedsklage 200 Serviceklager vedrører primært de fysiske rammer, maden, rengøringen og kommunikation. Disse klager behandles af hospitalsdirektionerne. Andet Andet 1727 Refusion af udgifter 222 Kategorien Andet med 1727 henvendelser indeholder alle de henvendelser patientkontoret modtager, som ikke kan kategoriseres i de øvrige nævnte kategorier og emner. Det omfatter blandt andet spørgsmål vedrørende genoptræning, e-journal, omstillingsopgaver og sociale problemstillinger. Mange af henvendelserne kan også kategoriseres som forhold udenfor patientvejlederfunktionen. Selvom en del henvendelser vedrører forhold udenfor patientvejlederfunktionen, bliver henvenderen aldrig afvist, uden patientkontoret har foreslået henvisning til anden instans eller andre relevante personer. 9

10 Patientvejledernes handlinger Formidlet kontakt Kontakter afdeling/klinik/andre Telefonisk tilbagemelding Skriftligt svar/ Udleveret pjecer/skriftligt materiale Møde med patient/pårørende/personale Henvist til kommune/andre Hjælp til udformning af klage/erstatning Andet Videresende klage og anmeldelser Indberettet utilsigtet hændelse Undervisning Fra 2011 til 2012 er der sket en stigning i, at patientvejlederne formidler kontakt til andre, i de telefoniske tilbagemeldinger og i indberetning af utilsigtede hændelser for patienterne. Den mest markante stigning findes dog i skriftlige svar/ . I samme periode ses en nedgang i henvisninger til kommunen/andre. Dette kan antageligt tilskrives det arbejde, patientkontoret har haft de foregående år med at udbrede kendskabet til patientkontoret og dets ydelser. Flere kan være blevet bevidste om, hvilke opgaver der ligger hos patientkontoret, og hvilke opgaver der ligger hos fx de enkelte afdelinger, kommunen eller private forsikringsselskaber. Fra 2011 til 2012 er der også sket en mindre nedgang i antallet af undervisningsopgaver. I 2011 havde patientkontoret en stor opgave i at undervise i det dengang nye klagesystem, hvilket kan forklare den relative store andel af undervisning i Også vedrørende denne figur bemærkes, at en henvendelse til patientvejlederen oftest udløser flere handlinger, hvorfor antallet af handlinger overstiger det totale antal henvendelser til patientkontoret. 10

11 Kompetenceudvikling Faglig udvikling blandt patientvejlederne vægtes højt. Således kan der på kompetenceudviklingssiden nævnes: Uddannelse: Tre patientvejledere har i 2012 afsluttet Voksen Pædagogisk Grundkursus ved København Kommunes Kompetencecenter for voksenundervisning. Èn patientvejleder har deltaget i kurset Medical Etichs ved Imperial College London Emnemøder: Alle patientvejledere har deltaget i et temamøde om utilsigtede hændelser i Enheden for Patientsikkerhed. Alle patientvejledere har deltaget i et temamøde om akuttelefonen/1813 i Region Hovedstaden Konferencer: Alle patientvejledere har deltaget i Patientsikkerhedskonferencen Konference i klinisk etisk komité arbejde med deltagelse af de patientvejleder, der er medlem af en komité 11

årsberetning 2010 PAtientKOntOret

årsberetning 2010 PAtientKOntOret årsberetning 2010 PATIENTKONTORET Indholdsfortegnelse Region Sjællands Patientkontor... 2 Patientkontorets arbejdsopgaver... 2 Året der gik kort fortalt.... 3 Henvendelser til Patientkontoret... 3 Henvisning

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland

Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland 1 PROGRAM FOR HÅNDTERING AF UTILSIGTEDE HÆNDELSER I REGION NORDJYLLAND Udgivet af Kvalitetskontoret, Sundhed Plan og Kvalitet Primær

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren )

Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren ) 1.9.2014 Kontrakt mellem [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren ) og Danske Regioner Dampfærgevej 22 2100 København Ø CVR-nummer 55832218 om

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Årsberetning 2012 Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Titel: Årsberetning 2012, Dansk Patientsikkerheds Database Del 1. Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25 BESLUTNINGER Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 17-02-2015 13:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karin Friis Bach Formand Flemming Pless Næstformand Annie Hagel Rådsmedlem Leila

Læs mere

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Valgmuligheder Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse. Skal du vente

Læs mere

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 2 - Side -1 af 3 Byrådssekretariat

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014 Sy ygeh hus svalg Når du erndehenvist til sygehus Gælden 1. jan nuar 31.. januar 2014 Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 3 Ret til

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Bemærkningerne er efterfølgende vurderet inden for rammerne af kommissoriet og den økonomiske ramme for evalueringen.

Bemærkningerne er efterfølgende vurderet inden for rammerne af kommissoriet og den økonomiske ramme for evalueringen. Punkt nr. 1 - Undersøgelsesdesign for evaluering af enstrenget og visiteret akutsystem vedrørende Bemærkninger perioden til 1. KORAs april - undersøgelsesdesign 1. oktober 2014 for evaluering af enstrenget

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden.

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007 Sag nr. 1 Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden 2 bilag Koncern Økonomi Indkøb Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet

Læs mere

Årsberetning 2011. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Hovedstaden Maj 2012

Årsberetning 2011. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Hovedstaden Maj 2012 Årsberetning 2011 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2012 Praksiskonsulentordningen Årsberetning 2011 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2012 Praksiskonsulentordningen Indledning

Læs mere

Fremtidens hjemmesygepleje Statusrapport

Fremtidens hjemmesygepleje Statusrapport Fremtidens hjemmesygepleje Statusrapport Fremtidens hjemmesygepleje Statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-189 Copyright Dansk

Læs mere

Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Patientrettet forebyggelse i kommunerne Kasper Norman, Marie Bergmann, Micael Mikkelsen, Tina Drud Due og Astrid Blom TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Læs mere

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet I denne pjece kan du læse om: Dine rettigheder og valgmuligheder Frit sygehusvalg Udvidet

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Punkt nr. 3 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -1 af 9

Punkt nr. 3 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -1 af 9 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -1 af 9 Center for Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Forretningsudvalget

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2014

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2014 Sygehusvalg Når du er henvist til sygehus Gældende 1. januar 31. januar 2014 Gældende fra 1. september 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig

Læs mere

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017. Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017. Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017 Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017 Koncern Praksis Decembeer 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ 4 Plan for kapacitet og tilgængelighed 4 Geografisk dækning og den samlede

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE - MAJ 2008 KL Danske Regioner Finansministeriet Sundhedsstyrelsen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1 Kolofon Rapport vedrørende

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 17

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 17 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 17 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

Skive. Region Midtjylland

Skive. Region Midtjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere