Byggeskadefonden orienterer 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeskadefonden orienterer 2007"

Transkript

1 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager v/jens Dons og Gorm Nilsson DUKO Dansk Undertagsklassifikation v/ Morten Hjorslev Hansen, SBi Frokost Fugt og skimmelsvamp i boliger v/ole Munck, Protox, og Morten Hjorslev Hansen, SBi

2 Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri Nøgletal for alment byggeri Status for svigt og skader Eftersynsaktivitet

3 EBST seminar nov om svigt og fejl i byggeriet: Forslag om byggeskadefond for privat boligbyggeri: nye private boliger pr. år 1 pct. til eftersyn og skadedækning: kr. pr. ny privat bolig 8 5 pct. svigt: kr. pr. bolig Eftersyn effektivt for støttet byggeri ca 350 bebyggelser/7.000 boliger pr. år Ca huseftersyn/energimærker/ ejerskifteforsikringer pr. år ved salg kr. pr. boligsalg for alle tre

4

5 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri

6 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri

7

8

9 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri Obligatorisk for nye, private boliger, der: opføres af professionelle bygherrer og - sælges (på skøde) til private (ca /år) eller - udlejes til private opføres som private andelsboliger Ca private parcelhuse/år omfattes ikke

10 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri Høringsfrist 22. januar 2007 Lovforslag fremsættes inden 1. marts 2007 Virkning for private boligbyggerier med byggetilladelse efter 1. oktober 2007

11 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri Arbejdsdeling : Forsikringsselskaber: 1-års og 5-års eftersyn - svarende til BSF Byggeskadedækning i 15 år svarende (næsten) til BSF Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST) eller udbud: bearbejder eftersynsrapporter formidler erfaringer til forebyggelse af svigt og skader

12 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri Procedurer Forsikringsselskaber: Forsikringstilbud vedlægges byggeansøgning Individuel præmie incl. gebyr for eftersyn Præmiekvittering vedlægges færdigmelding Forsikringsselskab forestår og betaler eftersyn Krav til bygningssagkyndig? Forsikringsselskab udarbejder skaderapport Forsikringsselskab iværksætter udbedring af dækningsberettigede (grp. 4/5) forhold

13 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri Procedurer Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST) eller udbud: bearbejder eftersynsrapporter svarer til BSF central database for svigt og skader incl. data fra BSF offentliggør data incl. navne svarer (næsten) til BSF erfaringsformidling til forebyggelse af svigt og skader

14 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri Erfaringsformidling i forbindelse med BSF s 1-års og 5-års eftersyn: Besigtigelser og rapporteringer: e-firmaer Konklusionsbreve: bygningsejere Konklusionsbreve indgår i reklamationer til projekterende, udførende, materialeproducenter

15 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri Erfaringsformidling i forbindelse med BSF s skadesager: Særlige undersøgelser udføres af e-firmaer BSF s afgørelser sendes til bygningsejere BSF s afgørelser indgår i reklamationer til projekterende, udførende, materialeproducenter Udbedringer forestås af projekterende og udførende

16 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri BSF s generelle erfaringsformidling: Orienteringsmøder: e-firmaer og bygn.ejere Årsberetninger og faglige artikler Faglige møder, kurser, konferencer m.v. DUKO, BYG-ERFA, myndigheder

17 HØRINGSUDKAST 16. januar 2007 Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri Almene bygherrer skal anvende og indsamle nøgletal Entreprisesum over 5 mio. kr. excl. moms. Entreprise over kr. excl. moms. Formål at fremme kvalitet og effektivitet ved at: - give BH mulighed at udvælge de mest velegnede tilbudsgivere, - give BH/entrepr. mulighed for at sammenligne proces og produkt, - give komm./reg.råd mulighed for at vælge den mest effektive BH, - sikre større gennemsigtighed

18 Nøgletal til brug ved udvælgelse til prækvalifikation vedr. alment byggeri Tidsfrister: Mangler: Arbejdsmiljø: Kundetilfredshed: mangelfrit afleveringstidspunkt, afv. i % i forhold til planlagt aflevering antal A0, A1, A2, A3, UN pr. mio. kr. entreprisesum antal anmeldte arbejdsulykker pr. mio. arbejdstimer 11 spørgsmål - samarbejde, aftaler m.v. skala fra 1 til 5

19 Nøgletalsystem for boligbebyggelser (fra orienteringsmøde 2005) Udviklet i 2004 af Statens Byggeforskningsinstitut og Boligselskabernes Landsforening Genbrug af eksist. data i BOSSINF, BBR, CVR, BSF Bygherren indberetter øvrige data digitalt Fuld åbenhed offentlig adgang til alle oplysninger På sigt nøgletal om: - byggeteknisk standard ( noget for pengene ) - brugerbedømt kvalitet

20 Nøgletal for alment byggeri BEC imod genanvendelse af data i BOSSINF m.v. BEC imod digitale indberetninger fra bygherrer BEC imod offentlig adgang til nøgletal

21 Nøgletal for alment byggeri Kompromis mellem BL og BEC om: entreprenør indberetter økon. oplysninger til BEC bygherrer indberetter øvr. oplysninger til BOSSINF validering af data og mægling ved uenighed faktablade og karakterbøger udarbejdes af BEC

22 Nøgletal for alment byggeri Uenighed BL og BEC/byggeriets organisationer om offentlig adgang til nøgletal om: tidsfrister kvalitet (mangler) arbejdsulykker kundetilfredshed

23 Høringsudkast af 16. januar 2007 om ændring af bkg. om støtte til almene boliger 36, stk. 4: Kommunalbestyrelsen skal stille som betingelse for tilsagn. at bygherren til brug for Byggeskadefondens eftersyn af byggeriet afleverer oplysninger om mangler ved byggeriet, der omfatter en fordeling af manglerne på bygningsdele og en klassificering af manglerne efter alvor, til fonden i forbindelse med afleveringen af byggeriet og senest 2 måneder efter afleveringen. Bygherren fremsender oplysningerne elektronisk til Byggeskadefonden på baggrund af et særligt skema, der udarbejdes af Byggeskadefonden.

24 Nøgletal for alment byggeri Digital registrering af mangler ved afleveringsforretningen skal indgå i: Grundlaget for 1-års eftersynet Byggeskadefondens bidrag til erfaringer om byggeprocessen og byggeriet til byggeriets parter med henblik på at forebygge byggeskader og fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet.

25 Status for svigt og skader Gruppe 4-svigt svigt i forhold til antal bebyggelser 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Bebyggelsernes afleveringsår : 5-års eftersyn : 1-års eftersyn

26 Status for svigt og skader Bygningsdele med svigt i forhold til alle bygningsdele % Bygningsdele m/svigt Byggeriets afleveringsår

27 Status for svigt og skader Anmeldelser og skadedækning Antal/mio.kr. 350 Anmeldelser og udbetalt skadedækning Anmeldelser Skadedækning

28 Eftersynsaktivitet års 1-års

29 HØRINGSUDKAST 16. januar 2007 Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri Anvendelsesområde, definition og formål 1.Bekendtgørelsen gælder for bygherrens anvendelse og indsamling af nøgletal i forbindelse med etablering af almene familieboliger, almen ungdomsboliger og almene ældreboliger, jf. lovens 115, 117 og 143 a-d, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Det er en forudsætning, at byggeopgavens samlede anslåede håndværkerudgifter overstiger 5 mio. kr. excl.. moms. Stk. 3. Bygherren kan undlade at forlange nøgletal for entrepriser, der er mindre end kr. inkl. moms. 2.Ved nøgletal forstås i denne bekendtgørelse de oplysninger, der fremgår af bilag 1, om overholdelse af tidsfrister, kvalitet (mangler), arbejdsmiljø, effektivitet, prisniveau og prisændringer i udførelsen samt kundetilfredshed. 3.Formålet med brug af nøgletal for alment byggeri er at fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet ved 1) at give bygherrerne bedre mulighed for at udvælge de mest velegnede tilbudsgivere til udførelse af en almen entrepriseopgave, 2) at give bygherrerne og de udførende virksomheder bedre mulighed for at sammenligne sig med hinanden med hensyn til såvel byggeprocessen som produktet (det færdige byggeri), 3) at give kommunalbestyrelsen eller regionsrådet bedre mulighed for at vælge den mest effektive bygherre til byggeprojektet, og 4) at sikre større gennemsigtighed.

30 Anvendelse af nøgletal i forbindelse med udvælgelse 4.Bygherren skal til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation, af tilbudsgivere til udførelse af en entrepriseopgave forlange, at tilbudsgivere afleverer nøgletal til bygherren for tidligere gennemførte entrepriser. Stk. 2. Nøgletal til brug for udvælgelse, jf. stk. 1, skal som minimum omfatte oplysninger vedrørende overholdelse af tidsfrister, kvalitet (mangler), arbejdsmiljø og kundetilfredshed, jf. bilag 1. Beregning og offentliggørelse af nøgletal 11. Nøgletal for alment byggeri i BOSSINF offentliggøres af Byggeskadefonden med virkning fra 1. juli 2008 på fondens hjemmeside eller lignende. Ikrafttræden 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2007 og gælder for byggeri af almene familieboliger, almene ungdomsboliger og almene ældreboliger, jf. 1, stk. 1, med tilsagn efter denne dato, jfr. dog stk. 2 og 3. Stk træder først i kraft den 1. september Stk. 3. 8, stk. 3, gælder, når der er evalueret 100 konkrete almene entrepriser efter denne bekendtgørelse, og har virkning også for allerede evaluerede entrepriser efter bekendtgørelsen. Socialministeriet giver de valgte evaluatorer meddelelse, når der er evalueret 100 entrepriser.

31 Bilag Kvalitet (mangler) * Antal mangler indført i afleveringsprotokollen klassificeret efter alvor. * Udbedring af mangler målt ved tilbageholdsbeløb fastsat i forbindelse med aflevering. Mangler opgøres som antallet af konkrete mangler og ikke som typer af mangler. Går samme type af mangler igen på flere bygningsdele, tælles denne type af mangel som antallet af bygningsdele, hvor manglen er konstateret. Mangler opgøres som antal mangler pr. million kr. og klassificeres som: 1) Mangler med ingen eller ubetydelig byggeteknisk betydning. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele påvirkes ikke. 2) Mangler med mindre byggeteknisk betydning. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele kan blive nedsat, hvis manglen ikke udbedres. 3) Mangler med nogen byggeteknisk betydning. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele bliver nedsat, hvis manglen ikke udbedres. 4) Mangler med stor byggeteknisk betydning. Levetiden for denne og eventuelt tilstødende bygningsdele bliver nedsat, hvis manglen ikke udbedres snarest. 5) Mangler med betydning for personsikkerheden. Manglen medfører fare for liv og helbred og kræver omgående udbedring. 6) Forhold der skal undersøges nærmere.

32 Nøgletal for alment byggeri 3. Formålet med brug af nøgletal for alment byggeri er at fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet ved 1) at give bygherrerne bedre mulighed for at udvælge de bedste tilbudsgivere til udførelse af en almen byggeopgave, 2) at give bygherrerne bedre mulighed for at sammenligne sig med hinanden med hensyn til såvel byggeprocessen som produktet (det færdige byggeri), og 3) at give kommunalbestyrelsen eller amtsrådet bedre mulighed for at vælge den mest effektive bygherre til byggeopgaven.

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Orienteringsmøder 2009

Orienteringsmøder 2009 Orienteringsmøder 2009 Byggeskadeforsikring Nøgletal for almene byggerier Indeklimaforskning - Vejledning om projektgranskning v/ole Bønnelycke Orientering om: en skimmelsag, ventilation i h.t. BR 08 og

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

BYGGEskAdEfONdEN www.byggeskadefonden.dk Bebyggelser omfattet af fonden NYE BOLIGER (Afd. A) ÅRsBERETNING 2013

BYGGEskAdEfONdEN www.byggeskadefonden.dk Bebyggelser omfattet af fonden NYE BOLIGER (Afd. A) ÅRsBERETNING 2013 årsberetning 2013 Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en selvejende institution med tre overordnede formål: at forestå og af hol de udgifter til eftersyn af støttet boligbyggeri og renoveringer at yde

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Det gældende rammebeløb udgør 20.110 kr. + tillæg for energiklasse 1 på 1.040 kr. eller i alt 21.150 kr./m 2.

Det gældende rammebeløb udgør 20.110 kr. + tillæg for energiklasse 1 på 1.040 kr. eller i alt 21.150 kr./m 2. 1 of 7 Notat til Randersegnens Boligforenings ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen skema A for opførelse af 24 plejeboliger i bofællesskab Marie Magdalene. Boligforeningen fremsendte den 1. november

Læs mere

ÅRSBERETNING 2005 UDVALGTE TEMAER. Ingen stabilitet uden gode samlinger. Undgå udeluftventilerede krybekældre. Niveaufri adgang uden problemer

ÅRSBERETNING 2005 UDVALGTE TEMAER. Ingen stabilitet uden gode samlinger. Undgå udeluftventilerede krybekældre. Niveaufri adgang uden problemer ÅRSBERETNING 2005 UDVALGTE TEMAER Ingen stabilitet uden gode samlinger Undgå udeluftventilerede krybekældre Niveaufri adgang uden problemer God rumventilation fjerner fugten Ventilationen var utilstrækkelig

Læs mere

4. juni 2015. Lovgivning mv.

4. juni 2015. Lovgivning mv. 4. juni 2015 Vejledning om støtte fra Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri samt om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

Aalborg Universitet. Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid perioden 2004-2008 Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v. Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v. (Udvidelse af lovens

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig Bedre og billigere bolighandel NORDISK MILJØMÆRKNING Bedre og billigere bolighandel Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger

UDKAST. Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger UDKAST Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger I medfør af 25, stk. 3, samt 27 og 92 i lov om friplejeboliger, jf. lov nr. 90 af 31. januar 2007 fastsættes: Afsnit I Kapitel 1 Reglernes anvendelsesområde

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Nøgletal. nu også i det almene byggeri - -

Nøgletal. nu også i det almene byggeri - - Nøgletal nu også i det almene byggeri Fra 1. marts 2007 vil der blive stillet krav om nøgletal til de virksomheder, som vil byde på almennyttigt byggeri nøjagtig som de i dag skal fremlægge nøgletal i

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) I medfør af 2, stk. 2 og 3, 3, stk. 6, 4, stk. 1-4, 5, stk. 2, 7, stk. 4, 10, stk. 2, 11,

Læs mere