Køb forsikring til din portefølje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køb forsikring til din portefølje"

Transkript

1 AXA STÆRKT KØB Køb forsikring til din portefølje Jyske Bank starter hermed dækning af det franske forsikringsselskab AXA med en Stærkt Køb- anbefaling og et kursmål på EUR 22. Vores Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer. Herigennem udregner modellen en samlet karakter, som indikerer, hvorvidt aktien pt. er en god investering eller ej. Dette er et ikkekomplekst produkt anbefaling bygger på: 1) AXA er en af de bedst scorende forsikringsselskaber i Jyske Quant og er desuden attraktivt prisfastsat relativt til konkurrenterne, 2) AXA har et sundt fundament, 3) AXA er godt drevet, og ledelsen har opstillet ambitiøse finansielle mål samtidig med, at de investerer i AXAs fremtid, 4) af et finansielt selskab at være er AXA relativt defensiv, og 5) i 215 venter 5% i dividende, 6,5% er mulig i 216. AXA imponerer i Jyske Quant: I Jyske Quant scorer AXA 6,4. Det er en score, som kraftigt understøtter vores Stærkt Køb-anbefaling. Stærkt fundament og relativt defensiv: AXAs størrelse har givet dem væsentlige stordriftsfordele, industrielt knowhow og geografisk Sektor Finans Fundamental vurdering Billig Risiko Mellem Nyhedsstrøm Neutral 12 mdr.'s kursmål 22, Aktuel kurs 17,5 Reuters AXAF.PA Bloomberg CS FP JB sec. code diversifikation. Dét kombineret med, at AXA har en solid indtjeningsevne og en sund balance giver dem et stærkt fundament, som kun vil blive styrket yderligere de kommende år. Herudover henter AXA knap 7 % af indtjeningen fra relativt defensive forretningsområder såsom skades- og Kur s gr af AXA CAC-ALL Trade sundhedsforsikringer. Det anser vi for en attraktiv egenskab. 18 Udsigt til solid EPS-vækst og et stærkt cash flow: I ventes AXA at levere hhv. 8%, 6% og 5% EPS-vækst. En vækst som bl.a. skal drives af et øget salg af de mere profitable forsikringer, høje vækstrater i udviklingslandene, årlige prisstigninger på forsikringspræmierne, besparelser og ny teknologi. Ligeledes har AXA guidet et akkumuleret frit cash flow på hele EUR 24 mia. i perioden, hvilket svarer til 56% af AXAs markedsværdi. En prognose, som vi forventer, AXA indfrier. 5% dividende: AXA ventes, at udbetale EUR,9 i dividende i 215, hvilket svarer til en payout rate på 4%. I 216 forventer vi, at AXA hæver payout raten til 5%, hvilket vil løfte dividenden til knap 6,5%. Handler med en klækkelig rabat: Målt på de vigtigste nøgletal, P/E og K/I, er AXA særdeles attraktivt prisfastsat i forhold til konkurrenterne. Quant info Aktie inform ation Q uant scor e 6,4 Antal aktier (mio.) 2421 Værdiansættelse 6,5 Max/min sidste 12 mdr. 2,5/15 Rel. værdiansættelse 8,5 Kursbevægelser 3/12 mdr. -7%/16% Finansiel styrke 6,6 - relativt til indeks Kvalitet 5,2 Markedsværdi (mio. EUR) Momentum 5,9 Andel aktier i frit omløb 86% Kursudvikling 3,5 Gen. daglig volumen (mio.) j a s o n d j f m a m j Kilde: Jyske Bank & Datastream Jyske Markets, Vestergade 8-16 DK-86 Silkeborg Senior Analyst, Equity Research, Robert Jakobsen Assisting Equity Analyst, Christoffer Thimsen Vigtig investor information: Se venligst sidste side

2 Jyske Quant Investeringscase AXA imponerer i Jyske Quant: AXA er blandt de højest scorende forsikringsselskaber i Jyske Quant modellen med sin imponerende Quant score på 6,4. Faktisk er AXA den bedst scorende, såfremt vi ser bort fra genforsikringsselskaberne. Samlet betyder scoren, at AXA er et attraktivt prisfastsat selskab, både absolut og relativt til de nærmeste konkurrenter og har en særdeles sund balance med lav gearing. Forventningerne til AXA er i fremtiden positive, og at aktien har underperformet. AXA scorer væsentligt højere på stort set alle parametre end peers Price performance Momentum Quant score Valuation Relative Valuation AXA scorer relativt godt i Jyske Quant 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Kilde: Jyske Bank Quality Financial Strenght AXA Peer Kilde: Jyske Bank Stærkt fundament og relativt defensiv: AXA har som en af verdens største forsikringsselskaber væsentlige stordriftsfordele, industrielt knowhow og geografisk diversifikation. Dét kombineret med AXAs solide indtjeningsevne og sunde balance giver dem et stærkt fundament, som de kun ventes at udbygge i de kommende år. Udover et stærkt fundament nyder AXA også gavn af deres defensive egenskaber. Eksempelvis kom AXA bedre igennem finanskrisen end det gennemsnitlige selskab i den finansielle sektor (især ift. banker). Det skyldes, at hovedparten af AXA s kunder prioriterer skades-, sundhedsog livsforsikringer selv i krisetider. Den dag i dag står AXA endnu stærkere, bl.a. fordi deres gearing af egenkapitalen er aftaget, solvensgraden er øget samtidig med, at hedgingprogrammer bedre beskytter deres investeringsportefølje mod pludselige fald.

3 EUR mia AXAs balance tåler en sammenligning med konkurrenterne 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Solvency Debt Gearing (HS) Kilde: Selskaberne Herudover har AXA sat fokus på at prioritere vækst i skades-, beskyttelses- og sundhedsforsikringer, som er mindre følsomme overfor udsvingene på de finansielle markeder. Disse forretningsområder har de seneste år leveret et stigende resultat før skat og skaber nu ca. 7 % af AXAs indtjening. Alt i alt sætter vi pris på AXAs stærke fundament og defensive natur, men det skal dog bemærkes, at de ikke er immune over for udsving på de finansielle markeder. Indtjeningen fra mindre volatile segmenter er stabilt stigende Indtjeningen før skat fra mindre volatile segmenter Indtjeningen før skat fra volatile segmenter Kilde: AXA Udsigt til solid EPS-vækst og et stærkt cash flow: I perioden har AXA guidet en årlig EPS-vækst på 5-1%, et akkumuleret frit cash flow på EUR 24 mia. og en ROE for 215 på 13-15% mod 1% i 211. I 213 var ROE dog 14,8%, så prognosen er delvist nået. Mht. det frie cash flow,

4 så skal AXA blot fastholde niveauet fra 213 (EUR 5,2 mia., FCF-yield på 12,2%) for at indfrie 215 målsætningen. De EUR 24 mia. vil svare hele til 56% af AXAs markedsværdi. Nu skal AXA bevise, at de kan forblive på det høje niveau. Følgende skal hjælpe AXA med at levere EPS-vækst: En mere selektiv tilgang til markedet, hvilket betyder, at AXA i stigende grad har fokus rettet mod produkter med en attraktiv indtjeningsprofil f.eks. sundhedsforsikringer. Et øget direkte salg (online, call centre), da det er mere effektivt samtidig med, at de undgår at betale kommission til mellemleddet (agenter, banker mv.). Årlige prisstigninger i skadesforsikringer. I 213 blev priserne hævet med gennemsnitligt 2,6 % til private og 3,5 % hos erhverv. Vi forventer tilsvarende niveauer i 214 og 215. En fordobling af omsætningen i EM i 215 ift. de EUR 3 mia. i 21. I samme periode vil AXA øge den underliggende indtjening med 25 % til EUR 1,1 mia. Som det største udenlandske forsikringsselskab i Kina ser vi på længere sigt ser vi et stort potentiale for AXA. Frem mod 215 ventes løbende besparelser på EUR,5 mia. I alt vil AXA have nedbragt omkostningsbasen med EUR 1,7 mia. i perioden Konkurrencemæssige fordele ved at være på forkant teknologisk. Mere spekulativt vil et stigende renteniveau både løfte AXAs investeringsresultat og øge indtjeningen på pensionsopsparinger med et garanteret afkast. Overordnet vurderer vi, at AXA er godt på vej til at indfri 215-planen. Alligevel er det vores opfattelse, at mange investorer er skeptiske, hvilket både afspejles i AXAs prisfastsættelse relativt til industrien og i konsensusestimaterne. Investorers holdning burde tø op, når det bliver mere tydeligt at AXA indfrier 215-planen.

5 EUR Fremtidsforventningerne til AXA er positive % 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % E 215E 216E FCF (mia) EPS Adjusted ROE (HS) Non-adjusted ROE (HS) Kilde: Bloomberg 5% dividende: I maj 215 ventes AXA at udbetale en dividende på EUR,9 eller knap 5,1% i dividende. Det er en dividende, som svarer til 4% af AXAs justerede nettoresultat. Fremadrettet forventer vi, at payout raten vil blive øget til minimum 5% (6,5% dividende), såfremt: o o o Myndighedernes nye kapitalkrav (Solvency II og System Kritisk) er fastlåste/defineret, og AXA uden problemer kan indfri dem, hvilket er vores udgangspunkt. Der kommer tydelige tegn på, at makroøkonomien i Europa er forbedret. AXAs investeringsbehov i nye markeder reduceres. Vi vurderer, at falder myndighedernes krav på plads til Solvency II og system kritisk forsikringsselskaber i løbet af 215, så vil det i sig selv være nok til AXA i 216 hæver payout raten til 5%. Handler med en klækkelig rabat: AXA er attraktiv prisfastsat ift. de nærmeste konkurrenter. Ses der på de mest vigtige nøgletal såsom P/E og K/I for 214/215, handler AXA med en høj rabat (se nedenstående tabel). Bemærk desuden, at AXA allerede nu udbetaler en moderat højere dividende ift. gennemsnittet.

6 AXA er attraktivt prisfast i forhold til konkurrenterne Peer Group Company P/E (214) P/E (215) P/B (214) P/B (215) Dividend yield (214) Dividend yield (215) AXA SA 8,5 8,,8,8 4,8 5,1 Prudential PLC 13,7 12,4 3, 2,6 2,7 3, Aviva PLC 1,7 9,7 1,6 1,5 3,3 3,8 Aegon NV 9,6 8,7,7,7 3,7 4, Legal & General Group PLC 13,5 12,5 2,2 2,1 4,7 5,3 Standard Life PLC 14,6 12,9 2, 2, 4,5 5, Allianz SE 8,9 8,7 1, 1, 4,6 4,8 Zurich Insurance Group AG 1,5 9,9 1,3 1,2 6,4 6,5 Travelers Cos Inc/The 1,1 1,3 1,2 1,1 2,3 2,4 Sampo 13,3 12,8 1,8 1,7 4,9 5,4 Mapfre SA 9,7 9, 1,1 1,1 4,7 4,7 RSA Insurance Group PLC 12,1 12,5 1,2 1,1 2,3 3,3 Weightet average 1,8 1, 1,5 1,4 4,3 4,6 Mean 1,4 9,8 1,4 1,3 3,9 4,2 Premium compared with weighted avg. -21% -2% -44% -43% 12% 11% Kilde: Bloomberg

7 Overblik AXA Selskabsprofil AXA er en af verdens største forsikringsselskaber. Knap 6% af AXAs nettoresultatet skabes gennem livsforsikringer, formueforvaltning og andre typer opsparingsprodukter. De resterende 4% hentes på skadesforsikringer. AXA er et globalt selskab og knap halvdelen af produkterne sælges gennem AXAs egne salgskanaler (agenter, sælgere, call centre og online). Den anden handel er gennem banker, samarbejdspartnere (f.eks. supermarkeder) og uafhængige finansielle rådgivere. AXAs 11. ansatte servicerer knap 12 mio. kunder. I 213 generede AXA en omsætning på ca. EUR 8 mia. og et resultat før skat på EUR 4482 mia. AXA har over EUR 1,1 billion under forvaltning. AXA blev stiftet tilbage til Omsætning og indtjening i EUR millioner. 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% -2% E 215E 216E Sales growth Profit margin 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Omsætning fordelt på segment Nettopræmieindtægter fordelt på geografi Life & Savings Property & Casualty Asset Management International Other Intersegment Eliminations Western Europe Rest of World Emerging Markets Fundamental vurdering AXA er blandt de højest scorende forsikringsselskaber i Jyske Quant. Det er især AXAs værdiansættelse såvel som finansielle styrke og momentum der bidrager til den flotte score. Samlet betyder det, at AXA er et attraktivt prisfastsat selskab både absolut og relativt til de nærmeste konkurrenter, har en stærk balance samt gode fremtidsudsigter. Investeringscase Vores anbefaling bygger på: 1) AXA er en af de bedst scorende forsikringsselskaber i Jyske Quant og er desuden attraktivt prisfastsat relativt til konkurrenterne, 2) AXA har et sundt fundament, 3) AXA er godt drevet, og ledelsen har opstillet ambitiøse finansielle mål samtidig med, at de investerer i AXAs fremtid, 4) af et finansielt selskab at være er AXA relativt defensiv, og 5) i 215 venter 5% i dividende, 6,5% er mulig i 216. Kurstriggere Risikofaktorer Markedsforholdsforholdene forbedres, hvilket muliggøre højere En lavere rente vil påvirke AXAs investeringsresultat negativt prisstigninger og enhedsvækst. Markedsforholdene gør det vanskeligt for AXA at indfri deres Et stigende renteniveau vil gradvist øge AXAs ambitiøse mål. investeringsresultat og dermed være en væsentlig trigger for Generel overkapacitet (for meget kapital) i AXA. forsikringsbranchen kan presse præmierne. Bedre end forventede regnskaber. En periode hvor AXAs combined ratio er stigende og det ikke AXA beslutter at hæve payout raten til den højere ende af kan tilskrives få ekstraordinære begivenheder. Det vil gøre 4-5% intervallet. investorerne nervøse mht. hvad fremtiden bringer. Et større attraktivt opkøb i et udviklingsland vil blive Uro på de finansielle markeder. Får et nyt Euro-land eller en velmodtaget hos investorerne. systemkritisk bank gældsproblemer, kan de igen skabe Det lykkes AXA at accelerere omsætnings- og EPS-væksten usikkerhed, mistillid og mangel på likviditet. Sker dét, vil hurtigere end p.t. forventet. det også skade AXAs forretning. Investorernes tiltro til AXA styrkes. Ekstraordinære naturkatastrofer. En generel stigende interesse for defensive aktier.

8 Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personlig brug for Jyske Banks kunder og må ikke kopieres. Denne analyse er en investeringsanalyse. Interessekonflikter Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikre en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter aktieanalyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. Herudover må aktieanalytikere i Jyske Bank ikke handle i de aktier, hvor de har ansvaret for udarbejdelse af analyser. Dækker en analytiker ind for den ansvarlige analytiker ifbm. sygdom, forretningsrejser o.l. så må denne ikke handle den pågældende aktie på dagen for publicering af analysen og dagen efter. Jyske Bank kan dog have positioner og/eller et forretningsmæssigt forhold til det selskab, der analyseres. Analysen er ikke blevet forelagt selskabet forud for offentliggørelse. Analytikerne modtager ikke betaling fra personer med interesse i analysen. Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter: Jyske Banks aktieanbefalinger - aktuel fordeling Fordeling af anbefalinger for danske aktier (antal) Fordeling af anbefalinger for alle aktier (antal) Stærkt Køb Køb Reducer Sælg Stærkt Køb Køb Reducer Sælg Kilde: Jyske Bank Finansielle modeller Jyske Bank anvender en eller flere af følgende modeller: Discounted cash flow (fri likviditet), Economic Value Added og dividendemodel til bestemmelse af selskabets fundamentale værdi. Den fundamentale værdi sammenholdes med en relativ værdiansættelse ud fra nøgletal såsom P/E og EV/EBITA. Anbefalingen og kursmålet justeres endvidere for den forventede nyhedsstrøm og markedsstemning baseret på branchekendskab samt selskabsspecifikke forhold. Jyske Bank tager højde for den forventede udvikling i aktiemarkedet, sektorer samt selskabsforhold i anbefalingerne. Risiko Investering i denne aktie er behæftet med risiko. Bevægelser i aktiemarkedet, sektoren og/eller nyhedsstrøm mv. om selskabet kan påvirke kursdannelsen i aktien. Se analysens forside for vores syn på risikoen for aktien. Anførte risikofaktorer og/eller følsomhedsberegninger i analysen kan ikke ses som udtømmende. Handles aktien i en anden valuta end investors base valuta, påtager investor sig en valutakursrisiko. Er der tale om ADR e.l., er valutarisikoen forbundet med den valuta, som moderselskabet handles i. Opdatering af analysen Den planlagte opdatering af analysen følger regnskabsmeddelelser fra selskabet. Der ud over kan der udarbejdes temaanalyser specifikt for selskabet eller i sammenhænge, hvor selskabet indgår i temaanalysen. Disse analyser udgives på ad hoc basis. Se forsiden for dato for analysens første offentliggørelse. Alle oplyste kurser er seneste lukkekurser før analysens offentliggørelse, med mindre andet er anført.

9 Anbefaling Risikojusteret afkast Stærkt Køb >2% Køb 1-2% Reducer -1% Sælg <% Kilde: Jyske Bank Aktieanbefalingsbegreber Vores anbefalinger er relative til markedsudviklingen og bliver bestemt ud fra en vurdering af det forventede afkast indenfor de kommende 12 mdr. Det forventede afkast er forskellen mellem den aktuelle kurs og vores 12 mdr.'s kursmål (kursmålet indeholder det forventede udbytte). Aktiemarkedet har historisk givet et afkast på omkring 1% (eksempelvis har det amerikanske aktiemarked givet et afkast på 1 % i perioden fra 192 til 211). Når vi bestemmer anbefalingen på en aktie bruger vi de 1% som estimat for afkastet på aktiemarkedet. Da vores anbefalinger er relative og risikojusterede, er det muligt at sammenligne vores anbefalinger på tværs af sektorer og risikoklasser. Endvidere er potentialet også angivet absolut via vores kursmål. Det skal dog understreges, at det er anbefalingen, som er ankeret. En Køb-anbefaling er altså en Køb-anbefaling, indtil anbefalingen er ændret, også selvom kursstigninger har bragt kursen "for tæt" på kursmålet. De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger, da afkast efter omkostninger, vil være individuelt afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår. Det er ikke givet, at aktien vil give de(t) anførte forventede fremtidige afkast. De anførte forventede fremtidige afkast er udelukkende udtryk for vores bedste vurdering. For uddybning af vores anbefalingsbegreber henviser vi til https://www.jyskebank.dk/_jb/commoninc/bin.asp?id=3663&src=anbefalingskategori.pdf. Risikomærkningsordningens definitioner: Grønne produkter, er hvor risikoen for at tabe hele det investerede beløb batragtes som lille, hvis investeringen holdes til udløb. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. I denne kategori ligger eksempelvis danske stats- og realkreditobligationer. Gule produkter er, hvor det er risifro at tabe det investerede beløb helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. I denne kategori ligger eksempelvis aktier på regulerede makreder, investeringsforeningsbeviser og certifikater. Røde produkter er, hvor det er risiko for at tabe mere end det investerede beløb ELLER produkttyper, der er vanskelige at gennemskue. I denne kategori ligger eksempelvis Strukturerede obligationer, hedgefonde, optioner og valutaterminsforretninger.

Jyske Foretrukne, Listen indeholder i denne uge AXA, JPM og Michelin.

Jyske Foretrukne, Listen indeholder i denne uge AXA, JPM og Michelin. Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. Listen indeholder i denne uge AXA, JPM og Michelin.

Læs mere

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan og Michelin forbliver på Jyske Foretrukne.

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan og Michelin forbliver på Jyske Foretrukne. Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. AXA, JPMorgan og Michelin forbliver på Jyske

Læs mere

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den kommende uge på listen over Jyske Foretrukne. STRATEGI: DET VAR I FOKUS:

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den kommende uge på listen over Jyske Foretrukne. STRATEGI: DET VAR I FOKUS: Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den

Læs mere

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den kommende uge på listen over Jyske Foretrukne.

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den kommende uge på listen over Jyske Foretrukne. Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den

Læs mere

En europæisk teleoperatør i vækst

En europæisk teleoperatør i vækst TELENOR - KØB En europæisk teleoperatør i vækst Vi starter dækning af Telenor med en Køb anbefaling og et kursmål på NOK 150. Modsat de fleste europæiske telekommunikationsselskaber kan Telenor fortsat

Læs mere

China Mobile fremrykker 4G investeringerne

China Mobile fremrykker 4G investeringerne CHINAMOBILE - STÆRKT KØB China Mobile fremrykker 4G investeringerne China Mobile (CM) fastholdes på Stærkt Køb på trods af en skuffende indtjeningsevne i 4. kvt. Vi ser 2014 som et transformationsår, hvor

Læs mere

Jyske Foretrukne, DET KOMMER I FOKUS: Jyske Foretrukne JPM (Stærkt Køb) ChinaMobile (Stærkt Køb) Securitas (Køb) Sainsbury (Stærkt Køb)

Jyske Foretrukne, DET KOMMER I FOKUS: Jyske Foretrukne JPM (Stærkt Køb) ChinaMobile (Stærkt Køb) Securitas (Køb) Sainsbury (Stærkt Køb) Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. Fredag aflægger JP Morgan deres 1. kvt. 14 regnskab.

Læs mere

Ingen forsvarer indtjeningsevnen bedre

Ingen forsvarer indtjeningsevnen bedre J SAINSBURY - KØB Ingen forsvarer indtjeningsevnen bedre Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer.

Læs mere

Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold

Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold J SAINSBURY - KØB Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter

Læs mere

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer JP MORGAN STÆRKT KØB JPMorgan ramt af høje advokathonorarer Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer.

Læs mere

Jyske Foretrukne, I denne uge fastholder vi ChinaMobile, HP, JPMorgan og Sainsbury på Jyske Foretrukne.

Jyske Foretrukne, I denne uge fastholder vi ChinaMobile, HP, JPMorgan og Sainsbury på Jyske Foretrukne. Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. I denne uge fastholder vi ChinaMobile, HP, JPMorgan

Læs mere

Jyske Foretrukne, Vi fastholder i denne uge JPMorgan, ChinaMobile, Securitas, J Sainsbury og HP på listen over Jyske Foretrukne.

Jyske Foretrukne, Vi fastholder i denne uge JPMorgan, ChinaMobile, Securitas, J Sainsbury og HP på listen over Jyske Foretrukne. Jyske Foretrukne, Vi fastholder i denne uge JPMorgan, ChinaMobile, Securitas, J Sainsbury og HP på listen over Jyske Foretrukne. Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som

Læs mere

Flot regnskab moderat skuffende outlook

Flot regnskab moderat skuffende outlook MICROSOFT - REDUCER Flot regnskab moderat skuffende outlook Microsoft overraskede positivt da indtjeningen kom ind bedre end konsensus forventningerne. Det er især et øget salg af windowslicenser samt

Læs mere

Vesteuropa mister momentum

Vesteuropa mister momentum ROCKWOOL - REDUCER Vesteuropa mister momentum Dette er et ikkekomplekst produkt. Vi fastholder vores REDUCER-anbefaling og nedjusterer vores kursmål til DKK 1.000 pga. kortsigtet usikkerhed, hvor Tyskland

Læs mere

2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet

2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet NORDEA - KØB 2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet Mere indsigt i effektiviseringsprogrammet Nordea offentliggør sin rapport for 2. kvartal 2014 d. 17. juli kl. 07.00. 1) Effektiviseringsprogram:

Læs mere

2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast

2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast TRYG - KØB 2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast Udfordrende svensk marked Trygs regnskab for 2. kvartal '14 offentliggøres d. 10. juli kl. 07.30. 1) Præmieindtægter: Vi forventer, at

Læs mere

På pladserne, færdige, løb!

På pladserne, færdige, løb! NOVO NORDISK - KØB På pladserne, færdige, løb! Vi gentager KØB Novo Nordisk leverede et regnskab for 3. kvartal '14, der viste en stærk udvikling i diabetesdivisionen. Den var drevet af en stærk vækst

Læs mere

Fasthold lav risiko AKTIESTRATEGI

Fasthold lav risiko AKTIESTRATEGI AKTIESTRATEGI Fasthold lav risiko Dette er et ikkekomplekst produkt Vi har siden midten af november argumenteret for, at investorer generelt skulle skrue ned for forventningerne til aktieafkast specielt

Læs mere

God start på året. Securitas Direct - Hold. Kontrolleret vækst på tværs af organisationen. Stigende installationsomkostninger pr.

God start på året. Securitas Direct - Hold. Kontrolleret vækst på tværs af organisationen. Stigende installationsomkostninger pr. 3.6.21 Securitas Direct - Hold God start på året Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil

Læs mere

VESTAS - AKKUMULER. 2010-guidance giver lidt ro. analyse 3. kvartal 2009. Kursudvikling. Regnskabstal- og nøgletal

VESTAS - AKKUMULER. 2010-guidance giver lidt ro. analyse 3. kvartal 2009. Kursudvikling. Regnskabstal- og nøgletal analyse 3. kvartal 2009 2010-guidance giver lidt ro Efter et stærkt 3. kvartalsregnskab fastholder vi vores Akkumuler-anbefaling samt kursmålet på 400 kr. pr. aktie. Vi har hævet vores EPS-estimater i

Læs mere

Fortsat fremgang. Securitas Direct / Verisure - Køb. Vi ændrer anbefalingen til Køb fra Hold i forventning om en førtidsindfrielse i 2015

Fortsat fremgang. Securitas Direct / Verisure - Køb. Vi ændrer anbefalingen til Køb fra Hold i forventning om en førtidsindfrielse i 2015 27.11.214 Securitas Direct / Verisure - Køb Fortsat fremgang Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering

Læs mere

Fokus på omkostningsreducering

Fokus på omkostningsreducering 7-13 8-13 9-13 1-13 11-13 1-13 1-1 -1 7..1 Best Buy Inc - Køb Fokus på omkostningsreducering bærer frugt Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Kvant(V). Jyske Kvant (V) er en model, som giver virksomhedsobligationer

Læs mere

High Yield HighLights Uge 14

High Yield HighLights Uge 14 High Yield HighLights Uge 14 Denne uges HighLights indeholder information om følgende selskaber: - S&P ændringer til hybrid udstedelser Dong og Santos - ISS - omlægning af gælden - Verisure Optager dækning

Læs mere

Fortsat udfordrende. Svagt cash flow men fremgang i omsætning og indtjening

Fortsat udfordrende. Svagt cash flow men fremgang i omsætning og indtjening Anbefalinger: HOLD: 8,5% 2016 Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi som udgangspunkt

Læs mere

Vedligeholdelsesarbejde påvirker indtjeningsevnen

Vedligeholdelsesarbejde påvirker indtjeningsevnen TOTAL SA - KØB Vedligehldelsesarbejde påvirker indtjeningsevnen Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en mdel, sm giver selskaber karakter på baggrund en en lang række faktrer.

Læs mere

Modvind som forventet

Modvind som forventet Wind Modvind som forventet Wind er presset af roaming, men fortsætter med at outperforme deres konkurrenter operationelt. Det er stadig vores forventning at Vimpelcom i løbet af 2H 13 vil tage de første

Læs mere

Jyske Foretrukne: uge 44

Jyske Foretrukne: uge 44 Jyske Foretrukne: uge 44 Vi tilføjer Ineos til Jyske Foretrukne i stedet for Numericable. Univeg, Rexam og Abengoa forbliver i porteføljen. Jyske Foretrukne selskaberne er baseret på en fundamental tilgang.

Læs mere

Handelsindtægterne bedre end ventet

Handelsindtægterne bedre end ventet JP MORGAN - STÆRKT KØB Handelsindtægterne bedre end ventet JPMorgan har aflagt et regnskab for 2. kvt. der er klart bedre end forventet. Det er især et imponerende resultat eftersom markedsforholdene er

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere