Årsbrev til medinvestorerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsbrev til medinvestorerne"

Transkript

1 Årsbrev til medinvestorerne Gl. Holte, marts 2014 Kære medinvestor, Et godt år både her og der 2013 blev et godt år for afdelingerne i BLS Invest både i Danmark og globalt. Selvom historiske afkast ikke kan drages som slutning for afdelingernes fremtidige afkast, så er det tilfredsstillende, at begge foreningens afdelinger opnåede pæne positive absolutte afkast i BLS Invest afdeling Danske Aktier opnåede et afkast på 28,1 procent efter alle omkostninger, og BLS Invest afdeling Globale Aktier opnåede et afkast på 24,5 procent efter alle omkostninger. Sådan er det gået helt kontant Siden etableringen ultimo februar 2008 har BLS Invest afdeling Danske Aktier opnået et afkast (inkl. geninvesterede udbytter) på 77,9 procent efter alle omkostninger. Afdelingen har ikke et specifikt relativt afkastmål, men til sammenligning er OMX Copenhagen Capped indekset (inkl. reinvesterede dividender) i samme periode kun steget med 29,9 procent. Det bemærkes, at der af det historiske afkast ikke kan drages nogen slutning om afdelingens fremtidige afkast. Det er også værd at fremhæve, at afdelingen siden etableringen har leveret det højeste afkast blandt samtlige investeringsforeninger og specialforeninger med fokus på danske aktier. BLS Invest afdeling Globale Aktier har siden etableringen ultimo september 2008 præsteret et afkast efter omkostninger på 107,3 procent. Heller ikke denne afdeling har et relativt afkastmål, men til sammenligning er MSCI AC World inkl. reinvesterede dividender blot steget med knap det halve, svarende til 53,1 procent. Afdeling Globale Aktier har ligeledes siden etableringen opnået det bedste afkast blandt alle danske investeringsforenings- og specialforenings-afdelinger med fokus på globale aktier. Det bemærkes, at der af det 1

2 historiske afkast ikke kan drages nogen slutning om afdelingens fremtidige afkast men vi er yderst tilfredse med den gode performance i foreningens hidtidige levetid. Top og bund De højeste afkast i afdeling Danske Aktier kom fra SimCorp, Københavns Lufthavne og Ringkjøbing Landbobank, mens Simcorp, MasterCard og American Express opnåede de højeste afkast i afdeling Globale Aktier. De minerelaterede selskaber i foreningens afdelinger FLSmidth i afdeling Danske Aktier og det chilenske kobbermineselskab Antofagasta i afdeling Globale Aktier - oplevede som de eneste selskaber i porteføljerne væsentlige negative afkast i Geografisk spredning 2013 blev et rigtig godt år for investorerne på de vestlige aktiemarkeder i stærk kontrast til udviklingslandenes aktiemarkeder, som samlet leverede et afkast på -6,6 procent, målt ved MSCI Emerging Markets indekset. Efter flere års svage afkast oplevede det japanske aktiemarked høje kursstigninger 25 procent målt i danske kroner og endnu mere, når man opgør stigningen i den svagere japanske yen, målt ved Nikkei-indekset. De amerikanske og europæiske aktiemarkeder leverede også høje afkast på henholdsvis 26,7 procent, målt ved S&P 500 indekset, og 20,7 procent, målt ved MSCI Europe indekset, begge målt i danske kroner. Det danske aktiemarked imponerede med afkast på 26,5 procent for C20-indekset, 38,3 procent for KAX Cap-indekset og ikke mindre end 47 procent for KFMX - Small og Midcap-indekset. Men hvad er det dog, der sker? Er en epidemi brudt ud? Er det galopperende ludomani, der får de mange investorer til at byde visse aktier op i den blå luft. Tag for eksempel det unge IT-selskab Facebook, som fejrede 10 års fødselsdag i februar det har nu en markedsværdi på hele 180 mia. US dollars. I februar måned annoncerede Facebook købet af WhatsApp for 19 mia. US dollars, hvoraf 14 mia. blev betalt med Facebook aktier og resten i kontanter. Det får os til at tænke på den søde historie om drengen, der sad ved vejsiden med en hundehvalp, som han havde sat til salg. En ældre mand kommer forbi og spørger drengen, hvad hundehvalpen koster, hvortil drengen svarer: En mio. kr. Den ældre mand ryster på hovedet og går vantro videre. Senere på dagen vender den ældre mand tilbage og ser drengen sidde med en kasse. Han spørger undrende drengen, hvor hundehvalpen er blevet af. Drengen svarer: Den fik jeg solgt for en mio. kr. - mod at købe to kattekillinger til kr. pr. stk. 2

3 Det tabsgivende Twitter, der for nylig blev noteret på børsen, tillægges en samlet markedsværdi på knap 30 mia. US dollars, hvilket svarer til mere end 50 gange selskabets forventede 2013-salg - og her taler vi altså ikke om indtjening, for Twitter forventer ikke at give overskud de nærmeste par år. Endelig mener nogle investorer, at den 10 år gamle amerikanske elbilproducent Tesla har en markedsværdi af 30 mia. US dollars hvilket skulle svare til at hver af de solgte Tesla-biler i 2013 skulle have en markedsværdi på ca. 1,4 mio. US dollars. Den lange vej fra drøm til løbende overskud Vi er ikke i tvivl om, at stifterne af Facebook, Twitter og Tesla har været fantastisk dygtige entreprenører og udviklere. De har tidligt set og opdyrket nye markedsmuligheder i nogle dramatisk voksende og skiftende markeder. Men hvornår kan man være sikker på, at disse selskaber vil kunne levere en fast, konstant værdiskabelse og frie pengestrømme? Og vil det overhovedet ske? Det eneste, man med meget stor sikkerhed kan forudsige er, at udbetalinger af dividende og aktietilbagekøb ikke vil finde sted inden for de nærmeste trefem år. At spekulere eller investere Det er ikke kun de feterede, ny-teknologiske selskaber, der tiltrækker store mængder af håbefulde investorer. På det seneste har vi set det brede sig - aktiemarkederne har vist voksende villighed til at tage risici. Det har betydet, at visse selskaber, som har fået stor opmærksomhed trods forretningsmodeller af tvivlsom kvalitet, har opnået større kursstigninger end en række stærkt ledede, værdiskabende selskaber. Selv aktier fra selskaber med høj finansiel gearing og kædebrevslignende, ikke-udbyttebetalende aktier indenfor alternativ energi og bioteknologi har fundet købere i Det virker som om en stor del af investorerne har mistet den nødvendige sunde skepsis og er gået efter mulige håb og gyldne drømme. At de i virkeligheden ikke investerer men spekulerer. Man kan spørge, hvorfor det lige er nu, de mange lykkejægere søger ind på aktiemarkederne. Og en del af svaret kan ligge hos centralbankerne. Lige nu svømmer markedet i fristende billig kapital Centralbankernes mål er ud over at understøtte banksystemet at skabe tiltagende økonomisk vækst, faldende arbejdsløshed og stigende boligpriser. Men den voldsomme kapitaltilførsel har også fristet mange investorer til at kaste sig ud i mildt sagt eksotiske investeringer. Den amerikanske centralbank er gået forrest ved at udsende en kaskade af likvid kapital idet banken i øjeblikket tilbagekøber obligationer for svimlende 65 mia. US dollars hver måned, dog under reduktion fra et topniveau på 85 mia. US dollar pr. måned. Centralbankerne har entydigt signaleret, at de korte renteniveauer vil forblive lave gennem 2014 og ind i 2015, så foreløbig kan festen fortsætte. 3

4 BLS Invest forfølger sine egne mål Den stærkt øgede risikovillighed i de finansielle markeder - herunder aktiemarkedet - har skabt betydelige kursstigninger i selskaber, som vi bestemt ikke ønsker at investere i. Det afgørende for BLS Invest er, at afdelingernes investeringer er lavt vurderede i forhold til selskabernes fundamentale værdier, og at fundamentalværdierne kan bestemmes med rimelig præcision. Hvis de humørsvingende aktieanalytikeres kursmål skulle tages for gode varer, så er det tankevækkende, at kursmålene for spekulative Twitter spænder fra 20 til 70 US dollars. I BLS Invests porteføljer indgår ingen investeringer, der hviler på teoretiske markedsværdier eller fremtidsdrømme. Vi forfølger som altid - kun et helt konkret mål: At opnå attraktive langsigtede, absolutte afkast til vores medinvestorer. Nye chancer nye risici BLS Invest har fortsat ufravigelig fokus på de samme succesrige selskaber. Det er dem, der både er langtidsholdbare, forudsigelige og kontinuerligt værdiskabende og vi går langt uden om de mere håbsbaserede forretningsmodeller. Vores udvælgelseskriterier betyder, at afdeling Danske Aktier hverken er eller har været medejer af de kursmæssige højdespringere i 2013 som Vestas Wind Systems, Genmab og Pandora, der opnåede afkast på henholdsvis 403, 172 og 145 procent. Tilsvarende indgik selskaberne heller ikke i afdelingens portefølje, da de samme højdespringere for få år siden oplevede mere end en halvering af deres kursniveau. BLS Invest deltager generelt ikke i den øgede risikovillighed, der har præget de finansielle markeder gennem de seneste par år. BLS Invest på verdenskortet Gennem 2013 udgjorde amerikanske aktier omkring 50 procent af porteføljen i afdeling Globale Aktier, mens europæiske aktier udgjorde en tredjedel, og de resterede aktiver var placeret i foreningens Hongkong-selskaber. Afdelingen har i 2013 ikke været eksponeret mod japanske aktier, fordi meget få japanske selskaber lever op til vores udvælgelseskriterier. De japanske selskaber er efter vores mening generelt svage, hvad angår ledelsens fokus på værdiskabelse, ledelse, kapitalafkast og aktionærudlodninger. Desuden står Japan over for de største demografiske udfordringer blandt de udviklede lande i form af en gammel og aldrende befolkning samt et faldende befolkningstal. Negativ udvikling i udviklingsmarkederne Udviklingsmarkederne opnåede i 2013 de svageste aktieafkast - et samlet kursfald på godt 6,6 procent i danske kroner, målt ved MSCI Emerging Markets-indekset. De tidligere så populære BRIC vækstlande, Brasilien, Rusland, Indien og Kina, oplevede alle kursfald i 2013, hvor det brasilianske marked blev ramt af det største fald næsten 30 procent, målt ved Ibovespa indekset. Valutaerne i Brasilien, Indien, Rusland og andre udviklingslande blev 4

5 markant svækket i 2013, drevet af lavere økonomisk vækst og bekymrede vestlige investorers tilbagetrækning af kapital. BLS Invest og BRIC BLS Invest har ingen direkte investeringer i BRIC landene, men en række af selskaberne i foreningens porteføljer har et ganske betydeligt salg til forbrugerne i disse lande. Det er vestlige selskaber med gennemskuelige selskabsstrukturer, der agerer rationelt, satser på høj værdiskabelse og har en tillidsvækkende ledelse. De Hongkong-baserede selskaber, der indgår i afdeling Globale Aktier, har konsistent og i en længere årrække udloddet den overvejende andel af selskabernes resultater til aktionærerne gennem udbytter. Det reducerer i væsentlig grad mulighederne for manipulation af regnskaber og fusk med den rapporterede driftsindtjening. De Hongkong-baserede investeringer er drevet af fortsat betydelig tocifret indtjeningsfremgang, og de har samlet set bidraget væsentligt til afdeling Globale Aktiers høje afkast i Disse positive bidrag til afdelingens afkast er opnået på trods af en svag kursudvikling for aktiemarkedet i Hongkong og de negative aktieafkast i udviklingsmarkederne. Kina bekymringer og muligheder Lavere vækstrater i Kina har igen i år vakt bekymring og bidraget til den svage kursudvikling for kinesiske aktier, trods en ganske pæn forventet vækstrate på officielt omkring 7,5 procent. Det politiske systemskifte i Kina har trukket overskrifter om en ændret politisk agenda, der blandt andet omfatter skærpet bekæmpelse af korruption, øget liberalisering af banksektoren og fokus på rentabilitet fremfor vækst i de statsejede virksomheder. Det nye kinesiske styres tiltag omkring korruptions-bekæmpelse, har ført til en ændring i reglerne for hvem man må give dyre gaver, bl.a. er det blevet forbudt at give gaver til militære personer. Dette har ramt luksusaktier som LVMH (Louis Vuitton Möet Hennessy), Swatch, Richemont - og i mindre omfang spiritusproducenter som Diageo - på grund af de kinesiske forbrugeres store bidrag til selskabernes vækst det seneste årti. Selv om væksten i salget til kinesiske forbrugere er afdæmpet i forhold til tidligere, oplever selskaberne stadig en pæn salgsvækst til udviklingsmarkedernes forbrugere. Vi tror på, at gaver er så fundamental en del af kinesisk kultur, at det ikke er en tradition, som bare forsvinder som dug fra solen, men som vil vende tilbage dog under mere private forhold. BLS Invest greb nogle oplagte muligheder BLS Invest ser fortsat lyst på vækstmulighederne og øget værdiskabelse hos de selskaber i foreningens portefølje, der har et betydeligt salg til udviklingsmarkederne. Derfor er den svage kursudvikling blevet udnyttet til at øge foreningens køb af aktier i selskaber, der nyder godt af den langsigtede vækst i disse markeder. Dette er sket gennem yderligere tilkøb i eksisterende investeringer, og desuden har afdeling Globale Aktier i 2013 investeret i Richemont, Galaxy Entertainment og Samsonite, som alle har en væsentlig afsætning til 5

6 udviklingsmarkederne. Vi mener ikke, det er afgørende for investeringernes langsigtede værdi, om den kinesiske vækst i 2013 bliver lavere end centralregeringens målsætning på 7,5 procent, for centralregeringens finans- og pengepolitiske manøvremuligheder fortsat er ganske betydelige. Penge i spil Afdeling Globale Aktier har gennem flere år nydt godt af det boomende kasinomarked i Macau, som er det eneste legale kinesiske spillested. Kasinoomsætningen i Macau voksede i 2013 godt 18 procent til 45 mia. US dollars, ca. 250 mia. danske kroner, svarende til mere end syv gange den samlede omsætning i gambling i Las Vegas Strip på 6 mia. US dollars. Afkastet af den investerede kapital i Macau-kasinoerne er skyhøjt. Selskabet Galaxys StarWorld kasino tilbagebetaler således hvert år Galaxys oprindelige anlægsinvestering på 3,5 mia. Hongkong-dollars, ca. 2,5 mia. danske kroner, og StarWorld kasinoets afkast af den investerede kapital er godt 100 procent. Bølgebryderne Det er afgørende for BLS Invest, at foreningens investeringer er selvbærende og ikke stærkt afhængige af eksterne faktorer, der er uden for ledelsens kontrol. Salgs- og driftsindtjeningen i selskaber i foreningens portefølje skal skabe værdi og så vidt muligt være uafhængig af det samfundsøkonomiske klima. Det er åbenlyst, at bedre økonomiske rammebetingelser for industriselskaber, som for eksempel transportselskabet DSV og elevatorproducenten Kone, har en gunstig indflydelse på selskabernes salgs- og indtjeningsudvikling. Men begge selskaber har konstant skabt værdi gennem finanskrisen, hvor det endda lykkedes Kone via selskabets voksende serviceforretning at levere stigende omsætningsvækst hvert år. Vi foretrækker robuste forretningsmodeller, som skaber stabil høj indtjening og afkast på et kapitalapparat, der ikke er opnået gennem tung gældsætning. Det er også afgørende, at selskaberne i porteføljen har en relativ forudsigelig salgsudvikling og høje indtjeningsmarginaler. Selskaber med disse egenskaber vil have en fordel også under udfordrende samfundsøkonomiske forhold, fordi selskabernes strategiske råderum ikke er begrænset af långivere eller andre interessenters velvilje. Dreamteams BLS Invest udvælger markedsledende, voksende og systematisk værdiskabende selskaber som Novo Nordisk og William Demant, der i 2013 opnåede afkast på omkring 10 procent, hvilket lå under fremgangen i selskabernes driftsindtjening. Gennem 2013 har afdeling Danske Aktier forøget beholdningerne i både Novo Nordisk og William Demant, hvor vi har stor tillid til begge selskabers evner til at skabe værdier også i fremtiden. Både Novo Nordisk og William Demant står med gode markedsmuligheder for også i de kommende mange år at kunne skabe øgede aktionærværdier og udlodninger. Det skal dog retfærdigvis 6

7 bemærkes, at Novo Nordisk s kortsigtede vækst blev svækket i det tidlige forår Det havde en negativ effekt på aktiens kursudvikling og skyldtes, at Novo Nordisk ikke opnåede at få godkendt selskabets nye langtidsvirkende insulin, Tresiba, på det vigtige og hastigt voksende amerikanske marked. Vi forventer, at William Demant i de kommende år vil opnå stigende indtjeningsmarginaler og højere afkast af selskabets investerede kapital. BLS Invest og hjemmebanen Dansk økonomi er endnu ikke tilbage på velstandsniveauet fra før den økonomiske krise, og væksten er behersket, men dog svagt positiv. Afdeling Danske Aktier er kun i behersket grad afhængig af dansk økonomis generelle sundhedstilstand, da selskaberne i afdelingens portefølje bredt set afsætter størstedelen af deres produkter uden for det danske hjemmemarked - og ofte er globalt markedsledende inden for deres brancher. Kun to selskaber i porteføljen er eksponeret mod den hjemlige finanssektor. Det er den solide, guldrandede Ringkjøbing Landbobank samt det veldrevne og værdiskabende forsikringsselskab Topdanmark. Desuden er robuste og systematisk værdiproducerende Københavns Lufthavne med i BLS Invest afdeling Danske Aktier. BLS Invest afdeling Globale Aktiers følsomhed overfor dansk økonomis helbredstilstand er ubetydelig, fordi selskaberne i porteføljen kun har et beskedent salg til det danske hjemmemarked. Således udgør selskabernes samlede salg til det danske marked under én procent af omsætningen. Årets høst Året 2013 var præget af fremgang i indtjening og aktionærudlodninger på mere end 80 procent af afdelingernes investeringer. Over halvdelen af selskaberne i afdelingernes porteføljer opnåede en 10 procents fremgang i indtjening per aktie. Selskaber som SimCorp, Coloplast, Novo Nordisk, Galaxy Entertainment, Sa Sa International samt MasterCard og American Express opnåede mere end 20 procents fremgang i indtjening per aktie. Fremtiden begynder altid med historien De pæne kursstigninger for begge foreningens afdelinger kan delvis forklares af indtjeningsfremgangen i selskaberne i porteføljerne, men også af at selskaberne er blevet godt 10 procent højere prissat i forhold til indtjening sammenlignet med udgangen af Værdien af den selskabsejerandel, en aktie giver, afhænger selvsagt af selskabets fremtidige evne til at frembringe frie pengestrømme til ejerne og ikke af de historiske resultater. Vi tror dog på, at et selskabs forudsigeligt stigende historiske resultater er det bedste pejlemærke, når man skal vurdere dets fremtidige værdiskabelse. Efter vores opfattelse er afdelingernes selskabsinvesteringer godt rustede til at fortsætte de seneste års pæne fremgang i indtjening og værdiskabelse. 7

8 Veltrimmet Porteføljesammensætningen har i BLS Invests knap seksårige levetid aldrig været bedre end ved udgangen af Det må vi konkludere ud fra de oplagte vækstmuligheder, stabiliteten i forretningsmodellerne, kvaliteten af selskabsledelserne og ikke mindst niveauet for afkastet af selskabernes kapitalapparat. Porteføljeomlægningerne og de nye tilkøb i 2013 har styrket kvaliteten af afdelingernes samlede selskabsinvesteringer, og omverdenens øgede risikovillighed har - efter vores opfattelse - øget værdien af kvalitetsselskaberne i forhold til selskaber af mere tvivlsom kvalitet. Bugnende pengetanke Der er stor finansiel styrke i afdelingernes investeringer. Selskaberne i BLS Invest afdelingernes porteføljer har generelt boomende balancer, idet mere end 50 procent af foreningens selskaber - uden for finanssektoren - er gældfrie med positive likvide kontantbeholdninger, og gældsætningen hos de øvrige selskaber er lav i forhold til selskabernes stabilt stigende frie pengestrømme. Luksusbrandejeren Richemont er det mest likvide af selskaberne i porteføljerne, idet de likvide beholdninger ved udgangen af 2013 udgjorde 4,3 mia. euro. Det svarer til, at Richemont kunne tilbagekøbe hver ottende udestående aktie i selskabet - og dermed øge indtjeningen per aktie med godt 10 procent - og fortsat være gældfri. Kosmetikselskabet L Oréals finansielle reserver er også overvældende. De består af en aktiepost i medicinalselskabet Sanofi og likvide beholdninger på omkring 11 mia. euro. L Oréals finansielle muskler giver selskabet mulighed for at tilbagekøbe og annullere Nestlés ejerandel i L Oréal på 30 procent, og i begyndelsen af februar blev første skridt taget. L Oréal solgte sin ejerandel i Galderma, et dermotologisk selskab til Nestlé og brugte provenuet + 3,4 mia. Euro til at købe i alt 48,5 mio. aktier tilbage fra Nestlé, således at Nestlés ejerandel i L Oréal blev nedbragt til 23,3 procent. Såfremt L Oréal tilbagekøber hele Nestlés aktiebesiddelse, vil det kunne øge indtjeningen per aktie med procent. BLS Invest Globale Aktier vil således kunne blive begunstiget af værdiskabelsen i L Oréal og stå over for sandsynligt øgede aktionærudlodninger via foreningens investering i Nestlé. Det dansk noterede holdingselskab UIE og hovedaktionær i det malaysiske plantageselskab United Plantations har også i 2013 skabt betydelig merværdi for UIE s aktionærer gennem tilbagekøb af egne aktier til kursniveauer markant under fundamentalværdien af holdingselskabets aktiver. I 2013 tilbagekøbte UIE således mere end 7 procent af selskabets udestående aktier. AutoZone, spiritusselskabet Diageo og DSV er stabile selskaber, der genererer store pengestrømme. De er samtidig de selskaber i foreningens porteføljer, der har lånt mest i forhold til egenkapitalen. Alligevel er deres nettorentebærende gæld kun to gange årets driftsresultat før afskrivninger. 8

9 Pengene værd - godt og vel Vi skønner, at prissætningen af afdelingernes investeringer fortsat er attraktiv - både absolut og relativt. De seneste års aktiekursstigninger bygger på øgede substansværdier, der er en følge af stigende indtjening hos selskaberne i foreningens portefølje og ikke blot et resultat af øget risikovillighed, drevet af centralbankernes ekspansive pengepolitik. Kvaliteten og robustheden af afdelingernes investeringer er øget gennem Tiltagende økonomisk vækst, lavere arbejdsløshed og bedring i boligmarkedet vil stimulere for udviklingen i afdelingernes investeringer, men disse forhold er ikke afgørende for selskabernes fremtidige vækst og værdiskabelse. Som beskrevet i tidligere årsbreve lægger vi afgørende vægt på selskabernes vedvarende konkurrencekraft og evne til at øge afsætningspriserne i tider med stigende inflation. Selskaberne i afdelingernes porteføljer er velplacerede og godt rustede til at beskytte deres realværdier og realindtjeningsevne. De fortsat lave alternative afkast i obligationsmarkederne for både stats- og erhvervsobligationer øger i øvrigt også - efter vores vurdering - investeringernes relative værdi. Velbegrundet arbejdsglæde Vi bliver mere og mere begejstrede for selskaberne i afdelingernes porteføljer. Det er en daglig fryd for os at arbejde med den udsøgte kreds af virksomheder. At analysere dem, at følge med i deres liv og ikke mindst at placere den stigende strøm af midler, som vores kære medinvestorer i BLS Invest betror os. Vi er ikke i tvivl om, at vores selskaber om 10 år vil have skabt kolossale værdistigninger til alle os langsigtede investorer. Optimismen - og BLS Invest vokser Vi er efterhånden blevet en pænt stor skare af medinvestorer i BLS Invest. Fra begyndelsen i 2008, hvor vi var lidt mere end 100, er vi nu medinvestorer, og flere kommer til hver dag. I BLS Capital glæder vi os naturligvis over, at flere og flere ser fornuften i at investere langsigtet efter vores investeringsfilosofi. BLS Invests formue er i skrivende stund 2.2 mia. kroner det er rundt regnet en 15-dobling siden begyndelsen i

10 På glædeligt gensyn Vi glæder os til at se jer på vores årsmøde torsdag den 24. april i forlængelsen af generalforsamlingen i BLS Invest. Generalforsamlingen begynder kl , og årsmødet indledes umiddelbart efter, kl Vi håber, at I kommer i stort antal og bring gerne en ledsager, som måske kunne være interesseret. Vanen tro byder vi på et let traktement i forbindelse med mødet. Arrangementet afholdes i år på Vilvorde Kursuscenter, Vilvordevej 70, 2920 Charlottenlund. Med venlige hilsner, På vegne af BLS Capital Fondsmæglerselskab Peter Bundgaard, Partner og rådgiver Anders Lund, Partner og rådgiver 10

Alligevel er det naturligvis tilfredsstillende, at begge BLS Invests afdelinger opnåede positive afkast i første halvår 2012:

Alligevel er det naturligvis tilfredsstillende, at begge BLS Invests afdelinger opnåede positive afkast i første halvår 2012: Halvårsbrev Specialforeningen BLS Invest Gl. Holte, september 2012 Kære medinvestor, Eksperterne jamrede imens steg aktierne Første halvår af 2012 blev vi nærmest tæppebombet med triste økonomiske analyser

Læs mere

Halvårsbrev. Specialforeningen BLS Invest. Et godt BLS halvår både i Danmark og globalt. Og sådan har det faktisk været lige fra starten

Halvårsbrev. Specialforeningen BLS Invest. Et godt BLS halvår både i Danmark og globalt. Og sådan har det faktisk været lige fra starten Halvårsbrev Specialforeningen BLS Invest Gl. Holte, september 2013 Kære medinvestor, Et godt BLS halvår både i Danmark og globalt BLS Invests bestyrelse finder det tilfredsstillende, at begge foreningens

Læs mere

Årsbrev til medinvestorerne

Årsbrev til medinvestorerne Årsbrev til medinvestorerne Gl. Holte, april 2013 Kære medinvestor, 2012 blev et godt år for investorerne i Specialforeningen BLS Invest Det er særdeles tilfredsstillende, at begge afdelinger i Specialforeningen

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Årsbrev til medinvestorerne

Årsbrev til medinvestorerne Årsbrev til medinvestorerne Gl. Holte 31. marts 2015 Kære Medinvestor De første mange år i Kapitalforeningen BLS Invest klarede afdelingerne sig hvert år væsentligt og målbart bedre end aktiemarkedet generelt.

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Halvårsbrev Kapitalforeningen BLS Invest

Halvårsbrev Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsbrev Kapitalforeningen BLS Invest Gl. Holte, August 2015 Kære medinvestor, Et godt halvår på mange måder Den positive stemning på de finansielle markeder er fortsat ind i 2015 understøttet af en

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Side 1 af 7 Nyt år med Japan, biotek og forbrug 9. januar 2015 - Af Jesper Lund, aktieanalytiker og direktør for Dansk Finansservice Trods et 2014 med mange usikkerhedsmomenter løber Jesper Lunds modelportefølje

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Aktieudvælgelse i en global verden

Aktieudvælgelse i en global verden Fra heden nord for Skagen. 1885. Udsnit Af P.S. Krøyer, Tilhører Skagens Museum Kunsten at anvende sund fornuft Aktieudvælgelse i en global verden Søren Milo Christensen Porteføljeforvalter, SKAGEN Global

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

Investchefen følger ikke altid egne råd

Investchefen følger ikke altid egne råd MANDAG 11. MAJ NR. 88 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Investchefen følger ikke altid egne råd Teis Knuthsen, investeringsdirektør i Saxo Privatbank har

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo.

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo. DAF Århus 04-12-2013 Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause Kort præsentation af Aktieinfo. Spørgsmål. www.aktieinfo.net/abb Aktieinfo gør-det-selv-aktiefolkets

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Vores selskaber. 4. årgang

Vores selskaber. 4. årgang Vores selskaber 4. årgang Vores selskaber 4. årgang Udgivet af BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S (BLS Capital) Egebækgaard Egebækvej 98 DK-2850 Nærum www.blscapital.dk Telefon: +45 45 58 40 20 Fax: +45

Læs mere

Vores selskaber. 5. årgang

Vores selskaber. 5. årgang Vores selskaber 5. årgang Vores selskaber 5. årgang Udgivet af BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S (BLS Capital) Egebækgaard Egebækvej 98 DK-2850 Nærum www.blscapital.dk Telefon: +45 45 58 40 20 Fax: +45

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2004

Ledelsesberetning for 1. halvår 2004 Ledelsesberetning for 1. halvår 2004 Kære Investorer og Partnere. Afkastet for Nielsen Global Value udgjorde i første halvår 2004 21,34 % inkl. reinvestering af dividende, hvilket isoleret set er meget

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 2008 Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 13 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com Bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Gennemgang af portefølje. Meldinger om nye aktier. Diverse. Risikoangivelse Milepæl(e) Target

Gennemgang af portefølje. Meldinger om nye aktier. Diverse. Risikoangivelse Milepæl(e) Target Gennemgang af portefølje Risikoangivelse Milepæl(e) Target Meldinger om nye aktier Kort om Begrundelse Risikoangivelse Milepæl(e) Target Diskussion Diverse Rules of engagement Planer med LI POP Ekstraordionær

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere