Årsbrev til medinvestorerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsbrev til medinvestorerne"

Transkript

1 Årsbrev til medinvestorerne Gl. Holte, marts 2014 Kære medinvestor, Et godt år både her og der 2013 blev et godt år for afdelingerne i BLS Invest både i Danmark og globalt. Selvom historiske afkast ikke kan drages som slutning for afdelingernes fremtidige afkast, så er det tilfredsstillende, at begge foreningens afdelinger opnåede pæne positive absolutte afkast i BLS Invest afdeling Danske Aktier opnåede et afkast på 28,1 procent efter alle omkostninger, og BLS Invest afdeling Globale Aktier opnåede et afkast på 24,5 procent efter alle omkostninger. Sådan er det gået helt kontant Siden etableringen ultimo februar 2008 har BLS Invest afdeling Danske Aktier opnået et afkast (inkl. geninvesterede udbytter) på 77,9 procent efter alle omkostninger. Afdelingen har ikke et specifikt relativt afkastmål, men til sammenligning er OMX Copenhagen Capped indekset (inkl. reinvesterede dividender) i samme periode kun steget med 29,9 procent. Det bemærkes, at der af det historiske afkast ikke kan drages nogen slutning om afdelingens fremtidige afkast. Det er også værd at fremhæve, at afdelingen siden etableringen har leveret det højeste afkast blandt samtlige investeringsforeninger og specialforeninger med fokus på danske aktier. BLS Invest afdeling Globale Aktier har siden etableringen ultimo september 2008 præsteret et afkast efter omkostninger på 107,3 procent. Heller ikke denne afdeling har et relativt afkastmål, men til sammenligning er MSCI AC World inkl. reinvesterede dividender blot steget med knap det halve, svarende til 53,1 procent. Afdeling Globale Aktier har ligeledes siden etableringen opnået det bedste afkast blandt alle danske investeringsforenings- og specialforenings-afdelinger med fokus på globale aktier. Det bemærkes, at der af det 1

2 historiske afkast ikke kan drages nogen slutning om afdelingens fremtidige afkast men vi er yderst tilfredse med den gode performance i foreningens hidtidige levetid. Top og bund De højeste afkast i afdeling Danske Aktier kom fra SimCorp, Københavns Lufthavne og Ringkjøbing Landbobank, mens Simcorp, MasterCard og American Express opnåede de højeste afkast i afdeling Globale Aktier. De minerelaterede selskaber i foreningens afdelinger FLSmidth i afdeling Danske Aktier og det chilenske kobbermineselskab Antofagasta i afdeling Globale Aktier - oplevede som de eneste selskaber i porteføljerne væsentlige negative afkast i Geografisk spredning 2013 blev et rigtig godt år for investorerne på de vestlige aktiemarkeder i stærk kontrast til udviklingslandenes aktiemarkeder, som samlet leverede et afkast på -6,6 procent, målt ved MSCI Emerging Markets indekset. Efter flere års svage afkast oplevede det japanske aktiemarked høje kursstigninger 25 procent målt i danske kroner og endnu mere, når man opgør stigningen i den svagere japanske yen, målt ved Nikkei-indekset. De amerikanske og europæiske aktiemarkeder leverede også høje afkast på henholdsvis 26,7 procent, målt ved S&P 500 indekset, og 20,7 procent, målt ved MSCI Europe indekset, begge målt i danske kroner. Det danske aktiemarked imponerede med afkast på 26,5 procent for C20-indekset, 38,3 procent for KAX Cap-indekset og ikke mindre end 47 procent for KFMX - Small og Midcap-indekset. Men hvad er det dog, der sker? Er en epidemi brudt ud? Er det galopperende ludomani, der får de mange investorer til at byde visse aktier op i den blå luft. Tag for eksempel det unge IT-selskab Facebook, som fejrede 10 års fødselsdag i februar det har nu en markedsværdi på hele 180 mia. US dollars. I februar måned annoncerede Facebook købet af WhatsApp for 19 mia. US dollars, hvoraf 14 mia. blev betalt med Facebook aktier og resten i kontanter. Det får os til at tænke på den søde historie om drengen, der sad ved vejsiden med en hundehvalp, som han havde sat til salg. En ældre mand kommer forbi og spørger drengen, hvad hundehvalpen koster, hvortil drengen svarer: En mio. kr. Den ældre mand ryster på hovedet og går vantro videre. Senere på dagen vender den ældre mand tilbage og ser drengen sidde med en kasse. Han spørger undrende drengen, hvor hundehvalpen er blevet af. Drengen svarer: Den fik jeg solgt for en mio. kr. - mod at købe to kattekillinger til kr. pr. stk. 2

3 Det tabsgivende Twitter, der for nylig blev noteret på børsen, tillægges en samlet markedsværdi på knap 30 mia. US dollars, hvilket svarer til mere end 50 gange selskabets forventede 2013-salg - og her taler vi altså ikke om indtjening, for Twitter forventer ikke at give overskud de nærmeste par år. Endelig mener nogle investorer, at den 10 år gamle amerikanske elbilproducent Tesla har en markedsværdi af 30 mia. US dollars hvilket skulle svare til at hver af de solgte Tesla-biler i 2013 skulle have en markedsværdi på ca. 1,4 mio. US dollars. Den lange vej fra drøm til løbende overskud Vi er ikke i tvivl om, at stifterne af Facebook, Twitter og Tesla har været fantastisk dygtige entreprenører og udviklere. De har tidligt set og opdyrket nye markedsmuligheder i nogle dramatisk voksende og skiftende markeder. Men hvornår kan man være sikker på, at disse selskaber vil kunne levere en fast, konstant værdiskabelse og frie pengestrømme? Og vil det overhovedet ske? Det eneste, man med meget stor sikkerhed kan forudsige er, at udbetalinger af dividende og aktietilbagekøb ikke vil finde sted inden for de nærmeste trefem år. At spekulere eller investere Det er ikke kun de feterede, ny-teknologiske selskaber, der tiltrækker store mængder af håbefulde investorer. På det seneste har vi set det brede sig - aktiemarkederne har vist voksende villighed til at tage risici. Det har betydet, at visse selskaber, som har fået stor opmærksomhed trods forretningsmodeller af tvivlsom kvalitet, har opnået større kursstigninger end en række stærkt ledede, værdiskabende selskaber. Selv aktier fra selskaber med høj finansiel gearing og kædebrevslignende, ikke-udbyttebetalende aktier indenfor alternativ energi og bioteknologi har fundet købere i Det virker som om en stor del af investorerne har mistet den nødvendige sunde skepsis og er gået efter mulige håb og gyldne drømme. At de i virkeligheden ikke investerer men spekulerer. Man kan spørge, hvorfor det lige er nu, de mange lykkejægere søger ind på aktiemarkederne. Og en del af svaret kan ligge hos centralbankerne. Lige nu svømmer markedet i fristende billig kapital Centralbankernes mål er ud over at understøtte banksystemet at skabe tiltagende økonomisk vækst, faldende arbejdsløshed og stigende boligpriser. Men den voldsomme kapitaltilførsel har også fristet mange investorer til at kaste sig ud i mildt sagt eksotiske investeringer. Den amerikanske centralbank er gået forrest ved at udsende en kaskade af likvid kapital idet banken i øjeblikket tilbagekøber obligationer for svimlende 65 mia. US dollars hver måned, dog under reduktion fra et topniveau på 85 mia. US dollar pr. måned. Centralbankerne har entydigt signaleret, at de korte renteniveauer vil forblive lave gennem 2014 og ind i 2015, så foreløbig kan festen fortsætte. 3

4 BLS Invest forfølger sine egne mål Den stærkt øgede risikovillighed i de finansielle markeder - herunder aktiemarkedet - har skabt betydelige kursstigninger i selskaber, som vi bestemt ikke ønsker at investere i. Det afgørende for BLS Invest er, at afdelingernes investeringer er lavt vurderede i forhold til selskabernes fundamentale værdier, og at fundamentalværdierne kan bestemmes med rimelig præcision. Hvis de humørsvingende aktieanalytikeres kursmål skulle tages for gode varer, så er det tankevækkende, at kursmålene for spekulative Twitter spænder fra 20 til 70 US dollars. I BLS Invests porteføljer indgår ingen investeringer, der hviler på teoretiske markedsværdier eller fremtidsdrømme. Vi forfølger som altid - kun et helt konkret mål: At opnå attraktive langsigtede, absolutte afkast til vores medinvestorer. Nye chancer nye risici BLS Invest har fortsat ufravigelig fokus på de samme succesrige selskaber. Det er dem, der både er langtidsholdbare, forudsigelige og kontinuerligt værdiskabende og vi går langt uden om de mere håbsbaserede forretningsmodeller. Vores udvælgelseskriterier betyder, at afdeling Danske Aktier hverken er eller har været medejer af de kursmæssige højdespringere i 2013 som Vestas Wind Systems, Genmab og Pandora, der opnåede afkast på henholdsvis 403, 172 og 145 procent. Tilsvarende indgik selskaberne heller ikke i afdelingens portefølje, da de samme højdespringere for få år siden oplevede mere end en halvering af deres kursniveau. BLS Invest deltager generelt ikke i den øgede risikovillighed, der har præget de finansielle markeder gennem de seneste par år. BLS Invest på verdenskortet Gennem 2013 udgjorde amerikanske aktier omkring 50 procent af porteføljen i afdeling Globale Aktier, mens europæiske aktier udgjorde en tredjedel, og de resterede aktiver var placeret i foreningens Hongkong-selskaber. Afdelingen har i 2013 ikke været eksponeret mod japanske aktier, fordi meget få japanske selskaber lever op til vores udvælgelseskriterier. De japanske selskaber er efter vores mening generelt svage, hvad angår ledelsens fokus på værdiskabelse, ledelse, kapitalafkast og aktionærudlodninger. Desuden står Japan over for de største demografiske udfordringer blandt de udviklede lande i form af en gammel og aldrende befolkning samt et faldende befolkningstal. Negativ udvikling i udviklingsmarkederne Udviklingsmarkederne opnåede i 2013 de svageste aktieafkast - et samlet kursfald på godt 6,6 procent i danske kroner, målt ved MSCI Emerging Markets-indekset. De tidligere så populære BRIC vækstlande, Brasilien, Rusland, Indien og Kina, oplevede alle kursfald i 2013, hvor det brasilianske marked blev ramt af det største fald næsten 30 procent, målt ved Ibovespa indekset. Valutaerne i Brasilien, Indien, Rusland og andre udviklingslande blev 4

5 markant svækket i 2013, drevet af lavere økonomisk vækst og bekymrede vestlige investorers tilbagetrækning af kapital. BLS Invest og BRIC BLS Invest har ingen direkte investeringer i BRIC landene, men en række af selskaberne i foreningens porteføljer har et ganske betydeligt salg til forbrugerne i disse lande. Det er vestlige selskaber med gennemskuelige selskabsstrukturer, der agerer rationelt, satser på høj værdiskabelse og har en tillidsvækkende ledelse. De Hongkong-baserede selskaber, der indgår i afdeling Globale Aktier, har konsistent og i en længere årrække udloddet den overvejende andel af selskabernes resultater til aktionærerne gennem udbytter. Det reducerer i væsentlig grad mulighederne for manipulation af regnskaber og fusk med den rapporterede driftsindtjening. De Hongkong-baserede investeringer er drevet af fortsat betydelig tocifret indtjeningsfremgang, og de har samlet set bidraget væsentligt til afdeling Globale Aktiers høje afkast i Disse positive bidrag til afdelingens afkast er opnået på trods af en svag kursudvikling for aktiemarkedet i Hongkong og de negative aktieafkast i udviklingsmarkederne. Kina bekymringer og muligheder Lavere vækstrater i Kina har igen i år vakt bekymring og bidraget til den svage kursudvikling for kinesiske aktier, trods en ganske pæn forventet vækstrate på officielt omkring 7,5 procent. Det politiske systemskifte i Kina har trukket overskrifter om en ændret politisk agenda, der blandt andet omfatter skærpet bekæmpelse af korruption, øget liberalisering af banksektoren og fokus på rentabilitet fremfor vækst i de statsejede virksomheder. Det nye kinesiske styres tiltag omkring korruptions-bekæmpelse, har ført til en ændring i reglerne for hvem man må give dyre gaver, bl.a. er det blevet forbudt at give gaver til militære personer. Dette har ramt luksusaktier som LVMH (Louis Vuitton Möet Hennessy), Swatch, Richemont - og i mindre omfang spiritusproducenter som Diageo - på grund af de kinesiske forbrugeres store bidrag til selskabernes vækst det seneste årti. Selv om væksten i salget til kinesiske forbrugere er afdæmpet i forhold til tidligere, oplever selskaberne stadig en pæn salgsvækst til udviklingsmarkedernes forbrugere. Vi tror på, at gaver er så fundamental en del af kinesisk kultur, at det ikke er en tradition, som bare forsvinder som dug fra solen, men som vil vende tilbage dog under mere private forhold. BLS Invest greb nogle oplagte muligheder BLS Invest ser fortsat lyst på vækstmulighederne og øget værdiskabelse hos de selskaber i foreningens portefølje, der har et betydeligt salg til udviklingsmarkederne. Derfor er den svage kursudvikling blevet udnyttet til at øge foreningens køb af aktier i selskaber, der nyder godt af den langsigtede vækst i disse markeder. Dette er sket gennem yderligere tilkøb i eksisterende investeringer, og desuden har afdeling Globale Aktier i 2013 investeret i Richemont, Galaxy Entertainment og Samsonite, som alle har en væsentlig afsætning til 5

6 udviklingsmarkederne. Vi mener ikke, det er afgørende for investeringernes langsigtede værdi, om den kinesiske vækst i 2013 bliver lavere end centralregeringens målsætning på 7,5 procent, for centralregeringens finans- og pengepolitiske manøvremuligheder fortsat er ganske betydelige. Penge i spil Afdeling Globale Aktier har gennem flere år nydt godt af det boomende kasinomarked i Macau, som er det eneste legale kinesiske spillested. Kasinoomsætningen i Macau voksede i 2013 godt 18 procent til 45 mia. US dollars, ca. 250 mia. danske kroner, svarende til mere end syv gange den samlede omsætning i gambling i Las Vegas Strip på 6 mia. US dollars. Afkastet af den investerede kapital i Macau-kasinoerne er skyhøjt. Selskabet Galaxys StarWorld kasino tilbagebetaler således hvert år Galaxys oprindelige anlægsinvestering på 3,5 mia. Hongkong-dollars, ca. 2,5 mia. danske kroner, og StarWorld kasinoets afkast af den investerede kapital er godt 100 procent. Bølgebryderne Det er afgørende for BLS Invest, at foreningens investeringer er selvbærende og ikke stærkt afhængige af eksterne faktorer, der er uden for ledelsens kontrol. Salgs- og driftsindtjeningen i selskaber i foreningens portefølje skal skabe værdi og så vidt muligt være uafhængig af det samfundsøkonomiske klima. Det er åbenlyst, at bedre økonomiske rammebetingelser for industriselskaber, som for eksempel transportselskabet DSV og elevatorproducenten Kone, har en gunstig indflydelse på selskabernes salgs- og indtjeningsudvikling. Men begge selskaber har konstant skabt værdi gennem finanskrisen, hvor det endda lykkedes Kone via selskabets voksende serviceforretning at levere stigende omsætningsvækst hvert år. Vi foretrækker robuste forretningsmodeller, som skaber stabil høj indtjening og afkast på et kapitalapparat, der ikke er opnået gennem tung gældsætning. Det er også afgørende, at selskaberne i porteføljen har en relativ forudsigelig salgsudvikling og høje indtjeningsmarginaler. Selskaber med disse egenskaber vil have en fordel også under udfordrende samfundsøkonomiske forhold, fordi selskabernes strategiske råderum ikke er begrænset af långivere eller andre interessenters velvilje. Dreamteams BLS Invest udvælger markedsledende, voksende og systematisk værdiskabende selskaber som Novo Nordisk og William Demant, der i 2013 opnåede afkast på omkring 10 procent, hvilket lå under fremgangen i selskabernes driftsindtjening. Gennem 2013 har afdeling Danske Aktier forøget beholdningerne i både Novo Nordisk og William Demant, hvor vi har stor tillid til begge selskabers evner til at skabe værdier også i fremtiden. Både Novo Nordisk og William Demant står med gode markedsmuligheder for også i de kommende mange år at kunne skabe øgede aktionærværdier og udlodninger. Det skal dog retfærdigvis 6

7 bemærkes, at Novo Nordisk s kortsigtede vækst blev svækket i det tidlige forår Det havde en negativ effekt på aktiens kursudvikling og skyldtes, at Novo Nordisk ikke opnåede at få godkendt selskabets nye langtidsvirkende insulin, Tresiba, på det vigtige og hastigt voksende amerikanske marked. Vi forventer, at William Demant i de kommende år vil opnå stigende indtjeningsmarginaler og højere afkast af selskabets investerede kapital. BLS Invest og hjemmebanen Dansk økonomi er endnu ikke tilbage på velstandsniveauet fra før den økonomiske krise, og væksten er behersket, men dog svagt positiv. Afdeling Danske Aktier er kun i behersket grad afhængig af dansk økonomis generelle sundhedstilstand, da selskaberne i afdelingens portefølje bredt set afsætter størstedelen af deres produkter uden for det danske hjemmemarked - og ofte er globalt markedsledende inden for deres brancher. Kun to selskaber i porteføljen er eksponeret mod den hjemlige finanssektor. Det er den solide, guldrandede Ringkjøbing Landbobank samt det veldrevne og værdiskabende forsikringsselskab Topdanmark. Desuden er robuste og systematisk værdiproducerende Københavns Lufthavne med i BLS Invest afdeling Danske Aktier. BLS Invest afdeling Globale Aktiers følsomhed overfor dansk økonomis helbredstilstand er ubetydelig, fordi selskaberne i porteføljen kun har et beskedent salg til det danske hjemmemarked. Således udgør selskabernes samlede salg til det danske marked under én procent af omsætningen. Årets høst Året 2013 var præget af fremgang i indtjening og aktionærudlodninger på mere end 80 procent af afdelingernes investeringer. Over halvdelen af selskaberne i afdelingernes porteføljer opnåede en 10 procents fremgang i indtjening per aktie. Selskaber som SimCorp, Coloplast, Novo Nordisk, Galaxy Entertainment, Sa Sa International samt MasterCard og American Express opnåede mere end 20 procents fremgang i indtjening per aktie. Fremtiden begynder altid med historien De pæne kursstigninger for begge foreningens afdelinger kan delvis forklares af indtjeningsfremgangen i selskaberne i porteføljerne, men også af at selskaberne er blevet godt 10 procent højere prissat i forhold til indtjening sammenlignet med udgangen af Værdien af den selskabsejerandel, en aktie giver, afhænger selvsagt af selskabets fremtidige evne til at frembringe frie pengestrømme til ejerne og ikke af de historiske resultater. Vi tror dog på, at et selskabs forudsigeligt stigende historiske resultater er det bedste pejlemærke, når man skal vurdere dets fremtidige værdiskabelse. Efter vores opfattelse er afdelingernes selskabsinvesteringer godt rustede til at fortsætte de seneste års pæne fremgang i indtjening og værdiskabelse. 7

8 Veltrimmet Porteføljesammensætningen har i BLS Invests knap seksårige levetid aldrig været bedre end ved udgangen af Det må vi konkludere ud fra de oplagte vækstmuligheder, stabiliteten i forretningsmodellerne, kvaliteten af selskabsledelserne og ikke mindst niveauet for afkastet af selskabernes kapitalapparat. Porteføljeomlægningerne og de nye tilkøb i 2013 har styrket kvaliteten af afdelingernes samlede selskabsinvesteringer, og omverdenens øgede risikovillighed har - efter vores opfattelse - øget værdien af kvalitetsselskaberne i forhold til selskaber af mere tvivlsom kvalitet. Bugnende pengetanke Der er stor finansiel styrke i afdelingernes investeringer. Selskaberne i BLS Invest afdelingernes porteføljer har generelt boomende balancer, idet mere end 50 procent af foreningens selskaber - uden for finanssektoren - er gældfrie med positive likvide kontantbeholdninger, og gældsætningen hos de øvrige selskaber er lav i forhold til selskabernes stabilt stigende frie pengestrømme. Luksusbrandejeren Richemont er det mest likvide af selskaberne i porteføljerne, idet de likvide beholdninger ved udgangen af 2013 udgjorde 4,3 mia. euro. Det svarer til, at Richemont kunne tilbagekøbe hver ottende udestående aktie i selskabet - og dermed øge indtjeningen per aktie med godt 10 procent - og fortsat være gældfri. Kosmetikselskabet L Oréals finansielle reserver er også overvældende. De består af en aktiepost i medicinalselskabet Sanofi og likvide beholdninger på omkring 11 mia. euro. L Oréals finansielle muskler giver selskabet mulighed for at tilbagekøbe og annullere Nestlés ejerandel i L Oréal på 30 procent, og i begyndelsen af februar blev første skridt taget. L Oréal solgte sin ejerandel i Galderma, et dermotologisk selskab til Nestlé og brugte provenuet + 3,4 mia. Euro til at købe i alt 48,5 mio. aktier tilbage fra Nestlé, således at Nestlés ejerandel i L Oréal blev nedbragt til 23,3 procent. Såfremt L Oréal tilbagekøber hele Nestlés aktiebesiddelse, vil det kunne øge indtjeningen per aktie med procent. BLS Invest Globale Aktier vil således kunne blive begunstiget af værdiskabelsen i L Oréal og stå over for sandsynligt øgede aktionærudlodninger via foreningens investering i Nestlé. Det dansk noterede holdingselskab UIE og hovedaktionær i det malaysiske plantageselskab United Plantations har også i 2013 skabt betydelig merværdi for UIE s aktionærer gennem tilbagekøb af egne aktier til kursniveauer markant under fundamentalværdien af holdingselskabets aktiver. I 2013 tilbagekøbte UIE således mere end 7 procent af selskabets udestående aktier. AutoZone, spiritusselskabet Diageo og DSV er stabile selskaber, der genererer store pengestrømme. De er samtidig de selskaber i foreningens porteføljer, der har lånt mest i forhold til egenkapitalen. Alligevel er deres nettorentebærende gæld kun to gange årets driftsresultat før afskrivninger. 8

9 Pengene værd - godt og vel Vi skønner, at prissætningen af afdelingernes investeringer fortsat er attraktiv - både absolut og relativt. De seneste års aktiekursstigninger bygger på øgede substansværdier, der er en følge af stigende indtjening hos selskaberne i foreningens portefølje og ikke blot et resultat af øget risikovillighed, drevet af centralbankernes ekspansive pengepolitik. Kvaliteten og robustheden af afdelingernes investeringer er øget gennem Tiltagende økonomisk vækst, lavere arbejdsløshed og bedring i boligmarkedet vil stimulere for udviklingen i afdelingernes investeringer, men disse forhold er ikke afgørende for selskabernes fremtidige vækst og værdiskabelse. Som beskrevet i tidligere årsbreve lægger vi afgørende vægt på selskabernes vedvarende konkurrencekraft og evne til at øge afsætningspriserne i tider med stigende inflation. Selskaberne i afdelingernes porteføljer er velplacerede og godt rustede til at beskytte deres realværdier og realindtjeningsevne. De fortsat lave alternative afkast i obligationsmarkederne for både stats- og erhvervsobligationer øger i øvrigt også - efter vores vurdering - investeringernes relative værdi. Velbegrundet arbejdsglæde Vi bliver mere og mere begejstrede for selskaberne i afdelingernes porteføljer. Det er en daglig fryd for os at arbejde med den udsøgte kreds af virksomheder. At analysere dem, at følge med i deres liv og ikke mindst at placere den stigende strøm af midler, som vores kære medinvestorer i BLS Invest betror os. Vi er ikke i tvivl om, at vores selskaber om 10 år vil have skabt kolossale værdistigninger til alle os langsigtede investorer. Optimismen - og BLS Invest vokser Vi er efterhånden blevet en pænt stor skare af medinvestorer i BLS Invest. Fra begyndelsen i 2008, hvor vi var lidt mere end 100, er vi nu medinvestorer, og flere kommer til hver dag. I BLS Capital glæder vi os naturligvis over, at flere og flere ser fornuften i at investere langsigtet efter vores investeringsfilosofi. BLS Invests formue er i skrivende stund 2.2 mia. kroner det er rundt regnet en 15-dobling siden begyndelsen i

10 På glædeligt gensyn Vi glæder os til at se jer på vores årsmøde torsdag den 24. april i forlængelsen af generalforsamlingen i BLS Invest. Generalforsamlingen begynder kl , og årsmødet indledes umiddelbart efter, kl Vi håber, at I kommer i stort antal og bring gerne en ledsager, som måske kunne være interesseret. Vanen tro byder vi på et let traktement i forbindelse med mødet. Arrangementet afholdes i år på Vilvorde Kursuscenter, Vilvordevej 70, 2920 Charlottenlund. Med venlige hilsner, På vegne af BLS Capital Fondsmæglerselskab Peter Bundgaard, Partner og rådgiver Anders Lund, Partner og rådgiver 10

Årsbrev til medinvestorerne

Årsbrev til medinvestorerne Årsbrev til medinvestorerne Gl. Holte, april 2013 Kære medinvestor, 2012 blev et godt år for investorerne i Specialforeningen BLS Invest Det er særdeles tilfredsstillende, at begge afdelinger i Specialforeningen

Læs mere

Årsbrev til medinvestorerne

Årsbrev til medinvestorerne Årsbrev til medinvestorerne Gl. Holte 31. marts 2015 Kære Medinvestor De første mange år i Kapitalforeningen BLS Invest klarede afdelingerne sig hvert år væsentligt og målbart bedre end aktiemarkedet generelt.

Læs mere

Alligevel er det naturligvis tilfredsstillende, at begge BLS Invests afdelinger opnåede positive afkast i første halvår 2012:

Alligevel er det naturligvis tilfredsstillende, at begge BLS Invests afdelinger opnåede positive afkast i første halvår 2012: Halvårsbrev Specialforeningen BLS Invest Gl. Holte, september 2012 Kære medinvestor, Eksperterne jamrede imens steg aktierne Første halvår af 2012 blev vi nærmest tæppebombet med triste økonomiske analyser

Læs mere

Vores selskaber. 5. årgang

Vores selskaber. 5. årgang Vores selskaber 5. årgang Vores selskaber 5. årgang Udgivet af BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S (BLS Capital) Egebækgaard Egebækvej 98 DK-2850 Nærum www.blscapital.dk Telefon: +45 45 58 40 20 Fax: +45

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 25år Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Valutakrig 08 Lavere afkastkrav vil under støtte aktier 12 Carnegie WorldWide Investorkonference

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 3. kvartal 2012. Tema: Det modstræbende bull marked. Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 3. kvartal 2012. Tema: Det modstræbende bull marked. Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 3. kvartal 2012 Tema: Det modstræbende bull marked Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Leder 3 Det modstræbende bull marked 4 Globale

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2012. Tema: 7 fordele for USA. Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2012. Tema: 7 fordele for USA. Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 2. kvartal 2012 Tema: 7 fordele for USA Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Leder 3 7 fordele for USA 4 Globale Aktier 10 Globale Aktier

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 1. kvartal 2007 Verden i perspektiv 2007 Investering i infrastruktur ny drivkraft Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger Forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den anden halvdel af skakbrættet. MOOres lov Og teknologi- investeringer Kvartals- Orientering nr 3 2014

Den anden halvdel af skakbrættet. MOOres lov Og teknologi- investeringer Kvartals- Orientering nr 3 2014 Den anden halvdel af skakbrættet. Moores lov og teknologiinvesteringer Kvartals- Orientering Nr 3 2014 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Den anden halvdel af skakbrættet. Moores lov og teknologiinvesteringer

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Forord 3 Tilbage til normale tilstande

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 05 Leder. 06 Indsigter gennem 25 år. 12 Sundhedssektoren er en vækstindustri. 17 Forventninger til aktiemarkedet

Indholdsfortegnelse. 05 Leder. 06 Indsigter gennem 25 år. 12 Sundhedssektoren er en vækstindustri. 17 Forventninger til aktiemarkedet Kvartals- Orientering Nr 2 2015 Indholdsfortegnelse 05 Leder 06 Indsigter gennem 25 år 12 Sundhedssektoren er en vækstindustri 17 Forventninger til aktiemarkedet 18 Globale Aktier 20 Globale Aktier Etik-ak

Læs mere

KVARTALSNYT første KVARTAL 2013

KVARTALSNYT første KVARTAL 2013 KVARTALSNYT første kvartal 2013 2 Om Maj Invest Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE

DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE KVARTALS- ORIENTERING NR 4 2013 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Den næste fase i aktiemarkederne 10 Globale Aktier 13 Globale Aktier SRI-AK 15 Europa 18 Danske Aktier

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere 29-08-2003 15:13 Planche 1 (velkommen til analytiker- og investorpræsentation)# Tak, fordi I har

Læs mere

DEN HOLDBARE INVESTERING!

DEN HOLDBARE INVESTERING! DEN HOLDBARE INVESTERING! KVARTALS- ORIENTERING NR 3 2013 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Den holdbare investering! 14 Globale Aktier 17 Globale Aktier SRI-AK 19 Europa 22 Danske Aktier 25 Østeuropa 28

Læs mere

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS indhold Formue 26. årgang 01 // 2012 Stærke afkast i 2011 Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS Obligationsanalyse 200 år og stadig attraktiv Formue

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 11 Profil SmallCap Danmark A/S 16 Aktien og investorerne

Læs mere

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank.

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank. 1 Danske Banks generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Kære aktionærer, Så er der igen gået et år, siden jeg sidst

Læs mere

Formue. Aktiemarkederne nede Formuepleje står imod

Formue. Aktiemarkederne nede Formuepleje står imod indhold Formue 26. årgang 04 // 2011 Optimal portefølje - kræver global investering Aktiestrategi - når usikkerheden raser Formuepleje 3 år efter Lehman Brothers kollaps Aktiemarkederne nede Formuepleje

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Jyske Invest Generalforsamling 17. marts 2009 Bestyrelsens beretning 2008 var uden al tvivl det værste år i Jyske Invests historie, ja det er formentlig det værste år i nyere dansk økonomisk historie.

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

Formue. Virksomhedsobligationer. giver bedre afkast. Nej der er ikke deflation. Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2.

Formue. Virksomhedsobligationer. giver bedre afkast. Nej der er ikke deflation. Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2. INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 2. kvartal 2015 // 30. årgang Formue Virksomhedsobligationer giver bedre afkast Nej der er ikke deflation Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2.

Læs mere

Ledelsesberetning for 2007

Ledelsesberetning for 2007 Ledelsesberetning for 2007 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 2007, hvilket herved fremlægges. Nettoresultatet

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Positive aktiemarkeder i 1. halvår Aktiemarkederne startede 2015 med imponerende afkast på 15-20 pct. i første kvartal, men stigende obligationsrenter

Læs mere