Forstå Danmarks økonomi: (1) Udvikling og begreber i dansk økonomi. Martin Paldam Økonomisk Institut URL:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forstå Danmarks økonomi: (1) Udvikling og begreber i dansk økonomi. Martin Paldam Økonomisk Institut URL: http://www.martin.paldam."

Transkript

1 Forstå Danmarks økonomi: (1) Udvikling og begreber i dansk økonomi Martin Paldam Økonomisk Institut URL: 1

2 Hovedemner Befolkningen: stiger langsomt Samfundssystem: rig, kapitalistisk, velfærdsstat Nationalregnskabet og pristal Faktorfordelingen Grå økonomi Globalisering og udenrigshandel Civilsamfund Ansvarlig ledelse (relativt) 2

3 Befolkningen: Fra 1 mio i 1800 til nu 5.5 mio Lille fødselsoverskud Fødsler og døde ca Vi lever længere. Udvandring aldrig stor ? Større men mange kommer tilbage Indvandring netto på p.a. siden

4 Befolkningen, jævn vækst. nu mindre 4

5 I sammenligning: som andre rige lande uden krige 5

6 I sammenligning med Tyskland krige og få børn 6

7 Sidste 5 år: Fødsler og døde ca

8 Beregnet levetid ved fødslen: Dødeligheds-tabel hvert år 8

9 Ældrebyrden: I Dk ikke så slemt 5% flere over 65. Ok vi kan arbejde længere Ca 10% flere over 80. Det bliver dyrt. Mange lande hvor det er værre, jf Tyskland og Italien 9

10 Indvandring: Kummulerer til Hvor 2/3 af sum er fra ikke-vestlige lande 10

11 Samfundssystem: Danmark er en rig, kapitalistisk velfærdsstat Rig: længe på top 10 listen (måske 12-14) Men de rige lande er blevet mere og mere ens Klar grænse mellem offentlig og privat sektor Privat sektor: sikker ejendomsret og fri handel meget få statsvirksomheder i privat sektor, dvs. Landbrug, industri, handel og finans-sektoren Offentlig sektor: (a) Stor produktion af de fleste traditionelle offentlige goder (dog ikke forsvar) (b) Stor omfordeling (c) høje skatter 11

12 Offentlige beskæftigelse 12

13 Velfærdsstat kom sent men hurtigt Hvorfor så hurtigt? Urbanisering sent Kvinder ud på arbejdsmarkedet De arbejde på landet Arbejderkvinder arbejdede Middelklassekvinder hjemmegående Enorm stigning i middelklassen Hjemmearbejdet mekaniseres, hushjælp dyrere Så også på arbejdsmarkedet 13

14 Rig: Mellem USA og andre vest. Lidt ned til slut 14

15 Velfærdsstaten er af Nordisk type I EU-landene syd for os er de fleste sociale ordninger via obligatoriske forsikringsordninger I Danmark er en stor del af de sociale ordninger via skatterne, dvs Der er kun et lille optjenings-element Der er indbygget omfordeling Det offentlige bliver større og kommer især til at se meget større ud Skatten bliver højere marginalskatten også 15

16 Størrelser af velfærdsstaten Offentlig beskæftigelse: Godt 26% af BNP (det er 30% af beskæftigelsen). + 5% i smlgn. med EU i snit. Omfordeling også 26% af BNP. + 5% OBS Skattetrykket: ca 50% (dvs 2-3% underskud) sammenlignes med skatter + forsikringsbidrag + 8% 16

17 De to dimensioner: Danmark er ret ekstrem i begge dimensioner Kapitalisme: Velfærdsstat: Lille Stor Lille Cuba Stor Hong Kong Danmark PS: Kapitalismen giver velstand Velfærdsstaten give social tryghed Flexicurity modellen: Let at fyre og ansætte, men gode ydelser til de fyrede. Også aktiv arbejdsmarkedpolitik. 17

18 Nationalregnskabet (siden krigen): Registreringssystem: Produktion = Indkomst faktorløn. OBS: selvstændiges arbejde, vs afkast af investering og profit. 2-5% der driver værket, Produceres til forbrug, investering, lager og eksport Obs: Investeringer er varige goder til produktion Også varige goder til forbruget; Boliger Sælges for pris + lagerændringers pris Problem: Offentlige ydelser der gives væk. Må opgøres til omkostninger. Problem med produktiviteten. Produceres til producenten selv: Imputeres Landbrug småt i dag, men boliger forrentning af investering. 18

19 Forsvaret: tys: én post Nogle nødder: Er forurening en omkostning? Dårligt registret (men småt) Resourceforbrug vs resoucerente? Resourcerente er med Kapitalgevinster. Jord laves ikke, men stiger i pris. Ej med Grønt nationalregnskab. Registreringssystem skal sikre at det kan laves. Omfordeling er ikke produktion. Forsikringsselskaber og banker opgøres minus ind og udbetalinger til kunder. Faktorregnskab: Løn Ok (70%), Restindkomster (30%) slide senere Husholdningernes produktion: UHA! Madlavning, børnepasning, det har man opgivet at medregne Vækst? Fra at lave til at købe marmelade! 19

20 Den grå og sorte sektor Grå: Almindelig produktion, der skjules for skat. Mon den bliver fanget af nationalregnskabet??? Størrelsen: Rockwool 4-6%, Fritz Schneider 14% Noget medregnes via tommelfingerregler Sorte: Kriminel produktion, der er en del skøn 1-2% Er tyveri produktion eller omfordeling? Lovligt spil er serviceydelse, det er ulovligt også. Narko er en varer der sælges. Prostitution er en serviceydelse der sælges Hvor meget sort medregnes: Noget medregnes nok??? 20

21 Hvor præcist? + 10% Bruges til at sammenligne over tid og mellem lande. Vigtigt samme internationale systemer. UN SNA: Sidste SNA 2008, næstsidste SNA1993 Ny SNA revisioner bagud Typisk mere med! Kontor i Danmarks statistik med 28 medarbejdere men de får data fra alle 550 medarbejdere Over tid samme fejl hvert år, så væksten er ok Faste priser, pristal over tid, PPP-indeks mellem lande 21

22 Før vi ser på tallene pristal: beregner de gennemsnitlige priser for en kurv En kurv er en samling varer der giver gennemsnitsforbruget i år 1, hvor kurven koster K 1 Når den samme kurv købes i år 2 koster den K 2 Pristallet er 100 i år 1, og 100 K 2 /K 1 i år 2. Prisstigningen er p = 100 (K 2 K 1 )/K 1 % Man kan også lave kurven for år 2, og lave de samme beregninger. De to kurve er lidt forskellige. Så prisstigning målt med de to kurve er forskellig, men kun lidt, på to år. Det kaldes indeksusikkerheden. over to år f.eks. p = Ser man over 20 år den ikke så lille f.eks. p =

23 Mellem lande: Danmark og Italien: PPP-indeks En dansk kurv K D en italiensk kurv K I De er ret forskellige: Varerne har en forskellig kvalitet, folk køber forskellige varer, Eksempler: Friske grøntsager, rugbrød, er grappa = snaps. Obs: afgifter på biler Så de to indeks er ret forskellige. Indeksusikkerheden er stor Danmark og Svejst: ca 18% forskel + 10%. Her er problemet at franken revaluerer så stærkt 23

24 Nationalregnskabet I milliarder. Pr ind /5,5 = kr 2013 I procent Ialt 1551, ,0 Landbrug, skovbrug og fiskeri 17,981 1,2 Råstofindvinding (olie og gas mv) 32,874 2,1 Industri (snævert) 223,314 14,4 Forsyningsvirksomhed (el, gas, vand) 37,299 2,4 Bygge og anlæg 68,629 4,4 Erhvervsservice (advoktaer ol, forskning, reklame, rejse,) 139,398 9,0 Information og kommunikation (forlag, medier, IT) 77,944 5,0 Finansiering og forsikring 87,452 5,6 Ejendomshandel og udlejning af erhvervs ejendomme 33,306 2,1 Handel og transport mv. 298,322 19,2 Boliger (leje + tilregnet) 120,031 7,7 Kultur, fritid og anden service 53,275 3,4 Offentlig administration, undervisning og sundhed 367,069 23,7 24

25 Nogle sektorer: Ren produktion Landbrug, skovbrug og fiskeri. I dag 1,2%. OBS Ned fra ca 25 i Landbrugstransitionen. Hvorfor: Enorm produktivitetsfremgang vs begrænset appetit afvandring fra erhverv. Olie + gas. Op til max på 3% af BNP så langsomt ned Nogen siger, at det ikke er netto, men forbrug af endelig ressource Industri: 14,4%. Top på 24% for 40 år siden OBS OBS: Fald overdrives: Erhvervsservice 9% er vækstsektor Information og IT 5% Omdefineringer gør produktion mindre. 25

26 Faktorfordelingen Produktion løn, kapitalaflønning profit Løn er løn for arbejdskraft og human kapital Grove tal: lønsum er 75% af BFI: ,75 = 1164 Lønsum indeholder tilregnet løn til selvstændige Realkapitalen er ca 4 gange BNP 4 x 5 = ca 20% af BNP Rest er profit. En gnn-løn 1164/3 = Hvor meget for en arbejder, uden uddannelse: de er for human kapital. Aflønning af faktoren Human kapital: Ca 60% af lønsummen eller 45% af BNP. 26

27 Faktorfordeling: af netto BNP, brutto er 8% større Løn 75% delt i Løn for arbejde 25% Løn for human kapital 45% + 8% imputeret løn til selvstændige Løn for kapital 17% delt i Løn for finanskapital 12-14% Profit 3-5% Driver værket i kapitalistisk system negativ: stor krise Grove skøn 27

28 Hvor stor er kapitalen Realkapital ca 3 gange BNP Langvarige forbrugsgode kun boliger med Ressourcer ikke med Boligmassen er ca 35% svarer til BNP Ca 15% offentlig: veje, bygninger mv Maskiner, fabrikshaller, lastbiler Humankapital: Lige så meget? OBS højere forrentning. Problem? 28

29 Serviceproduktion Offentlig ca 24% af BNP Privat ca 45% af BNP Til sammen næsten 70% En inhomogen gruppe: Kassedamer, rengøringsassistenter,, advokater, it-konsulenter, revisorer Lønningerne meget følsomme for human kapital, dvs uddannelse Produktion svær at måle. Eksport svær at måle EDB-producenter, musikere, osv, sælger en fil, der sendes elektronisk. Måles via betalinger, fra regnskaber 29

30 Forholdet til verden: Globalisering Dk bef 5,5/7000,0 dvs 0,07% BNP 0,3% Varer og tjenesteydelser Finansielle strømme (kun nettogæld den er 0) Informations strømme op op Politisk samarbejde KOF index 30

31 Lille åben økonomi: Udenrigshandelen Historisk underskud siden 1900: Vendt 31

32 Udenrigshandel, bb 2013 (hvor BNP var 1551,994) Export (indtægt) Import (udgift) LØBENDE POSTER, VARER (FOB) LØBENDE POSTER, TJENESTER Søtransport Lufttransport Rejser I alt LØBENDE POSTER, INDKOMST LØBENDE POSTER, OVERFØRSLER Løbende overførsler, andre

33 KOF globaliseringsindeks: Danmark og vesten i snit 33

34 Danmark og Norden 34

35 Grå økonomi: 5 eller 14% Ikke registret, men underøgelser: Gunnar Viby: Spørgeskema Fritz Schneider: Internatonale indikatorer OBS: Danmark verdens ærligste + høj tillid Danmark: bytte, betaling i kontanter Virksomheder: Verdens sorte huller Multinationale selskaber: Hvor dukker profitten op Novo Nordisk (pænt firma): Lovende licenser solgt til datterselskab i Svejts. Hvor går overskuddet hen? 35

36 SH, sorte huller i verdensøkonomien Opgørelse: I Europa Svejts + 10 dværge: Cypern (!), Luxembourg, Jersey, Andorra, Isle of Man, Guernsey, San Marino, Monaco, Gibraltar, Liechtenstein, I resten af verden 80 til + adskillige amerikanske stater Mange er UK dependencies: Ovenfor + Cayman Isl, Turk and Caicos Isl., British Virgin Islands, etc. Lav skat + beskyttelse. Internationalt kapitalfond: Afdeling i SH Licenser: sælg (billigt) til afd. I SH, licensindtægterne kommer til SH og beskattes lavt. 36

37 SH, sorte huller Mange beregninger: Få sikre Bank balancer M/Y under 1 i Dk, D, F, I SH typisk 10 og over + mange sagførere med selskaber i skufferne. I SH mange selskaber, der ikke producere Firma X tager stort lån fra Y der har adresse i SH og en hemmelig ejer (der er Xs ejer) Dvs. egenkapital, der giver skattepligtigt afkast bliver til en rentebetaling, der kan trækkes fra. Internationale aftaler imod SH. Går EU ind for det? Går England ind for det? Mange smukke ord og aftaler, 37

38 Civilsamfundet og den store politiske enighed Korruption: altid i top tre for lav korruption Tillid: generel også i top tre Tillid til myndigheder: Meget høj også Vi er mærkelige Det gør meget muligt som ikke kan gøres i de fleste lande De fleste store områder flerårige forlig i Folketinget: Skole, forsvar 80-90% af MP erne er i forliget. Budgetforlig: Hektiske forhandlinger om 1-3% Når flertallet skifter stadig samme politik 38

39 Hvorfor? Velfærdsstaten? OBS kausaliteten? Fordelingen: OBS kausaliteten? Næste slide Regeringer har pænt styr på økonomien Regeringsmedlemmer bliver ikke rige! Gode cirkler 39

40 Indkomstfordelingen: Mange mål vi ser på Gini 40

41 Danmark Gini = 25 Historie: Mit gæt 1800 var Gini på ca 70 (ekstremt) Feudalt samfund 0,7 godsejere fik 40% i fæste Jordreformer Gini ned gradvist næsten ret linje I 1960 ca 25 siden da ikke ret meget Dog i 1975 ca 22 krise fordi profit negativ Siden tilbage til 25 EU lande flest på ca 30. For EU samlet 45? USA lavest i 1975 ca 32 nu op til ca 38 regionalt 5-10 Afrika-Latinamerika Værste Brasilen, SA 60 41

42 Ansvarlig politik: Off budget balancerer på langt sigt Keynes-politik: Et realistisk valg af U* Når det går godt U < U* overskud gæld ned Når det går skidt U > U* underskud gæld op Uansvarlig Keynes-politik U* vælges for lavt gæld op på langt sigt Kritikere af Keynes: Politikere er uansvarlige, under pres for ekspandere for meget, dvs U* for lav Test: er gælden i ligevægt på nul? 42

43 USA + Euro området uansvarlige: Danmark OK 43

44 Nogle vilde: Bemærk y-aksen ændret 44

45 Problemet: To partier slås: A vil have skatter ned, B vil have udgifter op kompromis om at lade andre betale Dvs budgetunderskud, som betales af vores børn + børnebørn. PS: hvis de heller ikke vil Verden er fuld af rædsom politik Grækenland: Rige betaler ikke skat, fattige får subsidier Argentina: den ene hyperinflation efter den anden 28 nuller skåret I Danmark temmelig godt styr på tingene Moderat gæld, inflation, arbejdsløshed 45

46 Sammenfatning Det er gået rimeligt godt hidtil Trusler: Velfærdsstaten som gøgeunge Kan vi holde balancen? Kan vi fastholde at det er Ok at politikere lover for meget, men alligevel er ansvarlige? Så skal det nok gå alt sammen 46

der ikke er udkommet Så det er en prøve Martin Paldam See http://www.martin.paldam.dk

der ikke er udkommet Så det er en prøve Martin Paldam See http://www.martin.paldam.dk Danmarks udvikling dikli i de næste 50 år Baseret påkapitel tilbog bog, der ikke er udkommet Så det er en prøve Martin Paldam See http://www.martin.paldam.dk 1 Indhold: 1. Indledning 2. Nogle rammer for

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39 DK+ spillet Version 15 Indhold side 1 Grundlæggende nationaløkonomi 5 1.1 Forord 7 1.2 Hovedbegreber i samfundsøkonomi 9 1.3 Kredsløbet 13 1.4 Økonomiske problemer 17 1.5 Økonomisk politik 21 1.6 DK+ spillet

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk Fotos

Læs mere

Bilag 1 Transskription af interview med Professor, Bent Greve

Bilag 1 Transskription af interview med Professor, Bent Greve Bilag 1 Transskription af interview med Professor, Bent Greve M: Noget af det vi sådan ikke rigtig har kunnet finde ud af selv er, hvad formålet med den her børnefamilieydelse oprindeligt har været. Så

Læs mere

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? BAGGRUNDSRAPPORT

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? BAGGRUNDSRAPPORT Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? BAGGRUNDSRAPPORT SKATTE- OG VELFÆRDSKOMMISSIONEN MAJ 2010 2 Forord Nalakkersuisut har i oktober 2009 nedsat en Skatte- og Velfærdskommission med den opgave at

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 8 DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danmark har langt flere direkte investeringer i udlandet, end udlandet har

Læs mere

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet,

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, for du skal have en drøm, for hvis du ikke har en drøm,

Læs mere

vækst og beskæftigelse?

vækst og beskæftigelse? Danmark herfra til år 2032 Vækst og beskæftigelse Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

Danmarks udvikling i de næste 50 år

Danmarks udvikling i de næste 50 år Danmarks udvikling i de næste 50 år Martin Paldam 1. Indledning Når man overvejer, hvad de næste 50 år vil bringe, må man benytte en tre-trins-metode. Først fremskrives de sidste 50 års udvikling. Dernæst

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Specialafhandling: Opgaveløser: HD Finansielrådgivning Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Indholdsfortegnelse English summary... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? DISKUSSIONSOPLÆG

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? DISKUSSIONSOPLÆG Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? DISKUSSIONSOPLÆG SKATTE- OG VELFÆRDSKOMMISSIONEN MAJ 2010 LAYOUT OG GRAFISK PRODUKTION: INFO DESIGN APS NUUK MAJ 2010 FOTOS: KEVIN O HARA og L.SCHMIDT Kapitel

Læs mere

Fiskeriets økonomiske fodaftryk i Grønland

Fiskeriets økonomiske fodaftryk i Grønland Fiskeriets økonomiske fodaftryk i Grønland Grønlands Arbejdsgiverforening 22. oktober 2013 Forfattere: Christian Jervelund, Partner Niels Christian Fredslund, Analyst Forord I efteråret 2012 henvendte

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

e-handel e-bank e-learning

e-handel e-bank e-learning e-handel e-bank e-learning Søren Noah s A4-Ark 2013 www.noah2900.dk E-handel = elektronisk handel på Internet E-handel og den ny økonomi I USA (hvor Internet var udbredt først) har man kendt til e-handel

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Vejledende løsninger

Vejledende løsninger Arbejdshæfte til International økonomi A 2. udgave, 2010 Systime Henrik Kureer Vejledende løsninger Version 1.02 Copyright Henrik Kureer & Systime Side 1 Kære bruger af lærebogssystemet International økonomi

Læs mere

Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni

Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni Vi vender os nu og i de to resterende kapitel til USA s udenrigsøkonomi. Dette kapitel er nok lidt vanskeligere end de øvrige. Jeg prøver at forklare

Læs mere

økonomisk frihed Af martin kyed

økonomisk frihed Af martin kyed økonomisk frihed Af martin kyed Velkommen til CEPOS gymnasieprojekt Denne publikation er en del af CEPOS gymnasieprojekt. CEPOS gymnasieprojekt henvender sig til elever og lærere på de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Vækst og velstand gennem uddannelse

Vækst og velstand gennem uddannelse Vækst og velstand gennem uddannelse Økonomiske Tendenser 212 Vækst og velstand gennem uddannelse Økonomiske Tendenser 212 1 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere