KiroFAKTA Praksistælling i kiropraktorpraksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KiroFAKTA 2012. Praksistælling i kiropraktorpraksis"

Transkript

1 KiroFAKTA Praksistælling i kiropraktorpraksis Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Klinikkerne...2 Klinikkernes fysiske udformning... 3 Træningsfaciliteter og -tilbud...4 Personale... 5 Fakturering hvem er klinikkerne underleverandører til?... 6 Billeddiagnostik... 6 Journalsystem og elektroniske services... 7 Henvisningsmuligheder... 8 Personskemaer... 8 Uddannelse... 9 Beskæftigelsesforhold Arbejdstid Efteruddannelse Arbejde i primærsektorens klinikker Arbejdstidens anvendelse Konsultationerne Behandlingsmodaliteter Kommunikation

2 KiroFAKTA Baggrund Den systematiske undersøgelse af kiropraktorbranchens forhold i Danmark KiroFAKTA blev første gang gennemført i. Den er planlagt til at skulle ske hvert andet år, og KiroFAKTA er således anden gang disse data indsamles og lægges frem. Undersøgelsen blev sat i gang den 4. juni med distributionen af elektroniske spørgeskemaer til 250 klinikker og 547 individuelle kiropraktorer. Den 25. juni udsendtes tredje og sidste rykker til de manglende respondenter, hvorefter undersøgelsen blev lukket. Svarprocenterne var pæne med 77% for klinikkernes vedkommende (193/250), og 86% (469/547) for kiropraktorerne. Til sammenligning var de tilsvarende svarprocenter i hhv. 56% (137/244) og 74% (388/524). Klinikkerne 85% (164/193) af klinikkerne angav at have overenskomst med Regionernes Lønning- og Takstnævn, mens 12% (24/193) ikke havde en overenskomst. 5 besvarelser manglede. Virksomhedsformen fordelte sig med 18% (35/193) som Interessentskaber (I/S), 39% (75/193) var Anpartsselskaber, 40% (77/193) er organiseret som Enkeltmandsklinikker, mens en enkelt klinik (1%) angiver Virksomhedsordning som sin selskabsform. 5 manglende besvarelser. Sammenlignes besvarelsernes fordeling af klinikker på regioner med de faktiske forhold 1, ses en svag underrepræsentation i KiroFAKTA-undersøgelsen af klinikker i Region Hovedstaden og Midtjylland, mens Region Nordjylland er let overrepræsenteret: 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Regional fordeling af klinikker 31% 28% 27% 26% 22% 20% 14% 13% 11% 9% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ifølge Kirofakta Reel fordeling 1 Kilde: Dansk Kiropraktisk Forening. Tallene er fra 28. november og omfatter 253 klinikker. 2

3 Klinikkernes fysiske udformning Størrelsen af klinikkernes areal strakte sig fra 4 m² til 3000 m² med et gennemsnit på 216 m², hvilket var en anelse mindre end s 222 m² ( m²). Antallet af meget små klinikker med et areal på 50 m² eller mindre var dog 7 i begge undersøgelser: Klinikkens areal (m 2 ) (n = 193) (n = 137) < % 20 10% % 85 40% % 48 20% % 16 10% % 17 10% 14 Uoplyst 4% 7 10% 13 Det gennemsnitlige antal behandlingsrum var 4, hvilket var uændret i forhold til. Spændet i de to undersøgelser var 1 15 for og 1 16 for ): Antal behandlingsrum (n = 193) (n = 137) % 71 33% % 85 43% % 28 15% 20 > 10 1% 2 2% 3 Uoplyst 4% 7 7% 10 I 34% (66/193) af klinikkerne anvendtes behandlingsrummene alene af kiropraktorer, i 60% (116/193) af klinikkerne anvendtes nogle af rummene kun af kiropraktorer, mens 2% (4/193) ikke havde rum, der alene blev anvendt af kiropraktorer. 7 klinikker undlod at besvare dette punkt. Adspurgt om i hvilke plan klinikken har lokaler med patientadgang, svarede 3% (5/193) at have lokaler i kælderetagen, 54% (105/184) havde sådanne lokaler i stueetagen, mens 44% (84/193) af klinikkerne havde lokaler med patientadgang på 1, sal eller højere. Der var mulighed for at angive mere end ét svar. Oplysninger om handicapfaciliteter foreligger kun i begrænset omfang fra. En beskeden forbedring af adgangsvejene for handicappede kan dog registreres: Handicapfaciliteter Klinikker på 1. sal eller højere med elevator 46% 39/84 41% 19/46 Adgang for kørestol 54% 105/193 53% 73/137 Kørestolslift på trappe 3% 6/193 Adgang for båre 36% 69/193 Handicaptoilet 32% 62/193 28% 39/137 Ingen 30% 57/193 Uoplyst 4% 7/193 Hos 35% (68/193) af klinikkerne havde man adressefællesskab med andre behandlere i eksempelvis et sundhedshus. Blandt disse var man ydermere fælles om følgende: 3

4 Parkering/ indgang 87% 59/68 Behandlingslokale 18% 12/68 Personale 34% 23/68 Træningslokale 12% 8/68 Reception 63% 43/68 Intet/uoplyst 10% 7/68 Fællesskabet omkring personale dækkede typisk sekretær og receptionist (19/23), mens også rengøringshjælp (4/23) og massør (2/23) var nævnt. Træningsfaciliteter og -tilbud Som det fremgår af tallene nedenfor, blev der registreret et fald i andelen af klinikker med forskellige former for træningsfaciliteter. De absolutte værdier, hvoraf ingen er lavere i end i, lader dog muligheden stå åben for, at det tilsyneladende fald skyldes en større andel af respondenter. Træningsfaciliteter (flere kryds mulige) (n = 193) (n = 137) Træningslokale på klinikkens adresse 22% 42 31% 42 Maskiner 15% 28 15% 21 Løse redskaber 47% 90 51% 70 Badefaciliteter 9% 18 14% 19 Ingen/uoplyst 52% % 53 Arealet af træningslokalerne, herunder også lokaler, der deles med andre, lå fra m², med 122 m² i gennemsnit. De tilsvarende tal i var m² og 113 m². Angående klinikkernes træningstilbud til deres patienter, noteres fald i såvel andelen der udbyder holdtræning som træning på egen hånd. Andelen af klinikker helt uden træningstilbud er dog nogenlunde konstant: Træningstilbud 80% 70% 71% 67% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 30% 23% Holdtræning Instruktion i øvelser til eget brug 37% 36% Superviseret, individuel træning 16% 15% Træning på egen hånd for patienter 7% Træning på egen hånd, åbent for alle 3% 2% Andet 21% Ingen 22% 4

5 Personale Spørgsmål omkring antallet af tilknyttede kiropraktorer og andet personale blev besvaret af 178 respondenter. Umiddelbart sammenlignelige tal forefindes ikke fra, da der dengang i stedet blev spurgt til antallet af ansatte kiropraktorer underforstået ekskl. indehaver(e) og det ikke kan afgøres hvor mange ejere de enkelte klinikker måtte have. Antal kiropraktorer (inkl. indehaver(e)) (n = 193) 1 37% % % % 20 >4 6% 12 Uoplyst 8% 15 Arbejdstiden for den enkelte kiropraktor androg i et gennemsnit på 32 timer med spænd fra timer. De tilsvarende tal var i 33 timer i gennemsnit, spænd timer. Andre personalegrupper og antallet af tilknyttede fra disse grupper fordeler sig som følger (n = 193): Antal Sekretærer Fysioterapeuter Massører Andet 0 11% 20 31% 60 21% 41 29% % 38 17% 33 33% 63 10% % 63 6% 12 8% 15 1% 2 >2 26% 51 2% 4 6% 11 3% 6 Uoplyst 11% 21 44% 84 33% 63 57% 110 Kun én klinik angav at have læger ansat. I, hvor spørgsmålet var lidt anderledes formuleret, blev der ikke blev spurgt til antallet af ansatte fra de forskellige personalegrupper, kun til hvilke grupper der var tale om. En sammenligning foretaget på det grundlag viser en vis stigning i antallet af klinikker med sekretærer ansat. Andelen af klinikker uden ansatte er uændret. Andel med andre personalegrupper ansat på klinikken (n = 193) (n = 137) Sekretærer 79% % 92 Fysioterapeuter 25% 49 26% 36 Massører 46% 89 41% 57 Læger 1% 1 1% 2 Andre behandlere 14% 27 19% 26 Ingen ansatte 9% 18 9% 13 De ansatte personalegruppers gennemsnitlige arbejdstid var for fysioterapeuternes vedkommende 20 timer ugentligt og for massørerne 14 timer. Begge tal var uændrede i forhold til samme gruppers arbejdstid i. Sekretærernes gennemsnitlige arbejdstid var i på 24 timer om ugen. Tilsvarende oplysninger fra er ikke tilgængelige. 5

6 Fakturering hvem er klinikkerne underleverandører til? Hvem er klinikken underleverandør til (Hvem faktureres) (n = 193) (n = 137) Falck Health Care 38% 74 35% 48 Copenfysio 68% 131 PreviaSundhed 45% 86 HealthCare Danmark 3% 5 6% 8 Anden udbyder af privat sundhedsordning 13% 26 24% 33 Kommune 52% % 63 Region 27% 53 24% 33 Virksomhed 40% 78 50% 68 Forsikringsselskab 78% % 82 Andre kiropraktorer 16% 31 Ingen/uoplyst 8% 15 9% 13 Sammenlignet med tallene fra er andelen af klinikker, der angiver at være underleverandører, steget for såvel private udbydere af sundhedsordninger, offentlige instanser og forsikringsselskaber. Hyppigste gengangere blandt de andre udbydere af private sundhedsordninger er Mølholm (14), PFA (7) og Sundhedsdoktor (3). Billeddiagnostik Hvilke billeddiagnostiske modaliteter har klinikken (n = 193) (n = 137) Digital røntgen 63% % 78 Analog røntgen 15% 29 25% 34 Ultralyd 19% 37 17% 23 MR 1% 2 7% 10 Ingen 13% 25 9% 13 Uoplyst 5% 9 Tal fra november over de ca. 228 klinikker, der på daværende tidspunkt havde overenskomst med regionernes Lønnings- og Takstnævn, viste at 64% af klinikkerne (ca. 146) havde digitalt røntgenanlæg, og 19% (ca. 44) havde analoge anlæg. 2 Hvilke billeddiagnostiske modaliteter henviser klinikken til () Digital Analog Ultralyd MR Ingen røntgen røntgen Anden kiropraktor 50% (29/58) 13% (1/8) 31% (25/81) 3% (3/113) 73% (11/15) Det offentlige 74% (43/58) 88% (7/8) 74% (60/81) 88% (99/113) 67% (10/15) Privat 29% (17/58) 25% (2/8) 54% (44/81) 65% (74/113) 47% (7%15) 2. Præcise oplysninger om det eksakte antal røntgenanlæg i kiropraktiske klinikker har vi ikke, da ikke alle klinikker anvender NIKKB s fysikerordning. 6

7 Talmaterialets beskaffenhed fra angående klinikkernes henvisning til andre instanser vedrørende billeddiagnostik tillader ingen umiddelbar sammenligning. Journalsystem og elektroniske services På tidspunktet for undersøgelsen benyttede 80% (154/193) af de deltagende klinikkerne et digitalt journalsystem, mens 14% (27/193) anvendte papir og 6% (12/193) ikke havde besvaret spørgsmålet. Med en andel på 88% af de angivne journalsystemer var ClinicCare, trods et lille fald, fortsat langt den mest brugte udbyder: 100% 80% 60% 91% 88% Elektroniske journalsystemer 40% 20% 0% 3% 5% 6% 6% 2% ClinicCare Medwin Complimenta Andet 79% af de digitaliserede klinikker mente, at deres nuværende journalsystem dækkede deres behov, mens 33% af dem dog havde intentioner om at undersøge markedet for alternativer. Med hensyn til elektroniske services sås tillige en markant fremgang med fordobling på adskillige parametre af antallet af klinikker med sådanne muligheder: Hvilke af følgende elektroniske services tilbyder klinikken til patienterne (n = 193) (n = 137) Elektronisk tidsbestilling 6% 12 4% 5/137 Remindere om aftalt tid via sms 51% 99 34% 46/137 Remindere om aftalt tid via mail 18% 34 Digital informationstavle på klinikken 10% 20 4% 6/137 Elektronisk nyhedsbrev 43% 83 19% 26/137 Ingen/missing 30% 58 41% 56/137 7

8 Henvisningsmuligheder Klinikkernes mulighed for henvisning af patienter totalt set (n = 193): Udredning på hospitalsafdeling Udredning på Rygcenter / Rygambulatorium Udredning hos praktiserende speciallæger Anden henvisningsmulighed 20% 39 31% 59 17% 32 11% 21 Tallene er kun delvis sammenlignelige med data fra, hvoraf det fremgik, at på daværende tidspunkt havde 15% (20/137) mulighed for at henvise til udredning på en hospitalsafdeling og 18% (25/137) til udredning hos praktiserende speciallæger. Tal for Rygcenter / Rygambulatorium eller Anden henvisningsmulighed foreligger ikke fra. Henvisningsaftalernes art i procent af de, der har muligheden var i : Udredning på hospitalsafdeling Udredning på Rygcenter / Rygambulatorium Udredning hos praktiserende speciallæger Anden henvisningsmulighed Regional 62% 24/39 71% 42/59 13% 4/32 14% 3/21 aftale Personlig 26% 10/39 8% 5/59 63% 20/32 33% 7/21 aftale Uofficiel 33% 13/39 10% 6/59 47% 15/32 24% 5/21 aftale Andet 7% 3/39 5% 3/59 19% 6/32 24% 5/21 Personskemaer Inklusiv de delvis udfyldte skemaer havde 469 kiropraktorer besvaret de udsendte personskemaer, hvilket gav en imponerende responsrate på 85,7%. Kønsfordeling i de modtagne svar sås ikke at have ændret sig meget i forhold til. 7 besvarelser manglede dette punkt. Køn (n = 469) (n = 388) Mand 44,3% ,9% 178 Kvinde 54,2% ,1% 210 Uoplyst 1,5% 7 Dataindsamlingen tillod ikke en præcis opgørelse af gennemsnitsalder og spænd. Et tilnærmet gennemsnit beregnet på grundlag af nedenstående inddeling i intervaller af ti år gav 43 år, hvilket var ét år ældre end i. 8

9 21-30 år år år år år Over 70 år 0,2% 9,0% 6,2% 17,6% Aldersfordeling 30,7% 36,3% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% Uddannelse Tilstedeværelsen af en dansk uddannelse slog ikke umiddelbart igennem ved en sammenligning af de deltagendes uddannelsessteder med tallene fra : Hvor dimitterede du (n = 469) (n = 388) Danmark 47% % 182 England 20% 92 18% 70 USA 29% % 122 Canada 3% 12 Andet 1% 3 4% 14 Uoplyst 1% 5 Blandt de øvrige uddannelsessteder var Australien, New Zealand og Sydafrika repræsenteret med hver 1 dimittend. Kiropraktorerne havde dimitteret i perioden med en gennemsnitlig anciennitet på 18 år. De tilsvarende tal for var: 1968-, gennemsnitlig anciennitet 16 år. Ligeledes gav en sammenligning af omfanget af kiropraktorernes øvrige kompetencegivende uddannelse i og et ret statisk billede, om end de lave absolutte værdier for arten af anden uddannelse gav nogen fluktuation inden for de enkelte kategorier: Anden kompetencegivende uddannelse (n = 469) (n = 388) Ja 17% 82 18% 70 Nej 81% % 318 Uoplyst 1% 6 Hvilken anden kompetencegivende uddannelse (n = 82) (n = 70) Kandidatgrad 4% 3 7% 5 Bachelorgrad 22% 18 22% 15 Master 9% 7 12% 8 Ph.d. 13% 11 13% 9 Andet/uoplyst 60% 49 54% 37 9

10 Mens de angivne kandidat-, bachelor- og masteruddannelser centrerede sig om idræts- og sundhedsuddannelser, var spredningen under anden uddannelse stor. Svarene strakte sig fra flere massører og akupunktører over økonomisk uddannede til en mekaniker og en lærer. Beskæftigelsesforhold Kiropraktorernes samlede beskæftigelsesforhold viste især et fald i ansættelserne hos private udbydere af sundhedsordninger og et mindre fald i anden beskæftigelse, mens andelen af klinikejere var steget lidt: 60% 50% 56% 58% Overordnede beskæftigelsesforhold 40% 30% 32% 32% 20% 10% 12% 11% 13% 7% 8% 5% 0% Klinikejer Privatansat på klinik Offentligt ansat Ansat hos privat udbyder af sundhedsordning Andet Ser man på opgørelsen af kiropraktorernes primære beskæftigelse, kunne der imidlertid hverken konstateres en mindre andel af ansatte hos udbydere af private sundhedsordninger eller af ansatte i anden beskæftigelse. Stigende arbejdsløshed blandt kiropraktorerne kunne heller ikke registreres i den forgangne periode: Hvad er din primære beskæftigelse som kiropraktor (n = 469) (n = 388) Arbejde på klinik 86% % 337 Klinisk arbejde på sygehus 3% 14 3% 10 Arbejde hos privat udbyder af sundhedsordning 3% 15 3% 13 Undervisning 0% 0 0% 0 Forskning 2% 10 2% 6 Ph.d.-studerende 1% 4 1% 5 Praksiskonsulent 0% 1 0% 0 Sportsklubber 0% 1 0% 1 Ikke i beskæftigelse som kiropraktor 1% 4 2% 6 Andet 2% 9 2% 7 Uoplyst 1% 6 1% 3 10

11 Med hensyn til personer, der angav at have anden beskæftigelse som kiropraktor ud over den primære ansættelse, var denne andel på 19%, hvilket var uændret i forhold til. Fordelingen på forskellige typer af sekundær beskæftigelse viste dog nogle udsving med bl.a. flere beskæftiget med videnskabeligt arbejde på deltidsbasis, og et vist fald i sekundær beskæftigelse på klinik og som praksiskonsulent, men de absolutte tal er små: Hvilken anden beskæftigelse som kiropraktor har du (n = 89) (n = 72) Arbejde på klinik 9% 8 17% 12 Klinisk arbejde på sygehus 6% 5 4% 3 Arbejde hos privat udbyder af sundhedsordning 14% 13 14% 10 Undervisning 34% 30 38% 27 Forskning 7% 6 6% 4 Ph.d.-studerende 6% 5 1% 1 Praksiskonsulent 4% 4 10% 7 Sportsklubber 8% 7 11% 8 Andet 45% 40 39% 28 Arbejdstid Udsvingene for kiropraktorernes samlede ugentlige arbejdstid opgjort for alle beskæftigelsestyper set i forhold til var beskedne: 60% Samlet arbejdstid for alle erhvervsgrupper 50% 40% 30% 49% 47% 31% 32% 20% 10% 0% 14% 13% 4% 5% 2% 3% Under 20 timer timer timer timer Over 37 timer En opgørelse af den ugentlige arbejdstid opdelt i henholdsvis ejere og privatansatte på klinik viste, at andelen af kiropraktorer, der arbejdede i mere end 37 timer, var markant højere blandt ejerne (n = 268) end blandt deres ansatte (n = 144). Ydermere var næsten halvdelen (10/22) af de privatansatte på klinik med denne høje arbejdstid beskæftiget flere steder. 11

12 60% Arbejdstid: ejere / privatansatte på klinik 54% 50% 40% Ejere* Privatansat på klinik** 45% 40% 30% 20% 10% 0% 19% 15% 9% 10% 2% 3% 3% Under 20 timer timer timer timer Over 37 timer * Kategorien omfatter tillige ejere med beskæftigelse andre steder. ** Kategorien omfatter tillige privatansatte med beskæftigelse andre steder, dog ikke ejere. Efteruddannelse Adspurgt hvilke efteruddannelsesaktiviteter, de havde deltaget i inden for det seneste år, sås i en lille stigning i antallet af kiropraktorer, der ikke havde efteruddannet sig i forhold til : Efteruddannelse det seneste år 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 67% 65% 43% 42% 28% 26% 2% 2% 8% 15% 11% 11% 12

13 Antallet af timer anvendt på kurser, workshops og uddannelse det seneste år var ikke opgjort for, men tallene fra den seneste undersøgelse viste, at 42% af de kiropraktorer, som angav at have efteruddannet sig, havde brugt over 30 timer på det. Antal timer anvendt på efteruddannelse (n = 409) 0 1% timer 15% timer 19% timer 22% timer 13% timer 6% 26 Over 50 timer 23% 94 Arbejde i primærsektorens klinikker Arbejdstidens anvendelse I et separat afsnit af undersøgelsen kunne kiropraktorer beskæftiget i primærsektoren beskrive behandlingsmetoder og tidsforbrug under konsultationen. 403 angav her at arbejde i primærpraksis. 369 havde opgjort deres samlede arbejdstid på klinikken. Den strakte sig fra 5 50 timer ugentligt med et gennemsnit på 33 timer. Tilsvarende tal fra var ligeledes 33 timer i gennemsnit og et næsten uændret spænd på Den gennemsnitlige tid anvendt på behandling af patienter var 29 timer (spænd 1 45 timer, n = 370). 3 Administration krævede i gennemsnit 3 timer af kiropraktorens tid. 10% (35/350), angav ikke at have et administrativt tidsforbrug, mens yderlige 37% (131/350) havde 1-2 timer ugentligt (n = 350). 4 For tid anvendt på kommunikation med andre behandlere, herunder henvisninger, var det ugentlige gennemsnit 2 timer. 6% (20/353) angav 0 timers kommunikation med andre behandlere, mens 77% (272/353) brugte 1 2 timer om ugen herpå (n = 353). 5 Deltaljerede data for arbejdstidens fordeling på forskellige opgavetyper foreligger ikke fra. Konsultationerne Adspurgt om hvor mange minutter, der typisk ville være sat af til en ny patient, blev 40 minutter angivet som gennemsnittet (spænd 10 90) for en sådan konsultation. Dette gennemsnit var uændret i forhold til, hvor spændet var 2 90 minutter: 3 En angivelse på 70 timer udelukket fra beregningen. 4 En angivelse på 30 timer udelukket fra beregning, da vedkommendes samlede kliniktid var opgjort til kun 25 timer. 5 Tre angivelser på 30 timer og én på 60 timer udelukket fra beregning, da de enten i sig selv eller sammenholdt med den påstående tid anvendt til behandling langt oversteg den opgjorte samlede tid. 13

14 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Antal minutter typisk afsat til ny patient (n = 376) 30,1% 25,0% 23,7% 6,6% 8,2% 0,0% 0,3% 0,3% 2,7% 1,1% 1,9% 0,0% 0,3% X-aksens talværdi udtrykker en median, således at f.eks. 15 dækker området 12½ - 17½ min. Den typiske konsultationstid afsat til en kendt patient, der henvender sig med et nyt problem, eller som sidst har været set for mere end et år siden, var i gennemsnit 26 minutter (spænd 3 60). Tilsvarende tal var i 25 minutter (2 60): 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Antal minutter afsat til kendt patient med nyt problem eller ikke set i over et år (n = 376) 0,3% 1,6% 10,6% 31,4% 2,1% 45,2% 1,3% 4,5% 1,1% 0,3% 0,0% 1,6% X-aksens talværdi udtrykker en median, således at f.eks. 15 dækker området 12½ - 17½ min. Opfølgende behandlingskonsultationer var der typisk afsat 13 minutter til i gennemsnit (spænd 5 30). 6 I var det tilsvarende tal 12 min. i gennemsnit (spænd 1 45): 6 En angivelse på 52 min. udelukket fra beregning, da den oversteg førstegangskonsultationen med over det dobbelte. 14

15 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Antal minutter afsat til opfølgende behandling (n = 375) 2,7% 53,3% 38,4% 4,5% 0,5% 0,5% X-aksens talværdi udtrykker en median, således at f.eks. 15 dækker området 12½ - 17½ min. Behandlingsmodaliteter Der registreredes kun små ændringer i anvendelsen af forskellige behandlingsmodaliteter med manipulation og triggerpunktsbehandling som de klart mest benyttede modaliteter fulgt af træningsvejledning. Fire kiropraktorer angav ikke at anvende andet end manipulation: Hvilke behandlingsmodaliteter anvender du (sæt gerne flere krydser)? (n = 395) (n = 314) Manipulation uden drop 95% % 307 Manipulation med drop 92% % 287 Muskelenergiteknikker 55% % 200 Triggerpunktsbehandling 94% % 302 Shockwave 11% 45 9% 27 Activator 51% % 146 Akupunktur 24% 93 24% 75 Dry-needling 22% % 71 Massage 52% % 163 Andre bløddelsteknikker 61% % 202 Træningsvejledning i behandlingsrum 82% % 271 Træningsvejledning i træningsafdeling 18% 73 20% 64 Andet 12% 46 18% 56 Kommunikation Omkring kommunikation med det øvrige sundhedsvæsen viste undersøgelsen et markant fald i brugen af breve fulgt af mindre fald i brugen af telefon og fax. Modsvarende havde Edifact øget sin udbredelse med 50%: 15

16 Hvordan kommunikerer du med det øvrige sundhedsvæsen (n = 394) (n = 314) Via Edifact 75% % 158 Via mail 42% % 125 Via telefon 84% % 294 Via brev 54% % 231 Via fax 32% % 132 Andet 3% 10 3% 9 Kiropraktorerne blev tillige anmodet om at give lignende oplysninger for eventuelt øvrige ansættelser i privat praksis. Da kun 14 kiropraktorer angav at være ansat i endnu en klinik og 3 tillige i en tredje, blev der ikke udarbejdet en detaljeret fremlæggelse af disse data. 16

KiroFAKTA 2014. Praksistælling i kiropraktorpraksis

KiroFAKTA 2014. Praksistælling i kiropraktorpraksis KiroFAKTA Praksistælling i kiropraktorpraksis Indholdsfortegnelse KiroFAKTA... 1 KiroFAKTA... 2 Baggrund... 2 Klinikkerne... 2 Klinikkernes fysiske udformning... 3 Behandlingskapacitet... 4 Træningsfaciliteter

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

Fakta om almen praksis

Fakta om almen praksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 3. juni 2013 Fakta om almen praksis Sagsnr. / Dok.nr. 2010-2461 / 1. Antal praktiserende læger i 2013. Der var ifølge Lægeforeningens medlemsregister 3.590 praktiserende

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Fakta om almen praksis

Fakta om almen praksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION 5.december 2012 Fakta om almen praksis Sagsnr. / Dok.nr. 2010-2461 / 1. Antal praktiserende læger i 2012. Der var ifølge Lægeforeningens medlemsregister 3.578 praktiserende

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland PLO faktaark 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015 Side af 5 Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 5 Oversigten baseres på lønnen i september 5. Der er udsendt spørgeskemaer til 7 privatansatte medlemmer. Denne oversigt omhandler medlemmer med

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET Tue Secher Jensen NIKKB, Odense Rygcenter Syddanmark, Middelfart SAMARBEJDSPARTNERE OG STØTTE APO-Odense

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Undersøgelse af indtjening og omkostninger i kiropraktorpraksis for regnskabsåret 2011

Undersøgelse af indtjening og omkostninger i kiropraktorpraksis for regnskabsåret 2011 Undersøgelse af indtjening og omkostninger i kiropraktorpraksis for regnskabsåret 2011 Dansk Kiropraktor Forening 2013 Indtjenings- og omkostningsundersøgelse i kiropraktorpraksis 2011 Det fremgår af landsoverenskomst

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2008

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2008 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2008 September 2009 Indhold 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner 3 2.1. Konklusioner Lif-virksomheder

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i

Læs mere

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015 Side af 7 Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 05 Oversigten baseres på lønsedler fra september 05. Der er udsendt spørgeskemaer til 70 privatansatte medlemmer. Oversigten baserer sig på besvarelser

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer juni 2013

Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer juni 2013 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 348 Offentligt Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Selvstændige udenfor overenskomst

Selvstændige udenfor overenskomst Selvstændige udenfor overenskomst Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 200 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet 32 besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Gigtforeningen Udarbejdet af Christian Brüggemann og Rikke Korsgaard Januar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 1 Ventetidsundersøgelse I oktober 2013 sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse

Læs mere

Forskerbeskyttelse i CPR 2008

Forskerbeskyttelse i CPR 2008 Danmarks Statistik, Metode 16. janaur 2008 Statistisk metode BNL Forskerbeskyttelse i CPR 2008 Antallet af personer med forskerbeskyttelse har siden år 2000 været kraftigt stigende, og det stiger fortsat.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 019-10 OK-nyt om overenskomstresultat for forhandlingerne

Læs mere

Lændesmerter i Fyns Amt

Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Et tværfagligt rygprojekt 25 Resultater 39 alment praktiserende læger, 12 kiropraktorer og Rygcenter Fyn Side 2 Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Denne rapport beskriver

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Huge Consulting ApS november

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer 1 Ventetidsundersøgelse I sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse om ventetider ud til

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Svarrapport Et tværfagligt auditprojekt for praktiserende læger, praktiserende kiropraktorer og fysioterapeuter 2012 Patienter med lænderygproblemer i

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015 UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 20 www.hejsundhedsvæsen.dk 1 1. INDLEDNING Hej Sundhedsvæsen, der er et partnerskab mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, vil med denne

Læs mere

Forløbsprogram for hvirvelsøjlegigt Fokus på fysioterapi og træning

Forløbsprogram for hvirvelsøjlegigt Fokus på fysioterapi og træning Forløbsprogram for hvirvelsøjlegigt Fokus på fysioterapi og træning Reumatologisk afd. C og Rehabiliteringsafdelingen, OUH Hans Chr. Horn og Peter Dirch Jørgensen Baggrund og formål Intervention og undersøgelse

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

INDHOLD. Udført i samarbejde mellem KADK Arkitektskolen Aarhus Designskolen Kolding Aalborg Universitet Forbundet Arkitekter og Designere

INDHOLD. Udført i samarbejde mellem KADK Arkitektskolen Aarhus Designskolen Kolding Aalborg Universitet Forbundet Arkitekter og Designere PRATIKANTUNDERSØGELSEN 2016 INDHOLD 1. Konklusioner i undersøgelsen... 1 2. Om undersøgelsen... 3 3. Studiearbejde og selvstændig virksomhed... 5 4. Praktikstedets geografiske placering... 7 5. Arbejdspladstype...

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal kontakter og konsultationer i almen praksis

PLO Analyse Stigende antal kontakter og konsultationer i almen praksis Sengepladser på offentlige sygehuse Indlæggelsestid i dage PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 8. marts 27 Sagsnr. 27-72 Aktid. 425539 PLO Analyse Stigende antal kontakter og konsultationer i almen

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Statistik over private forespørgsler

Statistik over private forespørgsler Statistik over private forespørgsler 2001-2007 FORORD 5.000 private erstatningssager, heraf godt 1.400 sager om piskesmældsskader, blev i 2007 vurderet af Arbejdsskadestyrelsens afdeling for private erstatningssager.

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING...

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Tabel 2: Angst Viser samlede udgifter, antal patienter og antal konsultationer pr. patient for angst i maj 2016, maj 2015 samt udviklingen i procent

Tabel 2: Angst Viser samlede udgifter, antal patienter og antal konsultationer pr. patient for angst i maj 2016, maj 2015 samt udviklingen i procent Månedsstatistik for depression og angst maj 2016 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er:

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er: Faktaark: Studiejob Dette faktaark omhandler studiejobs blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder tidsforbrug, faglig relevans og forskelle mellem bachelor og kandidatstuderende. Resultaterne stammer

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst september 2015 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

OK 2010 Forhandlingsaftale af 26. maj 2010

OK 2010 Forhandlingsaftale af 26. maj 2010 Forhandlingsaftale af 26. maj 2010 3- årig aftale, der træder i kraft den 1. oktober Hvad kom der ud af denne overenskomstforhandling? En samlet pakke på det billeddiagnostiske område Fortsat fremdrift

Læs mere

OK Orientering om de aftalte ændringer af landsoverenskomst om kiropraktik

OK Orientering om de aftalte ændringer af landsoverenskomst om kiropraktik OK-2010 Orientering om de aftalte ændringer af landsoverenskomst om kiropraktik 1. Formålsbestemmelse og forpligtende aftaler Som noget nyt indsættes der en formålsbestemmelse i overenskomsten, hvor kiropraktorernes

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og muliggør i et vist omfang benchmarking kommuner og regioner imellem. Statistikken omfatter månedslønnet

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2013

Kommunal træning af ældre 2013 Kommunal træning af ældre 2013 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen September 2013 Projektnummer:

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Vedr. annoncering Spørgsmål - svar

Vedr. annoncering Spørgsmål - svar Vedr. annoncering Spørgsmål - svar Sundhedsordning og Akut psykologisk krisehjælp og psykologisk rådgivning forbindelse med arbejdsrelaterede problemstillinger for medarbejdere i Slagelse kommune Der er

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og omfatter kun månedslønnet ansat personale. Statistikken er baseret på sammenkøring

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2014

Tabeller fra Kulturstatistik 2014 10. juni 2014 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2014 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter sektor

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer?

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer? Økonomisk analyse 18. december 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk en betyder mindre, når danskerne vælger fødevarer en er stadig den vigtigste

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Kursus om Prolapsforløb og speciale 64 For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Program Kl. 9.00: Ankomst - morgenkaffe Kl. 9.30 12.00 Velkomst

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Resultater fra Lifs interne undersøgelse om kliniske forskningsaktiviteter i 2005, 2006 og 2007

Resultater fra Lifs interne undersøgelse om kliniske forskningsaktiviteter i 2005, 2006 og 2007 9. juni 2008 Resultater fra Lifs interne undersøgelse om kliniske forskningsaktiviteter i 2005, 2006 og 2007 1. Formål Som led i at kunne dokumentere og kommunikere lægemiddelindustriens betydning for

Læs mere

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne DI Den 16. april 2015 Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne 1. Det offentlige sluger ph.d.erne Med globaliseringsstrategien i 2006 besluttede et bredt flertal i Folketinget at fordoble antallet

Læs mere