Arbejdshæfte Kodeks for e-borgerskab for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdshæfte Kodeks for e-borgerskab for"

Transkript

1 Arbejdshæfte Kodeks for e-borgerskab for

2 1. Valg af henvendelseskanal - At være borger betyder selv at kunne vælge, hvordan jeg ønsker at kommunikere med den offentlige sektor. De offentlige myndigheder sikrer, at jeg kan få service gennem et stort antal kanaler, ja alle tilgængelige kanaler: Ved skranker, pr. brev, over telefonen, pr. e-post og over internettet. 2. En overskuelig offentlig sektor - At være borger betyder at kunne finde ud af, hvor der er information fra det offentlige og hvor, jeg kan søge om hjælp fra det offentlige. Det offentlige står inde for, at jeg har én indgang til alle ydelser og agerer som én sammenhængende enhed, hvor man ikke kan gå forkert. 3. Overblik over rettigheder og pligter - At være borger betyder, at jeg ved, hvilke ydelser, jeg har ret til under hvilke omstændigheder. Det offentlige sørger for, at jeg altid kan danne mig overblik over mine rettigheder og pligter. 4. Information, der passer til mig og min situation - At være borger betyder, at jeg har ret til sammenhængende, udtømmende og ajourført information. Det offentlige giver mig den rette information skræddersyet efter mine behov. 5. Brugervenlige services - At være borger betyder, at jeg kan vælge at afgive relevante data én gang og stadig forvente proaktiv service. Det offentlige fortæller, hvilke oplysninger, der opbevares om mig og bruger dem ikke uden mit samtykke. 6. Sammenhængende arbejdsgange - At være borger betyder, at jeg nemt kan sætte mig ind i det offentliges arbejdsgange og se, hvad der sker i min sag. Det offentlige stiller information til rådighed om de arbejdsgange og procedurer, der berører mig, ved at gøre det muligt for mig at følge min sag. 7. Tillid og troværdighed - At være borger betyder, at jeg kan stole på, at det offentlige opfører sig kompetent i en digitaliseret verden. Det offentlige garanterer, at der ikke kan forekomme uautoriseret adgang til oplysninger, og at digitale dokumenter opbevares sikkert. 8. Lydhør administration - At være borger betyder, at jeg kan sende det offentlige idéer til forbedringer og indgive klager. Det offentlige kompenserer mig for gener forvoldt af fejl og gør brug af borgernes idéer og meningstilkendegivelser, når der skal udvikles serviceydelser og arbejdsgange, nye som eksisterende. 9. Offentliggørelse af nøgletal og sammenlignelighed - At være borger betyder, at jeg kan sammenligne, efterse og måle det offentliges produktivitet. Det offentlige stiller sammenlignelig information om dets produktivitet til min rådighed. 10. Medejerskab og samfundskompetence - At være borger betyder, at jeg inkluderes i beslutningsprocesser og får mulighed for at fremme mine egne synspunkter. Det offentlige medvirker til min fortsatte udvikling som borger og garanterer, at de fornødne informationer og redskaber er til min rådighed.

3 Arbejdshæfte Kodeks for e-borgerskab Version 2.2 (December 2006) Dette hæfte udgives med begrænset ophavsret. Der kan frit gengives fra Kodeks et så længe, der henvises til ophavsretsholderen. Translation: City of Aarhus, Danmark

4 Hvilke forventninger har e-borgerne til digital forvaltning? En moderne offentlig sektor Den hollandske politik for digital forvaltning har som målsætninger at forbedre informationsudveksling, offentlige serviceydelser og interaktiv deltagelse i samfundet ved at indføre en ny relation mellem borgerne og det offentlige. Målsætningerne skal nås ved at give borgerne en højere grad af ansvar og mere valgfrihed. Det er den hollandske regerings opfattelse, at den dertil fornødne udvikling af borgernes evne til at deltage i samfundslivet fremmes gennem anvendelse af informations- og kommunikationsteknologier (IKT er). e-borger programmet har udviklet et redskab, der skal hjælpe borgerne i denne nye rolle: det såkaldte e-borger kodeks. Kvalitetskrav Kodeks et er bevidst skrevet fra borgerens udgangspunkt og består af 10 kvalitetskrav til digital interaktion. Hvert krav formuleres som en rettighed for borgeren og en modsvarende forpligtelse for det offentlige. Det betyder ikke, at borgeren ikke har pligter. En borger er ikke bare en forbruger af offentlige serviceydelser, men også en samfundsborger, der er underlagt lovgivning og som deltager i demokratiske processer. Kodeks et er rettet mod såvel borger som det offentlige. Det tillader borgerne at stille det offentlige til regnskab for kvaliteten i de digitale serviceydelser. Det offentlige kan bruge kodeks et til at underkaste sine serviceydelser et kvalitetseftersyn fra et eksternt udgangspunkt. Pt. er kodeks et ikke obligatorisk, men følger dog det princip, at myndigheder skal følge det, eller forklare hvorfor det evt. ikke følges. De ti kvalitetskrav kan inddeles i fire kategorier: Krav nummer 1 omhandler helt basalt tilgængelighed. Krav nummer 2, 3 og 4 handler om information. Krav nummer 5, 6 og 7 handler om interaktion og krav

5 nummer 8, 9 og 10 handler om deltagelse i samfundslivet. En nyligt gennemført undersøgelse i Holland viste, at borgerne som top tre har: nummer 2 (overskuelighed), 7 (tillid) og 5 (brugervenlighed). Tilblivelses-historie e-borger kodeks et bygger på forskning inden for eksisterende kvalitetssikringssystemer og flere undersøgelser af borgernes forventninger til det offentlige. Resultaterne blev homogeniseret og fremlagt for offentligheden i Version 1.0 af kodeks et blev udgivet i starten af De mange kommentarer og forslag, der fulgte udgivelsen førte til en forbedret version, 2.1. I nærværende version 2.2 er der tilføjet en checkliste Kodeks et opsummerer et overordnet, fremtidsorienteret syn på det offentlige set under ét. Det lægger ikke op til streng efterlevelse, men bør kunne tilpasses forskellige niveauer og politikområder i den offentlige sektor. De offentlige myndigheder skal selv kunne fastslå, hvilke krav, der kan imødekommes her-og-nu, og hvilke, der skal indfries senere. Borgerne kan stille spørgsmålstegn ved den prioritering. Ved på den måde at sætte det offentlige under pres udefra kan man stimulere de interne incitamenter til forandring. Det skaber opmærksomhed om digital forvaltning, hvilket kan fremme udviklingen. Udbredelse Kodeks et er gradvist blevet mere og mere udbredt siden den første udgivelse. Den hollandske ombudsmandsinstitution vil fremover gøre kodeks et til del af sine bedømmelseskriterier. Kodeks et bruges endvidere som rettesnor i NORA-programmet (Netherlands Government Reference Architecture), der er grundstenen i de nationale standarder for interoperabilitet

6 i den digitale forvaltning. Alle niveauer i den hollandske offentlige forvaltning (stat, regioner, kommuner og vandbestyrelser) underskrev d. 18. april 2006 en fælles erklæring om at fremme digital forvaltning. Denne erklæring bruger kodeks et som det bærende princip for borgercentrisk forvaltning. OECD s partner-review anbefalede i 2006 den hollandske regering at gøre kodeks et til en del af de nationale strategier. Dette medførte, at det Hollandske Standardiseringsråd udråbte kodeks et til national standard for leveringen af offentlige serviceydelser. Selv om kodeks et er udviklet i Holland kan det nemt udbredes og indføres i andre lande. Arbejdshæfte Kodeks et skal udvikles yderligere for at gøre kvalitetskravene håndgribelige og målbare. For at nå dette mål har e-borger programmet iværksat et åbent udviklings-initiativ, som alle interessenter kan tage del i. Redskabet er ikke en manual, der blot skal læses, men derimod et arbejdshæfte, der skal opmuntre til videre refleksion. Det nuværende personlige arbejdshæfte gør det muligt for dets ejer at notere egne bemærkninger og kritikpunkter. e-borger programmet tager gerne mod alle disse kommentarer, så der kan skabes en ny udgave af hæftet. Man kan finde flere oplysninger om dette på Matt Poelmans Direktør, e-borger programmet

7 Egne noter:

8 1. Valg af henvendelseskanal At være borger betyder selv at kunne vælge, hvordan jeg ønsker at kommunikere med den offentlige sektor. De offentlige myndigheder sikrer, at jeg kan få service gennem et stort antal kanaler, ja alle tilgængelige kanaler: Ved skranker, pr. brev, over telefonen, pr. e-post og over internettet. Uddybende bemærkninger Internettet er blevet det mest anvendte udstillingsvindue for alle nutidige organisationer. Selv offentlige kontorer oplever, at det digitale kontor får flere besøgende end det fysiske. Det betyder, at udviklingen af digitale kontaktformer (e-post, internet) tildeles stor opmærksomhed. Men dette må ikke aflede opmærksomheden fra de mere traditionelle henvendelseskanaler. Ikke kun fordi, det endnu ikke er alle, der har vænnet sig til den ny teknologi, men også fordi alle kan få behov for personlig hjælp i bestemte situationer, og at de nogle gange bare er nemmere at gribe telefonen end at tænde for PC en. Det er et fundamentalt princip, at kunden har ret til at definere henvendelseskanalen. Kommercielle serviceforetagender som banker og forsikringsselskaber har helt rigtigt forstået, at deres kunder forventer, at det er sådan, det skal være. Det er derfor, de ikke længere lukker de fysiske filialer efter at have fået store dele af kunderne over på internettet. Det offentlige skal indføre intelligente kanalstrategier efter samme recept. Et eksempel på dette kunne være at medbringe en bærbar computer, når man kommer i ældre menneskers hjem og hjælpe dem med at udfylde ansøgninger.

9 Checkliste Kan man se på hjemmesiden, hvordan man kan komme i kontakt med myndigheden ved fysisk henvendelse, opringning, brev og e-post? Er der ét nummer til hele myndigheden eller et kontaktcenter? Har myndigheden offentliggjort retningslinierne for, hvordan man behandler e-post og bekræftes modtagelse af e-post?

10 2. En overskuelig offentlig sektor At være borger betyder at kunne finde ud af, hvor der er information fra det offentlige, og hvor jeg kan søge om hjælp fra det offentlige. Det offentlige står inde for, at jeg har én indgang til alle ydelser og agerer som én sammenhængende enhed, hvor man ikke kan gå forkert. Uddybende bemærkninger Når en borger skal finde information, indhente en tilladelse, eller søge om tilskud, skal han selv kunne finde frem til den relevante offentlige myndighed. Borgere har dog en tendens til at se det offentlige som én enhed og kan ikke gå op i administrative skillelinier og det offentliges opdeling på forskellige enheder. Selv velkvalificerede borgere kan fare vild i det bureaukratiske vildnis. Internettet muliggør en sammenhængende offentlig forvaltning, det vil sige, at forskellige myndigheder kan arbejde sammen i den virtuelle verden uden at miste deres selvstændighed eller identitet. Den slags servicefællesskaber kan realiseres, hvis politikere og embedsmænd vil skifte fokus fra serviceudbud til serviceefterspørgsel. Et godt eksempel på dette er den Fuldt Integrerede Nationale Database (FIND). Denne er et totalt katalog over offentlige serviceydelser, der beskriver og giver adgang til alle ydelser på nationalt, regionalt og lokalt niveau. Det skridt, der nu tages, er at kombinere flere ydelser fra flere forskellige myndigheder og samle dem i en ny integreret tjeneste, for eksempel en geografisk tilladelse (i stedet for adskilte byggetilladelser, lokalplansdispensationer og miljøgodkendelser). På samme måde kan en kombination af digitale kort på forskellige niveauer skabe et såkaldt hvad-må-man-hvor -kort, der informerer om relevante lokalplanlægningsregulativer. En anden god idé er ét samlet kontaktcenter, der kan nås af mange kanaler, og som enten selv kan ekspedere henvendelsen eller henvise til den korrekte myndighed.

11 Checkliste Er der et katalog over serviceydelser, der forklarer hvordan og hvor, man kan få de pågældende ydelser? Er der skabt sammenhæng til relaterede organisationer, eller henvises der til disse, når der søges om ydelser, der varetages af andre myndigheder? Efterlever hjemmesiden de internationale standarder for tilgængelighed (WCAG)?

12 3. Overblik over rettigheder og pligter At være borger betyder, at jeg ved, hvilke ydelser, jeg har ret til under hvilke omstændigheder. Det offentlige sørger for, at jeg altid kan danne mig overblik over mine rettigheder og pligter. Uddybende bemærkninger Alle borgere formodes at kende loven, men i dagligdagen kan man let føle sig usikker, når det handler om rettigheder og pligter. Derfor får mange borgere ikke de ydelser, de er berettigede til, for eksempel boligstøtte. Alene på det sociale område er der en underskov af regler og myndigheder, som man let kan fare vild i. Problemet vokser på områder, hvor offentlige serviceydelser privatiseres, og borgerne skal træffe deres egne valg (f.eks. ved valg af private pensionsordninger). Digital forvaltning kan gøre det hele lettere at gå til gennem servicefællesskaber, hændelsesorienterede løsninger og lignende. Næste skridt er at indføre en personlig hjemmeside MitDetoffentlige.dk med personlige data og oplysninger om ens kommunikation med offentlige myndigheder. e-borger programmet gennemførte for nyligt en undersøgelse, der viste, at borgerne i Holland har stor interesse i en sådan tjeneste, så længe deres data opbevares på betryggende vis og de selv kan beslutte, hvordan data kan anvendes. Dette kaldes også en e-mappe, der opbevares i et sikkert digitalt arkivskab. 10

13 Checkliste Er der systematik i den måde, der informeres til borgerne på, f.eks. ud fra livssituation, hændelser eller målgrupper? Er der mulighed for at skræddersy informationer, så de passer til lige præcis dine personlige behov og omstændigheder? Kan ansatte i kontaktcentrene besvare spørgsmål om alle offentlige ydelser? 11

14 4. Information, der passer til mig og min situation At være borger betyder, at jeg har ret til sammenhængende, udtømmende og ajourført information. Det offentlige giver mig den rette information skræddersyet efter mine behov. Uddybende bemærkninger De færreste ville være tilfredse, hvis vi blot gør det papirbaserede bureaukrati til et digitalt bureaukrati. Dette understreger tværtimod tilgængeligheds-udfordringen. Offentlig information bør være tilgængelig på flere forskellige måder. Først og fremmest skal et demokratisk samfunds mest basale information (som love, regulativer og sagsgange) være digitalt tilgængelige i deres helhed. Holland vil fra gennemføre, at den autoritative udgave af en given publikation er den digitale. Den centrale portal giver adgang til alle offentlige myndigheder og deres ydelser. Det er interessant i den forbindelse, at Århus-traktaten fastslår, at offentlige myndigheder aktivt skal udgive miljøoplysninger i digital form. Digital forvaltning gør det ikke bare muligt at udsende originaldokumenter i digital form, men også at skifte fra udbudsorienterede informationskanaler til efterspørgselsorienterede. Ved at lade borgerne oprette egne profiler, kan man personalisere informationen, f.eks. i forhold til opsatte kriterier eller angivelse af bestemte behov. Adskillige kommuner indfører nu et system, hvor man kan abonnere på lokal information ved at angive sit postnummer. Offentlig information skal være troværdig. Det er ikke acceptabelt at indsætte en præambel, hvor det understreges, at afsenderen ikke kan gøres ansvarlig for fejl og udeladelser, eftersom offentlig information altid bør være præcis og ajourført. 12

15 Checkliste Kan man abonnere på personaliseret information? Kan man se og om nødvendigt rette sine egne data? Gives der særbehandling til hyppigt tilbagevendende brugere? 13

16 5. Brugervenlige services At være borger betyder, at jeg kan vælge at afgive relevante data én gang og stadig forvente proaktiv service. Det offentlige fortæller, hvilke oplysninger, der opbevares om mig og bruger dem ikke uden mit samtykke. Uddybende bemærkninger Den hyppigst hørte klage er, at borgerne igen og igen skal afgive de samme data. Borgeren tvinges de facto ind i en rolle som (underbetalt) postbud, hvor han løber fra den ene skranke til den næste (og oven i købet skal stå i kø). Hvis man kombinerer data og konverterer de mange separate databaser til et begrænset antal stamregistre, burde det ikke længere være nødvendigt at skrive de samme ting i flere forskellige blanketter. Dette kan dog kun lade sig gøre, hvis organisationen er villig til indføre elektroniske systemer til styring af kunde- (borger-) relationer og arbejdsgange. Første skridt er at indføre internet-formularer, der kan indsendes digitalt. Næste skridt er at sende formularer ud, der er forudfyldt med de data, myndigheden allerede kender, og som så kan færdiggøres af borgeren - om nødvendigt - og så underskrives digitalt. Denne form for selvbetjening mindsker på én gang risikoen for fejl og sparer tid. Eksempler på dette findes i mange landes Skatteadministrationer. Det sidste skridt er proaktiv levering af serviceydelser. I dette scenario tildeles borgerne ydelser på baggrund af kendte data, uden at borgeren har anmodet om disse ydelser (hvis borgeren altså vil have dem). Det er væsentlige forudsætninger for dette, at procedurerne er gennemskuelige, og at borgerne nemt kan sætte sig ind i, hvilke data det offentlige ligger inde med, og hvad de bruges til. Fra 2007 vil vi indføre en hjemmeside, hvor alle dataudvekslinger mellem myndigheder vedrørende borgere kan findes. Samtidig indføres et fælles CPR-nummer. 14

17 Checkliste Er der internetformularer til indsendelse af ansøgninger og er der hjælpefunktioner til at hjælpe borgerne med afgive korrekte og nødvendige data? Er der internetformularer til indsendelse af ansøgninger og er der hjælpefunktioner til at hjælpe borgerne med afgive korrekte og nødvendige data? Deltager organisation i Min Side-Projektet? 15

18 6. Sammenhængende arbejdsgange At være borger betyder, at jeg nemt kan sætte mig ind i det offentliges arbejdsgange og se, hvad der sker i min sag. Det offentlige stiller information til rådighed om de arbejdsgange og procedurer, der berører mig, ved at gøre det muligt for mig at følge min sag. Uddybende bemærkninger Selv velkvalificerede borgere, der har indsigt i den offentlige sektor kan fare vild i det bureaukratiske vildnis. Registrerings- og ansøgningsprocedurer kan ofte være ganske uforståelige eller unødigt komplicerede. Det offentlige kan derfor fremme bedre forståelse og tillid ved at give indsigt i, hvilke trin, der ligger i en given sagsbehandling og hvordan beslutningsprocessen er opbygget. I den kommercielle sektor har kundernes mulighed for at følge ekspeditionen af deres henvendelser været en stor succes (ved køb af bøger, online køb af billetter, forsendelse af pakker mv.). Det eliminerer behovet for opfølgende telefonopringninger, sparer tid (og penge) og øger forbrugernes tilfredshed. Sådanne arbejdsgange giver borgeren mulighed for at bestille tid online eller at opdatere oplysninger i databaser. Det giver god ræson at introducere den slags selvbetjening i det offentlige. Når man kan følge hele sagsgangen, lader den til at vare kortere tid, end når det offentlige bare er et uigennemskueligt hele. Men gennemskueligheden øger ikke bare borgernes tilfredshed. I lande med ustabile politiske systemer, kan internet-services, der baserer sig på åbne og gennemskuelige sagsgange, forebygge eller mindske risikoen for uregelmæssigheder som bestikkelse og korruption. Gode eksempler på sådanne tiltag er e-handel og tolddeklarering på nettet. 16

19 Checkliste Findes der et utvetydigt forvaltningsgrundlag, og er der online adgang til lovmæssige eller kontraktuelt bestemte beslutninger? Er sags- og arbejdsgange beskrevet og forklaret klart og tydeligt? Kan man følge sin sag, når man har indsendt en ansøgning eller forespørgsel? 17

20 7. Tillid og troværdighed At være borger betyder, at jeg kan stole på, at det offentlige opfører sig kompetent i en digitaliseret verden. Det offentlige garanterer, at der ikke kan forekomme uautoriseret adgang til oplysninger, og at digitale dokumenter opbevares sikkert. Uddybende bemærkninger Skiftet i kontaktform fra traditionelle til virtuelle kanaler betyder, at vi bliver stadigt mere afhængige af elektroniske netværk. Det ses som en selvfølge, at det offentlige har ansvaret for veje og den trafikale infrastruktur, men den form for ansvar er ikke kotume, når det drejer sig om informationsmotorvejen (end ikke nu, hvor den reelt er et alternativ). I internetbankerne ses det som uundgåeligt, at der forekommer en vis procentdel svindel, og der kompenseres for dette. Men svindel og misbrug må ikke forekomme i offentlige sammenhænge (tænk bare på e- valg), og skal som sådan ikke tages let på. Driftssikkerhed, og sikkerhed i det hele taget, må garanteres. Et nyligt såkaldt DDOS-angreb på hollandske offentlige hjemmesider blev mødt med et skuldertræk. e-borger programmet gjorde indsigelse, og der blev truffet forebyggende foranstaltninger. Næste år udbredes den digitale signatur i Holland på national skala, så der skal tages hånd om sikkerheden i digitale udvekslinger. Offentlige organisationer og embedsmænd skal oplæres i at omgås omhyggeligt med digitale sager. Dette gælder også viden om, hvad man kan gøre mod hacking, phishing og spam. Et regeringskontor skal stå for overvågning og udsende advarsler (www.govcert.nl) Endelig skal digitale akters livscyklus være en integreret del af arbejdsgangsstyring og arkivering. 18

21 Checkliste Giver persondatabeskyttelses-erklæringen et klart indtryk af, hvilke skridt, der tages for at forebygge, at data misbruges? Kan man gennemføre elektroniske betalinger? Kan den digitale signatur anvendes? 19

22 8. Lydhør administration At være borger betyder, at jeg kan sende det offentlige idéer til forbedringer og indgive klager. Det offentlige kompenserer mig for gener forvoldt af fejl og gør brug af borgernes idéer og meningstilkendegivelser, når der skal udvikles serviceydelser og arbejdsgange, nye som eksisterende. Uddybende bemærkninger En klage er et råd, man ikke skal betale for. Den lærende organisation lærer af sine fejl, så den ikke begår dem igen. Dette skyldes ikke bare, at borgeren har ret til at blive taget alvorligt; lydhørhed over for kunderne medvirker også til at skabe bedre service. Men det er fortsat en kolossal kulturforandring for det offentlige at tage konceptuelt og organisatorisk udgangspunkt i borgeren. Og da det offentlige mangler de markedsdrevne incitamenter, der tvinger den kommercielle sektor til at forandre sig i takt med de ydre omstændigheder, må der andre drivkræfter til. Første skridt er en online klageadgang, der gør det lettere at indsende skriftlige klager. Kvalitetsmål er et andet redskab. Desværre er der kun meget få offentlige kontorer, der gør brug af kvalitetsmål. Derudover omhandler de fleste kvalitetsmålsætninger kvantitative forhold, som for eksempel at reducere svar- eller ventetider. At forebygge ventetid ved at udbyde online-services er en mere gennemtænkt måde at skabe tilfredshed på. En direkte måde at få meningstilkendegivelser på, er at indbygge nye interaktionsformer i serviceydelserne, så klageproceduren er inkluderet i servicen. Det giver ganske vidst en meget lettere klageadgang, men giver samtidig mulighed for at håndtere det potentielt større antal klager digitalt og dermed med mindre besvær. 20

23 Checkliste Er der offentliggjort kvalitetsmål og fremgår serviceniveauerne tydeligt? Er det muligt at klage digitalt? Er der en ombudsmands-institution? 21

24 9. Offentliggørelse af nøgletal og sammenlignelighed At være borger betyder, at jeg kan sammenligne, efterse og måle det offentliges produktivitet. Det offentlige stiller sammenlignelig information om dets produktivitet til min rådighed. Uddybende bemærkninger Det gælder for mange offentlige services, der privatiseres (pension, jobformidling, sundhedsvæsen og energiforsyning), at markedsmekanismerne kun virker, hvis befolkningen har tilstrækkelig information til at understøtte deres valg af leverandør. For at kunne stå til regnskab over for kunderne, skal det offentlige stille feedback-muligheder til rådighed. På det private marked findes der en række måder at sammenligne produkter og priser. Dette bør også gøres til standard-praksis i det offentlige, inklusive information om kvalitet og service ved hjælp af kundemålinger. Skoleevalueringer kan eksempelvis anvendes, når forældre skal vælge skole til deres barn. Der er gennemført lignende tiltag i Holland i privatiseringen af sygesikring og sundhedsvæsen. Nøgletal kan også være til glæde for borgeren i, hvad der kaldes horisontale sammenligninger. Embedsmænd behøver ikke overvåge, hvorvidt firmaer agerer lovmedholdeligt, når borgerne selv kan slå op og se, om firmaerne har de fornødne tilladelser eller agerer inden for de lovmæssige rammer. Uheldigvis har denne form for åbenhed lidt skade i frygten for terror, og det deraf følgende fokus på sikkerhed. 22

25 Checkliste Offentliggør organisationen sine egne nøgletal? Ligger strategier og årsrapporter online og er de skrevet i en lettilgængelig form? Tager organisationen del i relevante nøgletalssammenligninger? 23

26 10. Medejerskab og samfundskompetence At være borger betyder, at jeg inkluderes i beslutningsprocesser og får mulighed for at fremme mine egne synspunkter. Det offentlige medvirker til min fortsatte udvikling som borger og garanterer, at de fornødne informationer og redskaber er til min rådighed. Explanation Digital forvaltning kan ikke bare bruges til at skabe bedre service, mindske administrative omkostninger og øge den interne effektivitet. Det stiller også nye muligheder i udsigt i forhold til engagement og involvering. De samme metoder, der forbedrer serviceydelserne kan også bruges til at fremme borgernes samfundskompetence. Den vellykkede valgassistent (www.stemvijzer. nl) hjælper vælgerne til at sammenligne partiernes programmer og træffe velunderbyggede beslutninger. E-valg kan fremme deltagelse i valghandlinger. Chats og blogs kan gøre den politiske proces mere gennemsigtig. Men at redskaberne findes er ingen garanti for, at de så også bliver brugt. Såvel borgere som folkevalgte bør tænke over, hvordan redskaberne kan forbedre deres indbyrdes kontakt. Selv om borgerne tilsyneladende mister interessen for partipolitik, afprøver de samtidig nye, kollektive aktionsformer og nye måder at fremme deres mål via internettet. Internettet kan være den platform, der giver borgerne større samfundskompetence. Set fra den vinkel er det alles opgave at bygge bro mellem digitale a- og b-hold. 24

27 Checkliste Opfordres borgerne til at deltage i beslutningsprocesser? Kan man tilmelde sig brugerpaneler? Er der online debatfora og er der weblogs (blogs)? 25

28 26

29 27

30 28

31 e-borger programmet er en uafhængig organisation, der fremmer udviklingen af digital forvaltning med borgeren som udgangspunkt. I dette arbejde inddrager organisationen borgere, den rådgiver offentlige myndigheder og den følger udviklingen. gennemfører regelmæssigt brugerundersøgelser ved hjælp af dets eget borgerpanel, det uddeler årligt Web prisen for gode løsninger, og det har udviklet e-borger kodeks et der udstikker kvalitetskrav for digital forvaltning. er startet på Indenrigsministeriets foranledning. Kontoret (under ledelse af Matt Poelmans) er del af ICTU, den hollandske implementeringsorganisation for IKT og administration. En styregruppe, udpeget blandt borgerinteresseorganisationer, styrer programmet. e-borger kodeks et Hvad kan borgerne forvente sig, når den digitale forvaltning er helt på plads? e-borger kodeks et giver svar på dette. Kodeks et består af kvalitetsstandarder, der fastsætter de digitale relationer mellem borgere og myndigheder (såvel inden for informationsudveksling som serviceydelser og deltagelse i de politiske processer). Disse standarder formuleres som rettigheder, borgerne har krav på at nyde og tilsvarende forpligtelser for de offentlige organisationer. De er til glæde for såvel borgere som offentlige myndigheder. Det gør det muligt for borgerne at stille de offentlige myndigheder til regnskab for kvaliteten af online services. Myndighederne kan bruge kodeks et til en ekstern evaluering af kvaliteten af deres digitale forvaltning. På den måde bliver kodeks et et redskab, der kan anspore til yderligere borgercentrisk udvikling af digital forvaltning. Prisen for digital forvaltning uddeler hvert år en web pris til den offentlige myndighed, der bedst efterlever kravene i e-borger kodeks et. I 2006 vandt Amsterdam prisen. Der uddeles også en pris til et offentligt kontor, der burde kunne gøre det bedre, den såkaldte net-flop. I 2005 blev denne pris givet til parlamentets andetkammer for at ikke at gøre nok for at bygge bro mellem borgerne og regering. e-borger panel Der bruges et borgerpanel til at indsamle borgers erfaringer og holdning i forhold til de hollandske programmer for digital administration. Panelet består af borgere, der udgør et repræsentativt udsnit af den hollandske befolkning i forhold til alder, uddannelse og bopæl. Panelet rekrutteres af et specialiseret meningsmålingsinstitut og bliver konsulteret flere gange i løbet af et år ved hjælp af online spørgeskemaer. Nylige emner har været: svar, internet sikkerhed, overskuelighed, e-valg og e-sager. Borgerne bliver også inddraget gennem hjemmesiden som de kan sende idéer til og hvor de kan deltage i diskussioner online.

32 e-borger kodeks et 1. Valg af henvende1seskanal 2. En overskuelig offentlig sektor 3. Overblik over rettigheder og pligter 4. Information, der passer til mig og min situation 5. Brugervenlige services 6. Sammenhængende arbejdsgange 7. Tillid og troværdighed 8. Lydhør administration 9. Offentliggørelse af nøgletal og sammenlignelighed 10. Medejerskab og samfundskompetence e-borger Programmet Adresse Wilhelmina van Pruisenweg AN Den Haag Send post til PO Box AA Den Haag Tlf E-post Internet

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

IT-sikkerhedspanelets anbefalinger vedrørende privacy

IT-sikkerhedspanelets anbefalinger vedrørende privacy Anbefalinger vedr. privacy IT-sikkerhedspanelet under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i løbet af de seneste møder drøftet nødvendigheden af at forbedre borgere og virksomheders privacy

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Fremtidsvisioner med digital signatur

Fremtidsvisioner med digital signatur Fremtidsvisioner med digital signatur Projektets samspil med andre projekter under Projekt Digital Forvaltning v/ Glenn Leervad-Bjørn Chefkonsulent i Videnskabsministeriet glb@vtu.dk Programmet > Hvorfor

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

e-boks kort fortalt Trends Løsninger fra e-boks Værdi for afsendere Værdi for brugere Cases

e-boks kort fortalt Trends Løsninger fra e-boks Værdi for afsendere Værdi for brugere Cases Præsentation 1 e-boks kort fortalt Trends Løsninger fra e-boks Værdi for afsendere Værdi for brugere Cases 2 e-boks kort fortalt 3 Vi gør det nemt, trygt og effektivt at kommunikere og agere i et digitalt

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA Praktiserende Landinspektørers Forening Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA 02 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA Om minimaks og MIA minimaks er Kort & Matrikelstyrelsens nye matrikulære

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi December 2013 Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Kommunikationen med borgere, virksomheder og foreninger i Halsnæs Kommune er et vigtigt

Læs mere

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK Det glæder os, at du er i interesseret i vores selskab. Det er os meget magtpåliggende at beskytte vores besøgendes privatliv. Vi gør derfor alt, hvad vi kan,

Læs mere

Kommunernes eksterne kommunikation

Kommunernes eksterne kommunikation A N A LYSEKONCEPT Kommunernes eksterne kommunikation KL har i samarbejde med en gruppe af kommunale kommunikationschefer udviklet en række koncepter, som kan bruges ved måling og analyse af den interne

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Notat Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Baggrund Frem mod 1. december 2013 gennemføresen klarmeldingsproces med tre statusrapporteringer i hhv. maj, oktober og november.

Læs mere

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Triton 501 Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Det bedste fra to verdener CLIQ er et låsesystem baseret på en

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Etiske Principper og Standarder

Etiske Principper og Standarder Etiske Principper og Standarder Vi bygger vores kodeks på højt niveau af forskning og praksis Coaching er et ligeværdigt og synergifuldt partnerskab 1 Etiske Principper Dette kodeks angiver en bred række

Læs mere

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel...

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel... Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 28-11-2013 02-12-2013 125-13 2013-2911-18125 Status: Gældende Principafgørelse om: børnetilskud - enlig-erklæring - e-boks -

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Digital selvbetjening og Digital Post

Digital selvbetjening og Digital Post Digital selvbetjening og Digital Post Marts 2015 Stephanie Piontek stipp@digst.dk og Kristian Nohr krn@digst.dk, Center for brugervenlighed og implementering december 2015 1 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 4. maj 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling, registrering

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Autencitetssikring. Vejledning til autenticitetssikringsniveau for den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 12 19. september 2008. Version 1.0.

Autencitetssikring. Vejledning til autenticitetssikringsniveau for den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 12 19. september 2008. Version 1.0. Side 1 af 12 19. september 2008 Autencitetssikring Vejledning til autenticitetssikringsniveau for den fællesoffentlige log-in-løsning Version 1.0. Denne vejledning introducerer problemstillingen omkring

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Effektivitet med kunden i fokus

Effektivitet med kunden i fokus Effektivitet med kunden i fokus Hvordan en moderniseringsproces i organisationen har skabt øget effektivitet, bedre service og en mere inspirerende arbejdsplads i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Casebeskrivelse

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder er god nok? Er det nok, at 25 procent af alle narkomaner, der har været i stofmisbrugsbehandling, er stoffri et år efter? Jeg mener, der

Læs mere

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Ringsted Kommune ønsker, at det skal være nemt, nyttigt og nærværende at kommunikere i og med kommunen. Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

IKAS. 4. december 2009

IKAS. 4. december 2009 IKAS 4. december 2009 aw@danskepatienter.dk Høringssvar vedr. akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen 3. fase Høringssvaret er afsendt via en elektronisk skabelon på IKAS hjemmeside. Indholdets

Læs mere

Effektivitet og kvalitet igennem samarbejde og dialog

Effektivitet og kvalitet igennem samarbejde og dialog Effektivitet og kvalitet igennem samarbejde og dialog Udarbejdet af Torben H. D. Petersen, direktør for Børn og Forebyggelse 1 Effektivitet og kvalitet igennem dialog og samarbejde Børn og Forebyggelse

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014)

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger Web sitet CookingLab.dk drives af virksomheden LOPEit Enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35730885 Store Mølle Vej 14,

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Tak for jeres forespørgsel om den videre drift af Borgerpanelet samt de tilhørende undersøgelser. Priserne gælder for resten 2014.

Tak for jeres forespørgsel om den videre drift af Borgerpanelet samt de tilhørende undersøgelser. Priserne gælder for resten 2014. From:Lars Lindenberg To:Nina Kragesteen Subject:Re: _Helsingør Kommune Kære Nina Tak for jeres forespørgsel om den videre drift af Borgerpanelet samt de tilhørende undersøgelser. Priserne gælder for resten

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Det Gode Partnerskab Guide til et bedre samarbejde om frit valg på ældreområdet

Det Gode Partnerskab Guide til et bedre samarbejde om frit valg på ældreområdet Det Gode Partnerskab Guide til et bedre samarbejde om frit valg på ældreområdet 1. Det Gode Partnerskab (www.detgodepartnerskab.eu) Det Gode Partnerskab er etableret i regi af Dansk Industri med støtte

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling og Pleje, jf. forvaltningens sagsnummer

Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling og Pleje, jf. forvaltningens sagsnummer Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 16-11-2012 Sagsnr. 2012-98616 Dokumentnr. 2012-900691 Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling

Læs mere

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING Din kontakt med det offentlige starter på nettet www.borger.dk DET OFFENTLIGE BLIVER MERE DIGITALT Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Informationsudvekslingssituation 1 Afgørelse af kompetence Til afgørelse af kompetence anvendes SED F001 F003 Situationen

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Vision om digitale signaturer i Danmark

Vision om digitale signaturer i Danmark Vision om digitale signaturer i Danmark Yih-Jeou Wang kontorchef, IT-sikkerhedskontoret IT- og Telestyrelsen, Danmark Ministerrådet for informationsteknologi (MR-IT) Konferencen Demokratiets fremtid i

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK Forord ved Borgmester Lars Erik Hornemann Som den største virksomhed og kraftcenter for udvikling på Sydfyn har Svendborg Kommune en forpligtelse til at yde service over for borgere

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Befolkningen og virksomhedernes brug af offentlige digitale ydelser

Befolkningen og virksomhedernes brug af offentlige digitale ydelser Figur 5.1 Befolkningen og virksomhedernes brug af offentlige digitale ydelser 7 6 5 3 2 61 53 35 29 37 38 Informationssøgning Downloade blanketter Indsende webformularer Elektronisk selvbetjening Informationssøgning

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig Forslag til effektivisering og forenkling af kommunikationen mellem AF og a-kasserne Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

spørgsmål vedrørende privatlivets fred

spørgsmål vedrørende privatlivets fred Problemidentificerende spørgsmål vedrørende privatlivets fred Appendiks 4 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Brug af problemidentificerende spørgsmål... 3

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Supplerende ADR-Regler for Voldgiftsretten ved Den Tjekkiske Republiks Økonomiske kammer og Den Tjekkiske Republiks Landbrugskammer

Supplerende ADR-Regler for Voldgiftsretten ved Den Tjekkiske Republiks Økonomiske kammer og Den Tjekkiske Republiks Landbrugskammer A GENERELLE BESTEMMELSER...2 1 Ramme... 2 2 Definitioner... 2 3 Gebyrer og betalingsinstruktioner... 2 4 Instruktioner for kommunikation... 2 5 Tidsfrister... 2 B FØRELSE AF PROCEDURE...3 1 Indgivelse

Læs mere