Dansk Friskoleforening har det senste års tid samarbejdet med Undervisningsministeriet og repræsentanter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Friskoleforening har det senste års tid samarbejdet med Undervisningsministeriet og repræsentanter"

Transkript

1 206/ Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 5/2008 INDHOLD Forside Ny tilsynsmodel til gennemsyn Tilsynsmodellen fremlægges for baglandet. Vi har brug for at høre din mening! Diverse nyheder 1. Copydan og de forskellige ophavsretlige ordninger 2. Copydan Billedkunst 3. Finanslovsforslag Indberetning 2008 til Dansk Friskoleforening 5. Orienteringsmøder om ny overenskomst 2008 samt tilsyn 6. Ændringer i dagpengeloven 7. Statens forsikringsordning ved erhvervsorientering m.v. 8. Vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde 9. Gruppelivsordning på lærerområdet 10. Miljøforsikringer 11. Udgivelse af bogen»den Frie Danske Lærerskole«Det sker Dansk Friskoleforening har det senste års tid samarbejdet med Undervisningsministeriet og repræsentanter for den øvrige frie grundskole om at modernisere og optimere tilsynet med de frie skoler. I dag er tilsynet opdelt i fem niveauer, og det har gang på gang vist sig, at de frie grundskoler ofte har skullet lægge øre til megen kritik og mistillid til det eksisterende tilsyn, som nogle politikere finder utilstrækkeligt. Dertil kommer, at en del af de skoler, der har været udsat for Undervisningsministeriets yderligere tilsyn har oplevet et tilsyn, som snarere udmønter sig i kontrol end en konstruktiv dialog med øje for at bringe skolens forhold i orden. Tilsammen har dette efterladt et utilfredsstillende billede af tilsynet med de frie grundskoler for alle parter. Det nye udkast ligger nu klar og Dansk Friskoleforening har betinget sig muligheden for at drøfte den nye tilsynsmodel med baglandet. Dette sker ved en række orienteringsmøder, som også vil komme til at omhandle den ny overenskomst I pkt. 5 i denne skolemeddelelse fremgår det, hvornår og hvor dette sker. Mange er allerede tilmeldt orienteringsmøderne, og det er fortsat muligt at melde til på eller Friskolernes Kontor: Skolestart! Et nyt skoleår er i gang

2 Barometret Børn skal skoles på skotsk»skotterne er foregangsland for indskoling«. Det siger Christine Antorini (S), der er delegationsleder på Folketingets Uddannelsesudvalg, der tirsdag tog af sted på en studietur til Skotland.(...)Skotternes topplacering i de internationale PISA-undersøgelser skal nu komme Danmark til gode. De skotske børn er dygtigere end de danske, både når det gælder sprog og hvornår de lærer at læse og skrive. «(Lene Ploug Frederiksen, Søndagsavisen, 31. august 2008) Skolebytte?? Mejls-Orten-Tinghøj Friskole søger en samarbejdspartner til den årlige lejrskole, gerne 4 dage i maj/juni 2009, for 120 børn og 20 lærere. Mejls-Orten-Tinghøj Friskole kan til engæld tilbyde et spændende naturområde ved skolen og gode udflugtsmuligheder til Varde, Esbjerg, Ribe samt Vesterhavet. Se i øvrigt - og kontakt: Mejls-Orten-Tinghøj Friskole Skoleleder: Niels Kristian Nørregård Forældre: Mere disciplin og opdeling af børn i folkeskolen»to ud af tre forældre overvejer at sætte deres børn i privatskole som følge af for mange urolige og vanskelige børn i folkeskolen, viser ny undersøgelse. Samtidig er et stort flertal parat til at opgive den fælles skole og undervise eleverne delt i centrale fag. Skræmmende, siger eksperter, mens undervisningsministeren støtter forældrene og blæser til ny værdikamp i skolen«(mette-line Thorup, Information, 29. august 2008) Svensk friskolemodel giver svar på grundskolens udfordringer»i Sverige tjener privat virkesomhed penge på at drive friskoler uden brugerbetaling. Indlæringsformerne er skræddersyede til den enkelte elevs behov, og det har skabt nogle af landets bedste prøveresultater. Skolemodellen gør op med mange af de problemer, som den danske folkeskole slås med. Men den møder blandede reaktioner hos danske politikere og fagfolk«(carolina Kamil, Mandagmorgen, 25. august 2008) SKI - effektive indkøb Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S har udsendt en oversigt over de selvejende institutioners koordineringskøbsaftaler. Materialet kan ses på Købsaftalerne er frivillige for skolerne at benytte. Undervisningministeriet har på vegne af de de selvejende institutioner lavet aftaler med en række af landets relevante SKI-leverandører, som kan give skolerne fordelagtige vilkår/priser. Folkeskoler slår sig op på markante profiler»profilskoler er den nye hotte trend i den danske folkeskole. Det skal være slut med, at alle skoler er ens - også fordi en markant profil kan skabe ny begejstring(...)de særlige profilskoler oprettes ikke kun for at vende udviklingen for skoler, der er ramt af elevflugt. De er en tendens, der breder sig i mange kommuner, hvor folkeskolen søger at tage konkurencen op med det voksende antal privatskoler, siger professor Per Fibæk Laursen fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole«. (Politiken, Dorrit Saietz og Gitte Svanholm, 14. august 2008)

3 1. Copydan og de forskellige ophavsretlige ordninger Da kopiering blev almindeligt på skolerne, indgik Undervisningsministeriet aftale med en nyoprettet fællesorganisation for samtlige rettighedsindehavere til det materiale, skolerne kunne kopiere og siden mangfoldiggøre ved udprintning. Organisationen fik navnet Copydan. For ca. 20 år siden overlod Undervisningsministeriet aftaleforpligtelsen til»skoleejerne«, hvilket primært vil sige landets kommuner, der repræsenteres af Kommunernes Landsforening. Da denne kun kan indgå aftaler for folkeskoleområdet, er de frie og private skolers foreninger siden blevet inddraget i et forhandlingsfællesskab med KL. Dansk Friskoleforening har således været involveret i forhandlinger med Copydan gennem en årrække, og der er tale om ganske omfattende forhandlinger, da skolernes stigende anvendelse af ophavsretsbeskyttet materiale giver Copydan grundlag for at kræve højere betaling. I forbindelse med de seneste forhandlinger er der gennemført en forbrugsundersøgelse, der medfører en betydelig prisstigning i Aftalen løber foreløbig indtil Copydan administrerer selv denne traditionelle»kopiaftale«(»tekst & Node«), og skolerne skulle allerede være underrettet om den nye aftale. Den kan indgås på hidtidige vilkår eller inkluderet indscannings- og lagringsmulighed. Skolerne skal melde tilbage til Copydan, hvilken aftalevariant der ønskes. De fleste skoler har også indgået en anden aftale med en selvstændig forening under Copydan, som giver ret til kopiering af radio- og TV-udsendelser. Ordningen kaldes AVU-kopier, og det er ikke muligt at låne lyd- og billedmedier fra de pædagogiske centre (»amtscentralerne«), medmindre skolen er tilmeldt denne aftale. Ca. halvdelen af landets skoler har endvidere indgået en tillægsaftale, der gør det lovligt at optage TV-udsendelser fra en række betalingskanaler (»25TV«). Ordningen administreres af Copydan AVU-kopier. Sidstnævnte organisation forsøger i øjeblikket at indgå aftale med Dansk Friskoleforening om at administrere en ny ordning, der lovliggør visning af danske og en række udenlandske spillefilm, hvis man i forvejen har AVUabonnement og er indstillet på yderligere at betale et fast månedligt gebyr, hvor størrelsen afhænger af diverse rabatordninger. Foreningen har endnu ikke truffet beslutning om at indgå i ordningen, som vi på flere punkter betragter som unødvendig administrationskrævende. For en ordens skyld gør vi opmærksom på, at musikkunstnernes rettigheder varetages af organisationerne KODA og Gramex, og mange skoler har indgået aftale med disse gennem Dansk Friskoleforening. Koda/Gramex må ikke forveksles med Copydan. 2. Copydan Billedkunst Som noget nyt har også billedkunstnere, tegnere, illustratorer, fotografer m.v. fået Kulturministeriets godkendelse til at oprette en ny fællesorganisation, der hedder Copydan Billedkunst. Denne organisation er bemyndiget til at hævde ophavsrettighederne for brug af isolerede billeder, idet billeder som indgår i en tekstmæsig sammenhæng er licenseret via Copydan Tekst & Node. Med denne aftale kan skolerne bruge (og mangfoldiggøre) billeder (inkl. fotografier og andre illustrationer) hentet fra internettet, lave digitale kopier, overføre bileder til overhead, dias og interne digitale netværk, hvormed billederne lovligt kan indgå i såvel lærermateriale som elevopgaver. Hvad angår analoge billeder kan disse anvendes på tilsvarende vis og lovligt overføres til digitale medier. Undersøgelser viser, at de fleste skoler faktisk anvender billeder i undervisningen, og dette er da også logisk set i forhold til, hvad der forudsættes i»fælles Mål«. Skolerne er i så fald forpligtet til at betale for ophavsretten. Dansk Friskoleforening har aftalt med Copydan Billedkunst, at foreningen opkræver betaling for tilslutning til ordningen. Rabatprisen er 13,50 kr. pr. elev årligt. Foreningen har dog stillet som betingelse, at skoler kan framelde sig ordningen, hvis de ikke anvender billeder i undervisningen. Skolerne vil således blive opkrævet betaling fra 1. januar 2009, medmindre de via vedlagte blanket har frameldt sig ordningen senest den 10. oktober.

4 3. Finanslovsforslag 2009 Taksterne i finanslovsforslaget for 2009 er nu offentliggjort. Ministeriet har elektronisk underrettet skolerne om det fremsatte finanslovsforslag. Driftstilskuddet er fastsat til 75% af udgiften pr. elev i folkeskolen 2006, tillagt beregnede pensionsudgifter og PL-fremregnet til 2009-niveau. Der er korrigeret for tilskud til 10.klasse, jf. efterfølgende forklaring, og indregnet kompensation for indførelse af den forlængede arbejdsgiverbetalte periode i sygedagpengeloven. Skolerne bør være opmærksomme på, at et finanslovsforslag kan ændres, indtil finansloven er vedtaget i Folketinget. Finanslovstaksten pr. elev er steget med ca. 5%. Generelt er taksterne i finanslovsforslaget fremskrevet med 4,5 %, men eftersom de reviderede takster i den endelige finanslov for 2008 havde taget højde for en pris- og lønkorrektion på 0,4%, er PL-fremskrivningen reelt 4,1%. Til gengæld har statskassen som bekendt tilbageholdt 0,5% i»tvungen opsparing«i Ved Folketingets vedtagelse af Finanslov for 2008 blev det imidlertid besluttet, at tvangsopsparingen skal udbetales i Denne opsparing vil blive udbetalt til skolerne som et éngangsbeløb i foråret 2009 på baggrund af skolens årselevtal i Finanslovsforslagets takster: I det følgende oplyser vi de centrale takster i finanslovsforslaget, idet de tilsvarende tal fra 2008 (før Folketingets ændringer) bringes til sammenligning: Driftstilskud pr. elev: (= finanslovstaksten) kr kr. Til særtilskud vil fragå *): kr kr. Generelt tilskud *):(gennemsnit pr. elev) kr kr. Ekstra driftstilskud pr. kostelev: kr kr. Takst for bygningstilskud pr. elev: kr kr. Takst for SFO-tilskud pr. elev: kr kr. Handicappede, anslået gennemsnit*): kr kr. Tilskud pr. sprogstimuleringselev: kr kr. *) Særtilskud er bevilling til specialundervisning mv., bevilling til Fordelingssekretariatet (Vikarkassen), en særbevilling til de tyske mindretalsskoler samt bidrag til Barselsfonden på 8,5 mio. kr. Finanslovsforslaget går i øvrigt ud fra, at alle medarbejdere i friskolerne herefter får barselsdækning i den statslige barselsfond, og Undervisningsministeriet oplyser, at dette har medført en yderligere reduktion i taksterne med samlet 9,4 mio. kr. Det generelle tilskud til den enkelte skole kan pr. elev blive større eller mindre end det anførte beløb herover, idet der sker regulering efter elevernes alder, skolens regionalfaktor og skolens størrelse. Under»download«på hjemmesiden kan man finde et skema til beregning af statstilskud efter de nye bestemmelser om grundtilskud, fællestaxameter og undervisningstaxameter. Da Undervisningsministeriet har udmeldt gennemsnitsomkostning for handicappede, er den gengivet ovenfor. Den er imidlertid ret uinteressant for skolerne. Udgifter ud over det kommunale takstbeløb på kr. pr. handicappet elev vil i øvrigt blive opkrævet af staten hos elevens hjemkommune. Takster til særlige tilskud m.v. Til specialundervisning og støtteundervisning i dansk for tosprogede elever er bevillingen hævet med 35,7 mio. kr. til 218,6 mio. kr. Denne stigning skyldes bl.a., at der på finanslov 2009 er forhåndsfinansieret 23,9 mio. kr. til vidtgående specialundervisningsbevilling i skoleåret 2008/09, som ikke kunne dækkes forholdsmæsigt på finanslov Vikarbevillingen er faldet med 9,6 mio. kr. til 53 mio. kr., hvilket bl.a. er en konsekvens af skolernes overgang til den statslige Barselsfond, der har givet større besparelser i Fordelingssekretariatet end oprindelig forventet. Fripladsudvalgets bevilling er justeret med kr. til 21,7 mio. kr. og hertil kommer uændret 5,4 mill kr. til fripladsordning for skolefritidsordningerne. Befordringsbevillingen blev på finanslov 2006 sparet væk, idet man dog har bevaret en restbevilling på 1,1 mill. kr. til syge og handicappede elever og en restbevilling til nedsættelse af elevbefordring. Denne er for 2009 fastsat til 19,9 mio. kr., hvoraf de 2,4 mio. kr. er reserveret de tyske mindretalsskoler. Bevillingen er hævet med 0,8 mio. kr. i forhold til 2008.

5 De nye fordelingstakster: Medmindre skolerne er omfattet af overgangsordning, vil tilskud kunne beregnes ved anvendelse af følgende takster: Grundtilskud pr. skole (dog max kr. pr. elev): kr. Fællesudgiftstaxameter. Pr. elev for de første 220 elever kr. Pr. elev over 220 elever kr. Undervisningstaxameter. Pr. elev under 13 år kr. Pr. elev på 13 år eller derover kr. Det beregnede tilskud vil være gældende i stedtillægsområde 2 og 3, mens man i områderne 4, 5 og 6 skal tillægge ekstra 2% (regionaliseringsfaktor 1,02). Pr. 1. august 2008 blev der indført et særligt undervisningstaksameter for elever på 10. klassetrin, som i et helt skoleår skal deltage i 2 ugers obligatorisk brobygning. Taksten for undervisningstilskud er nedreguleret vedr. disse to uger. Da 10. klasses obligatoriske del kan gennemføres på 20 uger og nyt hold begynde primo kalenderåret, vil der i øvrigt for 10. kl. blive indført en ekstra elevopgørelse pr. 1. februar. Første gang februar Årselevtallet i 10. kl. vil danne udgangspunkt for tilskudsregulering for skoler med denne årgang. Undervisningstaksameter for 10. kl. (takst 3) kr. 4. Indberetning 2008 til Dansk Friskoleforening Det årlige indberetningsskema til Dansk Friskoleforening er vedlagt denne udsendelse. Skemaet er udskrevet med de stamoplysninger, som vi d.d. har registreret. Stamoplysningerne bedes kontrolleret og eventuelt rettet, da de vil indgå i foreningens årsberetning og blive oplyst på hjemmesiden. De indberettede elevtal skal stemme med de elevtal, som skolen har indberettet til Undervisningsministeriet på»skema C«. Vi gør opmærksom på, at medlemsopgørelsen skal oplyses som et antal personer og ikke som antal hjem. Vi skal bede skolerne om at huske at medsende kopier af de skemaer, som vi har bedt om. Bemærk indsendelsesfristen den 10. oktober. I en årrække har vi sammen med indberetningsskemaet bedt skolerne forsyne os med oplysninger til»årets statistik«. Dette vil også i år ske elektronisk via vores hjemmeside på et senere tidspunkt. 5. Orienteringsmøder om ny overenskomst 2008 samt tilsyn Bemærk venligst de udsendte indbydelser til at deltage i orienteringsmøder om overenskomstfornyelsen for lærere 2008, beregning af lønsum samt krav til udmøntning af Ny Løn pr. oktober 2008 og indførelse af garantiløn pr. 1. april Forslag til betydelige ændringer i tilsynsreglerne vil desuden blive præsenteret, da foreningen i nær fremtid skal give Undervisningsministeriet tilbagemelding om sin stillingtagen. Møderne holdes efter følgende plan, og man kan tilmelde sig indtil 5 dage før mødet til Friskolernes Kontor: Mandag den 1. september på Hammerum Fri- og Efterskole (Midtjylland) Torsdag den 4. september på Sværdborg Friskole (Sydsjælland) Mandag den 8. september på Ringe Fri- og Efterskole (Midtfyn) Tirsdag den 9. september på Kolding Friskole (Sydjylland) Torsdag den 18. september på Sjællands Privatskole (København) Torsdag den 25. september på Lyngbjerggårdskolen (Nordjylland) Møderne er åbne for alle med tilknytning til en friskole. Tilmelding kan også ske via foreningens hjemmeside på følgende link: 6. Ændringer i dagpengeloven Med lov af 27. maj 2008 er sygedagpengeloven ændret, så arbejdsgiverperioden forlænges fra 15 kalenderdage til 21. Skolerne vil altså først kunne få sygedagpenge, når sygefraværet overstiger 21 dage. Loven trådte i kraft den 2. juni 2008 og har som omtalt foranstående givet anledning til en kompensation via finanslovsforslaget.

6 7. Statens forsikringsordning ved erhvervsorientering m.v. Undervisningsministeriet har den 20. juni 2008 udstedt en ny bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Ændringen dækker i princippet den hidtidige personkreds, men bekendtgørelsens 5 præciserer de dækningsberettigede aktiviteter anderledes. Som konsekvens af de ændrede regler for erhvervspraktik i folkeskolelovens 9 stk. 3 dækker erstatningsordningen nu kun erhvervspraktik for elever i 9. klasse, mens alle elever, der deltager i det obligatoriske emne»uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering«, dækkes under virksomhedsbesøg, ligesom elever i 8. klasse er dækket under introduktion til ungdomsuddannelse og ved aktiviteter i valgfaget arbejdskendskab. Forskellige former for brobygning er dækket på de relevante klassetrin. Elever på 10. klassetrin er generelt også dækket under ulønnet praktik, ligesom det gælder for visse elever i særligt tilrettelagte undervisningsforløb med hjemmel i folkeskoleloven. Friskoler, der selv formidler erhvervspraktik i 8. klasse, skal huske at tegne ansvarsforsikring for denne elevaktivitet, der ellers ikke længere er dækket af den statslige forsikringsordning. 8. Vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde Finansministeriets Personalestyrelse har med cirkulære af 3. juli 2008 præciseret, at tjenestefrihed til organisationsarbejde som hovedregel ydes uden løn. Tillidsrepræsentanter varetager dog organisationsopgaver for personalegrupper på egne arbejdspladser, hvorfor sådan virksomhed varetages som led i det daglige arbejde. Bestemmelsen tager altså ikke sigte på TR-virksomhed. Hvis der har været praktiseret ordninger med uberettiget lønudbetaling, skal de bringes til ophør. Er der tale om mange års praksis, anbefales et varsel på ikke over 3 måneder. 9. Gruppelivsordning på lærerområdet Som et led i den statslige overenskomstfornyelse er forsikringsbestemmelserne for Forenede Gruppeliv forbedret. Dødsfaldsdækninger stiger fra kr. til kr. pr. 1. april 2008, og dækningen er nu udvidet til det fyldte 70. år, hvis ansættelsen er opretholdt. Ved død tilfalder erstatningssummen nærmeste pårørende. Her er personkredsen udvidet fra 1. august 2008, idet samlever efter nærmere regler kan anses som nærmeste pårørende. Den månedlige præmie fastholdes uændret. Se eventuelt Gruppelivsordningen for øvrige medarbejdere i TopDanmark vil også blive justeret, så den giver samme dækning som Forenede Gruppeliv. 10. Miljøforsikringer Den 22. maj 2008 vedtog Folketinget den såkaldte Miljøskadelov og en ændring af lov om miljøbeskyttelse. Begge love har baggrund i EU s miljøansvarsdirektiv. Lovene trådte i kraft den 1. juli 2008, og de indfører en helt ny type ansvar for miljøskader forvoldt ved enhver form for erhvervsmæsig virksomhed. De danske forsikringsselskaber har indtil videre været tilbageholdende med at tilbyde miljøforsikringer, men der er kommet udenlandske forsikringsselskaber på banen, og forsikringsmæglerfirmaet Willis advarer om, at alle ikke er lige seriøse. Willis anbefaler, at der først tegnes forsikringer, hvis en lokal analyse af forsikringsrisici gør det sandsynligt, at virksomheden kan pådrage sig erstatningsansvar i lovenes forstand. Til en sådan analyse har Willis udformet et skema, der belyser miljøskadelige stoffer i produktionen. Dette er næppe aktuelt for skoler. Men hertil kommer affaldsdepoter, spild på jorden, udledning til spildevandsanlæg og offentlig kloak, luftforurening, olietanke, forurening ved brand o.s.v. I denne forbindelse kan man blandt andet vurdere, hvordan skolerne har skaffet sig af med giftige stoffer i fysik/kemi, opløsningsmidler osv. Det aktuelle årlige præmieniveau baserer sig på en selvrisiko på mindst kr. og årlige præmier mellem kr. og kr. Hvis en skole overvejer denne særlige form for ansvarsforsikring, vil det derfor være en god idé at søge kvalificeret rådgivning.

7 11. Udgivelse af bogen»den Frie Danske Lærerskole«Tidligere skoleleder Tage Mejniche på Øster Jølby Friskole fik umiddelbart før sommerferien udgivet en bog om den frie læreruddannelse ved Kerteminde Folkehøjskole. Det var en selvstændig uddannelse, der blev iværksat af højskoleforstander Ejnar Skovrup, som dengang ejede Kerteminde Folkehøjskole. Uddannelsen fik ikke nogen lang levetid, men efter en kort omtumlet historie blev den en direkte forløber for Den frie Lærerskole i Ollerup. Tage Mejniche døde kort tid før bogudgivelsen, men det er lykkedes ham at samle oplysninger om den hidtil næsten ubeskrevne læreruddannelse, der på afgørende vis havde sat sig spor i hans eget liv. Bogen forhandles af Dansk Friskoleforening. Bestilling kan finde sted via vores hjemmeside. Venlig hilsen Cecil Christensen kontorleder

8 Det sker Orienteringsmøder - om ny overenskomst og tilsyn Der afholdes seks orienteringsmøder i løbet af september. Se hvor og hvornår under pkt. 5 i denne Skolemeddelelse. Pædagogisk afdækning af elevernes læringsforudsætninger 2., 21. og 27. oktober 2008 på Nordskovens Friskole Træningsforløb i Samarbejdsbaseret Problemløsning 4., 11., 18., og 25. september - og 6. november på Nordskovens Friskole. Rollespilskursus september på Gerlev Idrætshøjskole. Ungdomskulturen i dag Éndagskursus med fremtidsforsker Anne-Marie Dahl og psykiater Henrik Rindom på Fårevejle Fri- og Efterskole den 9. september og på Bordings Friskole den 18. september. Alle skolens forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer er medlemmer af Dansk Friskoleforening. Foreningen blev stiftet 1886 og har i dag 259 medlemsskoler og cirka elever. Foreningens skolepolitiske sekretariat er Friskolernes Kontor i Fåborg. Kontakt os, hvis du har gode ideer, vigtig information, ris og ros på Du kan abonnere på dette nyhedsbrev på foreningens hjemmeside, hvorfra det også kan downloades - se Arbejdsmiljøkursus november og den november på Hadsten Højskole. Velfærdets pris? De frie skolers Fællesmøde den november på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Konfliktløsning med børn november på Århus Vandrerhjem. Følg udbuddet af kurser på Skolemeddelelser friskoler.dk Cecil Christensen Maren Skotte Friskolernes kontor Prices Havevej Fåborg Telefon Telefax

Det forekommer urimeligt, at man vil ændre på en lov, som endnu ikke har fået lov at vise sit værd.

Det forekommer urimeligt, at man vil ændre på en lov, som endnu ikke har fået lov at vise sit værd. 206/1 27.08.09 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 5/2009 INDHOLD Diverse nyheder Integrationsudspil rettet mod friskolerne Administrative nyheder (side 3-7) 1. Finanslovsforslag 2010 2. Ændringer af friskoleloven

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler -1-206/1 05.09.05 6 Meddelelse nr. 6/2005 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Udsendes i 3 eksemplarer: Til lærerværelset bestyrelsen kontoret (Bør i øvrigt kopieres i nødvendigt omfang). 1. Tilskud

Læs mere

Den 15. august 2011 var der deadline for anmeldelse af nye skoleinitiativer til Undervisningsministeriet. Opgørelsen viser, at 39 initiativgrupper

Den 15. august 2011 var der deadline for anmeldelse af nye skoleinitiativer til Undervisningsministeriet. Opgørelsen viser, at 39 initiativgrupper 206/1 07.09.11 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 4/2011 INDHOLD Diverse nyheder 39 nye friskoleinitiativer klar i 2012 Undervisningsministeriet har offentliggjort listen over nye skoleinitiativer med forventet

Læs mere

Hovedstyrelsen i Dansk Friskoleforening vil se på foreningens struktur.

Hovedstyrelsen i Dansk Friskoleforening vil se på foreningens struktur. 206/1 07.09.06 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 5/2006 INDHOLD Forside Nyt fra Afdelingerne 1. Lovændring og prøveafvikling i næste skoleår 2. Lov om barselsudligning 3. Tjenesterejseaftale 4. Finanslovsforslag

Læs mere

Skolerne bør være opmærksomme på, at et finanslovsforslag kan ændres, indtil finnansloven er endelig vedtaget i Folketinget.

Skolerne bør være opmærksomme på, at et finanslovsforslag kan ændres, indtil finnansloven er endelig vedtaget i Folketinget. Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg den 29. august

Læs mere

Regeringens og Dansk Folkepartis aftale om genopretning af dansk økonomi presser friskolefamilierne.

Regeringens og Dansk Folkepartis aftale om genopretning af dansk økonomi presser friskolefamilierne. 206/1 25.08.10 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 5/2010 INDHOLD Regionsmøder for forældre og ansatte - om konsekvenserne af»genopretningspakken«diverse nyheder Administrative nyheder: 1. Den ekstraordinære

Læs mere

Nyheder. Nyt design. Regeringens finanslovsforslag 2006 varsler historiske besparelser for de frie grundskoler.

Nyheder. Nyt design. Regeringens finanslovsforslag 2006 varsler historiske besparelser for de frie grundskoler. 206/1 06.09.05 Nyheder friskoler.dk Nr. 6/2005 INDHOLD ForeningsNyt Nyt design Friskolerne skal betale folkeskolens løft Barometret Nyt fra foreningen Skolenyt 1. Finanlovsforslag 2006 2. Om bortfald af

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet KL) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato

Læs mere

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt Til skolens leder (frie grundskoler) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750

Læs mere

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet?

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet? Willis Jura August 2008 Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008 Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering sikrer, at personer, der deltager i

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

OBS! Skolerne bliver kun omfattet af aftalen, hvis de tilmelder sig.

OBS! Skolerne bliver kun omfattet af aftalen, hvis de tilmelder sig. Til: Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 10. oktober 2013 Skolemeddelelse

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen Billedkunst Frie Grundskolers Fællesråd Ny Kongensgade 10, 1 1472 København K og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på professionshøjskolerne

Rammeaftale om brug af billeder på professionshøjskolerne Professionshøjskolernes Rektorkollegium Ny Vestergade 17, st.tv. 1471 København K og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. BEK nr 219 af 07/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr.

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Tidsfrister: Senest 10. september 2010 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes

Tidsfrister: Senest 10. september 2010 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes Til de Frie Grundskoler Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning til skemaer (A-C, Cc, F

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

Rammeaftale om eksemplarfremstilling af ophavsretligt beskyttet materiale

Rammeaftale om eksemplarfremstilling af ophavsretligt beskyttet materiale RAMMEAFTALE ALMINDELIG AFTALE (almindelig aftale med fravalg af indscannings og lagringsmulighed) Kommunernes Landsforening, Frie Grundskolers Fællesråd, Dansk Friskoleforening, Foreningen af Frie Ungdoms-

Læs mere

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv.

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv. Bilag 4.7 Praktikant tingskade Anmeldelsesskema Statens erstatningsordning er reguleret i bekendtgørelse nr. 845 af 30. juni 2010 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Tidsfrister: Senest 10. september 2012 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes

Tidsfrister: Senest 10. september 2012 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes Til de Frie grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Vejledning til skemaer (A-C,

Læs mere

Meget nyt og en hel del velkendt... Du kan stadig finde meget materiale, som også var tilgængelig på den forrige hjemmeside.

Meget nyt og en hel del velkendt... Du kan stadig finde meget materiale, som også var tilgængelig på den forrige hjemmeside. 206/1 23.11.11 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 5/2011 INDHOLD Velkommen til ny hjemmeside Diverse nyheder Dansk Friskoleforening har fået ny hjemmeside, som også henvender sig til forældre og ansatte.

Læs mere

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Skole nr. 240 24. august 2010 Indhold Forslag til finanslov for 2011 Tilskud til lederuddannelse stadig en mulighed men varer det ved? Erik Clausen

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. BEK nr 1753 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 16/08601 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere.

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Praktikants tilskadekomst - personskade Hvis der alene er

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2005 eller senere Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv.

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2005 eller senere Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2005 eller senere Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. Tingsskade forvoldt af praktikant Statens erstatningsordning

Læs mere

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Praktikants tilskadekomst - briller eller kontaktlinser Anvendes

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb Gældende fra skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen...

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere Side l af 6 Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?... 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen?... 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen?...

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler

Instruks for tilskud til folkehøjskoler August 2015 Instruks for tilskud til folkehøjskoler 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med højskoleloven 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser. 3 Grundtilskud. 3 Bygningstilskud. 4 Årselever,

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud

Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE

BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE Godkendt af Bestyrelsen for Aalborg Friskole 2. september 2016 1. INTRODUKTION. Ifølge loven om frie grundskoler, hvorunder Aalborg Friskole hører, yder staten et

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Nye regler vedrørende tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på almene efterskoler og almene frie fagskoler

Nye regler vedrørende tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på almene efterskoler og almene frie fagskoler Til skolens forstander Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Nye regler vedrørende

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE Vedtaget af Bestyrelsen for Aalborg Friskole Maj 2010

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen? 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 4. Beregning

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Ved skrivelse modtaget den 19. januar 2009 har X anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til lovligheden af Aalborg Kommunes praksis i forbindelse med specialundervisning

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Forslag Indhold 1. Aftaleparter...3 2. Aftalegrundlag...3 3. Lovgrundlag...3 4. Driftssted...3 5. Bestyrelse...4 6. Vision...4 7. Mål...4

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler -1-206/1 02.08.05 5 Meddelelse nr. 5/2005 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Udsendes i 3 eksemplarer: Til lærerværelset bestyrelsen kontoret (Bør i øvrigt kopieres i nødvendigt omfang). 1. Tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v. BEK nr 702 af 30/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 097.648.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL LÆRERNES CENTRALORGANISATION AFTALE om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. 2014 = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale mv. med virkning

Læs mere

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?...3 2 Hvem er omfattet af forsikringen?...3 3 Hvordan foregår tilmeldingen?...3

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud Til alle Frie Grundskoler Afdeling for Erhvervsrettet Uddannelse og Tilskud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapitel 1 Definition og formål

Kapitel 1 Definition og formål Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx om efterskoler Kapitel 1 Definition og formål 1. En efterskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig oplysning

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler LBK nr 159 af 08/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/01175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF)

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF) Aftale mellem KODA og Gramex og Dansk Friskoleforening (DFF) om de vilkår, hvorpå skoler der er medlem af DFF, har tilladelse til offentligt at anvende musik, som er beskyttet i henhold til lovgivningen,

Læs mere

Til alle Frie Grundskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud

Til alle Frie Grundskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud Til alle Frie Grundskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Tidsfrister i forbindelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler LOV nr 688 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 044.48S.541 Senere ændringer til

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

ServiceNyt 11 2015 14. december 2015

ServiceNyt 11 2015 14. december 2015 ServiceNyt 11 2015 14. december 2015 Fordelingssekretariatet: Lukket mellem jul og nytår Kontingent 2016 Nye tilskud i Fordelingssekretariatet Tilskud til befordring af svært handikappede elever Tilskud

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler -1-206/1 14.06.05 4 Meddelelse nr. 4/2005 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Udsendes i 3 eksemplarer: Til lærerværelset bestyrelsen kontoret (Bør i øvrigt kopieres i nødvendigt omfang). 1. Årets

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige pædagogiske

Læs mere

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Efterskoler Efterskoleforeningen Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 19.12.13. Skolemeddelelse nr. 5

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 19.12.13. Skolemeddelelse nr. 5 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg den 19.12.13

Læs mere

Forslag til finanslov for 2015

Forslag til finanslov for 2015 Nr. 10 26.08.2014 INDHOLD Administrative nyheder Finanslovsforslag for 2015 Skøn over skolens tilskud 2015 Taksterne: UV- tilskud og andre tilskud Forslag til finanslov 2015 vigtige tal Beregning af skolens

Læs mere

Nyheder. Befordring. Regeringen har indgået forlig med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne om befordringstilskuddet til friskoleelever.

Nyheder. Befordring. Regeringen har indgået forlig med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne om befordringstilskuddet til friskoleelever. 206/1 17.11.05 Nyheder friskoler.dk Nr. 7/2005 INDHOLD ForeningsNyt Befordring Barometret Nyt fra afdelingerne Nyt fra udvalgene Nyt fra foreningen SkoleNyt 1. Informationsmøder om undervisningsplaner,

Læs mere

Landsmøde - 2009. Landsmødet er for alle medlemmer: forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer.

Landsmøde - 2009. Landsmødet er for alle medlemmer: forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer. 206/1 26.01.09 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 1/2009 INDHOLD Diverse nyheder (side 2) Administrative nyheder (side 3-5) 1. Statslig barselsfond får udvidet dækningsområde Landsmøde - 2009 Den 18. og

Læs mere

Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17

Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17 Til PPR Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17 Fra 1. august 2016 indføres et nyt tilskudssystem til specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Oprettelse af en fri grundskole

Oprettelse af en fri grundskole Oprettelse af en fri grundskole Foreningen af Kristne Friskoler Der er ca. 500 friskoler i Danmark. Foreningen af Kristne Friskoler er en af de 6 skoleforeninger, der er i Danmark med godt 6300 elever

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Efterskoler Efterskoleforeningen Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

Instruks for tilskud til efterskoler

Instruks for tilskud til efterskoler August 2015 Instruks for tilskud til efterskoler 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med lov om frie kostskoler. 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser. 3 Grundtilskud. 3 Bygningstilskud. 4 Årselever,

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

NOTAT undervisning i hjemmet

NOTAT undervisning i hjemmet NOTAT undervisning i hjemmet 1 Indledning Som hjemmeunderviser hører man under Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v., og man skal naturligvis sørge for, at ens undervisning, uanset

Læs mere

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog Hørsholm Kommune Rådhuset, Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Eunomia Eunomia er navnet på portalen til Fordelingssekretariatets

Eunomia Eunomia er navnet på portalen til Fordelingssekretariatets Vores virksomhed og opgaver Fordelingssekretariatet er en selvejende institution, der blev oprettet den 1. juli 2003. Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 024-08 J.nr. 08-866-15 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere