Udmøntning af satspuljen for 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udmøntning af satspuljen for 2010"

Transkript

1 Udmøntning af satspuljen for oktober 2009 Styrket indsats mod ungdomskriminalitet 1 Helhedsorienterede gadeplansindsatser 19,0 33,9 42,8 41,8 2 Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge 5, P 3 Styrket uddannelsesindsats og forbedret udslusning og opfølgende støtte i forhold til løsladte unge (Kriminalforsorgen) 4,5 9,0 9,0 9,0 P 4 Styrket uddannelsesindsats og forbedret udslusning og opfølgende støtte i forhold til løsladte unge (udslusning) 6,0 17,0 17,0 17,0 P 5 Screening af unge i Kriminalforsorgens institutioner 0,4 0,8 0,8 0,8 P 6 Screening af unge på sikrede institutioner 1,6 3,2 3,2 3,2 P 7 Retspsykiatri og styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge 1,0 1,0 1,0 1,0 P 8 Udvikling af SSP-samarbejdet 1,6 3,2 3,2 3,2 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 Skriftlig underretning af de sociale myndigheder om kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge (overtrædelse af lov om euforiserende stoffer) Mentorordninger for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge, herunder unge indsatte (Kriminalforsorgen) (undersøgelser og udredning af unge i varetægtssurrogat) (forbehandlingsprogram til unge i varetægtssurrogat) (forbehandlingsprogram til unge i varetægtsfængsling) Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer som standardtilbud i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer som standardtilbud i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger ,0 6,0 6,0 6,0 1,2 1,2 1,2 1,2 3,3 3,3 3,3 3,3 1,5 1,5 1,5 1,5 3,0 3,0 3,0 3,0 1,8 1,8 1,8 1,8 16 Øget brug af familierådslagning og netværksmøder 4, P 17 Særligt afsoningstilbud til unge 1,1 1,1 1,1 1,1 P 18 Ungesamråd i alle politikredse 3,2 6,5 6,5 7,5 19 Mulighed for tilbageholdelse i 14 dage 3, P 20 Mulighed for undersøgelse af den unges person og opholdsrum på åbne anbringelsessteder 0,1 0,1 0,1 0,1 P 21 Indførelse af ny type af ikke-sikret institution med øgede magtbeføjelser 20,0 9,0 9,0 9,0 22 Evaluering af ny institutionstype , Sikring af konsekvent kommunal indsats over for kriminelle unge (Ankestyrelsen) 3 årig model Sikring af konsekvent kommunal indsats over for kriminelle unge (VISO) 3,9 7,7 7,7 3,9 2,5 5,0 5,0 5,0 25 Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet 1,6 0,3 0,3 0,3 I alt 95,3 114,6 123,5 120,7

2 2 Psykiatri, sundhed og forebyggelse P 26 Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud 10,0 20,0 20,0 20,0 P 27 Udbygning af opsøgende psykiatriteams og tvungen opfølgning 45,0 65,0 75,0 70,0 P 28 Styrket indsats over for selvmordstruede, herunder over for personer, der har forsøgt selvmord 7,0 7,0 7,0 12,0 29 Afstigmatiseringskampagne 12, Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt (skolebussen) 1,6 1,7 1,7 1,8 31 Forsøg med Den gode psykiatriske afdeling inkl. evaluering i ,0 10,0 2,0 - P 32 Styrket indsats i retspsykiatrien 65,3 65,3 65,3 65,3 33 Pulje til støtte og bistand til personer med debuterende sindslidelser 8, Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet 20,0 25,0 25,0 25,0 35 Børns trivsel i udsatte familier med overvægt el. andre sundhedsrisici 16,0 10,0 10,0 10,0 36 Forøgelse af puljen til fremme af seksuel sundhed (2008-aftalen) 5,0 5,0 5,0 5, Forøgelse af puljen til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 30,5 9,3 9,3 9,2 Styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling 10,0 5,0 5,0 7,0 I alt 250,6 223,3 225,3 225,3 Udsatte grupper 39 Styrket indsats for sindslidende 35,0 35,0 35,0 35,0 P 40 Frivilligcentre 20,0 20,0 20,0 20,0 41 Pulje til udvikling af udsatteråd 3, Undersøgelse af prostitution 4, Forsøg med botilbud til prostituerede 5,0 5,0 5,0 5,0 44 EU's fattigdomsår 3, Anonym behandling af stofmisbrugere 6,0 5,0 5,0 0,5 46 Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb 12, * 47 Støtte til private ansøgere til overgang og drift 71,6 68,6 48,6 39,2 48 Udviklingspulje til nye private ansøgninger 16,3 3,7 10,0 10,0 49 Udviklingpulje ældreområdet 8,5 0,5 5,5 7,5 P 50 Styrkelse af behandlingsgarantien i fængslerne 10,0 10,0 10,0 10,0 51 Afgiftning i Kriminalforsorgen 6, P 52 Lægeordineret heroin 1,6 1,6 1,6 1,6 I alt 202,8 149,4 140,7 128,8 P 53 Udsatte børn og unge Merudgifter til første del af Barnets Reform - kontinuitet i anbringelser og psykologhjælp (efterregulering) 12,9 7,7 9,7 11,0 * 54 Ramme til Barnets Reform inkl. omdisponeringer 240,1 257,5 218,0 212,0 55 Fritidspas 20,0 20,0 20,0 20,0 P 56 Børnerådet 3,0 3,0 3,0 3,0 57 Tværfaglig sagsbehandling i komplicerede samværssager 10,2 10, Parrådgivning 2,5 2,5 2,5 2,5 59 Forsøgsordning med åben skolepsykologordning 2,0 2,0 - - I alt 290,7 302,9 253,2 248,5

3 3 Handicappede P 60 Vederlagsfri fysioterapi 140,6 140,6 140,6 140,6 P 61 Klinisk kvalitetsdatabase (WebSyn) vedr. synshandicap 2,1 2,1 2,1 2,1 P 62 Merudgifter til forbedring af løn- og ansættelsesvilkår for handicaphjælpere (efterregulering) 15,5 13,9 13,9 13,9 P 63 Nettogevinst ved beskyttet beskæftigelse 2,5 3,7 3,7 3,7 64 Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering 15,0 15,0 15,0 15,0 65 Behandling for overgreb - personer med kognitive handicap 1,5 1,5 1,5-66 Videreførelse af tilgængelighedsrådgivningen på Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) 5,5 5,5 5,5 5,5 I alt 182,7 182,3 182,3 180,8 Svage grupper på arbejdsmarkedet 67 Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet (pulje) 1,3 4,8 5,8 10,8 68 Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse 13, Det nationale og de regionale netværk af virksomheder 3,5 4,0 4,0 4,0 70 Projekt High Five 10,0 10, Center for Livsnavigation 2,6 2,6 2,5 2,5 72 Fleksicurity for personer med funktionsnedsættelse 1,6 1,6 1,7 1,7 73 Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet 3,0 3,0 6,0-74 Selvaktiveringsgrupper for seniorer 2,0 6,0 6,0 6,0 75 Støtte til handicappede (pulje) - 2,6 14,0 15,0 76 Initiativer for personer med psykiske lidelser (pulje) 2,0 8,0 - - I alt 39,0 42,6 40,0 40,0 Integration 77 Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet 10,0 10,0 10,0 10,0 78 Udvidet tidlig indsats over for udsatte nydanske børn 8,0 8,0 8,0 8,0 79 Kampagnen Brug for alle unge - 2, Alternative skoleforløb for nydanske børn og unge 3,0 3,0 3,0 3,0 81 Integrationsindsats for nydanske børn og unge i udsatte boligområder 8,0 8,0 8,0 8,0 82 Demokratisk medborgerskab og ligebehandling 5,0 5,0 5,0 5,0 83 Forpligtigende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde 20,5 23,5 25,5 25,5 84 Hjælp til handlede kvinder og marginaliserede udlændinge (KIT) 0,5 0,5 0,5 0,5 I alt 55,0 60,0 60,0 60,0 Øvrige initiativer 85 Fremme af ligestilling (pulje) 5,0 5,0 5,0 5,0 86 Ligestilling for personer med indvandrerbaggrund 2,0 2,0 2,0 2,0 87 Center Mod Menneskehandel - 5, Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet 7, Tosprogede og specialundervisning 0, IT-begrebs- og forståelsesredskab til Sosu-uddannelsen 1,5 0, Ligetil.nu 1,5 1,5 2,0 -

4 4 92 Ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse- og stavevanskeligheder (udvidelse/fortsættelse af forsøg) 4,1 3,9 4,6-93 Fra dygtiggørelse og myndiggørelse til selvforsørgelse 3,0 3,0 3,0 1,5 94 IT-rygsække til læse/stavesvage elever 0, ,5 95 Interaktivt undervisningsmiljø 0, Faglig mentor 0,4 0,4 0,4-97 Øget trivsel og indlæringsevne blandt unge med læse- og skrivevanskeligheder 1,0 0, Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser ,0 33,0 99 Netværkslokomotivet 1,9 4,8 5,0 5,7 100 Læse- og stavesvage unge (pulje) ,3 101 Lokal integration af førtidspensionister (pulje) 3,0 5,0 5,0 5,0 I alt 32,5 32,4 60,0 60, Omprioriteringer Omprioriteringer fra konto Opfølgning på anbringelsesreformen, inkl. PL Omprioritering fra konto Indsatsen overfor de mest udsatte 0-3 årige, inkl. PL Omprioritering fra konto vedr. opfølgning på lovændring (lov nr. 466), inkl. PL Omprioritering fra konto Pulje til socialt udsatte grupper, inkl. PL -9, , ,2-5, , Omprioritering fra konto vedr. kollegiepuljen -13,2-16, Omprioritering fra konto Europæisk år for lige muligheder, inkl. PL Omprioritering fra konto Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet, inkl. PL Omprioritering fra konto De svageste grupper på arbejdsmarkedet, inkl. PL Omprioritering fra konto Personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse, inkl. PL -0, , , , PL-korrektion vedrørende nr , Omprioritering fra konto Pulje modelkommuneprojekt "narkoen ud af byen", inkl. PL Omprioritering fra konto Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien, inkl. PL Omprioritering fra konto Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser, inkl. PL -0, , , Omprioritering fra konto Udsatte voksne, inkl. PL Omprioritering fra konto Pulje til styrkelse af den sundhedsfaglige indsats, inkl. PL Omprioritering fra konto Handleplan for hjemløse, inkl. PL Omprioritering fra konto Videreuddannelse af personale beskæftiget med utilpassede børn og unge Omprioritering fra konto Pulje til socialt udsatte grupper, inkl. PL -10, , , ,

5 5 120 Omprioritering fra konto Indsats over for unge hashmisbrugere, inkl. PL -1, Omprioritering fra konto Social aktivering, inkl. PL -10, Omprioritering fra konto Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet, inkl. PL -0, Omprioritering fra konto Opfølgning på hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark, inkl. PL -1, Omprioritering fra konto Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år, inkl. PL -41, I alt -212,4-22,5 - - Satspuljen i alt, nettotræk på satspuljen 936,2 1085,0 1085,0 1064,1 P angiver, at initiativet indebærer et permanent træk på satspuljen. * Initiativerne indeholder både midlertidige og permanente projekter.

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: Udmøntning af satspuljen for 2010 (29. oktober 2009) Aftale om udmøntning

Læs mere

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet 28.oktober 2009 Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt

Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt Samlet oversigt over de enkelte satspuljeaftaler Aftale 2006 2007 2008 2009 2010 I alt Region Hovedstaden 16,9 104,6 105,6

Læs mere

Udmøntning af satspuljen for 2006

Udmøntning af satspuljen for 2006 Udmøntning af satspuljen for 2006 Nr. Initiativ 2006 2007 2008 2009 Ældre 1 Plejeboliggaranti 152,4 176,1 181,2 26,6 2 Genoptræning 5,0 3,3 6,3 0,0 3 Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation

Læs mere

Satspuljen - projektoversigt: 2013 til 2018

Satspuljen - projektoversigt: 2013 til 2018 Satspuljen - projektoversigt: 2013 til 2018 Beløb er angivet i mio. kr. uden PL-regulering. Ved fremregning skal beløbene tillægges PL-regulering fra de enkelte projekters puljeår og frem til opgørelsesåret

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Styrkelse

Læs mere

Satspuljen - projektoversigt: 2014 til 2019

Satspuljen - projektoversigt: 2014 til 2019 6 2011 35 b Permanent Indsamle og formidle viden om mennesker med handicap 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 06.11.11 6 2011 35 d Permanent Overvågning af FN Handicapkonvention 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 06.11.11 10

Læs mere

Nr. Initiativ 2005 2006 2007 2008

Nr. Initiativ 2005 2006 2007 2008 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2005 Der er den 3. november 2004 indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2005. Udmøntningen af satspuljen sker i overensstemmelse med nedenstående oversigt.

Læs mere

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet 30.oktober 2008 Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Satspuljen - projektoversigt: 2011 til 2016

Satspuljen - projektoversigt: 2011 til 2016 Satspuljen - projektoversigt: 2011 til 2016 Beløbene er angivet i mio. kr. uden pl-regulering. Hvis beløbene skal regnes frem til niveauet i indeværende finansår, skal de tillægges pl-regulering fra puljeåret

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Indsatsen over for mennesker med sindslidelser Forebyggelse målrettet særligt udsatte grupper Udsatte grupper Handicappede

Indsatsen over for mennesker med sindslidelser Forebyggelse målrettet særligt udsatte grupper Udsatte grupper Handicappede Regeringen Socialdemokraterne Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Det Radikale Venstre Liberal Alliance 26. oktober 2009 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2010-2013 Partierne bag aftalen

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Forsøgsordning med screening af indsatte for somatiske sygdomme ( ) ,5 1,5 1,5

Forsøgsordning med screening af indsatte for somatiske sygdomme ( ) ,5 1,5 1,5 Pgf Perma nent DUT Pulje År Projekt- Nummer Underprojekt ProjektBeskrivelse Finanslovskonto 2010 i mio 2011 i mio 2012 i mio 2013 i mio 6 SAND 2011 35 b Mere viden om mennesker med handicap- styrkelse

Læs mere

Notat. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet har afgivet sin betænkning. Dato: 22. september 2009/jru

Notat. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet har afgivet sin betænkning. Dato: 22. september 2009/jru Notat Dato: 22. september 2009/jru Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet har afgivet sin betænkning Justitsministeriet nedsatte i slutningen af 2007 en kommission, der fik til opgave at foretage

Læs mere

Aftale om satspuljen på det social-, børne og integrationspolitiske område

Aftale om satspuljen på det social-, børne og integrationspolitiske område Punkt 7. Aftale om satspuljen på det social-, børne og integrationspolitiske område 2014-2017. 2014-2343. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering,

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til kriminalitetstruede børn og unge

Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til kriminalitetstruede børn og unge Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att: Ellinor Colmorten og Dan Holmgreen Dato: 20/1-10 /hado Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

Oversigt over igangværende og afsluttede analyser i Social- og Integrationsministeriet

Oversigt over igangværende og afsluttede analyser i Social- og Integrationsministeriet Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 202 Offentligt Oversigt over igangværende og afsluttede analyser i Social- og Integrationsministeriet Afsluttede analyser i Social- og Integrationsministeriet

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Igangværende projekter med adresse i, der får støtte fra satspuljen på SIMs område 10-09-2012

Læs mere

Sammenfatning af kommissionens forslag

Sammenfatning af kommissionens forslag Sammenfatning af kommissionens forslag Nedenfor gengives i oversigtsform kommissionens generelle anbefalinger og konkrete forslag. Afsnit Anbefaling Forslag 2.2.1.1 Præcisering af kommunernes ansvar for

Læs mere

Initiativer vedrørende forebyggelse

Initiativer vedrørende forebyggelse Initiativer vedrørende forebyggelse Temadag om ungdomskriminalitet Hva gør vi ved det 11. December 2008 Geert Jørgensen Konkrete initiativer under overvejelse Tidlig, helhedsorienteret, tværsektoriel og

Læs mere

Socialpolitik. for Randers Kommune 2009-2013

Socialpolitik. for Randers Kommune 2009-2013 Socialpolitik for Randers Kommune 2009-2013 Forord En klog person har sagt: Visioner uden handling er blot en drøm. Handling uden visioner får bare tiden til at gå. Visioner sammen med handling kan ændre

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

Udmøntning af satspuljen for 2006 (7. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November

Udmøntning af satspuljen for 2006 (7. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om: Udmøntning af satspuljen for 2006 (7. november

Læs mere

Udmøntning af satspuljen for 2012

Udmøntning af satspuljen for 2012 Udmøntning af satspuljen for 2012 23. november 2011 Tabel 1 Aftale om udmøntning af satspuljen 2012 Nr. P/DUT Initiativ 2012 2013 2014 2015 2016 Psykiatrien skal opprioriteres 1 P Hurtigere hjælp til børn

Læs mere

Styrket indsats på det sociale område i finanslovsaftalen

Styrket indsats på det sociale område i finanslovsaftalen Styrket indsats på det sociale område i finanslovsaftalen Tiltag Beskrivelse Relevans Bedre boligforhold og rimelig husleje for unge Udvidelse af ommærkningsordning: boligorganisationer og kommuner kan

Læs mere

Puljeår/Projektnr. Formål og Paragrafhenvisning 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Puljeår/Projektnr. Formål og Paragrafhenvisning 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Oversigt over satspuljebeløb for periode 2003-2008. 28.Maj 2004 Side 1 8 Økonomi- og Erhvervsministeriet ( incl. tidligere 14 Boligministeriet og 26. Erhvervsministeriet) 1996/28 P Statsstøtte til etablering

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet 07-11-2016 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger med beskæftigelsesordførerne fra Venstre,

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Nyt fra Socialstyrelsen Ny organisering i Socialstyrelsen - kriminalitetsområdet

Læs mere

Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2017

Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2017 Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2017 Ansøgningspuljens navn Finanslovskonto Forventet udmeldingskvartal Forventet udmøntningskvartal Formål og ansøgerkreds

Læs mere

Tabel 1 Aftale om udmøntning af satspuljen 2013

Tabel 1 Aftale om udmøntning af satspuljen 2013 Tabel 1 Aftale om udmøntning af satspuljen 2013 Nr. P/D Initiativer (Mio. kr., 2013-priser) 2013 2014 2015 2016 2017 Førtidspension og fleksjob 1 Opstartsstøtte til rehabiliteringsteams, jf. 17.46.78.10

Læs mere

14. november 2011. Aftale om satspuljen på det sociale område 2012-2015

14. november 2011. Aftale om satspuljen på det sociale område 2012-2015 14. november 2011 Aftale om satspuljen på det sociale område 2012-2015 Partierne bag satspuljeforliget, Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

Satspuljen - projektoversigt: 2015 til 2020

Satspuljen - projektoversigt: 2015 til 2020 6 2011 35 b Permanent Overvågning af FN's handicapkonvention Overvågning af FN's handicapkonvention 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 06.11.11 6 2011 35 d Permanent Overvågning af FN's handicapkonvention Overvågning

Læs mere

En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan?

En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan? En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan? Almannastovens 40 års jubilæum Knud Aarup Direktør for Socialstyrelsen 8. maj 2015 Hvad vil jeg sige noget om? 1. Socialsektoren og dens betydning

Læs mere

Udmøntning af satspuljen for 2011 (1. november 2010)

Udmøntning af satspuljen for 2011 (1. november 2010) Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om: Udmøntning af satspuljen for 2011 (1. november

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 22. februar 2008. Aftale om satspuljen på på sundhedsområdet 2008-2011

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 22. februar 2008. Aftale om satspuljen på på sundhedsområdet 2008-2011 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 22. februar 2008 Aftale om satspuljen på på sundhedsområdet 2008-2011 Partierne bag aftalen ønsker med udmøntningen at styrke indsatsen på sundhedsområdet overfor

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik 2008/1 BSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. november 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

BØRNERÅDETS SYN PÅ LOVFORSLAGET OM

BØRNERÅDETS SYN PÅ LOVFORSLAGET OM Indenrigs- og Socialministeriet Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 22. januar 2010 Vedrørende j.nr. 2009-7683 BØRNERÅDETS SYN PÅ LOVFORSLAGET OM UNGDOMSKRIMINALITET Høringssvar til forslag

Læs mere

Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2018

Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2018 Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2018 Socialstyrelsen udmelder og udmønter 30 ansøgningspuljer i Ansøgningspuljerne er i denne kalender oplistet ud

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

finansiering Nedbringelse af ventelisten for botilbud til psykisk syge finansiering

finansiering Nedbringelse af ventelisten for botilbud til psykisk syge finansiering Målgruppeområ de Periode Titel Titel Emne Projekttype Målgruppe 2 Kontor Formål Bemærkninger Brutto komm ekstern 2000-2014 Projekt Portugalsgade Botilbud Botilbud Sindslidende DU Udsatte 2001-2014 Projekt

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

27. oktober 2015. Aftale om satspuljen på social- og indenrigsområdet 2016-2019

27. oktober 2015. Aftale om satspuljen på social- og indenrigsområdet 2016-2019 27. oktober 2015 Aftale om satspuljen på social- og indenrigsområdet 2016-2019 Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti

Læs mere

Udmøntning af satspuljen for 2016 (30. oktober 2015) Aftaler om finansloven for 2016 November 2015 77

Udmøntning af satspuljen for 2016 (30. oktober 2015) Aftaler om finansloven for 2016 November 2015 77 Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Udmøntning af satspuljen for

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Indsatser mod misbrug til unge og voksne

Indsatser mod misbrug til unge og voksne Temaoplæg Udvalget for Velfærd Sundhed Indsatser mod misbrug til unge og voksne Kristian Jepsen, Center for Socialt Udsatte - CSU & John Voigt Jensen, Ungecentret 28.1.2015 1 Indsatser mod misbrug til

Læs mere

Udmøntning af satspuljen for 2016 (30. oktober 2015)

Udmøntning af satspuljen for 2016 (30. oktober 2015) Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Udmøntning af satspuljen

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Satspuljen udgør i 2018 omkring 770 mio. kr., og regeringen lægger op til udmøntning af over 3 mia. kr. i perioden

Satspuljen udgør i 2018 omkring 770 mio. kr., og regeringen lægger op til udmøntning af over 3 mia. kr. i perioden Notat 2. oktober 2017 Regeringens oplæg til udmøntning af satspuljen 2018 Satspuljen afsættes hvert år til initiativer inden for social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Initiativerne har til formål

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Hvert år anvendes omkring 15 mia. kr. på anbringelser og forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge. Nogle af indsatserne skal forebygge,

Læs mere

Børne- og skoleudvalget

Børne- og skoleudvalget Børne- og skoleudvalget Mandag den 12. januar 2015 CBUs Administration CBU CBU s Administration: FrontTeamet Sagsbehandlere 8 heraf 2 i vagt i Rådmandshaven Forebyggende rådgivere 2 på skolerne Teamchef

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug

Læs mere

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik 2016-2018 Lovgivningsmæssig baggrund Januar 2006 trådte Anbringelsesreformen i kraft. Anbringelsesreformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Forlig om satspuljen 2002 udsatte grupper og handicappede ( )

Forlig om satspuljen 2002 udsatte grupper og handicappede ( ) Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Kristeligt Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om: Forlig om satspuljen 2002 udsatte grupper

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Mentorskabets muligheder på arbejdsmarkedet

Mentorskabets muligheder på arbejdsmarkedet Mentorskabets muligheder på arbejdsmarkedet Anette Hansen, seniorkonsulent Odense den 12. september 2013 Anette Hansen Seniorkonsulent Mail: ah@cabiweb.dk Mobilnr. 40 38 54 74 Side 2 Fastholdelse og indslusning

Læs mere

Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde

Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde Job & Velfærd - Organisering Kilde: Jobindsats Fakta om Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Kom i form med Barnets Reform Barnets reform v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Hvorfor Barnets Reform? Stor politisk bevågenhed Det koster mange penge Det griber

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

N O TAT. Finanslov for 2010

N O TAT. Finanslov for 2010 N O TAT Finanslov for 2010 Regeringen og Dansk Folkeparti har den 11. november indgået en samlet aftale om finansloven for 2010. Der blev forinden indgået en række delforlig, hvor flere partier står bag

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle Punkt 7. Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle maj 2012. 2012-24166. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering

Læs mere

Departementet for Familie og Justitsvæsen. Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni

Departementet for Familie og Justitsvæsen. Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni Den sociale indsats er afgørende i det videre arbejde Den sociale indsats i Grønland bygger på 2 grundlæggende indsatser: En social indsats, der sikrer rimelige grundvilkår

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II 1. IDENTIFIKATION AF DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT CCI Betegnelse Version 2015.0 Rapporteringsår

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: Udmøntning af satspuljen for 2009 (3. november 2008) Aftale om udmøntning

Læs mere

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013 Integration Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed juni 2013 Forord Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer.

Læs mere

Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Næstved Kommune i budget 2016

Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Næstved Kommune i budget 2016 sag nr. 00.30.10-Ø00-1-15 Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Kommune i budget 2016 Der er en bagatelgrænse på 0,02% af politikområdets nettobudget for ændringer samlet.

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

Formål og ansøgerkreds for ansøgningspuljen. Ansøgningspuljens navn Finanslovskonto Forventet udmeldingskvartal. Forventet udmøntningskvartal

Formål og ansøgerkreds for ansøgningspuljen. Ansøgningspuljens navn Finanslovskonto Forventet udmeldingskvartal. Forventet udmøntningskvartal Ansøgningspuljens navn Finanslovskonto Forventet udmeldingskvartal Forventet udmøntningskvartal Formål og ansøgerkreds for ansøgningspuljen Pulje til etablering af nye frivilligcentre (ETFRI 2016) 15.13.28.90.

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Kvalitetsstandard behandling, Lov om Social Service 11, stk. 3

Kvalitetsstandard behandling, Lov om Social Service 11, stk. 3 Kvalitetsstandard behandling, Lov om Social Service 11, stk. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Integration og Demokrati J.nr december 2014

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Integration og Demokrati J.nr december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Integration og Demokrati J.nr. 2014-8394 18. december 2014 Fremsat den af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 27. oktober 2008. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2009-2012

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 27. oktober 2008. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2009-2012 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 27. oktober 2008 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2009-2012 1. Indsats overfor mennesker med sindslidelser 1.1 Udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien

Læs mere

Indsats- og Anbringelsespolitik

Indsats- og Anbringelsespolitik Indsats- og Anbringelsespolitik Retning for arbejdet med udsatte børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2018 INDLEDNING LOVGIVNINGSMÆSSIG BAGGRUND INDHOLD Indledning... 2 Lovgivningsmæssig baggrund... 3

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Satspuljen - projektoversigt 2016 til 2021

Satspuljen - projektoversigt 2016 til 2021 Satspuljen - projektoversigt 2016 til 2021 Paragraf 06 2011-35-b Permanent Overvågning af FN's handicapkonvention Overvågning af FN's handicapkonvention 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 06.11.11.10 06 2011-35-d

Læs mere

Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 3. Informationsmøde den 14. juni 2012

Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 3. Informationsmøde den 14. juni 2012 Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 3 Informationsmøde den 14. juni 2012 Program Brug for alle et nyt initiativ Ved Beskæftigelsesregionen Formål med initiativet, elementerne

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2011-2014

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2011-2014 Regeringen 15. oktober 2010 Socialdemokraterne Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Det Radikale Venstre Liberal Alliance Kristendemokraterne Delaftalen på sundhedsområdet, som er indgået i dag, er

Læs mere

Bilag 3. Budget og Analyse, august 2015 Budget 2016 - Lov og Cirkulæreprogrammet opgjort på udvalg

Bilag 3. Budget og Analyse, august 2015 Budget 2016 - Lov og Cirkulæreprogrammet opgjort på udvalg Budget og Analyse, august 2015 Budget 2016 - Lov og Cirkulæreprogrammet opgjort på udvalg I efterfølgende oversigt er virkningen af lov- og cirkulæreprogrammet opgjort som Horsens Kommunes andel (1,5 %)

Læs mere

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde Aalborg Kommune giver tilskud til frivilligt, socialt arbejde jf. Servicelovens 18 og Aalborg Kommunes retningslinjer. Der kan søges to gange om året: Den 15. oktober og den 15. april. Foreninger, der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje 2009/1 LSF 166 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2009-7683 Fremsat den 17. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur 24. november 2015 Målgrupper 1 Borgere med autisme og svær spiseforstyrrelse Målgruppen omfatter borgere, hvor kombinationen af autisme og spiseforstyrrelse

Læs mere