skab alternativ til banderne Nabohjælp forhindrer indbrud Forældre er en vigtig ressource

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "skab alternativ til banderne Nabohjælp forhindrer indbrud Forældre er en vigtig ressource"

Transkript

1 skab alternativ til banderne 2 Nabohjælp forhindrer indbrud 12 Forældre er en vigtig ressource 17

2 Det Kriminalpræventive Råd Polititorvet København V Ansvarshavende redaktør: Sekretariatschef Anna Karina Nickelsen Tryk: MercoPrint, Køge Fotos: s. 3, 5, 12, 13, 20 og 21 Skovdal & Skovdal s. 6, 7 og 8: Ulla Skov s. 9, 10, og 16 : Colourbox s. 15: Lisbeth Holten Oplag: 1000 DKRnr: ISBN: April 2015 Kopiering tilladt med kildeangivelse

3 Indhold Skab alternativer til banderne 2 Rocker- og banderelateret kriminalitet 4 Nabohjælp forhindrer indbrud 12 Byplanlægning 14 kærestevold 16 Forældre er en vigtig ressource 17 DKR Støtter 18 DKR s organisation 19 Plenarforsamlingen 19 Forrretningsudvalget 20 Sekretariatet 21 By- og boligudvalget 22 Borgerudvalget 22 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget 22 Udvalget for børn og unge 23

4 2 årsberetning 2014 VI SKAL INVITERE DE UNGE IND I SAMFUNDETS FÆLLES- SKAB, SÅ DE FÅR ET ALTERNATIV TIL BANDEMILJØERNE. Skab alternativer til banderne Et af DKR s helt store indsatsområder det seneste år, har været forebyggelse af rocker- og bandekriminalitet. Det er et vigtigt område, fordi rocker- og bandekriminaliteten skaber stor utryghed blandt borgerne, og fordi banderne står for en meget stor del af den voldsomme kriminalitet. Derfor er det værd at beskæftige sig med for DKR. Mange aktører har en aktie i at forebygge banderelateret kriminalitet. Det er fora som kreds- og lokalråd, banderåd, taskforce-grupper og forskellige konkrete projekter. Hertil kommer andre relevante aktører som lokale boligområder og boligforeninger, som også ser det som en del af deres opgave. Det er dejligt, at så mange tager initiativ og er aktører på området, men der mangler måske en god koordinering og en klar opgavefordeling mellem disse mange aktører. I de seneste år er der blevet sat mange projekter i gang for at forebygge tilgangen til rocker- og bandemiljøer, og projekterne skal fortsat være der. Der har dog været mindre opmærksomhed på de organisatoriske og rammemæssige forhold, og det har derfor været DKR s naturlige fokus i Her i starten af 2015 har vi offenliggjort en Hvidbog, som samler op på alle de gode input og anbefalinger, vi har fået igennem året. Politikere skal kende DKR DKR s styrke ligger i både at kunne formidle viden fra forskningen, understøtte praksisfeltet med rådgivning og have en god kontakt til politikere og beslutningstagere, som har indflydelse på rammerne for det kriminalitetsforebyggende arbejde. Vi har i 2014 gjort meget ud af at have en god dialog med politikere, som efterspørger viden og anbefalinger til det forebyggende arbejde. Vi har bl.a. været til stede på Bornholm til Folkemødet og inviteret til politiske debatter og høringer på Den Kriminalpræventive Dag og på Christiansborg. Vi har dog samtidig holdt fast i det gode samarbejde med vores stærke netværk i kommunerne, hos politiet og blandt vores mange medlemsorganisationer og øvrige samarbejdspartnere. Den Kriminalpræventive Dag, hvor kriminalpræventive fagfolk og eksperter var samlet omkring temaet Godt på vej uden om banderne, tiltrak flere end 800 deltagere. Det er dejligt at se det store engagement, som findes i alle kroge af landet, og vi er glade for, at DKR kan være med til at understøtte samarbejde og udvikling af netværk i det kriminalitetsforebyggende felt. Indbrud og nabohjælp DKR s arbejde i 2014 har ikke kun været koncentreret om bandekriminalitet. Der er andre vigtige emner, som påkalder sig opmærksomhed. Indbrud og nabohjælp er stadig kerneområder for DKR, og vi arbejder forsat med at motivere borgerne til at beskytte sig mod indbrud. Vi har bl.a. spurgt tidligere indbrudstyve om, hvordan de udvælger indbrudsegnede boliger. Deres svar bekræfter, at indbrudstyvenes største skræk er opmærksomme naboer, og at nabohjælp derfor er et vigtigt redskab mod indbrud. Vi kan her i starten af 2015 fejre, at vi er på vej mod tilmeldte på DKR og TrygFondens nabohjælpshjemmeside. Det falder sammen med at indbrudstallet er faldet markant i 2014, og det vil vi gerne tage en smule af æren for. Vi er sikre på, at borgernes nabohjælp og den større opmærksomhed på hinandens boliger er en medvirkende faktor. Forældrefiduser Forældre til børn i indskolingen er en kæmpe ressource i arbejdet med trivsel og et godt socialt liv i klasserne,

5 men forældrene er usikre på, hvordan de kan hjælpe. DKR og TrygFondens Forældrefiduser gør det nemmere at tage skridtet fra holdning til handling. Kærestevold Nogle unge er meget sårbare og i risiko for at ende i et voldeligt kæresteforhold. Det er stadig et fokuspunkt for os at få de unge til at snakke om egne grænser og hvordan man er en god kæreste. I 2014 har vi relanceret vores hjemmeside om emnet, og den samlede rådgivning findes på forvildmeddig.dk. Byplanlæggere kan forebygge kriminalitet Der bruges milliarder på at renovere almene boligområder, og i DKR mener vi, at man i højere grad kan tænke kriminalitetsforebyggelse ind i dette arbejde. DKR har igennem tre år samarbejdet med TrygFonden om et projekt, hvor der er indsamlet viden om bymiljøets betydning for kriminalitet, og hvor byplanlæggere i fem kommuner er uddannet i kriminalpræventiv byplanlægning. Resultaterne, viser, at det kan betale sig at investere i kriminalpræventiv renovering og planlægning. Det er vigtig viden i forbindelse med regeringens boligforlig, hvor der skal investeres 16 milliarder i renovering af almene boligområder fra 2017 til De penge skal investeres i at skabe tryghed og velfærd for beboerne, og her kan den nye viden komme kommunerne til gode. Hvis vi kombinerer den nye viden om kriminalpræventiv byplanlægning med sociale forebyggelsesindsatser, kan vi nå virkelig langt. Cybercrime I 2015 tager DKR for alvor hul på et nyt område, når vi på Den Kriminalpræventive Dag sætter fokus på cybercrime. Vi vil udforske området nærmere og have en dialog med fagfolk og eksperter for på den måde at kunne formidle den bedste viden og anbefalinger. Vi glæder os til samarbejdet med vores stærke netværk og gode samarbejdspartnere, som i sidste ende er med til at tegne DKR s arbejde og udbrede vores rådgivning. Linda Nielsen formand for Det Kriminalpræventiv Råd MANGE HAR ET UKLART BILLEDE AF, HVAD CYBERCRIME ER, OG HVORDAN MAN KAN BESKYTTE SIG MOD DET. DKR VIL I 2015 AFDÆK- KE INTERNETTETS FALDGRUBER OG SE PÅ, HVORDAN PRIVATPERSO- NER OG MYNDIGHEDER BEDST KAN FOREBYGGE IT-KRIMINALITET. VI SKAL STADIG UDNYTTE NETTETS FANTASTISKE MULIGHEDER, MEN VI SKAL GØRE DET PÅ EN FORNUFTIG OG SIKKER MÅDE.

6 4 årsberetning 2014 STANDARDLØSNINGER DUER IKKE, HVIS VI VIL FOREBYGGE RE- KRUTTERINGEN TIL BANDER. VI SKAL LAVE SKRÆDDERSYEDE OG LOKALE LØSNINGER, MEN DET KRÆVER, AT DER ER EN KLAR ROL- LE- OG ANSVARSFORDELING PÅ TVÆRS AF ALLE DE AKTØRER, DER ER INVOLVERET. Kim Hansen, Formand for DKR s udvalg for Børn og Unge Rocker- og banderelateret kriminalitet I første del af året har DKR primært kigget på konkrete indsatser og forebyggende metoder, mens vi i anden del af året har haft fokus på organisering og rammevilkår for den forebyggende indsats mod rocker- og banderelateret kriminalitet. Det gjorde vi i 2014 Februar viden om forebyggelse DKR skabte sig et overblik over rockerog bandekriminalitet, både i forhold til problemets omfang, kriminaliteten, årsagerne, medlemmernes profil og baggrund samt forebyggende metoder. Denne viden er fundamentet for det videre arbejde og indgår som en del af Hvidbogen til regeringen. Forebyggelse af Ungdomskriminalitet DKR og TrygFonden samlede i første halvdel af året en række kommunale nøglepersoner til et seminar og en uddannelsesdag om forebyggelse af Ungdomskriminalitet. Arrangementerne var en del af et pilotprojekt, som skulle afdække, hvad nøglepersonernes behov er for at kunne basere kommunernes kriminalitetsforebyggende arbejde på den bedst mulige viden. Arrangementerne er evalueret, og deltagernes tilbagemeldinger er brugt til at tilrette projektet, som i 2015 udrulles til hele landet. April Den Kriminalpræventive Dag deltagere mødte op til årets største kriminalpræventive arrangement for at høre om nogle af de mange indsatser, der kan forebygge at unge til FEBRUAR APRIL JUNI Fakta og viden dkr samlede et overblik over viden og fakta om forebyggelse af rockerog bandekriminalitet. Forebyggelse af ungdomskriminalitet Pilotprojekt for kommunale nøglepersoner. den kriminalpræventive dag 2014: Godt på vej - uden om banderne folkemødet 2014: Godt på vej - uden om banderne

7 Overskriften for Den Kriminalpræventive Dag var Godt på vej uden om banderne. Her var der bl.a. overrækkelse af Den Kriminalpræventive Pris, som gik til Bag om blokken - vandrehistorier fra Gellerup (tv). Arrangementet er en god lejlighed til at høre faglige indlæg og møde andre praktikere og fagfolk, bl.a. på de mange messsestande. trækkes af bandemiljøer. Dagen bød på faglige indlæg, bl.a. om unge mænds hverdag i bandegrupperinger i Danmark, og hvordan trivsel i familien, skolen og blandt vennerne kan hjælpe unge til at modstå en negativ udvikling. Der var desuden indlæg om skoleliv og mobning, marginalisering og skolevrede, om livet på gaden som en risikofaktor og om online-liv og de unges adfærd på nettet. Et panel af toneangivende politikere og debattører gav desuden deres bud på, hvordan vi tilbyder udsatte unge gode fremtidsmuligheder og giver banderne modstand. I panelet var daværende justitsminister Karen Hækkerup (S), socialminister Manu Sareen (R), borgmester i Høje Taastrup Michael Ziegler (K), borgmester i Helsingør Benedikte Kiær (K) og borgmester i Herlev Thomas Gyldal Petersen (S). Debatten blev styret af studievært og krimi- og retsreporter på TV2 News Janni Pedersen. Den Kriminalpræventive Dag er årets største arrangement for eksperter og fagfolk, der arbejder i det kriminalpræventive felt. På dagen er der udover de faglige indlæg også workshops og messestande, som kan give deltagerne ny viden og mulighed for at udvikle deres netværk og finde nye samarbejdspartnere. Det er også her justitsministeren uddeler Den Kriminalpræventive Pris. I 2014 gik prisen til Bag om blokken - vandrehistorier fra Gellerup. Dagen arrangeres i samarbejde med TrygFonden. OKTOBER NOVEMBER 2015 APRIL seminar for partnerskabet på vestegnen heldagsmøde i DKR s udvalg for børn og unge politisk høring christiansborg DKR s fællesudvalgsmøde Medlemmer fra de fire udvalg mødtes til arrangementet Hash o journalisternes fagfestival glorificerer og styrker medierne banderne? DKR deltog i paneldebat. hvidbog om forebyggelse af rocker- og banderelateret kriminalitet overleveres til regeringen på Den Kriminalpræventive Dag i april 2015.

8 VI SKAL SELVFØLGELIG STRAFFE KRIMINELLE HAND- LINGER, MEN NÅR STRAFFEN ER UDSTÅET, ER DET OGSÅ VÆSENTLIGT, AT DEN STRAFFEDE KAN KOMME VIDERE I SIT LIV. DET KAN BL.A. SKE VED AT KOMME I ARBEJDE. EN TIDLIGERE STRAFFET PERSON MISTER IKKE SINE KOMPETENCER, OG VIRKSOMHEDERNE KAN GÅ GLIP AF EN GOD MEDARBEJDER, HVIS EN PERSON VÆLGES FRA UDELUKKENDE PÅ GRUND AF EN PLET PÅ STRAFFEATTESTEN. Ebbe Andersen, formand for DKR s Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg (indtil )

9 Folkemødet på Bornholm tiltrak mange mennesker, hvor mange også kiggede forbi DKR s telt. Quizzen mellem politikere fra rød og blå blok og politiet, som DKR afholdt sammen med SSP-Samrådet, var et tilløbsstykke. Vinderne blev rød blok, der endte med at have flest rigtige svar på bandespørgsmålene. Juni Folkemødet 2014 I DKR s telt på Folkemødet på Bornholm var der politisk debat og duel på viden om rocker- og bandekriminalitet. DKR havde inviteret fremtrædende politikere og debattører til debat om, hvordan vi bedst og smartest forebygger, at børn og unge bliver tiltrukket af kriminelle bander. Socialminister Manu Sareen (R), retsordførerne Jeppe Mikkelsen (RV), Trine Bramsen (S), Pernille Skipper (E) og Karsten Lauritzen (V) og borgmestrene i Høje-Taastrup Kommune Michael Ziegler (K) og Aarhus Kommune Jacob Bundsgaard (S) gav deres bud på spørgsmålet. Debatten blev styret af studievært og krimi- og retsreporter på TV2 News Janni Pedersen. Politikere fra rød og blå blok dystede mod politiet i et slag Bande-Bezzerwizzer. Trine Bramsen (S) og Jeppe Mikkelsen (RV) fra rød blok løb med sejren og vandt knojernskopper og tatoveringer. DKR s telt blev desuden brugt af en række medlemsorganisationer til at afholde egne arrangementer. Oktober Seminar for Partnerskabet på Vestegnen Efter en række banderelaterede konflikter og skyderier på Vestegnen i 2013 blev Partnerskabet mellem politiet og Herlev, Ballerup og Gladsaxe kommuner indgået med det særlige formål at samarbejde om at begrænse adgangen til bander og øge trygheden for borgerne. Partnerskabet er på den måde et forsøg på at stå sammen i bestræbelserne på at forebygge bandekriminalitet. DKR inviterede i oktober Partnerskabets deltagere til et seminar for at samle op på de første spæde erfaringer fra samarbejdet. I Partnerskabet har man erfaret, at det både kræver tålmodighed og fleksibilitet, når tre store kommuner og politiet skal indrette sig efter hinanden. Det har dog heldigvis også vist sig, at man kan skabe resultater. På Vestegnen har man fået et fælles sprog, som gør det nemmere at finde fælles løsninger og så bliver man stærkere ved at være flere, der arbejder mod samme mål.

10 8 årsberetning 2014 På Christiansborg diskuterede politikerne, hvordan man forebygger rocker- og bandekriminalitet bedst muligt. Høringen var arrangeret af Trine Bramsen (S) og DKR. Oktober Heldagsmøde i DKR s udvalg for Børn og Unge Medlemmerne i udvalget, som tæller flere end 30 organisationer, myndigheder og ministerier, diskuterede forebyggelse af rocker- og bandekriminalitet og, hvordan vi begrænser rekrutteringen til banderne. Et par centrale punkter i diskussionen var rolle- og ansvarsfordelingen mellem forskellige myndigheder, og bestræbelserne på at skabe sammenhæng mellem indsatserne i de forskellige systemer. På mødet konstaterede deltagerne først og fremmest, at der ikke eksisterer en egentlig konsensus om, hvordan man definerer og anvender begreber som bande- og rockergrupperinger, og det kan betyde, at indsatsen tilrettelægges forskelligt. Deltagerne var også optagede af, at vi skal være bedre til at spotte de unge tidligt og tilbyde dem stærke alternative fællesskaber, så de ikke tiltrækkes af bandemiljøer. Og så skal vi også være opmærksomme på pigerne det er nemlig ikke kun drengene, der er i risikozonen. Politisk høring på Christiansborg Retsordfører Trine Bramsen (S) og DKR var vært ved en politisk høring på Christiansborg i efteråret. Retsordførerne Peter Skaarup (DF), Pernille Skipper (EL) og Trine Bramsen (S) deltog i debatten med DKR s formand Linda Nielsen. Ved høringen blev ideen bag Partnerskabet på Vestegnen præsenteret, og Herning Kommune fortalte om afprøvningen af et helt nyt tankesæt, som handler om at skabe sociale investeringer i samfundets velfærdsudfordringer. Professor Jacob Torfing var ordstyrer ved arrangementet. Linda Nielsen fremhævede, at DKR har udarbejdet en cost-benefit-analyse, der viser udgifter for stat, regioner og kommuner og gevinsterne ved at forebygge. Analysen peger på, at det ofte er kommunerne, der har store udgifter ved de forebyggende indsatser, mens staten høster gevinsterne, når indsatserne lykkes. Folketinget kan derfor bane vejen for kommunerne, så de har et økonomisk incitament til at prioritere de forebyggende indsatser, og man kan måske på længere sigt tænke i bedre muligheder for at investere i sociale indsatser også i samarbejde med private investorer. De tre retsordførere var enige om, at det er vigtigt med dokumentation for, at forebyggelse kan betale sig, i forhold til at motivere kommunerne til den tidlige indsats. De mente også, at der er behov for bedre koordinering mellem de mange parter, der arbejder med kriminalitetsforebyggelse. Ordførerne mente, at der kunne være brug for en slags playmaker og nævnte DKR som en mulig koordinator. KOMMUNERNE HAR I DAG IKKE ET TILSTRÆKKELIGT ØKONOMISK INCITAMENT TIL AT BRUGE DE FOREBYGGELSESPROGRAMMER, DER VIRKER. DET ER NEMLIG MANGE GANGE STATEN, SOM HØSTER GE- VINSTEN, NÅR INDSATSEN LYKKES. VI MÅ FINDE NOGLE MODELLER, SOM GØR DET MERE ATTRAKTIVT AT SÆTTE IND MED DE RIGTIGE INDSATSER, SÅ KOMMUNERNE OGSÅ FÅR GAVN AF GEVINSTEN. Linda Nielsen, formand for DKR

11 Under overskriften Godt på vej - uden om banderne har DKR i 2014 sat fokus på forebyggelse af rocker- og banderelateret kriminalitet.

12 10 årsberetning 2014 November Fællesudvalgsmøde Medlemmer fra DKR s fire udvalg mødtes til et fagligt arrangement om skadeog følgevirkninger af hash. Her blev det bl.a. diskuteret, hvordan politiets indsats kan suppleres af andre indsatser, så rockere og banders økonomiske gevinst reduceres. Der var derudover indlæg om, hvordan hash indvirker på krop og sind og behandlingsmetoder af misbrugere. Journalisternes fagfestival DKR deltog som paneldeltager i en diskussion om, hvorvidt journalisterne er med til at fastholde bandernes identitet, når de portrætterer fremtrædende bandemedlemmer, omtaler ungdomsgrupper som bander - eller på andre måder italesætter lovovertrædelser som banderelaterede. DKR s udgangspunkt er, at medierne skal være opmærksomme på, at de ved at give bandemedlemmer meget taletid, kan være med til at give banderne heltestatus hos unge i bandernes periferi. Medieomtalen kan desuden nuanceres mere, så man også viser bagsiden ved at tilhøre det kriminelle miljø. Medierne er vigtige for DKR i forhold til at få formidlet fakta og viden, så nyhedshistorierne ikke baseres på myter, som kan være med til at skabe utryghed og et forvrænget billede af området. April 2015 Hvidbogen DKR s fokus på området i 2014 er opsamlet i en Hvidbog. Hvidbogen består dels af viden og fakta, dels af indlæg fra en række centrale aktører på område. Aktørerne har fra hver deres perspektiv besvaret et spørgsmål om, hvilke ramme- og organisationsvilkår, der skal ændres, hvis vi ønsker at forbedre forebyggelsen af rocker- og bandekriminalitet. Denne vinkel er valgt, fordi DKR igennem årets aktiviteter har set, at netop rammevilkår og koordinering af indsatserne trænger til et eftersyn. Organiseringen og koordineringen af indsatserne er ofte uklar, og det kan spænde ben for de mange gode indsatser rundt om i landet. Med overleveringen af Hvidbogen til regeringen videregiver DKR et overblik over området og anbefalinger til, hvordan samfundet kan blive bedre til at forebygge rocker- og bandekriminalitet. DKR s Hvidbog om forebyggelse af rocker- og banderelateret kriminalitet kan bestilles eller downloades på dkr.dk.

13 Rocker- og bandemedlemmer 2013 Statusoversigt over rocker- og bandekriminalitet fra Hvidbogen. Kilde: Rigspolitiet, Justitsministeriets Forskningskontor og Fryshuset.

14 12 årsberetning 2014 VI SKAL ALLE VÆRE MED TIL AT FOREBYGGE KRIMINALITET. DET ER DE STÆRKE FÆLLESSKABER, HVOR VI TAGER HÅND OM HINANDEN, DER KAN MEDVIRKE TIL AT KRIMINALITETEN I VORES SAMFUND FALDER YDERLIGERE. NABOHJÆLP ER ÉT EKSEMPEL PÅ GODE FÆL- LESSKABER. FÆLLES OPMÆRKSOMHED PÅ VORES BØRN OG UNGE ER ET ANDET. Jette Kammer Jensen, formand i DKR s Borgerudvalg. Nabohjælp forhindrer indbrud 2014 var året hvor indbrudskurven for alvor knækkede. Der var hele 12,5 % færre indbrud end året før. I 2014 fik danske hjem besøg af indbrudstyve, og det er det laveste antal siden En positiv, men også meget tiltrængt udvikling, for det hører også med til historien, at Danmark i mange år har været, og stadig er, et af de mest indbrudsplagede lande i Europa naboer hjælper hinanden Vi har en del viden om, at Nabohjælp virker mod indbrud. Det er grunden til, at DKR og TrygFonden arbejder hårdt for at udbrede kendskabet til nabohjælp.dk, hvor man kan tilmelde sig ordningen. Det seneste år har der været en fordobling i antallet af tilmeldte husstande. Ordningen er nu på vej mod tilmeldte husstande i hele landet, og de opmærksomme naboer kan meget vel have været medvirkende til det markante fald i indbrudstallet. 20 tyve For at kunne give den bedste rådgivning om indbrudssikring, har DKR og TrygFonden interviewet 20 danske indbrudstyve om deres motiver og metoder. Undersøgelsen giver indblik i 20 forskellige fortællinger om livet som indbrudstyv, og selvom indbrudsteknikkerne varierer, så peger interviewene på nogle af de samme tendenser. De primære faktorer, der afholder indbrudstyvene fra at bryde ind i en bolig, har med mennesker og liv i området at gøre. Opmærksomhed fra en beboer eller nabo betyder, at indbrudstyven har større risiko for at blive set og genkendt, og det er indbrudstyvens største frygt. Tyvenes vigtigste råd mod indbrud er derfor simpelt: Vær mere nysgerrige og opsøgende, når I færdes i jeres boligområder. Et simpelt Hej kan stoppe indbrudstyven. Med næsten tilmeldte husstande til nabohjælpsordningen er DKR klar til tage næste skridt. I tager vi afsæt i naboskabet for at gøre nabohjælp endnu mere tilgængelig for alle borgere. Det indebærer, at vi lader borgerne være en væsentlig drivkraft i udbredelsen af nabohjælp. Undersøgelsen viser også, at indbrudstyvene er dygtige til at aflæse de fysiske og sociale omgivelser: Hvem bor i kvarteret (ældre eller børnefamilier)? Står en bolig tom? Hvor længe er ejerne ca. væk og er det et pænt kvarter? Den viden bruger tyvene til at planlægge indbruddene og vi kan som borgere bruge den til at forebygge indbrud i vores hjem.

15 indbrud i private hjem 2009: : : : : : Randers-naboer vandt konkurrencen om en pølsevogn for en aften. De beskrev deres indsats på denne måde: På vores vej nabohjælper vi udfra mottoet SKO holder tyven fra døren. SKO står for Sammenhold, Kommunikation og Opmærksomhed. Opfindsomme naboer vandt en pølsevogn I sommeren 2014 afholdt Nabohjælp fra DKR og TrygFonden en konkurrence, hvor aktive naboer kunne vinde en pølsevogn for en aften til en værdi af op til kr Pølsevognen blev brugt af vinderne i Randers til årets vejfest. For at deltage i konkurrencen skulle naboerne tage et billede af sig selv en selfie - sammen med Nabohjælpsskiltet, Nabohjælpsklistermærke og/eller med en god nabo og dele billedet med Nabohjælp på Facebook, Twitter og Instagram. Konkurrencen skulle minde danskerne om, hvor vigtigt det er at aftale Nabohjælp især i forbindelse med sommerferien, som er en travl periode for indbrudstyvene. Politi, borgere og lokalpolitikere engagerer sig i nabohjælp En stor del af landets kommuner bidrager til at skabe tryghed for deres borgere ved at skrive om nabohjælp og indbrudssikring på deres hjemmesider. Nogle kommuner tager skridtet videre og ansætter en indbrudskonsulent, Virksomheder mærker også et fald DET ER IKKE KUN PRIVATE BOLIGER, DER OPLEVER ET FALD I IND- BRUDSTALLET. OGSÅ VIRKSOMHEDER OG FORRETNINGER ER MINDRE RAMT. TALLET ER NEDBRAGT MED HELE 16 % FRA 2013 TIL som arbejder tæt sammen med politi, grundejerforeninger, boligforeninger og det lokale erhvervsliv. Politikredse landet over støtter massivt op om nabohjælp. Nabohjælp er blevet en integreret del i politiets forebyggende arbejde og aktivering af borgerne. Der er også afholdt flere borgermøder om indbrudssikring og nabohjælp rundt i hele landet, og i 2015 arrangeres der en række dialogmøder og borgerarrangementer, hvor DKR, politiet og lokale politikere deltager i debatten. Vi stopper ikke her Flere end indbrud om året er dog stadig alt for mange, så DKR vil også de næste år have indbrud og nabohjælp som højt prioriterede indsatsområder.

16 14 årsberetning 2014 DER ER ALT FOR LIDT FOKUS PÅ DEN BETYDNING, BYMILJØET HAR PÅ KRIMINALITET OG TRYGHED. VI VED, HVAD DER SKAL TIL FOR AT SKABE TRYGGE BOLIGOMRÅDER, OG DEN VIDEN VIL VI GERNE DELE MED BYPLANLÆGGERE OG ANDRE, DER ARBEJDER MED NYBYGGERI OG RENOVERING AF BOLIGOMRÅDER. Peter Andersen, formand for DKR s By- og Boligudvalg Byplanlægning Et flerårigt projekt om byplanlægningens betydning for kriminalitet og tryghed blev afsluttet i Projektet er et samarbejde mellem DKR og TrygFonden. Den måde, vi designer og planlægger byerne på, kan bidrage til at nedbringe kriminaliteten og skabe større tryghed eller det modsatte. Det blev bekræftet i projektet Tryghed og mindre kriminalitet via byplanlægning. Projektet rummer både en forskningsoversigt, som giver et overblik over den vigtigste viden på området, og et pilotprojekt i fem kommuner, som igennem tre år har arbejdet med tryghedsskabende indsatser i byplanlægningen. De fem kommuner er Ballerup, Aarhus, Esbjerg, Kalundborg og Guldborgsund. Projektets viden kan spille en vigtig rolle i forbindelse med regeringens boligforlig, hvor der skal investeres 16 milliarder i renovering af almene boligområder fra 2017 til Pengene bør bl.a. investeres i at skabe tryggere boligområder, Materialer fra projektet mener DKR, som med resultaterne fra projektet kan vise vejen til at indarbejde tryghed og kriminalitetsforebyggelse i byplanlægningen. Guide til byplanlæggere Et af de konkrete resultater af projektet er en Guide til byplanlæggere, der ønsker at arbejde systematisk med tryghed i byplanlægningen. Byplanlæggerne har en meget vigtig rolle, da de sidder med nøglen til at løse nogle af de kriminalitetsproblemer, der fylder meget i statistikkerne. En mere hensigtsmæssig indretning af by- og boligområder kan indvirke på de mest hyppige kriminalitetsformer som indbrud, tyveri, brugstyveri, hærværk, vold og anden kriminalitet, der foregår i det offentlige rum. I PROJEKTET ER DER UDVIKLET EN RÆKKE GRATIS MATERIALER, SOM FINDES PÅ DKR.DK VIDENSOPSAMLING FRA SBI OM KRIMINALPRÆVENTIV OG UTRYGHEDSFOREBYGGENDE MILJØ- OG BYPLANLÆGNING RESUME AF VIDENSOPSAMLING GUIDE TIL MERE TRYGGE BYER FILM OM SAMMENHÆNGEN MELLEM KRIMINALITET OG BYMILJØ FILM OM OTTE KRIMINALPRÆVENTIVE BYPLANLÆGNINGS- PRINCIPPER SCREENINGSSKEMAER TIL BYPLANLÆGGERE EKSEMPLER FRA PLANDOKUMENTER Guiden har bl.a. eksempler på, hvordan man med konkrete formuleringer kan indarbejde tryghedsaspektet i kommuneplaner, lokalplaner, masterplaner, sektorplaner, konkurrencemateriale, arkitekturpolitik m.m., ligesom der er eksempler på screeningsskemaer, der kan bruges som tjeklister i det tryghedsskabende arbejde. I guiden er der desuden en oversigt over otte planlægningsprincipper, der er væsentlige at tænke ind i renovering og nybyggerier. Situationel forebyggelse Kriminalitetsforebyggelse gennem byplanlægning hører til det, man kalder den situationelle forebyggelse. Rapporten Kriminalpræventiv og utryghedsforebyggende miljø- og byplanlægning, som Statens Byggeforskningsinstitut har udarbejdet for DKR og TrygFonden, giver et overblik over den viden, der findes på området, og hvilke indsatser, der er de mest virksomme. Hvis de kombineres med den sociale forebyggelse, kan man komme et stort skridt videre i det forebyggende arbejde som helhed. Rapporten og resultaterne fra projektet er et grundlæggende bidrag til den situationelle forebyggelse. DKR s by- og boligudvalg har fulgt projektet tæt og ser det som et væsentligt element i udvalgets arbejde, særligt i forhold til indsatsen i de udsatte boligområder.

17 SITUATIONEL FOREBYGGELSE NOGLE MENNESKER BLIVER INVOLVERET I KRIMINALITET, FORDI LEJLIGHEDEN BYDER SIG - LEJLIGHED GØR TYV. I DEN SITUATIONELLE FOREBYGGELSE PÅVIR- KER MAN DE FYSISKE OG SOCIALE OMGIVEL- SER, SÅ DET BLIVER MERE RISIKABELT OG MIN- DRE INDBRINGENDE AT BEGÅ KRIMINALITET. I SITUATIONEL FOREBYGGELSE KAN MAN FX SKABE ATTRAKTIVE BYRUM, HVOR FOLK HOL- DER TIL OG HOLDER ØJE MED OMGIVELSER- NE OG HINANDEN.

18 16 årsberetning 2014 DKR MENER HVIS MAN ER I SIT FØRSTE FORHOLD, KAN DET VÆRE SVÆRT AT SÆTTE GRÆNSER. ER DET FX TEGN PÅ KÆRLIGHED, NÅR KÆRE- STEN FORBYDER, AT MAN ER SAMMEN MED ANDRE END HAM ELLER HENDE? DKR HAR SAMLET RÅDGIVNINGEN OM KÆRESTEVOLD TIL UNGE PÅ HJEMMESIDEN FORVILDMEDDIG.DK. kærestevold Ofte rammes de samme mennesker af samme type kriminalitet flere gange. Hvis man fx har været udsat for vold, er risikoen for at man udsættes igen mange gange større, end hos befolkningen generelt. Et centralt mål for DKR s arbejde er at nedbringe antallet af flergangsofre, fordi vi på den måde både skåner ofrene og kommer en stor del af kriminaliteten til livs. Indsatsen mod kærestevold, hvor unge oplever vold i deres parforhold, har gennem flere år været en væsentlig aktivitet. I 2014 lancerede DKR en ny hjemmeside, hvor unge kan få rådgivning og dele deres historier, hvis de er kommet ud af et voldeligt forhold. På hjemmesiden giver DKR også en oversigt over hjælpe- og behandlingsmuligheder, så de unge ikke skal henvende sig hos mange instanser. Hjemmesiden er en ny version af den gamle ditforhold.dk og er tilpasset mobiltelefoner og tablets. 6,5 % danske kvinder mellem 16 og 24 år Skolekonkurrence En vigtig del af indsatsen er at bryde tabuet om kærestevold. Hvis unge frit kan snakke om emnet, kan det betyde, at de bliver bevidste om deres egne 3,7 % danske grænser, og hurtigere opdager advarselstegn i kæresteforholdet. Derfor har mellem mænd DKR støttet en skolekonkurrence, hvor 16 og 24 år unge i tekst, musik og film arbejder med emnet. Konkurrencen er udarbejdet af foreningen Bryd Tavsheden og skønnes årligt at være udsat for psykisk, fysisk Ligestillingsministeriet, og to vinderklasser fik overrakt kr. hver for og/eller seksuel kærestevold. Generelt er unge mellem år mest udsat. deres kreative bidrag til konkurrencen. Kilde: Kærestevold i Danmark, Statens Institut for Folkesundhed, 2012.

19 DET FORÆLDRENE GØR FOR KLASSENS FÆLLESSKAB ER EN INVESTERING I EGET BARNS TRIVSEL. Forældrefiduser.dk Forældre er en vigtig ressource Projekt forældrefiduser.dk, som skal få forældre i indskolingen til at involvere sig i børnenes trivsel, kom godt fra start i Efter en pilottest blev forældrefiduserne udrullet til alle landets skoler. Det er en god investering, hvis forældre involverer sig i klassens trivsel. Det er både til gavn for ens eget barn og for klassen som helhed. Forældre som bruger tid sammen og gør en indsats for, at alle børn er med i sammenholdet, får nemlig nemmere ved at løse konflikter og forebygge mobning, og det kan godt betale sig. Forskning viser, at mobning i en klasse præger alle børnene negativt og øger risikoen for, at både mobbere og offer udvikler kriminel adfærd senere. På hjemmesiden forældrefiduser.dk kan forældrene finde en række brugbare redskaber, som kan kickstarte og fastholde det gode samarbejde. Og redskaberne understøtter skolereformens hensigt om større inklusion og bedre trivsel på skolerne. Det siger forældrene i klasse 96 % mener, at de har et ansvar for at barnets klasse fungerer socialt 71 % mener, at de andre forældre i klassen er nemme at tale med forældrene finde fiduser til de første klasseaktiviteter, bl.a. med huskelister, indkøbslister og invitationer til banko, legegrupper og cykelværksted. Skolerne kan bruge hjemmesiden til at starte og fastholde forældresamarbejdet, da der findes materialer, som kan bruges på klassens forældremøder. Forældrefiduser.dk er udviklet i et samarbejde mellem DKR, TrygFonden og Skole og Forældre. Hjemmesiden har tilknyttet en Facebookgruppe, facebook.com/foraeldrefiduser, hvor forældrene løbende kan følge med i aktuelle fiduser og viden om emnet. Facebookgruppen har på et halvt år fået flere end fans. Forældrene vil gerne Langt størstedelen af forældre til børn i indskolingen føler et ansvar for klassens sociale liv, men knap 1/3 synes ikke, det er nemt at tale med de andre forældre. Det viser en opinionsundersøgelse, som DKR, TrygFonden og Skole og Forældre har lavet. Den viser også, at 1/3 ikke gøre noget for at få alle klassens børn med i fællesskabet. Forældrefiduser.dk giver en håndsrækning til at komme i gang, og her kan

DKRS STØRSTE INDSATSER DE KOMMENDE ÅR

DKRS STØRSTE INDSATSER DE KOMMENDE ÅR DKRS STØRSTE INDSATSER DE KOMMENDE ÅR ANALYSER & UNDERSØGELSER Udviklingen i vold begået af kvinder De seneste ti år er antallet af strafferetlige afgørelser for vold, hvor gerningspersonen er en kvinde,

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe 1. Indledning Københavns Vestegns Politi, Herlev Kommune, Ballerup Kommune og Gladsaxe Kommune indgår

Læs mere

års be ret ning Det kriminalpræventive råd 2013 Vejen ud af ungdomskriminalitet trivsel Fokus på 22indbrud

års be ret ning Det kriminalpræventive råd 2013 Vejen ud af ungdomskriminalitet trivsel Fokus på 22indbrud års be ret ning Det kriminalpræventive råd 2013 6 Børn Vejen ud af ungdomskriminalitet 12 og unges trivsel Fokus på 22indbrud Det Kriminalpræventive Råd Ejby Industrivej 125-135 2600 Glostrup 45 15 36

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat fra bestyrelsesmødet Torsdag den 21. november 2013 Nr. Punkt Kommentar og opsamling Deltagere: Fraværende: Afbud fra Michael Melbye, Mads Hardahl-Haugaard DAGSORDEN Årsmøde 2014 Fagudvalg Økonomi

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Indhold. Tidlig indsats vigtigere end nogensinde 1. Indbrudskurven skal knækkes 2. Hæleren er lige så slem som stjæleren 5. Et tryggere samfund 6

Indhold. Tidlig indsats vigtigere end nogensinde 1. Indbrudskurven skal knækkes 2. Hæleren er lige så slem som stjæleren 5. Et tryggere samfund 6 Årsberetning 2010 Indhold Tidlig indsats vigtigere end nogensinde 1 Indbrudskurven skal knækkes 2 Hæleren er lige så slem som stjæleren 5 Et tryggere samfund 6 Tv-overvågning og trygge beboere 8 Ungdomskriminalitet

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Møde i Udvalget for Børn og Unge

Møde i Udvalget for Børn og Unge Referat Mødedato: 21. maj 2012 Mødested: Odense Politigård Mødedeltagere: Allan Krohn Jensen, Anne Andersen, Annie Gaardsted Frandsen, Benny Wielandt, Birgitte Baktoft, Charlotte Avnsted Wæhrens, Hanne

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Udvalget for Boligområder og Tryg By

Udvalget for Boligområder og Tryg By Udvalget for Boligområder og Tryg By Borgmesterkontoret Flakhaven 2 Postboks 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65511006 Fax 66139209 E-mail bmf@odense.dk Der er møde i Udvalget for Boligområder og Tryg

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Oplag: 2.000 DKRnr: 13-401-0017 ISBN: 978-87-92966-03-2

Oplag: 2.000 DKRnr: 13-401-0017 ISBN: 978-87-92966-03-2 årsberetning 2012 Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2., 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Ansvarshavende redaktør: Sekretariatschef Anna Karina Nickelsen Tryk: MercoPrint, Køge Fotos:

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Gode råd og erfaringer fra det kriminalpræventive arbejde

Gode råd og erfaringer fra det kriminalpræventive arbejde Gode råd og erfaringer fra det kriminalpræventive arbejde Tryghed og naboskab Tryghedsvandringer Gå tur i jeres boligområde og find utrygge steder, der kan forbedres. Det er en god metode, der både skaber

Læs mere

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 Foreløbigt referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Jan Petersen, borgmester Nils Borring, borgmester Jørn Nissen, borgmester Henning Jensen Nyhuus,

Læs mere

Erklæring om Nationalt Samarbe jde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen

Erklæring om Nationalt Samarbe jde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen Erklæring om Nationalt Samarbe jde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen Nationalt Samarbejde mod Mobning Hver dag bliver 10.000-vis af skolebørn i Danmark udsat for mobning. Dette er helt uacceptabelt!

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes.

MÅLGRUPPE 7.-9. klasse. FORBEREDELSE Arbejdsarkene printes. Side 1 af 3 3.1 TANKER OM TRIVSEL Gruppearbejde MÅL At eleverne har viden om faktorer, der kan påvirke unges trivsel. At eleverne har kendskab til aktører, der arbejder med at fremme unges trivsel. MÅLGRUPPE

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune -

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - SAMARBEJDSPLAN 2014 - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - 1 Samarbejdsplan 2014 Indledning I december måned 2012 besluttede kredsrådet at gøre samarbejdsplanen til et

Læs mere

Lene Frank bød velkommen til mødet på politistationen i Næstved

Lene Frank bød velkommen til mødet på politistationen i Næstved Kredsrådsmøde 15. december 2015 Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Politistationen i Næstved Til stede var: Borgmester Gert Jørgensen Borgmester John Brædder Borgmester Knud Larsen Borgmester Holger

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2014 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Tidlig kriminalpræventiv indsats i

Læs mere

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB.

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB. Hillerød Kommune REFERAT Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd Dato: 27.marts 2014 Sted: Mejeriet Møde nr. 22 Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til VÆKST UDDANNELSE AKTIVT LIV Invitation til Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune Udarbejdet af Høje-Taastrup Kommune, december 2011 Foto: Høje-Taastrup Kommune, Kenn Thomsen Foto: Høje-Taastrup

Læs mere

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Velkommen Kære SSP-kontakt Velkommen til dette skoleårs første Nyhedsbrev. I dette nummer kan du læse om:

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 Styrket dialog og fælles løsninger Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 1. Styrket dialog og fælles løsninger For andet år i træk afholdte Randers Kommune i samarbejde med RandersBolig en boligkonference

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Referat af møde i kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. onsdag den 5. december 2012 kl

Referat af møde i kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. onsdag den 5. december 2012 kl NÆSTVED Ledelsessekretariatet Parkvej 50 4700 Næstved Telefon: 5531 1448 Direkte: 5577 5533 Lokal: 2551 Telefax: 5531 1502 Mobil: 4132 8267 E-mail: Web: pha010@politi.dk www.politi.dk Referat af møde i

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 NGE OG ALKOHOL fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 UNGE OG ALKOHOL - fest eller misbrug? På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus denne gang

Læs mere

Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon -opdateret august-2012

Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon -opdateret august-2012 DM-kort Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon -opdateret august-2012 Klubbens samlede medaljehøst ( tal i parentes er holdmedaljer) Guld Sølv Bronze 40 (8) 35 (9) 38 (9) TOP 10 Guld Sølv Bronze 1 15

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Arrangør: Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet i samarbejde med Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC Mandag d. 7. marts, 2011,

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet

Ind på arbejdsmarkedet Beskæftigelsestræf 2015 Ind på arbejdsmarkedet Onsdag den 25. februar 2015 Hotel Comwell Kolding 2 Onsdag den 25. februar 2015 9.00 Ankomst og kaffe 9.30 Velkommen til Beskæftigelsestræf 2015 Jacob Bundsgaard

Læs mere

Referat af mødet i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. mandag den 15. juni 2015, kl. 09.30. Næstved Kommune Teatergade 8, Næstved

Referat af mødet i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. mandag den 15. juni 2015, kl. 09.30. Næstved Kommune Teatergade 8, Næstved Referat af mødet i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi mandag den 15. juni 2015, kl. 09.30 Næstved Kommune Teatergade 8, Næstved Til stede var: Borgmester Gert Jørgensen Borgmester Knud-Erik

Læs mere

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Indendørs FITA Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Resultatliste for: Compound Elite 1 1A Martin Damsbo Brande 292 295 587 47 13 2 8A Per Knudsen Broager Bueskyttelaug 292 291 583 43 17 3 11C

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 TEENAGERE deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 De sociale medier medfører store forandringer i vores sociale liv - og dermed også vores fællesskab, kultur og omgangsformer.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

NYHEDSBREV FOLKEMØDET 2013

NYHEDSBREV FOLKEMØDET 2013 Så er Folkemødet 2013 vel overstået. Med over 60.000 besøgende, over 1.300 events, hovedparten af Folketingets medlemmer, samtlige landets medier, store og små organisationer samt masser af glade, engagerede

Læs mere

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012.

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. - - I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. På side 2 starter vi med at fortælle, hvem vi er. På side 5 fortæller vi om de emner, vi arbejder med.

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Unge Vold Kriminalitet

Unge Vold Kriminalitet Indbydelse til Børnesagens Fællesråds 6. nationale konference om unge Unge Vold Kriminalitet Den 20. november 2008 i Middelfart Børnesagens Fællesråd www.boernesagen.dk Velkommen 2 Velkommen til Børnesagens

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Lokalråd Stevns Kommune. Referat af møde i lokalrådet onsdag 18. marts 2015

Lokalråd Stevns Kommune. Referat af møde i lokalrådet onsdag 18. marts 2015 Referat af møde i lokalrådet onsdag 18. marts 2015 Til stede: Bodil Olsen Claus Brix Østergaard Claus Darling Hansen Georg Vad-Nielsen Gitte Geer Jens Christian Lund Jesper Kloppenborg John Jensen Kaj

Læs mere

Green Cities efterårskonference 2015

Green Cities efterårskonference 2015 Deltagerliste Green Cities efterårskonference 2015 Design skaber en grøn fremtid Workshop CO2-neutrale kommuner Anders Keldorff Albertslund Kommune adf@albertslund.dk Anders Kirkegaard Brandt Sønderborg

Læs mere

NYHEDSBREV Formandsberetningen 2016. Formandsberetning for SSP-Samrådet 2016

NYHEDSBREV Formandsberetningen 2016. Formandsberetning for SSP-Samrådet 2016 Formandsberetning for SSP-Samrådet 2016 Dette Nyhedsbrev er en lille særudgave, der indeholder den skriftlige Formandsberetning fra SSP- Samrådet, som netop mundtlig er blevet aflagt på Generalforsamlingen

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby 97971156 X Indkøb. Ruth Visby 97971156 X Område 1 12-07-2015 Dorte & Michael Christiansen 41 29 59 44 X Bettina & Lars Grønkjær 23 64

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

En Vej Ind. Afprøvning af metoder til forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandemiljø

En Vej Ind. Afprøvning af metoder til forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandemiljø En Vej Ind Afprøvning af metoder til forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandemiljø V / N U U R A D I I N S. H U S S E I N, FA M I L I E - O G B E S K Æ F T I G E L S E S F O R VA LT N I N G E

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

Guide til tryghedsvandringer

Guide til tryghedsvandringer Forfatter: Tine Sønderby. Guide til tryghedsvandringer S. 1 / 14 Lokale aktører Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup ISBN: 978-87-92966-10-0 April 2013 S. 2 / 14 Kopiering er tilladt

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

Problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordjylland

Problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordjylland Partnerskab til forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed Ballerup, Herlev og Gladsaxe Kommuner samt Vestegnens Politi Problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordjylland

Læs mere

Ny Dansk Rekord på flg. distance:

Ny Dansk Rekord på flg. distance: KBU Åbningsstævne Grøndal Centret den 25+26. august 2012 Opdateret : 26-08-2012 19:53 Ny Dansk Rekord på flg. distance: 2 mandshold 4 serier Carsten Trane Christian Larsen Pin-crackers Politiet I.F I alt

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Børn til og med 11 år, 6 km

Børn til og med 11 år, 6 km Børn til og med 11 år, 6 km 00:37:04 Tilde Plass 306 1 00:55:42 Mille Plass 307 2 00:55:43 Cecilie Rasmussen 338 3 01:02:16 Rasmus Rosendahl Kaa 163 4 01:02:18 Ida Rosendahl Kaa 155 5 01:02:20 Christine

Læs mere

Potentialer og muligheder i online rådgivning

Potentialer og muligheder i online rådgivning Potentialer og muligheder i online rådgivning Børne- og Kulturchefforeningens fællesmøde og netværksmøde Fredag den 20. april 2012 Anni Marquard Initiativtager og Centerleder Center for Digital Pædagogik

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Det store overblik 2015 Raklev (17/4/2015) HOLD TRÆNER TLF MOBIL MAIL

Det store overblik 2015 Raklev (17/4/2015) HOLD TRÆNER TLF MOBIL MAIL jyjs@novonordisk.com, Fodboldudvalg/formand Johnny Jensen 4400 40684574 ditteogjohnny@hotmail.com Fodboldudvalg/kontingent/Næstformand/ Drengeudvalg Peter Thornsen 4400 25144649 thornsen@ka-net.dk Fodboldudvalg/herresenior

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

FTF Hovedorganisation

FTF Hovedorganisation FTF er hovedorganisation for 81 faglige organisationer. 450.000 ansatte i den offentlige og private sektor er gennem deres faglige organisationer også medlem af FTF. På den måde er FTF fælles talerør for

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 13-12-2014 VINDER NR. 1:Michael J. Jensen Coop Idræt 278 Højeste 3 serier:henrik Hansen Nordea 565 VINDER NR. 2: Mic.

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO

HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO Aksene. Søren Gøttrup og Britta Madsen VÆKST Befolkningstallet skal øges. Vi skal tiltrække nye erhvervsdrivende, og vi skal standse udflytningen samt bibeholde

Læs mere