skab alternativ til banderne Nabohjælp forhindrer indbrud Forældre er en vigtig ressource

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "skab alternativ til banderne Nabohjælp forhindrer indbrud Forældre er en vigtig ressource"

Transkript

1 skab alternativ til banderne 2 Nabohjælp forhindrer indbrud 12 Forældre er en vigtig ressource 17

2 Det Kriminalpræventive Råd Polititorvet København V Ansvarshavende redaktør: Sekretariatschef Anna Karina Nickelsen Tryk: MercoPrint, Køge Fotos: s. 3, 5, 12, 13, 20 og 21 Skovdal & Skovdal s. 6, 7 og 8: Ulla Skov s. 9, 10, og 16 : Colourbox s. 15: Lisbeth Holten Oplag: 1000 DKRnr: ISBN: April 2015 Kopiering tilladt med kildeangivelse

3 Indhold Skab alternativer til banderne 2 Rocker- og banderelateret kriminalitet 4 Nabohjælp forhindrer indbrud 12 Byplanlægning 14 kærestevold 16 Forældre er en vigtig ressource 17 DKR Støtter 18 DKR s organisation 19 Plenarforsamlingen 19 Forrretningsudvalget 20 Sekretariatet 21 By- og boligudvalget 22 Borgerudvalget 22 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget 22 Udvalget for børn og unge 23

4 2 årsberetning 2014 VI SKAL INVITERE DE UNGE IND I SAMFUNDETS FÆLLES- SKAB, SÅ DE FÅR ET ALTERNATIV TIL BANDEMILJØERNE. Skab alternativer til banderne Et af DKR s helt store indsatsområder det seneste år, har været forebyggelse af rocker- og bandekriminalitet. Det er et vigtigt område, fordi rocker- og bandekriminaliteten skaber stor utryghed blandt borgerne, og fordi banderne står for en meget stor del af den voldsomme kriminalitet. Derfor er det værd at beskæftige sig med for DKR. Mange aktører har en aktie i at forebygge banderelateret kriminalitet. Det er fora som kreds- og lokalråd, banderåd, taskforce-grupper og forskellige konkrete projekter. Hertil kommer andre relevante aktører som lokale boligområder og boligforeninger, som også ser det som en del af deres opgave. Det er dejligt, at så mange tager initiativ og er aktører på området, men der mangler måske en god koordinering og en klar opgavefordeling mellem disse mange aktører. I de seneste år er der blevet sat mange projekter i gang for at forebygge tilgangen til rocker- og bandemiljøer, og projekterne skal fortsat være der. Der har dog været mindre opmærksomhed på de organisatoriske og rammemæssige forhold, og det har derfor været DKR s naturlige fokus i Her i starten af 2015 har vi offenliggjort en Hvidbog, som samler op på alle de gode input og anbefalinger, vi har fået igennem året. Politikere skal kende DKR DKR s styrke ligger i både at kunne formidle viden fra forskningen, understøtte praksisfeltet med rådgivning og have en god kontakt til politikere og beslutningstagere, som har indflydelse på rammerne for det kriminalitetsforebyggende arbejde. Vi har i 2014 gjort meget ud af at have en god dialog med politikere, som efterspørger viden og anbefalinger til det forebyggende arbejde. Vi har bl.a. været til stede på Bornholm til Folkemødet og inviteret til politiske debatter og høringer på Den Kriminalpræventive Dag og på Christiansborg. Vi har dog samtidig holdt fast i det gode samarbejde med vores stærke netværk i kommunerne, hos politiet og blandt vores mange medlemsorganisationer og øvrige samarbejdspartnere. Den Kriminalpræventive Dag, hvor kriminalpræventive fagfolk og eksperter var samlet omkring temaet Godt på vej uden om banderne, tiltrak flere end 800 deltagere. Det er dejligt at se det store engagement, som findes i alle kroge af landet, og vi er glade for, at DKR kan være med til at understøtte samarbejde og udvikling af netværk i det kriminalitetsforebyggende felt. Indbrud og nabohjælp DKR s arbejde i 2014 har ikke kun været koncentreret om bandekriminalitet. Der er andre vigtige emner, som påkalder sig opmærksomhed. Indbrud og nabohjælp er stadig kerneområder for DKR, og vi arbejder forsat med at motivere borgerne til at beskytte sig mod indbrud. Vi har bl.a. spurgt tidligere indbrudstyve om, hvordan de udvælger indbrudsegnede boliger. Deres svar bekræfter, at indbrudstyvenes største skræk er opmærksomme naboer, og at nabohjælp derfor er et vigtigt redskab mod indbrud. Vi kan her i starten af 2015 fejre, at vi er på vej mod tilmeldte på DKR og TrygFondens nabohjælpshjemmeside. Det falder sammen med at indbrudstallet er faldet markant i 2014, og det vil vi gerne tage en smule af æren for. Vi er sikre på, at borgernes nabohjælp og den større opmærksomhed på hinandens boliger er en medvirkende faktor. Forældrefiduser Forældre til børn i indskolingen er en kæmpe ressource i arbejdet med trivsel og et godt socialt liv i klasserne,

5 men forældrene er usikre på, hvordan de kan hjælpe. DKR og TrygFondens Forældrefiduser gør det nemmere at tage skridtet fra holdning til handling. Kærestevold Nogle unge er meget sårbare og i risiko for at ende i et voldeligt kæresteforhold. Det er stadig et fokuspunkt for os at få de unge til at snakke om egne grænser og hvordan man er en god kæreste. I 2014 har vi relanceret vores hjemmeside om emnet, og den samlede rådgivning findes på forvildmeddig.dk. Byplanlæggere kan forebygge kriminalitet Der bruges milliarder på at renovere almene boligområder, og i DKR mener vi, at man i højere grad kan tænke kriminalitetsforebyggelse ind i dette arbejde. DKR har igennem tre år samarbejdet med TrygFonden om et projekt, hvor der er indsamlet viden om bymiljøets betydning for kriminalitet, og hvor byplanlæggere i fem kommuner er uddannet i kriminalpræventiv byplanlægning. Resultaterne, viser, at det kan betale sig at investere i kriminalpræventiv renovering og planlægning. Det er vigtig viden i forbindelse med regeringens boligforlig, hvor der skal investeres 16 milliarder i renovering af almene boligområder fra 2017 til De penge skal investeres i at skabe tryghed og velfærd for beboerne, og her kan den nye viden komme kommunerne til gode. Hvis vi kombinerer den nye viden om kriminalpræventiv byplanlægning med sociale forebyggelsesindsatser, kan vi nå virkelig langt. Cybercrime I 2015 tager DKR for alvor hul på et nyt område, når vi på Den Kriminalpræventive Dag sætter fokus på cybercrime. Vi vil udforske området nærmere og have en dialog med fagfolk og eksperter for på den måde at kunne formidle den bedste viden og anbefalinger. Vi glæder os til samarbejdet med vores stærke netværk og gode samarbejdspartnere, som i sidste ende er med til at tegne DKR s arbejde og udbrede vores rådgivning. Linda Nielsen formand for Det Kriminalpræventiv Råd MANGE HAR ET UKLART BILLEDE AF, HVAD CYBERCRIME ER, OG HVORDAN MAN KAN BESKYTTE SIG MOD DET. DKR VIL I 2015 AFDÆK- KE INTERNETTETS FALDGRUBER OG SE PÅ, HVORDAN PRIVATPERSO- NER OG MYNDIGHEDER BEDST KAN FOREBYGGE IT-KRIMINALITET. VI SKAL STADIG UDNYTTE NETTETS FANTASTISKE MULIGHEDER, MEN VI SKAL GØRE DET PÅ EN FORNUFTIG OG SIKKER MÅDE.

6 4 årsberetning 2014 STANDARDLØSNINGER DUER IKKE, HVIS VI VIL FOREBYGGE RE- KRUTTERINGEN TIL BANDER. VI SKAL LAVE SKRÆDDERSYEDE OG LOKALE LØSNINGER, MEN DET KRÆVER, AT DER ER EN KLAR ROL- LE- OG ANSVARSFORDELING PÅ TVÆRS AF ALLE DE AKTØRER, DER ER INVOLVERET. Kim Hansen, Formand for DKR s udvalg for Børn og Unge Rocker- og banderelateret kriminalitet I første del af året har DKR primært kigget på konkrete indsatser og forebyggende metoder, mens vi i anden del af året har haft fokus på organisering og rammevilkår for den forebyggende indsats mod rocker- og banderelateret kriminalitet. Det gjorde vi i 2014 Februar viden om forebyggelse DKR skabte sig et overblik over rockerog bandekriminalitet, både i forhold til problemets omfang, kriminaliteten, årsagerne, medlemmernes profil og baggrund samt forebyggende metoder. Denne viden er fundamentet for det videre arbejde og indgår som en del af Hvidbogen til regeringen. Forebyggelse af Ungdomskriminalitet DKR og TrygFonden samlede i første halvdel af året en række kommunale nøglepersoner til et seminar og en uddannelsesdag om forebyggelse af Ungdomskriminalitet. Arrangementerne var en del af et pilotprojekt, som skulle afdække, hvad nøglepersonernes behov er for at kunne basere kommunernes kriminalitetsforebyggende arbejde på den bedst mulige viden. Arrangementerne er evalueret, og deltagernes tilbagemeldinger er brugt til at tilrette projektet, som i 2015 udrulles til hele landet. April Den Kriminalpræventive Dag deltagere mødte op til årets største kriminalpræventive arrangement for at høre om nogle af de mange indsatser, der kan forebygge at unge til FEBRUAR APRIL JUNI Fakta og viden dkr samlede et overblik over viden og fakta om forebyggelse af rockerog bandekriminalitet. Forebyggelse af ungdomskriminalitet Pilotprojekt for kommunale nøglepersoner. den kriminalpræventive dag 2014: Godt på vej - uden om banderne folkemødet 2014: Godt på vej - uden om banderne

7 Overskriften for Den Kriminalpræventive Dag var Godt på vej uden om banderne. Her var der bl.a. overrækkelse af Den Kriminalpræventive Pris, som gik til Bag om blokken - vandrehistorier fra Gellerup (tv). Arrangementet er en god lejlighed til at høre faglige indlæg og møde andre praktikere og fagfolk, bl.a. på de mange messsestande. trækkes af bandemiljøer. Dagen bød på faglige indlæg, bl.a. om unge mænds hverdag i bandegrupperinger i Danmark, og hvordan trivsel i familien, skolen og blandt vennerne kan hjælpe unge til at modstå en negativ udvikling. Der var desuden indlæg om skoleliv og mobning, marginalisering og skolevrede, om livet på gaden som en risikofaktor og om online-liv og de unges adfærd på nettet. Et panel af toneangivende politikere og debattører gav desuden deres bud på, hvordan vi tilbyder udsatte unge gode fremtidsmuligheder og giver banderne modstand. I panelet var daværende justitsminister Karen Hækkerup (S), socialminister Manu Sareen (R), borgmester i Høje Taastrup Michael Ziegler (K), borgmester i Helsingør Benedikte Kiær (K) og borgmester i Herlev Thomas Gyldal Petersen (S). Debatten blev styret af studievært og krimi- og retsreporter på TV2 News Janni Pedersen. Den Kriminalpræventive Dag er årets største arrangement for eksperter og fagfolk, der arbejder i det kriminalpræventive felt. På dagen er der udover de faglige indlæg også workshops og messestande, som kan give deltagerne ny viden og mulighed for at udvikle deres netværk og finde nye samarbejdspartnere. Det er også her justitsministeren uddeler Den Kriminalpræventive Pris. I 2014 gik prisen til Bag om blokken - vandrehistorier fra Gellerup. Dagen arrangeres i samarbejde med TrygFonden. OKTOBER NOVEMBER 2015 APRIL seminar for partnerskabet på vestegnen heldagsmøde i DKR s udvalg for børn og unge politisk høring christiansborg DKR s fællesudvalgsmøde Medlemmer fra de fire udvalg mødtes til arrangementet Hash o journalisternes fagfestival glorificerer og styrker medierne banderne? DKR deltog i paneldebat. hvidbog om forebyggelse af rocker- og banderelateret kriminalitet overleveres til regeringen på Den Kriminalpræventive Dag i april 2015.

8 VI SKAL SELVFØLGELIG STRAFFE KRIMINELLE HAND- LINGER, MEN NÅR STRAFFEN ER UDSTÅET, ER DET OGSÅ VÆSENTLIGT, AT DEN STRAFFEDE KAN KOMME VIDERE I SIT LIV. DET KAN BL.A. SKE VED AT KOMME I ARBEJDE. EN TIDLIGERE STRAFFET PERSON MISTER IKKE SINE KOMPETENCER, OG VIRKSOMHEDERNE KAN GÅ GLIP AF EN GOD MEDARBEJDER, HVIS EN PERSON VÆLGES FRA UDELUKKENDE PÅ GRUND AF EN PLET PÅ STRAFFEATTESTEN. Ebbe Andersen, formand for DKR s Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg (indtil )

9 Folkemødet på Bornholm tiltrak mange mennesker, hvor mange også kiggede forbi DKR s telt. Quizzen mellem politikere fra rød og blå blok og politiet, som DKR afholdt sammen med SSP-Samrådet, var et tilløbsstykke. Vinderne blev rød blok, der endte med at have flest rigtige svar på bandespørgsmålene. Juni Folkemødet 2014 I DKR s telt på Folkemødet på Bornholm var der politisk debat og duel på viden om rocker- og bandekriminalitet. DKR havde inviteret fremtrædende politikere og debattører til debat om, hvordan vi bedst og smartest forebygger, at børn og unge bliver tiltrukket af kriminelle bander. Socialminister Manu Sareen (R), retsordførerne Jeppe Mikkelsen (RV), Trine Bramsen (S), Pernille Skipper (E) og Karsten Lauritzen (V) og borgmestrene i Høje-Taastrup Kommune Michael Ziegler (K) og Aarhus Kommune Jacob Bundsgaard (S) gav deres bud på spørgsmålet. Debatten blev styret af studievært og krimi- og retsreporter på TV2 News Janni Pedersen. Politikere fra rød og blå blok dystede mod politiet i et slag Bande-Bezzerwizzer. Trine Bramsen (S) og Jeppe Mikkelsen (RV) fra rød blok løb med sejren og vandt knojernskopper og tatoveringer. DKR s telt blev desuden brugt af en række medlemsorganisationer til at afholde egne arrangementer. Oktober Seminar for Partnerskabet på Vestegnen Efter en række banderelaterede konflikter og skyderier på Vestegnen i 2013 blev Partnerskabet mellem politiet og Herlev, Ballerup og Gladsaxe kommuner indgået med det særlige formål at samarbejde om at begrænse adgangen til bander og øge trygheden for borgerne. Partnerskabet er på den måde et forsøg på at stå sammen i bestræbelserne på at forebygge bandekriminalitet. DKR inviterede i oktober Partnerskabets deltagere til et seminar for at samle op på de første spæde erfaringer fra samarbejdet. I Partnerskabet har man erfaret, at det både kræver tålmodighed og fleksibilitet, når tre store kommuner og politiet skal indrette sig efter hinanden. Det har dog heldigvis også vist sig, at man kan skabe resultater. På Vestegnen har man fået et fælles sprog, som gør det nemmere at finde fælles løsninger og så bliver man stærkere ved at være flere, der arbejder mod samme mål.

10 8 årsberetning 2014 På Christiansborg diskuterede politikerne, hvordan man forebygger rocker- og bandekriminalitet bedst muligt. Høringen var arrangeret af Trine Bramsen (S) og DKR. Oktober Heldagsmøde i DKR s udvalg for Børn og Unge Medlemmerne i udvalget, som tæller flere end 30 organisationer, myndigheder og ministerier, diskuterede forebyggelse af rocker- og bandekriminalitet og, hvordan vi begrænser rekrutteringen til banderne. Et par centrale punkter i diskussionen var rolle- og ansvarsfordelingen mellem forskellige myndigheder, og bestræbelserne på at skabe sammenhæng mellem indsatserne i de forskellige systemer. På mødet konstaterede deltagerne først og fremmest, at der ikke eksisterer en egentlig konsensus om, hvordan man definerer og anvender begreber som bande- og rockergrupperinger, og det kan betyde, at indsatsen tilrettelægges forskelligt. Deltagerne var også optagede af, at vi skal være bedre til at spotte de unge tidligt og tilbyde dem stærke alternative fællesskaber, så de ikke tiltrækkes af bandemiljøer. Og så skal vi også være opmærksomme på pigerne det er nemlig ikke kun drengene, der er i risikozonen. Politisk høring på Christiansborg Retsordfører Trine Bramsen (S) og DKR var vært ved en politisk høring på Christiansborg i efteråret. Retsordførerne Peter Skaarup (DF), Pernille Skipper (EL) og Trine Bramsen (S) deltog i debatten med DKR s formand Linda Nielsen. Ved høringen blev ideen bag Partnerskabet på Vestegnen præsenteret, og Herning Kommune fortalte om afprøvningen af et helt nyt tankesæt, som handler om at skabe sociale investeringer i samfundets velfærdsudfordringer. Professor Jacob Torfing var ordstyrer ved arrangementet. Linda Nielsen fremhævede, at DKR har udarbejdet en cost-benefit-analyse, der viser udgifter for stat, regioner og kommuner og gevinsterne ved at forebygge. Analysen peger på, at det ofte er kommunerne, der har store udgifter ved de forebyggende indsatser, mens staten høster gevinsterne, når indsatserne lykkes. Folketinget kan derfor bane vejen for kommunerne, så de har et økonomisk incitament til at prioritere de forebyggende indsatser, og man kan måske på længere sigt tænke i bedre muligheder for at investere i sociale indsatser også i samarbejde med private investorer. De tre retsordførere var enige om, at det er vigtigt med dokumentation for, at forebyggelse kan betale sig, i forhold til at motivere kommunerne til den tidlige indsats. De mente også, at der er behov for bedre koordinering mellem de mange parter, der arbejder med kriminalitetsforebyggelse. Ordførerne mente, at der kunne være brug for en slags playmaker og nævnte DKR som en mulig koordinator. KOMMUNERNE HAR I DAG IKKE ET TILSTRÆKKELIGT ØKONOMISK INCITAMENT TIL AT BRUGE DE FOREBYGGELSESPROGRAMMER, DER VIRKER. DET ER NEMLIG MANGE GANGE STATEN, SOM HØSTER GE- VINSTEN, NÅR INDSATSEN LYKKES. VI MÅ FINDE NOGLE MODELLER, SOM GØR DET MERE ATTRAKTIVT AT SÆTTE IND MED DE RIGTIGE INDSATSER, SÅ KOMMUNERNE OGSÅ FÅR GAVN AF GEVINSTEN. Linda Nielsen, formand for DKR

11 Under overskriften Godt på vej - uden om banderne har DKR i 2014 sat fokus på forebyggelse af rocker- og banderelateret kriminalitet.

12 10 årsberetning 2014 November Fællesudvalgsmøde Medlemmer fra DKR s fire udvalg mødtes til et fagligt arrangement om skadeog følgevirkninger af hash. Her blev det bl.a. diskuteret, hvordan politiets indsats kan suppleres af andre indsatser, så rockere og banders økonomiske gevinst reduceres. Der var derudover indlæg om, hvordan hash indvirker på krop og sind og behandlingsmetoder af misbrugere. Journalisternes fagfestival DKR deltog som paneldeltager i en diskussion om, hvorvidt journalisterne er med til at fastholde bandernes identitet, når de portrætterer fremtrædende bandemedlemmer, omtaler ungdomsgrupper som bander - eller på andre måder italesætter lovovertrædelser som banderelaterede. DKR s udgangspunkt er, at medierne skal være opmærksomme på, at de ved at give bandemedlemmer meget taletid, kan være med til at give banderne heltestatus hos unge i bandernes periferi. Medieomtalen kan desuden nuanceres mere, så man også viser bagsiden ved at tilhøre det kriminelle miljø. Medierne er vigtige for DKR i forhold til at få formidlet fakta og viden, så nyhedshistorierne ikke baseres på myter, som kan være med til at skabe utryghed og et forvrænget billede af området. April 2015 Hvidbogen DKR s fokus på området i 2014 er opsamlet i en Hvidbog. Hvidbogen består dels af viden og fakta, dels af indlæg fra en række centrale aktører på område. Aktørerne har fra hver deres perspektiv besvaret et spørgsmål om, hvilke ramme- og organisationsvilkår, der skal ændres, hvis vi ønsker at forbedre forebyggelsen af rocker- og bandekriminalitet. Denne vinkel er valgt, fordi DKR igennem årets aktiviteter har set, at netop rammevilkår og koordinering af indsatserne trænger til et eftersyn. Organiseringen og koordineringen af indsatserne er ofte uklar, og det kan spænde ben for de mange gode indsatser rundt om i landet. Med overleveringen af Hvidbogen til regeringen videregiver DKR et overblik over området og anbefalinger til, hvordan samfundet kan blive bedre til at forebygge rocker- og bandekriminalitet. DKR s Hvidbog om forebyggelse af rocker- og banderelateret kriminalitet kan bestilles eller downloades på dkr.dk.

13 Rocker- og bandemedlemmer 2013 Statusoversigt over rocker- og bandekriminalitet fra Hvidbogen. Kilde: Rigspolitiet, Justitsministeriets Forskningskontor og Fryshuset.

14 12 årsberetning 2014 VI SKAL ALLE VÆRE MED TIL AT FOREBYGGE KRIMINALITET. DET ER DE STÆRKE FÆLLESSKABER, HVOR VI TAGER HÅND OM HINANDEN, DER KAN MEDVIRKE TIL AT KRIMINALITETEN I VORES SAMFUND FALDER YDERLIGERE. NABOHJÆLP ER ÉT EKSEMPEL PÅ GODE FÆL- LESSKABER. FÆLLES OPMÆRKSOMHED PÅ VORES BØRN OG UNGE ER ET ANDET. Jette Kammer Jensen, formand i DKR s Borgerudvalg. Nabohjælp forhindrer indbrud 2014 var året hvor indbrudskurven for alvor knækkede. Der var hele 12,5 % færre indbrud end året før. I 2014 fik danske hjem besøg af indbrudstyve, og det er det laveste antal siden En positiv, men også meget tiltrængt udvikling, for det hører også med til historien, at Danmark i mange år har været, og stadig er, et af de mest indbrudsplagede lande i Europa naboer hjælper hinanden Vi har en del viden om, at Nabohjælp virker mod indbrud. Det er grunden til, at DKR og TrygFonden arbejder hårdt for at udbrede kendskabet til nabohjælp.dk, hvor man kan tilmelde sig ordningen. Det seneste år har der været en fordobling i antallet af tilmeldte husstande. Ordningen er nu på vej mod tilmeldte husstande i hele landet, og de opmærksomme naboer kan meget vel have været medvirkende til det markante fald i indbrudstallet. 20 tyve For at kunne give den bedste rådgivning om indbrudssikring, har DKR og TrygFonden interviewet 20 danske indbrudstyve om deres motiver og metoder. Undersøgelsen giver indblik i 20 forskellige fortællinger om livet som indbrudstyv, og selvom indbrudsteknikkerne varierer, så peger interviewene på nogle af de samme tendenser. De primære faktorer, der afholder indbrudstyvene fra at bryde ind i en bolig, har med mennesker og liv i området at gøre. Opmærksomhed fra en beboer eller nabo betyder, at indbrudstyven har større risiko for at blive set og genkendt, og det er indbrudstyvens største frygt. Tyvenes vigtigste råd mod indbrud er derfor simpelt: Vær mere nysgerrige og opsøgende, når I færdes i jeres boligområder. Et simpelt Hej kan stoppe indbrudstyven. Med næsten tilmeldte husstande til nabohjælpsordningen er DKR klar til tage næste skridt. I tager vi afsæt i naboskabet for at gøre nabohjælp endnu mere tilgængelig for alle borgere. Det indebærer, at vi lader borgerne være en væsentlig drivkraft i udbredelsen af nabohjælp. Undersøgelsen viser også, at indbrudstyvene er dygtige til at aflæse de fysiske og sociale omgivelser: Hvem bor i kvarteret (ældre eller børnefamilier)? Står en bolig tom? Hvor længe er ejerne ca. væk og er det et pænt kvarter? Den viden bruger tyvene til at planlægge indbruddene og vi kan som borgere bruge den til at forebygge indbrud i vores hjem.

15 indbrud i private hjem 2009: : : : : : Randers-naboer vandt konkurrencen om en pølsevogn for en aften. De beskrev deres indsats på denne måde: På vores vej nabohjælper vi udfra mottoet SKO holder tyven fra døren. SKO står for Sammenhold, Kommunikation og Opmærksomhed. Opfindsomme naboer vandt en pølsevogn I sommeren 2014 afholdt Nabohjælp fra DKR og TrygFonden en konkurrence, hvor aktive naboer kunne vinde en pølsevogn for en aften til en værdi af op til kr Pølsevognen blev brugt af vinderne i Randers til årets vejfest. For at deltage i konkurrencen skulle naboerne tage et billede af sig selv en selfie - sammen med Nabohjælpsskiltet, Nabohjælpsklistermærke og/eller med en god nabo og dele billedet med Nabohjælp på Facebook, Twitter og Instagram. Konkurrencen skulle minde danskerne om, hvor vigtigt det er at aftale Nabohjælp især i forbindelse med sommerferien, som er en travl periode for indbrudstyvene. Politi, borgere og lokalpolitikere engagerer sig i nabohjælp En stor del af landets kommuner bidrager til at skabe tryghed for deres borgere ved at skrive om nabohjælp og indbrudssikring på deres hjemmesider. Nogle kommuner tager skridtet videre og ansætter en indbrudskonsulent, Virksomheder mærker også et fald DET ER IKKE KUN PRIVATE BOLIGER, DER OPLEVER ET FALD I IND- BRUDSTALLET. OGSÅ VIRKSOMHEDER OG FORRETNINGER ER MINDRE RAMT. TALLET ER NEDBRAGT MED HELE 16 % FRA 2013 TIL som arbejder tæt sammen med politi, grundejerforeninger, boligforeninger og det lokale erhvervsliv. Politikredse landet over støtter massivt op om nabohjælp. Nabohjælp er blevet en integreret del i politiets forebyggende arbejde og aktivering af borgerne. Der er også afholdt flere borgermøder om indbrudssikring og nabohjælp rundt i hele landet, og i 2015 arrangeres der en række dialogmøder og borgerarrangementer, hvor DKR, politiet og lokale politikere deltager i debatten. Vi stopper ikke her Flere end indbrud om året er dog stadig alt for mange, så DKR vil også de næste år have indbrud og nabohjælp som højt prioriterede indsatsområder.

16 14 årsberetning 2014 DER ER ALT FOR LIDT FOKUS PÅ DEN BETYDNING, BYMILJØET HAR PÅ KRIMINALITET OG TRYGHED. VI VED, HVAD DER SKAL TIL FOR AT SKABE TRYGGE BOLIGOMRÅDER, OG DEN VIDEN VIL VI GERNE DELE MED BYPLANLÆGGERE OG ANDRE, DER ARBEJDER MED NYBYGGERI OG RENOVERING AF BOLIGOMRÅDER. Peter Andersen, formand for DKR s By- og Boligudvalg Byplanlægning Et flerårigt projekt om byplanlægningens betydning for kriminalitet og tryghed blev afsluttet i Projektet er et samarbejde mellem DKR og TrygFonden. Den måde, vi designer og planlægger byerne på, kan bidrage til at nedbringe kriminaliteten og skabe større tryghed eller det modsatte. Det blev bekræftet i projektet Tryghed og mindre kriminalitet via byplanlægning. Projektet rummer både en forskningsoversigt, som giver et overblik over den vigtigste viden på området, og et pilotprojekt i fem kommuner, som igennem tre år har arbejdet med tryghedsskabende indsatser i byplanlægningen. De fem kommuner er Ballerup, Aarhus, Esbjerg, Kalundborg og Guldborgsund. Projektets viden kan spille en vigtig rolle i forbindelse med regeringens boligforlig, hvor der skal investeres 16 milliarder i renovering af almene boligområder fra 2017 til Pengene bør bl.a. investeres i at skabe tryggere boligområder, Materialer fra projektet mener DKR, som med resultaterne fra projektet kan vise vejen til at indarbejde tryghed og kriminalitetsforebyggelse i byplanlægningen. Guide til byplanlæggere Et af de konkrete resultater af projektet er en Guide til byplanlæggere, der ønsker at arbejde systematisk med tryghed i byplanlægningen. Byplanlæggerne har en meget vigtig rolle, da de sidder med nøglen til at løse nogle af de kriminalitetsproblemer, der fylder meget i statistikkerne. En mere hensigtsmæssig indretning af by- og boligområder kan indvirke på de mest hyppige kriminalitetsformer som indbrud, tyveri, brugstyveri, hærværk, vold og anden kriminalitet, der foregår i det offentlige rum. I PROJEKTET ER DER UDVIKLET EN RÆKKE GRATIS MATERIALER, SOM FINDES PÅ DKR.DK VIDENSOPSAMLING FRA SBI OM KRIMINALPRÆVENTIV OG UTRYGHEDSFOREBYGGENDE MILJØ- OG BYPLANLÆGNING RESUME AF VIDENSOPSAMLING GUIDE TIL MERE TRYGGE BYER FILM OM SAMMENHÆNGEN MELLEM KRIMINALITET OG BYMILJØ FILM OM OTTE KRIMINALPRÆVENTIVE BYPLANLÆGNINGS- PRINCIPPER SCREENINGSSKEMAER TIL BYPLANLÆGGERE EKSEMPLER FRA PLANDOKUMENTER Guiden har bl.a. eksempler på, hvordan man med konkrete formuleringer kan indarbejde tryghedsaspektet i kommuneplaner, lokalplaner, masterplaner, sektorplaner, konkurrencemateriale, arkitekturpolitik m.m., ligesom der er eksempler på screeningsskemaer, der kan bruges som tjeklister i det tryghedsskabende arbejde. I guiden er der desuden en oversigt over otte planlægningsprincipper, der er væsentlige at tænke ind i renovering og nybyggerier. Situationel forebyggelse Kriminalitetsforebyggelse gennem byplanlægning hører til det, man kalder den situationelle forebyggelse. Rapporten Kriminalpræventiv og utryghedsforebyggende miljø- og byplanlægning, som Statens Byggeforskningsinstitut har udarbejdet for DKR og TrygFonden, giver et overblik over den viden, der findes på området, og hvilke indsatser, der er de mest virksomme. Hvis de kombineres med den sociale forebyggelse, kan man komme et stort skridt videre i det forebyggende arbejde som helhed. Rapporten og resultaterne fra projektet er et grundlæggende bidrag til den situationelle forebyggelse. DKR s by- og boligudvalg har fulgt projektet tæt og ser det som et væsentligt element i udvalgets arbejde, særligt i forhold til indsatsen i de udsatte boligområder.

17 SITUATIONEL FOREBYGGELSE NOGLE MENNESKER BLIVER INVOLVERET I KRIMINALITET, FORDI LEJLIGHEDEN BYDER SIG - LEJLIGHED GØR TYV. I DEN SITUATIONELLE FOREBYGGELSE PÅVIR- KER MAN DE FYSISKE OG SOCIALE OMGIVEL- SER, SÅ DET BLIVER MERE RISIKABELT OG MIN- DRE INDBRINGENDE AT BEGÅ KRIMINALITET. I SITUATIONEL FOREBYGGELSE KAN MAN FX SKABE ATTRAKTIVE BYRUM, HVOR FOLK HOL- DER TIL OG HOLDER ØJE MED OMGIVELSER- NE OG HINANDEN.

18 16 årsberetning 2014 DKR MENER HVIS MAN ER I SIT FØRSTE FORHOLD, KAN DET VÆRE SVÆRT AT SÆTTE GRÆNSER. ER DET FX TEGN PÅ KÆRLIGHED, NÅR KÆRE- STEN FORBYDER, AT MAN ER SAMMEN MED ANDRE END HAM ELLER HENDE? DKR HAR SAMLET RÅDGIVNINGEN OM KÆRESTEVOLD TIL UNGE PÅ HJEMMESIDEN FORVILDMEDDIG.DK. kærestevold Ofte rammes de samme mennesker af samme type kriminalitet flere gange. Hvis man fx har været udsat for vold, er risikoen for at man udsættes igen mange gange større, end hos befolkningen generelt. Et centralt mål for DKR s arbejde er at nedbringe antallet af flergangsofre, fordi vi på den måde både skåner ofrene og kommer en stor del af kriminaliteten til livs. Indsatsen mod kærestevold, hvor unge oplever vold i deres parforhold, har gennem flere år været en væsentlig aktivitet. I 2014 lancerede DKR en ny hjemmeside, hvor unge kan få rådgivning og dele deres historier, hvis de er kommet ud af et voldeligt forhold. På hjemmesiden giver DKR også en oversigt over hjælpe- og behandlingsmuligheder, så de unge ikke skal henvende sig hos mange instanser. Hjemmesiden er en ny version af den gamle ditforhold.dk og er tilpasset mobiltelefoner og tablets. 6,5 % danske kvinder mellem 16 og 24 år Skolekonkurrence En vigtig del af indsatsen er at bryde tabuet om kærestevold. Hvis unge frit kan snakke om emnet, kan det betyde, at de bliver bevidste om deres egne 3,7 % danske grænser, og hurtigere opdager advarselstegn i kæresteforholdet. Derfor har mellem mænd DKR støttet en skolekonkurrence, hvor 16 og 24 år unge i tekst, musik og film arbejder med emnet. Konkurrencen er udarbejdet af foreningen Bryd Tavsheden og skønnes årligt at være udsat for psykisk, fysisk Ligestillingsministeriet, og to vinderklasser fik overrakt kr. hver for og/eller seksuel kærestevold. Generelt er unge mellem år mest udsat. deres kreative bidrag til konkurrencen. Kilde: Kærestevold i Danmark, Statens Institut for Folkesundhed, 2012.

19 DET FORÆLDRENE GØR FOR KLASSENS FÆLLESSKAB ER EN INVESTERING I EGET BARNS TRIVSEL. Forældrefiduser.dk Forældre er en vigtig ressource Projekt forældrefiduser.dk, som skal få forældre i indskolingen til at involvere sig i børnenes trivsel, kom godt fra start i Efter en pilottest blev forældrefiduserne udrullet til alle landets skoler. Det er en god investering, hvis forældre involverer sig i klassens trivsel. Det er både til gavn for ens eget barn og for klassen som helhed. Forældre som bruger tid sammen og gør en indsats for, at alle børn er med i sammenholdet, får nemlig nemmere ved at løse konflikter og forebygge mobning, og det kan godt betale sig. Forskning viser, at mobning i en klasse præger alle børnene negativt og øger risikoen for, at både mobbere og offer udvikler kriminel adfærd senere. På hjemmesiden forældrefiduser.dk kan forældrene finde en række brugbare redskaber, som kan kickstarte og fastholde det gode samarbejde. Og redskaberne understøtter skolereformens hensigt om større inklusion og bedre trivsel på skolerne. Det siger forældrene i klasse 96 % mener, at de har et ansvar for at barnets klasse fungerer socialt 71 % mener, at de andre forældre i klassen er nemme at tale med forældrene finde fiduser til de første klasseaktiviteter, bl.a. med huskelister, indkøbslister og invitationer til banko, legegrupper og cykelværksted. Skolerne kan bruge hjemmesiden til at starte og fastholde forældresamarbejdet, da der findes materialer, som kan bruges på klassens forældremøder. Forældrefiduser.dk er udviklet i et samarbejde mellem DKR, TrygFonden og Skole og Forældre. Hjemmesiden har tilknyttet en Facebookgruppe, facebook.com/foraeldrefiduser, hvor forældrene løbende kan følge med i aktuelle fiduser og viden om emnet. Facebookgruppen har på et halvt år fået flere end fans. Forældrene vil gerne Langt størstedelen af forældre til børn i indskolingen føler et ansvar for klassens sociale liv, men knap 1/3 synes ikke, det er nemt at tale med de andre forældre. Det viser en opinionsundersøgelse, som DKR, TrygFonden og Skole og Forældre har lavet. Den viser også, at 1/3 ikke gøre noget for at få alle klassens børn med i fællesskabet. Forældrefiduser.dk giver en håndsrækning til at komme i gang, og her kan

års be ret ning Det kriminalpræventive råd 2013 Vejen ud af ungdomskriminalitet trivsel Fokus på 22indbrud

års be ret ning Det kriminalpræventive råd 2013 Vejen ud af ungdomskriminalitet trivsel Fokus på 22indbrud års be ret ning Det kriminalpræventive råd 2013 6 Børn Vejen ud af ungdomskriminalitet 12 og unges trivsel Fokus på 22indbrud Det Kriminalpræventive Råd Ejby Industrivej 125-135 2600 Glostrup 45 15 36

Læs mere

Indhold. Tidlig indsats vigtigere end nogensinde 1. Indbrudskurven skal knækkes 2. Hæleren er lige så slem som stjæleren 5. Et tryggere samfund 6

Indhold. Tidlig indsats vigtigere end nogensinde 1. Indbrudskurven skal knækkes 2. Hæleren er lige så slem som stjæleren 5. Et tryggere samfund 6 Årsberetning 2010 Indhold Tidlig indsats vigtigere end nogensinde 1 Indbrudskurven skal knækkes 2 Hæleren er lige så slem som stjæleren 5 Et tryggere samfund 6 Tv-overvågning og trygge beboere 8 Ungdomskriminalitet

Læs mere

Møde i Udvalget for Børn og Unge

Møde i Udvalget for Børn og Unge Referat Mødedato: 21. maj 2012 Mødested: Odense Politigård Mødedeltagere: Allan Krohn Jensen, Anne Andersen, Annie Gaardsted Frandsen, Benny Wielandt, Birgitte Baktoft, Charlotte Avnsted Wæhrens, Hanne

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Oplag: 2.000 DKRnr: 13-401-0017 ISBN: 978-87-92966-03-2

Oplag: 2.000 DKRnr: 13-401-0017 ISBN: 978-87-92966-03-2 årsberetning 2012 Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2., 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Ansvarshavende redaktør: Sekretariatschef Anna Karina Nickelsen Tryk: MercoPrint, Køge Fotos:

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 Foreløbigt referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Jan Petersen, borgmester Nils Borring, borgmester Jørn Nissen, borgmester Henning Jensen Nyhuus,

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

2 DKR40ÅR. Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

2 DKR40ÅR. Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk DKR 40år Det Kriminalpræventive Råd 1971-2011 40 års samarbejde for tryghed og mindre kriminalitet Ansvarsfølelsen skal styrkes side 4 Et løft til det kriminalitetsforebyggende arbejde side 6 Præventiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012.

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. - - I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. På side 2 starter vi med at fortælle, hvem vi er. På side 5 fortæller vi om de emner, vi arbejder med.

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen LÆRERSTUDERENDES LANDSKREDS Trivselserklæringens parter er pr. 10. marts 2009: Frie Grundskolers Fællesråd Læs mere om

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Arrangør: Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet i samarbejde med Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC Mandag d. 7. marts, 2011,

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat fra bestyrelsesmødet Torsdag den 13. november 2014 kl. 9.30 15.30 Hotel Kronprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Dagsorden: Nr. Punkt Kommentar og opsamling Deltagere Jørgen, Mikael,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE SÅ ER DET NU, VI SKAL VINDE VALGET Venstres Foreningstræf holdes i år på et tidspunkt, hvor der måske kun er få uger

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Politiinspektør chefpolitiinspektør Claus Hilborg

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune, torsdag den 11. september 2008.

DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune, torsdag den 11. september 2008. 11.september 2008 Sagsbehandler: - LOKALPOLITIET Karlslunde Stationsager 1 2690 Karlslunde Telefon: 114 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5100 E-mail: DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune,

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Kære lærer, Filmen og undervisningsmaterialet kan give dine elever en viden om livet som ung indvandrere. Elverne får inspiration og I kan bruge filmen,

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 NGE OG ALKOHOL fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 UNGE OG ALKOHOL - fest eller misbrug? På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus denne gang

Læs mere

National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015

National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015 National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015 Indhold Baggrund og formål 2 Nationalt Forebyggelsescenter 2 Fokusområder 2014 2015 3 Rigspolitiets (NFC) målsætninger og leverencer i 2014

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Børns tryghed. Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013. Den 30. januar 2013

Børns tryghed. Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013. Den 30. januar 2013 Børns tryghed Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013 Den 30. januar 2013 DGI-byen/CPH Conference Tietgensgade 65 DK-1704 København V Tilværelsens naturlige og sunde doser

Læs mere

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen?

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Workshop i Undervisningsministeriet 24. juni 2010 Formål med workshop Workshopdeltagerne skulle sammen se

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Unge Vold Kriminalitet

Unge Vold Kriminalitet Indbydelse til Børnesagens Fællesråds 6. nationale konference om unge Unge Vold Kriminalitet Den 20. november 2008 i Middelfart Børnesagens Fællesråd www.boernesagen.dk Velkommen 2 Velkommen til Børnesagens

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO

HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO Aksene. Søren Gøttrup og Britta Madsen VÆKST Befolkningstallet skal øges. Vi skal tiltrække nye erhvervsdrivende, og vi skal standse udflytningen samt bibeholde

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

FOREBYGGELSE AF ROCKER- OG BANDERELATERET KRIMINALITET

FOREBYGGELSE AF ROCKER- OG BANDERELATERET KRIMINALITET HVIDBOG FOREBYGGELSE AF ROCKER- OG BANDERELATERET KRIMINALITET PERSPEKTIVER OG INSPIRATION TIL FREMTIDENS ORGANISERING Det Kriminalpræventive Råd Ejby Industrivej 125-135 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

geoenviron ERFA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA

geoenviron ERFA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA FIND VEJ Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KL. 10:00 KL. 10.05 KL. 10:30 KL.

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 411 Offentligt. Retsudvalgets studietur til Stockholm den 23. til 25. september 2013

Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 411 Offentligt. Retsudvalgets studietur til Stockholm den 23. til 25. september 2013 Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 411 Offentligt Retsudvalgets studietur til Stockholm den 23. til 25. september 2013 Program: Mandag den 23. september 2013 7.25-8.35: København - Stockholm (SAS)

Læs mere

Stærkere indsats for borgere og virksomheder

Stærkere indsats for borgere og virksomheder Beskæftigelsestræf 2014 Stærkere indsats for borgere og virksomheder Onsdag den 26. februar 2014 Hotel Comwell Kolding Plan over Comwell Kolding Indhold Program 4 Workshops 7 Deltagerlister 9 Stande 25

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere