KUREREN Nr. 7. Bålbyggerne side 2. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUREREN Nr. 7. Bålbyggerne side 2. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk."

Transkript

1 KUREREN Nr. 7 september September Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 18. årgang 21. årgang I dette nummer: Trafikmøde i Åasen Side 3 Basstjerne i kirken Side 3 Høstgudstjeneste Side 4 Svar i trafikhøring Side 5 Foredrag om ondskab Side 6 Deres hekse vandt Side 7 Sidste seniorudflugt Side 8-9 Besøg fra Ukraine Side 10 Interview med præsten (del 2) Side 12 Bålbyggerne side 2 Menighedsrådsvalg Side 13 Dåb og dødsfald Side 15 Kvinderevy varmer op Bagsiden Mellemgaden side 3 Kirkekunst side 4 Gadefest side 5 Høstfest side 6 Gud i haven side 13 Onsdagscafé side 7 Åløkkens Fysioterapi Speciel erfaring med ryg, nakke og idrætsskader. Ingen ventelister! Sankthans side 8 Læserbrev side 10 Skolen cykler side 12 Brevduen side 14 Gamle dage side 15 Kalenderen side 16 Professionel behandling og træningsplanlægning Tlf.: Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C.

2 KURÉREN udgives af ÅKUR, Åløkkekvarterets Udviklingsråd, en samarbejdsorganisation for kvarterets foreninger og institutioner. REDAKTØR Hans Faarup, Dr. Olgas Vej 16 Tlf: KIRKESTOF Laila Groes, Prins Valdemars Vej 3 Tlf: ANNONCER Henrik Gram, Åløkkevænget 16 Tlf: KASSERER Frank Lindegaard Nielsen SKRIV TIL BLADET Tjek deadline for næste nummer. Ring eller skriv til en af ovenstående. Du kan aflevere tekst og foto på cd eller papir. Eller maile til: OPLAG: Omdeles gratis 10 gange om året i Åløkkekvarteret og Hans Tausens Sogn. FORSIDE: De frivillige bålbyggere på Store Brændedag, som altid er sidste søndag før sankthans. Foto: Kuréren TRYK: Deslers Bogtryk, Assens Nye læ KURÈREN udgives af ÅKUR, Åløkkekvarterets HANS TAUSENS KIRKE Udviklingsråd, begynd en samarbejdsorganisation for kvarterets foreninger og institutioner. Frivillige kræfter Kære læser. Du sidder med REDAKTØR: nummer af beboer- og kirk Hans Faarup, Dr. Olgas Vej 16 i hånden. Hvis du er ny i k Prøv lige at se de glade børn Tlf: og 29 voksne eller op til 66 hallo ween 09 eller rydde sker op vi efter dig velkommen, og på forsiden. Det er de frivillige, der mødte op til Store Brændedag og sankede De flotte får på engen passer billeder heller til bladet, der udko arrangementer i skoven. kunne tænke dig at bidrage brænde, så hele kvarteret et KIRKESTOF: par dage ikke sig selv, og de frivillige om året. i Fåreholderlauget gør en stor indsats Kuréren for en uddeles at- gratis til a efter kunne nyde det årlige Lauge sankthansbål. Der blev kørt seks trailerlæs Steenbachsvej træ og 2 traktion, som ikke mange Hans kvarterer Tausens inde Sogn, og det Koch Vestergaard, takket være de mange hjælpere Tlf: var det eller midt 22 i en 18 storby 88 61kan prale lade af. sig Fåreholderne kan også altid bruge annoncører. flere frivillige Mange tak til d gøre uden den fast hele klaret på en time. Belønningen var øl, sodavand og pølser, og i ANNONCER: år var der så hænder. Og jo flere, der melder Og nu vi sig, er jo ved det: Var de mange, at der blev spist op. Henrik Gram, Åløkkevænget mindre skal 17 hver enkelt lave. annoncere i Kuréren? Dels Når vi lige fremhæver indsatsen Tlf: 66 på Hermed er en ny sæson som gået på i dit gang firma for i et blad, d Store Brændedag er det for at minde om, Kuréren, det fælles beboer- grundigt og kirkeblad i et af Odenses m at alle de arrangementer, der KASSERER: gør Åløkkekvarteret til et attraktivt sted Frank at bo Lindegaard (med ret. Nielsen, Her kan vi også godt med bruge til frivillige at sikre udgivelsen for Hans Tausens Sogn og cestærke Åløkkekvarte- kvarterer. Og dels heraf følgende værdistigning Johannevej af husene) 6 bidrag. Og dem er der heldigvis Og hvor mange ringer man hen, n kun kan lade sig gøre, fordi folk frivilligt af. For eksempel billederne skal fra skiftes, gadefesten på Ny Kongevej. Jeres gade må også murene pudse møder op og giver en hånd. Redaktionen opfordrer derfor SKRIV alle TIL til BLADET: gerne sende billeder fra en gadefest. Helt at holde øje med, hvornår der Tjek efterlyses først deadline frivilligt, for næste naturligvis. frivillige til for eksempel at nummer. stille lygter Ring eller skriv til en af Hans Faarup, redaktør ovenstående... og skriv så. Annonce Du kan aflevere tekst og foto på cd, Almindelig annonce diskette eller papir. Eller sende mail moms pr. nummer. Næste nummer til: udkommer 3. oktober Samme annonce, b Bruger du Word, kan du vedhæfte teksten som fil. Ellers skal du lejlighed, kan du kø Private annoncer: H Deadline: skrive i mailens 20. tekstfelt. september kolofonen her til ve Øvrige meddelelse Deadline for Kuréren er altid OPLAG: næstsidste Omdeles søndag gratis før det 10 udkommer. af cykler eller ligne Bladet udkommer første gange lørdag om i måneden. året i Åløkkekvarteret Omdeles og i løbet af weekenden len på side 11 Hans Tausens Sogn Nr. 8 udkommer 3. oktober Nr. 10 udkommer 5. december TEGNINGER: Jane Nygaard Deadline: 20. september Deadline: 22. november Nr. 9 udkommer 7. november TRYK: HO Tryk, Rugårdsvej 101 Deadline for næs Deadline: 25. september Bladet udddeles VVS & BLIK Blikkenslager aut. VVS - installatør Rugårdsvej Odense C Tlf. Tlf Biltlf. Biltlf V/Allan Rasmussen - Abigaelsvej Odense C Telefon Mobil KASPERSEN MALERFIRMA A-S Brug tiden på det, du synes er sjovt, og lad os tage os af dine vinduer. Vi sørger KILDEMOSEVEJ 21 TLF: for, at du jævnligt får pudset dine vinduer!! 5000 ODENSE C FAX: Erhverv og privat 2

3 Tag Mellemgaden op igen Siden seneste nummer af Kuréren har politikerne sagt nej til Mellemgaden. Det affødte dette læserbrev i Fyens Stiftstidende, som vi gengiver her. Det er skrevet af Carsten Myhr, formand for Åløkkekvarterets Grundejerforening: I Åløkkekvarteret i Odense, her bor der ca mennesker, ønsker vi, at trafikken i Odense kan glide stille og roligt så der er sikkert at færdes for bløde trafikanter. Men vi oplever, at kommunen modarbejder os. Alle forudsigelser og alle hidtidige erfaringer siger, at biltrafikken i Odense fortsat vil stige i de kommende mange år. Thomas B. Thriges Gade er lukket, og det har medført yderligere pres på trafikken i vores kvarter, hvor vi har tre store indfaldsveje: Otterupvej, Rugårdsvej og Middelfartvej. Al biltrafik, der skal passere det centrale Odense nord/syd i den vestlige del går gennem vores kvarter ad Næsbyvej, Åløkke Allé og Grønløkkevej. Vi ser dagligt bilkøer. Letbane og brobyggeri Letbanen bliver bygget i løbet af de næste 6-7 år, og trafikken i den vestlige del af centrum omlægges mange gange. Der lukkes veje og der laves ensretninger, så det bliver mere besværligt at færdes nær centrum. Derfor bliver meget af trafikken presset ud i de nærmeste områder, hvor vi bor. Når letbanen er færdig, bliver det vanskeligere at køre i bil på de veje, hvor den skal køre. Det betyder, at en stor del af trafikken permanent flyttes ud i de nærmeste områder, hvor vi bor. Rismarksbroen bliver i disse år revet ned for at blive renoveret, og det flytter meget trafik ind mod centrum, hvor vi bor. På havnen bygges det nye City Campus, hvor man forventer, at op mod 7000 studerende hver dag. Mange af dem vil anskaffe sig en bil, og det vil medføre en øget trafikbelastning i de omliggende kvarterer, hvor vi bor. Mange års samarbejde Odense Kommune har skabt en Trafikog Mobilitetsplan, som angiver retningslinjer for den fremtidige trafikafvikling i Odense. I denne plan fremhæves det, at man arbejder med at øge sundheden Udsigt over det gamle havnespor fbag marcinpanfabrkken. Billedet er taget 17. juni, da skinner og sveller blev taget op. Her kunne Mellemgaden ligge. Foto: Kuréren for befolkningen, og man ønsker også at gøre forholdene bedre for de bløde trafikanter - herunder cykelpendlere og skoleelever. I mange år har vi arbejdet sammen med Odense Kommune for at skabe rammerne til at opfylde ønskerne i Trafik- og Mobilitetsplanen og dermed give gode og sunde vilkår for beboere, cyklister og andre, der færdes og opholder sig i vores store bydel. Vi har i samarbejde med Odense Kommune foreslået at fjerne en stor del af trafikken fra beboelsesvejene og skolevejene med en helt ny vej Mellemgaden ad et nedlagt rangerspor, så man kan henlægge den gennemkørende trafik til en facadeløs vej, hvor ingen bliver generet. Bilpendlerne får dermed bedre forhold, da bilisterne fra nord først møder byen, når de når ind til Rugårdsvej. En useriøs rapport I 4-5 år forløb det som et godt og konstruktivt samarbejde kommunen afsatte kr til at få kvalificeret projektet og man hyrede et konsulentfirma, Niras, til at undersøge mulighederne for at bygge en ny vej. Dette arbejde fungerede tilsyneladende godt i en periode. Men i den sidste fase barslede Niras med en rapport, som var meget tendentiøs og på mange områder useriøs. Rapporten indeholdt mange personlige bemærkninger, som lå uden for det arbejdsområde, firmaet skulle beskæftige sig med. I juni besluttede By- og Kulturudvalget, at man ikke ønskede at bygge Mellemgaden. Vi er undrende over for den måde, kommunen lukker sig om sig selv, når en del af arbejdet med Mellemgaden foregår som interne stridigheder i kommunens forskellige afdelinger. Vi undrer os over, at kommunen accepterer et dårligt udført arbejde af en betalt konsulent. Vi undrer os over, at partshøringer afholdes af konsulentfirmaet og ikke af kommunens medarbejdere. Der er tale om skjulte dagsordener, dårligt arbejde og måske har nogen i forvaltningen bedt andre stoppe arbejdet. Vi mener, at arbejdet med en facadeløs vej Mellemgaden bør gå om, så trafikken kan glide og det bliver sikkert at færdes for bløde trafikanter. Så hvad gør vi nu? Direktør Anne Velling fra By- og Kulturforvaltningen har over for Fyens Stiftstidende erkendt, at der er begået fejl i sagsbehandlingen af Mellemgaden. Grundejerforeningens bestyrelse har på sit første møde efter sommerferien diskuteret, hvad vi skal gøre. Skal vi tage kampen om og forsøge at få sagen taget op igen? Eller skal vi erkende, at Mellemgaden er tabt og bruge vores kræfter på noget andet? Har du en mening, så mail til Hans Faarup 3

4 BESTYRELSEN Formand: Carsten Myhr Johannevej 4, mail: Næstformand: Peer Jochumsen Ambrosius Stubs Vej 2 Kasserer: Alexander Danker Johannevej 3, Sekretær: Hans Faarup Dronning Olgas Vej 16 Stephan Brandt Dronning Olgas Vej 4 Henrik Kjær Larsen Prins Valdemars Vej 14 Marlene Kjeldsen, Ny Kongevej 39 SUPPLEANTER Stefan Søberg, Åløkkehaven 15 Sebastian Riber, Dronning Olgas Vej 2A KONTINGENT 200 kroner årligt pr. husstand, både ejere og lejere kan blive medlemmer. Meld dig ind på mail: VELKOMMEN Har du fået nye naboer? Fortæl os det, så kikker vi forbi med et velkomstbrev. Veje der krydser Kunstneren Perry Oliver kommer på besøg i kirken 14. september kl. 19. Oliver har lånt to skulpturer til kirken. De er placeret på de tomme pladser efter Peter Brandes-hyrderne, som er udlånt til keramikmuseet Clay. Den første skulptur, der er placeret nærmest alteret, Cross of the Perfect Couple, er fra Den anden skulptur, der er placeret nærmest udgangen, Cross and Crossroads, er fra Perry Oliver er fra USA, men har i de seneste 45 år været bosiddende i Andalusien, Spanien. Det var den provins i Spanien, hvor de muslimske maurere havde hjemme, inden de blev fordrevet af de kristne. Næsten samtidig blev Spaniens jøder fordrevet. Derfor er Andalusien et særligt sted i Europa, for her har jødedom, kristendom og islam levet side om side i århundreder. Biskoppen i København, Peter Skov-Jakobsen, har efter forbillede fra Brooklyn været initiativtager til Jødisk Værket Cross and Crossroads af Perry Oliver kan ses i kirken. Kristent Muslimsk Forum i Danmark. Mød Perry Oliver i kirken, hør om arbejdet med skulpturerne og vær eventuelt med til at starte debatten her hos os? På menighedrådets vegne Karen Maigaard, formand Åbent hus i kampsportcenter Lørdag den 5. september er der åbent hus i Odense Sportscentrum, som holder til i den hvide bygning på Næsbyvej, der tidligere blandt andet rummede en møbelbutik. Odense Sportscentrum er Nordens største center for kampsport, og ved det åbne hus er alle velkomne til at se de mange idrætstilbud og få en prøvetime eller en snak med en af instruktørerne. Den nyeste kamsport i huset er sjovt nok en af de ældste. Afdelingen ved navn Det frie Kompagni træner medieval combat, også kaldet Buhurt, hvor man slås med store tohånds blankvåben iført rustning. Kort sagt - middelalderens svar på kampsport. 5. september vil der være over 100 riddere i huset, som træner og slås. Samme dag åbner en 1000 kvadratmeter stor styrke- og motionsafdeling for hele familien, og dermed runder Odense Sportscentrum 24 idræts-afdelinger. tandproteser med livskvalitet Odense C Pakhusgården Rugårdsvej 103 B Tlf Aarup Søndergade 2 Tlf Åbent hver dag mellem kl. 15 og 21 Nu kan du nyde kokkens favoritter derhjemme. hver dag tilbyder vi dig tre retter at vælge imellem. Også søndag hvor menuen er afløst af den lækreste kokkeburger! 5 års garanti på nye tandproteser og finansiering af tandbehandlinger over op til 5 år. Madhuset alfred og Kamilla Rugårdsvej Odense C alfredogkamilla.dk 4

5 Rikke og Stine fra festudvalget. Ud over dem er også Mogens Michael i festudvalget. Fest på Ny Kongevej Årets gadefest på Ny Kongevej blev holdt lørdag den 22. august fra kl. 15 til de sidste gik hjem. Hvert år vælges et nyt festudvalg, og konceptet er altid det samme: Formiddag er vi fælles om at sætte teltet op, Kl. 15 mødes vi til kagebord. Resten af eftermiddagen er der leg/løb/ underholdning i år kunstprojekt over teamet H.C. Andersen. Omkring kl. 18 tændes grillen, og hver familie har kød og drikke med til sig selv, og et bidrag til en fælles buffet med salater og andet tilbehør. Det er altid MEGET lækkert! Vi var i år omkring 60 personer. Tekst og foto: Connie Juel Clausen, Ny Kongevej 28 Kirken skal have en ny organist Stillingen som ny organist ved Hans Tausens Kirke bliver nu opslået. Irina Natius fratræder med udgangen af december 2015, men er efter gensidig aftale fritstillet fra juli. Stillingen besættes så hurtigt som muligt. Tag godt imod vikarerne i den kommende tid. På menighedsrådets vegne Karen Maigaard, formand Der arbejdes på en bådrampe Endnu er der ikke dannet et Åløkke Bådelaug, men det kommer måske.baggrunden er, at bådejere i kvarterte godt kunne tænke sig en rampe i nærheden til at sætte både i vandet fra. I den forbindelse har grundejerforeningen henvendt sig til motorbådsklubben på kanalvej om et samarbejde. Vi er desuden i dialog med kommunem om emnet, og næste skridt kunne være at søge om midler fra Forstadspuljen. Fortsættelse følger. Hans Faarup Marie ved buffetten. Axel i gang med slikposen. Mathilde og Marie tager en tur over HCA-galleriet. kridt på asfalt. HCA-kunst. Efter et styrt tilses Mathilde af Bassam (læge) som dog mener, legen kan fortsætte. Mor Camilla bærer patienten. Gudstjeneste om selvmord I anledning af WHO s verdensdag for forebyggelse af selvmord er der gudstjeneste i Odense Domkirke 10. september kl Biskop Tine Lindhardt prædiker. Gudstjenesten henvender sig til mennesker, der på en eller anden måde er ramt af selvmordstanker eller selvmordsforsøg eller er pårørende til dem, måske endda pårørende til en, der har taget sit eget liv. Efter gudstjenesten bydes der på kaffe og te, og der er mulighed for at tale med en præst eller medarbejder fra Nefos (netværket for selvmordsramte). Yderligere information om gudstjenesten i domkirken ved henvendelse til Laila Groes, og Laila Groes 5

6 Gudstjenester i Hans Tausens Kirke Søndag 6. september kl søndag efter trinitatis. Lukas 17,11-19; Jesus helbreder 10 spedalske. Velkomstgudstjeneste for årets konfirmander og deres familier og alle andre. Ved Laila Groes Se omtale i bladet Mandag 7. september kl. 14 Andagt i kirken. Træf for gamle FPF ere. Ved Laila Groes. Søndag 13. september kl søndag efter trinitatis. Matt. &,24-34; ingen kan tjene ti herrer. Ved Hans Jørgen Jeppesen Søndag 20. september kl søndag efter trinitatis. Lukas 7,11-17; Enken fra Nain. Høstgudstjeneste. Folk de luxe spiller til gudstjenesten. Ved Laila Groes. Se omtale i bladet. Søndag 27. september kl søndag efter trinitatis. Lukas 14,1-11; Må man helbrede på en sabbat? Børnekoret synger ved gudstjenesten. Efter gudstjenesten kirkefrokost. Det koster 30 kroner for maden. Ved Laila Groes Høstgudstjeneste Søndag den 20.september kl med Folk de Luxe og smukt pyntet kirke. Hvert år i september holder vi en særlig høstgudstjeneste. Det gør vi selvom vores kirke ligger midt i byens travlhed og trafikkens tunge brus. Men høstgudstjeneste er mere end fejring af landmandens glæde og lettelse over, at høsten er i hus. Høstgudstjenesten er en fest, hvor vi alle får mulighed for at sige Gud tak for alle de ting, som bare aldrig må blive en selvfølge. Kirken er pyntet med neg og blomster og frugt og grønt fra haven, og vi synger de kendte og elskede høstsalmer. Talentelevernes band fra Assens Musikskole, Folk de Luxe, vil med deres festlige musik medvirke ved gudstjenesten. Laila Groes Torsdag 1. oktober kl. 17 Gud og Spaghetti. Spirekoret synger for os. Ved Laila Groes. Se omtale i bladet. Søndag 4. oktober Ingen gudstjeneste i kirken. Søndag 11. oktober kl søndag efter trinitatis. Markus 2,1-12; Jesus helbreder en lam. Ved Laila Groes Gudstjenester Lokalcenter Lille Glasvej Torsdag den 3. september kl Torsdag den 1. oktober kl Torsdag den 5. november kl Scene fra den seneste Manderevy i Foto: Ole Søgaard Vil du være med til Manderevy? Første mødedag efter sommerferien for Åløkke Manderevy 2016 er søndag den 6. september kl. 19 i Åasen. Har du lyst til at være med på eller bag scenen, eller i køkkenet - og er du mand - 6 er du hjertelig velkommen til at møde op. Det gælder både nye kræfter og mænd, der har været med tidligere. Ring eventuelt til undertegnede og hør nærmere. Peter Vistoft, tlf:

7 Onsdagscaféen er klar igen Efter endt sommerferie starter vi igen onsdag den 9. september kl Emnet er Gyldensteen Strand og Æbelø ved naturfotograf Viggo Lind, Søndersø, som fortæller og viser lysbilleder. Alle er velkomne. Det koster 30 kr. for kage, kaffe og foredrag. På gensyn Christel Poetzsch Onsdagscaféen Efterårsprogram Onsdag 16. september Musikalsk eftermiddag Med Hårby-musikanterne Tage, Jørgen C og Jørn S. Kom til en hyggelig eftermiddag. Onsdag 23. september Vidne fra kz-lejr 548 dage i Kz-Theresienstadt er titlen på foredraget af Ellen Oppenhejm, Charlottenlund. Hun fortæller sin meget personlige beretning fra krigens tid. Det er fortællinger om de dramatiske hændelser omkrind de danske jøders tilfangetagelse 2. oktober Niels Ole Frederiksen, Middelfart vil indlede beretningen med nogle aktuelle oplysninger op til 2. oktober 1943, og han vil binde Ellen Oppenhejms fortælling sammen. Ellen Oppenhejm er i dag 89 år og et af de sidste vidner, der stadig kan fortælle om det. Onsdag 30. september Vægterhistorier. Hør vægter - klokken er slagen. Vægterhistorier og -traditioner ved organist og tidligere vægter Han Gundesen, Varde. Onsdag 7. oktober Festaften Program følger. Bemærk klokkeslæt Onsdag 14. oktober Mød en prinsesse Den sydafrikanske prinsesse Zama-Zulu Shange, Kerteminde fprtæller om sit spændende liv. Onsdag 21. oktober Amishfolket Papirklipper Torben Jarlstrøm Clausen fra Tarup omgivet af nysgerige japanske børn. Mød ham i Onsdagscaféen 11. november. Foto: Taichi Furukawa Vi kører i hestevogn i stedet for bil. Jørgen og Kirsten Flensted-Jensen, Brylle fortæller om den historiske baggrund for den i dag voksende gruppe af mennesker, som lever som amishfolk. Foredraget vil blive suppleret med videoklip. Onsdag 28. oktober Argentinarejsen Rejsebrev fra Elses og Niels Ebbes Argentinarejse fra 8. februar til 7. marts Else Lund og Niels Ebbe Huus vil fortælle og vise billeder fra deres fantastiske rejse med start fra Flensburg og ankomst til Rio. Bl.a. Corcovardo-bjerget, Ignazu-vandfaldene og Perit Morino-gletcheren. Onsdag 4. november Barn på Island Kjartan Simonsen, Odense, vil i foredraget med billeder Island, om min islandske barndom fortælle en spændende og anderledes historie om en barndom på Island i forhold til en barndom i Danmark. Onsdag 11. november Papirklipperen I saksens tjeneste, Tarup-Tokyo tur-retur 7 et ved praktiserende papirklipper Torben Jarlstrøm Clausen, Odense, som vil fortælle om den rejse, han har gennemgået, siden han sprang ud som papirklipper for 10 år siden, blandt andet lidt om H. C. Andersens papirklip, to spændende rejser til Japan i saksens hejmsted og hans papirklipværksted i Danmark og Japan. Onsdag 18. november Modersmålet Vort modersmål er dejligt, ved studielektor Hans Jørgen Petersen, Odense. Det danske sprogs og den danske sangs betydning for vores identitet og nationalfølelse 1770 til Foredraget vil også inddrage andre vigtige nationale symboler, som f.eks. flaget og kongehuset. Fædrelandssange indgår i foredraget Onsdag 25. november Revyens mestre Vi starter med en kort gudstjeneste ved sognepræst Laila Groes. Musiker og pianist Stig Nørregaard, Ry, tager os med på en musikalsk rundrejse med revyens mestre som Osvald Helmuth, Ebbe Rode, Dirch Passer, Victor Borge og mange andre. Kom og få en festlig, folkelig og fornøjelig eftermiddag. Stig mestrer revyens mestre

8 Sankthansbål 23. juni Pølsekatten og de kiksede hekse Tørt vejr, god stemning og masser af mennesker. Tilbageblik på grundejerforeningens sankthansbål 23. juni. Både dagen før og dagen efter sankthans fik vi regnbyger, men på selve dagen holdt det tørt, og det var næsten men også kun næsten varmt. Godt 600 beboere mødte op på Den Gamle Golfbane og nød synet af bålet, som blev tændt af KFUM-spejderne Gråbrødre Gruppe, som holder til i spejderhytten i nærheden. Spejderne havde også udført pionerarbejde og rejst en lille bod med skumfiduser og popcorn af rafter og besnøringer. Skovlauget stod for salg af øl og vand fra en trailer og det genvalgte folketingsmedlem Alex Ahrentsen (DF) holdt båltalen Han kom ind på sine år i Åløkkekvarteret, hvor han og hans datter boede til leje i et hus på Åløkkehaven. Et af hans bedste minder fra den tid var en kat, som datteren havde tabt sit hjerte til og døbt Pølsekatten Aftrolig, fordi de så den lave pølser på legepladsen på Abigaelsvej. Ahrendtsen afslørede, at det var første gang nogensinde, han var blevet inviteret til at holde en sankthanstale. Du kan læse hele hans tale på grundejerforeningens hjemmeside, 8 Forsinkede hekse og præmier Heksekonkurrencen fik i år et noget usædvanligt forløb. Da fristen for at indlevere hekse udløb kl. 20 var der nemlig ikke ankommet en eneste heks. Så hvis nogen havde været så smarte at aflever en heks kl , kunne de have løbet med både første-, anden- og tredjepræmie. Den mulighed øjnede Magnus, Anna og Frederik, som skyndte sig at fabrikere en heks af en bortkastet pizzabakke, døbte den Pizzaline og satte den på bålet kl Dommerkomiteen valgte herefter at tage alle for sent indleverede hekse med i bedømmelsen, og der kom også den følgende halve time flere hekse snigende ud af skoven. Pizzaline endte med at få en tredjeplads ikke for det kunstneriske udtryk, men fordi den kom først. Andenpræmien gik til

9 Ny korsæson for klasse Så er det tid til at synge, hygge og lege igen om tirsdagen for sangglade børn fra 0.til 6.klasse. Tirsdag den 1. september startede vi op på en ny korsæson i Hans Tausens Kirke, og jeg glæder mig rigtig meget til at se nye som gamle korsangere. Spirekoret bliver hentet om tirsdagen kl. 14 på Åløkkeskolen ved indgangen til skolegården. Undervisningen varer cirka til kl. 15, hvorefter børnene bliver fulgt tilbage til skolen. Børnekoret starter om tirsdagen kl og slutter ca Sangerne sørger selv for at komme til kirken, og husk at vi starter til tiden med fælles opvarmning. PS. Der er ingen undervisning i skolernes efterårsferie, uge 42. Efterårets kalender: Søndag kl : Børnekoret synger til gudstjenesten. Torsdag kl. 17: Spirekoret synger til Gud &spaghetti. Søndag d kl : Børnekoret synger til allehelgengudstjeneste. Søndag kl. 16: Luciaoptog for spire- og børnekor. Ditte Hassing Dagmar og Sofie. Deres Valgheks var sammensat af to valgplakater, og af respekt for folkestyret besluttede grundejerforeningens bestyrelse, at de to politikeres portrætter ikke skulle brændes af på bålet. Men pigerne blev trods alt belønnet. En sang for Carl Nielsen Årets førstepræmie gik til Julie, Frederik og Matilde, som havde fremstillet en fuldstændig klassisk heks, kaldet Olga (De bor på Dronning Olgas Vej). Desværre viste det sig, at de voksne mennesker i grundejerforeningen havde talt forbi hinanden, så den ene troede, den anden købte præmier, med det resultat, at der ikke var nogen. En på mange måder lidt kikset heksekonkurrence. Vindernes navne og adresser blev noteret, og de fik senere deres kurve afleveret på hjemadressen. De tre traditionelle bålsange var i år udvidet med Jeg ved en lærkerede i anledning af, at det i år er 150 år siden, komponisten Carl Nielsen blev født. Der blev sunget for at Åløkkekvarterets Blandede Mandskor, der i år bestod af sangere fra Manderevyen, Kvinderevyen og Åløkkekoret. Samt Alex Ahrendtsen, som var med til at synge for, mens bålet brændte ned. En særlig tak skal lyde til de mange, der mødte talstærkt op til Store Brændedag, så vi kunne samle brænde nok til bålet på under en time. Imponerende. Tekst: Hans Faarup Foto: Jacob Holmegaard Faarup 9 Kostkonsulent på Pakhusgården Hanne Bjergskov. Kostkonsulent Hanne Bjergskov har startet samarbejde med samarbejde med Åløkkens Fysioterapi og Kenneth Jensen i Pakhusgården på Rugårdsvej 103a. Hun er professionsbachelor i ernæring og sundhed og arbejder ud fra Sundhedsstyrelsens kostanbefalinger med fokus på små skridt til en sundere hverdag. - Jeg kommer med enkle og brugbare ideer til ændringer til en sundere hverdag. Jeg mener at forandringer ligger i det, der giver mest mening for den enkelte og mit motto er sundhed er ikke et spørgsmål om alt eller intet, men et spørgsmål om små skridt i en sundere retning, siger Hanne Bjergskov. Hjemmeside:

10 Annonce Bolig søges Mit navn er Andreas Thiesson. Min kæreste og jeg er på udkig efter en bolig og har forelsket os i Åløkkekvarteret. Jeg er selv opvokset i dette kvarter, og hele min famile bor der nu, hvilket vi også håber på at kunne komme til. Vi søger en lejelejlighed, allerhelst en villalejelejlighed og har et budget på ca kr. om måneden. Vi er 24 og 25 år og studerende ved Syddansk Universitet. Vi er meget modne og nyder den ro og iddyl der er i kvarteret. Hvis du kender nogen, eller selv udlejer i kvarteret, må du gerne kontakte os på tlf: Mail: Marie Franch Jensen og Andreas Thiesson Brænd ikke affald af i din have Det kan være fristende at brænde sit haveaffald af i baghaven, men i Odense Kommune er det kun tillad i landzone. I byzone, hvor vi bor, må private grundejere ikke afbrænde haveaffald bortset fra sankthansaften. Denne afbrænding må ikke give anledning til ulempe for omgivelserne. Til rekreative formål (for hyggens skyld) må der hele året afbrændes brænde i form af rent, tørt træ, på særligt indrettede bålpladser. Grundejerforeningen Ved indkørslen til Rasmus Rasks Vej fra Rugårdsvej er et skilt, der viser mod kirken. Der er imidlertid ikke en venstresvingsbane på Rugårdsvej, når man kommer kørende inde fra byen. Derimod er der på samme sted en venstresvingsbane ned mod Mogensensvej. Rasmus Rasks Vej er nu den naturlige indkørsel for os i villabyen, efter at indkørslen ved Hans Tausens Kirke er blevet spærret, så det ville være fint, om Åløkkekvartets Trafikudvalg kunne formå kommunen til at etablere en længe ønsket venstresvingsbane ind til vores kvarter. Frank Büchmann-Møller Thomas Overskous Vej 4 Læserbrev Her savner vi en venstresvingsbane SVAR: På det første bestyrelsesmøde efter sommerferien tog Åløkkekvarterets Grundejerforening henvendelsen fra Frank Büchmann-Møller op. Det blev en meget kort diskussion, for alle gav ham ret i, at det er en god idé. I første omgang vil grundejerforeningen - eller Trafikudvalget - rette henvendelse til kommunen om malede striber, men på længere sigt var det måske bedre med et helleanlæg for at gøre det tydeligere, hvor man skal køre. Vi vender tilbage, når der er nyt i sagen. Hans Faarup sekretær i grundejerforeningen 10

11 Gud og spaghetti Torsdag den 1. oktober kl i kirken. Spirekoret synger. Juniorkonfirmander Fra 10. september til 5. november kl for 3. klasse. Undervisningen foregår i kirken. Vi henter og aflevere børnene på Åløkkeskolen. I juniorkonfirmandundervisningen lærer børnene kirke og kristendommen at kende. Kirken kan virke som et fremmed sted, hvis du ikke får forklaret, hvorfor vi gør, som vi gør. Der er gamle ord i salmerne, og præsten går i mærkeligt tøj. Og der er mange ting i kristendommen, som er svære at forstå. Som juniorkonfirmand i Hans Tausens Kirke kan man stille lige så mange spørgsmål man vil, og vi vil gøre alt hvad vi kan for også at give et svar. Vi lægger i undervisningen vægt på oplevelse, samvær og samtale. Der bliver fortalt bibelhistorie og vi synger og leger, lærer Fadervor, tegner, laver drama og meget mere. Undervisningsforløbet afsluttes med en Gud og spaghettii-gudstjeneste for forældre og søskende 5. november kl Alle er velkommen til at være med, og man behøver ikke at være døbt for at være juniorkonfirmand. Tilmelding senest 10. september til Laila Groes og Ditte Hassing præst og kirke- og kulturmedarbejder 11 I DET FRI - Det er ikke kun i præstens have, der holdes gudstjeneste. Sådan så det ud, da der 21. juni var gudstjeneste i det fri på Brummers Plads. Foto: Erik Sander Hvad er Gud og spaghetti? Det er såmænd en kort gudstjeneste med efterfølgende tilbud om fællesspisning. Spaghettigudstjenesten er et tilbud til børnefamilier, bedsteforældre og børnebørn samt andre interesserede. Gudstjenesten er kort og i børnehøjde. Den bliver holdt på torsdage fire gange om året kl Temaet for Gud og spaghetti 1. oktober er seje drenge og modige piger, og vi skal høre om modige Ruth og seje David i fortællegudstjenesten. Maden koster 25 kroner for voksne, og for børn er den gratis.tilmelding er ikke nødvendig, men I må meget gerne tilmelde jer til Laila Groes Scrapbøger tilbage i kirken Kirkens scrapbøger er nu tilbage i kirken, efter at Connie og Poul Tornøe Knudsen i en årrække har påtaget sig opgaven at følge med i dagspressen, klippe ud og sætte ind i scrapbøgerne, så de lokale historier bliver gemt for eftertiden. På menighedsrådets vegne vil jeg gerne takke for den store indsats, de har ydet. Tak. Karen Maigaard formand

12 Har du lyst til at synge i kor? Så er du velkommen i Åløkkekoret. Vi er et kor, som primært er glade for at synge og have nogle gode timer sammen, men vi bliver også udfordret på vores stemmer og vi konstaterer, at det er muligt at bruge stemmen til andet end højskolesange. Repetoiret er mest rytmisk, med en blanding af musicalsange og noget pop/rock. En del af numrene er flot arrangeret af Jakob Bobjerg, som er vores korleder og pianist. Vi er indimellem ude og optræde. Blandt andet optrådte vi med flash mobs forskellige steder i byen op til Melodi Grand Prix foråret Vi øver mandage kl i Hans Tausens Kirke med start 7. september. Kom gerne og få en prøvegang. Læs eventuelt mere på Bodil Fauerskov Opslagstavlen Fremlysning Jeg har fundet et billede på ca. 2 cm gange 4 cm. Billedet er fundet på det lille græsareal ud for Åløkke Allé 49, lige før man kommer til skoven - på den side, hvor der er en lille grusvej hen til nogle huse på Åløkke Allé. Det forstiller en ældre herre med briller, og det er i sort-hvid. Det er lidt beskidt, sikkert fordi det har ligget på jorden i et stykke tid. Jeg kunne forestille mig, at det er tabt ud af en pengepung, så det har sandsynligvis en vis affektionsværdi. Mads Schjerbech mail: Emilie,4.B, med Gopro-kamera på cykelhjelmen og klar til at filme. Åløkkeskolen bliver cykelglad På Åløkkeskolen bliver skoleåret et ganske særligt skoleår skolen skal nemlig være cykelglad skole, og fik kort før sommerferien mulighed for at købe lånecykler med støtte fra Odense Kommune. På Åløkkeskolen er der en lang tradition for at tilbyde eleverne kulturelle oplevelser som for eksempel teaterforestillinger. Skolen har derfor takket ja til tilbuddet, fordi det giver yderligere mulighed for at bruge hele byen og de mange tilbud Odense har, som museer, grønne områder og sportsfaciliteter som en aktiv del af undervisningen. Den meget omtalte skolereform vægter sådanne typer oplevelser, men mange skoler har et transportproblem for godt nok er der mange tilbud, men hvordan skal man komme frem? På Åløkkeskolen ser man en stor fordel i, at eleverne selv cykler til denne type oplevelser. Det er helt indlysende, at der er en økonomisk gevinst, men derudover er det genialt, at vi kan integrere kravet om øget fysisk aktivitet i skoledagen. Connie Juel Clausen medlem af skolebestyrelsen på Åløkkeskolen 12

13 Søndag 27. september: Kirkefrokost Bøn og brunch kunne man også kalde det, hvis man ville være lidt mere med på noderne. Men vi holder fast i vores kirkefrokoster. Dem har vi cirka en gang om måneden. Den meget lækre mad, der serveres til frokosterne, laves af en gruppe frivillige. Maden koster 30 kroner, og tilmelding er ikke nødvendig. Laila Groes Kirkekaffe i præstegårdshaven. Gudstjeneste i haven Gudstjenesten i præstegårdshaven 23. august blev begunstiget af lige så flot vejr som sidste år, da vi for første gang afholdt gudstjeneste på Prins Valdemars Vej 3. Også i år bragede sol ned. Kirkeklokkerne slog bedeslag med en lydstyrke som sad vi i kirken, og afstanden til kirken er da også kun ca meter. Under et skyggefuldt træ spillede den ukrainske violinspiller Ilia Skurtovskij Solosuite af Bach som både pre- og postludium. En opfølgning af violinledsagelsen fra sidste år. Under salmerne bistod Trine Bruun Sørensen fra menighedsrådet med de dybe toner fra sin cello. For andet år mødte menigheden op til gudtjeneste i det fri. Siddende ved haveborde og havestole i solen eller i skygge under de store frugttræer, lyttende til dagens tekster og Laila Groes prædiken om Jesus, der helbreder den stumme. Derefter var der pølser og brød grillet af Thyge Groes og Frank Lindegård Nielsen under andre træer. Snakken livligt til spisningen og den efterfølgende kaffe. Det føles som om den påbegyndte tradition værdsættes af kirkegængerne, som mødte godt op. Forhåbentlig finder endnu flere vej næste år. Og så beder vi gud om godt vejr, frit efter Kim Larsen. Tekst: Solveig Stroyer Foto: Gunner Bai Andersen Korets salmesang blev akkompagneret af Trine Bruun Sørensen på cello. Tidligere menighedsrådsformand Frank Lindegaard Nielsen og præstegemal Thyge Groes stod for pølserne. 13 Søndag 6. september: Konfirmander Årets konfirmander bliver budt velkommen søndag den 6. september ved gudstjenesten kl Efter gudstjenesten holder jeg et kort opstartsmøde for konfirmander og deres forældre. Men det betyder bestemt ikke, at gudstjenesten kun er for dem gudstjenesten er for alle. Tirsdag den 8. september kl er første undervisningsdag i kirken. Laila Groes Kontorhotel i Frølageret Du har måske bemærket, at der er kommet liv i stueetagen af det gamle frølager på hjørnet af Åløkke Allé og Rugårdsvej. Årsagen er, at stueetagen er blevet købt af et firma, som indretter det til et såkaldt kontorhotel. Det vil sige, at mindre firmaer kan leje sig ind og dermed dele udgiften til mødelokaler, reception, parkeringspladser og køkken. Hans Faarup Følg os på Facebook Åløkkekvarteret findes også på Facebook. Skriv Åløkke i søgefeltet og tilmeld dig. Så modtager du opdateringer, når grundejerforeningen har nyt fra kvarteret.

14 Henvendelse til kirken Kirken varetager samfundets grundlæggende personregistrering - også for personer uden for Folkekirken. NÅR MAN FÅR ET BARN Fødselsanmeldelsen foretages af jordemoderen. Det betyder, at gifte forældre normalt ikke skal foretage sig noget, før barnet skal have et navn. For ugifte forældre gælder det, at faderskabet skal registreres hurtigst muligt på eller ved udfyldelse af en Ansvarsog Omsorgserklæring, som kirkekontoret kan sende til moderen. DÅB: Henvendelse til sognepræsten NAVNGIVELSE UDEN DÅB Kan ske via Eller ved henvendelse til kirkekontoret. NAVNEÆNDRING Kan ske via Eller ved henvendelse til kirkekontoret. BRYLLUP Dato for vielse aftales med præsten. Dernæst henvender man sig til kommunen (Borgerservice, Skulkenborg 1). Her udstedes prøvelsesattest. Husk dåbsattest. Prøvelsesattest og dåbsattest afleveres hos sognepræst, og her aftales nærmere. DØDSFALD: Aftale om begravelse sker ved henvendelse til sognepræsten - som regel via en bedemand, der også ordner de praktiske ting. PRÆSTEN: Er en personlig præst for hvert enkelt folkekirkemedlem i sognet. Det betyder, at hun med sin tavshedspligt og sin neutralitet står til rådighed for alle sognets beboere. SE OGSÅ Brevduen Skiltet på skovstien Poul Kjærgaard, Johannevej 13. Gift med Pia Haugaard Kjærgaard fra menighedsrådet VED EN AF STIERNE i Åløkkekvarteret er et skilt hvorpå der står Bogense 33, Centrum 3, Søhusstien 0,8 og på den anden side af skiltet Jeg er Vejen, Sandheden og Livet underskrevet Jesus. HVILKEN OPLYSNING der er vigtigst afhænger nok af øjnene der ser... men skiltet afspejler ganske godt, at der er en verden til forskel på det vi kan måle og som kaldes facts og så det mere abstrakte, det som kan være svært at sætte ord på og som vi ikke helt begriber. I KIRKENS MØDE med det moderne menneske er der et dilemma. Kirken har et veldefineret budskab som italesættes søndag efter søndag og der imellem. Men de fleste af nutidens mennesker har en ret diffus tilgang til det åndelige, og Gud er vel for mange reduceret til at være et samlebegreb/ord for alt det vi ikke helt kan forstå eller forklare, spørgsmål om evigheden, liv og død, kærlighed/had osv. Hvis kirken skal være rummelig, skal den altså rumme både den meget bibeltro troende og den søgende, som er på vej og ikke har fundet et veldefineret ståsted, men vil bruge kirken som et rum for fordybelse og refleksion. JEG ER SELV ny i Åløkkeområdet, men har oplevet kirken som noget meget positivt (må dog med en smule skam indrømme, at jeg ikke er kommet der så tit). Jeg har dog ved flere lejligheder nydt de fine fysiske rammer som kirken giver og også det fællesskab. som jeg oplever inden for disse rammer. Hans Tausens Kirke er jo ikke blot en bygning. Kirken er i høj grad også mennesker, som ønsker glæde, inspiration og et fungerende, levende fællesskab. I Hans Tausens Kirke har man blandt andet prøvet at åbne kirken op ved hjælp af friluftsgudstjenester med jazzmusik, foredrag af spændende mennesker, onsdagscafé, børnegudstjenester, gudstjenester hvor menigheden inddrages med tekstoplæsning og meget mere. Jeg glæder mig til at komme i Hans Tausens Kirke i fremtiden. Brevduen flyver i hvert nummer af Kuréren ag skrives på skift af menighedsrådsmedlemmer fra Hans Tausens Kirke Professionel lyd og billede Vi tilbyder salg, installation, udlejning og service til erhverv og offentlige kunder i hele Danmark. Projektorer og lærreder Interaktive tavler Rumstyringssystemer Digital skiltning Svendborgvej Odense S Storskærme Videokonference Lydanlæg LED bander Kontakt en af vores konsulenter på telefon for uforpligtende tilbud, eller se mere på HAR DU DRØMMEN?? SÅ LAVER HAR DU VI DRØMMEN?? BADEVÆRELSET SÅ LAVER VI BADEVÆRELSET Vi sørger for VVS, murer, tømrer, el og maler. ENERGIVEJLEDNING Vi sørger for VVS, UDFØRES murer, tømrer, el og maler. ENERGIVEJLEDNING UDFØRES Blikkenslagerarbejde udføres Blikkenslagerarbejde udføres EGESTUBBEN ODENSE N TELEFON FAX MOBIL EGESTUBBEN ODENSE N TELEFON FAX MOBIL

15 Dengang i Åløkkekvarteret Dødsf Kender du brændselsforretningen? Vivi Ann Rugbæk, der bor på Rugårdsvej, har fundet et gammelt foto. - Mine bedsteforældre er stående til venstre. Jeg vil tro, billedet er af bestyrelsen med hustru. Det, jeg er interesseret i at vide, er, hvornår begyndte og slutttede Bolbro Brændselsforretning? Hun mener selv, billedet er fra Og hvor er det taget henne? Mail til: aaloekkekvarteret.dk. Og så vil vi opfordre alle andre med gode historier eller billeder af ældre dato til at sende dem til Kuréren, så vi kan fortælle om livet... dengang i Åløkkekvarteret. Hans Faarup Dåb 18. juli: Mille Tang, Åløkke Allé 10, 1. th. 15. august: Theo Dannerfjord Skaarup, Kong Georgs Vej 19, st. th. 24. maj: Christian Algren Sandbeck, Kanalvej maj: Ivette Elin Josefine Bundgaard Altino, Åløkke Allé juni: Hedvig Ladegaard Bentsen, Kong Georgs Vej 25 st th, 21. juni: Columbus Stente Feldborg Holt, Ny Kongevej juli: Magnus Gottlieb Grensteen, Rugårdsvej juli: Vilma Appelgren Grundsø, Grønløkkevej 17 1.tv. Dødsfald John Peter Axel Harritsø 64 år Elias Kjelstrup Fredgaard 0 år Alex Petersen 65 år Jørgen Lorenzen 65 år Asta Hansen 94 år Vejviser til kirken ADRESSE: Rugårdsvej 62. Linje 21 og 22 kører lige til døren. SOGNEPRÆST: Laila Groes, Prins Valdemars Vej 3 Tlf mail: Træffes bedst på bopælen tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl Torsdag tillige kl Lørdag og andre dage efter aftale. KIRKEKONTOR: Kontordegnen træffes på kirkekontoret ved kirken, , onsdag og fredag kl Henvendelse kan også ske til sognepræsten. Mail: KIRKETJENER: Hanne Josefsen, Tlf Fridag mandag. ORGANIST: Irina V. Natius. Ingrid Marievej 16, 5683 Haarby. Tlf Mail: KIRKE- OG KULTURMEDARBEDER: Ditte Hassing Tlf Mail: MENIGHEDSRÅDSFORMAND: Karen Maigaard Brummers Plads 24, 2, 5000 Odense C Telefon: KIRKEVÆRGE: Søren Michael Nielsen Østre Stationsvej 42, 1, 5000 Odense C Telefon: KIRKEBIL: Ældre, svagelige og gangebesværede kan til gudstjenester og møder blive kørt til og fra kirken. Kirken betaler. Ring til kirkekontoret. Ved søndagsgudstjeneste senest fredag kl på , eller til sognepræst Laila Groes. KIRKEN PÅ NETTET: indd 1 11/05/

16 KUREREN KALENDEREN SEPTEMBER 6: Opstartmøde for Manderevy i Åasen kl : Åløkkekoret opstart i kirken Nr. 7 Udgives i Hans Tausens Sogn 1 kl.19. September 2012 Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 9: Onsdagscafé åbner med Viggo Lind kl : Hårby-musikanter i Onsdagscaféen kl I dette nu Trafikmøde 20: Høstgudstjeneste i kirken kl Basstjerne i 23: Ellen Oppenhejm i Onsdags- Høstgudstje caféen kl : Carl Nielsen-koncert med MandHatten kl i kirken. 30: Vægterhistorier i Onsdagscaféen kl Svar i trafikh Foredrag om Deres hekse OKTOBER 7. Festaften i Onsdagscaféen kl. Sidste senio Besøg fra U 14: Zama-Zulu Shange i Onsdagscaféen kl Interview me 21: Amish-historier i Onsdagscaféen kl. præsten (de Menighedsr 28: Argentinske historier i Onsdagscaféen kl Dåb og døds 29: Koncert med Christian Brock Kvinderevy og Jonathan Christensen i kirken kl Åløkkens Fysioterapi Speciel erfaring med ryg, nakke og idrætsskader. Ingen ventelister! Professionel behandling og træningsplanlægning Tlf.: Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. NOVEMBER 4: Islandske historier i Onsdagscaféen kl : Børneteaterforestilling Adam og Eva i kirken kl : Papirklipper Jarlstrøm i Onsdagscaféen kl : Om modersmålet i Onsdagscaféen kl : Revyløjer i Onsdagscaféen kl Har du vand i kælderen? Mail til: Skriv navn og adresse samt dato for hvornår, du havde vand i kælderen. For at hjælpe vandselskabet med at løse problemerne, vil Åløkkekvarterets Grundejerforening gerne have et overblik over, hvor galt det står til med oversvømmelser i kvarteret. Tak for hjælpen 100/20 Mbit/s for kun 269,- kr. pr. måned!! (gratis i oprettelse) Tlf.: Din forbindelse til fremtiden Et af Danmarks hurtigste Internet til prisen. 50/10 Mbit/s kr. 219,- (pr. måned) (GRATIS oprettelse) 25/5 Mbit/s kr. 169,- (pr. måned) (GRATIS oprettelse) 2/0,5 Mbit/s kr. 119,- (pr. måned) (GRATIS oprettelse)

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KUREREN Nr. 67. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret

KUREREN Nr. 67. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret KUREREN Nr. 67 Juni September 2015 2012 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 18. årgang 21. årgang I dette nummer: Trafikmøde i Åasen Side 3 Basstjerne

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KUREREN Nr. 57. Kierkegaard i kirken. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. I dette nummer:

KUREREN Nr. 57. Kierkegaard i kirken. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. I dette nummer: KUREREN Nr. 57 Maj September 2013 2012 Udgives i Hans Tausens Sogn sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 19. 18. årgang I dette nummer: Trafikmøde i Åasen Side 3 Basstjerne i kirken

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KUREREN Nr. 9 November 2014

KUREREN Nr. 9 November 2014 KUREREN Nr. 9 November 2014 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 20. årgang Bølgebryder Se side 3 Åløkkens Fysioterapi Speciel erfaring med ryg, nakke og

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

KUREREN. Idé til ny vej i kvarteret side 6. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk

KUREREN. Idé til ny vej i kvarteret side 6. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk KUREREN Nr. 3 Marts 2011 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 17. årgang Idé til ny vej i kvarteret side 6 Åløkkens Fysioterapi Speciel erfaring med ryg,

Læs mere

KUREREN Nr. 6 Juni 2014

KUREREN Nr. 6 Juni 2014 KUREREN Nr. 6 Juni 2014 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 20. årgang Sådan skal det gøres Rådmandsros og vandingsvejledning til Ny Kongevejs beboere

Læs mere

KUREREN. To-tur til Japan. Side 3 TEXA. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret.

KUREREN. To-tur til Japan. Side 3 TEXA. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret. KUREREN Nr. 8 Oktober 2007 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 13. årgang To-tur til Japan Side 3 TEXA mobile tester... Aaløkkesholm A/S har det sidste

Læs mere

KUREREN. To-tur til Japan. Hvad har han gang i? Se side 5. Side 3 TEXA

KUREREN. To-tur til Japan. Hvad har han gang i? Se side 5. Side 3 TEXA KUREREN Nr. 9 November 2007 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 13. årgang To-tur til Japan Side 3 Hvad har han gang i? Se side 5 TEXA mobile tester...

Læs mere

KUREREN. Politisk enighed i Åasen. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk.

KUREREN. Politisk enighed i Åasen. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. KUREREN Nr. 8 Oktober 2012 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 18. årgang Politisk enighed i Åasen Reportage side 8 Åløkkens Fysioterapi Speciel erfaring

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

KUREREN. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret. Januar 2007

KUREREN. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret. Januar 2007 KUREREN Nr. 1 Januar 2007 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 13. årgang Foto: Www.khader.dk Khader i kirken Læs side 3 KURÈREN udgives af ÅKUR, Åløkkekvarterets

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KUREREN Nr. 2 Februar 2014

KUREREN Nr. 2 Februar 2014 KUREREN Nr. 2 Februar 2014 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 20. årgang Indsamling mod sult side 5 Generalforsamling for grundejere side 3 Møde om kirsebærtræer

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Fællesskabet er kirkens sande byggesten

Fællesskabet er kirkens sande byggesten Fællesskabet er kirkens sande byggesten Nr. 7 / August 2015 Vejviser Sognepræster Marianne Sørensen Mejrup Kirkevej 2 7500 Holstebro. Tlf. 40 46 35 13 marn@km.dk Marie Overlade Larsen Rydevej 7 7830 Vinderup

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

KUREREN. Legeplads på højen side 8. bremsetester... BOSCH. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret

KUREREN. Legeplads på højen side 8. bremsetester... BOSCH. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret KUREREN Nr. 8 Oktober 2008 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 14. årgang Legeplads på højen side 8 BOSCH bremsetester... Aaløkkesholm A/S er opdateret

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

KUREREN Nr. 7. Afsløring. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. Menighedsrådsvalg 2014 i Hans Tausens Kirke.

KUREREN Nr. 7. Afsløring. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. Menighedsrådsvalg 2014 i Hans Tausens Kirke. KUREREN Nr. 7 Udgives i Hans Tausens Sogn September 2014 Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 20. årgang Afsløring Hvad var der under klædet? Se side 11 Åløkkens Fysioterapi Speciel

Læs mere

KUREREN. Ud af røret. Diagnose tester... BOSCH. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret.

KUREREN. Ud af røret. Diagnose tester... BOSCH. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret. KUREREN Nr. 7 September 2007 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 13. årgang Ud af røret BOSCH Diagnose tester... Aaløkkesholm A/S er opdateret med det

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE. Der er nu fælles nyhedsbrev fra børnehave og vuggestue. Dels lidt for alle, dels nyt fra henholdsvis børnehave og vuggestue. Så kan I forældre følge med i, hvad der sker i hele huset. BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Nr. 152 November 2008

Nr. 152 November 2008 Nr. 152 November 2008 SAG arrangerede Spil-dansk-dag i Borgerhuset. Nordfynskoret optrådte, og 5 medvirkende fra forestillingen Osvald blev godt ledsaget af musikskolens Claus Wilson ved arrangementet

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

KUREREN Nr. 5 Maj 2014

KUREREN Nr. 5 Maj 2014 KUREREN Nr. 5 Maj 2014 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 20. årgang Ta den, piger Nye træer på vej side 5 Ny kunst i kirken side 6 Nyt om Mellemgaden

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

KUREREN ÅL 2012. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk

KUREREN ÅL 2012. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk KUREREN Nr. 6 Juni 2012 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 18. årgang ÅL 2012 Rådmand Møller båltaler side 2 Se årets konfirmander side 13 Både skolen

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007 Det danske Institut SUZUKI nyt 3 2007 Suzuki nyt Efterårssæsonen er startet - og årets nye elever er lige for alvor kommet i gang med ene undervisning og fællestimer. Næsten lige efter sæsonstart kommer

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere