BESKRIVELSE 2014 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKRIVELSE 2014 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ="

Transkript

1 DK-2900 Ombygning enfamiliehus Tonysvej Charlottenlund BESKRIVELSE 2014 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

2 DK-2900 INDHOLDSFORTEGNELSE = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 1. Generel beskrivelse af bygningsarbejdet 2. Nedrivning og bortskaffelse 3. Jordarbejde og kloak 4. Beton og jernbetonarbejde 5. Murer- og flisearbejde 6. Tømrerarbejde 7. Facade døre, vindue og tagvinduer 8. Glarmesterarbejde 9. Tag, afvanding og ventilation 10. Indvendige spildevandsledninger, vandinstallationer og sanitet 11. Radiatorer og gulvvarme 12. El-arbejde 13. Anlægsarbejde 14. Malerarbejde 15. Byggeplads 16. Oprydning og rengøring 17. Dokumentation side 1

3 DK Generel beskrivelse af bygningsarbejdet = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Byggeriet omfatter ombygning af enfamiliehus beliggende på Tonysvej 12 i Charlottenlund. Tagetagen skal inddrages til beboelse, og tagkonstruktionen, på nær spær og bjælker, skal skiftes, isoleres og have ny beklædning. På tagetagen indrettes med 3 værelser, opholdsareal og badeværelse. I stueetagen flytter køkkenet ud i stuen. Entreprisen omfatter ikke arbejde i kælderen udover tilslutningsarbejde, og reparation efter samme. Byggeriet skal udføres i to faser, således at familien kan blive boende i huset. Første fase er den nye tagopbygning og indretning af tagetagen, hvor familien bor i stueetage. Anden fase er ombygningen af stueetagen, hvor familien bor på tagetagen. Inden byggeriets opstart rydder bygherre etagerne for indbo. Noget inventar vil blive placeret i værelset i sidebygningen og i garagen. Disse dele vil blive låst af. Byggeriet opføres i overensstemmelse med Bygningsreglementet Udover nærværende beskrivelse, indgår ingeniørens beskrivelse ligeledes som dokumentation for byggeriets udførelse. Ingeniørens materiale er ved at blive udarbejdet. Kontrakt mellem bygherre og entreprenør for entreprisen skal baseres på Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB92). 2. Nedrivning og bortskaffelse = = = = = = = = = = = = = = = = = = Taget: Hovedhus: Tagsten Taglægter Udhæng (spærender mm.), også på gavlene, inkl. de otte korte udvekslings bjælker Udvekslinger ved skorsten Tagspær, bjælker og remme bibeholdes. Sidebygning: Udhæng Spærender skæres i flugt med facaderne. Udnyttet tagetage: Trægulv Alle elektriske installationer demonteres Skorsten: Skorstenen nedrives/fjernes fra under gulvkote i stueetage. Alle mursten afrenses til genanvendelse. Antenne tages ned. side 2

4 DK-2900 Vinduer og facade døre: Vindue i østgavl, inkl. sålbænk, på tagetage Vindue i vestgavl inkl. sålbænk, på tagetage To mindre tagvinduer på nordsiden Vindue i eksisterende badeværelse Vindue i eksisterende køkken, inkl. sideparti Facadedør i eks. køkken Terrassedørsparti i nyt køkken mod terrassen Vindue i ny spisestue Vindue i ny stue Facade murværk: Murværk under vindue i ny spisestue og ny stue, så der er plads til nye terrassedørspartier, nedtages i forbandt, og må ikke skæres. Afrensning af øverste skifte hele vejen rundt på huset, så der er klart til at blive muret nye skifter på. Mursten ved/omkring de otte synlige udvekslings bjælker på gavlene, så der kan mures op i forbandt Mursten ved/omkring de fjernede spær, så der kan mures op i forbandt Alle nedrevne facadesten håndrenses, så de kan genanvendes Indvendigt murværk: Væg mellem gang og eks. køkken (soldater + ny overligger fra badeværelse til trappe) Nyt dobbeltdørhul mellem nyt køkken og ny stue, størrelse som eksisterende mellem ny spisestue (soldater+ny overligger) Alle nedrevne mursten håndrenses, så de kan genanvendes Indvendigt træværk: Dør+karm+fodtrin i entré ved trappe til tagetage, tages ned og stilles til side til genmontage ved Værelse 1 (skal vendes!). 80 cm. (Dør 1) Dør+karm+fodtrin mellem gang og eks. spisestue, tages ned og stilles til side til genmontage ved Værelse 2, 80 cm. (Dør 2) Karm+fodtrin mellem gang og eks. køkken, tages ned og stilles til side til genmontage ved Værelse 3 (nyt dørplad udføres!). 70 cm. (Dør 3) Gulv i nyt soveværelse (eks. køkken + eks. gang). Skæres pænt så gulvet på kældertrapperepos kan bibeholdes. Gulv i østværelse Indskudsler og indskudsbrædder i etagedæk ved nyt badeværelse på tagetagen. Tilpasning ved afhøvling af bjælker i etagedæk ved nyt badeværelse på tagetagen, så ok. nyt flisegulv bliver lig med ok. nyt trægulv. Fodpaneler i stue, soveværelse og østværelse Fodpaneler i nyt køkken hvor der skal monteres skabsvæg, skæres stramt til skabenes sokkel Elektriske installationer: El fra tidligere alarmanlæg samt stikdåse i indbygget skab for enden af gangen fjernes Alle hårde hvidevarer i eks. køkken frakobles og kabler, synlige og skjulte fjernes Alle elektriske installationer på tagetagen tages ned, inkl. dåser og kabler Alle fronter og rammer på afbrydere og udtag i spisestue, fjernes, så der kan komme nye på Alle elektriske installationer på tagetagen nedlægges eller genanvendes hvis muligt. Eksisterende føringer i etagedækket der skal fjernes i nyt køkken. side 3

5 DK-2900 Afvanding: Tagrender og nedløbsrør samt alle beslag og rendebeslag på hovedhus og sidebygning. Vand og varme installationer: Følgende radiatorer fjernes, inkl. rørføringer som proppes ved stigestreng e.lign.: Radiator i spisestue (eks. stue) Radiator i køkken (eks. spisestue) Radiator i stue (eks. soveværelse) Radiator i soveværelse (eks. køkken) Radiator på værelset på tagetagen 3. Jordarbejde og kloak = = = = = = = = = = = = = = Nedløb sydfacade: Her graves eksisterende sandfangsbrønd fri, og der gøres plads til en ny brønd på ny placering. Sandfangsbrønden monteres med rund støbejerns rørbrøndkarm og rørbrønddæksel. Sidebygning: Regnvand fra sidebygningen føres tværs over gården til eksisterende nedløbsrør/kloakrør ved garage/hus. Sandfangsbrønden monteres med rund støbejerns rørbrøndkarm og rørbrønddæksel. 4. Beton og jernbetonarbejde = = = = = = = = = = = = = = = = = Badeværelsesgulv på tagetage: Isolering mellem bjælkelag, 2 lag á 100 mm. på kryds Svalehaleplader udlagt på eks. bjælkelag Udlægning af rivenet/armering (udføres evt. uden rivenet) Udlægning af gulvvarmeslanger (Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 fastgjort i armering med armeringsstøtter) Støbning af 100 mm. betondæk, min. 30 mm. over gulvvarmeslanger Udlægning af gulvfliser Gulvafløb indstøbes (gulvafløb: Blucher, rustfri, firkantet med vandlås) Iht. ingeniør beskrivelse 5. Murer- og flisearbejde = = = = = = = = = = = = = = = Nord og sydfacade På nord- og sydfacadens formur skal der mures op med 3 skifter, og huller efter de fjernede spær tilmures. Terrassedøre i spisestue og stue: Hjørner mures op i forbandt efter nedrivning af brystning under vinduerne. Ventilationshul: Ventilationshul på nordfacaden fra tidligere emfang tilmures i forbandt. side 4

6 DK-2900 Gavle: På østgavlen og vestgavlen mures op med 5 skifter inkl. tilpasning op mod tegltaget. Der tilmures efter bortskæring af de otte remme/spærudvekslinger. Gavlvinduer: De to gavlvinduer tilmures. Her er oprindeligt afsluttet med ¾ sten. De ¾ sten tages ud således at krydsforbandtet kan fortsættes. Ved gavlvinduerne anvendes ligeledes mursten i bagmuren. Anden tegl kan anvendes. Der afsluttes indvendigt med samme pudsede/filtsede struktur som eksisterende væg. Taget: Rygningssten lægges i mørtel. Sidebygning: På sidebygningen mures der ikke yderligere skifter på. Teglsten: Der skal anvendes mursten en blanding af: 1) Eksisterende nedtagne og afrensede teglsten (entreprenør) 2) Indkøbte hånd- eller maskinafrensede brugte teglsten (bygherre leverance) 3) 500 kopper fra Gamle Mursten (bygherre leverance) 4) Maskintegl til bagmur gavlvinduer (entreprenør) Ved opmuringen vendes enkelte af stenene med bagsiden udad, ligesom det er gjort i det eksisterende murværk. Der skal mures op i krydsforbandt og med samme afslutninger (inkl. petringer) som på eksisterende. Blanding og opmuring aftales nærmere med arkitekt. Mørtelfuge: Der skal anvendes samme mørtelfuge, som eksisterende. Samme farve, samme kornstørrelse og samme udførelse. Der udføres mørtelfuge rundt om alle nye vindue og dørpartier. Der skal udføres fugeprøve(r) til arkitekt/bygherre godkendelse. Dørhuller: Tilmuring af dørhul mellem soveværelse og kældertrappe repos. Tilmuring af dørhul mellem køkken og soveværelse. Oplægning af overligger og tilpasning af ny dobbeltdørhul mellem køkken og stue Note: Teglbjælke til dobbeltdør mellem køkken og stue, udføres som enkeltbjælke (ubelastet væg) Note: Dimensionering af eventuel overligger i nyt soveværelse, hvor væggen mellem eksisterende køkken og gang fjernes, kan først foretages efter blotlægning af bjælkelaget. Indregnes i projektet senere. Skorsten: Resterne af skorstenen i kælderen tilmures/lukkes under gulv på stueplan. Rilning: Der skal rilles nyt el og vand, bl.a. i det nye soveværelse, og i værelserne og badeværelset på tagetagen. Det forventes at der skal rilles 80 meter. Alle riller skal tilmures igen. Ventilation: Der skal bores hul til aftræk fra emfang i nordfacaden. Ø125 mm. Der skal bores hul til aftræk fra badeværelse i vestfacaden. Ø125 mm. side 5

7 Etagedæk: Der skal monteres en bjælke (stål) i forlængelse af væg mellem køkken og soveværelse der danner bæring af betongulv i bad og bjælkelag i værelse 3. Dimension og detaljering fastlægges efter blotlægning af spær. Badeværelse gulvfliser: Der skal monteres fliser på hele gulvfladen i det nye badeværelse på tagetagen: 13,8 kvm. Gulvfliser er bygherre leverance. 60x60 cm. gulvfliser. Gulvfliserne skal monteres med 2-3 mm. fuge. Gulvfliserne skal flugte vægfliserne. Badeværelse vægfliser: Der skal monteres vægfliser på to vægge i brusenichen på det nye badeværelse på tagetagen: Sydvæg 90x230 cm. + vestvæg 120x230 cm. =3,66 kvm. Vægfliser er bygherre leverance. 60x60 cm. vægfliser. Vægfliserne skal monteres med 2-3 mm. fuge. Vægfliserne skal flugte gulvfliserne. Kælder: Rep. diverse huller i kælder, loft og væg efter omlægning af radiator rør til køkken og spisestue. Krybekælder: Der skal indmures teglbjælke i krybekælderen ifm. tilmuring af dørhul mellem nyt køkken og nyt soveværelse. DK Tømrerarbejde = = = = = = = = = = = Taget: Tagopbygning udføres som: Gul Højslev Vingetegl 38x70 mm. taglægter, afstand 375 mm. Trykimprægneret afstandsliste, 25x50 mm. Diffusionsåbent undertag, tung banevare fastgjort til spær, (Icopal Monarperm Plus) Ventileret hulrum, 70 mm., med ventilationsstudse med insektnet Rockwool, Super FlexiBatts 250 mm. i to lag lagt på kryds Opretningsspær 45x250, C18 Eksisterende spær 130x130 mm. 0,8 mm. galvaniseret ståltråd Damspærre, PE folie 0,15 mm 50 x 50 mm. forskalling 50 mm. Rockwool Super Flexibats 2 x 13 mm gipsplade side 6

8 Vekslingsbjælker: Ved alle 5 tagvinduerne udveksles spær. Der veksles med 10 limtræsbjæker 90x200 mm. GL32. Iht. Plan tagetage, Spær og vekselbjælker, Måltagning til bjælker foretages på stedet. Udføres iht. ingeniørbeskrivelse. DK-2900 Skunk væg: Den ca. 20 cm. høje skunk på nord og sydfacaden udføres som isoleret tømmerkonstruktion. Remme og stolper i 45x95/145 mm. C18 regler, fastgjort til eksisterende remme og bjælker. Afsluttes indvendigt med dampspærrer og 1 lag 12 mm. krydsfiner og 1 lag 12.5 mm. gips. Damspærrer føres lodret ned ad skunk og vandret på etagedæk til rem. Skunken proppes med isolering. Badeværelse tagetage: Tilpasning/nedskæring af bjælkelag i nyt badeværelse på tagetagen, således at trægulv på balkon og flisegulv på badeværelse bliver i samme niveau. Gulve stueetage: Soveværelse og østværelse: Nyt gulv: 28 mm. x 200 mm. Dinesen Douglas Natur i faldende længder, lagt iht. plantegning over stueetage. Bjælkelaget rettes op, og der lægges 100 mm. isolering i gulvet. Gulvet skal ligge i samme kote som gulvet i nyt køkken. Gulvet slibes og overfladebehandles med lud og olie iht. Dinesens produktbeskrivelse. Areal soveværelse: 15,6 kvm. Areal østværelse: 10,6 kvm. Stue: Nyt gulv: Egetræ Sildeben, lagt i forlængelse af gulvet i køkken. (Fra Hørning Parket A/S eller tilsvarende) Samme dimension, retning og kote. Lægges ovenpå eksisterende gulv, med filt undergulv. Parketgulvet i stuen lægges i samme mønster som i spisestue og køkken. Areal: 17,5 kvm. Spisestue Ved ny terrassedør føres sildebensparketgulvet med ud til terrassedøren. Udføres magen til gulvet ved terrassedøren i køkkenet, og lægges i forbandt. Areal: 0,5 kvm. Spisestue, køkken og stue Det eksisterende sildebensparket i entré, ny spisestue, nyt køkken og ny stue slibes og overfladebehandles med lud og olie iht. Dinesens produktbeskrivelser. Areal: 76,3 kvm. Gulve tagetage: I alle 3 værelser og på opholdsarealet på tagetagen lægges 28 mm. x 200 mm. Dinesen Douglas Natur i faldende længder iht. plantegning over tagetagen. Inden gulvet lægges rettes bjælkelaget op, og der lægges 100 mm. isolering i etagedækket. Gulvet slibes og overfladebehandles med lud og olie iht. Dinesens produktbeskrivelse. Areal: 85,2 kvm. Der skal udføres gulvvarme på hele etagen udført med Uponor Gulvvarmesystem 17 med gulvvarmespånplade og varmefordelingsplader. Gulvopbygning iht. Dinesens vejledning om gulvvarme og Uponors håndbog for gulvvarmesystem 17. side 7

9 DK-2900 Fodlister og fejelister: I Soveværelse, gang, østværelse, værelse 1, 2 og 3 samt opholdsareal, monteres fodliste som eksisterende fodliste i gangen i stuetagen. Almue fodliste fyr 15x91 mm. I ny stue monteres der fodliste magen til den i spisestue og køkken. Fodlisten er ikke standard og skal specialfremstilles i fyrretræ. Alle fodlister monteres på gering. Ved alle gulve i entré, spisestue, køkken, stue, soveværelse, gang, østværelse, værelse 1, værelse 2, værelse 3 og gang monteres hvidmalet trekants fejeliste i fyrretræ. 12x12 mm. trekantet. Fodpaneler i køkkenet skæres stramt til soklen under skabsvæggen. Trappe: Udtrin tilpasses og udskiftes hvis nødvendigt, så det ligger i niveau med nyt gulv på tagetagen. Døre: Værelse 1: Dør 1, genmonteres. Dørpladet skal vendes. 80 cm. Værelse 2: Dør 2, genmonteres. 80 cm. Værelse 3: Dør 3, (karm+fodtrin) genmonteres. Nyt dørblad udføres. 70 cm. Badeværelse: Dør 4, ny karm+fodtrin+dørblad udføres og monteres. 80 cm. Køkken og stue: Dør 5, her udføres kopi af dobbeltdøren mellem køkken og spisestue. Det tilstræbes at dørene får ens detaljering i træværk, sprosse inddeling og beslåning. Udføres uden fodtrin. Bundstykker: De fire bundstykker i dørene slibes og overfladebehandles som gulv. Gerigter: De nedtagne gerigter til dørene genanvendes Til dobbeltdøren mellem køkken og stue skal der skæres nye gerigter magen til de eksisterende. Vægge: Stueplan Afslutningsarbejde på loft og vægge (hjørner og flader) efter nedrivningen af væg mellem trappe og loft i entré. Udføres uden lister, men med gipsspartelhjørner. Tagetage Alle nye indervægge udføres på stål eller træskelet og føres til kip og til skunk. Alle vægge opbygges af et lag 12 mm. krydsfiner inderst og et lag 12.5 mm. gips yderst. Der skal monteres gipsspartelhjørner. På badeværelset på tagetagen anvendes vådrumsgips. Alle hjørner mellem loft/vægge/skunk udføres uden inddækningslister af nogen art. side 8

10 DK-2900 Lofter tagetage: Nye indvendige skrå lofter på tagetagen, inkl. vindueslysninger, udføres i to lag 12,5 mm. gips. Reglar og forskalling iht. snittegninger, og efter leverandørens forskrifter. Alle hjørner ved tagvinduer og mod vægge udføres uden synlige inddækningslister af nogen art, men med gips spartelskinner. Nyt loft i soveværelse (eksisterende køkken og gang) Der etableres nyt 2 lags gipsloft på forskalling. Loftet etableres for at skjule overgang i lofthøjde ved sammenlægningen af køkken og gang til ét soveværelse. Og for at skjule eksisterende og nye elkabler. Stuk: På tagetagen udføres ingen stuk. I køkkenet udføres ingen ny stuk. I soveværelset udføres ingen stuk. I spisestuen bibeholdes den eksisterende stuk. I stuen bibeholdes den eksisterende stuk. (Bygherre nedtager indbygget skab til loft) Emfang: Der skal etableres føring til emfang i etagedæk, i fast spirorør. Ø125 mm. Længde 5,3 meter med ét 90 grader buk. Montage køkken og bad-skab: (delpris) Køkken, hårde hvidevarer og bad-skab er bygherre leverance. Køkken, hårde hvidevarer og bad-skab monteres iht. tegning. Alle køkkenelementer leveres som samlede enkelt kabinetter, hvor låger og skuffer skal monteres og hængsle finjusteres. De to bordplader (stål) skal monteres. Mellem bordplader og moduler monteres en afstandsliste/plade. Der skal på stedet bygges sokler til køkkenøen og til skabsvæg. Sokkelfronter skal monteres. Materialer hertil leveres sammen med køkkenet. Køkkenet består af : Køkken-ø med 8 moduler med skuffer og 2 gavlplader Skabsvæg med 2 højskabe med hylder, 5 moduler med skuffer, 5 moduler som overskabe med hylder. Derudover skal der monteres 2 gavlplader på øen og 3 gavlplader på skabsvæggen. Hårde hvidevarer sættes på plads, monteres og gøres klar til tilslutning af vvs er og elektriker. Bad-skabet til håndvask på badeværelse på tagetagen skal monteres. Skabet skrues i væg, og vask og møbel klæbes sammen med silikone. Der skal skæres hul i kabinettets top og bagside til vandlåsen. side 9

11 DK Facade døre, vinduer og tagvinduer = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Terrassedøre og vinduer: Alle nye terrassedøre og vindue skal udføres i massiv egetræ De skal udføres uden profilering og med slanke karme og rammer. Leverandør og produkt godkendes af arkitekt. Glasset skal være 2-lags energiklasse A, termorude, leveret med sort varmkant og sorte tætningslister. Terrassedør spisestue (V1): Folde/skydedør, 3 fag, venstrehængt Massiv egetræ Mål: Bredde 2300 mm. x Højde 2140 mm. Rustfri beslåning. Greb: Ruko Code Handle, rustfri Terrassedør køkken (V2): Folde/skydedør, 3 fag, højrehængt Massiv egetræ Mål: Bredde 2600 mm. x Højde 2140 mm. Rustfri beslåning. Greb: Ruko Code Handle, rustfri Terrassedør stue (V3): Folde/skydedør, 3 fag, højrehængt Massiv egetræ Mål: Bredde 2300 mm. x Højde 2140 mm. Rustfri beslåning. Greb: Ruko Code Handle, rustfri Terrassedør soveværelse (V4): Massiv egetræ med glas i hele fladen, højrehængt Mål: Bredde 1000 mm. x 2150 mm. Rustfri beslåning. Greb: Ruko Code Handle, rustfri Vindue soveværelse (V5): Sidehængt midterdelt vindue, Med lodret post, Udadgående. Massiv egetræ Mål: Bredde 1200 mm. x Højde 1350 mm. Rustfri beslåning. Greb Randiline Rustfri 1706 Paskvilgreb. Vindue badeværelse (V11): Sidehængt midterdelt vindue, Med lodret post, Udadgående. Massiv egetræ Mål: Bredde 1200 mm. x Højde 1350 mm. Rustfri beslåning. Greb Randiline Rustfri 1706 Paskvilgreb. side 10

12 DK-2900 Tagvinduer: Vitral A/S, Kontaktperson: Keld Pedersen Regional Sales Manager Direkte: Mobil: Hovednummer: Fax: Sags nummer: Tagvindue værelse 3 (V6): Vitral, A98 Udvendig overflade: ikke standard farve (under udarbejdelse) Indvendig overflade: Ral 9003 Mål: Bredde 2300 mm. x Højde 2900 mm. Tagvindue Værelse 2 (V7): Vitral, A98 Udvendig overflade: ikke standard farve (under udarbejdelse) Indvendig overflade: Ral 9003 Mål: Bredde 2600 mm. x Højde 2900 mm. Tagvindue værelse 1 (V8): Vitral, A98 Udvendig overflade: ikke standard farve (under udarbejdelse) Indvendig overflade: Ral 9003 Mål: Bredde 2300mm. x Højde 2900 mm. Tagvindue ophold (V9): Vitral, A98 Udvendig overflade: ikke standard farve (under udarbejdelse) Indvendig overflade: Ral 9003 Mål: Bredde 3630 mm. x Højde 2900 mm. Tagvindue badeværelse (V10): Vitral, A98 Udvendig overflade: ikke standard farve (under udarbejdelse) Indvendig overflade: Ral 9003 Mål: Bredde 2300 mm. x Højde 2900 mm. NB: Endelig måltagning til facade døre, vinduer og tagvinduer er indeholdt i entreprisen. 8. Glarmesterarbejde = = = = = = = = = = = = = Entreprisen indeholder ingen glarmesterarbejde. side 11

13 DK Tag, afvanding og ventilation = = = = = = = = = = = = = = = = = = Tag hovedhus: Der lægges Gul Højslev Vingetegl (RT811), iht. montagevejledning fra Randers Tegl. Ventilation tag: Udluftning af tagkonstruktion udføres med Højslev vingetegl ventilationssten med net. 28 stk. på huset Tag sidebygning: På sidebygningen udføres paptag, ved nyt lag ovenpå eksisterende. Ved gavlene afsluttes med zinkkant/murkrone. Zinkkanten skal dække de afskårne spærender. Taget ventileres med taghætter, sorte. 6 stk. Zink: Alt zink til hætter, inddækninger, tagrender, rendejern, nedløbsrør mm. er: Alle inddækninger og afslutninger ved tag, udluftning og tagvinduer, bukkes til huset. Rheinzink, alm. zink. Ikke farvet/forpatineret Inddækninger tagvinduer: Inddækning af tagvinduer fra Vitral, udføres af blikkenslager iht. detaljetegninger fra Vitral. Ventilation: Udluftning fra faldstamme til tagetage (kloak) føres over tag i lodret taghætte helt i tegl fra Højslev (35 grader) Ventilation fra badeværelse på tagetage monteres i spirorør gennem vestfacaden. Galvaniseret rist med flue net. Ø125 mm. Udluftning fra emhætte føres i spirorør gennem nordfacade. Galvaniseret rist med flue net. Ø125 mm. Ventilation krybekælder: Der monteres/indmures Ø125 mm. spirorør ved de to ventilations huller til krybekælderen på sydfacaden og ved de to på nordfacaden. Der monteres udvendigt galvaniseret rist ved alle fire udgange. Afvanding: Hus. Tagrender på til husets øst og vestfacade udføres med Rheinzink Kvartrunde tagrender. Mål 333 Se tagfodsdetalje på Tværsnit AA Sidebygning: Tagrende på sidebygningens nordfacade udføres som på huset. Nedløbsrør: Nedløbsrør udføres i Rheinzink nedløbsrør. Mål 80 mm. Monteringsbeslag udføres i galvaniseret. Vægbeslag til nedløbsrør o.lign. To på nedløbsrør på huset og ét på sidebygningen. side 12

14 DK Indvendige spildevandsledninger, vandinstallationer og sanitet = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Badeværelse tagetage: Toilet: Duravit, Starck 3, # Gulvstående toilet med lodret afløb og synlig cisterne, wondergliss, 360x655 mm. Toiletsæde: Duravit Starck 3, # Med soft close, og rustfrie beslag. Skulleknap: Standard fra Duravit, Hvid Vaske: (bygherre leverance) Der skal monteres to vaske ved siden af hinanden. Armatur: 2 stk. Vola 121M, 225 mm. fast tud, rustfri, monteret med rosetter Ø60 mm. vvs nr med mellemlange greb Bundventil: 2 stk. Vola rustfri bundventil med push-up ventil, med overløb Bestillings nr. A62 Vandlås: 2 stk. Duravit pladsbesparende vandlås # Brusehoved og brusearmatur: Vola D pakke, rustfri stål Tilbehør fra Vola: Toiletpapirholder. Bestillings nr. T12 rustfri, monteret uden plade Håndklædekrog. Bestillings nr. T18 (4 stk) rustfri Gulvafløb i bruseniche Blucher vandlås Ø75. Endelig model vælges når bjælkelaget er blotlagt. Overdel Blucher Circle type 110 (evt. 150 med bæring) vvs nr Rør: Afløbsrør til håndvaske føres i væg og gulv til faldstamme. Afløb fra bruseniche føres i gulv til faldstamme. Alle rørføringer føres skjulte. Der rilles i facademur til brusearmaturer, hovedbruser og toilet. Vand til håndvaske føres i gulv og i ny gipsvæg. Badeværelses tegninger, plan og opstalter, er under udarbejdelse. Alle dele bliver målsat på tegningern i skala 1:20 side 13

15 DK-2900 Køkken: Der etableres nye fremføringer og nyt afløb til køkkenvask og opvaskemaskine i køkkenøen. Rør kan føres i krybekælder og bores op gennem etagedækket. Køkkenvask: (Bygherre leverance) Vasken er bygget sammen med stålbordpladen. Køkkenarmatur: Vola KV1 Et-grebsblander med keramisk ventilenhed, 360 dobbelt svingbar tud med vandbesparende luftindblander. Hulstørrelse: 30 mm, max. 35 mm. vvs nr , farve 40 rustfrit stål. + mellemlangt greb Bundventil: Blanco Kurveventil med justerbar bundskrue Varenummer A Skal endelig godkendes af arkitekt Vandlås: Blanco vandlås, hvid plast Med tilslutning til opvaskemaskine Varenummer BB , Standard Rørføringer: Alle rør til varme og brugsvand til tagetagen kan føres op bag højskabene i køkkenet. 11. Radiatorer og gulvvarme = = = = = = = = = = = = = = = = = Stueetage Spisestue: Ny radiator monteres under vinduet på vestfacaden. Hudevad, Fiona med indbygget termostat, Højde 600 mm. Længde 120 mm. Dybde 68 mm. Væghængt, Farve: Ral 9003 Køkken: Ny radiator monteres på den oprindelige radiators placering. Hudevad, Fiona med indbygget termostat, Højde 600 mm. Længde 120 mm. Dybde 68 mm. Væghængt, Farve: Ral 9003 Stue: Ny radiator monteres på væg mod køkken. Hudevad, Fiona med indbygget termostat, Højde 600 mm. Længde 120 mm. Dybde 68 mm. Væghængt, Farve: Ral 9003 Soveværelse: Ny radiator flyttes til nordfacaden under vinduet. Installationsrør føres under det nye gulv. Hudevad, Fiona med indbygget termostat, Højde 600 cm. Længde 100 cm. Dybde 68 mm. Væghængt, Farve: Ral 9003 Endelig måltagning til radiatorer foretages på stedet inden bestilling. Godkendes af arkitekt. De fire nye radiatorer skal være væghængte, og rørføringer fra stigrør frem og tilbage til radiatorer skal rilles ind i væggen. Alle nye synlige rørdele og fittings skal være i rustfrie presrør. side 14

16 DK-2900 Badeværelse tagetage: På badeværelse på tagetage monteres gulvvarme indstøbt i beton. Termostaten placeres på badeværelset på væggen iht. tegning. Returløbstermostat fra Danfoss, hvid Tagetage: På tagetagen udføres gulvvarme som Uponor Gulvvarmesystem 17 med gulvvarmespånplade og varmefordelingsplader. Gulvvarmen udføres med 5 kredse. Hvert rum skal kunne varmereguleres individuelt. Der monteres returløbstermostat fra Danfoss i hvert rum. Hvid. Alle dele til gulvvarme skal være fra Uponor. Der skal monteres pumpe og shuntgruppe. Fordelerrør placeres i væg på badeværelse på tagetagen. Under udarbejdelse. Radiatorrør mm.: Eksisterende stigrør i skabe i eksisterende gang omlægges og rilles i væg. Alle nye synlige rørdele skal udføres i rustfrie presrør. Alle rørføringer fra stigrør frem og tilbage til radiatorer skal føres skjulte, under gulv eller rilles ind i væggen. Rør kan føres i krybekælder. Alle rør isoleres. Alle samlinger og styringer placeres i kælder. VVS er dimensionerer ift. opvarmningsbehov, der godkendes af arkitekt før bestilling. 12. El-arbejde = = = = = = = = = Elplan: Stik, lampeudtag og korrespondance på stueetage og tagetage placeres iht. elplan. Elplan er under udarbejdelse af arkitekt. Der skal arbejdes på elinstallationer i spisestue, køkken, stue, soveværelse, ophold, værelse 1, værelse 2, værelse 3 og badeværelse. Tavlen er placeret i kælder. Køkken: I køkkenet trækkes el til køkken ø, to nye loftudtag, to vægudtag samt nye stikkontakter. Der placeres 2 stikkontakter indvendigt i 2 underskabe i køkken-øen Der placeres stikkontakter på væg mod soveværelset. Der trækkes el til alle hårde hvidevarer og de tilsluttes: Alle hårde hvidevarer er bygherreleverance: Emfang: Gerson Sky PureLine 56cm EX, rustfri stål loftsmodel 9229 med fjernbetjening og lysdæmper 4x20 watt, Mål: 560x301mm. Ekstern motor: model afventer Opvaskemaskine: model afventer Ovn: model afventer Micro ovn: eksisterende Køleskab: model afventer 2 loftudtag med dæmp. side 15

17 DK-2900 Eksisterende stik ved gulv bibeholdes. Spisestue Her udskiftes eksisterende dåser og rammer på afbrydere og udtag. 5 afbrydere, 3 med stik. Soveværelse (eks. køkken og gang) Kabler i kabelbakker under loft rilles ind i væggene. Nye stik ved seng og montering af 2 sengelamper på væg ved seng. Lampe er bygherreleverance Ophold 8 nye udtag skunk og gavl. 3 loft-/vægudtag med korrespondance ved trappe og værelse Trappe Lampeudtag med korrespondance på begge etager Værelse 1, 2 og 3 2 x loft-/vægudtag med tænding og udtag ved døren. 2 stik ved gulv i hvert hjørne, 8 i alt i hvert værelse Badeværelse Loftsudtag med afbryder ved døren. Stik monteres på inderside af bad-skab under vasken. Ventilation på badeværelse Duka ventilation Pro 230, fygtstyring. Monteret på vestfacaden. (Blikkenslager leverer og monterer, aftræksrør og udvendig rist) Montage og tilslutning af spejl med lys og en loftslampe er indeholdt i entreprisen. Spejl og belysning er bygherreleverance. Tagvinduer Ved alle fem tagvinduer forberedes til tilslutning motorstyret åbne/lukke funktion. Gardin med motor Ved tagvinduet i køkkenet skal der forberedes til tilslutning af motorstyret gardin. Et udtag. TV TV kommer i dag ind i spisestuen. Indgang flyttes til stue. Kan føres indvendig eller udvendig på soklen i tomrør. TV stik monteres i stue (2 stk.), køkken, soveværelse, værelse 1, værelse 2 og værelse 3. TV monteres og føres iht. TDC Trio anvisning fra TDC. Kommunikation med TDC er indeholdt i elektrikerens entreprise. Internet: Internet kommer ind i husets sydøstlige hjørne. Eltavle: Den eksisterende tavle i kælderen bibeholdes og udbygges hvis nødvendigt. Kabler: Alle kabler føres som skjulte, i gipsvægge, rillet i vægge, lofter eller under gulv I krybekælder kan kabler føres synligt. side 16

18 DK-2900 LK Fuga: Alle dele i LK Fuga Hvid. Alle rammer som LK Fuga Baseline, 63 mm. ramme. Udtag uden afbryder som kvadratisk. Dæmp med skydepind. Røgalarm: Schneider Electric, Jo-El, Invisibel. Monteret iht. el-plan Terrasse: Udvendig belysning på sydfacaden er bygherre leverance. Ny føring til og montage af to lamper er indeholdt i entreprisen. En undendørsstikkontakt monteres Opus 74 Krybekælder: Fugtstyret ventilation i krybekælder placeres ved eksisterende aftrækshul i nordfacaden. Der trækkes nyt kabel frem under kælderloft. Ventilation, Duka ventilation Pro 230. Fugtstyret 13. Anlægsarbejder = = = = = = = = = = = = Entreprisen indeholder ingen anlægsarbejder. 14. Malerarbejde = = = = = = = = = = Stueetage: Malerbehandling af indvendige lofter og vægge omfatter: soveværelse, køkken, stue, vægge ved trapperum, repos ved kældertrappe, østværelse Alle vægge, lofter og vinduesfalse fuldspartles, slibes, monteres med filt uden struktur, grundes og males min. 2 gange til de fremstår mættede, dækkede og ensartede. Efter endt nedrivning og inden opstart af malerbehandling vil der blive taget stilling til om filt på loft i spisestue, stue og østværelse evt. er unødvendigt. Overgange mellem nye lofter og vægge, vægge og karme o.lign. steder, fuges med overmalbar hvid akryl inden maling. Stuk i spisestue og stue bibeholdes og males. Alle overflader males med malerulle med kort luv. Malerbehandling af vægge SKAL afsluttes inden gulvafslibning udføres. Tagetage: Malerbehandling af indvendige lofter og vægge omfatter: Værelse 1, Værelse 2, Værelse 3, Balkon og Trapperum. Alle vægge, lofter og vinduesfalse fuldspartles og slibes. Filt og maling udføres af bygherre. side 17

19 DK-2900 Badeværelse tagetage: På badeværelset påføres vådrumsmembran på hele gulvfladen og i brusenichen. Udføres efter leverandørens forskrifter. Vægge, loft og vinduesfalse fuldspartles og slibes. Fuldspartling og slibning på badeværelse SKAL afsluttes inden der monteres væg- og gulvfliser. Her anvendes vådrums godkendte materialer. Filt og maling udføres af bygherre. Indvendig træværk: Alt eksisterende og nyt indendørs træværk, vindueskarme, dørkarme og gerigter i stueetage males hvide med pensel, til overflader fremstår glat og ensartet i farven. Inkl. trappens vanger og stødtrin. På tagetagen udføres maling af træværk af bygherre: Fodpaneler, Gerigter, Døre, Hanebånd. Rørføringer Alle nye synlige rør grundes og males hvide Ral Maling: Maling væg og loft. Beck & Jørgensen, B&J5, Glans 5, Ral Maling vådrum væg og loft: (bygherre) Beck & Jørgensen, 738 Vådrumsmaling, Glans 30, Ral Maling indvendig træværk Beck & Jørgensen, 786 Pari-Dan, Glans 50, Ral Eller tilsvarende kvalitet. 15. Byggeplads = = = = = = = = = = Alle opgaver i forbindelse med byggeplads etablering og nedtagning skal varetages af entreprenøren. Herunder etablering og opsætning af: Byggepladsstrøm Køremulighed på grunden Stillads/Overdækning: Det forventes ikke at der skal opsættes stillads. Det åbne tag afdækkes med presenninger indtil undertaget er monteret. side 18

20 DK Oprydning og rengøring = = = = = = = = = = = = = = = = Byggepladsen skal holdes rengjort under byggeriet. Alt affald skal bortskaffes løbende. Inden afleveringsforretning fjernes ALT affald fra grunden og huset, og ALLE overflader rengøres. Såfremt dette ikke er sket ved afleveringsforretningens opstart, udsættes denne indtil oprydning og rengøring er foretaget. Herunder: Grunden ryddes op, inkl. cigaretskodder. Gulve vaskes. Spor på vægge vaskes eller males. Alle vinduer pudses ude og inde. Støv i karme og på paneler tørres væk. Toilet og håndvask rengøres. Alle klistermærker fra leverandører fjernes. Dørgreb og vinduesgreb vaskes af. Udvendige faste belægninger vaskes. 17. Dokumentation = = = = = = = = = = = Ved afleveringsforretningen overdrages dokumentation vedr. de anvendte byggematerialer til bygherre. Dokumentation skal indeholde beskrivelse af producenter, leverandører, datablade, farver og information vedr. vedligeholdelse. side 19

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Trappeopgang.... 2 Indgang 3m2 + trappe:... 2 Lejlghed 1-89m2:... 3 Stueetage.... 3 Indgang:... 3 Entre 5m2:... 3 Wc

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf).

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf). Indholdsfortegnelse Om projektet... 2 Generelle retningslinjer for byggeriet... 2 Tidsplan for projekt... 2 Udbygning i stueplan... 3 Nedrivning... 3 Fundament... 3 Vægge... 3 Lokale... 3 Elarbejde...

Læs mere

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Renovering af Tikøbvej 11B. Tegninger til tilbud, 20.10.2015 Sider 1/31

Renovering af Tikøbvej 11B. Tegninger til tilbud, 20.10.2015 Sider 1/31 Renovering af Tikøbvej 11B Tegninger til tilbud, 20.10.2015 Sider 1/31 Visning: Grundplan og tidlig disponeringsplan Kommentar: Ingen Visualisering 2/31 Værelse #2 Antal kvm: 11kvm Toilet /bad #2 Antal

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Markedsgade 12, Randers

Markedsgade 12, Randers D. 06.05.12 Markedsgade 12, Randers 7 stk. boliger på hver 84-94 m² bolig inkl. fællesarealer excl. depotrum og P-hus. Salg og information Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej

Læs mere

LUKSUSBOLIGER VED ØRESUND

LUKSUSBOLIGER VED ØRESUND LUKSUSBOLIGER VED ØRESUND GENERELT Husene er på hver 163 m2 over to plan placeret på 702 m2 grund med tagterrasser på mellem 56 m2 og 60 m2 og terrasseareal mod Øresund på mellem 45 m2 og 57 m2. SOKKEL

Læs mere

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard Materialeliste Materialer og valgmuligheder På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard indgår i lejlighederne, og ikke mindst om de mange forskellige muligheder du har for at påvirke

Læs mere

Projektudvikler: Projektselskabet ApS

Projektudvikler: Projektselskabet ApS Dato: 25.05.2015 Skovhuse, Svendborg 4 boliger på 172 m 2 i 1 plan og skur/redskabsrum på 39 m 2. Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57

Læs mere

FUNKIS 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering

FUNKIS 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

Projekt beskrivelse. St. Kongensgade 110, 1264, KBH K

Projekt beskrivelse. St. Kongensgade 110, 1264, KBH K Projekt beskrivelse St. Kongensgade 110, 1264, KBH K Følgende arbejder på byggeriet er listet op nedenfor. Der skal tages højde for bygge-tekniske ændringer under renoveringen af ejendommen. Projektet

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: BRUNBAKKEVEJ DATO: 12-11-2015 FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge. Rustfri murbindere

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: KÆRGAARD - BALLEBYGADE 38 DATO: 25-05-2016 FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge.

Læs mere

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR:

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: Entreprise: Hovedentreprise Undertegnede Hovedentreprenør tilbyder herved at levere og udføre ovenstående entreprise i henhold til det udleverede

Læs mere

Bryggers. Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde. Til køkken: klassisk fyldningsdør. Døre. Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst.

Bryggers. Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde. Til køkken: klassisk fyldningsdør. Døre. Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst. Bryggers Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde Til køkken: klassisk fyldningsdør Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst. Hvide gipslofte evt. med stuk Klinker i størrelsen 30 x 30

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: OSLOVEJ DATO: 19-5-2015 Rev. 1-30-05-2015 FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge.

Læs mere

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni Projektforslag til Tilbygning af Svalevej 33 for Linda og Bjarne Lagoni Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra vejen Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra

Læs mere

SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden

SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden Dato: 25.01.2014 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan 37 35 33 31 29 27 25 23 Type 110 21 19 Type 80 17 2

Læs mere

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens Dato: 25.09.2011 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan *** Tegningen er ikke målfast *** 2 Visualisering Indgangsfacade

Læs mere

Midtpunkt II, Tværgade Fjerritslev. 11 boliger á 78,0-97 m 2 inkl. fællesadgangsveje

Midtpunkt II, Tværgade Fjerritslev. 11 boliger á 78,0-97 m 2 inkl. fællesadgangsveje Dato: 25.01.2014 Midtpunkt II, Tværgade Fjerritslev 11 boliger á 78,0-97 m 2 inkl. fællesadgangsveje (ekskl. 4 m 2 skur) Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg N Parklampe

Læs mere

Smedens Hestesko, Thorsø

Smedens Hestesko, Thorsø Dato: 25.01.2014 Smedens Hestesko, Thorsø 16 boliger på 90 m 2 samt 5 m 2 redskabsrum Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan 2 Plan BRUTTO AREAL

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: ERIKSBORG PARKEN DATO: 02-09-2015 Rev. : FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge.

Læs mere

MATERIALEVALGS OG TILVALGS LISTE

MATERIALEVALGS OG TILVALGS LISTE MATERIALEVALGS OG TILVALGS LISTE STED: DATO: BOLIG: ERIKSBORG - PARKEN Alle priser er inkl. moms Sæt kryds Udgangs pris for det valgte hus, standard inkl. grund kr Tillægspris ved 140 m2 (uden ekstra værelse).

Læs mere

Koldkær Feriecenter, Hals 10 lejligheder & Café

Koldkær Feriecenter, Hals 10 lejligheder & Café Dato: 11.02.11 Koldkær Feriecenter, Hals 10 lejligheder & Café Bygherre: Koldkærferiecenter Sønderskovvej 49 9370 Hals Facader 2 Facader 3 Situationsplan 4 Areal oversigt Kolkær feriecenter Areal oversigt

Læs mere

80.5 79.22 79.5 78.97. Højdegrænse på byggefelter 78.49 78.34 78.5 77.85. Tag over del af 77.49 76.96 77.41. Fortov. Byggelinie 5 m. 76.61 76.

80.5 79.22 79.5 78.97. Højdegrænse på byggefelter 78.49 78.34 78.5 77.85. Tag over del af 77.49 76.96 77.41. Fortov. Byggelinie 5 m. 76.61 76. 81 N 80.5 Gåsebakken 44, Ugelbølle, 8 Rønde 80 Matrikel: 10cr Grund 773 m² Kælder (ekskl. trapperum 5m²) 84 m² Heraf garage 43 m² 78.94 79.13 79.22 79.5 Stueetage 103 m² 1. sal 90 m² 77.68 Adgang til entré

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Bygning nr. 5 Indgangsparti m.v. mod vej. Ny aut. alufacadedør (niveaufri)ved indgang komplet med tilpasning af højtsiddende vinduesparti Aut. indv.

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Sofiendal Enge, Aalborg

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Sofiendal Enge, Aalborg MATERIALEBESKRIVELSE 9 Ejerboliger Sofiendal Enge, Aalborg GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst om de

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 18 Ejerboliger Korntoften, St. Grundet Vejle

MATERIALEBESKRIVELSE. 18 Ejerboliger Korntoften, St. Grundet Vejle MATERIALEBESKRIVELSE 18 Ejerboliger Korntoften, St. Grundet Vejle GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst

Læs mere

Søndergade 21 E, Frederikshavn MATERIALE-BESKRIVELSE Haverslev, 06.02.2010 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Søndergade 21 E, 9900 Frederikshavn.

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE

HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE interiør planløsning Plan forslag 1:100 MODEL 91 MODEL 91 9,7 m Overdækket indgang Entré/ teknik 6 m 2 Soveværelse 11 m 2 3 m 2 Bad 7,9 m VM

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

- de originale streger til forskel

- de originale streger til forskel - de originale streger til forskel Drømmene og ønskerne.. Vi er et lille, men professionelt byggefirma med lang erfaring i individuelt boligbyggeri. Hos Zebra Byg A/S kan I som nybyggere få opfyldt de

Læs mere

Vesterdamsvænget, Lind

Vesterdamsvænget, Lind Vesterdamsvænget, Lind 14 fritliggende boliger beliggende i særdeles dejligt og roligt område i Lind tæt ved skole, børnehave, indkøb mv. Kontantpris kr. 2.195.000 151 m 2 bolig + 29 m² carport og redskabsrum

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Bredgade/Markedsgade, 8870

Læs mere

Byggeadresse: Østvangen 45 7660 Bækmarksbro

Byggeadresse: Østvangen 45 7660 Bækmarksbro Byggeadresse: Østvangen 45 7660 Bækmarksbro 1: Materialebeskrivelse. Sokkel: Der støbes 90 cm under terræn. Der er medregnet sand under bygningen. Sokkel udføres i beton 20 MPa, armeret i top og bund.

Læs mere

Projektudvikler: Projektselskabet ApS

Projektudvikler: Projektselskabet ApS Dato: 25.05.15 Lundeparken, Malling 17 boliger á type 108 med 21 m 2 redskabsskur/carport Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail:

Læs mere

Mejeriparken III, Hjallerup MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 01.07.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Mejeriparken, Hjallerup Boligerne

Læs mere

MATERIALELISTE BØLGEN. VEJLE VALGMULIHED MERPRIS

MATERIALELISTE  BØLGEN. VEJLE VALGMULIHED MERPRIS BOLIGEN: Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Egeparket. Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide. Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Baustastenen Svenstrup, Aalborg

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Baustastenen Svenstrup, Aalborg MATERIALEBESKRIVELSE 9 Ejerboliger Baustastenen Svenstrup, Aalborg GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst

Læs mere

Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013

Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013 Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013 Sammenlægning af lejligheder og etablering af træningsfaciliteter på Klosterparken Generelt: Udbudsbetingelser, sikkerhedsstillelse: Præcisering: Hvis den samlede entreprisesum

Læs mere

SEKS LEJLIGHEDER I SKÆRBÆK CENTRUM

SEKS LEJLIGHEDER I SKÆRBÆK CENTRUM SEKS LEJLIGHEDER I SKÆRBÆK CENTRUM oktober 2011 Vores ejendomme - dit hjem Beskrivelse-JS-211011-YK.doc BYGNINGSDELSBESKRIVELSE JK- Pavilloner ApS Nydamsvej 3, 6040 Egtved Side 1 af 3 Bygningsdelsbeskrivelse

Læs mere

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø HAVNEGADE 3 ESBJERG 6 hyggelige lejligheder A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø home Esbjerg Behrendsen & Christensen Strandbygade 13 6700 Esbjerg Tlf.: 75137011 Fax: 75180244

Læs mere

Beboervalg mellem 3 forskellige typer greb, se tegn. nr. TA.X.4.03_X_1

Beboervalg mellem 3 forskellige typer greb, se tegn. nr. TA.X.4.03_X_1 Sorgenfrivang II Inventaroversigt: Generelt: Som udgangspunkt er der ikke trægulv under eksisterende køkkenelementer. Der skal udføres nyt spånpladegulv hvor eksisterende køkkenelementer har stået. (se

Læs mere

Skitse 3. Enfamiliehus på 214 m². Vejle d. 19.01.2016. Eks på byggebudget

Skitse 3. Enfamiliehus på 214 m². Vejle d. 19.01.2016. Eks på byggebudget Skitse 3 Valmtagshus i 1 plan Z Huset. Enfamiliehus på 214 m² Design registreret Vejle d. 19.01.2016 Eks på byggebudget Vi takker for deres interesse for vores Arkitekttegnede huse og har hermed fornøjelsen

Læs mere

Klosterparkens etape 3 - Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune

Klosterparkens etape 3 - Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune 04 Tilbudsliste Tilbudsliste: Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

Bytoften III Gjøl. Bygge selskabet 27-05-2008. 6 ejerboliger på 100,5 m 2 Inkl. redskabsrum. Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg

Bytoften III Gjøl. Bygge selskabet 27-05-2008. 6 ejerboliger på 100,5 m 2 Inkl. redskabsrum. Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 25.01.2014 Bytoften III Gjøl 6 ejerboliger på 100,5 m 2 Inkl. redskabsrum Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan 2 Plan 3 Facader 4 Materialebeskrivelse

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

MODEL FUNKIS MATERIALELISTE

MODEL FUNKIS MATERIALELISTE MODEL FUNKIS MATERIALELISTE COPENHAGEN MODEL FUNKIS BASIS STANDARD STANDARD PLUS Planløsning Typisk 150-260 m 2 Etplanshus i terræn niveau - Niveauforskudt stue - Kælder - To etager Fundament og terrændæk

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Salg og information: Home Tranbjerg Center Syd Kirketorvet 6-8 8310 Tranbjerg J Tlf.:86 29 07 11. Bygherre:

Salg og information: Home Tranbjerg Center Syd Kirketorvet 6-8 8310 Tranbjerg J Tlf.:86 29 07 11. Bygherre: Dato: 20.12.15 Frisenholt 5 boliger på 120 m2 med 21 m2 carport/redskabsrum Salg og information: Home Tranbjerg Center Syd Kirketorvet 6-8 8310 Tranbjerg J Tlf.:86 29 07 11 Bygherre: Gjøl Tømrer- og Snedkerforretning

Læs mere

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Arbejder omfatter: Arbejdet omfatter: Komplet ny installation for brugsvand tilsluttet eksisterende vandmåler. Komplet nye varmeinstallation

Læs mere

NYE TAGBOLIGER. - i en karré med karakter. I ejendommen Lyngbyvej 70 72/ Æbeløgade 23 29 opføres 12 nye tagboliger.

NYE TAGBOLIGER. - i en karré med karakter. I ejendommen Lyngbyvej 70 72/ Æbeløgade 23 29 opføres 12 nye tagboliger. Lyngbyvang_A4_Salg_rent 27/04/06 14:11 Side 1 12 NYE TAGBOLIGER - i en karré med karakter I ejendommen Lyngbyvej 70 72/ Æbeløgade 23 29 opføres 12 nye tagboliger. Indhold Boligerne 3 Oversigt og beliggenhed

Læs mere

Materialebeskrivelse. Pottemagergården, Næstved. 01.00 Overflader. 01.01 Indvendige overflader

Materialebeskrivelse. Pottemagergården, Næstved. 01.00 Overflader. 01.01 Indvendige overflader Pottemagergården, Næstved 01.00 Overflader 01.01 Indvendige overflader Lofter Malede betonlofter. Enkelte sekundære rum med malede gipslofter (bryggers, badeværelse o.lign.). Penthouse etagen udføres med

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 11 Ejerboliger Sneumvej, Vadum

MATERIALEBESKRIVELSE. 11 Ejerboliger Sneumvej, Vadum MATERIALEBESKRIVELSE 11 Ejerboliger Sneumvej, Vadum GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst om de mange forskellige

Læs mere

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer Generelt Nærværende beskrivelse omhandler tømrerarbejde i forbindelse med om- og tilbygning til ovenstående ejendom. Omfang Til tømrerarbejdet hører følgende ydelser (24)01 Ydervægge af træskelet (24)02

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus MATERIALEBESKRIVELSE 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og

Læs mere

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse Detaljemappe_forside forside/indholdsfortegnelse Indhold: D1: bund altan (snit) D2: side altan (snit) D3: bund altan (plan) D4: side altan (plan) D5: sokkelpåforing (snit) D6: kældervindue_side (plan)

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 8 Ejerboliger Rylevej, Horsens

MATERIALEBESKRIVELSE. 8 Ejerboliger Rylevej, Horsens MATERIALEBESKRIVELSE 8 Ejerboliger Rylevej, Horsens GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst om de mange forskellige

Læs mere

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø HAVNEGADE 3 ESBJERG 6 hyggelige lejligheder A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø home Esbjerg Behrendsen & Christensen Strandbygade 13 6700 Esbjerg Tlf.: 75137011 Fax: 75180244

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Omfangsvurdering. i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX

Omfangsvurdering. i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX Omfangsvurdering i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX Denne omfangsvurdering beskriver den nødvendige rengøring af bygningsdele og konstruktioner for at opnå et rent og lugtfrit resultat

Læs mere

Skitse 21 Funkis hus i 2 plan Enfamiliehus på 202 m². Vejle d. 19.01.2016. Eks på byggebudget

Skitse 21 Funkis hus i 2 plan Enfamiliehus på 202 m². Vejle d. 19.01.2016. Eks på byggebudget Skitse 21 Funkis hus i 2 plan Enfamiliehus på 202 m² Vejle d. 19.01.2016 Eks på byggebudget Vi takker for deres interesse for vores Arkitekttegnede huse og har hermed fornøjelsen at præsenterer et tilbud

Læs mere

ARKITEKTTEGNET TRÆHUS. Lavenergiklasse 1

ARKITEKTTEGNET TRÆHUS. Lavenergiklasse 1 ARKITEKTTEGNET TRÆHUS Lavenergiklasse 1 INDHOLD Bemærk: De viste illutrationer er fra andre huse, og kan afvige fra det tilbudte projekt. BESKRIVELSE IDÉ 3 STUEPLAN OG 1 SALSPLAN 4 BESKRIVELSE 5 FACADER

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

Unikaplan. - 2 plan serien

Unikaplan. - 2 plan serien Unikaplan - 2 plan serien 84 Skråner jeres byggegrund? - Så er løsningen her: UnikaPlan serien 2 plan for indbygning til skrånende grunde er et spændende bekendtskab. Den moderne arkitektur står i stærk

Læs mere

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012 Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole 1. Tømrerentreprisen: 3. Reparation af tagrende, Rettelse Tagrende skiftes fra gavlende til tagnedløb. Længde ca. 8m. 6. Døre og

Læs mere

Standardbeskrivelse og tilvalg

Standardbeskrivelse og tilvalg Standardbeskrivelse og tilvalg Flyvestation Værløse Østre Kvarter på Laanshøj Sirius Allé Østre Allé Sirius Allé Sirius Allé Østre Allé Østre Allé Flyvestation Værløse Udsigten N 1 3 57 59 153 m 2 D 122

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

LEJLIGHEDSVURDERING Andelslejlighed

LEJLIGHEDSVURDERING Andelslejlighed Side 1 af 6 LEJLIGHEDSVURDERING Andelslejlighed Århusgade Jeg har valgt en lejlighedsvurdering, som jeg har udført i 2016. Den er meget dækkende for, hvordan sådan en vurdering kan se ud, og hvad den kan

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE.

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. Fordelen ved at bo i et rækkehus som Magnolia Husene II er, at du får det bedste fra alle etager. Mange, der skal vælge sig en ny lejlighed, skal vælge

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

Materialebeskrivelse Å-Viften

Materialebeskrivelse Å-Viften Materialebeskrivelse Å-Viften KK EJENDOMME dat o : 03.07.2014 s ags nr. : 1 6 8 4 r e v isi o n: Materialevalg [generelt] Generelt anvendes sunde og gedigne materialer, som kan tåle det daglige slid, og

Læs mere

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Dato: 25.10.2012 Sags nr: 12.541 Rev A: 19-11-2012 RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Arkitektfirmaet lars remfeldt Rønne Alle 25, 2791 Dragør. tlf. 4058 3325 mail lars@arklar.dk Sag

Læs mere

SØPARKEN 22 FAMILIEBOLIGER I TARM FUGLEPERSPEKTIV 31-08-2011. ØRNHØJVEJ 18, GRØNBJERG 6971 SPJALD. TEL. 97 38 42 81 w w w. i d e - h u s e.

SØPARKEN 22 FAMILIEBOLIGER I TARM FUGLEPERSPEKTIV 31-08-2011. ØRNHØJVEJ 18, GRØNBJERG 6971 SPJALD. TEL. 97 38 42 81 w w w. i d e - h u s e. SØPARKEN 22 FAMILIEBOLIGER I TARM FUGLEPERSPEKTIV 24 22 26 20 28 30 18 16 14 12 10 8 13 6 4 15 17 19 21 11 9 7 31-08-2011 ØRNHØJVEJ 18, GRØNBJERG 6971 SPJALD. TEL. 97 38 42 81 w w w. i d e - h u s e. d

Læs mere

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Mail: sinn08@hotmail.com Tlf: +45 5164 3951 Altanprojekt på Brydes Alle. TILBUD. Som aftalt sender

Læs mere