BESKRIVELSE 2014 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKRIVELSE 2014 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ="

Transkript

1 DK-2900 Ombygning enfamiliehus Tonysvej Charlottenlund BESKRIVELSE 2014 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

2 DK-2900 INDHOLDSFORTEGNELSE = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 1. Generel beskrivelse af bygningsarbejdet 2. Nedrivning og bortskaffelse 3. Jordarbejde og kloak 4. Beton og jernbetonarbejde 5. Murer- og flisearbejde 6. Tømrerarbejde 7. Facade døre, vindue og tagvinduer 8. Glarmesterarbejde 9. Tag, afvanding og ventilation 10. Indvendige spildevandsledninger, vandinstallationer og sanitet 11. Radiatorer og gulvvarme 12. El-arbejde 13. Anlægsarbejde 14. Malerarbejde 15. Byggeplads 16. Oprydning og rengøring 17. Dokumentation side 1

3 DK Generel beskrivelse af bygningsarbejdet = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Byggeriet omfatter ombygning af enfamiliehus beliggende på Tonysvej 12 i Charlottenlund. Tagetagen skal inddrages til beboelse, og tagkonstruktionen, på nær spær og bjælker, skal skiftes, isoleres og have ny beklædning. På tagetagen indrettes med 3 værelser, opholdsareal og badeværelse. I stueetagen flytter køkkenet ud i stuen. Entreprisen omfatter ikke arbejde i kælderen udover tilslutningsarbejde, og reparation efter samme. Byggeriet skal udføres i to faser, således at familien kan blive boende i huset. Første fase er den nye tagopbygning og indretning af tagetagen, hvor familien bor i stueetage. Anden fase er ombygningen af stueetagen, hvor familien bor på tagetagen. Inden byggeriets opstart rydder bygherre etagerne for indbo. Noget inventar vil blive placeret i værelset i sidebygningen og i garagen. Disse dele vil blive låst af. Byggeriet opføres i overensstemmelse med Bygningsreglementet Udover nærværende beskrivelse, indgår ingeniørens beskrivelse ligeledes som dokumentation for byggeriets udførelse. Ingeniørens materiale er ved at blive udarbejdet. Kontrakt mellem bygherre og entreprenør for entreprisen skal baseres på Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB92). 2. Nedrivning og bortskaffelse = = = = = = = = = = = = = = = = = = Taget: Hovedhus: Tagsten Taglægter Udhæng (spærender mm.), også på gavlene, inkl. de otte korte udvekslings bjælker Udvekslinger ved skorsten Tagspær, bjælker og remme bibeholdes. Sidebygning: Udhæng Spærender skæres i flugt med facaderne. Udnyttet tagetage: Trægulv Alle elektriske installationer demonteres Skorsten: Skorstenen nedrives/fjernes fra under gulvkote i stueetage. Alle mursten afrenses til genanvendelse. Antenne tages ned. side 2

4 DK-2900 Vinduer og facade døre: Vindue i østgavl, inkl. sålbænk, på tagetage Vindue i vestgavl inkl. sålbænk, på tagetage To mindre tagvinduer på nordsiden Vindue i eksisterende badeværelse Vindue i eksisterende køkken, inkl. sideparti Facadedør i eks. køkken Terrassedørsparti i nyt køkken mod terrassen Vindue i ny spisestue Vindue i ny stue Facade murværk: Murværk under vindue i ny spisestue og ny stue, så der er plads til nye terrassedørspartier, nedtages i forbandt, og må ikke skæres. Afrensning af øverste skifte hele vejen rundt på huset, så der er klart til at blive muret nye skifter på. Mursten ved/omkring de otte synlige udvekslings bjælker på gavlene, så der kan mures op i forbandt Mursten ved/omkring de fjernede spær, så der kan mures op i forbandt Alle nedrevne facadesten håndrenses, så de kan genanvendes Indvendigt murværk: Væg mellem gang og eks. køkken (soldater + ny overligger fra badeværelse til trappe) Nyt dobbeltdørhul mellem nyt køkken og ny stue, størrelse som eksisterende mellem ny spisestue (soldater+ny overligger) Alle nedrevne mursten håndrenses, så de kan genanvendes Indvendigt træværk: Dør+karm+fodtrin i entré ved trappe til tagetage, tages ned og stilles til side til genmontage ved Værelse 1 (skal vendes!). 80 cm. (Dør 1) Dør+karm+fodtrin mellem gang og eks. spisestue, tages ned og stilles til side til genmontage ved Værelse 2, 80 cm. (Dør 2) Karm+fodtrin mellem gang og eks. køkken, tages ned og stilles til side til genmontage ved Værelse 3 (nyt dørplad udføres!). 70 cm. (Dør 3) Gulv i nyt soveværelse (eks. køkken + eks. gang). Skæres pænt så gulvet på kældertrapperepos kan bibeholdes. Gulv i østværelse Indskudsler og indskudsbrædder i etagedæk ved nyt badeværelse på tagetagen. Tilpasning ved afhøvling af bjælker i etagedæk ved nyt badeværelse på tagetagen, så ok. nyt flisegulv bliver lig med ok. nyt trægulv. Fodpaneler i stue, soveværelse og østværelse Fodpaneler i nyt køkken hvor der skal monteres skabsvæg, skæres stramt til skabenes sokkel Elektriske installationer: El fra tidligere alarmanlæg samt stikdåse i indbygget skab for enden af gangen fjernes Alle hårde hvidevarer i eks. køkken frakobles og kabler, synlige og skjulte fjernes Alle elektriske installationer på tagetagen tages ned, inkl. dåser og kabler Alle fronter og rammer på afbrydere og udtag i spisestue, fjernes, så der kan komme nye på Alle elektriske installationer på tagetagen nedlægges eller genanvendes hvis muligt. Eksisterende føringer i etagedækket der skal fjernes i nyt køkken. side 3

5 DK-2900 Afvanding: Tagrender og nedløbsrør samt alle beslag og rendebeslag på hovedhus og sidebygning. Vand og varme installationer: Følgende radiatorer fjernes, inkl. rørføringer som proppes ved stigestreng e.lign.: Radiator i spisestue (eks. stue) Radiator i køkken (eks. spisestue) Radiator i stue (eks. soveværelse) Radiator i soveværelse (eks. køkken) Radiator på værelset på tagetagen 3. Jordarbejde og kloak = = = = = = = = = = = = = = Nedløb sydfacade: Her graves eksisterende sandfangsbrønd fri, og der gøres plads til en ny brønd på ny placering. Sandfangsbrønden monteres med rund støbejerns rørbrøndkarm og rørbrønddæksel. Sidebygning: Regnvand fra sidebygningen føres tværs over gården til eksisterende nedløbsrør/kloakrør ved garage/hus. Sandfangsbrønden monteres med rund støbejerns rørbrøndkarm og rørbrønddæksel. 4. Beton og jernbetonarbejde = = = = = = = = = = = = = = = = = Badeværelsesgulv på tagetage: Isolering mellem bjælkelag, 2 lag á 100 mm. på kryds Svalehaleplader udlagt på eks. bjælkelag Udlægning af rivenet/armering (udføres evt. uden rivenet) Udlægning af gulvvarmeslanger (Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 x 2 fastgjort i armering med armeringsstøtter) Støbning af 100 mm. betondæk, min. 30 mm. over gulvvarmeslanger Udlægning af gulvfliser Gulvafløb indstøbes (gulvafløb: Blucher, rustfri, firkantet med vandlås) Iht. ingeniør beskrivelse 5. Murer- og flisearbejde = = = = = = = = = = = = = = = Nord og sydfacade På nord- og sydfacadens formur skal der mures op med 3 skifter, og huller efter de fjernede spær tilmures. Terrassedøre i spisestue og stue: Hjørner mures op i forbandt efter nedrivning af brystning under vinduerne. Ventilationshul: Ventilationshul på nordfacaden fra tidligere emfang tilmures i forbandt. side 4

6 DK-2900 Gavle: På østgavlen og vestgavlen mures op med 5 skifter inkl. tilpasning op mod tegltaget. Der tilmures efter bortskæring af de otte remme/spærudvekslinger. Gavlvinduer: De to gavlvinduer tilmures. Her er oprindeligt afsluttet med ¾ sten. De ¾ sten tages ud således at krydsforbandtet kan fortsættes. Ved gavlvinduerne anvendes ligeledes mursten i bagmuren. Anden tegl kan anvendes. Der afsluttes indvendigt med samme pudsede/filtsede struktur som eksisterende væg. Taget: Rygningssten lægges i mørtel. Sidebygning: På sidebygningen mures der ikke yderligere skifter på. Teglsten: Der skal anvendes mursten en blanding af: 1) Eksisterende nedtagne og afrensede teglsten (entreprenør) 2) Indkøbte hånd- eller maskinafrensede brugte teglsten (bygherre leverance) 3) 500 kopper fra Gamle Mursten (bygherre leverance) 4) Maskintegl til bagmur gavlvinduer (entreprenør) Ved opmuringen vendes enkelte af stenene med bagsiden udad, ligesom det er gjort i det eksisterende murværk. Der skal mures op i krydsforbandt og med samme afslutninger (inkl. petringer) som på eksisterende. Blanding og opmuring aftales nærmere med arkitekt. Mørtelfuge: Der skal anvendes samme mørtelfuge, som eksisterende. Samme farve, samme kornstørrelse og samme udførelse. Der udføres mørtelfuge rundt om alle nye vindue og dørpartier. Der skal udføres fugeprøve(r) til arkitekt/bygherre godkendelse. Dørhuller: Tilmuring af dørhul mellem soveværelse og kældertrappe repos. Tilmuring af dørhul mellem køkken og soveværelse. Oplægning af overligger og tilpasning af ny dobbeltdørhul mellem køkken og stue Note: Teglbjælke til dobbeltdør mellem køkken og stue, udføres som enkeltbjælke (ubelastet væg) Note: Dimensionering af eventuel overligger i nyt soveværelse, hvor væggen mellem eksisterende køkken og gang fjernes, kan først foretages efter blotlægning af bjælkelaget. Indregnes i projektet senere. Skorsten: Resterne af skorstenen i kælderen tilmures/lukkes under gulv på stueplan. Rilning: Der skal rilles nyt el og vand, bl.a. i det nye soveværelse, og i værelserne og badeværelset på tagetagen. Det forventes at der skal rilles 80 meter. Alle riller skal tilmures igen. Ventilation: Der skal bores hul til aftræk fra emfang i nordfacaden. Ø125 mm. Der skal bores hul til aftræk fra badeværelse i vestfacaden. Ø125 mm. side 5

7 Etagedæk: Der skal monteres en bjælke (stål) i forlængelse af væg mellem køkken og soveværelse der danner bæring af betongulv i bad og bjælkelag i værelse 3. Dimension og detaljering fastlægges efter blotlægning af spær. Badeværelse gulvfliser: Der skal monteres fliser på hele gulvfladen i det nye badeværelse på tagetagen: 13,8 kvm. Gulvfliser er bygherre leverance. 60x60 cm. gulvfliser. Gulvfliserne skal monteres med 2-3 mm. fuge. Gulvfliserne skal flugte vægfliserne. Badeværelse vægfliser: Der skal monteres vægfliser på to vægge i brusenichen på det nye badeværelse på tagetagen: Sydvæg 90x230 cm. + vestvæg 120x230 cm. =3,66 kvm. Vægfliser er bygherre leverance. 60x60 cm. vægfliser. Vægfliserne skal monteres med 2-3 mm. fuge. Vægfliserne skal flugte gulvfliserne. Kælder: Rep. diverse huller i kælder, loft og væg efter omlægning af radiator rør til køkken og spisestue. Krybekælder: Der skal indmures teglbjælke i krybekælderen ifm. tilmuring af dørhul mellem nyt køkken og nyt soveværelse. DK Tømrerarbejde = = = = = = = = = = = Taget: Tagopbygning udføres som: Gul Højslev Vingetegl 38x70 mm. taglægter, afstand 375 mm. Trykimprægneret afstandsliste, 25x50 mm. Diffusionsåbent undertag, tung banevare fastgjort til spær, (Icopal Monarperm Plus) Ventileret hulrum, 70 mm., med ventilationsstudse med insektnet Rockwool, Super FlexiBatts 250 mm. i to lag lagt på kryds Opretningsspær 45x250, C18 Eksisterende spær 130x130 mm. 0,8 mm. galvaniseret ståltråd Damspærre, PE folie 0,15 mm 50 x 50 mm. forskalling 50 mm. Rockwool Super Flexibats 2 x 13 mm gipsplade side 6

8 Vekslingsbjælker: Ved alle 5 tagvinduerne udveksles spær. Der veksles med 10 limtræsbjæker 90x200 mm. GL32. Iht. Plan tagetage, Spær og vekselbjælker, Måltagning til bjælker foretages på stedet. Udføres iht. ingeniørbeskrivelse. DK-2900 Skunk væg: Den ca. 20 cm. høje skunk på nord og sydfacaden udføres som isoleret tømmerkonstruktion. Remme og stolper i 45x95/145 mm. C18 regler, fastgjort til eksisterende remme og bjælker. Afsluttes indvendigt med dampspærrer og 1 lag 12 mm. krydsfiner og 1 lag 12.5 mm. gips. Damspærrer føres lodret ned ad skunk og vandret på etagedæk til rem. Skunken proppes med isolering. Badeværelse tagetage: Tilpasning/nedskæring af bjælkelag i nyt badeværelse på tagetagen, således at trægulv på balkon og flisegulv på badeværelse bliver i samme niveau. Gulve stueetage: Soveværelse og østværelse: Nyt gulv: 28 mm. x 200 mm. Dinesen Douglas Natur i faldende længder, lagt iht. plantegning over stueetage. Bjælkelaget rettes op, og der lægges 100 mm. isolering i gulvet. Gulvet skal ligge i samme kote som gulvet i nyt køkken. Gulvet slibes og overfladebehandles med lud og olie iht. Dinesens produktbeskrivelse. Areal soveværelse: 15,6 kvm. Areal østværelse: 10,6 kvm. Stue: Nyt gulv: Egetræ Sildeben, lagt i forlængelse af gulvet i køkken. (Fra Hørning Parket A/S eller tilsvarende) Samme dimension, retning og kote. Lægges ovenpå eksisterende gulv, med filt undergulv. Parketgulvet i stuen lægges i samme mønster som i spisestue og køkken. Areal: 17,5 kvm. Spisestue Ved ny terrassedør føres sildebensparketgulvet med ud til terrassedøren. Udføres magen til gulvet ved terrassedøren i køkkenet, og lægges i forbandt. Areal: 0,5 kvm. Spisestue, køkken og stue Det eksisterende sildebensparket i entré, ny spisestue, nyt køkken og ny stue slibes og overfladebehandles med lud og olie iht. Dinesens produktbeskrivelser. Areal: 76,3 kvm. Gulve tagetage: I alle 3 værelser og på opholdsarealet på tagetagen lægges 28 mm. x 200 mm. Dinesen Douglas Natur i faldende længder iht. plantegning over tagetagen. Inden gulvet lægges rettes bjælkelaget op, og der lægges 100 mm. isolering i etagedækket. Gulvet slibes og overfladebehandles med lud og olie iht. Dinesens produktbeskrivelse. Areal: 85,2 kvm. Der skal udføres gulvvarme på hele etagen udført med Uponor Gulvvarmesystem 17 med gulvvarmespånplade og varmefordelingsplader. Gulvopbygning iht. Dinesens vejledning om gulvvarme og Uponors håndbog for gulvvarmesystem 17. side 7

9 DK-2900 Fodlister og fejelister: I Soveværelse, gang, østværelse, værelse 1, 2 og 3 samt opholdsareal, monteres fodliste som eksisterende fodliste i gangen i stuetagen. Almue fodliste fyr 15x91 mm. I ny stue monteres der fodliste magen til den i spisestue og køkken. Fodlisten er ikke standard og skal specialfremstilles i fyrretræ. Alle fodlister monteres på gering. Ved alle gulve i entré, spisestue, køkken, stue, soveværelse, gang, østværelse, værelse 1, værelse 2, værelse 3 og gang monteres hvidmalet trekants fejeliste i fyrretræ. 12x12 mm. trekantet. Fodpaneler i køkkenet skæres stramt til soklen under skabsvæggen. Trappe: Udtrin tilpasses og udskiftes hvis nødvendigt, så det ligger i niveau med nyt gulv på tagetagen. Døre: Værelse 1: Dør 1, genmonteres. Dørpladet skal vendes. 80 cm. Værelse 2: Dør 2, genmonteres. 80 cm. Værelse 3: Dør 3, (karm+fodtrin) genmonteres. Nyt dørblad udføres. 70 cm. Badeværelse: Dør 4, ny karm+fodtrin+dørblad udføres og monteres. 80 cm. Køkken og stue: Dør 5, her udføres kopi af dobbeltdøren mellem køkken og spisestue. Det tilstræbes at dørene får ens detaljering i træværk, sprosse inddeling og beslåning. Udføres uden fodtrin. Bundstykker: De fire bundstykker i dørene slibes og overfladebehandles som gulv. Gerigter: De nedtagne gerigter til dørene genanvendes Til dobbeltdøren mellem køkken og stue skal der skæres nye gerigter magen til de eksisterende. Vægge: Stueplan Afslutningsarbejde på loft og vægge (hjørner og flader) efter nedrivningen af væg mellem trappe og loft i entré. Udføres uden lister, men med gipsspartelhjørner. Tagetage Alle nye indervægge udføres på stål eller træskelet og føres til kip og til skunk. Alle vægge opbygges af et lag 12 mm. krydsfiner inderst og et lag 12.5 mm. gips yderst. Der skal monteres gipsspartelhjørner. På badeværelset på tagetagen anvendes vådrumsgips. Alle hjørner mellem loft/vægge/skunk udføres uden inddækningslister af nogen art. side 8

10 DK-2900 Lofter tagetage: Nye indvendige skrå lofter på tagetagen, inkl. vindueslysninger, udføres i to lag 12,5 mm. gips. Reglar og forskalling iht. snittegninger, og efter leverandørens forskrifter. Alle hjørner ved tagvinduer og mod vægge udføres uden synlige inddækningslister af nogen art, men med gips spartelskinner. Nyt loft i soveværelse (eksisterende køkken og gang) Der etableres nyt 2 lags gipsloft på forskalling. Loftet etableres for at skjule overgang i lofthøjde ved sammenlægningen af køkken og gang til ét soveværelse. Og for at skjule eksisterende og nye elkabler. Stuk: På tagetagen udføres ingen stuk. I køkkenet udføres ingen ny stuk. I soveværelset udføres ingen stuk. I spisestuen bibeholdes den eksisterende stuk. I stuen bibeholdes den eksisterende stuk. (Bygherre nedtager indbygget skab til loft) Emfang: Der skal etableres føring til emfang i etagedæk, i fast spirorør. Ø125 mm. Længde 5,3 meter med ét 90 grader buk. Montage køkken og bad-skab: (delpris) Køkken, hårde hvidevarer og bad-skab er bygherre leverance. Køkken, hårde hvidevarer og bad-skab monteres iht. tegning. Alle køkkenelementer leveres som samlede enkelt kabinetter, hvor låger og skuffer skal monteres og hængsle finjusteres. De to bordplader (stål) skal monteres. Mellem bordplader og moduler monteres en afstandsliste/plade. Der skal på stedet bygges sokler til køkkenøen og til skabsvæg. Sokkelfronter skal monteres. Materialer hertil leveres sammen med køkkenet. Køkkenet består af : Køkken-ø med 8 moduler med skuffer og 2 gavlplader Skabsvæg med 2 højskabe med hylder, 5 moduler med skuffer, 5 moduler som overskabe med hylder. Derudover skal der monteres 2 gavlplader på øen og 3 gavlplader på skabsvæggen. Hårde hvidevarer sættes på plads, monteres og gøres klar til tilslutning af vvs er og elektriker. Bad-skabet til håndvask på badeværelse på tagetagen skal monteres. Skabet skrues i væg, og vask og møbel klæbes sammen med silikone. Der skal skæres hul i kabinettets top og bagside til vandlåsen. side 9

11 DK Facade døre, vinduer og tagvinduer = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Terrassedøre og vinduer: Alle nye terrassedøre og vindue skal udføres i massiv egetræ De skal udføres uden profilering og med slanke karme og rammer. Leverandør og produkt godkendes af arkitekt. Glasset skal være 2-lags energiklasse A, termorude, leveret med sort varmkant og sorte tætningslister. Terrassedør spisestue (V1): Folde/skydedør, 3 fag, venstrehængt Massiv egetræ Mål: Bredde 2300 mm. x Højde 2140 mm. Rustfri beslåning. Greb: Ruko Code Handle, rustfri Terrassedør køkken (V2): Folde/skydedør, 3 fag, højrehængt Massiv egetræ Mål: Bredde 2600 mm. x Højde 2140 mm. Rustfri beslåning. Greb: Ruko Code Handle, rustfri Terrassedør stue (V3): Folde/skydedør, 3 fag, højrehængt Massiv egetræ Mål: Bredde 2300 mm. x Højde 2140 mm. Rustfri beslåning. Greb: Ruko Code Handle, rustfri Terrassedør soveværelse (V4): Massiv egetræ med glas i hele fladen, højrehængt Mål: Bredde 1000 mm. x 2150 mm. Rustfri beslåning. Greb: Ruko Code Handle, rustfri Vindue soveværelse (V5): Sidehængt midterdelt vindue, Med lodret post, Udadgående. Massiv egetræ Mål: Bredde 1200 mm. x Højde 1350 mm. Rustfri beslåning. Greb Randiline Rustfri 1706 Paskvilgreb. Vindue badeværelse (V11): Sidehængt midterdelt vindue, Med lodret post, Udadgående. Massiv egetræ Mål: Bredde 1200 mm. x Højde 1350 mm. Rustfri beslåning. Greb Randiline Rustfri 1706 Paskvilgreb. side 10

12 DK-2900 Tagvinduer: Vitral A/S, Kontaktperson: Keld Pedersen Regional Sales Manager Direkte: Mobil: Hovednummer: Fax: Sags nummer: Tagvindue værelse 3 (V6): Vitral, A98 Udvendig overflade: ikke standard farve (under udarbejdelse) Indvendig overflade: Ral 9003 Mål: Bredde 2300 mm. x Højde 2900 mm. Tagvindue Værelse 2 (V7): Vitral, A98 Udvendig overflade: ikke standard farve (under udarbejdelse) Indvendig overflade: Ral 9003 Mål: Bredde 2600 mm. x Højde 2900 mm. Tagvindue værelse 1 (V8): Vitral, A98 Udvendig overflade: ikke standard farve (under udarbejdelse) Indvendig overflade: Ral 9003 Mål: Bredde 2300mm. x Højde 2900 mm. Tagvindue ophold (V9): Vitral, A98 Udvendig overflade: ikke standard farve (under udarbejdelse) Indvendig overflade: Ral 9003 Mål: Bredde 3630 mm. x Højde 2900 mm. Tagvindue badeværelse (V10): Vitral, A98 Udvendig overflade: ikke standard farve (under udarbejdelse) Indvendig overflade: Ral 9003 Mål: Bredde 2300 mm. x Højde 2900 mm. NB: Endelig måltagning til facade døre, vinduer og tagvinduer er indeholdt i entreprisen. 8. Glarmesterarbejde = = = = = = = = = = = = = Entreprisen indeholder ingen glarmesterarbejde. side 11

13 DK Tag, afvanding og ventilation = = = = = = = = = = = = = = = = = = Tag hovedhus: Der lægges Gul Højslev Vingetegl (RT811), iht. montagevejledning fra Randers Tegl. Ventilation tag: Udluftning af tagkonstruktion udføres med Højslev vingetegl ventilationssten med net. 28 stk. på huset Tag sidebygning: På sidebygningen udføres paptag, ved nyt lag ovenpå eksisterende. Ved gavlene afsluttes med zinkkant/murkrone. Zinkkanten skal dække de afskårne spærender. Taget ventileres med taghætter, sorte. 6 stk. Zink: Alt zink til hætter, inddækninger, tagrender, rendejern, nedløbsrør mm. er: Alle inddækninger og afslutninger ved tag, udluftning og tagvinduer, bukkes til huset. Rheinzink, alm. zink. Ikke farvet/forpatineret Inddækninger tagvinduer: Inddækning af tagvinduer fra Vitral, udføres af blikkenslager iht. detaljetegninger fra Vitral. Ventilation: Udluftning fra faldstamme til tagetage (kloak) føres over tag i lodret taghætte helt i tegl fra Højslev (35 grader) Ventilation fra badeværelse på tagetage monteres i spirorør gennem vestfacaden. Galvaniseret rist med flue net. Ø125 mm. Udluftning fra emhætte føres i spirorør gennem nordfacade. Galvaniseret rist med flue net. Ø125 mm. Ventilation krybekælder: Der monteres/indmures Ø125 mm. spirorør ved de to ventilations huller til krybekælderen på sydfacaden og ved de to på nordfacaden. Der monteres udvendigt galvaniseret rist ved alle fire udgange. Afvanding: Hus. Tagrender på til husets øst og vestfacade udføres med Rheinzink Kvartrunde tagrender. Mål 333 Se tagfodsdetalje på Tværsnit AA Sidebygning: Tagrende på sidebygningens nordfacade udføres som på huset. Nedløbsrør: Nedløbsrør udføres i Rheinzink nedløbsrør. Mål 80 mm. Monteringsbeslag udføres i galvaniseret. Vægbeslag til nedløbsrør o.lign. To på nedløbsrør på huset og ét på sidebygningen. side 12

14 DK Indvendige spildevandsledninger, vandinstallationer og sanitet = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Badeværelse tagetage: Toilet: Duravit, Starck 3, # Gulvstående toilet med lodret afløb og synlig cisterne, wondergliss, 360x655 mm. Toiletsæde: Duravit Starck 3, # Med soft close, og rustfrie beslag. Skulleknap: Standard fra Duravit, Hvid Vaske: (bygherre leverance) Der skal monteres to vaske ved siden af hinanden. Armatur: 2 stk. Vola 121M, 225 mm. fast tud, rustfri, monteret med rosetter Ø60 mm. vvs nr med mellemlange greb Bundventil: 2 stk. Vola rustfri bundventil med push-up ventil, med overløb Bestillings nr. A62 Vandlås: 2 stk. Duravit pladsbesparende vandlås # Brusehoved og brusearmatur: Vola D pakke, rustfri stål Tilbehør fra Vola: Toiletpapirholder. Bestillings nr. T12 rustfri, monteret uden plade Håndklædekrog. Bestillings nr. T18 (4 stk) rustfri Gulvafløb i bruseniche Blucher vandlås Ø75. Endelig model vælges når bjælkelaget er blotlagt. Overdel Blucher Circle type 110 (evt. 150 med bæring) vvs nr Rør: Afløbsrør til håndvaske føres i væg og gulv til faldstamme. Afløb fra bruseniche føres i gulv til faldstamme. Alle rørføringer føres skjulte. Der rilles i facademur til brusearmaturer, hovedbruser og toilet. Vand til håndvaske føres i gulv og i ny gipsvæg. Badeværelses tegninger, plan og opstalter, er under udarbejdelse. Alle dele bliver målsat på tegningern i skala 1:20 side 13

15 DK-2900 Køkken: Der etableres nye fremføringer og nyt afløb til køkkenvask og opvaskemaskine i køkkenøen. Rør kan føres i krybekælder og bores op gennem etagedækket. Køkkenvask: (Bygherre leverance) Vasken er bygget sammen med stålbordpladen. Køkkenarmatur: Vola KV1 Et-grebsblander med keramisk ventilenhed, 360 dobbelt svingbar tud med vandbesparende luftindblander. Hulstørrelse: 30 mm, max. 35 mm. vvs nr , farve 40 rustfrit stål. + mellemlangt greb Bundventil: Blanco Kurveventil med justerbar bundskrue Varenummer A Skal endelig godkendes af arkitekt Vandlås: Blanco vandlås, hvid plast Med tilslutning til opvaskemaskine Varenummer BB , Standard Rørføringer: Alle rør til varme og brugsvand til tagetagen kan føres op bag højskabene i køkkenet. 11. Radiatorer og gulvvarme = = = = = = = = = = = = = = = = = Stueetage Spisestue: Ny radiator monteres under vinduet på vestfacaden. Hudevad, Fiona med indbygget termostat, Højde 600 mm. Længde 120 mm. Dybde 68 mm. Væghængt, Farve: Ral 9003 Køkken: Ny radiator monteres på den oprindelige radiators placering. Hudevad, Fiona med indbygget termostat, Højde 600 mm. Længde 120 mm. Dybde 68 mm. Væghængt, Farve: Ral 9003 Stue: Ny radiator monteres på væg mod køkken. Hudevad, Fiona med indbygget termostat, Højde 600 mm. Længde 120 mm. Dybde 68 mm. Væghængt, Farve: Ral 9003 Soveværelse: Ny radiator flyttes til nordfacaden under vinduet. Installationsrør føres under det nye gulv. Hudevad, Fiona med indbygget termostat, Højde 600 cm. Længde 100 cm. Dybde 68 mm. Væghængt, Farve: Ral 9003 Endelig måltagning til radiatorer foretages på stedet inden bestilling. Godkendes af arkitekt. De fire nye radiatorer skal være væghængte, og rørføringer fra stigrør frem og tilbage til radiatorer skal rilles ind i væggen. Alle nye synlige rørdele og fittings skal være i rustfrie presrør. side 14

16 DK-2900 Badeværelse tagetage: På badeværelse på tagetage monteres gulvvarme indstøbt i beton. Termostaten placeres på badeværelset på væggen iht. tegning. Returløbstermostat fra Danfoss, hvid Tagetage: På tagetagen udføres gulvvarme som Uponor Gulvvarmesystem 17 med gulvvarmespånplade og varmefordelingsplader. Gulvvarmen udføres med 5 kredse. Hvert rum skal kunne varmereguleres individuelt. Der monteres returløbstermostat fra Danfoss i hvert rum. Hvid. Alle dele til gulvvarme skal være fra Uponor. Der skal monteres pumpe og shuntgruppe. Fordelerrør placeres i væg på badeværelse på tagetagen. Under udarbejdelse. Radiatorrør mm.: Eksisterende stigrør i skabe i eksisterende gang omlægges og rilles i væg. Alle nye synlige rørdele skal udføres i rustfrie presrør. Alle rørføringer fra stigrør frem og tilbage til radiatorer skal føres skjulte, under gulv eller rilles ind i væggen. Rør kan føres i krybekælder. Alle rør isoleres. Alle samlinger og styringer placeres i kælder. VVS er dimensionerer ift. opvarmningsbehov, der godkendes af arkitekt før bestilling. 12. El-arbejde = = = = = = = = = Elplan: Stik, lampeudtag og korrespondance på stueetage og tagetage placeres iht. elplan. Elplan er under udarbejdelse af arkitekt. Der skal arbejdes på elinstallationer i spisestue, køkken, stue, soveværelse, ophold, værelse 1, værelse 2, værelse 3 og badeværelse. Tavlen er placeret i kælder. Køkken: I køkkenet trækkes el til køkken ø, to nye loftudtag, to vægudtag samt nye stikkontakter. Der placeres 2 stikkontakter indvendigt i 2 underskabe i køkken-øen Der placeres stikkontakter på væg mod soveværelset. Der trækkes el til alle hårde hvidevarer og de tilsluttes: Alle hårde hvidevarer er bygherreleverance: Emfang: Gerson Sky PureLine 56cm EX, rustfri stål loftsmodel 9229 med fjernbetjening og lysdæmper 4x20 watt, Mål: 560x301mm. Ekstern motor: model afventer Opvaskemaskine: model afventer Ovn: model afventer Micro ovn: eksisterende Køleskab: model afventer 2 loftudtag med dæmp. side 15

17 DK-2900 Eksisterende stik ved gulv bibeholdes. Spisestue Her udskiftes eksisterende dåser og rammer på afbrydere og udtag. 5 afbrydere, 3 med stik. Soveværelse (eks. køkken og gang) Kabler i kabelbakker under loft rilles ind i væggene. Nye stik ved seng og montering af 2 sengelamper på væg ved seng. Lampe er bygherreleverance Ophold 8 nye udtag skunk og gavl. 3 loft-/vægudtag med korrespondance ved trappe og værelse Trappe Lampeudtag med korrespondance på begge etager Værelse 1, 2 og 3 2 x loft-/vægudtag med tænding og udtag ved døren. 2 stik ved gulv i hvert hjørne, 8 i alt i hvert værelse Badeværelse Loftsudtag med afbryder ved døren. Stik monteres på inderside af bad-skab under vasken. Ventilation på badeværelse Duka ventilation Pro 230, fygtstyring. Monteret på vestfacaden. (Blikkenslager leverer og monterer, aftræksrør og udvendig rist) Montage og tilslutning af spejl med lys og en loftslampe er indeholdt i entreprisen. Spejl og belysning er bygherreleverance. Tagvinduer Ved alle fem tagvinduer forberedes til tilslutning motorstyret åbne/lukke funktion. Gardin med motor Ved tagvinduet i køkkenet skal der forberedes til tilslutning af motorstyret gardin. Et udtag. TV TV kommer i dag ind i spisestuen. Indgang flyttes til stue. Kan føres indvendig eller udvendig på soklen i tomrør. TV stik monteres i stue (2 stk.), køkken, soveværelse, værelse 1, værelse 2 og værelse 3. TV monteres og føres iht. TDC Trio anvisning fra TDC. Kommunikation med TDC er indeholdt i elektrikerens entreprise. Internet: Internet kommer ind i husets sydøstlige hjørne. Eltavle: Den eksisterende tavle i kælderen bibeholdes og udbygges hvis nødvendigt. Kabler: Alle kabler føres som skjulte, i gipsvægge, rillet i vægge, lofter eller under gulv I krybekælder kan kabler føres synligt. side 16

18 DK-2900 LK Fuga: Alle dele i LK Fuga Hvid. Alle rammer som LK Fuga Baseline, 63 mm. ramme. Udtag uden afbryder som kvadratisk. Dæmp med skydepind. Røgalarm: Schneider Electric, Jo-El, Invisibel. Monteret iht. el-plan Terrasse: Udvendig belysning på sydfacaden er bygherre leverance. Ny føring til og montage af to lamper er indeholdt i entreprisen. En undendørsstikkontakt monteres Opus 74 Krybekælder: Fugtstyret ventilation i krybekælder placeres ved eksisterende aftrækshul i nordfacaden. Der trækkes nyt kabel frem under kælderloft. Ventilation, Duka ventilation Pro 230. Fugtstyret 13. Anlægsarbejder = = = = = = = = = = = = Entreprisen indeholder ingen anlægsarbejder. 14. Malerarbejde = = = = = = = = = = Stueetage: Malerbehandling af indvendige lofter og vægge omfatter: soveværelse, køkken, stue, vægge ved trapperum, repos ved kældertrappe, østværelse Alle vægge, lofter og vinduesfalse fuldspartles, slibes, monteres med filt uden struktur, grundes og males min. 2 gange til de fremstår mættede, dækkede og ensartede. Efter endt nedrivning og inden opstart af malerbehandling vil der blive taget stilling til om filt på loft i spisestue, stue og østværelse evt. er unødvendigt. Overgange mellem nye lofter og vægge, vægge og karme o.lign. steder, fuges med overmalbar hvid akryl inden maling. Stuk i spisestue og stue bibeholdes og males. Alle overflader males med malerulle med kort luv. Malerbehandling af vægge SKAL afsluttes inden gulvafslibning udføres. Tagetage: Malerbehandling af indvendige lofter og vægge omfatter: Værelse 1, Værelse 2, Værelse 3, Balkon og Trapperum. Alle vægge, lofter og vinduesfalse fuldspartles og slibes. Filt og maling udføres af bygherre. side 17

19 DK-2900 Badeværelse tagetage: På badeværelset påføres vådrumsmembran på hele gulvfladen og i brusenichen. Udføres efter leverandørens forskrifter. Vægge, loft og vinduesfalse fuldspartles og slibes. Fuldspartling og slibning på badeværelse SKAL afsluttes inden der monteres væg- og gulvfliser. Her anvendes vådrums godkendte materialer. Filt og maling udføres af bygherre. Indvendig træværk: Alt eksisterende og nyt indendørs træværk, vindueskarme, dørkarme og gerigter i stueetage males hvide med pensel, til overflader fremstår glat og ensartet i farven. Inkl. trappens vanger og stødtrin. På tagetagen udføres maling af træværk af bygherre: Fodpaneler, Gerigter, Døre, Hanebånd. Rørføringer Alle nye synlige rør grundes og males hvide Ral Maling: Maling væg og loft. Beck & Jørgensen, B&J5, Glans 5, Ral Maling vådrum væg og loft: (bygherre) Beck & Jørgensen, 738 Vådrumsmaling, Glans 30, Ral Maling indvendig træværk Beck & Jørgensen, 786 Pari-Dan, Glans 50, Ral Eller tilsvarende kvalitet. 15. Byggeplads = = = = = = = = = = Alle opgaver i forbindelse med byggeplads etablering og nedtagning skal varetages af entreprenøren. Herunder etablering og opsætning af: Byggepladsstrøm Køremulighed på grunden Stillads/Overdækning: Det forventes ikke at der skal opsættes stillads. Det åbne tag afdækkes med presenninger indtil undertaget er monteret. side 18

20 DK Oprydning og rengøring = = = = = = = = = = = = = = = = Byggepladsen skal holdes rengjort under byggeriet. Alt affald skal bortskaffes løbende. Inden afleveringsforretning fjernes ALT affald fra grunden og huset, og ALLE overflader rengøres. Såfremt dette ikke er sket ved afleveringsforretningens opstart, udsættes denne indtil oprydning og rengøring er foretaget. Herunder: Grunden ryddes op, inkl. cigaretskodder. Gulve vaskes. Spor på vægge vaskes eller males. Alle vinduer pudses ude og inde. Støv i karme og på paneler tørres væk. Toilet og håndvask rengøres. Alle klistermærker fra leverandører fjernes. Dørgreb og vinduesgreb vaskes af. Udvendige faste belægninger vaskes. 17. Dokumentation = = = = = = = = = = = Ved afleveringsforretningen overdrages dokumentation vedr. de anvendte byggematerialer til bygherre. Dokumentation skal indeholde beskrivelse af producenter, leverandører, datablade, farver og information vedr. vedligeholdelse. side 19

03.1. Fagbeskrivelser

03.1. Fagbeskrivelser 03.1. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Renovering af Ulrikskollegiet Fagbeskrivelserne indeholder beskrivelse af arbejder for EN blok. Stk. antal beskrevet i fagbeskrivelsen er pr. blok. Det vil sige, hvis

Læs mere

Tilbudsberegning. Maria Michelsen og Bo Kristensen Kompagnigade 27. ST TH 7800 Skive. Herning, den 27. februar 2013.

Tilbudsberegning. Maria Michelsen og Bo Kristensen Kompagnigade 27. ST TH 7800 Skive. Herning, den 27. februar 2013. Maria Michelsen og Bo Kristensen Kompagnigade 27. ST TH 7800 Skive Herning, den 27. februar 2013 Tilbudsberegning Længe 151/58/9,5 Bygherre Byggeadresse Byggerådgiver Maria Michelsen og Bo Kristensen Ydunsvej,

Læs mere

Standard 2012 Konstruktions og Materialebeskrivelse - 1 -

Standard 2012 Konstruktions og Materialebeskrivelse - 1 - Standard 2012 Konstruktions og Materialebeskrivelse - 1 - Jordarbejde. Muldjord afrømmes og henlægges i depot på grunden. Når sokkel står færdigt, genudlægges mulden, og der afsluttes med en grovplanering.

Læs mere

03. Fagbeskrivelser. 1. VVS Entreprisen:

03. Fagbeskrivelser. 1. VVS Entreprisen: 03. Fagbeskrivelser 1. VVS Entreprisen: 1. Demontering af gammel toiletinstallation. ( papirholder, toiletpapirholder, sæbedispenser, spejl, gemmes og genanvendes efter aftale.) Der leveres og monteres

Læs mere

nr. 8 - A A1.01 - A A1.01 0.41 Dækselkote = 0.35 0.45 0.38 0.87 Eksisterende vindue 1.00 1.06

nr. 8 - A A1.01 - A A1.01 0.41 Dækselkote = 0.35 0.45 0.38 0.87 Eksisterende vindue 1.00 1.06 A1.01 N Dækselkote = 0.35 0.41 0.38 0.45 2000 0.87 1.00 Eksisterende vindue 1.49 1.06 2000 nr. 8 Eksisterende væg flyttes ind i flugt med ny væg indenfor byggefelt således man fjerner eksisterende vindue,

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE STORENTREPRISE 1 DOMINIA AS MEDLEM AF FRI KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK. Henrik Jørgensen landskab as

ARBEJDSBESKRIVELSE STORENTREPRISE 1 DOMINIA AS MEDLEM AF FRI KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK. Henrik Jørgensen landskab as Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

r 1 Matr.nr. Gebyrer Beløb kr. Betalt den Byggesagsgebyr - Vandtilslutning Kloakbidrag Detailkloakbidrag > P-fond

r 1 Matr.nr. Gebyrer Beløb kr. Betalt den Byggesagsgebyr - Vandtilslutning Kloakbidrag Detailkloakbidrag > P-fond r 1 Matrnr Ejer 124 ux Hirtshals Kommune Rådhuset 985o Hirtshals Parcel pr Ejerlav Beliggenhed Horne by, Hirtshals HJensensalle 63 Ansøger Bundgaard & Kassow Springvandspladsen 1, 2 98oo Hjørring Projekt

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE VILL. Highline

MATERIALEBESKRIVELSE VILL. Highline MATERIALEBESKRIVELSE VILL Highline V GÆLDENDE FRA 1. JUNI 2013 WWW.VILLA.DK SOKKEL OG TERRÆNDÆK Som opstart fjernes der 30 cm muld på grunden. Eventuel overskudsmuld fra udgravning af sokkel grovplaneres

Læs mere

Nordsø. Premiere. Eksklusiv. Kr. 75.000* Introduktionsrabat

Nordsø. Premiere. Eksklusiv. Kr. 75.000* Introduktionsrabat Nordsø Eksklusiv Introduktionsrabat Kr. 75.000* * Rabatten gælder kun ved nøgleklare leverancer og ved bestilling inden 01.07.2011. Rabatten fratrækkes direkte i ovenstående priser. Rabatten gives under

Læs mere

1) ORDENSREGLEMENT FOR STUDIEBYEN... 3 2) GENERELT OM BRUGERVEJLEDNING TIL BEBOERNE I STUDIEBYENS RÆKKEHUSE... 5 4) UDSKIFTNING AF YDERDØRE...

1) ORDENSREGLEMENT FOR STUDIEBYEN... 3 2) GENERELT OM BRUGERVEJLEDNING TIL BEBOERNE I STUDIEBYENS RÆKKEHUSE... 5 4) UDSKIFTNING AF YDERDØRE... STUDIEBYENS BESTYRELSE Januar 2005 Revideret maj 2013 Indholdsfortegnelse: 1) ORDENSREGLEMENT FOR STUDIEBYEN.... 3 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER.... 3 OVERDRAGELSE AF GRUNDFONDSBEVISET.... 3 BOLIGERNE....

Læs mere

Jernbane Allé 92, st. th. 3874 4852 CVR-nr. 43076019. vanlosegaard.dk. DK-2720 Vanløse vg@dbmail.dk Matr.nr. 2495 BBR.nr. 28552-9

Jernbane Allé 92, st. th. 3874 4852 CVR-nr. 43076019. vanlosegaard.dk. DK-2720 Vanløse vg@dbmail.dk Matr.nr. 2495 BBR.nr. 28552-9 Jernbane Allé 92, st. th. 3874 4852 CVR-nr. 43076019. vanlosegaard.dk DK-2720 Vanløse vg@dbmail.dk Matr.nr. 2495 BBR.nr. 28552-9 Indhold El-installationer... 1 VVS-installationer... 2 Badeværelse... 3

Læs mere

Materialevariationer: Nedenstående materialer og tekniske anlæg indgår som forudsætning i energiberegningen og skal derfor anvendes.

Materialevariationer: Nedenstående materialer og tekniske anlæg indgår som forudsætning i energiberegningen og skal derfor anvendes. Møller Nielsens Tegnestue Thyholm Huse c/o Thyholm Murer A/S Flovlevvej 6 7790 Thyholm Struer, den 22.10.2008 Revideret 16.06.2008 PBC. SAG. NR. 07-07 FORPROJEKTBESKRIVELSE: Vedrørende Opførelse af ny

Læs mere

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012 Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole 1. Tømrerentreprisen: 3. Reparation af tagrende, Rettelse Tagrende skiftes fra gavlende til tagnedløb. Længde ca. 8m. 6. Døre og

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

Foreløbigt tryk 2008-11-06

Foreløbigt tryk 2008-11-06 byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 E-mail bips@bips.dk Internet www.bips.dk Denne publikation/eksempelsamling er udarbejdet

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

Beskrivelse. VillaNordic ApS. Den. 02.05.2015 Tirsbækvej 13 a. 7120 Vejle Øst. Tlf:21354944.

Beskrivelse. VillaNordic ApS. Den. 02.05.2015 Tirsbækvej 13 a. 7120 Vejle Øst. Tlf:21354944. Beskrivelse. VillaNordic ApS. Den. 02.05.2015 Tirsbækvej 13 a. 7120 Vejle Øst. Tlf:21354944. opførelsen af ny Villa Nordic 166 m2 villa samt 25 m2 Carport, opføres på Rudolf Stiener Allé 2, 7000 Fredericia

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade AB BLÅGÅRDSGADE 10/ BAGGESENSGADE 19 SAG NR.: 57.4003 FEBRUAR 2005 Indhold AB BLÅGÅRDSGADE 10/BAGGESENSGADE 19 INDHOLD. 0 INTRODUKTION. 2 1 HOVEDENTREPRISEN 3

Læs mere

OVERLIGGER. Man får flere brugbare kvadratmeter, og der er mindre spildplads.

OVERLIGGER. Man får flere brugbare kvadratmeter, og der er mindre spildplads. Man får flere brugbare kvadratmeter, og der er mindre spildplads. I alternativ 1 er fordelingsgangen lagt på den anden side af hovedskillevæggen, så pladsen bliver taget fra forældresoveværelset (den tidligere

Læs mere

F Y R B O C L A S S I C

F Y R B O C L A S S I C FYRBO CLASSIC Et klassisk sommerhus Mener du, at nutidens fritidshuse ligner et helårshus for meget? Har nutidens fritidshuse for højt til loftet og for store vinduesfacader? Savner du hyggen og charmen

Læs mere

HOLDEPUNKTET - FARUM 29. AUgUsT 2014

HOLDEPUNKTET - FARUM 29. AUgUsT 2014 HOLDEPUNKTET - FARUM 29. august 2014 Bebyggelsesplan Solgt Parkering reserveret ledig 10/136 cykelparkering 7/110 11/136 12/124 høns 8/136 fælleshus 4/110 9/136 fælles/- legeområde 5/110 16/124 tørrestativ

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helena Selchau Hansen. By Næstved. Udløbsdato 02-06-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helena Selchau Hansen. By Næstved. Udløbsdato 02-06-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Helena Selchau Hansen dresse Skyttemarksvej 89 Postnr. 4700 Dato 02-12-2013 By Næstved Udløbsdato 02-06-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-20249 Matrikel/Ejerlav: 115C Næstved Markjorder

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt

Energirenovering af murede facader. Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Energirenovering af murede facader Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse af demonstrationsprojekt Maj måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Case: Saturnvej 17, Uglev, Thyholm Udførelse

Læs mere

FÅ MERE UD AF EN 1-VÆRELSES

FÅ MERE UD AF EN 1-VÆRELSES HVAD EN LEJLIGHED KAN BLIVE TIL FÅ MERE UD AF EN 1-VÆRELSES FLYT KØKKENET IND I STUEN, OG INDRET SOVERUM I DET GAMLE KØKKEN. DET VIL I MANGE SMÅ LEJLIGHEDER GIVE EN VÆSENTLIG BEDRE UDNYTTELSE AF PLADSEN,

Læs mere

gode vådrum ved bygningsrenovering

gode vådrum ved bygningsrenovering BvB byggeteknik temahæfte 2002 gode vådrum ved bygningsrenovering B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E CD-rom Til publikationen hører en CD-rom med den

Læs mere