Overskrift DK-Fredericia: Udbud på indkøbsordning til visiterede borgere i Frederica Kommune. Ordregiver Fredericia Kommune. Sammenfatning af opgaven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Fredericia: Udbud på indkøbsordning til visiterede borgere i Frederica Kommune. Ordregiver Fredericia Kommune. Sammenfatning af opgaven"

Transkript

1 DK-Fredericia: Udbud på indkøbsordning til visiterede borgere i Frederica Kommune Fredericia Kommune

2 Danmark-Aalborg: Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr AALBORG UNIVERSITET Netværks analysator. Indkøb af en netværks analysator med eksterne miksere til antennemålesystem som er bagudkombatibel med eksterende hardware udviklet af Agilent og software udviklet af AAU. CPV: Agilent Technologies Denmark A/S Science Park Scion DTU, Venlighedsvej Horsholm

3 Danmark-Aarhus: Rengøring af lokaler AARHUS KATEDRALSKOLE Aarhus Katedralskole Udbud af rengøring 203. Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Aarhus Katedralskole. Opgaven omfatter rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og administrationslokaler m.m.) hos Aarhus Katedralskole i alt ca m² beliggende på følgende adresse: Skolegyde, 8000 Aarhus C Opgaven er ikke opdelt i delaftaler. CPV: Allianceplus A/S Produktionsvej Glostrup Telefon:

4 Danmark-Aarhus: Vinduespudsning AARHUS KATEDRALSKOLE Aarhus Katedralskole Udbud af vinduespolering 203. Ovennævnte udbud af vinduespolering gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Aarhus Katedralskole. Opgaven omfatter vinduespolering af uddannelsesfaciliteter (undervisningsog administrationslokaler m.m.) hos Aarhus Katedralskole, beliggende på følgende adresse: Skolegyde, 8000 Aarhus C. Opgaven er ikke opdelt i delaftaler. CPV: Absolut Rengøring A/S Ejlskovsgade Odense C Mailadresse: Telefon: Fax:

5 Danmark-Ballerup: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme BOLIGSELSKABET BALDERSBRO, AFDELIG 0 Baldersbo Afdeling 0. Prækvalifikation verdørende bygningsarbejder for istandsættelse af badeværelser. Bygningsarbejder vedrørende istandsættelse af badeværelser. Lejligheder vil være beboede i ombygningsperioden. CPV: Øens Murerfirma A/S Lindgreens Alle København S Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

6 Danmark-Ballerup: Kemiske additiver FORSVARETS MATERIELTJENESTE Fuel System Icing Inhibitor (FSII). Additiv til brændstof. CPV: Kemira OYJ G-vej 3, 2300 Købehavn S Telefon:

7 Danmark-Ballerup: Medicinsk udstyr DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANISATION Medicinsk overvågningsudstyr. Aftale vedrørende anskaffelse af medicinsk overvågningsudstyr og kombineret medicinsk overvågningsudstyr og defibrillerering i en enhed. Derudover mulighed for uddannelse og service. Udbuddet opdeles i to delaftaler, hvor tilbudsgiver kan byde på en eller begge delaftaler. Delaftale : Medicinsk overvågningsudstyr. Udstyret benyttes til overvågning (moniterering) af en patients tilstand over tid. Med udstyret måles vitale parametre som f.eks. blodtryk, saturation, temperatur og EKG. Delaftale 2: Kombineret medicinsk overvågnings- og defibrillererings udstyr. Udstyret benyttes til overvågning (moniterering) af en patients tilstand over tid. Med udstyret måles vitale parametre som f.eks. blodtryk, saturation, temperatur og EKG. Desuden kan udstyret benyttes til defibrillrering; afgivelse af elektrisk stød til patienter med ventrikelflimmer (hjertestop). CPV: Medidyne ApS. Skodsborgvej Nærum Telefon: Internetadresse:

8 Danmark-Ballerup: Udførelse af bygningsinstallationer BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFDELING 0 Baldersbo Afdeling 0. Prækvalifikation vedrørende installationsentreprise for istandsættelse af badeværelser. Installationsarbejder vedrørende istandsættelse af badeværelser. Lejlighederne vil være beboede i ombygningsperioden. CPV: Enco A/S Erhversvej Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

9 Danmark-Brønderslev: Energi og hermed beslægtet virksomhed BRØNDERSLEV KOMMUNE ESCO projekt på udvalgte kommunale ejendomme i Brønderslev Kommune. Hensigten med nærværende udbud er at gennemføre et udbud af energibesparende foranstaltninger med sigte på at opnå væsentlige energibesparelser i et udvalgt antal af Brønderslev Kommunes bygninger gennem energieffektiviseringer. De overordnede mål for udbuddet er i ikke prioriteret rækkefølge:. at hæve bygningsstandarden, herunder reducere det vedligeholdelsesmæssige efterslæb 2. at forbedre indeklimaet og 3. at reducere energiforbruget via energieffektiviseringer og omkostningerne hertil. Brønderslev Kommune udbyder analyse, projektering, gennemførelse samt opfølgning af energibesparelsesprojekter m.v. på ca. 30 ejendomme med et samlet bygningsareal på ca m2. Det er Brønderslev Kommunes forventning, at kontrakten startes op i foråret 203. Kommunens endelige kontraktpart må acceptere op til 0 % afvigelse i de oplyste kvadratmeterantal og energiforbrug. Der er tale om et ESCO projekt, hvor en totalentreprenør skal gennemføre energibesparende foranstaltninger i udvalgte ejendomme og give Brønderslev Kommune garanti på de af totalentreprenøren beregnede energibesparelser. Af de udbudte ejendomme skal der for et mindre antal ejendomme (4-6) gives en fast bindende garanti i tilbuddet. Der bliver mulighed for at besigtige disse ejendomme i tilbudsfasen. Tilbudsgiver stiller en garanti for energibesparelser i disse bygninger i kwh i tilbuddet. Tilbudsgiver bliver i vurderingen ikke kun holdt op i mod garantien men også på de tilbudte løsninger og samarbejdsmodel. Tilbudsgiver skal i tilbuddet give en minimumsgaranti på de resterende ejendomme baseret på oplysninger om ejendommene vedlagt i udbudsmaterialet. Den endelige garanti for de resterende ejendomme stilles efter at totalentreprenøren har gennemført Fase, hvor alle ejendomme kortlægges for energiforbedrings muligheder. Det bemærkes, at Brønderslev Kommune til gennemførelsen af projektet, skal optage lån i henhold til Lånebekendtgørelsen 2, stk., nr. 6. litra a og b og nr. 7. Udbuddet er delt op i tre faser bestående af: Fase : Analysefase: Udarbejdelse af en detaljeret energianalyse indeholdende en kortlægning af energibesparende tiltag i bygningerne med investeringer, tilbagebetalingstid, afledte effekter m.v. Fase 2: Entreprisefase: Projektering og udførelse af energieffektiviseringsprojekter på basis af fase. Fase 3: Garanti- og opfølgningsfase: Garantiopfølgning og sikring af besparelser, der hvor der er sket energiforbedringer herunder overvågning af energiforbruget løbende i hele kontraktperioden for at verificere størrelsen af de reelt realiserede energibesparelser, samt uddannelse og støtte til kommunalt driftspersonale. Der åbnes op for energibesparelsestiltag med en samlet gennemsnitlig tilbagebetalingstid på op til 20 år. CPV:

10 Glenco A/S Stamholmen Hvidovre 2

11 Danmark-Charlottenlund: Belægningsarbejde på veje GENTOFTE OG GLADSAXE KOMMUNER Fælleskommunalt udbud af asfaltarbejder Udførelse af asfaltarbejder på kørebaner og stier i Gentofte og Gladsaxe kommuner i Der udbydes én samlet entreprise for Gentofte Kommune og én samlet entreprise for Gladsaxe Kommune. CPV: Pankas A/S Rundforbivej Vedbæk Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: NCC Roads A/S Hørkær Herlev Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

12 Danmark-Esbjerg: Naturgas ESBJERG KOMMUNE Udbud af rammeaftale til indkøb af mark-up, transportydelser samt naturgas. Udbuddet omfatter mark-up og transportydelser ved Esbjerg Kommunes samlede indkøb af naturgas til fast pris henholdsvis variabel pris på en identificeret naturgasbørs til levering i perioden opdelt i 2 delaftaler. CPV: Naturgas Fyn A/S Ørbækvej Odense SØ Mailadresse: Telefon: Naturgas Fyn A/S Ørbækvej Odense SØ Mailadresse: Telefon:

13 Danmark-Fredericia: Programmering af software og konsulentvirksomhed DONG ENERGY OIL & GAS A/S CPV: Programmering af software og konsulentvirksomhed. Ciber Danmark A/S

14 Danmark-Fredericia: Programmering af software og konsulentvirksomhed DONG ENERGY OIL & GAS A/S CPV: Programmering af software og konsulentvirksomhed. Capgemini

15 Danmark-Fredericia: Programmering af software og konsulentvirksomhed DONG ENERGY OIL & GAS A/S CPV: Programmering af software og konsulentvirksomhed. Amitec A/S partnering with SISCO

16 Danmark-Fredericia: Programmering af software og konsulentvirksomhed DONG ENERGY OIL & GAS A/S CPV: Programmering af software og konsulentvirksomhed. Similix

17 Danmark-Fredericia: Vinduespudsning FREDERICIA KOMMUNE Udbud på vinduespolering til Fredericia Kommune. Fredericia Kommune ønsker at udbyde området; Vinduespolering til kommunens bygninger. Den samlede mængde af udbuddets omfang, fremgår af tilbudsliste. Omfanget kan ligeledes omfatte indgangspartier og vindfang. Rammekontrakterne bliver gældende for de tilmeldte institutioner, som er oplistet på tilbudslisten. Det anførte forbrug/poleringsfrekvens og antale steder er skønnede mængder, udregnet på baggrund af den tidligere aktivitet. Undtaget fra udbuddet er steder/institutioner der selv i dag forestår vinduespolering, med medarbejdere ansat af Fredericia Kommmune. Aftalen udbydes som en obligatorisk eneleverandørrammeaftale på 3 delområde CPV: Prima Vinduespolering Junivej Esbjerg Ø CSK Nordic Aps Låsbybanke Kolding Birns Rengøring Pandoravej Vejle

18 Danmark-Frederikshavn: Bygge-anlægsarbejder: forskellige bygværker FREDERIKSHAVN VAND A/S Opførelse af afgreningsbygværker ved Dvergetved og Ålbæk. Kontrakten vedrører opførelse af 2 afgreningsbygværker ved Dvergetved og Ålbæk på m2 hhv. 25 m2. Opførelsen sker i forbindelse med etablering af afgreninger til eksisterende ledninger på strækningen Tolne-Bunken, der har været i EU-udbud (202/S Hovedentreprise. Ledningsarbejder. Nedgravning af vandledning m.v.) og har en nær tids- og funktionsmæssig sammenhæng hermed. CPV: Aktieselskabet Trigon Knivholtvej Frederikshavn

19 Danmark-Gentofte: Gasolier DONG ENERGY WIND POWER A/S CPV: , , Gasolier. Dieselbrændstof. Dieselolie.

20 Danmark-Glostrup: Transport af affald I/S VESTFORBRÆNDING Tømning og transport af papir og glas fra genbrugsbeholdere. Dette udbud vedrører indsamling og transport af papir og glas fra genbrugsbeholdere i Vestforbrændings opland. Ordningen er en eksisterende bringeordning, som er velkendt af borgerne i Vestforbrændings opland. Ved udbuddet er det antallet af tømninger der udbydes, svarende til ca årlige tømninger af papir samt ca årlige tømninger af glas. Entreprenørens opgave i forbindelse med ordningen er at stå for tømning af de opstillede beholdere, som Vestforbrænding bestiller tømning af, samt at transportere de indsamlede genanvendelige materialer til oparbejdning på de af Vestforbrænding anviste modtageanlæg. I forbindelse med tømning af de enkelte genbrugsbeholdere skal entreprenøren foretage en elektronisk registrering af vægten. Derudover skal entreprenøren indberette eventuelle fejl og mangler ved genbrugsbeholdere og standpladser. Materialerne indsamles med henblik på genanvendelse, og glasemballager skal derfor så vidt muligt bevares hele, og papirkvaliteten må ikke forringes. Derudover er det entreprenørens opgave, at opsamlingsstedet er rengjort efter tømningen. Desuden omfatter udbuddet nogle supplerende ydelser som strakstømninger, årlig rengøring m.v. Arbejdet udbydes i entreprise: Tømning og transport af papir og glas fra genbrugsbeholdere: Papir- og glasgenbrugsbeholdere placeret på ca opsamlingssteder. CPV: HCS A/S Transport og Spedition Hvissingevej Glostrup

21 Danmark-Gråsten: Specialiseret personbefordring ad vej SØNDERBORG KOMMUNE Kørsel tur/retur af gangbesværede og/eller borgere med demens mellem bopæl og daghjem for Sønderborg Kommune. Kørsel tur/retur af gangbesværede og/eller borgere med demens mellem bopæl og daghjem for Sønderborg Kommune. CPV: Als Bustrafik Stevning Gade 5A 6430 Nordborg

22 Danmark-Hammel: Bygge- og anlægsarbejder HAMMEL FJERNVARME AMBA Hammel Fjernvarme Bygningsanlæg til flisfyret fjernvarmeanlæg. Hammel Fjernvarme har besluttet at opføre et flisfyret fjernvarmeanlæg. Fjernvarmeanlægget opføres i forbindelse med et eksisterende affaldsforbrændingsanlæg. Denne del af opgaven vedrører levering og udførelse af kedelbygning og silo. Der søges en hovedentreprenør til at udføre bygningerne til det flisfyrede fjernvarmeanlæg. Areal af silo forventes at være ca. 400 m2; areal af kedelbygning forventes at være ca. 350 m2. Bygningerne etableres som tilbygning til eksisterende silo og kedelbygning. Der skal etableres tilkørselsforhold for aflæsning af flis. Bygherren leverer et færdigt hovedprojekt. Dog må det forventes, at der vil ske ændringer af dette i forbindelse med valg af kedel leverandør. CPV: , Jens Jensen Murer og Entreprenør A/S Niels Ebbesensvej 7500 Holstebro Telefon:

23 Danmark-Hammel: Bygge-anlægsarbejde: fjernvarmeværker HAMMEL FJERNVARME AMBA Hammel Fjernvarme Maskinanlæg. Hammel Fjernvarme har besluttet at opføre et flisfyret fjernvarmeanlæg. Fjernvarmeanlægget opføres i forbindelse med et eksisterende affaldsforbrændingsanlæg. Der er tale om et riste-fyret fjernvarmeanlæg. Fjernvarmeanlægget vil få en varmeydelse på 2 MW. Opgaven omfatter projektering, levering, montering og idriftsætning af komplet maskinleverance inkl. SRO-anlæg og el. CPV: Tjæreborg Industri A/S Kærvej Tjæreborg

24 Danmark-Herning: Bankydelser HERNING KOMMUNE Levering af daglig bankforretning. Udbuddet vedrører levering af finansielle tjenesteydelser til Herning Kommune. Udbuddet omfatter finansielle tjenesteydelser i forbindelse med Herning Kommunes daglige finansielle forretninger. Samtlige bankkonti som Herning Kommune har brug for til den daglige drift, er omfattet af aftalen. Udbuddet omfatter blandt andet: Alle betalingstransaktioner Adgang til online-banking system Øvrige forretninger såsom kontante indbetalinger, døgnboksindbetalinger, konto til kontooverførsler, nationalbank overførsler, valutaveksling o. lign. Oprettelse af op til 200 konti, hvor Herning Kommune administrerer betaling af regninger for borgere, der er sat under administration. Udbuddet omfatter ikke: Transaktioner, der jævnfør lovgivningen, skal foregå via OBS-kontoen Tidsindskud og låneoptagelse Repo-forretninger Rådgivning om formue-/gældspleje Administration af legater. CPV: Nordea Bank Danmark Corporate Merchant Banking Strandgade København K Telefon:

25 Danmark-Hillerød: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Udbud af drift af grønne områder og vintertjeneste hos PC Amager og drift af grønne områder hos PC Ballerup. Udbud af drift af grønne områder og vintertjeneste hos PC Amager og drift af grønne områder hos PC Ballerup. CPV: LK Gruppen A/S Bomose Allé 3200 Helsinge LK Gruppen A/S Bomose Alle Helsinge

26 Danmark-Holstebro: Affaldscontainere og -spande NVRAFFALD I/S Indkøb af beholdere til nedgravning. Rammeaftale : Levering af beholdere til nedgravning på 3 m³ og 5 m³, hvor en del af yder- og inderbeholder er over terræn. Rammeaftale 2: Levering af beholdere til nedgravning på 3 m³ og 5 m³, hvor en del af yder- og inderbeholder er over terræn. Beholderne skal kunne placeres op ad hinanden uden mellemrum mellem de enkelte beholdere. Rammeaftale 3: Levering af beholdere til nedgravning på 3 m³ og 5 m³, hvor kun indkastet er over terræn. CPV: joca a/s Industrivej Vinderup ZENZO Group ApS Frydenborgvej 27D 3400 Hillerød joca a/s Industrivej Vinderup

27 Danmark-Holstebro: Hjælpemidler til handicappede INDKØBSCENTRALEN KOMUDBUD V/HOLSTEBRO KOMMUNE (TOVHOLDER) (DK) Rammeaftale om indkøb af børnehjælpemidler. Indgåelse af rammeaftaler for indkøb af børnehjælpemidler til indkøbscentralens deltagende kommuner. CPV: V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 2-23A 8200 Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 2-23A 8200 Holstebro Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Etac S/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

28 Danmark-Holstebro: Medicinske hjælpemidler INDKØBSCENTRALEN KOMUDBUD V/HOLSTEBRO KOMMUNE (TOVHOLDER) Rammeaftaler om indkøb af genbrugshjælpemidler, plejesenge, loftslifte, personløfter, vendesystemer og løftesejl. Rammeaftale om indkøb af genbrugshjælpemidler, plejesenge, loftslifte, personløfter, vendesystemer og løftesejl til indkøbscentralens kommuner. CPV: , , , , , Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 2-23A 8200 Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: V. Guldmann Graham Bells Vej 2-23A 8200 Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Ergolet A/S Tårnborgvej 2c 4220 Korsør Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: MasterCare

29 Sofienlystvej Malling Telefon: Internetadresse: MasterCare Sofienlystvej Malling Telefon: Internetadresse: V. Guldmann Graham Bells vej 2-23A 8200 Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 2-23A 8200 Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 2-23A 8200 Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 2-23A 8200 Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 2-23A 8200 Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 2-23 A 8200 Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 2-23A 8200 Aarhus N 2

30 Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 2-23A 8200 Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 3

31 Danmark-Holstebro: Motoriserede kørestole INDKØBSCENTRALEN KOMUDBUD V/HOLSTEBRO KOMMUNE (TOVHOLDER) (DK) Rammeaftale om indkøb og løbende service og vedligeholdelse af el-kørestole. Rammeaftale om indkøb og løbende service og vedligeholdelse af el-kørestole til de 3 kommuner fra indkøbssamarbejdet KomUdbud, der har tilmeldt sig dette udbud. CPV: 33932, , , , , , , , , , Roltec A/S Lægårdsvej Lystrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: VELA, Vermund Larsen A/S Gøteborgvej Aalborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

32 Danmark-Holte: Reparations- og vedligeholdelsestjenester RUDERSDAL KOMMUNE Håndværkerydelser til planlagt og daglig bygningsvedligeholdelse samt servicering af anlæg på kommunens ejendomme. Rudersdal Kommune genemfører planlagt og daglig vedligehold af kommunens ejendomme (klimaskærm, tekniske installationer og indvendigt vedligehold). Nærværende udbud indeholder daglig vedligehold, små/mindre planlagte vedligeholdelsesopgaver (økonomisk omfang pr. opgave op til DKK) samt udvalgte serviceaftaler. CPV: , , , , , , Skou Gruppen A/S Kærvej Hørsholm Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Murermester John S. Pedersen A/S Hammerbakken Birkerød Mailadresse: Telefon: Internetadresse: HHM Bragesvej Hillerød Mailadresse: Telefon: Internetadresse: E og P Service A/S Smedeland Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Vida Byg A/S Fabriksvej Helsingør Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

33 CH Byg A/S Søvej Borup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: SIF Gruppen Generatorvej Herlev Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Røder og Mortensen Eftf. ApS Sjulhøj Allé Vanløse Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Kemp og Lauritzen A/S Roskildevej Albertslund Mailadresse: Telefon: Internetadresse: JT3 Klima Skelstedet Vedbæk Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Alvent A/S Meterbuen Skovlunde Mailadresse: Telefon: Internetadresse: JS Ventilation A/S Malervangen Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: LH Rørbyg A/S Industriholmen Hvidovre Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Poul Sejr Nielsen VVS A/S Klintehøj Vænge Birkerød Mailadresse: 2

34 Telefon: Internetadresse: Andersen og Heegaard A/S Hvidsværmervej Rødovre Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 3

35 Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed HOFOR A/S Teknisk Rådgivning og Bistand inden for området, Varme, Fjernkøling, Vedvarende energi, Vand, Gas, Afløb. Teknisk Rådgivning og Bistand inden for området, Varme, Fjernkøling, Vedvarende energi, Vand, Gas, Afløb. CPV:

36 Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed HOFOR A/S Teknisk Rådgivning og Bistand inden for området, Varme, Fjernkøling, Vedvarende energi, Vand, Gas, Afløb. Teknisk Rådgivning og Bistand inden for området, Varme, Fjernkøling, Vedvarende energi, Vand, Gas, Afløb. CPV:

37 Danmark-København: Færgetransport TRANSPORTMINISTERIET Drift af færgeoverfarten mellem Bøjden og Fynshav. Formålet med udbuddet er at sikre besejlingen af færgeoverfarten mellem Bøjden og Fynshav og få afklaret, om driftstilskud er nødvendigt, samt i givet fald at få fastlagt størrelsen af et eventuelt tilskud. Udbuddet sker efter reglerne i Lov om færgefart (LBK nr. 95 af ) og i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3577/92 af om anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser i søtransport i medlemsstaterne (Cabotagesejlads). Se dog nedenfor. Kontrakten er en nettokontrakt, operatøren beholder alle indtægter fra salg af billetter samt salg af varer ombord. Operatøren dækker alle de omkostninger, der forbundet med besejlingen, dog evt. ekskl. brændstofomkostningerne. Tilbudsgiver skal i sit tilbud præsentere den/de færge(er), der skal anvendes, samt angive færgen/færgernes brændstofforbrug mv. Trafikstyrelsen vil påtage sig ansvaret for indkøb af brændstof til brug for færgeoverfarten. Dette er nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne. Der er tale om et udbud med to sideordnede tilbud, således at tilbudsgiver skal oplyse en pris for hhv. 6 og 0 års kontraktlængde. Trafikstyrelsen kan frit vælge imellem de sideordnede tilbud. En kontraktlængde på 0 år forudsætter dog at Kommissionens godkendelse foreligger senest på tidspunktet for tildeling af kontrakten. Nedenfor i pkt. II.3) er kontraktlængden af tekniske årsager kun angivet som 72 måneder., dvs. 6 år. Dette skal forstås som en kontraktlængde på 6 eller 0 år. Krav til maksimale billetpriser, minimumskapacitet, minimumsfrekvens, maksimal overfartstid mv. samt betingelser for anvendelse af havneanlæg m.v. vil fremgå af udbudsbetingelserne. Nyanlagte standard-færgelejer kan anvendes frit efter tilpasning til den aktuelle færge. Der betales ikke havneafgifter til havneejeren. CPV: Danske Færger A/S Dampskibskajen Rønne Internetadresse:

38 Danmark-København: Færgetransport TRANSPORTMINISTERIET Udbud af trafikering af færgeoverfarten Samsø-Kalundborg. Formålet med udbuddet er at sikre besejling af færgeoverfarten mellem Samsø og Kalundborg og få afklaret, om driftstilskud er nødvendigt, samt i givet fald at få fastlagt størrelsen på et eventuelt tilskud. Udbuddet sker efter reglerne i Lov om færgefart (LBK nr. 95 af 27. august 2008) og i henhold til rådets forordning (EØF) nr. 3577/92 af 7. december 992 om anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser i søtransport i medlemsstaterne (Cabotagesejlads). Kontrakten er en nettokontrakt, hvor operatøren beholder alle indtægter fra salg af billetter samt salg af varer ombord. Operatøren dækker alle de omkostninger, der er forbundet med besejlingen, dog evt. ekskl. brændstofomkostninger. Tilbudsgiver skal i sit tilbud præsentere den eller de færger, som skal anvendes, samt angive færgen eller færgernes brændstofforbrug m.v. I udbudsbetingelserne arbejdes med to forskellige brændstof modeller. Ved brændstofmodel A bærer tilbudsgiver samtlige omkostninger forbundet med indkøb og forbrug af brændstof. Ved brændstof model B afholder Transportministeriet omkostninger til brændstof i et nærmere defineret omfang. Ved afgivelse af tilbud skal tilbudsgiver vælge om tilbud afgives under forudsætning af anvendelse af brændstofmodel A eller brændstofmodel B. Der er tale om et udbud med to sideordnede tilbud. Transportministeriet har spurgt EU-Kommissionen, om den finder det i overensstemmelse med EU-retten, at der vedr. cabotage kan indgås kontrakter med en driftsperiode på op til 2 år. Hvis EU-Kommissionen ikke har fremsendt et svar på tildelingstidspunktet, vælger Transportministeriet det billigste blandt både 6 og 0 årige driftsperioder. Hvis EU-Kommissionen har afgivet sit svar forud for tildelingen, vurderer Transportministeriet, om svaret afskærer ministeriet fra muligheden for at indgå kontrakter med en driftsperiode på 0 år. Hvis Transportministeriet vurderer, at svaret afskærer ministeriet fra muligheden for at indgå kontrakter med en driftsperiode på 0 år, tildeler Transportministeriet kontrakten til det tilbud med 6 års driftsperiode, som har angivet den laveste pris. Nedenfor i pkt. II.3) er kontraktlængden af tekniske årsager angivet som varende fra til Der skal ligeledes afleveres tilbud på en kontraktlængde frem t.o.m. den Krav til maksimale billetpriser, minimumskapacitet, minimumsfrekvens, maksimal overfartstid m.v. samt betingelser for anvendelse af havneanlæg mv. vil fremgå af udbudsbetingelserne. Der findes p.t. et L-leje af nyere dato i Kalundborg Havn, mens der vil blive anlagt et nyt færgeleje umiddelbart syd for Ballen. Kalundborg Havn og Samsø Kommune opkræver havneafgifter for besejling af havnene. Tilbudsgiver skal basere deres tilbud på, at de skal anløbe færgehavnen ved Ballen. Da færgehavnen ved Ballen først skal anlægges, er der en risiko for forsinkelse. Ved en eventuel forsinkelse kan det blive aktuelt enten at sejle til Kolby Kaas eller at udsætte driftsstart. Endvidere kan det ske, at havnen slet ikke bliver bygget, hvorfor Transportministeriet kan opsige kontrakten frem til 6 måneder inden planlagt driftsstart. De nærmer vilkår er beskrevet i udbudsmaterialet. CPV:

39 Danske Færger A/S Dampskibskajen Rønne Internetadresse: 2

40 Danmark-København: Forvaltningsrelaterede tjenesteydelser KØBENHAVNS KOMMUNE Kontrakt om tilsyn med andre aktører og kommunale job- og beskæftigelsescentre i Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats. Dette offentlige udbud vedrører tilsyn med andre aktører og kommunale jobog beskæftigelsescentre i Københavns Kommunes besskæftigelsesindsats, som omhandlet i lov om retssikkerhed på det sociale område 5 og 6. Dette udbud vedrører tilsyn med kommunens beskæftigelsesindsats hos både de eksterne leverandører og i kommunes egen indsats. Der er indgået kontrakt med en ekstern tilsynsenhed, hvis opgave under kontrakten er at sikre de ledige borgere i aktiveringstilbud og kommunen den service, som de eksterne leverandører og interne centre som leverandører af beskæftigelsestilbud har forpligtet sig til at levere i aftalegrundlaget med kommunen i form af rammeaftaler og interne aftaler samt sikre, at ydelserne under aftalerne til enhver tid sker under iaggtagelse af kravene i den gældende lovgivning. Dette udbud forventes afsluttet med indgåelse af kontrakt med leverandør med opstart af kontrakten den CPV: Europakontoret i Skåne Övre västersjövägen 06 SE Hjärnarp SVERIGE Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

41 Danmark-København: Ingeniørvirksomhed VATTENFALL A/S CPV: Ingeniørvirksomhed. Cowi A/S Parallelvej Kongens Lyngby

42 Danmark-København: Isolerede ledninger og kabler HOFOR VAND KØBENHAVN A/S Marbjerg Vandværk elentreprise. Udbuddet er en del af et projekt om opførelse af et nyt vandværk i Marbjerg nordøst for Roskilde. Denne bekendtgørelse vedrører elentreprisen, herunder: Levering og montering af færdig projekteret kraft- og styretavler for maskininstallationerne. Levering og montering af føringsveje, kraft- og styrekabler samt sikkerhedsafbryder m.m. til maskininstallationerne på vandværket. Omfanget af maskininstallationen er ca. 28 motorer, 66 motorventiler og 60 instrumenter. Montering af frekvensomformere og instrumenter for maskininstallationerne på vandværket. Test og afprøvning af færdig installation på vandværket. CPV: , , ,

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK København: Apparatur til angiografi H:S RIGSHOSPITALET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EU2006/S 6 7607. 2 stk. anlæg for coronar angiografi, monoplan. CPV: 33720. KONTRAKTEN:

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag.

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag. Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020177 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Kaj Kjærsgaard) 5. februar 2010 K E N D E L S E 1. Klaus Kristoffer Larsen A/S 2. Vognmandsfirmaet Alfred Nielsen A/S 3. Universal

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Aarhus November 2013 Sagsnr. 057017-0001 tbr/tbr/hai Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Lolland forsyning A/S har modtaget følgende spørgsmål til udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler Bekendtgørelse nr. [xxx] af 23. maj 2007 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 3410-3800 MHz 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Punkt nr. 15 - Donation af genanvendeligt udstyr Bilag 1 - Side -1 af 50

Punkt nr. 15 - Donation af genanvendeligt udstyr Bilag 1 - Side -1 af 50 Bilag 1 - Side -1 af 50 Bilag 1 - Side -2 af 50 Bilag 1 - Side -3 af 50 Bilag 1 - Side -4 af 50 Bilag 1 - Side -5 af 50 Bilag 1 - Side -6 af 50 Bilag 1 - Side -7 af 50 Bilag 1 - Side -8 af 50 Bilag 1 -

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 1 Fraværende: Jan Christensen, Per Jespersen mødt kl. 08.58 Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Intet 1.1 Aflønning af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer./. Kopi af mail sendt til Nyborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Emneoversigt Til salg

Emneoversigt Til salg Emneoversigt Til salg Region Sjælland, 4340 Tølløse Jernbanevej 20 2.960.000 1.575 670 2xBolig, Butik, Kontor, Investering, Andet Region Sjælland, 4880 Nysted Jernbanegade 22 1.300.000 1.423 415 Bolig/erhverv,

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012 Vintertjeneste August 2012 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_1_BUT_Odder_2012 Revision nr 1,0 Udgivelsesdato

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ]

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] # PRESTIGE RUSTFRI Håndklæderadiatorer i rustfrit stål Rustfrit stål er et bestandigt smukt og miljøvenligt materiale, der kræver minimal vedligeholdelse.

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Curriculum Vitae Økonoma/konsulent Dorte Hansen Hedevænget 17 8800 Viborg tlf. 86 67 60 49 fax. 86 67 60 45 E- mail post@dhconsult.

Curriculum Vitae Økonoma/konsulent Dorte Hansen Hedevænget 17 8800 Viborg tlf. 86 67 60 49 fax. 86 67 60 45 E- mail post@dhconsult. Navn Nationalitet Dorte Hansen Dansk Født 1952 Uddannelse Økonoma, 1974 Holstebro Centralsygehus, Frederiksberg Hospital Sprog Ansættelse i firmaet Engelsk Ejer af firmaet Specialisering Indretning af

Læs mere

Brownfield development og byudvikling. v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014

Brownfield development og byudvikling. v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014 Brownfield development og byudvikling v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Brownfield development Omdannelse eller udvikling af en eksisterende ejendom eller bebyggelse. Typisk

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266169-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ]

T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ] T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ] # EUROFORM toiletter Toiletter og hængeskåle i hvidt porcelæn # EUROFORM Toiletter er et sortiment bestående af blandt andet toiletter, hængeskåle og

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146924-2010:text:da:html DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2010/S 97-146924

Læs mere

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Vedrørende: Solcelleanlæg på Samsø Idrætshal Hermed fremsendes udbudsmateriale i licitation på ovennævnte adresse. Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Tilbud afgives på

Læs mere

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune Udbud af Vintertjeneste med er m.m. - 2014 i Kommune Kommune Vintertjeneste med er m.m. - 2014 SAMLELISTE Samleliste Tilbuddet er baseret på følgende dokumenter med bilag: 1) Udbudsmateriale: a) Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere