Overskrift DK-Fredericia: Udbud på indkøbsordning til visiterede borgere i Frederica Kommune. Ordregiver Fredericia Kommune. Sammenfatning af opgaven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Fredericia: Udbud på indkøbsordning til visiterede borgere i Frederica Kommune. Ordregiver Fredericia Kommune. Sammenfatning af opgaven"

Transkript

1 DK-Fredericia: Udbud på indkøbsordning til visiterede borgere i Frederica Kommune Fredericia Kommune

2 Danmark-Aalborg: Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr AALBORG UNIVERSITET Netværks analysator. Indkøb af en netværks analysator med eksterne miksere til antennemålesystem som er bagudkombatibel med eksterende hardware udviklet af Agilent og software udviklet af AAU. CPV: Agilent Technologies Denmark A/S Science Park Scion DTU, Venlighedsvej Horsholm

3 Danmark-Aarhus: Rengøring af lokaler AARHUS KATEDRALSKOLE Aarhus Katedralskole Udbud af rengøring 203. Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Aarhus Katedralskole. Opgaven omfatter rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og administrationslokaler m.m.) hos Aarhus Katedralskole i alt ca m² beliggende på følgende adresse: Skolegyde, 8000 Aarhus C Opgaven er ikke opdelt i delaftaler. CPV: Allianceplus A/S Produktionsvej Glostrup Telefon:

4 Danmark-Aarhus: Vinduespudsning AARHUS KATEDRALSKOLE Aarhus Katedralskole Udbud af vinduespolering 203. Ovennævnte udbud af vinduespolering gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Aarhus Katedralskole. Opgaven omfatter vinduespolering af uddannelsesfaciliteter (undervisningsog administrationslokaler m.m.) hos Aarhus Katedralskole, beliggende på følgende adresse: Skolegyde, 8000 Aarhus C. Opgaven er ikke opdelt i delaftaler. CPV: Absolut Rengøring A/S Ejlskovsgade Odense C Mailadresse: Telefon: Fax:

5 Danmark-Ballerup: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme BOLIGSELSKABET BALDERSBRO, AFDELIG 0 Baldersbo Afdeling 0. Prækvalifikation verdørende bygningsarbejder for istandsættelse af badeværelser. Bygningsarbejder vedrørende istandsættelse af badeværelser. Lejligheder vil være beboede i ombygningsperioden. CPV: Øens Murerfirma A/S Lindgreens Alle København S Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

6 Danmark-Ballerup: Kemiske additiver FORSVARETS MATERIELTJENESTE Fuel System Icing Inhibitor (FSII). Additiv til brændstof. CPV: Kemira OYJ G-vej 3, 2300 Købehavn S Telefon:

7 Danmark-Ballerup: Medicinsk udstyr DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANISATION Medicinsk overvågningsudstyr. Aftale vedrørende anskaffelse af medicinsk overvågningsudstyr og kombineret medicinsk overvågningsudstyr og defibrillerering i en enhed. Derudover mulighed for uddannelse og service. Udbuddet opdeles i to delaftaler, hvor tilbudsgiver kan byde på en eller begge delaftaler. Delaftale : Medicinsk overvågningsudstyr. Udstyret benyttes til overvågning (moniterering) af en patients tilstand over tid. Med udstyret måles vitale parametre som f.eks. blodtryk, saturation, temperatur og EKG. Delaftale 2: Kombineret medicinsk overvågnings- og defibrillererings udstyr. Udstyret benyttes til overvågning (moniterering) af en patients tilstand over tid. Med udstyret måles vitale parametre som f.eks. blodtryk, saturation, temperatur og EKG. Desuden kan udstyret benyttes til defibrillrering; afgivelse af elektrisk stød til patienter med ventrikelflimmer (hjertestop). CPV: Medidyne ApS. Skodsborgvej Nærum Telefon: Internetadresse:

8 Danmark-Ballerup: Udførelse af bygningsinstallationer BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFDELING 0 Baldersbo Afdeling 0. Prækvalifikation vedrørende installationsentreprise for istandsættelse af badeværelser. Installationsarbejder vedrørende istandsættelse af badeværelser. Lejlighederne vil være beboede i ombygningsperioden. CPV: Enco A/S Erhversvej Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

9 Danmark-Brønderslev: Energi og hermed beslægtet virksomhed BRØNDERSLEV KOMMUNE ESCO projekt på udvalgte kommunale ejendomme i Brønderslev Kommune. Hensigten med nærværende udbud er at gennemføre et udbud af energibesparende foranstaltninger med sigte på at opnå væsentlige energibesparelser i et udvalgt antal af Brønderslev Kommunes bygninger gennem energieffektiviseringer. De overordnede mål for udbuddet er i ikke prioriteret rækkefølge:. at hæve bygningsstandarden, herunder reducere det vedligeholdelsesmæssige efterslæb 2. at forbedre indeklimaet og 3. at reducere energiforbruget via energieffektiviseringer og omkostningerne hertil. Brønderslev Kommune udbyder analyse, projektering, gennemførelse samt opfølgning af energibesparelsesprojekter m.v. på ca. 30 ejendomme med et samlet bygningsareal på ca m2. Det er Brønderslev Kommunes forventning, at kontrakten startes op i foråret 203. Kommunens endelige kontraktpart må acceptere op til 0 % afvigelse i de oplyste kvadratmeterantal og energiforbrug. Der er tale om et ESCO projekt, hvor en totalentreprenør skal gennemføre energibesparende foranstaltninger i udvalgte ejendomme og give Brønderslev Kommune garanti på de af totalentreprenøren beregnede energibesparelser. Af de udbudte ejendomme skal der for et mindre antal ejendomme (4-6) gives en fast bindende garanti i tilbuddet. Der bliver mulighed for at besigtige disse ejendomme i tilbudsfasen. Tilbudsgiver stiller en garanti for energibesparelser i disse bygninger i kwh i tilbuddet. Tilbudsgiver bliver i vurderingen ikke kun holdt op i mod garantien men også på de tilbudte løsninger og samarbejdsmodel. Tilbudsgiver skal i tilbuddet give en minimumsgaranti på de resterende ejendomme baseret på oplysninger om ejendommene vedlagt i udbudsmaterialet. Den endelige garanti for de resterende ejendomme stilles efter at totalentreprenøren har gennemført Fase, hvor alle ejendomme kortlægges for energiforbedrings muligheder. Det bemærkes, at Brønderslev Kommune til gennemførelsen af projektet, skal optage lån i henhold til Lånebekendtgørelsen 2, stk., nr. 6. litra a og b og nr. 7. Udbuddet er delt op i tre faser bestående af: Fase : Analysefase: Udarbejdelse af en detaljeret energianalyse indeholdende en kortlægning af energibesparende tiltag i bygningerne med investeringer, tilbagebetalingstid, afledte effekter m.v. Fase 2: Entreprisefase: Projektering og udførelse af energieffektiviseringsprojekter på basis af fase. Fase 3: Garanti- og opfølgningsfase: Garantiopfølgning og sikring af besparelser, der hvor der er sket energiforbedringer herunder overvågning af energiforbruget løbende i hele kontraktperioden for at verificere størrelsen af de reelt realiserede energibesparelser, samt uddannelse og støtte til kommunalt driftspersonale. Der åbnes op for energibesparelsestiltag med en samlet gennemsnitlig tilbagebetalingstid på op til 20 år. CPV:

10 Glenco A/S Stamholmen Hvidovre 2

11 Danmark-Charlottenlund: Belægningsarbejde på veje GENTOFTE OG GLADSAXE KOMMUNER Fælleskommunalt udbud af asfaltarbejder Udførelse af asfaltarbejder på kørebaner og stier i Gentofte og Gladsaxe kommuner i Der udbydes én samlet entreprise for Gentofte Kommune og én samlet entreprise for Gladsaxe Kommune. CPV: Pankas A/S Rundforbivej Vedbæk Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: NCC Roads A/S Hørkær Herlev Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

12 Danmark-Esbjerg: Naturgas ESBJERG KOMMUNE Udbud af rammeaftale til indkøb af mark-up, transportydelser samt naturgas. Udbuddet omfatter mark-up og transportydelser ved Esbjerg Kommunes samlede indkøb af naturgas til fast pris henholdsvis variabel pris på en identificeret naturgasbørs til levering i perioden opdelt i 2 delaftaler. CPV: Naturgas Fyn A/S Ørbækvej Odense SØ Mailadresse: Telefon: Naturgas Fyn A/S Ørbækvej Odense SØ Mailadresse: Telefon:

13 Danmark-Fredericia: Programmering af software og konsulentvirksomhed DONG ENERGY OIL & GAS A/S CPV: Programmering af software og konsulentvirksomhed. Ciber Danmark A/S

14 Danmark-Fredericia: Programmering af software og konsulentvirksomhed DONG ENERGY OIL & GAS A/S CPV: Programmering af software og konsulentvirksomhed. Capgemini

15 Danmark-Fredericia: Programmering af software og konsulentvirksomhed DONG ENERGY OIL & GAS A/S CPV: Programmering af software og konsulentvirksomhed. Amitec A/S partnering with SISCO

16 Danmark-Fredericia: Programmering af software og konsulentvirksomhed DONG ENERGY OIL & GAS A/S CPV: Programmering af software og konsulentvirksomhed. Similix

17 Danmark-Fredericia: Vinduespudsning FREDERICIA KOMMUNE Udbud på vinduespolering til Fredericia Kommune. Fredericia Kommune ønsker at udbyde området; Vinduespolering til kommunens bygninger. Den samlede mængde af udbuddets omfang, fremgår af tilbudsliste. Omfanget kan ligeledes omfatte indgangspartier og vindfang. Rammekontrakterne bliver gældende for de tilmeldte institutioner, som er oplistet på tilbudslisten. Det anførte forbrug/poleringsfrekvens og antale steder er skønnede mængder, udregnet på baggrund af den tidligere aktivitet. Undtaget fra udbuddet er steder/institutioner der selv i dag forestår vinduespolering, med medarbejdere ansat af Fredericia Kommmune. Aftalen udbydes som en obligatorisk eneleverandørrammeaftale på 3 delområde CPV: Prima Vinduespolering Junivej Esbjerg Ø CSK Nordic Aps Låsbybanke Kolding Birns Rengøring Pandoravej Vejle

18 Danmark-Frederikshavn: Bygge-anlægsarbejder: forskellige bygværker FREDERIKSHAVN VAND A/S Opførelse af afgreningsbygværker ved Dvergetved og Ålbæk. Kontrakten vedrører opførelse af 2 afgreningsbygværker ved Dvergetved og Ålbæk på m2 hhv. 25 m2. Opførelsen sker i forbindelse med etablering af afgreninger til eksisterende ledninger på strækningen Tolne-Bunken, der har været i EU-udbud (202/S Hovedentreprise. Ledningsarbejder. Nedgravning af vandledning m.v.) og har en nær tids- og funktionsmæssig sammenhæng hermed. CPV: Aktieselskabet Trigon Knivholtvej Frederikshavn

19 Danmark-Gentofte: Gasolier DONG ENERGY WIND POWER A/S CPV: , , Gasolier. Dieselbrændstof. Dieselolie.

20 Danmark-Glostrup: Transport af affald I/S VESTFORBRÆNDING Tømning og transport af papir og glas fra genbrugsbeholdere. Dette udbud vedrører indsamling og transport af papir og glas fra genbrugsbeholdere i Vestforbrændings opland. Ordningen er en eksisterende bringeordning, som er velkendt af borgerne i Vestforbrændings opland. Ved udbuddet er det antallet af tømninger der udbydes, svarende til ca årlige tømninger af papir samt ca årlige tømninger af glas. Entreprenørens opgave i forbindelse med ordningen er at stå for tømning af de opstillede beholdere, som Vestforbrænding bestiller tømning af, samt at transportere de indsamlede genanvendelige materialer til oparbejdning på de af Vestforbrænding anviste modtageanlæg. I forbindelse med tømning af de enkelte genbrugsbeholdere skal entreprenøren foretage en elektronisk registrering af vægten. Derudover skal entreprenøren indberette eventuelle fejl og mangler ved genbrugsbeholdere og standpladser. Materialerne indsamles med henblik på genanvendelse, og glasemballager skal derfor så vidt muligt bevares hele, og papirkvaliteten må ikke forringes. Derudover er det entreprenørens opgave, at opsamlingsstedet er rengjort efter tømningen. Desuden omfatter udbuddet nogle supplerende ydelser som strakstømninger, årlig rengøring m.v. Arbejdet udbydes i entreprise: Tømning og transport af papir og glas fra genbrugsbeholdere: Papir- og glasgenbrugsbeholdere placeret på ca opsamlingssteder. CPV: HCS A/S Transport og Spedition Hvissingevej Glostrup

21 Danmark-Gråsten: Specialiseret personbefordring ad vej SØNDERBORG KOMMUNE Kørsel tur/retur af gangbesværede og/eller borgere med demens mellem bopæl og daghjem for Sønderborg Kommune. Kørsel tur/retur af gangbesværede og/eller borgere med demens mellem bopæl og daghjem for Sønderborg Kommune. CPV: Als Bustrafik Stevning Gade 5A 6430 Nordborg

22 Danmark-Hammel: Bygge- og anlægsarbejder HAMMEL FJERNVARME AMBA Hammel Fjernvarme Bygningsanlæg til flisfyret fjernvarmeanlæg. Hammel Fjernvarme har besluttet at opføre et flisfyret fjernvarmeanlæg. Fjernvarmeanlægget opføres i forbindelse med et eksisterende affaldsforbrændingsanlæg. Denne del af opgaven vedrører levering og udførelse af kedelbygning og silo. Der søges en hovedentreprenør til at udføre bygningerne til det flisfyrede fjernvarmeanlæg. Areal af silo forventes at være ca. 400 m2; areal af kedelbygning forventes at være ca. 350 m2. Bygningerne etableres som tilbygning til eksisterende silo og kedelbygning. Der skal etableres tilkørselsforhold for aflæsning af flis. Bygherren leverer et færdigt hovedprojekt. Dog må det forventes, at der vil ske ændringer af dette i forbindelse med valg af kedel leverandør. CPV: , Jens Jensen Murer og Entreprenør A/S Niels Ebbesensvej 7500 Holstebro Telefon:

23 Danmark-Hammel: Bygge-anlægsarbejde: fjernvarmeværker HAMMEL FJERNVARME AMBA Hammel Fjernvarme Maskinanlæg. Hammel Fjernvarme har besluttet at opføre et flisfyret fjernvarmeanlæg. Fjernvarmeanlægget opføres i forbindelse med et eksisterende affaldsforbrændingsanlæg. Der er tale om et riste-fyret fjernvarmeanlæg. Fjernvarmeanlægget vil få en varmeydelse på 2 MW. Opgaven omfatter projektering, levering, montering og idriftsætning af komplet maskinleverance inkl. SRO-anlæg og el. CPV: Tjæreborg Industri A/S Kærvej Tjæreborg

24 Danmark-Herning: Bankydelser HERNING KOMMUNE Levering af daglig bankforretning. Udbuddet vedrører levering af finansielle tjenesteydelser til Herning Kommune. Udbuddet omfatter finansielle tjenesteydelser i forbindelse med Herning Kommunes daglige finansielle forretninger. Samtlige bankkonti som Herning Kommune har brug for til den daglige drift, er omfattet af aftalen. Udbuddet omfatter blandt andet: Alle betalingstransaktioner Adgang til online-banking system Øvrige forretninger såsom kontante indbetalinger, døgnboksindbetalinger, konto til kontooverførsler, nationalbank overførsler, valutaveksling o. lign. Oprettelse af op til 200 konti, hvor Herning Kommune administrerer betaling af regninger for borgere, der er sat under administration. Udbuddet omfatter ikke: Transaktioner, der jævnfør lovgivningen, skal foregå via OBS-kontoen Tidsindskud og låneoptagelse Repo-forretninger Rådgivning om formue-/gældspleje Administration af legater. CPV: Nordea Bank Danmark Corporate Merchant Banking Strandgade København K Telefon:

25 Danmark-Hillerød: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Udbud af drift af grønne områder og vintertjeneste hos PC Amager og drift af grønne områder hos PC Ballerup. Udbud af drift af grønne områder og vintertjeneste hos PC Amager og drift af grønne områder hos PC Ballerup. CPV: LK Gruppen A/S Bomose Allé 3200 Helsinge LK Gruppen A/S Bomose Alle Helsinge

26 Danmark-Holstebro: Affaldscontainere og -spande NVRAFFALD I/S Indkøb af beholdere til nedgravning. Rammeaftale : Levering af beholdere til nedgravning på 3 m³ og 5 m³, hvor en del af yder- og inderbeholder er over terræn. Rammeaftale 2: Levering af beholdere til nedgravning på 3 m³ og 5 m³, hvor en del af yder- og inderbeholder er over terræn. Beholderne skal kunne placeres op ad hinanden uden mellemrum mellem de enkelte beholdere. Rammeaftale 3: Levering af beholdere til nedgravning på 3 m³ og 5 m³, hvor kun indkastet er over terræn. CPV: joca a/s Industrivej Vinderup ZENZO Group ApS Frydenborgvej 27D 3400 Hillerød joca a/s Industrivej Vinderup

27 Danmark-Holstebro: Hjælpemidler til handicappede INDKØBSCENTRALEN KOMUDBUD V/HOLSTEBRO KOMMUNE (TOVHOLDER) (DK) Rammeaftale om indkøb af børnehjælpemidler. Indgåelse af rammeaftaler for indkøb af børnehjælpemidler til indkøbscentralens deltagende kommuner. CPV: V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 2-23A 8200 Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 2-23A 8200 Holstebro Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Etac S/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

28 Danmark-Holstebro: Medicinske hjælpemidler INDKØBSCENTRALEN KOMUDBUD V/HOLSTEBRO KOMMUNE (TOVHOLDER) Rammeaftaler om indkøb af genbrugshjælpemidler, plejesenge, loftslifte, personløfter, vendesystemer og løftesejl. Rammeaftale om indkøb af genbrugshjælpemidler, plejesenge, loftslifte, personløfter, vendesystemer og løftesejl til indkøbscentralens kommuner. CPV: , , , , , Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 2-23A 8200 Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: V. Guldmann Graham Bells Vej 2-23A 8200 Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Ergolet A/S Tårnborgvej 2c 4220 Korsør Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: MasterCare

29 Sofienlystvej Malling Telefon: Internetadresse: MasterCare Sofienlystvej Malling Telefon: Internetadresse: V. Guldmann Graham Bells vej 2-23A 8200 Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 2-23A 8200 Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 2-23A 8200 Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 2-23A 8200 Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 2-23A 8200 Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 2-23 A 8200 Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 2-23A 8200 Aarhus N 2

30 Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 2-23A 8200 Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 3

31 Danmark-Holstebro: Motoriserede kørestole INDKØBSCENTRALEN KOMUDBUD V/HOLSTEBRO KOMMUNE (TOVHOLDER) (DK) Rammeaftale om indkøb og løbende service og vedligeholdelse af el-kørestole. Rammeaftale om indkøb og løbende service og vedligeholdelse af el-kørestole til de 3 kommuner fra indkøbssamarbejdet KomUdbud, der har tilmeldt sig dette udbud. CPV: 33932, , , , , , , , , , Roltec A/S Lægårdsvej Lystrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: VELA, Vermund Larsen A/S Gøteborgvej Aalborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

32 Danmark-Holte: Reparations- og vedligeholdelsestjenester RUDERSDAL KOMMUNE Håndværkerydelser til planlagt og daglig bygningsvedligeholdelse samt servicering af anlæg på kommunens ejendomme. Rudersdal Kommune genemfører planlagt og daglig vedligehold af kommunens ejendomme (klimaskærm, tekniske installationer og indvendigt vedligehold). Nærværende udbud indeholder daglig vedligehold, små/mindre planlagte vedligeholdelsesopgaver (økonomisk omfang pr. opgave op til DKK) samt udvalgte serviceaftaler. CPV: , , , , , , Skou Gruppen A/S Kærvej Hørsholm Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Murermester John S. Pedersen A/S Hammerbakken Birkerød Mailadresse: Telefon: Internetadresse: HHM Bragesvej Hillerød Mailadresse: Telefon: Internetadresse: E og P Service A/S Smedeland Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Vida Byg A/S Fabriksvej Helsingør Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

33 CH Byg A/S Søvej Borup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: SIF Gruppen Generatorvej Herlev Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Røder og Mortensen Eftf. ApS Sjulhøj Allé Vanløse Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Kemp og Lauritzen A/S Roskildevej Albertslund Mailadresse: Telefon: Internetadresse: JT3 Klima Skelstedet Vedbæk Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Alvent A/S Meterbuen Skovlunde Mailadresse: Telefon: Internetadresse: JS Ventilation A/S Malervangen Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: LH Rørbyg A/S Industriholmen Hvidovre Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Poul Sejr Nielsen VVS A/S Klintehøj Vænge Birkerød Mailadresse: 2

34 Telefon: Internetadresse: Andersen og Heegaard A/S Hvidsværmervej Rødovre Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 3

35 Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed HOFOR A/S Teknisk Rådgivning og Bistand inden for området, Varme, Fjernkøling, Vedvarende energi, Vand, Gas, Afløb. Teknisk Rådgivning og Bistand inden for området, Varme, Fjernkøling, Vedvarende energi, Vand, Gas, Afløb. CPV:

36 Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed HOFOR A/S Teknisk Rådgivning og Bistand inden for området, Varme, Fjernkøling, Vedvarende energi, Vand, Gas, Afløb. Teknisk Rådgivning og Bistand inden for området, Varme, Fjernkøling, Vedvarende energi, Vand, Gas, Afløb. CPV:

37 Danmark-København: Færgetransport TRANSPORTMINISTERIET Drift af færgeoverfarten mellem Bøjden og Fynshav. Formålet med udbuddet er at sikre besejlingen af færgeoverfarten mellem Bøjden og Fynshav og få afklaret, om driftstilskud er nødvendigt, samt i givet fald at få fastlagt størrelsen af et eventuelt tilskud. Udbuddet sker efter reglerne i Lov om færgefart (LBK nr. 95 af ) og i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3577/92 af om anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser i søtransport i medlemsstaterne (Cabotagesejlads). Se dog nedenfor. Kontrakten er en nettokontrakt, operatøren beholder alle indtægter fra salg af billetter samt salg af varer ombord. Operatøren dækker alle de omkostninger, der forbundet med besejlingen, dog evt. ekskl. brændstofomkostningerne. Tilbudsgiver skal i sit tilbud præsentere den/de færge(er), der skal anvendes, samt angive færgen/færgernes brændstofforbrug mv. Trafikstyrelsen vil påtage sig ansvaret for indkøb af brændstof til brug for færgeoverfarten. Dette er nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne. Der er tale om et udbud med to sideordnede tilbud, således at tilbudsgiver skal oplyse en pris for hhv. 6 og 0 års kontraktlængde. Trafikstyrelsen kan frit vælge imellem de sideordnede tilbud. En kontraktlængde på 0 år forudsætter dog at Kommissionens godkendelse foreligger senest på tidspunktet for tildeling af kontrakten. Nedenfor i pkt. II.3) er kontraktlængden af tekniske årsager kun angivet som 72 måneder., dvs. 6 år. Dette skal forstås som en kontraktlængde på 6 eller 0 år. Krav til maksimale billetpriser, minimumskapacitet, minimumsfrekvens, maksimal overfartstid mv. samt betingelser for anvendelse af havneanlæg m.v. vil fremgå af udbudsbetingelserne. Nyanlagte standard-færgelejer kan anvendes frit efter tilpasning til den aktuelle færge. Der betales ikke havneafgifter til havneejeren. CPV: Danske Færger A/S Dampskibskajen Rønne Internetadresse:

38 Danmark-København: Færgetransport TRANSPORTMINISTERIET Udbud af trafikering af færgeoverfarten Samsø-Kalundborg. Formålet med udbuddet er at sikre besejling af færgeoverfarten mellem Samsø og Kalundborg og få afklaret, om driftstilskud er nødvendigt, samt i givet fald at få fastlagt størrelsen på et eventuelt tilskud. Udbuddet sker efter reglerne i Lov om færgefart (LBK nr. 95 af 27. august 2008) og i henhold til rådets forordning (EØF) nr. 3577/92 af 7. december 992 om anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser i søtransport i medlemsstaterne (Cabotagesejlads). Kontrakten er en nettokontrakt, hvor operatøren beholder alle indtægter fra salg af billetter samt salg af varer ombord. Operatøren dækker alle de omkostninger, der er forbundet med besejlingen, dog evt. ekskl. brændstofomkostninger. Tilbudsgiver skal i sit tilbud præsentere den eller de færger, som skal anvendes, samt angive færgen eller færgernes brændstofforbrug m.v. I udbudsbetingelserne arbejdes med to forskellige brændstof modeller. Ved brændstofmodel A bærer tilbudsgiver samtlige omkostninger forbundet med indkøb og forbrug af brændstof. Ved brændstof model B afholder Transportministeriet omkostninger til brændstof i et nærmere defineret omfang. Ved afgivelse af tilbud skal tilbudsgiver vælge om tilbud afgives under forudsætning af anvendelse af brændstofmodel A eller brændstofmodel B. Der er tale om et udbud med to sideordnede tilbud. Transportministeriet har spurgt EU-Kommissionen, om den finder det i overensstemmelse med EU-retten, at der vedr. cabotage kan indgås kontrakter med en driftsperiode på op til 2 år. Hvis EU-Kommissionen ikke har fremsendt et svar på tildelingstidspunktet, vælger Transportministeriet det billigste blandt både 6 og 0 årige driftsperioder. Hvis EU-Kommissionen har afgivet sit svar forud for tildelingen, vurderer Transportministeriet, om svaret afskærer ministeriet fra muligheden for at indgå kontrakter med en driftsperiode på 0 år. Hvis Transportministeriet vurderer, at svaret afskærer ministeriet fra muligheden for at indgå kontrakter med en driftsperiode på 0 år, tildeler Transportministeriet kontrakten til det tilbud med 6 års driftsperiode, som har angivet den laveste pris. Nedenfor i pkt. II.3) er kontraktlængden af tekniske årsager angivet som varende fra til Der skal ligeledes afleveres tilbud på en kontraktlængde frem t.o.m. den Krav til maksimale billetpriser, minimumskapacitet, minimumsfrekvens, maksimal overfartstid m.v. samt betingelser for anvendelse af havneanlæg mv. vil fremgå af udbudsbetingelserne. Der findes p.t. et L-leje af nyere dato i Kalundborg Havn, mens der vil blive anlagt et nyt færgeleje umiddelbart syd for Ballen. Kalundborg Havn og Samsø Kommune opkræver havneafgifter for besejling af havnene. Tilbudsgiver skal basere deres tilbud på, at de skal anløbe færgehavnen ved Ballen. Da færgehavnen ved Ballen først skal anlægges, er der en risiko for forsinkelse. Ved en eventuel forsinkelse kan det blive aktuelt enten at sejle til Kolby Kaas eller at udsætte driftsstart. Endvidere kan det ske, at havnen slet ikke bliver bygget, hvorfor Transportministeriet kan opsige kontrakten frem til 6 måneder inden planlagt driftsstart. De nærmer vilkår er beskrevet i udbudsmaterialet. CPV:

39 Danske Færger A/S Dampskibskajen Rønne Internetadresse: 2

40 Danmark-København: Forvaltningsrelaterede tjenesteydelser KØBENHAVNS KOMMUNE Kontrakt om tilsyn med andre aktører og kommunale job- og beskæftigelsescentre i Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats. Dette offentlige udbud vedrører tilsyn med andre aktører og kommunale jobog beskæftigelsescentre i Københavns Kommunes besskæftigelsesindsats, som omhandlet i lov om retssikkerhed på det sociale område 5 og 6. Dette udbud vedrører tilsyn med kommunens beskæftigelsesindsats hos både de eksterne leverandører og i kommunes egen indsats. Der er indgået kontrakt med en ekstern tilsynsenhed, hvis opgave under kontrakten er at sikre de ledige borgere i aktiveringstilbud og kommunen den service, som de eksterne leverandører og interne centre som leverandører af beskæftigelsestilbud har forpligtet sig til at levere i aftalegrundlaget med kommunen i form af rammeaftaler og interne aftaler samt sikre, at ydelserne under aftalerne til enhver tid sker under iaggtagelse af kravene i den gældende lovgivning. Dette udbud forventes afsluttet med indgåelse af kontrakt med leverandør med opstart af kontrakten den CPV: Europakontoret i Skåne Övre västersjövägen 06 SE Hjärnarp SVERIGE Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

41 Danmark-København: Ingeniørvirksomhed VATTENFALL A/S CPV: Ingeniørvirksomhed. Cowi A/S Parallelvej Kongens Lyngby

42 Danmark-København: Isolerede ledninger og kabler HOFOR VAND KØBENHAVN A/S Marbjerg Vandværk elentreprise. Udbuddet er en del af et projekt om opførelse af et nyt vandværk i Marbjerg nordøst for Roskilde. Denne bekendtgørelse vedrører elentreprisen, herunder: Levering og montering af færdig projekteret kraft- og styretavler for maskininstallationerne. Levering og montering af føringsveje, kraft- og styrekabler samt sikkerhedsafbryder m.m. til maskininstallationerne på vandværket. Omfanget af maskininstallationen er ca. 28 motorer, 66 motorventiler og 60 instrumenter. Montering af frekvensomformere og instrumenter for maskininstallationerne på vandværket. Test og afprøvning af færdig installation på vandværket. CPV: , , ,

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed Randers Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Endoskopisk udstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation

Læs mere

Overskrift Danmark-Aarhus: Gasser. Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Overskrift Danmark-Aarhus: Gasser. Ordregiver AARHUS UNIVERSITET Danmark-Aarhus: Gasser AARHUS UNIVERSITET Rammeaftale vedr. indkøb af Gasser og Tøris til Aarhus Universitet. ønsker at samle sine indkøb af gasser på flasker, tøris, flydende nitrogen til små kryobeholdere,

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Biblioteksbøger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Biblioteksmedier og undervisningsmidler til Aalborg Kommune. Danske og udenlandske bøger, musik, film, spil, lydbøger samt undervinsningsmidler

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: 3400000. Jes P. Jessen A/S Gasværksvej 34 6200 Aabenraa Telefon: +45 74623008

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter Lyngby-Taarbæk Kommune DK-Vordingborg: Rengøring af boliger,

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på 2 lokaliteter i Aabenraa Kommune udbydes samlet. CPV: 909300. Forenede Service A/S Buddingevej

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA Fagentreprise vedr. levering og montering af fast inventar. Region Syddanmark har med vedtagelsen af en ny akutplan besluttet

Læs mere

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Albertslund: Fodpleje Albertslund Kommune Danmark-Aabenraa: Snerydning AABENRAA KOMMUNE Udførelse af vintertjeneste i Aabenraa Kommune i perioden 203-207. Udførelse af vintertjeneste i SAabenraa Kommune

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Odder: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder EGMONT HØJSKOLEN Egmont Højskolen - Bevæg Befri Beløn. Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med nybyggeriet af en tilbygning

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK)

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) DK-Aabenraa: Kedelinstallationer AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) Central Egelund - Halmkedelcentral Totalentreprise for projektering, levering og opførelse af en komplet 36 MW (3x2MW) halmfyret kedelcentral

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven. DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION DK-Ballerup: Programmelsupport THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: 7226000. Programmelsupport. Thales UK Limited Air Operations Wookey Hole Road, Wells BA5 AA Somerset DET FORENEDE

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune Danmark-Aabenraa: Rådgivning

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, AALBORG FORSYNING, VARME Rammeaftale vedrørende anlæg, reparation og renovering

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Korsør: Salt udvundet ved inddampning og ren natriumchlorid SLAGELSE KOMMUNE, DRIFT OG ANLAEG Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale om levering af vejsalt. Rammeaftaler

Læs mere

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige

Læs mere