Overskrift DK-Fredericia: Udbud på indkøbsordning til visiterede borgere i Frederica Kommune. Ordregiver Fredericia Kommune. Sammenfatning af opgaven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Fredericia: Udbud på indkøbsordning til visiterede borgere i Frederica Kommune. Ordregiver Fredericia Kommune. Sammenfatning af opgaven"

Transkript

1 DK-Fredericia: Udbud på indkøbsordning til visiterede borgere i Frederica Kommune Fredericia Kommune

2 Danmark-Aalborg: Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr AALBORG UNIVERSITET Netværks analysator. Indkøb af en netværks analysator med eksterne miksere til antennemålesystem som er bagudkombatibel med eksterende hardware udviklet af Agilent og software udviklet af AAU. CPV: Agilent Technologies Denmark A/S Science Park Scion DTU, Venlighedsvej Horsholm

3 Danmark-Aarhus: Rengøring af lokaler AARHUS KATEDRALSKOLE Aarhus Katedralskole Udbud af rengøring 203. Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Aarhus Katedralskole. Opgaven omfatter rengøring af uddannelsesfaciliteter (undervisnings- og administrationslokaler m.m.) hos Aarhus Katedralskole i alt ca m² beliggende på følgende adresse: Skolegyde, 8000 Aarhus C Opgaven er ikke opdelt i delaftaler. CPV: Allianceplus A/S Produktionsvej Glostrup Telefon:

4 Danmark-Aarhus: Vinduespudsning AARHUS KATEDRALSKOLE Aarhus Katedralskole Udbud af vinduespolering 203. Ovennævnte udbud af vinduespolering gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Aarhus Katedralskole. Opgaven omfatter vinduespolering af uddannelsesfaciliteter (undervisningsog administrationslokaler m.m.) hos Aarhus Katedralskole, beliggende på følgende adresse: Skolegyde, 8000 Aarhus C. Opgaven er ikke opdelt i delaftaler. CPV: Absolut Rengøring A/S Ejlskovsgade Odense C Mailadresse: Telefon: Fax:

5 Danmark-Ballerup: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme BOLIGSELSKABET BALDERSBRO, AFDELIG 0 Baldersbo Afdeling 0. Prækvalifikation verdørende bygningsarbejder for istandsættelse af badeværelser. Bygningsarbejder vedrørende istandsættelse af badeværelser. Lejligheder vil være beboede i ombygningsperioden. CPV: Øens Murerfirma A/S Lindgreens Alle København S Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

6 Danmark-Ballerup: Kemiske additiver FORSVARETS MATERIELTJENESTE Fuel System Icing Inhibitor (FSII). Additiv til brændstof. CPV: Kemira OYJ G-vej 3, 2300 Købehavn S Telefon:

7 Danmark-Ballerup: Medicinsk udstyr DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANISATION Medicinsk overvågningsudstyr. Aftale vedrørende anskaffelse af medicinsk overvågningsudstyr og kombineret medicinsk overvågningsudstyr og defibrillerering i en enhed. Derudover mulighed for uddannelse og service. Udbuddet opdeles i to delaftaler, hvor tilbudsgiver kan byde på en eller begge delaftaler. Delaftale : Medicinsk overvågningsudstyr. Udstyret benyttes til overvågning (moniterering) af en patients tilstand over tid. Med udstyret måles vitale parametre som f.eks. blodtryk, saturation, temperatur og EKG. Delaftale 2: Kombineret medicinsk overvågnings- og defibrillererings udstyr. Udstyret benyttes til overvågning (moniterering) af en patients tilstand over tid. Med udstyret måles vitale parametre som f.eks. blodtryk, saturation, temperatur og EKG. Desuden kan udstyret benyttes til defibrillrering; afgivelse af elektrisk stød til patienter med ventrikelflimmer (hjertestop). CPV: Medidyne ApS. Skodsborgvej Nærum Telefon: Internetadresse:

8 Danmark-Ballerup: Udførelse af bygningsinstallationer BOLIGSELSKABET BALDERSBO, AFDELING 0 Baldersbo Afdeling 0. Prækvalifikation vedrørende installationsentreprise for istandsættelse af badeværelser. Installationsarbejder vedrørende istandsættelse af badeværelser. Lejlighederne vil være beboede i ombygningsperioden. CPV: Enco A/S Erhversvej Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

9 Danmark-Brønderslev: Energi og hermed beslægtet virksomhed BRØNDERSLEV KOMMUNE ESCO projekt på udvalgte kommunale ejendomme i Brønderslev Kommune. Hensigten med nærværende udbud er at gennemføre et udbud af energibesparende foranstaltninger med sigte på at opnå væsentlige energibesparelser i et udvalgt antal af Brønderslev Kommunes bygninger gennem energieffektiviseringer. De overordnede mål for udbuddet er i ikke prioriteret rækkefølge:. at hæve bygningsstandarden, herunder reducere det vedligeholdelsesmæssige efterslæb 2. at forbedre indeklimaet og 3. at reducere energiforbruget via energieffektiviseringer og omkostningerne hertil. Brønderslev Kommune udbyder analyse, projektering, gennemførelse samt opfølgning af energibesparelsesprojekter m.v. på ca. 30 ejendomme med et samlet bygningsareal på ca m2. Det er Brønderslev Kommunes forventning, at kontrakten startes op i foråret 203. Kommunens endelige kontraktpart må acceptere op til 0 % afvigelse i de oplyste kvadratmeterantal og energiforbrug. Der er tale om et ESCO projekt, hvor en totalentreprenør skal gennemføre energibesparende foranstaltninger i udvalgte ejendomme og give Brønderslev Kommune garanti på de af totalentreprenøren beregnede energibesparelser. Af de udbudte ejendomme skal der for et mindre antal ejendomme (4-6) gives en fast bindende garanti i tilbuddet. Der bliver mulighed for at besigtige disse ejendomme i tilbudsfasen. Tilbudsgiver stiller en garanti for energibesparelser i disse bygninger i kwh i tilbuddet. Tilbudsgiver bliver i vurderingen ikke kun holdt op i mod garantien men også på de tilbudte løsninger og samarbejdsmodel. Tilbudsgiver skal i tilbuddet give en minimumsgaranti på de resterende ejendomme baseret på oplysninger om ejendommene vedlagt i udbudsmaterialet. Den endelige garanti for de resterende ejendomme stilles efter at totalentreprenøren har gennemført Fase, hvor alle ejendomme kortlægges for energiforbedrings muligheder. Det bemærkes, at Brønderslev Kommune til gennemførelsen af projektet, skal optage lån i henhold til Lånebekendtgørelsen 2, stk., nr. 6. litra a og b og nr. 7. Udbuddet er delt op i tre faser bestående af: Fase : Analysefase: Udarbejdelse af en detaljeret energianalyse indeholdende en kortlægning af energibesparende tiltag i bygningerne med investeringer, tilbagebetalingstid, afledte effekter m.v. Fase 2: Entreprisefase: Projektering og udførelse af energieffektiviseringsprojekter på basis af fase. Fase 3: Garanti- og opfølgningsfase: Garantiopfølgning og sikring af besparelser, der hvor der er sket energiforbedringer herunder overvågning af energiforbruget løbende i hele kontraktperioden for at verificere størrelsen af de reelt realiserede energibesparelser, samt uddannelse og støtte til kommunalt driftspersonale. Der åbnes op for energibesparelsestiltag med en samlet gennemsnitlig tilbagebetalingstid på op til 20 år. CPV:

10 Glenco A/S Stamholmen Hvidovre 2

11 Danmark-Charlottenlund: Belægningsarbejde på veje GENTOFTE OG GLADSAXE KOMMUNER Fælleskommunalt udbud af asfaltarbejder Udførelse af asfaltarbejder på kørebaner og stier i Gentofte og Gladsaxe kommuner i Der udbydes én samlet entreprise for Gentofte Kommune og én samlet entreprise for Gladsaxe Kommune. CPV: Pankas A/S Rundforbivej Vedbæk Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: NCC Roads A/S Hørkær Herlev Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

12 Danmark-Esbjerg: Naturgas ESBJERG KOMMUNE Udbud af rammeaftale til indkøb af mark-up, transportydelser samt naturgas. Udbuddet omfatter mark-up og transportydelser ved Esbjerg Kommunes samlede indkøb af naturgas til fast pris henholdsvis variabel pris på en identificeret naturgasbørs til levering i perioden opdelt i 2 delaftaler. CPV: Naturgas Fyn A/S Ørbækvej Odense SØ Mailadresse: Telefon: Naturgas Fyn A/S Ørbækvej Odense SØ Mailadresse: Telefon:

13 Danmark-Fredericia: Programmering af software og konsulentvirksomhed DONG ENERGY OIL & GAS A/S CPV: Programmering af software og konsulentvirksomhed. Ciber Danmark A/S

14 Danmark-Fredericia: Programmering af software og konsulentvirksomhed DONG ENERGY OIL & GAS A/S CPV: Programmering af software og konsulentvirksomhed. Capgemini

15 Danmark-Fredericia: Programmering af software og konsulentvirksomhed DONG ENERGY OIL & GAS A/S CPV: Programmering af software og konsulentvirksomhed. Amitec A/S partnering with SISCO

16 Danmark-Fredericia: Programmering af software og konsulentvirksomhed DONG ENERGY OIL & GAS A/S CPV: Programmering af software og konsulentvirksomhed. Similix

17 Danmark-Fredericia: Vinduespudsning FREDERICIA KOMMUNE Udbud på vinduespolering til Fredericia Kommune. Fredericia Kommune ønsker at udbyde området; Vinduespolering til kommunens bygninger. Den samlede mængde af udbuddets omfang, fremgår af tilbudsliste. Omfanget kan ligeledes omfatte indgangspartier og vindfang. Rammekontrakterne bliver gældende for de tilmeldte institutioner, som er oplistet på tilbudslisten. Det anførte forbrug/poleringsfrekvens og antale steder er skønnede mængder, udregnet på baggrund af den tidligere aktivitet. Undtaget fra udbuddet er steder/institutioner der selv i dag forestår vinduespolering, med medarbejdere ansat af Fredericia Kommmune. Aftalen udbydes som en obligatorisk eneleverandørrammeaftale på 3 delområde CPV: Prima Vinduespolering Junivej Esbjerg Ø CSK Nordic Aps Låsbybanke Kolding Birns Rengøring Pandoravej Vejle

18 Danmark-Frederikshavn: Bygge-anlægsarbejder: forskellige bygværker FREDERIKSHAVN VAND A/S Opførelse af afgreningsbygværker ved Dvergetved og Ålbæk. Kontrakten vedrører opførelse af 2 afgreningsbygværker ved Dvergetved og Ålbæk på m2 hhv. 25 m2. Opførelsen sker i forbindelse med etablering af afgreninger til eksisterende ledninger på strækningen Tolne-Bunken, der har været i EU-udbud (202/S Hovedentreprise. Ledningsarbejder. Nedgravning af vandledning m.v.) og har en nær tids- og funktionsmæssig sammenhæng hermed. CPV: Aktieselskabet Trigon Knivholtvej Frederikshavn

19 Danmark-Gentofte: Gasolier DONG ENERGY WIND POWER A/S CPV: , , Gasolier. Dieselbrændstof. Dieselolie.

20 Danmark-Glostrup: Transport af affald I/S VESTFORBRÆNDING Tømning og transport af papir og glas fra genbrugsbeholdere. Dette udbud vedrører indsamling og transport af papir og glas fra genbrugsbeholdere i Vestforbrændings opland. Ordningen er en eksisterende bringeordning, som er velkendt af borgerne i Vestforbrændings opland. Ved udbuddet er det antallet af tømninger der udbydes, svarende til ca årlige tømninger af papir samt ca årlige tømninger af glas. Entreprenørens opgave i forbindelse med ordningen er at stå for tømning af de opstillede beholdere, som Vestforbrænding bestiller tømning af, samt at transportere de indsamlede genanvendelige materialer til oparbejdning på de af Vestforbrænding anviste modtageanlæg. I forbindelse med tømning af de enkelte genbrugsbeholdere skal entreprenøren foretage en elektronisk registrering af vægten. Derudover skal entreprenøren indberette eventuelle fejl og mangler ved genbrugsbeholdere og standpladser. Materialerne indsamles med henblik på genanvendelse, og glasemballager skal derfor så vidt muligt bevares hele, og papirkvaliteten må ikke forringes. Derudover er det entreprenørens opgave, at opsamlingsstedet er rengjort efter tømningen. Desuden omfatter udbuddet nogle supplerende ydelser som strakstømninger, årlig rengøring m.v. Arbejdet udbydes i entreprise: Tømning og transport af papir og glas fra genbrugsbeholdere: Papir- og glasgenbrugsbeholdere placeret på ca opsamlingssteder. CPV: HCS A/S Transport og Spedition Hvissingevej Glostrup

21 Danmark-Gråsten: Specialiseret personbefordring ad vej SØNDERBORG KOMMUNE Kørsel tur/retur af gangbesværede og/eller borgere med demens mellem bopæl og daghjem for Sønderborg Kommune. Kørsel tur/retur af gangbesværede og/eller borgere med demens mellem bopæl og daghjem for Sønderborg Kommune. CPV: Als Bustrafik Stevning Gade 5A 6430 Nordborg

22 Danmark-Hammel: Bygge- og anlægsarbejder HAMMEL FJERNVARME AMBA Hammel Fjernvarme Bygningsanlæg til flisfyret fjernvarmeanlæg. Hammel Fjernvarme har besluttet at opføre et flisfyret fjernvarmeanlæg. Fjernvarmeanlægget opføres i forbindelse med et eksisterende affaldsforbrændingsanlæg. Denne del af opgaven vedrører levering og udførelse af kedelbygning og silo. Der søges en hovedentreprenør til at udføre bygningerne til det flisfyrede fjernvarmeanlæg. Areal af silo forventes at være ca. 400 m2; areal af kedelbygning forventes at være ca. 350 m2. Bygningerne etableres som tilbygning til eksisterende silo og kedelbygning. Der skal etableres tilkørselsforhold for aflæsning af flis. Bygherren leverer et færdigt hovedprojekt. Dog må det forventes, at der vil ske ændringer af dette i forbindelse med valg af kedel leverandør. CPV: , Jens Jensen Murer og Entreprenør A/S Niels Ebbesensvej 7500 Holstebro Telefon:

23 Danmark-Hammel: Bygge-anlægsarbejde: fjernvarmeværker HAMMEL FJERNVARME AMBA Hammel Fjernvarme Maskinanlæg. Hammel Fjernvarme har besluttet at opføre et flisfyret fjernvarmeanlæg. Fjernvarmeanlægget opføres i forbindelse med et eksisterende affaldsforbrændingsanlæg. Der er tale om et riste-fyret fjernvarmeanlæg. Fjernvarmeanlægget vil få en varmeydelse på 2 MW. Opgaven omfatter projektering, levering, montering og idriftsætning af komplet maskinleverance inkl. SRO-anlæg og el. CPV: Tjæreborg Industri A/S Kærvej Tjæreborg

24 Danmark-Herning: Bankydelser HERNING KOMMUNE Levering af daglig bankforretning. Udbuddet vedrører levering af finansielle tjenesteydelser til Herning Kommune. Udbuddet omfatter finansielle tjenesteydelser i forbindelse med Herning Kommunes daglige finansielle forretninger. Samtlige bankkonti som Herning Kommune har brug for til den daglige drift, er omfattet af aftalen. Udbuddet omfatter blandt andet: Alle betalingstransaktioner Adgang til online-banking system Øvrige forretninger såsom kontante indbetalinger, døgnboksindbetalinger, konto til kontooverførsler, nationalbank overførsler, valutaveksling o. lign. Oprettelse af op til 200 konti, hvor Herning Kommune administrerer betaling af regninger for borgere, der er sat under administration. Udbuddet omfatter ikke: Transaktioner, der jævnfør lovgivningen, skal foregå via OBS-kontoen Tidsindskud og låneoptagelse Repo-forretninger Rådgivning om formue-/gældspleje Administration af legater. CPV: Nordea Bank Danmark Corporate Merchant Banking Strandgade København K Telefon:

25 Danmark-Hillerød: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Udbud af drift af grønne områder og vintertjeneste hos PC Amager og drift af grønne områder hos PC Ballerup. Udbud af drift af grønne områder og vintertjeneste hos PC Amager og drift af grønne områder hos PC Ballerup. CPV: LK Gruppen A/S Bomose Allé 3200 Helsinge LK Gruppen A/S Bomose Alle Helsinge

26 Danmark-Holstebro: Affaldscontainere og -spande NVRAFFALD I/S Indkøb af beholdere til nedgravning. Rammeaftale : Levering af beholdere til nedgravning på 3 m³ og 5 m³, hvor en del af yder- og inderbeholder er over terræn. Rammeaftale 2: Levering af beholdere til nedgravning på 3 m³ og 5 m³, hvor en del af yder- og inderbeholder er over terræn. Beholderne skal kunne placeres op ad hinanden uden mellemrum mellem de enkelte beholdere. Rammeaftale 3: Levering af beholdere til nedgravning på 3 m³ og 5 m³, hvor kun indkastet er over terræn. CPV: joca a/s Industrivej Vinderup ZENZO Group ApS Frydenborgvej 27D 3400 Hillerød joca a/s Industrivej Vinderup

27 Danmark-Holstebro: Hjælpemidler til handicappede INDKØBSCENTRALEN KOMUDBUD V/HOLSTEBRO KOMMUNE (TOVHOLDER) (DK) Rammeaftale om indkøb af børnehjælpemidler. Indgåelse af rammeaftaler for indkøb af børnehjælpemidler til indkøbscentralens deltagende kommuner. CPV: V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 2-23A 8200 Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 2-23A 8200 Holstebro Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Etac S/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

28 Danmark-Holstebro: Medicinske hjælpemidler INDKØBSCENTRALEN KOMUDBUD V/HOLSTEBRO KOMMUNE (TOVHOLDER) Rammeaftaler om indkøb af genbrugshjælpemidler, plejesenge, loftslifte, personløfter, vendesystemer og løftesejl. Rammeaftale om indkøb af genbrugshjælpemidler, plejesenge, loftslifte, personløfter, vendesystemer og løftesejl til indkøbscentralens kommuner. CPV: , , , , , Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 2-23A 8200 Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: V. Guldmann Graham Bells Vej 2-23A 8200 Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Ergolet A/S Tårnborgvej 2c 4220 Korsør Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: MasterCare

29 Sofienlystvej Malling Telefon: Internetadresse: MasterCare Sofienlystvej Malling Telefon: Internetadresse: V. Guldmann Graham Bells vej 2-23A 8200 Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 2-23A 8200 Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 2-23A 8200 Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 2-23A 8200 Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 2-23A 8200 Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 2-23 A 8200 Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 2-23A 8200 Aarhus N 2

30 Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 2-23A 8200 Aarhus N Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 3

31 Danmark-Holstebro: Motoriserede kørestole INDKØBSCENTRALEN KOMUDBUD V/HOLSTEBRO KOMMUNE (TOVHOLDER) (DK) Rammeaftale om indkøb og løbende service og vedligeholdelse af el-kørestole. Rammeaftale om indkøb og løbende service og vedligeholdelse af el-kørestole til de 3 kommuner fra indkøbssamarbejdet KomUdbud, der har tilmeldt sig dette udbud. CPV: 33932, , , , , , , , , , Roltec A/S Lægårdsvej Lystrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: VELA, Vermund Larsen A/S Gøteborgvej Aalborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

32 Danmark-Holte: Reparations- og vedligeholdelsestjenester RUDERSDAL KOMMUNE Håndværkerydelser til planlagt og daglig bygningsvedligeholdelse samt servicering af anlæg på kommunens ejendomme. Rudersdal Kommune genemfører planlagt og daglig vedligehold af kommunens ejendomme (klimaskærm, tekniske installationer og indvendigt vedligehold). Nærværende udbud indeholder daglig vedligehold, små/mindre planlagte vedligeholdelsesopgaver (økonomisk omfang pr. opgave op til DKK) samt udvalgte serviceaftaler. CPV: , , , , , , Skou Gruppen A/S Kærvej Hørsholm Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Murermester John S. Pedersen A/S Hammerbakken Birkerød Mailadresse: Telefon: Internetadresse: HHM Bragesvej Hillerød Mailadresse: Telefon: Internetadresse: E og P Service A/S Smedeland Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Vida Byg A/S Fabriksvej Helsingør Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

33 CH Byg A/S Søvej Borup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: SIF Gruppen Generatorvej Herlev Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Røder og Mortensen Eftf. ApS Sjulhøj Allé Vanløse Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Kemp og Lauritzen A/S Roskildevej Albertslund Mailadresse: Telefon: Internetadresse: JT3 Klima Skelstedet Vedbæk Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Alvent A/S Meterbuen Skovlunde Mailadresse: Telefon: Internetadresse: JS Ventilation A/S Malervangen Glostrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: LH Rørbyg A/S Industriholmen Hvidovre Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Poul Sejr Nielsen VVS A/S Klintehøj Vænge Birkerød Mailadresse: 2

34 Telefon: Internetadresse: Andersen og Heegaard A/S Hvidsværmervej Rødovre Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 3

35 Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed HOFOR A/S Teknisk Rådgivning og Bistand inden for området, Varme, Fjernkøling, Vedvarende energi, Vand, Gas, Afløb. Teknisk Rådgivning og Bistand inden for området, Varme, Fjernkøling, Vedvarende energi, Vand, Gas, Afløb. CPV:

36 Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed HOFOR A/S Teknisk Rådgivning og Bistand inden for området, Varme, Fjernkøling, Vedvarende energi, Vand, Gas, Afløb. Teknisk Rådgivning og Bistand inden for området, Varme, Fjernkøling, Vedvarende energi, Vand, Gas, Afløb. CPV:

37 Danmark-København: Færgetransport TRANSPORTMINISTERIET Drift af færgeoverfarten mellem Bøjden og Fynshav. Formålet med udbuddet er at sikre besejlingen af færgeoverfarten mellem Bøjden og Fynshav og få afklaret, om driftstilskud er nødvendigt, samt i givet fald at få fastlagt størrelsen af et eventuelt tilskud. Udbuddet sker efter reglerne i Lov om færgefart (LBK nr. 95 af ) og i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3577/92 af om anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser i søtransport i medlemsstaterne (Cabotagesejlads). Se dog nedenfor. Kontrakten er en nettokontrakt, operatøren beholder alle indtægter fra salg af billetter samt salg af varer ombord. Operatøren dækker alle de omkostninger, der forbundet med besejlingen, dog evt. ekskl. brændstofomkostningerne. Tilbudsgiver skal i sit tilbud præsentere den/de færge(er), der skal anvendes, samt angive færgen/færgernes brændstofforbrug mv. Trafikstyrelsen vil påtage sig ansvaret for indkøb af brændstof til brug for færgeoverfarten. Dette er nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne. Der er tale om et udbud med to sideordnede tilbud, således at tilbudsgiver skal oplyse en pris for hhv. 6 og 0 års kontraktlængde. Trafikstyrelsen kan frit vælge imellem de sideordnede tilbud. En kontraktlængde på 0 år forudsætter dog at Kommissionens godkendelse foreligger senest på tidspunktet for tildeling af kontrakten. Nedenfor i pkt. II.3) er kontraktlængden af tekniske årsager kun angivet som 72 måneder., dvs. 6 år. Dette skal forstås som en kontraktlængde på 6 eller 0 år. Krav til maksimale billetpriser, minimumskapacitet, minimumsfrekvens, maksimal overfartstid mv. samt betingelser for anvendelse af havneanlæg m.v. vil fremgå af udbudsbetingelserne. Nyanlagte standard-færgelejer kan anvendes frit efter tilpasning til den aktuelle færge. Der betales ikke havneafgifter til havneejeren. CPV: Danske Færger A/S Dampskibskajen Rønne Internetadresse:

38 Danmark-København: Færgetransport TRANSPORTMINISTERIET Udbud af trafikering af færgeoverfarten Samsø-Kalundborg. Formålet med udbuddet er at sikre besejling af færgeoverfarten mellem Samsø og Kalundborg og få afklaret, om driftstilskud er nødvendigt, samt i givet fald at få fastlagt størrelsen på et eventuelt tilskud. Udbuddet sker efter reglerne i Lov om færgefart (LBK nr. 95 af 27. august 2008) og i henhold til rådets forordning (EØF) nr. 3577/92 af 7. december 992 om anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser i søtransport i medlemsstaterne (Cabotagesejlads). Kontrakten er en nettokontrakt, hvor operatøren beholder alle indtægter fra salg af billetter samt salg af varer ombord. Operatøren dækker alle de omkostninger, der er forbundet med besejlingen, dog evt. ekskl. brændstofomkostninger. Tilbudsgiver skal i sit tilbud præsentere den eller de færger, som skal anvendes, samt angive færgen eller færgernes brændstofforbrug m.v. I udbudsbetingelserne arbejdes med to forskellige brændstof modeller. Ved brændstofmodel A bærer tilbudsgiver samtlige omkostninger forbundet med indkøb og forbrug af brændstof. Ved brændstof model B afholder Transportministeriet omkostninger til brændstof i et nærmere defineret omfang. Ved afgivelse af tilbud skal tilbudsgiver vælge om tilbud afgives under forudsætning af anvendelse af brændstofmodel A eller brændstofmodel B. Der er tale om et udbud med to sideordnede tilbud. Transportministeriet har spurgt EU-Kommissionen, om den finder det i overensstemmelse med EU-retten, at der vedr. cabotage kan indgås kontrakter med en driftsperiode på op til 2 år. Hvis EU-Kommissionen ikke har fremsendt et svar på tildelingstidspunktet, vælger Transportministeriet det billigste blandt både 6 og 0 årige driftsperioder. Hvis EU-Kommissionen har afgivet sit svar forud for tildelingen, vurderer Transportministeriet, om svaret afskærer ministeriet fra muligheden for at indgå kontrakter med en driftsperiode på 0 år. Hvis Transportministeriet vurderer, at svaret afskærer ministeriet fra muligheden for at indgå kontrakter med en driftsperiode på 0 år, tildeler Transportministeriet kontrakten til det tilbud med 6 års driftsperiode, som har angivet den laveste pris. Nedenfor i pkt. II.3) er kontraktlængden af tekniske årsager angivet som varende fra til Der skal ligeledes afleveres tilbud på en kontraktlængde frem t.o.m. den Krav til maksimale billetpriser, minimumskapacitet, minimumsfrekvens, maksimal overfartstid m.v. samt betingelser for anvendelse af havneanlæg mv. vil fremgå af udbudsbetingelserne. Der findes p.t. et L-leje af nyere dato i Kalundborg Havn, mens der vil blive anlagt et nyt færgeleje umiddelbart syd for Ballen. Kalundborg Havn og Samsø Kommune opkræver havneafgifter for besejling af havnene. Tilbudsgiver skal basere deres tilbud på, at de skal anløbe færgehavnen ved Ballen. Da færgehavnen ved Ballen først skal anlægges, er der en risiko for forsinkelse. Ved en eventuel forsinkelse kan det blive aktuelt enten at sejle til Kolby Kaas eller at udsætte driftsstart. Endvidere kan det ske, at havnen slet ikke bliver bygget, hvorfor Transportministeriet kan opsige kontrakten frem til 6 måneder inden planlagt driftsstart. De nærmer vilkår er beskrevet i udbudsmaterialet. CPV:

39 Danske Færger A/S Dampskibskajen Rønne Internetadresse: 2

40 Danmark-København: Forvaltningsrelaterede tjenesteydelser KØBENHAVNS KOMMUNE Kontrakt om tilsyn med andre aktører og kommunale job- og beskæftigelsescentre i Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats. Dette offentlige udbud vedrører tilsyn med andre aktører og kommunale jobog beskæftigelsescentre i Københavns Kommunes besskæftigelsesindsats, som omhandlet i lov om retssikkerhed på det sociale område 5 og 6. Dette udbud vedrører tilsyn med kommunens beskæftigelsesindsats hos både de eksterne leverandører og i kommunes egen indsats. Der er indgået kontrakt med en ekstern tilsynsenhed, hvis opgave under kontrakten er at sikre de ledige borgere i aktiveringstilbud og kommunen den service, som de eksterne leverandører og interne centre som leverandører af beskæftigelsestilbud har forpligtet sig til at levere i aftalegrundlaget med kommunen i form af rammeaftaler og interne aftaler samt sikre, at ydelserne under aftalerne til enhver tid sker under iaggtagelse af kravene i den gældende lovgivning. Dette udbud forventes afsluttet med indgåelse af kontrakt med leverandør med opstart af kontrakten den CPV: Europakontoret i Skåne Övre västersjövägen 06 SE Hjärnarp SVERIGE Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

41 Danmark-København: Ingeniørvirksomhed VATTENFALL A/S CPV: Ingeniørvirksomhed. Cowi A/S Parallelvej Kongens Lyngby

42 Danmark-København: Isolerede ledninger og kabler HOFOR VAND KØBENHAVN A/S Marbjerg Vandværk elentreprise. Udbuddet er en del af et projekt om opførelse af et nyt vandværk i Marbjerg nordøst for Roskilde. Denne bekendtgørelse vedrører elentreprisen, herunder: Levering og montering af færdig projekteret kraft- og styretavler for maskininstallationerne. Levering og montering af føringsveje, kraft- og styrekabler samt sikkerhedsafbryder m.m. til maskininstallationerne på vandværket. Omfanget af maskininstallationen er ca. 28 motorer, 66 motorventiler og 60 instrumenter. Montering af frekvensomformere og instrumenter for maskininstallationerne på vandværket. Test og afprøvning af færdig installation på vandværket. CPV: , , ,

Udbud af trafikering af færgeoverfarten Samsø-Kalundborg.

Udbud af trafikering af færgeoverfarten Samsø-Kalundborg. Udbud af trafikering af færgeoverfarten Samsø-Kalundborg. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/36993235.aspx Ekstern udbuds ID 248167-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

ŠKODA - autoriserede forhandlere

ŠKODA - autoriserede forhandlere Side 1/2 ŠKODA - autoriserede forhandlere A/S Knud Uggerhøj - 366 Søndergade 250 9900 Frederikshavn 98 42 14 88 Anders Therkildsen ApS - 452 Erhvervsparken 6 9500 Hobro 98 51 18 55 tryk 4 Auto-Centralen

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239414-2012:text:da:html DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr.

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr. 28. maj 2013 Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og Sygehusenheden Ringe Sagsnr. 13/5010 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

ESCO konceptet Siemens A/S 2016 siemens.com/answers

ESCO konceptet Siemens A/S 2016 siemens.com/answers IDA den 6. april 2016 ESCO konceptet siemens.com/answers Dagsorden Siemens i Danmark Offentlig Privat Samarbejde Konceptet Finansiering, cash flow og anlægsloft. Energiprojekter hos Hvidovre og Guldborgsund

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN

KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN KOMMUNEKREDITS ROLLE I FORSYNINGSSEKTOREN Jens Lundager ENERGI PÅ TOPPEN 29. marts 2017 HVAD VIL JEG SIGE NOGET OM? 1. Noget om KommuneKredit 2. Noget om fordeling af lån hos os 3. Noget om Forsyningsstrategi

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35382-2013:text:da:html DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S 023-035382 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2015. Udarbejdet af Håndværksrådet november 2015 Senest opdateret d. 26. november 2015

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2015. Udarbejdet af Håndværksrådet november 2015 Senest opdateret d. 26. november 2015 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2015 Udarbejdet af Håndværksrådet november 2015 Senest opdateret d. 26. november 2015 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning -

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

VEKS Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S Albertslund Varmeforsyning. Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S

VEKS Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S Albertslund Varmeforsyning. Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholms Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Dragør Kommune Egedal Kommune Esbjerg Kommune Fanø

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

SHELL STATION ADRESSE POSTNR. BY TELEFON

SHELL STATION ADRESSE POSTNR. BY TELEFON SHELL STATION ADRESSE POSTNR. BY TELEFON SHELL KØBENHAVN Ø Lyngbyvej 60 A 2100 København Ø 3920 5501 SHELL KØBENHAVN S AMAGERFÆLLEDVEJ SHELL KØBENHAVN S VERMLANDSGADE SHELL/7-ELEVEN KØBENHAVN ENGLANDSVEJ

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af dagrenovation i Assens Kommune

EU-udbud - Indsamling af dagrenovation i Assens Kommune NOVEMBER 2013 ASSENS AFFALD & GENBRUG A/S EU-udbud - Indsamling af dagrenovation i Assens Kommune VURDERINGSNOTAT 2 SIDEORDNEDE BUD ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2016-081057 SOFTWARE VERSION: 9.1.8 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg.

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38628826.aspx Ekstern udbuds ID 124585-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland.

Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland. Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/39550984.aspx Ekstern udbuds ID 350833-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:147151-2015:text:da:html Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240232-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse :33

Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse :33 Rengøring og vinduespolering til Distriktspsykiatrisk Center Glostrup/OPUS og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup, Det Ambulante Hus i Region Hovedstadens Psykiatri. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/45080010.aspx

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:55939-2015:text:da:html Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433457-2015:text:da:html Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457 Udbudsbekendtgørelse Bygge-

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182021-2015:text:da:html Danmark-Køge: Parykker 2015/S 100-182021 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Danmark-Sønderborg: Hjælpemidler til handicappede 2018/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Sønderborg: Hjælpemidler til handicappede 2018/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 9 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242-2018:text:da:html Danmark-Sønderborg: Hjælpemidler til handicappede 2018/S 001-000242 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere