Nyhedsblad for Søspejderledere i Det Danske Spejderkorps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsblad for Søspejderledere i Det Danske Spejderkorps"

Transkript

1 SØSPRØJT Nyhedsblad for Søspejderledere i Det Danske Spejderkorps Nummer 22. årgang 1 - nummer 1 Marts ew tider i den Danish Invitation Søspejderkorps til Jubilæum Hi Shipmates As an Englishman (worth 10 Dansker) I vote that in future we use English as our working language. 6 against 10 for. I win!! good weekend Ron Har du fastsat et fælles arbejdssprog på dit skib? På danske skibe skal der være fastsat et fælles arbejdssprog, som alle ombordværende kan tale og forstå tilstrækkeligt til, at skibets og besætningens sikkerhed ikke kommer fare. Det gælder også på fiskeskibe. På danske skibe arbejder søfolk og fiskere fra forskellige lande med forskelligt sprog. De skal alle i det daglige arbejde samarbejde om at løse opgaverne om bord, og det er derfor vigtigt, at man indbyrdes kan forstå hinanden. Ellers kan misforståelser i forbindelse med udførelse af arbejdet føre til ulykker. Det samme gør sig gældende i en række scenarier af stor betydning for sikkerheden, f.eks. hvis besætningen skal forlade skibet så det er vigtigt, at alle forstår hinanden. For at sikre, at alle om bord kan forstå sikkerhedsmæssige instruktioner i forbindelse med arbejdet, har Søfartsstyrelsen fastsat regler om, at der skal være et fælles arbejdssprog om bord. Reglerne gælder både for handelsskibe og fiskeskibe. Det er vigtigt at slå fast, at reglen ikke skal forstås sådan, at der ikke må tales andre sprog end arbejdssproget men at reglen alene har til hensigt at sikre klar kommunikation i arbejds- og nødsituationer, hvor der ikke må opstå misforståelser. Invitation! `Spejderskibet Klitta fylder 35 år den 1. maj Den selvejende institution `Spejderskibet Klitta blev stiftet d. 1. maj I de 35 år har personer haft fornøjelsen at sejle med gamle `Klitta eller med vores nye `Klitta som er godt 20 år gammel. Mange historier om venskaber, sejladser og oplevelser kan fortælles. Søndag d. 1. maj kl til markerer vi dagen på Århus Træskibshavn, Fiskerivej 32. Kom og gense Klitta ved sin kajplads. Vi serverer kaffe, øl, vand og røde pølser m.v. Er du medlem eller støttemedlem er arrangementet gratis ellers koster det 50 kr. Tilmelding: 1. Send en sms med dit navn til Klitta s telefon betaling når du kommer. 2. Send en mail med dit navn til 3. dk + betaling når du kommer. Reglen om et fælles arbejdssprog findes i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel V, regel 14.3, der gælder for alle skibe. Af hensyn til brugervenligheden er reglerne gengivet med petit skrift i fiskeskibsregelværket Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, kapitel X, regel 14.3, og kan findes her. Læsergave fra en anonym pirat - modtaget i flaskepost SØSPRØJT PÅ DET VERDE SOMSPÆ DE DE I DER ET -

2 Valgregler til Søarbejdsgruppen 1. Arbejdsgruppens sammensætning 1.1 Søarbejdsgruppen består af 2 formænd, en af hvert køn, og op til 5 øvrige medlemmer. 2/3 reglen skal/tilstræbes overholdes. 6 års reglen gælder, undtaget herfor er korpsets søsikkerhedsansvarlige person. 2. Sammensætning 2.1 En landsforsamling for søledere består af søledere i anerkendte søspejdergrupper, jf. korpsets love 22, Repræsentanter for Spejdercentre, selvejende institutioner med søaktiviteter, jf. korpsets love 50.6 og repræsentanter for Rederiet RAN samt de af forsamlingen valgte og udpegede personer i Søarbejdsgruppen. 3. Valg til Søarbejdsgruppen 3.1 Der afholdes valg på Søledermødet i foråret. 3.2 Kandidater til valg til Søarbejdsgruppen opstilles almindeligvis senest inden det døgn, hvori valghandlingen afholdes. 3.3 Kandidater kan opstilles af alle søledere i anerkendte søspejdergrupper, repræsentanter for divisioner, Spejdercentre og selvejende institutioner med søaktiviteter og repræsentanter for Rederiet RAN. 3.4 Valgbar er alle, som opfylder betingelserne for at være medlem af DDS. 3.5 Valget er gældende for en 2-årig periode. Det tilstræbes, at halvdelen af arbejdsgruppen er på valg hvert år. 3.6 De nævnte enheder under 3.3 har én stemme pr. enhed 4. Valg af formænd 4.1 Der vælges 2 formænd, en af hvert køn. Formænd vælges ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed foretages omvalg, ved stemmelighed efter omvalg afgøres valget ved lodtrækning. 5. Korpsets søsikkerhedsansvarlige 5.1 Sølederforsamlingen vælger en person til at varetage søsikkerheds spørgsmål, denne person er medlem af SØA og skal godkendes af Korpsledelsen. 6. Valg af øvrige medlemmer 6.1 Der vælges op til 5 øvrige medlemmer ved almindelig flertal, dog således at det samlede antal medlemmer ikke overstiger Godkendelse. 7.1 Sammensætningen af den fundne Søarbejdsgruppe godkendes efterfølgende i KOL. Regler for indstillinger til Korpsledelsen vedrørende ændringer af Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter På Søledermødet i marts kan forslag om ændringer af sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter behandles. Forslag skal dog være udsendt til alle anerkendte søgrupper senest med indkaldelsen til mødet. Ønsket om ændringer skal vedtages med 2/3 flertal af stemmerne og indstilles herefter til endelig godkendelse af Korpsledelsen. Søsprøjt nr. 1 Marts 2011

3 Så er det tid til at tage til søledermøde. Denne gang holdes det på Vedbæk Skole, Henriksholms Allé 2, 2950 Vedbæk. Medbring: Sovepose, liggeunderlag, skaffegrej og hvad du ellers mener at få brug for i løbet af weekenden. Tilmelding foregår igennem Blåt Medlem. Tilmelding skal være sket senest torsdag d. 10. marts 2011 om morgenen. Gruppen debiteres 250 kr. pr. deltager for deltagelse i mødet. Deltager du i VHF-kurset er pris for kursus og deltagelse i mødet kr. Beløbet debiteres gruppen. Eventuelle spørgsmål kan stilles til: Med søspejderhilsen SØA PROGRAM Fredag Mulighed for ankomst fra kl VHF-kursus AGM Søspejdernes sejlklub Reception for nye medlemmer af sølederforsamlingen Lørdag Morgenmad Morgensamling og indkaldelse af kandidater til SØA Mikkel Hyttel, Mikkel Hertz, Finn og Ron er på valg Der vælges mellem følgende: VHF-kursus Workshop omkring aktiviteter til forløbsmærkerne/databasen man er meget velkommen til at medbring gode sejladsaktiviteter i teori og praksis, der virker Workshop omkring Færdighedsbogen for søspejdere Anderledes mad på trangia medbring selv trangia (max. 2 personer pr. trangia) Frokost Landet Rundt Din gruppe skriver et postkort til SØA om hvilke arbejdsopgaver SØA skal arbejde med for at det gi r mening for din gruppe postkortet læses op under Landet Rundt Pause Spejdernes Lejr med kaffepause undervejs SØA s beretning og besøg hos VVS Regionalmøder Aftensmad Aftensunderholdning Søndag Morgenmad Morgensamling Opfølgning på Spejdernes Lejr Diverse info fra SØA Pause Valg til SØA Evaluering Frokost og på gensyn Søledermøde i Vedbæk d marts 2011 Marts 2011 Søsprøjt nr. 1

4 Søledermøde i Vedbæk d marts 2011 VHF/SRC-kursus i forbindelse med søledermødet i marts I forbindelse med søledermødet på Vedbæk Skole d marts 2011 tilbydes VHF/SRCkursus, som dels afholdes som fjernkursus via Internettet, og dels med lærerstøtte. Kursusformen indebærer, at alle kursister får adgang til kursussiderne på nettet inden start af det lærerstøttede kursus. Derfor hurtig tilmelding via Blåt Medlem. Der undervises med lærer fredag d. 18/3 kl og lørdag d. 19/3 fra kl Efterfølgende færdiggøres kurset på nettet med afsendelse af opgaver til lærer via kursussiden. Disse bliver gennemgået og rettet og der sendes respons til eleven. Der må påregnes noget hjemmearbejde efter det lærerstøttede kursus. Prøve kan aflægges for Søfartsstyrelsen rundt omkring i landet, her hjælper VHF Skolen med tilmeldinger. Søfartsstyrelsen opkræver et gebyr på 517 kr. for eksamen og udstedelse af certifikat. Prisen for kurset er kr. pr. deltager, prisen inkluderer alle bøger og øvrigt materiale til brug for kurset. (værdi af materiale ca. 500 kr.) Materialet omfatter: VHF/SRC lærebog, lærebogen GMDSS Tillæg, opgavehæfte, kompendium, CD med diverse prøver m.m., div. skemaer og oversigtskort samt adgang til netkurset. Hertil kommer deltagerbetaling for søledermødet. Kursusleder Finn Anker Petersen Underviser: Mogens Larsen, VHF Skolen Tilmelding via Blåt Medlem senest d. 10. marts. Efter tilmelding tilsendes adgang til VHF Skolens hjemmeside. Søsprøjt nr. 1 Marts 2011

5 Svendborgjoller til salg 1 stk Svendborg senior fra Thurøgruppe. Kontakt formand Michael Storm, for yderligere oplysninger. 1 stk Svendborg senior fra privat person. Båden ligger ved Svendborg. Kontakt Gerner for yderligere oplysninger. Mvh Michael Storm. Formand Thurøspejderne GL Niels Juel Sø Søarbejdsgruppen Formænd Heidi Larsen, Ålborg Sø Ron Brown, SMUK Øvrige medlemmer Finn Anker Petersen, Fribytterne David Cederström, Havmændene Sø Mikkel Hertz, 4. Hvidovre Mikkel Hyttel, Ålborg Sø Trine Wettendorff Hougaard, RLS Søsikkerhedsansvarlig Finn Anker Petersen, Fribytterne Søarbejdsgruppen kan kontaktes på Marts 2011 Deadline 10. april 2011 Indlæg til Søsprøjt kan sendes med snailmail til redaktionen på nedenstående adresse eller es til: eller Redaktionen c/o Anders Rostgaard Bystrup Tonysvej Charlottenlund Søsprøjt nr. 1

Læsergave fra en anonym pirat - modtaget i flaskepost http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikrevyn/article571768.ece

Læsergave fra en anonym pirat - modtaget i flaskepost http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikrevyn/article571768.ece SØSPRØJT Nyhedsblad for Søspejderledere i Det Danske Spejderkorps Nummer 22. årgang 4 - nummer 1 December 2011 2010 ew tider i den Danish Søspejderkorps Tilbageblik Hi Shipmates As an Englishman (worth

Læs mere

Nyhedsblad for Søspejderledere i Det Danske Spejderkorps. 21. årgang - nummer 3 2009

Nyhedsblad for Søspejderledere i Det Danske Spejderkorps. 21. årgang - nummer 3 2009 SØSPRØJT Nyhedsblad for Søspejderledere i Det Danske Spejderkorps 21. årgang - nummer 3 2009 Gæt en søspejder (K)ærlig søspejdergruppe søger Foto:Boff (K)ærlig 84-årig søspejdergruppe i god form og med

Læs mere

Konkurrence: SØ 15 Lejrsang. Ophalervogne søges

Konkurrence: SØ 15 Lejrsang. Ophalervogne søges Oktober 2014 Konkurrence: SØ 15 Lejrsang På Sø 15 skal vi selvfølgelig have en lækker lejrsang! Hvis du har en sangfugl i maven, så skriv til sang@soe15.dk og få tilsendt de vilde konkurrencebetingelserne!

Læs mere

Ron modtager Korpsets Hæderstegn

Ron modtager Korpsets Hæderstegn Ron modtager Korpsets Hæderstegn December 2012 På søledermødet i november fik Ron tildelt Korpsets hæderstegn. Ron har gennem mange år gjort en stor indsats for især søspejderne i både ind- og udland.

Læs mere

SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR SØAKTIVITETER

SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR SØAKTIVITETER SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR SØAKTIVITETER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Omfang side 3 2. Definitioner side 3 3. Materiel side 5 4. Søaktivitet side 9 5. Spejderen side 10 6. Fartøjsføreren side 11 7. Lederen side

Læs mere

Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2

Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2 Lovhæfte 2011-2013 Januar 2012 Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Tlf.: 32 64 00 50 Fax. 32 64 00 75 E-mail: dds@dds.dk Hjemmeside: dds.dk Redaktion: Jakob A. Nielsen Layout: Jakob

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

nr. 1 2010 Her kan der stå en god teaser Og også her er der plads Og også her er der plads Og også her er der wn lille plads

nr. 1 2010 Her kan der stå en god teaser Og også her er der plads Og også her er der plads Og også her er der wn lille plads nr. 1 2010 Tillæg til ledermagasinet Broen, udgivet af Det Danske Spejderkorps Her kan der stå en god teaser Og også her er der plads Og også her er der plads Og også her er der wn lille plads Praktiske

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 p 1 Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 Kære Søkyndige velkommen. Ansvarsfordelingen i en Søgruppe. Udskrift af korpsets love fra Mini-håndbogen. Bestyrelsens

Læs mere

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet.

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet. Transport Der betales transportrefusion for følgende former for transport: Fælles bus fra de lokalområder, hvor bussen kan fyldes helt op fra starten. Rejse refunderes om udgangspunkt kun varende til billigste

Læs mere

Nyt om Sølandslejren i 2015 Sø 15

Nyt om Sølandslejren i 2015 Sø 15 Til Søsprøjt redaktionen go 1. maj: Nyt om Sølandslejren i 2015 Sø 15 Kære Søledere Som nogen af jer måske ved, blev der på Søledermødet i Svendborg i marts, valg tre til at stå i spidsen for Sø 15. Det

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s. de grå. Antvorskov division

D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s. de grå. Antvorskov division D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s de grå Antvorskov division nr. 3 november 2008 D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s indkaldelse til Divisionsrådsmøde vi glæder os til at se jer til divisionsrådsmødet

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

Rednyt. Floknyt. Nyt fra afdelingerne Nyt fra divisionen Gruppe råds referat En lille hilsen fra Sønderborg Stander hejsning Datoer for sommertogtet

Rednyt. Floknyt. Nyt fra afdelingerne Nyt fra divisionen Gruppe råds referat En lille hilsen fra Sønderborg Stander hejsning Datoer for sommertogtet Marts 2012 Nyt fra afdelingerne Nyt fra divisionen Gruppe råds referat En lille hilsen fra Sønderborg Stander hejsning Datoer for sommertogtet Rednyt Velkommen til årets første nummer af flaskeposten.

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division D e T D A n s K e s P e j D e r K o r P s de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division 2013 DeT DAnsKe spejderkorps De Grå 2013 AnTVorsKoV DiVision Tak for denne gang Det startede, da

Læs mere

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 1 Kursushæfte 23. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til kursuslederen og instruktørerne på et af Fjeldgruppens kurser og er skrevet for at gøre det lettere

Læs mere

D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s. de grå. antvorskov division. nr. maj 007

D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s. de grå. antvorskov division. nr. maj 007 D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s de grå antvorskov division nr. maj 007 D e t D a n s k e S p e j d e r k o r p s Skandale på Forårsturneringen»de grå«bringer her det afslørende foto på forsiden

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark April 2009 Nr. 74

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark April 2009 Nr. 74 April 2009 Nr. 74 avisen VÆRD AT VIDE: Vedtægter for Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark (LPD) VÆRD AT VIDE: Indkaldelse til Landsmøde og temadage den 25. - 26. april 2009 ISSN

Læs mere

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15 MEDLEMSKAB ELEVRÅD 14 / 15 Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik og arbejder på at sikre det gode skoleliv

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

HUSK. o n l i n e. Divisionsrådsmødet. allerede nu. Grupperådsmøder. Det foregår på DDS Holmen, Arsenalvej 10. Onsdag den 18.april. kl.18.30-22.

HUSK. o n l i n e. Divisionsrådsmødet. allerede nu. Grupperådsmøder. Det foregår på DDS Holmen, Arsenalvej 10. Onsdag den 18.april. kl.18.30-22. Seglet o n l i n e Absalon Division Det Danske Spejderkorps Indhold DC nyt 2 Stormøde 3 Spejd2020 3 Sommerlejr 2007 4 Aften Møde 5 Yggdrasil fortælling 6 Folk til Oak City Rally 7 Junior Divi 8 Uddannelse

Læs mere

Kontaktpersonvejledning

Kontaktpersonvejledning 2015 Kontaktpersonvejledning KONTAKTPERSONVEJLEDNING 2015 1 Indhold Sådan samarbejder du med din lokale SFO/fritidshjem: 3 Vejledning til hele forløbet 7 Vagtplan 8 Checkliste Fremsendes i marts: Kontaktpersonvejledning

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål!

Oftest stillede spørgsmål! Oftest stillede spørgsmål! På denne side finder du nogle af de spørgsmål som jeg oftest får stillet. Skulle du have problemer med et eller andet du ikke finder et svar på her, er du velkommen til at sende

Læs mere