Fyringsanlæg Et væld af energibesparende og professionelle kombinationsmuligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fyringsanlæg Et væld af energibesparende og professionelle kombinationsmuligheder"

Transkript

1 Din sikkerhed for kvalitet med 40 års erfaring 1/ Fyringsanlæg Et væld af energibesparende og professionelle kombinationsmuligheder Dansk producent CN Maskinfabrik A/S har specialiseret sig i udvikling og produktion af kedler, stoker og halmfyringsanlæg. Samt udbygnings- og forbedringsmuligheder for eksisterende anlæg, uanset mærke og kapacitet. CN s fleksible løsninger sikrer både høj udnyttelse af brændsel, minimal askemængde og driftssikkerhed. CN fyringsanlæg til træ, halm, flis, briketter, pap og emballage m.m. Kontakt os for evt. specialønsker omkring Deres fyringsanlæg.

2 Iltstyring Alle stoker er monteret med iltsonde, der måler ilt-%, dvs. den overskydende luft, som passerer ubrugt gennem ked len. Derfor kan bræn d selsmængden styres optimalt i forhold til luften. Ved æn dret træk i skorstenen sker der således en automatisk finjustering af anlægget. Anlægget styres ved trinløs regulering af stokersnegl og blæser i forhold til kedeltemp. og røgens iltindhold. Derved op nås variabel kedelydelse fra 100% - 20%; under 20% kører anlægget på pausefyring. Omrører & Brandslukningsudstyr Alle CN løse stoker findes i 4 standard udgaver med 250, 400, 700 og 1000 liters beholder. De er alle udstyret med automatisk brandslukningsudstyr, omrører, vedlige holdelsesfri lejer, kraftig bundsnegl i 8 mm st 52, overkogstermostat, temperaturføler, lambdasonde, kedelhunt, renseværktøj samt ilt styring. Som ekstraudstyr kan der vælges omrører. CN 25 kedel monteret med cn 400 stoker Pga. modulerede (patentanmeldt) drift dvs. en glidende æn dring af luft- og brændselsmængde, er det muligt at fyre ma nuelt. Når fastbrændslet lægges i kedlen antændes dette af flammen fra stokeren. Når forbrændingen kommer igang ned drosler styringen for stokersneglen, da det håndfyrede brændsel bruger ilten. Lufttilførslen kommer fortsat fra blæseren på stokeren, og når brændet udbrænder regulerer styringen igen op for stokersneglen. Manuel fyring kræver dog en kedelydelse på min. 50%. Manuel fyring med træ eller emballage Hele forbrændingen foregår i en lukket herd som er støbt i 50 mm ildfast keramik. Temp. er ca grader i herden, hvilket giver den optimale forbrænding. Det betyder også at man kan bruge en støbejernskedel med vandfyldt bundrist, eller andre kedler at sætte stokeren på. Mulighederne er overvældende. Stokeren og lågerne kan placeres i højre eller venstre efter eget valg. NYHED NYHED NYHED NYHED Nyt omrørerprincip speciel til flis Standard STOKER med 1000 liter magasin. Egnet til alle typer brændsel Omrører til stoker

3 STOKER CN 250 / 400 / 700 / 1000 Vi takker for interessen for vort produkt Stokeren lever op til myndighedernes krav vedrørende sikkerhed på maskiner, eftersom maskinen er CE mærket i henhold til maskindirektivet 89/392 EØF. Det er vigtigt, at man køber en maskine der er mærket. Maskinen er derfor konstrueret efter nogle strenge euro pæiske sikkerhedsstandarder som er listet i Stokerens overensstemmelseserklæring. Til grundlag for maskinen er der et omfattende teknisk dos sier på maskinen som opbevares af fabrikanten. Såfremt låget åbnes ned til tanken eller stokeren køres fra kedlen, vil maskinen afbrydes (der er ingen efterløb på de roterende dele). Endvidere følger der en brugsanvisning med til maskinen ved levering. Stokeren kan monteres på eksisterende kedel. Der skal endvidere være installeret 380 volt samt nul og jord (CE-stik) max. 2 meter fra stokeren. Brændehovedet er monteret udenfor kedlen, derved bibeholdes mulighed for håndfyring med brænder. Indføringssneglen er fremstillet af 30 mm aksel med påsvejste sneglevindinger Ø110 mm i 8 mm st. 52. Brændselsbeholderen på Type 250, 400, 700 og 1000 er på henholdsvis 250, 400, 700 og 1000 liter. Beholderen er monteret med omrører, der sikrer en ensartet materiale tilførsel til sneglen. Stokeren er forsynet med: Kraftig hulakselgear monteret direkte på sneglakslen. Kraftig blæsermotor med sikkerhedsgitter. Godkendt afbryder der standser snegl og omrører under påfyldning. Skinner til frakørsel af stoker fra kedel. Godkendt afbryder der standser snegl og omrører når stoker køres fra kedel. Vandslukningsudstyr som standard. Brændehoved støbt i 50 mm ildfast beton. Termostat der afbryder stokerens sneglfremføring ved for lav temperatur/ilt. Stokeren kan leveres med henholdsvis 24kW, 45kW, 80kW eller 110kW brændhoved. Kedel Brændsels- Ydelse Virknings- Betegnelse: magasinets kw.: grad størrelse: (liter) CN 15 Unit % CN250 løs stoker % CN400 løs stoker % CN700 løs stoker % CN1000 løs stoker % CN 25 + CN % CN 25 + CN % CN 25 + CN % CN 25 + CN % CN 40 + CN % CN 40 + CN % CN 40 + CN % CN 40 + CN % CN 80 + CN % CN 80 + CN % CN 80 + CN % CN CN % CN CN % Teknisk information: Mål mm CN250 CN400 CN700 CN1000 Anden information A Snegl: 9 omdr. pr.min B Motor: 900 omdr. pr.min C Blæser: 2350 omdr.pr.min D Stokeren yder fra 24 kw/h E i træpiller. Vægt kg: (6% vandindhold) Tank 250 liter 400 liter 700 liter 1000 liter Effektforbrug 110 W 3

4 CN 15 Unit Hele forbrændingen foregår i en lukket herd som er støbt i 50 mm ildfast keramik. Temperaturen er ca grader i herden, hvilket giver den optimale forbrænding. CN 15 UNIT har svanemærkning Rengøring er meget nemt pga. de to frontmonterede låger hvor asken nemt kan udtages og rensebørsten kan bruges fra. Alle stålflader som er i berøring med røgen er lavet i korrosionstrængt stål. Lågerne kan placeres i højre eller venstre side, efter eget valg. Alle kedler leveres med shuntventil og brandslukningsudstyr. Akkumuleringstank er unødvendig, idet kedelydelsen reguleres fra 100% - under 3 kw, derved er der heller ingen problemer med sommerfyring. Iltstyring Alle units er monteret med en iltsonde der måler ilt-%, dvs. den overskydende luft som passerer ubrugt gennem kedlen. Derfor kan brændselsmængden styres optimalt i forhold til luften. Ved ændret træk i skorstenen sker der således en automatisk finjustering af anlægget. Anlægget styres ved trinløs regulering af stokersnegl og blæser i forhold til kedeltemperaturen og røgens iltindhold. Derved opnås en variabel kedelydelse fra 100% - 20%; under 20% kører anlægget på pause-fyring. NYHED - nu med 1000 liters magasin til flis Teknisk information: Ydelse kw 3-15 Varmeflade m 2 1,7 Volumen brandkammer m 2 0,05 Prøvetryk bar 3 Vandindhold liter 60 Fyrboks diameter mm 375 Fyrboks dybde mm 430 (Målskitse se side 6) Type: Mål: Højde Længde E F Bredde Volumen brændselsmagasin: CN 15 UNIT mm * ltr. CN 15 UNIT mm * ltr. CN 15 UNIT mm * ltr. CN 15 UNIT mm * ltr. * Røgafgang ovenud. 4

5 Miljømærket Svanen Svanemærket Svanemærket er et officielt miljømærke i Danmark, Sve - rige, Norge, Finland og Island. Regeringerne har i hvert land udpeget et kontor til at va r- e tage det daglige arbejde. I Danmark hedder kontoret Miljømærkning Danmark. Et produkt kan opnå Svanemærket, hvis det opfylder nog le krav som betyder, at det er blandt de mindst miljøbelastende på markedet. Miljømærkning Danmark kontrollerer, at kravene er op fyldt for det enkelte produkt. Kravene ses igennem hvert 3. år for at afgøre, om de kan strammes. Hvilke produkter, der er Svanemærkede, kan ses på Mil jømærkning Danmarks hjemmeside eller på en liste, du kan få tilsendt. Svanemærkede kedler til træpiller Opvarmning med biobrændler som træpiller er bedre end olie og el ud fra et miljøsynspunkt, men røgen kan alligevel give dårlig luft i nærmiljøet. Derfor har Svanen krav om at kedlen skal: have en god virkningsgrad have meget lave udslip af partikler og af flygtige orga niske forbindelser. De kan være kræftfremkalende og være irriterende for luftvejene. Kedlen skal have god virkningsgrad og lave udslip både ved fuld last (vinterdrift) og lav last (sommerdrift). Særligt ved last, hvor der kun fyres med lidt brændsel ind ad gangen, kan det være vanskeligt for mange kedler at klare lave udslip og god virkningsgrad. Det sikrer Svanen ved at kræve måling ved både 20, 40, 60 og 100% last. Det er, som altid, vigtigt at kunden ikke køber en kedel, som er for stor. Fuld last giver altid den bedste og reneste drift, også for en svanemærket kedel. Desuden skal kedlen være fremstillet af materialer, som har mindre miljøbelastning, dvs. maling og anden behandling af overfladen skal være uden tungmetaller og med begrænset mænge organiske opløsningsmidler plast skal være uden tungmetaller, uden bestemte flammehæmmere og uden ftalater. De to sidste accepteres ikke, fordi de er homonforstyrrende. Yderligere information kan rekvireres: Miljømærkning Danmark, Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund, Telefon:

6 CN BIOUDMADER (biofeeder) CN Maskinfabrik s Biomader er et færdigt system til auto matisk påfyldning af stokerkedler med biobrændsel (træflis, spåner, piller m.m.) fra silo til stokerkedel. Udmader anlægget giver mulighed for anvendelse af flere forskellige brændsler i forbindelse med automatisk påfyldning af anlægget. Funktion: Der påfyldes X antal m3 biobrændsel i siloen og hver gang stokeren mangler brændsel starter udmaderen automatisk. To bladfjedre drejer rundt i bunden af siloen og skubber biobrændslet hen til sneglen, hvorefter sneglen transporterer bio brændslet op til en cellesluse som fører det ned i stokeren. Når siloen er fuld, vil bladfjedrene bøje sig rundt om rotationspladen og efterhånden som der bliver mindre biobrændsel i siloen, retter bladfjedrene sig op og tager derved en passende mængde biobrændsel med hele tiden. Dette er samtidig med til at forhindre brodannelse af flis i siloen. CN producerer kedler fra 15 kw op til 200 kw. Magasin til bioudmader Kan udformes efter behov. Dog max 3,5 x 3,5 m. Bioudmader: Komplet stoker med styring, brandslukningsudstyr og iltstyring, overkogsthermostat temp.føler samt lambdasonde. Cellesluse med gearmotor 3 mtr. snegl m. bladfjedre ø3, inkl. gear og ben Som ekstra udstyr kan sneglen forlænges med op til 5 meter. Fjedrene leveres standard ø 3.5 meter men kan forlænges optil ø 4,5 meter A: 310 B: C: 1000 mm (bredde) D:

7 Nyhed til flis Mega: Mega er en nyhed fra CN-maskinfabrik, som gør fyring med flis til en leg. Ingen problemer med brodannelse eller andre irriterende momenter. Mega er en stoker med et magasin, som kan rumme de store mængder. Mega fås i 3 forskellige modeller 1,25 m 3, 2,5 m 3 og 3,5 m 3, alle kan de tilpasses kundes behov. Mega s magasin er 1,5 x 1,5m meter, så den kan fyldes med minilæsser eller frontlæsser. Styring, virkningsgrad og forbrænding er den samme høje standard, som på CN s andre stokere. Mega kan også køre med træpiller, eller andre alternative brændsler. Mål: 1. 1,2 m 2 : Højde = 1100 mm (2700 mm) Bredde = 1600 mm Længde = 2700 mm 2. 2,5 m 2 : Højde = 1600 mm (3100mm) Bredde = 1600 mm Længde = 2700 mm 3. 3,5 m 2 : Højde = 2100 mm (3700mm) Bredde = 1600 mm Længde = 2700mm Ydelse: fra kw 7

8 Sodblæsning og virkningsgrad På billedet ser man, hvordan røgrørene er hvide og fine, det er en indikator for at forbrændingen er optimal. Med nutidens priser på brændsel, drejer det sig om at få hver en joule, ud af biobrændslet. Sodblæsning er et godt alternativ, til den traditionelle ma nuelle rensning af røgrørerne. Med trykluft fjernes de partikler som sætter sig på indersiden af rørene. Denne rensning bevirker, at der hele tiden er det optimale træk i anlægget, som igen sikrer den optimale virkningsgrad. Med nutidens brændselspriser er det en meget vigtig faktor, for at kunne holde en god fyrings økonomi. Virkningsgrad falder med 8 % ved 1 mm støv i røgrørene automatisk askeudtag Kedlerne fra kw kan udstyres med automatisk askeudtag. Det lettere arbejdet med håndtering af asken ganske betragteligt. askespand Afhængig af hvordan kunden ønsker at asketransporten skal ske levere CN også en praktisk askespand der kan indeholde 210 liter aske. 8

9 Kedel type 25 / 40 / 80 / 120 / 200 Kedelserien er en 3-træks-kedel, som er opbygget efter de bed ste konstruktions principper, indenfor kedler til fastbrændsels og Stokerfyring. Alle kedler er afprøvet og godkendt hos Teknologiskinstitut, med virkningsgrader på 91 og 92%. Dette sikrer den bedste udnyttelse, af de indfyrede materialer. Forbrændingskammeret er cirkulært, hvilket giver den bedste varmeoptagelse og samler asken på et forholdsvis lille område. Kedlerne er produceret i Danmark på egen fabrik, hvilket sikrer en ensformig og robust kvalitet. 40 års erfaring fornægter sig ikke!! De dele i kedlen som kommer i kontakt med røgen er fremstillet i korrosionstrægt stål (Corten). Slutteligt er kedlerne isoleringsstandard meget høj, som igen betyder minimalt varmetab. Kedlerne tilpasses individuelt til hver kunde, der kan eksempelvis vælges, hvilken siden lågerne hængsles, røg afgang eller hvor Stokerenheden placeres. Endeligt kan der tilvælges en kølespiral, som bruges når der er tale om trykekspansions anlæg. Alle CN s anlæg kan håndfyres med fastbrændsel, som supple ment til Stoker fyringen. Når man skal vælge kedel er det vigtigt, ikke at installere en for stor kedel, da det betyder mere pausefyring, som igen be tyder fører ringere virkningsgrad. Vælg hellere en kedel lige i un derkanten, og bare rolig i kommer ikke til at fryse!! Som tommelfinger regel siger vi: At et normalt isoleret hus kræ ver ca. 1 kw. pr. 20 m 2. 9

10 CN kedelserie Kedelserien fra CN er 3 træks-kedler som er opbygget efter de nyeste principper vedrørende konstruktion af kedler for fast brændsel og Stoker fyring. Alle dele er dimensioneret med henblik på at udnytte det indfyrede materiale bedst muligt. Forbrændingskammeret er cirkulært, hvilket giver den bedste varmeoptagelse og samler as ken så meget som muligt. Kedlerne er solidt udførte og velisoleret, og alle dele der kommer i kontakt med røgen er udført af korrosionsbestandigt stål. Kedlerne kan leveres med indfyringsstuds for automatisk indfyring og låge på højre eller venstre side. Ekstratilbehør: Luftklap Studs for stoker/automat Røgrør ovenud Rist til 25/15 kedel Rist til 40 kedel Rist til 80/120 kedel Kølespiral 25/15 Kølespiral 40/80 Kølespiral 120 Trækstabilisator Stor herd for CN 120 og CN 200 Sodblæsning Cirkulationspumpe Trappeherd 24/45 Trappeherd 80 Trappeherd 120 Automatisk askeudtag Askebeholder, 210 ltr. Auto Tænding Type: Mål: CN 15 Unit CN 25 CN 40 CN 80 CN 120 CN 200 A mm B mm C mm D mm E Retur/Fremløb 1" 1¼" 1½" 2" 2" 2½" F Røgafgang mm 133* 155* G mm H mm I Bredde mm Ydelse træ kw Med automatisk fyring kw Varmeflade m2 1,7 2,8 4,0 7,5 9,6 18,86 Volumen brandkammer m3 0,05 0,13 0,36 0,75 1,07 1,7 Prøvetryk bar Vandindhold liter Fyrboks diameter mm Fyrboks dybde mm Vægt kg *Røgafgang ovenud som standard 10

11 AKKUMULERINGSTANKE med konsol eller ben i 4 mm plade Teknisk information: Liter A mål B mål RING FOR PRIS Fås også isoleret - ring for pris Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø1600 Priserne er ekskl. moms. STÅLSKORSTENE Skorstenen er fremstillet af 4 mm corten stålplade med indstøbt isokærn. Be handlet med skorstenslak. Skorstenen er styrkeberegnet og op fylder bygningsreglementets be stem mel ser. Ligeledes kan der medfølge en fundamentsberegning, hvis det kræ ves af teknisk forvaltning. Ankeboltsættet til nedstøbning er svejset op i 2 rammer efter skabelon, som passer til skorstenens fundament. Vejledende priser på stålskorstene Skorstene med isokærn, ekspansionsklap (ren seluge), røgstuds, ankerbolte, stigetrin Og sikkerhedsbøjle. Priser pr. løbende meter: 350 mm indv. 520 mm udv. RING 300 mm indv. 485 mm udv. RING 250 mm indv. 405 mm udv. RING 225 mm indv. 380 mm udv. RING 200 mm indv. 360 mm udv. RING 170 mm indv. 340 mm udv. RING 150 mm indv. 320 mm udv. RING + højdetillæg fra 12 meter og opefter på ca. 10% for tykkere ståldimension + højdereduktions tillæg fra 6 meter og nedefter ca. 10% tillæg. Overkant skorstensfundament = Overkant gulv hvis andet ikke er aftalt Priserne er ekskl. moms. Metalbestos Multi50 en rustfri stålskorsten med multi-funktion Metalbestos Multi50 er et højteknologisk skorstenssystem med multi-funktion. Skorstenen kan derfor anvendes i forbindelse med traditionelle kedler og brændeovne, lavtemperatur ked ler og kondenserende kedler. Multi50 er opbygget som en 3-lags konstruktion med 50mm CMS isolering, og er lasersvejset både indvendig og udvendig og udført helt i 0,60mm rustfrit stål. Holdbarhed - vejrbestandighed - effektivt træk Skorstensdelene samles enkelt med nippel/muffe samling og låsebånd. Det ydre, robuste rør beskytter skorstenen mod udvendig beskadigelse og korrosion. Det glatte inderrør giver en hurtig, jævn røghastighed og opvarmes hurtigt til optimalt træk. Det ydre rør bærer hele konstruktionens egenvægt, således at det indre rør kan arbejde frit uden spændinger. Nem og billig taggennemføring! 11

12 GARANTI CN Maskinfabrik A/S har specialiseret sig i udvikling og produktion af kedler, stoker og halmfyringsanlæg. Samt udbygnings- og forbedringsmuligheder for eksistrerende anlæg, uanset mærke og kapacitet. CN's fleksible løsninger sikrer både høj udnyttelse af brændsel, minimal askemængde og driftssikkerhed. CN fyringsanlæg til træ, halm, flis, briketter, pap og emballage m.m. Kontakt os for evt. specialønsker omkring Deres fyringsanlæg. Selv om det koster mere at få installeret en stokerkedel end et oliefyr, er der flere økonomiske fordele ved at fyre med biobrændsel: Driftsudgifterne er meget mindre end ved andre fyringsformer Med et biobrændselsfyr dækkes hele boligens varmebehov Man sparer op til 90% på varmeregningen i forhold til, hvad det ville koste at fyre med olie. Besparelsen afhænger af brændselstype og indkøbspris. CN-Maskinfabrik er en moderne maskinfabrik der lægger en ære i at fremstille et godt og solidt produkt og anvender dertil gamle håndværksmæssige traditioner. CN-Maskinfabrik anvender kun danske underleverandører Så går du og overvejer at installere biobrændselsanlæg hjælper vi gerne med rådgivning om dimensionering og opstilling. Skovløkkevej 4 - Tiset Gram - Tlf.: Fax: Vandingsmaskiner tvangsblandere automatiske halmfyr hydrauliske fejemaskiner transportbånd Ret til ændringer forbeholdes. Landsdækkende forhandlernet. Kontakt din lokale VVS-installatør. Forhandler: RØDDING BOGTRYKKERI ApS /

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Kilde: www.kfhalmfyr.dk FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Et halmfyr koster fra 100.000 kr. og opefter afhængigt af effektstørrelse, fabrikat, model, udstyr mv. Mindre anlæg kan placeres i en eksisterende

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel BIOBRÆNDSEL Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg

Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg \\dmwclus\dmw_docs\1186949\988033_den gode energirådgivning M5 Biobrændsler.doc 29-08-2007 Hvorfor, hvor og hvornår er biobrændsel relevant?...2 Anlægstyper...3 Økonomi...5

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Monteringsanvisning på Schiedel Rondo

Monteringsanvisning på Schiedel Rondo Monteringsanvisning på Schiedel Rondo Schiedel Rondo CE-mærket Certifikat Producent 0989-CPD-0579 Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup Tekniske specifikationer for Schiedel Rondo: Strømningsmodstand:

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderligere informationer og rådgivning:

hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderligere informationer og rådgivning: hdg-bavaria.com HDG Bavaria GmbH Varmesystemer for biobrændsel Siemensstraße 22 D-84323 Massing Tlf. +49(0)8724/897-0 Fax +49(0)8724/897-888-100 info@hdg-bavaria.com www.hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel Biobrændsel Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.baxi.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

Træpillefyr Woody 4.99

Træpillefyr Woody 4.99 Træpillefyr Woody 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Justering efter vægt Side 5-8 Betjenings vejledning. Side 9: Justering af forbrænding.

Læs mere

Fra ildsted til skorsten med Isokern produkter

Fra ildsted til skorsten med Isokern produkter Fra ildsted til skorsten med Isokern produkter Indhold Side 3/5 Åben pejs Side 6/7 Placering Side 8/9 Opbygning Side 10/11 Pejse i mange størrelser Side 12/17 Der er mange måder at få varmen på Side 18/21

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 102 2009. FarmTest. Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr

Maskiner og planteavl nr. 102 2009. FarmTest. Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr Maskiner og planteavl nr. 102 2009 FarmTest Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr Titel: Stokerfyring med pilleflis i små pillefyr Forfatter: Konsulent Jørgen Pedersen, AgroTech Review: Landskonsulent

Læs mere

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Sådan får du mest brændeovn for pengene Side 2 Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Side 8 Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Side 10 Hvor stor skal brændeovnen være? Side 12 Derfor får

Læs mere

4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien

4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien Opstillings- og betjeningsvejledning 4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien DS godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke

Læs mere

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel Installation og brandsikring Sådan fyrer du med biobrændsel Udarbejdet af FOFA(Foreningen af Producenter af Fastbrændsels Anlæg) i samarbejde med Skorstensfejerlauget, Teknologisk Institut, Forsikring

Læs mere

Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Brændeovne Gas Biobrændsel Olie. Højisoleret 50 mm Helt i rustfrit stål 6 til 500 kw

Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Brændeovne Gas Biobrændsel Olie. Højisoleret 50 mm Helt i rustfrit stål 6 til 500 kw 3 4 5 6 7 8 10 80 mm 100 mm 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler rændeovne Gas iobrændsel Olie Sept. 06 Sf (28)iy Højisoleret 50 mm Helt i rustfrit

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Produktoversigt Installationsvejledning. Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Brændeovne Gas Træ Olie

Produktoversigt Installationsvejledning. Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Brændeovne Gas Træ Olie November 2010 3 4 5 6 7 8 10 80 mm 100 mm 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm Produktoversigt Installationsvejledning 50mm S M leret atur Højiso fladetemper SKKT n e d u r e e Lav ov t til montag d n Godke

Læs mere

I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L

I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L KLIMOSZ LING DUO VARME KEDLER Kære brugere Tak for at De har købt en KL COMBI automatic fast brændsel kedel, designed i henhold til de bedst normer

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere