Fyringsanlæg Et væld af energibesparende og professionelle kombinationsmuligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fyringsanlæg Et væld af energibesparende og professionelle kombinationsmuligheder"

Transkript

1 Din sikkerhed for kvalitet med 40 års erfaring 1/ Fyringsanlæg Et væld af energibesparende og professionelle kombinationsmuligheder Dansk producent CN Maskinfabrik A/S har specialiseret sig i udvikling og produktion af kedler, stoker og halmfyringsanlæg. Samt udbygnings- og forbedringsmuligheder for eksisterende anlæg, uanset mærke og kapacitet. CN s fleksible løsninger sikrer både høj udnyttelse af brændsel, minimal askemængde og driftssikkerhed. CN fyringsanlæg til træ, halm, flis, briketter, pap og emballage m.m. Kontakt os for evt. specialønsker omkring Deres fyringsanlæg.

2 Iltstyring Alle stoker er monteret med iltsonde, der måler ilt-%, dvs. den overskydende luft, som passerer ubrugt gennem ked len. Derfor kan bræn d selsmængden styres optimalt i forhold til luften. Ved æn dret træk i skorstenen sker der således en automatisk finjustering af anlægget. Anlægget styres ved trinløs regulering af stokersnegl og blæser i forhold til kedeltemp. og røgens iltindhold. Derved op nås variabel kedelydelse fra 100% - 20%; under 20% kører anlægget på pausefyring. Omrører & Brandslukningsudstyr Alle CN løse stoker findes i 4 standard udgaver med 250, 400, 700 og 1000 liters beholder. De er alle udstyret med automatisk brandslukningsudstyr, omrører, vedlige holdelsesfri lejer, kraftig bundsnegl i 8 mm st 52, overkogstermostat, temperaturføler, lambdasonde, kedelhunt, renseværktøj samt ilt styring. Som ekstraudstyr kan der vælges omrører. CN 25 kedel monteret med cn 400 stoker Pga. modulerede (patentanmeldt) drift dvs. en glidende æn dring af luft- og brændselsmængde, er det muligt at fyre ma nuelt. Når fastbrændslet lægges i kedlen antændes dette af flammen fra stokeren. Når forbrændingen kommer igang ned drosler styringen for stokersneglen, da det håndfyrede brændsel bruger ilten. Lufttilførslen kommer fortsat fra blæseren på stokeren, og når brændet udbrænder regulerer styringen igen op for stokersneglen. Manuel fyring kræver dog en kedelydelse på min. 50%. Manuel fyring med træ eller emballage Hele forbrændingen foregår i en lukket herd som er støbt i 50 mm ildfast keramik. Temp. er ca grader i herden, hvilket giver den optimale forbrænding. Det betyder også at man kan bruge en støbejernskedel med vandfyldt bundrist, eller andre kedler at sætte stokeren på. Mulighederne er overvældende. Stokeren og lågerne kan placeres i højre eller venstre efter eget valg. NYHED NYHED NYHED NYHED Nyt omrørerprincip speciel til flis Standard STOKER med 1000 liter magasin. Egnet til alle typer brændsel Omrører til stoker

3 STOKER CN 250 / 400 / 700 / 1000 Vi takker for interessen for vort produkt Stokeren lever op til myndighedernes krav vedrørende sikkerhed på maskiner, eftersom maskinen er CE mærket i henhold til maskindirektivet 89/392 EØF. Det er vigtigt, at man køber en maskine der er mærket. Maskinen er derfor konstrueret efter nogle strenge euro pæiske sikkerhedsstandarder som er listet i Stokerens overensstemmelseserklæring. Til grundlag for maskinen er der et omfattende teknisk dos sier på maskinen som opbevares af fabrikanten. Såfremt låget åbnes ned til tanken eller stokeren køres fra kedlen, vil maskinen afbrydes (der er ingen efterløb på de roterende dele). Endvidere følger der en brugsanvisning med til maskinen ved levering. Stokeren kan monteres på eksisterende kedel. Der skal endvidere være installeret 380 volt samt nul og jord (CE-stik) max. 2 meter fra stokeren. Brændehovedet er monteret udenfor kedlen, derved bibeholdes mulighed for håndfyring med brænder. Indføringssneglen er fremstillet af 30 mm aksel med påsvejste sneglevindinger Ø110 mm i 8 mm st. 52. Brændselsbeholderen på Type 250, 400, 700 og 1000 er på henholdsvis 250, 400, 700 og 1000 liter. Beholderen er monteret med omrører, der sikrer en ensartet materiale tilførsel til sneglen. Stokeren er forsynet med: Kraftig hulakselgear monteret direkte på sneglakslen. Kraftig blæsermotor med sikkerhedsgitter. Godkendt afbryder der standser snegl og omrører under påfyldning. Skinner til frakørsel af stoker fra kedel. Godkendt afbryder der standser snegl og omrører når stoker køres fra kedel. Vandslukningsudstyr som standard. Brændehoved støbt i 50 mm ildfast beton. Termostat der afbryder stokerens sneglfremføring ved for lav temperatur/ilt. Stokeren kan leveres med henholdsvis 24kW, 45kW, 80kW eller 110kW brændhoved. Kedel Brændsels- Ydelse Virknings- Betegnelse: magasinets kw.: grad størrelse: (liter) CN 15 Unit % CN250 løs stoker % CN400 løs stoker % CN700 løs stoker % CN1000 løs stoker % CN 25 + CN % CN 25 + CN % CN 25 + CN % CN 25 + CN % CN 40 + CN % CN 40 + CN % CN 40 + CN % CN 40 + CN % CN 80 + CN % CN 80 + CN % CN 80 + CN % CN CN % CN CN % Teknisk information: Mål mm CN250 CN400 CN700 CN1000 Anden information A Snegl: 9 omdr. pr.min B Motor: 900 omdr. pr.min C Blæser: 2350 omdr.pr.min D Stokeren yder fra 24 kw/h E i træpiller. Vægt kg: (6% vandindhold) Tank 250 liter 400 liter 700 liter 1000 liter Effektforbrug 110 W 3

4 CN 15 Unit Hele forbrændingen foregår i en lukket herd som er støbt i 50 mm ildfast keramik. Temperaturen er ca grader i herden, hvilket giver den optimale forbrænding. CN 15 UNIT har svanemærkning Rengøring er meget nemt pga. de to frontmonterede låger hvor asken nemt kan udtages og rensebørsten kan bruges fra. Alle stålflader som er i berøring med røgen er lavet i korrosionstrængt stål. Lågerne kan placeres i højre eller venstre side, efter eget valg. Alle kedler leveres med shuntventil og brandslukningsudstyr. Akkumuleringstank er unødvendig, idet kedelydelsen reguleres fra 100% - under 3 kw, derved er der heller ingen problemer med sommerfyring. Iltstyring Alle units er monteret med en iltsonde der måler ilt-%, dvs. den overskydende luft som passerer ubrugt gennem kedlen. Derfor kan brændselsmængden styres optimalt i forhold til luften. Ved ændret træk i skorstenen sker der således en automatisk finjustering af anlægget. Anlægget styres ved trinløs regulering af stokersnegl og blæser i forhold til kedeltemperaturen og røgens iltindhold. Derved opnås en variabel kedelydelse fra 100% - 20%; under 20% kører anlægget på pause-fyring. NYHED - nu med 1000 liters magasin til flis Teknisk information: Ydelse kw 3-15 Varmeflade m 2 1,7 Volumen brandkammer m 2 0,05 Prøvetryk bar 3 Vandindhold liter 60 Fyrboks diameter mm 375 Fyrboks dybde mm 430 (Målskitse se side 6) Type: Mål: Højde Længde E F Bredde Volumen brændselsmagasin: CN 15 UNIT mm * ltr. CN 15 UNIT mm * ltr. CN 15 UNIT mm * ltr. CN 15 UNIT mm * ltr. * Røgafgang ovenud. 4

5 Miljømærket Svanen Svanemærket Svanemærket er et officielt miljømærke i Danmark, Sve - rige, Norge, Finland og Island. Regeringerne har i hvert land udpeget et kontor til at va r- e tage det daglige arbejde. I Danmark hedder kontoret Miljømærkning Danmark. Et produkt kan opnå Svanemærket, hvis det opfylder nog le krav som betyder, at det er blandt de mindst miljøbelastende på markedet. Miljømærkning Danmark kontrollerer, at kravene er op fyldt for det enkelte produkt. Kravene ses igennem hvert 3. år for at afgøre, om de kan strammes. Hvilke produkter, der er Svanemærkede, kan ses på Mil jømærkning Danmarks hjemmeside eller på en liste, du kan få tilsendt. Svanemærkede kedler til træpiller Opvarmning med biobrændler som træpiller er bedre end olie og el ud fra et miljøsynspunkt, men røgen kan alligevel give dårlig luft i nærmiljøet. Derfor har Svanen krav om at kedlen skal: have en god virkningsgrad have meget lave udslip af partikler og af flygtige orga niske forbindelser. De kan være kræftfremkalende og være irriterende for luftvejene. Kedlen skal have god virkningsgrad og lave udslip både ved fuld last (vinterdrift) og lav last (sommerdrift). Særligt ved last, hvor der kun fyres med lidt brændsel ind ad gangen, kan det være vanskeligt for mange kedler at klare lave udslip og god virkningsgrad. Det sikrer Svanen ved at kræve måling ved både 20, 40, 60 og 100% last. Det er, som altid, vigtigt at kunden ikke køber en kedel, som er for stor. Fuld last giver altid den bedste og reneste drift, også for en svanemærket kedel. Desuden skal kedlen være fremstillet af materialer, som har mindre miljøbelastning, dvs. maling og anden behandling af overfladen skal være uden tungmetaller og med begrænset mænge organiske opløsningsmidler plast skal være uden tungmetaller, uden bestemte flammehæmmere og uden ftalater. De to sidste accepteres ikke, fordi de er homonforstyrrende. Yderligere information kan rekvireres: Miljømærkning Danmark, Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund, Telefon:

6 CN BIOUDMADER (biofeeder) CN Maskinfabrik s Biomader er et færdigt system til auto matisk påfyldning af stokerkedler med biobrændsel (træflis, spåner, piller m.m.) fra silo til stokerkedel. Udmader anlægget giver mulighed for anvendelse af flere forskellige brændsler i forbindelse med automatisk påfyldning af anlægget. Funktion: Der påfyldes X antal m3 biobrændsel i siloen og hver gang stokeren mangler brændsel starter udmaderen automatisk. To bladfjedre drejer rundt i bunden af siloen og skubber biobrændslet hen til sneglen, hvorefter sneglen transporterer bio brændslet op til en cellesluse som fører det ned i stokeren. Når siloen er fuld, vil bladfjedrene bøje sig rundt om rotationspladen og efterhånden som der bliver mindre biobrændsel i siloen, retter bladfjedrene sig op og tager derved en passende mængde biobrændsel med hele tiden. Dette er samtidig med til at forhindre brodannelse af flis i siloen. CN producerer kedler fra 15 kw op til 200 kw. Magasin til bioudmader Kan udformes efter behov. Dog max 3,5 x 3,5 m. Bioudmader: Komplet stoker med styring, brandslukningsudstyr og iltstyring, overkogsthermostat temp.føler samt lambdasonde. Cellesluse med gearmotor 3 mtr. snegl m. bladfjedre ø3, inkl. gear og ben Som ekstra udstyr kan sneglen forlænges med op til 5 meter. Fjedrene leveres standard ø 3.5 meter men kan forlænges optil ø 4,5 meter A: 310 B: C: 1000 mm (bredde) D:

7 Nyhed til flis Mega: Mega er en nyhed fra CN-maskinfabrik, som gør fyring med flis til en leg. Ingen problemer med brodannelse eller andre irriterende momenter. Mega er en stoker med et magasin, som kan rumme de store mængder. Mega fås i 3 forskellige modeller 1,25 m 3, 2,5 m 3 og 3,5 m 3, alle kan de tilpasses kundes behov. Mega s magasin er 1,5 x 1,5m meter, så den kan fyldes med minilæsser eller frontlæsser. Styring, virkningsgrad og forbrænding er den samme høje standard, som på CN s andre stokere. Mega kan også køre med træpiller, eller andre alternative brændsler. Mål: 1. 1,2 m 2 : Højde = 1100 mm (2700 mm) Bredde = 1600 mm Længde = 2700 mm 2. 2,5 m 2 : Højde = 1600 mm (3100mm) Bredde = 1600 mm Længde = 2700 mm 3. 3,5 m 2 : Højde = 2100 mm (3700mm) Bredde = 1600 mm Længde = 2700mm Ydelse: fra kw 7

8 Sodblæsning og virkningsgrad På billedet ser man, hvordan røgrørene er hvide og fine, det er en indikator for at forbrændingen er optimal. Med nutidens priser på brændsel, drejer det sig om at få hver en joule, ud af biobrændslet. Sodblæsning er et godt alternativ, til den traditionelle ma nuelle rensning af røgrørerne. Med trykluft fjernes de partikler som sætter sig på indersiden af rørene. Denne rensning bevirker, at der hele tiden er det optimale træk i anlægget, som igen sikrer den optimale virkningsgrad. Med nutidens brændselspriser er det en meget vigtig faktor, for at kunne holde en god fyrings økonomi. Virkningsgrad falder med 8 % ved 1 mm støv i røgrørene automatisk askeudtag Kedlerne fra kw kan udstyres med automatisk askeudtag. Det lettere arbejdet med håndtering af asken ganske betragteligt. askespand Afhængig af hvordan kunden ønsker at asketransporten skal ske levere CN også en praktisk askespand der kan indeholde 210 liter aske. 8

9 Kedel type 25 / 40 / 80 / 120 / 200 Kedelserien er en 3-træks-kedel, som er opbygget efter de bed ste konstruktions principper, indenfor kedler til fastbrændsels og Stokerfyring. Alle kedler er afprøvet og godkendt hos Teknologiskinstitut, med virkningsgrader på 91 og 92%. Dette sikrer den bedste udnyttelse, af de indfyrede materialer. Forbrændingskammeret er cirkulært, hvilket giver den bedste varmeoptagelse og samler asken på et forholdsvis lille område. Kedlerne er produceret i Danmark på egen fabrik, hvilket sikrer en ensformig og robust kvalitet. 40 års erfaring fornægter sig ikke!! De dele i kedlen som kommer i kontakt med røgen er fremstillet i korrosionstrægt stål (Corten). Slutteligt er kedlerne isoleringsstandard meget høj, som igen betyder minimalt varmetab. Kedlerne tilpasses individuelt til hver kunde, der kan eksempelvis vælges, hvilken siden lågerne hængsles, røg afgang eller hvor Stokerenheden placeres. Endeligt kan der tilvælges en kølespiral, som bruges når der er tale om trykekspansions anlæg. Alle CN s anlæg kan håndfyres med fastbrændsel, som supple ment til Stoker fyringen. Når man skal vælge kedel er det vigtigt, ikke at installere en for stor kedel, da det betyder mere pausefyring, som igen be tyder fører ringere virkningsgrad. Vælg hellere en kedel lige i un derkanten, og bare rolig i kommer ikke til at fryse!! Som tommelfinger regel siger vi: At et normalt isoleret hus kræ ver ca. 1 kw. pr. 20 m 2. 9

10 CN kedelserie Kedelserien fra CN er 3 træks-kedler som er opbygget efter de nyeste principper vedrørende konstruktion af kedler for fast brændsel og Stoker fyring. Alle dele er dimensioneret med henblik på at udnytte det indfyrede materiale bedst muligt. Forbrændingskammeret er cirkulært, hvilket giver den bedste varmeoptagelse og samler as ken så meget som muligt. Kedlerne er solidt udførte og velisoleret, og alle dele der kommer i kontakt med røgen er udført af korrosionsbestandigt stål. Kedlerne kan leveres med indfyringsstuds for automatisk indfyring og låge på højre eller venstre side. Ekstratilbehør: Luftklap Studs for stoker/automat Røgrør ovenud Rist til 25/15 kedel Rist til 40 kedel Rist til 80/120 kedel Kølespiral 25/15 Kølespiral 40/80 Kølespiral 120 Trækstabilisator Stor herd for CN 120 og CN 200 Sodblæsning Cirkulationspumpe Trappeherd 24/45 Trappeherd 80 Trappeherd 120 Automatisk askeudtag Askebeholder, 210 ltr. Auto Tænding Type: Mål: CN 15 Unit CN 25 CN 40 CN 80 CN 120 CN 200 A mm B mm C mm D mm E Retur/Fremløb 1" 1¼" 1½" 2" 2" 2½" F Røgafgang mm 133* 155* G mm H mm I Bredde mm Ydelse træ kw Med automatisk fyring kw Varmeflade m2 1,7 2,8 4,0 7,5 9,6 18,86 Volumen brandkammer m3 0,05 0,13 0,36 0,75 1,07 1,7 Prøvetryk bar Vandindhold liter Fyrboks diameter mm Fyrboks dybde mm Vægt kg *Røgafgang ovenud som standard 10

11 AKKUMULERINGSTANKE med konsol eller ben i 4 mm plade Teknisk information: Liter A mål B mål RING FOR PRIS Fås også isoleret - ring for pris Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø1600 Priserne er ekskl. moms. STÅLSKORSTENE Skorstenen er fremstillet af 4 mm corten stålplade med indstøbt isokærn. Be handlet med skorstenslak. Skorstenen er styrkeberegnet og op fylder bygningsreglementets be stem mel ser. Ligeledes kan der medfølge en fundamentsberegning, hvis det kræ ves af teknisk forvaltning. Ankeboltsættet til nedstøbning er svejset op i 2 rammer efter skabelon, som passer til skorstenens fundament. Vejledende priser på stålskorstene Skorstene med isokærn, ekspansionsklap (ren seluge), røgstuds, ankerbolte, stigetrin Og sikkerhedsbøjle. Priser pr. løbende meter: 350 mm indv. 520 mm udv. RING 300 mm indv. 485 mm udv. RING 250 mm indv. 405 mm udv. RING 225 mm indv. 380 mm udv. RING 200 mm indv. 360 mm udv. RING 170 mm indv. 340 mm udv. RING 150 mm indv. 320 mm udv. RING + højdetillæg fra 12 meter og opefter på ca. 10% for tykkere ståldimension + højdereduktions tillæg fra 6 meter og nedefter ca. 10% tillæg. Overkant skorstensfundament = Overkant gulv hvis andet ikke er aftalt Priserne er ekskl. moms. Metalbestos Multi50 en rustfri stålskorsten med multi-funktion Metalbestos Multi50 er et højteknologisk skorstenssystem med multi-funktion. Skorstenen kan derfor anvendes i forbindelse med traditionelle kedler og brændeovne, lavtemperatur ked ler og kondenserende kedler. Multi50 er opbygget som en 3-lags konstruktion med 50mm CMS isolering, og er lasersvejset både indvendig og udvendig og udført helt i 0,60mm rustfrit stål. Holdbarhed - vejrbestandighed - effektivt træk Skorstensdelene samles enkelt med nippel/muffe samling og låsebånd. Det ydre, robuste rør beskytter skorstenen mod udvendig beskadigelse og korrosion. Det glatte inderrør giver en hurtig, jævn røghastighed og opvarmes hurtigt til optimalt træk. Det ydre rør bærer hele konstruktionens egenvægt, således at det indre rør kan arbejde frit uden spændinger. Nem og billig taggennemføring! 11

12 GARANTI CN Maskinfabrik A/S har specialiseret sig i udvikling og produktion af kedler, stoker og halmfyringsanlæg. Samt udbygnings- og forbedringsmuligheder for eksistrerende anlæg, uanset mærke og kapacitet. CN's fleksible løsninger sikrer både høj udnyttelse af brændsel, minimal askemængde og driftssikkerhed. CN fyringsanlæg til træ, halm, flis, briketter, pap og emballage m.m. Kontakt os for evt. specialønsker omkring Deres fyringsanlæg. Selv om det koster mere at få installeret en stokerkedel end et oliefyr, er der flere økonomiske fordele ved at fyre med biobrændsel: Driftsudgifterne er meget mindre end ved andre fyringsformer Med et biobrændselsfyr dækkes hele boligens varmebehov Man sparer op til 90% på varmeregningen i forhold til, hvad det ville koste at fyre med olie. Besparelsen afhænger af brændselstype og indkøbspris. CN-Maskinfabrik er en moderne maskinfabrik der lægger en ære i at fremstille et godt og solidt produkt og anvender dertil gamle håndværksmæssige traditioner. CN-Maskinfabrik anvender kun danske underleverandører Så går du og overvejer at installere biobrændselsanlæg hjælper vi gerne med rådgivning om dimensionering og opstilling. Skovløkkevej 4 - Tiset Gram - Tlf.: Fax: Vandingsmaskiner tvangsblandere automatiske halmfyr hydrauliske fejemaskiner transportbånd Ret til ændringer forbeholdes. Landsdækkende forhandlernet. Kontakt din lokale VVS-installatør. Forhandler: RØDDING BOGTRYKKERI ApS /

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN

ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN Stokerfyr til korn og træpiller. ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN December 2008 Et stokerfyret biobrændselsfyr til træpiller eller korn koster fra 50.000 kr. og opefter afhængig af effektstørrelse, fabrikat,

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis Biobrændsel Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis Moderne stokerfyr med magasin til villa - landbrug - erhverv Multi Heat er særdeles vel egnet til effektiv og miljøvenlig fyring med biobrændsler

Læs mere

Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu. Alcon KSM-Multistoker 275. Alcon. Alcon KSM-Multistoker 175 Alcon KSM-Multistoker-Hybren

Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu. Alcon KSM-Multistoker 275. Alcon. Alcon KSM-Multistoker 175 Alcon KSM-Multistoker-Hybren Alcon A/S Ingeniørfirma Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu Tlf. 8666 2044 Fax. 8666 2954 alcon@post6.tele.dk Medlem af DS Industri Alcon KSM-Multistoker 275 Alcon KSM-Multistoker 325 Alcon KSM-Flisstoker

Læs mere

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn Biobrændsel Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn Multi-Heat er særdeles vel egnet til effektiv og miljøvenlig fyring med biobrændsler som træpiller, skov flis og korn. Spørg BAXI til

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN DANMARKS VARMEMESTER. Miljøvenlig moderne varme. Let at betjene

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN DANMARKS VARMEMESTER. Miljøvenlig moderne varme. Let at betjene MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN Let at betjene Usædvanlig høj nyttevirkning Miljøvenlig moderne varme Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DANMARKS VARMEMESTER Fuldautomatisk

Læs mere

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Kilde: www.kfhalmfyr.dk FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Et halmfyr koster fra 100.000 kr. og opefter afhængigt af effektstørrelse, fabrikat, model, udstyr mv. Mindre anlæg kan placeres i en eksisterende

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN. KEDLER fra BAXI i Tarm. Let at betjene. Miljøvenlig moderne varme

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN. KEDLER fra BAXI i Tarm. Let at betjene. Miljøvenlig moderne varme MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN Miljøvenlig moderne varme Usædvanlig høj nyttevirkning Let at betjene Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DS/EN ISO 14001 OHSAS 18001 Opfylder

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

Spar 50 % på varmeregningen med

Spar 50 % på varmeregningen med LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke for begyndere, men har du kendskab til principperne i et traditionelt oliefyr, er det en god hjælp. TIDSFORBRUG: En dags tid burde række. SVÆRT PRIS: Cirka 19.000 kroner for

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel Biobrændsel Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.baxi.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Hvorfor Biobrændsler?

Hvorfor Biobrændsler? Hvorfor Biobrændsler? CO2 neutralt brændsel Fornybar ressource Indenlandsk ressource (DK+EU) Billigt brændsel (privatøkonomisk) Billigt brændsel (samfundsøkonomisk) Miljøvenligt ved spild/udslip af brændsel

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel BIOBRÆNDSEL Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel Biobrændsel Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur.

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret kedel.

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle

Læs mere

Et kig ind i lager - og fyrrum

Et kig ind i lager - og fyrrum Pillelager og fyrrum Et kig ind i lager - og fyrrum Hvordan kommer mit varmesystem til at se ud? HDG sugesystem med HDG udmadersnegl Kedlens små dimensioner gør det muligt at opstille den selv på trange

Læs mere

KSM-Multistoker 175-13 Med PCT300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 175-13 Med PCT300 Iltstyring. Brugervejledning. KSM-Multistoker 175-13 Med PCT300 Iltstyring. Producent: Der er penge at spare ved at installere en KSM-Stoker K S M -Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Mobil.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring. Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Pellets Burner Scotte

Pellets Burner Scotte Pellets Burner Scotte 100 step modulated Woody Generation EN303-5 & EN15270godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Manual NBE Pellets Systems MO TERI GS VEJLED I G PÅ COMFORT KEDLE.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Woody. 100 step modulated Version 6.00<

Woody. 100 step modulated Version 6.00< Woody 100 step modulated Version 6.00< INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7: Betjenings vejledning basis. Side 8-11: Betjenings vejledning udvidet.

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

BRÆNDEOVNE VARME I EN KOLD TID. Masser af inspiration

BRÆNDEOVNE VARME I EN KOLD TID. Masser af inspiration BRÆNDEOVNE VARME I EN KOLD TID Masser af inspiration Priserne gælder fra fredag d. 25. oktober til og med mandag d. 31. marts 2014 FYRING MED TRÆ ER DEN Fyring med træ sparer Danmark for ca. 500.000 tons

Læs mere

Scotte Plus. Black Star Fra version 6.34. INDHOLDS FORTEGNELSE: Monterings vejledning. Justering efter vægt.

Scotte Plus. Black Star Fra version 6.34. INDHOLDS FORTEGNELSE: Monterings vejledning. Justering efter vægt. Scotte Plus INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7 : Basis Setup. Side 8-11 Udvidet Setup Side 12: Justering af forbrænding. Side 13: Rensning af brænder

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel BIOBRÆNDSEL Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

11. Mindre træpilleanlæg

11. Mindre træpilleanlæg 11. Mindre træpilleanlæg Moderne træpillefyrede anlæg er indrettet til automatisk drift, således at brændselstilførsel og regulering af forbrændingen kræver et minimum af manuel indgriben. Derfor har træpillefyr

Læs mere

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.)

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) 1 Side 1/1 Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et biovarmeanlæg er det vigtigt,

Læs mere

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE Den bedste måde at fyre med brænde på... Forgasningsgenerator til brænde DOKOGEN Kompressorer ATMOS 1945 TRADITION OG SUCCES Tre generationer af familien Cankař ATMOS 79 år

Læs mere

Instruktionsbog. Model A4

Instruktionsbog. Model A4 Instruktionsbog Model A4 1 03/2005. Per Øster/RA Opbevar denne instruktionsbog, så den er let tilgængelig, hvis der opstår spørgsmål vedr. pasning, service eller vedligehold. For at få en god oplevelse

Læs mere

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

REFO FullFlex Turn-Key

REFO FullFlex Turn-Key REFO FullFlex Turn-Key Modulære Biomasse Varme & El Løsninger November 2013 Indhold 1. Introduktion... 3 2. REFO FullFlex Turn-Key... 3 2.1. REFO FullFlex Turn-Key 900kW Konfiguration... 4 2.2. REFO 300

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Huskeliste. Problemfri opvarmning med træpiller. Gode oplysninger og råd om biobrændselsanlæg og træpillefyring 2006

Huskeliste. Problemfri opvarmning med træpiller. Gode oplysninger og råd om biobrændselsanlæg og træpillefyring 2006 Huskeliste unplugged.dk Det er fordelagtigt at købe træpiller i den kvalitet, som Dansk Energi Brancheforening anbefaler. leveres på paller eller med lastbil, der stiller krav til bl.a. tilkørselsforhold,

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

Træpillefyr Woody 4.99

Træpillefyr Woody 4.99 Træpillefyr Woody 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Justering efter vægt Side 5-8 Betjenings vejledning. Side 9: Justering af forbrænding.

Læs mere

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS Vejledning til vvs-installatører, servicemontører og andre, der ønsker at gøre en indsats for at forny Danmarks bestand af oliekedler Vær med til at udskifte Danmarks

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 10

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 10 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 10 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5: Monteringsvejledning. Side 6: Fyld sneglen med træpiller

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg

Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg \\dmwclus\dmw_docs\1186949\988033_den gode energirådgivning M5 Biobrændsler.doc 29-08-2007 Hvorfor, hvor og hvornår er biobrændsel relevant?...2 Anlægstyper...3 Økonomi...5

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Træpillefyr Scotte Version 4.99

Træpillefyr Scotte Version 4.99 Træpillefyr Scotte Version 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Standard menu. Side 5: Udvidet menu. Side 6: Justering af brænder. Side

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Oliepresser. side 1. Juni 2007

BIOENERGI kort fortalt. Oliepresser. side 1. Juni 2007 Juni 2007 Det behøver ikke at koste en bondegård at komme i gang med at presse olieholdige frø. Den mindste oliepresser koster omkring 12.000 kr. men så er kapaciteten også kun ca. 5 kg frø i timen. Urenheder

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO GAS-PRO.dk IG gasfyr Så økonomisk kan komfort være GAS-PRO.dk Det ideelle gasfyr eksisterer Det ideelle gasfyr tilbyder høj komfort, et meget lavt energiforbrug og en attraktiv pris. Står disse ting øverst

Læs mere

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel Installation og brandsikring Sådan fyrer du med biobrændsel Udarbejdet af FOFA(Foreningen af Producenter af Fastbrændsels Anlæg) i samarbejde med Skorstensfejerlauget, Teknologisk Institut, Forsikring

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

mere end blot varme og sikkerhed...

mere end blot varme og sikkerhed... SKORSTENSSYSTEMER SKORSTENSSYSTEMER NIKO mere end blot varme og sikkerhed... NIKO skorstenssystemer er designet og fremstillet i overensstemmelse med de nyeste standarder inden for bortledning af røg og

Læs mere

Brændeovne og varme. Se dagspriser i webshoppen på www.bauhaus.dk. bauhaus.dk

Brændeovne og varme. Se dagspriser i webshoppen på www.bauhaus.dk. bauhaus.dk bauhaus.dk Brændeovne og varme Se dagspriser i webshoppen på www.bauhaus.dk Aduro 9 brændeovn Sort konvektionsovn med rudeskyl. Opvarmer 30-140 m². Røgafgang Ø150 mm top/bag. H:95,8 x B:50 x D:44,7 cm.

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

Produktprogram. Vejledende prisliste 2014-15

Produktprogram. Vejledende prisliste 2014-15 Produktprogram Vejledende prisliste 01-1 INDHOLDSFORTEGNELSE MCZ FACE... MCZ KAIKA Air... EGO.0 Air... EGO.0 Air med topafgang... MCZ SAGAR Air... MCZ TOBA Air...11 STAR.0 Air...1 MUSA.0 Air...1 MCZ THEMA

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 43 2006 FarmTest

Maskiner og planteavl nr. 43 2006 FarmTest Maskiner og planteavl nr. 43 2006 FarmTest Mindre, stokerfyrede biobrændselsfyr Mindre, stokerfyrede biobrændselsfyr af Jørgen Pedersen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Byggeri og Teknik og Karl

Læs mere

Betjeningsvejledning STOKERANLÆG

Betjeningsvejledning STOKERANLÆG Betjeningsvejledning Udgave 2.0 STOKERANLÆG ME20i ME40i ME80i Styring type TH2006 Nørrevangen 7 9631 Gedsted Tlf. 98645222 Fax. 98645244 Mail: twinheat@twinheat.dk Web: www.twinheat.dk Instruktioner over

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.baxi.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en indlysende god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010 Pejse og brændeovne Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010, der trådte i kraft den 1. december 2010, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske be stemmelser, der skal overholdes, når der

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Brugervejledning til Stoker controller.

Brugervejledning til Stoker controller. Brugervejledning til Stoker controller. Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse 1 Indstilling drift 2 Indstilling pause 3 Opsætning 4 Termostat 5 Statistik 6 Ilt regulering 8 Lavdrift 10 Forbrugs måling 12

Læs mere

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes.

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Kære kunde Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Afsnit 1. Montering af fyret Afsnit 2. Første opstart Afsnit 3. Styringen

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

Ressourcer Ren forbrænding Recycling

Ressourcer Ren forbrænding Recycling Ressourcer Ren forbrænding Recycling 3R NÆRVARME LOKALT FRA LOKALE ENERGIKILDER 3R Bæredygtig kollektiv varmeforsyning lokalt fra lokale energikilder 3R varmeservice er den eneste varmeforsyning som sikrer

Læs mere