Fyringsanlæg Et væld af energibesparende og professionelle kombinationsmuligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fyringsanlæg Et væld af energibesparende og professionelle kombinationsmuligheder"

Transkript

1 Din sikkerhed for kvalitet med 40 års erfaring 1/ Fyringsanlæg Et væld af energibesparende og professionelle kombinationsmuligheder Dansk producent CN Maskinfabrik A/S har specialiseret sig i udvikling og produktion af kedler, stoker og halmfyringsanlæg. Samt udbygnings- og forbedringsmuligheder for eksisterende anlæg, uanset mærke og kapacitet. CN s fleksible løsninger sikrer både høj udnyttelse af brændsel, minimal askemængde og driftssikkerhed. CN fyringsanlæg til træ, halm, flis, briketter, pap og emballage m.m. Kontakt os for evt. specialønsker omkring Deres fyringsanlæg.

2 Iltstyring Alle stoker er monteret med iltsonde, der måler ilt-%, dvs. den overskydende luft, som passerer ubrugt gennem ked len. Derfor kan bræn d selsmængden styres optimalt i forhold til luften. Ved æn dret træk i skorstenen sker der således en automatisk finjustering af anlægget. Anlægget styres ved trinløs regulering af stokersnegl og blæser i forhold til kedeltemp. og røgens iltindhold. Derved op nås variabel kedelydelse fra 100% - 20%; under 20% kører anlægget på pausefyring. Omrører & Brandslukningsudstyr Alle CN løse stoker findes i 4 standard udgaver med 250, 400, 700 og 1000 liters beholder. De er alle udstyret med automatisk brandslukningsudstyr, omrører, vedlige holdelsesfri lejer, kraftig bundsnegl i 8 mm st 52, overkogstermostat, temperaturføler, lambdasonde, kedelhunt, renseværktøj samt ilt styring. Som ekstraudstyr kan der vælges omrører. CN 25 kedel monteret med cn 400 stoker Pga. modulerede (patentanmeldt) drift dvs. en glidende æn dring af luft- og brændselsmængde, er det muligt at fyre ma nuelt. Når fastbrændslet lægges i kedlen antændes dette af flammen fra stokeren. Når forbrændingen kommer igang ned drosler styringen for stokersneglen, da det håndfyrede brændsel bruger ilten. Lufttilførslen kommer fortsat fra blæseren på stokeren, og når brændet udbrænder regulerer styringen igen op for stokersneglen. Manuel fyring kræver dog en kedelydelse på min. 50%. Manuel fyring med træ eller emballage Hele forbrændingen foregår i en lukket herd som er støbt i 50 mm ildfast keramik. Temp. er ca grader i herden, hvilket giver den optimale forbrænding. Det betyder også at man kan bruge en støbejernskedel med vandfyldt bundrist, eller andre kedler at sætte stokeren på. Mulighederne er overvældende. Stokeren og lågerne kan placeres i højre eller venstre efter eget valg. NYHED NYHED NYHED NYHED Nyt omrørerprincip speciel til flis Standard STOKER med 1000 liter magasin. Egnet til alle typer brændsel Omrører til stoker

3 STOKER CN 250 / 400 / 700 / 1000 Vi takker for interessen for vort produkt Stokeren lever op til myndighedernes krav vedrørende sikkerhed på maskiner, eftersom maskinen er CE mærket i henhold til maskindirektivet 89/392 EØF. Det er vigtigt, at man køber en maskine der er mærket. Maskinen er derfor konstrueret efter nogle strenge euro pæiske sikkerhedsstandarder som er listet i Stokerens overensstemmelseserklæring. Til grundlag for maskinen er der et omfattende teknisk dos sier på maskinen som opbevares af fabrikanten. Såfremt låget åbnes ned til tanken eller stokeren køres fra kedlen, vil maskinen afbrydes (der er ingen efterløb på de roterende dele). Endvidere følger der en brugsanvisning med til maskinen ved levering. Stokeren kan monteres på eksisterende kedel. Der skal endvidere være installeret 380 volt samt nul og jord (CE-stik) max. 2 meter fra stokeren. Brændehovedet er monteret udenfor kedlen, derved bibeholdes mulighed for håndfyring med brænder. Indføringssneglen er fremstillet af 30 mm aksel med påsvejste sneglevindinger Ø110 mm i 8 mm st. 52. Brændselsbeholderen på Type 250, 400, 700 og 1000 er på henholdsvis 250, 400, 700 og 1000 liter. Beholderen er monteret med omrører, der sikrer en ensartet materiale tilførsel til sneglen. Stokeren er forsynet med: Kraftig hulakselgear monteret direkte på sneglakslen. Kraftig blæsermotor med sikkerhedsgitter. Godkendt afbryder der standser snegl og omrører under påfyldning. Skinner til frakørsel af stoker fra kedel. Godkendt afbryder der standser snegl og omrører når stoker køres fra kedel. Vandslukningsudstyr som standard. Brændehoved støbt i 50 mm ildfast beton. Termostat der afbryder stokerens sneglfremføring ved for lav temperatur/ilt. Stokeren kan leveres med henholdsvis 24kW, 45kW, 80kW eller 110kW brændhoved. Kedel Brændsels- Ydelse Virknings- Betegnelse: magasinets kw.: grad størrelse: (liter) CN 15 Unit % CN250 løs stoker % CN400 løs stoker % CN700 løs stoker % CN1000 løs stoker % CN 25 + CN % CN 25 + CN % CN 25 + CN % CN 25 + CN % CN 40 + CN % CN 40 + CN % CN 40 + CN % CN 40 + CN % CN 80 + CN % CN 80 + CN % CN 80 + CN % CN CN % CN CN % Teknisk information: Mål mm CN250 CN400 CN700 CN1000 Anden information A Snegl: 9 omdr. pr.min B Motor: 900 omdr. pr.min C Blæser: 2350 omdr.pr.min D Stokeren yder fra 24 kw/h E i træpiller. Vægt kg: (6% vandindhold) Tank 250 liter 400 liter 700 liter 1000 liter Effektforbrug 110 W 3

4 CN 15 Unit Hele forbrændingen foregår i en lukket herd som er støbt i 50 mm ildfast keramik. Temperaturen er ca grader i herden, hvilket giver den optimale forbrænding. CN 15 UNIT har svanemærkning Rengøring er meget nemt pga. de to frontmonterede låger hvor asken nemt kan udtages og rensebørsten kan bruges fra. Alle stålflader som er i berøring med røgen er lavet i korrosionstrængt stål. Lågerne kan placeres i højre eller venstre side, efter eget valg. Alle kedler leveres med shuntventil og brandslukningsudstyr. Akkumuleringstank er unødvendig, idet kedelydelsen reguleres fra 100% - under 3 kw, derved er der heller ingen problemer med sommerfyring. Iltstyring Alle units er monteret med en iltsonde der måler ilt-%, dvs. den overskydende luft som passerer ubrugt gennem kedlen. Derfor kan brændselsmængden styres optimalt i forhold til luften. Ved ændret træk i skorstenen sker der således en automatisk finjustering af anlægget. Anlægget styres ved trinløs regulering af stokersnegl og blæser i forhold til kedeltemperaturen og røgens iltindhold. Derved opnås en variabel kedelydelse fra 100% - 20%; under 20% kører anlægget på pause-fyring. NYHED - nu med 1000 liters magasin til flis Teknisk information: Ydelse kw 3-15 Varmeflade m 2 1,7 Volumen brandkammer m 2 0,05 Prøvetryk bar 3 Vandindhold liter 60 Fyrboks diameter mm 375 Fyrboks dybde mm 430 (Målskitse se side 6) Type: Mål: Højde Længde E F Bredde Volumen brændselsmagasin: CN 15 UNIT mm * ltr. CN 15 UNIT mm * ltr. CN 15 UNIT mm * ltr. CN 15 UNIT mm * ltr. * Røgafgang ovenud. 4

5 Miljømærket Svanen Svanemærket Svanemærket er et officielt miljømærke i Danmark, Sve - rige, Norge, Finland og Island. Regeringerne har i hvert land udpeget et kontor til at va r- e tage det daglige arbejde. I Danmark hedder kontoret Miljømærkning Danmark. Et produkt kan opnå Svanemærket, hvis det opfylder nog le krav som betyder, at det er blandt de mindst miljøbelastende på markedet. Miljømærkning Danmark kontrollerer, at kravene er op fyldt for det enkelte produkt. Kravene ses igennem hvert 3. år for at afgøre, om de kan strammes. Hvilke produkter, der er Svanemærkede, kan ses på Mil jømærkning Danmarks hjemmeside eller på en liste, du kan få tilsendt. Svanemærkede kedler til træpiller Opvarmning med biobrændler som træpiller er bedre end olie og el ud fra et miljøsynspunkt, men røgen kan alligevel give dårlig luft i nærmiljøet. Derfor har Svanen krav om at kedlen skal: have en god virkningsgrad have meget lave udslip af partikler og af flygtige orga niske forbindelser. De kan være kræftfremkalende og være irriterende for luftvejene. Kedlen skal have god virkningsgrad og lave udslip både ved fuld last (vinterdrift) og lav last (sommerdrift). Særligt ved last, hvor der kun fyres med lidt brændsel ind ad gangen, kan det være vanskeligt for mange kedler at klare lave udslip og god virkningsgrad. Det sikrer Svanen ved at kræve måling ved både 20, 40, 60 og 100% last. Det er, som altid, vigtigt at kunden ikke køber en kedel, som er for stor. Fuld last giver altid den bedste og reneste drift, også for en svanemærket kedel. Desuden skal kedlen være fremstillet af materialer, som har mindre miljøbelastning, dvs. maling og anden behandling af overfladen skal være uden tungmetaller og med begrænset mænge organiske opløsningsmidler plast skal være uden tungmetaller, uden bestemte flammehæmmere og uden ftalater. De to sidste accepteres ikke, fordi de er homonforstyrrende. Yderligere information kan rekvireres: Miljømærkning Danmark, Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund, Telefon:

6 CN BIOUDMADER (biofeeder) CN Maskinfabrik s Biomader er et færdigt system til auto matisk påfyldning af stokerkedler med biobrændsel (træflis, spåner, piller m.m.) fra silo til stokerkedel. Udmader anlægget giver mulighed for anvendelse af flere forskellige brændsler i forbindelse med automatisk påfyldning af anlægget. Funktion: Der påfyldes X antal m3 biobrændsel i siloen og hver gang stokeren mangler brændsel starter udmaderen automatisk. To bladfjedre drejer rundt i bunden af siloen og skubber biobrændslet hen til sneglen, hvorefter sneglen transporterer bio brændslet op til en cellesluse som fører det ned i stokeren. Når siloen er fuld, vil bladfjedrene bøje sig rundt om rotationspladen og efterhånden som der bliver mindre biobrændsel i siloen, retter bladfjedrene sig op og tager derved en passende mængde biobrændsel med hele tiden. Dette er samtidig med til at forhindre brodannelse af flis i siloen. CN producerer kedler fra 15 kw op til 200 kw. Magasin til bioudmader Kan udformes efter behov. Dog max 3,5 x 3,5 m. Bioudmader: Komplet stoker med styring, brandslukningsudstyr og iltstyring, overkogsthermostat temp.føler samt lambdasonde. Cellesluse med gearmotor 3 mtr. snegl m. bladfjedre ø3, inkl. gear og ben Som ekstra udstyr kan sneglen forlænges med op til 5 meter. Fjedrene leveres standard ø 3.5 meter men kan forlænges optil ø 4,5 meter A: 310 B: C: 1000 mm (bredde) D:

7 Nyhed til flis Mega: Mega er en nyhed fra CN-maskinfabrik, som gør fyring med flis til en leg. Ingen problemer med brodannelse eller andre irriterende momenter. Mega er en stoker med et magasin, som kan rumme de store mængder. Mega fås i 3 forskellige modeller 1,25 m 3, 2,5 m 3 og 3,5 m 3, alle kan de tilpasses kundes behov. Mega s magasin er 1,5 x 1,5m meter, så den kan fyldes med minilæsser eller frontlæsser. Styring, virkningsgrad og forbrænding er den samme høje standard, som på CN s andre stokere. Mega kan også køre med træpiller, eller andre alternative brændsler. Mål: 1. 1,2 m 2 : Højde = 1100 mm (2700 mm) Bredde = 1600 mm Længde = 2700 mm 2. 2,5 m 2 : Højde = 1600 mm (3100mm) Bredde = 1600 mm Længde = 2700 mm 3. 3,5 m 2 : Højde = 2100 mm (3700mm) Bredde = 1600 mm Længde = 2700mm Ydelse: fra kw 7

8 Sodblæsning og virkningsgrad På billedet ser man, hvordan røgrørene er hvide og fine, det er en indikator for at forbrændingen er optimal. Med nutidens priser på brændsel, drejer det sig om at få hver en joule, ud af biobrændslet. Sodblæsning er et godt alternativ, til den traditionelle ma nuelle rensning af røgrørerne. Med trykluft fjernes de partikler som sætter sig på indersiden af rørene. Denne rensning bevirker, at der hele tiden er det optimale træk i anlægget, som igen sikrer den optimale virkningsgrad. Med nutidens brændselspriser er det en meget vigtig faktor, for at kunne holde en god fyrings økonomi. Virkningsgrad falder med 8 % ved 1 mm støv i røgrørene automatisk askeudtag Kedlerne fra kw kan udstyres med automatisk askeudtag. Det lettere arbejdet med håndtering af asken ganske betragteligt. askespand Afhængig af hvordan kunden ønsker at asketransporten skal ske levere CN også en praktisk askespand der kan indeholde 210 liter aske. 8

9 Kedel type 25 / 40 / 80 / 120 / 200 Kedelserien er en 3-træks-kedel, som er opbygget efter de bed ste konstruktions principper, indenfor kedler til fastbrændsels og Stokerfyring. Alle kedler er afprøvet og godkendt hos Teknologiskinstitut, med virkningsgrader på 91 og 92%. Dette sikrer den bedste udnyttelse, af de indfyrede materialer. Forbrændingskammeret er cirkulært, hvilket giver den bedste varmeoptagelse og samler asken på et forholdsvis lille område. Kedlerne er produceret i Danmark på egen fabrik, hvilket sikrer en ensformig og robust kvalitet. 40 års erfaring fornægter sig ikke!! De dele i kedlen som kommer i kontakt med røgen er fremstillet i korrosionstrægt stål (Corten). Slutteligt er kedlerne isoleringsstandard meget høj, som igen betyder minimalt varmetab. Kedlerne tilpasses individuelt til hver kunde, der kan eksempelvis vælges, hvilken siden lågerne hængsles, røg afgang eller hvor Stokerenheden placeres. Endeligt kan der tilvælges en kølespiral, som bruges når der er tale om trykekspansions anlæg. Alle CN s anlæg kan håndfyres med fastbrændsel, som supple ment til Stoker fyringen. Når man skal vælge kedel er det vigtigt, ikke at installere en for stor kedel, da det betyder mere pausefyring, som igen be tyder fører ringere virkningsgrad. Vælg hellere en kedel lige i un derkanten, og bare rolig i kommer ikke til at fryse!! Som tommelfinger regel siger vi: At et normalt isoleret hus kræ ver ca. 1 kw. pr. 20 m 2. 9

10 CN kedelserie Kedelserien fra CN er 3 træks-kedler som er opbygget efter de nyeste principper vedrørende konstruktion af kedler for fast brændsel og Stoker fyring. Alle dele er dimensioneret med henblik på at udnytte det indfyrede materiale bedst muligt. Forbrændingskammeret er cirkulært, hvilket giver den bedste varmeoptagelse og samler as ken så meget som muligt. Kedlerne er solidt udførte og velisoleret, og alle dele der kommer i kontakt med røgen er udført af korrosionsbestandigt stål. Kedlerne kan leveres med indfyringsstuds for automatisk indfyring og låge på højre eller venstre side. Ekstratilbehør: Luftklap Studs for stoker/automat Røgrør ovenud Rist til 25/15 kedel Rist til 40 kedel Rist til 80/120 kedel Kølespiral 25/15 Kølespiral 40/80 Kølespiral 120 Trækstabilisator Stor herd for CN 120 og CN 200 Sodblæsning Cirkulationspumpe Trappeherd 24/45 Trappeherd 80 Trappeherd 120 Automatisk askeudtag Askebeholder, 210 ltr. Auto Tænding Type: Mål: CN 15 Unit CN 25 CN 40 CN 80 CN 120 CN 200 A mm B mm C mm D mm E Retur/Fremløb 1" 1¼" 1½" 2" 2" 2½" F Røgafgang mm 133* 155* G mm H mm I Bredde mm Ydelse træ kw Med automatisk fyring kw Varmeflade m2 1,7 2,8 4,0 7,5 9,6 18,86 Volumen brandkammer m3 0,05 0,13 0,36 0,75 1,07 1,7 Prøvetryk bar Vandindhold liter Fyrboks diameter mm Fyrboks dybde mm Vægt kg *Røgafgang ovenud som standard 10

11 AKKUMULERINGSTANKE med konsol eller ben i 4 mm plade Teknisk information: Liter A mål B mål RING FOR PRIS Fås også isoleret - ring for pris Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø1600 Priserne er ekskl. moms. STÅLSKORSTENE Skorstenen er fremstillet af 4 mm corten stålplade med indstøbt isokærn. Be handlet med skorstenslak. Skorstenen er styrkeberegnet og op fylder bygningsreglementets be stem mel ser. Ligeledes kan der medfølge en fundamentsberegning, hvis det kræ ves af teknisk forvaltning. Ankeboltsættet til nedstøbning er svejset op i 2 rammer efter skabelon, som passer til skorstenens fundament. Vejledende priser på stålskorstene Skorstene med isokærn, ekspansionsklap (ren seluge), røgstuds, ankerbolte, stigetrin Og sikkerhedsbøjle. Priser pr. løbende meter: 350 mm indv. 520 mm udv. RING 300 mm indv. 485 mm udv. RING 250 mm indv. 405 mm udv. RING 225 mm indv. 380 mm udv. RING 200 mm indv. 360 mm udv. RING 170 mm indv. 340 mm udv. RING 150 mm indv. 320 mm udv. RING + højdetillæg fra 12 meter og opefter på ca. 10% for tykkere ståldimension + højdereduktions tillæg fra 6 meter og nedefter ca. 10% tillæg. Overkant skorstensfundament = Overkant gulv hvis andet ikke er aftalt Priserne er ekskl. moms. Metalbestos Multi50 en rustfri stålskorsten med multi-funktion Metalbestos Multi50 er et højteknologisk skorstenssystem med multi-funktion. Skorstenen kan derfor anvendes i forbindelse med traditionelle kedler og brændeovne, lavtemperatur ked ler og kondenserende kedler. Multi50 er opbygget som en 3-lags konstruktion med 50mm CMS isolering, og er lasersvejset både indvendig og udvendig og udført helt i 0,60mm rustfrit stål. Holdbarhed - vejrbestandighed - effektivt træk Skorstensdelene samles enkelt med nippel/muffe samling og låsebånd. Det ydre, robuste rør beskytter skorstenen mod udvendig beskadigelse og korrosion. Det glatte inderrør giver en hurtig, jævn røghastighed og opvarmes hurtigt til optimalt træk. Det ydre rør bærer hele konstruktionens egenvægt, således at det indre rør kan arbejde frit uden spændinger. Nem og billig taggennemføring! 11

12 GARANTI CN Maskinfabrik A/S har specialiseret sig i udvikling og produktion af kedler, stoker og halmfyringsanlæg. Samt udbygnings- og forbedringsmuligheder for eksistrerende anlæg, uanset mærke og kapacitet. CN's fleksible løsninger sikrer både høj udnyttelse af brændsel, minimal askemængde og driftssikkerhed. CN fyringsanlæg til træ, halm, flis, briketter, pap og emballage m.m. Kontakt os for evt. specialønsker omkring Deres fyringsanlæg. Selv om det koster mere at få installeret en stokerkedel end et oliefyr, er der flere økonomiske fordele ved at fyre med biobrændsel: Driftsudgifterne er meget mindre end ved andre fyringsformer Med et biobrændselsfyr dækkes hele boligens varmebehov Man sparer op til 90% på varmeregningen i forhold til, hvad det ville koste at fyre med olie. Besparelsen afhænger af brændselstype og indkøbspris. CN-Maskinfabrik er en moderne maskinfabrik der lægger en ære i at fremstille et godt og solidt produkt og anvender dertil gamle håndværksmæssige traditioner. CN-Maskinfabrik anvender kun danske underleverandører Så går du og overvejer at installere biobrændselsanlæg hjælper vi gerne med rådgivning om dimensionering og opstilling. Skovløkkevej 4 - Tiset Gram - Tlf.: Fax: Vandingsmaskiner tvangsblandere automatiske halmfyr hydrauliske fejemaskiner transportbånd Ret til ændringer forbeholdes. Landsdækkende forhandlernet. Kontakt din lokale VVS-installatør. Forhandler: RØDDING BOGTRYKKERI ApS /

Fyringsanlæg. Et væld af energibesparende og professionelle kombinationsmuligheder 01. 2003

Fyringsanlæg. Et væld af energibesparende og professionelle kombinationsmuligheder 01. 2003 01. 2003 Fyringsanlæg Et væld af energibesparende og professionelle kombinationsmuligheder CN Maskinfabrik A/S har specialiseret sig i udvikling og produktion af kedler, stoker og halmfyringsanlæg. Samt

Læs mere

Fyringsanlæg Et væld af energibesparende og professionelle kombinationsmuligheder

Fyringsanlæg Et væld af energibesparende og professionelle kombinationsmuligheder Din sikkerhed for kvalitet med 40 års erfaring 1/6 2012 Fyringsanlæg Et væld af energibesparende og professionelle kombinationsmuligheder Dansk producent CN Maskinfabrik A/S har specialiseret sig i udvikling

Læs mere

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste Stokergården.dk Tlf: 4076 5626 Dansk fremstillet stokerfyr Kvalitet og design Blandt de bedste Fås i følgende str. DB 400 LE - DB 700 LE - DB 1150 LE Alle kan leveres med omrører og programmerbar tænding.

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Biobrændselsanlæg til den kvalitetsbevidste!

Biobrændselsanlæg til den kvalitetsbevidste! Biobrændselsanlæg til den kvalitetsbevidste! TWINHEAT en investering ind i fremtiden! TWINHEAT er en virksomhed, der siden 1979 udelukkende har udviklet og produceret fyringsanlæg og fuldautomatiske silosystemer

Læs mere

Stokerstyring PCT 258 ILT

Stokerstyring PCT 258 ILT Stokerstyring PCT 258 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Ilt styring. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

TWINHEAT en investering ind i fremtiden!

TWINHEAT en investering ind i fremtiden! TWINHEAT en investering ind i fremtiden! TWINHEAT er en virksomhed, der siden 1979 udelukkende har udviklet og produceret fyringsanlæg og fuldautomatiske silosystemer til industri og private. TWINHEAT

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis Behagelig og billig varme med træpiller og træflis CO 2 Neutral Varme Stigende priser på fossile brændsler, såsom olie og gas kræver alternative og bæredygtige varmeløsninger til decentrale opvarmning.

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

9. Fyringsteknik 9.1 Kompaktkedler

9. Fyringsteknik 9.1 Kompaktkedler 9. Fyringsteknik Mindre træpillefyringsanlæg kan groft opdeles i følgende hovedtyper: Kompaktkedler, hvor brændselsmagasin, fyringssystem og kedel udgør en sammenbygget enhed Løse stokere med integreret

Læs mere

ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN

ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN Stokerfyr til korn og træpiller. ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN December 2008 Et stokerfyret biobrændselsfyr til træpiller eller korn koster fra 50.000 kr. og opefter afhængig af effektstørrelse, fabrikat,

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu. Alcon KSM-Multistoker 275. Alcon. Alcon KSM-Multistoker 175 Alcon KSM-Multistoker-Hybren

Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu. Alcon KSM-Multistoker 275. Alcon. Alcon KSM-Multistoker 175 Alcon KSM-Multistoker-Hybren Alcon A/S Ingeniørfirma Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu Tlf. 8666 2044 Fax. 8666 2954 alcon@post6.tele.dk Medlem af DS Industri Alcon KSM-Multistoker 275 Alcon KSM-Multistoker 325 Alcon KSM-Flisstoker

Læs mere

Brugervejledning DB stokerfyr

Brugervejledning DB stokerfyr Brugervejledning DB stokerfyr Stokergården Rævehøjvej 1 6933 Kibæk Tlf. 97192017 / 40765626 MONTERING AF STOKER PÅ KEDEL Der er to ledninger som skal forbindes mellem kedel og stoker, pt 1000 vand og overkog.

Læs mere

Produktark for KS 10x0 - Alcon PICO Stokerkedel. Ydelse. 12 kw kw

Produktark for KS 10x0 - Alcon PICO Stokerkedel. Ydelse. 12 kw kw MØD FAMILIEN ALCON Produktark for KS 10x0 - Alcon PICO Stokerkedel Alcon PICO er en unik stokerkedel, i et smart og tidsløst design, til dig der har brug for en lille og kompakt kedel. Kedlen er født med

Læs mere

Træpillefyr. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Træpillefyr. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Træpillefyr Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Her kan træpillefyr være en god idé Du bor i et område uden fjernvarme eller naturgas Hvis der er fjernvarme eller naturgas i dit område, er det oftest et

Læs mere

TM3010 brugermanual. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822. tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk

TM3010 brugermanual. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822. tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk TM3010 brugermanual Revision: 1.01r3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...

Læs mere

CENTRALVARMEKEDLER. Landbrugsvej 6 5260 Odense S Tlf.: 66 14 34 00 Fax: 66 14 59 28 www.recent.dk recent@recent.dk

CENTRALVARMEKEDLER. Landbrugsvej 6 5260 Odense S Tlf.: 66 14 34 00 Fax: 66 14 59 28 www.recent.dk recent@recent.dk CENTRALVARMEKEDLER Landbrugsvej 6 52 Odense S Tlf.: 66 14 34 00 Fax: 66 14 59 28 www.recent.dk recent@recent.dk BESKRIVELSE - SIMPLEX(/B) Kedelserien består af en model til varmeproduktion (SIMPLEX) og

Læs mere

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis Biobrændsel Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis Moderne stokerfyr med magasin til villa - landbrug - erhverv Multi Heat er særdeles vel egnet til effektiv og miljøvenlig fyring med biobrændsler

Læs mere

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn Biobrændsel Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn Multi-Heat er særdeles vel egnet til effektiv og miljøvenlig fyring med biobrændsler som træpiller, skov flis og korn. Spørg BAXI til

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

NBE - Powered by nature

NBE - Powered by nature FIND VARMEN NBE - Powered by nature NBE blev stiftet i år 2000 og omfatter i dag 2 top moderne fabrikker i hhv. Skive og Sæby. NBE er markedsførende inden for produktion af træpillefyr/stokere og har

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN DANMARKS VARMEMESTER. Miljøvenlig moderne varme. Let at betjene

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN DANMARKS VARMEMESTER. Miljøvenlig moderne varme. Let at betjene MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN Let at betjene Usædvanlig høj nyttevirkning Miljøvenlig moderne varme Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DANMARKS VARMEMESTER Fuldautomatisk

Læs mere

KC Stokerstyring PCT 241

KC Stokerstyring PCT 241 KC Stokerstyring PCT 241 - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz. - Tyristor-styret

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

5" 6" 7" 8" 10" 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm

5 6 7 8 10 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm 5" 6" 7" 8" 10" 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm DS/EN 1856 2:2009 juli 2014 Typisk anvendelse Til fastbrændsels- og oliefyrede kedler med røggastemperaturer større end 120 og mindre end 400 C. Som forbindelsesrør

Læs mere

M20i-CS M40i-CS M80i-CS

M20i-CS M40i-CS M80i-CS INSTALLATIONSVEJLEDNING M20i-CS M40i-CS M80i-CS Udgave 2.0 af maj 2011 Samling af fyr... side 1 Tilslutning til varmekreds... side 2 Tilslutning af transportsnegl... side 3 Tilslutning af sprinkler...

Læs mere

5. Anlæg til gårde og institutioner

5. Anlæg til gårde og institutioner 5. Anlæg til gårde og institutioner Den nuværende anvendelse af halmfyring i landbruget begyndte i større omfang på grund af energikrisen i 1970 erne med deraf følgende tilskudsordninger og lempelige afskrivningsregler

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Kilde: www.kfhalmfyr.dk FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Et halmfyr koster fra 100.000 kr. og opefter afhængigt af effektstørrelse, fabrikat, model, udstyr mv. Mindre anlæg kan placeres i en eksisterende

Læs mere

Spar 50 % på varmeregningen med

Spar 50 % på varmeregningen med LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke for begyndere, men har du kendskab til principperne i et traditionelt oliefyr, er det en god hjælp. TIDSFORBRUG: En dags tid burde række. SVÆRT PRIS: Cirka 19.000 kroner for

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding. Kan udstyres med Aduro-tronic automatik

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding. Kan udstyres med Aduro-tronic automatik Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Kan udstyres med Aduro-tronic automatik Dansk design og effektiv forbrænding Aduro brændeovnene er skabt med enkle og stilrene linier, skjulte

Læs mere

SLAP AF - TAG EN PILLE

SLAP AF - TAG EN PILLE Størrelse 10 12 14 16 Ydelsesområde kw 3-10 4-12 4-14 5-16 Vægt kedel sneglemodel kg 340 340 340 340 Vægt kedel vakuummodelng kg 348 348 348 348 Virkningsgrad fuldlast brændværdi % >106 >106 >106 >106

Læs mere

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN. KEDLER fra BAXI i Tarm. Let at betjene. Miljøvenlig moderne varme

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN. KEDLER fra BAXI i Tarm. Let at betjene. Miljøvenlig moderne varme MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN Miljøvenlig moderne varme Usædvanlig høj nyttevirkning Let at betjene Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DS/EN ISO 14001 OHSAS 18001 Opfylder

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel Biobrændsel Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.baxi.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

Woody Stoker i særklasse 1

Woody Stoker i særklasse 1 Woody Stoker i særklasse 1 Nye standarder for træpillefyr I kraft af bl.a. skærpede regler om boligopvarming med olie har stadig flere fået øjnene op for fordelene ved et træpillefyr for, at man på én

Læs mere

NBE - Powered by nature

NBE - Powered by nature FIND VARMEN NBE - Powered by nature NBE blev stiftet i år 2000 og omfatter i dag 2 top moderne fabrikker i hhv. Skive og Sæby. NBE er markedsførende inden for produktion af træpillefyr/stokere og har således

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

Olie. Effektive oliekedler til enfamiliehuse

Olie. Effektive oliekedler til enfamiliehuse Olie Effektive oliekedler til enfamiliehuse BLOCK og SOLO KONDENS MK 4 Kondenserende oliekedler BLOCK KONDENS MK 4 og SOLO KONDENS MK 4 Pluspunkter der overbeviser Meget effektiv A-kedel Inklusiv oliebrænder

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER

VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Creating hot water VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Konstruktion 60-110-160 liter med kabinet 110 liter uden kabinet 110 liter med kabinet SIGNATURFORKLARING A B C D E F G H L Centralvarme frem/ind

Læs mere

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur.

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret kedel.

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100 Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GASKEDLER Milton TopLine 80/100 4 stk. Milton TopLine 100 monteret på Ejby Skole. Ny generation af kompakte I særklasse til opvarmning af industri-

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel BIOBRÆNDSEL Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

Økologisk Gasogen kedel med røgsuger. Orlan-Wood. 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK

Økologisk Gasogen kedel med røgsuger. Orlan-Wood. 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK Økologisk Gasogen kedel med røgsuger Orlan-Wood 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK VVS Eksperten præsenterer nu denne videreudviklede, økologiske fastbrændselskedel til det danske marked. VVS

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere

Et kig ind i lager - og fyrrum

Et kig ind i lager - og fyrrum Pillelager og fyrrum Et kig ind i lager - og fyrrum Hvordan kommer mit varmesystem til at se ud? HDG sugesystem med HDG udmadersnegl Kedlens små dimensioner gør det muligt at opstille den selv på trange

Læs mere

Korrekt Fyring. Pejseindsats udført af Dixen Pejse

Korrekt Fyring. Pejseindsats udført af Dixen Pejse Korrekt Fyring Pejseindsats udført af Dixen Pejse Brændeovne og pejse samt træfyringsanlæg til centralvarme er en god og miljøvenlig varmekilde. Brænde og træflis er indenlandske energiressourcer, som

Læs mere

RESERVEDELE. Kedler type M, ME, MCS & CPI12

RESERVEDELE. Kedler type M, ME, MCS & CPI12 RESERVEDELE Kedler type M, ME, MCS & CPI Kedel Variant AAA8...side Brænderrør M0...side 3 Brænderrør M0...side Brænderrør M80...side 5 Brændselsmagasin 300500700 liter...side 67 Brændselsmagasin 00 liter...side

Læs mere

2300 Stoker Controller. Betjening og monterings vejledning

2300 Stoker Controller. Betjening og monterings vejledning 2300 Stoker Controller. Betjening og monterings vejledning Indholdsfortegnelse Manuel Styring 1 Interval tider (drift) 2 Interval tider (pause) 4 Menu princip grafisk 5 Opsætning 6 Ventilator min. indstilling

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel Biobrændsel Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

Hvorfor Biobrændsler?

Hvorfor Biobrændsler? Hvorfor Biobrændsler? CO2 neutralt brændsel Fornybar ressource Indenlandsk ressource (DK+EU) Billigt brændsel (privatøkonomisk) Billigt brændsel (samfundsøkonomisk) Miljøvenligt ved spild/udslip af brændsel

Læs mere

Varme på naturlig måde. Miljøvenlig forbrænding. Viden...

Varme på naturlig måde. Miljøvenlig forbrænding. Viden... SILVAN pejsecenter Varme på naturlig måde Der er mange forskellige brændeovne på det danske marked. I SILVAN fører vi et udvalg fra to af markedets producenter, Aduro og Varde Ovne. Alle ovne fra både

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE Den bedste måde at fyre med brænde på... Forgasningsgenerator til brænde DOKOGEN Kompressorer ATMOS 1945 TRADITION OG SUCCES Tre generationer af familien Cankař ATMOS 79 år

Læs mere

Træpillefyr M. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. www.biovarme.dk Træpillefyr M www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr udviklet

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.3 af maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Samling af anlæg... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel

Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel Pillekedel SK 14/28 Biobrændsel Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel Effektiv reduktion af udgifter og miljøbelastning Med en usædvanlig komfortabel fuldautomatisk pillekedel fra BAXI. Pluspunkter,

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540 Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions Morsø 1540 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 2 Til lykke med

Læs mere

REFLECTION HARMONY RELAXATION

REFLECTION HARMONY RELAXATION REFLECTION HARMONY RELAXATION WIKING Volcanic 2 m. fedtsten Miljøomtanke Fyring med træ er en alternativ energiform, og afbrænding af træ er en CO 2 neutral proces. Et WIKING brændkammer er udviklet med

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems MONTERINGS VEJLEDNING

Manual NBE Pellets Systems MONTERINGS VEJLEDNING Version 2 MONTERINGS VEJLEDNING Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke er skadet. 2. Kontroller at der er tilstrækkelig med plads i kedlen. 3. Lav et h12 xb12 cm. ( 16-30 kw modeller ) Hul

Læs mere

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE Den bedste måde at fyre med brænde på... Forgasningsgenerator til brænde DOKOGEN Kompressorer ATMOS 1945 TRADITION OG SUCCES Tre generationer af familien Cankař ATMOS 79 år

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Tab i varme- og varmt brugsvandsanlæg Kondensgevinst Kedelsynsordninger Regelmæssige eftersyn: - Oliefyrede og fastbrændselskedler

Læs mere

Skrot dit gamle oliefyr

Skrot dit gamle oliefyr VØLUND VARMETEKNIK Skrot dit gamle oliefyr - og vælg en miljørigtig pilleløsning... Spar årligt: 14-18.000 kr. - i et 130 m 2 parcelhus, der bruger 2.400 liter olie om året, ved at installere en ny, automatisk

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel Biobrændsel Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring. Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

Solvarme Træpilleovne. Stoker Pillefyr. Kraftig kvalitet til lavpris. Kedler & Stoker Solvarmeanlæg Akkumuleringstanke

Solvarme Træpilleovne. Stoker Pillefyr. Kraftig kvalitet til lavpris. Kedler & Stoker Solvarmeanlæg Akkumuleringstanke December 2015 Kraftig kvalitet til lavpris Solvarme Træpilleovne Stoker Pillefyr Typegodkendt hos Teknologisk Institut EN 303-5 godkendt Godkendt med stor virkningsgrad Ølgodvej 71 7200 DK-Grindsted Tlf.

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

Svendsen I med vandtank

Svendsen I med vandtank Tekniske data: Ydelse ved nominel fyring: mellem 3 og 3,5 kw på vandsiden med 2-2,5 kg. brænde i timen. Total ydelsen på ENDSEN I med Vandtank er ca. 10 kw ved 2-2,5 kg. brænde i timen. Virkningsgrad ca.

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel BIOBRÆNDSEL Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Produktprogram. Vejledende prisliste 2014-15

Produktprogram. Vejledende prisliste 2014-15 Produktprogram Vejledende prisliste 01-1 INDHOLDSFORTEGNELSE MCZ FACE... MCZ KAIKA Air... EGO.0 Air... EGO.0 Air med topafgang... MCZ SAGAR Air... MCZ TOBA Air...11 STAR.0 Air...1 MUSA.0 Air...1 MCZ THEMA

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere