Danmarks Tekniske Universitet Campus Service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Tekniske Universitet Campus Service"

Transkript

1 Danmarks Tekniske Universitet Campus Service DFM Benchmarking nøgletalskonference 2013 Nøgletal - Praktisk anvendelse, dokumentation og finansiering 19. SEPTEMBER 2013 Rentekammersalen, Finansministeriet Christiansborg

2 Alle nøgletal er kvantitative, og skal fortolkes kvalitativt! 2

3 DTU Historisk Den Polytekniske Læreanstalt er grundlagt af H.C. Ørsted i 1829 med to linjer Kemi og Mekanik. Bygning kommer til i 1857 og Elektro i 1903 Professor Henrik Dam modtager i 1943 Nobelprisen i kemi for opdagelsen af K-vitamin Flytter til ny campus i Lundtofte fra Officiel indvielse i 1974 Fusionerer med Danmarks Ingeniør Akademi (DIA) i 1995 Ændrer i 1994 navn til Danmarks Tekniske Universitet H.C. Ørsted Opnår i 2001 styrings- og bygningsmæssigt selveje med en bestyrelse med eksternt flertal og bestyrelsesansat ledelse Fusionerer i 2007 med Risø, Danmarks Fødevareforskning, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Danmarks Rumcenter og Danmarks TransportForskning 2013 Ingeniørhøjskolen i KBH bliver en del af DTU som DTU Diplom 3

4 Danmarks Tekniske Universitet i dag Lyngby campus Risø Campus Andre Campusser Antal studerende ca heraf ph.d.-stud Videnskabeligt personale Publikationer Leiden Crown Indicator 2010: nr. 1 i Skandinavien nr. 7 i Europa

5 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

6 CAS Strategi Fra DTU bestyrelsens overordnede DTU strategi leveres 3 konkrete ankre til CAS UMV (Udviklingsmål og virkemidler): 1. DTU s infrastruktur skal understøtte uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at universitet: råder over tidssvarende og konkurrencedygtig infrastruktur; og etablerer forskningsfaciliteter i verdensklasse på områder, hvor en særlig konkurrencefordel kan skabes. 2. DTU skal prioritere en smuk og funktionel campus med et synligt og alsidigt socialt liv, herunder et attraktivt studentermiljø. 3. DTU s administration af sin virksomhed som selvejende institution skal udvikles til et mønstereksempel på effektiv universitetsdrift. 6

7 Mission CAS Vision CAS er DTU s Facility Management organisation. CAS skal sikre, at drift, vedligehold og udvikling af DTU s bygninger, arealer og faciliteter bedst muligt understøtter DTU kerneaktiviteter; forskning, uddannelse, innovation og myndighedsbetjening. skal sikre, at DTU s campus, bygningsmasse, faciliteter og den tilknyttede service er nationalt og internationalt attraktiv, og CAS skal være ledende i sit bidrag til at øge den gældende standard. 7

8 Facilities Management Spiral Portefølje management (ejendom) Beslutning Køb Leje Byggeri Space management Planlægning Behovsanalyser Prognoser Scenarier Facilities Management Bryggeri Nybyggeri Ombygning Tilbygning Bygherrefunktion Drift Forsyning Administration Vedligehold Services Driftsherrefunktion 8

9 Byggeplanlægning Ole Kristian Bottheim Byggeprojekter Søren Ulslev Driftplanlægning & -projekter Allan A. Murphy BMS Tommy Plesner Servicecenteret Nils Turpie Administrationen Uffe G. Thomsen KONCERNSTAB - DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET CAMPUS SERVICE Jacob Steen Møller Portefølje Management (Beslutning) Space Facilities Management Management (Planlægning) Bygherrefunktion (Byggeri) Driftsherrefunktion (Drift) BYGHERRE Ole Kristian Bottheim DRIFTSHERRE Anders B. Møller PORTEFØLJE- & SPACEMANAGEMENT Uffe G. Thomsen LYNGBY Park & Vej Michael Jepsen Bygninger Synne Remvig Installationer EL VVS Steen Hansen FREDERIKSBERG CAS Frederiksberg Finn L. Mosegaard MØRKHØJ CAS Mørkhøj Finn L. Mosegaard BALLERUP CAS Ballerup Finn L. Mosegaard RISØ CAS Risø Konstitueret Anders B. Møller LINDHOLM CAS Lindholm Jesper Dose Fagligt ansvar

10 CAS Opgaveoversigt Investeringsforvaltning Finansiel/ administrativ forvaltning Driftsforvaltning Arealforvaltning Serviceforvaltning Målsætning Finansiering Space Management Vedligehold Projekter/entrepriser Eje/leje Forrentning Strategier Markedsst. Økonomisk st. Juridisk st. Teknisk st. Budgetter Regnskaber Skatter Erfa tal/bench Forsikring Areal udnyttelse Indretninger Lokaler Arbejdsplads Flytninger Inventar Terræn Bygning udv. Bygning indv. Bygningsinst. Inventar Forsyning Varme El Vand EDB Datanet Telefon IT-Værktøjer Internet Sikkerhed & vagt Arbejdsmiljø Kantine DTU Centralt Miljøst. Køb og salg Nybygning/ Modernisering/ Kontrakter Ekstern/Intern Ind-/udlejning Afløb Renhold Renovation Udv. Terræn Reception Intern post Kontorservice nedrivning Udv. Bygning Indvendig Portefølje Management (Beslutning) Vinduespolering Fælles drift Space Facilities Management Management (Planlægning) Driftsherrefunktion (Drift) Bygherrefunktion (Byggeri) Pasning, overvågning og styring Materialer, værktøj, maskiner Service ekstern hjælp Ekstern konsulentvirksomhed Forsikring

11 Nøgletal hvordan på DTU i 2007 Hvilke ejendomme har jeg? - Adresser, Matrikler, OIS - BBR (skattebillet) - Tegningsfiler af bygninger på etageniveau (det optimale rumniveau) Hvor mange ressourcer bruger jeg på min Bygnings/FM drift? - Hvem er beskæftiget med FM? Årsværk med løn (alle har dette!). - Hvilke faktureringer er knyttet til bygnings/fm drift? - Hvor tæt kan jeg komme på den enkelte ejendom/bygning? Eks. DTU Årsrapport 2006: Areal (s.61): m2 Bygningsdrift (s.27): kr. Dvs: kr./ m2 = 1050 kr./m2 (2006-priser!)

12 FM Modellen - implementeret i økonomistyringen fra 2008 DFM kategori/opgavetitel Vedligehold Planlagt Afhjælpende Oprettende (Kunde) Udvendig Terræn Indvendig Installationer Inventar Forsyning Renhold Services Fælles drift Faste ejendomsudgifter

13 Det færdige resultat - Regnskab 2008 opbygget i henhold DFM model

14 Sammenligning pr. m² - Regnskab 2008

15 Praktisk anvendelse af nøgletal - hvorfor?.by- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 202 af om kvalitetssikring af byggearbejder. I bestemmelsen i bekendtgørelsens 2, stk. 2, stilles der krav om, at der foretages en totaløkonomisk vurdering af byggeriets anlægs- og driftsøkonomi. De statslige bygherrer er herefter ansvarlige for, at der gennemføres totaløkonomiske beregninger i forbindelse med planlægning og gennemførelse af byggesager. I medfør af bestemmelsen i bekendtgørelsens 1, stk. 2, finder bekendtgørelsen og dermed kravet om totaløkonomiske vurderinger også anvendelse på ombygningsarbejder, når disse gennemføres efter et projektmateriale og har et sådant omfang, at de i det væsentlige organiseres og afvikles som en byggesag. 1. oktober 2010 trådte den ny bekendtgørelse nr om kvalitetssikring af byggearbejder i kraft! Et enigt Folketing vedtog i juni 2011 at udvide statsbyggelovens dækningsområde, så alle offentlige - også kommunale og regionale byggeprojekter nu skal foretage totaløkonomiske vurderinger og i øvrigt også OPP-overvejelser og benytte IKT-bekendtgørelsen.

16 Praktisk anvendelse af nøgletal - til hvad? Metodefrihed! DTU bruger Activity Based Cost - Business cases (diskonteret Cash-flow metode) på alle ny- og ombygninger (samt andre investeringer) over 15 mio. kr. FM nøgletal anvendes som de forventede driftsomkostninger pr. m2 (konservativt men nødvendigt princip!) Hvad er investeringens tilbagebetalingstid? og - Genereres de nødvendige indtægter til at dække omkostningerne på bundlinien? Keep it simple! vi bruger regneark!

17 Dokumentation - til analyser Strategisk forankring DTU s Vision, Mission og Strategi ( ) Instituttets strategi (UMV) ( ) Hvor mange årsværk? Hvilke facliteter? Sektionens handleplan (2013) Individuelle mål (MUS) 17

18 Arealforbrug * Omsætning (Mkr) Vækst (%/år) 6,8 3,0 Årsværk Vækst (%/år) 5,5 2,5 Studerende (STÅ) Vækst (%/år) 5,3 3,5 Areal (brutto m2)** Vækst (%/år) 0,3 1,6 Omsætning/Areal (kr/m2) Areal/Årsværk Areal/STÅ Areal/(Årsværk+STÅ) *: 2016= (2011+Ballerup)*skønnet % pr. år **: Eksklusiv særlige arealer: Hirtshals, DSC, Silkeborg, Østerild, Høvsøre, mv. 18

19 Samfund => Bestyrelsen => CAS Strategi Udviklingskontrakt med ministeriet Punkter vedr. bæredygtighed Implicit 15% bedre på energi og affald fra * * DTU vil spare 15% af det samlede energiforbrug pr. årsværk fra 2010 til DTU vil øge genbrugsandelen fra 35% til 40% fra 2010 til 2015 (dette gælder udvalgte fraktioner, hvor vi bla. har fjernet vores haveaffald, som allerede ligger tæt på 100% samt bygningsaffald, som svinger meget afhængigt af investeringer/nybyggeri). 19

20 20

21 21

22 Laboratorier kræver meget energi Energifokus i laboratorier er afgørende for ikke at få stigende forbrug. Der skal styres efter behov og ikke 24/

23 Bæredygtighedsmål CO2 og kwh eksempel b (DTU LifeScience center) Fraflyttede lokaliteter Areal (m2) el (kwh) olie (liter) gas (m3) fjernvarme (kwh) CO2 (kg) Energi (kwh) Rockefeller Charlottenlund Mørkhøj Frederiksberg Lindholm Lindholm færgedrift Århus I alt (342 kwh/m2) Samlokalisering Areal (m2) el (kwh) olie (liter) gas (m3) fjernvarme (kwh) CO2 (kg) Energi (kwh) Bygning Bygning A Bygning 205B I alt (104 kwh/m2) Besparelse Areal (m2) el (kwh) olie (liter) gas (m3) fjernvarme (kwh) CO2 (kg) Energi (kwh) I alt Besparelse % 79% 80% 23

24 Bæredygtighedsmål Økonomi eksempel b (DTU LifeScience center) Tabel Samlet investering og besparelse (mio. kr., forventet 2012 prisniveau) Investering Heraf laboratorie midler Huslejebesparelse* Driftsbesparelse Samlet besparelse 1. etape 81,3 16,4-1,7-0,9-2,6 2. etape 1.121,6 263,0-43,7 25,4-18,3 I alt 1.202,9 279,4-45,7 24,5-20,9 3. etape 142,4 80,3 0,5 19,4 19,9 Samlet 1.345,3 359,7-44,9 43,9-1,0 *Omkostninger til husleje for de tidligere lejede bygninger sættes i forhold til omkostninger til afskrivning og renter ved nybyggerierne Danmark får via DTU verdens pt. mest avancerede LifeScience faciliteter for 1 mio. kr. om året (inklusive afskrivninger og dermed re-investeringevne). 24

25 Finansiering Har vi råd? Baseret på Q Regnskab - DTU Campus Service, som udgangspunkt 2013-priser 2013-priser 2013-priser 2013-priser 2013-priser 2013-priser 2013-priser DFM opdelt projektregnskab på Driftsudgifter (fra Oracle Projects) Regnskab 2012 Løn 2012-priser BO 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Regnskab 2012 Udlæg Løn budget 2013 Løn Prognose for 2013 ved Q1 Budget 2013 Udlæg Vedligehold Prognose for 2013 ved Q1 Udlæg Løn Udlæg Løn Udlæg Løn Udlæg Løn Udlæg Løn Udlæg Forsyning Renhold Services Pasning overvågning og styring Ledelse og administration Generelle Universitetsformål Faste ejendomsudgifter Husleje DTU Campus Service i alt Tilførsel af hensættelser (på projekt ) kun bogført i Finans i AØR Driftsomkostniger efter hensættelser Inklusive ovenfor Indtægter (eksterne indtægter) Husleje indtægter Indtægter Forsyninger Indtægter Rengøring Andre indtægter Interne indtægter Anlægsinvesteringer CAS Material Anlægsinvesteringer i alt Uden Mørkhøj, Frederiksb erg og Uden Charlottenl Noter vedr. Århus fra und fra bortfald Lyngby FM omkostninger pr. m2 (2011, Ny bygning ) Nye m2 (brutto) Hempel bygning i alt kr./m2 Bruttodriftsareal Lyngby Campus Vedligehold Bygning Forsyninger Bygning Renhold Bygning Services Ny CAS bygning 2000 Ny bygning Pasning, overvågning og styring Ny bygning Ledelse og administration (inklusive P&P) (Fotonik) 3000 Ny bygning 345 M Faste ejendomsudgifter (Nanotek) 1500 Ny bygning til FM omkostninger i alt kr./m NNCBS Bygningslabor (Anvendt i DTU Life science aktstykke!) atorium 5000 Ny bygning Powerlab Fase Geoteknik1. kvadrant 2500 Audiovisuel Laboratorium 200

26 Alle nøgletal er kvantitative, og skal fortolkes kvalitativt! 26

27 Fremtiden tør man spå om den? Sustainability can we afford it? (MIPIM 2012) Driftdata skal inddrages som kerne i nybygninger og renoveringsarbejder som en udbuds-/konkurrenceparameter (Total Lifecycle Cost-princip) 5 års syn = Er de lovede driftsdata (energi + vedligehold) leveret! Sustainability = driftsfokus og TC forståelse = langsigtet værdibevarelse 27

28 Hvor skal jeg så gøre? Start i det simple så er det heller ikke sværere! Tak for opmærksomheden 28

Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service

Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service - Afsluttende projekt HD(R) Fag: Økonomistyring, Management Control Systems - Bjørn Clausen-Ley Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service Figur 1

Læs mere

Dansk Facilities Management netværk. Præsentation

Dansk Facilities Management netværk. Præsentation Dansk Facilities Management netværk Præsentation Facilities Management - hvad er det? Facilities Management understøtter kerneforretningen Med Facilities Management varetages alle sekundære funktioner

Læs mere

Søren Thomsen 080801

Søren Thomsen 080801 C B S Facility Management Strategisk Taktisk Operativ Facility Management på CBS Af: Martin Jensen 080861 Søren Thomsen 080801 Ingeniørhøjskolen Ballerup 1. Forord Denne bacheloropgave er skrevet af Martin

Læs mere

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 BEDSTE PRAKSIS-MANUAL OM TOTALØKONOMI Resume: Denne Bedste Praksis-manual har til formål at redegøre

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

Kommunal ejendomsadministration

Kommunal ejendomsadministration Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Kasper Lemvigh Kommunal ejendomsadministration Foranalyse af mulighederne for benchmarking, beregning af produktivitetspotentiale og inspiration til realisering

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management. 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord

Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management. 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord Strategisk ejendomsledelse Facilities Management - State-of-the-art civilingeniør, driftschef

Læs mere

Per Anker Jensen FAcilities MAnAgeMent i DAnMArk et erhverv AF voksende betydning

Per Anker Jensen FAcilities MAnAgeMent i DAnMArk et erhverv AF voksende betydning Per Anker Jensen Facilities Management i Danmark Et erhverv af voksende bet ydning Per Anker Jensen Facilities Management i Danmark Et erhverv af voksende bet ydning Indhold Facilities Management i Danmark

Læs mere

Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat. Strategi 1.0 // 2012-2017

Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat. Strategi 1.0 // 2012-2017 Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat Strategi 1.0 // 2012-2017 Slotsholmsgade 12 Forord Det er Bygningsstyrelsens hoved opgave at stille lokaler og kontor- og forskningsmiljøer af

Læs mere

Implementering af drift i byggeri

Implementering af drift i byggeri Implementering af drift i byggeri Torben Damgaard Pia Bruun Erichsen 2009 Syddansk Universitet Institut for Entreprenørskab & Relationsledelse Et projekt med støtte fra CENTER FOR FACILITIES MANAGEMENT

Læs mere

Implementering af drift i byggeri

Implementering af drift i byggeri Implementering af drift i byggeri Torben Damgaard Pia Bruun Erichsen 2009 Syddansk Universitet Institut for Entreprenørskab & Relationsledelse Et projekt med støtte fra CENTER FOR FACILITIES MANAGEMENT

Læs mere

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Resultatkontrakt 2014 mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Indhold Indledning 5 Kontraktgrundlag 5 Vilkår 5 Bygningsstyrelsens strategiske grundlag 7 Baggrund 7 Strategi 7

Læs mere

DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer. februar 2010

DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer. februar 2010 DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer februar 2010 2 Indhold 1 INDLEDNING 2 lokalisering AF DE STATSLIGE INSTITUTIONER 3 ADMINISTRATION AF HUSLEJEORDNINGEN 4 KONTRAKT OG HUSLEJE 5

Læs mere

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking #11 september 2011 FM Update Temaer: Sourcing benchmarking Leder FM er det kun for nørder? Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Forsiden: CFM konferencen på DTU 22.-23. august Kære FM er, Vi har jo talt om

Læs mere

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center DTU Maritime Center Jørgen Juncher Jensen Ingrid Marie Vincent Andersen Oversigt Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center 2/13/2014 DTU Historisk

Læs mere

Business case for Islands Brygge 37

Business case for Islands Brygge 37 Business case for Islands Brygge 37 07. juni 2011 Version 2.0 1.0 Baggrund og formål... 4 1.1 Formål med business casen... 4 1.2 Islands Brygge 37 i dag... 5 1.3 IB37 som demonstrationsbygning i Plan C...

Læs mere

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-28-7 Publikationen

Læs mere

Analyse af kommunal ejendomsdrift

Analyse af kommunal ejendomsdrift Analyse af kommunal ejendomsdrift Spørgeskemaundersøgelse gennemført af KTCs faggruppe for kommunal ejendomsdrift Efterår 2012 Formand Morten Hallgreen, faggruppen Kommunal ejendomsdrift 1 1. Hvordan var/er

Læs mere

Beskytte værdien af de kommunale bygninger samtidig med at rammerne for at løse kommunens kerneopgaver bliver bedst mulige

Beskytte værdien af de kommunale bygninger samtidig med at rammerne for at løse kommunens kerneopgaver bliver bedst mulige NOTAT Projekt Analyse af Ejendomsdriften Kunde Randers Kommune Dato 31. juli 2014 Til Randers Kommune Fra Rambøll 1. Principper for fremtidig organisering af ejendomsdriften Rambøll foreslår at etablere

Læs mere

Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning

Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning #10 juni 2011 FM Update Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning Leder Ørnen er landet Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Kære FM-kollega, DFM har

Læs mere

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier Statsrevisorerne 2013-14 Beretning Offentligt nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II Statsrevisorernes 2/2013 beretning om sygehusbyggerier Beretning om sygehusbyggerier

Læs mere

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2014 Bygningsstyrelsen Indhold 1. PÅTEGNING 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Totaløkonomiske beregninger i statslig byggevirksomhed VEJLEDNING

Totaløkonomiske beregninger i statslig byggevirksomhed VEJLEDNING Totaløkonomiske beregninger i statslig byggevirksomhed VEJLEDNING By- og Boligministeriet Slotsholmsgade 1 1216 København K. Telefon 33 92 61 00 Telefax: 33 92 61 64 www.bm.dk Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

MILJØ TOTALVÆRDI ØKONOMI SOCIAL TOTALVÆRDI MODELLEN. Energirenovering med merværdi

MILJØ TOTALVÆRDI ØKONOMI SOCIAL TOTALVÆRDI MODELLEN. Energirenovering med merværdi MILJØ TOTALVÆRDI ØKONOMI SOCIAL TOTALVÆRDI MODELLEN Energirenovering med merværdi I Udarbejdet for: Udarbejdet af: Projektleder: Dato: Hans Blinkilde, NCC Niels-Arne Jensen, Københavns Kommune Signe Kongebro,

Læs mere

Rammeaftale. April 2014. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme 2014-2017

Rammeaftale. April 2014. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme 2014-2017 Rammeaftale April 2014 Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme 2014-2017 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) på den anden

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning,

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, årsprofil 3 Leder 4 Professionel ejendomsadministration 6 360 8 Investeringsejendomme 10 Handlekraftig ledelse 12 Ejerforeninger og andelsboligforeninger 14 Almene boliger 16 Bygherrerådgivning samt drift

Læs mere

Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk

Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk CAFM-Leder Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk BYGGERIETS LEDELSESCENTER Fra analog D&V til Digital FM - BLIV CAFM-LedeR Den professionelle CAFM-lederuddannelse

Læs mere