INDHOLDSFORTEGNELSE. 3. INSTALLATIONSPRINCIPPER 3.1 VVS installationer Generelt Kloak Afløb Vand og sanitet 3.1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. 3. INSTALLATIONSPRINCIPPER 3.1 VVS installationer 3.1.1 Generelt 3.1.2 Kloak 3.1.3 Afløb 3.1.4 Vand og sanitet 3.1."

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGGESAGENS PARTER FORORD 1. GENEREL BESKRIVELSE 1.1 Forudsætninger 1.2 Pædagogisk v ision 1.3 Arkitektonisk hovedidé Hoveddispositionen Hjemområderne (niveaudelingen) Indskolingen, GFO Aulaen, administrationen og musik/drama Fagcentre, faglokaler Pædagogisk Servicecenter Multisalen Idræt Udeopholds- og læringsarealer 1.4 Beskrivelse af bygningsdele Indskolingen (nybygning) a Ydervægge b Indervægge c Gulvbelægninger d Trapper og ramper e Lofter f Tage og ovenlys GFO (eksi sterende bygning) a Renovering- ombygning Hovedbygningen a Ydervægge b Indervægge c Gulvbelægninger d Trapper og ramper e Lofter f Tage og ovenlys 2. KONSTRUKTIONSREDEGØRELSE 2.1 Indledning 2.2 Konstruktive hovedprincipper Eksisterende bygning Nybygning 2.3 Beregningsforudsætninger og styrkeforhold 2.4 Belastninger 2.5 Geoteknik 3. INSTALLATIONSPRINCIPPER 3.1 VVS installationer Generelt Kloak Afløb Vand og sanitet Varme Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 1 af 56

2 3.1.6 Sprinkling og slangevindere CTS-anlæg 3.2. Ventilation Generelt Mekanisk ventilation Naturlig ventilation Røgventilation 3.3. Elinstallationer Generelt Tilstandsvurdering Føringsveje Ombygning af eksisterende hjemklasser/grupper Indretning af nye hjemklasser/grupperum Indretning af nye fagcentre/faglokaler/værksteder Indretning af mediatek/pædagogisk servicecenter Indretning af nye omklædningsrum i parterre 3.4. IT og netv ærksinstallation Krydsfelt PDS-stik 3.5. El i terræn 4. BRANDFORHOLD 4.1 Indledning 4.2 Brandredning adgangsforhold 4.3 Brandsektionering 4.4 Flugtv eje Hovedbygning Nybygget indskolingsbygning 4.5 Redningsåbninger 4.6 Installationer, aktiv brandsikring, røgv entilation 4.7 Bygningsdeles brandmodstandsevne 5. SIKRINGANLÆG 5.1 Flugtv ejsbelysning 5.2 ABA-anlæg 5.3 ABDL-anlæg 5.4 Indbrudssikring 6. AKUSTIK 6.1 Indledning 6.2 Akustiske hovedprincipper Eksisterende bygning Nybygning 7. AREALBEREGNING 7.1 Eksisterende forhold 7.2 Fremtidig udbygning 7.3 Nettoarealer fordelt på funktionsområder Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 2 af 56

3 8. ØKONOMI 8.1 Budget 8.2 Udbudsform 8.3 Entrepriseform 9. TIDSPLAN 10. RUMSKEMAER 11. TEGNINGER Liste 11.2 Arkitekt 11.3 Ingeniør Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 3 af 56

4 BYGGESAGENS PARTER Bygherre: Skoledistrikt: Gentofte Kommune, SKUB Rådhuset Bernstorffsvej Charlottenlund Telefon : Telefax : Tjørnegårds Skolen Brogårdsvej Gentofte Telefon : lokal Byggeprojektudvalg: Skoleinspektør Bodil Filtenborg Viceskoleinspektør Mai-Britt Overbye Lærer Bente Kornum Tj.leg-leder Michael Søgaard Tj.vand-leder Svend Ole Nielsen Pædagog Mette Steenbach Pædagog Lis M. Jacobsen Skolebestyr. formand Theis Andersen Skolebestyr. Niels Holm Svendsen Skolebestyr. Claus Hasselbach Skolebestyr. Trine Kæstel Bygherrerådgiver Ingeniør, NIRAS Ingeniør, NIRAS Arkitekt, CFMT Arkitekt, CFMT Arkitekt, CFMT Arkitekt, CFMT Charlotte Nørbak Michael Steen Hansen Charlotte Halling Olsen Lone Wiggers Kasper Pilemand Marianne Seistrup Karsten Riis Bygherrerådgiver: Arkitektarbejder, Totalrådgiver: Carl Bro as Skoleholmen Greve Telefon : Arkitektfirmaet C. F. Møllers Tegnestue Wildersgade 10B 1408 København K Telefon : Telefax : Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 4 af 56

5 Ingeniørarbejder, NIRAS Rådgivende ingeniører og planlæggere AS Rådgivende ingeniørfirma: Sortemosevej Allerød Telefon : Telefax : Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 5 af 56

6 FORORD Nærværende projektforslag er resultatet af en udviklingsproces, hvor SKUB samt distriktets byggeprojektudvalg og dertil knyttede rådgivergruppe gennem møder har samlet og udviklet erfaringer/skitseforslag til en struktur for den fremtidige skole. Processen tager udgangspunkt i Skoleudbygningsprojektes PLAN 2000, omhandlende udbygning og udvikling af Gentoftes Kommunes skolevæsen og tilknyttede institutioner. Perspektivplanens 3 fundamenter, indholdet i undervisning og fritid, de fysiske rammer og planlægningsprocessen, har dannet rammerne for udvekslingen af synspunkter samt parametre i dialogen mellem parterne. Projektgrundlaget er skabt i et klima af troen på visionens bærbarhed, udmøntet i visionære planer for skolen, som i de efterfølgende processer er blevet tilpasset budgetrammerne. Forløbet i eftervisning af projektets visioner i forhold til budgetrammerne har afstedkommet en prioriterings-runde, hvor alle projektets parter deltog, og alle inklusive projektet landede på benene. Ved processen i prioriteringsrunden ændrede nogle funktioner karakter, visse tekniske løsninger blev smallere, men grundlæggende blev gode, fleksible og robuste rammer for fremtidens læringsrum etableret. Essensen af processen kan måles i projektets vitalitet, fornuftens råden, visionen bliver til virkelighed. Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 6 af 56

7 1.1 Forudsætninger 1. Programoplæg til EU-udbud- Totalrådgivning. Gentofte, Maglegård og Tjørnegård distrikter Byggeprogram for ud- og ombygning af Tjørnegårdsdistriktet indeholdende distriktets høringssvar Lokalplan 169, for Tjørnegård Skole- og Fritidsområde, Forslag PLAN 2000 udbygning og udvikling, Geoteknisk rapport 6. Tilstandsvurdering 7. Arealanalyse 8. Grøn bygherrevejledning 9. IT-handlingsplan Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 7 af 56

8 1.2 PÆDAGOGIK OG RUM I TJØRNEGÅRDSDISTRIKTET Tjørnegårdsskolen har gennem de sidste fire år arbejdet med at videreudvikle kvaliteten i undervisningen. Vi har de sidste to skoleår sat særlig fokus på kvalitet i tværfaglige forløb og har udviklet en struktur, der giver mulighed for faglig fordybelse og sammenhæng i perioder på hele dage og uger. I den forbindelse samt i forbindelse med opfyldelsen af folkeskoleloven generelt oplever vi et behov for rum til læring, et behov, som vi til vores store glæde har mulighed for at få opfyldt af SKUB på Tjørnegårdsskolen i år og næste år. Gennem det sidste år har der fundet drøftelser sted på forældremøder for den samlede forældregruppe, talrige møder i de tre bestyrelser, personalemøder i skolen, legestuen og fritidscenteret og i udvalg, og børnene har beskrevet mange forslag og ideer. Tjørnegårdsskolen, Legestuen og Jægersborg Fritidscenter har i fællesskab udarbejdet dialogsvar og høringssvar. Vores ønsker til ud- og ombygningen er herefter udarbejdet af et udvalg bestående af lærere, pædagoger, lederne for Legestue, Jægersborg Fritidscenter og Tjørnegårds-skolen samt forældre fra skolebestyrelsen og de øvrige bestyrelser. Det pædagogiske fundament. Det er et overordnet mål, at der skabes fælles rammer til skole og fritid, som giver gode muligheder for både læring og leg. Lærerne og pædagogerne vil få gode samarbejdsmuligheder i et fælles miljø, der muliggør fælles forløb, hvor skole og fritid bidrager med hver deres særpræg, men også for aktiviteter specifikke for skolen og for fritiden. Det vil skabe en god ro i hverdagen, at børnene har den samme base dagen igennem. Børns måde at lære på er forskellig på de forskellige alderstrin, og det er derfor væsentligt, at skolen opdeles i tre afdelinger, børnehaveklasse 2. klasse + 3. klasse, klasse og klasse, således at den fysiske stru ktur, indretningen og inventaret i de enkelte afdelinger understøtter børnenes behov. Inden for hver afdeling knyttes klasserne sammen tre og tre, med tilhørende gruppe- og fællesfaciliteter. Børnene i en klasse er på flere forskellige udviklingstrin, og afdelingsopdelingen vil give mulighed for, at børn fra tre forskellige klassetrin kan samarbejde og dermed udvikle sig fagligt og socialt i overensstemmelse med deres modenhed. Det er af stor betydning, at børn ikke blot får mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder inden for de enkelte fag, men også at de får mulighed for at arbejde med fagene i den helhed, de indgår i. Det er derfor et stort ønske at indrette fagcentre til flere fag, der har faglige fællesområder. Læring foregår, når børn er aktive! Skolens udeareal er derfor også et område, der skal indrettes til ikke blot et værested for børnene, men også et lærested. Det betyder, at der indrettes udearbejdspladser til såvel kreative som boglige aktiviteter, muligheder for fysisk udfoldelse og en indretning, der udfordrer fantasien og skaberglæden. Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 8 af 56

9 Et tæt samarbejde mellem lærerne og mellem lærere og pædagoger er nødvendigt for at opfylde intentionerne i skoleloven og de mål, vi lokalt har stillet. Derfor indrettes der lokaliteter til team- og fagsamarbejde. Pædagogikken fortolket i arkitektur Vi har haft et tæt samarbejde med arkitekterne og ingeniørerne, som i fire måneder har haft deres arbejdsplads liggende på skolen. De økonomiske forudsætninger har bevirket, at vi har måttet foretage en række prioriteringer i forhold til vores behov og ønsker. Blandt andet har behovene for tidssvarende idrætsfaciliteter betydet, at vores projektforslag afhænger af, at der udarbejdes en aftale med GBK, således at en stor del af idrætten kan afvikles der. Under de økonomiske og de arealmæssige forudsætninger, der har været, er det lykkedes at komme frem til et projektforslag, der respekterer vores pædagogiske fundament. Vi opfylder behovet for FÆLLESSKAB, ved at alle klasser har en hjemklasse, klassens eget rum, hvor der kan foregå sociale aktiviteter, hvor de kan få fælles instruktioner, kan fremlægge og evaluere projekter og opgaver, hvor projekter og materialer kan stå fremme i en længere periode, og hvor børnene kan sætte deres spor som individer og som klasse. I tilknytning hertil er der ro til fordybelse eller plads til støjende aktiviteter i de tilhørende grupperum, ligesom der er nicher og kroge til fordybelse og selvstændigt arbejde. Endvidere er der fællesområder for tre klasser til fællesaktiviteter, og vores store aula, hvor hele skolen kan samles. Vi opfylder behovet for FORDYBELSE ved, at der er fagcentre og faglokaler, hvor man kan gå i dybden med det faglige, og ved, at der er arbejdspladser tilpasset børnenes behov i de forskellige afdelinger. Vi opfylder behovet for FAGLIGHED ved, at vi får flere udfoldelsesmuligheder i afdelingerne, får mobile værksteder, fagcentre og udendørs læresteder, så mulighederne for faglig fordybelse, tværfaglighed og samarbejde mellem klasser bliver meget store. Vi opfylder behovet for at styrke FANTASIEN ved at indrette udeområderne til et kreativt og fantasibefordrende lære- og værested, og ved at bygninger og lokaler ikke er rette og forudsigelige, men har kroge, gesimser, hemse og plads til forundring. På vegne af bestyrelser og ledelser ved Tjørnegårdsskolen, Legestuen og Jægersborg Fritidscenter Bodil Filtenborg Skoleinspektør Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 9 af 56

10 1.3 Arkitektonisk hovedidé Hoveddispositionen Skolen struktureres som en niveaudelt skole, hvor hovedbygningen primært indeholder mellemniveau og udskolingen med tilhørende fagcentre, m.m. Ved hovedbygningens nordøstfløj tilbygges et indskolingshus med et forbindelsesvolumen, således at indskolingen, der samlet består af 0 til 3 klassetrin, samles i en toetages stru ktur om et nyudlagt gårdrum mellem østfløjen og boldbanerne. Indskolingens nye bygning kobles sammen med eksisterende bygning, Store Legestue. Hovedbygningens etagestruktur afspejler skolens afdelingsniveauer således: 1. Parterre - fagcentre samt gymnastik med omklædning. 2. Stueetage - aula samt rumrelaterede fagcentre og skolens administration sal - mellemniveauet samt Pædagogisk servicecenter og multisal sal - udskolingen samt Pædagogisk servicecenter. Indskolingshus samt nordøstfløj er organiseret således: 1. Parterre - indskolingens 0 og 2 klassetrin samt værksteder, GFO i eksisterende Legestue sal - indskolingens 1 og 3 klassetrin, GFO-personale og administration i eksisterende Legestue. Hov edbygningen, den eksisterende bygning Skolens aflæselighed, der er sammenfaldende med overblik, er udgangspunktet for at organisere skolen i forhold til aulaen. Aulaen giver med sin centrale placering samt sit dobbelthøje volumen godt overblik til skolens almene servicefunktioner (administration, lærersamling, PPD) samt frugtboden og scenen, Pædagogisk servicecenter og multisal. Ad trapper fra aulaen gives der direkte adgang til fagcentre i parterre og til Pædagogisk servicecenter på 1. sal. I aularum bygges et indvendigt, afskærmet plateau, hvor lærerforberedelse samt Specialundervisning ligger i tilknytning til skolens mellemniveau. Under dette volumen forberedes for skolescene, således at kontemporeret optræden kan etableres. I parterre opbygges fagcentre, henholdsvis i sydfløjens østlige og vestlige hjørne. Der ombygges med henblik på størst mulig adgang til centrene fra aula via trapper direkte ned i centrene. Ud for undervisningsområderne etableres gårdrum i niveau med gulvplan, dette giver mulighed for varierende ud- og indvendige læringsforløb. Eksisterende gymnastiksal i stueetage med direkte adgang fra parterre istandsættes. Der etableres bade/omklædningsfaciliteter i nærheden til denne i parterres nordvestlige fløj. I eksi sterende gymnastiksal på 1. sal etableres der en fagsal kaldet multisal, med mulighed for mange bløde fagudfoldelser, salen udføres som funktionel forbindelse mellem mellemniveauets klassetrin på etagen, samt som funktionel forbindelse mellem udskolingens afdeling på 2. sal. Der etableres max. åbninger fra salen mod omgivende hjemområder samt mod gangareal til aula. Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 10 af 56

11 I øverste niveau af salens volumen etableres indskudte balkoner, som indbyrdes forbindes med en gangbro. Dette sikrer forbindelse mellem udskolingens afdelinger på 2. sal samt etageflow mellem afdelingsniveauerne. I hovedbygningens sydfløj, 1. og 2. sal, etableres Pædagogisk servicecenter. Dette er udlagt med størst mulig adgang fra mellem- og udskolingsniveauerne samt med direkte forbindelse via trappeanlæg til aularum. Imellem centrets to etager etableres intern trappeforbindelse for at sikre størst mulig fleksibilitet i centret samt etageflow mellem afdelingsniveauerne. Indskolingen, nye- samt eksisterende bygninger Indskolingen anlægges som en to-etages længestruktur som to parallelt liggende længer bestående af østfløj i hovedbygningen og nybygningen, der internt forbindes med en gang. I forbindelsesgangens kobling til indskolingshus forbindes indskolingsfløjen med eksi sterende Store legestue, hvorved hjemområdet og GFO området står i størst mulig kontakt med hinanden. Indskolingen orienteres mod det fremkomne uderum (indskolings gård), hvor parterres klasseafsnit samt GFO har direkte adgang Hjemområderne (niv eaudelingen) Skolen organiseres i 3 afdelinger: 1. Indskolingen, Børnehaveklasse til 3 klasse 2. Mellemniveauet, 4 klasse til 6 klasse 3. Udskolingen, 7 klasse til 9 klasse. 1. Indskolingen RUMSTRUKTUR Hvert klassetrin i indskolingen, er struktureret efter et princip om hjemklasser, der relaterer sig til et hjemområde. Hver klasse er placeret med direkte adgang til et grupperum samt til et samlende rum (hjemområdet) for klassetrinet. Værkstedsgrupper er placeret i nær tilknytning til hjemområdet, og med direkte udgang til udearealerne. I hjemområde er placeret toiletter m. gaderobebokse, køkken/værksted samt lærerfaciliteter. Toiletter m. lockers kaldet BASIS, er placeret i henholdsvis eksisterende legestue og østfløj parterre. FLEKSIBEL/FAST MØBLERING Klasselokalerne, grupperum, værksteder samt hjemområder er udstyret med henholdsvis rumafgrænsende depotskabe, køkken-/værkstedsborde samt faste arbejdsborde. Interiøret udvikles til størst muligt fleksibel brug, således at rummenes mulige anvendelse gennem sæsonen kan opfylde lærers og elevers behov for arbejdsrum. 2. Mellemniveauet RUMSTRUKTUR Hvert klassetrin på mellemniveauet er struktureret efter et princip om hjemklasser, der relaterer sig til et hjemområde. Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 11 af 56

12 Hver klasse er placeret med direkte adgang til et grupperum samt en læseniche, disse med størst mulig direkte kontakt til et fælles hjemområde pr. klassetrin. På 1. sal ved hver adgangstrappe er placeret toiletter samt garderobe med lockers kaldet BASIS, der samlet dækker toilet og garderobebehov for alle 3 klassetrin. Klassetrinets hjemområder er lokaliseret centralt i forhold til skolens fagsal (multirum) samt Pædagogisk servicecenter, således at disse funktioner maksimalt kommer i spil i den daglige undervisning, f. eks. ved værkstedsundervisning og projektarbejder m.m. FLEKSIBEL/FAST MØBLERING Klasselokalerne, grupperum samt hjemområder er udstyret med henholdsvis rum-afgrænsende depotskabe, læsenicher, køkken/værksteds-borde samt faste arbejds-borde. Interiøret udvikles til størst mulig fleksibel brug, således at rummenes mulige anvendelse gennem sæsonen kan opfylde lærers-/elevers behov for arbejdsrum. 3. Udskolingen RUMSTRUKTUR Hvert klassetrin på udskolingsniveauet, er struktureret efter et princip om hjemklasser, disse relaterer sig for hele udskolingsniveauet til eet fælles niveauhjem. Dette hjemområde er etableret i arealerne tæt ved hemse, placeret i multirum, samt fysiklokale, hvorved varierede muligheder for udfoldelse er åbne. På 2. sal ved hver adgangstrappe, er placeret toiletter samt garderobe med lockers, der samlet dækker toilet og garderobebehov for alle 3 klassetrin. kaldet BASIS, Hver klasse er placeret i klassetringrupperinger med indbyrdes åbenhed med fleksibel og varieret integreret undervisning for øje. Til hver tringruppering er tilknyttet et grupperum, og at der foruden i tilknytning til klassen er etableret læse- og lektienicher. FLEKSIBEL/FAST MØBLERING Klasselokalerne, grupperum samt niveauhjemområde er udstyret med henholdsvis rumafgrænsende depotskabe, læsenicher, køkken/værksteds-borde samt faste arbejdsborde. Interiøret udvikles til størst mulig fleksibel brug, således at rummenes mulige anvendelse gennem sæsonen kan opfylde lærers-/elevers behov for arbejdsrum Indskolingen, GFO RUMSTRUKTUR Indskolingen og GFO er etableret som en delvis integreret funktion, dvs. at hjemområdet i indskolingen samt fællesområdet i GFO placeres i fælles visuelt- og akustisk rum. Herved skabes der mulighed for glidende overgange mellem skole- og fritid set i forhold til klassetrin. I fritidsordningen bevares elevernes BASIS-rum, toiletter med garderobe lockers, samt køkken og visse værksteds- og legefaciliteter. Lærer- og pædagogansatte har møde- og forberedelsesrum placeret i gl. inspektørbolig. Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 12 af 56

13 FLEKSIBEL/FAST MØBLERING Fællesområdet samt værkstedsafsnit er udstyret med henholdsvis rumafgrænsende depotskabe, køkken- værkstedsborde samt faste arbejdsborde. Interiøret udvikles til størst mulig fleksibel brug, således at funktionerne kan omstilles hen over dagen og giver fleksibel anvendelse i brugen Aulaen, administration og musik/drama RUMSTRUKTUR Aula fremstår som skolens hjerte. Dette centrale rum ønske s styrket ved at etablere funktioner med almen karakter, der ved sin nære placering til aula styrker egen brug samt aulas. Bifunktioner i aula, der ligger som lommer, fastholdes frugtbod, og etableres scene for skuespil, optræden samt et musikrum. Skolens administration samt lærers samlingsrum ligger som i dag i aulas sydlige ende. I umiddelbar tilknytning til aula, ligger Pædagogisk servicecenter på 1. sal. Denne nærhed formidles med en trappe direkte ned i rummet. Centeret indeholder servicetilbud som bibliotek,mediatek og grupperum med IT-arbejdspladser. FLEKSIBEL/FAST MØBLERING Aula funktionsbestemmes ikke udover de to nye elementer som indføres, som scene under balkonbygnig samt trappe til pædagogisk servicecenter. Depot for sceneelementer samt andre redskaber til brug ved optræden, opbevares i rum op mod gymnastiksal. I øvrigt etableres der depotåbninger til disse rum af hensyn til en større anvendelighed i forhold til aula. I underside af balkon forberedes der rack for div. scenetæpper, kulisser samt lyd- og lyssætning. Trappe mod Pædagogisk servicenter etableres som en bred, rummelig trappe, hvor midlertidigt ophold er naturlig, desuden udstyres den med en plint som entre til trappe. Plinten formgives som en mobil scene, der umiddelbart kan ændres til en mindre platform for leg og anden form for improviseret optræden. Musiklokalet etableres til varieret musikundervisning, der etableres depoter samt et lyddæmpet rum for elektrisk forstærket musikudøvelse. Her indrettes væsentligst med løst inventar. Lærersamlingen etableres som et samlings-, arbejds- og møderum, hvor lærerforberedelse til fællesaktiviteter, emne- og projektundervisnig kan afholdes. Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 13 af 56

14 1.3.5 Fagcentre, faglokaler Fagcentre er opdelt i: 1. Naturvidenskabelige fag 2. Musiskbetonede fag 3. Hjemkundskab 4. Fysik- kemi 1. Naturv idenskablige fag Centret er opbygget som et tværfagligt center, hvor enkelt fag- som tværfaglig undervisning kan foregå. Centeret organiseres som et alment læringsværksted, hvor specifikke redskaber og lærebøger opbevares i centralt placerede depoter/skabe. Centeret ligger med adgang til uderum i lysgårde, disse indrettes med møbler specifikt udformet til forsøg og undersøgelser ved udeforhold. 2. Musisk betonede fag Centret er opbygget som et værksted for billedkunst, keramik, træarbejder og håndarbejder, hvor enkeltfag- som tværfaglig undervisning kan foregå. Centeret organiseres som et multiværksted, hvor maskiner/redskaber til forarbejdning er samlet i individuelle zoner. Værkstedet udformes som center for hård fagudfoldelse. Depoter/skabe til opbevaring af redskaber og elevarbejder, placeres centralt i centeret. Centret ligger med adgang til uderum i lysgårde, disse indrettes med møbler og arbejdspladser til udøvelse af grovere og større arbejder. 3. Hjemkundskab Faglokalet ommøbleres og indrettes til mere nutidige forhold (storkøkken), f. eks. gruppebaseret fremstilling af madretter. 4. Fysik og kemi Faglokalet ommøbleres og indrettes som fleksibelt værksted/opholdsrum, således at henholdsvis fysikkemi og sprogundervisning kan gennemføres i lokalet. Redskaber og installationer af gas/el til forsøg er indelukket i forsøgsbokse. Depoter/skabe for de forskellige fagredskaber placeres som fleksible rumafgrænsende elementer Pædagogisk serv icecenter Centeret ligger i hovedbygningens sydøstlige fløj, placeret på henholdsvis 1. og 2. sal, hvor etagerne indbyrdes er forbundet med en åbning i etagedækket, hvori en trappe, med mulighed for opholdlæsning, er opstillet. Centeret er etableret med stor åbenhed til de enkelte etageafsnit, der etableres døre med aflåsningsmulighed ind til centeret. Centeret indeholder servicetilbud som bibliotek, mediatek og grupperum med ITarbejdspladser. Der opbygges et aflukkeligt kontor for lærer, bibliotekar. Desuden forsynes området med et toilet (handicap). FLEKSIBEL/FAST MØBLERING Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 14 af 56

15 Centeret apteres med faste rumafgrænsende skabe/reoler, som danner arbejds- og læsenicher. Faste arbejdsborde opsættes mod vinduesfacaden til projekt- og IT-arbejdspladser Multisalen Multisalen ligger i hovedbygningens nordlige afsnit (eks. øvre gymnastiksal), denne står i relativ åben kontakt med hjemområderne på egen etage (mellemniveauet) samt via hemse og trappe fra 2. sal til udskolingens niveauhjem. Multisalen giver mulighed for eleverne til at udforske, udvikle opgaver inden for de musiske fagområder, kreativ fremstilling- illustration inde for de bløde områder. Multisalen danner via sin placering i huset forbindelse mellem eleverne i udskolingen og mellemniveauet, og vil som rum funktionelt blive opfattet som en pendent til aula. Karakteren af indretning i rummet bliver værkstedslignende, hvor møbleringen lægger op til fleksible opstillinger, kontemporerede arbejdsrum ved løsningen af projekt-, tema- og værkstedsopgaver. Der etableres værksteds- køkken arbejdspladser mod gavlvæg som fast møblering Idræt Idræt løses ved at skelne mellem fagene, gymnastik- bevægelse og idræt. Gymnastiksalen i stueetage renoveres og bruges hovedsageligt af mindre klassetrin til boldspil, bevægelse og gymnastik. Større klasser anvender den hovedsageligt til gymnastik. Salen bliver renset for en del utidssvarende redskaber, og vil mere fremstå som en alment anvendelig bevægelsessal. Depotrum til redskaber omorganiseres for en mere hensigtsmæssig brug. Til brug for de ældre klassetrin, etableres der i GBK-hallerne mere tidssvarende idrætsforhold som: fodbold, håndbold, volleyball, basketball, badminton og bordtennis og i øvrigt bevægelse for større børn. Der forberedes for opsætning af diverse redskaber til afskærmning af vægge samt opsættes belysninger for skolebrug i hallerne. Bade- og omklædningsfaciliteter etableres i vestfløjens parterre, for gymnastiksalen samt udvendig idræt på boldbanen. GBK`s badefaciliteter bliver anvendt ved brug af GBK`s faciliteter Udeopholds- læringsarealer Den bærende ide for struktureringen af udearealerne er, mange varierede opholds-lærings- og legerum pakket som tætte parceller i eet sammenhængende uderum. Udearealer opdeles i følgende funktioner: 1. Ankomst og parkering 2. Udskolingen/mellemniveau, ophold- og legearealer bløde 3. Udskolingen/mellemniveau, ophold- lege og læringsarealer hårde 4. Mellemniveau/indskolingen, ophold-, legearealer samt haver bløde 5. Lysgårde til fagcentre Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 15 af 56

16 6. Indskolingsgård m. amfiombygget trappe 7. Idrætsplads 1. Ankomst og parkering Arealerne omlægges moderat, dvs. parkeringsarealet trække s lidt tilbage af hensyn til bedre tilkørsel- og afsætningsforhold ved hovedindgangen på bygningens vestlige side. Der anlægges ekstra P-pladser i forlængelse af nuværende anlæg op mod nordlig skellinie, samtidig med anlægges slipvej på nuværende gangforbindelse mod GBKhallerne. Herved afhjælpes trafikale pressituationer ved morgenankomst. Omlægningen forventes at skulle anvendes som ensrettet vej. NB Der udestår i skrivende stund forsat visse ting, som kan få indflydelse på gennemførelsen. 2. Udskolingen/mellemniveau, bløde Gårdarealer ved Lille Legestue, udlægges som hovedide til et grusbefæstet legeareal med et mønsterudlagt trænetværk som rumdanner over arealet. Fransk bypark. Som kantafgrænsning mod skrænt etableres bevoksning af tætvoksende mellemhøj bøgebevoksning. I denne bevoksning kan etableres labyrinter, gange, huler samt afgrænsede læringspladser. (natur/teknik) 3. Udskolingen/mellemniveau, hårde Eksisterende skolegårds midterarealer udlægges til henholdsvis boldspil og andre fysiske lege med et forsænket baneanlæg, (fodbold og basketball). Som rumadskiller mellem boldlegene udlægges et haveanlæg. Langs banens ene side etableres trinopbygget siddepladser, og på modstående side opbygges en mur ind mod et hævet lærings haveanlæg. Haveanlægget udformes som et rum omgivet af en lav støttemur, med en let transerent bevoksning inden for muren, til visuel definering af haverummet. Haven kan anvendes ved friophold samt som klasselæring. (frugthaven). De forskellige anlægs bløde grænseflader giver gode muligheder for mangeartet legeophold tæt op ad hinanden. 4. Mellemniveau/indskolingen, bløde Arealer ved eksisterende (inspektør) bygning, udlægges som en lund i et mønsterudlagt trænetværk som rumdanner over arealet. Som kantafgrænsning mod skrænt etableres bevoksning af tætvoksende mellemhøj bøgebevoksning. Der etableres skolehaver, naturlegeplads, huler m.m.i disse arealer. 5. Lysgårde til fagcentre Der forsænke s arealer op mod hovedbygningen ud for fagcentre. Arealerne anvendes til læringsgårde med udeindretning af solid karakter. Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 16 af 56

17 6. Indskolingsgård Gårdrummet etableres forsænket i niveau med parterre, som et uderum mellem indskolingens fløje, og med trinopbygning til terrænniveau i gårdrummets nordende. Gårdrummets kanter mod facader zones som arbejdsniveauer, hævet ca. 30 cm. over gårdniveau, der etableres direkte adgange fra inderum i hjemområder til denne zone, således at gården indgår i indskolingens læringsområde. Gårdrummet udstyres med inventar af enkel og robust karakter, hvorved mangfoldige lege kan tage form. 7. Idrætsplads Idrætsplads med grønsvær bevares i sin nuværende størrelse og karakter. Der har været ønsker om at kunne forlænge sæsonen for boldspil, hvorved der kræve s en kunstbane. I den tidlige budgetlægning har dette forslag ikke været fremført, det er aftalt at skolebestyrelsen vil tage spørgsmålet op for an evt. økonomisk afklaring. Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 17 af 56

18 1.4 BESKRIVELSE AF BYGNINGSDELE Indskolingen (nybygning) a Ydervægge Ydervægge i hjemklassebygningen samt værkstedskuber udføres som teglstensvæg med en filtset overflade. Forbindelsesgang samt dobbelthøjt samlingsrum, udføres i præfabrikerede betonelemnter. Vinduer og døre opbygges i en alu-konstruktion med thermoglas b Indervægge Lette ikke-bærende skillevægge udføres i gipsplader på stålrigler, hvor væggene naturligt danner baggrund for ophængning, monteres inderste lag som krydsfiner. Glasvægge og panelvægge udføres af trærammer, med fyldinger i glas og eller kryd sfiner. Vægge i overgange mellem hjemklassehus og samlingsrum, udføres i teglstensvæg med en filtset overflade. Dør- og vinduespartier mellem hjemklasser og samlingsrum, udføres i trærammer, med fyldinger i glas og med enten skyde- eller sidehængslede døre. OVERFLADER: Murede teglstensvægge pudses og filtses. Gipsvægge armeres med glasfilt og malerbehandles. DØRE- OG VINDUESPARTIER: Indvendige døre udføres i træ og malerbehandles. Vinduespartier, glas- og panelvægge malerbehandles c Gulvbelægninger Belægninger i forbindelsesgang, værksteder og samlingsrum(parterre), udføres i klinker/ fliser udlagt på afretningslag med gulvvarme indbygget. Belægninger i hjemklasser og grupperum, udføres i linoleum limet på afrettet pudslag med gulvvarme indbygget d Trapper og ramper Trappe og balkonetage i samlingsrum udføres i stålkonstruktion med et blændgulv udlagt, hvorpå linoleum pålimes. Håndlister og værn udføres i åben konstruktion af stål. Rampe fra forbindelsesgang til GFO udføres tung opbygning med linoleum pålimet afrettet pudslag e Lofter I hjemklasser og grupperum opsættes gipslofter i perforeret markat, nedstroppet Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 18 af 56

19 fra dækunderside, afgrænset i glatte gipsfriser mod vægelementer. I samlingsrum monteres alu-kassetter i underside af balkondæk. I værksted-, forbindelsesgang og samlingsrums lofter under tagflade, beklædes med akustisk puds på underlag f Tage og ovenlys På bygning med hjemklasser udføres basintag, dvs. fladt tag opbygget som varm konstru ktion med fald 1:40 mod afløb, afdækket med tagpap. På vækstedsrum- forbindelsesgang og samlingsrum udføres fladt tag, opbygget som varm konstruktion med rygning og fald mod tagkanter. Tagene afdække s med zinkfalsede plader. I spalter mellem samlingsrums tag og hjemklassebygnings tagkrone, isættes laternelys, med oplukning for røg- og varme ventilation GFO (eksisterende bygning) a Renovering- ombygning Gl. inspektørbolig ombygges og indrettes til: 1. Sundhedspejerske/læge- modtagelse på 1. sal. 2. Indskolingens personaleophold i stueetage 3. Depoter i høj kælder Hovedbygningen Der ombygges og renoveres til disse funktioner, hvor belægninger, lofter og andre overflader primært genanvendes i fornødent omfang. Store legestue ombygges og indrettes til: 1. Adgang- og Basisområde for indskoling og GFO. 2. Hjemområde m. værksteder, køkken samt adm. for GFO. Eksisterende rumadskillelser i legestues hovedrum nedtages, der etableres et stort fælles være- værkstedsrum med fleksible skabe til nicheopdelinger. Kontor- personale for administration etableres som enhed i rummet, med relativ stor åbenhed til fællesrummet. Adgang- og Basisområde bevares, der etableres dog brandadskillelse med dør ind til gl. inspektørbolig i gangen a Ydervægge Ydervæggene i parterre ved fagcentre samt indskolingsfløjen, nedbrydes brystninger i fuld vinduesbredde til ca. 20cm. over gulvniveau, ved alle vinduer ud for lysgårde. Frilagte facadepartier efter udgravning af lysgårde, repareres og filtses fra eksisterende so kkel og til gårdbund. Ydervæg i gymnastiksal, mod nord, etableres der to døråbninger mod terræn. VINDUER/DØRE Der isættes vindues- samt fløjdørspartier med thermoglas i åbningerne mod fagcentre. Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 19 af 56

20 Flugtvejsdøre i gymnastiksal udføres som enkeltfløjede pladedøre i træ b Indervægge HOVEDSKILLERUM Der etableres større hulgennembrydninger i teglstensvægge, der oplægges ståldragere, ommures, og false retableres. Der opsættes hjørnejern og pudsrepareres. OPRINDELIGE YDERVÆGGE (stabiliserende) På 1. sal (multisal og hjemområde) nedbrydes brystninger i teglstens facadevæg mod aula til niveau med gulv, under alle vinduesåbninger. Der gennembrydes for døråbninger i teglstens gavlvægge til multirum, der oplægges ståldragere, ommures, false retableres. Der opsættes hjørnejern og pudsrepareres. TVÆRSKILLEVÆGGE Der etableres rumhøje muråbninger i blivende skillevægge, false retableres. Der opsættes hjørnejern og pudsrepareres. Der opsættes gips -skillevægge samt -karnapper og -læsenicher på stålrigler, som rumopdelere i hjemklasse- og specialfag områder. Hvor væggene udgør naturlige ophængsbaggrunde, udføres inderste lag i væg som finerplade. GLAS- OG DØRPARTIER Der opsættes partier i trækarme med skyde- og sidehængte pladedøre, fyldinger i karmpartier som glas eller finerplader. Branddøre mellem sektioner udføres stål eller træ, som skyde- eller sidehængte døre fastholdt med magnet til ABDL tilslutning. OVERFLADER Pudsede overflader filtses og malerbehandles. Gipsvægge beklædes med filtvæv som malerbehandles. Træ og finerplader malerbehandles. Dørplader malerbehandles c Gulvbelægninger Eksisterende gulvbelægninger i linoleum repareres og udsættes patielt med linoleum i samme farve og kvalitet som eksisterende. Nye gulvbelægninger i hjemklasser, basisrum, hjemområder og fagcentre udføres i linoleum, limet på afrettet pudslag. Belægninger i ny balkonbygning på 1. sal og balkoner med gangbro i multisal, udføres i linoleum limet på afrettet underlag. Gulvbelægninger i vådrum, som bad/omklædning til gymnastik udføres som klinker på pudslag d Trapper og ramper Trappe fra aula til pædagogisk servicecenter samt intern trappe i pædagogisk servicecenter, udføres i stålkonstruktion med et blændgulv udlagt, hvorpå linoleum pålimes. Håndlister og værn udføres i åben konstruktion af stål. Trappe fra aula opbygges med en base i finerplader, ca. 90cm. høj, der danner scene for improviseret optræden/leg. Elementet udformes til en fleksibel brug, dvs. at aftagelige plader kan udvide scenen ved påhægtning. Z:\Mia Schlichtkrull (mlcs)\skub.dk\tjørnegård\projektforslag.doc Side 20 af 56

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer 2012 BLICHERSKOLEN 4. BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 497 elever

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASFERG SKOLE 1. ASFERG SKOLE Østergade 2, 8990 Fårup Asferg Skole er beliggende i landsbyen Asferg nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G Løgstrup Skole DATO 07.10.09 Ny indskoling med SFO Med projekt til ny indskoling, har vi taget udgangspunkt i skolens eksisterende arkitektur og struktur, hvor alle lokaler er placeret med direkte adgang

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Indbyggede udv. elstik

Indbyggede udv. elstik 1.11 Nyt lærred - vinduer skal kunne mørklægges Ny klimadør KT. 3740 11 Depot 12 12.98 m² Værksted BD30M 13.18 m²... 1300 BD30 800 1250 Ny loftmonteret projektor Ny åbning m. 2 nye søjler 79 Stole KT.

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 12. HORNBÆK SKOLE HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 FÅRUP SKOLE 5. FÅRUP SKOLE Skolebakken 5, 8990 Fårup Fårup Skole er beliggende i Fårup nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 270 elever

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers by. Skolen

Læs mere

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Facade mod Hendriksholm Boulevard Hendriksholm Skole Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Indskolingen Ombygning af indskolingen på Hendriksholm Skole - Projektforslag - juli 2015 Udarbejdet af

Læs mere

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR MODEL 2A/2C - MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3 SPOR 2A/2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2A/2C St. Magleby Skole indskoling 0.-9.

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE TYLSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Tylstrup skole Pogevej 3-5 9382 Tylstrup Telefon 99 82 40 50 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Træningshuset Etape 2

Træningshuset Etape 2 Træningshuset Etape 2 1. Sagens parter Bygherre: Purhus Idrætsforening Søndergade - Asferg ved: Henrik Vangsted Entreprenør: Myhlenberg v. Søren Vangsted Vest A/S Myhlenbergvej 56 9510 Arden Telefon 9856

Læs mere

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer.

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 VORUP SKOLE 24. VORUP SKOLE Vorup Boulevard 33, 8900 Randers Vorup Skole er beliggende i den sydvestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

11. HOBROVEJENS SKOLE

11. HOBROVEJENS SKOLE Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 11. HOBROVEJENS SKOLE HOBROVEJENS SKOLE Gethersvej 36, 8900 Randers Hobrovejens Skole er beliggende i Randers Midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13 431

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole April 2008 SKUB: Peter Boris Damsgaard Projektleder byggeri, SKUB Telefon 3998 0924 pbd@gentofte.dk GENTOFTE KOMMUNE Lene Jensby

Læs mere

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen er bygget i 1964 og der er gennemført udbygning og opdatering af

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ELLIDSHØJ SKOLE FAKTA Adresse Ellidshøj skole Ny skolevej 2 9230 Svenstrup Telefon 99824430 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASSENTOFT SKOLE 2. ASSENTOFTSKOLEN Skolevej 14, Assentoft, 8900 Randers Assentoftskolen er beliggende i udkanten af Assentoft øst for Randers by. Skolen

Læs mere

Dagsorden. 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole. - Identitet. - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle. - Tidsplan m.

Dagsorden. 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole. - Identitet. - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle. - Tidsplan m. Dagsorden 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole - Identitet - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle - Tidsplan m. status 2. Byggeriet - Program - Proces - Projekt 3. Tidsplan Dagsorden Vision

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

21. VESTER NEBEL SKOLE

21. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 21. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Endvidere har skolen en række nyindrettede

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

Maglegårdsskolen er en såkaldt pavillonskole bestående af 4 solitære bygninger, opført i flere etaper.

Maglegårdsskolen er en såkaldt pavillonskole bestående af 4 solitære bygninger, opført i flere etaper. Side: 2:1 ARKITEKT- OG PÆDAGOGISK BESKRIVELSE Fysiske forudsætninger Maglegårdsskolen er en såkaldt pavillonskole bestående af 4 solitære bygninger, opført i flere etaper. Omkring den klassiske skolegård

Læs mere

NORD MODEL 2C - NORD MODEL 2C - DRAGØR NORD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR

NORD MODEL 2C - NORD MODEL 2C - DRAGØR NORD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR MODEL 2C - MODEL 2C - DRAGØR SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR 2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2C Dragør Nord Indskoling 0.-5. klasse 0.-5. klasse

Læs mere

De centrale vægge omkring det nuværende musikrum i store campus nedrives, dog bevares murskiver i hjørnerne.

De centrale vægge omkring det nuværende musikrum i store campus nedrives, dog bevares murskiver i hjørnerne. Præstø Skole - Ombygning og renovering Projektforslag HOVEDDISPONERING Skolens tre afdelinger: indskoling, mellemskoling og udskoling placeres i hver deres læringsmiljø for at give optimal mulighed for

Læs mere

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5 Søndersø skole Afdeling Nordmark, december 2007 Vurdering af delparametre. Hvert af de tre projekter tildeles 3-5 point (hvor 5 er bedst). H. Skjøde Knudsen Casa Arkitekter Cowi NovoCon Creo Arkitekter

Læs mere

Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010

Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010 Weile arkitekter maa Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010 Idegrundlag: Formålet med projektet er at samle skole, SFO, børnehave og dagpleje i et nyt børneunivers med henblik

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN OVERSIGTSKORT PLACERINGEN Vestbyen - friskole og fælleshus bygges i den nordvestlige del af Holstebro, skolen får her en god placering på grænsen

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 23. PARKSKOLEN Fynsvej 51, 6000 Kolding Parkskolen er opført i 1966 og har fået en omfattende renovering af hovedbygningens klimaskærm

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning H.C. Ørstedsvej 6. Skive FOTO: Loftfoto med angivelse af hvor ny sammenbgning udføres. Beskrivelse. Opførelse af ny skolebygning på 384 m² med undervisningsrum,

Læs mere

Indledning. Sven Karlsen skoleinspektør

Indledning. Sven Karlsen skoleinspektør 2 Indledning Ordrup Skole bliver som en del af Gentofte Kommunes SKUB- projekt udbygget, så der er plads til de mange nye elever, og den bliver ombygget, så lærere og pædagoger kan arbejde med børns læring

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole Maj 2008 Kære alle Der er fortsat gode toner fra byggeriet. Arbejdet forløber planmæssigt, og der er synlige fremskridt hele

Læs mere

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 15. LANGÅ SKOLE LANGÅ SKOLE Gydevej 3, 8870 Langå Langå Skole er beliggende i Langå sydvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13627 elever fordelt

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 18. NØRREVANGSSKOLEN NØRREVANGSSKOLEN Glentevej 15, 8900 Randers Nørrevangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole September 2008 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 8172 pbd@gentofte.dk GENTOFTE KOMMUNE Lene Jensby Lange

Læs mere

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND Model 2 - december 2008 Forundersøgelse vedr. etablering af Sundhedshus i Dronninglund Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.

Læs mere

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

DRS MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR

DRS MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 30.01.2012 2C - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB

Læs mere

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR MODEL 2D - MODEL 2D - DRAGØR SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 07.02.2012 2D - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE TRIN MED IDENTITET LÆRERE I AFD. INDGANGE INTEGRERET DUS FÆLLESOMRÅDER Indføring af FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ Skitseforslag Marts 2010 OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FARSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Farstrup Skole Vårvej 9, Farstrup 9240 Nibe Telefon 99824340 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Borup Ris Skolen. Afd. Grønbro. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Borup Ris Skolen. Afd. Grønbro. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Borup Ris Skolen Afd. Grønbro Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011

Læs mere

NORD MODEL 2B - NORD MODEL 2B - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR KLASSE I 2 SPOR

NORD MODEL 2B - NORD MODEL 2B - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR KLASSE I 2 SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - DRAGØR SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B Dragør Nord Helhedsskole 0.-10.

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Rødovre Skole Revideret helhedsplan August Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning

RØDOVRE KOMMUNE. Rødovre Skole Revideret helhedsplan August Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning RØDOVRE KOMMUNE Rødovre Skole Revideret helhedsplan August 2014 Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning Bygninger A B C D E F G H I J T Østfløjen (Portbygningen)

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole Marts 2008 SKUB: Peter Boris Damsgaard Projektleder byggeri, SKUB Telefon 3998 0924 pbd@gentofte.dk Lene Jensby Lange Projektleder

Læs mere

BLICHERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Haldvej 6, 8981 Spentrup

BLICHERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning helhedsplan - Disponering - December 2005 De nye fysiske rammer vil understøtte det pædagogiske arbejde og give mulighed for at gennemføre og afprøve nye pædagogiske metoder og arbejdegange. Størst mulig

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 SØNDERMARKSSKOLEN 21. SØNDERMARKSKOLEN Skanderborggade 65, 8900 Randers Søndermarkskolen er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 15. SDR. VANG SKOLE Sdr. Vang 32, 6 Kolding Sdr. Vang skole kan dateres tilbage til 1911 og der er siden foretaget udvidelser og

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Holmegårdsskolen. Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S

Holmegårdsskolen. Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S Holmegårdsskolen Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S Rekvirent Hvidovre Kommune, KTMA, Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre v/mette Forslunde

Læs mere

ORDRUP SKOLE SKOLENS RUM EFTER OMBYGNING

ORDRUP SKOLE SKOLENS RUM EFTER OMBYGNING ORDRUP SKOLE SKOLENS RUM EFTER OMBYGNING 2006 ORDRUP SKOLES SKUB-PROJEKT Ordrup Skole blev indviet i november 2006 efter en gennemgribende ombygning og udbygning som led i Gentofte Kommunes SKUBprojekt.

Læs mere

4. blicherskolen. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. blicherskolen. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BLICHERSKOLEN 4. blicherskolen Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2007/08

Læs mere

D. 12.10.2015. Hermed ansøges på ejer og bygherres vegne om tilladelse til ombygning af Møllens Annex til midlertidigt opholdssted for flygtninge.

D. 12.10.2015. Hermed ansøges på ejer og bygherres vegne om tilladelse til ombygning af Møllens Annex til midlertidigt opholdssted for flygtninge. Ballerup Kommune Miljø og Teknik, Byggesagsafd. Hold-an Vej 7 Store Kongensgade 40 G DK 1264 København K Tlf: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk D. 12.10.2015 ANDRAGENDE Vedr.:

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores valg, hvad har vi valgt og hvorfor.

Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores valg, hvad har vi valgt og hvorfor. Hanna Pedersen Morten Hede Kasper Schou UCN Business og Teknologi Bygningskontruktør 2. semester Projektjournal Oprettet 11/2-13 Senest redigeret 30/3-13 Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ, KOMMUNALE EJENDOMME. Arnborg skole

TEKNIK OG MILJØ, KOMMUNALE EJENDOMME. Arnborg skole Arnborg skole Lokale nr.13 Er eksisterende klasseværelse og skal indrettes til lærerarbejdspladser. Rummet er meget velegnet og kan rumme op til 12 arbejdspladser regnet ud fra rumvolumen. Skønnet byggeomkostninger

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SULSTED SKOLE FAKTA Adresse Sulsted skole Elkærvej 2 9381 Sulsted Telefon 96389200 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden Prisoverslag 1, Sparsom renovering Enheds- Sum Pos. Ydelse Enhed Antal pris excl. moms kr 1,0 Renovering af eksisterende bygning 1 1,2 Idræts- og omklædningsfaciliteter og fløjbygning: Renovering af tagkonstruktion.

Læs mere

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 BESKRIVELSE AF DET STATISKE SYSTEM... 2 LODRETTE LASTER:... 2 VANDRETTE LASTER:... 2 OMFANG AF STATISKE BEREGNINGER:... 2 KRÆFTERNES GENNEMGANG IGENNEM BYGGERIET...

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HORNBÆK SKOLE 12. HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Nærværende forslag til udviklingsplan for Hornbæk Skole er identisk med

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole August 2008 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 0924 pbd@gentofte.dk Lene Jensby Lange Telefon 3998 0954 lejl@gentofte.dk

Læs mere

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Trappeopgang.... 2 Indgang 3m2 + trappe:... 2 Lejlghed 1-89m2:... 3 Stueetage.... 3 Indgang:... 3 Entre 5m2:... 3 Wc

Læs mere

65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE

65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE Sct. Michaelsgade 10, 6000 Kolding Institutionen er beliggende i den vestlige del af Kolding

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole December 2008 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 8172 pbd@gentofte.dk Lene Jensby Lange Telefon 3998 8168

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere