DAU- BLADET Tidsskrift for Dansk Automationsselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAU- BLADET Tidsskrift for Dansk Automationsselskab"

Transkript

1 02/2010/MAJ ISSN Omkostninger Spild Kvalitet PERFORMANCE Fleksibilitet Oppetid Energi Tema: Nå målet! - Forøg konkurrenceevnen via performance og optimering. Bedre konkurrencevene med investeringer i automation, it og elektronik 3 Solars nye bygning lavenergiklasse 1 4 SCADA softwaren FactoryTalk View overtager bygningsautomatik hos Solar i Vejen 6 Virksomheder kræver at ansatte bliver bevidste om egne kompetencer 7 Procesoptimering med Advanced Process Control 8 OEE konference hos Rambøll 10 DAu Formandens beretning Referat: Repræsentantskabsmøde 12 Indkaldelse: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 14 Spændende DAu konferencer i støbeskeen 15 DAu Bladet søger sponsorer 15 DAU- BLADET Tidsskrift for Dansk Automationsselskab

2 Bedre konkurrencevene med investeringer i automation, it og elektronik. ISSN Udgiver: Dansk Automationsselskab Sekretariat: Lillian Reesen Dansk Automationsselskab Hans Edvard Teglers Vej Charlottenlund Tlf.: / Fax: web-site: Sats, repro og tryk: K-Grafisk DAu s bestyrelse: Leif Tångberg (formand/chairman) Tångberg Pro-Consult Mogens Aagaard (næstformand) ABB A/S Torsten Olsen (kasserer) Haldor Topsøe Ernst Madsen Novo Nordisk A/S Leder v/ Hassan Yazdi, FLS Automation Jeg håber, at når vores læsere sidder med dette nummer, er sommeren for alvor kommet i hus, og den hårde vinter vi har været igennem er glemt. Men vinteren i den danske økonomi er desværre langt fra at være forbi endnu. Den global-økonomiske krise har sat sine spor i både den offentlige såvel som den privaten sektor. Der er skrevet rigtig mange gode artikler i denne sammenhæng i den sidste tid, og I skal nok skånes for endnu en her og nu. Mange siger, at der skal gøres noget alvorligt, for at rette op på økonomien, men der er delte meninger om hvad det er, der skal gøres. Måling, før styring Ligesom i det grundlæggende element i et klassisk reguleringsproblem, skal vi indføre måling af udgangen og tilbagekoblings mekanismer i styring af vores performance. Uden en måling af vores performance er det altså svært - for at ikke sige ineffektivt - at finde ud af indsats områderne, og det er præcis derfor, at DAu har valgt at køre forbedring af kompetence gennem performance måling som tema for året. DAu konferencen i marts Gør din virksomhed konkurrencedygtig, var et vigtigt led i denne sammenhæng, og de mange gode indlæg gav et godt overblik over fordele ved måling af performance i de forskellige produktions virksomheder. Dette blad indeholder bl.a. et godt resume af konferencen samt andre artikler med samme tema, som jeg håber kan være inspirerende for læserne. Allan P. Kjær COWI A/S John Brorup Festo A/S Leif Poulsen NNE Pharmaplan A/S Frank Faurholt (ansvh. Redaktør) Siemens A/S Kasper Agerbæk Emerson Process Management Claus R. Olsen Dansk Industri Per Thyme Rockwell Automation A/S Flemming Schou Rockwool International A/S John Ammentorp Rambøll Hassan Yazdi FLSmidth Automation Vagn Kudsk ABB A/S Den danske udfordring i dag En af de mere konkrete områder, hvor mange virksomheder forsat ser en økonomisk gevinst, er desværre fortsat flytning af arbejdet til kost-effektive dele af verden. Man har altså ikke længere råd til at arbejdet udføres af den højtlønnet danske arbejdskraft. Det er der måske også en god logik i, men netop i denne sammenhæng kommer automationsteknologi til hjælp for at øge effektiviten og nedsætte produktionsomkostningerne, og det er der mange synlige beviser på. Det danske arbejdskraft skal nemlig ikke bruges til at udføre det same (for det kan mange andre gøre for meget lavere pris), men derimod til at skabe vækst gennem viden og innovation. Altså, vores redning i en hård konkurrence tid med udlandet er at være to skridt foran de andre når vi snakker om industriel nyskabelse. Uddannelse, forskning og udvikling spiller en enormt vigtig rolle her. Meget af dette ligger på vores politikeres skuldre, men de har desværre i øjeblikket en slem hovedpine, nemlig statsunderskuddet, så de glemmer alt andet. Heldigvis tager mange virksomheder selv styringen af hvordan konkurrenceevnen kan forbedres gennem de to hovedveje, altså effektivisering af det man gør i dag (gennem performance måling, igangsættelse af konkrete forbedringsinitiativer og ikke mindst synliggørelse af resultater på alle niveauer i organisationen), samt nyskabelse (gennem forøgelse af deres egen indsats på uddannelse, forskning og udvikling). Det sidste betegnes groft sagt af mange som den eneste mulighed for overlevelse på langt sigt. Men nyskabelser kommer ikke over en nat, processen kræver - udover de hårde elementer som kompetence, økonomi og fokus - også en del bløde elementer, som vores måde at agere på, når det gælder nye ideer, vores tolerance og innovationskultur. Ja, det er en udfordring at være nyskabende, men har vi andet valg? Heldigvis har vi i Danmark mange gode muligheder for at skabe den nødvendige vækst. Dygtige og motiverede medarbejdere, der er drevet af det sjove ingeniørarbejde der kan virke kaotisk til tider, med som samtidig kan være starten på den store nyhed i morgen har vi rigtig mange af. Brugen af dette potentiale, til at finde moderne anvendelsesmuligheder for ellers eksisterende teknologier som it og automation, spiller en vigtig rolle for vores virksomheder, når de skal være innovative og værdi skabende. Til dette, kan fora, som dem under DAu og DI/ITEK være gode inspirationskilder og sparringsplatforme. God Sommer! Bedre konkurrencevene med investeringer i automation, it og elektronik Globalisering og international økonomisk krise betyder, at danske produktionsvirksomheder er under pres. Globaliseringen medfører, at virksomheder i andre lande har bedre konkurrencevilkår, fordi deres omkostninger er lavere. Den økonomiske krise medfører, at den internationale efterspørgsel efter danske produkter og danske samarbejdspartnere er lavere end før. Det betyder, at danske virksomheder har sværere ved at afsætte deres produkter og deres produktivitet er tilmed faldende. Det fremgår af figur 1, at Danmark er faldet fra en 25. plads til en 28. plads, hvad angår evnen til at skabe vækst i produktiviteten. Det betyder, at vi i Danmark ikke har formået at vende udvikling til, at vi bliver bedre til producere produkter og services i dag end vi var i går. Set med nationaløkonomiske briller er produktionsbrancherne vigtige for Danmark. Værditilvæksten pr. medarbejder er markant højere ved produktion end ved service. Danmark har brug for at bevare arbejdspladser, der tilfører værdi til danskerne og det danske velfærdssamfund. Produktionsvirksomheder udgør rygraden i dansk eksport. For Danmarks værdiskabelse betyder det derfor meget, at produktion eller i det mindste produktionskompetencer bevares i Danmark. Denne vækst er blandt andet med til at finansiere vores offentlige forbrug af børnepasning, ældrepleje og folkeskoler. Men en høj produktivitet er også afgørende, hvis vi som forbrugere ønsker de samme valgmuligheder og priser på forbrugsgoder. Hvis Danmark skal have vendt udviklingen med en lav vækst i produktiviteten kræver det, at politikerne indretter gode rammevilkår for at drive virksomhed i Danmark. Rammevilkårene skal hjælpe til at øge virksomhedernes konkurrenceevne. Rammevilkår er eksempelvis, at arbejdsstyrken har de rette kompetencer, at samspillet med offentlige myndigheder foregår smidigt, og at omkostningsniveauet i Danmark ikke skaber ulige vilkår Af Direktør Tom Togsverd, DI ITEK Globalisering og international økonomisk krise betyder, at danske produktionsvirksomheder er under pres. Globaliseringen medfører, at virksomheder i andre lande har bedre konkurrencevilkår, fordi deres omkostninger er lavere. Den økonomiske krise medfører, at den internationale efterspørgsel efter danske produkter og danske samarbejdspartnere er lavere end før. Det betyder, at danske virksomheder har sværere ved at afsætte deres produkter og deres produktivitet er tilmed faldende. Det fremgår af figur 1, at Danmark er faldet fra en 25. plads til en 28. plads, hvad angår evnen til at skabe vækst i produktiviteten. v/ Direktør Tom Det Togsverd, betyder, DI at ITEK vi i Danmark ikke har formået at vende udvikling til, at vi bliver bedre til producere produkter og services i dag end vi var i går. Figur 1: Faldende produktivitet i Danmark folkeskoler. Men en høj produktivitet er også afgørende, hvis vi som forbrugere ønsker de samme valgmuligheder og priser på forbrugsgoder. Hvis Danmark skal have vendt udviklingen med en lav vækst i produktiviteten kræver det, at politikerne indretter gode rammevilkår for at drive virksomhed i Danmark. Rammevilkårene skal hjælpe til at øge virksomhedernes konkurrenceevne. Rammevilkår er eksempelvis, at arbejdsstyrken har de rette kompetencer, at samspillet med offentlige myndigheder foregår smidigt, og at omkostningsniveauet i Danmark ikke skaber ulige vilkår i forhold til konkurrerende lande f.eks. med højere energiafgifter eller højere skatter. Investeringer i it og automation kan medvirke til at øge produktivitetsvæksten. Det fremgår af figur 2, at it-kapitalintensitet udgør over halvdelen af årsagen til produktivitetsvæksten i Danmark i perioden Denne effekt på produktiviteten kan udnyttes i langt større omfang ved at investere it-kapacitet i andre brancher Kilde: DI s Globaliseringsredegørelse som eksempelvis fødevareindustrien, 2010 byggematerialesektoren og maskinindustrien. Set med nationaløkonomiske briller er produktionsbrancherne vigtige for Danmark. Figur Værditilvæksten 2: Investeringer pr. medarbejder i it og automatisering markant bidrager højere til ved vækst produktion i produktivitet end ved service. Danmark har brug for at bevare arbejdspladser, der tilfører værdi til danskerne og det danske velfærdssamfund. Produktionsvirksomheder udgør rygraden i dansk eksport. For Danmarks værdiskabelse betyder det derfor meget, at produktion eller i det mindste produktionskompetencer bevares i Danmark. Denne vækst er blandt andet med til at finansiere vores offentlige forbrug af børnepasning, ældrepleje og Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger Udover de politiske rammevilkår, som skal medvirke til at styrke danske virksomheders i konkurrenceevne forhold til konkurrerende kan virksomhederne lande f.eks. også udgør styrke over konkurrenceevnen halvdelen af årsagen ved at til innovere produktivitetsvæksten i højere i Danmark grad baserer i perioden deres med deres højere produktion. energiafgifter Det kan eller ske højere ved, skat- virksomhederne produktion på smarte og mere automatiserede processer. ter Denne effekt på produktiviteten kan udnyttes ved at tilføre i langt deres større produkter omfang ved og Danske virksomheder kan optimere deres produktion Investeringer processer ny i teknologi, it og automation automatisering kan med-ovirke til at øge produktivitetsvæksten. Det som eksempelvis fødevareindustrien, byg- ny at funktionalitet. investere it-kapacitet Det kan i andre eksempelvis brancher være fremgår af figur 2, at it-kapitalintensitet gematerialesektoren og maskinindustrien. 3

3 Udover de politiske rammevilkår, som skal medvirke til at styrke danske virksomheders konkurrenceevne kan virksomhederne også styrke konkurrenceevnen ved at innovere deres produktion. Det kan ske ved, at virksomhederne i højere grad baserer deres produktion på smarte og mere automatiserede processer. Danske virksomheder kan optimere deres produktion ved at tilføre deres produkter og processer ny teknologi, automatisering og ny funktionalitet. Det kan eksempelvis være ved hjælp af RFID-tagging af samtlige produkter. Derved kan der ske en strømlining af interne processer og logistik samtidig med, at der kan udvikles nye services til kunderne. Det kan bruges til at spore, hvor produkterne kommer fra og hvor de ender, herunder hvor de bliver solgt, forbrugt og genanvendt. Men RFID er blot én teknologi blandt mange. Andre teknologier kunne være produktionsstyringssystemer, der sikrer en optimal udnyttelse af produktionsapparatet eller mobiltelefoni og sensorer, der sikrer trådløs kommunikation og overvågning af produktionen. DI ITEK har formuleret en digital mission, der viser, hvordan it, tele, elektronik og kommunikation bidrager til at løse samfundets udfordringer. Med den digitale mission anbefaler DI ITEK: Øget satsning på grøn it Styrket indsats om forskning og uddannelse En bedre og mere effektiv sundhedssektor Fremme af højteknologisk vækst i virksomheder Investeringer i intelligente trafikstyringssystemer Udvikling af nye digitale serviceydelser til bredbånd DI ITEK har spillet den digitale mission ind til Videnskabsministeriets Højhastighedskomité, som afleverede sine anbefalinger til regeringen i januar DI ITEK arbejder nu videre på, at regeringen skal tænke it, tele, elektronik og automatisering ind i som en del af løsningen på samfundets udfordringer. Og som en del af regeringsgrundlaget, som regeringen lancerede i foråret. Blandt regeringsgrundlaget 10 mål for Danmark i 2010 er de tre vigtigste: 1) Danmark skal være blandt de 10 rigeste lande i verden 2) Danmarks arbejdsudbud skal være blandt de 10 højeste i verden 3) Den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden. Solars nye bygning lavenergiklasse 1 v/ Produktchef Lars Lange Andersen, Solar Industri, Solar Danmark A/S For at realisere regeringens vision, om at være blandt de rigeste lande, kan regeringen bruge it, tele, elektronik og automatisering til at øge innovationen og produktiviteten i virksomhederne og derved skabe vækst. Investeringer i teknologierne muliggør nulvækst i den offentlige sektor uden serviceforringelser. For at realisere visionen om at skabe et højt arbejdsudbud, bør regeringen tage it, tele, elektronik og automatisering til sig i større omfang, fordi det muliggør en smidigere tilrettelæggelse af arbejdet og giver mulighed for hjemmearbejdspladser. På den måde kan arbejdsudbuddet øges ved at vi arbejder smartere og mere fleksibelt frem for blot at arbejde længere. For at realisere visionen om den offentlige sektor bør regeringen indføre løsninger inden for it, tele, elektronik og automatisering i den offentlige administration og i leveringen af de omkostningstunge offentlige services. DI ITEK samler brancherne it, tele, elektronik og kommunikation i et samlet talerør overfor beslutningstagere. Medlemskab af DI ITEK giver adgang til en række faglige netværk, hvor medlemmerne møder kunder og samarbejdspartnere. Dertil kommer de netværksmuligheder til konferencer og seminarer, som DI tilbyder. ningerne ved de tekniske løsninger holdt. Byggeriet var klart inden klimatopmødet COP15 og blev indviet af Connie Hedegaard. Nu har man så yderligere været så heldige at denne vinter har været den koldeste i 14 år med helt ned til -19oC lokalt. Så dem, der har haft deres tvivl, er nu overbeviste om at løsningerne holder, for energiforbruget har i perioden været 49,7 kwh pr. m2 og det med en temperatur styret på 22 oc i alle benyttede rum. Med dette som udgangspunkt kan Solar nu rådgive i alle tekniske løsninger og vedvarende energi. Solar Explorium er et showroom der viser de nyeste energirigtige produkter og løsninger. I Solar Explorium viser vi, hvordan forskellige teknologier kan tale sammen med udgangspunkt i vores egen bygning. Der vises også at branchen er i stand til at løse opgaver, hvor alle teknologier integreres i en samlet intelligent løsning, løsninger der henvender sig til slutbrugere, installatører, rådgivere samt til industrien. Alle bygningens tekniske installationer, varme, lys, sikring, adgangskontrol, ventilation mm., er koblet sammen i en Netcontrol -installation. Det betyder, at de tekniske installationer kan kommunikere med hinanden via et IP-netværk. Man kan til enhver tid se de informationer, man ønsker/har adgang til, samt styre bygningen og de enkelte rum med hensyn til varme, lys, persienner, udluftning mm. Se også artiklen SCADA softwaren FactoryTalk View Solar her i bladet. Bygningens forbrug til opvarmning og varmt brugsvand er udelukkende dækket af vedvarende energikilder. Forskellige typer af varmepumper, herunder jordvarmepumper og varmepumper tilsluttet sondeboringer, som er ført 80 meter under terræn, forsyner disse installationer. Solfangere installeret på bygningens tag giver et væsentlig supplement til opvarmningen af brugsvandet. For alle løsninger er der valgt forskellige udformninger så man f. eks på energieffekten kan måle, om det kan betale sig at investere i aluminium rør til sondeboringer, kontra den billigere plastløsning. På El-siden har Solar implementeret solceller, hvor solcellemodulerne er integreret i ovenlysvinduerne på taget. Bygningen ventileres med mekanisk ventilation. En effektiv genvinding sikrer, at over 80 % af varmen i den luft, der suges ud, bruges til opvarmning af den friske indblæsningsluft. Via køleeffekt fra varmepumpesystemet er det endvidere muligt i sommertiden at køle kontoretagen. Solar Danmarks nye bygning i Vejen er 2600 m2 og indeholder kontorer, kantine, mødefaciliteter og showroomet Solar Explorium. Der er tale om et banebrydende byggeri, som er baseret på vedvarende energikilder. Bygningen er klassificeret efter bygningsreglementets lavenergiklasse 1., et krav, som først træder i kraft fra 2015 og hvor energikravet er max 50,5 kwh pr m 2 mod de 70,7 som er gældende her fra Ved opførelsen blev det besluttet at huset alene ved hjælp af tekniske løsninger samt vedvarende energi, skulle leve op til det strenge krav. Rådgiveren på byggeriet meddelte herefter Solar, at det ville han ikke tage ansvar for kunne lade sig gøre, og han mente at der under alle omstændigheder måtte installeres et gasfyr. Det måtte derfor alene være Solars eget ansvar at energibereg- Solar Explorium 4 5

4 I samarbejde med Rockwell Automation har Solar valgt at udvikle en SCADA løsning i sin nye Lavenergiklasse 1 administrationsbygning i Vejen, baseret på softwaren FactoryTalk View, der er kendt fra industrien, som Rockwell Automation s visualiseringssoftware. Der er tale om en SCADA løsning, der får alle bygningens tekniske installationer til at snakke sammen via et let, overskueligt og intuitivt brugerinterface. En løsning der forener de robuste erfaringer, komponenter og løsninger fra industrien og nu overfører dem til velfungerende bygningsautomatik med suveræne muligheder for styring. - Målsætningen i vores udviklingssamarbejde har været at skabe en brugervenlig balance mellem nem styring via TouchPaneler og PC brugerflade for brugerne og muligheden for at kunne vise værdierne fra bygningens tekniske installationer indenfor el, vvs og ventilation samt kommunikation siger Nicholai Linde, Solar. Hovedstationen er baseret på en SCADA løsning udført i samarbejde med Rockwell Automation. Backbonen bag hele løsningen er det interne IP netværk. Det er med andre ord IP netværket som binder alle installationerne altså en NetControl løsning. De enkelte tekniske installationer er baseret på forskellige protokoller/sprog så som KNX, LON m.m., hvor hver enkelt del via OPC serverne er koblet op mod hovedstationen. Endvidere er der en række direkte IP baserede elementer eksempelvis ITV-delen, som er direkte koblet op mod hovedstationen på IP niveau. Den nye grafik på PC brugerfladen SCADA softwaren FactoryTalk View overtager bygningsautomatik hos Solar i Vejen v/ Produkttekniker Mogens Christensen, Solar Industri, Solar Danmark A/S Foruden opgaven med, at få de mange installationer til at tale sammen, er der udviklet en ny grafisk brugerflade specielt målrettet bygningsautomatik. - Vi har i samarbejde med Rockwell Automation udviklet nye skabeloner med en række ikoner for f.eks. lys, varme, ventilation og persienner. Og hvor der kun optræder de ikoner på de enkelte skærmbilleder, som er relevante for netop det kontor eller mødelokale i bygningen. Vi kan altså synliggøre netop de funktioner, der er relevante for brugeren af netop det lokale, vedkommende befinder sig i og har behov for at have adgang til, fortæller Nicholai Linde. Fordelene med den nye grafiske brugerflade med de nye faceplates direkte målrettet bygningsautomatik er, at man så at sige kan copy paste dem til andre rum i bygningen og dermed udstyre f. eks. 10 kontorer med den samme let forståelige og brugervenlige flade. Det minimerer arbejdet med at installere disse ikoner og grafer. - Det giver stor tryghed hos de daglige brugerne af bygningens automatik, der kan genkende ikonerne fra rum til rum og dermed hurtigt vænner sig til at betjene dem, siger Nicholai Linde. Total integration med FactoryTalk View Med pilot projektet i Vejen er Rockwell Automation og Solar klar til, at kunne levere en nyudviklet, gennemarbejdet og testet SCADA løsning - FactoryTalk View til bygninger. - I denne løsning er f. eks. lysstyring, varme, og zoneventilation KNX baseret, mens f.eks. energimålere og ventilationsaggregater er LON baseret. Adgangskontrol og sikringsanlæg er en integreret IP baseret løsning som også ITV løsningen er. Persiennerne er en historie for sig, da de køre på deres helt egen proprietære protokol, men åben via en OPC server adgang, forklarer Nicholai Linde. Installatøren sparer megen tid Når installatørerne med erfaringer og et godt kendskab til komponenter inden for anvendelse af SCADA løsninger i industrien overfører disse kompetencer til bygningsautomatik, sparer de masser af tid ved at slippe for at skulle sætte sig ind i andre, nye komponenter og løsninger. - Det er nemlig alfa & omega i dag, at installatørerne kender komponenter og softwaren godt, når de giver sig i kast med først at give tilbud på opgaven og dernæst udføre den i praksis. Med FactoryTalk View er det muligt at lave et flerbrugersystem, der kan køres fra en hvilken som helst PC om den så står i Peru eller på Grønland. Brugeren er nemlig blot en klient på serveren, fortæller Nicholai Linde. Løsningen hos Solar i Vejen er lavet som i en 1-til-1 skala løsning, der viser mulighederne i FactoryTalk View helt håndgribeligt. Vigtigt at kommunikerer sammen En vigtig lære af samarbejdet om projektet i Vejen har været, at de involverede Virksomheder kræver at ansatte bliver bevidste om egne kompetencer Flere danske virksomheder har indført et nyt medarbejderredskab, der skal gøre medarbejderne dygtigere ved at hjælpe dem med at udpege og dermed gøre dem bevidste om deres egne kompetencer. Spørgsmålet er, om nogle medarbejder oplever det som motiverende eller som et forventningspres. DAu- Bladet har talt med to elektrikere. Tillidsrepræsentant Torben Rasmussen, Coloplast Hvad synes du om OEE som kompetenceudviklingsværktøjet? Jeg må indrømme, at jeg var faktisk lidt imponeret over kompetenceudviklingssystemet. Man bliver guidet på en fin måde, synes jeg. Det at beskrive sin kompetencer bredt, kan være en udfordring. Men der synes jeg faktisk, at kompetenceudviklingssystemet har været godt. Det har hjulpet mig med at finde frem til, hvad netop mine kompetencer er. Det er rigtig interessant i forhold til elektrikere. Som elektriker bliver man jo helt vildt specialiseret, når man har været noget tid i faget. Der synes jeg, værktøjet er godt, til at hjælpe en med at blive bevidst om, hvilke specialiserede kompetencer det egentlig er man har. Der blev ved med at komme ting frem, hvor jeg tænkte, nå ja det er da også rigtigt og det havde jeg lige glemt. Værktøjet giver dig mulighed for at vælge parter i de mange forskellige tekniske installationer skal kommunikerer med hinanden hele tiden gennem forløbet. - Der skal være en meget klar projektstyring med klare deadlines, hvor et hvert problem eller flaskehals skal deles med de andre involverede. En problemstilling i en teknisk installation kan påvirke andre tekniske installationer i projektet og derfor skal alle informeres løbende ud fra devisen: v/ Journalist Andreas Antoni Lund, Dansk El-Forbund forskellige kategorier hele tiden. De valg man skal træffe om, hvad det er for nogle ting, man har beskæftiget sig med, og hvilket niveau man har været inde på, de valg hjælper en med at komme dybt ned i områderne, hvor specialerne typisk ligger. Så på den måde har kompetenceudviklingssystemet hjulpet mig med at blive bevidst om, hvad jeg helt præcist er specialiseret i. Oplever du, at det er med til at lægge et forventningspres? Det er ikke anderledes, end når man ser en jobannonce i avisen for en stilling, man har. Når vi har søgt kollegaer her på arbejdspladsen, har jeg set annoncen og tænkt at med de krav til kvalifikationer, så havde jeg da aldrig fået det job. Det kan man enten få dårlig mave af eller trække på smilebåndet og tænke, at de skal da bare have en, der kan tænke og arbejde. - Hvad har det af konsekvenser for mig og den del af løsningen, som jeg står for? Og husk så ikke at integrere for integrationens egen skyld, men spørg hvilken værdi det giver at integrere, slutter Nicholai Linde. Oplever du det som motiverende? Ja, det synes jeg, det gør. Det bekræfter noget, vi elektrikere godt ved i forvejen. Det er et fag, der er man nødt til løbende at videre- og efteruddanne dig, fordi der sker så meget nyt på de forskellige felter inden for elektriker-faget. Så værktøjet hjælper en til at være opmærksom på at holde sine kompetencer ved lige, og man bliver opmærksom på, at ens kompetencer ikke kun ligger i uddannelse, men også i det job, man har. Der kan kompetenceudviklingssystemet give en aha-oplevelse og få en til at kigge på, hvad er det egentlig, jeg går og arbejder med til dagligt, og hvad er det egentlig for kompetencer, jeg har, selv om man måske ikke har efteruddannelsespapirer på det. Hvilke forbedringsmuligheder ser du for kompetenceudviklingsværktøjet? Jeg synes, det er vigtigt, at vi holder fokus på videreudvikling af elektrikernes kompetencer. Jeg synes, det er et spændende værktøj. Og derfor synes jeg, at det er vigtigt, at det bliver holdt ved lige. Det er jo netop det, der kan være problemstillingen her. Det er en risiko for, at de nyeste kompetencepunkter ikke kommer med, og det dermed kan blive vanskeligt at finde sine egne kompetencer. Værktøjet skal derfor holdes opdateret. Og det, kunne jeg forestille mig, kunne være en økonomisk udfordring at holde ved lige. Tillidsrepræsentant Stig Strøbæk, Novo Nordisk Hvad synes de ansatte hos Novo Nordisk om OEE som kompetenceudviklingsværktøjet? Jeg tror, at de fleste medarbejdere i større eller mindre grad synes, at det er positivt. Når man har accepteret, at ens virksomhed har tænkt sig at rationalisere og gøre produktionsprocessen smartere, hvis de 6 7

5 kan, så tror jeg, langt de fleste synes, det er en god ide. Jeg tror også, at mange medarbejdere er glade for, at de selv er en del af rationaliseringsprocessen, frem for at der kommer et eller andet konsulentfirma, som ikke nødvendigvis har forstand på lige netop det, man sidder og arbejder med, og rationaliserer ens job væk. Kigger man helt overordnet på det, er det et spørgsmål om, at virksomheden hele tiden skal optimere sin produktion, sådan at der stadig er en produktion i Danmark i fremtiden. Hvis ikke man som virksomhed spiller med på det, kan det godt være, at man har mange arbejdspladser, men så har man dem kun i kortere tid, før man til sidst mister dem alle. Medarbejderne kigger nok generelt mere på sig selv, og der tror jeg, at den tryghed i ansættelsen vi har fået igennem omfordelingen af jobs i virksomheden, betyder rigtig meget. Oplever medarbejderne, at det er med til at lægge et forventningspres? Normalt i en sådan proces er der nogle besparelser. Det betyder også, at der kan komme medarbejdere i overskud. Det, vi så har gjort ude hos os som en slags svar på det, er at lave en jobgaranti. Det skal forstås på den måde, at medarbejder, der bliver overflødige, ikke fyres, men rykkes rundt i firmaet i stedet. Det er der en hel del, som er blevet. Men det er selvfølgelig ikke alle steder, det kan indrettes sådan. Vi er så heldige her i firmaet, at der hele tiden kommer nye jobs. Derfor tror jeg, de fleste går ind i det. Det er de selvfølgelig i en eller anden grad tvunget til. Men de tør også at gå helhjertet ind i det, fordi de ved, at de ikke saver den gren over, de selv sidder på. Eller rettere kan man godt save grenen over, men der bliver fundet en anden gren, man kan side på altså et andet arbejde til en. Det tror jeg, giver folk en tryghed. Forandringer forekommer der jo altid, og i sådanne projekter bliver man i det mindste mere involveret i sin hverdag og i sin arbejdsdag og dermed sin arbejdsplads, hvilket de fleste synes er spændende. Oplever medarbejderne det som motiverende? Vi kan se, at vi er blevet mere effektive. For hver krone virksomheden tjener, kan vi se, hvor meget af den går til produktionen. Det er faldet fra 28 øre til under 20 øre. Så et eller andet sted virker det. Jeg tror da også, det giver medarbejderne en tilfreds, at gøre deres firma til en succes. Men hvis arbejdspladserne forsvinder til udlandet, tror jeg, at det kan skabe usikkerhed blandt medarbejderne. Hvilke forbedringsmuligheder ser du for OEE? Noget, der er negativt, er, at der er en masse mødeaktivitet. Et andet problem er, at virksomheder som vores arbejder meget systematisk, og det vil sige, at når der kommer nye systemer, kan det blive pålagt en at gøre en masse ting, som måske ikke altid passer i forhold til den afdeling, man arbejder i. Man kan sige, at det let bliver en one size fits all -model. Og hvis så man har en leder, der er meget autoritetstro, får han måske ikke justeret det til, så det passer bedre til den konkrete afdeling. procesfolk via standardsoftware, hvilket i sig selv er en god grund til (igen) at have fokus på APC. Efterfølgende har jeg belyst nogle af grundprincipperne i APC. Det er ikke en fuldstændig og tilbundsgående gennemgang, men et forsøg på at skabe et overblik. For en uddybning af emnet henvises til de enkelte leverandørers hjemmesider, undervisningslitteratur, samt selvfølgelig ikke mindst til efterårets DAu konference omkring procesoptimering i procesindustrien. APC er reguleringsværktøjer, der grundlæggende kan inddeles i følgende klasser med nedenstående engelske betegnelser: Control Performance Management Extension to PID control Multivariable control (MPC : Model Predictive Control) Hertil kan man evt. tilføje Fuzzy Control og neurale netværk. Control Performance Management kan igen opdeles i en Monitoring-del og en Optimizing-del. den fuldstændige integration i SIMATIC PCS7 kan informationerne stilles til rådighed via brugerinterfacet og alarmsystemet, således at en problematisk reguleringssløjfe hurtigt kan identificeres og de nødvendige afhjælpende tiltag kan iværksættes. Årsagen til denne type fejl kan være mange, f.eks. slid og manglende kalibrering af måleinstrumenter eller handleorganer, defekt i en varmeveksler etc. Sollwert + PID- Regler Control Performance Index ConPerMon Stellgröße Prozess Istwert anvendes i forbindelse med procesoptimeringen. Jeg skal ikke i denne sammenhæng komme ind på alle mulighederne, men blot nævne nogle stykker Override Control PID Gain-Scheduling Smith Predictor Control for Deadtime Processes Dynamic Disturbance Compensation Nedenfor et vist et eksempel på en Override Control, hvor 2 eller flere regulatorer deler et fælles handleorgan. Denne type regulering kan f.eks. anvendes, hvor den primære regulator regulerer gennemstrømningen (flow) i en gasledning. Hvis trykket i gasledningen i den forbindelse stiger til et kritisk niveau, overtager (override) den sekundære tryk-regulator og en farlig situation undgås. Sollwert Sollwert + + PID- Regler 1 (z. B. FIC) PID- Regler 2 (z. B. PIC) Entscheidungs- Logik Prozess Procesoptimering med Advanced Process Control (APC) v/ Frank Faurholt, Siemens A/S. Hvor det for få år siden ofte var målet at producere mere med det forhåndenværende produktionsapparat for at kunne efterkomme efterspørgselen i markedet (sælgers marked), er målet ofte i dag af producere billigst muligt for at være konkurrencedygtig (købers marked). De gode gamle dage kommer aldrig igen, men til gengæld kommer der nogle nye, og grundlæggende drejer det sig altid om at kunne producere så optimalt som muligt, og hele tiden have fokus på sin konkurrenceevne. Det er altså typisk kommercielle motivationsfaktorer, der er drivende for investeringer i procesoptimeringer. Forøgelse af produceret mængde med typisk 1 5 % uden at gå på kompromis med kvaliteten Reducering af energiforbrug med typisk 3 10 % med tilhørende reduktion af råvareforbruget Reduktion af standard afvigelser i processerne med op til 200 % og dermed ofte forøget produktkvalitet, reduceret vedligeholdelsesomkostninger og forlænget levetid for produktionsapparatet grundet mere stabil drift Hurtigere omstillingstider og reduktion af manuel indgriben Bedre procesforståelse og dermed mulighed for yderligere optimering Forøgelse af profitabilitet med typisk 2 10 % Hurtig tilbagebetalingstid (ROI) Hvis nogle af ovennævnte argumenter lyder interessante for dig og din virksomhed, er APC måske et emne, der kræver din opmærksomhed. APC er som sådan ikke noget nyt, men teknologien bliver nu ofte integreret direkte i DCS systemerne som såkaldt Embedded Advanced Process Control og stilles dermed gratis til rådighed for brugeren. Dette er f.eks. tilfældet i SIMATIC PCS7 fra Siemens, hvor et medfølgende APC Library sikrer optimal integration, både under engineering, optimering og drift. Som set i andre sammenhænge, bliver tidligere tiders specialviden og specialværktøjer nu oftere og oftere stillet til rådighed for en bredere kreds af automations- og Flere undersøgelser har vist, at rigtigt mange reguleringssløjfer i procesindustrien ikke arbejder optimalt og at der derved er et stort potentiale for optimering. Operatøren, instrumentteknikeren og/eller procesingeniøren har ofte hverken tid, viden eller værktøjer til hele tiden at overvåge de enkelte reguleringssløjer. Control Performance Management kan igen opdeles i en Monitoring-del og en Optimizing-del. Flere undersøgelser har vist at rigtigt mange reguleringssløjfer i procesindustrien ikke arbejder optimalt og at der derved er et stort potentiale for optimering. Operatøren, instrumentteknikeren og/eller procesingeniøren har ofte hverken tid, viden eller værktøjer til hele tiden at overvåge de enkelte reguleringssløjer. Det er derfor altafgørende at implementere en integreret overvågning af alle relevante reguleringssløjer, således at forøgelse af f.eks. standardafvigelserne, indsvingningstider, absolut og relativ overshoot etc. identificeres automatisk. Afhængig af Control Performance Monitoring konceptets opbygning, kan der dannes et Control Performance Index (CPI) og via den fuldstændige integration i SIMATIC PCS7 kan informationerne stilles til rådighed via brugerinterfacet og alarmsystemet, således at en problematisk reguleringssløjfe hurtigt kan identificeres og de nødvendige afhjælpende tiltag kan iværksættes. Årsagen til denne type fejl kan være mange, f.eks. slid og manglende kalibrering af måleinstrumenter eller handleorganer, defekt i en varmeveksler etc. Det er derfor altafgørende at implementere en integreret overvågning af alle relevante reguleringssløjer, således at forøgelse af f.eks. standardafvigelserne, indsvingningstider, absolut og relativ overshoot etc. identificeres automatisk. Afhængig af Control Performance Monitoring konceptets opbygning, kan der dannes et Control Performance Index (CPI) og via Computer-aided Controller Optimization (PID-Tuning) er en måde til at optimere selve PID parametrene under idriftsættelse og evt. under driften. Med udgangspunkt i de grundlæggende indstilling af PID parametrene, foretager PID Tuneren en række springfuktioner i f.eks. setpunktet og processens reaktion overvåges og de optimale PID parametre beregnes. Sollwert PID Tuner + Regler- Parameter PID- Regler Stellgröße Prozess Istwert Via et intelligent samspil mellem overvågnings-delen og optimerings-delen af Control Performance Management, samt selvfølgelig en tilhørende velfungerende vedligeholdelses- og kalibreringsstrategi, er grundlaget for en løbende procesoptimering skabt. Extension to PID Control er et udtryk for en række avancerede reguleringsmetoder og algoritmer, der efter behov kan Multivariable control (MPC: Model Predictive Control) er i sig selv et utroligt komplekst område, der finder sin anvendelse i f.eks. varmeovne, hvor flere varmekilder har indflydelse på hver sin specifikke varmezone, men indirekte også på de tilstødende varmezoner og dermed påvirker de enkelte reguleringssløjer hinanden. I denne sammenhæng har de enkelte reguleringssløjfer behov for at kende påvirkningen fra naboen og dermed på forhånd kompensere for denne. DV1 ModPreCon MV1 MV2 G(1,d) G(1,1) G(2,1) G(1,2) G(2,2) G(2,d) CV1 CV2 8 9

6 Som tidligere angivet er teknologien og teorierne bag APC én ting. Noget helt andet er integrationen i DCS systemerne, samt selvfølgelig hvordan virksomhederne arbejder proaktivt med procesoptimering via APC. Ingen teknologi og intet produkt kan løse alle problemerne alene, men det er samspillet, der gør forskellen. OEE konference hos Rambøll v/ Niels Dam Overgaard, COWI Konferencen Gør din virksomhed konkurrencedygtig med optimeret produktion. Forbedret konkurrenceevne med OEE blev lidt af et tilløbsstykke med mere end 70 deltagere. Der blev gennem en række meget forskellige indlæg kastet lys over begreber som produktionseffektivitet og optimering. Der var fokus på både målinger, systemer og mennesker - og ikke fuld enighed mellem foredragsholderne, så det gav god anledning til mange spørgsmål fra tilhørerne og debat i pauserne. Fælles for indlæggene og de præsenterede systemer var behovet for etablering af nøgletalsmåling. Nøgletallene skal være pålidelige og accepterede af alle for at kunne anvendes til sammenligning og optimering. Grundlæggende handler det om registrere tilgængelighed, ydelse og kvalitet på maskinen. Udover at etablere en måling af maskinens effektivitet eller Overall Equipment Effeciency (OEE) kan der fokuseres på stopårsager og spild. Frank Faurholt har gennemgået OEE begreberne i DAu-bladet Blandt systemerne til OEE måling tegnede der sig et mønster omkring forskelle i ide og anvendelse af disse. Nogle baserer sig på få og enkle målinger for at finde nøgletal og anvender systemerne out of the box. Andre har udviklet komplekse og dedikerede applikationer med et stort antal nøgletal og dermed mulighed for en meget detaljeret rapportering. Nogle anvender manuelt registrerede stopårsager. Andre baserer sig udelukkende på automatisk opsamlede data uden operatørindgreb. Om man vælger den ene eller den Det er mit håb at denne artikel har gjort dig nysgerrig med hensyn til at identificere optimeringsmuligheder i din proces og på en systematisk måde arbejde med procesoptimering. Der er rigtigt mange penge at hente og procesoptimering er både på kort og langt anden tilgang afhænger dels af den tænkemåde man har omkring OEE, og dels af kompleksiteten af det udstyr man måler på. Der var dog bred enighed om at et OEE system skal tilpasses til lige netop det behov man har. Hvis det ikke sker, vil resultaterne i bedste fald være ubrugelige og i værste fald skabe mere forvirring og ringere effektivitet end hvis der ikke havde været etableret OEE målinger. Udvælgelsen af nøgletal eller Key Performance Indicators (KPI) til måling er et andet vigtigt emne. Hvordan udvælges KPI er? Hvordan skal de beregnes? Hvem skal have dem rapporteret og kan de bruges til at forbedre produktiviteten? Disse og flere spørgsmål skal besvares før et KPI system kan etableres. Vi fik flere eksempler på erfaringer med nøgletalsmålinger. Særligt kan etablering af nøgletalsmålinger i global sammenhæng give store udfordringer i form af at skabe fælles forståelse af tænkemåden bag målingerne. Her kan kulturelle forskelle spille en stor rolle, og der ligger derfor også en stor formidlingsopgave i en global udrulning af et produktionsmålesystem. Det blev understreget fra flere sider at KPI er kun er indikatorer og ikke absolutte målinger. Alene det, at der er fokus på et bestemt område og tilhørende KPI er, kan føre til en forbedring af disse. Faren er, at den positive effekt ophører, når der ikke længere er fokus på området. sigt altafgørende for dansk industris konkurrenceevne. Både i forhold til arbejdspladser, miljøet, jordens ressourcer samt person-, drifts- og anlægssikkerhed har vi alle en forpligtigelse til at tage dette emne alvorligt. Anvendelse af OEE i forbindelse med specifikation og indkøring af nye maskiner var en anden anvendelse, der blev omtalt. Det giver god opfølgning på fremdriften i projektet og skaber enighed mellem maskinleverandør og kunde, hvilket nok gør det værd at overveje ved fremtidige maskinindkøb. Endelig blev der givet nogle gode råd og ideer. Mange fortalte hvordan man griber det an og hvilke fejl man ikke skal begå. Der blev givet opfordringer til at tænke OEE ind allerede ved specifikation af nye maskiner. Hvorfor ikke stille krav til leverandøren om et signal fra en produktionstæller? og fra en eventuel spildtæller og registrering af forskellige stopårsager? Og er det ikke muligt at anvende en gældende standard som Make2Pack til disse signaler? Det er væsentligt at fastlægge en passende detaljeringsgrad og ønskeligt at et system nemt kan omkonfigureres - gerne af brugerne. Ejerskabet er vigtigt at få placeret. Mange har erfaret, at når nyhedens interesse har lagt sig, fjernes fokus fra OEE systemet. Dermed bliver investeringen en fiasko og systemet går måske hen og bliver et irritationselement. Et OEE system skal derfor altid være forankret i organisationen og med et klar defineret ejerskab. I den lange middagspause var arrangeret en minimesse med flere udstillere. Her blev muligheden for at høre og se nærmere på produkterne hos de otte forskellige udstillere udnyttet og samtidig var der mulighed for en god snak om anvendelse af produktionsmålesystemer. Yderligere information, herunder billeder og præsentationer fra konferencen, kan downloades fra DAu ser fremad mod lysere tider Ja i virkeligheden skulle jeg vel starte med at vi alle ser frem til et spirende forår og forhåbentligt en rigtig god sommer. Det trænger vi til. Vinteren 2009 har været rigtig kold, langvarig og besværlig. Sådan kan ikke helt sige om året der er gået i DAu. Det har været et rimeligt år selv om ikke alting lige har gået som vi alle kunne ønske os. Vi valgte samme strategi for de konferencer, der skulle afholdes i 2009 som for Det vil sige 1 dages konferencer og primært hos medlemsvirksomheder eller lokaliteter hvor omkostningerne kunne holdes nede for at fastholde vores mål om at opnå et overskud og således have større mulighed for de aktiviteter som ikke er indtægtsgivende, men vigtige for DAu s arbejde. Som jeg plejer, gennemgår, jeg ikke de enkelte konferencer. Dem har Lillian Reesen allerede præsenteret i det sidste DAu blad. I stedet vil jeg gå mere ind på baggrunden for indholdet i de afholdte konferencer og bestyrelse arbejde omkring dette. Vi i bestyrelsen har altid haft faglighed og høj kvalitet som mål for vores konferencer og dette afspejler sig også i de aktiviteter som vi gennemførte i Desværre må vi konstatere at selv om der var en rimelig succes med de to første 1 dages konferencer, så måtte vi aflyse den sidste på grund af manglende tilslutning. Det er bare så ærgerligt, men giver også stof til eftertanke. Til gengæld var det berigende at sammen med BIA, afholde DTU dagen med en så overvældende succes og et meget positivt feedback fra både studerende og undervisere på DTU. Vi ville meget gerne have forsat planlægningen af flere lignende aktiviteter på andre studiesteder, men må konstatere at der desværre ikke var de nødvendige ressourcer til dette. Vi skylder at gøre mere på dette felt. DAu Formandens beretning 2009 Alligevel er der grund til optimisme med hensyn til at afholde konferencer omkring automation og IT. Det er som industrien herhjemme har indset at det er nødvendigt at satse mere på de grene, for at fastholde evnen til at konkurrere og deres markedsposition. I det daglige mærker jeg en større lyst til at investere i produktionen men også i værktøjer og viden til at forbedre sine muligheder DAu startede i 2009 også den første erfagruppe kaldet Erfa Safety Gruppen, hvor møderne bliver planlagt og afholdt af medlemmerne i gruppen. Det er godt gået af de involverede parter og viser at der er et behov for at oprette flere af de grupper med specifikke formål. Dels for at give vores medlemmer mulighed for at arbejde med områder som har stor vigtighed for dem, men så sandelig også for at der opstår et netværk hos deltagerne hvor man kan hente inspiration og støtte hos andre. Stor tak til de medlemmer som har påtaget sig dette arbejde. Samarbejde med andre organisationer I samarbejde med brancheforeningen for industriel automation, BIA, var DAu repræsenteret med en stor fællesstand på HI messen i Standen lå rigtigt godt og var i forhold til besøgstallet, rigtig godt besøgt. DAu vil også i fremtiden satse på at fastholde det gode samarbejde med BIA. Ligeledes er det positivt at vi har fået et samarbejde i stand med IDA om udsendelse af nyhedsbreve og informationer om kommende konferencer. Det er gavner jo alle i branchen at der er mere opmærksomhed på mulighederne inden for automation og IT. Vi håber naturligvis, at vi kan styrke dette samarbejde i 2010 og løbende søge at udvide vores samarbejde med andre organisationer. v/ Leif Tångberg, Formand for DAu Noget der også har fyldt meget i DAu i det forløbne år, var muligheden for tilknytning til DI / ITEK samt oprettelse af et nyt DAu sekretariat i 2011 under DI. Dels for at sikre DAu muligheden for øget vækst og større udbredelse af viden omkring automation og dels for at finde en afløser for vort mangeårige sekretariat, der er blevet varetaget af Lillian Reesen, som for par år siden meddelte at hun gerne ville stoppe ved udgangen af Bestyrelsen har vedtaget at gå videre med forslaget til optagelse til DI og de ændringer i vores vedtægter der er nødvendige for at vi kan indgå sådan et samarbejde. Dette er til afstemning her på repræsentantskabsmødet den 21 april Året kort Jeg vil som jeg plejer gerne benytte lejligheden til at takke DAu s bestyrelse for den indsats, der er ydet i det forløbne år. De yder en frivillig og ulønnet indsats, for at DAu kan formidle viden om automation til gavn for alle. Jeres arbejdsindsat er værdsat og er med at gøre DAu til en seriøs formidler af viden om automation. Ligeledes en tak til de medlemmer af DAu som har været med til at støtte de aktiviteter som DAu har gennemført i Uden den støtte og opbakning, ville året 2009 have været svært for DAu. Sidste år berettede jeg om krisen og må også indrømme at der måske var par hårde ord til finansverden for manglende ansvarlighed over for den situation vi alle er så påvirket af i dag. Dem kan jeg så ikke sige at jeg har fortrudt. Jeg syntes stadig at det er urimeligt at vi herhjemme, både som virksomheder og privatpersoner må opleve at det er finansverden der fylder kasserne og det er os der må leve med de ekstreme rentespænd, der er for udlån til vækst, optimering og sikring af danske arbejdspladser

7 12 Vi må vel bare lære af det og så ellers komme videre med at sikre de virkelige værdier i vores samfund. Det er virksomheder og arbejdspladser vi skal leve af, både nu og i fremtiden. Så det bedste vi kan gøre er at forsætte med at informere om de muligheder vi har i vores samfund for at skabe levedygtige virksomheder. DAu Bladet & DAu-bladet læses af mange og er en vigtig del af medlemskabet. Bladenes design og indhold bliver til daglig styret af medieudvalget, som atter fortjener ros for deres mållrettede indsat for få bladet ud med det indhold og den kvalitet DAu skal stå for. En særlig ros til udvalget for igennem hele året at fastholde og omkranse emnet klimadebatten på mange forskellige måder. Referat af DAu s repræsentantskabsmøde 2010, på Hotel Frederiksdal, Frederiksdalvej 360, 2800 Kgs. Lyngby kl Valg af dirigent Formanden Leif Tångberg bød velkommen og foreslog Bjarne Mandrup, BJAR- NEL som dirigent, Bjarne Mandrup blev valgt med applaus. Bjarne Mandrup sagde tak for valget, som han meget gerne ville påtage sig. Dirigenten meddelte herefter, at mødet i henhold til vedtægterne skal afholdes inden udgangen af april og at det skal indkaldes med tre ugers varsel. Dirigenten oplyste, at indkaldelsen var trykt i DAu Bladet, 01/2010, der udkom i første uge af Marts og som tillige indeholder Årsberetningen og DAu Årsregnskab og konstaterede herefter, at mødet var rettidigt og lovligt indkaldt. Derefter gav han ordet til formanden. Bladet er blevet til i kraft af en flot indsats fra Medieudvalget og sekretariatet. Vores hjemmeside bliver til stadighed opdateret med indslag fra konferencerne og nyheder omkring kommende aktiviter. Økonomi 2009 blev ikke helt tilfredsstillende efter et noget bedre Vi fik et mindre underskud på cirka kroner som primært tilskrives omkostninger i forbindelse med DTU dagen, færre antal deltagere på vores konferencer samt en konference der helt måtte aflyses. Det er selvfølgeligt ærgerligt at vi ikke kom i mål med et positivt resultat, men må set i lyset af branchens generelle situation i 2009 være et tilfredsstillende resultat. 2. Formandens, Leif Tångbergs beretning for 2009 Desuden bestyrelsens beslutning om at lægge DAu ind som en medlemsforening i Dansk Industri (DI), med placering under ITEK Formanden havde delt sin beretning i 2 dele. Den første var den sædvanlige beretning, som er vist her i bladet. Den anden del var bestyrelsens begrundelse for at lægge DAu ind som en medlemsforening i ITEK, denne begrundelse blev gennemgået via PowerPoints, som er vist på www. dau.dk under Reportager fra afholdte aktiviteter. 3. Fordele for DAu ved at blive associeret selskab i DI/ITEK v/ Direktør Tom Togsverd, ITEK Efter formadens beretning gav Leif Tångberg ordet til direktør Tom Togsverd fra ITEK, som i en PowerPoint viste, hvilke Det ændrer dog ikke på strategien for afholdelse af vores konferencer i 2010 hvor vi håber at I vil tage godt imod de konferencer, vi har i rugekassen til er. Øget eksponering og udbredelse er målet for DAu nu og i fremtiden. Sekretariatet Sekretariatet i DAu er i 2009 blevet varetaget af ReLian Consult ved Lillian Reesen. Sekretariatet varetager den løbende medlemsadministration, fakturering, og regnskab. Herudover også redaktion og udgivelse af DAu Bladet, samt gennemførelse af konferencer og temadage. Jeg siger derfor tak til Lillian Reesen for hendes flotte indsats som tovholder og ankermand i forbindelse med vores aktiviteter og møder i det forgange år. Referat: Repræsentantskabsmøde v/ Lillian Reesen fordele DAu vil have ved at blive en medlemsorganisation i under ITEK i DI. Denne PowerPoint er ligeledes vist på under Reportager fra afholdte aktiviteter. 4. Vedtægtsændringer som følge af associering med DI/ITEK Bestyrelsens beslutning om vedtægtsændringer. Formanden forklarede, at der har været mange undersøgelser i gang med henblik på at finde et alternativt sekretariat fra 1. Januar 2010, hvor Lillian Reesen takker af. Der har været henvendelser til SE- SAM, men samarbejde her kan ikke realiseres, da DAu i modsætning til SESAM er en non-profit organisation. Der har også været først forhandlinger med BIA, men på et fælles bestyrelsesmøde mellem BIA og DAu fandt man ud af, at et samarbejde med de aktiviteter som DAu gennemfører, ikke kunne realiseres i regi af BIA. 12 Til sidst var der så taget kontakt til DI, hvorfra DAu i forvejen har et bestyrelsesmedlem. Forhandlinger mellem DAu og DI har ført til, at samarbejde ser lovende ud for DAu, og der er et sekretariat, der kan klare alle DAu s aktiviteter. Samarbejdet med DI kræver imidlertid vedtægtsændringer og Leif Tångberg henviste til forslag til nye vedtægter, som er vist i DAu Blad 01/2010. Leif Tångberg gjorde herefter opmærksom på at DAu s firmamedlemmer for at fortsætte medlemskabet i DAu, også må være medlem af DI. Dette gælder alle de virksomheder - både mindre og store - som kan være medlem af DI, men alle undervisningsinstitutioner, er undtaget denne betingelse. Personlige medlemmer bliver associerede til DAu. Både associerede personer og alle virksomheder, kan deltage i alle de aktiviteter, som DAu gennemfører, og de vil ligeledes kunne modtage DAu Bladet, som der måske vil blive lavet en abonnementsordning på. Formanden gav herefter ordet til dirigenten for en afstemning om vedtægtsforslaget. Dirigenten spurgte herefter hvor mange stemmeberettigede deltagere, der var til stede. Antallet var 13, hvoraf 3 var med fuldmagt. Dirigenten spurgte herefter, hvor mange der stemte for vedtægtsændringerne og det viste sig at være 12. Dirigenten meddelte herefter, at i henhold til de eksisterende vedtægter, kan repræsentantskabet, når mindst 2/3 af alle medlemmernes repræsentanter stemmer derfor, på et ordinært eller ekstraordinært repræsentantskabsmøde træffe beslutning om ændringer i selskabets vedtægter. Opnås den fornødne majoritet ikke, og er der blandt de afgivne stemmer flertal for ændringsforslaget, kan bestyrelsen vælge at lade forslaget vedtage med almindeligt stemmeflertal på et følgende repræsentantskabsmøde. Dirigenten konstaterede herefter, at de nye vedtægter nu kan vedtages ved et almindeligt stemmeflertal på et kommende ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som skal indkaldes med 3 ugers varsel. Det blev meddelt, at det vil blive indkaldt via næste nummer af DAu Bladet som udkommer i maj. Herefter gav dirigenten ordet til kassereren Torsten Olsen, for gennemgang af regnskabet. 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge Inden regnskabsgennemgangen spurgte dirigenten om bestyrelsens forslag om fastholdelse af medlemspriserne kunne godkendes. Forslaget blev vedtaget med applaus. Dirigenten konstaterede, at det udsendte Årsregnskab var underskrevet og meddelte, at der skulle tages beslutning om bestyrelsens forslag til fastholdelse af kontingenterne fra Forslaget blev vedtaget og dirigenten gav herefter ordet til Kasserer Torsten Olsen for fremlæggelse af regnskab og budgetter. Torsten Olsen gennemgik herefter 2009 regnskabet som vist i Årsrapporten fra Revisionsselskabet Beierholm og sammenholdt det med 2008 regnskabet. Årsregnskabet er med i DAu Blad Regnskabet udviser et underskud på kr.torsten Olsen meddelte, at resultatet alligevel var fint, for der var gennemført en DTU dag med mange deltagere, som af gode grunde ikke kunne løbe rundt. Derudover blev det meddelt, at en konference, som skulle have været afholdt i efteråret, havde måttet aflyses grundet for få tilmeldinger. Driftsomkostningerne - viste Torsten Olsen - har alt i alt været i overensstemmelse med budgettet. Dirigenten konstaterede efter forespørgsel, at der ikke var spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet, og meddelte herefter, at det regnskabet var godkendt og der kunne meddeles decharge. Torsten Olsen gennemgik efterfølgende det reviderede budget for 2010 og det foreløbige budget for Realiseret 2009, foreløbigt budget for 2010 samt revideret budget for 2010 og Realiseret 2009, foreløbigt budget for 2010 samt revideret budget for 2010 foreløbigt budget for 2011 og foreløbigt budget for 2011 Driftsindtægter Kontingenter i alt Andre indtægter Driftsomkostninger Administrations- Honorar DAu sekr. DI administration Øvrige sekretariatsomkostninger Hjemmeside Realiseret 2009 Kr Foreløbigt budget Kr Budget Revideret Kr Foreløbigt budget Kr ( ) ( ) ( ) Planlagt 0 ( ) ( ) (61.038) ( ) (80.000) ( ) (60.000) ( ) (50.000) Revision, Regnskabsassistance (10.000) (15.000) (10.000) (10.000) Udsendelser ( ) ( ) ( ) ( ) IFAC (18.652) (20.000) (19.000) (19.000) Møder og rejser (38.816) (35.000) (40.000) (45.000) Tab på debitorer (5.000) Driftsomk. I alt ( ) ( ) ( ) Resultat før Renter og aktiviteter ( ) ( ) ( ) ( ) Renter, mm. Netto Resultat før aktiviteter ( ) (95.000) ( ) ( ) Aktiviteter Netto udgift/indtægt konferencer Resultat der overføres til kapitalkonto (30.395) ( ) Torsten Olsen oplyste, at det reviderede budget for 2010 har en lavere kontingentindtægt som følge af flere udmeldelser fra store firmaer i Der blev spurgt om navnene på disse firmaer, og de blev nævnt. Torsten Olsen oplyste yderligere, at de fleste havde brugt besparelser som argument for udmeldelsen. Der er som tidligere budgetteret med andre indtægter i form af sponsorstøtte til DAu Bladet. Torsten Olsen meddelte, at hvert sponsorat dækker firmaets logo på bagsiden af i alt 4 numre af DAu Bladet. 13 Torsten Olsen meddelte yderligere at der var budgetteret med mindre konferenceindtægt i

8 via performance og optimering. 02/2010/MAJ 14 Torsten Olsen oplyste, at det reviderede budget for 2010 har en lavere kontingentindtægt som følge af flere udmeldelser fra store firmaer i Der blev spurgt om navnene på disse firmaer, og de blev nævnt. Torsten Olsen oplyste yderligere, at de fleste havde brugt besparelser som argument for udmeldelsen. Der er som tidligere budgetteret med andre indtægter i form af sponsorstøtte til DAu Bladet. Torsten Olsen meddelte, at hvert sponsorat dækker firmaets logo på bagsiden af i alt 4 numre af DAu Bladet. Torsten Olsen meddelte yderligere at der var budgetteret med mindre konferenceindtægt i det reviderede budget for 2010, men at beløbet var sat væsentligt op i det nye budget som følge af samarbejdet med ITEK, som man mener, kan trække flere deltagere til arrangementerne. Torsten Olsen gennemgik herefter balancen og meddelte at egenkapitalen er rigelig stor til at kunne klare det budgetterede underskud for Dirigenten spurgte om budgetterne herefter kunne godkendes og det var der enighed om. 6. Valg af Formand Formanden Leif Tångberg var på valg og ønskede genvalg, hvilket bestyrelsen har foreslået. Leif Tångberg blev valgt med applaus.. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg var: Torsten Olsen, Frank Faurholt, Kasper Agerbæk og Per Thyme, der alle ønskede genvalg, hvilket bestyrelsen har foreslået. Alle blev valgt med applaus. Bestyrelsen fortsætter således uændret. 6. Valg af revisorer Af de kritiske revisorer Ole Feddersen og Stig Munck var Ole Feddersen på valg. Ole Feddersen ønskede ikke genvalg og i stedet havde bestyrelsen foreslået dagens Indkaldelse: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Mødet afholdes den 29. juni 2010 kl hos Tångberg Pro-Consult, Brøndbyvej 210, 2625 Vallensbæk dirigent Bjarne Mandrup. Bjarne Mandrup blev valgt med applaus. Statsautoriseret revisor A. Bjerglund Andersen, Beierholm, Statsautoriseret Revisionsselskab ønsker grundet associeringen til DI ikke genvalg. Bestyrelsen har i stedet foreslået DI s revisionsfirma Deloitte, hvor Statsautoriseret revisor, Per Erik Johannesen vil varetage regnskabet for DAu. Dette blev godkendt. 7. Eventuelt Der var intet til dette punkt Repræsentantskabsmødet blev afsluttet kl hvorefter der blev serveret en buffet og der var mulighed for networking. På det ordinære repræsentantskabsmøde den 21. April på Hotel Frederiksdal var der til afstemning fremlagt forslag til nye vedtægter. De nye vedtægter er vist i DAu Blad For at kunne gennemføre vedtægtsændringer er det nødvendigt at 2/3 af alle medlemmernes repræsentanter stemmer derfor på et ordinært repræsentantskabsmøde. Opnås den fornødne majoritet ikke, og er der blandt de afgivne stemmer flertal for ændringsforslaget, kan bestyrelsen vælge at lade forslaget vedtage med et almindeligt stemmeflertal på et følgende repræsentantskabsmøde. På det ordinære repræsentantskabsmøde var der 13 stemmeberettigede medlemmer til stede, hvoraf 12 stemte for forslaget. Da antallet af stemmeberettigede medlemmer var mindre end 2/3 af alle medlemmernes repræsentanter, kan vedtægtsændringerne vedtages på det indkaldte ekstraordinære repræsentantskabsmøde ved simpelt stemmeflertal. Dagsorden for det ekstraordinære repræsentantskabsmøde er: 1. Valg af dirigent 2. Afstemning af forslag til vedtægtsændringer i Dansk Automationsselskab som følge af Integration med DI-ITEK. Vedtægtsforslaget er vist i DAu Blad Eventuelt Spændende DAu konferencer i støbeskeen Efter at vi i 2009 havde fokus på automation i klimadebatten, har DAu jo i 2010 som bekendt taget fat på begrebet performance. Performance er jo mange ting og vi vil i 2010 via artikler i DAu bladet og ikke mindst DAu konferencer på højt fagligt i niveau, komme med en række bud på hvordan automation og industriel IT kan øge industriens performance og dermed konkurrenceevne. I foråret har vi gennemført 2 konferencer, hvor performance forøgelse via OEE henholdsvis energibesparelser var emnerne. Vi er allerede nu i gang med at følge op på disse succesrige konferencer og det er med glæde at vi her kan løfte sløret for efterårets 2 DAu konferencer. Til September vil vi gennemføre en konference med arbejdstitlen procesoptimering i procesindustrien. Her har vi allerede en række spændende ideer omkring de business drivers og motivationsfaktorer der understøtter en systematisk og vedvarende procesoptimering af dit produktionsanlæg. Vi følger op med en række konkrete cases fra det virkelige liv, hvor du kan lære af andres erfaringer og dermed være endnu bedre rustet til selv af arbejde med procesoptimeringer. Siger begreber som APC, SPC, PAT, neurale netværk, fuzzy logic dig ikke noget, er det et ubetinget must at du møder op. Har du allerede erfaringer med ovennævnte teknologier og værktøjer, har du hermed muligheden for at blive opdateret og dele dine erfaringer med kollegaer i branchen. Vi vil under konferencen inddrage teoretisk, praktisk viden og erfaringer fra både forskningsverdenen og uddannelsesinstitutionerne, samt selvfølgelig fra brugerne i industrien. Dagen afsluttes med en unik mulighed for at blive opdateret omkring hvad de førende DCS produkt og system leverandører kan tilbyde indenfor procesoptimering. Til November vil vi gennemføre endnu en DAu konference og her er arbejdstitlen performance optimering via standardisering OMAC. Her forlader vi altså procesindustrien og vender tilbage til fabriksautomation / diskret automation. Produktionsmaskiner og hele produktionslinier er kommet i fokus for at forbedre performance og logistik. Maskinleverandører og slutbrugere implementerer i stigende omfang bedre metoder for at forbedre performance og reducere omkostninger, time to market og give øget fleksibilitet. Ved at anvende standarder som OMAC og Make2Pac for kommunikation, interfaces og datastrukturer er hele værdikæden nu parat til at give store forbedringer. Herudover fås bedre designede maskiner, der er lettere at få afleveret i driftsklar tilstand. Desuden er vedligehold mere ensartet for såvel slutkunde som maskinbygger og flaskehalse identificeres lettere. Produktionslinjer, som består af flere leverancer, bliver meget lettere at integrere. Med OMAC som omdrejningspunkt vi vil belyse en række teoretiske, definitionsmæssige og praktiske aspekter ved anvendelse af OMAC. Er standardisering via OMAC noget som en vis herre har skabt i vrede, eller er det en vis anden herrers gave til menneskeheden. Meningerne er mange, men det er DAu s overbevisning at vi via erfaringsudveksling, dialog og videreudvikling har et behov for at forholde os til dette emne og sammen skabe rammerne for performance optimering. Så kom og lær om disse nye muligheder der langsigtet bliver Plug & Produce når alle parter har taget udfordringen op og er kommet op på et højere implementeringsniveau mht. til standarder. Du vil i kommende numre af DAu bladet kunne læse meget mere konkret omdisse 2 konferencer. Som altid er vores DAu konferencer åbne for alle og du behøver hverken at være kemi professor eller have 20 års specialist erfaring for at få udbytte af konferencerne. Højt fagligt niveau betyder derimod at DAu tager vores uddannelsesmæssige og erfaringsmæssige forskelligheder alvorligt og adresserer emnerne ud fra mange forskellige vinkler for der med at sikre at alle får udbytte af vores konferencer. DAu Bladet søger sponsorer Så er det tid for den traditionelle sponsorstøtte til DAu Bladet, der læses af mere end medarbejdere i danske virksomheder! DAU BLADET PERFORMANCE DAU- BLADET Vi lader sponsorstøtten følge kalenderåret, således at vores sponsorer nu kun skal betale for de 2 resterende 2010-numre af bladet. Få jeres logo med på bagsiden af august- og novembernummeret for kun kr. ekskl. moms. Vi ser meget gerne, at mange flere, end dem der allerede sponsorerer DAu Bladet, kommer med, så send jeres logo til Vi ser frem til at modtage rigtig mange mails! Tema: Nå målet! - Forøg konkurrenceevnen

9 AFSENDER: Dansk Automationsselskab Hans Edvard Teglers Vej Charlottenlund Returneres ved varig adresseændring B Har I også lyst at være med til at sponsorere DAu Bladet? Så send logo i en højtopløselig fil til Det koster kr. + moms for de kommende 2 numre af DAu bladet. DAu-bladet støttes i øjeblikket af følgende sponsorer Tidsskrift for Dansk Automationsselskab

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ 02 2011 MAJ TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 2 remote access automation i en global verden 3 uvidenhed og mangel på vision koster kunderne dyrt 4 ErFa Gruppe om SaFETY

Læs mere

DAU- BLADET Tidsskrift for Dansk Automationsselskab

DAU- BLADET Tidsskrift for Dansk Automationsselskab AFSENDER: Dansk Automationsselskab Hans Edvard Teglers Vej 5 2920 Charlottenlund Returneres ved varig adresseændring B 04/ 2010/ NOVEMBER ISSN 16 01-6750 Har I også lyst at være med til at sponsorere DAu

Læs mere

DAU- BLADET. Tema: Automation i klimadebatten 01/2009/FEBRUAR. DAu-bladet støttes i øjeblikket af følgende sponsorer

DAU- BLADET. Tema: Automation i klimadebatten 01/2009/FEBRUAR. DAu-bladet støttes i øjeblikket af følgende sponsorer AFSENDER: Dansk Automationsselskab Bygstubben 6 2950 Vedbæk Returneres ved varig adresseændring B 01/2009/FEBRUAR ISSN 1601-6750 DAu-bladet støttes i øjeblikket af følgende sponsorer Tema: Automation i

Læs mere

TEMA. HMI Human Machine Interface HMI TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 04 2012 NOVEMBER. 2 Produktivitet skaber vi vi mellem

TEMA. HMI Human Machine Interface HMI TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 04 2012 NOVEMBER. 2 Produktivitet skaber vi vi mellem 04 2012 NOVEMBER TEMA HMI Human Machine Interface 2 Produktivitet skaber vi vi mellem mennesker mellem mennesker og maskiner og maskiner 3 Grunddesign Grunddesign af af operatør operatør HMI HMI hos hos

Læs mere

DAU- BLADET. Tema: Automation i klimadebatten

DAU- BLADET. Tema: Automation i klimadebatten AFSENDER: Dansk Automationsselskab Hans Edvard Teglers Vej 5 2920 Charlottenlund Returneres ved varig adresseændring B 04/2009/november ISSN 1601-6750 Har I også lyst at være med til at sponsorere DAu

Læs mere

TEMA! Automation ned på fabriksgulvet TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2012 MAJ

TEMA! Automation ned på fabriksgulvet TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2012 MAJ 02 2012 MAJ TEMA! Automation ned på fabriksgulvet 2 IT i automation er kommet for at blive 3 Trends der påvirker automation & IT 4 Tiden moden til automation i skyen 5 Robotterne kommer for at redde dansk

Læs mere

grafisk bar nummer oktober 2010 1

grafisk bar nummer oktober 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 19. nummer oktober 2010 Den nye arbejdsmiljølov fire skarpe til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Den positive vej Det betaler sig, siger

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

Teknisk outsourcing skaber fleksibilitet S06

Teknisk outsourcing skaber fleksibilitet S06 KAN MAN OUT- SOURCE PRO- DUKTIONEN? s04 FÅ VÆKST GENNEM OUTSOURCING S08 IT SKAL HELT UD TIL BORGERNE S14 RIV SILOERNE NED - BRUG IT RIGTIGT S19 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED ATEA, BEKEY,

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen #15 september 2012 FM Update space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen Leder Klimaforbillede fik Driftsherreprisen Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand DFM Forsiden: DR-byen Foto:

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Optimering NOVEMBER 2011 - NR. 6 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING FAGMAGASIN FOR DRIFT, VEDLIGEHOLD, TEKNOLOGI OG RISIKO

Optimering NOVEMBER 2011 - NR. 6 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING FAGMAGASIN FOR DRIFT, VEDLIGEHOLD, TEKNOLOGI OG RISIKO NOVEMBER 2011 - NR. 6 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING Optimering FAGMAGASIN FOR DRIFT, VEDLIGEHOLD, TEKNOLOGI OG RISIKO ERHVERVSLIVET KAN SPARE SEKS MILLIARDER PÅ ENERGIEN. FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLD HELT

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking #11 september 2011 FM Update Temaer: Sourcing benchmarking Leder FM er det kun for nørder? Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Forsiden: CFM konferencen på DTU 22.-23. august Kære FM er, Vi har jo talt om

Læs mere

Tema: Hvor ligger fremtiden for dansk værktøjsindustri? Materialevalg til værktøjer er hjerteblod for Grundfos

Tema: Hvor ligger fremtiden for dansk værktøjsindustri? Materialevalg til værktøjer er hjerteblod for Grundfos Materialevalg til værktøjer er hjerteblod for Grundfos Dansk værktøjsindustris mission holder også i fremtiden posten Nr. Danske forskere: Prisen er ikke det afgørende parameter 2 2004 Tema: Hvor ligger

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Projektdesign og metode 4 1. Udviklingen i procesindustrien 5 1.1 Udviklingen i automatiseringen i

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI InTEllIGEnT JERn Innovation med ny teknologi Provinsindustriens A rbejdsgiverforening Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI 2 SÅdAn Udgivet af ITEK, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening

Læs mere

corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011

corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011 corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011 Forord Karen Jespersen tidl. Velfærdsminister Der er en stigende interesse for

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere