side 3 side 4 side 6 side 8 side 10 side 11 side 11 side 12 side 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "side 3 side 4 side 6 side 8 side 10 side 11 side 11 side 12 side 14"

Transkript

1 Årsberetning

2 Protektor H.K.H.Dronning Margrethe ll Bestyrelse Mads Thyregod, formand Kirsten Bitsch, næstformand Else Christensen, medlem af Forretningsudvalget Aviâja Helms Christian Stadil Annie Lander Lazig Bent Nielsen Nina Banerjee Lisbeth Henriksen Indhold Generalsekretærens beretning Et godt liv i Danmark Grønland fik tre unge klima-ambassadører Sapiik et mentorprojket, der skaber resultater Uddannelsesrække om børn og omsorgssvigt Rollespil lærer børn om deres rettigheder Det grønlandske erhvervsliv er socialt engageret Fonde, legater og virksomhedsbridrag Regnskab i hovedtal side 3 side 4 side 6 side 8 side 10 side 11 side 11 side 12 side 14 2

3 Generalsekretærens beretning 2009 har været et begivenhedsrigt år med mange projektaktiviteter, projektudvikling, nye samarbejdsrelationer og ikke mindst en dejlig anerkendelse af vores arbejde i form af Børnehjælpsdagens Lillebror Pris for projektet Et godt liv i Danmark. Vi har også fået stor anerkendelse af vores projekter fra fondene i form af fondsstøtte til de fleste projekter, vi har søgt midler til både de igangværende fra 2008, nystartede projekter i 2009 og projekter, der først starter i Projektet Et godt liv i Danmark har igen fået en meget fin ekstern evaluering. Projektet viser på alle områder såvel i fremdrift som i resultater at leve op til projektbeskrivelsen, formål og mål. Det er imidlertid meget tydeligere nu, at målgruppen udsatte grønlandske børn bosiddende i Danmark er væsentlig mere udsatte end forventet. Det har bl.a. betydet en større arbejdsbelastning for projektets medarbejdere og mere individuelt arbejde med hvert barn end forventet. Det er tydeligt, at der er et stort behov for, at et projekt med dette særlige fokus kan fortsætte til gavn for børnene, så vi har ansøgt om yderligere midler fra Satspuljen til videreudvikling af projektet. Kontaktfamilieprojektet har i løbet af året fået henvendelse fra 28 familier, der har ønsket at blive kontaktfamilie, og 17 børn har fået udvidet deres netværk. Vi har afholdt to introduktionskurser for kontaktfamilierne i første halvdel af året og på den måde skabt grundlag for at etablere kontakt mellem børn og kontaktfamilier. Det er evaluators vurdering, at kontaktfamilierne har følt sig godt klædt på til opgaven og generelt responderer positivt overfor projektet. Det forventes at restgruppen af børn, som har behov for en kontaktfamilie, vil blive matchet med en familie i løbet af Mentorprojektet Sapiik blev evalueret i september og det fremgår, at projektet har den ønskede effekt i forhold til elevernes trivsel og sociale integration. I foråret 2010, når de unge har besluttet sig for en ungdomsuddannelse, vil vi se den endelige effekt af den lange og tætte kontakt mellem mentorerne og de unge. Der er ingen tvivl om, at de unge har været glade for, at deltage i projektet og at det har haft en positiv effekt på både deres selvtillid og på deres måde at være sammen på. Til sidst men langtfra mindst, oplever vi, at de unge nu møder hinanden med anerkendelse og støtte. Generelt har der været så stor glæde omkring projektets indhold og resultater, at vi fortsætter med Sapiik i en version 2.0 fra Rollespil om børns rettigheder har også den forventede fremdrift. De unge frivillige instruktører i rollespil har været i Sisimiut, Nuuk, Ilulissat, Tasiilaq og Upernavik. I alt har vi siden projektets start i sommeren 2008 besøgt 10 grønlandske byer og fortsætter i 2010 med de resterende byer. Og der er mere end det: Et helt nyt projekt med titlen Børn og omsorgssvigt Hvad ved vi? Hvad gør vi? En uddannelsesrække for ufaglærte, der arbejder med børn og unge i Grønland, tog sin begyndelse i Første del omfattede tre undervisningsmoduler i Qaanaaq og et kommende supervisionsmodul. Projektet fortsætter i Tasiilaq og Ittoqqortoormiit i første halvdel af I december var København i samarbejde med UNICEF Danmark værtsby for et børneklimatopmøde i ugen op til det officielle klimatopmøde. Vi sikrede deltagelse af tre piger fra Aasiaat, der med stort arbejde og engagement repræsenterede både Grønland og Foreningen Grønlandske Børn på allerbedste vis. I løbet af året har vi arbejdet på flere nye projekter for de kommende år, som vi glæder os meget til at præsentere for jer i Det lader sig kun gøre med den opbakning vi får, så derfor en stor tak til medlemmer, bidragydere, virksom- heder, fonde og foreninger. Vi kunne ikke gøre det alene. Tina Frausing, generalsekretær 3

4 Ved du hvorfor vi to skal ses? Ja, for du er min ven 4 Et godt liv i Danmark er et fireårigt integrationsprojekt for 80 børn og unge, som er bosiddende i Danmark. Projektet startede i sommeren 2007, og i det forgangne år havde vi æren af at modtage Børnehjælpsdagens Lillebror Pris, blandt andet begrundet i at projektets ansatte og frivillige med ihærdighed og engagement formår at løfte de deltagende børn og unge. Med statuen og æren fulgte en anerkendelse på kr., som foreningen har øremærket til at udbrede kendskabet til børnene gennem et bogprojekt, hvor børnenes stemmer og tanker om livet skal formidles. Materialeindsamlingen til bogen er i fuld gang. Vores fem områdeledere, øvrige deltidsansatte medarbejdere samt vores store gruppe af engagerede frivillige afviklede i løbet af sidste år 9 weekendkolonier og 2 aktivitetsdage i hvert af de fem områder af Danmark. Derudover blev 3 familielejre afholdt i samarbejde med ASF-Dansk Folkehjælp, og en sommerlejr på Brejning Efterskole ved Vejle Fjord samlede alle børn og unge til fælles aktiviteter, spændende udfordringer og hyggeligt samvær.

5 Områdelederne er ansvarlige for, at aktiviteterne afholdt på og mellem weekendkolonierne er i overensstemmelse med projektets formål og de halvårlige temaer, der er lagt for projektet for at sikre børnenes udvikling. Temaerne afløser hinanden i en videreudvikling, hvor der altid tages højde for det enkeltes barns evner og kompetencer. Fjerde halvårstema opdage muligheder i nærmiljøet, som er gennemført i foråret 2009, havde til formål at give børnene en generel introduktion til at handle og opleve byen. Herunder er børnene blevet introduceret til mange forskellige idrætsaktiviteter i forskellige haller i nærmiljøet med henblik på at få det enkelte barn interesseret i at gå til en fritidsaktivitet. De unge er desuden blevet præsenteret for den lokale ungdomsklub, ligesom kulturhuse, biblioteker og andre institutioner er blevet besøgt. For mange af børnene har det været at foretrække at gå til en aktivitet sammen med vennerne fra weekendkolonierne, og det spænder bredt fra dans over kajak til BMX. I efteråret 2009 blev femte halvårstema bryde med isolationen gennemført i en naturlig forlængelse af det foregående tema. Områdelederne mødes ofte med en gruppe (fx de store piger/de mindste/mellem drengene) mellem weekendkolonierne til forskellige aktiviteter i byens rum, og det kan være alt fra biblioteket til biograf eller cafe. Derudover har områdelederne i løbet af efteråret på børnenes opfordring besøgt hinanden i regionerne. Derved er de venskaber, der er opstået på tværs af områder på sommerlejren, blevet understøttet, ligesom børnene har lært at agere værter og vise deres egen by frem, samt lært hvordan man tager imod gæster og sørger for dem. At børnene kommer med opfordringer, er noget, der langsomt er sket henover efteråret, i takt med at de er blevet mere udadvendte og har fået konkrete ønsker, som de tør sige højt. I så vid udstrækning som det er muligt, forsøger vi at støtte op om refleksive og verbale kompetencer ved at imødekomme de behov og lyster, som børnene har italesat over for ansatte og frivillige. Det er en af projektets målsætninger, at børnene bliver bedre til at udtrykke og reflektere over deres behov. Kontaktfamilieordningen er i 2009 kommet op at stå i hele landet. Der er afholdt to introduktionskurser for i alt 35 deltagere. 28 kontaktfamilier er klædt på til, hvad vi håber, bliver livslange relationer kontaktfamilie og barn i mellem, og 17 børn blev i 2009 matchet med en kontaktfamilie. Det glæder os at se, at børnene bliver inviteret inden for i familierne, og at tilliden og fortroligheden lige så stille vokser mellem dem. Det kan blive en vej ud af den ensomhed, der for nogle fortsat gør sig gældende uden for projektets rammer, hvor der endnu er langt mellem venskaberne. Ved årets sidste matchmøde spurgte kontaktfamiliemoderen: Ved du hvorfor vi to skal ses, hvortil barnet svarede: ja, for du er min ven. 5

6 Grønland fik 3 unge klimaambassadører De tre unge klimaambassadører fra Aasiaat, som repræsenterede Grønland ved Børnenes Klimatopmøde i København i december, arbejder stadig hårdt for at gøre deres landsmænd mere klimabevidste. Ivalo Barlach Christensen, 14 år, Kathrine Emma Balken, 14 år, og Lillian Steenholdt, 15 år, fra Aasiaat blev valgt af UNICEF Danmark og Foreningen Grønlandske Børn til at repræsentere Grønland ved Børnenes Klimatopmøde, der blev afholdt på Københavns Rådhus fra 28. november til 4. december Her mødtes over 150 børn fra mere end 30 forskellige lande til en kæmpe begivenhed, der skulle give den kommende generation, nemlig børnene, en stemme i debatten om klimaforandringerne. Inden de tre klimaambassadører ankom til København, blev de hjemme fra skolen klædt godt på til at kunne deltage i workshops, debatter og interview om klimaforandringerne. Sammen med resten af deres skole arbejdede de intensivt med temaet klimaforandringer. Og det blev både hårdt arbejde og en kæmpe oplevelse for de tre piger at komme til København. Undervejs blev Ivalo, Emma og Lillian interviewet til TV-avisen, KNR og en masse andre medier. De mødte både den tidligere miljøminister Connie Hedegaard og grevinde Alexandra, samt dansede og sang med X-Factor stjernerne Alien Beat Club. De tre piger var også med til at skrive en deklaration, som blev overrakt til verdens ledere lige inden de mødtes til det store internationale klimatopmøde COP15 i København. Inden rejsen tilbage til Grønland, blev de udnævnt til klimaambassadører for hele 2010, og siden har de arbejdet hårdt for at sætte klimafordringerne på dagordnen i Grønland. Pigerne har blandt andet holdt foredrag om klimaforandringer for hele deres skole og har ved flere lejligheder optrådt i landsdækkende radio. Desuden har KNR lavet en film om dem og klimaforandringer, som er blevet vist på grønlandsk fjernsyn. Lige nu planlægger 6

7 de at holde et foredrag for Aasiaats indbyggere i byens forsamlingshus. De er også blevet inviteret med til generalforsamling i ICC, som er en sammenslutning for oprindelige folkeslag i Arktis, for at fortælle om Grønlands klimaudfordringer. Og til september er der arrangeret en workshop med den grønlandske og den danske delegation fra klimatopmødet for at holde samarbejdet ved lige. Vi skriver s og chatter med delegationerne fra Finland, Tyskland, Danmark, Hong Kong, Vietnam, Kenya og Zambia. Det har gjort os langt mere bevidste om, hvor slemt det står til i nogle af de lande, der ligger langt væk fra os, fortæller de tre klimabevidste unge. De tre piger er også ved at lægge sidste hånd på en klimahjemmeside, der kan ses på Fakta om Childrens Climate Forum Tre unge fra Grønland deltog i Børnenes Klimatopmøde. Børnenes Klimatopmøde blev afholdt i København fra 28. november til 4. december Mere end 150 børn mellem 14 og 17 år fra mere end 30 lande deltog i topmødet. Topmødet var arrangeret af Københavns Kommune og UNICEF Danmark. Mødet mundede ud i en resolution om klimaet, som blev overrakt til Connie Hedegaard, præsident for COP15. 7

8 Sapiik et mentorprojekt, som skaber resultater Hver tirsdag aften venter en gruppe unge foran indgangen til vores nye lokale i Nuuk. De kommer i god tid, for de glæder sig. De ser frem til at tilbringe aftenen med deres kammerater og mentorerne i mentorprojektet Sapiik. Aktiviteterne spænder fra forskellige lege og spil, hygge og spøgelseshistorier, biograftur og rappelling til mere faglige aktiviteter, hvor en mentor fortæller om sine oplevelser fra et efterskoleophold i Danmark eller et skoleår i USA, og samtaler mellem mentorer og elever om fremtidsdrømme og uddannelsesønsker. Det handler om at blive rystet sammen som gruppe og at øge den enkeltes tro på sig selv og de muligheder, som venter forude i form af et efterskoleophold og/eller en ungdomsuddannelse. I september måned kunne midtvejsevalueringen af Sapiik, som betyder modig, klarlægge, at den sociale integration blandt eleverne har nået højder, som langt overstiger de forventninger, vi kun turde håbe på kunne ske fyldest ved projektstart i august Elever fra bygderne, som rejser til de støre byer for at færdiggøre deres folkeskole, er potentielt set i en sårbar position i forhold til deres nye klassekammerater. De er flyttet hjemmefra i en tidlig alder - og er endda langt væk hjemmefra. For første gang i historien har elevhjemmets forstander været nødt til at sætte begrænsninger på elevernes besøg af kammerater på elevhjemmet. Endvidere kommer flere unge, som ikke bor på elevhjemmet, på besøg og er med, når elevhjemmet en gang om ugen dyrker sport i hallen. Det er stærke indikatorer for den sociale integration, som er sket gennem mentorordningen. 8 Elevernes lærere beretter også om en stor personlig udvikling hos flere af eleverne. De tør nu at give udtryk for deres holdninger ved at stille sig op i klassen og nogle sågar på TV. Det er den samme melding fra alle, som på den ene eller anden måde har tilknytning til eleverne og Sapiik. Det, som især bliver fremhævet, er store fremskridt, når det gælder elevernes sammenhold, åbenhed og mod til at stå frem og vise, hvad de kan. Ligeledes er eleverne fra bygderne, som nævnt, blevet integreret i livet i byen på en helt anden måde, end det er set før.

9 Den lokale interesse for mentorprojektet er gennem det sidste års tid skærpet. Fire af mentorerne var i november inviteret til at holde oplæg på konferencen Hope and resilience in suicide prevention. Konferencen var arrangeret af ICYC, Arktisk Råd, Paarisa og Selvstyret, og der var deltagere fra Alaska, Nunavut, Norge, Sameland og Grønland. Formålet for konferencen var at diskutere effekten af selv mordsforebyggende programmer og strategier særligt blandt unge. Sapiik er ifølge arrangørerne et bud på et projekt, som kan være med til at forebygge selvmord særligt pga. den sociale integration og personlige udvikling, som projektet forårsager, hvorfor mentorerne var inviteret til at fortælle om mentorprojektet. Mentorerne kunne efterfølgende med stolthed fortælle, at det var en dejlig og speciel oplevelse at fortælle om deres erfaringer med Sapiik. Når eleverne afslutter 10. klasse sommeren 2010, er det planen, at mentorprojektet skal videreføres ved at udvikle en form af projektet, som sikrer støtte til eleverne, når de bevæger sig videre i uddannelsessystemet. I foråret 2010 vil behov og muligheder i den forbindelse blive klarlagt, så mentorprojektet kan fortsætte efter sommerferien. Mentorordningen er udviklet i samarbejde med Ungdommens Røde Kors. De øvrige samarbejdspartnere under projektperioden er Kommuneqarfik Sermersooq, Atuarfik Samuel Kleinschmidt samt elevhjemmet. Projektet er finansieret af midler fra Erik Thunes Legat, som er hovedsponsor, samt Helene & Svend Junges Fond og Lions Klubberne Grønlandsfond. 9

10 Uddannelsesrække om børn og omsorgssvigt i Grønland På børne- og familieområdet er det vanskeligt at tiltrække uddannet arbejdskraft til flere grønlandske byer. Udfordringerne er endnu større i de mere isolerede egne af Grønland, hvilket betyder, at det i vidt omfang er ufaglærte, som varetager både det almenpædagogiske men også det socialpædagogiske arbejde. Således er der risiko for, at omsorgssvigt blandt børn ikke bliver opdaget i tide af det professionelle netværk, og at netværket ej heller er i stand til at handle kvalificeret på identificeret omsorgssvigt. Med viden om, at der findes et stort mindretal (ca. 1/3) (kilde: SFI 2009) af børn i Grønland, som mistrives, indskærpes forventninger til, hvad personalet på børne- og familieområdet bør kunne varetage for at sikre omsorgen og trivslen for børnene. De omfattende trivselsproblemer og heraf mulige forudgående og aktuelle omsorgssvigt giver i sig selv men særligt kombineret med den relativt omfattende andel af ufaglært personale grund til bekymring. I 2008 planlagde vi derfor i samarbejde med grønlandske psykologer og socialrådgivere et uddannelsestilbud for ufaglært personale, som arbejder på børne- og familieområdet i mindre byer i Grønland. Formålet var at udvikle en uddannelse med henblik på at styrke og udvikle den eksisterende indsats over for omsorgssvigtede børn, samt at tilbyde et supplement til Selvstyrets langsigtede indsats for at uddanne flere til at varetage jobs på børne- og familieområdet. Resultatet af udviklingsprojektet er et modulopbygget uddannelsestilbud med titlen Børn og omsorgssvigt Hvad ved vi? Hvad gør vi? En uddannelsesrække for ufaglærte, der arbejder med børn og unge i Grønland. Uddannelsesrækken strækker sig over fire moduler, som afvikles over et halvt år. Det første modul handler om at klarlægge og udvikle deltagernes viden om børn og omsorgssvigt og konsekvenserne heraf. Det andet modul har fokus på metoder i arbejdet med omsorgssvigtede børn og familier. Det tredje modul sigter mod at identificere faglige, personlige og lokale barrierer samt klarlægge nye veje i arbejdet med omsorgssvigtede børn og familier. Det afsluttende og fjerde modul er et supervisionstilbud, hvor deltagerne får både gruppevis og individuel supervision, så deltagerne støttes i at anvende den opnåede viden med henblik på fortsat faglig udvikling. Undervisningen foregår på grønlandsk og varetages af de psykologer og socialrådgivere, som har været med i udviklingsfasen. Der lægges vægt på at inddrage deltagerne aktivt i undervisningen. I sommeren 2009 opnåede vi fuld finansiering af uddannelsesrækken, som i samarbejde med de enkelte kommuner tilbydes i Qaanaaq i Nordgrønland og i Østgrønland i hhv. Ittoqqortoormiit og Tasiilaq. Således er den første uddannelsesrække modul 1-3 gennemført i efteråret 2009 i Qaanaaq. Både deltagere og undervisere udtrykker i deres evaluering af de afviklede moduler i Qaanaaq stor tilfredshed både med det faglige indhold og forløbet af undervisningen. Underviserne beskriver deltagerne som meget engagerede og videbegærlige. Deltagerne har en masse praktiske erfaringer i arbejdet med omsorgssvigtede børn, men manglede ifølge underviserne både viden og konkrete redskaber til at håndtere dette arbejde. Deltagerne udtrykker selv, at de har fået redskaber og viden, som nu hjælper dem i deres daglige arbejde med omsorgsvigtede børn, og at de er meget bedre rustede til dette arbejde. I 2010 venter gennemførelsen af supervisionsmodulet i Qaanaaq og den samlede uddannelsesrække i både Ittoqqortoormiit og Tasiilaq. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med undervisere og kommuner. 10 Uddannelsesrækken er finansieret af VILLUM Fonden, som er den ene af de to danske Velux Fonde.

11 Rollespil lærer børn om deres rettigheder Jeg bliver rigtig stolt som rollespilsinstruktør, fordi jeg kan se, at jeg har gjort noget, så eleverne ved noget om deres rettigheder. Jeg får den følelse, at jeg har givet noget rigtig stort til eleverne, både viden om børns rettigheder og oplevelsen, der følger med rollespillet. Sådan udtaler en af foreningens ti rollespilsinstruktører, som siden august 2008 har været engageret som frivillig i vores rollespil om børns rettigheder. Fire instruktører ad gangen rejser sammen til byer i Grønland, hvor de underviser elever på ældstetrinnet ( klasse) i børns rettigheder. Rollespillet er oprindeligt udviklet af Ungdommens Røde Kors (URK) og er i samarbejde med URK og de grønlandske instruktører udviklet, så det passer til grønlandske forhold. Rollespillet tilbyder eleverne på en dynamisk og engagerende måde og gennem møder med rollespilsinstruktørerne som hhv. skoleinspektør, en fraskilt mor, arbejdsgiver, militærgeneral og studievejleder at få indsigt i deres rettigheder. Således bliver eleverne bekendt med deres ret til at udtrykke deres mening, at tage uddannelse og i det hele taget at være barn, hvilket bl.a. forudsætter ikke at skulle udføre børnearbejde og at deltage i krig. Efter hvert rollespil evaluerer instruktørerne med både elever og lærere, og responsen er meget positiv. Flere udtrykker, at det er et emne, som er yderst relevant, og det giver anledning til, at nogle af skolerne enten arbejder med emnet inden instruktørerne kommer på besøg eller ønsker at arbejde videre med temaet børns rettigheder efterfølgende. Rollespilsinstruktørerne oplever, som ovenfor skitseret, også, at det gør en forskel at bruge sig selv og sin fritid på rollespillet, selv om det betyder, at de sommetider er på rejse i mange dage i træk pga. de store geografiske afstande i Grønland. I 2008/2009 har rollespilsinstruktørerne afviklet rollespil i Qaqortoq, Narsaq, Paamiut, Nanortalik, Uummannaq, Sisimiut, Nuuk, Tasiilaq og Upernavik. I 2010 venter de resterende byer i Grønland. Vi samarbejder med Ungdommens Røde Kors og Sorlak (Grønlandsk Ungdoms Fællesråd). Projektet er sponsoreret af BHJ-Fondet, Foreningen Ø-stifterne, JL Fondet, Odd Fellow Ordenens Børnefond af 1994, Fonden af samt Frederik & Emma Kraghs Mindefond. Det grønlandske erhvervsliv er socialt engageret Gennem årene har vi oplevet det grønlandske erhvervsliv som engageret og aktivt i arbejdet for udsatte børn og unge i Grønland, og vi har oplevet en meget stor velvillighed i forhold til at donere penge til vores arbejde. I vinteren 2009 opstod en spontan indsamling blandt deltagerne i en erhvervskonference i Nuuk og i løbet af to dage var der indsamlet kr. som blev sendt videre til os med ønsket om, at pengene skulle komme så mange børn og unge som muligt til gavn. I løbet af året var vi i dialog med initiativtagerne til indsamlingen om at finde det bedst mulige projekt til pengene. Valget er, at pengene vil blive uddelt i 2010 til forskellige mindre og lokale projekter i Grønland efter ansøgning. På den måde kan vi støtte engagerede frivillige enkeltpersoner og foreninger, som vil gøre en særlig indsats for udsatte børn og unge i deres lokalområde. Med støtte fra erhvervslivet og et fond blev det også muligt for os, at etablere et kontor i Nuuk i Helt konkret betød det, at vi indgik en tre årig sponsoraftale med Kalaallit Forsikring Agentur A/S som betyder, at vi har en reduceret udgift til husleje til det nye kontor i Nuuk. Hovedsponsoren af projektet Sapiik Erik Thunes Legat bidrager også til huslejen i hele projektets levetid. Kontoret, som ligger på Sipisaq Avannarleq 1 (på dansk kaldet Spindlers Bakke), blev indviet i september 2009 ved en velbesøgt kaffemik med drømmekage doneret af KNI Pisiffik i Nuuk. 11

12 Virksomheds- og foreningsbidrag Nuuk Entreprenøren A/S idécoaching : ideer er der nok af det gælder om at få fat på de rigtige 12

13 Virksomheds- og foreningsbidrag, fortsat Albatros Travel Arssarnerit Atuagkat boghandel Boman Qujan Deres Auto Future Greenland GA Ilulissat GNC ApS Greenland Minerals and Energy Gorrissen Federspiel Kierkegaard Grønlands Arbejdsgiverforening Grønlands VVS Grønlands Idrætsforbund Holms Dyreartikler Hotel Qaqortoq KuMi Consult Kompetencekompagniet Kalaallit Nunaanni Brugseni Malermester Ingolf Skov Malik Supply MT Højgaard Nunaoil Nuup Bussii Nuuk Taxi Qajaq Trawl SAM-BYG Kujataani STARK Sct. Georgsgildet Trolles Olieservice VR Invest Grønland Fonde Aase og Ejnar Danielsens Fond Augustinus Fonden BHJ-Fonden Danmark-Fonden Danske Lionsklubbers Grønlandsfond Den Hoeckske Mindefond Det Bertouch-Lehnske Fond Det Kongelige Grønlandsfond Dorte, Enid og Viggo Carstensens Almenvelgørende Fond Enkefru Sofie Fonnesbech, født Maag s Legatfond Erik Thunes Legat Familien Hede Nielsens Fond Familiefonden af 1. oktober 1975 Fonden af Foreningen Østifterne Frederik og Emma Kraghs Mindefond Generalkonsul Jens Olsens Fond Grosserer Albert Reimann-Hansens Fond Grønlandsfonden IKIUISARFIK GTN-Fonden Hannibal Sanders Fond Inner Wheel Århus JL-Fondet Kong Frederik og Dronnings Ingrids Fond Konsul, grosserer Osvald Christensens Fond LB-Fonden til Almenvelgørende Formål Lemvigh-Müller Fonden Lions Klubbernes Grønlandsfond Lippmann Fonden Lærerstandens Brandforsikring G/S Margrethegaardens Legat Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen Metro-Schrøder Fonden Nordea-Fonden Odd Fellow Ordenens Børnefond af 1994 Ole Kirk s Fond Omnia Fonden Ormslev Børnehjems Mindefond Peter Brask-Nielsen Fonden Palsbøll-Fonden Professorinde Sigrid Møllers Fond Sct. Georgs Gildernes Hjælpefond Skotøjsfabrikant Anders Ludvig Andersson og hustru, Ingeborg Andersson, f. Strand s legat Susi og Peter Robinsohns Fond Tage Lund-Larsen og hustrus Fond VILLUM Fonden William & Hugo Evers Fond 13

14 Resultatopgørelse for perioden INDTÆGTER Medlemmer og fonde 7,457,321 5,451 Satspuljemidler 5,855,090 5,600 Underskud fra salg af foreningens produkter -20, Indtægter i alt 13,291,737 11,028 OMKOSTNINGER Personaleomkostninger 1,188, Medlemsadministration 271, Fundraising 1,203, Projekter 7,498,337 6,838 Bestyrelse 27, Lokaleomkostning 322, Administration 1,002, Momskompensation -169, Anvendt af hensættelser til aktiviteter -1,090, Omkostninger i alt 10,253,456 9,417 Resultat før hensættelser 3,038,281 1,611 Hensat til aktiviteter 3,402,751 1,114 Resultat før afskrivninger -364, Nedskrivning af ejendom Afskrivninger 109, Resultat før renter -474, Udbytte og kurstab på værdipapir 320, Renteindtægt bank 82, Renteudgifter -1,255-3 ÅRETS RESULTAT -72,

15 Indtægter 2009 Indtægter 2008 A B A B C F C F D E D E A. Kontingenter 2% B. Virksomhedsbidrag 7% C. Fonde og legater 29% D. Bidrag, enkeltpersoner 14% E. Tips og Lotto 4% F. Satspuljemidler 44% A. Kontingenter 2% B. Virksomhedsbidrag 5% C. Fonde og legater 20% D. Bidrag, enkeltpersoner 17% E. Tips og Lotto 6% F. Satspuljemidler 51% Projekter i Grønland 2009 Projekter i Grønland 2008 G H I A B C F A F E D B D E A. Kontaktfamilier i Grønland 0,6% B. Projektudvikling 8,4% C. Multihus Uummannaq 11,8% D.Rollespil om børns rettigh. 17,4% E. Sapiik et mentorprojekt 33% F. Uddannelsesrække 21,9% G. Børne-klimatopmøde 3,2% H. Bogprojekt FGB 3,2% I. Lillebrorprisen bogprojekt 0,4% C A. Kontingenter 2% B. Virksomhedsbidrag 7% C. Fonde og legater 29% D. Bidrag, enkeltpersoner 14% E. Tips og Lotto 4% F. Satspuljemidler 44% Projekter i Grønland + Danmark 2009 Projekter i Grønland + Danmark 2008 Grønland Grønland Danmark Danmark 15

16 Foreningen Grønlandske Børn gennemfører projekter, der understøtter udsatte grønlandske børn og unges positive ressourcer og styrker deres kompetencer med særlig fokus på at skabe mønsterbrydere 16 L.E. Bruunsvej Charlottenlund

FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN Årsberetning 13

FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN Årsberetning 13 FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN Årsberetning 13 Generalsekretæren beretter: FGB har sat turbo på projekterne For FGB blev 2013 året, hvor vi tog vores første formulerede projektstrategi i anvendelse. Det har

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Vi gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge.

Vi gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge. Vi gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge. 2 efter hver del af historien. Disse kan drøftes i mindre grupper

Læs mere

Undervisningshæfte til filmen. Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre?

Undervisningshæfte til filmen. Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre? Undervisningshæfte til filmen Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre? Omsorgssvigt kræver handling Mange børn er dagligt udsat for omsorgssvigt og i mange tilfælde opdager

Læs mere

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Rejseholdet - Grønland Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Lidt om mig Ivalu Nørreslet, cand.mag. fra Roskilde Universitet, Danmark AC-Fuldmægtig

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

BØRNS RETTIGHEDER Fra spil til læring: FN s Børnekonvention som rollespil. Afsluttende evalueringsrapport Foreningen Grønlandske Børn 2011

BØRNS RETTIGHEDER Fra spil til læring: FN s Børnekonvention som rollespil. Afsluttende evalueringsrapport Foreningen Grønlandske Børn 2011 BØRNS RETTIGHEDER Fra spil til læring: FN s Børnekonvention som rollespil Afsluttende evalueringsrapport Foreningen Grønlandske Børn 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Formål og målgruppe...

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson Kurser forår 2011 Relationer i foreningen Torsdag d. 10. marts 2011 Brobjergskolen, bygn. A, lok 104. Maria Thuesen Beck, Frederiks Alle 20, Aarhus mail: maria.beck@dgi.dk Skat og moms i foreningslivet

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

Resultatopgørelse for året Resultat Budget Resultat 2009 tkr. tkr. tkr. Indtægter Note Driftsbevillinger m.v. 1 2.351 2.094 2.093 Tilskud, SATS-tilskud 2 9.000 8.800 10.288 Tilskud, private 3 781 73 Gaver

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

på ansøgninger modtaget fra juli og august 2015

på ansøgninger modtaget fra juli og august 2015 juli og august Bevillinger i september juli & august : Ane Lone Bagger Linda Bagger 12.000 Frank Bagger udvekslingsophold i USA for Linda Bagger arrangeret af AFS Interkultur Danmark fra sommeren til sommeren

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Integrationsprojekt i AGF

Integrationsprojekt i AGF Integrationsprojekt i AGF Projektleder Anne Kofoed Nannerup (uden billeder af pigerne og kvinderne) Præsentation Anne Kofoed Nannerup, 23 år Studerer til sygeplejerske i Aarhus Tidl. konkurrencesvømmer

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. FORORD 2 2. CENTRALADMINISTRATIONEN 3

Indholdsfortegnelse 1. FORORD 2 2. CENTRALADMINISTRATIONEN 3 Indholdsfortegnelse 1. FORORD 2 2. CENTRALADMINISTRATIONEN 3 2.1 DEPARTEMENTET FOR SOCIALE ANLIGGENDER 3 2.2 DEPARTEMENTET FOR KULTUR, UDDANNELSE, FORSKNING OG KIRKE 5 2.3 DEPARTEMENTET FOR SUNDHED 5 3.

Læs mere

Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen

Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen Nakuuserneq aaqqiissutaanngilaq Vold er ikke løsningen KALAALLIT NUNAATSINNI ANNERSAARNEQ VOLD I GRØNLAND 2 5. N O V E M B E R 2 0 0 9 B O D I L K A R L S H Ø J P O U L S E N Inuusuttut Inatsisartui Ungdomsparlamentet

Læs mere

NYHEDSBREV DECember 14

NYHEDSBREV DECember 14 NYHEDSBREV DECember 14 Bragende succes for vores show på Grønlands tv Fredag den 10. oktober stod vi for årets store indsamlingsshow på Grønlands tv, KNR. Det blev en på alle måder stor aften, ikke mindst

Læs mere

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør Bl.a. i dette nummer: Orden i skilsmissekaos og ro i børnenes liv Man skal kæmpe som enlig mor Marianne fik modet og selvværdet tilbage En kæmpe gave i en svær situation Årsregnskab 2008 NR. 18 MAJ 2009

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen Ilulissat 10. 13. november 2010

behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen Ilulissat 10. 13. november 2010 Elever med særlig behov Specialundervisning og PPR Midtvejsevalueringsseminar af folkeskoleforordningen nr. 8 af 21. maj 2002 Ilulissat 10. 13. november 2010 Psykolog Marianne Olsen, PPR-Sisimiut Konsulent

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA 4. Juni 2015 BAGGRUND FOR ANALYSEN Den politiske koordinationsgruppe har på mødet 11. februar 2015 besluttet

Læs mere

Boligstrategi Faktarapport - bilag. Grønlands Selvstyre

Boligstrategi Faktarapport - bilag. Grønlands Selvstyre Boligstrategi Faktarapport - bilag Grønlands Selvstyre Maj 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Boligstrategi Faktarapport - bilag Maj 2011

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Statusevaluering, Cyberhus 2004 til 2008. Statusevaluering for perioden 2004 til 2008 - kort version

Statusevaluering, Cyberhus 2004 til 2008. Statusevaluering for perioden 2004 til 2008 - kort version Statusevaluering, Cyberhus 2004 til 2008 Cyberhus Statusevaluering for perioden 2004 til 2008 - kort version InfoCollect.dk Sølystvej 31, 8660 Skanderborg Tlf. 51 50 51 48 - mail@infocollect.dk Cyberhus

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universita degli studi di Catania Land: Italien Periode: Fra: 16-09-13 Til: 16-02-14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Oqaatsinik Pikkorissarfik, Sisimiut Modt./Firma Kursets art Rejseudgifter Kost/logi Kursusgodtgørelse Instruktør

Oqaatsinik Pikkorissarfik, Sisimiut Modt./Firma Kursets art Rejseudgifter Kost/logi Kursusgodtgørelse Instruktør Niuernermik Ilinniarfik, Qaqortoq Modtager/Firma Kursets art Rejseudgifter Kost/logi Produktkendskab 316.201,00 306.506,00 Kursusgodtgørelse Bilag 3a - Brancheskolerne Instruktør RejseIkost/logi 67.842,25

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN ÅRSBERETNING 14

FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN ÅRSBERETNING 14 FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN ÅRSBERETNING 14 Beretning om året 2014: Vores projekter slår rødder nu og knopskyder 2014 var et særligt år for Foreningen Grønlandske Børn. Vi kunne fejre vores 90-års-jubilæum.

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010 - DET GRØNLANDSKE LANDSBIBLIOTEK

ÅRSBERETNING 2010 - DET GRØNLANDSKE LANDSBIBLIOTEK ÅRSBERETNING 2010 - DET GRØNLANDSKE LANDSBIBLIOTEK FORORD Det Grønlandske Landsbibliotek/Nunatta Atuagaateqarfia udlåner bøger, tidsskrifter, aviser, elektroniske medier mv. Landsbiblioteket tilbyder også

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar

Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar 13. januar 2015 Mediebilledet i Grønland - set indefra og udefra 15-17 Nuuk Arctic Base Supply's mødelokale, ABN v/ Naimah

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Delegationsrejsen 2014

Delegationsrejsen 2014 Delegationsrejsen 2014 Erhvervsliv mødes i Grønland Delegationsrejse med Arctic Business Network Så er programmet klar for forårets store delegationsrejse til Grønland et stærkt tilbud til alle med interesse

Læs mere

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole 2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole Vores undervisere i natur og teknik skal inspirere og motivere vores elever Natur og teknik undervisningen har behov for en vitaminindsprøjtning. Undervisningen

Læs mere

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat 1 Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt 26. september 2012, Ilulissat

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for afgangseleverne 2010 i Kommune Kujalleq. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for afgangseleverne 2010 i Kommune Kujalleq. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Assinga uunga

Læs mere

Selvevaluering af skituren Brugerorienteret evaluering. 01-06- 2010 Helle Hansen, Anne- Mette Pinderup, Betina Lynge Lavrsen Flemming Efterskole

Selvevaluering af skituren Brugerorienteret evaluering. 01-06- 2010 Helle Hansen, Anne- Mette Pinderup, Betina Lynge Lavrsen Flemming Efterskole Selvevaluering af skituren Brugerorienteret evaluering 01062010 Helle Hansen, AnneMette Pinderup, Betina Lynge Lavrsen Flemming Efterskole Brugerorienteret evaluering hvad er det reelt, vi gør? Hvordan

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Tilskudsregler indenfor. fritid og idræt i. Kommuneqarfik Sermersooq

Tilskudsregler indenfor. fritid og idræt i. Kommuneqarfik Sermersooq Tilskudsregler indenfor fritid og idræt i Kommuneqarfik Sermersooq Udarbejdet af: Forvaltningen for Børn, Familie og Skole Kommuneqarfik Sermersooq 1 Indhold Tilskudsregler i Kommuneqarfik Sermersooq...

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

NYHEDSBREV marts - april 2006

NYHEDSBREV marts - april 2006 NYHEDSBREV marts - april 2006 I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der er sket i projektet i marts og april. SIDEN SIDST Steen og Lotte har været i Göttingen, hvor de har deltaget i et kick-off seminar,

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Flere med i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00. Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J

Flere med i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00. Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J Kurser efterår 2011 Flere med i foreningen Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00 Konflikthåndtering Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J Sofus Riishede Tlf. 2221 7740 Mail: konsulent@isaarhus.dk

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 FUNDRAISING Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Lederudvikling, undervisning, ledelse, bank, organisationsudvikling,

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE Boligsocial Årskonference 24.09.13 v/ Anne Vest Hansen projektleder & Anders Taylor Hansen projektmedarbejder AGENDA Oplæg om Lektier Online Workshop 1: Prøv Lektier-Online.dk

Læs mere

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Den Evangelisk-Lutherske Frikirke CVR nr. 27 05 91 12 Årsregnskab 1. januar 2014-31. december

Læs mere

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen Netværksmøde Socialforsorg Forældre Skole Daginstitution Sundhedsvæsen Politi 1 Forord Under KANUKOKA, Kommunernes Landsforening i Grønland har der været nedsat en Koordinationsgruppe, der fik til opgave

Læs mere