side 3 side 4 side 6 side 8 side 10 side 11 side 11 side 12 side 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "side 3 side 4 side 6 side 8 side 10 side 11 side 11 side 12 side 14"

Transkript

1 Årsberetning

2 Protektor H.K.H.Dronning Margrethe ll Bestyrelse Mads Thyregod, formand Kirsten Bitsch, næstformand Else Christensen, medlem af Forretningsudvalget Aviâja Helms Christian Stadil Annie Lander Lazig Bent Nielsen Nina Banerjee Lisbeth Henriksen Indhold Generalsekretærens beretning Et godt liv i Danmark Grønland fik tre unge klima-ambassadører Sapiik et mentorprojket, der skaber resultater Uddannelsesrække om børn og omsorgssvigt Rollespil lærer børn om deres rettigheder Det grønlandske erhvervsliv er socialt engageret Fonde, legater og virksomhedsbridrag Regnskab i hovedtal side 3 side 4 side 6 side 8 side 10 side 11 side 11 side 12 side 14 2

3 Generalsekretærens beretning 2009 har været et begivenhedsrigt år med mange projektaktiviteter, projektudvikling, nye samarbejdsrelationer og ikke mindst en dejlig anerkendelse af vores arbejde i form af Børnehjælpsdagens Lillebror Pris for projektet Et godt liv i Danmark. Vi har også fået stor anerkendelse af vores projekter fra fondene i form af fondsstøtte til de fleste projekter, vi har søgt midler til både de igangværende fra 2008, nystartede projekter i 2009 og projekter, der først starter i Projektet Et godt liv i Danmark har igen fået en meget fin ekstern evaluering. Projektet viser på alle områder såvel i fremdrift som i resultater at leve op til projektbeskrivelsen, formål og mål. Det er imidlertid meget tydeligere nu, at målgruppen udsatte grønlandske børn bosiddende i Danmark er væsentlig mere udsatte end forventet. Det har bl.a. betydet en større arbejdsbelastning for projektets medarbejdere og mere individuelt arbejde med hvert barn end forventet. Det er tydeligt, at der er et stort behov for, at et projekt med dette særlige fokus kan fortsætte til gavn for børnene, så vi har ansøgt om yderligere midler fra Satspuljen til videreudvikling af projektet. Kontaktfamilieprojektet har i løbet af året fået henvendelse fra 28 familier, der har ønsket at blive kontaktfamilie, og 17 børn har fået udvidet deres netværk. Vi har afholdt to introduktionskurser for kontaktfamilierne i første halvdel af året og på den måde skabt grundlag for at etablere kontakt mellem børn og kontaktfamilier. Det er evaluators vurdering, at kontaktfamilierne har følt sig godt klædt på til opgaven og generelt responderer positivt overfor projektet. Det forventes at restgruppen af børn, som har behov for en kontaktfamilie, vil blive matchet med en familie i løbet af Mentorprojektet Sapiik blev evalueret i september og det fremgår, at projektet har den ønskede effekt i forhold til elevernes trivsel og sociale integration. I foråret 2010, når de unge har besluttet sig for en ungdomsuddannelse, vil vi se den endelige effekt af den lange og tætte kontakt mellem mentorerne og de unge. Der er ingen tvivl om, at de unge har været glade for, at deltage i projektet og at det har haft en positiv effekt på både deres selvtillid og på deres måde at være sammen på. Til sidst men langtfra mindst, oplever vi, at de unge nu møder hinanden med anerkendelse og støtte. Generelt har der været så stor glæde omkring projektets indhold og resultater, at vi fortsætter med Sapiik i en version 2.0 fra Rollespil om børns rettigheder har også den forventede fremdrift. De unge frivillige instruktører i rollespil har været i Sisimiut, Nuuk, Ilulissat, Tasiilaq og Upernavik. I alt har vi siden projektets start i sommeren 2008 besøgt 10 grønlandske byer og fortsætter i 2010 med de resterende byer. Og der er mere end det: Et helt nyt projekt med titlen Børn og omsorgssvigt Hvad ved vi? Hvad gør vi? En uddannelsesrække for ufaglærte, der arbejder med børn og unge i Grønland, tog sin begyndelse i Første del omfattede tre undervisningsmoduler i Qaanaaq og et kommende supervisionsmodul. Projektet fortsætter i Tasiilaq og Ittoqqortoormiit i første halvdel af I december var København i samarbejde med UNICEF Danmark værtsby for et børneklimatopmøde i ugen op til det officielle klimatopmøde. Vi sikrede deltagelse af tre piger fra Aasiaat, der med stort arbejde og engagement repræsenterede både Grønland og Foreningen Grønlandske Børn på allerbedste vis. I løbet af året har vi arbejdet på flere nye projekter for de kommende år, som vi glæder os meget til at præsentere for jer i Det lader sig kun gøre med den opbakning vi får, så derfor en stor tak til medlemmer, bidragydere, virksom- heder, fonde og foreninger. Vi kunne ikke gøre det alene. Tina Frausing, generalsekretær 3

4 Ved du hvorfor vi to skal ses? Ja, for du er min ven 4 Et godt liv i Danmark er et fireårigt integrationsprojekt for 80 børn og unge, som er bosiddende i Danmark. Projektet startede i sommeren 2007, og i det forgangne år havde vi æren af at modtage Børnehjælpsdagens Lillebror Pris, blandt andet begrundet i at projektets ansatte og frivillige med ihærdighed og engagement formår at løfte de deltagende børn og unge. Med statuen og æren fulgte en anerkendelse på kr., som foreningen har øremærket til at udbrede kendskabet til børnene gennem et bogprojekt, hvor børnenes stemmer og tanker om livet skal formidles. Materialeindsamlingen til bogen er i fuld gang. Vores fem områdeledere, øvrige deltidsansatte medarbejdere samt vores store gruppe af engagerede frivillige afviklede i løbet af sidste år 9 weekendkolonier og 2 aktivitetsdage i hvert af de fem områder af Danmark. Derudover blev 3 familielejre afholdt i samarbejde med ASF-Dansk Folkehjælp, og en sommerlejr på Brejning Efterskole ved Vejle Fjord samlede alle børn og unge til fælles aktiviteter, spændende udfordringer og hyggeligt samvær.

5 Områdelederne er ansvarlige for, at aktiviteterne afholdt på og mellem weekendkolonierne er i overensstemmelse med projektets formål og de halvårlige temaer, der er lagt for projektet for at sikre børnenes udvikling. Temaerne afløser hinanden i en videreudvikling, hvor der altid tages højde for det enkeltes barns evner og kompetencer. Fjerde halvårstema opdage muligheder i nærmiljøet, som er gennemført i foråret 2009, havde til formål at give børnene en generel introduktion til at handle og opleve byen. Herunder er børnene blevet introduceret til mange forskellige idrætsaktiviteter i forskellige haller i nærmiljøet med henblik på at få det enkelte barn interesseret i at gå til en fritidsaktivitet. De unge er desuden blevet præsenteret for den lokale ungdomsklub, ligesom kulturhuse, biblioteker og andre institutioner er blevet besøgt. For mange af børnene har det været at foretrække at gå til en aktivitet sammen med vennerne fra weekendkolonierne, og det spænder bredt fra dans over kajak til BMX. I efteråret 2009 blev femte halvårstema bryde med isolationen gennemført i en naturlig forlængelse af det foregående tema. Områdelederne mødes ofte med en gruppe (fx de store piger/de mindste/mellem drengene) mellem weekendkolonierne til forskellige aktiviteter i byens rum, og det kan være alt fra biblioteket til biograf eller cafe. Derudover har områdelederne i løbet af efteråret på børnenes opfordring besøgt hinanden i regionerne. Derved er de venskaber, der er opstået på tværs af områder på sommerlejren, blevet understøttet, ligesom børnene har lært at agere værter og vise deres egen by frem, samt lært hvordan man tager imod gæster og sørger for dem. At børnene kommer med opfordringer, er noget, der langsomt er sket henover efteråret, i takt med at de er blevet mere udadvendte og har fået konkrete ønsker, som de tør sige højt. I så vid udstrækning som det er muligt, forsøger vi at støtte op om refleksive og verbale kompetencer ved at imødekomme de behov og lyster, som børnene har italesat over for ansatte og frivillige. Det er en af projektets målsætninger, at børnene bliver bedre til at udtrykke og reflektere over deres behov. Kontaktfamilieordningen er i 2009 kommet op at stå i hele landet. Der er afholdt to introduktionskurser for i alt 35 deltagere. 28 kontaktfamilier er klædt på til, hvad vi håber, bliver livslange relationer kontaktfamilie og barn i mellem, og 17 børn blev i 2009 matchet med en kontaktfamilie. Det glæder os at se, at børnene bliver inviteret inden for i familierne, og at tilliden og fortroligheden lige så stille vokser mellem dem. Det kan blive en vej ud af den ensomhed, der for nogle fortsat gør sig gældende uden for projektets rammer, hvor der endnu er langt mellem venskaberne. Ved årets sidste matchmøde spurgte kontaktfamiliemoderen: Ved du hvorfor vi to skal ses, hvortil barnet svarede: ja, for du er min ven. 5

6 Grønland fik 3 unge klimaambassadører De tre unge klimaambassadører fra Aasiaat, som repræsenterede Grønland ved Børnenes Klimatopmøde i København i december, arbejder stadig hårdt for at gøre deres landsmænd mere klimabevidste. Ivalo Barlach Christensen, 14 år, Kathrine Emma Balken, 14 år, og Lillian Steenholdt, 15 år, fra Aasiaat blev valgt af UNICEF Danmark og Foreningen Grønlandske Børn til at repræsentere Grønland ved Børnenes Klimatopmøde, der blev afholdt på Københavns Rådhus fra 28. november til 4. december Her mødtes over 150 børn fra mere end 30 forskellige lande til en kæmpe begivenhed, der skulle give den kommende generation, nemlig børnene, en stemme i debatten om klimaforandringerne. Inden de tre klimaambassadører ankom til København, blev de hjemme fra skolen klædt godt på til at kunne deltage i workshops, debatter og interview om klimaforandringerne. Sammen med resten af deres skole arbejdede de intensivt med temaet klimaforandringer. Og det blev både hårdt arbejde og en kæmpe oplevelse for de tre piger at komme til København. Undervejs blev Ivalo, Emma og Lillian interviewet til TV-avisen, KNR og en masse andre medier. De mødte både den tidligere miljøminister Connie Hedegaard og grevinde Alexandra, samt dansede og sang med X-Factor stjernerne Alien Beat Club. De tre piger var også med til at skrive en deklaration, som blev overrakt til verdens ledere lige inden de mødtes til det store internationale klimatopmøde COP15 i København. Inden rejsen tilbage til Grønland, blev de udnævnt til klimaambassadører for hele 2010, og siden har de arbejdet hårdt for at sætte klimafordringerne på dagordnen i Grønland. Pigerne har blandt andet holdt foredrag om klimaforandringer for hele deres skole og har ved flere lejligheder optrådt i landsdækkende radio. Desuden har KNR lavet en film om dem og klimaforandringer, som er blevet vist på grønlandsk fjernsyn. Lige nu planlægger 6

7 de at holde et foredrag for Aasiaats indbyggere i byens forsamlingshus. De er også blevet inviteret med til generalforsamling i ICC, som er en sammenslutning for oprindelige folkeslag i Arktis, for at fortælle om Grønlands klimaudfordringer. Og til september er der arrangeret en workshop med den grønlandske og den danske delegation fra klimatopmødet for at holde samarbejdet ved lige. Vi skriver s og chatter med delegationerne fra Finland, Tyskland, Danmark, Hong Kong, Vietnam, Kenya og Zambia. Det har gjort os langt mere bevidste om, hvor slemt det står til i nogle af de lande, der ligger langt væk fra os, fortæller de tre klimabevidste unge. De tre piger er også ved at lægge sidste hånd på en klimahjemmeside, der kan ses på Fakta om Childrens Climate Forum Tre unge fra Grønland deltog i Børnenes Klimatopmøde. Børnenes Klimatopmøde blev afholdt i København fra 28. november til 4. december Mere end 150 børn mellem 14 og 17 år fra mere end 30 lande deltog i topmødet. Topmødet var arrangeret af Københavns Kommune og UNICEF Danmark. Mødet mundede ud i en resolution om klimaet, som blev overrakt til Connie Hedegaard, præsident for COP15. 7

8 Sapiik et mentorprojekt, som skaber resultater Hver tirsdag aften venter en gruppe unge foran indgangen til vores nye lokale i Nuuk. De kommer i god tid, for de glæder sig. De ser frem til at tilbringe aftenen med deres kammerater og mentorerne i mentorprojektet Sapiik. Aktiviteterne spænder fra forskellige lege og spil, hygge og spøgelseshistorier, biograftur og rappelling til mere faglige aktiviteter, hvor en mentor fortæller om sine oplevelser fra et efterskoleophold i Danmark eller et skoleår i USA, og samtaler mellem mentorer og elever om fremtidsdrømme og uddannelsesønsker. Det handler om at blive rystet sammen som gruppe og at øge den enkeltes tro på sig selv og de muligheder, som venter forude i form af et efterskoleophold og/eller en ungdomsuddannelse. I september måned kunne midtvejsevalueringen af Sapiik, som betyder modig, klarlægge, at den sociale integration blandt eleverne har nået højder, som langt overstiger de forventninger, vi kun turde håbe på kunne ske fyldest ved projektstart i august Elever fra bygderne, som rejser til de støre byer for at færdiggøre deres folkeskole, er potentielt set i en sårbar position i forhold til deres nye klassekammerater. De er flyttet hjemmefra i en tidlig alder - og er endda langt væk hjemmefra. For første gang i historien har elevhjemmets forstander været nødt til at sætte begrænsninger på elevernes besøg af kammerater på elevhjemmet. Endvidere kommer flere unge, som ikke bor på elevhjemmet, på besøg og er med, når elevhjemmet en gang om ugen dyrker sport i hallen. Det er stærke indikatorer for den sociale integration, som er sket gennem mentorordningen. 8 Elevernes lærere beretter også om en stor personlig udvikling hos flere af eleverne. De tør nu at give udtryk for deres holdninger ved at stille sig op i klassen og nogle sågar på TV. Det er den samme melding fra alle, som på den ene eller anden måde har tilknytning til eleverne og Sapiik. Det, som især bliver fremhævet, er store fremskridt, når det gælder elevernes sammenhold, åbenhed og mod til at stå frem og vise, hvad de kan. Ligeledes er eleverne fra bygderne, som nævnt, blevet integreret i livet i byen på en helt anden måde, end det er set før.

9 Den lokale interesse for mentorprojektet er gennem det sidste års tid skærpet. Fire af mentorerne var i november inviteret til at holde oplæg på konferencen Hope and resilience in suicide prevention. Konferencen var arrangeret af ICYC, Arktisk Råd, Paarisa og Selvstyret, og der var deltagere fra Alaska, Nunavut, Norge, Sameland og Grønland. Formålet for konferencen var at diskutere effekten af selv mordsforebyggende programmer og strategier særligt blandt unge. Sapiik er ifølge arrangørerne et bud på et projekt, som kan være med til at forebygge selvmord særligt pga. den sociale integration og personlige udvikling, som projektet forårsager, hvorfor mentorerne var inviteret til at fortælle om mentorprojektet. Mentorerne kunne efterfølgende med stolthed fortælle, at det var en dejlig og speciel oplevelse at fortælle om deres erfaringer med Sapiik. Når eleverne afslutter 10. klasse sommeren 2010, er det planen, at mentorprojektet skal videreføres ved at udvikle en form af projektet, som sikrer støtte til eleverne, når de bevæger sig videre i uddannelsessystemet. I foråret 2010 vil behov og muligheder i den forbindelse blive klarlagt, så mentorprojektet kan fortsætte efter sommerferien. Mentorordningen er udviklet i samarbejde med Ungdommens Røde Kors. De øvrige samarbejdspartnere under projektperioden er Kommuneqarfik Sermersooq, Atuarfik Samuel Kleinschmidt samt elevhjemmet. Projektet er finansieret af midler fra Erik Thunes Legat, som er hovedsponsor, samt Helene & Svend Junges Fond og Lions Klubberne Grønlandsfond. 9

10 Uddannelsesrække om børn og omsorgssvigt i Grønland På børne- og familieområdet er det vanskeligt at tiltrække uddannet arbejdskraft til flere grønlandske byer. Udfordringerne er endnu større i de mere isolerede egne af Grønland, hvilket betyder, at det i vidt omfang er ufaglærte, som varetager både det almenpædagogiske men også det socialpædagogiske arbejde. Således er der risiko for, at omsorgssvigt blandt børn ikke bliver opdaget i tide af det professionelle netværk, og at netværket ej heller er i stand til at handle kvalificeret på identificeret omsorgssvigt. Med viden om, at der findes et stort mindretal (ca. 1/3) (kilde: SFI 2009) af børn i Grønland, som mistrives, indskærpes forventninger til, hvad personalet på børne- og familieområdet bør kunne varetage for at sikre omsorgen og trivslen for børnene. De omfattende trivselsproblemer og heraf mulige forudgående og aktuelle omsorgssvigt giver i sig selv men særligt kombineret med den relativt omfattende andel af ufaglært personale grund til bekymring. I 2008 planlagde vi derfor i samarbejde med grønlandske psykologer og socialrådgivere et uddannelsestilbud for ufaglært personale, som arbejder på børne- og familieområdet i mindre byer i Grønland. Formålet var at udvikle en uddannelse med henblik på at styrke og udvikle den eksisterende indsats over for omsorgssvigtede børn, samt at tilbyde et supplement til Selvstyrets langsigtede indsats for at uddanne flere til at varetage jobs på børne- og familieområdet. Resultatet af udviklingsprojektet er et modulopbygget uddannelsestilbud med titlen Børn og omsorgssvigt Hvad ved vi? Hvad gør vi? En uddannelsesrække for ufaglærte, der arbejder med børn og unge i Grønland. Uddannelsesrækken strækker sig over fire moduler, som afvikles over et halvt år. Det første modul handler om at klarlægge og udvikle deltagernes viden om børn og omsorgssvigt og konsekvenserne heraf. Det andet modul har fokus på metoder i arbejdet med omsorgssvigtede børn og familier. Det tredje modul sigter mod at identificere faglige, personlige og lokale barrierer samt klarlægge nye veje i arbejdet med omsorgssvigtede børn og familier. Det afsluttende og fjerde modul er et supervisionstilbud, hvor deltagerne får både gruppevis og individuel supervision, så deltagerne støttes i at anvende den opnåede viden med henblik på fortsat faglig udvikling. Undervisningen foregår på grønlandsk og varetages af de psykologer og socialrådgivere, som har været med i udviklingsfasen. Der lægges vægt på at inddrage deltagerne aktivt i undervisningen. I sommeren 2009 opnåede vi fuld finansiering af uddannelsesrækken, som i samarbejde med de enkelte kommuner tilbydes i Qaanaaq i Nordgrønland og i Østgrønland i hhv. Ittoqqortoormiit og Tasiilaq. Således er den første uddannelsesrække modul 1-3 gennemført i efteråret 2009 i Qaanaaq. Både deltagere og undervisere udtrykker i deres evaluering af de afviklede moduler i Qaanaaq stor tilfredshed både med det faglige indhold og forløbet af undervisningen. Underviserne beskriver deltagerne som meget engagerede og videbegærlige. Deltagerne har en masse praktiske erfaringer i arbejdet med omsorgssvigtede børn, men manglede ifølge underviserne både viden og konkrete redskaber til at håndtere dette arbejde. Deltagerne udtrykker selv, at de har fået redskaber og viden, som nu hjælper dem i deres daglige arbejde med omsorgsvigtede børn, og at de er meget bedre rustede til dette arbejde. I 2010 venter gennemførelsen af supervisionsmodulet i Qaanaaq og den samlede uddannelsesrække i både Ittoqqortoormiit og Tasiilaq. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med undervisere og kommuner. 10 Uddannelsesrækken er finansieret af VILLUM Fonden, som er den ene af de to danske Velux Fonde.

11 Rollespil lærer børn om deres rettigheder Jeg bliver rigtig stolt som rollespilsinstruktør, fordi jeg kan se, at jeg har gjort noget, så eleverne ved noget om deres rettigheder. Jeg får den følelse, at jeg har givet noget rigtig stort til eleverne, både viden om børns rettigheder og oplevelsen, der følger med rollespillet. Sådan udtaler en af foreningens ti rollespilsinstruktører, som siden august 2008 har været engageret som frivillig i vores rollespil om børns rettigheder. Fire instruktører ad gangen rejser sammen til byer i Grønland, hvor de underviser elever på ældstetrinnet ( klasse) i børns rettigheder. Rollespillet er oprindeligt udviklet af Ungdommens Røde Kors (URK) og er i samarbejde med URK og de grønlandske instruktører udviklet, så det passer til grønlandske forhold. Rollespillet tilbyder eleverne på en dynamisk og engagerende måde og gennem møder med rollespilsinstruktørerne som hhv. skoleinspektør, en fraskilt mor, arbejdsgiver, militærgeneral og studievejleder at få indsigt i deres rettigheder. Således bliver eleverne bekendt med deres ret til at udtrykke deres mening, at tage uddannelse og i det hele taget at være barn, hvilket bl.a. forudsætter ikke at skulle udføre børnearbejde og at deltage i krig. Efter hvert rollespil evaluerer instruktørerne med både elever og lærere, og responsen er meget positiv. Flere udtrykker, at det er et emne, som er yderst relevant, og det giver anledning til, at nogle af skolerne enten arbejder med emnet inden instruktørerne kommer på besøg eller ønsker at arbejde videre med temaet børns rettigheder efterfølgende. Rollespilsinstruktørerne oplever, som ovenfor skitseret, også, at det gør en forskel at bruge sig selv og sin fritid på rollespillet, selv om det betyder, at de sommetider er på rejse i mange dage i træk pga. de store geografiske afstande i Grønland. I 2008/2009 har rollespilsinstruktørerne afviklet rollespil i Qaqortoq, Narsaq, Paamiut, Nanortalik, Uummannaq, Sisimiut, Nuuk, Tasiilaq og Upernavik. I 2010 venter de resterende byer i Grønland. Vi samarbejder med Ungdommens Røde Kors og Sorlak (Grønlandsk Ungdoms Fællesråd). Projektet er sponsoreret af BHJ-Fondet, Foreningen Ø-stifterne, JL Fondet, Odd Fellow Ordenens Børnefond af 1994, Fonden af samt Frederik & Emma Kraghs Mindefond. Det grønlandske erhvervsliv er socialt engageret Gennem årene har vi oplevet det grønlandske erhvervsliv som engageret og aktivt i arbejdet for udsatte børn og unge i Grønland, og vi har oplevet en meget stor velvillighed i forhold til at donere penge til vores arbejde. I vinteren 2009 opstod en spontan indsamling blandt deltagerne i en erhvervskonference i Nuuk og i løbet af to dage var der indsamlet kr. som blev sendt videre til os med ønsket om, at pengene skulle komme så mange børn og unge som muligt til gavn. I løbet af året var vi i dialog med initiativtagerne til indsamlingen om at finde det bedst mulige projekt til pengene. Valget er, at pengene vil blive uddelt i 2010 til forskellige mindre og lokale projekter i Grønland efter ansøgning. På den måde kan vi støtte engagerede frivillige enkeltpersoner og foreninger, som vil gøre en særlig indsats for udsatte børn og unge i deres lokalområde. Med støtte fra erhvervslivet og et fond blev det også muligt for os, at etablere et kontor i Nuuk i Helt konkret betød det, at vi indgik en tre årig sponsoraftale med Kalaallit Forsikring Agentur A/S som betyder, at vi har en reduceret udgift til husleje til det nye kontor i Nuuk. Hovedsponsoren af projektet Sapiik Erik Thunes Legat bidrager også til huslejen i hele projektets levetid. Kontoret, som ligger på Sipisaq Avannarleq 1 (på dansk kaldet Spindlers Bakke), blev indviet i september 2009 ved en velbesøgt kaffemik med drømmekage doneret af KNI Pisiffik i Nuuk. 11

12 Virksomheds- og foreningsbidrag Nuuk Entreprenøren A/S idécoaching : ideer er der nok af det gælder om at få fat på de rigtige 12

13 Virksomheds- og foreningsbidrag, fortsat Albatros Travel Arssarnerit Atuagkat boghandel Boman Qujan Deres Auto Future Greenland GA Ilulissat GNC ApS Greenland Minerals and Energy Gorrissen Federspiel Kierkegaard Grønlands Arbejdsgiverforening Grønlands VVS Grønlands Idrætsforbund Holms Dyreartikler Hotel Qaqortoq KuMi Consult Kompetencekompagniet Kalaallit Nunaanni Brugseni Malermester Ingolf Skov Malik Supply MT Højgaard Nunaoil Nuup Bussii Nuuk Taxi Qajaq Trawl SAM-BYG Kujataani STARK Sct. Georgsgildet Trolles Olieservice VR Invest Grønland Fonde Aase og Ejnar Danielsens Fond Augustinus Fonden BHJ-Fonden Danmark-Fonden Danske Lionsklubbers Grønlandsfond Den Hoeckske Mindefond Det Bertouch-Lehnske Fond Det Kongelige Grønlandsfond Dorte, Enid og Viggo Carstensens Almenvelgørende Fond Enkefru Sofie Fonnesbech, født Maag s Legatfond Erik Thunes Legat Familien Hede Nielsens Fond Familiefonden af 1. oktober 1975 Fonden af Foreningen Østifterne Frederik og Emma Kraghs Mindefond Generalkonsul Jens Olsens Fond Grosserer Albert Reimann-Hansens Fond Grønlandsfonden IKIUISARFIK GTN-Fonden Hannibal Sanders Fond Inner Wheel Århus JL-Fondet Kong Frederik og Dronnings Ingrids Fond Konsul, grosserer Osvald Christensens Fond LB-Fonden til Almenvelgørende Formål Lemvigh-Müller Fonden Lions Klubbernes Grønlandsfond Lippmann Fonden Lærerstandens Brandforsikring G/S Margrethegaardens Legat Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen Metro-Schrøder Fonden Nordea-Fonden Odd Fellow Ordenens Børnefond af 1994 Ole Kirk s Fond Omnia Fonden Ormslev Børnehjems Mindefond Peter Brask-Nielsen Fonden Palsbøll-Fonden Professorinde Sigrid Møllers Fond Sct. Georgs Gildernes Hjælpefond Skotøjsfabrikant Anders Ludvig Andersson og hustru, Ingeborg Andersson, f. Strand s legat Susi og Peter Robinsohns Fond Tage Lund-Larsen og hustrus Fond VILLUM Fonden William & Hugo Evers Fond 13

14 Resultatopgørelse for perioden INDTÆGTER Medlemmer og fonde 7,457,321 5,451 Satspuljemidler 5,855,090 5,600 Underskud fra salg af foreningens produkter -20, Indtægter i alt 13,291,737 11,028 OMKOSTNINGER Personaleomkostninger 1,188, Medlemsadministration 271, Fundraising 1,203, Projekter 7,498,337 6,838 Bestyrelse 27, Lokaleomkostning 322, Administration 1,002, Momskompensation -169, Anvendt af hensættelser til aktiviteter -1,090, Omkostninger i alt 10,253,456 9,417 Resultat før hensættelser 3,038,281 1,611 Hensat til aktiviteter 3,402,751 1,114 Resultat før afskrivninger -364, Nedskrivning af ejendom Afskrivninger 109, Resultat før renter -474, Udbytte og kurstab på værdipapir 320, Renteindtægt bank 82, Renteudgifter -1,255-3 ÅRETS RESULTAT -72,

15 Indtægter 2009 Indtægter 2008 A B A B C F C F D E D E A. Kontingenter 2% B. Virksomhedsbidrag 7% C. Fonde og legater 29% D. Bidrag, enkeltpersoner 14% E. Tips og Lotto 4% F. Satspuljemidler 44% A. Kontingenter 2% B. Virksomhedsbidrag 5% C. Fonde og legater 20% D. Bidrag, enkeltpersoner 17% E. Tips og Lotto 6% F. Satspuljemidler 51% Projekter i Grønland 2009 Projekter i Grønland 2008 G H I A B C F A F E D B D E A. Kontaktfamilier i Grønland 0,6% B. Projektudvikling 8,4% C. Multihus Uummannaq 11,8% D.Rollespil om børns rettigh. 17,4% E. Sapiik et mentorprojekt 33% F. Uddannelsesrække 21,9% G. Børne-klimatopmøde 3,2% H. Bogprojekt FGB 3,2% I. Lillebrorprisen bogprojekt 0,4% C A. Kontingenter 2% B. Virksomhedsbidrag 7% C. Fonde og legater 29% D. Bidrag, enkeltpersoner 14% E. Tips og Lotto 4% F. Satspuljemidler 44% Projekter i Grønland + Danmark 2009 Projekter i Grønland + Danmark 2008 Grønland Grønland Danmark Danmark 15

16 Foreningen Grønlandske Børn gennemfører projekter, der understøtter udsatte grønlandske børn og unges positive ressourcer og styrker deres kompetencer med særlig fokus på at skabe mønsterbrydere 16 L.E. Bruunsvej Charlottenlund

side 3 side 4 side 5 side 7 side 8 side 8 side 9 side 10 side 11 side 12 Side 14

side 3 side 4 side 5 side 7 side 8 side 8 side 9 side 10 side 11 side 12 Side 14 Årsberetning 2011 1 Protektor H.K.H.Dronning Margrethe ll Bestyrelse Mands Thyregod, formand Kirsten Bitsch, næstformand Else Christensen, medlem af forretningsvalget Aviâja Helms Christian Stadil Bent

Læs mere

FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN Årsberetning 12

FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN Årsberetning 12 FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN Årsberetning 12 120 børn har fået et BEDRE liv flere får nu chancen Foto: Birger Storm I sommeren 2012 afsluttede vi det store integrationsprojekt Et godt liv i Danmark. Det

Læs mere

Vi gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge.

Vi gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge. Vi gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge. 2 efter hver del af historien. Disse kan drøftes i mindre grupper

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv.

Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv. Liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger mv. (jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 30. juli 2012 om indstilling og

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Qaanaaq Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Upernavik Uummannaq Ittoqqortoormiit Qeqertarsuaq Aasiaat Kangaatsiaq Ilulissat Qasigiannguit Sisimiut Kangerlussuaq Maniitsoq Kangaamiut Tasiilaq

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Undervisningshæfte til filmen. Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre?

Undervisningshæfte til filmen. Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre? Undervisningshæfte til filmen Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre? Omsorgssvigt kræver handling Mange børn er dagligt udsat for omsorgssvigt og i mange tilfælde opdager

Læs mere

FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN Årsberetning 13

FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN Årsberetning 13 FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN Årsberetning 13 Generalsekretæren beretter: FGB har sat turbo på projekterne For FGB blev 2013 året, hvor vi tog vores første formulerede projektstrategi i anvendelse. Det har

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Rejseholdet - Grønland Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Lidt om mig Ivalu Nørreslet, cand.mag. fra Roskilde Universitet, Danmark AC-Fuldmægtig

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Sådan bruger du. internettet. elevrapport. MIO s undersøgelse af børns brug af internettet og sociale medier

Sådan bruger du. internettet. elevrapport. MIO s undersøgelse af børns brug af internettet og sociale medier Sådan bruger du internettet elevrapport MIO s undersøgelse af børns brug af internettet og sociale medier Indhold 3 Forord 4 Hvem, hvad og hvorfor? 4 Mange tak for hjælpen! 5 Hvem deltog i undersøgelsen?

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 21 Offentligt. To forebyggelsesprojekter GRØNLANDSKE BØRN & UNGE I DANMARK

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 21 Offentligt. To forebyggelsesprojekter GRØNLANDSKE BØRN & UNGE I DANMARK Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 21 Offentligt To forebyggelsesprojekter GRØNLANDSKE BØRN & UNGE I DANMARK Oktober 2011 TO FOREBYGGELSESPROJEKTER Et børneprojekt Forebyggelse & integration Et

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson Kurser forår 2011 Relationer i foreningen Torsdag d. 10. marts 2011 Brobjergskolen, bygn. A, lok 104. Maria Thuesen Beck, Frederiks Alle 20, Aarhus mail: maria.beck@dgi.dk Skat og moms i foreningslivet

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Børns levestandard i Grønland

Børns levestandard i Grønland Børns levestandard i Grønland af Avijâja Absalonsen AC-medarbejder MIPI Videnscenter om Børn & Unge Stockholm november 2009 Hvad skal jeg tale om i dag? MIPI Grønland facts Faktorer der spiller en rolle

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Sange fra Ilulissat Teenagedrømme i Grønland En dokumentar af Lotte Andersen Undervisningsmateriale Tema: Unge og deres fremtidsdrømme Klassetrin: 7. 10. klasse Marie Louise Lund Henriksen Kære Underviser

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

BELLASUND AVIS. Byrådet MGP. Godt i gang med at lave et byvåben, læs mere i morgen.

BELLASUND AVIS. Byrådet MGP. Godt i gang med at lave et byvåben, læs mere i morgen. Store klager over bankens korte åbningstider, læs mere side 8 Onsdag 1. feb. 2012 BELLASUND AVIS Byrådet Godt i gang med at lave et byvåben, læs mere i morgen. MGP Vinderen af dette års MGP var Energy

Læs mere

Idé handling - realitet

Idé handling - realitet Mælkeb lkebøtten Et kreativt aktivitetscenter og krisecenter for børn b og unge i Nuuk Idé handling - realitet Kirsten Ørgaard Cand. psych. og forstander for MælkebM lkebøtten Baggrund Initiativtagere:

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010 NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK www.redbarnet.dk/natur Årsrapport og strategi, 2009-2010 INDHOLD Forord ved Mimi Jakobsen 3 Indledning 4

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder. Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder

Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder. Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder Kurser foråret 2010 Ungdomskultur i foreningen Torsdag den 4. marts 2010 kl. 19-22 Henrik Koch, ÅUF tlf. 8613 8911 e-mail: henrik@aau.dk Kommunikation udfordringer i Århus Tirsdag den 16. marts 2010 Henrik

Læs mere

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Agenda Kort om MIO Børnekonventionen Ingen børn skal vokse op i fattigdom Levevilkårs sammenhæng

Læs mere

#pastmypresent - et kulturprojekt, der forstyrrer!

#pastmypresent - et kulturprojekt, der forstyrrer! Journalnummer 2015-7.00.00-0001 Evaluering af ungekulturelt fyrtårn under ungekulturåret URKRAFT2015 fra Museum Østjylland #pastmypresent - et kulturprojekt, der forstyrrer! Målgruppe herunder køn, alder,

Læs mere

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED 1 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Det har

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2014. Rapport 2013. Nye lokalforeninger. Hjemmeside

Nyhedsbrev juli 2014. Rapport 2013. Nye lokalforeninger. Hjemmeside Nyhedsbrev juli 2014 Kære alle. Sommerferien nærmer sig og det vil vi lige benytte til at sige Rigtig god sommer. Sekretariatet holder ferie i ugerne 28,29 og 30. Rapport 2013 Henrik har lavet en opfølgning

Læs mere

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 1 Kursusfonden blev oprettet ved overenskomstforhandlingerne mellem PPK og Naalakkersuisut i 2009. Fondens formål er at yde støtte til PPK-ansattes deltagelse

Læs mere

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden 1 Sdr. Feldings Efterskole Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden Ligesom sidste år, vil jeg dele min beretning op i tre afsnit. Først vil jeg fortælle lidt om hvad der generelt har

Læs mere

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Tale ved gallamiddag i Silkeborg den. 18.01.13 Kære Rotary-venner og venner af Rotary Kære præsident: Jette Phillipsen

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen.

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen. Aningaasaqarnermut Aatsitassanut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Medlem af Inatsisartut Suka Frederiksen Siumut -/Her Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Velkommen Kære SSP-kontakt Velkommen til dette skoleårs første Nyhedsbrev. I dette nummer kan du læse om:

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Gymnastikhuset, der gerne vil lege med

Gymnastikhuset, der gerne vil lege med Gymnastikhuset, der gerne vil lege med En forening sælger topklassefaciliteter til skolerne i forbindelse med eventdage, hvor foreningens instruktører styrer undervisningen i samarbejde med lærerne og

Læs mere

FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN Årsberetning 13

FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN Årsberetning 13 FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN Årsberetning 13 Generalsekretæren beretter: FGB har sat turbo på projekterne For FGB blev 2013 året, hvor vi tog vores første formulerede projektstrategi i anvendelse. Det har

Læs mere

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Organisation Udgangspunktet Arbejdsløsheden var stigende For mange på offentlig forsørgelse Ikke match mellem arbejdsmarkeds- og socialindsatserne Ikke match

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg 2015 Evaluering af Projekt SOFIE en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Indledning... 7 2.1 Baggrund... 7 2.2 Om Projekt SOFIE... 7 2.2.1 Projekt SOFIE's organisation...

Læs mere

på ansøgninger modtaget fra juli og august 2015

på ansøgninger modtaget fra juli og august 2015 juli og august Bevillinger i september juli & august : Ane Lone Bagger Linda Bagger 12.000 Frank Bagger udvekslingsophold i USA for Linda Bagger arrangeret af AFS Interkultur Danmark fra sommeren til sommeren

Læs mere

Sapiik Evaluering perioden august 2011- august 2012

Sapiik Evaluering perioden august 2011- august 2012 Sapiik Evaluering perioden august 2011- august 2012 Et ung-til-ung mentorprojekt i Nuuk, Sisimiut, Ilulissat og Qaqortoq 2011 2013 Inuusuttumit inuusuttumut suliniut Nuummi, Sisimiuni, Ilulissani Qaqortumilu

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

BØRNS RETTIGHEDER Fra spil til læring: FN s Børnekonvention som rollespil. Afsluttende evalueringsrapport Foreningen Grønlandske Børn 2011

BØRNS RETTIGHEDER Fra spil til læring: FN s Børnekonvention som rollespil. Afsluttende evalueringsrapport Foreningen Grønlandske Børn 2011 BØRNS RETTIGHEDER Fra spil til læring: FN s Børnekonvention som rollespil Afsluttende evalueringsrapport Foreningen Grønlandske Børn 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Formål og målgruppe...

Læs mere

Indledning... 2. Velkommen til Malene... 3. Skolens principper... 3. Høringer og høringssvar... 3

Indledning... 2. Velkommen til Malene... 3. Skolens principper... 3. Høringer og høringssvar... 3 Skolebestyrelsens årsberetning Marts 2012 Indledning Endnu et år gået, meget er sket i verden og ikke mindst på Blicherskolen. Skolebestyrelsens valgperiode er gået ind i 2. år, og vi nye har nu et bedre

Læs mere

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Fritid og Kultur Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Projekttype 1. Der søges støtte til (Sæt kryds) Større integrationsprojekter med partnerskaber/samarbejder

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Forskere peger på, og flere undersøgelser viser, at skoletrivsel har en stærk sammenhæng

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning.

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning. Årsberetning 2011 Med denne årsberetning 2011, ønsker FrivillighedsRådet at give et overblik over nogle af de aktiviteter rådet har haft i løbet af 2011, og sige tak for et godt samarbejde og dialog til

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Det er lysten, der driver værket Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Ungdommens Røde Kors har kickstartet en række initiativer, der giver børn og unge alle steder i landet mulighed

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2014-2015 Indledning Sorø Husholdningsskole (SH) har i slutningen af skoleåret 2014/2015 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Naturlighed, skønhed og grønhed om tilblivelsen af sansehave og legeplads i Ringsted Krisecenter

Naturlighed, skønhed og grønhed om tilblivelsen af sansehave og legeplads i Ringsted Krisecenter Naturlighed, skønhed og grønhed om tilblivelsen af sansehave og legeplads i Ringsted Krisecenter Rapport om Ringsted Krisecenters haveprojekt Udarbejdet af forstander Kirsten Hejnfelt, august 2015 på vegne

Læs mere

Børn på flugt. Projektbeskrivelse

Børn på flugt. Projektbeskrivelse Børn på flugt Et heldagsarrangement den 15. september 2013 i VerdensKulturCentret for børn, unge, deres familier og alle interesserede personer fra asylcentrene på Sjælland, fra Nørrebro og resten af København

Læs mere

Submission #58 Roskilde Kommune

Submission #58 Roskilde Kommune Side 1 af 3 OPLYSNINGER OM ANSØGER Navn på ansøger Roskilde Håndbold ved Lisbeth Klarskov Ansøgers adresse Duebrødrevej 1 Vejnavn og nr. Postnummer og by 4000. Roskilde Telefonnummer 30288801 Mail rhsportsudvalg00@gmail.com

Læs mere

09454 Praktik i Vancouver Torben Kulasingam

09454 Praktik i Vancouver Torben Kulasingam Praktikforløb i udlandet I Vancouver, Canada som bygningsdesigningeniør hos Dragados Canada Forord Rapporten er udfærdiget som en del af grundlaget for tildeling af legat, i forbindelse med afholdelse

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Arctic Winter Games Bæredygtig erhvervsudvikling i Grønland AWG2016 Maliina Abelsen

Arctic Winter Games Bæredygtig erhvervsudvikling i Grønland AWG2016 Maliina Abelsen Arctic Winter Games 2016 Bæredygtig erhvervsudvikling i Grønland AWG2016 Maliina Abelsen Bæredygtig erhvervsudvikling i Grønland - Arctic Winter Games 2016 som case Maliina Abelsen Oplæggets fire dele:

Læs mere

Evaluering af forsøgsarbejdet Mål og Retning

Evaluering af forsøgsarbejdet Mål og Retning Juni 2011 Evaluering af forsøgsarbejdet Mål og Retning Om projektet Mål og Retning har i skoleåret 2010-11 været et særligt undervisningstilbud til drenge på 8. klassetrin på. Forløbets projektleder har

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Så er endnu et år gået på syd området største skole. I 2016 har vi haft i alt 195,9 årselever med følgende fordeling friskolen

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Ung. i en præstationskultur. jeg føler mig aldrig god nok

Ung. i en præstationskultur. jeg føler mig aldrig god nok lings vik selvud camp jeg føler mig aldrig god nok Ung i en præstationskultur Der kan være mange årsager til, at man som ung kan have brug for hjælp. Mange unge presses hårdt af samfundets krav og forventninger.

Læs mere

Forældre-evaluering juni 2015 Foredrag af ungdomskonsulent

Forældre-evaluering juni 2015 Foredrag af ungdomskonsulent Forældre-evaluering juni 2015 Ca. halvdelen af eleverne er repræsenteret i undersøgelsen, da begge forældre har haft mulighed for at svare individuelt. I denne omgang har vi ikke undersøgt afstandenes

Læs mere

Integrationsprojekt i AGF

Integrationsprojekt i AGF Integrationsprojekt i AGF Projektleder Anne Kofoed Nannerup (uden billeder af pigerne og kvinderne) Præsentation Anne Kofoed Nannerup, 23 år Studerer til sygeplejerske i Aarhus Tidl. konkurrencesvømmer

Læs mere

Frivillige hjælper flygtninge

Frivillige hjælper flygtninge SOLRØD KOMMUNE Aktivitets og Frivilligcenter Frivillige hjælper flygtninge - i samarbejde Solrød Kommune Information om frivillige tilbud og aktiviteter til flygtninge bosiddende i Solrød Kommune Fællesspisning

Læs mere

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Årsberetning 2013-14 AVGIF gymnastik Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Vi er takket være vores 29 kompetente og succesfulde

Læs mere

Workshop 1 c: Afprøvning af Klub Penalhus

Workshop 1 c: Afprøvning af Klub Penalhus Workshop 1 c: Afprøvning af Klub Penalhus En skoleunderstøttende metode fra England The Letterbox Club Socialstyrelsen Marie Luise Nørrelykke, fuldmægtig Kontoret for sårbare unge og integration mln@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling

Selvevaluering 13/14. Emne: Elevernes personlige udvikling Selvevaluering 13/14 Emne: Elevernes personlige udvikling Emnebegrundelse og metode: Af vores værdigrundlag fremgår det bl.a. at vi ønsker..et skoleliv hvor balancen mellem den personlige udvikling og

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere