Bilag til foredrag med Erik Kann: skøde- og panteprotokoller. Slægtshistorisk forening for Aalborgegnen 2/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til foredrag med Erik Kann: skøde- og panteprotokoller. Slægtshistorisk forening for Aalborgegnen 2/11-2009"

Transkript

1 Foredrag Erik Kann Listen er først og fremmest som en omtrentlig angivelse af de emner, der kan blive tale om. Utallige kombinationsmuligheder, udvidelser og indskrænkninger kan tænkes relevante i den aktuelle sammenhæng. Ajourført En dansk landsby ca Et art øjebliksbillede af en dansk landsby ca Gennemgang af de kilder, der kan belyse bolig, arbejde, skattebetaling, valg til folke- og landsting osv. Regnskaber som kilder til slægtsforskning Hvert eneste år indsendtes fra de lokale amtsstuer til Rentekammeret i København regnskaber til revision. Hovedparten af disse regnskaber blev ledsaget af mandtaller, der selvsagt har uhyre stor slægtsforskningsmæssig interesse. På godsforvalterens kontor opnoteredes omhyggeligt hver eneste restance blandt godsets fæstebønder. I foredraget gennemgås eksempler på de utallige muligheder regnskaber giver slægtsforskere. Styr på slægten Gennemgang af de mange problemer, der knytter sig til at få gennemført en ordentlig registrering af anerne. Foredraget ser på de traditionelle registreringsproblemer og på de problemer, der knytter sig til anvendelse af edb-programmer Kød på slægten Gennemgang af, hvordan man i praksis bærer sig ad med at finde oplysninger ud over de ganske almindelige persondata. Jamen - jeg har da kun ganske almindelige mennesker i min slægt! Desværre er der mange slægtsforskere der tror, at det ikke er muligt at finde oplysninger i arkiverne om eksempelvis ganske almindelige fæstebønder. Det forholder sig på ingen måde sådan, og aftenens foredrag vil byde på en gennemgang af nogle af de kilder, hvor man med garanti altid vil kunne finde oplysninger om forfædrene. Godsarkiver Gennemgang af godsarkivernes enorme kildemateriale. Foredraget gennem det måske vigtigste arkivmateriale til belysning af ganske almindelige Side 1 af 8

2 bønders historie i 17- og 1800 tallet Pension fra det offentlige eller privat forsikringsordning? Gennemgang af offentlige og private forsikrings- og understøttelsesordninger fra ca ca Den almindelige enkekasse er kendt af mange. Men der findes faktisk arkivmateriale fra en lang række andre pensionsordninger. For dem alle gælder det, at der heri rummes en væsentlig og spændende arkivmateriale til belysning af vores forfædres historie. Centraladministrationen før 1848 Oversigt over Centraladministrationens udvikling og gennemgang af eksempler på, hvilke oplysninger, slægtsforskere kan finde i disse samlinger. Centraladministrationen efter 1848 Oversigt over Centraladministrationens udvikling og gennemgang af eksempler på, hvilke oplysninger man kan finde i disse samlinger. Om at skrive en slægtsbog Praktiske anvisninger på, hvordan man griber denne sag an. Hvordan skal man disponere, hvad er relevant, hvordan skal man placere billederne etc? Flytninger i Danmark Hvor er min oldefar blevet af? Et spørgsmål vi alle har prøvet at sidde tilbage med efter forgæves gennemgang af et utal af kirkebøger og folketællinger. I foredraget gives en gennemgang af de væsentligste kilder, der kan benyttes til at følge ganske almindelige menneskers flytninger ca Skifter Gennemgang af de vigtigste grupper af skifter og praktiske anvisninger på, hvordan man arbejder med skiftearkivalier. Slægtsforskning i København Gennemgang af de særlige kilder, der kan anvendes til studiet af aner herfra. Skattebetaling gennem tiderne Skattemandtal, præstemandtal mm. Gennemgang af kilder om skattebetalinger, der i meget høj grad kan anvendes i almindelig slægtsforskning. Slægtsforskning før kirkebøger og folketællinger Hvad gør man, når kirkebøger og folketællinger "holder op"?, hvis kirkebogen er brændt etc.? Foredraget anviser arbejdsmetoder og kildemateriale for slægtshistoriske studier i perioden ca Side 2 af 8

3 Inde som soldat, hvad så? Foredraget gennemgår de mange militære arkivalier, der findes om indkaldelse, aftjening af værnepligt m.m. Lægdsruller Gennemgang af og vejledning i, hvorledes man benytter lægdsrullerne. Gennemgang både af land- og søruller og både systemet før og efter De umyndige Gennemgang af arkivalier om værgemål og overformynderi ca Både købstæder og landdistrikter. Hvis kirkebogen er brændt? Gennemgang af kilder, der kan erstatte en brændt kirkebog ca Retssystemet indtil 1919 Gennemgang af kilder om politiforhør, undersøgelser og domsafsigelser inden retsplejereformen Hvor boede familien? Gennemgang af, hvordan man placerer folketællingens familie på de rigtige matrikelnumre. Fæster og fæstebreve Gennemgang af arkivalier om fæstebønder i Danmark ca ca Uægte børn Gennemgang af kilder, der kan anvendes ved eftersøgningen af de mange "udlagte barnefædre". Amtsarkiver Gennemgang af en række eksempler på kildemateriale i disse enorme arkivfonds. Udskiftningen og landboreformer Gennemgang af kilder til arbejde med udskiftningerne af landbojorden, bøndernes hoveri mm Hvad hed bondens ko? Hverdagsliv for en dansk fæstebonde ca Gennemgang af vigtigere kilder til belysning af dette spændende emne. Slægtsforskning i bondeslægter før landboreformerne. Gennemgang af kildematerialet ca Fra arkivernes diverse bunke. Om udnyttelse af det store materiale, der findes i arkivernes håndskrifts- og manuskriptsamlinger. Et lidet kendt men ikke desto mindre meget, meget nyttigt arkivmateriale Side 3 af 8

4 Hvor finder jeg noget om? Gennemgang af hvad man gør, når man gerne vil vide, hvor man kan finde noget om f.eks. udnævnelse til skovfoged, erhvervelse af pension, idømmelse af fængselsstraf osv. Et foredrag der rummer både meget konkrete eksempler og mere generelle anvisninger Sundhed og sygdom Hvad døde Maren af? Om dødsattester, medicinalberetninger mm. Spændende men sjældent benyttede arkivalier for slægtsforskere. Understøttelse til fattige og gamle Gennemgang af fattig- og alderdomsunderstøttelse fra ca til ca Slægtsforskning i landsbyen Gennemgang af forskellige aspekter af dette emne. Eksempelvis: - "Hvor boede folk, eller noget om at placere indbyggere på korrekt matrikelnummer" - "Hvorledes boede folk, eller noget om huses udseende i gamle dage" - "Forholdet til omverdenen, eller noget om præstens og herredsfogdens rolle i lokalsamfundet". Slægtsforskning i købstaden Gennemgang af forskellige aspekter af dette emne. Eksempelvis: - "Det købstadskommunale forvaltningsapparat" - "Håndværk og handel" - "Skatter og afgifter". Retsbetjenten og den kriminelle Gennemgang af de kilder der findes til at belyse alle de mindre kriminelle forhold, injurier etc. Den gejstlige lokaladministration indtil ca Gennemgang af hvad slægtsforskere kan finde i præste- provste og bispearkiver- ud over kirkebøger! Danske Kancelli Gennemgang af det vigtigste " ministerium" i dansk centraladministration før Her er tilladelser til skilsmisser, adoptioner, ægteskabsindgåelse uden foregående lysning osv., osv. Rentekammeret Gennemgang af det vigtigste økonomiske "ministerium" før Her er udskiftningssager, matrikler, hartkornsspecifikationer og meget, meget mere. Tal på fortiden Side 4 af 8

5 Hvor mange køer havde min oldefar på gården, hvor mange 3 værelseslejligheder fandtes i København 1880 osv., osv. Gennemgang af et meget, meget spændende kildemateriale med rod i statistikkens verden - men ikke desto mindre af uvurderlig betydning også for slægtsforskeren! Slægtsforskning og EDB Med udgangspunkt i den almindelige slægtsforskers verden vurderes de muligheder, forskellige EDB - programmer eventuelt kan give slægtsforskerne- på godt og ondt! Slægtsforskning ved hjælp af Internettet Gennemgang af konkrete søgemuligheder og berøring af mere principielle spørgsmål om slægtsforskernes anvendelse af Internettet. Kirkebøger Slægtsforskerens grundmateriale. Hvordan finder jeg rundt i dem, hvordan arbejder jeg med dem? Folketællinger Ud over kirkebøgerne vel nok den vigtigste - men med dens utallige fejl og unøjagtigheder måske også farligste af alle kilder for slægtsforskere! Foredraget ser både på de kendte, landsdækkende tællinger men også på lokale tællinger Hvordan så mine forfædres bolig ud? Gennemgang af brandforsikringsarkivalier, byggesager, bygningsafgiftssager osv., osv. Med andre ord. Gennemgang af de arkivalier der sætter os i stand til at få et indtryk af, hvorledes vores forfædres boliger har set ud og været indrettet. Slægtsforskning efter 1900 Der findes utrolig mange upåagtede kilder fra perioden efter Foredraget trækker vigtige kilder frem fra bl. a indenrigsministeriet, justitsministeriet, ministeriet for kirke- og undervisningsvæsen. Slægtsforskning på tværs af tiden Et foredrag der forsøger af systematisere kildematerialet fra bestemte udvalgte perioder. F. eks: Hvilke relevante kilder kan slægtsforskeren finde fra perioden , osv., osv. 282 sider uden billeder. Noget om hvordan man går i gang med at arbejde med et arkiv, man aldrig tidligere har arbejdet med. Slægtsforskning Udvalgte aspekter af arbejdet med slægtsforskning i tiden før enevældens indførelse i Danmark. Min olderfar var færgemand. Side 5 af 8

6 Gennemgang af hvordan man finder arkivalier vedr. forskellige erhverv. Danmark var trods alt ikke alene bønder. Gennemgang af rådstuearkiver og andre kilder med relevans for studiet af slægtsforskning i danske købstæder. I henhold til lov nr... af..... En gennemgang af hvorledes man kan udnytte oplysninger i vores mange love i det slægtshistoriske arbejde. Hvordan finder man frem til den "rigtige" lov, og hvordan fortolker man den? Landboreformerne i Danmark. En gennemgang af det historiske forløb. NB: Dette foredrag har mere relevans som baggrundsstof for slægtsforskere. Weekend-kursus i slægtsforskning, f. eks. fredag, lørdag og søndag. Der er gennemført et par kurser under Folkeuniversitetet i Odense, og til det kommende program udbydes to kurser på henholdsvis begynder og øvede niveau. Der udbydes endvidere - også under Folkeuniversitetet Odense weekendkursus om at skrive en slægtsbog. Etik i slægtsforskningen. Om de regler skrevne såvel som uskrevne - som vi forventes at følge som slægtsforskere. Bevillinger Bodil Mikkelsdatter fik i 1825 tilladelse til at indgå nyt ægteskab. Men hvordan finder jeg papirerne om denne tilladelse. Om skilsmissebevillinger og en lang række andre lignede typer af bevillinger (adoption osv. osv.) handler dette foredrag. Bevillinger Hvilke erhverv måtte udføres på landet af personer uden for byernes laug, hvad er en næringsbevilling, hvordan fik man næringsbrev osv., osv. Om dette store emne: bevillinger til forskellige erhverv, håndværk, landhåndværk mm. handler dette foredrag. Rytter, geworben og nationalsoldat I 1788 indledtes en hel ny æra i den militære udskrivnings historie. Udskrivningen blev national og Danmark fik et helt nyt administrativt system til håndtering af soldaterudskrivningen. Men hvad med perioden før 1788? Også fra denne tid eksisterer arkivalier, der belyser udskrivningen af soldater. Foredraget belyser udskrivningen af soldater før 1788 tilbage til begyndelsen af tallet: Hvad er en nationalsoldat, hvad er en geworben, hvor finder man arkivalier om rytterbønder osv., osv. Sygehusarkivalier Gennemgang af arkivalier fra danske sygehuse. Hvad kan man finde, hvad må man se, hvad må man ikke se? Side 6 af 8

7 Danmark mellem 1800 og 1900 Man tipoldefar levede fra , han var født i etc., etc. Men hvordan så Danmark ud i den periode, hvor mange mennesker boede der, hvilken økonomisk politik blev ført, hvilke krige førte vi etc. Med andre ord: En lidt bredere gennemgang af Danmarks historie i perioden ca Fremmede trosretninger i Danmark Hvad er et anerkendt trossamfund, hvor finder vi arkivalier om disse, hvilken kontrol blev der ført med andre trosretninger etc? En gennemgang af en række væsentlige med måske nok ikke så almindelige kildemuligheder (ca ) NB: Holdes pt ikke Danmarks Topografiske litteratur De allerfleste slægtsforskere kender Trap Danmark. Men hvem kender Daniel Bruuns Danmark Land og Folk, Resens Atlas Danicus, Erich Pontoppidans Danske atlas etc.? En gennemgang af dette vigtige materiale, der udgør en yderst værdifuld informationsmængde for alle slægtsforskere NB: Holdes pt ikke Litteratur om danske købstæder Beskrivelsen af danske købstæder har en lang og spændende historie. Hvordan har denne genre udviklet sig, hvilke oplysninger kan man finde i disse værker etc? Om at søge slægter udenlands Vejledning i hvordan man via Internettet kan finde oplysninger om slægt født i Holsten, Sverige etc Ude af øje ude af sind, om glemte og oversete kildergrupper i Rigsarkivet og Landsarkiverne Arkivernes samlinger af arkivalier er enorme. Desværre er vi som slægtsforskere alt for tilbøjelige til kun at udnytte en ganske lille del af de mange arkivalier. Foredraget vil søge at råde bod på dette forhold ved dels at vise eksempler på gode men desværre ofte oversete arkivalier, således arkivet efter Københavns Brændsels-kommission, der rummer vigtige registreringer af Københavns befolkning, valgprotokoller fra bl.a. folketingsvalg, boligtællinger fra Statens Statistiske Bureau, sager vedrørende pensioner 1848 ff. i Finansministeriet og mange, mange flere. at anvise forskellige muligheder for, at man selv kan gå med i jagten på de oversete kildegrupper. Side 7 af 8

8 Side 8 af 8

Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger. Erik Kann. November 2011, Aars

Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger. Erik Kann. November 2011, Aars Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger Erik Kann November 2011, Aars Disposition Hvad handler aftenens foredrag om? Hvad karakteriserer det at arbejde uden kirkebøger og folketællinger? Kildegrupper

Læs mere

Sandt nok, meget slægtsforskning er anderledes uden folketællinger i 33 år. Men det vigtigste er, at det absolut ikke er umuligt!

Sandt nok, meget slægtsforskning er anderledes uden folketællinger i 33 år. Men det vigtigste er, at det absolut ikke er umuligt! Erik Kann Fortegnelse over de foredrag, jeg tilbyder at holde Kirkebogen alene i verden? om slægtsforskning mellem 1801 og 1834 Du har sikkert også prøvet det: Anne Hansdatter født 1800, registreret helt

Læs mere

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Indledning: Dagens foredrag handler ikke om mere principielle spørgsmål som eksempelvis: Hvad vil det sige

Læs mere

Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger

Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger Uden hverken Kirkebøger eller Folketællinger er det =? Disposition Hvad handler aftenens foredrag om? Hvad karakteriserer det at arbejde uden kirkebøger

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - især skifter indtil 1919 Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres

Læs mere

SLÆGTSFORSKNING PÅ NETTET

SLÆGTSFORSKNING PÅ NETTET SLÆGTSFORSKNING PÅ NETTET Jeg vil gerne fortælle lidt om slægtsforskning på nettet. Bagefter vil Dagny fortælle lidt om Rosendalslægtens forfædre. Vores interesse for slægtsforskning startede vel for omkring

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for forår 2018. Evt. ændringer vil fremgå af foreningens website: www.shfs.dk Vær opmærksom på, at foreningens møder fortrinsvis afholdes i lokaler i Multikulturhuset,

Læs mere

1 Brandforsikring og ildebrand

1 Brandforsikring og ildebrand 1 Brandforsikring og ildebrand Ulrich Alster Klug, 2014 ulrich@dannebrog.biz 1.1 Brandforsikring for Sjælland scannes til AO Brandforsikringsarkivalier, nemlig brandforsikringsprotokoller og brandtaxationsprotokoller

Læs mere

1 Slægtsforskeren og fæstebønderne

1 Slægtsforskeren og fæstebønderne 1 Slægtsforskeren og fæstebønderne 2014 Ulrich Alster Klug www.dannebrog.biz/godser - ulrich@dannebrog.biz 1.1 Ordet fæstebonde - at fæste betyder at knytte til eller underlægge, forpligte. Så en fæstebonde

Læs mere

Blandt slagsbrødre, uægte børn og redelige bønder og borgere

Blandt slagsbrødre, uægte børn og redelige bønder og borgere Blandt slagsbrødre, uægte børn og redelige bønder og borgere Om anvendelsen af reviderede regnskaber Erik Kann Disposition Indledning, hvorfor nu reviderede regnskaber? Hvad er et revideret regnskab? Reviderede

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

Lægdsruller og Søruller

Lægdsruller og Søruller Lægdsruller og Søruller Ulrich Alster Klug - 2008 - dannebrog@dk-yeoman.dk - www.dannebrog.biz Lægdsruller og søruller indeholder oplysninger om værnepligtige drenge og mænd, dvs. dem der kunne udskrives

Læs mere

Arbejdsform. Introduktion til Ejendomshistorie ved Peter Korsgaard side 1. Tingbog. idag. Skatteliste, Almindelig vurdering. urtid

Arbejdsform. Introduktion til Ejendomshistorie ved Peter Korsgaard side 1. Tingbog. idag. Skatteliste, Almindelig vurdering. urtid Arbejdsform Når man arbejder med ejendomshistorie, ligegyldigt om det er i form af slægtsforskning, gårdshistorie eller som lokalhistoriker ser på en hel landsby, er identifikationen at den enkelte ejendom

Læs mere

Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994

Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994 Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994 Grundlag for købstaden Fra katolicisme til protestantisme Chr.3 1537 Chr. 4 købstadsforordning 1619 Frederik

Læs mere

Faderskabssager (indtil 1919)

Faderskabssager (indtil 1919) Børn født uden for ægteskab - Hvordan finder vi de udlagte barnefædre? Disposition: 1. Indledning 2. Børn født uden for ægteskab - definition, kirkegangskone og stå åbenbart skrifte 3. Straffe 4. Lovgivning

Læs mere

Kan dit arkiv bruge bogen Trap Danmark topografisk atlas?

Kan dit arkiv bruge bogen Trap Danmark topografisk atlas? LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Styrelsens næste møde er planlagt til

Læs mere

GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet

GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 KAPITEL ET... 9 Kilder og kildekritik I gang med slægtsforskning... 10 Kirkebøger og folketællinger...

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efterår 2017. Evt. ændringer vil fremgå af foreningens website: www.shfs.dk Tirsdag den 5. september 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00:

Læs mere

Hvad døde Maren af? Arkivalier om SUNDHED og SYGDOM

Hvad døde Maren af? Arkivalier om SUNDHED og SYGDOM Hvad døde Maren af? Arkivalier om SUNDHED og SYGDOM Disposition 1. Hvad kan I bruge aftenens gennemgang til? 2. En helt ny kildegruppe 3. Gennemgang af vigtige kilder 4. Gennemgang af andre kilder 5. Historie

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Børn født uden for ægteskab

Børn født uden for ægteskab Børn født uden for ægteskab Når børn var født uden for ægteskab, blev de i kirkebogen anført som uægte børn. Ordet uægte forbindes både i dag og tidligere med falskhed og ubetydelighed. Sådan så man også

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efteråret 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efteråret 2016. Tirsdag den 23. august 2016, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00: Slægtsforskere hjælper hinanden: andre Torsdag den 8. september 2016, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00: Slægtsforskere andre

Læs mere

Adresse til brug for slægtsforskning 1. sep

Adresse til brug for slægtsforskning 1. sep Adresse til brug for slægtsforskning 1. sep. 2017. Samlet af Anna Margrethe Krogh-Thomsen. 1. Slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn www.genealogi-kbh.dk Se slægtsforskning. Under punktet Hent & Print

Læs mere

Indsamling, registrering og formidling. Erik Kann

Indsamling, registrering og formidling. Erik Kann Indsamling, registrering og formidling Erik Kann 3 sider af samme sag? Disposition Dette foredrag Vores trygge hule er blevet opdaget eller noget om, hvad dette foredrag tager fat i Hvad nu hvis der ikke

Læs mere

Kongelige og familieretslige bevillinger. Find de slibrige detaljer

Kongelige og familieretslige bevillinger. Find de slibrige detaljer Kongelige og familieretslige bevillinger Find de slibrige detaljer Familieretslige bevillinger Adoption, Vielsesbreve, Skilsmisse, Navneforandring. Desuden er følgende af betydning for slægtsforskeren:

Læs mere

Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger

Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger Disposition Hvad handler aftenens foredrag om? Hvad karakteriserer det at arbejde uden kirkebøger og folketællinger? Kilder, eksempler Afslutning Ved aftenens

Læs mere

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Godsernes betydning for fæstebønderne Side 1 af 5 Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Indledning En jorddrot er en godsejer, hovedgårdsejer

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012 Slægtsforskning Tirsdag d. 11. september : Kursus Tirsdag d. 18. september : Kursus Tirsdag d. 25. september : Kursus Tirsdag

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

Trolovelse og vielse

Trolovelse og vielse Trolovelse og vielse Trolovelsen var en kirkelig ceremoni, der fandt sted forud for vielsen, altså kirkens velsignelse af ægteskabet. Den var juridisk bindende og kunne kun ophæves ved dom, hvis den var

Læs mere

Foreningen har haft 4 arrangementer i foråret. De har alle været godt besøgt, hvilket bestyrelsen glæder sig over.

Foreningen har haft 4 arrangementer i foråret. De har alle været godt besøgt, hvilket bestyrelsen glæder sig over. Siden sidst! Foreningen har haft 4 arrangementer i foråret. De har alle været godt besøgt, hvilket bestyrelsen glæder sig over. På generalforsamlingen var formanden og et næstformanden på valg. Begge blev

Læs mere

www.ao.salldata.dk Kirkebøger, Folketællinger, Borgerlige vielser Sønderjyske personregistre, Fødselsstiftelsen Skifter, Bygningshistorie, Brandforsikringer Lægdsruller, Erindringsmedaljer 1848-1850,1864

Læs mere

Enkel vejledning til søgning og bestilling i DAISY

Enkel vejledning til søgning og bestilling i DAISY Enkel vejledning til søgning og bestilling i DAISY DAISY https://www4.sa.dk/content/dk/daisy/daisy_forside Brug lidt tid på at læse i vejledningerne på DAISY. Log ind med brugernavn og adgangskode. Hvis

Læs mere

7 Lægds- og søruller. 7.1 Lægdsruller

7 Lægds- og søruller. 7.1 Lægdsruller 7 Lægds- og søruller 7.1 Lægdsruller Lægdsrullen er listen over de drenge og mænd, der kan udskrives til hæren. Lægdsrullerne føres af den civile administration, som har udskrivningspligten. Hæren fører

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Hjælp til nybegyndere i slægtsforskningen

Hjælp til nybegyndere i slægtsforskningen Hjælp til nybegyndere i slægtsforskningen DIS-Danmark 1 Forsidebilledet viser de seks ældste børn af slagtermester Mikael Gotfred Nitzske Terkilsen Jensen i Holsted, ca. 1912 (ikke dateret) Fotograf: Karl

Læs mere

Skifte- og Overformynderivæsen

Skifte- og Overformynderivæsen Skifte- og Overformynderivæsen Foredrag 12.12.2007 ved Ulrich Alster, www.dk-yeoman.dk - dannebrog@dk-yeoman.dk Lovgrundlaget Hvornår var der offentligt skifte Der skulle efter Chr. Vs Danske Lov 1683

Læs mere

Slægtsforskning. Sådan ser forsiden ud, når man starter på hjemmesiden www.sa.dk:

Slægtsforskning. Sådan ser forsiden ud, når man starter på hjemmesiden www.sa.dk: Slægtsforskning Kilder Der er mange muligheder for at finde information om slægten. En vigtig og spændende kilde er fortællinger og oplysninger fra ældre familiemedlemmer. Kirkebøger og folketællinger

Læs mere

Årsskrift 2011/2012. Dis København Nord

Årsskrift 2011/2012. Dis København Nord Årsskrift 2011/2012 Dis København Nord Smørum smedje 1905. August Wilhem Jensen Venligst udlånt af Jens Langkow 2. årgang Formandens beretning I denne sæson er vi ca. 100 betalende medlemmer, hvilket vi

Læs mere

Undervisningssæt København november 2007 Erik Kann

Undervisningssæt København november 2007 Erik Kann Undervisningssæt København november 2007 Erik Kann Dette undervisningssæt behandler det rent praktiske arbejde som slægtsforsker på nettet. Der er i foreningen tidligere foretaget gennemgang af søgemetodik

Læs mere

Om at finde personer i 1900-tallet

Om at finde personer i 1900-tallet Om at finde personer i 1900-tallet PER ANDERSEN WWW.FAMILIESOGNING.DK Tiden går med.. Bestyrelsesmedlem, DIS-Danmark DIS-Danmarks bibliotek i Albertslund (bibliotek.dis-danmark.dk) Medredaktør på Slægtsforskeren

Læs mere

Arkivalieronline og de mange muligheder for slægtsforskere

Arkivalieronline og de mange muligheder for slægtsforskere Arkivalieronline og de mange muligheder for slægtsforskere ved Michael Dupont Hvad kan vi nå? Generel intro til AO Udvalgte arkivalier: Lægdsruller Faderskabssager Ejendomshistorie Hvad er AO? AO er en

Læs mere

1 Bilag. 1.1 Observationer

1 Bilag. 1.1 Observationer 1 Bilag 1.1 Observationer Workshoppene havde ofte en ensformig rutine. Derfor er det fravalgt, at gentage de forskellige handlinger og fremgangsmåder, som de øvede slægtsforskere tog i brug, når de skulle

Læs mere

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier Ny Søgning Arkivskaber: Baroniet Lehn Fra Til Officielle navne 1920 Lehn Godsarkiv 1781 1930 Baroniet Lehn Arkivnummer: QB046 Arkivinstitution: Landsarkivet for Fyn, Odense Fra Til Arkivserier 1738 1795

Læs mere

BEGRAVELSESPROTOKOLLER SOM SUPPLEMENT TIL KIRKEBØGER, ISÆR HVIS DISSE MANGLER FOR DET ØNSKEDE SOGN

BEGRAVELSESPROTOKOLLER SOM SUPPLEMENT TIL KIRKEBØGER, ISÆR HVIS DISSE MANGLER FOR DET ØNSKEDE SOGN BEGRAVELSESPROTOKOLLER SOM SUPPLEMENT TIL KIRKEBØGER, ISÆR HVIS DISSE MANGLER FOR DET ØNSKEDE SOGN DISPOSITION 1. Indledning 2. Begravelser i kirker og på kirkegårde 3. Landet: eksempel fra Gelsted sogn

Læs mere

En hilsen fra Tyrkiet

En hilsen fra Tyrkiet 16. november 2015 En hilsen fra Tyrkiet Via min slægtsside på Internettet får jeg mange mails fra nære og fjerne slægtningen, men her forleden, så fik jeg en mail, der var ret udsædvanlig, for den kom

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

1 Appendiks 5: Eksempler på skemaer til afskrift af indførsler

1 Appendiks 5: Eksempler på skemaer til afskrift af indførsler 1 Appendiks 5: Eksempler på skemaer til afskrift af indførsler For at lette arbejdet på arkiverne gives herefter nogle eksempler på skemaer til afskrift af kirkebøger efter 1814 og af folketællinger. -

Læs mere

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området.

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området. TIL LYKKE MED DE FYRRE ÅR Ovenfor ses kopi af en efterlysning i det nu ophørte blad Hvem forsker hvad, årgang 1976. Heri kunne slægtsforskere efterlyse anesammenfald hos andre læsere, idet man opgav, hvad

Læs mere

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret?

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret? Statens Arkiver www.sa.dk www.sa.dk/ao Statens arkiver indgang til kilder og arkivalier. Vejledning til de mest brugte arkivalier m.m. findes øverst på siden. Statens Arkiver ArkivalierOnline. Her kan

Læs mere

Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE

Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres og vedligeholdes.

Læs mere

Byarkivet i Horsens. Arkiver og deres anvendelse

Byarkivet i Horsens. Arkiver og deres anvendelse Byarkivet i Horsens Arkiver og deres anvendelse Arkiverne Rigsarkivet Valdemar 4. Atterdag (1300-tallet): 1. egentlige regeringsarkiv (Vordingborg slot) Midt 1400-tallet: nyere materiale blev samlet på

Læs mere

Hjælp til begyndere i slægtsforskningen

Hjælp til begyndere i slægtsforskningen Hjælp til begyndere i slægtsforskningen DIS-Danmark Forsidebilledet viser de seks ældste børn af slagtermester Mikael Gotfred Nitzske Terkilsen Jensen i Holsted, ca. 1912 (ikke dateret) Fotograf: Karl

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919 På opdagelse i retskilder før 1919 Disposition: 1. Indledning 2. Retssager hvad skal du vide, før du starter? herunder den administrative opbygning og administrationens sagsbehandling og søgemidler 3.

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - især om folketællinger Hvorfor nyt Arkivalieronline (AO)? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne

Læs mere

29 Kongelige bevillinger

29 Kongelige bevillinger 29 Kongelige bevillinger 29.1 Øvrighedernes Bevillinger Blanketregnskaberne I - Kancelli. 29.1.1 Definitioner Approbation er godkendelsen af f.eks. et testamentes gyldighed, eller en tilladelse. Legatar

Læs mere

Retsbetjente indtil 1919

Retsbetjente indtil 1919 Retsbetjente indtil 1919 Ulrich Alster Klug www.dannebrog.biz dannebrog@dk-yeoman.dk 2012. Hvad var retsbetjente? Retsbetjentene kaldes de betjente (dvs. de servicerende ansatte), som var uddannet indenfor

Læs mere

LETBANE, LANGFART & LÆGDSRULLER

LETBANE, LANGFART & LÆGDSRULLER Henning Larsen Architects LETBANE, LANGFART & LÆGDSRULLER kend din by - kend din slægt FORÅR 2015 januar - marts JANUAR Slægtsforskning workshop for begyndere Torsdag 15. januar, kl. 15.00-17.00 Ved du

Læs mere

Lær at bruge lægdsruller!

Lær at bruge lægdsruller! Lær at bruge lægdsruller! Foredrag af Erik Kann Seniorkonsulent ved Kennedy Centret under Juliane Marie Centret på Rigshospitalet Onsdag den 19. marts 2014 kl. 19.00 på Lindegaarden i Lyngby Disposition

Læs mere

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum Adelen på Give-egnen Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum I de kommende år vil jeg beskæftige mig med et forskningsprojekt om adelen

Læs mere

Om at finde personer i 1900-tallet

Om at finde personer i 1900-tallet Om at finde personer i 1900-tallet PER ANDERSEN WWW.FAMILIESOGNING.DK Tiden går med.. Arbejder i DIS-Danmarks bibliotek i Albertslund (bibliotek.dis-danmark.dk) Med-redaktør på Slægt & Data Moderator for

Læs mere

Foredragenes titler og stikord til indholdet

Foredragenes titler og stikord til indholdet Foredragsholdere brugt i SSF 2006+2007+2008+2009+2010 +2011+2012 Agnete Birger Madsen Historiker Aarhus Alf Larsen Allan Bork-Larsen Pensioneret lektor Haderslev Anders Monrad Møller Anders Peter Koch

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - Især om kirkebøger Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres

Læs mere

Fæste- og aftægtsarkivalier

Fæste- og aftægtsarkivalier Fæste- og aftægtsarkivalier Fæstearkivalier Vælg www.wadschier.dk På fanebladet Kilder vælger du Søg arkivalier, og gør flg.: vælg som Arkivtype: Godsarkiv og som Landsarkiv: LAV/Nørrejylland. Så kommer

Læs mere

ESRUM GENNEM GENERATIONER. Hefte 1 LOKALHISTORISK ARKIV FOR GRÆSTED OG OMEGN

ESRUM GENNEM GENERATIONER. Hefte 1 LOKALHISTORISK ARKIV FOR GRÆSTED OG OMEGN ESRUM GENNEM GENERATIONER Hefte 1 LOKALHISTORISK ARKIV FOR GRÆSTED OG OMEGN Forord Side 3 Forord - hefte 1 I forordet til de to Esbønderup-hefter 2006 skrev jeg, at det ikke var min hensigt at skrive flere

Læs mere

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007 Mine erfaringer med søgning i lægdsruller Sommer 2007 Hvorfor søge i lægdsruller?: A. I 2 sogne på Sjælland (Glumsø og Køng) var kirkebøgerne fra før 1814 brændt, sammen med præstegårdene, således at jeg

Læs mere

Nyhedsbrev juni Slægtshistorisk Forening Guldborgsund. Fra bestyrelsen.

Nyhedsbrev juni Slægtshistorisk Forening Guldborgsund. Fra bestyrelsen. Nyhedsbrev juni 2009 Slægtshistorisk Forening Guldborgsund Fra bestyrelsen. Allerførst vil vi gerne takke for gaverne, der blev givet i anledning af foreningens 25 års jubilæum. Tak! Dernæst har bestyrelsen

Læs mere

Tilblivelsen af Det Centrale Personregister. Anders Vind Ebbesen Dansk Datahistorisk Forening 29. april 2015

Tilblivelsen af Det Centrale Personregister. Anders Vind Ebbesen Dansk Datahistorisk Forening 29. april 2015 Tilblivelsen af Det Centrale Personregister Anders Vind Ebbesen Dansk Datahistorisk Forening 29. april 2015 Forbehold Jeg var der ikke Anvendt materiale Bøger Rigsarkivet CSCs Historiske Arkiv Overblik

Læs mere

1.1 Eksempler på gotiske skrifter

1.1 Eksempler på gotiske skrifter 1 Den Gotiske Skrift Lidt senere følger en række forskrifter og eksempler på de gotiske skrifter og de enkelte bogstavers udseende fra 1500-tallet til ca. 1870, hvor den gotiske skrift blev afløst af den

Læs mere

Lidt om skifteprotokoller

Lidt om skifteprotokoller Lidt om skifteprotokoller Det skal du vide for at finde et skifte: 1. Navnet på den person, som er død. 2. Et årstal -og en dato for dødsfaldet. Har man kun et cirka-år, er det en god idé, også at lede

Læs mere

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Indhold Hvor skal billederne ligge?...1 Legacy...2 Kirkebogskilder...3 Fødsel...3 Hvad skal du bruge det til?...7 Fylder det meget på computeren?...7

Læs mere

L o k a L a r k i v e r n e

L o k a L a r k i v e r n e L o k a l a r k i v e r n e - hvem er vi? 3 Forord - hvorfor dette hæfte? De danske lokalhistoriske arkiver har gennem de sidste mange år op levet en stigende interesse for den lokale historie. Dermed

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

Sådan finder du en person

Sådan finder du en person Sådan finder du en person Befolkningen i Dansk Vestindien var på mange måder mere broget end befolkningen i Danmark. Slaverne, og senere de frie arbejdere, var enten afrikanere eller efterkommere af afrikanere

Læs mere

Velkommen som medlem af DIS-Danmark Slægt & Data

Velkommen som medlem af DIS-Danmark Slægt & Data Velkommen som medlem af DIS-Danmark Slægt & Data 4. udgave marts 2016 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark Slægt & Data... 4 Hvad er DIS-Danmark Slægt & Data?... 4 Lokalforeningerne...

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Kalender. for Hedeboegnens Slægtsforsker Forening. Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup. Der indkaldes til ordinær generalforsamling

Kalender. for Hedeboegnens Slægtsforsker Forening. Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup. Der indkaldes til ordinær generalforsamling Kalender for Hedeboegnens Slægtsforsker Forening Torsdag 7. januar 2010 14. januar 21. januar Første møde i år 2010 Er du gået i stå med noget, eller er i tvivl om noget, så tag det op i aften, så du evt.

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2648/2649

Generation XI Ane nr. 2648/2649 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids -sen og Agnete -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurids -sen og Agnete -datter Keldbylille Ane nr. 2648/2649 Svend

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund. Velkommen til en ny sæson. Juli 2014. Kontingent for 2014:

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund. Velkommen til en ny sæson. Juli 2014. Kontingent for 2014: Siden sidst er der sket meget forskelligt i Slægtshistorisk Forening Guldborgsund Hvad der et sket siden sidste generalforsamling omtales i Formandens beretning. Juli 2014 Slægtshistorisk Forening Guldborgsund

Læs mere

9/3/2009. Det førindustrielle Danmark, ca Om mig. Om kurset

9/3/2009. Det førindustrielle Danmark, ca Om mig. Om kurset Det førindustrielle Danmark, ca. 1730-1870 Danmarks Økonomiske Historie Forelæsning 3/9-2009 Paul Sharp, paul.sharp@econ.ku.dk Om mig Cand.Polit og ph.d. i økonomi Afhandling om international økonomisk

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i ulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Velkommen til en ny sæson

Velkommen til en ny sæson Bestyrelse 2014/15: Januar 2015 Slægtshistorisk Forening Guldborgsund Inger G. Rasmussen, formand, e-mail: inger.rasmussen@outlook.dk Ådalen 21, 4850 Stubbekøbing, tlf. 54 60 63 93 Christina Juel, næstformand,

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Fraværende: Jytte Skaaning (Slægtshistorisk Forening), Michael Bregnsbo (SDU), og Mette Fløjborg (DIS- Danmark)

Fraværende: Jytte Skaaning (Slægtshistorisk Forening), Michael Bregnsbo (SDU), og Mette Fløjborg (DIS- Danmark) Referat fra Brugerrådsmøde på Landsarkivet for Fyn 13.3.2015 Til stede: Kenneth Jørgensen (brugerrådsrepræsentant), Finn Hannesborg (brugerrådsrep.), Johnny Wøllekær (Historiens Hus, Odense), Ellen Warring

Læs mere

Generation IX Ane nr. 696/697. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 696/697. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Jensen og? -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jens Morten. Clausen & -datter Ane nr. 1392/1393 Hans Jensen & -datter Svensmarke

Læs mere

Slægtsforskning i Sønderjylland

Slægtsforskning i Sønderjylland Slægtsforskning i Sønderjylland v. Arkivar Mai-Brit Lauritsen, Landsarkivet for Sønderjylland www.sa.dk Formålet med i dag Formålet med foredraget i dag er at give inspiration til, hvordan man kan komme

Læs mere

Skomager bliv ved din læst. Træsnit 1767

Skomager bliv ved din læst. Træsnit 1767 Skomager bliv ved din læst Træsnit 1767 Købstadshåndværkere før midten af 1800-tallet Disposition Lidt om afgrænsning Hvad er et laug? Problemfelter og kilder i relation til laug Andre kilder Om det at

Læs mere

Om at finde personer i 1900-tallet

Om at finde personer i 1900-tallet Om at finde personer i 1900-tallet PER ANDERSEN WWW.FAMILIESOGNING.DK Per Andersen www.familiesogning.dk per@andersen1.dk Agenda Hvad er specielt ved 1900-tallet? Folkeregister Folketællinger Aviser og

Læs mere

Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter

Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter Det er et spørgsmål, vi somme tider har fået stillet i foreningen, og svaret er, at det et godt spørgsmål, hvilket på nutidsdansk betyder,

Læs mere

Hvad nu hvis der ikke fandtes arkiver?

Hvad nu hvis der ikke fandtes arkiver? Hvad nu hvis der ikke fandtes arkiver? eller noget om at bedrive slægtsforskning alene ved hjælp af Internettet Disposition Indledning - afgrænsninger 1. situation: Arkiverne er helt lukket ned 2. situation:

Læs mere

HALS BARRE, HEKSE & HERREDSFOGEDER

HALS BARRE, HEKSE & HERREDSFOGEDER HALS BARRE, HEKSE & HERREDSFOGEDER kend din by - find din slægt JANUAR - MARTS 2016 JANUAR, FEBRUAR Slægtsforskning w o r k s h o p fo r b e g y n d e r e Torsdag 21. januar, kl. 15.00-17.00 Ved du ikke,

Læs mere