Klinisk biokemisk afdeling Dok.nr. V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinisk biokemisk afdeling Dok.nr. V"

Transkript

1 Amager Hospital Klinisk biokemisk afdeling Valideringsrapport for undersøgelser og udstyr Udarbejdet efter retningslinier angivet i Dok P Undersøgelse: B-Leukocytter, antalk. (B) Lkcs-Leukocytscreening: (B) Lkcs- Neutrophilocytter, antalk. (B)Lkcs Lymphocytter, antalk. (B)Lkcs Monocytter, antalk. (B)Lkcs Eosinophilocytter, antalk. (B)Lkcs Basophilocytter, antalk. B Erythocytter, antalk. B Erythocytter, volfr. B Hemoglobin(Fe), stofk. B Erythocytter, vol. (MCV) (B)Ery(middel) Hemoglobin, (MCH)stofm. (B)Ery(middel) Hemoglobin, (MCHC)stofk B Thrombocytter, antalk. B Eosinphilocytter, antalk Udstyr: SYSMEX XE-2100, serienummer A-1588 RESUME 0.1 Formål og indikationer Nyt udstyr til erstatning af CELL-DYN Valideringen omfatter de kvantiteter som hidtil er udført med CELL-DYN Kvantitet vedr. reticulocytter (B-Reticulocytter,antalk. med flere) planlægges valideret senere mhp. optagelse som rutineanalyse. 0.2 Aftalepartnere Kern Stoth, Filial Danmark af det Tyske SYSMEX GMBH Klinisk biokemisk afdeling, Amager Hospital 0.3 Informationsmaterialer 0 Operator`s Manual XE-2100 MAIN, SYSMEX CORPORATION, Kobe Japan 1 Operator`s Manual XE-2100 IPU, SYSMEX CORPORATION, Kobe Japan 2 Dansk brugermanual XE-2100, Version 1.3 november 2001, KSL (elektronisk udgave) 3 Danske leverandørbrugsanvisninger, XE-2100, KSL, Filial Danmark af det Tyske SYSMEX GMBH 4 Analysis results of XE-2100 waste/regulatory Affairs/ /TKR, SYSMEX EUROPE GMBH 5 Kalibreringsrutin för Hematologiinstrument SYSMEX XE-2100 avseende: Temperatur, Volym, Fotometeri och Partikelstorlek. Tillquist Sverrige Standard Instrument Calibration Procedures, SYSMEX EUROPE GMBH G/KS/V/ af 11 JF/WE

2 7 Traceability of Sysmex e-check Control Blood Assay Data, SYSMEX 0.4 Kravspecifikationer Nyt hæmatologi udstyr skal kunne erstatte CELL-DYN 3500, være lettilgængelig for brugerne, nem at vedligeholde samt mindske manuelle tællinger. Derudover skal udstyret være fremtidssikret afdelingens behov. Se valideringsgrundlag, Valg af hæmatologi-udstyr, markeds undersøgelse ADVIA/Hvidovre Hospital, SYSMEX/Frederiksberg Hospital og CELL-DYN 4000/Glostrup Hospital 0.5 Rapportens resultater Notat: Forslag til valideringsprocedure for analysekarakteristik ved indførelse af nye analyser og nyt udstyr, MC , benyttet. Rapportens resultater er på grundlag af målte kvantiteter. Beregnede kvantiteter så som MCV,MCHC og MCH medtages kun vedrørende akkuratesse. Med hensyn til præcision og metodesammenligning for gruppen (B) Lkcs-Leukocytscreening har vi ikke medtaget data for (B)Lkcs Monocytter, antalk., (B)Lkcs Eosinophilocytter, antalk. og (B)Lkcs Basophilocytter, antalk. dvs. gruppen vurderes alene udfra (B) Lkcs- Neutrophilocytter, antalk. og (B)Lkcs Lymphocytter, antalk. PRÆCISION 1. Patientprøver For alle kvantiteter er præcisionen for patientprøver fundet tilfredsstillende. Kvantitet SYSMEX Fundet CV% CV% * (område) lav Fundet CV% normal Fundet CV% høj B - Leukocytter, antalk. < 3,0 % (>4,0 x 10 9 /l) 4,3 % <0,1 % 1,4 % B Erythocytter, antalk. < 1,5 % (>4,00 x /l) 0,8 % 0,4 % 0,6 % B Erythocytter, volfr. (EVF) < 1,5 % 0,7% <0,1 % 0,6 % B Hemoglobin(Fe), stofk. < 1,0 % 0,9 % 0,5 % 0,4 % B Thrombocytter, antalk. < 4,0 % (>100 x 10 9 /l) 4,7 % 2,5 % 1,3% (B) Lkcs- Neutrophilocytter, antalk. < 8,0 % (>1,2 x 10 9 /l) 3,0 % 2,8 % 1,8 % (B)Lkcs Lymphocytter, antalk. < 8,0 % (>0,6 x 10 9 /l) 6,1 % 3,3 % 1,4 % (B)Lkcs Monocytter, antalk. < 20,0% (>0,20 x 10 9 /l) (B)Lkcs Eosinophilocytter, antalk. < 25,0% (>0,12x 10 9 /l) (B)Lkcs Basophilocytter, antalk. < 40,0% (>0,06 x 10 9 /l) * CV% svarende til 1SD For følgende parametre skal det lave interval vurderes med forbehold, idet vi på Amager Hospital ikke har haft ekstreme lave resultater i afprøvningsperioden: Erythrocytter (QC level 1=2, /L, vores laveste prøve=2, /L) Hemoglobin (QC level 1=3,7 mmol/l, vores laveste prøve=4,3 mmol/l) Neutrophilocytter (QC level 1=1, /L, vores laveste prøve=1, /L som den eneste, hvorfor intervallet er rykket til 2,0-2, /L) Områder for lave leukocytter 0,1-2, /L, beregnet ved fastlæggelse af detektionsgrænse For lymphocytter havde vi problemer med udvælge prøver i det høje interval. For thrombocytter skal bemærkes, at Sysmex opgivne CV% er for prøver > /L. Hvor vores lave område er /L (7 målinger). G/KS/V/ af 11 JF/WE

3 Patientprøver (i alt cirka 200) er fordelt på 3 niveauer. Den samlede CV% (sv.t. 1 SD) for hvert niveau er beregnet og vist i tabellens sidste 3 kolonner. I valideringsgrundlaget/præcision ses for hver kvantitet et grafisk billede for niveau områder og tilhørende SD for både patientprøver og kontrolmateriale. 2. Kontrolmateriale I valideringsgrundlag findes præcisions beregning for kvalitetskontrol Lot:QC (periode06/02/ /03/2002). For alle kvantiteter er præcisionen for kvalitetskontrol i tre niveauer fundet tilfredsstillende. Akkuratesse 1. Ekstern kvalitetskontrol Ekstern kvalitetskontrol er analyseret og indberettet siden februar Af tabellen fremgår at differencer mellem target (DEKS) og observerede værdier generalt er små i forhold til CV%, dvs. akkuratessen er god. Differens SYSMEX/DEKS Kvantitet/dato 7/2-02 6/ / /5-02 B - Leukocytter, antalk. +0,1-0,1 +0,1-0,2 B Erythocytter, -0,04-0,04-0,02-0,04 antalk. B Erythocytter, volfr. (EVF) B Hemoglobin(Fe), stofk. B Erythocytter, vol. (MCV) (B)Ery(middel) Hemoglobin, (MCHC)stofk B Thrombocytter, antalk. (B) Lkcs- Neutrophilocytter, antalk. (B)Lkcs Lymphocytter, antalk. (B)Lkcs Monocytter, antalk. (B)Lkcs Eosinophilocytter, antalk. (B)Lkcs Basophilocytter, antalk. 0,0 0,0 0,0 +0,1-0,01 0,00 0,00 0, ,7 +0,2-0,1 +0, ,2 +0,3 +0,3 +0,1 0,0-0,2 0,0-0,2-0,19-0,05-0,15-0,13 +0,04-0,05 +0,02 0,00-0,03 0,0-0,04-0,10 For kvantiteterne (B)Lkcs Monocytter, antalk. og (B)Lkcs Basophilocytter, antalk. er der påvist for høj inakkuratesse (se analyse-kvalitetskontrol afvigerapport). Det samme er konstateret hos andre XE-brugere, det diskuteres om det kan skyldes kontrolmaterialets sammensætning med konserveringsmiddel. Grafadskillelse af populationer er kontrolleret og fundet i orden af SYSMEX Filial Danmark. Der arbejdes med at finde en løsning via nedsat brugergruppe på SYSMEX brugermøde 2002 G/KS/V/ af 11 JF/WE

4 2. Intern kvalitetskontrol Alle tre niveau (Lot. :QC ) er i perioden (02/04/ /05/2002) analyseret automatisk i lukket aspiration og opsamlet i QC menu på IPU enheden, hvor target værdi og grænser er indlæst via diskette der medfølger kontrolmaterialet. Opserveret middelværdi med lille differens viser en god akkuratesse. Se valideringsgrundlag. Metodesammenligning Der er udført sammenligning med Cell-Dyn 3500 for alle målte parametre. Der er fundet tilfredsstillende overensstemmelse, se valideringsgrundlag. Linearitet Kvantitet SYSMEX Fundet Laveste pkt. til højeste pkt. B - Leukocytter, antalk x 10 9 /l 1,1 220 x 10 9 /l Servicemanual: x 10 9 /l B Erythocytter, antalk. 0-8,00 x /l 0,35 7,38 x /l B Erythocytter, volfr. (EVF) 0-0,60 1 0,05 0,64 1 B Hemoglobin(Fe), stofk. 0-15,5 mmol/l 0,7 14,1 mmol/l B Thrombocytter, antalk x 10 9 /l Servicemanual: x 10 9 /l x 10 9 /l Der er påvist tilfredsstillende linearitet i de anførte områder, se valideringsgrundlag. SYSMEX har oplyst at flere bruger af XE-2100 har fundet linearitet væsentlig højere end opgivne værdier fra SYSMEX manual for de her nævnte kvantiteter. Linearitet ønskes undersøgt nærmere, idet det ikke har været muligt at skaffe prøver i det høje område i valideringsperioden. Indtil videre gælder at Leukocytter >200 x 10 9 /l opgives som >200 x 10 9 /l og Thrombocytter < 1500 x 10 9 /l kan godkendes. Interference/carry-over SYSMEX manual for carry-over: WBC, RBC, HGB, HCT og PLT <1,0 % I forsøgs perioden har der været mulighed for at se afsmitning både i præcisionsafprøvningen og ved metodesammenligningen, men eksempler på carry-over er ikke iagttaget. Der har ligeledes ikke været målbar carry-over ved høje prøveresultater efterfølgende. Hæmolyse: Prøver vurderes visuelt for hæmolyse, idet kun B Hemoglobin(Fe), stofk. kan afgives som resultat ved hæmolyse Icterus: Ingen betydning. Lipæmi: Turbiditri flag fanger disse prøver, se handling i udkast til fremgangsmåde, flag tabel, valideringsgrundlag. G/KS/V/ af 11 JF/WE

5 Alarmsystem/Q-flag Ved abnormale celler fanger SYSMEX XE-2100 disse prøver ved celler eller populationer der ligger udenfor normal populationer. Et ønske var ligeledes at få en alarm ved prøver med kuldeagglutininer, lipæmi og Thrombocytagglutininer. I valideringsperioden har SYSMEX vist at kunne leve op til dette ønske. Alarmgrænser (Q-flag) er sat efter erfaring fra SYSMEX Filial Danmark og testet på en dagsproduktion der udløste manuel differentialtælling ved kørsel på CELL-DYN Følsomhed af Q-flagene kan justeres svarende til patienternes behandlings behov, denne justering bør aftales med klinikerne når den nødvendige erfaring er nået. Kriteriet bør være ingen falske negative og få falske positive. 0.6 Rapportens konklusion SYSMEX XE-2100 kan som beskrevet ovenfor leve op til det forventede og kan erstatte CELL-DYN Valideringsperioden har vist at SYSMEX XE-2100 er driftsikker, simpel og nem at vedligeholde. Flagmarkeringer giver sammenlignet med CELL-DYN 3500 færre unødvendige manuelle differentialtællinger. Flag for Turbiditri har dog vist det modsatte idet bl.a. prøver lavt S-Natrium udløser flaget, håndtering af dette problem ses i valideringsgrundlag, udkast til fremgangsmåde, flag tabel. Bruger på brugermødet oktober 2002 har krævet, at SYSMEX Filial Danmark kigger på problemet. SYSMEX XE-2100 har flere andre muligheder med hensyn til kvantiteter som kan føre til forbedring af hæmatologi området samt mindske tidsforbruget ved manuelt hæmatologi. Disse muligheder bør efterfølgende planlægges i form af validering af bl.a. (B)- Reticulocytter og drøftelse med klinikerne, Medicinsk Center. G/KS/V/ af 11 JF/WE

6 1.0 INSTRUMENT SYSMEX XE-2100, serienummer A ANALYSEPRINCIP Kvantitet Kanal Princip B - Leukocytter, antalk. WBC/BASO Optisk spredt lys (B)Lkcs Basophilocytter, antalk. NRBC Optisk og flourosens (B) Lkcs- Neutrophilocytter, antalk. (B)Lkcs Lymphocytter, antalk. (B)Lkcs Monocytter, antalk. (B)Lkcs Eosinophilocytter, antalk. DIFF (kun WBC) DIFF IMI Optisk og flourosens RF/DC detection B Erythocytter, antalk. B Erythocytter, volfr. B Thrombocytter, antalk. RBC/PLT RETI/PLT-O Sheath flow, impedans Optisk og flourosens B Hemoglobin(Fe), stofk. HGB SLS, fotometri 3.0 PRØVETAGNING Ingen ændring Prøverør med citrat, kan benyttes som prøvemateriale ved trombocytaggregater, resultatet ganges med fortyndingsfaktor 1, REAGENSER CELLPACK (EPK) CELLSHEATH (ESE) STROMATOLYSER-FB (FBA) STROMATOLYSER-4DL (FFD) STROMATOLYSER-4DS (FFS) STROMATOLYSER-NR (lyse reagent, dye solution) (SNR) SULFOLYSER (SLS) STROMATOLYSER-IM (SIM) RET SEARCH (II) (diluent, dye solution) (RED) CELLCLEAN 5.0 KALIBRATOR Kalibrator SCS KONTROLMATERIALE e-check-low e-check-normal e-check High G/KS/V/ af 11 JF/WE

7 7.0 KALIBRERING Udstyret er leveret kalibreret fra Kobe Japan, inden prøvning er denne kalibrering kontrolleret af SYSMEX Filial Danmark med SCS-1000 kalibrator, på baggrund af denne blev WBC og HGB kalibreret, samt check af samplermode (lukket system) overfor mastermode (åbent system), se valideringsgrundlag. Kalibreringer er registreret via Calibration History log, her ses de sidste 10 kalibreringer Det anbefales at kalibreringen kontrollers efter forebyggende service. 8.0 ANALYTISK KVALITETSKONTROL Kvalitetskontrol Lukket system : 1. Skift : e - Check Low, e - Check Normal eller e - Check High på skift. 2. og 3 Skift : e - Check Normal Kvalitetskontrol godkendes i LABKA Åbent system Hver torsdag analyseres en prøve i lukket - og åbent system, resultaterne noteres i logbog X-bar-M QC program der summere gennemsnit af 20 patientresultater efter BULL`s algorithm og plotter resultatet grafisk, Target og grænser valgt efter anbefaling af SYSMEX Filial Danmark, bør tilpasses vores patientgrupper efter indsamling af erfaring fra filen over 6 måneder. (opsamling startet 5/9-02) Vurdering af grafer ved alarm, ved 2 x udfald = kvantitetsnavn bliver rød, kontaktes specialist. Stikprøvekontrol Patientprøver gentages, hvis B-Leukocytter <2,0 >20, /l B-Hemoglobin <4,0 >15,0 mmol/l B-Thrombocytter <50 > /l 9.0 ANALYSERING Se udkast til fremgangsmåde, valideringsgrundlag 10.0 RESULTATBEHANDLING Se udkast til fremgangsmåde, valideringsgrundlag Arbejdsark benyttes til styring af data/resultatbehandling ved hver analyseserie Diagnoserelateret flag er fjernet på SYSMEX, idet disse ikke er relevante for resultatbehandlingen, LABKA styrer ved indlagte grænser alarm grænser og videre aktion (se pkt. 11) G/KS/V/ af 11 JF/WE

8 11. DATAOVERFØRSEL Opsætning i LABKA,se online mappe LABKA rum 7. (VTABL instrument 12) Beslutning for opsætning se valideringsgrundlag samt brev til SYSMEX SVARAFGIVELSE Se udkast til fremgangsmåde, valideringsgrundlag 13.0 AFSLUTNING AF ANALYSEPRODUKTION Se udkast til fremgangsmåde, valideringsgrundlag 14.0 ANALYSEKARAKTERISTIK Kvantitet Måleområde Impræcision 2 SD ved middel værdi B - Leukocytter, antalk /l 0,46 ved 6, /l B Erythocytter, antalk. 0 8, /l 0,06 ved 4, /l RBC O 0 8, /l B Erythocytter, volfr. (EVF) 0 0,60 1 0,008 ved 0,37 1 B Hemoglobin(Fe), stofk. 0,0 15,5 mmol/l 0,14 ved 8,0 mmol/l B Thrombocytter, antalk /l 6,0 ved /l PLT O /l (B) Lkcs- Neutrophilocytter, antalk. 0,34 ved 3, /l (B)Lkcs Lymphocytter, antalk. 0,16 ved 2, /l (B)Lkcs Monocytter, antalk. 0,072 ved 0, /l (B)Lkcs Eosinophilocytter, antalk. 0,108 ved 0, /l (B)Lkcs Basophilocytter, antalk. 2,334 ved 4, /l Detektionsgrænse B - Leukocytter, antalk. (3 SD 0,03 ved 0, /l) 0, /l B Erythocytter, antalk. (3 SD 0,02 ved 0, /l) 0, /l B Thrombocytter, antalk. (3 SD 2,4 ved 2, /l) /l Dette medfører : Leukocytter <0,5 afgiver som < /l Thrombocytter < /l opgives som < /l (gælder både impedans og optisk måling) Biologiske grænser (=Danum) Ingen ændring Sporbarhed ICSH referencemetode 15.0 REFERENCEVÆRDIER Ingen ændring G/KS/V/ af 11 JF/WE

9 16.0 VEDLIGEHOLDELSE Se Danske leverandørbrugsanvisninger, XE-2100, KSL, Filial Danmark af det Tyske SYSMEX GMBH 17.0 Fejlfinding Se Danske leverandørbrugsanvisninger, XE-2100, KSL, Filial Danmark af det Tyske SYSMEX GMBH 18.0 ØKONOMI Reagensudgifer: Reagensudgifter er baseret på oplysninger fra SYSMEX, heri ikke medregnet forbrugsartikler, kvalitetskontrol eller omkørsel mm. Statistik for år 2001 benyttet til beregning, da B-Hemoglobin er den hyppigste rekvirerede komponent er den valgt som udgangspunkt for CBC beregning. CBC: B-Hemoglobin = ca stk CBC+DIFF: (B) Lkcs-Leukocytscreening = ca stk CBC+RETI benyttes til max 5% af prøverne i CBC gruppen, svarende til ca stk. CBC+DIFF+NRBC og CBC+DIFF+NRBC+RETI, max 1% af prøverne I CBC gruppen ca. 500 stk Gruppe Antal anslået Styk pris kr. Total pris kr. CBC , CBC+DIFF , CBC+DIFF+NRBC 500 3, CBC+DIFF+NRBC+RET 500 6, I CBC+RETI , Pris anslået pr. år Kvalitetskontrol : Prøverør a 4,5 ml stk. holdbarhed 49 dage (levering hver 7. uge), Pris 435 kr. Pris ved 1 pakke. (7 prøverør) 2600 kr. Forbrug pr. kørsel 200 µl 15x200 µl = 3000 µl + dødvolumen (1 ml)= 4000 µl Spild /omkørsel =? µl Kontrol/ca. forbrug 1. skift 2. og 3. skift Total pris kr. e-check Low 3 prøverør 1305 e-check-normal 3 prøverør 4 prøverør e-check High 3 prøverør 1305 Anslået pris 5210 kr. pr. 7 uge ca kr. pr år 19.0 REFERENCER Se pkt. 0.3 informationsmaterialer 20.0 BILAGSFORTEGNELSE (VALIDERINGSGRUNDLAG) Se valideringsgrundlag, indholdsfortegnelse G/KS/V/ af 11 JF/WE

10 21.0 SIKKERHED/ARBEJDSMILJØ Københavns kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen, Miljøkontrollen har givet mundtlig tilladelse til udledning af spildevand fra hæmatologiudstyr SYSMEX XE-2100 d. 17 april 2002, se brev valideringsgrundlag samt Danske leverandørbrugsanvisninger, XE-2100, KSL, Filial Danmark af det Tyske SYSMEX GMBH og Analysis results of XE-2100 waste/regulatory Affairs/ /TKR, SYSMEX EUROPE GMBH. Den midlertidig tilslutning har givet lugt gener der medfører flere klager fra bioanalytikere, brev til Teknisk Central vedr. indretning af rum 21 (G/Kladder/JF/SYSMEX/Renovering af rum 21) vil tage højde for både lugt gener, arbejdsstillinger mm. G/KS/V/ af 11 JF/WE

11 Dokumentkarakteristik Dokumenttype: Valideringsrapport Titel: Udstyr: SYSMEX XE-2100, serienummer A-1588 Forfatter(e): Jette Frost Status: G Dok. nr.: V Afsnitsnr.: 5.4 ISO nr.: Bilag: Valideringsgrundlag Foreliggende udgave erstatter: Ingen tidligere Dokumentansvarlig: Jette Frost Sign/dato Jette Frost Godkendt af afdelingsledelsen: Sign/dato Sign/dato: Erik Magid Kate Jørgensen Placering af original dokument: Mappe V-9000 i sekretariatet Placering af styrede dokumenter: G-drev Ja Nej Intranet Ja Nej Analyseplads Ja Nej Andet: Distribution af ikke styrede kopier: Ikrafttrædelsesdato: Kvalitetsansvarlig Sign/dato: Lisbeth Mortensen G/KS/V/ af 11 JF/WE

Valideringsrapport Sysmex XE

Valideringsrapport Sysmex XE VAL-3001-2 Klinisk Biokemisk Afdeling Klinisk Biokemisk Afdeling Valideringsrapport Sysmex XE Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2009-01-20 Godkendt udskrift nr. Henrik L. Jørgensen Overlæge, ph.d. Karina

Læs mere

Spørgsmål og svar. Spørgsmål. Spg. modtaget. Spg. besvaret

Spørgsmål og svar. Spørgsmål. Spg. modtaget. Spg. besvaret Spørgsmål og svar Spg. modtaget Spg. besvaret Spørgsmål 6/10-09 8/10-09 Vil der blive anvendt en yderligere differentieret vægtning af underkriterier end de i udbudet oplyste procentsatser for tildelingskriterierne

Læs mere

Klinisk biokemisk afdeling 2006-06-06 Dok.nr. V-9047-1

Klinisk biokemisk afdeling 2006-06-06 Dok.nr. V-9047-1 Amager Hospital Klinisk biokemisk afdeling 2006-06-06 Valideringsrapport for undersøgelser og udstyr Udarbejdet efter retningslinier angivet i Dok P-2037. Undersøgelse: Nyt koagulationsudstyr til afløsning

Læs mere

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk.

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk. Valideringsperiode: Marts 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk.

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk. Valideringsperiode: April Maj 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek.

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek. Valideringsperiode: Marts April 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek.

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek. Valideringsperiode: December 2010 Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur Serienummer:

Læs mere

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk.

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk. Valideringsperiode: Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Sysmex analyseprincipper

Sysmex analyseprincipper Hæmoglobin: 4 µl blod tilsættes 2000 µl Cellpack, og blandingen mikses. Af denne opløsning anvendes de 1000 µl til RBC/PLT-måling. De 1004 µl der er tilbage tilsættes 500 µl Sulfolyser. Se flowchart Hæmoglobin

Læs mere

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Rapport December 2000 Miljøstyrelsen BOD 5 på lavt niveau Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel: 4516 9200 Fax: 4516 9292 E-mail:

Læs mere

KLINISKE UNDERSØGELSER VED INDLÆGGELSE

KLINISKE UNDERSØGELSER VED INDLÆGGELSE CASE 3 Side 1 af 8 En 49-årig brandmand indlægges for første gang på hospitalet, pga. tiltagende svaghed, vægttab og udspilen af maven gennem 6 måneder. SYGEHISTORIE Patienten har været aktiv på sit job

Læs mere

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing.

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing. VALIDERINGSRAPPORT COBAS e411 Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 21-9-23 Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. ANALYSEDATA... 2 2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed... 2 2.2 Engelsk navn... 2 2.3

Læs mere

! APPARATUR ANALYSE lupac/ifcc-kode:npu17675, m-komponent

! APPARATUR ANALYSE lupac/ifcc-kode:npu17675, m-komponent ~ Antal sider: l IBilag: O PROTOKOL! APPARATUR ANALYSE lupac/ifcc-kode:npu17675, m-komponent NPU02642, NPU19844 Minicap-Sebia System: Enhed: neg/pos, type, Labka-nr: 389,!Labka-kode: p gi! 390,? im-kamp,

Læs mere

VALIDERINGSRAPPORT Architect FT4

VALIDERINGSRAPPORT Architect FT4 VALIDERINGSRAPPORT Architect FT4 Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2009-01-13 Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. ANALYSEDATA... 2 2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed... 2 2.2 Engelsk navn...

Læs mere

Usikkerhed - Laboratoriets krav og klinisk relevan

Usikkerhed - Laboratoriets krav og klinisk relevan Usikkerhed - Laboratoriets krav og klinisk relevan Henrik L. Jørgensen Klinisk Biokemisk Afdeling Bispebjerg Hospital GUM - definitioner Standard uncertainty Uncertainty of the result of a measurement

Læs mere

Metodeblad for D-vitamin

Metodeblad for D-vitamin List Metodeblad for D-vitamin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Calcifediol+25-Hydroxyergocalciferol (Vitamin D2+D3);stofk. Indikation Forberedelse af patient

Læs mere

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen DATABLADE Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2010-06-18 Godkendt udskrift nr. Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. DEFINITIONER OG ANSVARSOMRÅDER... 2 4. ANVENDELSE OG FREMGANGSMÅDE... 2 4.1

Læs mere

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage Quality Sheet Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

VALIDERINGSRAPPORT Architect TSH

VALIDERINGSRAPPORT Architect TSH VALIDERINGSRAPPORT Architect TSH Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2009-01-13 Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. ANALYSEDATA... 2 2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed... 2 2.2 Engelsk navn...

Læs mere

Klinisk Biokemisk afdeling KB3011.

Klinisk Biokemisk afdeling KB3011. Validering af CSV analyseret på Sysmex XN Klinisk Biokemisk afdeling KB3011. Margit Grome Gruppen omkring indkøring af Sysmex XN: Lone, Annette, Ruth og Bente Bente og Margit Antal og type af BF s i 2011:

Læs mere

Gentofte Hospital Dato: / Klinisk-biokemisk afdeling. Validering

Gentofte Hospital Dato: / Klinisk-biokemisk afdeling. Validering Udarbejdet af: Taget i brug: 29.01.2007 Karin Heidemann Erstatter: 03.11.2006 Målegruppe: Alle, der deltager i validering Dokumenthistorik Revision: 29.01.2009 Rum nr.: Side / punkt Ændring / tilføjelse

Læs mere

Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden?

Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden? Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden? CVU Øresund Bioanalytikeruddannelsen København 29-11-2007 Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium

Læs mere

Førstegangsindlæggelse af en 21-årig ekspedient med smerter i venstre side af brystkassen samt et sår på benet, der ikke vil heles.

Førstegangsindlæggelse af en 21-årig ekspedient med smerter i venstre side af brystkassen samt et sår på benet, der ikke vil heles. CASE 5 Side 1 af 8 Førstegangsindlæggelse af en 21-årig ekspedient med smerter i venstre side af brystkassen samt et sår på benet, der ikke vil heles. SYGEHISTORIE Siden 5 års alderen har patienten haft

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin

Metodeblad for P- Proinsulin Quality Sheet Metodeblad for P- Proinsulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

ABX Micros CRP. Hæmatologi-instrument med CRP. Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP

ABX Micros CRP. Hæmatologi-instrument med CRP. Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP SKUP SKandinavisk Utprøvning af laboratorieudstyr til Almen Praksis ABX Micros CRP Hæmatologi-instrument med CRP Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP SKUP i Danmark, Afdeling KKA, Odense Universitetshospital,

Læs mere

Hvad influerer på analyseresultaterne? Efterår 2015

Hvad influerer på analyseresultaterne? Efterår 2015 Hvad influerer på analyseresultaterne? En træt patient hos den praktiserende læge En 6 årig mandlig patient klager over træthed. Der måles B- hæmoglobin hos den praktiserende læges og resultatet siger:

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid List Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin C-peptid;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder

Læs mere

Validering af P-TSH, P-T3 og P-FT4 udført på. Immulite 2500

Validering af P-TSH, P-T3 og P-FT4 udført på. Immulite 2500 Professionsbachelorprojekt 2010 Ved: Bioanalytikeruddannelsen København Metropol Validering af P-TSH, P-T3 og P-FT4 udført på Immulite 2500 Immulite 2500. [1] Udarbejdet af: Watfaa Saad Majeed, 28.04.1985

Læs mere

Ønsker du et hæmatologisystem: der kan betjenes af alle efter kort oplæring

Ønsker du et hæmatologisystem: der kan betjenes af alle efter kort oplæring Focus Siemens Healthcare Diagnostics Answers for life. ADVIA Hæmatologi - så får du svar på det hele! Hæmatologi en Laboratoriets mest populære arbejdsplads! Ønsker du et hæmatologisystem: der kan betjenes

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Læs mere

Metodeblad for P-Insulin

Metodeblad for P-Insulin List Metodeblad for P-Insulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin;stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale Vurdering

Læs mere

VEJ-5089-1 Apparat - Cobas e411.doc Bispebjerg Hospital 2009-10-01 Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing

VEJ-5089-1 Apparat - Cobas e411.doc Bispebjerg Hospital 2009-10-01 Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing 2009-10-01 Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Pia Ussing COBAS E411 Godkendt til ikrafttrædelse 2010-04-28 Godkendt udskrift nr. Underskrift: Side / Afsnit Beskrivelse Dato Initialer Forfatter: Side

Læs mere

7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol. Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2.

7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol. Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2. 7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2. Skrevet af: Jesper Østrup Nielsen 29.10.1984 Vejledere: Conni Jølving,

Læs mere

Analysenavn: D-Bilirubin NPU: 17194

Analysenavn: D-Bilirubin NPU: 17194 Metodesammenligning Master app. Analysenavn: D-Bilirubin NPU: 17194 Ansvarlig : HJ Dato : 01-11-07 APPARATUR Cobas 1 Næstved Resultater Student s t-test serienummer: Core: AF0634-27, C: AA0632-16 Beregnet

Læs mere

Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland

Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser Ved parakliniske undersøgelser forstås billeddiagnostiske undersøgelser og undersøgelse af biologisk materiale udtaget fra

Læs mere

KLINISKE UNDERSØGELSER

KLINISKE UNDERSØGELSER CASE 2 Side 1 af 9 En 5-årig pige indlægges pga. tiltagende bleghed, appetitløshed og usædvanlig mange blå mærker. SYGEHISTORIE Barnet udviklede sig normalt og var sund og rask indtil for 3 uger siden,

Læs mere

QuikRead CRP fra ORION Diagnostica A/S. Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP

QuikRead CRP fra ORION Diagnostica A/S. Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP QuikRead CRP fra ORION Diagnostica A/S Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME........................................................... 2 PLANLÆGNING.....................................................

Læs mere

Metodeblad for HbA1C på Tosoh

Metodeblad for HbA1C på Tosoh Quality Sheet Metodeblad for HbA1C på Tosoh C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale Prøvehåndtering og forsendelse

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein

Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein 2013/- 2014 Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein BACHELOROPGAVE UGE 41/2013 TIL UGE 01/2014 PH METROPOL KØBENHAVN BIOANALYTIKER UDDANNELSE HEIDI RAVN FØDT: 090277-1972 HOVEDVEJLEDER:

Læs mere

T002.01 Procedureblad.doc KBL, ÅUH Risskov PROCEDUREBLAD

T002.01 Procedureblad.doc KBL, ÅUH Risskov PROCEDUREBLAD PROCEDUREBLAD Dokumentnr.: T002.01 Version: 011 Antal kopier: 1 Dato for ikrafttrædelse: 22-04-2010 Bilag 0 Placering: Dokumentansvarlig : Aase Sejr Gothelf Arkivskab, læsekopi, hjemmesiden Dato Signatur

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Anders Svaneborg Dato: 6. oktober 2014 QA:

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.6 dato den 1/7-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Dekontamineringsdagene 2015

Dekontamineringsdagene 2015 Dekontamineringsdagene 2015 Gert Jørgensen, Produktspecialist» Dansktalende SteriLean ApS / LJ Medical A/S SteriLean & I Track Kvalitets og dokumentations (sporings) system 5 Lokationer på hospitaler i

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens

Læs mere

Akut sikkerhedsmeddelelse

Akut sikkerhedsmeddelelse ADVIA Centaur ADVIA Centaur XP ADVIA Centaur FSH analysesensitivitet Akut sikkerhedsmeddelelse 10813374 August 2012 Det fremgår af vores systemer, at I har modtaget ADVIA Centaur system kalibrator B listet

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.4 dato den /7-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Bachelorprojekt. Implementering af P-renin

Bachelorprojekt. Implementering af P-renin Bachelorprojekt Implementering af P-renin Udarbejdet af Rie Pedersen 07.09.87 Bachelorprojekt: 11.04.11 10.06.11 Vejledere: Heidi Hvid Nielsen Klinisk Biokemisk Afd. Køge Sygehus Henrik Sander Pyndt Professionshøjskolen

Læs mere

Mettler analysevægt 2,34 3,05 5,20 6,20 8,15 10,32 11,01 11,72 12,27 12,88 14,83 15,23 17,64

Mettler analysevægt 2,34 3,05 5,20 6,20 8,15 10,32 11,01 11,72 12,27 12,88 14,83 15,23 17,64 Opgave 1 (s1 opgave 38) To forskellige laboratorievægte ønskes sammenlignet. Man afvejer derfor en række prøver på begge vægte med følgende resultater (alle i gram): Sartorius analysevægt 2,36 3,05 5,19

Læs mere

Modtagekontrol af apparatur (til eget lab og hos kunde) Marianne Tambo Andersen Akkrediteringsdag 9. juni 2017

Modtagekontrol af apparatur (til eget lab og hos kunde) Marianne Tambo Andersen Akkrediteringsdag 9. juni 2017 Modtagekontrol af apparatur (til eget lab og hos kunde) Marianne Tambo Andersen Akkrediteringsdag 9. juni 2017 1 Modtagekontrol 1. Modtagelse af indkøbt udstyr af det akkrediterede laboratorium (vare).

Læs mere

PK Proceskvalificering

PK Proceskvalificering DI-version 2014-06-23 PK Proceskvalificering for Produkt på Udstyr Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - PK - Proceskvalificering - 2014-06-23 (Ant)-23 side 1 af 10 Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

Valideringsrapport ACL TOP

Valideringsrapport ACL TOP VAL-3003-2 Klinisk Biokemisk Afdeling Klinisk Biokemisk Afdeling Valideringsrapport ACL TOP Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2009-01-23 Godkendt udskrift nr. Henrik L. Jørgensen Overlæge, ph.d. Pia Ussing

Læs mere

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet 1. Formål Formålet med notat er at beskrive hvilke kvalitetsparametre, laboratorierne skal anvende til dokumentation af analysekvalitet,

Læs mere

Fyraftensmøde for almen praksis

Fyraftensmøde for almen praksis EXAM Reg. nr. 450 og 1010 Fyraftensmøde for almen praksis Afhentningsordning WebReq profiler Kræft- og Inflammationscentret Hvem er vi? Birgitte Brock Overlæge med ansvar for almen praksis Anne Dorthe

Læs mere

Optimer værdien af dine analystiske instrumenter. Lone Vejgaard, Q-Interline

Optimer værdien af dine analystiske instrumenter. Lone Vejgaard, Q-Interline Optimer værdien af dine analystiske instrumenter Lone Vejgaard, Q-Interline Agenda Indledning AnalyticTrust Praktisk eksempel Værdi for virksomhed Afslutning Situationer fra dagligdagen Analyseudstyret

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: cc: Fra: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium Irene Edelgaard, Miljøstyrelsen Ulla Lund Dato: 21. september

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 1 Bioanalytikerpraksis Intern klinisk prøve Titel: Intern klinisk prøve Fag: Generelle analyseprincipper, anvendt kemi, anvendt fysik, biomedicin, anvendt statistik,

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.3 Klorofyl a Britta Pedersen H Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2.3-1 Indhold 2.3 Klorofyl-a 2.3-3 2.3.1 Formål 2.3-3

Læs mere

Kalibrering i praksis.

Kalibrering i praksis. Kalibrering i praksis Kalibrering i praksis Agenda Onsdag 15/3 14.30-15.15 Kalibrering hvorfor? Hvad er en kalibrering? Torsdag 16/3 11.00-12.00 - Reference / sporbarhed - Måleevne - Præcision og Nøjagtighed

Læs mere

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009 DTU Informatik 02402 Introduktion til Statistik 200-2-0 LFF/lff Løsning til eksaminen d. 4. december 2009 Referencer til Probability and Statistics for Engineers er angivet i rækkefølgen [8th edition,

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø 1. måleserie 2014 Projektnr.: 103118-0008-P003 Udarbejdet af: Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

Intern rapport Afprøvning af HYDRASYS fra Sebia, ILS Aps Til analysering af Elektroforeser Januar 2003-01-21

Intern rapport Afprøvning af HYDRASYS fra Sebia, ILS Aps Til analysering af Elektroforeser Januar 2003-01-21 Klinisk Biokemisk Afdeling Slagelse Sygehus Intern rapport Afprøvning af HYDRASYS fra Sebia, ILS Aps Til analysering af Elektroforeser Januar 2003-01-21 Dorit Borgstrup Lis Bülow Birgit Hansen R:\Klinisk

Læs mere

Laboratorieanalyser hvad går galt?

Laboratorieanalyser hvad går galt? Laboratorieanalyser hvad går galt? Kvalitetsvurdering ved blodprøvetagning håndtering af materialer utilsigtede hændelser ved parakliniske prøver Hvordan sikrer vi prøvematerialets kvalitet? Hvem skal

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af opløst oxygen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af opløst oxygen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af opløst oxygen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2005 Betydning af erstatning af DS metoder med

Læs mere

IK Installationskvalificering

IK Installationskvalificering DI-version 2014-06-23 IK Installationskvalificering for Udstyr Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - IK - Installationskvalificering - 2014-06-23 (Ant)-23 side 1 af 10 Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg MURCO GASDETEKTOR KALIBRERINGSPROCEDURE INTRODUKTION Denne procedure anvendes ved kalibrering af gasdetektor samt indstilling af alarmniveau. Der er

Læs mere

LH-CD6(P) tykkelsessmåling

LH-CD6(P) tykkelsessmåling SUNX LH-50 serien Quickguide LH-CD6(P) tykkelsessmåling Tak fordi du har valgt SUNX. Denne quickguide er designet som hjælp til førstegangsbrugeren. Denne vejledning koncentrerer sig om brugere, der skal

Læs mere

Jodoptagelsesmåling Dato: 2004.02.20

Jodoptagelsesmåling Dato: 2004.02.20 Dokument nr.: 11.2.HH.1 Procedurevejledning Side 1 af 5 Formål Før radiojodbehandling af thyreotoksikose eller struma bestemmes thyreoideas jodoptagelse 24 timer efter peroral indgift af 131 J. Dette med

Læs mere

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Dato: 23. april 2013 Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Siemens Healthcare Diagnostics er glade for at kunne introducere en ny anvendelse af Hæmoglobin A1c reagenset til DCA

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Den 1. november 2010 er Bo Espensen begyndt som servicetekniker hos Triolab.

Den 1. november 2010 er Bo Espensen begyndt som servicetekniker hos Triolab. December 2010 Tak for i år År 2010 nærmer sig sin afslutning. Fra Triolab vil vi gerne benytte lejligheden til at takke jer alle for samarbejdet i årets løb. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde

Læs mere

Metodeblad for P-GAD65- Ab

Metodeblad for P-GAD65- Ab Sheet Metodeblad for P-GAD65- Ab C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Glutamatdecarboxylase(GAD65)-antistof;arb.stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Naturstyrelsen cc: Fra: Dato: Ulla Lund. marts 0 QA: Emne: Genanvendelse aff fra svømmebadee forslag til til analysekvalitet I

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 0.0a dato den /7-0 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag., Fersk sediment Endeligt forslag til bilag. i bekendtgørelsen

Læs mere

Holdbarhed på Parathyreoideahormon; stofk. (pmol/l) på Cobas 8000

Holdbarhed på Parathyreoideahormon; stofk. (pmol/l) på Cobas 8000 Holdbarhed på Parathyreoideahormon; stofk. (pmol/l) på Cobas 8000 Forfatter:, 09-12-89, studienr.: 60080393 Bioanalytikeruddannelsen, PH Metropol, modul 14, 7. oktober 2013 2. januar 2014 Vejledere: Kathrine

Læs mere

Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Quickguide

Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Quickguide Dansk/Norsk 2 Index Instrumentbeskrivelse... 3 Overblik... 3 Generel beskrivelse... 4 Strømforsyning... 4 Prøveledninger... 5 Tænd instrumentet og foretag første opsætning... 5 Måling... 6 RPE Kontinuitetstest

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 165-301367 Automatiseret laboratorieløsning til Regionshospitalet Randers. Spørgsmål og svar 1 af 08.09.

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 165-301367 Automatiseret laboratorieløsning til Regionshospitalet Randers. Spørgsmål og svar 1 af 08.09. Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 165-301367 Automatiseret laboratorieløsning til Regionshospitalet Randers 1 Kontraktbilag 1 kravspecifikationer IT-tekniske krav Første spørgsmål i underpunkt 1.2 "Generelle

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Kirsten Jebjerg Andersen Dato: 16. marts 2005 Emne: Bestemmelser

Læs mere

En 54 årig værftsarbejder indlægges for første gang med pludselige rygsmerter.

En 54 årig værftsarbejder indlægges for første gang med pludselige rygsmerter. CASE 4 Side 1 af 8 En 54 årig værftsarbejder indlægges for første gang med pludselige rygsmerter. SYGEHISTORIE Patienten var rask indtil for ca. tre måneder siden, hvor han bemærkede en begyndende mathed

Læs mere

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Den fulde tekst Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Minimumskrav/Vejledning I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.8 dato den 15/1-010 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.9, Svømmebassinkontrol Endeligt forslag til bilag

Læs mere

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD Introduktion Følgende standard operating procedure (SOP) beskriver arbejdsgangen i forbindelse med indsamling og håndteringen af blod til opbevaring i (DRB). Blod tappes fra reumatologiske patienter én

Læs mere

Center for Sundhedsinnovation

Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation Business case for Telemedicin Behandling over afstand Christian Graversen, DI ITEK 30. December 2011 Version 1.0 Business case for Telemedicin Behandling over afstand 1. Ledelsesresume

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Generelt. Status på MidtEPJ gradueres på følgende måde

Generelt. Status på MidtEPJ gradueres på følgende måde MidtEPJ Nødprocedurer Hospitalsenheden Vest Herning Klinisk IT Kontoret Overgade 24 DK-7400 Herning Tel. +45 7843 8730 He.Epj-Kontoret@rm.dk www.vest.rm.dk Generelt Dette dokument er en specialplan til

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2014

Nordjysk Praksisdag 2014 Nordjysk Praksisdag 2014 - Skæve laboratorieværdier Case En 55 årig kvinde som er træt, kommer i klinikken til en screening Lidt kataralsk, lidt hoste, føler sig lidt varm men har ikke haft feber Får ingen

Læs mere

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I PRÆSTATIONSPRØVNING - SAMMENLIGNING MELLEM BKG. 866 OG FORSLAG TIL REVIDERET BEKENDTGØRELSE 1 Baggrund Ved høring af revideret bekendtgørelse om analysekvalitet

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere