Dansk Varemærke Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Mærkeændringer Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Prisliste Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnementer tillægges porto. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nordea Invest i Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Nordea AB Koncernjura, c/o Unibank, Juridisk afdeling, Strandgade 3, 1401 København K, (740/750) Fuldmægtig: UNIBANK A/S, Juridisk afdeling, Strandgade 3, 0900 København C, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Pinocchio Bar (730) Indehaver: Flemming Thorkildsen, Larsbjørnsstræde 7, 1454 København K, (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed. (730) Indehaver: Bording Regnskabskontor I/S, Roskildevej 17, 7441 Bording, (740/750) Fuldmægtig: Tilsted Communication, Att.: Inge-Lise Dinesen, Naurvej 35, 7500 Holstebro, (511) Klasse 35: Sammenslutning af revisorer, revisionsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer: Kun medlemmer af Agro Gruppen må anvende fællesmærket. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: For mærkets benyttelse er der ingen bestemmelser fastsat. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Skymiles (730) Indehaver: Delta Corporate Identity, Inc., a corporation of the State of Delaware, 1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 35: Salgsfremmende foranstaltninger for andre, administration og salg af loyalitets- og bonusprogrammer indenfor transport- og luftfartsvirksomhed, herunder særligt administration af bonusprogrammer for flyrejsende, annonce- og reklamevirksomhed for førnævnte ydelser, tilvejebringelse af bonuspræmier til flyrejsende. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, herunder kreditkortservice. (511) Klasse 39: Transport- og luftfartsvirksomhed, arrangering af rejser, herunder sådanne med tilknyttede bonusprogrammer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TECALEMIT (730) Indehaver: OY Tecalemit AB, Hankasuontie 13, PL 78, FIN Helsinki, Finland (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formåll; smøremidler; brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal; metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), isenkramvarer af metal. (511) Klasse 07: Forureningshindrende indretninger til maskiner og motorer; udstødningsrør til motorer; ventilatorer til motorer; cylindre til motorer; ventilatorremme til motorer; kølere til motorer, lyddæmpere til motorer, drivremme til motorer; pumper til motorer; startere til motorer. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning; apparater til kontrol af bremser; trykmåleapparater, fartmålere til biler samt tørbatterier. (511) Klasse 12: Motorer til køretøjer; luftpumper (tilbehør til køretøjer). (511) Klasse 17: Tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, fleksible slanger (ikke af metal). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GOLDSTAR (730) Indehaver: V. BURCHARTH & SØN A/S, Egegårdsvej 5, 5260 Odense S, (511) Klasse 04: Fedtprodukter. (511) Klasse 21: Arbejdshandsker til brug i industri, landbrug og fiskeri, arbejdshandsker til havebrug og polerehandsker. (511) Klasse 25: Handsker som beklædningsgenstand. 1087

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PLUS KLUB TELE BASIS (730) Indehaver: BG BANK A/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, herunder bankvirksomhed; valutarisk virksomhed; fondsbørsvirksomhed; finansiel information; finansiel rådgivning; forsikringsvirksomhed; forvaltning af formuer; forvaltning af fast ejendom; udstedelse af kredit- og kontokort; betalingssystemer via Internet og andre globale computernetværkssystemer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; kommunikation om finansiel virksomhed via computerskærme og globale computernetværk; elektronisk post; afsendelse, vidersendelse og modtagelse af meddelelser og billeder vedrørende finansiel virksomhed via computerskærme og globale computernetværk; kommunikation vedrørende finansiel virksomhed og finansielle emner via mobiltelefoner, andre ikke-stationære kommunikationsapparater og globale computernetværk, herunder via internettet, via andre elektroniske kommunikationsmidler og via on-line bulletin boards (åbne databaser, der er tilgængelige via modem). (511) Klasse 42: Fremskaffelse af adgang til on-line informationstjenester om finansiel virksomhed. (730) Indehaver: C. Christian Ø. Skjøtt, c/o E. Christensen, Enigmedsvej 6 A 4 tv, 2920 Charlottenlund, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SHARK (730) Indehaver: Shark Electronics A/S, Frederik Raschsvej 15, 9400 Nørresundby, (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billede, herunder computer hard- og software. (511) Klasse 38: Telekommunikation. (511) Klasse 42: Teknisk rådgivning og programmering. (230) Udstillingsprioritet: Cable & Satellite (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CHAMPION OF THE LIONS (730) Indehaver: Bo Vestergaard, Klosterstræde 22, 3, 1157 København K, (511) Klasse 41: Sportsarrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Energi Nord Elhandel A/S, Over Bækken 6, 9100 Ålborg, (511) Klasse 09: Galvaniske batterier, batterier til belysning, batterier til lommelygter, elektriske batterier, elektriske batterier til køretøjer, elektrisk tråd, elektriske apparater til fjerntænding, elektriske apparater til tiltrækning og udryddelse af insekter, elektriske armaturer, elektriske ledninger, materiel til elektriske ledningeer (tråd, kabler), elektriske skinner til påmontering af lamper, elektriske stikontakter, elektriske tabsindikatorer, elektrolysatorer, elektromagnetiske spoler, elektroniske kalendere, elektroniske mærkesedler til varer, elektroniske penne (dataskærme), sendere af elektroniske singaler, elektroniske translatører (bærbare), elektropletteringsapparater, elementer - elektriske, elektriske elementer til køretøjer, styreindretninger til elevatorer, frekvensmålere, videnskabelige apparater og instrumenter til fysik, galvaniseringsapparater, galvaniske celler, galvanometre, beklædning til beskyttelse mod ild, måleinstrumenter, startkabler til motorer, katoder, isoleret kobbertråd, elektriske kollektorer, lasere, ikke til medicinsk formål, laterna magica, lydledere, elektriske lysbueskæreapparater, elektriske lysbuesvejseapparater, lysdæmpere (regulatorer) (elektriske), scannere (databehandlingsudstyr), stigningsmålere, strålemålere, termometre (ikke til medicinsk brug), termostater, termostater til befordringsmidler, vandmålere, vandstandsindikatorer, vandstandsmålere, variometre, varmeregulerende apparater. (511) Klasse 35: Markedsføring af energi, herunder elektricitet. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, herunder finansiering af elektriske apparater og brugsgenstande. (511) Klasse 37: Reparationsvirksomhed og installationsvirksomhed. forretningsmæssig bistand vedrørende køb, salg og levering af energi, herunder elektricitet. (511) Klasse 39: Distribution af energi, herunder elektricitet, levering af varer, herunder energi, herunder elektricitet, oplagring af varer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisning vedrørende energi, herunder elektricitet. (511) Klasse 42: Rådgivning bistand og information vedrørende energi, herunder elektricitet. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 1088

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Danish Line A/S, Holmensvej 36C, 3600 Frederikssund, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, herunder kul og briketter, specielt grill-kul og -briketter, tændvæske og - blokke til optænding af grill, lys og væger. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. Grillapparater (til madlavning), grillovne, grillriste og -spyd. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser), grilltænger og -spatler, børster, herunder børster til rengøring af grillriste, hansker til husholdningsbrug, herunder grillhandsker, grilltallerkner og -fade, grillskærebrætter. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, herunder grillforklæder og kokkehatte, halstørklæder. (730) Indehaver: Ulrik Iversen, Skodsborgvej 240, Søllerød, 2850 Nærum, (511) Klasse 23: Garn og naturgarn og tråd til tekstilfabrikation (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer af naturmaterialer (ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper af naturmaterialer. (511) Klasse 27: Tæpper, naturtæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PLUS KLUB TELE TOTAL (730) Indehaver: BG BANK A/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, herunder bankvirksomhed; valutarisk virksomhed; fondsbørsvirksomhed; finansiel information; finansiel rådgivning; forsikringsvirksomhed; forvaltning af formuer; forvaltning af fast ejendom; udstedelse af kredit- og kontokort; betalingssystemer via Internet og andre globale computernetværkssystemer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; kommunikation om finansiel virksomhed via computerskærme og globale computernetværk; elektronisk post; afsendelse, vidersendelse og modtagelse af meddelelser og billeder vedrørende finansiel virksomhed via computerskærme og globale computernetværk; kommunikation vedrørende finansiel virksomhed og finansielle emner via mobiltelefoner, andre ikke-stationære kommunikationsapparater og globale computernetværk, herunder via internettet, via andre elektroniske kommunikationsmidler og via on-line bulletin boards (åbne databaser, der er tilgængelige via modem). (511) Klasse 42: Fremskaffelse af adgang til on-line informationstjenester om finansiel virksomhed. (730) Indehaver: Tølløse Ost, Jernbanevej 42, 4340 Tølløse, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre, herunder via internettet, får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer; markedsføring og salgsfremme af ost og osteartikler; databasevirksomhed, herunder kompilering, indføring og systematisering af informationer i computerdatabaser. (511) Klasse 41: On-line publicering; uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed, herunder i form af on-line spil, herunder via internettet; kulturelle arrangementer; klubvirksomhed for børn og unge, herunder via internettet; information om underholdning; tilvejebringelse af interaktiv aktivitet i forbindelse med ovennævnte klubvirksomhed, særligt via internettet; organisering af konkurrencer, udgivelse af tekster, undtagen reklametekster og bøger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MusicOne (730) Indehaver: York & Duck Holding ApS, Århusgade 88, 3 sal., 2100 København Ø, (511) Klasse 35: Markedsføringsvirksomhed; professionel rådgivning og bistand vedrørende forretningsvirksomhed, herunder salgfremmende foranstaltninger for andre; en samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde -- at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 42: Udvikling, design og ajourføring af hjemmesider. 1089

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HANNIBAL (730) Indehaver: Tølløse Ost, Jernbanevej 42, 4340 Tølløse, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre, herunder via internettet, får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer; markedsføring og salgsfremme af ost og osteartikler; databasevirksomhed, herunder kompilering, indføring og systematisering af informationer i computerdatabaser. (511) Klasse 41: On-line publicering; uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed, herunder i form af on-line spil, herunder via internettet; kulturelle arrangementer; klubvirksomhed for børn og unge, herunder via internettet; information om underholdning; tilvejebringelse af interaktiv aktivitet i forbindelse med ovennævnte klubvirksomhed, særligt via internettet; organisering af konkurrencer, udgivelse af tekster, undtagen reklametekster og bøger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NEG Micon (730) Indehaver: NEG Micon A/S, Alsvej 21, 8900 Randers, (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 07: Vindmøller, vindkraftanlæg, vindturbiner og andre vinddrevne maskiner; dele og tilbehør til førnævnte varer, mølletårne og møllemaster, vinger, møllekerner, møllehuse, maskinfundamenter, rotationsanordninger, drejningsringe og gear; anordninger til opstilling af drejningen af vingerne, bremse og bremse-anordninger og bremseapparater, hovedaksler, universalrør, transmissionsindretninger, koblinger og elektriske generatorer og reservevindkraftanlæg; alle de nævnte varer til brug i forbindelse med vindmøller. (511) Klasse 09: Elektrisk, elektronisk og computerudstyr til vindmøller, kontrol- og overvågningsudstyr for automatisk tænding og slukning af generatorer og til automatisk start efter en offentlig strømafbrydelse, overspændingsbeskyttelse mod lynnedslag, mikroprocessorudstyr til kontrol og spændingsregulering, svingningstal, fasetilstand rotorhastighed, kontrol af effektiviteten og tykkelsen af bremseunderlaget og af temperaturen, vindretningen og vindhastigheden, svingningssensorer til montering i vindmøllehuse, watt-timemålere; alle de nævnte varer til brug i forbindelse med vindmøller. (511) Klasse 37: Opstilling, konstruktion, installation, vedligeholdelse og reparation af vindmøller. (511) Klasse 42: Teknisk og juridisk bistand vedrørende vindmølleprojekter og gennemførelse af sådanne projekter, udvikling og test af vindmøller og komponenter dertil, gennemførelse af forskningsprojekter vedrørende vindmøller. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NEG Micon A/S, Alsvej 21, 8900 Randers, (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 07: Vindmøller, vindkraftanlæg, vindturbiner og andre vinddrevne maskiner; dele og tilbehør til førnævnte varer, mølletårne og møllemaster, vinger, møllekerner, møllehuse, maskinfundamenter, rotationsanordninger, drejningsringe og gear; anordninger til opstilling af drejningen af vingerne, bremse og bremse-anordninger og bremseapparater, hovedaksler, universalrør, transmissionsindretninger, koblinger og elektriske generatorer og reservevindkraftanlæg; alle de nævnte varer til brug i forbindelse med vindmøller. (511) Klasse 09: Elektrisk, elektronisk og computerudstyr til vindmøller, kontrol- og overvågningsudstyr for automatisk tænding og slukning af generatorer og til automatisk start efter en offentlig strømafbrydelse, overspændingsbeskyttelse mod lynnedslag, mikroprocessorudstyr til kontrol og spændingsregulering, svingningstal, fasetilstand rotorhastighed, kontrol af effektiviteten og tykkelsen af bremseunderlaget og af temperaturen, vindretningen og vindhastigheden, svingningssensorer til montering i vindmøllehuse, watt-timemålere; alle de nævnte varer til brug i forbindelse med vindmøller. (511) Klasse 37: Opstilling, konstruktion, installation, vedligeholdelse og reparation af vindmøller. (511) Klasse 42: Teknisk og juridisk bistand vedrørende vindmølleprojekter og gennemførelse af sådanne projekter, udvikling og test af vindmøller og komponenter dertil, gennemførelse af forskningsprojekter vedrørende vindmøller. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Newell Window Furnishings, Inc., A corporation of the State of Delaware, 29 E. Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 06: Metalkroge til draperier, metaltvingere til gardinforhæng og gardinplisseringskomponenter af metal, fastgørelseskomponenter af metal til rullegardiner og til skærme til vinduer; metallodder til gardiner, vægforankringer af metal, skruer af metal og metalsnører til spændetrisser, vinduesrullegardiner af metal, beslag af metal til vinduer. (511) Klasse 20: Draperi- og gardinisenkramvarer, nemlig cafestænger, gardinstænger, draperistænger, gardinstænger til trækgardiner og dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil, gardinkroge i form af draperifastgørelsesanordninger, draperikroge, gardinkroge til draperier, stænger til trækgardiner (manuelt betjente); tvingere til gardinforhæng, gardinplisseringsindsyningskomponenter og gardinringe, gardinkapper og kornicher (stilkapper); lodder til gardiner; vægforankringer i form af propper (ikke af metal), gardinholdere i form af gardinforhængtvingere og plisseringskomponenter. (511) Klasse 22: Trækanordninger og snører til spændetrisser til brug ved åbning af lukning af gardiner og persienner, vinduesskærme til afskærmning mod sol, persiennebånd eller -snore, draperisnor og tyngdesnor til gardiner og forhæng; bånd til brug ved drapering af gardiner. (511) Klasse 24: Metervarer og andre tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), herunder draperipaneler, tekstilstoffer til vinduesskærme og til rullegardiner, portieresnore til drapering, tekstilstoffer til vindueskapper, vinduesrullegardiner af tekstil. 1090

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KIRSCH (730) Indehaver: Newell Window Furnishings, Inc., A corporation of the State of Delaware, 29 E. Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 06: Metalkroge til draperier, metaltvingere til gardinforhæng og gardinplisseringskomponenter af metal, fastgørelseskomponenter af metal til rullegardiner og til skærme til vinduer; metallodder til gardiner, vægforankringer af metal, skruer af metal og metalsnører til spændetrisser, vinduesrullegardiner af metal, beslag af metal til vinduer. (511) Klasse 20: Draperi- og gardinisenkramvarer, nemlig cafestænger, gardinstænger, draperistænger, gardinstænger til trækgardiner og dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil, gardinkroge i form af draperifastgørelsesanordninger, draperikroge, gardinkroge til draperier, stænger til trækgardiner (manuelt betjente); tvingere til gardinforhæng, gardinplisseringsindsyningskomponenter og gardinringe, gardinkapper og kornicher (stilkapper); lodder til gardiner; vægforankringer i form af propper (ikke af metal), gardinholdere i form af gardinforhængtvingere og plisseringskomponenter. (511) Klasse 22: Trækanordninger og snører til spændetrisser til brug ved åbning af lukning af gardiner og persienner, vinduesskærme til afskærmning mod sol, persiennebånd eller -snore, draperisnor og tyngdesnor til gardiner og forhæng; bånd til brug ved drapering af gardiner. (511) Klasse 24: Metervarer og andre tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), herunder draperipaneler, tekstilstoffer til vinduesskærme og til rullegardiner, portieresnore til drapering, tekstilstoffer til vindueskapper, vinduesrullegardiner af tekstil. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: YOUR HOT CONNECTION (730) Indehaver: Aalborg Industries A/S, Gasværksvej 24, 9100 Ålborg, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Kedelkontrolapparater og -instrumenter, røgkontrolapparater og analyseapparater til røggas (511) Klasse 11: Kedler; dampkedler; skibskedler; kedelrør; kedelfødeinstallationer; apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning; varmevekslere (ikke maskindele); filtre (dele af industrielle anlæg); røggasfiltre. (511) Klasse 37: Bygge-, installations-, vedligeholdelses-, og reparationsvirksomhed; kedelbyggervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Slibi (730) Indehaver: Karsten Christiansen, Rødevej 3, 4970 Rødby, ; Karin Mølgaard, Rødevej 3, 4970 Rødby, (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 37: Slibning af sakse. (511) Klasse 40: Slibning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SOMETHING ELSE (730) Indehaver: West Coast Vineyards (Proprietary) Limited, c/o Simonsvlei Wines, Old Paarl Road, Suider-Paarl, Western Cape, Sydafrika (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: KONICA CORPORATION, No. 26-2, Nishishinjuku, 1- chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, herunder prøvemaskiner til grafisk brug, blandemaskiner til kemikalier, maskiner til fremstilling af trykplader og film til grafisk brug, trykkemaskiner, trykplader, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 09: Elektrostatiske kopieringsapparater og termiske kopieringsapparater. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter herunder særlig forstærker- og forstørrelsesskærme til røntgenfilm, medicinske røntgenfotografiske duplikerings- og kopieringsapparater, røntgenapparater til medicinsk brug, prøveapparater til medicinsk brug, uexponerede røntgenfilm og filmkassetter til medicinsk brug, apparater og instrumenter til medicinsk analyse og diagnostisering samt perifert udstyr hertil, røntgenapparater til diagnostiseringsbrug; kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 16: Papir, pap og varer fremstillet heraf og ikke indeholdt i andre klasser, herunder kopipapir og termisk sensitivt papir til brug i termisk sensitive printere, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer herunder postkort og albums, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), herunder farvebånd til printere, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmaterialer til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer, dele og tilbehør til de nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver herunder dokumentkopiering, fotokopiering; udlejning af kontormaskiner og udstyr, herunder kopimaskiner og elektroniske printere. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed og installationsvirksomhed, herunder installation, vedligeholdelse og reparation af kontormaskiner og udstyr, nemlig kopimaskiner, elektroniske printere og faksimile apparater, vedligeholdelse og reparation af fotografiske apparater, nemlig fotografiske kameraer, elektroniske kameraer, videokameraer og andre billedoptagende udstyr, installation, vedligeholdelse og reparation af fotografiske fremkalde og billedfremstillende maskiner, installation og reparation af elektrisk udstyr, installation, vedligeholdelse og reparation af maskiner. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder kommunikation via computerskærme, udlejning af faksimileapparater. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, herunder behandling, fremkaldelse og/eller fremstilling af aftryk af fotografiske film og fotografisk papir. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, udlejning af computere, design af computerprogrammer, konsulentvirksomhed i forbindelse med fotografering og fotografisk udstyr, fotografering, trykkerivirksomhed, udlejning af computer software, opdatering af computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 1091

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: STEFF-HOULBERG Slagterierne A.m.b.A., Bragesvej 18, 4100 Ringsted, (511) Klasse 29: Svinekød og forædlede og konserverede produkter fremstillet af svinekød, herunder charcuterivarer, pølser, pålæg fremstillet af svinekød, toppingsprodukter fremstillet af svinekød, spisefedt. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed, udbringning af mad og drikke, bistand ved landbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DURAMUNE MAX (730) Indehaver: American Home Products Corporation, a corporation of the State of Delaware, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 05: Veterinærmedicinske præparater og stoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PolyReg (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Novo Alle, 2880 Bagsværd, (511) Klasse 09: Software til videnskabelig forskning. (511) Klasse 42: Computerservice i form af information og rådgivning relateret til medicinsk behandling, stille databaser til rådighed i forbindelse med medicinsk behandling, indsamling af data blandt patienter og læge, analyse af medicinske data. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KATJES LAKRIDS TOPPE (730) Indehaver: Katjes Fassin GmbH & Co. KG, Dechant Sprünken Strasse 53-57, Emmerich, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer herunder lakrids og vingummi, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KATJES SØDE KILLINGER (730) Indehaver: Katjes Fassin GmbH & Co. KG, Dechant Sprünken Strasse 53-57, Emmerich, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, herunder lakrids og vingummi, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (730) Indehaver: Landsforeningen Autisme v/ Jørgen Lindgreen, Ålemarksgyden 116, 5270 Odense N, (740/750) Fuldmægtig: Amdi Møller, Søndergade 18,3, 8700 Horsens, (511) Klasse 41: Undervisning af forældre. (511) Klasse 42: Professionel rådgivningsvirksomhed, ikke forretningsmæssig. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FLYNDERHOST (730) Indehaver: Nortlander A/S, Hejreskovvej 18 B, 3490 Kvistgård, (511) Klasse 30: Bolcher. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl) spiritus. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ALDO (730) Indehaver: The Aldo Group inc./le Groupe Aldo inc., 905 Hodge Street, St-Laurent, Québec, H4N 2B3, Canada (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 18: Store kufferter, kufferter, rejsetasker, dokumentmapper, attachétasker, skoletasker, indkøbstasker, køjesække (af læder), skotasker (af læder), rygsække, dragtposer til rejsebrug, skrivemapper (af læder), håndtasker, punge, møntpunge, nøgleetuier (lædervarer), tegnebøger, kreditkortetuier, paraplyer. (511) Klasse 25: Fodtøj til herrer, damer og børn, herunder sko, støvler, hyttesko, spadseresko, løbesko, sportssko, sandaler og morgensko; beklædning til herrer og damer, herunder frakker, jakker, habitter, dragter, bukser, sweaters, skjorter og veste, seler, sokkeholdere, tørklæder; sportstøj til herrer og damer, herunder træningssweatre, træningsbukser, træningsjakker og træningsdragter; regntøj til herrer og damer herunder frakker, jakker og hatte; skitøj, herunder jakker, sweaters, lette bluser, bukser, luffer, handsker, hatte og huer; vindtæt beklædning herunder jakker og vindjakker; nattøj og badetøj, herunder t-shirts, shorts, slåbrokke, natkjoler; nederdele, undertøj, sokker, hatte, strømpebukser; undertøj til herrer; læder- og ruskindstøj til herrer og damer, herunder frakker, jakker, nederdele, bukser, bælter, handsker (beklædning). (511) Klasse 35: Administration og bistand af forretninger indenfor salg af herre-, dame- og børnefodtøj og tilbehør hertil, herre- og dame og børnebeklædning herunder lædertøj, modetilbehør, bijouterivarer, lædervarer, herunder kufferter og rejsetasker, håndtasker, punge og tegnebøger, plejemidler til læder og fodtøj. (300) Prioritetsoplysninger: CA 1,057,108 Canada 1092

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: The Aldo Group inc./le Groupe Aldo inc., 905 Hodge Street, St-Laurent, Québec, H4N 2B3, Canada (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 18: Store kufferter, kufferter, rejsetasker, dokumentmapper, attachétasker, skoletasker, indkøbstasker, køjesække (af læder), skotasker (af læder), rygsække, dragtposer til rejsebrug, skrivemapper (af læder), håndtasker, punge, møntpunge, nøgleetuier (lædervarer), tegnebøger, kreditkortetuier, paraplyer. (511) Klasse 25: Fodtøj til herrer, damer og børn, herunder sko, støvler, hyttesko, spadseresko, løbesko, sportssko, sandaler og morgensko; beklædning til herrer og damer, herunder frakker, jakker, habitter, dragter, bukser, sweaters, skjorter og veste, seler, sokkeholdere, tørklæder; sportstøj til herrer og damer, herunder træningssweatre, træningsbukser, træningsjakker og træningsdragter; regntøj til herrer og damer herunder frakker, jakker og hatte; skitøj, herunder jakker, sweaters, lette bluser, bukser, luffer, handsker, hatte og huer; vindtæt beklædning herunder jakker og vindjakker; nattøj og badetøj, herunder t-shirts, shorts, slåbrokke, natkjoler; nederdele, undertøj, sokker, hatte strømpebukser; undertøj til herrer; læder- og ruskindstøj til herrer og damer, herunder frakker, jakker, nederdele, bukser, bælter, handsker (beklædning). (511) Klasse 35: Administration og bistand af forretninger indenfor salg af herre-, dame- og børnefodtøj og tilbehør hertil, herre- og dame og børnebeklædning herunder lædertøj, modetilbehør, bijouterivarer, lædervarer, herunder kufferter og rejsetasker, håndtasker, punge og tegnebøger, plejemidler til læder og fodtøj. (300) Prioritetsoplysninger: CA 1,057,109 Canada (730) Indehaver: The Aldo Group inc./le Groupe Aldo inc., 905 Hodge Street, St-Laurent, Québec, H4N 2B3, Canada (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 18: Store kufferter, kufferter, rejsetasker, dokumentmapper, attachétasker, skoletasker, indkøbstasker, køjesække (af læder), skotasker (af læder), rygsække, dragtposer til rejsebrug, pasetuier, skrivemapper (af læder), håndtasker, punge, møntpunge, nøgleetuier (lædervarer), tegnebøger, kreditkortetuier, paraplyer. (511) Klasse 25: Fodtøj til herrer, damer og børn, herunder sko, støvler, hyttesko, spadseresko, løbesko, sportssko, sandaler og morgensko; beklædning til herrer og damer, herunder frakker, jakker, habitter, dragter, bukser, sweaters, skjorter og veste, seler, sokkeholdere, tørklæder; sportstøj til herrer og damer, herunder træningssweatre, træningsbukser, træningsjakker og træningsdragter; regntøj til herrer og damer herunder frakker, jakker og hatte; skitøj, herunder jakker, sweaters, lette bluser, bukser, luffer, handsker, hatte og huer; vindtæt beklædning herunder jakker og vindjakker; nattøj og badetøj, herunder t-shirts, shorts, slåbrokke, natkjoler; nederdele, undertøj, sokker, hatte, strømpebukser; undertøj til herrer; læder- og ruskindstøj til herrer og damer, herunder frakker, jakker, nederdele, bukser, bælter, handsker (beklædning). (511) Klasse 35: Administration og bistand af forretninger indenfor salg af herre-, dame- og børnefodtøj og tilbehør hertil, herre- og dame og børnebeklædning herunder lædertøj, modetilbehør, bijouterivarer, lædervarer, herunder kufferter og rejsetasker, håndtasker, punge og tegnebøger, plejemidler til læder og fodtøj. (300) Prioritetsoplysninger: CA 1,057,110 Canada (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PAXONIX (730) Indehaver: Westvaco Corporation, a corporation of the State of Delaware, Westvaco Building, 299, Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Software, tilvejebragt via internettet til udvikling af produktemballage og produktdistributionsstrategier. (511) Klasse 35: Rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed og marketing inden for området for produktemballage, emballagedesign, emballageproduktion og produktdistribution. (511) Klasse 41: Undervisning inden for området for emballagedesign, emballagematerialer og produktdistribution. (511) Klasse 42: Rådgivning (professionel-) ikke forretningsmæssig inden for området for produktemballage, emballagedesign, emballageproduktion og produktdistribution; bistand ved emballagedesign, emballageproduktion og produktdistribution for andre i form af formidling af kontakt mellem emballagedesigner, emballageproducent, distributør, køber og sælger; tilvejebrindelse af information inden for området for produktemballage, emballagedesign, emballageproduktion og produktdistribution via internettet; fremstilling og design af emballage for andre. 1093

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IPS VENTILATION (730) Indehaver: IPS VENTILATION A/S, Vordingborgvej 35, 4600 Køge, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 11: Apparater til opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring og ventilation, herunder især ventilationsinstallationer og - apparater. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), herunder tekstilrør og -kanaler til luftbefordring og -fordeling (730) Indehaver: Westvaco Corporation, a corporation of the State of Delaware, Westvaco Building, 299, Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Software, tilvejebragt via internettet til udvikling af produktemballage og produktdistributionsstrategier. (511) Klasse 35: Rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed og marketing inden for området for produktemballage, emballagedesign, emballageproduktion og produktdistribution. (511) Klasse 41: Undervisning inden for området for emballagedesign, emballagematerialer og produktdistribution. (511) Klasse 42: Rådgivning (professionel-) ikke forretningsmæssig inden for området for produktemballage, emballagedesign, emballageproduktion og produktdistribution; bistand ved emballagedesign, emballageproduktion og produktdistribution for andre i form af formidling af kontakt mellem emballagedesigner, emballageproducent, distributør, køber og sælger; tilvejebrindelse af information inden for området for produktemballage, emballagedesign, emballageproduktion og produktdistribution via internettet; fremstilling og design af emballage for andre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KOCKENS (730) Indehaver: Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BELL AS, Sletvej 50, 8310 Tranbjerg Jylland, (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, isenkramvarer af metal. (511) Klasse 08: Lommeknive. (511) Klasse 11: Gaslightere. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), smykker, ure. (511) Klasse 17: Gummi. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer. (511) Klasse 20: Spejle, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, horn, ben samt erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastik. (511) Klasse 28: Spil. (511) Klasse 34: Lightere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PC-LINE (730) Indehaver: Elkjøp ASA, Skårer, Norge (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 16: Papir, blækpatroner. (511) Klasse 20: Møbler til opbevaring og lagring, herunder skabe, reoler, hylder og stativer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: LICA Pharmaceuticals A/S, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle og videnskabelige formål samt kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og andre præparater til medicinske formål. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af farmaceutiske/kemiske produkter og genstande. (511) Klasse 42: Lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, videnskabelig og industriel forskning samt veterinærvirksomhed. (730) Indehaver: Danmatic, Automated Bakery Systems A/S, Håndværkervej 8-10, 8800 Viborg, (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner. (511) Klasse 42: Udvikling og design af maskiner og værktøjsmaskinger. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 1094

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AK TEKNIK (730) Indehaver: Allan Kim Lind, Kalbyvej 32, 4684 Holme-Olstrup, (511) Klasse 37: Montering og reparation af antenner og tv-kabel. (730) Indehaver: AITON.COM A/S, c/o Teknologisk Innovation A/S, Gregersensvej 1A, 2630 Taastrup, (511) Klasse 09: Computerhardware og -software. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - online at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 37: Reparation og installation af computerhardware. (511) Klasse 42: Reparation og installation af computersoftware, teknisk konsulentbistand i forbindelse med design af web-sider, drift af web-servere samt drift af web-hoteller. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Crossmark AS, Strømsveien 195, 0668 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, (511) Klasse 06: Skilterammer af metal; hæve- og sænkbare hejseanordninger til fastgørelse af skilterammer af metal, fastgørelsesanordninger af metal til udskiftning af plakater/reklamesejl i skilterammer. (511) Klasse 16: Reklameplakater, bannere af papir. (511) Klasse 20: Opslagstavler til vægge, udstillingspaneler og udstillingstavler beregnet til opsætning af sejl, plakater og bannere. (511) Klasse 37: Installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Trykning af reklamesejl/plakater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: A/S Daells Bolighus, Ejby Industrivej 27, 2600 Glostrup, (740/750) Fuldmægtig: Jan Burman, Ejby Industrivej 27, 2600 Glostrup, (511) Klasse 20: Springmadrasser og boxmadrasser; puder. (511) Klasse 24: Dyner, sengelinned, håndklæder, og duge. (511) Klasse 27: Bademåtter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INNOWARE (730) Indehaver: Bent Christensen, Kirsebærhaven 30, 8520 Lystrup, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K, (511) Klasse 09: Edb-software, databehandlingsudstyr. (511) Klasse 20: Møbler. (730) Indehaver: Lightcom ApS, Overgaden oven Vandet 54, 1415 København K, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed og installationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Udlejning af lysudstyr til teatre, TV-studier, messer og kulturelle arrangementer, herunder event arrangemeter, udlejning af dekorationer til teater, shows og andre forestillinger. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SlimLite (730) Indehaver: Riis & Eriksen Industrieldesign, Herbergsgade 1, 6280 Højer, (740/750) Fuldmægtig: K. Skøtt-Jensen, Patentingeniører A/S, Lemmingvej 225, 8361 Hasselager, (511) Klasse 11: Apparater til belysning, herunder cykellygter. (511) Klasse 12: Cykler samt dele og tilbehør hertil for så vidt disse ikke er indeholdt i andre klasser. 1095

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BLUEMATTER (730) Indehaver: UMG Recordings, Inc., a corporation of the State of Delaware, 70 Universal City Plaza, Universal City, California 91608, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater samt underholdnings- og multimediaprodukter optaget på disks, bånd, compactdisks, CD R-W, DVD og andre elektroniske lagringsmedier, herunder kioske, TV set top bokse, spillepulte og trådløse anordninger; underholdnings- og multimediaprodukter i elektroniske og computer-læsbare filformater, herunder som hardware og software med multimediaindhold, nemlig digitale lydspor, foto, kunstværker, lyrik, kunstnerbiografier, anerkendelser, streaming af lyd og billede, herunder også til uploading og downloading til eller fra en række sikrede elektroniske computernetværk. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver samt samling (ikke transport) af en række varer relaterede til musik, film, og video, stillet til rådighed via et sikret globalt elektronisk computerinformationsnetværk, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer samt tilvejebringelse af on-line informationer vedrørende musik via et sikret globalt elektronisk computerinformationsnetværk. (300) Prioritetsoplysninger: US 76/073, USA Klasse 9: Underholdnings- og multimediaprodukter optaget på disks, bånd, compactdisks, CD R-W, DVD og andre elektroniske lagringsmedier, herunder kioske, TV set top bokse, spillepulte og trådløse anordninger; underholdnings- og multimediaprodukter i elektroniske og computer-læsbare filformater, herunder som hardware og software med multimediaindhold, nemlig digitale lydspor, foto, kunstværker, lyrik, kunstnerbiografier, anerkendelser, streaming af lyd og billede, herunder også til uploading og downloading til eller fra en række sikrede elektroniske computernetværk. Klasse 35: Samling (ikke transport) af en række varer relaterede til musik, film, og video, stillet til rådighed via et sikret globalt elektronisk computerinformationsnetværk, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. Klasse 41: Tilvejebringelse af on-line informationer vedrørende musik via et sikret globalt elektronisk computerinformationsnetværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LOGIC (730) Indehaver: TEXMAN I/S, Lyngvej 3, 9100 Ålborg, (511) Klasse 25: Skjorter, pullovers, benklæder, jeans, shorts, T-shirts, vindjakker, slips, habitter, handsker, huer, halstørklæder, sweatshirts, undertøj, skindjakker, skindbukser, skindsko, skindbælter, skindhandsker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BOGORME! - så er det ud af hullerne (730) Indehaver: Peter Grosell, Læderstræde 15, 1201 København K, (511) Klasse 16: Bøger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Peter Grosell, Læderstræde 15, 1201 København K, (511) Klasse 16: Bøger. (591) Farvetekst: mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COVISINT (730) Indehaver: Ford Motor Company, The American Road, Dearborn, Michigan 48121, USA (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet; dele, komponenter og tilbehør til køretøjer, nemlig elektriske horn, brændstoftanke, affjedringssystemer, bærefjedre og -sjækkeler, fjederbøjler, konstruktionsstøtter og -lejer/stivere, batterifatninger, bagaksler, aksler, aksellejer, trykaflastningsventiler til gearskifterhuse, styretøjsinddækninger, hjul, konstruktionsdele til chassis og karosseri, bremsebelægning, bremsesko, drivgear, koblinger, drivaskler, bremsecylindere og -stempler og fjedre dertil, motorhjelme og dele dertil, skærme og skærmdele til køretøjer, trinbræt, nav og navkapsler, aftagelige hjulflanger, bremseåg og sko dertil, kofangere til køretøjer, støddæmpere, biltage og -toppe, bakspejle og sidespejle, glasvinduer og furruder, vinduesviskere, vinduesviskerarme og viskerblade, motorer, koblinger, koblingsbelægninger, sæder, indtræk til befordringsmidler, instrumentpaneler, førerkabiner, rat, pyntelister, tyverialarmer til køretøjer, horn, airbags, sikkerhedsseler, retningsvisende signallys, motorer til elektrisk drevne vinduer til køretøjer; tilpassede eller delvist tilpassede sædeovertræk, drivremme og drivkæder; tog; luftfartøjer; skibe. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MENOXIN (730) Indehaver: Eurovita Holding A/S, Svejsegangen 4, 2690 Karlslunde, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, naturmedicinske præparater, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, kosttilskud og diættilskud; plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, urter (tørrede krydderier); essenser og ekstrakter fra planter til brug i næringsmidler, kosttilskud og helsekost (ikke medicinsk brug). 1096

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COVISINT (730) Indehaver: Ford Motor Company, The American Road, Dearborn, Michigan 48121, USA (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), herunder flyde- og planglas, spejlglas til køretøjer, glas til signallys eller forlygter på køretøjer, vinduesglas til køretøjer, mat, pudset eller poleret planglas glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser); drikkeglas, krus, sejdler og termokopper. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ENACODAN (730) Indehaver: STADA - ARZNEIMITTEL Aktiengesellschaft, Stadastrasse 2-18, D Bad Vilbel, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (Registeringen omfatter ikke gummiprodukter ( ikke indeholdt i andre klasser)). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PLAYMATE (730) Indehaver: Playboy Enterprises International, Inc., a corporation of the State of Delaware, 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 28. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SPACE PLANNING (730) Indehaver: Kasper Danielsen A/S, Vestergade 2 C, 3., 1456 København K, (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 09: Optaget computer software. (511) Klasse 35: Professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed; systematisering, kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser og computerprogrammer; sortering og redigering af informationer i computerdatabaser og computerprogrammer. (511) Klasse 42: Computerprogrammering, design af computer software; opdatering og vedligeholdelse af computer software; arkitektvirksomhed; indretningsarkitekvirksomhed; leasing af accesstid til en computer til brug for bearbejdning af data. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DUN-LET FIBRE-LIFT (730) Indehaver: Colgate-Palmolive Company, a corporation of the State of Delaware, 300, Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 03: Stofblødgørende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TOP OF THE CONTINENT (730) Indehaver: Aalborg Turist og Kongres Bureau A/S, Østergade 8, 9000 Ålborg, (740/750) Fuldmægtig: Dafolo Marketing A/S, Nybrogade 6, 9000 Ålborg, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, markedsføring, public relation, organisering af udstillinger, konferencer, kongresser, seminarer, møder og scenarier med kommercielle eller reklamemæssige formål. (511) Klasse 39: Turistkontor (ikke til hotelreservation), arrangering af rejser, sightseeings og udflugter, passagertransport, pladsreservation ved rejser, rejsereservation, transportreservation, transport af rejsende, arrangering af udflugter. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, organisering af udstillinger, konferencer, kongresser, seminarer, møder og scenarier med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte, arrangement og ledelse af forelæsninger, konferencer, kongresser, seminarer, syposier, workshops (uddannelse), pladsreservation til shows. (511) Klasse 42: Værelsesudlejning, hotelreservation, reservation af værelser til udlejning. (730) Indehaver: Lars Schøning, Sommerlystvej 34, 3250 Gilleleje, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 09: Optaget computersoftware; magnetiske og optiske databærere, herunder CD-ROMer og DVDer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, afholdelse af kurser og seminarer. (511) Klasse 42: Udarbejdelse af computerprogrammer; design af websider; professionel rådgivning om edb. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PIRO (730) Indehaver: PIRO v/klaus Berggreen, Gørtlervej 2, 2400 København NV, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer; fremvisning og udstilling af varer; markedsføring af varer; formidling af salg af tøj og tilbehør dertil; samtlige foranstående tjenesteydelser også formidlet elektronisk via internettet. 1097

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bent Neergaard A/S, Christiansmindevej 26, 8660 Skanderborg, (511) Klasse 18: Udstyr til heste i form af ridesadler, ridetømmer, piske, hestedække, hovedtøj, bidsler, læderremme, muleposer, remme (seletøj) remme (stigbøjler) sadelbomme, sadeldækkener, sadelspænder, sadeltæpper til heste, seletøjsbeslag af jern seletøjsbeslag ikke af ædle metaller, skyklaper (selstøj) dele af gummi til stigbøjler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INVITRO - SAP (730) Indehaver: HCI Biosector A/S, Gammel Strandvej 16, 2990 Nivå, (511) Klasse 05: Saponin til brug i in-vitro tests og diagnostiske tests. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BERDE (730) Indehaver: Berde Plants Inc., KM 17,8 West Service Road, Paranaque, Metro Manila, Filippinerne (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 26: Floristiske dekorationsgenstande, herunder kunstige træer, kunstige blomster og kunstige ornamenter, alt af kunstmateriale. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ASTA (730) Indehaver: Agentur Asta, Mariendalsvej 32 D, 2000 Frederiksberg, (511) Klasse 11: Apparater til belysning. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, perlemor skildpadde, samt erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af boligudstyr, så andre så får mulighed for på en nem måde, at overskue og købe disse varer, samt import- og eksportagenturer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: e Capital (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ComBI Venture (730) Indehaver: BI HOLDING A/S, Toldbodgade 33, 1022 København K, (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til undervisning, databehandlingsudstyr, magnetiske databærere, optagne computerprogrammer, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billede, kodede kort og magnetiske kort til kodning, elektroniske bøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bøger, tidsskrifter, papirhandlervarer, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), kort, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, investering af kapital, investeringsforeninger, investeringsforeningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ANTONINI (730) Indehaver: Chris-Wine A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 33: Vin. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SANTA JUANITA (730) Indehaver: Chris-Wine A/S, Herstedøstervej 21, 2600 Glostrup, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 33: Vin. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HYDRA-CURL (730) Indehaver: L Oréal S.A., 14, Rue Royale, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 03: Parfume, toiletvand; geleér, salte til kar- og brusebad (ikke-medicinske), toiletsæbe, kropsdeodoranter; kosmetik herunder cremer, mælke, lotioner, geleér og pudre til ansigt, krop og hænder; solpræparater (kosmetiske produkter); make-up præparater; shampoo: gelé, spray, mousse og balsam til sætning og pleje af håret; hårlak; hårfarvnings- og håraffarvnings-præparater; permanentpræparater til bølgning og krølning af hår; æteriske olier til personlig brug. (730) Indehaver: Jesper Flindt Kristiansen, Ordrupvej 67B, 4. tv., 2920 Charlottenlund, (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - online at overskue og købe disse varer, annonce- og reklamevirksomhed, salgsfremmende foranstaltninger for andre, PR-virksomhed og marketing, alle foranstående tjenesteydelser også via Internettet. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, også via Internettet. (511) Klasse 42: Design af web-sider. 1098

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Knud Erik Larsen, Chr. Wærumsgade 12, 3.tv., 8000 Århus C, (740/750) Fuldmægtig: Advokatgruppen Aarhus, Åboulevarden 23, 8000 Århus C, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Intergoods Bakery Ltd., Nilanvej 1, 8722 Hedensted, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, (511) Klasse 30: Kager, småkager, kiks, biscuits og vafler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Hjem Grønt (730) Indehaver: Hjem-IS Europa A/S, Auktionsgade 3, 6700 Esbjerg, (511) Klasse 29: Tørrede, kogte og konserverede grøntsager. (511) Klasse 31: Friske grøntsager. (730) Indehaver: PIC-NIC RESTAURANT A/S, Ribevej 38, Ødsted, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Erik Schejbner, Lervangen 7, 7120 Vejle Øst, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, mejeriprodukter og spiselige olier. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning. (591) Farvetekst: Udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WONDERFUL COPENHAGEN (730) Indehaver: Intergoods Bakery Ltd., Nilanvej 1, 8722 Hedensted, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, (511) Klasse 30: Kager, småkager, kiks, biscuits og vafler. (730) Indehaver: Guardian Protection Products I/S, v/lars Holm og Niels Jørgen Jakobsen, Baldursgade 74, 6700 Esbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger, Kongensgade 58, 6700 Esbjerg, (511) Klasse 01: Kemiske stoffer til industrielle formål. (511) Klasse 02: Træimprægneringsmidler og farvestoffer. (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt sæbe. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, midler til absorbering, fugtning og binding af støv. (511) Klasse 05: Præparater til udryddelse af svampe. (511) Klasse 37: Reparationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 1099

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Guardian Protection Products I/S, v/lars Holm og Niels Jørgen Jakobsen, Baldursgade 74, 6700 Esbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger, Kongensgade 58, 6700 Esbjerg, (511) Klasse 01: Kemiske stoffer til industrielle formål. (511) Klasse 02: Træimprægneringsmidler og farvestoffer. (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt sæbe. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, midler til absorbering, fugtning og binding af støv. (511) Klasse 05: Præparater til udryddelse af svampe. (511) Klasse 37: Reparationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Hjem Fisk (730) Indehaver: Hjem-IS Europa A/S, Auktionsgade 3, 6700 Esbjerg, (511) Klasse 29: Fisk. (511) Klasse 31: Levende dyr. (730) Indehaver: EMA S.r.l., 2, Via S. Maria, I Comunanza, Italien (740/750) Fuldmægtig: Linds Patentbureau, Ellekrattet 20, 2950 Vedbæk, (511) Klasse 16: Papirhandlervarer, dagbøger, lommebøger, notesbøger, kalendere, adressebøger, etuier til checkhefter, pas og til kreditkort, skriveetuier og pennalhuse. (511) Klasse 18: Varer fremstillet af læder og læderimitationer og ikke indeholdt i andre klasser, sadelmagervarer, kreditkortholdere, herunder læderkreditkortholdere, læder- eller skindindbundne dagbøger, kalendere, adressebøger, tegnebøger med og uden notesblok samt tegnebøger med kalender og/eller checkhæfte, tasker, håndtasker, kufferter, rejsetasker, attachétasker, brevtasker, tegnemapper, dokumentmapper, bogmapper, brevmapper, advokatmapper, jagttasker, skoletasker, paksække, vadsække, picnickufferter, punge, ikke af ædle metaller, kosmetikpunge, kufferter, håndkufferter, rejsekister (store kufferter), ikke særligt udformede sports-, idræts- og gymnastiktasker af skind, tekstilstof eller en kombination deraf, samt med håndtag, skulderrem eller en kombination deraf, dragtposer til rejsebrug, rygsække, skuldertasker, indkøbsnet, indkøbstasker, strandtasker, arbejdstasker, værktøjstasker af læder (tomme), toilettasker (ikke indbyggede), toiletsæt til rejsebrug (lædervarer), nøgleetuier (lædervarer), nøglepunge, nøglevedhæng (ikke af ædle metaller), nøglevedhæng af læder, nøglevedhæng af læder med nøglering, læderremme, skulderremme og -stropper af læder, læderbesætningsartikler til beklædningsgenstande, til fodtøj, til hovedbeklædning og til møbler, skind- eller læderfor til støvler, læderkarton, læderliner, lædersnore, samt til ovennævnte varer dele og tilbehør, som ikke er indeholdt i andre klasser (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder sådanne af skind eller læder, bukser, frakker, dragter og bælter af læder og andre materialer, ikke indeholdt i andre klasser, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NaviConsulting A/S, Køjevænget 81, 2791 Dragør, (511) Klasse 09: EDB-software. (511) Klasse 42: EDB-rådgivning samt udvikling af EDB-software. (591) Farvetekst: Mærket er registreret i farverne blå og grå. 1100

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Anne Grete Thambo Petersen, Claus Henrisvej 4, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge, (740/750) Fuldmægtig: Advokaterne i Centergaarden A/S, Ahlgade 15, 4300 Holbæk, (511) Klasse 09: Optiske apparater og instrumenter samt instrumenter og apparater til optisk måling. (511) Klasse 16: Tryksager samt instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 42: Optikervirksomhed og øjenlægevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Inter Transport Consulting (730) Indehaver: Inter Transport Consulting ApS, Ranunkelvej 10, 2820 Gentofte, (740/750) Fuldmægtig: Thyregod & Partnere Advokater, Vimmelskaftet 43, 1161 København K, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser, rådgivning om transportvirksomhed og logistik. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RING IDAG - SE LYSET IMORGEN! (730) Indehaver: Timi Tech A/S, Skovbovænget 5, Hareskovby, 3500 Værløse, (511) Klasse 37: Reparations- og installationsvirksomhed herunder etablering af belysninger, reparation og optimering af belysninger, reparation af elektriske komponenter, installationer, styringer, motorer, ventilationsanlæg; vedligeholdelse af belysningsanlæg i gade- og vejbelysninger; service i form af el-installationer til restauranter, cafeer; service i form af el-installationer til private, herunder boligforeninger og ejendomsadministrationer. (730) Indehaver: Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni, Industrivej Vest 39, 6600 Vejen, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Elektriske apparater og instrumenter samt tilbehør hertil i form af afbryderdåser, afbrydere, amperemetre, drosselspoler, elektriske apparater til fjerntænding og til tiltrækning og udryddelse af insekter, elektrisk tråd, armaturer, ledninger, kabler, stikkontakter og stikdåser, elektromagnetiske spoler, elektriske elementer, fjernbryderkontakter, forbindelsesklemmer, elektriske forbindelsesled og forbindelsesstykker til elektriske ledninger, elektriske fordelingsskabe, forgreningsled og dåser til elektriske formål, kapper til elektriske ledninger, isoleret kobbertråd, elektriske kondensatorer, elektriske kontakter, elektriske ledere, elektriske ledningsnet, elektriske omskiftere og relæer, elektriske spoler og holdere dertil, elektriske låse, elektriske omformere, elektriske spændingsbegrænsere og spændingsdelere, elektriske strømvendere og strømafbrydere, strømfordelingstavler, elektroniske transistor, transformere, voltmetre; måleapparater herunder elektriske, måleinstrumenter, omdrejningstællere, temperaturindikatorer, termostater, belysningsmålere, trykmålere og trykmåleapparater, smeltesikringer og smeltetråd; signaleringsapparater og -instrumenter, herunder akustiske alarmer, alarmapparater, brand- og lydalarmaer, elektriske alarmklokker, elektriske brummere, detektorer, herunder røgdetektorer, elektriske dørklokker, signalklokker, automatiske kontakture, ringeapparater, signallanterner, signaltavler, lysende eller mekaniske, sirener, tyverialarmindretninger samt tyverihindrende elektriske installationer; kommunikationsapparater og -instrumenter, herunder antenner, modemer, omstillingsborde, sendeapparater, sendere og sendere af elektroniske signaler, telefaxmaskiner, telefonapparater, samt hørerør hertil, telefonledninger; batterier, herunder elektriske samt opladere til batterier; elektriske loddeapparater og loddejern; optiske apparater og instrumenter, lysledere; elektriske installationer til fjernkontrol af industrielle processer, elektriske kontrolapparater og paneler, lynafledere; vaterpas. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PETER STOKKEBYE (730) Indehaver: Orlik Tobacco Company A/S, Tobaksvej 1, 5610 Assens, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 34: Råtobak, tobaksprodukter, herunder røgtobak, cigarer og cigaretter. (511) Klasse 40: Forarbejdning af materialer og råvarer til anvendele i tobaksindustrien. (511) Klasse 42: Udvikling og forskning for andre. 1101

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Orlik Tobacco Company A/S, Tobaksvej 1, 5610 Assens, (511) Klasse 34: Råtobak, tobaksprodukter, herunder røgtobak, cigarer og cigaretter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KlimaPlus (730) Indehaver: Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni, Industrivej Vest 39, 6600 Vejen, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Elektriske apparater og instrumenter samt tilbehør hertil i form af afbryderdåser, afbrydere, amperemetre, drosselspoler, elektriske apparater til fjerntænding og til tiltrækning og udryddelse af insekter, elektrisk tråd, armaturer, ledninger, kabler, stikkontakter og stikdåser, elektromagnetiske spoler, elektriske elementer, fjernbryderkontakter, forbindelsesklemmer, elektriske forbindelsesled og forbindelsesstykker til elektriske ledninger, elektriske fordelingsskabe, forgreningsled og dåser til elektriske formål, kapper til elektriske ledninger, isoleret kobbertråd, elektriske kondensatorer, elektriske kontakter, elektriske ledere, elektriske ledningsnet, elektriske omskiftere og relæer, elektriske spoler og holdere dertil, elektriske låse, elektriske omformere, elektriske spændingsbegrænsere og spændingsdelere, elektriske strømvendere og strømafbrydere, strømfordelingstavler, elektroniske transistor, transformere, voltmetre; måleapparater herunder elektriske, måleinstrumenter, omdrejningstællere, temperaturindikatorer, termostater, belysningsmålere, trykmålere og trykmåleapparater, smeltesikringer og smeltetråd; signaleringsapparater og -instrumenter, herunder akustiske alarmer, alarmapparater, brand- og lydalarmaer, elektriske alarmklokker, elektriske brummere, detektorer, herunder røgdetektorer, elektriske dørklokker, signalklokker, automatiske kontakture, ringeapparater, signallanterner, signaltavler, lysende eller mekaniske, sirener, tyverialarmindretninger samt tyverihindrende elektriske installationer; kommunikationsapparater og -instrumenter, herunder antenner, modemer, omstillingsborde, sendeapparater, sendere og sendere af elektroniske signaler, telefaxmaskiner, telefonapparater, samt hørerør hertil, telefonledninger; batterier, herunder elektriske samt opladere til batterier; elektriske loddeapparater og loddejern; optiske apparater og instrumenter, lysledere; elektriske installationer til fjernkontrol af industrielle processer, elektriske kontrolapparater og paneler, lynafledere; vaterpas. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ORANA (730) Indehaver: Stiefel Laboratories, Inc., a corporation of the State of New York, 255 Alhambra Circle, Coral Gables, Florida , USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 03: Præparater til pleje af huden, slimhinder, negle, hår og hovedbund, sæbe, shampoo, kosmetisk pudder, mundvand, ikke til medicinsk brug, geler, kosmetiske lotioner, kosmetiske cremer, vaskemidler, mousser og sprays. (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling af sygdomme i huden, håret, slimhinder, negle og hårbund ved topisk anvendelse og oral og parenteral tilførsel og ved topisk dosering og udlevering, salver til farmeceutiske formål, mundvand til medicinske formål, medicinske pads og øjenklapper, plastre og forbindsstoffer, topiske systemer til dosering og udlevering af lægemidler, diagnostiske præparater til klinisk eller medicinsk laboratoriebrug, samlede pakker eller sæt til brug ved allergitester samt bestanddele heraf. (730) Indehaver: Orana A/S, Rynkebyvej 243, 5350 Rynkeby, (740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CHAPMAN'S PEAK (730) Indehaver: Tedeum Vin Denmark, Langebakken 3, 2960 Rungsted Kyst, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). 1102

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Finders Keepers (730) Indehaver: Anders Carstensen, Svalevej 22, 6000 Kolding, (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; levende optræden; indspilning af compact discs. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: YIELDGARD (730) Indehaver: Monsanto Technology LLC., 800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 01: Kemiske produkter til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kemiske produkter til brug i forbindelse med såsæd og planter. (511) Klasse 31: Såsæd til landbrugsformål indeholdende insekttolerante gener. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: POPTEENS (730) Indehaver: CMC Records A/S, Adelgade 12, 9100 Ålborg, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, compact discs, minidiscs, grammofonplader, kassettebånd og videobånd samt digitale lydbærere, alt med musik, lyd og/eller billeder; computerspil, optagne computerprogrammer, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IPP (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: erewardmanager (730) Indehaver: Dansk Management Forum, Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 09: Optagne softwareprogrammer på CD-rom, disketter og magnetiske databærere, videoer, manualer optaget på EDB-medie. (511) Klasse 16: Tryksager, bøger, instruktions- og undervisningsmaterialer (dog ikke apparater), manualer på papir. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, samling (ikke transport) at et udvalg af varer, så andre får muligt for på en nem måde at overskue og købe disse varer on-line. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, computerprogrammering, ajourføring og design af computerprogrammer, rådgivning vedr. computerprogrammer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: METROPOL (730) Indehaver: Det Berlingske Officin A/S, Pilestræde 34, 1147 København K, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer, herunder aviser, tidsskrifter, magasiner og bøger, alle i elektronisk format, eller distribueret on-line eller via multimedienetværk. (511) Klasse 16: Tryksager, aviser, tidsskrifter og bøger, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), fotografier samt dele til disse varer. (511) Klasse 35: Systematisering af informationer i computerdatabaser og on-line adgang for tredjemand til sådanne informationer, annoncering for tredjemand, arbejdsformidling, jobtilbud, kompilering og systematisering af informationer om arbejdsmarkedet i computerdatabaser; udbredelse af reklamer og annoncer for andre via globale computernetværk, reklame via radio, fjernsyn og WEB. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder radio- og fjernsynsspredning. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, udgivelse af tryksager, tidsskrifter, bøger samt anden information, også på elektroniske medier, hvortil tredjemand også kan få on-line adgang, produktion af radio- og fjernsynsprogrammer, udgivelse af tekst og billeder, herunder nyheder via radio, fjernsyn, WEB eller via on-line adgang for tredjemand. (511) Klasse 42: Leasing og salg af accesstid og on-line adgang til computerdatabaser, herunder informationsdatabaser, nyhedsformidling. (730) Indehaver: Satair A/S, Amager Landevej 147 A, 2770 Kastrup, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Rådhuspladsen 4, 1550 København V, (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. 1103

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc., a corporation of the State of Oregon, 5440 SW Westgate Drive, Suite 217, Portland, Oregon 97221, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Computerhardware og computeranordninger, test og måleanordninger, integrerede strømkredse, elektroniske databaser til brug ved produkt design, set top bokse, konsoller til computerspil, ydre styreenheder, og elektronisk udstyr til forbrugeren, inklusive camcordere, videooptagere og videoafspillere, MP3 afspillere, CD afspillere, DVD afspillere, og mobiltelefoner; computerkabler og forbindelsesklammer; computersoftware til brug for at udføre alt det foregående; computersoftware til måling af computer-, elektronik- og telekommunikationsprodukter. (300) Prioritetsoplysninger: US 76/106,941 USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Scandinavia Online A/S, Vermundsgade 40 A st., 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer, herunder aviser, magasiner, tidsskrifter og bøger, alle i elektronisk format eller distribueret on-line eller via multimedienetværk. (511) Klasse 16: Tryksager, herunder aviser, tidsskrifter, magasiner og bøger, fotografier. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; administration, redigering og sortering af arkiver, herunder datastyrede arkiver; systematisering, sortering og redigering af informationer, også ved hjælp af EDB; informationer vedrørende foretningsvirksomhed, udlejning af reklameplads, avisabonnementer; TV-reklamer; omdeling af publikationer og reklamer; salgsfremstød for andre. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, organisering af sportsbegivenheder, arrangering af kulturelle arrangementer, forlagsvirksomhed, udgivelse af bøger og aviser, klubvirksomhed (underholdning eller undervisning), bogklubvirksomhed, produktion af fjernsyns- og radioprogrammer, herunder fjernsyns- og radioprogrammer til brug på datanetværk. (511) Klasse 42: Leasing af access til computerdatabaser; leasing af computere til brug ved bearbejdning af data; genfinding af data; teknisk og strategisk rådgivningsvirksomhed (forretningsmæssig) vedrørende anvendelse af globale computernetværk; computerprogrammering; udvikling, design og programmering af interaktivt software til brug på netværker og i kombination med fjernsyns- og radioudsendelser; tilvejebringelse af journalistisk materiale, herunder billeder, biografier og oplysninger om begivenheder; trykkerivirksomhed, nyhedsformidling, informationsservice i form af elektroniske søgemaskiner tilbudt på Internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HEATFLEX (730) Indehaver: Danisco A/S, Langebrogade 1, 1001 København K, (740/750) Fuldmægtig: Ida Mortensen, Danisco A/S, Legal Affairs - Trade Marks, Langebrogade 1, 1001 København K, (511) Klasse 16: Plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 20: Plasticvarer, ikke indeholdt i andre klasser, herunder især emballagebeholdere fremstillet af plasticmateriale eller kombinationer hovedsageligt af plasticmateriale og metalfolie. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ComON (730) Indehaver: Scandinavia Online A/S, Vermundsgade 40 A st., 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer, herunder aviser, magasiner, tidsskrifter og bøger, alle i elektronisk format eller distribueret on-line eller via multimedienetværk. (511) Klasse 16: Tryksager, herunder aviser, tidsskrifter, magasiner og bøger, fotografier. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; administration, redigering og sortering af arkiver, herunder datastyrede arkiver; systematisering, sortering og redigering af informationer, også ved hjælp af EDB; informationer vedrørende foretningsvirksomhed, udlejning af reklameplads, avisabonnementer; TV-reklamer; omdeling af publikationer og reklamer; salgsfremstød for andre. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, organisering af sportsbegivenheder, arrangering af kulturelle arrangementer, forlagsvirksomhed, udgivelse af bøger og aviser, klubvirksomhed (underholdning eller undervisning), bogklubvirksomhed, produktion af fjernsyns- og radioprogrammer, herunder fjernsyns- og radioprogrammer til brug på datanetværk. (511) Klasse 42: Leasing af access til computerdatabaser; leasing af computere til brug ved bearbejdning af data; genfinding af data; teknisk og strategisk rådgivningsvirksomhed (forretningsmæssig) vedrørende anvendelse af globale computernetværk; computerprogrammering; udvikling, design og programmering af interaktivt software til brug på netværker og i kombination med fjernsyns- og radioudsendelser; tilvejebringelse af journalistisk materiale, herunder billeder, biografier og oplysninger om begivenheder; trykkerivirksomhed, nyhedsformidling, informationsservice i form af elektroniske søgemaskiner tilbudt på Internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Discmill (730) Indehaver: United Milling Systems ApS, Østbanegade 55, 2100 København Ø, (511) Klasse 07: Formalingsmaskine (mølle) til Industriel formaling. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed). (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer. 1104

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 121. årgang. 2000-11-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3577 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 121. årgang. 2000-07-05 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1779 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 122. årgang. 2001-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 122. årgang. 2001-11-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3637 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 122. årgang. 2001-11-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3903 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 120. årgang. 1999-10-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2531 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 122. årgang. 2001-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3377 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 25. 122. årgang. 2001-06-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1833 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 126. årgang. 2005-03-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 126. årgang. 2005-03-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 126. årgang. 2005-03-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 497 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 120. årgang. 1999-11-10 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2687 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 20. 122. årgang. 2001-05-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1425 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 123. årgang. 2002-04-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1465 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 49. 121. årgang. 2000-12-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3745 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 131. årgang. 2012-02-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 131. årgang. 2012-02-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 131. årgang. 2012-02-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 201 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 239 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 121. årgang. 2000-01-26 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 121 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 132. årgang. 2011-02-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 132. årgang. 2011-02-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 132. årgang. 2011-02-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 279 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 08. 123. årgang. 2002-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 679 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 122. årgang. 2001-10-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3543 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 57 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere