Erhvervsmuligheder i råstofsektoren. Mineraler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsmuligheder i råstofsektoren. Mineraler"

Transkript

1 Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Erhvervsmuligheder i råstofsektoren Mineraler Informationshæfte Marts 2009

2 Status pr. 1. januar Hæftet er udarbejdet af Råstofdirektoratet i samarbejde med Grønlands Turist- og Erhvervsråd Materialet kan frit kopieres til ikke-kommercielle formål

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Status på udvalgte tilladelser, Forundersøgelsesfasen Efterforskningsfasen Aktiviteter i efterforskningsfasen Erhvervsmuligheder i efterforskningsfasen Anlægsfasen Aktiviteter i anlægsfasen Erhvervsmuligheder i anlægsfasen Produktionsfasen Aktiviteter i produktionsfasen Erhvervsmuligheder i produktionsfasen Afviklingsfasen Aktiviteter i afviklingsfasen Erhvervsmuligheder i afviklingsfasen At arbejde i branchen for hårde mineraler Samarbejde er nøglen til markedet Før du går i gang Lokale faktorer Nationale faktorer Globale faktorer Afslutning Hvis du vil vide mere Forsiden viser dumperkørsel ved olivinminen, Maniitsoq 3

4 Kære virksomhedsleder Grønland har, i de senere år, mærket en stærkt stigende interesse fra mineralindustrien. Interessen kan dels tilskrives Råstofdirektoratets omfattende markedsføringstiltag over for branchen, dels en gunstig udvikling i mineralpriserne. Den finansielle krise har dog ramt globalt i 2008 og vil sandsynligvis også smitte af på flere råstofaktiviteter i Grønland. Som under den seneste lavkonjunktur i starten af årtusindet, må en afdæmpet udvikling forventes i de kommende år. Herunder er en graf over antallet af efterforskningstilladelser i årene Som det fremgår, er antallet af efterforskningstilladelser inden for hårde mineraler mere end fordoblet inden for de seneste par år. Det betyder, at antallet af efterforskningstilladelser er på det højeste niveau nogensinde. Antal efterforskningstilladelser

5 Efterforskning og udvinding af mineralske råstoffer er præget af et stort behov for risikovillig kapital, da branchen er præget af stor usikkerhed for, om et projekt vil munde ud i en mine, der kan give overskud. I 2005 godkendte Råstofdirektoratet efterforskningsudgifter for 190 mio. kr. I 2006 var samme tal 135 mio. kr. og i 2007 var dette beløb knap 500 mio. kr. Figuren herunder illustrerer de godkendte udgifter. Efterforskningsudgifter Mio. DKK Anm.: 2007 er foreløbige tal Den store aktivitet på tilladelser i efterforskningsfasen har dannet grundlag for de udnyttelsestilladelser (tilladelse til minedrift) som Landsstyret har meddelt. Udnyttelsestilladelserne er: 1. Olivinminen ved Maniitsoq der fortsætter driften uden ændringer. 2. Bly/zinkminen ved Uummannaq der er under opbygning. 3. Guldminen ved Nanortalik. Nalunaq Gold Mine A/S har meddelt at produktionen stopper (muligvis midlertidigt) fra primo Molybdænminen i Østgrønland der er i godkendelsesfasen. Forventes meddelt primo Flere andre efterforskningsprojekter er nået langt i efterforskningen, og rettighedshaverne er begyndt at indsamle information til et lønsomhedsstudium. Det betyder at der er mulighed for at de, i de kommende år, ansøger om en udnyttelsestilladelse. De fire mest modne projekter ligger i Syd- og Vestgrønland. Det er eudialytforekomsten Kringlerne ved Narsaq, rubinforekomsten Fiskenæsset ved Qeqertarsuatsiaat, jernforekomsten Isua ved Nuuk og diamantforekomsten Garnet Lake ved Kangerlussuaq. To projekter, der er påbegyndt arbejdet vedrørende 5

6 miljøundersøgelser, er Citronen Fjord i Nordøstgrønland og Skærgården i Østgrønland. De nævnte projekter er afmærket på nedenstående kort. Citronen Fjord Maarmorilik Malmbjerg Garnet Lake Skærgården Seqi Isua Fiskenæsset Nalunaq Kringlerne Da omkostningsniveauet i Grønland er højt, skal mineralforekomster i Grønland generelt være større eller af højere kvalitet end i de traditionelle minelande. Efterhånden som der opbygges en mineinfrastruktur i Grønland, forventes omkostningsniveauet at falde. Uanset det højere omkostningsniveau i Grønland, forventes interessen for mineralefterforskning og minedrift i Grønland fortsat at være høj, da det er blevet dyrere at finde nye forekomster i de traditionelle minelande. Det grønlandske samfund skal have mest muligt ud af efterforsknings- og mineaktiviteterne i landet. Dette hæfte er derfor udarbejdet med henblik på at orientere om den seneste udvikling i mineralbranchen og at opfordre dig, som grønlandsk virksomhedsleder, til at overveje om denne branche er interessant for din forretning. 6

7 Læsevejledning Kapitlerne 3-7 omhandler faserne fra en forekomst efterforskes, over produktionsfasen og videre til en mine går ind i afviklingsfasen. Kapitlerne kan læses uafhængigt af hinanden. Har du kun begrænset kendskab til branchen, anbefales det at nærlæse kapitlerne 1 og 2 samt De giver et overblik over råstofsektoren og status på udvalgte tilladelser, samt branchen generelt og de faktorer der påvirker den. Endvidere gives nogle idéer til hvor og hvordan du kan starte. Har du nogen kommentarer til hæftet eller spørgsmål til branchen og de muligheder den kan give dig, er du velkommen til at rette henvendelse til Råstofdirektoratet. Vores kontaktoplysninger findes i kapitel 11. God læselyst! Med venlig hilsen Råstofdirektoratet 7

8 1. Indledning Alle miner i Grønland har været igennem en efterforskningsfase, hvor en række undersøgelser og analyser bliver foretaget, og en anlægsfase hvor infrastruktur og produktionsanlæg bliver opbygget. Produktionsfasen, hvor selve minen er i drift, kan løbe mellem 4-5 år som guldminen foreløbig har været i drift, og op til 100 år som olivinminen har potentiale til. Minedriften vil herefter blive afviklet, og anlæg og infrastruktur bliver fjernet. Der gennemføres miljømonitering i mindst to år efter afviklingen, der skal sikre, at miljøet ikke vil blive påvirket af den tidligere mine. I dette kapitel er et mineralprojekts forløb beskrevet overordnet. De enkelte fasers arbejdsopgaver og arbejdskraftbehov er nærmere beskrevet i kapitlerne 3-7. Den første fase vil som regel være efterforskningsfasen. I denne fase afgrænser efterforskningsselskabet en mineralforekomst. Inden en ansøgning om udnyttelsestilladelse til minedrift bliver afleveret til Råstofdirektoratet, vil der ofte være gennemført efterforskning i mere end 10 år. Eksempler Molybdænforekomsten på østkysten, Malmbjerg, blev opdaget tilbage i midten af 1950 erne, og flere efterforskningsselskaber har haft aktiviteter i området siden da. Råstofdirektoratet modtog en ansøgning om udnyttelse af molybdænforekomsten i Bly- og zinkforekomsten ved Maarmorilik blev opdaget før 2. verdenskrig. I 1973 blev minen, Den Sorte Engel, åbnet, og den lukkede igen i En ansøgning om genåbning af minen er behandlet, og det nye selskab bag genåbningen, BLACK ANGEL MINING A/S, er i anlægsfasen. Guldforekomsten ved Nalunaq blev opdaget i I 2003 blev anlægsfasen påbegyndt, og i 2004 begyndte brydningen. En ansøgning om en udnyttelsestilladelse udarbejdes i sidste del af efterforskningsfasen, hvis efterforskningsfasen har overbevist om tilstedeværelsen af en forekomst. Ansøgningen skal vedlægges et lønsomhedsstudium, der består af alle relevante planer, undersøgelser og analyser af projektet, herunder miljøstudier (baselinestudier flere år før minens start samt en omfattende VVM Vurdering af 8

9 Virkninger på Miljøet), rentabilitet og infrastruktur. På baggrund af disse oplysninger kan Landsstyret herefter vælge at meddele en udnyttelsestilladelse. Efterforskningsfasen er nærmere beskrevet i kapitel 4. Hvis udnyttelsestilladelsen meddeles, kan anlægsfasen påbegyndes hvor infrastruktur, produktionsanlæg osv. opbygges. Afhængig af bl.a. forekomstens art, beliggenhed, om det skal være et åbent brud eller en undergrundsmine samt den eksisterende infrastruktur vil anlægsfasen typisk vare 1-3 år. I denne fase vil der som regel være store investeringer. Eksempel Anlægsfasen for minen ved Malmbjerg er foreløbig budgetteret med investeringer på 5 mia. kr. over tre år. Dette mineprojekt vil blive det største i Grønland, hvis det gennemføres. Anlægsinvesteringerne for guldminen Nalunaq og olivinminen Minelco lå på et samlet niveau på mere end 500 mio. kr. Anlægsfasen er nærmere beskrevet i kapitel 5. Den efterfølgende produktionsfase vil variere fra mine til mine, og alene de nuværende mineprojekter i Grønland indebærer produktionsfaser i intervallet år. Antallet af år kan bl.a. afhænge af mineralforekomstens størrelse, rentabilitet samt pris og efterspørgsel på metallet. Denne fase vil som regel kræve meget arbejdskraft over en lang periode. Eksempel Produktionsomkostningerne for Den Sorte Engel i 1980 erne lå på mio. kr. om året i datidens priser og med datidens teknik. Reguleret med reguleringsprisindekset, der er den reelle prisudvikling uden afgifter, svarer det til ca. 350 mio. kr. i nutidspriser. Den sorte Engel havde ansatte i produktionsfasen. Produktionsfasen er nærmere beskrevet i kapitel 6. Når forekomsten ikke længere vurderes rentabel, afvikles minen. 9

10 Afviklingsfasen vil ofte tage op til 3 år og afhænge af hvor mange produktionsanlæg og hvor meget infrastruktur, der skal fjernes. Nedlukningsplanen, der angiver hvilke anlæg og hvilken infrastruktur, der skal fjernes, er en del af ansøgningsmaterialet og opdateres årligt samt ved ændringer forårsaget af nye anlæg eller lukning af eksisterende anlæg. Nedlukningsomkostningerne ligger i niveauet mio. kr. for de hidtil kendte mineprojekter i Grønland. Afviklingsfasen er nærmere beskrevet i kapitel 7. En forundersøgelsestilladelse giver et selskab ret til at lave mineralrelaterede aktiviteter i Grønland på et meget indledende stadium. Almindeligvis vil et mineralprojekt ikke gå igennem en forundersøgelsesfase, hvorfor fasen ikke fremgår af nedenstående illustration. Forundersøgelsesfasen er nærmere beskrevet i kapitel 3. Illustrationen herunder viser varigheden for de enkelte faser, som et mineralprojekt kan gennemgå. De angivne varigheder er baseret på Råstofdirektoratets erfaring, men kan være meget forskellige fra projekt til projekt. Efterforskning Anlæg Produktion Afvikling Mindst 10 år Ca. 1-3 år år Op til 3 år De fire faser, som et projekt kan gennemgå, kræver forskellige typer af arbejdskraft. 10

11 Eksempel på personalesammensætning i minebranchen Fordelingen af medarbejdertyper i en mine kan beskrives ved nedenstående diagram, der er hentet fra Råstofdirektoratets udgivelse Arbejdsbetingelser og jobmuligheder i råstofsektoren. Eksempel på sammensætning af personale i minebranchen 13% 25% 5% 4% 7% 33% Ledelse, handel og økonomi Personer med højere uddannelse ol. Kontor og administration Konstruktion og udvinding Installation, vedligeholdelse og reparation Arbejde i procesanlæg 13% Transport og materialeflytning Som det fremgår af diagrammet, er over 75% af personalet ansat med håndværks- og entreprenørmæssige opgaver. Det drejer sig både om opgaver i og uden for brydningsområdet. Opgaverne vedrører brydning, transport og afskibning af malm, vedligehold af maskiner osv. 11

12 2. Status på udvalgte tilladelser, 2008 I dette kapitel vil de mest modne mineralprojekter i Grønland blive beskrevet. Ud over de beskrevne projekter er der omkring 75 efterforskningsprojekter på forskellige stadier. Projekterne er ikke beskrevet her, men oplysninger omkring efterforskningstilladelserne kan findes på Råstofdirektoratets hjemmeside Oplysninger om de enkelte projekters efterspørgsel på arbejdsopgaver fås ved henvendelse til rettighedshaveren. Mineaktiviteter Der er i alt 4 meddelte/ansøgte udnyttelsestilladelser i Grønland. To af projekterne er i produktionsfasen, det er Minelco A/S og Nalunaq Gold Mine A/S. Et projekt er i anlægsfasen, det er BLACK ANGEL MINING A/S. Det sidste projekt, Malmbjerg ved Ittoqqortoormiit, vil blive Grønlands største mine hvis tilladelsen, som forventet, bliver meddelt, og minen kommer i produktion. Herunder er hver af de fire mineprojekter kort beskrevet. Minelco A/S Udnyttelsestilladelsen for olivinminen blev meddelt i foråret 2005, og brydningen begyndte i efteråret Forekomsten er stor nok til at der kan brydes olivin i år. Minen opererer som et åbent brud, og malmens lødighed er på 96%, hvilket er meget højt. Der er omkring 30 ansatte. Olivin bruges bl.a. til højovnsslagge, til sandblæsning og som slibemiddel. Andre anvendelser er støbesand samt formsand. Nuuk Minelco A/S 12

13 BLACK ANGEL MINING A/S Udnyttelsestilladelsen blev meddelt i 2008, og projektet er fortsat i anlægsfasen hvor produktionsanlæg og infrastrukturen er ved at blive genopbygget. Arbejdet holder pause over vinteren 2008/09 og forventes genoptaget i foråret I driftsfasen forventes minen at skabe ca. 100 arbejdspladser. Ud over at bryde pillerne i den gamle mine, Den Sorte Engel, har Råstofdirektoratet modtaget en ansøgning om brydning i Nunngaruttunnellen. Ved Indlandsisen, hvor isranden er smeltet tilbage, er en ny forekomst af samme type kommet til syne. Råstofdirektoratet forventer at modtage en ansøgning om udnyttelse af denne forekomst i de kommende år. Bly anvendes bl.a. til vvsinstallationer og kabler. Zink anvendes bl.a. til galvanisering af stål. Uummannaq Maarmorilik 13

14 Malmbjerg Molybdenum A/S International Molybdenum Ltd. ansøgte om en udnyttelsestilladelse til molybdænforekomsten, Malmbjerg, i Udnyttelsestilladelsen forventes at blive underskrevet af Landsstyret primo Anlægsfasen for projektet nord for Ittoqqortoormiit forventes at blive påbegyndt i 2010 under forudsætning af tilfredsstillende økonomiske konjunkturer. Denne fase er beregnet til at vare 3-4 år. Det forventes at der vil være ca. 600 ansatte i anlægsfasen. I produktionsfasen forventes beskæftigelsen at udgøre ca. 500 personer. Produktionen vil foregå i et åbent brud, molybdæn vil efterfølgende blive udvundet på et oparbejdningsanlæg på stedet. Koncentratet vil herefter blive transporteret via en 70 km lang vej sydpå til havnen og videre med skib til salg på verdensmarkedet. Molybdæn bruges i stållegeringer og som smøremiddel. Malmbjerg Ittoqqortoormiit 14

15 Nalunaq Gold Mine A/S Udnyttelsestilladelsen til guldminen blev meddelt i 2003 og produktionen begyndte i De fleste arbejdsopgaver har været udliciteret til underleverandører. Der er mellem 60 og 100 ansatte i minen. Nalunaq Gold Mine A/S har meddelt at de indstiller produktionen (muligvis midlertidigt) fra primo Guld anvendes bl.a. som legeringsbestanddel og til smykker. Nanortalik Nalunaq Gold Mine A/S Tilladelseskortene er hentet på Råstofdirektoratets hjemmeside En miniguide til selv at lave lignende udtræk findes i dette hæftes kapitel 11. Efterforskningsaktiviteter Mange efterforskningstilladelser bliver tilbageleveret efter nogle få år. Årsagen kan fx være, at forekomsten ikke vurderes at være rentabel, eller at tilladelsens rettighedshaver ikke kan rejse tilstrækkelig kapital til efterforskningen. Erfaringsmæssigt er det altså kun få procent af efterforskningstilladelserne, der resulterer i en ansøgning om en udnyttelsestilladelse. Det er derfor vigtigt for samfundet, at der hele tiden er et stort antal efterforskningstilladelser i gang. Der er ca. firs ansøgte/meddelte efterforskningstilladelser pr. 1. januar 2009, og de er placeret over hele Grønland. Kortet på side 2 viser status pr. 1. januar Kortet opdateres den 1. og den 16. i hver måned, og det nyeste kort findes på Råstofdirektoratets hjemmeside eller det direkte link: En anvisning til brug af kortet findes i kapitel 11 i dette hæfte. Flere efterforskningsprojekter er så modne, at der muligvis vil blive ansøgt om op til fire udnyttelsestilladelser i de kommende år. 15

16 Eudialytprojektet ved Kringlerne Selskabet bag efterforskningstilladelsen ved Kringlerne hedder Rimbal Pty. Ltd. Selskabet forventer at udvinde niobium, tantal, zirkonium og sjældne jordartsmetaller. Tilladelsen til efterforskning i området blev meddelt i Selskabet er ved at udarbejde et lønsomhedsstudium og har lavet miljøstudier. I en eventuel driftsfase forventes projektet at generere ca. 80 arbejdspladser. Eudialyt er et mineral, som blandt andet indeholder tantal, niobium og zirkonium. Niobium og tantal bruges til specialstållegeringer og elektronik. Zirkonium indgår som legeringsandel ved fremstilling af specialstål, og de sjældne jordartsmetaller bruges bl.a. til katalysatorer og indgår i materialer til elektronikindustrien. Narsaq Kringlerne 16

17 Jernprojektet ved Isua Selskabet bag efterforskningstilladelsen ved Isua hedder London Mining Ltd., og projektets efterforskning er rettet mod jernmalm i en forekomst, som har været kendt siden 1960 erne. London Mining Ltd. s tilladelse til efterforskning blev meddelt i Selskabet er ved at udarbejde et lønsomhedsstudium og er i gang med at lave miljøstudier. En ansøgning om udnyttelsestilladelse kan muligvis forventes ultimo I en eventuel driftsfase forventes projektet at generere arbejdspladser. Jern bruges bl.a. til stål og støbejern i mange forskellige legeringer. Nuuk Isua 17

18 Diamantprojektet ved Garnet Lake Rettighedshaverne til efterforskningstilladelsen ved Garnet Lake hedder Hudson Resources Inc., og selskabets efterforskning er rettet mod diamanter. Den nuværende tilladelse til efterforskning blev meddelt i Selskabet er meget aktivt i felten og er i gang med bl.a. miljøundersøgelser. I en eventuel driftsfase forventes projektet at generere arbejdspladser. Diamanter bruges bl.a. som smykker og i industrien til bore- og skæreudstyr. Garnet Lake Kangerlussuaq 18

19 Rubinprojektet ved Fiskenæsset Rettighedshaveren bag efterforskningstilladelsen ved Fiskenæsset er True North Gems Inc. Tilladelsen til efterforskning blev meddelt i Selskabet er meget aktivt i felten og er i gang med lønsomhedsstudiet. I en eventuel driftsfase forventes projektet at generere ca. 40 arbejdspladser. Rubiner anvendes som smykkesten. Fiskenæsset by Fiskenæsset rubinforekomst Projektet ved Skærgården i Østgrønland og projektet ved Citronen Fjord i Nordgrønland er lovende projekter, der kan komme ind på listen over modne projekter inden for nogle år, hvis de internationale markedsforhold udvikler sig gunstigt. Rettighedshaveren på efterforskningstilladelsen ved Skærgården er det australske selskab Platina Resources Ltd. Efterforskningen er rettet mod guld, palladium, platin og titan. Selskabet er ved at foretage de indledende undersøgelser til de miljøstudier, der er en del af lønsomhedsstudiet. Rettighedshaveren på efterforskningstilladelsen ved Citronen Fjord er det australske selskab Ironbark Gold Ltd. Efterforskningen er rettet mod bly og zink. Miljøundersøgelserne er påbegyndt. Tilladelseskortene er alle hentet på Råstofdirektoratets hjemmeside En miniguide til at lave kortudtræk findes i dette hæftes kapitel

20 3. Forundersøgelsesfasen En rettighedshaver, der er blevet meddelt en forundersøgelsestilladelse i Grønland, har tilladelse til at lave råstofrelaterede aktiviteter i begrænset omfang. Tilladelsen meddeles for 5 år og dækker enten Vestgrønland, Østgrønland eller Nordgrønland (se nedenstående kort). Tilladelsen meddeles uden eneret. Det betyder, at selskabet ikke har en fortrinsret, såfremt det finder en forekomst under forundersøgelsestilladelsen, samt at andre må foretage undersøgelser i området. For en nærmere beskrivelse af de aktiviteter og erhvervsmuligheder der er i forundersøgelsesfasen, henvises til kapitel 4 om efterforskningstilladelser. 20

21 4. Efterforskningsfasen En rettighedshaver, der er blevet meddelt en efterforskningstilladelse i Grønland, har tilladelse til at gennemføre efterforskningsaktiviteter rettet mod hårde mineraler. Fra myndighedernes side er der krav om aktivitet relateret til efterforskningstilladelsen. Tilladelsen meddeles for 5 år og kan, efter ansøgning, forlænges til en ny tilladelse for 5 eller 2 år. Formålet med selskabets arbejde i denne fase er at afdække størrelsen og lødigheden af den forekomst, som selskabets efterforskning er rettet imod. Det gøres med henblik på at undersøge om forekomsten vil være rentabel i forbindelse med etablering af en mine. Hvis selskabet, på baggrund af efterforskningsarbejdet, vurderer, at en ansøgning om udnyttelse er relevant, skal selskabet udarbejde et lønsomhedsstudium, der skal vedlægges ansøgningen. Et lønsomhedsstudium indeholder grundige miljøundersøgelser, hvor bl.a. dyrelivet i området beskrives og det naturlige indhold af forskellige mineraler i miljøet omkring forekomsten måles ( baselinestudier ). Målingerne skal bruges som grundlag for miljøovervågningen under og efter minedriften. Ligeledes udarbejdes en egentlig VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) med det formål at begrænse miljøpåvirkningen. Desuden skal selskabet fremlægge planer for anlægs-, produktions- og afviklingsfasen, bl.a.: 1. Organisationsstruktur og bemanding 2. Beredskabsplaner og brandværn 3. Opbygning af infrastruktur, herunder veje, bygninger og landingspladser 4. Brydnings- og knusningsmetode 5. Oplagsplads til udsprængt malm (der skal udskibes og deponeres) 6. Udskibning, kommunikation og forsyning 7. Miljømonitering og kontrolsystemer 8. Studier af projektets påvirkning på samfundet, både under og efter minens drift 9. Projektets økonomi, herunder cashflow og følsomhedsanalyser 10. Nedlukning af minen Listen er ikke udtømmende og varierer fra projekt til projekt. Lønsomhedsstudiet udarbejdes i slutningen af efterforskningsfasen. 21

22 4.1 Aktiviteter i efterforskningsfasen Fasen er præget af de første år med undersøgelser, som ofte er geologiske, geofysiske og geokemiske. Det kan involvere entreprenørarbejde i større eller mindre grad. Et selskab, med en tilladelse til at lave efterforskning i Grønland, har ret til følgende: Geologiske og geokemiske undersøgelser Prøvetagning vha. håndholdt udstyr Boringer med håndholdt udstyr Geofysiske undersøgelser uden brug af eksplosive materialer Desuden kan selskabet søge om tilladelse til at udføre en række andre aktiviteter. Det kunne for eksempel være nogle af følgende: Boringer med andet end håndholdt udstyr Sprængninger Anvendelse af undersøgelsesudstyr med radioaktive kilder Anvendelse af køretøjer, entreprenørmateriel etc. Terrænregulering som landingsbaner og midlertidige arbejdsveje Installering af faste anlæg, installationer, bygninger osv. Etablering af skakter, stoller, ramper m.m. Aktiviteter i forbindelse med lønsomhedsstudier Listen er ikke udtømmende og varierer fra projekt til projekt. 4.2 Erhvervsmuligheder i efterforskningsfasen I de første år af en efterforskningstilladelse vil der som regel være mindre aktivitet end i de efterfølgende år. Eksempler på aktiviteter i efterforskningsfasen Logistiske opgaver Håndværksmæssige Service m.m. Akademisk arbejde og Transport af mandskab, udstyr og geologiske prøver, herunder: opgaver Entreprenørarbejde Opførsel/nedtagning af lejre Catering Overnatning Varehandel administration Afrapportering, herunder: Udarbejdelse af Bådcharter Helikoptercharter Containerleje Borearbejde Sprængningsarbejde Gravearbejde Beredskab regnskaber, feltrapporter og geologiske rapporter 22

23 Eksempler på aktiviteter i efterforskningsfasen, fortsat Håndværksmæssige opgaver, fortsat Kørsel med større maskiner Assistenter Akademisk arbejde og administration, fortsat Udarbejdelse af lønsomhedsstudium, herunder: Miljøstudier, økonomiske studier, infrastrukturmæssig planlægning Laboratoriearbejde Rådgivning og konsulentydelser, advokat, revision etc. Citronen Fjord, Nordøstgrønland - lejr for efterforskningstilladelse 23

24 5. Anlægsfasen I anlægsfasen etableres infrastruktur som veje, indkvartering og landingsbaner samt produktionsfaciliteter som knuseanlæg og driftsbygninger. Anlægsfasen kan strække sig fra den sidste del af efterforskningstilladelsens levetid, såfremt de installationer der laves vedrører både efterforskningsfasen og produktionsfasen. Antallet af år og investeringerne der skal foretages, afhænger af projektets størrelse og tidligere aktiviteter i området. Eksempler Et stort projekt der skal opbygges fra bunden, er Malmbjergprojektet nord for Ittoqqortoormiit. Det ventes at anlægsinvesteringerne vil nærme sig 5 mia. kr., og at anlægsarbejdet vil strække sig over ca. 3 år, hvorefter projektet vil overgå til produktionsfasen. Et projekt hvor der i forvejen er etableret noget infrastruktur, indkvartering og havnefaciliteter, er Den Sorte Engel/Maarmorilik, nord for Uummannaq. Her har aktiviteterne været rettet mod genopbygning og renovering af eksisterende infrastruktur. Det forventede antal arbejdspladser kan give et fingerpeg om hvor stort et projekt forventes at blive, og dermed hvor meget arbejde der vil blive i anlægs-, produktionsog afviklingsfasen. To projekter i eller på vej ind i anlægsfasen Uummannaq: Bly/zinkforekomsten, Den Sorte Engel/Maarmorilik (ca. 100 arbejdspladser i drift) Ittoqqortoormiit: Molybdænforekomsten, Malmbjerg (ca. 500 arbejdspladser i drift, ca. 600 arbejdspladser i anlægsfasen) Fire projekter er meget fremskredne i arbejdet og Råstofdirektoratet forventer at modtage ansøgninger om udnyttelsestilladelse i de kommende år. Narsaq: Eudialytforekomsten, Kringlerne (ca. 80 arbejdspladser) Qeqertarsuatsiaat: Rubinforekomsten, Fiskenæsset (ca. 40 arbejdspladser) Nuuk: Jernforekomsten, Isua ( arbejdspladser) Kangerlussuaq: Diamantforekomsten, Garnet Lake ( arbejdspladser) Andre fremskredne projekter er palladium-guld-platin-titan-forekomsten ved Skærgården på Østkysten og zinkforekomsten ved Citronen Fjord i Nordøstgrønland. 24

25 Antal arbejdspladser i alt Råstofdirektoratet forventer at disse aktiviteter, inklusive olivinminen, Maarmorilik og Malmbjerg ville kunne generere omkring arbejdspladser i branchen i de kommende år. Dette tal inkluderer administration, logistik og serviceopgaver ud over de håndværksmæssige opgaver. 5.1 Aktiviteter i anlægsfasen Som udgangspunkt er der ingen eller ringe infrastruktur ved opstarten af et mineprojekt i Grønland. Alt, der skal til for at få et samfund som en mineby til at fungere, skal derfor opbygges fra bunden: Beboelsesbygninger og fællesområder (køkken, spisesal, tv-stue m.m.). Driftsbygninger og produktionsanlæg Veje Landingsbane/helikopterlandeplads Havn Kommunikationsforbindelser (Internet, telefon, TV, radio osv.) Drikkevandsforsyning Forsyning af el, som regel fra dieseldrevne generatorer Listen er ikke udtømmende og varierer fra projekt til projekt. Det anbefales derfor at tage kontakt til de enkelte rettighedshavere for at få en udførlig liste. 5.2 Erhvervsmuligheder i anlægsfasen Skemaet herunder er eksempler på faggrupper og brancher der anvendes i denne fase. Listen er ikke udtømmende og kan igen variere fra projekt til projekt. Eksempler på aktiviteter i anlægsfasen Logistiske opgaver Håndværksmæssige Service m.m. Akademisk arbejde og Transport af opgaver Catering administration mandskab og materiel, herunder: Bådcharter Helikoptercharter Containerleje Opsætning/opbygning af beboelse, telte og/eller bygninger. Entreprenørarbejde Opstilling af kommunikationsfaciliteter. Rengøring Beredskab i forbindelse med brand, ulykker og evakuering Afrapportering til myndighederne Udarbejdelse af regnskaber og rapporter 25

26 Eksempler på aktiviteter i anlægsfasen, fortsat Logistiske opgaver, forts. Skibsfragt Håndværksmæssige opgaver, forts. Vedligeholdelse af bygninger, elinstallationer, veje og maskinpark m.m. herunder: Service m.m. forts. Miljøoprydning Lagerarbejde Akademisk arbejde og administration, forts. Kontorarbejde, billetbestilling osv. Ingeniører Biologer Tømrerarbejde Lagerstyring Elektrikerarbejde Uddannelse Snedkerarbejde Mekanikerarbejde Maskinførere Konsulentarbejde omkring minedrift og planlægning Dumper-kørsel Gravearbejde Bore- og sprængningsarbejde Tabellen herunder viser fordelinger af de forskellige typer udgifter, der generelt vil forekomme ved anlægning af en mine. Procenterne er baseret på Råstofdirektoratets erfaringer og kan derfor kun ses som vejledende. Beskrivelse Type opgaver, se ovenstående skema Procentvis fordeling Opbygning af infrastruktur, herunder veje og landingsplads Håndværksmæssige opgaver 25 Indirekte omkostninger, herunder kontorhold, bogholderi, lagerstyring, catering, vaskeri etc. Logistiske opgaver, serviceopgaver, akademisk arbejde og administration 23 Anlægning af mine, herunder gravearbejde, bore- og sprængningsarbejde Håndværksmæssige opgaver 20 Procesanlæg, herunder mekanikerarbejde og elektrikerarbejde Håndværksmæssige opgaver 15 Beredskab Serviceopgaver 12 Terrænopfyldning, herunder bore- og sprængningsopgaver og dumperkørsel Håndværksmæssige opgaver 5 26

27 Ved en mine som Maarmorilik vil opbygning af infrastruktur formentlig være en mindre del af de samlede omkostninger, idet en del af infrastrukturen allerede er opbygget. En mine som Malmbjerg, hvor al infrastruktur skal opbygges fra starten, vil formentligt bruge en større procentandel på opbygning af infrastrukturen. Udskibningshavn ifm. olivinminen, Maniitsoq 27

28 6. Produktionsfasen Produktionsfasen er den fase hvor minen er i drift, og længden afhænger bl.a. af forekomstens størrelse, den anvendte teknologi og antallet af ansatte. Varigheden er forskellig fra projekt til projekt. De nuværende grønlandske råstofprojekter vil formodentligt have levetider på mellem 5 og 100 år. Eksempel Den Sorte Engel: Der var produktion af bly og zink i Den sorte Engel i 17 år ( ). Minelco A/S: Olivinminen ved Maniitsoq har brudt olivin siden Minen har olivin nok til produktion i 100 år, hvis den nuværende produktion opretholdes. Nalunaq Gold Mine A/S: Guldminen Nalunaq begyndte brydningen i 2004 og lukker (muligvis midlertidigt) ned for produktionen primo Der skelnes mellem to typer miner; åbne brud og undergrundsminer. I et åbent brud ligger forekomsten i overfladen, og det er muligt, langt hen ad vejen, at udvinde malmen ved hjælp af traditionelt entreprenørarbejde. I en undergrundsmine ligger forekomsten under overfladen. Det er derfor nødvendigt at bore og sprænge minegange, der følger den forekomst, som skal udvindes. Denne type minebrydning kræver særlig viden, som bl.a. kan erhverves på minekurser, der fx udbydes på Mine- og Entreprenørskolen i Sisimiut. Se kapitel 11 for yderligere information. Efter brydning skal malmen transporteres til et forarbejdningsanlæg, der kan ligge i eller uden for Grønland, hvor den del af malmen, der ikke skal bruges, sorteres fra. Det forarbejdede materiale skal herefter udskibes til videre forarbejdning. Malmen der sorteres fra, skal opbevares under sikkerheds- og miljømæssigt forsvarlige forhold. I lønsomhedsstudiet, der blev vedlagt ansøgningen om udnyttelsestilladelse og de efterfølgende tilladelser, er det beskrevet, hvordan disse processer skal foregå, således at alle processer udføres miljø-, sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 28

Leverandørseminar 19. januar 2011 Mineralefterforskning

Leverandørseminar 19. januar 2011 Mineralefterforskning Leverandørseminar 19. januar 2011 Mineralefterforskning Råstofdirektoratet Jørn Skov Nielsen www.bmp.gl bmp@nanoq.gl Telefon: +299 346 800 Fax: +299 324 302 Markedsafgrænsning Tidsprofil for et mineralprojekt

Læs mere

Mineralefterforskning i Grønland 2014

Mineralefterforskning i Grønland 2014 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN Mineralefterforskning i Grønland 2014 Beskrivelse af aktiviteter Juli 2014 Folder Mineralefterforskning i Grønland 2014 beskrivelse af aktiviteter Version 1, juli 2014

Læs mere

Efterforskning og udnyttelse i Grønland

Efterforskning og udnyttelse i Grønland Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Efterforskning og udnyttelse i Grønland Jørgen T. Hammeken-Holm, Råstofdirektoratet Råstofdirektoratets opgaver Med udgangspunkt i Råstofloven:

Læs mere

Minedrift i lille skala kom godt i gang

Minedrift i lille skala kom godt i gang Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Minedrift i lille skala kom godt i gang (småskala small scale) Kvarsit med Grønlandit Licenskort over Grønland. De blå og røde markeringer

Læs mere

RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND

RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND MILJØSTYRELSE FOR RÅSTOFFER Myndighed for råstofområdet er Råstofstyrelsen one-door myndighed i forhold til industrien. Miljøstyrelsen for Råstofområdet (Miljøstyrelsen). Skal

Læs mere

Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde?

Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde? Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde? Brian Buus Pedersen Grønlands Arbejdsgiverforening Nuuk, 16. april 2013 Billede: Storfanger Paulus Nikolajsen fra Uummannaq Færøske

Læs mere

Mineralefterforskning i Grønland 2011

Mineralefterforskning i Grønland 2011 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFDIREKTORATET Mineralefterforskning i Grønland 2011 Beskrivelse af aktiviteter Juni 2011 Pjece: Status over de planlagte mineralefterforskningsaktiviteter i Grønland i 2011 ved

Læs mere

Svar vedrørende spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden. Nr. 2007-126

Svar vedrørende spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden. Nr. 2007-126 Landsstyreområdet for boliger, infrastruktur og råstoffer Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet 24. september 2007 Sags nr.: 01.27-00108 Dok.nr.: 273185 Esmar Bergstrøm IA Svar

Læs mere

Grønland på vej. november 2006. Ole Christiansen, NunaMinerals A/S. - Exploring the mineral potential of Greenland. Foto: Jakob Lautrup

Grønland på vej. november 2006. Ole Christiansen, NunaMinerals A/S. - Exploring the mineral potential of Greenland. Foto: Jakob Lautrup Grønland på vej november 2006 Ole Christiansen, NunaMinerals A/S Indhold Grønland på vej (12) Globale tendenser (7) Hvad kan Grønland tilbyde (5) NunaMinerals (6) 21 miner i Grønland de første 200 år (1778

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7.december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter

Læs mere

Notat vedrørende ISUA mineprojektet 1. Beskrivelse af væsentlige økonomiske aspekter af projektet Vi har som aftalt foretaget økonomiske konsekvensberegninger med udgangspunkt London Minings forudsætninger

Læs mere

Geologi og projekter facts i øjenhøjde

Geologi og projekter facts i øjenhøjde Geologi og projekter facts i øjenhøjde Af geolog. Projektchef ved Asiaq, Greenland Survey De første miner 1782 1833: Kul, Disko og Nuusuaq - Naarsuarsuk - Niagornat 1845: Grafit,Langø Nord for Upernavik

Læs mere

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

Potentielle mineral forekomster I Grønland

Potentielle mineral forekomster I Grønland Potentielle mineral forekomster I Grønland Af geolog Henrik Fenger Jeppesen. Projektchef ved Asiaq, Greenland Survey De første miner 1782 1833: Kul, Disko og Nuusuaq - Naarsuarsuk - Niagornat 1845: Grafit,Langø

Læs mere

Mineralefterforskning i Grønland 2017

Mineralefterforskning i Grønland 2017 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN Mineralefterforskning i Grønland 2017 Beskrivelse af aktiviteter Juni 2017 Folder Mineralefterforskning i Grønland 2017 beskrivelse af aktiviteter Version 1, juni 2017

Læs mere

Mineralefterforskning i Grønland 2012

Mineralefterforskning i Grønland 2012 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFDIREKTORATET Mineralefterforskning i Grønland 2012 Beskrivelse af aktiviteter August 2012 Folder: Mineralefterforskning i Grønland 2012 beskrivelse af aktiviteter Version 1, august

Læs mere

Området har derfor kunnet ansøges af fastboende efter reglerne om småskala efterforskning og udnyttelse siden 2009.

Området har derfor kunnet ansøges af fastboende efter reglerne om småskala efterforskning og udnyttelse siden 2009. Anlngaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoner NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEHLANO Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq HER Svar på

Læs mere

The municipality with the best experienced companies

The municipality with the best experienced companies The municipality with the best experienced companies Kommuneqarfik Sermersooqs strategi vedr. råstofsektoren FORORD På baggrund af den stigende internationale interesse for Grønlands ressourcer indenfor

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit HER. Svar på 37-spørgsmål 2014-088 Råstofprojekter

NAALAKKERSUISUT. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit HER. Svar på 37-spørgsmål 2014-088 Råstofprojekter Inuussutlssarsiornermut Aatsitassarsiornermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GQVERNMENT QF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Læs mere

Råstoffer i Arktis. Flemming Getreuer Christiansen (med input fra Karen Hanghøj, Per Kalvig og Lars Lund Sørensen)

Råstoffer i Arktis. Flemming Getreuer Christiansen (med input fra Karen Hanghøj, Per Kalvig og Lars Lund Sørensen) Råstoffer i Arktis Lidt om olie i Arktis Hvad mineralske råstoffer og hvorfor interesserer vi os for dem? Hvad er potentialet og udfordringerne i Grønland for mineraler? Realistiske forventningerne til

Læs mere

I medfør af Inatsisartuts forretningsordens 36, stk. 1, har Aleqa Hammond stillet følgende

I medfør af Inatsisartuts forretningsordens 36, stk. 1, har Aleqa Hammond stillet følgende Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond Siumut Besvarelse af 36 spørgsmål 2010-161 fra Aleqa Hammond I medfør af Inatsisartuts forretningsordens

Læs mere

ANSØGNINGSPROCEDURER OG STANDARDVILKÅR FOR EFTERFORSKNINGS- OG FORUNDERSØGELSESTILLADELSER FOR MINERALER I GRØNLAND

ANSØGNINGSPROCEDURER OG STANDARDVILKÅR FOR EFTERFORSKNINGS- OG FORUNDERSØGELSESTILLADELSER FOR MINERALER I GRØNLAND ANSØGNINGSPROCEDURER OG STANDARDVILKÅR FOR EFTERFORSKNINGS- OG FORUNDERSØGELSESTILLADELSER FOR MINERALER I GRØNLAND Grønlands Selvstyre Råstofstyrelsen 25. juni 2013 Indhold Ansøgningsprocedurer og standardvilkår

Læs mere

Mineral- og kulbrinteefterforskning i Grønland 2015

Mineral- og kulbrinteefterforskning i Grønland 2015 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN Mineral- og kulbrinteefterforskning i Grønland 2015 Beskrivelse af aktiviteter August 2015 Folder Mineral- og olieefterforskning i Grønland 2015 beskrivelse af aktiviteter

Læs mere

Borgermøde i Sisimiut

Borgermøde i Sisimiut Spørgsmål og svar fra borgermøder i Nuuk, Kangerlussuaq, Sisimiut og Ilulissat vedr. Ironbark Zinc Ltd. ansøgning om udnyttelse af zinkog blyforekomsten ved Citronen Fjord i november 2015 Borgermøde i

Læs mere

Nye initiativer på råstof- og arbejdsmarkedsområdet

Nye initiativer på råstof- og arbejdsmarkedsområdet Pressemøde 21. maj 2013 Naalakkersuisoq for erhverv, råstoffer og arbejdsmarked Jens-Erik Kirkegaard Nye initiativer på råstof- og arbejdsmarkedsområdet Temaer til dagens pressemøde 1. Bekæmpelse af arbejdsløsheden,

Læs mere

Udenlandske investeringer i Grønland? IDA Global Development 12. september 2016

Udenlandske investeringer i Grønland? IDA Global Development 12. september 2016 Udenlandske investeringer i Grønland? IDA Global Development 12. september 2016 Målsætning: En selvbærende økonomi Indkomst per indbygger 1.000 DKK 600 400 200 0 5. Norge 16. Danmark Grønland 22. Island

Læs mere

Borgermøde i Sarfannguit

Borgermøde i Sarfannguit Borgermøde i Sarfannguit den 10. maj 2015 kl. 11.00 14.00 Ca. 18 mødte op Spørgsmål fra salen Bjarne Hauthøner: Når man ser globalt på minedrift, og råstoffer, ligger mange af dem i Afrika. Disse anvendes

Læs mere

Råstofudvinding i Grønland - Visioner og udfordringer (Rammebetingelser)

Råstofudvinding i Grønland - Visioner og udfordringer (Rammebetingelser) ATV Dialogmøde 19. juni 2014 Råstofstyrelsen på vegne af Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked v/ Jørgen T. Hammeken-Holm Råstofudvinding i Grønland - Visioner og udfordringer (Rammebetingelser)

Læs mere

Borgermøde WHITE MOUNTAIN ANORTHOSITE PROJEKT

Borgermøde WHITE MOUNTAIN ANORTHOSITE PROJEKT PROJEKTGENNEMGANG VURDERING AF SAMFUNDSMÆSSIG BÆREDYGTIGHED (VSB) VURDERING AF VIRKNINGER PÅ MILJØET (VVM) Møder I Qeqqata Kommunia 8.-10. maj 2015 Borgermøde WHITE MOUNTAIN ANORTHOSITE PROJEKT GENNEMGANG

Læs mere

Greenland Petroleum Services A/S

Greenland Petroleum Services A/S Greenland Petroleum Services A/S Workshop Offshore Center Danmarks Internationaliseringskonference 20. maj 2010 Martin Ben Shalmi, CEO martin@greenlandpetroleum.com www.greenlandpetroleum.com Hvem er jeg

Læs mere

Der er ikke i Grønland meddelt nogen tilladelse til udnyttelse af uran eller andre radioaktive

Der er ikke i Grønland meddelt nogen tilladelse til udnyttelse af uran eller andre radioaktive Inuussutlssarsiomermut Aatsitassarsiornermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig Svar på spørgsmål

Læs mere

Besvarelse af 37-spørgsmål 2012-220 til Isak Hammond vedrørende opkvalificering af arbejdsstyrken til råstofsektoren

Besvarelse af 37-spørgsmål 2012-220 til Isak Hammond vedrørende opkvalificering af arbejdsstyrken til råstofsektoren Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked Til medlem af Inatsisartut Isak Hammond, Inuit Ataqatigiit 02. november 2012 Sagsnr. 2012-075085

Læs mere

Orientering om Landsstyrets redegørelse om uran

Orientering om Landsstyrets redegørelse om uran Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Orientering om Landsstyrets redegørelse om uran September 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Debat... 5 Hvad siger loven... 5 Hvorfor

Læs mere

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Frants Torp Madsen Råstofdirektoratet Postboks 930 3900 Nuuk Grønland DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Institut for Bioscience Kim Gustavson Seniorforsker Dato: 13. august 2012 Mobiltlf.:

Læs mere

Høring ved borgermøde vedr. London Minings ansøgning om udnyttelse af jern ved Isua - første møde af 4 høringsmøder

Høring ved borgermøde vedr. London Minings ansøgning om udnyttelse af jern ved Isua - første møde af 4 høringsmøder Høring ved borgermøde vedr. London Minings ansøgning om udnyttelse af jern ved Isua - første møde af 4 høringsmøder Universitetet, Nuuk, d. 28. august 2012, kl. 19:00 22:00. Mødeledere ved høringsmødet:

Læs mere

Høringsmøde for True North Gems rubin- og safirprojekt Aappaluttoq

Høringsmøde for True North Gems rubin- og safirprojekt Aappaluttoq Høringsmøde for True North Gems rubin- og safirprojekt Aappaluttoq Naalakkersuisuts målsætninger Hvorfor Råstofprojekter? Velfærd: For at sikre flere penge til vores sygehuse, alderdomshjem, daginstitutioner,

Læs mere

Borgermøde i Kangerlussuaq

Borgermøde i Kangerlussuaq Spørgsmål og svar fra borgermøder i Nuuk, Kangerlussuaq, Sisimiut og Ilulissat vedr. Ironbark Zinc Ltd. ansøgning om udnyttelse af zinkog blyforekomsten ved Citronen Fjord i november 2015 Borgermøde i

Læs mere

Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) af Ironbark Zinc Limiteds projekt ved Citronen Fjord

Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) af Ironbark Zinc Limiteds projekt ved Citronen Fjord Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) af Ironbark Zinc Limiteds projekt ved Citronen Fjord Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Januar 2016 Overblik over VSB-processen VSB Rapport

Læs mere

Impact Benefit Agreement (IBA)

Impact Benefit Agreement (IBA) Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel v/ole Fjordgaard Kjær Impact Benefit Agreement (IBA) Grønlandske erfaringer med IBA`ere på råstofområdet Præsentationens temaer Hvad er en IBA og hvem

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR TILLADELSER TIL SMÅSKALA EFTERFORSKNING EFTER MINERALER 2009

STANDARDVILKÅR FOR TILLADELSER TIL SMÅSKALA EFTERFORSKNING EFTER MINERALER 2009 STANDARDVILKÅR FOR TILLADELSER TIL SMÅSKALA EFTERFORSKNING EFTER MINERALER 2009 Grønlands Hjemmestyre Marts 2009 Indhold 1. Definitioner...3 2. Ansøgningsprocedure...4 3. Antal tilladelser og forholdet

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal

Kvartalsrapport for 3. kvartal 30. oktober 2007 Meddelelse nr. 39/2007 www.nunaminerals.com Kvartalsrapport for 3. kvartal NunaMinerals har i 3. kvartal gennemført en intensiv efterforskningsindsats. Der er i alt indsamlet flere end

Læs mere

Borgermøde i Maniitsoq

Borgermøde i Maniitsoq Borgermøde i Maniitsoq 8. maj 2015 kl. 19.00 22.00 Ca.50 mødte op Spørgsmål fra salen Morten Siegstad: Hvilken by vil Hudson Resources bruge som base, når minedriften starter. Skal der oprettes arbejdsplads

Læs mere

NunaMinerals 8. marts 2012

NunaMinerals 8. marts 2012 m-11 a-11 m-11 j-11 j-11 a-11 s-11 o-11 n-11 d-11 j-12 f-12 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: Selskabsmeddelelse Gode resultater, men er det nok? NunaMinerals har offentliggjort positive resultater fra bl.a.

Læs mere

Uddrag af kommentarer og spørgsmål under borgermøde:

Uddrag af kommentarer og spørgsmål under borgermøde: Uddrag af kommentarer og spørgsmål under borgermøde: Sted og dato: Forsamlingshuset i Nanortalik den 2. juni. 2015 1. Spørgsmål: Er der andre skadelige stoffer end uran? Per Kalvig: Det er undersøgt om

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: Inatsisartutlov nr. 26 af 18. december 2012 om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

Elias Dahl: Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte?

Elias Dahl: Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte? Børgermøde i Itilleq 9. maj 2015 Ca. 12 mødte op Spørgsmål fra salen Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte? Vi vil have træningsprogrammer,

Læs mere

Mineralstrategi 2009. Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland

Mineralstrategi 2009. Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland Mineralstrategi 2009 Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland M i n e r a l s t r at e g i 2 0 0 9 7 Mineralstrategi 2009 (Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen

Læs mere

Standard Terms Prospecting Licences Hydrocarbons Danish Text. Standardvilkår for forundersøgelsestilladelser. Kulbrinter

Standard Terms Prospecting Licences Hydrocarbons Danish Text. Standardvilkår for forundersøgelsestilladelser. Kulbrinter Standard Terms Prospecting Licences Hydrocarbons Danish Text Standardvilkår for forundersøgelsestilladelser Kulbrinter Government of Greenland BUREAU OF MINERALS AND PETROLEUM Marts 2009 Standardvilkår

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: 27. september 2012 EM 2012/112 Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af

Læs mere

Spørgsmål og svar fra borgermøde i Qaqortoq Ironbark Zinc Ltd. ansøgning om udnyttelse af zink- og blyforekomsten ved Citronen Fjord i november 2015

Spørgsmål og svar fra borgermøde i Qaqortoq Ironbark Zinc Ltd. ansøgning om udnyttelse af zink- og blyforekomsten ved Citronen Fjord i november 2015 Spørgsmål og svar fra borgermøde i Qaqortoq Ironbark Zinc Ltd. ansøgning om udnyttelse af zink- og blyforekomsten ved Citronen Fjord i november 2015 4. februar 2016 Spørgsmål fra salen Christian Lynge

Læs mere

NunaMinerals søger guldet i Grønland

NunaMinerals søger guldet i Grønland NunaMinerals søger guldet i Grønland NunaMinerals formål er på kommerciel basis at udvikle og udnytte Grønlands naturgivne mineralressourcer, herunder guld. Succeskriteriet er skabelse af en indtægtsgivende

Læs mere

NunaMinerals 26. februar 2010

NunaMinerals 26. februar 2010 f-09 m-09 a-09 m-09 j-09 j-09 a-09 s-09 o-09 n-09 d-09 j-10 f-10 PRAETORIAN RESEARCH På rette sted på rette tid Med en historisk høj guldpris, first mover advantage i Grønland, som har mulighed for at

Læs mere

Nuuk d. 02. januar 2012. Departementet for Uddannelse og Forskning. Postboks 1029. 3900 Nuuk. Palle Christiansen, Naalakersuisoq

Nuuk d. 02. januar 2012. Departementet for Uddannelse og Forskning. Postboks 1029. 3900 Nuuk. Palle Christiansen, Naalakersuisoq Nuuk d. 02. januar 2012 Til: Departementet for Uddannelse og Forskning Postboks 1029 3900 Nuuk Att.: Cc.: Palle Christiansen, Naalakersuisoq Mikael Kristensen, Departementschef Jesper V. Nielsen, AC Fuldmægtig

Læs mere

Råstofredegørelsen 2013

Råstofredegørelsen 2013 Råstofredegørelsen 2013 Udgiver Naalakkersuisut Copyright Naalakkersuisut Produktion ProGrafisk ApS Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning........................................................ 4 2.0 Organisationsændring

Læs mere

December Skrevet af: Jon Burgwald Telefon:

December Skrevet af: Jon Burgwald   Telefon: Greenpeace høringssvar til Offentlig høring om rapporterne Vurdering af den samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) og Vurdering og Virkninger på Miljøet (VVM), som er udarbejdet i forbindelse med Tanbreez

Læs mere

Miljø ved uran-minedrift. Gert Asmund DCE -Aarhus Universitet - Roskilde

Miljø ved uran-minedrift. Gert Asmund DCE -Aarhus Universitet - Roskilde Miljø ved uran-minedrift Gert Asmund DCE -Aarhus Universitet - Roskilde Hvordan er minedrift efter uran forskellig fra andre miner? I princippet er metoder og problemstillinger (også miljømæssigt) de samme

Læs mere

NCHA. noäzzzmz«om nzmmz zu Aalsllassanul lkummallssanullu Naalakkevsuisoqamk Râslnldeparlemenlel Inuussuussarslcrnennul. Suliffeqamennul Nluemermullu Naalakkersu soqarñk Deparlemenlel far Erhverv. Arbejdsmarked

Læs mere

Sted og dato Dias 1. Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer

Sted og dato Dias 1. Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer Dias 1 Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer Opgaven stillet af Ilisimatusarfik og KU [ ] hvad parter i Grønland og Danmark i fællesskab kan gøre for at sikre en samfundsgavnlig

Læs mere

Råstofferens kritikalitet og dynamik Arktiske udfordringer. Karen Hanghøj, Statsgeolog Afdeling for Petrologi og Malmgeologi

Råstofferens kritikalitet og dynamik Arktiske udfordringer. Karen Hanghøj, Statsgeolog Afdeling for Petrologi og Malmgeologi Råstofferens kritikalitet og dynamik Arktiske udfordringer Karen Hanghøj, Statsgeolog Afdeling for Petrologi og Malmgeologi De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Vand Energi Mineraler

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

En aktie i Grønlands mineralrigdomme

En aktie i Grønlands mineralrigdomme En aktie i Grønlands mineralrigdomme DAF 24. februar 2009 Ole Christiansen Adm. direktør Disclaimer Fremadrettede udsagn indeholdt i denne årsrapport, herunder beskrivelser af NunaMinerals efterforsknings-

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

NunaMinerals 19. september 2013

NunaMinerals 19. september 2013 s-12 o-12 n-12 d-12 j-13 f-13 m-13 a-13 m-13 j-13 j-13 a-13 s-13 o-13 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: Selskabsmeddelelse Et væsentligt skridt I kølvandet på meddelelsen i august, hvor NunaMinerals påviste

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

NunaMinerals har gennemført diamant-tests og mineralkemiske analyser i kølvandet på diamantprospektering.

NunaMinerals har gennemført diamant-tests og mineralkemiske analyser i kølvandet på diamantprospektering. Nuuk, 29. februar 22 Meddelelse nr. 3/22 Page of 5 Qaamasoq-licensen bekræftes som et diamant-prospekt på basis af lovende mineral-kemiske resultater Opmuntrende tidlig-fase-rekognoseringsresultater for

Læs mere

KAPITEL 5 RÅSTOFFER 5.1 INDLEDNING

KAPITEL 5 RÅSTOFFER 5.1 INDLEDNING KAPITEL 5 RÅSTOFFER Det påvises i kapitel 5, at den beskæftigelsesmæssige effekt af olie- og mineraludvinding er generelt beskeden. Ser man endvidere på sandsynligheden for fund i nærmeste fremtid, vil

Læs mere

Resumé af kommentarer og spørgsmål under borgermøde: Sted og dato: Narsaq den 30. maj 2015

Resumé af kommentarer og spørgsmål under borgermøde: Sted og dato: Narsaq den 30. maj 2015 Resumé af kommentarer og spørgsmål under borgermøde: Sted og dato: Narsaq den 30. maj 2015 1. Spørgsmål: Bliver der behov for mere uran i fremtiden? Kristine Thrane: Ja, men der er også nogle atomkraftværker,

Læs mere

Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland

Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland Nuuk, 25.april 2006 Meddelelse nr. 8/2006 Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland Resultaterne af NunaMinerals kerneboringer på Storø i 2005 viser, at de guldførende strukturer findes

Læs mere

VVM af IsuaIronOre Project

VVM af IsuaIronOre Project VVM af IsuaIronOre Project Borgermøde i Nuuk September 2012 VVM udarbejdet for Præsentation af Orbicon - Steen Øgaard Dahl - Flemming Pagh Jensen - Inooraq Brandt Disposition Hvaderformåletmed VVM? HvaderomfangetafVVM?

Læs mere

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: 341080 Fax: 311554 E-mail: info@business.gl Web: www.business.gl Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer Side

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Referat af Råstof- og Infrastrukturudvalgets ordinære møde 2/2016, den 11. maj 2016

Referat af Råstof- og Infrastrukturudvalgets ordinære møde 2/2016, den 11. maj 2016 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Punkt 02 Udnyttelse af muligheder ved Tasersiaq Punkt 03 Hudson Resources besøg til Qeqqata Kommunia sammen med Europæiske Investerings Bank (EIB)

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) 23. november 2009 EM 2009/120 Ændringsforslag Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling.

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 4. KVARTAL 216 13. februar 217 Ifølge det foreløbige nationalregnskab fra Grønlands Statistik voksede den grønlandske økonomi med 1,7% i 215. Dermed

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Efterforskningsaktiviteter i Grønland 2016

Efterforskningsaktiviteter i Grønland 2016 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN Efterforskningsaktiviteter i Grønland 2016 Mineralske råstoffer Juli 2016 Folder Efterforskningsaktiviteter i Grønland 2016 Mineralske råstoffer Version 1, juli 2016

Læs mere

Minedrift og miljø i Grønland

Minedrift og miljø i Grønland 38/2001 TEMA-rapport fra DMU Danmarks Miljøundersøgelser Minedrift og miljø i Grønland Danmarks Miljøundersøgelser 2001 Minedrift og miljø i Grønland Poul Johansen Gert Asmund Christian M. Glahder Peter

Læs mere

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Qaanaaq Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Upernavik Uummannaq Ittoqqortoormiit Qeqertarsuaq Aasiaat Kangaatsiaq Ilulissat Qasigiannguit Sisimiut Kangerlussuaq Maniitsoq Kangaamiut Tasiilaq

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Suite West Hastings Street Tel: (604) Vancouver, B.C. V6E 3X1 Fax: (604)

Suite West Hastings Street Tel: (604) Vancouver, B.C. V6E 3X1 Fax: (604) 23. juni 2016 Tina Landbo Olsen natsisileritooq Jurist Legal Adviser Aatsitassanut kummatissanullu Naalakkersuisoqarfik Råstofdepartementet Ministry of Mineral Resources Postboks 930, 3900 Nuuk Vedr.:

Læs mere

Miljø ved uran-minedrift

Miljø ved uran-minedrift AARHUS UNIVERSITET DCE ORIENTERING OM URAN MAJ 2015 12. MAJ 2015 Miljø ved uran-minedrift GERT ASMUND ROSKILDE Lidt om mit tidligere arbejde 1968 Arbejdede på Risø med Kvanefjeld 1973 Var med til at påvise

Læs mere

STATUS PÅ RÅSTOFFER, BORGERINDDRAGELSE & MILJØARBEJDE I GRØNLAND

STATUS PÅ RÅSTOFFER, BORGERINDDRAGELSE & MILJØARBEJDE I GRØNLAND STATUS PÅ RÅSTOFFER, BORGERINDDRAGELSE & MILJØARBEJDE I GRØNLAND PARNUNA EGEDE, PH.D. STUDERENDE TEMADAG JYDSK NATURHISTORISK FORENING AARHUS, 14. NOVEMBER 2015 Oversigt Hvem er jeg? Status på Råstoffer

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2001

Årsregnskabsmeddelelse 2001 NunaMinerals A/S, telefon +299 32 34 55, telefax +299 32 30 96 Vandsøvej 5, P. O. Box 790, DK-3900 Nuuk, Reg. nr. A/S 247.544 040302-2 dk Meddelelse nr. 03/2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 Hovedtal og

Læs mere

Grønland som mineland? Dansk Aktionærforening, 16. september 2009

Grønland som mineland? Dansk Aktionærforening, 16. september 2009 Grønland som mineland? Dansk Aktionærforening, 16. september 2009 2 DISCLAIMER Fremadrettede udsagn indeholdt i denne årsrapport, herunder beskrivelser af NunaMinerals efterforsknings- og udviklingsprojekter,

Læs mere

Høringssvar til forhøring af Kuannersuit (Kvanefjeld) projektet

Høringssvar til forhøring af Kuannersuit (Kvanefjeld) projektet WWF Verdensnaturfonden Svanevej 12 2400 København NV Tlf. 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk Grønlands Selvstyre Råstofstyrelsen Departementet for Erhverv og Råstoffer 3900 Nuuk Grønland mlsa@nanoq.gl København,

Læs mere

Citronbasens metalprojekt

Citronbasens metalprojekt BILAG 5 Citronbasens metalprojekt MPL - 001 Utilsigtede hændelser med spild/udslip (= LOC) og nødberedskabsplan April 2012 1 Dokumenttitel: Utilsigtede hændelser med spild og udslip (= LOC) og nødberedskabsplan

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: [dag]. [måned] 2012 EM 2012/xxx Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

True North Gems: Projektresumé juni, 2011 Side 1

True North Gems: Projektresumé juni, 2011 Side 1 PROJEKTRESUME UDVINDING AF RUBINER OG PINK SAFIRER FRA AAPPALUTTOQ Dette resumé beskriver True North Gems Inc.s (TNG) mineprojekt om udvinding af rubiner og pink safirer 30 km sydøst for Qeqertarsuatsiaat

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 11. aug. 2015 I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning

Indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning GEOTERMI SK ENE RG I T IL F JERNVARME FORSYNI NG Oktober 2010 Rev. februar 2013 Indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning

Læs mere