DUEHOLMS DIPLOMATARIUM.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DUEHOLMS DIPLOMATARIUM."

Transkript

1 DUEHOLMS DIPLOMATARIUM. Samling af Breve , der i sin Tid ero opbevarede i St. Jolianiiesklostret Dueholm paa Morsø. Udgive.t for Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Ilisloric og Sprog O. Nielsen, Dr. pliil., Arkivar. Med 4 stentryktc Afbildninger. Kjøbenhavn. Gyldendalske Boghandel. Tliieles Bogtrykkeri

2 Indhold, ordnet efter Tidsfølge. 18 Marts Tingsvidne af Norreherred på Mors, at Fru Mette, Enke efter Peder Nielsen af Smerup, skødede til Dueholm Kloster en Gård i Toving med nogle Marker deromkring Avgust Tingsvidne af Sønder Herred på Mors, at Fru Kristine af Ager, Ridder Niels Eriksens Enke, gav til Dueholm Kloster 1 Gård i Vester Assels. Tidligere trykt i Pontoppidans Annules ecclesiæ TI Sept Væbner Peder Magnussen giver for sin og sin Hustru Elenes Ligbega;ngelse eller Sjælemesse og forat deres Navne må indskrives blandt Klostrets VelgGrci'e en Gård i Loddrup til Dueholm Kloster. Tidligere trykt i Pontoppidans Annales ecclesiæ II Sept. 1381). Tingsvidne af Norre Herred på Mors, at Fru Elene, Ridder Ebbe Strangesens Enke, hor udsagde, at Fru Katrine, Ridder Sakse Pedersens Enke, på samme Ting havde skødet Rolstrnp Gård til Hr. Ebbe Strangesen. På samme Ting vidnede Fru Else Buggesdatter, Gotskalk Skarpenbergs Enke, at hverken hun eller hendes Brødre eller Søstre i 69 Ar havde haft Ret til denne Gård, fordi hendes Fader gav den til Hr. Sakse Pedersen i Medgift med hans Hustru Fru Katrine, Hr. Bugges Søsterdatter Dee (o: 1401). Torkil Jensen af Blikstrup skøder til Dueholm. Kloster 1 Gård i Sæby Marts Væbner Anders Nielsen af Asdal giver med sin Hustru Fru Tddes Samtykke til Dueholm Kloster 1 Gård i Jordsby, således at Klostret skal have den årlige Indtægt og han Hoveriet, så længe han lever, men efter hans Død skal Klostret have det hele. For denne Gård, der var hans Hustrus Ejendom, havde han udlagt hende en anden af sine egne Maj Fru Elene Buggesdatter, Ridder Kristjern Vendelbos Enke, skøder til Fru Elene, Ridder Ebbe Strangesens Enke, 1 Gård i Rolstrup og stadfæster hendes andre Hjemmélsbreve på denne Gård, se 14 Sept

3 XXXII 11 Maj Peder Hase, Væbner, pantsætter Nis Hvas Ejendomme i Ramsing Sogn. Tidligere trykt i Molbechs og Petersens Udvalg af danske Diplomer. S Jan Tingsvidne af Nijrre Herred på Mors, at Fru Elene, Ridder Ebbe Strangesens Enke, for sin Ægtefælles, sin og sine Boms Sjæles Helsen giver til Dueholm Kloster sin Gård Rolstrup, imod at Klostret, skal afholde 2 Messer årlig, nemlig en for de afdøde og en til den hellige Jomfrus Ære samt engang for hendes egen Sjæl med 12 Pra-ster og samme Dag give 12 fattige et rigeligt Måltid med Spise og Drikke April Ingerd, Priorinde ved den hellige Jomfrus Kloster i Alborg giver for Katrine Jepsdatters Sjælemesse en Gård i Vilse til Dueholm Kloster. Tidligere trykt i Pontoppidans Annales ecclesiæ II. S Nov Tingsvidne af Sønder Herred på Mors, at Inge Thorkilsdatter, Mikkel Pedersens Enke, for sin og sin Husbondes Sjælemesse skødede til Dueholm Kloster Medelste Mølle i Løddrup Marts Johannes Jacobi giver for sin og sin afdøde Hustru Ingerd Mikkelsdatters Sjælemesse 1 Gård i Sønder Lyby til Dueholm Kloster. Tidligere trykt i Pontoppidans Annales ecclesiæ II. S Feb Magnus Bryningh pantsætter 1 Gård i Julby til Nis Tagesen Nov Peder Hase af Velinm, Væbner, kundgor, at han og Nis Hvas i Flensborg trættedes hårdelig for flere gode Mænd angående et Brev, som Broder Bent, Kustos i Viborg, skrev på Nis Hvasses Vegne mon på en anden Måde, end dennes Mening var. Nu var de forligte således, at Nis Hvasses Brev skulde være. magtesløst nu og altid og ikke komme ham til Skade på Pantebrevet af 11 Maj Tidligere trykt i Sejdelins Diplomatarium Flensborgense I. 227 efter en Afskrift af Birkerod Nov Tingsvidne af Norre Herred på Mors, at Peder Nielsen af Ørting skødede til Dueholm Kloster 1 Gård i Sejerslev med nogle Agre i Hestebjerg Marts Ridder Anders Offesen af Bjornholm giver og under Svenning og Mikkel Andersen, som han har hjulpet til Adelskab, sin Moders Hjelm og Skjold Marts Tingsvidne af Norre Herred, at Nis Jessens Sædegård i Tødse var solt af Jes Ovesen i Frøslev til Thorkil Magnussen, der igen gav den i Medgift med sin Datter til Mikkel Pedersen Okt Væbner Magnus Pedersen af Nes giver for Villum Nielsens Sjælemesse 1 Gård i Sejerslev til Dueholm Kloster

4 XXXIII, 13 Nov Va^bner Magnus Andersen giver til de spedalskes Hus i Dueholm 1 ^.Sølv, hvorfor han pantsætter en Toft i Flade Omtrent Magnus Andersen skøder til Dueholm Kloster 1 Gård i Skrandrup. Brevet er uden Datum, men denne må falde ved den Tid Jan Væbner Jes Frøst af Frøslevgård giver for sine Forældres Sjælemesse og den synderlige Kærlighed, som- Prior og Broderskabet har vist dem og ham, sit øde Gods i Tøving til Dueholm Kloster Maj Væbner Mikkel Andersen giver til Dueholm Kloster for Fordel og Kærlighed, som Prior og Brødre har gjort og skal gore ham både medens han lever og efter hans Død, som de åbne Breve udviser, som de har givet ham derpå, 1 Gård i Vostrup og 1 Gård i Sejerslev Juni Ridder Niels Krabbe giver for sin og sin Hustrus og for sine Forældres Sjælemesse til Dueholm Kloster Norre Mølle, Gods i Vejerslev, Over Syndrup og Noder Syndrup, Harre og Bodum Juni Ridder Niels Krabbe vedkender sig at skylde Dueholm Kloster 100 ty. lybsk til et der stiftet Vikariedom. Dør. han, inden de er betalte, må Klostret sålamge nyde Indtægten af hans Gods i Vejerslev r Marts Tingsvidne af Norre Herred på Mors, at Hr. Peder Høg lovlig indløste det Gods i Sundby, som Peder Degn havde i Pant af Kristen Høg, og Lave Rød havde lovlig indløst det af Nis Eriksen Okt Tingsvidne af Sønder Herred på Mors, at Kristiern Thorkilsen skødede til Dueholm Kloster 1 Gård i Kordrup Feb Tingsvidne af Norre Herred paa Mors, at St.'Klemens Kirke i Nykøbing havde af gamle Dage været Sognekirke for Vetitels, Venner og Rolstrup og at det aldrig var hørt, at nogen anden end Biskoppen af Børlum havde forlenet eller givet eller presenteret nogen dertil, fcirend Brødre af Dueholm Kloster fik Kirken i deres Værge Feb Væbner Jep Knogmos andvorder Dueholm Kloster igen dets Gård Rolstrup og mæler alle de Breve døde, som han eller hans Hustru Boel Gunnesdatter havde derpå, og alle de Breve stadige og faste at blive, som Prior Hans og hans Konvent havde af ham på hans Hustrus Vegne på 2 Gårde i Thy Marts Ridder Niels Krabbe skøder til Dueholm Kloster Dam og Damsbund til Norre Mølle i Vejerslev, hvilken Mølle selv han tidligere havde givet Skede på Okt Cecilie Eysdatter, Ridder Tage Nielsens Enke, giver til Dueholm Kloster 1 Gård i Fjelderslev og 2 Gårde i Tøving, imod at 3

5 XXXIV hun sin Levetid skal have fri Bolig i Klostret og 3 Kør om Året og Sjælemesse efter sin Død Okt Tingsvidne af Sønderherred på Mors om foregående Skøde Okt Tingsvidne af Norre Herred på Mors om det samme Okt Væbner Jes Frøst stadfæster ovennævnte Skøde af hans Morsøster Fru Cecil Nykøbing Borgeres Ansøgning til Kong Erik af Pommern. St. demens Kirke lå indenfor Byfreden, og Byen havde aldrig haft nogen anden Sognekirke. Dueholm Kloster havde nu haft samme Kirke omtrent 40 Ar og nogen anden Præst end den, der forestod denne, kunde ikke være dem ret nyttig. Men nu havde Biskoppen ved sin Official nylig ladet indsætte en unyttig Præst i samme Kirke til Skade for St. Johannes Orden og Skam og Tab for dem. Derfor bad de Kongen tænke på deres Fordel, da han og Ordenen havde de fleste Ejendomme i samme Sogn. Da der i 166, der er fra 1433, siges, at Klostret havde haft St. Clomens Kirke i omtrent 50 År, må nærværende Brev være 10 År ældre, hvilket også bestyrkes af 78, hvoraf der ses, at Byen netop 1423 havde de samme Borgemestre, som her nævnes Avg Mikkel Spendh Præst kvitterer Dueholm Kloster for den årlige Afgift, som Klostret havde forpligtet sig til at give hans Moster Inge Mikkels, ligesom han giver Afkald på sin Ret til den. Mølle, som hun har givet Klostret Sept Laurentius Johannis, kaldet lille Lasse, afstår til Mikkel Andersen sin Gård i Sejerslev, som dennes Fader Anders Vinter" havde overdraget ham. ; Jan Ridder Jens Skram og hans Hustru Else Nielsdatter skøder til Dueholm Kloster 1 Gård i Alsted, der var hendes Arv efter hendes Forældre, til deres og deres Efterkommeres Sjæles Nytte Maj Ridder Niels Krabbe skøder til Dueholm Kloster 1 Gård i Sinbjerg, som hans Oldefader Jes Kaas pantsatte Anders Krag Juni Else Globsdatter af Todbøl skøder med sin Husbonde Hr. Jens Skrams og sine Venners Råd for begges og hendes Forældres Sjæle til Dueholm Kloster alt sit Gods i Sæby Sogn, hvilket hun har arvet efter sin Moder, således at der skal mures et Alter til Guds Legems Hæder, hvor der 2 Gange om Ugen skal holdes Messer. Desuden stadfæstede hun Gavebrevet på 1 Gård i Alsted af 22 Jan Sept Tingsvidne af Norre Herred om Skødet af 29 Sept Sept Tingsvidne af Sønder Herred på Mors om Skødet af 29.Sept Sept Helene Mikkelsdatter skøder til Dueholm Kloster for sin, sin Son Johannes Nicolai og andre Pårørendes Sjæle 1 Gård i

6 XXXV Tødse, som hendes Fader havde fået med hendes Moder, således at der- skal holdes Sjælemesse for dem for St. Annas Alter og hun i hendes Levetid skal nyde en vis Afgift. Desuden 1 Gård i Tæbring, hvorfor der skal gives hende fri Bolig i hendes Levetid Marts Slutningen af et Skødebrev på Fjerdedelen af en Badstue April Tingsvidne af Århus Byting, at Bolde, Oluf Pedersens Enke, solte til Dueholm Kloster en Fjerdedel af en Saltkedel på Læsø Dec Væbner Mikkel Andersen pantsætter til Borgemester i Nykøbing, Esbern Snefugl, Hojgård og Hojgårds Have med deres tilliggende og alt andet sit Gods på Vostrup Mark. Hvad Esbern eller hans Arvingc bygger på dette Gods, må de igen bortføre derfra Marts Nis Hvas overlader Hr. Lyder Kabel de Pantebreve, som han har i Ejendomme i Ramsing Sogn Maj Biskop Lage i Viborg pantsætter til. Dueholm Kloster en Gård i Vostrup Avg Anders Nielsen skøder til Dueholm Kloster 2 Gårde i Ørting imod at nyde deres Afgift, sin Levetid. Endvidere skal Klostret udvise ham en Jord til at sætte en Bygning på og til Kålgård, og lade ham græsse 4 Kør med Klostrets Hjord, imod at han giver Hyrdepenge deraf. Ligeledes må han holde 2 Heste i Tojr på Klostrets Mark og have 4 Læs Hø om Året foruden Torvegravning og Lyngsiet. Plan må ingen tage i Hus til sig uden Priorens og Brødrenes Vilje og skal afstå sin Arveret efter Strange Nielsen. Hvis han vil tage Kors (o: blive Klosterbroder), skal de give ham det, dog måtte han blive på sin egen Kost. Når han dør, skal han nyde samme Behandling som en Korsbroder. Hvad han bygger på Klostrets Grund, skal han have frit i sine Dage, men Klostret beholde efter hans Død. Men til andet af hans Ejendom end,3ette og det ovennævnte Gods skal Klostret ingen Ret have Juni Povl Bonde giver til Dueholm Kloster en Gårds Jord på Sejerslev Mark for sin og sin Hustrus Sjæls Bestandelse og deres Livs Ophold på Klostret på omtrent do samme Betingelser, som nævnes i foregående Brev Feb Tingsvidne af Harre Herrod, at Ridder Niels Krabbe og hans Forældre i 70 Ar og længer har haft frelslig" (o: som frit Gods) Over Søndrup Gård uden Leding og Landgilde, som andre Riddere og Svende i Landet nyder deres Gods April Else Pedersdatter skøder til Dueholm Kloster 1 Gård i Sønder Dråby, imod at Klostret under hende en Jord til at sætte Bygning på, hvilken efter hendes Død skal tilfalde Klostret, og giver hende Græsning og Hø til 6 Kør samt Ildebrændsel og Gravsted i Klostret efter hendes Død Juni (4- Sept.) Væbner Niels Bomøve giver Dueholm Kloster 3*

7 XXXVI i Mageskifte Nebel og Nebel Fang, som han har arvet efter sine Forældre (13) Jnli Anders Frøst, Præst, giver til Dueholm Kloster 1 Gård i Sundby, af hvilken hans Moder Kirsten Magnusdatter skal nyde Afgiften i sine Dage. Hun skal desuden have Græsgang på Klostrets Mark til 5 Kør, 10 Får og 1 Hest, men selv lonne Hyrde, Grund til Hus, der efter hendes Død tilfalder Klostret, og frit Gravsted. Omtalte Gård skal han fri af Lave Røds Pant Dec Væbner Las Nielsen Bomøve skøder til Dueholm Kloster en Gård i Lørslev, som han tilforn fik af Klostret, hvorfor han har fået Betaling af Las Hvas og hans Broder Juni Væbner Mikkel Andersen skøder til sin Broder Svenning Andersen en Gård og en Otting Jord i Tødse og en Otting Jord i Bjorndrup Marts Væbnerne Anders og Jes Henriksen og Erik Kid giver til Dueholm Kloster for deres Moder Karines Gravsted Damsbunden til Medelste Mølle i Løddrup. Desuden stadfæster de deres Fader Henrik Magnussens Overdragelse af en Have ved Dalgård og al deres Ret til den Jord, der ligger til Vestergård i Løddrup (uden Dag). Væbner Lave Rød overlader til Dueholm Kloster 1 Gård i Sundby, som han har i Pant af sin Broder Hr. Anders Frøst, således at den efter hans Moder Kirsten Magnusdatters Død,skal komme frit til Klostret Dec Tingsvidne af Norre Herred på Mors, at en Gård i Erslev har været i Dueholm Klosters Værge i 5 Vintre upåtalt Dec Tingsvidne af Norre Herred på Mors, at afdøde Fru. Maren af Digsende for 24 Vintre siden havde skødet Dueholm Kloster sit Gods i Vester Jølby for sin, sin Husbondes og sit Barns og andre hendes Forældres Sjæle, hvilket hun havde arvet efter sin Husbonde og sine Born og det var hverken hendes fædrene eller mødrene Gods. På samme Tid sagde hun, at hun havde undt sin Søsterson Hr. Lave Urne alt sit fædrene og mødrene Gods med sådan Skæl, at hun måtte frit med sit andet Gods give sig i Dueholm Kloster for sin og andre sine Venners Sjæle Dec Tingsvidne af Norre Herred på Mors, at St. Klemens Kirke i Nykøbing er bygget og forst grundet fra Norreherred af Byerne Venner og Vettels, og Dueholm Kloster har haft den i sand Eje omtrent 50 År og aldrig har Kongen gjort nogen Præsentation eller Gave af denne Kirke til denne Dag Jørgen Urne skøder på sine egne Vegne og Markvard Barsbek på sin Hustru Adelhejds Vegne Gods i Thy og Mors til Dueholm Kloster. Brevets Slutning fattes, men af Arkivregistraturet S. 135 ses Året og Stedet, hvor Gården ligger 73.

8 XXXVII 26 Marts Væbner Brun Erik skøder til Dueholm Kloster 2 Gårde i Vester Jølby og forpligter sig til hvert År at give det 4 Pund Korn. I sin Levetid skal han have Klostrets Hovedgård Digsende, der efter hans Død tilligemed ovennævnte 2 Gårde skal tilfalde Klostret. I hans Levetid skal Klostret hvert År holde en Sjælemesse for hans Forældre, hans Hustru Ingeborg og Brødre Nis og Jes Eriksen, men efter hans Død en Messe hver Dag i Ugen for ham og hans Forældre April Ridder Niels Krabbe skøder til Dueholm Kloster 1 øde Gård i Harre og et Bol i Badennom Juli Væbner Povl Nielsen af Næs hjetnler Dueholm Kloster den Gård i Erslev, som hans Hustrus Moder, Marine Nielsdatter, skødede til Klostret Juli Ridder Lyder Kabel og hans Hustru Mette Jensdatter skøder til Dueholm Kloster 1 Gård i Startved, 3 Gårde i Kås, således at Klostret hver Uge skal holde 3 Messer for det Alter, de nylig lod bygge i Klosterkirken for sig og sine Forældre... 3 og Juli Biskop Gert i Barium slutter med sit Kapitels Råd Mageskifte med Dueholm Kloster, der skal have Løddrup Bisgård og Mølle og Tagemark og en Gård og øde Gods smstds, således at dette Mageskifte skal blive fast i hans Levetid og 20 År efter hans Død, men da kan hans Efterfølgere gore det om Juli Ror, Borger i Viborg, overlader Per Nielsen Bomøve det Hovedbrev, som han har af Uth Bosen på 1 Gård i Vostrup Okt Væbner Svenning Andersen af Vostrup skøder til Dueholm Kloster 2 Gårde i Tødse, hvorfor han har fået i Pant 2 Gårde i Vostrup, som Klostret har fået af hans Fader og Broder eller andre pårørende enten med Skøde eller åbne Breve eller Sjælegave 35. Omtrent Nis Nielsen sælger til Dueholm Kloster en Søsterdel i den Gård i Vostrup, som Biskop Lave tilforn pantsatte Klostret. " Slutningen fattes Juli Lave Rød giver for sin Sjæls og sine Forældres Bestandelse 2 Gårde i Sundby og Lynggård til Dueholm Kloster Juli Tingsvidne af Norre Herred på Mors om Sandemænds Tog om Markeskæl mellem Vettels, Bjorndrup, Tødse, Vostrup og Rolstrup Marker, samt Lovhævd på et Kær og en Have og 6 Agre til Rolstrup samt 2 øde Bol og 2 øde Gårdsteder i Ulfs Byggested og Porshave til Klostrets rette Enemærke Feb Væbner Per Vinter pantsætter til sin Broder Harald Assersen 1 Gård i Vostrup og al sin Ret i Vostrup Mark, hvilket Pant ikke må løses forend efter dennes Død 43.

9 XXXVIII 26 Maj Magnus Pedersen af Damsgård stadfæster sin Søster- Elses Gavebrev på 1 Gård i Erslev Juni Else Pedersdatter skøder til Dueholm Kloster 1 Gård i Erslev, da hun vil være i dette Kloster så længe hun lever, som hun er kommen overens med Prior og Brødre Avg Væbner Erik Kid af Jørsbo skøder til Dueholm Kloster 2 Gårde i Erslev, af hvilke Jes Frøst har den ene i Pant, hvorfor Klostret udlægger ham 2 Gårde i Jørsbo Sept Væbner Erik Kid skøder til Dueholm Kloster 1 Gård i Sejerslev, imod at dette skal holde en Messe i hver Uge for Per Pedersen Bang, som Jes Mikkelsen Munk ihjelslog Okt Erik Nielsen af Bratskov skøder til Dueholm Kloster 1 Gård i Østløs og 1 Gård i Hojstrup, som han hjemler det, indtil han- indfrir en Gård i Sønder Årup, som Magnus Magnussen har i Pant, til Klostret Okt Erik Nielsen af Bratskov giver til Dueholm Kloster en Gård i Sønder Årup for sin og sine Forældres Sjæles Helsen og Salighed. Hvis denne Gård ej fuldt kan yde 6 Pund Korn årlig, da vil han'og hans Arvinger udlægge mere Gods Okt Væbner Svenning Andersen af Vostrup eftergiver sin Farbroder alt, hvad der har været imellem dem, både på sin Faders og egne Vegne og overlader ham en Ager Jord i Nortoft Nov Væbner Peder Magnussen af Galtrup skøder til Dueholm Kloster en Jord ved Hyldig Marts 1440: Væbner Svenning Andersen af Vostrup pantsætter Las Borre Vestergård i Vostrup (uden Dag). Mette Jensdatter giver til Dueholm Kloster med sin Husbonde Hr. Lyder Kabels Vilje for deres og andre deres pårørendes Sjæle Hovedgården Khivstrupgård; kan den ikke yde fuldt 1 Læst Korn, da vil hun udlægge andet Gods Juni Anders Pedersen af Fortoft giver for sin og sine Forældres Sjæles Helsen til Dueholm Kloster en Toft ved Vilse Nov Nis Svenningsen af Frøslev skøder for sin og sin Sons Sjæles Helsen og for deres Gravsted Piletoft i Løddrup til Dueholm Kloster 81. Omtrent Morten Nielsen af Frøslev stadfæster sin Fader Nis Svenningsens Gave af 24 Nov Juni Væbner Rætlof Friis skøder med sin Hustru Kristine Bosdatters. Samtykke til Dueholm Kloster 1 Gård i Tømmerby Juni Tingsvidne af Rødding Herred, at Hr. Lyder Kabel købte det Gods af Nis Hvas, der ligger i Ramsing Sogn, og gav ham Guld og Penge og fuldt Værd derfor, og man havde aldrig hørt, at Nis Hvas eller hans Arvinger gav Kære derpå

10 XXXIX 2 Avg Mette Jcnsdatter, Lyder Kabels Enke, skøder til Dueholm Kloster for en Messe hver Uge for hendes Husbondes, hendes pårørendes og efter hendes Død for hendes egen Sjæl, 2 Gårde i Klastrup og 1 Gård i Østerild 1. 4 Avg Cecil Pedersdatter skøder til Dueholm Kloster en Gård i Aistrup, således at hun i sine Levedage skal blive boende i et Hus på Klostrets Grund, have Græsning til 6 Kør med Klostrets Fæ, 6 Svin, 2 Heste, 20 Får og Ildebrændsel April Slutningen af en Pavebulle om Hellig Ånds Hus i Nykøbing Jan Tingsvidne af Harre Herred, at Fru Karen, Henrik Eriksens Enke, og hendes Broder, Morten Krabbe, skødede Dueholm Kloster Damgård i Tovstrup (16) Juli Biskop Gert i Børlum skøder med sit Kapitels Råd og Samtykke til Dueholm Kloster 1 Gård i Ørting, Hyldegård Juli Abbed Peder af Sorø forkynder Prioren i Dueholm Kloster en Pavebulle, ved hvilken der gives dette Tilladelse til at opføre Helligånds Kapel i St. Klemens Sogn i Nykøbing, der må høre under Klostrets Område, dog Sognekirkens Ret ukrænket For Palle Juel skøder til Dueholm Kloster 2 Gårde i Hesselholt. Brevet er ikke dateret, men han synes at være død 1447 ( 147).., Maj Sofie Bosdatter, Erik Henriksens Enke, skøder 1 Gård i Tilsted til Dueholm Kloster, dog skal hun i sin Livstid nyde Kornskylden af Gården. Endelig skal hun have et Hus ved Klostret og Græsning til 4 Kør, 4 Svin, 12 Får og 2 Heste, fri Torvegravning og så megen Eng, som Hr. Palle Juel havde ved Rolstrup Bro, men give Hyrdepenge for sit Fæ, som de andre, der bor ved Klostret; Hvis hun tager Ordenens Klæder, skal Klostret være hendes 'Arving til de. ørende" Penge, hun fører med sig, ellers må hun give sine Venner noget deraf. I det forste^ Brev fattes Slutningen Maj Cecilie Pedersdatter, Jep Røds Enke, skøder for sin, sine Forældres, Borns og Husbønders Sjæles Salighed til Dueholm Kloster 1 Gård i Sundby på det Vilkår, at Prior og Brødre skal sonde 12 Præster til hendes Ligfærd at sige Messer, og beværte dem og dem af hendes Venner, der da møder, ligeså holde Messer og gore andre gode Gerninger for hende, som for en Søster, der bærer Kors; på samme Måde skal de gore, hvis hun tager Kors og beder derom Juni Lille Henrik giver med sin Hustru Annes Råd for deres og deres Borns Salighed til Dueholm Kloster en Fjerdedel af en Saltkedel på Læso, således at de og deres Born skal have frit

11 XL Gravsted i Klostret med Ligfærd og Messer, på samme Måde som Medlemmer af Broderskabet Avg Esbern Høg på Læsø giver for sin og sin Hustru Maren Nielsdatters Sjæles Frelse Ottendedelen af en Saltkedel på Læsø om 2 År Dec Væbner Magnus Pedersen af Damsgård skøder med sin Hustru Kirstine Klavsdatters Samtykke til Dueholm Kloster 1 Gård i Vejerslev og 1 Gård i Fredsø for deres og deres Forældres Sjæles Helsen og Salighed. Ved deres Død skal Klostret gore Messer og Tjeneste for dem, som de Breve udviser, som Klostret har udgivet Avg Esbern Høg på Læsø sælger til Dueholm Kloster halvanden Afgærd" af en Saltkedel på Læsø Sept Væbner Erik Nielsen af Bratskov skøder til St. Hans Kloster i Viborg 1 Gård i Balling, 1 Gård i Odens, 1 Gård i Norlem, 1 Gård i Ålbæk, 1 Gård i Nestild og 1 Bol i Østløs Sogn tilligemed' alt sit Gods i Salling Syssel, hvilket de skal løse af Dueholm Kloster April Biskop Gert i Børlum udlægger med sit Kapitels,, Råd og Samtykke til Dueholm Kloster det Gods, der nævnes i Brevet af 26 Juli Dec (1450). Isak Jonsen i Flade skøder med sin Hustru Anna Mikkelsdatters og sine Sonners Hr. Jon Isaksens og Nis Isaksens Samtykke en Jord til Dueholm Kloster Maj (14 Sept.) Forlig mellem Svenning Andersen og Dueholm Kloster, at hin skal nyde et Hus, han har ladet bygge i Forte og Fæled, men må aldrig bygge der mere, hvorimod Prioren må bygge et Hus ved Klostrets egen Agers Ende, når han vil Jan Kong Kristjern I. henlægger Helligånds Kapel i Nykøbing til St. Klemens Kirke, der er ret Sognekirke i Nykøbing, så at Sognepræsten skal styre og forse dette Kapel med Gudstjeneste og andre Stykker, som dertil hører Juni Harald Assersen i Vostrup overlader til Dueholm Kloster det Pantebrev, han har af sin Broder Per Vinter på den Gård, han ibor i Vostrup. Endvidere giver han for sin og sin Hustrus og andre pårørendes Sjæles Helsen en Toft i Vostrup, og hvis han og hans Hustru Karen Mikkelsdatter dør barnløse, skal det have alt deres rørende Gods Feb Væbner Magnus Pedersen skøder for sin og sin Hustru Kirstines og alle andre pårørendes Sjæles Helsen til Dueholm Kloster 1 Gård i Fjelderslev, hvorfor der skal gores en Messe hver Uge for vor Frue Alter, foran hvilket han selv udvælger sin Grav Feb Kong Kristjern I. under og giver på Fru Mettes, Hr.

12 XLI Lyder Kabels, Forbon hendes Tjener Jes Povlsen og hans ægte Afkom Frihed og Frelse på deres Person med Skjold og Hjelm, som andre Riddere og Svende, og 2 Kronens Bøndergårde i Tødse, som hans Fader og han nu har i Værge, dog Kronens Ret uforkommet på andet frit Bondegods og Købstadgods Sept Væbner Svenning Andersen af Vostrup skøder til Dueholm Kloster 2 Gårde i Vostrup for sin og andre sine pårørendes Sjæles Salighed, for Kost og Fordel, som han og hans Dreng skal have i Klostret i hans Dage Dec Mette Jensdatter, Hr. Lyder Kabels Enke, skøder til sin tro Svend Jes Povlsen alle de Gårde i Ramsing Sogn, som hendes Husbonde og hun købte af Nis Hvas og han fik af Per Hase, undtagen Gården Grundvadsgård, som de har givet til Stubber Kloster Dec Vidne af Dueholm Klosters Stue, at Hr. Niels Hansen, Præst i Løddrup og Hr. Jesper Lavridsen, Præst i Tømmerby,.Biskop Jeps Kanslere af Vendsyssel, vidnede, at de begge var afgangne Biskop Gerts Kanslere i 5 År og havde hans Indsegl og Sekret hos sig alle- Tider og det var dem ikke vitterligt i nogen Måde, at Biskop Gert i den Tid gav sit Brev og Indsegl ud for noget Pant vedkommende hans Arvegods Jan (1453). Mikkel Due af Torp skøder for sin, sin Hustrus, Borns og andre pårørendes Sjæles Helsen til Dueholm Kloster 4 Gårde i Tved Sogn, hvilket Prioren indløste af Jens Lavridsen April Matis Gødesen af Vorn skøder for sin, sine Forældres og Brødres Sjæles Helsen til Dueholm Kloster 1 Gård i Nors Sogn ; Maj Væbner Svenning Andersen skøder til Dueholm Kloster en øde Gård, Krogsgård, i Vostrup med nogle Marker, på det Vilkår, at Prior og Broderskab skal indtage hans Son Povl Svenningsen som fuld Broder i deres Broderskab og give ham Kors og et Par ny Klæder; når han er kommen til Skæls År og Alder og bestemmer sig til at blive i Klostret, skal de gore hans Korsøl og Indtrædelse; vil han ikke blive, skal der hver Uge holdes Messe for ham (Svenning), hans Hustru og hans pårørende...., Maj Else Jensdatter af Frøslevgård, Niels Kats Enke, pantsætter Dueholm Kloster en Gård i Tøving. Klostret skal i den hele Uge efter Mikkelsdag med 10 Præster begå" hendes Forældre, og hvis dette ikke sker et År, skal hun have de 2 Pund Korn af Gårdens Afgift Maj Ridder Niels Eriksen af Tim udlægger i Mageskifte til Dueholm Kloster 1 Gård i Ejerslev Maj Klostrets Genbrev på samme Mageskifte 185.

13 XLII 5 Jnni Kristjern I. under og giver Svenning og Mikkel Andersen for Troskab og villig Tjeneste, som de i sin Tid har gjort de foregående Konger og i Fremtiden må og skal vise ham og hans Efterkommere, Frihed og Frelse på deres Personer og deres fædrene og mødrene Arvegods, som de har haft frit fra den Tid, de fik Frelse af Kong Erik. Dette Konge Eriks Brev, som Kongen har set, var ikke sådan, at man nu fuldkommen kunde rette sig derefter, hvorfor det var kasseret og nu fornyet, dog Kronens Rettighed på andet Bonde- og Købstad-Gods uforsomt Juni Tingsvidne af Norre Herred på Mors om et Syn på den Bygning i Vostrup, som Svenning Andersen havde opført og kaldt Krogsgård, at den var bygget i Forte og Fæled og burde straks nedbrydes Okt Per Vinter af Nandrup skøder til Dueholm Kloster et Bol i Ejerslev, således at han og hans Hustru og alle deres Born skal have frit Gravsted i Klostret Juli Tingsvidne af Norre Herred, at den Otting Jord i Sundby, der kaldes Hases rette Jord, Otting og Gård med Rette, tilhørte Hase og hans Arving, Albert Skel, efter ham. Dernæst vidnede Truels Nielsen, Broder i Mariager Kloster, at han i 36 Ar havde denne Jord som et Lån af Hase og Skel Okt Albert Skel af Frøslevgård skøder til Dueholm Kloster sin Gård i Sundby, kaldet Hases Jord Juni Simon Spend i Kvistgård skøder til Dueholm Kloster 1 Gård i Tødse, som hans Moder havde skødet ham på Landsting og som tilforn var lavbudt på Norre Herreds Ting på Mors Jan Fru Karen Nielsdatter af Blistrup, Henrik Briksens Enke, skøder med sin Broder Morten Krabbes Råd til Dueholm Kloster 1 Gård i Vejerslev for en Gård, som hendes Son Peder Henriksen skødede i sit Testament til Klostret; derfor skal Klostret hvert År gore 2 hojtidelige Begængelser med så mange Præster, som er i Klostret. Endvidere giver han Klostret i Mageskifte 1 Gård i Vejerslev, kaldet Søborg, for en Gård i Norlém, men efter hendes Død går Handlen tilbage (20) Juli Væbner Iver Munk af Hagård skøder til Hr. Anders Persen, Sognepræst i Boddum, en Gård i Tvollum (23) Juli Tingsvidne af Rævs Herred, at Iver Munk havde, ladet lavbyde en Gård i Tvollum på 3 Ting, hvorpå han skødede Gården til Hr. Anders Persen i Boddum April Forlig mellem Prioren i Dueholm og Svenning Andersen, at denne i sine Levedage og hans Dreng for Provente og Kost skal have 16 lødige ty. rede Penge og dertil et Hus

14 XLIII 26 Avg Tingsvidne af Rødding Herred, at da Sandemænd var tilkrævede om Ranising Kirkegårds Jord og Engbol i Andrup, svor de den af Træbens Toft og af en Eng, som nu ligger til den Gård, som kaldes Blæsebjerg; derimod svor de den i Udmark ind i Andrup Bymark Dec Forlig mellem Prioren i Dueholm og Svenning Andersen i deres Strid både om Gæld og Jordetrætte og alt andet, således at Prioren enten skal forværge, at han ikke skyldte Svenning en vis Sum Penge eller betale den ' April Væbner Nis Pallesen Kirt af Ulstrup skøder til Dueholm Kloster Gården Oppogrund, hvilken Prioren havde haft i Pant Feb Jens Persen Bomøve stadfæster med sin Søster Maren' Persdatters Samtykke Dueholm Kloster en Gård i Silstrup, som dette har haft i Værge for deres Faders Sjælegave Feb Dom i Sagen mellem Prioren i Dueholm og Peder Vinter af Nandrup, at de Breve, denne og hans Broder Harald Assersen har udgivet, skal blive ved Magt og Klostret beholde en Gård i Vostrup, til den bliver ham lovlig afløst. Når den er bleven løst, skal Loven atter afgore Trætte om en Jord i Magnestoft Marts Svenning Andersen af Vostrup pantsætter til Dueholm Kloster den Gård, han nu ibor i Vostrup, som Klostret må beholde til Ejendom, hvis den ikke løses inden 4 År; derfor skal Klostret i hans Dage holde ham med 01 og Mad, Hus og Varme og nu straks give ham St. Hans Ordens Klæder Maj 14G0. Anders Jensen af Kær skøder 3 Agre på Sæby Mark til Dueholm Kloster...., Juli Nykøbing Borgemesters og Råds Vedtægt, at ingen må afhænde af Byens Indmark til Kirke eller Kloster, Præstemænd eller fri Mænd, da Kong Kristjern til evindelig Ejendom har undt dem denne Jord og Vettels Mark, der tidligere tilhørte Kronen. Bryder nogen Hede op (i denne Mark), må han selv nyde den, sålænge han bruger den med Korn og Gødning, men ligger den et År hen udyrket, da må den Mand, hvis Mark er nærmest ved, tage den i Brug, imod at godtgore den forste Opdyrker det forste Års Plojning. Man må ikke ploje nærmere ved en Mands Eng end i en Plovs Afstand Avg. 14C2. Jes Lavridsen i Ulstrup skoder med sin Son Jep Bagges Råd og Samtykke til Dueholm Kloster 2 Gårde i Tved (uden Dag). Morten Krabbe af Bustrup skøder en Gård i Sæby og en Gård i Vile Sogn til Dueholm Kloster for sin, sine Forældres, sin Hustru Karens og alle deres pårørendes Sjæles Helsen Sept Broder Johannes af Carduna, Bajulivus under Storrnestren på Rodos, udstæder på Andvordskov et Brev, at da Brødre-

15 XLIV nes Tal i Johanniterklostrene er for stort og Priorerne derfor neppe kan yde til Klostret på Rodos til Kristendommens Forsvar, hvad de skal, påla^gger han Prioren Joh. Brun og hans Efterfølgere, Priorer i Dacia, at påse, at ikke flere Brødre optages end de, der er nødvendige til at afholde Gudstjenesten. Ved hver Hqjmesse skal synges Kollekt imod de vantro og for Ordnens Befæstelse og Bevarelse og en anden for Ordnens levende og afdøde Velgorere Jan Peder Magnussen af Oddegård skøder med sin Hustru Johanne Nielsdatters Råd og Samtykke til Dueholm Kloster 2 øde Gårdes Jord i Ræsted Sogn Feb Morten Krabbe af Bustrup skøder til Dueholm Kloster 1 Gård i Frammerslev i Mageskifte for en Gård i Norlem Juli Broder Johannes af Carduna, Bajulivus under Stormestren på Rodos, forordner, at de Brødre, der lever gudfrygtigt og efter Ordensreglen, skal nyde Levemåde og Klæder og andre nødvendige Ting efter Reglen, men derimod skal de straffes, der forser sig. De, som ikke vil forbedre sig i en Uge eller Måned, skal sættes i Fængsel, til de bedrer sig, men hvis nogen har fortjent at udstødes af Brødrenes Samfund og miste Dragten, skal dette dog ikke ske, men de skal sættes i livsvarigt Fængsel på Vand og Brød, hvorfor der^ ved hvert Kloster skal opføres sådanne Fængsler Avg Povl Esgesen, Bonde i Tømmerby, skøder til Dueholm Kloster en Jord på Norre Tømmerby Mark, som hans Fader, Esge Svensen gav til Klostret. Hvis denne Jord går tabt for dette ved Lands Lov og Ret, da vil han og hans Hustru Inge Nielsdatter i deres Levedage give dem den samme Afgift af deres Gods, som hin Jord gav (uden Dag). Uddrag af Jes Povlsens Testament, hvorved han giver til Dueholm Kloster, hvor han vil jordes, sine Gårde i Ramsing, i så Måde, at Prioren på tilbørlig Måde ved hans Jordefærd skal holde hans Gildebrødre af Præstegildet og hans andre Venner, der følger ham til Graven, med Mad og 01, og siden holde Messer og Begængelse for hans Sjæl Feb Povl Torstensen af Tødse stadfæster sin Son Jes Povlsens Gave til Dueholm Kloster Avg Petrus Raymundus Zacosta, Stormester på Rodos, beretter, at Jacobus Vilhadi, capellanus lingvæ Alamannie og især for Prioratet Dacia, havde fortalt om store Stridigheder om Valget af. Priorer og andre Poster, hvorfor han bestemte, at disse i Fremtiden ikke måtte tages af de Brødre, der var Riddere eller indgivne, men af dem, der var Præster, og der skulde gores Indstilling blandt de ældste og vel fortjente 125.

16 XLV 24 Maj Anders Kristensen og Jep Povlsen af Dyrby, Væbnere, skøder til Dueholm Kloster 1 Gård i Elsø og Jord i Jorsby, som de har fået med deres Hustruer Else og Maren Nielsdatter Sept Anders Persen, Præst i Boddum, giver i Medgift med sin Broderdatter Mette Mortensdatter en Gård i Tvollum til velbyrdige Anders Itske April Vidnesbyrd om, at Kronen havde fået fuldt Vederlag for 3 Gårde i Frydsbrønd, den havde mageskiftet til Dueholm Kloster for 6 Gårde i Dråby. Tidligere trykt i Diplomatarium Christierni Primi, S Feb Las Mogensen og Anne Joakimsdatter pantsætter til Dueholm Kloster 1 Gård i Jestrup Feb Priorens Genbrev på ovenstående Mageskifte med Kongen af 17 April Tidligere trykt i Diplomatarium Christierni Primi, S (uden. Dag). Væbner Mogens Nist i Toftum giver til Dueholm Kloster for sin og sin Hustru Mette Frisdatters og andre pårørendes Sjæles Helsen en Gård i Heltborg, således at når de vil bo hos Klostret, skal de have et velbygget Hus og nyde samme Fordel, som (hans Fader) Per Mogensen havde, deriblandt have Græsning til 6 Kør, 2 Heste og 20 Får; derfor skal de ved Tilflytningen give 10 % Juni Tingsvidne af Norre Herred om Dueholm Klosters Lavhævd på Rolstrup og Vettels Markeskæl og anden Frihed, som Rolstrup og Klostret har på Vettels Mark Juni Uddrag af Tingsvidne af Norre- og Sønderherred samt 2 Sognevidner, at Rolstrup Fæ har haft Udgang og Drift i Vettels Mark i 40 År og mere, og aldrig var der i Mands Minde givet Last eller Kære derpå for nu, da for få År siden Borgemester Jes Nielsen i Nykøbing gav Kære derpå, og at en Holm norden for, Rolstrup altid har været dyrket og såt af Rolstrup Mænd Juli Johanne Andersdatter af Asdal, Hr. Niels Eriksens Enke, giver til Dueholm Kloster 1 G. i Smedstrup og.l G. i Sindbjerg, hvorfor hendes Mø Karen Madsdatter skal have et Hus ved Klostret, samt Ordenens Klæder og forskellige Levnedsmidler sin Levetid ? Kristjern I's Stadfæstelse på 176 og ? Lavhævd på Porshave. Kun Slutningen haves Juni Tingsvidne af Norre Herreds Ting om Dueholm Klosters Lavhævd på St. Jorgens Mølle og hele St. Jorgens Jord Juni Jens Povlsen, Præst i Kættrup, giver til Dueholm Kloster for sin Fader Povl Jensens, sin Broder Mogens.Povlsens og andre pårørendes, og alle gode Kristnes Sjæle 1 Gård i Stagstrup,

17 XLVI hvorfor Klostret skal afholde 1 Messe hver Uge for St. Johannes Evangelists Alter i det søndre Kapel og 2 Begængelser hvert År med så mange Præster, som er hjemme Juni Tingsvidne af Norre Herred om Sandemænds Tog mellem Guds Hus og Bonden, nemlig vedkommende St. Jorgens Mølle og St. Jorgens Jord og en indgraven Have og nogle Agre ved Rolstrup og Porshave, hvilket de svor til Dueholm Kloster som Ornum, Stuv og Enmærke Uddrag af et, Tingsvidne af Nijrre Herred, at den Grund, som St. Johannes Mølle står på mellem Dueholm og Nykøbing, er Klostrets rette - Ejendom, som det har haft i Mands Minde og i rolig Hævd siden Klostret blev stiftet Marts Væbner Erik Stygge til Frøslevgård og hans Hustru Kirstine Nielsdatter stadfæster Else Jensdatters Skøde til Dueholm Kloster på en Gård i Tøving for hendes Sjælemesse Sept Væbner Jep Andersen af Sø giver med sin Hustru Anne Povlsdatters og sin Fader Anders Jepsens Råd og Samtykke for sin og sin Hustrus Sjæl Ydbygård til Dueholm Kloster for deres Gravsted, Messer og anden Gudstjeneste, som holdes i Klostret Juni Ridder Predbjérn Podebusk til Vosborg skøder til Dueholm Kloster sit Gods i Hillerslev Herred " Feb Henrik og Mogens Stampe af Kjellingbjerg og Klavs Jensen af Søndervang skøder til Gerlev Mortensen, Prior i 0 Kloster, 1 Gård i Villerslev Juni Gerlev Mortensen, Prior i 0 Kloster, skøder til Dueholm Kloster for 3 Messer om Ugen for sin Sjæl for Johannes den Døbers Alter 1 Gård i Villerslev, 1 i Hcsselbjerg og 1 i Vester Assels Sept (?). Ridder Predbjorn Podebusk til Vosborg pantsætter til Dueholm Kloster en Gård i Vester Vandet. At det er udstædt efter 149 fra 1493, ses af Udtrykkene i selve Brevet, så man sandsynligvis må antage 1498 for det rette Ar Juni Væbner Peder Kid skøder til Provst Henrik en Gård i Jorsby Sogn Avg Anders Itske af Torup skøder for sin, sine Forældres og andre pårørendes Salighed til Dueholm Kloster 1 Gård i Tvollum Avg Slutningen af et Skøde Uddrag af Provst Henriks Gavebrev til Helligånds Hus, hvis det oprettes til et Kloster, hvis ikke, tilfalder Godset Dueholm Kloster. Brevet er ikke dateret, men må være udstædt efter 26 Juni 1502 ( 154) og for' 18 Sept, 1502 ( 157) Sept Provst Henrik Olufsens eneste Søster Botilde Olufsdatter

18 XLVII giver til St. Trinitatis Kapel i Nykøbing alt det Ejendomsgods og alle Pantebreve, som hendes Broder i sin Velmagt gav til dette Kapel, og stadfæster hans Gave, således at den af ham der stiftede daglige Messe til evig Tid skal holdes ved Magt April Kristine Pedersdatter, Hr. Lave Broks Enke til Estrup, slutter Mageskifte med Henning Kirt af Vollorup, der skal have 1 Gård i Seniby og 1 G. i Hassing, hvorimod hun får hans Rettighed i Mogenstrup Gård og hendes Ejendom Dec (1507). Kong Hans stadfæster den Gave, som Provst Henrik gav Helligånds Hus i Nykøbing til Messe foran de 14 Nødhjælperes Kapel og Alter, nemlig 1 Gård i Skrandrup, 1 G. i Nykøbing og alt hans Købe- og Pantegods på Mors, undtagen 1 G. i Flade og 1 i Tødse Marts Væbner Niels Krabbe til Tandrup vidner, at en Gård i Gindrup er hans Hustrus Søster, Karine Bosdatter, Hans Barsbæks Enkes, rette Sjælegave til Dueholm Kloster for hendes Gravsted og Delagtighed i de gode Gærninger, som der skal gores, og giver Afkald derpå på sin, sin Hustrus og deres Arvingers Vegne Feb Karine Eriksdatter til Vollerup, Henning Kirts Enke, giver til Dueholm Kloster for sin Husbondes, sin Søn Eriks og for alle deres og hendes pårørendes og alle kristne Sjæle 1 G. i Sennels, 1 G. i Semby, 1 Bol i Hassing, således at Formanden og Brødrene skal holde en Messe hver Uge for Johannes Evangelists Alter i det sondre Kapel og en Begængelse hvert År Juni Maren Pedersdatter af Holmgård, Malte Juels Enke, pantsætter til Dueholm Kloster 1 G. i Visholm at nyde og bruge til St. Trinitatis Kapel i Nykøbing Jan Dom af Viborg Landsting i Sagen mellem Niels Fris af Vadskærgård og Mester Kristjern, Prior i Dueholm, om Provst Henriks Gave til hellig Trefoldigheds Kapel i Nykøbing. Niels Fris mente, at det var for liden Gudstjeneste for så meget Gods, og at han borde have dette Gods i Forsvar, da han var Provst Henriks Arving. Dommen lød, at Godset bør blive til Kapellet og Mester Kristjern have det i Forsvar på Klostrets Vegne, efter Pavebullens Lydclse, han har derpå. Skal der holdes mere Gudstjeneste af Godset, skal Biskoppen i Vendsyssel og Brødrene i Præstegildet i Nykøbing gore en endelig Skikkelse derpå Jan Fredrik I. henlægger Helligånds Hus i Nykøbing under Borgemcster og Råd, at de kan underholde syge deri Juli Jakob Jensen, Prior i Dueholm, skøder efter Kongens Tilladelse til Niels Jensen til Bratskov 2 G. i Jebjerg, 1 G. i Balling, 1 G. i Toftrup, 1 Bol i Rested Juni Kristjan III. forlener Niels Lange med Dueholm Kloster. 194.

19 XLVIII 19 Juni Peder Thomesen, Præst i Haverslev, vidner, at han henlagde det Gods, der hørte til Nykøbing Præstegilde, til Skolens og Kirketjenernes Nytte (da han var Superintendent) 195. Foråret Brev fra Kristjern Jensen, Præst i Nykøbing, til Superintendent M. Jorgen Mortensen om Hospitalet ved Dueholm og flere didhen hørende Emner Juni Brev fra samme til samme om samme Genstand Fortegnelse over, hvad Hr. Niels Eriksen gav til Dueholm Kloster for St. Anne Messe 18. Efterretning om, at en Dom, der har været indfort paa det foregående Blad, der nu fattes, gæmtes af Biskop Hartvig i Ribe og Biskop Niels i Børlum. 60- Efterretning om Fremgangsmåden ved Forfølgning til Lås. Tidligere trykt i D. Magasin I , uden at Langebek dog der har nævnt, at Stykket var taget fra dette Håndskrift 62. Efterretning om en Jord i Sejersdal, der hører til Klostrets Byggested i Glynge og bruges af en Mand i Bysted 109. Fortegnelser over Helligånds Kapels Gods Fortegnelse over det Gods, Klostret 1493 købte af Predbjorn Podebusk Efterretning om, at Klostret fik 2 Gårde i Vorning i Mageskifte for 2 Gårde i Fjallerslev 153. Indholdet af Adkomstbrevene på Provst Henriks Gård i Nykøbing,. som han med mere Gods gav til de 14 Nødhjælperes Kapel Uddrag af Breve om, at Biskop Gert i sin Tid forbød nogen af sit Stift at give sig af med Helligånds Kapel imod Klostrets Vilje, og af et Brev, hvori Klostret og Borgerne i Nykøbing blev forligte om Rådigheden over Kapellet og de fattiges Hus, samt Efterretning om Helligåndshusets Ejendom i Solbjerg og Sønder Dråby 163. Uddrag af Breve om, at Biskop Jep og siden kgl. Kommissarier forligede Klostret og Nykøbing, de sidste på den Måde, at når en af Parterne ikke vilde holde Forliget, skulde Sagen føres for Kongen og Rigens Råd. Ligeledes, at et Sandemandsbrev, der svor imod Klostrets Lavhævd og Rigens Kanslers Stadfæstelse, skulde være magtesløst. Efterretning oin, at Klostrets Lavhævd og Sandemandstog er ældre end Byens Breve, at Borgerne ikke må bygge nærmere ved Klostret end hvor Clebergh" stod, og at der var Brev på en Jord imellem Byen og Møllen, som den gamle Skole stod på (5 Breve fra omtales og er tildels aftrykte her foran S. XXI XXIII).

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Velkommen til informationsmøde Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti. Provstiudvalget Landsforeningen af Menighedsråd

Velkommen til informationsmøde Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti. Provstiudvalget Landsforeningen af Menighedsråd Velkommen til informationsmøde Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Provstiudvalget Landsforeningen af Menighedsråd 1 Program Formål og metode Baggrund Lidt om provstiet Erfaringer

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Denne sag er beskrevet af Karl Rasmussen i Aarbog for Odense og Assens Amter 1914 s.128-73. Sagen foreliggger i 4 foliobind på i alt henved 8000 sider,

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Efter Grevens Fejde (1534-1536) gennemførte Christian 3. (1503-1559) reformationen i Danmark ved recessen (loven) af 30. oktober 1536. Reformationen var overgangen

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

(Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.)

(Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.) Udskiftning af Harring og Koldby Byer. (Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.) (Ved Lærer A. Christensen, Harring. ANNO 1792, den 15. Oktober mødte Amtmanden og Landvæsenskommissærerne

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Blidstrup 1744-1799. Billede af Blidstrup Kirke by Claude David. Blidstrup Morsø Sønder Thisted 1744-1799

Blidstrup 1744-1799. Billede af Blidstrup Kirke by Claude David. Blidstrup Morsø Sønder Thisted 1744-1799 Blidstrup 1744-1799 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peter Haraldsøn

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Er man først smittet af slægtsforskningsbacillen fastholdes man absolut resten af livet! Se blot billedet!

Er man først smittet af slægtsforskningsbacillen fastholdes man absolut resten af livet! Se blot billedet! Blaabjerg-anetavlen Som anetavle selvcentreret naturligvis - med udgangspunkt på Mors, men med rødder fra København, Sønderjylland, Thy, Han Herred og Salling, samt Sjælland, Færøerne, Tyskland og Europa!

Læs mere

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet.

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 2 apr. blev Hans Lassens søn begravet. 1732 d. 20 apr. blev Niels Michelsens barn af Vesterlist begravet. 1732 d. 25 apr. blev

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg 1 Provstiudvalgsmøde tirsdag, den 21. august 2012 kl. 9.00 Pkt. Sag Beslutning Beslutningssager 1. Godkendelse af referat fra 19/6-12. Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK 2015 Solbjerg Kirke Klient Morsø Provsti - Aalborg Stift Projekt Nyt tag på tårn 2015 Karby

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Aabenraa bys skrå 1. maj 1335

Aabenraa bys skrå 1. maj 1335 Aabenraa bys skrå 1. maj 1335 Franz Blatt (red.): Danmarks Riges breve 2R, 11 bd. 1333 1336. København 1950, s. 181 187 I Faderens Sønnens og den Helligånds navn, amen Vi rådmænd og borgere i Aabenraa

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Jyske Lov var gældende i ca. 450 år, indtil 1683, hvor den blev afløst af Christian V s Danske Lov.

Jyske Lov var gældende i ca. 450 år, indtil 1683, hvor den blev afløst af Christian V s Danske Lov. OM LOV OG RET I DANMARK Danmarks første nedfældede "Grundlov" er Jyske Lov fra 1241, givet af danernes konge Valdemar II Sejr. Det skete ved rigsforsamlingens møde i Vordingborg. Jyske Lov var en landskabslov,

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år. 1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år. 1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Navneregister Herskind by 1500 1669 - i alfabetisk orden:

Navneregister Herskind by 1500 1669 - i alfabetisk orden: Navneregister Herskind by 1500 1669 - i alfabetisk orden: Efternavn Fornavn Fødselsår Fæste Død Bemærkninger / Skifte Andet kaldenavn Andersdatter Johanne 1640 Andersdatter Maren 1645 Andersen Jens 1640

Læs mere

H.K.Kristrnsen: Øster N. herred, side 37, Visti Lassen og Michel Nielsen. Side 257, gården Have 1537 som Niels Michelsen bebor, Kronens skøder.

H.K.Kristrnsen: Øster N. herred, side 37, Visti Lassen og Michel Nielsen. Side 257, gården Have 1537 som Niels Michelsen bebor, Kronens skøder. Denne fil er et forsøg på følgende: At undersøge om Jens Abildtrups bog Slægten Abildtrup II er i overensstemmelse med de virkelige forhold. Jeg har forsket en del i diverse arkivalier, og mener at have

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm.

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. Dorothy Jones Christian Gyldenstjerne var elev på Herlufsholm Skole helt fra skolens start. Hans far var rigsråd Mogens Gyldenstjerne, en meget nær ven af

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Møllerne på Mors før 1862 AF KRISTIAN VESTERGAARD

Møllerne på Mors før 1862 AF KRISTIAN VESTERGAARD Møllerne på Mors før 1862 AF KRISTIAN VESTERGAARD 1. Lødderup Østermølle. 2. Lødderup Vestermølle. 3. Markmølle. (4. Tæbring mølle, øde før 1664). 5. Votborg mølle. 6. Damsgård mølle. 7. Houmølle. 8. Rakkeby

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere