DUEHOLMS DIPLOMATARIUM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DUEHOLMS DIPLOMATARIUM."

Transkript

1 DUEHOLMS DIPLOMATARIUM. Samling af Breve , der i sin Tid ero opbevarede i St. Jolianiiesklostret Dueholm paa Morsø. Udgive.t for Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Ilisloric og Sprog O. Nielsen, Dr. pliil., Arkivar. Med 4 stentryktc Afbildninger. Kjøbenhavn. Gyldendalske Boghandel. Tliieles Bogtrykkeri

2 Indhold, ordnet efter Tidsfølge. 18 Marts Tingsvidne af Norreherred på Mors, at Fru Mette, Enke efter Peder Nielsen af Smerup, skødede til Dueholm Kloster en Gård i Toving med nogle Marker deromkring Avgust Tingsvidne af Sønder Herred på Mors, at Fru Kristine af Ager, Ridder Niels Eriksens Enke, gav til Dueholm Kloster 1 Gård i Vester Assels. Tidligere trykt i Pontoppidans Annules ecclesiæ TI Sept Væbner Peder Magnussen giver for sin og sin Hustru Elenes Ligbega;ngelse eller Sjælemesse og forat deres Navne må indskrives blandt Klostrets VelgGrci'e en Gård i Loddrup til Dueholm Kloster. Tidligere trykt i Pontoppidans Annales ecclesiæ II Sept. 1381). Tingsvidne af Norre Herred på Mors, at Fru Elene, Ridder Ebbe Strangesens Enke, hor udsagde, at Fru Katrine, Ridder Sakse Pedersens Enke, på samme Ting havde skødet Rolstrnp Gård til Hr. Ebbe Strangesen. På samme Ting vidnede Fru Else Buggesdatter, Gotskalk Skarpenbergs Enke, at hverken hun eller hendes Brødre eller Søstre i 69 Ar havde haft Ret til denne Gård, fordi hendes Fader gav den til Hr. Sakse Pedersen i Medgift med hans Hustru Fru Katrine, Hr. Bugges Søsterdatter Dee (o: 1401). Torkil Jensen af Blikstrup skøder til Dueholm. Kloster 1 Gård i Sæby Marts Væbner Anders Nielsen af Asdal giver med sin Hustru Fru Tddes Samtykke til Dueholm Kloster 1 Gård i Jordsby, således at Klostret skal have den årlige Indtægt og han Hoveriet, så længe han lever, men efter hans Død skal Klostret have det hele. For denne Gård, der var hans Hustrus Ejendom, havde han udlagt hende en anden af sine egne Maj Fru Elene Buggesdatter, Ridder Kristjern Vendelbos Enke, skøder til Fru Elene, Ridder Ebbe Strangesens Enke, 1 Gård i Rolstrup og stadfæster hendes andre Hjemmélsbreve på denne Gård, se 14 Sept

3 XXXII 11 Maj Peder Hase, Væbner, pantsætter Nis Hvas Ejendomme i Ramsing Sogn. Tidligere trykt i Molbechs og Petersens Udvalg af danske Diplomer. S Jan Tingsvidne af Nijrre Herred på Mors, at Fru Elene, Ridder Ebbe Strangesens Enke, for sin Ægtefælles, sin og sine Boms Sjæles Helsen giver til Dueholm Kloster sin Gård Rolstrup, imod at Klostret, skal afholde 2 Messer årlig, nemlig en for de afdøde og en til den hellige Jomfrus Ære samt engang for hendes egen Sjæl med 12 Pra-ster og samme Dag give 12 fattige et rigeligt Måltid med Spise og Drikke April Ingerd, Priorinde ved den hellige Jomfrus Kloster i Alborg giver for Katrine Jepsdatters Sjælemesse en Gård i Vilse til Dueholm Kloster. Tidligere trykt i Pontoppidans Annales ecclesiæ II. S Nov Tingsvidne af Sønder Herred på Mors, at Inge Thorkilsdatter, Mikkel Pedersens Enke, for sin og sin Husbondes Sjælemesse skødede til Dueholm Kloster Medelste Mølle i Løddrup Marts Johannes Jacobi giver for sin og sin afdøde Hustru Ingerd Mikkelsdatters Sjælemesse 1 Gård i Sønder Lyby til Dueholm Kloster. Tidligere trykt i Pontoppidans Annales ecclesiæ II. S Feb Magnus Bryningh pantsætter 1 Gård i Julby til Nis Tagesen Nov Peder Hase af Velinm, Væbner, kundgor, at han og Nis Hvas i Flensborg trættedes hårdelig for flere gode Mænd angående et Brev, som Broder Bent, Kustos i Viborg, skrev på Nis Hvasses Vegne mon på en anden Måde, end dennes Mening var. Nu var de forligte således, at Nis Hvasses Brev skulde være. magtesløst nu og altid og ikke komme ham til Skade på Pantebrevet af 11 Maj Tidligere trykt i Sejdelins Diplomatarium Flensborgense I. 227 efter en Afskrift af Birkerod Nov Tingsvidne af Norre Herred på Mors, at Peder Nielsen af Ørting skødede til Dueholm Kloster 1 Gård i Sejerslev med nogle Agre i Hestebjerg Marts Ridder Anders Offesen af Bjornholm giver og under Svenning og Mikkel Andersen, som han har hjulpet til Adelskab, sin Moders Hjelm og Skjold Marts Tingsvidne af Norre Herred, at Nis Jessens Sædegård i Tødse var solt af Jes Ovesen i Frøslev til Thorkil Magnussen, der igen gav den i Medgift med sin Datter til Mikkel Pedersen Okt Væbner Magnus Pedersen af Nes giver for Villum Nielsens Sjælemesse 1 Gård i Sejerslev til Dueholm Kloster

4 XXXIII, 13 Nov Va^bner Magnus Andersen giver til de spedalskes Hus i Dueholm 1 ^.Sølv, hvorfor han pantsætter en Toft i Flade Omtrent Magnus Andersen skøder til Dueholm Kloster 1 Gård i Skrandrup. Brevet er uden Datum, men denne må falde ved den Tid Jan Væbner Jes Frøst af Frøslevgård giver for sine Forældres Sjælemesse og den synderlige Kærlighed, som- Prior og Broderskabet har vist dem og ham, sit øde Gods i Tøving til Dueholm Kloster Maj Væbner Mikkel Andersen giver til Dueholm Kloster for Fordel og Kærlighed, som Prior og Brødre har gjort og skal gore ham både medens han lever og efter hans Død, som de åbne Breve udviser, som de har givet ham derpå, 1 Gård i Vostrup og 1 Gård i Sejerslev Juni Ridder Niels Krabbe giver for sin og sin Hustrus og for sine Forældres Sjælemesse til Dueholm Kloster Norre Mølle, Gods i Vejerslev, Over Syndrup og Noder Syndrup, Harre og Bodum Juni Ridder Niels Krabbe vedkender sig at skylde Dueholm Kloster 100 ty. lybsk til et der stiftet Vikariedom. Dør. han, inden de er betalte, må Klostret sålamge nyde Indtægten af hans Gods i Vejerslev r Marts Tingsvidne af Norre Herred på Mors, at Hr. Peder Høg lovlig indløste det Gods i Sundby, som Peder Degn havde i Pant af Kristen Høg, og Lave Rød havde lovlig indløst det af Nis Eriksen Okt Tingsvidne af Sønder Herred på Mors, at Kristiern Thorkilsen skødede til Dueholm Kloster 1 Gård i Kordrup Feb Tingsvidne af Norre Herred paa Mors, at St.'Klemens Kirke i Nykøbing havde af gamle Dage været Sognekirke for Vetitels, Venner og Rolstrup og at det aldrig var hørt, at nogen anden end Biskoppen af Børlum havde forlenet eller givet eller presenteret nogen dertil, fcirend Brødre af Dueholm Kloster fik Kirken i deres Værge Feb Væbner Jep Knogmos andvorder Dueholm Kloster igen dets Gård Rolstrup og mæler alle de Breve døde, som han eller hans Hustru Boel Gunnesdatter havde derpå, og alle de Breve stadige og faste at blive, som Prior Hans og hans Konvent havde af ham på hans Hustrus Vegne på 2 Gårde i Thy Marts Ridder Niels Krabbe skøder til Dueholm Kloster Dam og Damsbund til Norre Mølle i Vejerslev, hvilken Mølle selv han tidligere havde givet Skede på Okt Cecilie Eysdatter, Ridder Tage Nielsens Enke, giver til Dueholm Kloster 1 Gård i Fjelderslev og 2 Gårde i Tøving, imod at 3

5 XXXIV hun sin Levetid skal have fri Bolig i Klostret og 3 Kør om Året og Sjælemesse efter sin Død Okt Tingsvidne af Sønderherred på Mors om foregående Skøde Okt Tingsvidne af Norre Herred på Mors om det samme Okt Væbner Jes Frøst stadfæster ovennævnte Skøde af hans Morsøster Fru Cecil Nykøbing Borgeres Ansøgning til Kong Erik af Pommern. St. demens Kirke lå indenfor Byfreden, og Byen havde aldrig haft nogen anden Sognekirke. Dueholm Kloster havde nu haft samme Kirke omtrent 40 Ar og nogen anden Præst end den, der forestod denne, kunde ikke være dem ret nyttig. Men nu havde Biskoppen ved sin Official nylig ladet indsætte en unyttig Præst i samme Kirke til Skade for St. Johannes Orden og Skam og Tab for dem. Derfor bad de Kongen tænke på deres Fordel, da han og Ordenen havde de fleste Ejendomme i samme Sogn. Da der i 166, der er fra 1433, siges, at Klostret havde haft St. Clomens Kirke i omtrent 50 År, må nærværende Brev være 10 År ældre, hvilket også bestyrkes af 78, hvoraf der ses, at Byen netop 1423 havde de samme Borgemestre, som her nævnes Avg Mikkel Spendh Præst kvitterer Dueholm Kloster for den årlige Afgift, som Klostret havde forpligtet sig til at give hans Moster Inge Mikkels, ligesom han giver Afkald på sin Ret til den. Mølle, som hun har givet Klostret Sept Laurentius Johannis, kaldet lille Lasse, afstår til Mikkel Andersen sin Gård i Sejerslev, som dennes Fader Anders Vinter" havde overdraget ham. ; Jan Ridder Jens Skram og hans Hustru Else Nielsdatter skøder til Dueholm Kloster 1 Gård i Alsted, der var hendes Arv efter hendes Forældre, til deres og deres Efterkommeres Sjæles Nytte Maj Ridder Niels Krabbe skøder til Dueholm Kloster 1 Gård i Sinbjerg, som hans Oldefader Jes Kaas pantsatte Anders Krag Juni Else Globsdatter af Todbøl skøder med sin Husbonde Hr. Jens Skrams og sine Venners Råd for begges og hendes Forældres Sjæle til Dueholm Kloster alt sit Gods i Sæby Sogn, hvilket hun har arvet efter sin Moder, således at der skal mures et Alter til Guds Legems Hæder, hvor der 2 Gange om Ugen skal holdes Messer. Desuden stadfæstede hun Gavebrevet på 1 Gård i Alsted af 22 Jan Sept Tingsvidne af Norre Herred om Skødet af 29 Sept Sept Tingsvidne af Sønder Herred på Mors om Skødet af 29.Sept Sept Helene Mikkelsdatter skøder til Dueholm Kloster for sin, sin Son Johannes Nicolai og andre Pårørendes Sjæle 1 Gård i

6 XXXV Tødse, som hendes Fader havde fået med hendes Moder, således at der- skal holdes Sjælemesse for dem for St. Annas Alter og hun i hendes Levetid skal nyde en vis Afgift. Desuden 1 Gård i Tæbring, hvorfor der skal gives hende fri Bolig i hendes Levetid Marts Slutningen af et Skødebrev på Fjerdedelen af en Badstue April Tingsvidne af Århus Byting, at Bolde, Oluf Pedersens Enke, solte til Dueholm Kloster en Fjerdedel af en Saltkedel på Læsø Dec Væbner Mikkel Andersen pantsætter til Borgemester i Nykøbing, Esbern Snefugl, Hojgård og Hojgårds Have med deres tilliggende og alt andet sit Gods på Vostrup Mark. Hvad Esbern eller hans Arvingc bygger på dette Gods, må de igen bortføre derfra Marts Nis Hvas overlader Hr. Lyder Kabel de Pantebreve, som han har i Ejendomme i Ramsing Sogn Maj Biskop Lage i Viborg pantsætter til. Dueholm Kloster en Gård i Vostrup Avg Anders Nielsen skøder til Dueholm Kloster 2 Gårde i Ørting imod at nyde deres Afgift, sin Levetid. Endvidere skal Klostret udvise ham en Jord til at sætte en Bygning på og til Kålgård, og lade ham græsse 4 Kør med Klostrets Hjord, imod at han giver Hyrdepenge deraf. Ligeledes må han holde 2 Heste i Tojr på Klostrets Mark og have 4 Læs Hø om Året foruden Torvegravning og Lyngsiet. Plan må ingen tage i Hus til sig uden Priorens og Brødrenes Vilje og skal afstå sin Arveret efter Strange Nielsen. Hvis han vil tage Kors (o: blive Klosterbroder), skal de give ham det, dog måtte han blive på sin egen Kost. Når han dør, skal han nyde samme Behandling som en Korsbroder. Hvad han bygger på Klostrets Grund, skal han have frit i sine Dage, men Klostret beholde efter hans Død. Men til andet af hans Ejendom end,3ette og det ovennævnte Gods skal Klostret ingen Ret have Juni Povl Bonde giver til Dueholm Kloster en Gårds Jord på Sejerslev Mark for sin og sin Hustrus Sjæls Bestandelse og deres Livs Ophold på Klostret på omtrent do samme Betingelser, som nævnes i foregående Brev Feb Tingsvidne af Harre Herrod, at Ridder Niels Krabbe og hans Forældre i 70 Ar og længer har haft frelslig" (o: som frit Gods) Over Søndrup Gård uden Leding og Landgilde, som andre Riddere og Svende i Landet nyder deres Gods April Else Pedersdatter skøder til Dueholm Kloster 1 Gård i Sønder Dråby, imod at Klostret under hende en Jord til at sætte Bygning på, hvilken efter hendes Død skal tilfalde Klostret, og giver hende Græsning og Hø til 6 Kør samt Ildebrændsel og Gravsted i Klostret efter hendes Død Juni (4- Sept.) Væbner Niels Bomøve giver Dueholm Kloster 3*

7 XXXVI i Mageskifte Nebel og Nebel Fang, som han har arvet efter sine Forældre (13) Jnli Anders Frøst, Præst, giver til Dueholm Kloster 1 Gård i Sundby, af hvilken hans Moder Kirsten Magnusdatter skal nyde Afgiften i sine Dage. Hun skal desuden have Græsgang på Klostrets Mark til 5 Kør, 10 Får og 1 Hest, men selv lonne Hyrde, Grund til Hus, der efter hendes Død tilfalder Klostret, og frit Gravsted. Omtalte Gård skal han fri af Lave Røds Pant Dec Væbner Las Nielsen Bomøve skøder til Dueholm Kloster en Gård i Lørslev, som han tilforn fik af Klostret, hvorfor han har fået Betaling af Las Hvas og hans Broder Juni Væbner Mikkel Andersen skøder til sin Broder Svenning Andersen en Gård og en Otting Jord i Tødse og en Otting Jord i Bjorndrup Marts Væbnerne Anders og Jes Henriksen og Erik Kid giver til Dueholm Kloster for deres Moder Karines Gravsted Damsbunden til Medelste Mølle i Løddrup. Desuden stadfæster de deres Fader Henrik Magnussens Overdragelse af en Have ved Dalgård og al deres Ret til den Jord, der ligger til Vestergård i Løddrup (uden Dag). Væbner Lave Rød overlader til Dueholm Kloster 1 Gård i Sundby, som han har i Pant af sin Broder Hr. Anders Frøst, således at den efter hans Moder Kirsten Magnusdatters Død,skal komme frit til Klostret Dec Tingsvidne af Norre Herred på Mors, at en Gård i Erslev har været i Dueholm Klosters Værge i 5 Vintre upåtalt Dec Tingsvidne af Norre Herred på Mors, at afdøde Fru. Maren af Digsende for 24 Vintre siden havde skødet Dueholm Kloster sit Gods i Vester Jølby for sin, sin Husbondes og sit Barns og andre hendes Forældres Sjæle, hvilket hun havde arvet efter sin Husbonde og sine Born og det var hverken hendes fædrene eller mødrene Gods. På samme Tid sagde hun, at hun havde undt sin Søsterson Hr. Lave Urne alt sit fædrene og mødrene Gods med sådan Skæl, at hun måtte frit med sit andet Gods give sig i Dueholm Kloster for sin og andre sine Venners Sjæle Dec Tingsvidne af Norre Herred på Mors, at St. Klemens Kirke i Nykøbing er bygget og forst grundet fra Norreherred af Byerne Venner og Vettels, og Dueholm Kloster har haft den i sand Eje omtrent 50 År og aldrig har Kongen gjort nogen Præsentation eller Gave af denne Kirke til denne Dag Jørgen Urne skøder på sine egne Vegne og Markvard Barsbek på sin Hustru Adelhejds Vegne Gods i Thy og Mors til Dueholm Kloster. Brevets Slutning fattes, men af Arkivregistraturet S. 135 ses Året og Stedet, hvor Gården ligger 73.

8 XXXVII 26 Marts Væbner Brun Erik skøder til Dueholm Kloster 2 Gårde i Vester Jølby og forpligter sig til hvert År at give det 4 Pund Korn. I sin Levetid skal han have Klostrets Hovedgård Digsende, der efter hans Død tilligemed ovennævnte 2 Gårde skal tilfalde Klostret. I hans Levetid skal Klostret hvert År holde en Sjælemesse for hans Forældre, hans Hustru Ingeborg og Brødre Nis og Jes Eriksen, men efter hans Død en Messe hver Dag i Ugen for ham og hans Forældre April Ridder Niels Krabbe skøder til Dueholm Kloster 1 øde Gård i Harre og et Bol i Badennom Juli Væbner Povl Nielsen af Næs hjetnler Dueholm Kloster den Gård i Erslev, som hans Hustrus Moder, Marine Nielsdatter, skødede til Klostret Juli Ridder Lyder Kabel og hans Hustru Mette Jensdatter skøder til Dueholm Kloster 1 Gård i Startved, 3 Gårde i Kås, således at Klostret hver Uge skal holde 3 Messer for det Alter, de nylig lod bygge i Klosterkirken for sig og sine Forældre... 3 og Juli Biskop Gert i Barium slutter med sit Kapitels Råd Mageskifte med Dueholm Kloster, der skal have Løddrup Bisgård og Mølle og Tagemark og en Gård og øde Gods smstds, således at dette Mageskifte skal blive fast i hans Levetid og 20 År efter hans Død, men da kan hans Efterfølgere gore det om Juli Ror, Borger i Viborg, overlader Per Nielsen Bomøve det Hovedbrev, som han har af Uth Bosen på 1 Gård i Vostrup Okt Væbner Svenning Andersen af Vostrup skøder til Dueholm Kloster 2 Gårde i Tødse, hvorfor han har fået i Pant 2 Gårde i Vostrup, som Klostret har fået af hans Fader og Broder eller andre pårørende enten med Skøde eller åbne Breve eller Sjælegave 35. Omtrent Nis Nielsen sælger til Dueholm Kloster en Søsterdel i den Gård i Vostrup, som Biskop Lave tilforn pantsatte Klostret. " Slutningen fattes Juli Lave Rød giver for sin Sjæls og sine Forældres Bestandelse 2 Gårde i Sundby og Lynggård til Dueholm Kloster Juli Tingsvidne af Norre Herred på Mors om Sandemænds Tog om Markeskæl mellem Vettels, Bjorndrup, Tødse, Vostrup og Rolstrup Marker, samt Lovhævd på et Kær og en Have og 6 Agre til Rolstrup samt 2 øde Bol og 2 øde Gårdsteder i Ulfs Byggested og Porshave til Klostrets rette Enemærke Feb Væbner Per Vinter pantsætter til sin Broder Harald Assersen 1 Gård i Vostrup og al sin Ret i Vostrup Mark, hvilket Pant ikke må løses forend efter dennes Død 43.

9 XXXVIII 26 Maj Magnus Pedersen af Damsgård stadfæster sin Søster- Elses Gavebrev på 1 Gård i Erslev Juni Else Pedersdatter skøder til Dueholm Kloster 1 Gård i Erslev, da hun vil være i dette Kloster så længe hun lever, som hun er kommen overens med Prior og Brødre Avg Væbner Erik Kid af Jørsbo skøder til Dueholm Kloster 2 Gårde i Erslev, af hvilke Jes Frøst har den ene i Pant, hvorfor Klostret udlægger ham 2 Gårde i Jørsbo Sept Væbner Erik Kid skøder til Dueholm Kloster 1 Gård i Sejerslev, imod at dette skal holde en Messe i hver Uge for Per Pedersen Bang, som Jes Mikkelsen Munk ihjelslog Okt Erik Nielsen af Bratskov skøder til Dueholm Kloster 1 Gård i Østløs og 1 Gård i Hojstrup, som han hjemler det, indtil han- indfrir en Gård i Sønder Årup, som Magnus Magnussen har i Pant, til Klostret Okt Erik Nielsen af Bratskov giver til Dueholm Kloster en Gård i Sønder Årup for sin og sine Forældres Sjæles Helsen og Salighed. Hvis denne Gård ej fuldt kan yde 6 Pund Korn årlig, da vil han'og hans Arvinger udlægge mere Gods Okt Væbner Svenning Andersen af Vostrup eftergiver sin Farbroder alt, hvad der har været imellem dem, både på sin Faders og egne Vegne og overlader ham en Ager Jord i Nortoft Nov Væbner Peder Magnussen af Galtrup skøder til Dueholm Kloster en Jord ved Hyldig Marts 1440: Væbner Svenning Andersen af Vostrup pantsætter Las Borre Vestergård i Vostrup (uden Dag). Mette Jensdatter giver til Dueholm Kloster med sin Husbonde Hr. Lyder Kabels Vilje for deres og andre deres pårørendes Sjæle Hovedgården Khivstrupgård; kan den ikke yde fuldt 1 Læst Korn, da vil hun udlægge andet Gods Juni Anders Pedersen af Fortoft giver for sin og sine Forældres Sjæles Helsen til Dueholm Kloster en Toft ved Vilse Nov Nis Svenningsen af Frøslev skøder for sin og sin Sons Sjæles Helsen og for deres Gravsted Piletoft i Løddrup til Dueholm Kloster 81. Omtrent Morten Nielsen af Frøslev stadfæster sin Fader Nis Svenningsens Gave af 24 Nov Juni Væbner Rætlof Friis skøder med sin Hustru Kristine Bosdatters. Samtykke til Dueholm Kloster 1 Gård i Tømmerby Juni Tingsvidne af Rødding Herred, at Hr. Lyder Kabel købte det Gods af Nis Hvas, der ligger i Ramsing Sogn, og gav ham Guld og Penge og fuldt Værd derfor, og man havde aldrig hørt, at Nis Hvas eller hans Arvinger gav Kære derpå

10 XXXIX 2 Avg Mette Jcnsdatter, Lyder Kabels Enke, skøder til Dueholm Kloster for en Messe hver Uge for hendes Husbondes, hendes pårørendes og efter hendes Død for hendes egen Sjæl, 2 Gårde i Klastrup og 1 Gård i Østerild 1. 4 Avg Cecil Pedersdatter skøder til Dueholm Kloster en Gård i Aistrup, således at hun i sine Levedage skal blive boende i et Hus på Klostrets Grund, have Græsning til 6 Kør med Klostrets Fæ, 6 Svin, 2 Heste, 20 Får og Ildebrændsel April Slutningen af en Pavebulle om Hellig Ånds Hus i Nykøbing Jan Tingsvidne af Harre Herred, at Fru Karen, Henrik Eriksens Enke, og hendes Broder, Morten Krabbe, skødede Dueholm Kloster Damgård i Tovstrup (16) Juli Biskop Gert i Børlum skøder med sit Kapitels Råd og Samtykke til Dueholm Kloster 1 Gård i Ørting, Hyldegård Juli Abbed Peder af Sorø forkynder Prioren i Dueholm Kloster en Pavebulle, ved hvilken der gives dette Tilladelse til at opføre Helligånds Kapel i St. Klemens Sogn i Nykøbing, der må høre under Klostrets Område, dog Sognekirkens Ret ukrænket For Palle Juel skøder til Dueholm Kloster 2 Gårde i Hesselholt. Brevet er ikke dateret, men han synes at være død 1447 ( 147).., Maj Sofie Bosdatter, Erik Henriksens Enke, skøder 1 Gård i Tilsted til Dueholm Kloster, dog skal hun i sin Livstid nyde Kornskylden af Gården. Endelig skal hun have et Hus ved Klostret og Græsning til 4 Kør, 4 Svin, 12 Får og 2 Heste, fri Torvegravning og så megen Eng, som Hr. Palle Juel havde ved Rolstrup Bro, men give Hyrdepenge for sit Fæ, som de andre, der bor ved Klostret; Hvis hun tager Ordenens Klæder, skal Klostret være hendes 'Arving til de. ørende" Penge, hun fører med sig, ellers må hun give sine Venner noget deraf. I det forste^ Brev fattes Slutningen Maj Cecilie Pedersdatter, Jep Røds Enke, skøder for sin, sine Forældres, Borns og Husbønders Sjæles Salighed til Dueholm Kloster 1 Gård i Sundby på det Vilkår, at Prior og Brødre skal sonde 12 Præster til hendes Ligfærd at sige Messer, og beværte dem og dem af hendes Venner, der da møder, ligeså holde Messer og gore andre gode Gerninger for hende, som for en Søster, der bærer Kors; på samme Måde skal de gore, hvis hun tager Kors og beder derom Juni Lille Henrik giver med sin Hustru Annes Råd for deres og deres Borns Salighed til Dueholm Kloster en Fjerdedel af en Saltkedel på Læso, således at de og deres Born skal have frit

11 XL Gravsted i Klostret med Ligfærd og Messer, på samme Måde som Medlemmer af Broderskabet Avg Esbern Høg på Læsø giver for sin og sin Hustru Maren Nielsdatters Sjæles Frelse Ottendedelen af en Saltkedel på Læsø om 2 År Dec Væbner Magnus Pedersen af Damsgård skøder med sin Hustru Kirstine Klavsdatters Samtykke til Dueholm Kloster 1 Gård i Vejerslev og 1 Gård i Fredsø for deres og deres Forældres Sjæles Helsen og Salighed. Ved deres Død skal Klostret gore Messer og Tjeneste for dem, som de Breve udviser, som Klostret har udgivet Avg Esbern Høg på Læsø sælger til Dueholm Kloster halvanden Afgærd" af en Saltkedel på Læsø Sept Væbner Erik Nielsen af Bratskov skøder til St. Hans Kloster i Viborg 1 Gård i Balling, 1 Gård i Odens, 1 Gård i Norlem, 1 Gård i Ålbæk, 1 Gård i Nestild og 1 Bol i Østløs Sogn tilligemed' alt sit Gods i Salling Syssel, hvilket de skal løse af Dueholm Kloster April Biskop Gert i Børlum udlægger med sit Kapitels,, Råd og Samtykke til Dueholm Kloster det Gods, der nævnes i Brevet af 26 Juli Dec (1450). Isak Jonsen i Flade skøder med sin Hustru Anna Mikkelsdatters og sine Sonners Hr. Jon Isaksens og Nis Isaksens Samtykke en Jord til Dueholm Kloster Maj (14 Sept.) Forlig mellem Svenning Andersen og Dueholm Kloster, at hin skal nyde et Hus, han har ladet bygge i Forte og Fæled, men må aldrig bygge der mere, hvorimod Prioren må bygge et Hus ved Klostrets egen Agers Ende, når han vil Jan Kong Kristjern I. henlægger Helligånds Kapel i Nykøbing til St. Klemens Kirke, der er ret Sognekirke i Nykøbing, så at Sognepræsten skal styre og forse dette Kapel med Gudstjeneste og andre Stykker, som dertil hører Juni Harald Assersen i Vostrup overlader til Dueholm Kloster det Pantebrev, han har af sin Broder Per Vinter på den Gård, han ibor i Vostrup. Endvidere giver han for sin og sin Hustrus og andre pårørendes Sjæles Helsen en Toft i Vostrup, og hvis han og hans Hustru Karen Mikkelsdatter dør barnløse, skal det have alt deres rørende Gods Feb Væbner Magnus Pedersen skøder for sin og sin Hustru Kirstines og alle andre pårørendes Sjæles Helsen til Dueholm Kloster 1 Gård i Fjelderslev, hvorfor der skal gores en Messe hver Uge for vor Frue Alter, foran hvilket han selv udvælger sin Grav Feb Kong Kristjern I. under og giver på Fru Mettes, Hr.

12 XLI Lyder Kabels, Forbon hendes Tjener Jes Povlsen og hans ægte Afkom Frihed og Frelse på deres Person med Skjold og Hjelm, som andre Riddere og Svende, og 2 Kronens Bøndergårde i Tødse, som hans Fader og han nu har i Værge, dog Kronens Ret uforkommet på andet frit Bondegods og Købstadgods Sept Væbner Svenning Andersen af Vostrup skøder til Dueholm Kloster 2 Gårde i Vostrup for sin og andre sine pårørendes Sjæles Salighed, for Kost og Fordel, som han og hans Dreng skal have i Klostret i hans Dage Dec Mette Jensdatter, Hr. Lyder Kabels Enke, skøder til sin tro Svend Jes Povlsen alle de Gårde i Ramsing Sogn, som hendes Husbonde og hun købte af Nis Hvas og han fik af Per Hase, undtagen Gården Grundvadsgård, som de har givet til Stubber Kloster Dec Vidne af Dueholm Klosters Stue, at Hr. Niels Hansen, Præst i Løddrup og Hr. Jesper Lavridsen, Præst i Tømmerby,.Biskop Jeps Kanslere af Vendsyssel, vidnede, at de begge var afgangne Biskop Gerts Kanslere i 5 År og havde hans Indsegl og Sekret hos sig alle- Tider og det var dem ikke vitterligt i nogen Måde, at Biskop Gert i den Tid gav sit Brev og Indsegl ud for noget Pant vedkommende hans Arvegods Jan (1453). Mikkel Due af Torp skøder for sin, sin Hustrus, Borns og andre pårørendes Sjæles Helsen til Dueholm Kloster 4 Gårde i Tved Sogn, hvilket Prioren indløste af Jens Lavridsen April Matis Gødesen af Vorn skøder for sin, sine Forældres og Brødres Sjæles Helsen til Dueholm Kloster 1 Gård i Nors Sogn ; Maj Væbner Svenning Andersen skøder til Dueholm Kloster en øde Gård, Krogsgård, i Vostrup med nogle Marker, på det Vilkår, at Prior og Broderskab skal indtage hans Son Povl Svenningsen som fuld Broder i deres Broderskab og give ham Kors og et Par ny Klæder; når han er kommen til Skæls År og Alder og bestemmer sig til at blive i Klostret, skal de gore hans Korsøl og Indtrædelse; vil han ikke blive, skal der hver Uge holdes Messe for ham (Svenning), hans Hustru og hans pårørende...., Maj Else Jensdatter af Frøslevgård, Niels Kats Enke, pantsætter Dueholm Kloster en Gård i Tøving. Klostret skal i den hele Uge efter Mikkelsdag med 10 Præster begå" hendes Forældre, og hvis dette ikke sker et År, skal hun have de 2 Pund Korn af Gårdens Afgift Maj Ridder Niels Eriksen af Tim udlægger i Mageskifte til Dueholm Kloster 1 Gård i Ejerslev Maj Klostrets Genbrev på samme Mageskifte 185.

13 XLII 5 Jnni Kristjern I. under og giver Svenning og Mikkel Andersen for Troskab og villig Tjeneste, som de i sin Tid har gjort de foregående Konger og i Fremtiden må og skal vise ham og hans Efterkommere, Frihed og Frelse på deres Personer og deres fædrene og mødrene Arvegods, som de har haft frit fra den Tid, de fik Frelse af Kong Erik. Dette Konge Eriks Brev, som Kongen har set, var ikke sådan, at man nu fuldkommen kunde rette sig derefter, hvorfor det var kasseret og nu fornyet, dog Kronens Rettighed på andet Bonde- og Købstad-Gods uforsomt Juni Tingsvidne af Norre Herred på Mors om et Syn på den Bygning i Vostrup, som Svenning Andersen havde opført og kaldt Krogsgård, at den var bygget i Forte og Fæled og burde straks nedbrydes Okt Per Vinter af Nandrup skøder til Dueholm Kloster et Bol i Ejerslev, således at han og hans Hustru og alle deres Born skal have frit Gravsted i Klostret Juli Tingsvidne af Norre Herred, at den Otting Jord i Sundby, der kaldes Hases rette Jord, Otting og Gård med Rette, tilhørte Hase og hans Arving, Albert Skel, efter ham. Dernæst vidnede Truels Nielsen, Broder i Mariager Kloster, at han i 36 Ar havde denne Jord som et Lån af Hase og Skel Okt Albert Skel af Frøslevgård skøder til Dueholm Kloster sin Gård i Sundby, kaldet Hases Jord Juni Simon Spend i Kvistgård skøder til Dueholm Kloster 1 Gård i Tødse, som hans Moder havde skødet ham på Landsting og som tilforn var lavbudt på Norre Herreds Ting på Mors Jan Fru Karen Nielsdatter af Blistrup, Henrik Briksens Enke, skøder med sin Broder Morten Krabbes Råd til Dueholm Kloster 1 Gård i Vejerslev for en Gård, som hendes Son Peder Henriksen skødede i sit Testament til Klostret; derfor skal Klostret hvert År gore 2 hojtidelige Begængelser med så mange Præster, som er i Klostret. Endvidere giver han Klostret i Mageskifte 1 Gård i Vejerslev, kaldet Søborg, for en Gård i Norlém, men efter hendes Død går Handlen tilbage (20) Juli Væbner Iver Munk af Hagård skøder til Hr. Anders Persen, Sognepræst i Boddum, en Gård i Tvollum (23) Juli Tingsvidne af Rævs Herred, at Iver Munk havde, ladet lavbyde en Gård i Tvollum på 3 Ting, hvorpå han skødede Gården til Hr. Anders Persen i Boddum April Forlig mellem Prioren i Dueholm og Svenning Andersen, at denne i sine Levedage og hans Dreng for Provente og Kost skal have 16 lødige ty. rede Penge og dertil et Hus

14 XLIII 26 Avg Tingsvidne af Rødding Herred, at da Sandemænd var tilkrævede om Ranising Kirkegårds Jord og Engbol i Andrup, svor de den af Træbens Toft og af en Eng, som nu ligger til den Gård, som kaldes Blæsebjerg; derimod svor de den i Udmark ind i Andrup Bymark Dec Forlig mellem Prioren i Dueholm og Svenning Andersen i deres Strid både om Gæld og Jordetrætte og alt andet, således at Prioren enten skal forværge, at han ikke skyldte Svenning en vis Sum Penge eller betale den ' April Væbner Nis Pallesen Kirt af Ulstrup skøder til Dueholm Kloster Gården Oppogrund, hvilken Prioren havde haft i Pant Feb Jens Persen Bomøve stadfæster med sin Søster Maren' Persdatters Samtykke Dueholm Kloster en Gård i Silstrup, som dette har haft i Værge for deres Faders Sjælegave Feb Dom i Sagen mellem Prioren i Dueholm og Peder Vinter af Nandrup, at de Breve, denne og hans Broder Harald Assersen har udgivet, skal blive ved Magt og Klostret beholde en Gård i Vostrup, til den bliver ham lovlig afløst. Når den er bleven løst, skal Loven atter afgore Trætte om en Jord i Magnestoft Marts Svenning Andersen af Vostrup pantsætter til Dueholm Kloster den Gård, han nu ibor i Vostrup, som Klostret må beholde til Ejendom, hvis den ikke løses inden 4 År; derfor skal Klostret i hans Dage holde ham med 01 og Mad, Hus og Varme og nu straks give ham St. Hans Ordens Klæder Maj 14G0. Anders Jensen af Kær skøder 3 Agre på Sæby Mark til Dueholm Kloster...., Juli Nykøbing Borgemesters og Råds Vedtægt, at ingen må afhænde af Byens Indmark til Kirke eller Kloster, Præstemænd eller fri Mænd, da Kong Kristjern til evindelig Ejendom har undt dem denne Jord og Vettels Mark, der tidligere tilhørte Kronen. Bryder nogen Hede op (i denne Mark), må han selv nyde den, sålænge han bruger den med Korn og Gødning, men ligger den et År hen udyrket, da må den Mand, hvis Mark er nærmest ved, tage den i Brug, imod at godtgore den forste Opdyrker det forste Års Plojning. Man må ikke ploje nærmere ved en Mands Eng end i en Plovs Afstand Avg. 14C2. Jes Lavridsen i Ulstrup skoder med sin Son Jep Bagges Råd og Samtykke til Dueholm Kloster 2 Gårde i Tved (uden Dag). Morten Krabbe af Bustrup skøder en Gård i Sæby og en Gård i Vile Sogn til Dueholm Kloster for sin, sine Forældres, sin Hustru Karens og alle deres pårørendes Sjæles Helsen Sept Broder Johannes af Carduna, Bajulivus under Storrnestren på Rodos, udstæder på Andvordskov et Brev, at da Brødre-

15 XLIV nes Tal i Johanniterklostrene er for stort og Priorerne derfor neppe kan yde til Klostret på Rodos til Kristendommens Forsvar, hvad de skal, påla^gger han Prioren Joh. Brun og hans Efterfølgere, Priorer i Dacia, at påse, at ikke flere Brødre optages end de, der er nødvendige til at afholde Gudstjenesten. Ved hver Hqjmesse skal synges Kollekt imod de vantro og for Ordnens Befæstelse og Bevarelse og en anden for Ordnens levende og afdøde Velgorere Jan Peder Magnussen af Oddegård skøder med sin Hustru Johanne Nielsdatters Råd og Samtykke til Dueholm Kloster 2 øde Gårdes Jord i Ræsted Sogn Feb Morten Krabbe af Bustrup skøder til Dueholm Kloster 1 Gård i Frammerslev i Mageskifte for en Gård i Norlem Juli Broder Johannes af Carduna, Bajulivus under Stormestren på Rodos, forordner, at de Brødre, der lever gudfrygtigt og efter Ordensreglen, skal nyde Levemåde og Klæder og andre nødvendige Ting efter Reglen, men derimod skal de straffes, der forser sig. De, som ikke vil forbedre sig i en Uge eller Måned, skal sættes i Fængsel, til de bedrer sig, men hvis nogen har fortjent at udstødes af Brødrenes Samfund og miste Dragten, skal dette dog ikke ske, men de skal sættes i livsvarigt Fængsel på Vand og Brød, hvorfor der^ ved hvert Kloster skal opføres sådanne Fængsler Avg Povl Esgesen, Bonde i Tømmerby, skøder til Dueholm Kloster en Jord på Norre Tømmerby Mark, som hans Fader, Esge Svensen gav til Klostret. Hvis denne Jord går tabt for dette ved Lands Lov og Ret, da vil han og hans Hustru Inge Nielsdatter i deres Levedage give dem den samme Afgift af deres Gods, som hin Jord gav (uden Dag). Uddrag af Jes Povlsens Testament, hvorved han giver til Dueholm Kloster, hvor han vil jordes, sine Gårde i Ramsing, i så Måde, at Prioren på tilbørlig Måde ved hans Jordefærd skal holde hans Gildebrødre af Præstegildet og hans andre Venner, der følger ham til Graven, med Mad og 01, og siden holde Messer og Begængelse for hans Sjæl Feb Povl Torstensen af Tødse stadfæster sin Son Jes Povlsens Gave til Dueholm Kloster Avg Petrus Raymundus Zacosta, Stormester på Rodos, beretter, at Jacobus Vilhadi, capellanus lingvæ Alamannie og især for Prioratet Dacia, havde fortalt om store Stridigheder om Valget af. Priorer og andre Poster, hvorfor han bestemte, at disse i Fremtiden ikke måtte tages af de Brødre, der var Riddere eller indgivne, men af dem, der var Præster, og der skulde gores Indstilling blandt de ældste og vel fortjente 125.

16 XLV 24 Maj Anders Kristensen og Jep Povlsen af Dyrby, Væbnere, skøder til Dueholm Kloster 1 Gård i Elsø og Jord i Jorsby, som de har fået med deres Hustruer Else og Maren Nielsdatter Sept Anders Persen, Præst i Boddum, giver i Medgift med sin Broderdatter Mette Mortensdatter en Gård i Tvollum til velbyrdige Anders Itske April Vidnesbyrd om, at Kronen havde fået fuldt Vederlag for 3 Gårde i Frydsbrønd, den havde mageskiftet til Dueholm Kloster for 6 Gårde i Dråby. Tidligere trykt i Diplomatarium Christierni Primi, S Feb Las Mogensen og Anne Joakimsdatter pantsætter til Dueholm Kloster 1 Gård i Jestrup Feb Priorens Genbrev på ovenstående Mageskifte med Kongen af 17 April Tidligere trykt i Diplomatarium Christierni Primi, S (uden. Dag). Væbner Mogens Nist i Toftum giver til Dueholm Kloster for sin og sin Hustru Mette Frisdatters og andre pårørendes Sjæles Helsen en Gård i Heltborg, således at når de vil bo hos Klostret, skal de have et velbygget Hus og nyde samme Fordel, som (hans Fader) Per Mogensen havde, deriblandt have Græsning til 6 Kør, 2 Heste og 20 Får; derfor skal de ved Tilflytningen give 10 % Juni Tingsvidne af Norre Herred om Dueholm Klosters Lavhævd på Rolstrup og Vettels Markeskæl og anden Frihed, som Rolstrup og Klostret har på Vettels Mark Juni Uddrag af Tingsvidne af Norre- og Sønderherred samt 2 Sognevidner, at Rolstrup Fæ har haft Udgang og Drift i Vettels Mark i 40 År og mere, og aldrig var der i Mands Minde givet Last eller Kære derpå for nu, da for få År siden Borgemester Jes Nielsen i Nykøbing gav Kære derpå, og at en Holm norden for, Rolstrup altid har været dyrket og såt af Rolstrup Mænd Juli Johanne Andersdatter af Asdal, Hr. Niels Eriksens Enke, giver til Dueholm Kloster 1 G. i Smedstrup og.l G. i Sindbjerg, hvorfor hendes Mø Karen Madsdatter skal have et Hus ved Klostret, samt Ordenens Klæder og forskellige Levnedsmidler sin Levetid ? Kristjern I's Stadfæstelse på 176 og ? Lavhævd på Porshave. Kun Slutningen haves Juni Tingsvidne af Norre Herreds Ting om Dueholm Klosters Lavhævd på St. Jorgens Mølle og hele St. Jorgens Jord Juni Jens Povlsen, Præst i Kættrup, giver til Dueholm Kloster for sin Fader Povl Jensens, sin Broder Mogens.Povlsens og andre pårørendes, og alle gode Kristnes Sjæle 1 Gård i Stagstrup,

17 XLVI hvorfor Klostret skal afholde 1 Messe hver Uge for St. Johannes Evangelists Alter i det søndre Kapel og 2 Begængelser hvert År med så mange Præster, som er hjemme Juni Tingsvidne af Norre Herred om Sandemænds Tog mellem Guds Hus og Bonden, nemlig vedkommende St. Jorgens Mølle og St. Jorgens Jord og en indgraven Have og nogle Agre ved Rolstrup og Porshave, hvilket de svor til Dueholm Kloster som Ornum, Stuv og Enmærke Uddrag af et, Tingsvidne af Nijrre Herred, at den Grund, som St. Johannes Mølle står på mellem Dueholm og Nykøbing, er Klostrets rette - Ejendom, som det har haft i Mands Minde og i rolig Hævd siden Klostret blev stiftet Marts Væbner Erik Stygge til Frøslevgård og hans Hustru Kirstine Nielsdatter stadfæster Else Jensdatters Skøde til Dueholm Kloster på en Gård i Tøving for hendes Sjælemesse Sept Væbner Jep Andersen af Sø giver med sin Hustru Anne Povlsdatters og sin Fader Anders Jepsens Råd og Samtykke for sin og sin Hustrus Sjæl Ydbygård til Dueholm Kloster for deres Gravsted, Messer og anden Gudstjeneste, som holdes i Klostret Juni Ridder Predbjérn Podebusk til Vosborg skøder til Dueholm Kloster sit Gods i Hillerslev Herred " Feb Henrik og Mogens Stampe af Kjellingbjerg og Klavs Jensen af Søndervang skøder til Gerlev Mortensen, Prior i 0 Kloster, 1 Gård i Villerslev Juni Gerlev Mortensen, Prior i 0 Kloster, skøder til Dueholm Kloster for 3 Messer om Ugen for sin Sjæl for Johannes den Døbers Alter 1 Gård i Villerslev, 1 i Hcsselbjerg og 1 i Vester Assels Sept (?). Ridder Predbjorn Podebusk til Vosborg pantsætter til Dueholm Kloster en Gård i Vester Vandet. At det er udstædt efter 149 fra 1493, ses af Udtrykkene i selve Brevet, så man sandsynligvis må antage 1498 for det rette Ar Juni Væbner Peder Kid skøder til Provst Henrik en Gård i Jorsby Sogn Avg Anders Itske af Torup skøder for sin, sine Forældres og andre pårørendes Salighed til Dueholm Kloster 1 Gård i Tvollum Avg Slutningen af et Skøde Uddrag af Provst Henriks Gavebrev til Helligånds Hus, hvis det oprettes til et Kloster, hvis ikke, tilfalder Godset Dueholm Kloster. Brevet er ikke dateret, men må være udstædt efter 26 Juni 1502 ( 154) og for' 18 Sept, 1502 ( 157) Sept Provst Henrik Olufsens eneste Søster Botilde Olufsdatter

18 XLVII giver til St. Trinitatis Kapel i Nykøbing alt det Ejendomsgods og alle Pantebreve, som hendes Broder i sin Velmagt gav til dette Kapel, og stadfæster hans Gave, således at den af ham der stiftede daglige Messe til evig Tid skal holdes ved Magt April Kristine Pedersdatter, Hr. Lave Broks Enke til Estrup, slutter Mageskifte med Henning Kirt af Vollorup, der skal have 1 Gård i Seniby og 1 G. i Hassing, hvorimod hun får hans Rettighed i Mogenstrup Gård og hendes Ejendom Dec (1507). Kong Hans stadfæster den Gave, som Provst Henrik gav Helligånds Hus i Nykøbing til Messe foran de 14 Nødhjælperes Kapel og Alter, nemlig 1 Gård i Skrandrup, 1 G. i Nykøbing og alt hans Købe- og Pantegods på Mors, undtagen 1 G. i Flade og 1 i Tødse Marts Væbner Niels Krabbe til Tandrup vidner, at en Gård i Gindrup er hans Hustrus Søster, Karine Bosdatter, Hans Barsbæks Enkes, rette Sjælegave til Dueholm Kloster for hendes Gravsted og Delagtighed i de gode Gærninger, som der skal gores, og giver Afkald derpå på sin, sin Hustrus og deres Arvingers Vegne Feb Karine Eriksdatter til Vollerup, Henning Kirts Enke, giver til Dueholm Kloster for sin Husbondes, sin Søn Eriks og for alle deres og hendes pårørendes og alle kristne Sjæle 1 G. i Sennels, 1 G. i Semby, 1 Bol i Hassing, således at Formanden og Brødrene skal holde en Messe hver Uge for Johannes Evangelists Alter i det sondre Kapel og en Begængelse hvert År Juni Maren Pedersdatter af Holmgård, Malte Juels Enke, pantsætter til Dueholm Kloster 1 G. i Visholm at nyde og bruge til St. Trinitatis Kapel i Nykøbing Jan Dom af Viborg Landsting i Sagen mellem Niels Fris af Vadskærgård og Mester Kristjern, Prior i Dueholm, om Provst Henriks Gave til hellig Trefoldigheds Kapel i Nykøbing. Niels Fris mente, at det var for liden Gudstjeneste for så meget Gods, og at han borde have dette Gods i Forsvar, da han var Provst Henriks Arving. Dommen lød, at Godset bør blive til Kapellet og Mester Kristjern have det i Forsvar på Klostrets Vegne, efter Pavebullens Lydclse, han har derpå. Skal der holdes mere Gudstjeneste af Godset, skal Biskoppen i Vendsyssel og Brødrene i Præstegildet i Nykøbing gore en endelig Skikkelse derpå Jan Fredrik I. henlægger Helligånds Hus i Nykøbing under Borgemcster og Råd, at de kan underholde syge deri Juli Jakob Jensen, Prior i Dueholm, skøder efter Kongens Tilladelse til Niels Jensen til Bratskov 2 G. i Jebjerg, 1 G. i Balling, 1 G. i Toftrup, 1 Bol i Rested Juni Kristjan III. forlener Niels Lange med Dueholm Kloster. 194.

19 XLVIII 19 Juni Peder Thomesen, Præst i Haverslev, vidner, at han henlagde det Gods, der hørte til Nykøbing Præstegilde, til Skolens og Kirketjenernes Nytte (da han var Superintendent) 195. Foråret Brev fra Kristjern Jensen, Præst i Nykøbing, til Superintendent M. Jorgen Mortensen om Hospitalet ved Dueholm og flere didhen hørende Emner Juni Brev fra samme til samme om samme Genstand Fortegnelse over, hvad Hr. Niels Eriksen gav til Dueholm Kloster for St. Anne Messe 18. Efterretning om, at en Dom, der har været indfort paa det foregående Blad, der nu fattes, gæmtes af Biskop Hartvig i Ribe og Biskop Niels i Børlum. 60- Efterretning om Fremgangsmåden ved Forfølgning til Lås. Tidligere trykt i D. Magasin I , uden at Langebek dog der har nævnt, at Stykket var taget fra dette Håndskrift 62. Efterretning om en Jord i Sejersdal, der hører til Klostrets Byggested i Glynge og bruges af en Mand i Bysted 109. Fortegnelser over Helligånds Kapels Gods Fortegnelse over det Gods, Klostret 1493 købte af Predbjorn Podebusk Efterretning om, at Klostret fik 2 Gårde i Vorning i Mageskifte for 2 Gårde i Fjallerslev 153. Indholdet af Adkomstbrevene på Provst Henriks Gård i Nykøbing,. som han med mere Gods gav til de 14 Nødhjælperes Kapel Uddrag af Breve om, at Biskop Gert i sin Tid forbød nogen af sit Stift at give sig af med Helligånds Kapel imod Klostrets Vilje, og af et Brev, hvori Klostret og Borgerne i Nykøbing blev forligte om Rådigheden over Kapellet og de fattiges Hus, samt Efterretning om Helligåndshusets Ejendom i Solbjerg og Sønder Dråby 163. Uddrag af Breve om, at Biskop Jep og siden kgl. Kommissarier forligede Klostret og Nykøbing, de sidste på den Måde, at når en af Parterne ikke vilde holde Forliget, skulde Sagen føres for Kongen og Rigens Råd. Ligeledes, at et Sandemandsbrev, der svor imod Klostrets Lavhævd og Rigens Kanslers Stadfæstelse, skulde være magtesløst. Efterretning oin, at Klostrets Lavhævd og Sandemandstog er ældre end Byens Breve, at Borgerne ikke må bygge nærmere ved Klostret end hvor Clebergh" stod, og at der var Brev på en Jord imellem Byen og Møllen, som den gamle Skole stod på (5 Breve fra omtales og er tildels aftrykte her foran S. XXI XXIII).

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536

Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Recessen om reformationen af 30. oktober 1536 Christian 3. indførte Reformationen ved en lov, som blev vedtaget af Rigsdagen i 1536, og den blev i 1537 fulgt op af Kirkeordinansen, som gav regler for kirkens

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Døbte i Skads sogns Kirkebog

Døbte i Skads sogns Kirkebog Døbte i Skads sogns Kirkebog 1714-1803 Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over en periode på ca. 20

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Sundby Morsø Nørre Thisted 1719-1805 Content: 1 Fødde -Birth 2 Konfirmerede 3 Viede - Mariage 4 Døde Dead Kort/ Maps

Sundby Morsø Nørre Thisted 1719-1805 Content: 1 Fødde -Birth 2 Konfirmerede 3 Viede - Mariage 4 Døde Dead Kort/ Maps Sundby 1719-1805 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peter Haraldsøn Madsen

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Børn: Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus Hansen Jacob Hansen og hustru Kirsten

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I 1 Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I Karen Rasmusdatter, Hundstrup, I-1, 08-10-1733 ~ Hans Rasmussen arving er hendes søster Mette Rasmusdatter ~ Niels Marqvardsen i Hundstrup. Mette Rasmusdatter

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Peder Palladius: Om Brudeoffer

Peder Palladius: Om Brudeoffer Peder Palladius visitatsbog Peder Palladius (1503-1560) var den første lutheranske biskop på Sjælland. I årene 1538-43 besøgte han samtlige kirker på Sjælland for at påse, hvordan den nye tro blev forvaltet,

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg.

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. I sin Beskrivelse over Thy, pag. 60, nævner Forfatteren Knud Ågård, der var Præst i Skjoldborg 1799-1806, en

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids Pedersen Kamp og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Lauridsen Kamp & Maren Madsdatter Anders Madsen

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau.

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. af Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm er på 309 ha. Selsø-Lindholm Godser: Lindholm

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt 1699 3b Begravet Peder Sørensen i Stubberup 1700 3b Døbt Jacob Hansen Husmand i Merring - Karen 1700 3b Begravet Jacob Hansen Husmands datter i Merring Karen 1700 3b Døbt Mads Pedersen Kjærgård - Kirsten

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

1745 K158 Moust Madsen Peder Mikkelsen ægter enken ~Maren Nielsdt. her 1768/645

1745 K158 Moust Madsen Peder Mikkelsen ægter enken ~Maren Nielsdt. her 1768/645 En gård i Skinnerup, hk. 5.6.0.2. M.1664, hk. 9.2.1.1., ejer Corfits Ulfeldt, bruger Mikkel Nielsen M.1688 no 21, hk. 5.6.0.2., ejer Københavns Hospital, samme bruger M.1688b, sm. no og hk., ejer Envold

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Jørgen Thorvald Jensen

Jørgen Thorvald Jensen Jørgen Thorvald Jensen I Uffe Jensens erindringer kan bl.a. læses: Forældre: Jens Peter Jensen og Anne Jørgensdatter *23.02.1880(31) Fastrup, Gjellerup FT1890 Bor hos forældrene i Fastrup K01.04.1894(121)

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Kvong og Lyne sogne døbte 1677 til 1814. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede Margrethe.

Kvong og Lyne sogne døbte 1677 til 1814. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede Margrethe. 1677 d. 1 apr. Mads Ravnkjærs søn Hans Christopher. 1677 d. 12 apr. Laurids Ravnkjærs datter Malene død. 1677 d. 22 apr. Niels Kammersgårds datter Inger. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede

Læs mere

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par Filstatistik 1 Personstatistikker 1 Antal personer ialt 34522 2 Personer med utilstrækkelig datoinformation 0 3 Personer markeret som nulevende 9776 4 Personer markeret som døde 24746 Fødsler pr. epoke

Læs mere

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser sogn Bakkegård i Nør, hk. 5.0.3.0. + kirkens ½ gård, hk. 1.4.0.1. Jordebog Kølbygård 1801: matr. e. 1688 no 1 Jens Gregersen ( 1693) U.1716/11b ~Anne Jensdt. 64 1745/595 -Christen i Skovsted -Gregers -Maren~Anders

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

TROELS WINTHER. på Astrupgård og hans slægt

TROELS WINTHER. på Astrupgård og hans slægt TROELS WINTHER på Astrupgård og hans slægt Foredragets indhold: Troels Winther og hans søn Peder Troelsen; hvem var de? hvilken tid levede de i? Efterslægtens udbredelse med hovedvægt på Sønderjylland

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Denne sag er beskrevet af Karl Rasmussen i Aarbog for Odense og Assens Amter 1914 s.128-73. Sagen foreliggger i 4 foliobind på i alt henved 8000 sider,

Læs mere

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751.

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751. Børnedaab i Øsse. 1751. 1751 den 2 juli blev Hans Daugårds barn døbt navnlig Else. Faddere: Silles Bentsen, Christen Malthesen, Søren Daugårds kone af Helle, Birthe Madsdatter af Præstegården og Maren

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Generation IX Ane nr. 630/631

Generation IX Ane nr. 630/631 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder A. Hjerm og Kirsten Enevoldsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Enevold G. Hemmeth

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814.

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814. 1794 Confirmerede i Lindknud kirke. Poul Thomsen, 16, Gjerndrup. Jens Jeppesen, 16, Rasmus Knudsen, 16, Thuesbøl. Jørgen Sørensen, 16, Møllen. Christen Christensen, 14, Gravengård. Else Kirstine Jacobsdatter,

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK

FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK FALSTERS DOMÆNEGODS MED FEJØ BIRK 1690-1697 Indtastet af Peter Ohm-Hieronymussen 2007 efter Max Hansens originale arbejde udført gennem mange år. Gennemset og revideret af Max Hansen og Kirstin Nørgaard-Pedersen.

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret Linnerup 1716 2a Døbt Mikkel Mørk i Hjortsvang - Anne Hammer 1716 2a Døbt Jens Lauridsen i Møllerup - Maren Linnerup 1716 2a Døbt Visti Pedersen i Hjortsvang - Anne Linnerup 1716 2a Begravet Visti Pedersens

Læs mere

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Stenhugger Lars Jørgen Pedersen Nov. 11 Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere