K i r k e b l a d e t. k i r k e b l a d e t. S ø n d e r m a r k s k i r k e n. s ø n d e r m a r k s k i r k e.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K i r k e b l a d e t. k i r k e b l a d e t. S ø n d e r m a r k s k i r k e n. s ø n d e r m a r k s k i r k e."

Transkript

1 K i r k e b l a d e t 1. juni august marts - 1. juni 2007 vækst velsignelse tre generationer konfirmation S ø n d e r m a r k s k i r k e n S ø n d e r m a r k s k i r k e n s ø n d e r m a r k s k i r k e

2 vejviser sognepræster Sognepræst Anne Birgitte Thun Tyttebærvej 37 træffes hverdage kl tlf (mandag fri) Sognepræst John Melchiorsen Ll. Sct. Pedersstræde 2 D træffes hverdage kl tlf (mandag fri) kirkeblad Udkommer 5 gange årligt. januar/april/juni/august/november. Redaktionen Ansvarshavende redaktør: sognepræst Birgitte Thun Koordinerende redaktør: kordegn Jan Carstens. Tryk: Born Grafisk Tryk ApS børn og unge Legestue i Søndermarkskirken for små-børn og forældre hver tirsdag formiddag, kl til Leder: Grethe Bjærre. FDF 3. Kreds: Hver tirsdag kl Kontaktperson: Michael Dam Tlf De grønne pigespejdere Gruppeleder: Bente Møller, tlf Smutterne, bh. kl kl.: mandage kl Leder: Grethe Falkesgaard Hansen, tlf Spejdere 4. kl og opefter mandage kl Leder: Inger Trier, tlf Søndermarkskirkens kirkekontor Koldingvej 77, tlf Telefax: Kontoret er åbent hverdage kl torsdag tillige 16-18, lørdag lukket. Kordegn: Jan Carstens tlf. privat Kirketjener: Ivan Laursen tlf. privat Organist: Grethe Pedersen tlf. kirken tlf. privat Sognemedhjælper: Grethe Bjærre, træffes bedst i kirken torsdag kl på tlf menighedsråd Menighedsrådsformand: Orla Annexgaard Teglmarken 209 tlf Kirkeværge: Bent Bjerring Pedersen Gl. Århusvej 94, tlf

3 Tekst: Flemming Stentoft Thun skoene klemte Tine Berg Lie / Tine Koldby Berg, konfirmeret i Søndermarkskirken den 1. maj 1994 Nina Berg Poulsen / Nina Krista Jensen Skydt, konfirmeret i Ørum kirke den 10. april 1938 Jens Jørgen Koldby Berg, konfirmeret i Ørum kirke den 17. april 1966 Konfirmation er nyt tøj, kirke og gaver. Sådan har det været i generationer. Kirkebladet har talt med tre konfirmander fra tre årtier. 1938, 1966 og Skoene klemte De nye sorte ruskindssko klemte konfirmandens fødder på den lange vej fra gården til kirken søndag morgen. Det var den tiende april 1938, og Nina Krista Jensen Skydt fulgte med sine forældre de to til tre kilometer ad grusvejen til Ørum kirke. - De var ikke til at trække af, da vi først var kommet ind i kirken. Her sad jeg i min lyseblå kjole sammen med drengene i deres sorte tøj, lige så fine som os. Det var pastor Holt der konfirmerede os. Han var en bitte spirrevip, men han var ikke skrap ved pigerne. - I skal komme i kirken inden konfirmationen, sagde han til os og så lærte vi salmevers og Fadervor. Nina Krista Jensen Skydt er vokset op i en børneflok på tolv søskende og konfirmationsfesten blev holdt derhjemme. - Jeg fik en gul pyjamas og en pung med to kroner. Ja, pungen forsvandt senere på en tur med skolen til København. Mor lavede mad, det var hun god til. Efter konfirmationen var det slut med skolen. Første tjenesteplads var hos en gartner. - Her var jeg ude at ride en dag, jeg var alene hjemme og skulle passe bedriften. Der var en bitte islænder, som jeg lige skulle prøve, selvom jeg ikke havde fået lov. Nå, den smed mig af, så det var ikke så godt. Nina fortsatte med at gå i kirke efter konfirmationen og flyttede siden til Søndermark Sogn, hvor barnebarnet Tine Berg Lie blev konfirmeret i 1994 i storesøsters sko. Det eneste rigtige - Skoene passede perfekt, der var ikke noget der klemte, siger Tine, der ikke var i tvivl om det at blive konfirmeret. - Jeg tænkte, at det var det eneste rigtige, det der med selv at bekræfte. Der

4 var nu heller ikke nogen i min klasse, der ikke skulle konfirmeres. Tine Berg Lie kendte salmerne fra sin tid som medlem af Søndermarkskirkens kor. Jeg slappede af, der var ikke noget der var fremmed. Pastor Erik Dolmer kendte jeg jo også. Det var mere festen, jeg var spændt på, det gjorde mig en smule nervøs. Det havde været stort at få konfirmationskjole og være med til at købe ind. Og på selve dagen, alle kammeraterne i det fine tøj. Tine s fest blev ikke holdt hjemme og blandt gaverne var der stereoanlæg, kamera, blomster og penge. Dagen efter var der Blå mandag i Aalborg, med besked om kun at bruge det, med mor aftalte beløb på festlighederne. De voksnes rækker Tine s far Jens Jørgen Koldby Berg husker ikke blå mandag, derimod stod det helt klart at efter konfirmationen var man kommet ind i de voksnes rækker, for nu måtte der ryges. - Vi var 28 i klassen og alle skulle konfirmeres. Jeg husker at mine bukser var så stramme, at jeg måtte ligge ned for at få dem på. Det var også tiden med nylon skjorte og sylespidse sko. Og selvfølgelig slips og jakke. Jens Jørgen Berg blev konfirmeret i samme kirke som sin mor og der var netop kommet en ny præst. - Jeg husker at han var god til at snakke med os, han talte i et sprog, som vi forstod. Vi lyttede koncentreret til ham. Ellers lærte vi ikke mere end vores førstelærer i Vejrumbro allerede havde lært os. Salmeversene kunne vi og vi vidste alle, at der var en højtidelighed med det at blive konfirmeret. Ja, i det hele taget med det at gå i kirke. Jens Jørgen smiler og beretter om den store dreng, der fik en påtale af førstelæreren for at have gjort grin med nadveren og kaldt det wienerbrød. Salmebogen For alle tre har salmerne været en vigtig del af konfirmationsforberedelsen og det der bliver nævnt, når samtalen handler om det. Så konfirmationssalmebogen skulle med på billedet af de tre gamle konfirmander, selvom den ældste bog var fra 1938.

5 Tekst & foto: John Melchiorsen Konfirmationens historie Der er vist ingen, der er i tvivl om, at konfirmation betyder bekræftelse af dåbspagten. Men kaster vi et blik på konfirmationens historie, dens begyndelse og begrundelse, vil vi opdage, at konfirmation har haft andet og mere at betyde, end blot bekræftelse af dåben. I de første fire århundreder var det primært voksendåb, der blev praktiseret. Den fandt sted efter forudgående undervisning og indføring i den kristne tro en personlig tilegnelse, som blev markeret ved den afsluttende dåb, med tilspørgelsen tror du? Efterhånden som tiden gik og man tvunget af omstændighederne gik over til barnedåb alle voksne var døbt opstod behovet for, at den barnedøbte fik et personligt kendskab til troens indhold og en efterfølgende personlig tilegnelse og ved konciliet i Orange år 411, nævnes confirmatio for første gang. Med reformationen forsvinder konfirmationen. Luther betragtede ikke konfirmationen som et sakramente. For Luther var det ringeagt af dåbens sakramente, at dåben skulle suppleres med den katolske firmelse. Derimod knyttede Luther konfirmationen til nadverfejringen, idet den evangeliske nadverfejring krævede forberedelse. Under pietismen i 1700 tallet kom man på andre tanker. Mange sværmeriske bevægelser, forsøgte at vinde fodfæste hos folk og mange undlod, i protest mod kirken, dens præster og deres forkyndelse, at lade deres børn døbe og kongemagten skred ind med bøde og tvangsdåb. Der var tiden taget i betragtning brug for kirketugt. Den 13. januar 1736 genindførtes

6 den før-reformatoriske konfirmation, nu som en fornyelse af dåbspagten, at det der skete i dåben, skulle fornys og aktualiseres ved personlig tilegnelse helt i pietistisk (fromheds) ånd. At den genindførte konfirmation også var et middel til kontrol af den rette lære, er en anden sag, måske den vigtigste! Samtidig var konfirmationen adgang til modtagelse af alterets sakramente. Kunne man ikke bare lade være med at blive konfirmeret, sådan som tilfældet er i dag? Så enkelt var det ikke. Kirketugten rakte længere end til blot at være et indre kirkeligt anliggende. Var man ikke konfirmeret, betød det tab af borgerlige rettigheder. Man kunne ikke få skudsmålsbog og en sådan var nødvendig, hvis man skulle tjene til livets ophold. Man kunne ikke indgå ægteskab. Man kunne ikke være fadder, heller ikke vidne og hvis man ikke inden det fyldte 19. år var konfirmeret og det skyldtes modvilje, kunne man idømmes fængsel - i hullet på vand og brød. Der er sikkert mange, der tydeligt kan erindre egen konfirmationsforberedelse og husker, at det ikke var tilladt at gå til alters, førend konfirmationen var overstået. Sådan husker jeg det selv, for traditionelt har man også set konfirmationsforberedelsen / konfirmationen, som en forudsætning for, at være gæst ved Herrens bord. Paulus understreger, at alle, der spiser Herrens brød eller drikker hans bæger på uværdig måde, forsynder sig imod Herrens legeme og blod. Derfor skal enhver prøve sig selv, og så spise af brødet og drikke af bægeret. For den, der spiser og drikker uden at agte på legemet, spiser og drikker sig en dom til. (1.Kor.11,27-29) Set i lyset heraf, tager det sig fornuftigt ud, at deltagelse i nadveren, først finder sted efter samvittighedsfuld undervisning. Sådan er det ikke længere. Alle uanset alder og indsigt er velkomne og derfor kan man vel konkludere, at der nu kun er dåbsbekræftelsen tilbage. Tilbage står så spørgsmålet, hvem er det, der bekræfter? Er det konfirmanden, der personligt/ aktivt siger ja og bekræfter den tro, som forældre og faddere engang ved døbefonten bekendte på deres vegne? Eller er det passivt forstået, som den bekræftelse, der bliver konfirmanderne til del, når Gud ved konfirmationen bekræfter, at det frelsestilbud, han engang fremsatte ved barnedåben, stadig står ved magt? Det er vel ikke helt ligegyldigt, at overveje dette. Det er så selvfølgeligt, men hvad er det i grunden, der er så selvfølgeligt?

7 Tekst: Orla Annexgaard præstetavle Ny menighedsrådsformand Jeg vil starte med at præsenterer mig selv. Mit navn er Orla Annexgaard og jeg bor i Teglmarken. Min hustru hedder Ulla og vi har to drenge, Jesper på 30 og Steffen på 23. På grund af en trafikskade har jeg været ude af arbejdsmarkedet i nogle år. Jeg har derfor brugt en del af den frihed jeg har, på frivilligt socialt arbejde. Jeg er formand for bestyrelsen i Fristedet, et værested for psykiske syge. Jeg er i flere foreningsbestyrelser samt kommunale råd. Jeg vil prøve at følge den linie som Finn har lagt, både hvad angår visioner for sognet og samarbejdet med kirkens ansatte. Tak til afgående formand. Menighedsrådet vil rette en stor tak til Finn Hessellund, for det store arbejde han har udført for Søndermarkskirken i de seks år han har været formand. Det er forståeligt at Finn har valgt at træde lidt tilbage, for at hellige sig familien. Finn bliver heldigvis i rådet og har lovet at stille sin erfaring til rådighed for den nye formand. Orlov til organist Søndermarkskirkens faste organist Jens Chr. Hansen har søgt og fået bevilget orlov i ca. et år, for at prøve nye udfordringer i Houlkær kirke. Når en organist, som har været ansat i ca. 23 år, søger orlov vil det altid medføre et savn af en slags, men menighedsrådet vil prøve at løse de problemer som opstår på en tilfredsstillende måde for både kirkegængerne og ansatte. Jens Chr. Hansen har lovet at vende tilbage til Søndermarkskirken med friske og nye ideer, når hans orlovs periode udløber. Vikar for organist Menighedsrådet har ansat Grethe Pedersen som organist i vikariatet for Jens Chr. Hansen. Der er nok en del af jer der har hørt Grethe spille før, idet hun er fast afløser for Jens Chr. samtidig med at hun var ansat som ½ kirketjener i Søndermarkskirken Grethe skal også tage sig af koret og øve med dem op til de arrangementer der er planlagt. Præstetavle afsløret. På kirkens fødselsdag, Palmesøndag efter prædikenen fortalte Birgitte Thun om den nye tavle med søndagens navn, i liturgiske farver. Efter gudstjenesten, blev en ny præstetavle afsløret af Finn Hessellund. Tavlen indeholder navnene på alle de præster som har været og er ansat i Søndermarkskirken. Efter afsløringen var der kirkefrokost. 7

8 konfirma 29. april 2007 kl Ida Worm Bech, Kenneth Braüner, Rasmus Hjorthmose Glintborg, Liisa Maria Dybdal Glud, Martin Kopp Godtfredsen, Frederikke Thrige Holm, Karoline Schwartz Hvingelby, Patrick Ilunga, Jakob Klinkby Jørgensen, Rasmus Schaltz Kallestrup, Karen Marie Mygind Karlsen, Nanna Refsgaard Klaris, Mathias Madsen, Camilla Egelund Mikkelsen, Nina Motahedian, Samuel Nygaard Pedersen, Trine Nitzsch Pedersen, Tobias Hasselager Petersen, Nanna Katrine Rasmussen, Maria Mai Fog Sørensen, Mikkel Thue Thuesen, Maria Skindstad Øholm, sognepræst John Melchiorsen 6. maj 2007 kl Bagerste række: Simon Hasle Ottesen, Bjørn Bergmann Sigaard, Jonas Traberg-Nyborg, Jakob Højgaard Høst, Casper Kirkensgaard Madsen. Miderste række: Lasse Drejer Andersen, Louise Stilling Sørensen, Nanna Juul Jørgensen, Lars Markussen, Anders Vestergaard, Mathias Sand Kristensen, Marc Stagsted Mogensen, sognepræst Birgitte Thun. Forreste række: Trine Kastbjerg Christensen, Pernille Mørch Kjellerup, Johanna Hæstrup, Natacha Mygind Otkjær, Camilla Højbjerg Rose, Anne Teibøl Lohmann, Sofie Benn Nielsen.

9 tion 2007 Foto J. J. Berg 6. maj 2007 kl Bagerste række: Jesper Borgbjerg Tinghøj, Jesper Hessellund Søndergaard, Thomas Søgård Nielsen, Jeppe Skøde Pagels, Ken Lindkvist Knærkegaard, Anders Harder Steensig, Martin Staal Svolgaard Miderste række: Ann-Sofie Saugberg Jensen, Hannah Christine Løvstad Dodd, Ruben Jensen Dalby, Daniel Pillsburg Gaardsdal, Jonas Dahlsen, Alexander Bak Thøgersen, Daniel Jeppesen, sognepræst Birgitte Thun. Forreste række: Julie Nørskov Larsen, Charlotte Dam Poulsen, Louise Lyngsø Nielsen, Lea Kunisch Eriksen, Mette Lynge Andersen, Anne-Sophie Husted Jensen, Emilie Blak Andersen. 9

10 det sker Søndag den 10. juni kl Sommerkoncert i Houlkær kirke, ved Søndermarkskirkens Børne og pigekor og Viborg koret, under ledelse af organist Jens Chr. Hansen. Tirsdag den 12. juni kl Sogneudflugt til Den Gamle By i Århus. Her får vi eftermiddagskaffe, og bagefter kan vi gå rundt og se de forskellige udstillinger. Kl kører vi fra Århus, og på hjemvejen spiser vi middag. Vi er tilbage ved Søndermarkskirken ca. kl Lørdag den 16. juni Norsk kor fra Hamar synger i kirken lørdag eftermiddag. Koncerten er et venskabsby arrangement. Tirsdag den 24. Juli kl Eftermiddagsmøde. Sommermøde hos Henny og Orla Dürr, Finderupvej 19, Viborg. Søndag den 5. august kl Klaverkoncert med Torsten Juul-Borre. Spiller bl.a. værker af Claude Debussy. Tirsdag den 14. august kl Legestuen begynder igen efter sommerferien. Tirsdag den 14. august kl Eftermiddagsmøde. Fredag den 17. august kl Åben-Familie. Vi kører ud til organist Jens Chr. Hansen, Vinkel, hvor vi skal hjælpe med at høste med le. Onsdag den 29. august kl Spaghetti gudstjeneste. Børnegudstjeneste for mindre børn med familie. Efter gudstjenesten spaghetti og kødsovs i Sognesalen. Tilmelding til kirkekontoret senest mandag den 27. august. Maden koster 25,- kr. for voksne, børn gratis. Fredag den 31. august kl Åben-Familie. Grethe og Niels Peder Bjærre, Kjellerup: Mødet med folk og kirke i Tanzania. menighedsrådsmøder Der afholdes menighedsrådsmøde i Søndermarkskirken: Torsdag den 21. juni kl Tirsdag den 21. august kl MINIKONFIRMANDER Der starter nye minikonfirmandhold. Onsdag den 5. september. Der vil blive udsendt nærmere til de kommende 3. klasseselever. 1 0

11 gudstjenester juni Søndag den 3. juni kl John Melchiorsen Trinitatis søndag Joh. 3, 1-15 juli Søndag den 1. juli kl John Melchiorsen 4. søndag efter Trinitatis Luk 6, august Søndag den 5. august kl Birgitte Thun 9. søndag efter Trinitatis Luk 16, 1-9 Søndag den 10. juni kl Birgitte Thun 1. søndag efter Trinitatis Luk 16, Søndag den 8. juli kl Mariane Koch 5. søndag efter Trinitatis Luk 5, 1-11 Søndag den 12. august kl Birgitte Thun 10. søndag efter Trinitatis Luk 19, Søndag den 17. juni kl Birgitte Thun 2. søndag efter Trinitatis Luk 14, Søndag den 15. juli kl Hannah Lyngberg-Larsen 6. søndag efter Trinitatis Matt 5, Søndag den 19. august kl Birgitte Thun 11. søndag efter Trinitatis Luk 18, 9-14 Søndag den 24 juni kl John Melchiorsen 3. søndag efter Trinitatis Luk 15, 1-10 Søndag den 22. juli kl Hannah Lyngberg-Larsen 7. søndag efter Trinitatis Luk 19, 1-10 Søndag den 26. august kl John Melchiorsen 12. søndag efter Trinitatis Mark 7, NYT Helligdags navneskilt Til højre for kirkens altervæg kan man læse helligdagens navn. Helligdagens navn er at finde bagerst i Salmebogen under afsnittet Alterbog side 979. Her findes dagens bibeltekster. Søndag den 29. juli kl Birgitte Thun 8. søndag efter Trinitatis Matt 7, Bemærk kl ved gudstjenesterne den 15. og 29. juli. Sognets præster skal dække nabosogne under kollegers ferie, dvs. Søndre Sogn og som noget nyt Dollerup (Hald Ege), Finderup og Ravnstrup sogne. 1 1

12 Dagen Alle konfirmander møder i kirken til fotografering en halv time før. Det er nu det sker. I våbenhuset skal man stille op og vente på orglets brus. Og lige pludselig sidder de der, knælende foran alteret og præsten lægger sin hånd på hovedet. Salmerne summer i hovedet, præstens mange ord. Tankerne flyver af sted. Udenfor venter flere flotte biler på at køre konfirmanderne til fest. Dagen er godt begyndt. 1 2

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

k i r k e b l a d e t

k i r k e b l a d e t K i r k e b l a d e t 1. juni - 20. august 2008 - opbrud - den fremmede - udfordring! S ø n d e r m a r k s k i r k e n s ø n d e r m a r k s k i r k e vejviser sognepræster Sognepræst Anne Birgitte Thun

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30 Møde nr. 2 Allan Olsen (fravær med afbud) Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg Christian Seidelin Claus

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

k i r k e b l a d e t

k i r k e b l a d e t K i r k e b l a d e t 1. juni - 20. august 2006 tro og ferie sognedag konfirmander S ø n d e r m a r k s k i r k e n s ø n d e r m a r k s k i r k e vejviser præster Sognepræst Anne Tyttebærvej 37, tlf.

Læs mere

k i r k e b l a d e t

k i r k e b l a d e t K i r k e b l a d e t 20. august - 20. november 2008 - korrejse til Skotland - salmesang i bibelen S ø n d e r m a r k s k i r k e n s ø n d e r m a r k s k i r k e vejviser sognepræster Sognepræst Anne

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

- et tilbud til alle forældre...

- et tilbud til alle forældre... - et tilbud til alle forældre... S E P T E M B E R 2 0 1 1 P R O G R A M E S B J E R G SØNDAG 04. SEPTEMBER KL. 11:00 - GUDSTJENESTE taler: Frank Ahlmann LØRDAG 10. SEPTEMBER KL. 14:30+19:00 - ÅRSKONFERENCE

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

simeon-sanktjohannessogn.dk juni juli august Sommer

simeon-sanktjohannessogn.dk juni juli august Sommer simeon-sanktjohannessogn.dk nyhedsbrev juni juli august 2014 Sommer 2014 2 Kalender Juni Søn. 1/6 15:00 BaBymusikgudstjeneste For de allermindste og deres familier v. sognemedhjælper Frederikke Hultberg

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING TIL 7. KLASSES FORÆLDRE! Det er blevet tiden for indskrivning til konfirmationsforberedelse.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Nyhedsbrev nr. 6 1. august 2010 110. Årgang Læs i dette nummer: Tjernobyl generobret Program for august og september Præsternes træffetider Tine Gjessøs ansættelse ophører pr. 31. august Rikke Holmberg

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

Kirkebladet. 15. august - 15. november 2012. - om at vokse og at vækste - at se noget gro

Kirkebladet. 15. august - 15. november 2012. - om at vokse og at vækste - at se noget gro Kirkebladet 15. august - 15. november 2012 - om at vokse og at vækste - at se noget gro S ø n d e r m a r k s k i r k e n 1 vejviser Sognepræster Børn og unge Søndermarkskirkens kirkekontor Sognepræst

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov De naive lever lykkeligere... NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT

kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov De naive lever lykkeligere... NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.02.2007:Dok. 02.2005 24/05/07 15:37 Side 1 De naive lever lykkeligere... Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.02.2007:Dok. 02.2005 24/05/07 15:37

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe.

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe. Marts 2013 FRI-NYT Nyt fra ledelsen Siden sidst har vi holdt vores fastelavnsfest og eleverne havde en rigtig god aften (se billeder på intra). Skolefodboldstævnet i Gørlev Hallen var også i år godt besøgt.

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Juli 2013 - september 2013

Juli 2013 - september 2013 Juli 2013 - september 2013 Kirken med det glade smil s. 3 Siden sidst s. 4 Sommerfest og menighedsudflugt s. 5 Høstgudstjeneste i Herslev s. 7 Menighedens hjemmeside s. 8 Kirkehøjskole og guldkonfirmation

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Læs i dette nummer: Lys i vinduet Program for juni, juli og august 2010 Præsternes træffetider Wow så blev der lys Medlem af kirken? Hvordan? Det pibler frem i BØRNEKIRKEN Sæt dig på knæ Tak Nye medarbejdere

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

November 2011 44. årgang. Jagten på årets rævehale går ind. Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Salg af julekalendere Side 8

November 2011 44. årgang. Jagten på årets rævehale går ind. Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Salg af julekalendere Side 8 Du er altid velkommen til at tage en ven med! November 2011 44. årgang Jagten på årets rævehale går ind Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Salg af julekalendere Side 8 Gruppelederne: Lederne i gruppen

Læs mere