K i r k e b l a d e t. k i r k e b l a d e t. S ø n d e r m a r k s k i r k e n. s ø n d e r m a r k s k i r k e.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K i r k e b l a d e t. k i r k e b l a d e t. S ø n d e r m a r k s k i r k e n. s ø n d e r m a r k s k i r k e."

Transkript

1 K i r k e b l a d e t 1. juni august marts - 1. juni 2007 vækst velsignelse tre generationer konfirmation S ø n d e r m a r k s k i r k e n S ø n d e r m a r k s k i r k e n s ø n d e r m a r k s k i r k e

2 vejviser sognepræster Sognepræst Anne Birgitte Thun Tyttebærvej 37 træffes hverdage kl tlf (mandag fri) Sognepræst John Melchiorsen Ll. Sct. Pedersstræde 2 D træffes hverdage kl tlf (mandag fri) kirkeblad Udkommer 5 gange årligt. januar/april/juni/august/november. Redaktionen Ansvarshavende redaktør: sognepræst Birgitte Thun Koordinerende redaktør: kordegn Jan Carstens. Tryk: Born Grafisk Tryk ApS børn og unge Legestue i Søndermarkskirken for små-børn og forældre hver tirsdag formiddag, kl til Leder: Grethe Bjærre. FDF 3. Kreds: Hver tirsdag kl Kontaktperson: Michael Dam Tlf De grønne pigespejdere Gruppeleder: Bente Møller, tlf Smutterne, bh. kl kl.: mandage kl Leder: Grethe Falkesgaard Hansen, tlf Spejdere 4. kl og opefter mandage kl Leder: Inger Trier, tlf Søndermarkskirkens kirkekontor Koldingvej 77, tlf Telefax: Kontoret er åbent hverdage kl torsdag tillige 16-18, lørdag lukket. Kordegn: Jan Carstens tlf. privat Kirketjener: Ivan Laursen tlf. privat Organist: Grethe Pedersen tlf. kirken tlf. privat Sognemedhjælper: Grethe Bjærre, træffes bedst i kirken torsdag kl på tlf menighedsråd Menighedsrådsformand: Orla Annexgaard Teglmarken 209 tlf Kirkeværge: Bent Bjerring Pedersen Gl. Århusvej 94, tlf

3 Tekst: Flemming Stentoft Thun skoene klemte Tine Berg Lie / Tine Koldby Berg, konfirmeret i Søndermarkskirken den 1. maj 1994 Nina Berg Poulsen / Nina Krista Jensen Skydt, konfirmeret i Ørum kirke den 10. april 1938 Jens Jørgen Koldby Berg, konfirmeret i Ørum kirke den 17. april 1966 Konfirmation er nyt tøj, kirke og gaver. Sådan har det været i generationer. Kirkebladet har talt med tre konfirmander fra tre årtier. 1938, 1966 og Skoene klemte De nye sorte ruskindssko klemte konfirmandens fødder på den lange vej fra gården til kirken søndag morgen. Det var den tiende april 1938, og Nina Krista Jensen Skydt fulgte med sine forældre de to til tre kilometer ad grusvejen til Ørum kirke. - De var ikke til at trække af, da vi først var kommet ind i kirken. Her sad jeg i min lyseblå kjole sammen med drengene i deres sorte tøj, lige så fine som os. Det var pastor Holt der konfirmerede os. Han var en bitte spirrevip, men han var ikke skrap ved pigerne. - I skal komme i kirken inden konfirmationen, sagde han til os og så lærte vi salmevers og Fadervor. Nina Krista Jensen Skydt er vokset op i en børneflok på tolv søskende og konfirmationsfesten blev holdt derhjemme. - Jeg fik en gul pyjamas og en pung med to kroner. Ja, pungen forsvandt senere på en tur med skolen til København. Mor lavede mad, det var hun god til. Efter konfirmationen var det slut med skolen. Første tjenesteplads var hos en gartner. - Her var jeg ude at ride en dag, jeg var alene hjemme og skulle passe bedriften. Der var en bitte islænder, som jeg lige skulle prøve, selvom jeg ikke havde fået lov. Nå, den smed mig af, så det var ikke så godt. Nina fortsatte med at gå i kirke efter konfirmationen og flyttede siden til Søndermark Sogn, hvor barnebarnet Tine Berg Lie blev konfirmeret i 1994 i storesøsters sko. Det eneste rigtige - Skoene passede perfekt, der var ikke noget der klemte, siger Tine, der ikke var i tvivl om det at blive konfirmeret. - Jeg tænkte, at det var det eneste rigtige, det der med selv at bekræfte. Der

4 var nu heller ikke nogen i min klasse, der ikke skulle konfirmeres. Tine Berg Lie kendte salmerne fra sin tid som medlem af Søndermarkskirkens kor. Jeg slappede af, der var ikke noget der var fremmed. Pastor Erik Dolmer kendte jeg jo også. Det var mere festen, jeg var spændt på, det gjorde mig en smule nervøs. Det havde været stort at få konfirmationskjole og være med til at købe ind. Og på selve dagen, alle kammeraterne i det fine tøj. Tine s fest blev ikke holdt hjemme og blandt gaverne var der stereoanlæg, kamera, blomster og penge. Dagen efter var der Blå mandag i Aalborg, med besked om kun at bruge det, med mor aftalte beløb på festlighederne. De voksnes rækker Tine s far Jens Jørgen Koldby Berg husker ikke blå mandag, derimod stod det helt klart at efter konfirmationen var man kommet ind i de voksnes rækker, for nu måtte der ryges. - Vi var 28 i klassen og alle skulle konfirmeres. Jeg husker at mine bukser var så stramme, at jeg måtte ligge ned for at få dem på. Det var også tiden med nylon skjorte og sylespidse sko. Og selvfølgelig slips og jakke. Jens Jørgen Berg blev konfirmeret i samme kirke som sin mor og der var netop kommet en ny præst. - Jeg husker at han var god til at snakke med os, han talte i et sprog, som vi forstod. Vi lyttede koncentreret til ham. Ellers lærte vi ikke mere end vores førstelærer i Vejrumbro allerede havde lært os. Salmeversene kunne vi og vi vidste alle, at der var en højtidelighed med det at blive konfirmeret. Ja, i det hele taget med det at gå i kirke. Jens Jørgen smiler og beretter om den store dreng, der fik en påtale af førstelæreren for at have gjort grin med nadveren og kaldt det wienerbrød. Salmebogen For alle tre har salmerne været en vigtig del af konfirmationsforberedelsen og det der bliver nævnt, når samtalen handler om det. Så konfirmationssalmebogen skulle med på billedet af de tre gamle konfirmander, selvom den ældste bog var fra 1938.

5 Tekst & foto: John Melchiorsen Konfirmationens historie Der er vist ingen, der er i tvivl om, at konfirmation betyder bekræftelse af dåbspagten. Men kaster vi et blik på konfirmationens historie, dens begyndelse og begrundelse, vil vi opdage, at konfirmation har haft andet og mere at betyde, end blot bekræftelse af dåben. I de første fire århundreder var det primært voksendåb, der blev praktiseret. Den fandt sted efter forudgående undervisning og indføring i den kristne tro en personlig tilegnelse, som blev markeret ved den afsluttende dåb, med tilspørgelsen tror du? Efterhånden som tiden gik og man tvunget af omstændighederne gik over til barnedåb alle voksne var døbt opstod behovet for, at den barnedøbte fik et personligt kendskab til troens indhold og en efterfølgende personlig tilegnelse og ved konciliet i Orange år 411, nævnes confirmatio for første gang. Med reformationen forsvinder konfirmationen. Luther betragtede ikke konfirmationen som et sakramente. For Luther var det ringeagt af dåbens sakramente, at dåben skulle suppleres med den katolske firmelse. Derimod knyttede Luther konfirmationen til nadverfejringen, idet den evangeliske nadverfejring krævede forberedelse. Under pietismen i 1700 tallet kom man på andre tanker. Mange sværmeriske bevægelser, forsøgte at vinde fodfæste hos folk og mange undlod, i protest mod kirken, dens præster og deres forkyndelse, at lade deres børn døbe og kongemagten skred ind med bøde og tvangsdåb. Der var tiden taget i betragtning brug for kirketugt. Den 13. januar 1736 genindførtes

6 den før-reformatoriske konfirmation, nu som en fornyelse af dåbspagten, at det der skete i dåben, skulle fornys og aktualiseres ved personlig tilegnelse helt i pietistisk (fromheds) ånd. At den genindførte konfirmation også var et middel til kontrol af den rette lære, er en anden sag, måske den vigtigste! Samtidig var konfirmationen adgang til modtagelse af alterets sakramente. Kunne man ikke bare lade være med at blive konfirmeret, sådan som tilfældet er i dag? Så enkelt var det ikke. Kirketugten rakte længere end til blot at være et indre kirkeligt anliggende. Var man ikke konfirmeret, betød det tab af borgerlige rettigheder. Man kunne ikke få skudsmålsbog og en sådan var nødvendig, hvis man skulle tjene til livets ophold. Man kunne ikke indgå ægteskab. Man kunne ikke være fadder, heller ikke vidne og hvis man ikke inden det fyldte 19. år var konfirmeret og det skyldtes modvilje, kunne man idømmes fængsel - i hullet på vand og brød. Der er sikkert mange, der tydeligt kan erindre egen konfirmationsforberedelse og husker, at det ikke var tilladt at gå til alters, førend konfirmationen var overstået. Sådan husker jeg det selv, for traditionelt har man også set konfirmationsforberedelsen / konfirmationen, som en forudsætning for, at være gæst ved Herrens bord. Paulus understreger, at alle, der spiser Herrens brød eller drikker hans bæger på uværdig måde, forsynder sig imod Herrens legeme og blod. Derfor skal enhver prøve sig selv, og så spise af brødet og drikke af bægeret. For den, der spiser og drikker uden at agte på legemet, spiser og drikker sig en dom til. (1.Kor.11,27-29) Set i lyset heraf, tager det sig fornuftigt ud, at deltagelse i nadveren, først finder sted efter samvittighedsfuld undervisning. Sådan er det ikke længere. Alle uanset alder og indsigt er velkomne og derfor kan man vel konkludere, at der nu kun er dåbsbekræftelsen tilbage. Tilbage står så spørgsmålet, hvem er det, der bekræfter? Er det konfirmanden, der personligt/ aktivt siger ja og bekræfter den tro, som forældre og faddere engang ved døbefonten bekendte på deres vegne? Eller er det passivt forstået, som den bekræftelse, der bliver konfirmanderne til del, når Gud ved konfirmationen bekræfter, at det frelsestilbud, han engang fremsatte ved barnedåben, stadig står ved magt? Det er vel ikke helt ligegyldigt, at overveje dette. Det er så selvfølgeligt, men hvad er det i grunden, der er så selvfølgeligt?

7 Tekst: Orla Annexgaard præstetavle Ny menighedsrådsformand Jeg vil starte med at præsenterer mig selv. Mit navn er Orla Annexgaard og jeg bor i Teglmarken. Min hustru hedder Ulla og vi har to drenge, Jesper på 30 og Steffen på 23. På grund af en trafikskade har jeg været ude af arbejdsmarkedet i nogle år. Jeg har derfor brugt en del af den frihed jeg har, på frivilligt socialt arbejde. Jeg er formand for bestyrelsen i Fristedet, et værested for psykiske syge. Jeg er i flere foreningsbestyrelser samt kommunale råd. Jeg vil prøve at følge den linie som Finn har lagt, både hvad angår visioner for sognet og samarbejdet med kirkens ansatte. Tak til afgående formand. Menighedsrådet vil rette en stor tak til Finn Hessellund, for det store arbejde han har udført for Søndermarkskirken i de seks år han har været formand. Det er forståeligt at Finn har valgt at træde lidt tilbage, for at hellige sig familien. Finn bliver heldigvis i rådet og har lovet at stille sin erfaring til rådighed for den nye formand. Orlov til organist Søndermarkskirkens faste organist Jens Chr. Hansen har søgt og fået bevilget orlov i ca. et år, for at prøve nye udfordringer i Houlkær kirke. Når en organist, som har været ansat i ca. 23 år, søger orlov vil det altid medføre et savn af en slags, men menighedsrådet vil prøve at løse de problemer som opstår på en tilfredsstillende måde for både kirkegængerne og ansatte. Jens Chr. Hansen har lovet at vende tilbage til Søndermarkskirken med friske og nye ideer, når hans orlovs periode udløber. Vikar for organist Menighedsrådet har ansat Grethe Pedersen som organist i vikariatet for Jens Chr. Hansen. Der er nok en del af jer der har hørt Grethe spille før, idet hun er fast afløser for Jens Chr. samtidig med at hun var ansat som ½ kirketjener i Søndermarkskirken Grethe skal også tage sig af koret og øve med dem op til de arrangementer der er planlagt. Præstetavle afsløret. På kirkens fødselsdag, Palmesøndag efter prædikenen fortalte Birgitte Thun om den nye tavle med søndagens navn, i liturgiske farver. Efter gudstjenesten, blev en ny præstetavle afsløret af Finn Hessellund. Tavlen indeholder navnene på alle de præster som har været og er ansat i Søndermarkskirken. Efter afsløringen var der kirkefrokost. 7

8 konfirma 29. april 2007 kl Ida Worm Bech, Kenneth Braüner, Rasmus Hjorthmose Glintborg, Liisa Maria Dybdal Glud, Martin Kopp Godtfredsen, Frederikke Thrige Holm, Karoline Schwartz Hvingelby, Patrick Ilunga, Jakob Klinkby Jørgensen, Rasmus Schaltz Kallestrup, Karen Marie Mygind Karlsen, Nanna Refsgaard Klaris, Mathias Madsen, Camilla Egelund Mikkelsen, Nina Motahedian, Samuel Nygaard Pedersen, Trine Nitzsch Pedersen, Tobias Hasselager Petersen, Nanna Katrine Rasmussen, Maria Mai Fog Sørensen, Mikkel Thue Thuesen, Maria Skindstad Øholm, sognepræst John Melchiorsen 6. maj 2007 kl Bagerste række: Simon Hasle Ottesen, Bjørn Bergmann Sigaard, Jonas Traberg-Nyborg, Jakob Højgaard Høst, Casper Kirkensgaard Madsen. Miderste række: Lasse Drejer Andersen, Louise Stilling Sørensen, Nanna Juul Jørgensen, Lars Markussen, Anders Vestergaard, Mathias Sand Kristensen, Marc Stagsted Mogensen, sognepræst Birgitte Thun. Forreste række: Trine Kastbjerg Christensen, Pernille Mørch Kjellerup, Johanna Hæstrup, Natacha Mygind Otkjær, Camilla Højbjerg Rose, Anne Teibøl Lohmann, Sofie Benn Nielsen.

9 tion 2007 Foto J. J. Berg 6. maj 2007 kl Bagerste række: Jesper Borgbjerg Tinghøj, Jesper Hessellund Søndergaard, Thomas Søgård Nielsen, Jeppe Skøde Pagels, Ken Lindkvist Knærkegaard, Anders Harder Steensig, Martin Staal Svolgaard Miderste række: Ann-Sofie Saugberg Jensen, Hannah Christine Løvstad Dodd, Ruben Jensen Dalby, Daniel Pillsburg Gaardsdal, Jonas Dahlsen, Alexander Bak Thøgersen, Daniel Jeppesen, sognepræst Birgitte Thun. Forreste række: Julie Nørskov Larsen, Charlotte Dam Poulsen, Louise Lyngsø Nielsen, Lea Kunisch Eriksen, Mette Lynge Andersen, Anne-Sophie Husted Jensen, Emilie Blak Andersen. 9

10 det sker Søndag den 10. juni kl Sommerkoncert i Houlkær kirke, ved Søndermarkskirkens Børne og pigekor og Viborg koret, under ledelse af organist Jens Chr. Hansen. Tirsdag den 12. juni kl Sogneudflugt til Den Gamle By i Århus. Her får vi eftermiddagskaffe, og bagefter kan vi gå rundt og se de forskellige udstillinger. Kl kører vi fra Århus, og på hjemvejen spiser vi middag. Vi er tilbage ved Søndermarkskirken ca. kl Lørdag den 16. juni Norsk kor fra Hamar synger i kirken lørdag eftermiddag. Koncerten er et venskabsby arrangement. Tirsdag den 24. Juli kl Eftermiddagsmøde. Sommermøde hos Henny og Orla Dürr, Finderupvej 19, Viborg. Søndag den 5. august kl Klaverkoncert med Torsten Juul-Borre. Spiller bl.a. værker af Claude Debussy. Tirsdag den 14. august kl Legestuen begynder igen efter sommerferien. Tirsdag den 14. august kl Eftermiddagsmøde. Fredag den 17. august kl Åben-Familie. Vi kører ud til organist Jens Chr. Hansen, Vinkel, hvor vi skal hjælpe med at høste med le. Onsdag den 29. august kl Spaghetti gudstjeneste. Børnegudstjeneste for mindre børn med familie. Efter gudstjenesten spaghetti og kødsovs i Sognesalen. Tilmelding til kirkekontoret senest mandag den 27. august. Maden koster 25,- kr. for voksne, børn gratis. Fredag den 31. august kl Åben-Familie. Grethe og Niels Peder Bjærre, Kjellerup: Mødet med folk og kirke i Tanzania. menighedsrådsmøder Der afholdes menighedsrådsmøde i Søndermarkskirken: Torsdag den 21. juni kl Tirsdag den 21. august kl MINIKONFIRMANDER Der starter nye minikonfirmandhold. Onsdag den 5. september. Der vil blive udsendt nærmere til de kommende 3. klasseselever. 1 0

11 gudstjenester juni Søndag den 3. juni kl John Melchiorsen Trinitatis søndag Joh. 3, 1-15 juli Søndag den 1. juli kl John Melchiorsen 4. søndag efter Trinitatis Luk 6, august Søndag den 5. august kl Birgitte Thun 9. søndag efter Trinitatis Luk 16, 1-9 Søndag den 10. juni kl Birgitte Thun 1. søndag efter Trinitatis Luk 16, Søndag den 8. juli kl Mariane Koch 5. søndag efter Trinitatis Luk 5, 1-11 Søndag den 12. august kl Birgitte Thun 10. søndag efter Trinitatis Luk 19, Søndag den 17. juni kl Birgitte Thun 2. søndag efter Trinitatis Luk 14, Søndag den 15. juli kl Hannah Lyngberg-Larsen 6. søndag efter Trinitatis Matt 5, Søndag den 19. august kl Birgitte Thun 11. søndag efter Trinitatis Luk 18, 9-14 Søndag den 24 juni kl John Melchiorsen 3. søndag efter Trinitatis Luk 15, 1-10 Søndag den 22. juli kl Hannah Lyngberg-Larsen 7. søndag efter Trinitatis Luk 19, 1-10 Søndag den 26. august kl John Melchiorsen 12. søndag efter Trinitatis Mark 7, NYT Helligdags navneskilt Til højre for kirkens altervæg kan man læse helligdagens navn. Helligdagens navn er at finde bagerst i Salmebogen under afsnittet Alterbog side 979. Her findes dagens bibeltekster. Søndag den 29. juli kl Birgitte Thun 8. søndag efter Trinitatis Matt 7, Bemærk kl ved gudstjenesterne den 15. og 29. juli. Sognets præster skal dække nabosogne under kollegers ferie, dvs. Søndre Sogn og som noget nyt Dollerup (Hald Ege), Finderup og Ravnstrup sogne. 1 1

12 Dagen Alle konfirmander møder i kirken til fotografering en halv time før. Det er nu det sker. I våbenhuset skal man stille op og vente på orglets brus. Og lige pludselig sidder de der, knælende foran alteret og præsten lægger sin hånd på hovedet. Salmerne summer i hovedet, præstens mange ord. Tankerne flyver af sted. Udenfor venter flere flotte biler på at køre konfirmanderne til fest. Dagen er godt begyndt. 1 2

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2007. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2007. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i FOLKEKIRKEN Marts April Maj 2007 Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken 2 2 2007 Folkekirkens Nødhjælps

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 2 Marts - Maj Påske og grundvand Umiddelbart har de to størrelser ikke meget med hinanden at gøre, men grundvandet kan billedligt give os en fornemmelse

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN PÅSKE ER MEGET ANDET END PÅSKEÆG

BRÆNDKJÆR SOGN PÅSKE ER MEGET ANDET END PÅSKEÆG BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d PÅSKE ER MEGET ANDET END PÅSKEÆG 34. årgang nr. 2 marts april maj 2014 PRÆSTEN SKRIVER Elsk Kolding Ja hvorfor ikke? Sådan lærte en god ven mig noget vigtigt engang. Han

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Seest-stenen - Historie og baggrund Nyt fra menighedsrådet - Ny formand - Ny gravermedhjælper Musik i Kirken - Renæssancemusik - Musikalsk rejse med Louise Fribo Præstens spalter

Læs mere

kirkehilsen fra Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup sogne 2011 - Nr 2 Kvartalets tema: Konfirmation - 1 - Årets konfirmander nogle af Årets minikonfirmander

kirkehilsen fra Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup sogne 2011 - Nr 2 Kvartalets tema: Konfirmation - 1 - Årets konfirmander nogle af Årets minikonfirmander kirkehilsen fra Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup sogne 2011 - Nr 2 Årets konfirmander Kvartalets tema: Konfirmation - 1 - nogle af Årets minikonfirmander Kirkelig Vejviser SOGNEPRÆST: Kristian Gylling Hvedstrupvej

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2008. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2008. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i FOLKEKIRKEN Marts April Maj 2008 Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i Det sker i 2 14-2008 Templet i Jerusalem, historie og teologi Torsdag

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

Interviews. Kølstrup & Munkebo Kirker F O L K E K I R K E N. Søren Kierkegaard. Onsdagscafé. Tour de Kerteminde. H j e m m e s i d e.

Interviews. Kølstrup & Munkebo Kirker F O L K E K I R K E N. Søren Kierkegaard. Onsdagscafé. Tour de Kerteminde. H j e m m e s i d e. Kølstrup & Munkebo Kirker F O L K E K I R K E N Nr. 2 juni juli august 2013 Søren Kierkegaard Konfirmander Tour de Kerteminde Tænk, hvis jeg snubler Gudstjenester Onsdagscafé Søren Aabye Kierkegaard 1813-1855

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 Kirkelige handlinger.................. s. 2 LEDEREN: Hej med jer...............

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

Pinse - kirkens fødselsdag

Pinse - kirkens fødselsdag kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Pinse - kirkens fødselsdag Pinse er en af de tre store fester i kirkeåret, men den har aldrig haft helt samme folkelige appel, som jul og påske. Måske

Læs mere

Flere veje til Gud? Flere veje fra Gud?

Flere veje til Gud? Flere veje fra Gud? Flere veje til Gud? Flere veje fra Gud? 2 af Jørgen Christensen I foråret har en hidsig diskussion sat dagsordenen i kirken, og her tænker jeg ikke på de tragiske afsløringer af misbrug af børn betroet

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 FOR ØSTER SNEDE SOGN Juni - Juli - August 2014 PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3 BABYSALMESANG Side 4 PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 KONFIRMATIONSORD TIL LIVET Side 6-7 KIRKELIGE FORENINGER Side 8-10

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST 2013 14. ÅRGANG NR. 2 Sommerkirke Vi længes efter at åbne vinduer, at hejse flag, hænge tøj op, komme i haven og råbe hej til naboen, høre børn i haverne

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2012 nr. 2 Marts - Maj lille gren kan standse stærk maskine I januar måned fældede vi en del syge a s k e t r æ e r b a g p ræs t eb o lig en i Levring. Der

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 50 års konfirmationsjubilæum guldkonfirmation Sogneudflugt 2/7 til Moesgaard Museum Præsten skriver: Kære 60-årige læser Konfirmandfoto 2015 Kirkefrokost 21/6 Kirkelig

Læs mere

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Efterår 2013 MOD og HÅB her midt i Trinitatis tiden Lignelsen om den uærlige godsforvalter (Lukas 16, 1 9) Lignelsen handler kort fortalt om en utro godsforvalter, der

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere