K i r k e b l a d e t. k i r k e b l a d e t. S ø n d e r m a r k s k i r k e n. s ø n d e r m a r k s k i r k e.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K i r k e b l a d e t. k i r k e b l a d e t. S ø n d e r m a r k s k i r k e n. s ø n d e r m a r k s k i r k e."

Transkript

1 K i r k e b l a d e t 1. juni august marts - 1. juni 2007 vækst velsignelse tre generationer konfirmation S ø n d e r m a r k s k i r k e n S ø n d e r m a r k s k i r k e n s ø n d e r m a r k s k i r k e

2 vejviser sognepræster Sognepræst Anne Birgitte Thun Tyttebærvej 37 træffes hverdage kl tlf (mandag fri) Sognepræst John Melchiorsen Ll. Sct. Pedersstræde 2 D træffes hverdage kl tlf (mandag fri) kirkeblad Udkommer 5 gange årligt. januar/april/juni/august/november. Redaktionen Ansvarshavende redaktør: sognepræst Birgitte Thun Koordinerende redaktør: kordegn Jan Carstens. Tryk: Born Grafisk Tryk ApS børn og unge Legestue i Søndermarkskirken for små-børn og forældre hver tirsdag formiddag, kl til Leder: Grethe Bjærre. FDF 3. Kreds: Hver tirsdag kl Kontaktperson: Michael Dam Tlf De grønne pigespejdere Gruppeleder: Bente Møller, tlf Smutterne, bh. kl kl.: mandage kl Leder: Grethe Falkesgaard Hansen, tlf Spejdere 4. kl og opefter mandage kl Leder: Inger Trier, tlf Søndermarkskirkens kirkekontor Koldingvej 77, tlf Telefax: Kontoret er åbent hverdage kl torsdag tillige 16-18, lørdag lukket. Kordegn: Jan Carstens tlf. privat Kirketjener: Ivan Laursen tlf. privat Organist: Grethe Pedersen tlf. kirken tlf. privat Sognemedhjælper: Grethe Bjærre, træffes bedst i kirken torsdag kl på tlf menighedsråd Menighedsrådsformand: Orla Annexgaard Teglmarken 209 tlf Kirkeværge: Bent Bjerring Pedersen Gl. Århusvej 94, tlf

3 Tekst: Flemming Stentoft Thun skoene klemte Tine Berg Lie / Tine Koldby Berg, konfirmeret i Søndermarkskirken den 1. maj 1994 Nina Berg Poulsen / Nina Krista Jensen Skydt, konfirmeret i Ørum kirke den 10. april 1938 Jens Jørgen Koldby Berg, konfirmeret i Ørum kirke den 17. april 1966 Konfirmation er nyt tøj, kirke og gaver. Sådan har det været i generationer. Kirkebladet har talt med tre konfirmander fra tre årtier. 1938, 1966 og Skoene klemte De nye sorte ruskindssko klemte konfirmandens fødder på den lange vej fra gården til kirken søndag morgen. Det var den tiende april 1938, og Nina Krista Jensen Skydt fulgte med sine forældre de to til tre kilometer ad grusvejen til Ørum kirke. - De var ikke til at trække af, da vi først var kommet ind i kirken. Her sad jeg i min lyseblå kjole sammen med drengene i deres sorte tøj, lige så fine som os. Det var pastor Holt der konfirmerede os. Han var en bitte spirrevip, men han var ikke skrap ved pigerne. - I skal komme i kirken inden konfirmationen, sagde han til os og så lærte vi salmevers og Fadervor. Nina Krista Jensen Skydt er vokset op i en børneflok på tolv søskende og konfirmationsfesten blev holdt derhjemme. - Jeg fik en gul pyjamas og en pung med to kroner. Ja, pungen forsvandt senere på en tur med skolen til København. Mor lavede mad, det var hun god til. Efter konfirmationen var det slut med skolen. Første tjenesteplads var hos en gartner. - Her var jeg ude at ride en dag, jeg var alene hjemme og skulle passe bedriften. Der var en bitte islænder, som jeg lige skulle prøve, selvom jeg ikke havde fået lov. Nå, den smed mig af, så det var ikke så godt. Nina fortsatte med at gå i kirke efter konfirmationen og flyttede siden til Søndermark Sogn, hvor barnebarnet Tine Berg Lie blev konfirmeret i 1994 i storesøsters sko. Det eneste rigtige - Skoene passede perfekt, der var ikke noget der klemte, siger Tine, der ikke var i tvivl om det at blive konfirmeret. - Jeg tænkte, at det var det eneste rigtige, det der med selv at bekræfte. Der

4 var nu heller ikke nogen i min klasse, der ikke skulle konfirmeres. Tine Berg Lie kendte salmerne fra sin tid som medlem af Søndermarkskirkens kor. Jeg slappede af, der var ikke noget der var fremmed. Pastor Erik Dolmer kendte jeg jo også. Det var mere festen, jeg var spændt på, det gjorde mig en smule nervøs. Det havde været stort at få konfirmationskjole og være med til at købe ind. Og på selve dagen, alle kammeraterne i det fine tøj. Tine s fest blev ikke holdt hjemme og blandt gaverne var der stereoanlæg, kamera, blomster og penge. Dagen efter var der Blå mandag i Aalborg, med besked om kun at bruge det, med mor aftalte beløb på festlighederne. De voksnes rækker Tine s far Jens Jørgen Koldby Berg husker ikke blå mandag, derimod stod det helt klart at efter konfirmationen var man kommet ind i de voksnes rækker, for nu måtte der ryges. - Vi var 28 i klassen og alle skulle konfirmeres. Jeg husker at mine bukser var så stramme, at jeg måtte ligge ned for at få dem på. Det var også tiden med nylon skjorte og sylespidse sko. Og selvfølgelig slips og jakke. Jens Jørgen Berg blev konfirmeret i samme kirke som sin mor og der var netop kommet en ny præst. - Jeg husker at han var god til at snakke med os, han talte i et sprog, som vi forstod. Vi lyttede koncentreret til ham. Ellers lærte vi ikke mere end vores førstelærer i Vejrumbro allerede havde lært os. Salmeversene kunne vi og vi vidste alle, at der var en højtidelighed med det at blive konfirmeret. Ja, i det hele taget med det at gå i kirke. Jens Jørgen smiler og beretter om den store dreng, der fik en påtale af førstelæreren for at have gjort grin med nadveren og kaldt det wienerbrød. Salmebogen For alle tre har salmerne været en vigtig del af konfirmationsforberedelsen og det der bliver nævnt, når samtalen handler om det. Så konfirmationssalmebogen skulle med på billedet af de tre gamle konfirmander, selvom den ældste bog var fra 1938.

5 Tekst & foto: John Melchiorsen Konfirmationens historie Der er vist ingen, der er i tvivl om, at konfirmation betyder bekræftelse af dåbspagten. Men kaster vi et blik på konfirmationens historie, dens begyndelse og begrundelse, vil vi opdage, at konfirmation har haft andet og mere at betyde, end blot bekræftelse af dåben. I de første fire århundreder var det primært voksendåb, der blev praktiseret. Den fandt sted efter forudgående undervisning og indføring i den kristne tro en personlig tilegnelse, som blev markeret ved den afsluttende dåb, med tilspørgelsen tror du? Efterhånden som tiden gik og man tvunget af omstændighederne gik over til barnedåb alle voksne var døbt opstod behovet for, at den barnedøbte fik et personligt kendskab til troens indhold og en efterfølgende personlig tilegnelse og ved konciliet i Orange år 411, nævnes confirmatio for første gang. Med reformationen forsvinder konfirmationen. Luther betragtede ikke konfirmationen som et sakramente. For Luther var det ringeagt af dåbens sakramente, at dåben skulle suppleres med den katolske firmelse. Derimod knyttede Luther konfirmationen til nadverfejringen, idet den evangeliske nadverfejring krævede forberedelse. Under pietismen i 1700 tallet kom man på andre tanker. Mange sværmeriske bevægelser, forsøgte at vinde fodfæste hos folk og mange undlod, i protest mod kirken, dens præster og deres forkyndelse, at lade deres børn døbe og kongemagten skred ind med bøde og tvangsdåb. Der var tiden taget i betragtning brug for kirketugt. Den 13. januar 1736 genindførtes

6 den før-reformatoriske konfirmation, nu som en fornyelse af dåbspagten, at det der skete i dåben, skulle fornys og aktualiseres ved personlig tilegnelse helt i pietistisk (fromheds) ånd. At den genindførte konfirmation også var et middel til kontrol af den rette lære, er en anden sag, måske den vigtigste! Samtidig var konfirmationen adgang til modtagelse af alterets sakramente. Kunne man ikke bare lade være med at blive konfirmeret, sådan som tilfældet er i dag? Så enkelt var det ikke. Kirketugten rakte længere end til blot at være et indre kirkeligt anliggende. Var man ikke konfirmeret, betød det tab af borgerlige rettigheder. Man kunne ikke få skudsmålsbog og en sådan var nødvendig, hvis man skulle tjene til livets ophold. Man kunne ikke indgå ægteskab. Man kunne ikke være fadder, heller ikke vidne og hvis man ikke inden det fyldte 19. år var konfirmeret og det skyldtes modvilje, kunne man idømmes fængsel - i hullet på vand og brød. Der er sikkert mange, der tydeligt kan erindre egen konfirmationsforberedelse og husker, at det ikke var tilladt at gå til alters, førend konfirmationen var overstået. Sådan husker jeg det selv, for traditionelt har man også set konfirmationsforberedelsen / konfirmationen, som en forudsætning for, at være gæst ved Herrens bord. Paulus understreger, at alle, der spiser Herrens brød eller drikker hans bæger på uværdig måde, forsynder sig imod Herrens legeme og blod. Derfor skal enhver prøve sig selv, og så spise af brødet og drikke af bægeret. For den, der spiser og drikker uden at agte på legemet, spiser og drikker sig en dom til. (1.Kor.11,27-29) Set i lyset heraf, tager det sig fornuftigt ud, at deltagelse i nadveren, først finder sted efter samvittighedsfuld undervisning. Sådan er det ikke længere. Alle uanset alder og indsigt er velkomne og derfor kan man vel konkludere, at der nu kun er dåbsbekræftelsen tilbage. Tilbage står så spørgsmålet, hvem er det, der bekræfter? Er det konfirmanden, der personligt/ aktivt siger ja og bekræfter den tro, som forældre og faddere engang ved døbefonten bekendte på deres vegne? Eller er det passivt forstået, som den bekræftelse, der bliver konfirmanderne til del, når Gud ved konfirmationen bekræfter, at det frelsestilbud, han engang fremsatte ved barnedåben, stadig står ved magt? Det er vel ikke helt ligegyldigt, at overveje dette. Det er så selvfølgeligt, men hvad er det i grunden, der er så selvfølgeligt?

7 Tekst: Orla Annexgaard præstetavle Ny menighedsrådsformand Jeg vil starte med at præsenterer mig selv. Mit navn er Orla Annexgaard og jeg bor i Teglmarken. Min hustru hedder Ulla og vi har to drenge, Jesper på 30 og Steffen på 23. På grund af en trafikskade har jeg været ude af arbejdsmarkedet i nogle år. Jeg har derfor brugt en del af den frihed jeg har, på frivilligt socialt arbejde. Jeg er formand for bestyrelsen i Fristedet, et værested for psykiske syge. Jeg er i flere foreningsbestyrelser samt kommunale råd. Jeg vil prøve at følge den linie som Finn har lagt, både hvad angår visioner for sognet og samarbejdet med kirkens ansatte. Tak til afgående formand. Menighedsrådet vil rette en stor tak til Finn Hessellund, for det store arbejde han har udført for Søndermarkskirken i de seks år han har været formand. Det er forståeligt at Finn har valgt at træde lidt tilbage, for at hellige sig familien. Finn bliver heldigvis i rådet og har lovet at stille sin erfaring til rådighed for den nye formand. Orlov til organist Søndermarkskirkens faste organist Jens Chr. Hansen har søgt og fået bevilget orlov i ca. et år, for at prøve nye udfordringer i Houlkær kirke. Når en organist, som har været ansat i ca. 23 år, søger orlov vil det altid medføre et savn af en slags, men menighedsrådet vil prøve at løse de problemer som opstår på en tilfredsstillende måde for både kirkegængerne og ansatte. Jens Chr. Hansen har lovet at vende tilbage til Søndermarkskirken med friske og nye ideer, når hans orlovs periode udløber. Vikar for organist Menighedsrådet har ansat Grethe Pedersen som organist i vikariatet for Jens Chr. Hansen. Der er nok en del af jer der har hørt Grethe spille før, idet hun er fast afløser for Jens Chr. samtidig med at hun var ansat som ½ kirketjener i Søndermarkskirken Grethe skal også tage sig af koret og øve med dem op til de arrangementer der er planlagt. Præstetavle afsløret. På kirkens fødselsdag, Palmesøndag efter prædikenen fortalte Birgitte Thun om den nye tavle med søndagens navn, i liturgiske farver. Efter gudstjenesten, blev en ny præstetavle afsløret af Finn Hessellund. Tavlen indeholder navnene på alle de præster som har været og er ansat i Søndermarkskirken. Efter afsløringen var der kirkefrokost. 7

8 konfirma 29. april 2007 kl Ida Worm Bech, Kenneth Braüner, Rasmus Hjorthmose Glintborg, Liisa Maria Dybdal Glud, Martin Kopp Godtfredsen, Frederikke Thrige Holm, Karoline Schwartz Hvingelby, Patrick Ilunga, Jakob Klinkby Jørgensen, Rasmus Schaltz Kallestrup, Karen Marie Mygind Karlsen, Nanna Refsgaard Klaris, Mathias Madsen, Camilla Egelund Mikkelsen, Nina Motahedian, Samuel Nygaard Pedersen, Trine Nitzsch Pedersen, Tobias Hasselager Petersen, Nanna Katrine Rasmussen, Maria Mai Fog Sørensen, Mikkel Thue Thuesen, Maria Skindstad Øholm, sognepræst John Melchiorsen 6. maj 2007 kl Bagerste række: Simon Hasle Ottesen, Bjørn Bergmann Sigaard, Jonas Traberg-Nyborg, Jakob Højgaard Høst, Casper Kirkensgaard Madsen. Miderste række: Lasse Drejer Andersen, Louise Stilling Sørensen, Nanna Juul Jørgensen, Lars Markussen, Anders Vestergaard, Mathias Sand Kristensen, Marc Stagsted Mogensen, sognepræst Birgitte Thun. Forreste række: Trine Kastbjerg Christensen, Pernille Mørch Kjellerup, Johanna Hæstrup, Natacha Mygind Otkjær, Camilla Højbjerg Rose, Anne Teibøl Lohmann, Sofie Benn Nielsen.

9 tion 2007 Foto J. J. Berg 6. maj 2007 kl Bagerste række: Jesper Borgbjerg Tinghøj, Jesper Hessellund Søndergaard, Thomas Søgård Nielsen, Jeppe Skøde Pagels, Ken Lindkvist Knærkegaard, Anders Harder Steensig, Martin Staal Svolgaard Miderste række: Ann-Sofie Saugberg Jensen, Hannah Christine Løvstad Dodd, Ruben Jensen Dalby, Daniel Pillsburg Gaardsdal, Jonas Dahlsen, Alexander Bak Thøgersen, Daniel Jeppesen, sognepræst Birgitte Thun. Forreste række: Julie Nørskov Larsen, Charlotte Dam Poulsen, Louise Lyngsø Nielsen, Lea Kunisch Eriksen, Mette Lynge Andersen, Anne-Sophie Husted Jensen, Emilie Blak Andersen. 9

10 det sker Søndag den 10. juni kl Sommerkoncert i Houlkær kirke, ved Søndermarkskirkens Børne og pigekor og Viborg koret, under ledelse af organist Jens Chr. Hansen. Tirsdag den 12. juni kl Sogneudflugt til Den Gamle By i Århus. Her får vi eftermiddagskaffe, og bagefter kan vi gå rundt og se de forskellige udstillinger. Kl kører vi fra Århus, og på hjemvejen spiser vi middag. Vi er tilbage ved Søndermarkskirken ca. kl Lørdag den 16. juni Norsk kor fra Hamar synger i kirken lørdag eftermiddag. Koncerten er et venskabsby arrangement. Tirsdag den 24. Juli kl Eftermiddagsmøde. Sommermøde hos Henny og Orla Dürr, Finderupvej 19, Viborg. Søndag den 5. august kl Klaverkoncert med Torsten Juul-Borre. Spiller bl.a. værker af Claude Debussy. Tirsdag den 14. august kl Legestuen begynder igen efter sommerferien. Tirsdag den 14. august kl Eftermiddagsmøde. Fredag den 17. august kl Åben-Familie. Vi kører ud til organist Jens Chr. Hansen, Vinkel, hvor vi skal hjælpe med at høste med le. Onsdag den 29. august kl Spaghetti gudstjeneste. Børnegudstjeneste for mindre børn med familie. Efter gudstjenesten spaghetti og kødsovs i Sognesalen. Tilmelding til kirkekontoret senest mandag den 27. august. Maden koster 25,- kr. for voksne, børn gratis. Fredag den 31. august kl Åben-Familie. Grethe og Niels Peder Bjærre, Kjellerup: Mødet med folk og kirke i Tanzania. menighedsrådsmøder Der afholdes menighedsrådsmøde i Søndermarkskirken: Torsdag den 21. juni kl Tirsdag den 21. august kl MINIKONFIRMANDER Der starter nye minikonfirmandhold. Onsdag den 5. september. Der vil blive udsendt nærmere til de kommende 3. klasseselever. 1 0

11 gudstjenester juni Søndag den 3. juni kl John Melchiorsen Trinitatis søndag Joh. 3, 1-15 juli Søndag den 1. juli kl John Melchiorsen 4. søndag efter Trinitatis Luk 6, august Søndag den 5. august kl Birgitte Thun 9. søndag efter Trinitatis Luk 16, 1-9 Søndag den 10. juni kl Birgitte Thun 1. søndag efter Trinitatis Luk 16, Søndag den 8. juli kl Mariane Koch 5. søndag efter Trinitatis Luk 5, 1-11 Søndag den 12. august kl Birgitte Thun 10. søndag efter Trinitatis Luk 19, Søndag den 17. juni kl Birgitte Thun 2. søndag efter Trinitatis Luk 14, Søndag den 15. juli kl Hannah Lyngberg-Larsen 6. søndag efter Trinitatis Matt 5, Søndag den 19. august kl Birgitte Thun 11. søndag efter Trinitatis Luk 18, 9-14 Søndag den 24 juni kl John Melchiorsen 3. søndag efter Trinitatis Luk 15, 1-10 Søndag den 22. juli kl Hannah Lyngberg-Larsen 7. søndag efter Trinitatis Luk 19, 1-10 Søndag den 26. august kl John Melchiorsen 12. søndag efter Trinitatis Mark 7, NYT Helligdags navneskilt Til højre for kirkens altervæg kan man læse helligdagens navn. Helligdagens navn er at finde bagerst i Salmebogen under afsnittet Alterbog side 979. Her findes dagens bibeltekster. Søndag den 29. juli kl Birgitte Thun 8. søndag efter Trinitatis Matt 7, Bemærk kl ved gudstjenesterne den 15. og 29. juli. Sognets præster skal dække nabosogne under kollegers ferie, dvs. Søndre Sogn og som noget nyt Dollerup (Hald Ege), Finderup og Ravnstrup sogne. 1 1

12 Dagen Alle konfirmander møder i kirken til fotografering en halv time før. Det er nu det sker. I våbenhuset skal man stille op og vente på orglets brus. Og lige pludselig sidder de der, knælende foran alteret og præsten lægger sin hånd på hovedet. Salmerne summer i hovedet, præstens mange ord. Tankerne flyver af sted. Udenfor venter flere flotte biler på at køre konfirmanderne til fest. Dagen er godt begyndt. 1 2

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

k i r k e b l a d e t

k i r k e b l a d e t K i r k e b l a d e t 20. august - 20. november 2007 tid til tanker præst i gummistøvler S ø n d e r m a r k s k i r k e n s ø n d e r m a r k s k i r k e vejviser sognepræster Sognepræst Anne Tyttebærvej

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Indendørs FITA Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Resultatliste for: Compound Elite 1 1A Martin Damsbo Brande 292 295 587 47 13 2 8A Per Knudsen Broager Bueskyttelaug 292 291 583 43 17 3 11C

Læs mere

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner UM 5M 29 Junior og Ungdom Vestereng Skydebaner www.skytteunion.dk 1 6 liggende Herrejunior 1 Nicolai Espersen Ballerup 99 98 97 98 94 97 583 29x 583 Finale 12,1 685,1 2 Alexander Helleskov Trehøje 98 98

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Vadum Stævnet 15m 2014

Vadum Stævnet 15m 2014 Vadum Stævnet 15m 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 103892 Kasper Schultz 01-513 Vester Hassing Skf. 199/09 200/05 399/14 G 2 99838 Nicki R. M. Jensen 01-561 Hobro Egnens Skytteforening 199/09 200/00

Læs mere

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00 Billettype Bo Brassøe 1 Christian Poulsen 1 Jacob Hørbye 1 Mathias Fuglsang 1 Thomas Mølbjerg Jørgensen 1 Alex Brøndum 1 Anders Borregaard 1 Bjørn Bundgaard Jensen 1 Casper Hansen 1 Christian Jungersen

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

k i r k e b l a d e t K i r k e b l a d e t S ø n d e r m a r k s k i r k e n s ø n d e r m a r k s k i r k e vækst velsignelse

k i r k e b l a d e t K i r k e b l a d e t S ø n d e r m a r k s k i r k e n s ø n d e r m a r k s k i r k e vækst velsignelse K i r k e b l a d e t 20.marts - 1. juni 2007 vækst velsignelse S ø n d e r m a r k s k i r k e n S ø n d e r m a r k s k i r k e n s ø n d e r m a r k s k i r k e vejviser præster Sognepræst Anne Tyttebærvej

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

BROSTENEN Kingos Kirkes Nyhedsbrev September 2015

BROSTENEN Kingos Kirkes Nyhedsbrev September 2015 BROSTENEN Kingos Kirkes Nyhedsbrev September 2015 Aksum Kirke, Etiopien I dette nummer Gudstjenester Andre arrangementer Sæsonstart Konfirmationsforberedelse Kirkeklub Åbent Bibelstudie Kvindecafé Northern

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31 Mænd Lørdagsløb 6. juni 2015 1 Michael Hainz Christensen NyborgTri 00:12:25 00:06:52 00:19:17 123 Tobias Toftgaard NyborgTri 00:13:06 00:07:25 00:20:31 85 Mogens Petersen 00:13:30 00:07:07 00:20:37 142

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3 - årgang 26 Juni Juli August 2016 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3 - årgang 26 Juni Juli August 2016 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3 - årgang 26 Juni Juli August 2016 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst pr. 1/6-2016: Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen. Tlf. 97 99 30 45 Menighedsrådet: Øsløs Sogn: Tove

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Vejledning til familien Glæden er stor, når vi fejrer konfirmation og fester sammen med vores unge mennesker. Det er herligt at se,

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118658 Liva Møller 01-548 Vilsted Skf. 200/10 200/11 400/21 G 2 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 199/11 200/14 399/25 S 3 103891 Simon Houen Jensen 01-513

Læs mere

Lindholm Sports Skytte Klub

Lindholm Sports Skytte Klub Lindholm Sports Skytte Klub RESULTATLISTE Januar stævne 2015 21, 23, 24 og 25 januar 2015 Holdkonkurrence: Børnehold 1 Vester Hassing Skf. 113586 Christian Bols Pedersen Klasse: BK1 200/12 108748 Kathrine

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 3. Seriestævne 2012/2013 Stævne by: Aars Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aars Svømmeklub Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder:

Læs mere

Jyllands Skytte Forbund og DSB/ASF Lørdag den 25. og søndag den 26. februar 2012

Jyllands Skytte Forbund og DSB/ASF Lørdag den 25. og søndag den 26. februar 2012 Lørdag den 5. og søndag den 6. februar 0 JM 5 m - 0 0 stående ungdom Ungdom Niels Frederik Andreasen Viborg 00 99 00 99 Nicklas Kildehøj Horsens 98 00 00 98 x Helle Norup Bertelsen Karup Skytteforening

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

k i r k e b l a d e t

k i r k e b l a d e t K i r k e b l a d e t 20. januar - 1. april 2006 når jeg bliver gammel fastelavn S ø n d e r m a r k s k i r k e n s ø n d e r m a r k s k i r k e vejviser præster Sognepræst Anne Birgitte Thun Tyttebærvej

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Side 1 af 8 19:13:50 - DDS SP v.3.15.10.2 RESULTATLISTE Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10

Læs mere

RESULTATLISTE VHS Nytårsstævne riffel 2015

RESULTATLISTE VHS Nytårsstævne riffel 2015 RESULTATLISTE VHS Nytårsstævne riffel 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 109040 Anna Pejs Wernich Thomsen 01-531 Lindholm Sports Skytte Klub 200/12 200/16 400/28 G 2 113369 Dirch Pedersen 01-550 Løgstør

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017

GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017 29-01-2017 16:28:00 - DDS SP v.3.16.4.1 GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 115469 Magnus Sørensen 01-550 Løgstør Sportsskytteklub 200/15 200/12

Læs mere

Program Kommunemesterskab Viborg og Skive DGI Midtjylland

Program Kommunemesterskab Viborg og Skive DGI Midtjylland Program Kommunemesterskab Viborg og Skive Lørdag d. 1. februar afvikler kommunemesterskab i Viborg og Skive for U9-U19 i B, C og D-rækkerne. Kampene spilles i hallen, Vordevej 1, 8831. Udgåede rækker:

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Hold navn: Hold nr.: Løber Tid pers. Tid hold

Hold navn: Hold nr.: Løber Tid pers. Tid hold Hold navn: Hold nr.: Løber Tid pers. Tid hold Brørup Løbeklub Herre 1,0 35:52 Brørup Løbeklub Herre 1,1 Michael 6:41 Brørup Løbeklub Herre 1,2 Erik 7:45 Brørup Løbeklub Herre 1,3 Patrick 7:08 Brørup Løbeklub

Læs mere

Simeon Sankt Johannes Sogn. juni juli august. sommer

Simeon Sankt Johannes Sogn. juni juli august. sommer Simeon Sankt Johannes Sogn juni juli august 2015 sommer 2015 ÅBENT HUS OG HAVE Mandag 13/7 Mellem kl. 13 og kl. 17 holder jeg ÅBENT HUS/HAVE for alle, der har lyst til at lægge vejen forbi i anledning

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 07-03-2016 19:51:50 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/10 200/08 400/18 2 99520 Stine

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

FYNSMESTERSKABER

FYNSMESTERSKABER FYNSMESTERSKABER 0 1 Torsdag d. 7. Marts - Middelfart Keglecenter Kl. 17.0 1 Usp Emma Jørgensen Vest 91 Usp Laura Sørensen Vest 91 Usp Anne S. Petersen Vest 91 Usp Mia Mortensen Vest 91 Kl. 18.15 1 D Iben

Læs mere

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG Lys KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn JUNI JULI AUGUST 2012 VIBORG Menighedsrådsvalg 2012 Gudstjeneste i Vestervang Kirke Tanker om konfirmationstiden Aktiviteter Sogneudflugt Babysang Gudstjenesteliste SOGNENYT

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01 Side: 1 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Vendsyssel Cup 2011 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Niels Arp Nielsen & Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Flemming Mikkelsen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 Thomas Marding Thorsen-Poulsen Midtdjurs Skytteforening 199/13 199/13 398/26 G 2 Julie H Christiansen Midtdjurs Skytteforening 199/11

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg 07-06-2014 19:59:26 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 96986 Dagmar Storm Kristensen 06-033 Skals Skytteforening 200/12 200/14 400/26 2 113123 Emilie

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

RESULTATLISTE Haderup s Dalgas Stævne 2012

RESULTATLISTE Haderup s Dalgas Stævne 2012 Page 1 of 7 11-08-2012 18:48:03 - DDS SP v.3.12.6.3 RESULTATLISTE Haderup s Dalgas Stævne 2012 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 92763 Lars Søby Jensen 04-016 Gjellerup Sdr. SG&I 198/10 198/10 396/20 2 98723

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016

RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016 14-02-2016 15:07:25 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

18:00:00. Ansgar 14:00. Ansgar. Menighedsrådsmøde 08-07-2015

18:00:00. Ansgar 14:00. Ansgar. Menighedsrådsmøde 08-07-2015 08-07-2015 18:00:00 Menighedsrådsmøde 10-07-2015 14:00 Ugeskursus "Intensiv koruge" på Jaruplund Højskole afsluttes med to åbne koncerter, en på Duborg Skolen kl. 11.00 og en i kl. 14.00. Dansk musik,

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere