Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg"

Transkript

1 Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Denne sag er beskrevet af Karl Rasmussen i Aarbog for Odense og Assens Amter 1914 s Sagen foreliggger i 4 foliobind på i alt henved 8000 sider, https://www.sa.dk/content/dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=&b=&c=rentekammeret+fyns+stifts+ren teskriverkontor&d=1&e=2010&ngid=42858&ngnid=51503&heid= &henid= &epid =&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int= RA RTK Som beviser for deres ret til gårdene fremlagde gårdenes besiddere ca først 380 dokumenter, som kommissionen registrerede: Bind I s , og derefter afskrev: Bind I s og bind II s I løbet af sagen fremkom flere dokumenter, som derefter indgik, bind III s For at gøre dette materiale søgbart til brug for lokalhistorisk forskning og slægtshistorie gengives her et normaliseret uddrag af dokumenterne, som er opført i kommissionens rækkefølge, men med de sidst tilføjede indsat i kronologisk orden ved de pågældende gårde, alle med sidetal i kursiv. De ældste dokumenter havde kommissionens skriver svært ved at tyde, og enkelte af dem er også bevaret i afskrift ved forskeren Jacob Langebek og blev senere trykt i Danmarks Riges breve, som der derfor er henvist til. I sagen er også kopieret dokumenter, som ikke er medtaget i denne oversigt, nemlig fra gårde i Årup bd. III s ff. Eskildstrup bd. III s ff. Ellegård i Skovby sogn bd. III s ff. Kærby bd. IV s. 201 ff. Åhøjrup bd. IV s. 483 ff. Og672 ff Nårup, Lunde hrd. Bd. IV s.954 ff. Ørritslev bd. IV s.960 ff. Mygind bd. IV s Smejrup bd. IV s Voldtofte bd. IV s, Uddrag: N o 1. Anders Madsen, Koelbjerg matr. 1688: nr.2. A Skøde af Vissenbjerg birketing fra Gertrud Nielses i Kelstrup til hendes broder Mads Jørgensen i Koelbjerg på 3 parter af en marsel jord og noget af den fjerde part af samme marsel jord, beliggende på Koelbjerg mark, til den gård, Mads Jørgensen iboer. Og stod Michel Madsen i Brønserod med sin søster Gertrud Nielses, Mads Jørgensen og Jørgen Andersen med hverandre i dag til vedermålsting. Bd I s B Skøde af Vissenbjerg birketing fra Jens Madsen i Koelbjerg på 2 marsel jord, arvet efter hans sal. Forældre Mads Michelsen og Karen Jørgens, og fra hans Sal. broder Jørgen Hansen, og fra Laurids Hansen i Sanderum på 2½ marsel jord som han har arvet efter sin sal. fader Hans Lauridsen og moder Karen Jørgens, ligeledes efter sin sal. broder Jørgen Hansen, til deres broder Hans Jørgensen og hans hustru Karen Hanses, Bd. I s C Afkald af Vissenbjerg birketing fra Peder Mogensen i Skalbjerg og Niels Rasmussen i Laaninge på sin hustru Karen Mogensdatters vegne for arv efter deres sal. broder Anders Hansen til Jørgen Hansen. Bd I s D Skøde af Vissenbjerg birketing fra Peder Mogensen i Skalbjerg og Niels Rasmussen i Laaninge på sin hustru Karen Mogensdatters vegne for arv efter deres forældre og den sal. broder Anders Hansen til Jørgen Hansen og hans hustru Karen Gorumsdatter. Bd.I s

2 2 E Husbondholdsbrev fra Ryttergodset på denne ejendomsgård, som Jørgen Hansens enke Karen Gormsdatter har opladt til deres søn Hans Jørgensen, af HK bd I s F Afkald af Odense-Skovby herredsting til Hans Jørgensen for tilfaldne arv fra hans søskende: Mogens Jørgensen, tjenende i Koelbjerg, Anders Jørgensen, tjenende i Koelbjerg, sal. Karen Jørgensdatter, hendes vegne hendes mand Mads Michelsen tilforn boende i Morud, Bodil Jørgensdatter, hendes vegne hendes mand Peder Knudsen boende i Kelstrup, Maren Jørgensdatter, hendes vegne hendes mand Rasmus Nielsen boende i Andebølle. Fremviste skiftebrev af bd. I s G Skøde af Odense-Skovby herredsting til Hans Jørgensen på denne gård fra hans brødre og søstre. bd I s H Skifte fra Ryttergodset efter Hans Jørgensen mellem Enken Birte Jørgensdatter med lavværge Jørgen Christensen på Grøftebjerg, og Børn: Jørgen Christian Hansen 1 år gl. med formynder, hans farbroder Mogens Jørgensen i Skovsby, Karen Hansdatter på 3die år med formynder hendes morbroder Christen Jørgensen i Skalbjerg. Karlen Bjørn Mathiesen får gården og ægter enken. Bd. I s I skifte fra Ryttergodset efter Bjørn Mathiesen mellem Enken Birgitte Jørgensdatter, som mener at være frugtsommelig, og Hans søskende: Peder Mathiesen i Tevringe, Marie Mathiesdatter ~ Henrich Rasmussen i Væde. Enken vil gifte sig med Anders Madsen. Bd.I s K Husbondholdsbrev fra Ryttergodset til Anders Madsen. Bd.I s L Skøde af fra Hans Jørgensens børns og myndlinges formyndere, sc: Mogens Jørgensen af Skovsby og Christen Jørgensen af Skalbjerg, til Anders Madsen Møller på denne gård med 3 huse. bd.i s M Skifte fra Ryttergodset efter Birgitte Jørgensdatter mellem enkemanden Anders Madsen og Børnene: ~ 1 o Hans Jørgensen: Jørgen Christian Hansen 10 år, med formynder farbroder Mogens Jørgensen i Skovsby Karen Hansdatter 13 år, med formynder Christen Jørgensen i Skalbjerg. ~ 2 o Anders Madsen: Hans Andersen 8 år, Birgitte Andersdatter 2 år, hvis værge er deres fader. bd I s N Afkald fra Mogens Jørgensen i Skovsby på sine myndlinges vegne, Anders Madsens stifbørn, for hvad de arvelig kunne være tilfalden. Bd. I s N o 2. Mads Larsen, Koelbjerg matr. 1688: nr. 3. A Skøde af Vissenbjerg birketing fra Peder Andersen i Mygind paa sin hustru Karen Pederses vegne, Knud Nielsen i Andebølle paa sine egne vegne og Bodil Knuds i Andebølle paa sine egne vegne med hendes kiereste værge Hans Knudsen i Skalbjerg til Jens Madsen i Koelbjerg på 7 marseller jord i den gård i Koelbjerg han nu iboer, som de har arvet efter Sal. Mads Nielsen efter et pergaments skødes indhold af Vissenbjerg birketing bd.i s

3 B Tingsvidne af Vissenbjerg birketing fra Peder Hansen i Gadsbølle og var Anders Pedersens hjemmel i Grøftebjerg på al den engbund i Aabjerg Løkke, som ligger til Jens Madsens gård. Bd I s C Skøde af Vissenbjerg birketing fra Michel Madsen i Brønserod til hans broder Jens Madsen på 2½ og 1 / 4 marsel jord. Jorden var lovbuden og medarvingerne Laurids Rasmussen i Brønserod og Anders Jespersen i Skovsby var hjemlet varsel. Bd.I s D Pantebrev af Vissenbjerg birketing fra Mads Jensen til Jens Pedersen i Grøftebjerg på sin datter Karen Jensdatters, som er trolovet med Mads Jensen, vegne, på 2 marseller jord. Bd. I s E Skøde af Vissenbjerg birketing fra Mads Nielsen i Sanderum og hans broder Anders Nielsen ibm på deres egne og søstre Birgitte Nielsdatter, Karen Nielsdatter, Karen Nielsdatter, og Niels Rasmussen i Brønserod på sin hustru Anne Nielsdatters vegne, til Mads Jensen og hans hustru Karen Jensdatter på 1½ marsel jord. Item Jørgen Olufsen i Kelstrup, som samme skøde samtykte. Bd I s F Pergamentsskøde fra Anders Jørgensen til Mads Jensen på 2½ marsel jord af denne gård. Herved er denne gård blevet samlet under et. Bd. I s G Skifte af Ryttergodset efter Mads Jensen mellem Enken Karen Jensdatter med lavværge hendes broder Peder Jensen i Skalbjerg, og Børn: Jens Madsen 27 år, Hans Madsen 25 år, Niels Madsen 21 år, Anne Madsdatter ~ Anders Jensen i Veflinge sogn og by, Birgitte Madsdatter ~ Jacob Nielsen i Stubberup, Sandager sogn, Karen Madsdatter ~ Michel Marquorsen i Bred, Bodil Madsdatter ugift, værge morbroder Peder Jensen. Bd.I s H Husbondholdsbrev af Ryttergodset til Niels Jensen på den gård, Mads Jensen fradøde. Bd I s I Skøde fra cancellie- og admiralitetsråd Jens Lassen til Niels Jensen, barnefød i Ladegaard, og hans hustru Bodil Madsdatter. Bd. I s K Skifte af Ryttergodset efter Bodil Madsdatter mellem Enkemanden Niels Jensen og hendes søskende: Jens Madsen i Laaninge, Hans Madsen i Gadsbølle, Niels Madsen i Stubberup, Anne Madsdatter ~Anders Jensen i Veflinge, Birgitte Madsdatter ~Jacob Nielsen i Stubberup, Karen Madsdatter ~Michel Marquorsen i Bred. Bd.I s L Skøde af Odense-Skovby herredsting fra sal. Bodil Madsdatters søskende Jens Madsen i Laaninge, Hans Madsen i Gadsbølle, Niels Madsen i Stubberup, Anne Madsdatters mand Anders Christensen af Poelsgaard i Veflinge by og sogn, Birgitte Madsdatters mand Jacob Nielsen i Stubberup, Karen Madsdatters mand Michel Marquorsen i Bred, til Niels Jensen. Bd.I s M Afkald af Odense-Skovby herredsting fra samme slægtninge til Niels Jensen Bd. I s

4 4 N skøde af Odense-Skovby herredsting fra Niels Jensen på halvparten af gården til Christen Jørgensen i Skalbjerg på hans søster, Anna Jørgensdatters vegne. Bd. I s O Skifte af Ryttergodset efter Niels Jensen mellem enken Anna Jørgensdatter med lavværge hendes broder Mads Jørgensen i Bred, og hans søskende: Christen Jensen i Ladegaard og Johanne Jensdatter ~ Claus Rasmussen i Kolshave i Guldbjerg sogn. Enken beholder den halve gård. Bd. I s P Skøde af fra Niels Jensens arvinger Christen Jensen i Ladegaard og Claus Rasmussen i Kolstrup på sin hustru Johanne Jensdatters vegne til Anna Jørgensdatter på deres arvepart i den anden halve gård. Bd. I s Q Afkaldstingsvidne af Ravnebjerg Birketing fra Niels Jensens arvinger til Anna Jørgensdatter. Bd.I s R Husbondholdsbrev af Ryttergodset til ungkarl Mads Laursen, som er Laurids Poulsens søn i Andebølle, som tager afg. Niels Jensens enke Anna Jørgensdatter til ægte. HK og skov bd.i s S Skøde fra Anna Jørgensdatter til hendes mand Mads Laursen på den halve gård. Bd.I s T Skifte af Ryttergodset efter Anne Jørgensdatter, mellem Enkemanden Mads Laursen og hendes søskende: Christen Jørgensen, Skalbjerg Mads Jørgensen i Bred Peder Jørgensen på Grøftebjerggård Birgitte Jørgensdatter, ~ 1 o Hans Jørgensen, rytterbonde, her i byen, ~ 2 o Anders Madsen, rytterbonde ibm, hendes børn: Jørgen Hansen, 26 år, Birgitte Andersdatter, 18 år, som faderen er værge for. søster Gertrud Jørgensdatter ~ Niels Hansen i Fjeldsted sogn på Billesbølle gods, søn Hans Jensen, 25 år søster Maren Jørgensdatter ~ Knud Sørensen, Skrillinge i Kavslunde sogn, hendes børn: Jørgen Knudsen, 25 år, for 7 år siden rejst udenlands til søs, det vides ikke om han er død eller levende, Kirsten Knudsdatter ~ Jørgen Pedersen i Vissenbjerg kirkehus. Stedet er en bondeejendom på hvis grund er opbygget 2 huse. bd. I s N o 3. Hans Rasmussen, Koelbjerg matr. 1688: nr. 4. Skøde 1500 til Hans Michelsen på en part af gården. Bd. III s. 262 Skøde 1516 til Hans Michelsen på en part i Assenbølle og Skallebølle marker. Bd. III s A Skiftebrev af Ryttergodset efter Bodil Nielsdatter mellem Enkemanden Hans Nielsen og Børn: Niels Hansen 3 år, Anders Hansen 14 uger, Johanne Hansdatter 20 år, Anne Hansdatter 15 år, Karen Hansdatter 11 år og Maren Hansdatter 6 år. Børnenes værger deres fader og deres farbroder Anders Nielsen i Kelstrup. Bd.I s

5 5 B Skøde af Odense-Skovby herredsting fra Hans Nielsen til Peder Pedersen i Skalbjerg og hans datter Johanne Hansdatter. Bd I s C Skøde af Odense-Skovby herredsting fra afg. Peder Pedersens enke Johanne Hansdatter med lavværge Niels Nielsen i Skovsby og Niels Madsen Ringe i Kelstrup og Mads Knudsen i Koelbjerg på den Sal. Mands efterladte børn, som er Peder Pedersen, Bodil, Maren, Anna og Birte Pedersdøtre, deres vegne, til ungkarl Mads Madsen, som er hendes fæstemand, på den halve gård. Bd.I s D Pantebrev fra Mads Madsen til hans stifbørns værger Niels Madsen Ringe i Kelstrup og Knud Madsen i Koelbjerg på den halve gård. Bd.I s E Lovbudstingsvidne af Odense-Skovby herredsting for Mads Madsen. Bd.I s F Husbondsholdbrev fra Ryttergodset til Rasmus Hansen, forhen landsoldat, på den gård, Mads Madsen Hvid fradøde. HK Bd. I s G Husbondholdsbrev fra Ryttergodset til Mads Madsen Hvid på den gård Peder Pedersen fradøde. Bd.I s H Skifte af Ryttergodset efter Mads Madsen Hvid mellem Enken Johanne Hansdatter med lavværge rytterbonde Niels Nielsen af Skovsby, og Sal. Mads Madsens Moder Anna Rasmusdatter ~Ole Nielsen i Hjelmerup, Verninge sogn, bd.i s Herefter er nuværende beboer af gården Hans Rasmussen bleven professor og ejer af denne gård efter hans fader Rasmus Hansen. N o 4. Hans Andersen, Koelbjerg matr. 1688: nr. 7. Skøde 1509 fra Jep Hansen i Gadsbølle til Frands Jensen på en part i gården og jord på Koelbjerg mark. Bd. III s. 263 Skøde 1520 fra Jørgen Nielsen på 2 marseller jord til Laurids Ibsen. Bd. III s.263 Afkald 1561 fra Jens Andersen vedr. Frands Jensens børns arv til Anders Larsen. Bd. III s.264 A Skøde af Vissenbjerg birketing Hans Knudsen af Vissenbjerg lod læse et tingsvidne af Fynbo Landsting af lørdag næst efter Fastelavn fuldmagt fra Jørgen Ravn i Odense med sine brødre Jens Knudsen, Peder Knudsen og Jep Knudsen til hvad der dem kunne tilkomme i den gård i Koelbjerg, som Jens Nielsen ibor. Hvorefter Hans Knudsen på egne og søskendes vegne skødede til Frands Jensen 9 1 / 9 marseller jord af den gård i Koelbjerg, Jep Andersen ibor. Bd. I s B Tingsvidne af Vissenbjerg birketing Anders Laursen i Koelbjerg stod med 2 tingstævner for Niels Hansen Skræder i Koelbjerg og skældet ham for en hundsvot /: for den halve gård i Koelbjerg som han nu ibor:/ den tid at de gav den sidste konges skat til Ste Ibsdag. Da ville han intet svare ham til det ord. Bd.I s, C Skøde af Vissenbjerg birketing fra Jens Frandsen til hans broder Anders Frandsen på en marsel jord i den gård i Koelbjerg, som Anders Frandsens moder og Niels Jensen ibor, og som han har arvet efter sin sal. Fader Frands Jensen og hans sal. Farfader Jens Andersen, som boede og døde i denne gård. Bd. I s D Skøde af Vissenbjerg birketing af fra Hans Nielsen Vest i Ladegaard på sin hustru Birthe Hanses og med fuldmagt fra Peder Nielsen Lunde i Grimstrup på hans hustru Anne Perses og med fuldmagt fra Rasmus Nielsen i Haare på hans hustru Giertrud Rasmusses vegne, som blev læst og påskreven, førend samme skøde gik, og fra Peder Nielsen Brylle i Skydebjerg på hans hustru Kirstine Perses vegne, til Anders Frandsen på ½ marsel jord i den gård i Koelbjerg, som Niels Jensen og Kirstine Frandses nu ibor. Bd I s

6 6 E Skøde af Vissenbjerg birketing af fra Niels Jørgensen i Kelstrup på hans hustrus vegne, Jens Madsen i Koelbjerg, Niels Laursen på hans moder Kirstine Laurses vegne i Haarby og Anne Hansdatter i Andebølle på egne vegne, til Anders Frandsen. Bd I s F Skøde af Vissenbjerg birketing af fra Anders Christensen og Mads Christensen, barnefød i Koelbjerg, til deres broder Mogens Christensen for deres arvepart efter deres sal. Forældre.bd I s G Tingsvidne af Ravnebjerg Birketing af Der blev oplæst stævning af fra Regimentskriveren på Karen og Gertrud Mogensdatters vegne mod deres søster, Anders Nielsens enke Kirsten Mogensdatter i Koelbjerg, for deres arvepart efter et skifte af Sagen fortsat Christen Knudsen af Skalbjerg mødte på sin hustru Karen Mogensdatters og hendes søster Gertrud Mogensdatters vegne, og på enken Kirsten Mogensdatters og egne vegne mødte hendes søn Mogens Andersen og fremstillede Jacob Nielsen, boende på Rune Hede, som på enkens og hendes søns vegne betalte 80 Sdlr til Christen Knudsen til lige deling mellem de to søstre. Mogens Andersen ægter Jacob Nielsens datter Anna Jacobsdatter, som begge tager gården i besiddelse, idet Anna Jacobsdatter er berettiget til den halve gård. Forevist på skiftestedet i Koelbjerg efter sal. Kirsten Mogensdatter den bd.i s Husbondholdsbrev af Ryttergodset til Hans Andersen, som tjener sin stiffader Mads Rasmussen i Skalbjerg. Bd. IV s N o 5. Knud Madsen, Koelbjerg matr. 1688: nr. 8. A Skøde af Vissenbjerg birketing af fra Hans Nielsen i Koelbjerg og hans hustru Maren Hanses til Niels Knudsen i Grøftebjerg. Bd I s B Husbondholdsbrev fra Ryttergodset til Knud Madsen som hans fader Mads Knudsen afstår. Bd. I s N o 6. Laurids Poulsen, Andebølle matr. 1688: nr. 2. A skøde af Vissenbjerg birketing fra Niels Sørensen i Andebølle, på egne og sine søstres, Birgitte Sørensdatters og Maren Sørensdatters, vegne, og fra Peder Pedersen i Andebølle på egne og sine børns, Peder Pedersens, Karen Pedersdatters og Mette Pedersdatters, vegne, til Poul Nielsen tingskriver til Skovby herreds- og Vissenbjerg birketing. bd I s B husbondholdsbrev fra Ryttergodset til Laurs Poulsen på den gård hans far Poul Nielsen har opladt. Bd. I s C skøde af Odense Skovby herredsting fra Poul Nielsen i Andebølle, tidligere herredsskriver ved Odense-Skovby herred på egne og hustrus vegne, til sin søn Laurids Poulsen og hans fæstemø, Maren Madsdatter, ved hendes værge og far, Mads Jørgensen møller i Skovmøllen, deres ejendomsgård i Andebølle, med et hus i Andebølle, som beboes af Hans Hjulmand, og et hus ved Skovmøllen, kaldet Sprattenborg, som beboes af Gregers Iversen. bd I s N o 7. Laurids Jørgensen, Andebølle matr. 1688: nr. 3. A Skøde af Vissenbjerg birketing fra Laurids Jespersen i Bred til gamle Peder Lauridsen i Andebølle og hans hustru Johanne Pedersdatter på 2 marseller jord i den gård, Peder Lauridsen nu ibor, som sal. Knud Nielsen tilforn iboede og fradøde. Bd. I s Skøde af Vissenbjerg birketing fra Anders Nielsen i Gadsbølle med hustru Karen Sal. Knud Nielsens til Peder Lauridsen i Andebølle og hans hustru Johanne Peders 1½ marsel jord i den

7 7 gård, Peder Lauridsen nu iboer, og som Sal. Knud Nielsen iboede og afdøde. Bd. III s.264 og Indførselsforretning af Vissenbjerg birketing til Mads Jensen i Væde efter dom af Vissenbjerg birketing for gældsbrev af fra Peder Lauridsen til Mads Jensen på 11 sldr. hvortil kommer renter, i nogle jorder under afd. Peder Lauridsens øde gård.. Bd. III s.264 og B Skifte af Ryttergodset efter Kirsten Hansdatter i Andebølle mellem Enkemanden Peder Nielsen og Deres børn: Niels Pedersen, gift, boende i Rygs Mølle, Segud Pedersen, gift, boende i Skalbjerg, Jørgen Pedersen, 26 år, Mogens Pedersen, 25 år, og Hans Pedersen, 14 år, alle hjemme og tjener hos faderen. Gården har i nogen tid været udlagt til Jens Lassen, men sønnen Jørgen Pedersen har med faderen og sine brødres vilje og minde indfriet den ved skøde af bd I s C Skøde af Odense-Skovby herredsting af fra ungkarl Jørgen Pedersen til Jens Hansen af Ladegaard på hans datter Anna Jensdatters vegne på den halve gård. Bd I s D Husbondholdsbrev fra Ryttergodset af ungkarl Laurids Jørgensen, tjenende sin moder, afg. Jørgen Pedersens enke i Andebølle. HK samt den jord Nellerød mål kaldet, HK bd. I s N o 8. Hans Nielsen, Andebølle matr. 1688: nr. 4. A Skøde Af Vissenbjerg birketing fra Hans Frandsen til hans broder Niels Frandsen. bd. I s B Skøde fra Jens Lassen på St. Knuds Kloster til Dines Ibsen og hans hustru Karen Clausdatter på gården og det hus på grunden, Ole Frandsen iboer. Læst på Fynbo landsting bd.i s C Panteobligation fra Dines Ibsen til Christian Lassen på St. Knuds Kloster Læst på Odense-Skovby herredsting, kvitteret bd. I s Husbondholdbrev fra Ryttergodset bd IV s D Skøde af Odense-Skovby herredsting fra Dines Ibsen og hustru til hans stifsøn Hans Nielsen, hans fæstemø Anna Madsdatter, på hendes vegne hendes fader Mads Jørgensen i Skovmøllen, gården med dertil liggende hus som af Oluf Frandsen bebos. Læst på Odense-Skovby herredsting bd. I s E Skifte ved Ryttergodset efter Anne Madsdatter, mellem Enkemand Hans Nielsen og børn: Niels Hansen 1½ år, død straks efter moderen Karen Hansdatter 5 / 4 år Datterens værge hendes morbror Jørgen Madsen i Skovmøllen. Påtegning: svigersønnen Rasmus Rasmussen i Ballebo kvitterer for modtagelsen af Karen Hansdatters arv. bd. I s F Skøde af Odense-Skovby herredsting fra Hans Nielsen til hans trolovede kæreste Birgitta Kieldsdatter på den halve gård. Hendes værge er hans stedfar Dines Ibsen. bd. I s N o 9. Hans Jensens enke, Gadsbølle matr. 1688: nr. 2.

8 8 A Skøde af Odense-Skovby herredsting af fra Niels Frederichsen i Odense til Christen Rasmussen i Gadsbølle på den gård, Christen Rasmussen ibor, samt de tvende tilliggende bycher og dess tillagt er på Rold, som Anders Nielsen Smed sammesteds nogentid i brug haft haver, til Christen Rasmussen og hans hustru Anna Nielsdatter.bd I s B Lovbudstingsvidne af Odense-Skovby herredsting af for designeret degn Thomas Jørgensen Landt, at Rasmus Christensen efter gårdens slette tilstand efter ulykkelig ildebrand den har lovbudt, og ingen pårørende har villet købe, nemlig Christen Rasmussen og hustru Anna Nielsdatter, Peder Nielsen og hustru Karen Rasmusdatter, Claus Rasmussen og hustru Anna Jensdatter, Niels Rasmussen og hustru Anna Cathrine Madsdatter, alle i Assenbølle, Rasmus Rasmussen og hustru Karen Nielsdatter, Rasmus Rasmussen og hustru Kirsten Andersdatter, alle i Gadsbølle, Mathias Olufsen og hustru Karen Hansdatter i Skallebølle, Hans Jensen og hustru Kirsten Pedersdatter i Skovsby, Rasmus Rasmussen og hustru Kirsten Madsdatter i Skalbjerg. Vedføjet: skøde fra Christen Rasmussen til hans søn Rasmus Christensen og skøde fra Rasmus Christensen til Thomas Jørgensen Landt, sognedegn Herefter mødte Hans Jensen fra Skovsby og sagde, at han havde accorderet med Thomas Jørgensen Landts fader, Jørgen Poulsen i Bred, at han som nærmeste slægtning ville købe gården. Læst på Ravnebjerg birketing bd. I s C Skøde af Odense-Skovbo herredsting fra degn Thomas Jørgensen Landt til Hans Jensen boende i Skovsby. bd. I s Husbondholdsbrev fra Ryttergodset til Hans Jensen på den gård, Rasmus Christensen afstår. Bd. IV s N o 10 og 11. hr ritmester Wulf og Jens Rasmussen, Gadsbølle matr. 1688: nr. 4 og 7. Sandemands forretning 1500 ang. noget jord. Bd. III s. 265 Sandemands forretning 1500 mellem Jes Michelsen og Birthe Jesses ang. Noget jord, hun er kendt berettiget til. Bd. III s.265 A Tingsvidne af Vissenbjerg birketing for Hans Basse af Gadsbølle, at Lars Jensen og Hans Thomisen af Skalbjerg for lang tid siden, efter at Lars Hintzbo var død, på Baag herredsting havde skødet Jes Hintzbo en gård i Gadsbølle, som Hans Basse nu iboer. bd. I s , her efter Danmarks Riges Breve 2.rk VI, s B Skøde af Vissenbjerg birketing 1509 for Jep Hansen Basse og hans hustru Karen i Gadsbølle fra Hans Hansen på fjerdeparten af en marsel jord fra Hans Hansen Bd. I s , her efter Danmarks Riges Breve 2. rk. VI, s Skøde 1509 fra Hans Basse til Jes Hindseboe på gården og jord over al Gadsbølle og Assenbølles marker. Bd. III s.265 Skøde 1518 til Hans Basse på ½ marsel jord. bd. III s.266 Skøde 1527 til Anders Hansen på den halve gård. Bd. III s.266 C Skøde af Vissenbjerg birketing fra Oluf Andersen i Vinstrup på sin hustru Anne Olufs vegne og på Birgitte Ibsdatters vegne, som han nu er ret værge for, til Laurids Ibsen og hans hustru Birgitte Lauridss på 2 marseller jord i denne gård, som er arvet efter deres Sal. Afgangne fader Jep Basse, som boede og døde i Gadsbølle og deres sal. Afgangne moder Cathrine Jeppes, og deres Sal. 2 afgangne brødre Rasmus Ibsen og Anders Ibsen, som og døde der

9 sammesteds, som er udi de 2 gårde i Gadsbølle, den ene som Laurids Ibsen selv iboer, og den anden som Jep Madsen iboer. Desuden solgte Oluf Jørgensen i Kelstrup på egne vegne og hans søster Kirstine Jørgensdatter hendes vegne og Niels Jørgensen på egne vegne en halv marsel jord som de arvede efter deres Sal. moder Birgitte Jørgens, som døde i Kelstrup. Bd. I s D Kontrakt af Vissenbjerg birketing , hvori Laurids Nielsen på Rold afstod et pantebrev han havde fra Peder Hansen i Gadsbølle på 60 slettedaler så det skal være magtesløs og ikke komme sognepræsten hr. Lars Andersen i Fuglevig, Peder Hansens hustru eller andre arvinger til udgift, mod at Laurids Nielsen får et stykke jord i sin livstid. Bd. I s E dom af Fynbo Landsting hvorefter hr. Laurids Andersen i Fuglevig har stævnet Anne Sal. Peder Hansens i Gadsbølle, idet han fremlagde et skøde af Vissenbjerg birketing fra Peder Hansen til hr. Laurids Andersen på gården, hvorfor hun blev til dømt at indløse denne gård et halvt år derefter. Bd. I s F Magelæg af Vissenbjerg birketing Jep Nielsen i Gadsbølle og hr. Lars Andersen vedr. et stykke jord, som ligger mellem Anders Knudsens jord i Andebølle og Jens Madsens i Koelbjerg bd. I s G Skøde af Vissenbjerg birketing (skal være 1632) fra Jacob Andersen i Hestebjerg på afgangne hr. Laurids Andersens i Fuglevig, hans børn Anders, Jesper, Christen Nielsen(skal være Lauridsen), Michel Lauridsen, Elsebeth og Giertrud Lauridsdatter og Giertrud Sal. Hr. Lauridss med sin tiltagne lavværge Michel Nielsen i Bred, kongl. Maj. ts foged til Rugård til Anders Pedersen og hustru Maren Lauridsdatter på den gård afg. Peder Hansen iboede og afdøde og Anders Pedersen nu iboer. Bd. I s H Lovbudstingsvidne af Vissenbjerg birketing for nævnte personer. Bd. I s I Skøde af Vissenbjerg birketing fra Anders Pedersen boende i Gavnby og hans hustru Maren Lauridsdatter til Jens Hansen i Gadsbølle og hans hustru Maren Olufsdatter. Læst inden Vissenbjerg birketing og bd. I s K Magelæg af VB mellem Mads Jensen i Koelbjerg og Jens Hansen i Gadsbølle om en del jorder, som ligger til deres gårde. bd. I s L Skøde af Vissenbjerg birketing Knud Nielsen i Andebølle på afgangne Jens Hansen i Gadsbølle, hans hustru Maren Olufsdatters og begge deres arvingers vegne fra Jens Hansen til Peder Sørensen ridefoged og skriver på Rugård og hans hustru Anne Iversdatter, efter fuldmagt fra Jens Hansen til hr. Hans Christensen i Fuglebjerg dateret , Knud Nielsen fremviste skøder af og bd. I s M Transport af et pantebrev af Vissenbjerg birketing , udstedt af Niels Lauridsen på huset Ballebo liggende i Gadsbølle Skov på 60 sldlr, af Niels Jespersen i Sletterød og Jørgen Madsen i Fjelsted på Apelone Mouritsdatters vegne til Daniel Johansen, skriver og ridefoged i Rugård len. bd. I s N Dom af Vissenbjerg birketing Daniel Johansen fremlagde pantebrev af Vissenbjerg birketing udstedt af Niels Lauridsen til Anders Jespersen boende i Låge på Ballebo, som Laurids Nielsen nu iboer. Pantet skulle løbe i 4 år, men er uindløst. Når dette sker, skal det ske til Mikkelsdag. Læst på Vissenbjerg birketing bd. I s ). O Lovbudstingsvidne af Vissenbjerg birketing Mogens Pedersen i Magtenbølle mødte for Daniel Johansen. Laurids Nielsen erkendte, at DJ kunne gøre sig pantet nyttig, indtil det blev indløst. Bd. I s P Magelæg af Vissenbjerg birketing mellem Peder Sørensen forrige skriver og unge Laurids Nielsen i Gadsbølle om nogen jord. Bd. I s Q Afkald og kvittering fra Mads Lauridsen i Skalbjerg til Peder Sørensen i Gadsbølle for arv efter hans farbror Jens Hansen i Gadsbølle. bd. I s

10 R Dom mellem Daniel Johansen og Laurids Nielsen, hvorved Daniel Johansen er tildømt den af hans far Niels Lauridsen udstedte panteobligation, som var transporteret til Daniel Johansen, indtil han bliver indløst bd. I s S Kontrakt fra Laurids Nielsen i Gadsbølle og Peder Pedersen i Ballebo på sin hustrus, Kirsten Peders vegne, til Peder Sørensen på denne gård, efter lovbydelse. Bd. I s T Skøde af Vissenbjerg birketing fra Laurids Nielsen i Gadsbølle og Peder Pedersen i Ballebo på sin hustrus, Kirsten Nielsdatters vegne Daniel Johansen forhen skriver på vegne af Peder Sørensen bosiddende i Gadsbølle den gård som deres sal. Fader Niels Lauridsen påboede og fradøde, til Peder Sørensen og hans hustru Anne Iversdatter. Bd. I s U tilladelse fra Hans Wilhelm til fæstebonde Thomas Clausen at gøre magelæg med Peder Sørensen om 2 skpr land. Læst på Vissenbjerg birketing bd. I s W Skøde af Odense-Skovby herredsting fra hr. Hans Kingo som er Sal. Jochum Christopher Poulsens Enke Sophie Pedersdatters kårne værge, og Jørgen Poulsen degn som formynder og værge for hans Sal. Broder Jochum Christopher Poulsens efterladte børn Peder Jochumsen, Anders Jochumsen, Anna Jochumsdatter og Barbra Jochumsdatter til Rasmus Rasmussen Vædele og hustru Karen Nielsdatter de 2 ejendomsgårde i Gadsbølle, som han selv iboede, med dertil liggende 6 huse, nemlig de 3 i Gadsbølle, som Hans Frandsen, Niels Christensen og Hans Nielsen iboer, og de andre 3 Ronten, Rold og Ballebo, som af Peder Michelsen, Niels Pedersen og Jørgen Jørgensen beboes. Jochum Christopher Poulsen havde før sin død tilbudt gårdene til sine svogre Søren Pedersen i Vissenbjerg og Kield Pedersen i København, som gav afkald i brev af Tilsluttet af Iver Pedersen i Thisted og Kirstine Cathrine Pedersdatter i Bogense bd. I s X Husbondholdsbrev for disse gårde til Rasmus Rasmussens søn Jens Rasmussen for nr. 4, som har været øde, og nr.7, af HK Læst for kongens birkeret bd. I s Y købekontrakt fra Rasmus Rasmussen Vædele til hans søn Jens Rasmussen og hans kæreste Karen Christensdatter i Skalbjerg for 624 rd 4 mk samt 200 rd, til hans søster Cathrine Rasmusdatter som medgift til hendes trolovede fæstemand Rasmus Pedersen af Assenbølle. Læst på Ravnebjerg birketing bd I s Z lovbudstingsvidne af Ravnebjerg birketing Rasmus Rasmussen med hustru Karen Nielsdatter og børn Niels Rasmussen i Assenbølle, Rasmus Rasmussen i Ballebo, Anne Rasmusdatter med hendes mand Rasmus Christensen i Gadsbølle, Cathrine Sophie Rasmusdatter med trolovede Rasmus Pedersen i Assenbølle bd. I s Afkald fra Rasmus Christensen med sin hustru Anne Rasmusdatter. bd. I s Tingsvidne af Ravnebjerg birketing af Niels Rasmussen i Assenbølle mente ikke at have modtaget sin arvepart ved salget af gården til broderen Jens Rasmussen, men efter at denne tilbød ham 60 slettedaler, erklærede han sig tilfreds. Forliget blev støttet af hans farbror Henrich Rasmussen fra Vædele og svoger Christen Jørgensen i Skalbjerg. bd. I s AA Afkald og kvittering fra Rasmus Pedersen i Assenbølle for sin hustru Cathrine Sophie Rasmusdatter til Jens Rasmussen. Læst på Ravnebjerg birketing bd. I s BB Kopier på stemplet papir hvori er indført a. husbondholdsbrev fra Ryttergodset for Jens Rasmussen for hans faders forhen påboede gårds ødegårds grund nr. 4 HK og skov , b. husbondholdsbrev fra Ryttergodset til Jens Rasmussen på gård nr. 7, HK og skov , tillige med Ronten og Balleboe HK , og nr. 3 på Rold HK , hvilket alt, såvel tilforn som nu har og bliver brugt under et, 10

11 11 c. skøde fra Rasmus Rasmussen til Jens Rasmussen. Bd. I s CC lovbudstingsvidne af Ravnebjerg birketing Jens Rasmussen i Gadsbølle har indkaldt Niels Rasmussen i Bred, Rasmus Rasmussen i Ballebo, Cathrine Rasmusdatter og Gertrud Rasmusdatter i Gadsbølle med deres lavværger og Christen Jørgensen i Skalbjerg på Jens Rasmussens hustrus og børns vegne for at lovbyde de to gårde undtagen Ronten, Rold og Ballebo. Bd. I s DD skøde fra Jens Rasmussen og hustru Karen Christensdatter til hr. Ritmester Peter August Wulf på disse ejendoms gårde med underliggende huse, der bebos af Niels Rasmussen, Rasmus Nielsen, Hans Nielsen, Jens Nielsen og Jørgen Thorsen. Bd. I s EE Husbondholdsbrev fra Ryttergodset for Ritmester Peter August Wulf. Bd. I s FF Udskrift af landmålingsforretning på disse ejendomsgårde bd. I s N o 12. Jørgen Pedersen, Skovsby matr. 1688: nr. 1. A Skøde fra Jacob Andersen Schvitser, borger og handelsmand i Odense, til landsdommer Jens Lassen på den jordegne gård i Skovsby, som sal. Laurids Jørgensen sidst påboede og fradøde. bd. I s B Skøde fra Jens Lassen til Jens Hansen på den gård han selv iboer. Læst på Fynbo landsting bd. I s C Skøde af Odense-Skovby herredsting fra Jens Hansen og hustru Maren Nielsdatter til hans ældste søn Hans Jensen og hustru Kirsten Pedersdatter. bd. I s D Købekontrakt mellem Hans Jensen og hustru Kirsten Pedersdatter og Jørgen Pedersen og hans fæstemø Karen Andersdatter begge af Kelstrup, om denne gård med 2 underliggende huse. bd. I s E Lovbudstingsvidne af Odense-Skovby herredsting Hans Jensen i Gadsbølle lovbyder sin gård i Skovsby til sin søster Hilleborre Jensdatter i Sundsled, Anne Jensdatter i Assenbølle, Mette Jensdatter i Kelstrup Skov, Peder Nielsen i Assenbølle og hans medarvinger Christen Rasmussens hustru i Assenbølle, Vibeke Sal. Niels Jensens i Bogense, Hans Hansen i Kelstrup, Anders Rasmussen i Møllegård, Dorte Andersdatter i Villestofte, Anna Andersdatter i Voldbro, Niels Hansen i Lumby, Peder Hansen tjen. i Søndersø Præstegård, Mette Christophersdatter i Hesle, Christopher Christophersen tjen. i Sandager, Rasmus Christensen curasser ved grev Holches Compagnie, Claus Rasmussen i Assenbølle, Kirsten Madsdatter i Skalbjerg. Påtegnet: lovlig forkyndt for Christopher Christophersen, Erich Christophersen, Ingeborg Hansdatter, Søren Pedersen,

12 12 Rasmus Andersen. bd. I s F Skøde af Odense-Skovby herredsting fra Hans Jensen boende i Gadsbølle til Jørgen Pedersen, Peder Knudsens søn i Kelstrup og hans trolovede fæstemø Karen Andersdatter bd. I s G Husbondholdsbrev fra Ryttergodset til Jørgen Pedersen på denne gård, HK bd. I s N o 13. Mogens Jørgensen, Skovsby matr. 1688: nr. 3. A Skøde af Vissenbjerg birketing fra Niels Andersen i Skovsby til Mads Jensen i Koelbjerg på vegne af hr. Rasmus Andersen, sognepræst i Lumby sogn og hans hustru Lisbeth Erichsdatter. bd. I s B Skøde fra Cancelliråd Jens Lassen til Mads Albretsen på den gård i Skovsby, som hans fader iboede. Læst på Fynbo landsting bd. I s C Skifte af Ryttergodset efter Mads Albretsens hustru Karen Sørensdatter, som ikke efterlod sig livsarvinger. Arvinger var hendes søskende Hans Sørensen, hos sin søn Hans Hansen i Kelstrup, Peder Sørensen, hans datter Maren Pedersdatter i et hus på Hans Jørgensens grund i Koelbjerg, Anne Sørensdatter, boede i Radby huse, ~ Niels, hendes børn Søren Nielsen, boende i Radby huse, Karen Nielsdatter ~ Oluf Nielsen i Bred Arvingerne overdrager gården til karlen Mogens Jørgensen. Bd. I s (ikke i Ryttergodset) D Afkaldstingsvidne af Odense-Skovby herredsting til Mogens Jørgensen af Koelbjerg på den ejendomsgård i Skovsby med 2 huse fra sal. Karen Albret Madsens arvinger: hendes halvbroder Hans Sørensen i Kelstrup, helbroder sal. Peder Sørensens datter Maren Pedersdatter, sal. Rasmus Knudsens, som boede i Himmelstruphus, med tiltagen lavværge Hans Jørgensen i Koelbjerg, en helsøsters børn Søren Nielsen i Lindemose hus og Oluf Nielsens hustru Karen Nielsdatter i Bred. bd. I s E skøde af Odense-Skovby herredsting af fra Karen Albret Madsens arvinger, Hans Sørensen med flere på denne gård med 2 derunder liggende huse til Mogens Jørgensen bd. I s F Husbondholdsbrev fra Ryttergodset til Mogens Jørgensen på denne gård HK bd. I s N o 14. Niels Nielsen, Skovsby matr. 1688: nr. 6. A Lovbudstingsvidne af Vissenbjerg birketing Knud Andersen i Skovsby har stævnet Karen Jørgensdatter i Kelstrup med lavværge Hans Nielsen i Kelstrup. Anders Nielsen i Kelstrup gav på Hans Nielsens vegne samtykke til at Knud Andersen kunne skøde gården til borgmester Peder Friderichsen. Et pantebrev af fra Knud Andersen til Hans Nielsens hustru Karen Jørgensdatters værge Hasle Jensen blev påtegnet. bd. I s B Skøde af Vissenbjerg birketing fra Knud Andersen den gård i Skovsby, han påboer, tillige med 3 huse, som Hans Hansen, Jørgen Lauridsen og Rasmus Jørgensen nu påboe, til borgmester Peder Friderichsen på Uggerslevgård. Læst på Kongens birketing bd. I s

13 C Lovbudstingsvidne af Vissenbjerg birketing for Peder Friderichsen boende på Uggerslev. bd. I s D Skøde af Vissenbjerg birketing fra borgmester Peder Friderichsen på Uggerslevgård til Niels Knudsen i Koelbjerg på den gård i Skovsby, som Knud Andersen i boer, tillige med 3 huse, som Hans Hansen, Jørgen Lauridsen og Rasmus Jørgensen nu påboe. Læst på Kongens birketing bd. I s E Lovbudstingsvidne af Vissenbjerg birketing for Niels Knudsen i Koelbjerg, som kaldte Niels Knudsens hustru i Koelbjerg, Laurids Nielsen og Maren Nielsdatter alle i Koelbjerg bd. I s F Skøde af Vissenbjerg birketing fra Niels Knudsen i Koelbjerg til hans søn Niels Nielsen i Skovsby og hans trolovede fæstemø Lone Knudsdatter på den gård i Skovsby, som Knud Andersen tilforn påboede, tillige med 3 huse, som Hans Hansen, Jørgen Lauridsen og Rasmus Jørgensen nu påboe. Læst på Kongens birketing bd. I s G Skifte af Ryttergodset efter Niels Nielsens hustru, Sal. Lone Knudsdatter, mellem Enkemanden Niels Nielsen, og deres børn: Niels Nielsen 20 år, Knud Nielsen 10 år, Karen Nielsdatter 17 år, Anne Nielsdatter 14 år, og Anne Nielsdatter 4 år. Som værge på samtlige børns vegne deres morbrødre Mads Knudsen i Koelbjerg og Peder Knudsen i Kelstrup. Læst på Kongens birketing bd. I s H Skifte af Ryttergodset efter Niels Nielsen i Skovsby mellem hans børn: Niels Nielsen, 21 år, Knud Nielsen 11 år, Karen Nielsdatter 18 år, Anne Nielsdatter 15 år, og Anne Nielsdatter 5 år. Som værge for sønnerne, samt Anne og Anne Nielsdøtre farbroderen Laurs Nielsen i Skalbjerg, og morbrødrene Mads Knudsen i Koelbjerg og Peder Knudsen i Kelstrup. På Karen Nielsdatters vegne hendes trolovede fæstemand Christen Andersen af Brønserod. Gårdens bonde ejendom består i 11 marseller jord og 3 jordløse huse, de 2 i Skovsby bebos af Rasmus Andersen og Mogens Pedersen, det 3. i Kelstrup skov af Rasmus Rasmussen. bd. I s I Husbondholdsbrev af Ryttergodset til Niels Nielsens søn, Niels Nielsen. Bd. I s K Skøde af Odense-Skovby herredsting fra Lars Nielsen af Skalbjerg, Mads Knudsen af Koelbjerg og Peder Knudsen af Kelstrup som falden værge efter deres sal. broder og søster Niels Nielsen og Lone Knudsdatter, som boede og ved døden afgik, deres 3 børn, Knud Nielsen 11 år og Anna Nielsdatter 15 år og atter Anna Nielsdatter 5 år, og fra Christen Andersen i Brønserod på hans hustru Karen Nielsdatter, som er søster til de 3 børn, hendes vegne, til Niels Nielsen. bd. I s L Afkaldstingsvidne af Odense-Skovby herredsting til Niels Nielsen fra hans søskende for den tilfaldne arv. Bd. I s

14 14 M Skøde af Odense-Skovby herredsting fra Niels Nielsen til Peder Hansen af Ølund i Skeby sogn, Lunde herred, på hans hustru Maren Pedersdatter, hendes vegne på det halve af gården bd. I s N Højesteretsdom af Anders Andersen i Kelstrup havde anket en dom af Ravnebjerg birketing af , hvori Anders Andersen på sin hustru Karen Hansdatters vegne havde anført bevis for at være ret arving efter sin morfader, gårdens forrige ejer Jørgen Christensen. Denne har fået skøde på gården , og står anført i jordebogen Ved beediget attest af fremgår, at Jørgen Christensens efterkommer på gården Knud Andersen har solgt boet til en fremmed, skønt han ikke var ejer. På Niels Nielsens vegne fremlagde regimentsskriver Langsted et tingsvidne af Skovby herredsting af , hvorved det bevises, at Jørgen Christensens datter, Karen Jørgensdatter, som var Anders Andersens hustrus moder, med hendes mand Hans Nielsen af Kelstrup var indstævnet for at give Knud Andersen lovligt skøde, da han agtede at bortsælge gården. Der blev fremlagt dom af Rytterdistriktet af , hvorefter Anders Andersen fik tilkendt gården mod at betale Niels Nielsen 132 rd., som gården var takseret til ved skiftet efter hans fader Ved højesteretsdommen blev denne dom kendt ugyldig, Niels Nielsen blev frikendt for Anders Andersens tiltale, og tildømt at beholde sin gård. Bd. I s N o 15. Jens Simonsen, Brønserod matr. 1688: nr. 2. A Skøde af Vissenbjerg birketing fra Jacob Nielsen i København og hans hustru Johanne Ibsdatter til Hans Ibsen og hans hustru Marie Hanses på ½ marsel jord som Marie Hanses har arvet efter sin sal. Fader Jep Madsen og hendes sal. Moder Boel Jeppes, som boede og døde i Brønserod i samme gård. Bd. I s B Skøde af Vissenbjerg birketing fra Søren Ibsen borger i Odense på hans svoger Poul Mouridsen Skræder i København og hans hustru Karen Ibsdatter og deslige hans andre søskende, Mads Ibsen, Johanne Ibsdatter, Anne Ibsdatter, Margrethe, Jørgen Ibsen, Apelone og Maren Ibsdatter til hans broder Hans Ibsen. bd. I s C Lovbudstingsvidne af Vissenbjerg birketing fra Søren Dasøe/Ibsen borger i Odense på sin broder Mads Ibsens vegne giver afkald på gården til deres broder Hans Ibsen. bd. I s Skøde 1614 fra Jeppe Jørgensen i Assenbølle på 1 marsel jord til Hans Ibsen. bd. III s.266 D Afkaldstingsvidne af Vissenbjerg birketing til Hans Ibsen for hans søskendes arveparter. bd. I s E Tingsvidne af Vissenbjerg birketing Jens Olufsen i Odense og hans moder Apelone Ibsdatter fremlagde et forlig med Hans Ibsen og hans søskende angående deres arverettighed i gården. Bd. I s F Tingsvidne af Vissenbjerg birketing Den foretog Peder Sørensen ridefoged på Rugård skifte efter Gregers Gregersen i Brønserod mellem Enken Bodil Hansdatter med lavværge Rasmus Nielsen i Skovsby på den ene side, og Jørgen Hansen, borger i Odense på sit søskendebarn, Gregers Hansens vegne, samt Dorthe Gregersdatter og i hendes mands, Peder Andersen i Kåberbølle, hans lovlige forfald, Anders Hansen i Fjelsted og Simon Olufsen i Kåberbølle på den anden side. bd. I s G Afkaldstingsvidne af Vissenbjerg birketing til Gregers Gregersens enke Bodil Hansdatter fra hendes sal. Mands arvinger for deres tilfaldne arveparter. bd. I s H Lovbudstingsvidne af Vissenbjerg birketing for Peder Andersen på sin hustru Dorthe Gregersdatters vegne, hendes arv efter hendes broder Gregers Gregersen, har kaldet Maren Hansis og Bodil Sal. Gregers Gregersens i Brønserod med deres lavværger Mogens Pedersen i Koelbjerg og Rasmus Nielsen i Skovsby, så fremstod nu Hans Jensen i Brønserod, som har husbondhold på gården, i hans fæstekvinde Bodil Hansdatters og hendes moder Maren Hanses og deres forordnede

15 værger Rasmus Nielsen i Skovsby og Mogens Pedersen i Koelbjergs nærværelse, og bød sølv og penge. bd. I s I Lovbudstingsvidne af Vissenbjerg birketing fra Jørgen Hansen, borger i Odense på sit søskendebarn, Gregers Hansens vegne, samt Peder Andersen i Kåberbølle for sin hustru Dorthe Gregersdatter til Hans Jensen i Brønserod, som vedtog den af Jørgen Hansen skeede lovbydelse på denne gård og derfor anbød betaling. Læst inden Fynbo Landsting bd. I s K Skøde af Vissenbjerg birketing Anders Lauridsen i Assenbølle på egne og sine søstre Johanne Lauridsdatter på Volden og Karen Lauridsdatter i Magtenbølle, deres vegne, og Jens Hansen i Bred på egne og sin søster Dorthe Hansdatter og sin søstersøn Hans Christensen, deres vegne, solgte deres arveparter efter Sal. Bodil Hansdatter til Anders Jensen. I lige måde solgte Niels Christensen i Koelbjerg på sin hustru Birgitte Nielses og sin datter Kirsten Nielsdatter, deres vegne, deres Arv efter Sal. Hans Jensen. Desuden Anders Jørgensen i Skam herred, Højrup, på sin datter Kirsten Andersdatters vegne, arv efter Sal Hans Jensen. Mads Jensen i Koelbjerg på egne og hans søster Maren Jensdatter og hans søsterdatter Anne Pedersdatters vegne for arv efter deres Sal. Broder Hans Jensen til Anders Jensen bd. I s L Lovbudstingsvidne af VB på den anden halve gård bd. I s M Skifte af Ryttergodset efter Anders Jensen i Brønserod ~ 1 o Karen Michelsdatter. Børn: Jens Andersen 24 år, og Hans Andersen 22 år, ~ 2 o Apelone Nielsdatter med lavværge hendes fader Niels Knudsen Smed i Skalbjerg og børn: Karen Andersdatter 16 år, Maren Andersdatter 13 år, Birgitte Andersdatter 10 år, Bodil Andersdatter 6 år, og Niels Andersen 3 år. På de 2 ældste sønners vegne deres formynder, farbroder Mads Jensen i Koelbjerg, på de øvrige børns vegne Michel Jørgensen Smed i Bred. Der nævnes en panteobligation af fra Anders Jensen til han daværende husbond Jens Lasse for beganget lejermål. Enkens broder Anders Nielsen Smed i Skovsby indgår i aftalen om gården. Den ældste søn Jens Andersen får gården i fæste. bd. I s N Skøde af Odense-Skovby herredsting Jens Andersen i Brønserod til hans viefader Peder Christensen i Ravnebjerg på sin datter Maren Pedersdatters vegne, på den halve gård. bd. I s O Skøde af Odense-Skovby herredsting fra Peder Christensen på sin datterdatter Karen Jensdatter i Brønserod hendes vegne for den arv, hun arvelig efter sine forældre er tilfalden, til Hans Andersen og hustru Karen Pedersdatter. bd. I s P Lovbudstingsvidne af Odense-Skovby herredsting for Peder Christensen på sin datterdatter Karen Jensdatters vegne. bd. I s Q Lovbudstingsvidne af Ravnebjerg birketing for Hans Andersen og hans hustru lovbyder til deres børn Mads Hansen, som har accorderet gården Anders Hansen i Brønserod, Peder Hansen tjenende sin fader 15

16 16 Jens Hansen boende i Skalbjerg, Michel Hansen tjenende i Grøftebjerggård, Hans Hansen værende hos sin fader, Niels Hansen, sammesteds, som er den yngste, 18 år. bd. I s R Skøde fra Hans Andersen og hans hustru Karen Nielsdatter til hans søn Mads Hansen og hans hustru Anna Nielsdatter. Læst på Ravnebjerg birketing bd. I s S Skifte af Ryttergodset efter Mads Hansen, mellem enken Anna Nielsdatter, lavværge bror Knud Nielsen, Skalbjerg, og Lene Madsdatter, værge morbror Niels Nielsen i Skovsby Hans forældre Hans Andersen og hustru Karen Pedersdatter har frit husværelse på gården så længe de lever. Hans søskende: Michel Hansen, tjener Christen Madsen i Kelstrup Hans Hansen Niels Hansen Anders Hansen Peder Hansen Jens Hansen, de er alle ugifte Gårdens HK , bondegårdsejendom med 2 huse på grunden bd. I.s T Husbondholdsbrev fra Ryttergodset til ungkarl Jens Simonsen, tjenende Anders Olufsen i Skovsby, og som tager Mads Hansens enke Anna Nielsdatter til ægte. bd. I s N o 16. Hans Christensen, Skalbjerg matr. 1688: nr. 1. A Skøde af Vissenbjerg birketing fra Knud Rasmussen i Skalbjerg og hustru Birgitte Jørgensdatter til Hans Nielsen i Skalbjerg og hustru Maren Hanses bd. I s B Skøde af Vissenbjerg birketing fra Laurids Nielsen i Render på egne og søstre Karen Nielsdatter i Tommerup, Maren Nielsdatter i Skalbjerg og Anna Nielsdatter i Brylle, vegne og det samtykte Anders Nielsen i Brylle på sine egne vegne, og Hans Madsen Juul i Assens på sin hustru Lisbeth Nielsdatters vegne til Knud Jørgensen i Skalbjerg og hans hustru Maren Knuds de lodder og anparter, de har i dennes gård. Læst på Vissenbjerg birketing bd. I s C Lovbudstingsvidne af Vissenbjerg birketing for Axel Willumsen af Kolding for den gård i Skalbjerg, som Peder Sørensen døde på, og som nu tilhører Axel Willumsen. Kaldet Anders Madsens arvinger og hvem, der måtte have rettighed i gården. Hans Nielsen af Odense mødte med et skøde af , men gav tilladelse til Axel Willumsen at sælge gården. bd. I s D Skøde af Vissenbjerg birketing fra Axel Willumsen til Peder Mogensen i Magtenbølle og hans hustru Birgitte Andersdatter. bd. I s E Skøde fra Peder Mogensen til Baltzer Mortensen barnefød i Lyckstad på det halve af denne gård. bd. I s F Skifte af Ryttergodset efter Baltzer Mortensen i Skalbjerg mellem Enken Bodil Pedersdatter med lavværge hendes fader Peder Mogensen i Skalbjerg, og Hans brodersøn Hans Friedrich Martensen, stedsøn af Johann Gribbohm i Eichstedt i Holsten, hans tilsynsværge Christen Jørgensen i Skalbjerg. Ungkarlen Jørgen Andersen ægter enken og overtager gården. bd. I s G Husbondholdsbrev fra Ryttergodset på denne gård, som Baltzer Mortensen sidst påboede, til Jørgen Andersen bd. I s H Skøde fra Bodil Pedersdatter afg. Baltzer Mortensens hustru på den halve gård til Jørgen Andersen. Læst inden Fynbo landsting bd. I s I Skifte af Ryttergodset efter Bodil Pedersdatter mellem

17 17 Enkemanden Jørgen Andersen og Hendes forældre Peder Mogensen og Birgitte Andersdatter. bd. I s K Skøde fra Peder Mogensen til Jørgen Andersen på hvad arv han kan være tilfalden efter sin Sal. datter Bodil Pedersdatter. Læst ved Ravnebjerg birketing bd. I s L Skøde fra Jørgen Andersen til hans fæstemø Cathrine Christensdatter på den halve gård HK Læst ved Ravnebjerg birketing bd. I s M Skifte af Ryttergodset efter Jørgen Andersen mellem Enken Cathrine Christensdatter, lavværge far Christen Jørgensen i Skalbjerg, og Børn: Christen Jørgensen, 21 år værge morbror Peder Nielsen, Bred Anders Jørgensen, 13 år værge morbror Hans Nielsen, rytterbonde, Laaninge Bodil Jørgensdatter, 16 år værge rytterbonde Mads Jørgensen, Bred Malene Jørgensdatter, 11 år Anne Cathrine Jørgensdatter, 6 år Else Kirstine Jørgensdatter, 3 år Maria Jørgensdatter 1½ år De sidstnævntes værge er deres nære slægtning Jørgen Andersen, rytterbonde, Skallebølle bd. I s N Skøde fra Cathrine Christensdatter til hendes fæstemand Hans Christensen af Ladegård, på det halve af gården og de på grunden værende 3 huse. Læst på Ravnebjerg birketing bd. I s Husbondholdsbrev fra Ryttergodset til ungkarl Hans Christensen, som ægter Jørgen Andersens enke. Bd. IV s N o 17. Rasmus Madsen, tilforn Anders Pedersen, Skalbjerg matr. 1688: nr. 3. A Skøde fra Anders Iversen til Peder Jensen, barnefød på Grøftebjerg, og sin datter Kirsten Andersdatter. Læst på Vissenbjerg birketing bd. I s B Skøde af Vissenbjerg birketing af og til nævnte personer. bd. I s C Skøde af Odense-Skovby herredsting fra Peder Jensen og hustru Kirsten Pedersdatter, deres yngste datter, deres 2 sønner Hans Pedersen i Thorup Mølle og Jens Pedersen, ungkarl i Skalbjerg, samt hans svoger Hans Pettersen Rytter, som havde hans datter, som nu for nogle år siden ved døden er afgangen, til ægte, til deres søn Anders Pedersen og Rasmus Mortensen i Skalbjerg på Anders Pedersens hustru, Anna Rasmusdatters vegne. bd. I s Husbondholdsbrev fra Ryttergodset til ungkarl Rasmus Madsen, som ægter Anders Pedersens enke. Bd. IV s N o 18. Oluf Jochumsen, Skalbjerg matr. 1688: nr. 6. Panteobligation af vissenbjerg birketing fra Rasmus Hansen i Skalbjerg til Morten Ibsen og hans hustru Birthe Mortens på 1 marsel jord for 20 sldr. uafløst i 8 år.. Bd. III s og Panteobligation af Fyenbo landsting fra Rasmus Nielsen barnefød i Skalbjerg, til Jep Mortensen på 2 marseller jord, som er en broderpart, som han har arvet efter sin fader Niels Rasmussen, for 20 dlr. uafløst i 20 år. Bd. III s. 267og A Skøde fra Rasmus Hansen, barnefød i Skalbjerg, på 2 mark sølv jord, han har arvet efter sin Sal. fader Hans Rasmussen, som og var fød og boede i denne gård, til Jep Mortensen. bd. I s B Lovbudstingsvidne af Vissenbjerg birketing Hans Rasmussen i Skallebølle har kaldet Oluf Rasmussen og Jep Mortensen i Skalbjerg for en arv som hans moder Birte Rasmusses er tilfalden efter sin moder Sal. Maren Nielses som var barnefød i samme gård de iboer, og hans

18 18 morbroder Christen Rasmussen og Niels Nielsen, som døde i Kelstrup. Jep Mortensen anbød sølv og penge herfor. bd.i s C Skifte af Ryttergodset efter Morten Jepsen i Skalbjerg mellem ~1 o Maren Hansdatter, søn Jep Mortensen i Magtenbølle, ~2 o Karen Larsdatter, børn Rasmus Mortensen i Skalbjerg Oluf Mortensen 34 år, Maren Mortensdatter ~ Otte Frandsen i Skalbjerg, Anne Mortensdatter 27 år, Bodil Mortensdatter 20 år Enken Birgitte Nielsdatter med lavværge Hans Christensen i Skalbjerg, børn Karen Mortensdatter 14 år, Maren Mortensdatter 11 år, Som deres formyndere deres brødre Jeppe og Rasmus Mortensen. Læst på Odense-Skovby herredsting bd. I s D Dom af Odense-Skovby herredsting hvorved Jeppe Mortensens søn Oluf Mortensen har vundet gården fra sine andre medarvinger. bd. I s E Husbondholdsbrev af Ryttergodset til Jochum Madsen på den gård i Skalbjerg, som Oluf Mortensen sidst påboede. Bd. I s N o 19. Rasmus Rasmussen, Skalbjerg matr. 1688: nr. 7. A Skøde af Odense-Skovby herredsting fra Hans Olufsen i Tallerup på egne og sine to søstre Maren og Karen Olufsdatters vegne, Niels Christensen i Orte på sin hustru Mette Madsdatters vegne, Hans Nielsen i Koelbjerg på egne vegne, til Rasmus Olufsen i Skalbjerg og hans hustru Johanne Jespersdatter på den gård i Skalbjerg, som er dem arvelig tilfalden efter deres forældre. Bd. I s B Skøde af Odense-Skovby herredsting fra Rasmus Olufsen i Skalbjerg til Rasmus Mortensen sammesteds og til sin datter Mette Rasmusdatter. Bd. I s C Husbondholdsbrev fra Ryttergodset til Rasmus Mortensen. Bd. I s D Husbondholdsbrev fra Ryttergodset til Rasmus Mortensens søn Rasmus Rasmussen. Bd. I s N o 20. Hans Andersen, Skalbjerg matr. 1688: nr. 9. A Dom af Vissenbjerg birketing mellem Niels Knudsen Smed i Skalbjerg og Hans Rasmussen i Skalbjerg om hans adkomst til hus og grund han iboer, som hørte under Knud Jørgensens gård, samt Johanne Jespersdatter sammesteds, om adkomst til sal. Knud Jørgensens gård, som han har pantsat til Karen Pedersdatter. Knud Jørgensen fik gården af lensmanden Jørgen Kaas, da den stod øde og ledig, nogen tid før den blev udlagt til ryttergård. Hans Christensen i Gadsbølle svarede på Johanne Jespersdatters vegne, at hun er fuld arving til gården. Knud Jørgensen havde i sin 2. Hustrus Maren Knuds tid indfriet en stor del af gården, og Knud Jørgensens børn Anne og Maren havde hovedparten af gården. Der var pant i Hans Rasmussens hus af Så mødte Johan Clausen af Orte på vegne af Johanne Jespersdatter.

19 Tingsvidne , at Niels Knudsen havde 3 parter i gården inden den blev ryttergård, og at han med andre mødte hos ritmester Caplau i Fåborg og bad om at Poul Larsen, som havde part i Mads Nielsens gård, måtte ride for dem. Tingsvidne , at Mads Pedersen i Over Holluf i Fraugde sogn på sin hustru Anna Knudsdatters vegne har solgt den ejendom hun er tilfalden som Arv efter sine forældre til Niels Knudsen skøde af Vissenbjerg birketing fra Jørgen Andersen på Vædele på sin hustru Anne Jørgen Anderses vegne og Mads Nielsen i Skalbjerg på sin hustru Birgitte Madses vegne, til Knud Jørgensen i Skalbjerg og hans hustru Maren Knuds 3 / 4 marsel jord i den gård, Knud Jørgensen iboer, som de har arvet efter deres forældre Jørgen Lauridsen og Karen Lauridss. 2. skøde af Vissenbjerg birketing fra Laurids Nielsen i Render på sine egne og sin søster Karen Nielsdatter i Tommerup, Maren Nielsdatter i Skalbjerg og Anne Nielsdatter i Brylle, deres vegne, og det samtykte Anders Nielsen på egne vegne og Hans Madsen Juul i Assens på sin hustru Lisbet Nielsdatters vegne, til Knud Jørgensen i Skalbjerg og hans hustru Maren Knuds. 3. købebrev af fra Mads Andersen i Over Holluf på sin hustru Anne Knudsdatters vegne til Niels Knudsen i Skalbjerg efter hendes forældre Knud Jørgensen og hustru Maren Knuds, i lige måde Maren Knudsdatter i Orte 4. pantebrev af Vissenbjerg birketing på 1½ marsel jord i 20 år uafløst fra Knud Jørgensen til Hans Pedersen i Orte på hans datter Maren Hansdatters vegne, som er Knud Jørgensens fæstemø. 5. arveafkald fra Jens Nielsen i Ørsted på hans hustrus vegne, Mads Pedersen i Over Holluf på hans hustrus vegne, Maren Knudsdatter i Orte, Laurids Hansen og Mads Hansen begge af Orte, Jep Mortensen i Skalbjerg på sin sal. moders vegne, Laurids Hansen i Orte, til Knud Jørgensen. Knud Jørgensen anfører, at Johanne Jespersdatter havde haft sin morbroder Johan Pedersen til værge, som nu var død, som havde opdraget hende. Da gården ikke er blevet lovbuden, var Knud Jørgensens søn, sal. Jesper Knudsen ret hovedarving, og nu hans datter Johanne Jespersdatter. Niels Knudsen bør derfor tage imod de deponerede penge for de udgifter han har haft på gården, som tilkommer Johanne Jespersdatter. bd. I s B Dom af Fynbo landsting Johan Clausen i Orte på Johanne Jespersdatters vegne søger birketingets dom konfirmeret, imod Niels Knudsen smed i Skalbjerg, Hans Sundsled ibid., Jep Mortensen ibid., Mads Pedersen i Over Holluf, Maren Knudsdatter i Ulskov, Jens Nielsen i Ørslev, Laurids Hansen og Mads Hansen i Orte, de umyndige med deres lavværge, 2. Niels Knudsen Smed i Skalbjerg har indgivet en modstævning, at han af Knud Jørgensens og Maren Knuds børn og rette arvinger har tilforhandlet sig 3 marseller jord af gården, og han indstævner Mads Jensen i Koelbjerg birkefoged, Johan Clausen i Orte på Johanne Jespersdatters vegne, at det ikke er bevist at Jesper, Johanne Knuds søn er ret arving, Hans Rasmussen i Skalbjerg, Hans Christensen i, som har svaret i sagen, Johanne Jespersdatter i Skalbjerg med lavværge og fæstemand Rasmus Olufsen. 3. Birketingsdommen gengives. 4. Svar fra Johan Clausen Degn på Johanne Jespersdatters vegne. 5. Anders Nielsen i Kelstrup vidnede, at Knud Jørgensen var Jesper Knudsens fader og Johanne Jespersdatters forfader. Jesper Knudsens stedmoder Maren Knuds havde døtrene Maren og Anne Knudsdøtre. Endvidere at store dele af gården lå øde, og at Niels Knudsen ikke beboede den. 6. Indlæg fra Joan Clausen Degn. Niels Knudsen var ikke arving til gården, som han tilforhandlede sig. 7. Svar fra Niels Knudsen. Jesper Knudsen har pantsat 2 marseller jord til sin hustru Karen Pedersdatter, og den jord er udvurderet til Hans Rasmussen. 19

20 20 Birketingsdommen blev herefter kendt ved magt. bd. I s C Højesteretsdom mellem de samme parter, hvorved Johanne Jespersdatter er dømt at beholde denne gård som nærmeste frænde og arving bd. I s D Skøde af Vissenbjerg birketing fra Rasmus Hansen af Nyborg, soldat i kaptajn Carmelions kompagni på egne og sin broder Jesper Hansens vegne deres søster Johanne Jespersdatter og hendes mand Rasmus Olufsen på deres arv efter deres sal. moder Karen Pedersdatter i det hus, deres fader Hans Rasmussen iboer og indført er. Bd. I s og bd. II s. 1-4 E Skifte af Ryttergodset efter Rasmus Olufsen i Skalbjerg mellem ~ 1 o Karen Pedersdatter, børn Mette Rasmusdatter 19 år, med hendes mand Rasmus Mortensen i Skalbjerg Anne Rasmusdatter 17 år, ~ 2 o Johanne Jespersdatter med lavværge og trolovede fæstemand Mads Andersen, børn Kirsten Rasmusdatter 8 år, Karen Rasmusdatter 3 år. Børnenes værge deres farbroder Hans Olufsen i Tallerup, som også kræver på sin søster Karen Olufsdatters vegne fædrene arv, som Rasmus Olufsen skal have taget til sig i værgemål for ca 19 år siden af Hans Nielsen i Koelbjerg. Hans Sundsled i Ørslev krævede arv på sin søn, Peder Hansens vegne. Bd. II s.4-19 F Skøde af Odense-Skovby herredsting fra Mads Andersen i Skalbjerg på egne og sin hustru Johanne Jespersdatters vegne, Rasmus Mortensen ibm. på egne og sin hustru Mette Rasmusdatters vegne og Anders Pedersen ibm. på egne og sin hustru Anne Rasmusdatters vegne til deres medsvoger Hans Andersen i Skalbjerg på den gård og underliggende hus, som Mads Andersen iboer. Bd. II s G husbondholdsbrev fra Ryttergodset til Hans Andersen. Bd. II s N o 21. Anders Jensen, Skalbjerg matr. 1688: nr. 10. A Tingsvidne af Vissenbjerg birketing Hans Andersen i Pejrup afstår til sin svoger Poul Larsen i Skalbjerg en indførsel i Mads Nielsens gård i Skalbjerg, som Anders Nielsen i Kelstrup har erhvervet ved dokument af på Oluf Mortensens børns vegne i Skalbjerg, og påtegnet på Vissenbjerg birketing som overdraget til Hans Andersen. Bd. II s B Skøde af Vissenbjerg birketing fra Niels Frederichsen på amtmand Jørgen Kaases vegne, til Poul Larsen og hans hustru Apelone Olufsdatter på en part i Mads Nielsens gård, efter indførsel bd. II s C Skøde af Vissenbjerg birketing fra Morten Ibsen i Skalbjerg til Anders Nielsen i Kelstrup på vegne af Poul Larsen i Skalbjerg og hans hustru Apelone Olufsdatter for en part af på en part af gården. bd. II s D Lovbudstingsvidne af Odense-Skovby herredsting Poul Larsen i Skalbjerg lovbyder til Morten Olufsen i Orte, hans søn Peder Mortensen, Anders Hansen og Peder Christensen ibm., Niels Jensen Skaaning i Bred, Michel Olufsen i Bisbjerg, Rasmus Mortensen i Skalbjerg og Oluf Mortensen ibm. bd. II s E Købekontrakt mellem Poul Larsen i Skalbjerg og Anders Nielsen sst. Bd. II s

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Foreningen vil gerne takke Lars Skovvang Larsen, Præstøvej 107, 4640 Faxe, for det store arbejde med at transkribere nedenstående skifteprotokol og stille dem til rådighed, således at mange kan få gavn

Læs mere

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Hans Nielsen Juul, i Peder Pedersen Bondegaards hus, Fåborg 12.12.1733, 2 + 7.12.1732 ~ afdøde Maria Hansdatter Deres børn: Niels Hansen Juul, murermestersvend

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år. 1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år. 1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år

Læs mere

Yderst til venstre egen paginering, er henvisning til afskriften til nutidig bogstavering (findes kun in privat eje)

Yderst til venstre egen paginering, er henvisning til afskriften til nutidig bogstavering (findes kun in privat eje) Endelave Birketingsprotokol 1672-1769 Forord Efterfølgende sammendrag er afskrevet efter digitale fotografier af en indholdsfortegnelse som forefindes ved Landsarkivet for Nørrejylland. Denne indholdsfortegnelse

Læs mere

Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren.

Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren. Dokumentoversigt.rtf, 1 Oversigt over dokumenter fra Vandborg Sogn. Indhold: Kort referat af indholdet i sagerne. Det fremgår af noterne om den pågældende sag findes transskriberet på PC og/eller i fotokopi.

Læs mere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere

Veflinge kirkebog 1723-1780, register

Veflinge kirkebog 1723-1780, register kirkebog 1723-1780, register Anna Knudsdatter 1724 1 pt Kirsten uægte døbt Maren Jenses 1725 7.3 yngste datter + Anna Henningsdatter 1725 5 p H3fol d Apelone uægte døbt F: Anders Christensen, Hans Jørgensen,

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm.

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm. Forord. Materialet til denne bog er hentet fra 1. jyske nationale Regiments kasseregnskaber, som findes i Rigsarkivet under følgende filmruller: M - 44493 til og med M - 44510 samt en del fra M - 563521

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer

www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer Nibe tb. www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer familierelationer. 1631.01.22 9a Jens Siguardsens mor i Nibe var Maren Jensdatter. 1631.02.05 12b Chr. Ged var søn af afd. Laust Ged,

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

Aspekter afflarup Bys historie o. 1700-1750 Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted

Aspekter afflarup Bys historie o. 1700-1750 Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted Aspekter afflarup Bys historie o. 1700-1750 Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted I Selvejerkøbet 20. okt. 1704 Ieg Vallentin Beyer paa Bodum Præstegaard, kongl. maj. ts Herretsfoged over Hassing

Læs mere

Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask

Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask Side 1 Første Generation 1. Madz Rasch. Madz var i 1545 med til at udstede et tingsvidne og sætte markskel, han boede da i Hyllerslev. Han beboede i 1562 en gård under kronen i Hillerslev, hvoraf han iflg

Læs mere

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg fra Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg UDARBEJDET 1985 T R O L O V E L S E. Trolovelsen kendtes allerede middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN INDTIL REFORMATIONEN 1536 hørte Hindsels hovedgård som bekendt til Børglum bispestol og var som andet bispegods, f.eks. Irup og Todbøl, bortforlenet,

Læs mere

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013)

Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013) Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013) En søn af præsten ved Aalborg Budolfi kirke blev omkring 1673 gift med en datter af præsten ved

Læs mere

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 1 Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 Camilla Luise Dahl Fig. 1 Epitafiet i Vordingborg over Eiler Jacobsen med familie. Epitafiet i Vor Frue Kirke i Vordingborg over

Læs mere

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 MATRIKEL NR. 5 KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 Matr nr. 1 CHRISTEN KNUDSEN 6 5 1 1 2 SØREN THOMSEN 6 1 1 1 3) BIRGITTE SØRENSDATTER 6 5 1 0 4 JENS KNUDSEN 6 2 2 1 5 INGVAR RASMUSSEN 7 0 0 1 6 NIELS RASMUSSEN

Læs mere

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund Skøde Kongen ( Ryttergods ) Skøde 26/2 1720 + Skøde 15/10 1727 Skøde 8/1 1728 + Henrik Lasson Fæster Hans Hansen Schoutbynacht Senera von Hagedorn Fæster Hans Eriksen

Læs mere

Gaarden Store Rævdal s historie.

Gaarden Store Rævdal s historie. Gaarden Store Rævdal s historie. Gården har matrikel nr. 1o3 a. m. II. af Ørsø fjerding og er beliggende i Dronninglund by og sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt. Forord Dette afsnit om Store Rævdal

Læs mere

~24.6.1954 med direktør Oscar Theodor N., *10.12.1896 i Brønderslev, død 3.1.1972 smst., s. af fabrikant Peder N. og Johanne Marie Christensen.

~24.6.1954 med direktør Oscar Theodor N., *10.12.1896 i Brønderslev, død 3.1.1972 smst., s. af fabrikant Peder N. og Johanne Marie Christensen. 1. Rigmor Juul Nielsen, * 30.04.1909 i Brønderslev, 28.11.1978. Vendelboarkivet fødselsdagsomtale 60 år Vendelboarkivet dødsannonce elskede Rigmor underskrevet Betty og Agathon, Lilli og Bent, Mogens og

Læs mere

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen

Læs mere

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie 1 Thisgaard En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie Gårdens beboere gennem tiderne: Fæstere: Frands Jacobsen og Bertel Madsen omk. 1660 1680 Fæstere: Jacob Frandsen

Læs mere