2. ny bygning, foto fra 1957 Og, lige fra min barndom har jeg hørt: Nu skal banen elektrificeres!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. ny bygning, foto fra 1957 Og, lige fra min barndom har jeg hørt: Nu skal banen elektrificeres!"

Transkript

1 Stengård Se, da skolen blev bygget fik den navnet Stengård Skole. Og var der noget, der kunne ærgre skolens første inspektør Asger Gjerløv Christensen, så var det når nogen talte eller skrev om Stengårdsskolen. For det er der nemlig også en skole, der hedder. Den ligger i Ølstykke Asger sagde også, at skolen var et barn af kirken. Derfor var det da også naturligt, at da kirken blev bygget, ja så fik den navnet Stengård Kirke og ikke Stengårdskirken, som jo som nogen ved - er beliggende i Nyborg. Pudsigt nok, så var vores Stengård Kirke oprindelig skrevet med det gammeldags å: nemlig 2 a`er, men det var altså fordi kirkekomiteens daværende formand, Vagn Brondbjerg, havde en ældgammel skrivemaskine fra århundredets begyndelse, der selvfølgelig ikke havde bolle-å. Men se,i jernbanesproget hedder stationen Stengården Station. Slangerupbanen, som den hed dengang, blev oprettet i Den gik jo fra Nørrebro Station ved Lygten og til Slangerup! Men først i 1929 kom der et trinbræt her. Og man skulle huske at sige til konduktøren, at man skulle af i Stengården, ellers kørte toget forbi. I de første år kørte der 3 tog om dagen i hver retning. I 1929 blev banen opkøbt af de berørte kommuner. Men det var ikke nogen guldgrube. Ofte kørte selskabet billedlig talt på pumperne. Så kom jo krigen, og det hjalp på passagertallet. Og nu blev Statsbanerne interesseret, og overtog banen i ny bygning, foto fra 1957 Og, lige fra min barndom har jeg hørt: Nu skal banen elektrificeres!

2 3. bomme, foto fra beg. af 60érne Det blev den endelig i 1977, nu med endestation i Farum, men for området her betød det jo, at der måtte bygges en viadukt. Og det betød så til gengæld, at kirken kom til at ligge højere i forhold til den sænkede vej. 4. kirken før viadukten 5. viadukten Men det er jo ikke jernbanedrift det her skal dreje sig om. Så vi vil nu gå tilbage i historien. Tilbage til 1700-tallet, hvor området her var sandede og lyngklædte marker og også nogle mosearealer. Først i 1770 sker der noget. På den tid var der i Gladsaxe sogn 4 landsbyer: Gladsaxe, Bagsværd, Mørkhøj og Buddinge, 0g indbyggertallet var ca. 800 tilsammen. Bønderne havde som I nok ved deres gårde liggende inde i landsbyerne,

3 6. Sådan tænkte Ib Spang Olsen sig en landsby i Gladsaxe så ud Markerne var delt op i lodder, så alle fik et stykke hver af den gode jord og den dårlige jord o.s.v. Da lodderne på den måde kom til at ligge ret spredt, ja, så måtte man jo nødvendigvis klare arbejdet - i fællesskab. Det skulle de store landboreformer i 1780`erne råde bod på. Men nu var der så 2 gårdejere i Gladsaxe, der allerede i 1770 fik lov at flytte deres gårde ud. Den ene var Jens Rasmussen Bruun, der fik skøde på den mark, der ligger øst for vores kirke. Hans gård hed Stengården. Allerede 5 år efter bliver han træt af at være hedebonde og sælger den til Ole Thomsen, der døber den om til Lynggården, men sælger den igen året efter til konferensråd Theodor Holm der senere adles med navnet Holmskjold. Det skal lige indføjes, at han også ejede Højgård og lod Aldershvileslottet og det første Sophienholm bygge. 7. Theodor Holmskjold med familie I 1781 fik Lynggården en ny ejer: Nemlig Hans majestæt Christian den Syvende. I skødet står der, hvad der medfølger. bl.a. en lænkehund - med kæde! Hvad skulle kongen bruge denne gård til?

4 8.Christian VII Jo, han ville oprette et fåreavlscenter også kaldet Schäferi, idet han påtænkte at finde frem til en forædling af den danske fårebestand. Man begyndte med 3 væddere og ca 100 får. 3 år efter udvidede man, for der var stor tiltro til projektet, men man blev skuffet. Bl.a. udartede afkommet, Så da der blev oprettet et nyt Schäferi i Esrom blev alle fårene overflyttet dertil. Og Lynggården blev solgt til kammerråd Bjerg, der igen sælger videre i I 1800-tallet skifter gården ejer ret ofte - op mod en snes gange. Jeg vil blot nævne at den i 1811 købtes af Jørgen Tøxen for rigsdaler, men solgt videre samme dag til rigsdaler., og i 1842 var det en kammerjunker Bardenfleth, der købte den og fra da af har dens navn igen været Stengården Af de mange ejere, har der ikke været mange, der var decideret landmænd. Der var f.eks en professor, en proprietær, en løjtnant, en skibsfører, en malermester o.s.v. I 1896 var det grosserer Ibsen, der købte Stengården. Han var en berygtet spekulant og det betød, at det var slut med landbruget her, for han påbegyndte en udstykning af jordtilligendet. En gartner Jacobsen købte således 3 tdr. land, en murermester Olsen købte en større del. Samme Olsen byggede Mosehuset og var Stengård Grundejerforenings første formand. 9. Mosehuset (Borremosen)

5 Mosehuset var i øvrigt det første hus på Gammelmosevej, som på den tid hed Frederiksborgvej, idet amtsvejen mellem Buddinge og Bagsværd først blev anlagt i 1924 (Buddinge Hovedgade). 10. kort 11.Buddinge Mølle (hjørnet af Gammelmosevej og Buddingevej) Men i øvrigt gik det ikke så godt for Ibsen, som han havde håbet, da anlægget af Slangerupbanen lod vente på sig. Han havde forsøgt allerede i 1898 at udstykke jorden syd for Gammelmosevej: Altså Christoffers Alle,. Huldbergs Alle, Marsk Stigs Alle Inden vi forlader Stengården i 1800-tallet vil jeg lige berette om en fejl, man har kunnet læse i Stengård Kirkes brochurer i anledning af diverse jubilæer. Heri påstås, at Stengården skulle have været Grevinde Danners jagtgård i en periode. Det er en skrøne en historieforfalskning, simpelthen. Også selv om det står utallige steder på internettet.

6 Grevinde Danner levede fra 1815 til 1874, og i det tidsrum var Stengården hele tiden på private hænder., sådan som jeg lige har fortalt det. Hvordan den fejl er opstået, er svært at vide, men jeg holder på at forklaringen ligger i en forveksling af Frederik den Syvende og Christian den Syvende. Det var jo denne sidste., der i nogle år i 1700-tallet ejede Stengården til brug for et fåreavls-center. Men nok om det! I 1921 fik den daværende ejer af Stengården tilladelse til at udstykke gården efter en brand, hvor alt undtagen Stuehuset blev flammernes bytte. 12. Stengården o Arealet omkring bygningen blev nu udstykket i 30 parceller. Samme år blev bygningen købt af foreningen Fængselshjælpen, som i de følgende år anvendte den som skolehjem for mindreårige drenge, der var kommet i konflikt med straffeloven. De blev undervist af en lærer og måtte tillige gøre nytte ved at arbejde i det tilhørende gartneri. 13. drengene på Stengård under opsyn

7 14 Brummerstedt Hansen og frue Forstanderen var Brummerstedt Hansen, hvis søn, der var uddannet boghandler senere overtog Bagsværd Boghandel, der dengang lå lige over for Den Danske Bank. I 1955 overtoges Stengården af Skolekredsen af 1949, der her oprettede landets første Lilleskole. Den lagde især vægt på de kreative fag, f.eks. musik, hvor man bl.a. havde jazz-komponisten, organist ved Vangede Kirke, Bernhard Christensen, som underviser. Der er bygget en hel del om - og til, og også tilkøbt bygninger, senest den forhenværende Metodistkirke på hjørnet af Gammelmosevej og Niels Lyhnes Alle. Tilbage til Den 2. Gladsaxe- gård, der blev udflyttet dette år altså før alle andre, var Hans Jakob Holms Christianssæde, som senere blev omdøbt til Christianslyst med adresse på Gammelmosevej 307 lige efter Møllemarken. 15. Christianslyst Næsten hvert år skiftede den ejer. Men efter 1825 ses det at ejeren har holdt den i 25 år. Måske overlevede man ved at udstykke noget af jorden, i hvert fald gik noget af det efter 1. verdenskrig til Bagsværd-fortet,

8 16. Bagsværd-fortet og senere blev en del af den solgt til gartneriet Louisehøj. 17. Louisehøj Den nuværende Christinaslyst-bygning er fra Fra 1944 og til sin død boede den kendte revyforfatter og skuespiller Ludvig Brandstrup her på Christianslyst. Også fra Bagsværd by skete der en udskiftning til områder, der i dag ligger i Stengård Sogn. Der var således Søndergård, der udflyttede i 1790, 18. Søndergård

9 Den blev købt af en Anders Poulsen, og siden da - helt frem til 1938 har været i slægtens eje ind til udstykningen fandt sted, På dens jorde blev Søndergårdsparken klar til indflytning i Søndergårdsparken Den anden udflyttergård jeg vil nævne er Nybrogård, der udflyttede i Gården brændte ned i 1854, men blev genopbygget. 20. Nybrogård Fra 1949 blev den anvendt til sygehjem. En del af Nybrogårds jorde, var det vi i dag kalder Radiomarken, og som nu ejes af kommunen. 21. Radiomarken Her på denne mark var det at Valdemar Poulsen lavede sine forsøg med den af ham opfundne Buegenerator, der blev en væsentlig forudsætning for udvikling af radioen.

10 22. Valdemar Poulsen Det var i Her lod han opføre 2 skure. Det var hans forsøgsstation, og den fik mærkelig nok navnet Lyngby Radio. 23. Forsøgsstationen Den blev i 1917 overtaget af Post- og Telegrafvæsenet, som i 1923 benyttede den til forsøg med spredning af nyheder pr. Radio. I samme område lå den gård, der kaldes Kongshvile, men på bygningen står Kongsvillie, og det kunne jo tyde på, at den er opført efter ordre fra kongen. 24. Kongshvile

11 Man har ikke kunnet finde et årstal for hvornår den er bygget, men den 3. ejer af gården købte den i 1769 altså før udskiftningerne begyndte. I 1952 blev der på dens jorde bygget 138 rækkehuse og en forretningsejendom. Nu går vi tilbage til kommunens historiske udvikling i begyndelsen af 1900-tallet. På den tid var det hovedsageligt villaer og sommerhuse, der blev bygget i kommunen. Folk flyttede ud fra København, som jo nok var noget overbefolket. Ud fra trange og utidssvarende lejligheder og ud til frisk luft og grønne områder. Først blev der udbygget i Søborg, og efterhånden langs det, der dengang hed Frederiksborgvejen (Gammelmosevej) og efter 1906 langs den nye Slangerupbane. Da man når hen mod 40èrne, indser sognerådet, at der må laves en byplan for kommunen, hvoraf skulle fremgå, hvor mange beboere, man ville have, hvilken slags bebyggelse man ønskede og hvor meget plads der skulle udlægges til industri o.s.v. Man var klar på, at det ville gå skævt uden en sådan planlægning Ind til 1926 var der boligrestriktioner i kommunen; Men ophævelsen af denne kom til at betyde at der i løbet af forholdsvis kort tid voksede kommunen med ca nye tilflyttere. Det oplyser daværende sognerådsformand Frederik Willumsen i et interview 25. Willumsen Og han fortsætter: Det var ikke de bedste folk, og slet ikke nogle gode skatteydere. De fleste af dem kom herud om natten med et hus på en vogn og stillede det på en grund, de ikke ejede. Jeg var dengang formand for hjælpekassen og vi måtte i stor udstrækning understøtte dem, selvom vore midler var små. Det var især i Stengårdskvarteret, de slog sig ned! Denne udstykningstid betyder også, at det nu er slut med landbruget. Sommerhuse og villaer skyder op. Det samme gør også visse erhverv. Således flere grusgrave: Bondehavens Mørtelværk, der senere flyttede til Ammundsensvej. Og der var

12 Haraldslund, der hvor nu P. O. Pedersens kollegium ligger og på Triumfvej lå Rømers store grusgrav, der hvor siden Skoleparken blev bygget. De mange grusgrave i området er et resultat af smeltevandsaflejringerne fra istiden, og det betyder at jordbunden består af sand, grus og ler. Også ved det nuværende Møllegården var der et grusgravområde. I 1952 købte Gentofte Kommune området for at opfylde det med slagger og aske fra Forbrændingsanstalten ved Jægersborg Station. Gladsaxe købte det så tilbage i 1975 og påbegyndte opførelsen af et plejehjem. 26. Møllegård Men først var det nødvendigt med en gennemgribende fundering med op til 11 meter lange betonpæle! Og der kom gartnerier: Jørgen Jørgensen med gartneriet Østerlund på Gammelmosevej. 27. Østerlund Han dyrkede især jordbær. Og der var Louisehøj, som nævnt, og på Triumfvej lå hele 4 gartnerier på stribe. Det største var Rasmus Johannessens. Det var hans hus, der bar det stolte navn: Triumph. Han kom fra Nørre Alslev for at arbejde ved fæstningsbyggeriet rundt om København. I 1896 var ejendommen Triumph billigt til salg, så han købte den, 0g gav sig til at opdyrke den dårlige og sandede jord. Det var hårdt arbejde, men han sled i det, og inden længe kunne han købe et par af nabolodderne. Han dyrkede især meloner og gulerødder. En tid forpagtede han Haraldslunds jorder. Lidt efter lidt kom der til at stå respekt om virksomheden, så da

13 sognerådet skulle give den gamle Møllevej et nyt navn, valgte man som en selvfølge at kalde den Triumfvej dog med f og ikke med ph. Men hvorfor kom ejendommen til at hedde Triumph. Jo, den tidligere ejer - en møllersvend havde købt den bare grund i firserne, og gik så i gang med at bygge sig et hus. Det blev imidlertid hurtigt for meget for ham og derfor fik han nogle håndværkere til at gøre arbejdet færdigt. Han gjorde bare den fejl, at de folk, han hyrede var udensogns, og det ville de Bagsværd-håndværkere ikke finde sig i. Så de kom hver nat herud og ødelagde, hvad de kunne overkomme. Denne krig stod på i nogle måneder, men omsider fik møllersvenden sit hus under tag og med front mod fjenden gav han det da navnet Triumph, der jo betyder SEJR. En anden gartner i området var Thorvald Møller, der også især dyrkede gulerødder, der trivedes virkelig godt i den lidt sandede jord. Han kaldte i øvrigt sit hus Eie, hvilket var sammensat af forbogstaverne i hans døtres navne. 28. Eie (Ellen, Iris og Esther) Huset ligger stadig på Einarsvej. Det tredje gartneri var Lykkens gave, der ejedes af gartner N. P. Poulsen, som blev mest kendt for sine cineraria-blomster. 29 Cineraria Efter 2. verdenskrig tog boligbyggeriet fat igen. Nu var de fleste gartnerier nedlagt. Foruden privatboliger kom der gang i diverse boligselskabers byggerier:

14 30. Stengårdsvænge Kongshvileparken, Skoleparken, Stengårdsvænge, Søndergårdsparken og Lillemosevej. Med denne forøgelse af indbyggertallet kom der også forretninger. Vi havde her i Stengård-distriktet på et tidspunkt op til 4-5 købmænd og bagerier, flere slagtere og på Gammelmosevej lige før jernbanen: En telefonboks! Og man kunne komme til Villabyernes Bio i Vangede fra hjørnet af Triumvej og Gammelmosevej med en 2-dækkers Londonbus. Tur - Retur: 35 øre. Det skal også lige nævnes, at distriktet havde en enkelt herskabelig ejendom, nemlig Ellekilde, der oprindelig blev bygget af en grosserer Munk, men siden overtaget af Folke Jacobsen, der her oprettede en landbrugshøjskole for unge mennesker. 31. Ellekilde (Stengårds Alle ved Fakta) 32.Højskolen

15 Det blev også nødvendigt med skoler. Først kom Stengård Skole, der blev taget i brug i august 1950, men den blev først helt færdig 2 år senere. I øvrigt landets første store et- plans skole. Hurtigt viste det sig, at den, der var bygget til 800 elever blev alt for lille. På et tidspunkt var elevtallet oppe på godt 1600 elever, så der måtte undervises også på scenen, under scenen, i aula-garderoben m.m., i lejede lokaler i Skoleparken og i Englys danseinstitut, der lå, der hvor nu Konfirmandhuser ligger, Bygningen tilhørte på den tid Stengård Kirkekomite.. Så i 1958 kom så Vadgård Skole og i 1969 blev Søndergård Skole påbegyndt. I 1956 blev den omtalte bygning på kirkegrunden udlejet til den nystartede Gladsaxe Privatskole, der i 1959 så flyttede til det nuværende sted på Stengårds Alle- /Gammelmosevej-hjørnet.

Slangerupbanen. Gladsaxe Byarkiv

Slangerupbanen. Gladsaxe Byarkiv Gladsaxe Byarkiv Slangerupbanen 1 Indholdsfortegnelse Slangerupbanen... s.3 Historien før 1900... s.3 Jernbaneideen genopstår... s.3 Jernbaneskylden... s.3 En ny koncession bevilges... s.5 Banen finansieres...

Læs mere

Hammergården gennem 100 år

Hammergården gennem 100 år Hammergården gennem 100 år Af Jakob Lindberg Artikelserie om de mennesker, der levede og drev Hammergården gennem flere menneskealdre. Fortalt af Robert Jensen, som boede på Hammergården som barn og ung

Læs mere

Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950

Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950 Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950 Se udstillingen om: Voksnes arbejdsliv, boligforhold, fritidsfornøjelser m.m. D. 6/9 24/9 2004 Galleriet Gladsaxe Hovedbibliotek Søborg Hovedgade 220, 1. sal Arrangør:

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet. Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70

Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet. Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70 Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70 Forord Kærby Grundejerforening December 2005 3. december 2005 kan Kærby Grundejerforening

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 7 MARTS 1984 184 Indhold - Da Gustav Kaiser kom med tog til Bedsted 185 - Aabenraa Amts Jernbaner 1901-26 186 - Andre

Læs mere

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«.

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«. E. BODDUM Rønheden Følgende artikel handler om forfatterens barndomsland, Rønheden. Men det er ikke en traditionel barndomserindring. Den beretter om, hvordan udviklingen gennem beplantning, bebyggelse

Læs mere

H L A H. Indhold. Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 32. årgang - Nr. 4-2014

H L A H. Indhold. Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 32. årgang - Nr. 4-2014 Indhold Nyt fra formanden af Ole Asbjørn Petersen Side 3 Yderst i Hvidovre-på grænsen til Brøndby af Jens Fr. Jørgensen Side 4 Abe Erik fortæller af Jens Fr. Jørgensen Side 6 Soldaterforeningens svanesang

Læs mere

Tingkærskolen. 6. argang. Vores omrade - vores historie

Tingkærskolen. 6. argang. Vores omrade - vores historie Tingkærskolen 6. argang. Vores omrade - vores historie Om Projektet Der hvor vi bor Vores idé med at undersøge vores eget lokalområde udsprang egentlig af en cykeltur i foråret, hvor vi på 3 dage cyklede

Læs mere

Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her!

Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her! H www.tranegildestrand.dk Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her! I anledning af Grundejerforeningens 70 års jubilæum 2014 www.tranegildestrand.dk Indhold: Hvorfor holder

Læs mere

BILLEDER AF HØJBJERGS HISTORIE: Fra Skidenpyt til Højbjerg

BILLEDER AF HØJBJERGS HISTORIE: Fra Skidenpyt til Højbjerg Forord Højbjerg Bibliotek rummer en betragtelig Lokalhistorisk Samling i form af bøger, billeder, kort, båndoptagelser og ordnede og sorterede avisudklip med meget mere, der kan fortælle noget om det lokale

Læs mere

Bodernes historie samlet sammen og beskrevet af Poul Aksel Eriksen

Bodernes historie samlet sammen og beskrevet af Poul Aksel Eriksen Bodernes historie samlet sammen og beskrevet af Poul Aksel Eriksen Hvor er navnet Boderne kommet fra Iflg. Erling Haagensens bog Hvorfor hedder det sådan? er navnet kommet af den lille havn, der i århundrede

Læs mere

HVIDOVRE LOKALBISTORIE

HVIDOVRE LOKALBISTORIE ---- l./ r L. HVIDOVRE KOMMUNES LOKALHIS1DRISKE ARKIV Medborgerhuset Hvidovrevej 280 2650 Hvidovre : 11 i I HVIDOVRE LOKALBISTORIE,Q = {Il Q) rn Q) {Il... So4 Q +il {Il....= = Q Q) So4 g "=... = 6. årgang.

Læs mere

Vejby-Tibirke årbog 1999

Vejby-Tibirke årbog 1999 Vejby-Tibirke årbog 1999 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 1999 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige tilladelse.

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

1963-2013. jubilæum. Luksus alle har råd til. Siden 1963

1963-2013. jubilæum. Luksus alle har råd til. Siden 1963 År 1963-2013 1963 1964 1994 1995 2013 jubilæum Luksus alle har råd til Siden 1963 intro 2 3 1963 1964 1994 1995 2013 En tur i tidsmaskinen Når vi i 2013 kigger tilbage på 50 år med Vordingborg Køkkenet,

Læs mere

Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle de"oversete" Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv

Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle deoversete Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle de"oversete" Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv I 1862 blev det lovpligtigt for landets jordemødre at føre protokol over alle de fødsler,

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 46 2007 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

Livet i en husmandsfamilie

Livet i en husmandsfamilie Livet i en husmandsfamilie Jens Sofus Mandal Andersen FORORD Forside tegningen er formentlig tegnet efter hukommelse af forfatteren, men det vides ikke med sikkerhed. Fortællingen beror på Sofus Mandals

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Der er grøde i det lokalhistoriske arbejde og der er stor interesse for lokalhistorien i disse år. Det mærkes ved de mange lokalhistoriske

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997 Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand Fra Rochdale til Skaade Andelsbevægelsens og Skaade Forbrugsforenings

Læs mere

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig 2 Se tekst

Læs mere

Interview med ejendomsmægler Dennis Arboe

Interview med ejendomsmægler Dennis Arboe Thyholm-nyt Interview med ejendomsmægler Dennis Arboe Onsdag d. 24. marts 2010 BIL SAMMENSTØD PÅ KAPPELVEJ VI HAR DET HELE! VI ANMELDER: FAR TIL FIRE PÅ EN ARBEJDSDAG JAPANSK PÅ HVIDBJERG VINDUET STORT

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang

Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Velkommen til denne tur, der vil bringe jer rundt i både området og historien ligesom de to tidligere ture, der

Læs mere

Fik han senere en stor forretning? Nej, han havde et ganske almindeligt snedkerværksted med reparationer, og så havde han ligkisteforretning

Fik han senere en stor forretning? Nej, han havde et ganske almindeligt snedkerværksted med reparationer, og så havde han ligkisteforretning Arbejdererindring, J.nr. 03/011/01 Mit navn er KN Hvornår er du født? 23.10.1912. Hvor henne? I Horsens. Hvad lavede dine forældre? Min far var snedker. Hvor henne? Også her i byen, han blev selvstændig

Læs mere

Viggo Hovgaard. Malermester, fotograf, organist, bilist, sminkør, opfinder og meget mere.

Viggo Hovgaard. Malermester, fotograf, organist, bilist, sminkør, opfinder og meget mere. Viggo Hovgaard Malermester, fotograf, organist, bilist, sminkør, opfinder og meget mere. Denne artikel bygger på to artikler skrevet af Poul Christensen og er tidligere bragt i Hanen, Støvring kommunes

Læs mere

Undersøgelsen Nutidens kulturarv 2002-2003

Undersøgelsen Nutidens kulturarv 2002-2003 Undersøgelsen Nutidens kulturarv 2002-2003 Rapport til Kulturarvsstyrelsen om undersøgelsesresultaterne. Lemvig Museum februar 2004 Af Mette Lund Andersen. Indhold: Undersøgelsen Nutidens kulturarv 2002-2003...2

Læs mere

Lillegade 39. Aftenstjernen

Lillegade 39. Aftenstjernen Lillegade 39 Aftenstjernen Den gamle, smukke, men tidligere noget forsømte gård på Lillegade, som af alle Grenaaensere er kendt under navnet»aftenstjernen«, stammer fra tiden umiddelbart efter den store

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Rundt om i de gamle sogne, sidder mange med en viden om før og lyst

Læs mere