taloversigt h e l h e d s p l a n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "taloversigt h e l h e d s p l a n"

Transkript

1 taloversigt h e l h e d s p l a n 1

2

3 Introduktion Taloversigten har til formål at give deltaljerede oplysninger om kommunens økonomi. Drifts- og finansieringsposterne er ved budgettets vedtagelse givet som bevillinger (markeret med bev i taloversigten), der umiddelbart kan anvendes. Anlægsposterne er derimod givet som et rådighedsbeløb (markeret med råd i taloversigten) og skal først bevilges, inden de må anvendes. Beløbene i budgetår er alle i 2015 priser. Indtægter er markeret med (minus) bagved tallene. Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 3 Miljø- og Planlægningsudvalget, brugerfinansieret 18 Børne- og Skoleudvalget 19 Social- og Seniorudvalget 38 Sundhedsudvalget 61 Sports-, Fritid- og Kulturudvalget 65 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 71 Økonomiudvalget 83

4 3 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 10 Byudvikling 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret bev Byudvikling Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse Fælles ramme Udgifter til byfornyelse Støtte fra indsatspuljen Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Udenfor rammen Skimmelsvamp bekæmpelse Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn VEDRØRENDE HOVEDKONTO Udenfor rammen Landsvæsennævnet Hegnsyn Veje og grønne områder Veje og stier Drift Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål GRAFISK INFORMATIONSSYSTEM Fælles ramme Omkostninger gis VEJVÆSEN, DRIFT Egen ramme Værksted Drift og vedligeholdelse af materiel Ny indkøb af materiel og redskaber Leasingafgift materiel Radiotelefonanlæg Beklædning og sikkerhedsudstyr Udkontering maskiner Udenfor rammen Vægtafgift og syn PERSONALE Egen ramme Personale Ledelse og administration

5 4 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 11 Veje og grønne områder 20 ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER Egen ramme Tjenestekørsel Administration/kontorhold Andre udgifter Arbejder for fremmed regning Egen ramme Veje Øvrige arbejder Driftsbygninger og -pladser EGNE Materielgården Egen ramme Personale Administration / kontorhold Andre udgifter Vedligehold Forsyning Udenfor rammen Renhold Forsikringer Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Egen ramme Budgetreguleringskonto Reparationsarbejder Reparation af vejafvanding Broer og tunneler Offentlige vejbrønde Private vejbrønde Renholdelse i øvrigt Pumpestation, kong georgsvej Vejtræer og beplantning Skiltning, afmærkning mm Sikkerhedskampagne Signalanlæg Matrikulære berigtigelser Udenfor rammen Belysning Vejafvandingsbidrag - tilskud til kloakforsyninger Belægninger m.v Egen ramme Belægningsarbejder Vintertjeneste Udenfor rammen Glatførebekæmpelse og snerydning Snerydning Fællesudgifter og administration mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Udenfor rammen

6 5 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 11 Veje og grønne områder 024 Stadeplads Trafik Drift Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Trafiktælling og vsp-netværk Egen ramme Trafiktælling og vsp-netværk Driftsbygninger og -pladser Egen ramme Egne buslæskure Udenfor rammen Reklamefinansierede buslæskure Huslejeindtægter beredskabet Udenfor rammen Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Kollektiv trafik Busdrift Udenfor rammen Trafiktilskud Grønne områder, fritidsaktiviteter Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål EGNE Toiletbygningen rungsted havn Egen ramme Vedligehold Forsyning Renhold Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Større planlagte driftsopgaver Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Drift af springvand, vandkunst, skulpturer mv Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Juletræer på offentlig plads Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter EGNE Fællesudgifter og indtægter Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Indtægter Nyttehaver Udenfor rammen

7 6 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 11 Veje og grønne områder 630 Afgifter Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg EGNE HØRSHOLM IDRÆTSPARK Hallen og stadion Egen ramme Vedligehold Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter EGNE Egen ramme Bekæmpelse af bjørneklo Skove EGNE Skove og enge Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Sandflugt Egen ramme Kystsikring Miljø Øvrige miljøforanstaltninger Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter EGNE Egen ramme Bekæmpelse af bjørneklo Vandløbsvæsen Fælles formål Egen ramme Aktivitetsrelaterede Drift af materiel Forsikringer Vedligeholdelse af vandløb Revision af vandløbsregulativ (budgetaftale ) Fælles ramme Usserød å Drift: eu-life projekt vedr. klima- og miljøtilpasningsstrategi for usserød å Fælles ramme Usserød å GEDEVADRENDEN Egen ramme Oprensning FLAKVADRENDEN Egen ramme

8 7 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 12 Miljø 028 Oprensning USSERØD Å Egen ramme Oprensning ÅMÅLEPROGRAM Egen ramme Andre udgifter ANDRE VANDLØB Egen ramme Oprensning Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Egen ramme Tjenestekørsel Batteriordning Natur - pleje og information Andre udgifter MILJØVÆRN MV Egen ramme Miljøforanstaltninger Administration Nordisk miljøsamarbejde Indtægter Forsikringer Fælles ramme Kvalitetsstyring Bærbare batterier Egen ramme Batteriordning Miljøtilsyn - virksomheder Egen ramme Badevand Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Egen ramme Danmarks miljøportal Sektorplanlægning Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Egen ramme Rotteudrydelse Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise Regulering af fugle- og dyrevildt Bygningsvedligeholdelse Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål EGNE Salgsareal mortenstrupgård matr.nr hørsholm

9 8 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse 3 Udenfor rammen Forsyning Afgifter Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer) Golfhuset, kokkedal all Udenfor rammen Forsyning Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer) Kokkedal avlsgård, kokkedal all Udenfor rammen Forsyning Afgifter Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer) Lågehuset, rungsted strandvej Udenfor rammen Forsyning Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer) Ubestemte formål EGNE Gasbetonhuset, enghave Udenfor rammen Forsyning Forsikringer Dronningevej 2 matr.nr. 3 n, hørsholm Udenfor rammen Skatter Kokkedal alle 1, matr. 3a Udenfor rammen Landbrugsstøtte (eu) Askehavegård matr.nr. 145, usserød by Udenfor rammen Forsyning Skatter Afgifter Faste ejendomme Fælles formål EGNE Toiletbygningen rungsted havn Udenfor rammen Vedligehold Beboelse Forsikringer - bygningsarbejder over alt Udenfor rammen Forsikringer EGNE

10 9 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse Puljebeløb Udenfor rammen Tilgængelighedshjemmesiden godadgang.dk Vedligehold Forsyning Fælles drift Energibesparende foranstaltning Udenfor rammen Miljø Hækkevej 1 a,1 th. amsterdamgården Udenfor rammen Forsyning Moldrupvej Udenfor rammen Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge Bloustrødvej 1 b Udenfor rammen Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge Selmersvej 1b, st. th Udenfor rammen Skatter Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Lundevej 18 og Udenfor rammen Forsyning Skatter Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Lundevej Udenfor rammen Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge Udlejning: bloustrødvej og stampevej Udenfor rammen Forsyning Skatter Afgifter Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Administration af ejendomme af eksterne Gutfeldshave Udenfor rammen Forsyning Renhold Fælles drift Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Administration af ejendomme af eksterne Stampevej Udenfor rammen

11 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse 605 Forsyning Skatter Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Erhvervsejendomme EGNE Hovedgaden 31 matr. nr. 46 a, hørsholm Udenfor rammen Forsyning Skatter Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Rungstedvej 1-3 samt hovedgaden Udenfor rammen Forsyning Renhold Fælles drift Skatter Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Kammerrådensvej Udenfor rammen Forsyning Renhold Fælles drift Andre faste ejendomme Rungstedvej Udenfor rammen Fælles drift EGNE Louis petersensvej 11, rungsted kyst Udenfor rammen Forsyning Forsikringer Hørsholm mølle matr. nr. 93, hørsholm Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Fælles drift Forsikringer Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg EGNE HØRSHOLM IDRÆTSPARK Hallen og stadion Udenfor rammen Fælles drift Skøjtehal og idrætshus Udenfor rammen Fælles drift

12 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse Svømmehallen Udenfor rammen Fælles drift Rådhushallen Udenfor rammen Fælles drift Transport og infrastruktur Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser EGNE Materielgården Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler EGNE HØRSHOLM SKOLE Hørsholm skole Udenfor rammen Fælles drift USSERØD SKOLE Usserød skole Udenfor rammen Fælles drift RUNGSTED SKOLE Rungsted skole Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift VALLERØD SKOLEN Vallerød-skolen Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Skolefritidsordninger EGNE HØRSHOLM SKOLE Hørsholm skole sfo, andre omkostning Udenfor rammen Renhold Folkebiblioteker Folkebiblioteker EGNE Biblioteket Udenfor rammen Fælles drift

13 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse 645 Administration af ejendomme af eksterne Kulturel virksomhed Museer Hørsholm egns museum Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Fuglsangshus Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Musikarrangementer Musikskolen Udenfor rammen Fælles drift Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål EGNE Rungstedvej Uden for rammen Forsyning Fælles drift Foreningshus på gutfeldtsvej Uden for rammen Forsyning Renhold Skatter Forsikringer Fritidshuset Uden for rammen Fælles drift Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) EGNE DE KOMMUNALE BØRNEHUSE Fælles konti Udenfor rammen Fælles drift Ulvemosehuset Udenfor rammen Fælles drift Jægerhuset Udenfor rammen Fælles drift

14 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse Skovvænget Udenfor rammen Fælles drift Mariehøj Udenfor rammen Fælles drift Alsvej Udenfor rammen Fælles drift Ådalsparkens vuggestue/børnehave åvb Udenfor rammen Fælles drift Æblegården Udenfor rammen Fælles drift Hørsholm børnegård Udenfor rammen Fælles drift SELVEJENDE/PRIVATE LIONS BØRNEHUSE Udenfor rammen Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer) Løvehuset Udenfor rammen Fælles drift Solhuset Udenfor rammen Vedligehold Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud EGNE Åfc - ådalsparkens fritidscenter Udenfor rammen Fælles drift Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjemmepleje, rungstedvej Udenfor rammen Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (serviceloven 83 og 94) Forebyggende indsats for ældre og handicappede EGNE Selmersbo aktivitetscenter Udenfor rammen Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens

15 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse 34 Plejehjem og beskyttede boliger EGNE Plejehjemmet hannebjerg Udenfor rammen Fælles drift Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) EGNE Beskyttet beskæftigelse Udenfor rammen Fælles drift Lejemål ((ejendomme, lokaler og grundarealer) Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Administrationsbygninger Rådhuset Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Renhold Fælles drift Forsikringer Kokkedal stationsvej Udenfor rammen Forsyning Fælles drift Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer) Sophielund 82 a - sophies hus lokaler for hjemmehjælpere Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Renhold Forsikringer Anlæg... råd Veje og grønne områder Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål EGNE Byggemodning af hannebjerg (bof3 2014) Udenfor rammen Anlægsbudget Veje og stier

16 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 20 Anlæg 11 Veje og grønne områder 3 Anlæg Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Vej og stibelysning Budgetaftalen Motionsruter - udvikling og planlægning Budgetaftale Vejanlæg EGNE Cykelhandlingsplan samt trafiksikkerhedspulje Andet Infrastruktur - lågegyde, kokkedal vest og idrætsparken Projektering NYE VEJE, REGULERINGER EGNE Anlægsramme Projektering Standardforbedringer af færdselsarealer EGNE Pulje til gennemførelse af tiltag fra den nye trafiksikkerhedsplan 2014, budgetaftale Anlægsbudget Nyt materiale omkring træer på uss. kongevej, supp. trafiksanering, evaluering af eksisterende områder - herunder tjørnevej, johannevej, alsvej, bolbrovej. budgetaftalen Anlægsbudget Forskønnelse usserød kongevej skitseprojekt Projektering Renovering af hovedgaden i hørsholm bymidte Projektering Hørsholm cykelby Projektering Usserød kongevej, etape 2 (syrenvej-birkevej) Projektering Krydset bolbrovej-stadionalle Projektering Ådalsvej - trafiksanering ved brønsholmsdalsvej Projektering P-pladser rungsted station Projektering Steler/pullert Anlægsbudget NYE VEJE, REGULERINGER

17 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 20 Anlæg 11 Veje og grønne områder Byudvikling, bymidten Projektering EGNE Trafiksanering (mpu-anlægspulje b2014) Projektering Grønne områder, fritidsaktiviteter Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser EGNE Badebroer Budgetaftalen Trappebadebro Budgetaftale (mpuanlægspulje) Grøn plan - strategisk planlægning af grønne områder/fritidsområder Budgetaftale (mpuanlægspulje) Flytning af sten (den lange vandring) Budgetaftale (mpuanlægspulje) Miljø Øvrige miljøforanstaltninger Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Vandløbsvæsen Fælles formål Oprensning af søer Anlægsbudget Vedligeholdelse af vandløb EGNE Eu-life projekt vedr. klima- og miljøtilpasningsstrategi for usserød å Anlægsbudget Bygningsvedligeholdelse Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse EGNE Energiinvesteringer i kommunens ejendomme Projektering

18 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 20 Anlæg 13 Bygningsvedligeholdelse Energirenovering af de kommunale bygninger Anlægsbudget Opgradering af bloustrødboligerne Anlægsbudget Tv-inspektion af kloaknettet på kommunens ejendomme Anlægsbudget Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg EGNE Energirenovering idrætsparken Anlægsbudget Energirenovering af idrætsparken Anlægsbudget Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler EGNE Skolegårde - klargøring af udearealer til aktive og grønne skolegårde Anlægsbudget

19 Miljø- og planlægningsudvalget brugerfinansieret 12 Miljø 002 Miljø- og planlægningsudvalget brugerfinansieret bev Miljø Affald Drift Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Udenfor ramme Gebyr for generel administration Affaldsplanlægning Informationsvirksomhed Kurser Overførsel fra administrationen Ordninger for dagrenovation - restaffald Udenfor rammen Gebyr for genanvendelsesordninger Hovedentreprenør Behandlingsafgifter Affaldssortering Køb af renovationssække Salg af renovationsstativer Ordninger for storskrald og haveaffald Udenfor rammen Storaffaldsordninger - entreprenør Behandlingsafgifter Ordninger for glas, papir og pap Udenfor rammen Gebyr for genanvendelsesordninger Genbrugs- og indsamlingsordninger Forsikring Anskaffelse af containere Udenfor rammen Andre udgifter Ordninger for farligt affald Udenfor rammen Gebyr for genanvendelsesordninger Genbrugsstationer Udenfor rammen Gebyr for genanvendelsesordninger Betaling til nordforbrænding

20 Børne- og skoleudvalget 30 Institutioner for børn og unge 003 Børne- og skoleudvalget bev Institutioner for børn og unge Dagtilbud for børn Drift Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fællesudgifter- og indtægter Egen ramme Personale Tjenestekørsel Aktivitetsrelaterede udgifter Strukturelle tilpasninger på dagtilbudsområdet Afledt drift modtagerkøkkener Fælles ramme Pladsanvisning Tilskud til oprettelse og forbedringer af institutioner Styrkelse af inklusionsindsatsen på 0-6 års området Etablering af mormorordning Udenfor rammen Søskendetilskud ( 43, stk.1, 63 stk.1 og 76 stk.2 i dagtilbudsloven) Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven) Tilskud til forældre på børnepasningsorlov ( 39 0g 40 i lov om social service) og tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn ( 86 i dagtilbudsloven) Specielle fripladser Flytning af børn åfc Ejd.udgifter åfc Central pulje vedr. pengene følger barnet Budgetregulering udenfor rammen Mellemkommunale betalinger Forældrebetaling inkl. tilskud ( 29 og 30 i serviceloven) Aconto udgiftspres udmøntning Forsikringer UNDERVISNING AF TOSPROGEDE - LUNDEVEJ Egen ramme Personale Udenfor rammen Forsikringer STØTTEPÆDAGOGER Fælles ramme Personale PAU ELEVER Fælles ramme

1 2009-2020 taloversigt 2016-2019 h e l h e d s p l a n

1 2009-2020 taloversigt 2016-2019 h e l h e d s p l a n 29-22 taloversigt 216-219 h e l h e d s p l a n 1 Introduktion Taloversigten har til formål at give deltaljerede oplysninger om kommunens økonomi. Drifts- og finansieringsposterne er ved budgettets vedtagelse

Læs mere

Rregnskab taloversigt

Rregnskab taloversigt 29-22 h e l h e d s p l a n Rregnskab 214 - taloversigt Regnskab 214 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 218-221 Augustkonferencen 217 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 217* 218 219 22 221 Anlæg i alt 12.848.8 89.761. 28.269.2 45.41.9 45.68.3 11

Læs mere

Anlæg i alt

Anlæg i alt Status på budgetaftale, Hele kr. (- for indtægter). Faste priser ** Forbrug** 11 Veje og grønne områder 12.923.900 2.173.338 10.718.788 31.434.200 23.546.600 19.449.400 Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2012 - taloversigt Regnskab 2012 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Samlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009

Samlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 28 til 29 Restbudget 29 Overførsel fra 29 til 21 Overførsler alle udvalg, i alt 37.236.4 21.717.359 14.129.315 Miljø- og planlægningsudvalget,

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 2009 til 2010 Restbudget 2010 Overførsel fra 2010 til 2011 Overførsler alle udvalg, i alt 14.623.400 48.739.529 25.950.467 Miljø- og

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013 Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i ØKONOMIUDVALGET 23.120.959 13.586.475 36.707.434 618.596 5.783.660 6.402.256 30.305.178 032 Udvikling 346.959-2.592.425-2.245.466 618.596-1.247.760-629.164-1.616.302

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park

Læs mere

Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S

Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S 2009-2020 H E L H E D S P L A N REGNSKAB 2015 Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S 04 Beretning Økonomisk resultat 07 09 10 11 22 24 29 31 33 34 36 38 40

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/9 215 6-1-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Salg af matr.nr. 117 B Reersø By og køb af del

Salg af matr.nr. 117 B Reersø By og køb af del ØKONOMIDVALGET 5.974.980-5.895.036 11.870.016 010 Arbejdsmarked 202.600 396.450-193.850 06 Fællesudgifter og administration m.v 202.600 396.450-193.850 45 Administrativ organisation 202.600 396.450-193.850

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalgets 3. budgetmøde, budget

Miljø- og Planlægningsudvalgets 3. budgetmøde, budget Miljø- og Planlægningsudvalgets 3. budgetmøde, budget 2011-2014 Opsummering af resultat af mødet den 2. juni 2010 Besparelsesforslag Driftsønsker Netto driftsbesparelse Besparelsesramme for Miljø- og Planlægningsudvalget

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning 72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 02 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 02 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 02 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 05 Regnskabspraksis 09 Regnskabsopgørelse 10 Finansieringsoversigt 11 Regnskabsoversigt 20 Afsluttede anlæg 24 Igangværende anlæg 31

Læs mere

Budgetopfølgning 2015 Pr. 31. juli Omplaceringer. Tillægs bevillinger

Budgetopfølgning 2015 Pr. 31. juli Omplaceringer. Tillægs bevillinger 1 of 6 DRIFT s 14 Udvalget for natur, teknik og miljø 49.132.358 97.176.087 0 709.819 97.885.906 50,19 97.885.906 709.819 0 14228 Vej og parkvæsen 25.401.811 45.334.883 0 94.020 45.428.903 55,92 45.428.903

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Budget- og regnskabssystem 4.2 - side 1 Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende det kommunale vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med

Læs mere

Teknisk udvalg DRIFT Side: 1

Teknisk udvalg DRIFT Side: 1 Teknisk udvalg DRIFT Side: 1 107 Teknisk Udvalg 178.213.713 010 Jordforsyning 156.940 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 156.940 22 Jordforsyning 156.940 01 Fælles formål 27.124 001001 Fællesudgifter

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014. Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ 10 BYGGERI OG MILJØ....................... 58.131 50.459 50.433 45.642............................................. 19.309-19.309-19.309-19.309-00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG.............. 58.131 50.459

Læs mere

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018 Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne Januar 218 Styrelsesvedtægten Teknisk Udvalg 18. Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-,

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Notat Daginstitution på hospitalsgrunden

Notat Daginstitution på hospitalsgrunden Daginstitution på hospitalsgrunden Kontakt vedrørende ny daginstitution på Hospitalsgrunden Center for Dagtilbud og Skole horsholm.dk Hospitalsgrunden Kort over nuværende skoledistrikter, skoler og daginstitutioner.

Læs mere

Generelle budgetbemærkninger. Oversigter. Budget 2015-2018 I tal og tekst Generelle budgetforudsætninger Økonomisk styring

Generelle budgetbemærkninger. Oversigter. Budget 2015-2018 I tal og tekst Generelle budgetforudsætninger Økonomisk styring 2009-2020 H E L H E D S P L A N BUDGET 2015-2018 Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S Budget 2015-2018 indeholder bemærkninger om forudsætningerne og indholdet

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2017 2018 2019 2020 Udmeldt mål 2017 Miljø- og Planlægningsudvalget -2.730.000-2.730.000-2.730.000-2.380.000-822.000 Børne-

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Notat 13. juli 2015 J-nr.: 81855 / 2214155

Notat 13. juli 2015 J-nr.: 81855 / 2214155 Notat 13. juli 2015 J-nr.: 81855 / 2214155 Udliciteringen på de tekniske områder står i stampe En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at udliciteringen på de tekniske områder i kommunerne er på 40,1 procent,

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/ på Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/ på Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/4-2016 på Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område (Første side er resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Regnskabsår

Læs mere

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima 13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Flere kommuner udliciterer vejservice og grønne områder

Flere kommuner udliciterer vejservice og grønne områder Notat 21. jul 2014 Flere kommuner udliciterer vejservice og grønne områder En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at kommunerne sidste år udliciterede flere vej- og parkopgaver end nogensinde før. I 2013

Læs mere

budget h e l h e d s p l a n

budget h e l h e d s p l a n 2009-2020 h e l h e d s p l a n budget 2013-2016 Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S Budget 2013-2016 indeholder bemærk-ninger om forudsætningerne og indholdet

Læs mere

Notat 4. oktober 2016 J-nr.: /

Notat 4. oktober 2016 J-nr.: / Notat 4. oktober 2016 J-nr.: 81855 / 2313517 Fremgang i udliciteringen på de tekniske områder Udliciteringen på de tekniske områder i kommunerne er på 42,5 procent i 2015. Det er en fremgang på 2,4 procentpoint

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000

Læs mere

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Virksomheden 504 - Plan og Byg Budgetopfølgning pr. 31.08.2014 Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Udvalget for Plan og Teknik 4.777.666 2.174.155 46% Økonomiudvalget 40.054.489

Læs mere

Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S

Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S 2009-2020 H E L H E D S P L A N REGNSKAB 2014 Udgiver Hørsholm Kommune Redaktion Center for Økonomi og Personale Design OPENING A/S 04 Beretning Økonomisk resultat 06 08 09 10 22 25 30 32 35 36 38 40 42

Læs mere

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen Regnskab 2012 XV Generelle Bemærkninger Bilag 15 Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen i Teknik og Miljø Regnskab 2014 Decentraliseringsordning Sektor 2.01: Administration, stabsfunktioner

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Randers Kommune Thors Bakke

Randers Kommune Thors Bakke Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Budgetaftale

Budgetaftale Hørsholm, den 29. september 2011 Sammenfatning Der er indgået en budgetaftale blandt samtlige partier i kommunalbestyrelsen for budget 2012-2015 i Hørsholm Kommune. Partierne har ønsket at fastholde den

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

HØJE-TAASTRUP 25,9 PCT. Konkurrenceudsættelse i Høje-Taastrup Kommune

HØJE-TAASTRUP 25,9 PCT. Konkurrenceudsættelse i Høje-Taastrup Kommune HØJE-TAASTRUP 38,1 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

VIBORG. 70,2 MIO. KR. Så meget kan Viborg Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

VIBORG. 70,2 MIO. KR. Så meget kan Viborg Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: VIBORG 70,2 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

FREDERICIA 38,4 MIO. KR.

FREDERICIA 38,4 MIO. KR. FREDERICIA 38,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

BESPARELSESPOTENTIALET I HERNING KOMMUNE

BESPARELSESPOTENTIALET I HERNING KOMMUNE HERNING 60,2 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

HELSINGØR. 60,3 MIO. KR. Så meget kan Helsingør Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HELSINGØR. 60,3 MIO. KR. Så meget kan Helsingør Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HELSINGØR 60,3 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,6 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere