CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating"

Transkript

1 CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin 2 Kommuner, frivilligcentre, virksomheder, områdeløft og lign. som skal bygge bro mellem virksomheder og frivillige foreninger samt organisationer. At matche et større antal foreninger og virksomheder på en sjov og anderledes måde med henblik på at etablere CSR-Partnerskaber. Kendskab til foreningslivet Viden om CSR og virksomheders motivation for og forventninger til et CSR-samarbejde Gerne et godt virksomhedsnetværk Hvordan og hvorfor gør vi det? Koncept Speed Dating-konceptet er inspireret af traditionelle Speed Datingarrangementer, hvor singler har mulighed for at møde hinanden med henblik på at indgå kæresteforhold. På samme måde får virksomheder og foreninger mulighed for at møde hinanden til Speed Dating men her er formålet at indgå strategiske samarbejder om en veldefineret indsats, som på den ene side kan hjælpe foreningen til at udvikle dens arbejde og på den anden side falde ind under virksomhedens sociale ansvarlighed (CSR). Til arrangementerne møder virksomhed og forening hinanden helt kort - to og to -, og præsenterer sig for hinanden og taler om, hvorvidt der er grobund for et samarbejde. Find samarbejdspartnere Erfaringen er, at Speed Dating-arrangementet egner sig særligt godt i en lokal model, hvor foreninger og virksomheder i et udvalgt lokalområde inviteres. Det anbefales at alliere sig med nogle lokale aktører, som har kendskab til henholdsvis foreninger og virksomheder i området. De vil også kende til lokaler, hvor arrangementet kan afholdes og puljer, der kan søges til at finansiere arrangementet. Ydermere kan de bidrage til rekrutterings- og opfølgningsarbejdet, som begge er vigtige faser Eksempler på samarbejdspartnere er Kommune, Områdeløft, Frivilligcenter, Frivilligråd, Handelstandsforening, Erhvervsråd & Forfatter: MV Sidst gemt: :41:00 Sidst udskrevet: :41:00

2 Netværk samt Bolig Sociale Projekter (Helhedsplan). Trin 3 Økonomi Den økonomiske ramme afhænger af, hvor flot et arrangement man ønsker at lave. For at tiltrække deltagere kan lækker mad, et flot layout på invitationen, en kendt konferencier etc. være virkemidlet, der kan tages i anvendelse. Men overordnet set, behøver arrangementet ikke at være dyrt, så længe man selv lægger noget arbejdskraft i det (Se eksempel på budget bilag 1). Forslag til finansiering: At søge kommune/udvalg At søge private fonde At søge hos private/lokale virksomheder Skandia og Arbejdernes Landsbank har indtil videre stillet med ressourcer til forplejning og materialer, men det anbefales at benytte de lokale ressourcer. Trin 4 Program tid og sted Det anbefales at arrangementet afholdes om eftermiddagen, hvor både foreninger og virksomheder har lettere ved at smutte fra arbejde/studier end tidligere på dagen, samtidig med at de kan nå hjem til familien om aftenen. Datoen skal koordineres med andre arrangementer i lokalområdet, som man enten skal undgå eller lægge sig op af for at opnå synergieffekt. Eksempel på program: Kl Virksomheder og foreninger ankommer Kl Dagens program ved konferencier Kl Velkomst v/ arrangører Kl Hvorfor Speed Dating? Kl Præsentation af cases (f.eks 3 runder af 10. minutter) Kl Pause med Kaffe m.m. Kl Speed Dating (f.eks. 4-6 runder af 2 x 5 minutter) Kl Afrunding, opsamling og netværk Der kræves et forholdsvis stort lokale til at huse deltagerne afhængig af, hvor mange der inviteres. Men selve bordopstillingen fylder en del, da der opsættes et bord med 2 stole på hver side pr. date det vil sige 10 borde og 40 stole, hvis der deltager 10 fore- 2

3 ninger og 10 virksomheder. Trin 5 Materialer & Tilmelding Der er udarbejdet skabeloner til pressemeddelelser, invitationer, tilmeldinger, scorekort, bordkort, navneskilte, PowerPoint, evalueringsskemaer, (cue cards til konferencier) der alt sammen findes på hjemmesiden. Invitationerne laves som en pdf og sendes pr. mail til deltagerne med links til hjemmeside og tilmeldingsskema, hvilket gør det nemt for deltagerne at tilmelde sig. Trin 6 Kommunikation Der er udarbejdet et forslag til en pressemeddelelse, som kan sendes til lokalaviser, lægges på hjemmesider som lokale virksomheder og foreninger benytter etc. Presseindsatsen har før arrangementerne haft til formål at rekruttere foreninger og virksomheder og efter arrangementerne, at formidle resultater og for derigennem motivere flere foreninger og virksomheder til at indgå partnerskaber. Til samme formål er der oprettet en hjemmeside: Trin 7 Rekruttering og tilmelding af deltagere Der inviteres et lige antal foreninger og virksomheder for at sikre, at alle har nogle at date samtidig, og at der f.eks. ikke er tre foreninger, der sidder og venter, mens de andre dater. Både foreninger og virksomheder skal ansøge om at deltage. I ansøgningsskemaet, der findes på hjemmesiden, beskriver både virksomheder og foreninger deres profil, ønsker til et samarbejde samt hvad de kan tilbyde den anden part i samarbejdet. Dette både for at sikre sig, at de deltagende har den ønskede profil, og at der er potentielle match mellem foreninger og virksomheder. Men også for at sikre at deltagerne har gjort sig nogle overvejelser om hvad de kan tilbyde. Ansøgernes ønsker til et samarbejde gør det som nævnt også muligt at forhåndsmatche dem. Søger en eller flere foreninger således en virksomhed, der kan hjælpe dem med kommunikation, er det oplagt at tage en kommunikationsvirksomhed med til arrangementet og omvendt. Det er dog også interessant at tage virksomheder med en anderledes og skæv profil, da der i disse tilfælde kan opstå samarbejdsmuligheder, man ikke kunne forudsige på forhånd. Rekrutteringsprocessen er tidskrævende, derfor er det en god ide at sprede viden om arrangementet i netværket allerede før invitationerne sendes ud. På den måde er foreninger og 3

4 Trin 8 Trin 9 virksomheder opmærksomme på arrangementet når invitationen modtages. Virksomhederne er oftest sværest at rekruttere, og det kan derfor være en fordel at benytte sig af netværk, hvor der er en personlig relation. Dog er det vigtig at forsøge at fastholde den lokale profil. Når man udnytter personligt netværk, kan det i nogle tilfælde være svært at få virksomhederne til at udfylde ansøgningsskema, og derfor kan det være en go ide at ringe til virksomhedens kontaktperson og lave et telefonisk interview. Det er en god ide at fastsætte tilmeldingsdato i god tid før afholdelse af arrangementet, da det giver mulighed for at udføre en prikkerunde i netværket hvis ikke der kommer nok tilmeldinger. I de byer hvor Skandia og Arbejdernes Landsbank har netværk/relationer, vil de være behjælpelig med at skabe kontakt til de lokale virksomheder. Forberedelse af foreninger/ngo er Op til hvert arrangement bliver foreningerne inviteret til en kommunikationsworkshop. Her bliver de introduceret til tankerne bag CSR-samarbejder og trænet i på 5 min. at præsentere sig selv og deres ideer til et virksomhedssamarbejde, samt hvad de kan tilbyde virksomheden. Ideen er at klæde foreningerne på til at møde virksomhederne og tænke sig ind i en virksomhedsverden. Erfaringerne er, at foreninger, der har deltaget i kommunikationsworkshop, har haft større succes. Det er en god ide at få fastsat dato for kommunikationsworkshop tidligt i processen, så deltagerne kan få oplyst datoen så snart de tilmelder sig. Erfaringen viser at de foreninger der deltager i workshoppen opnår klart flere match, derfor er det en god ide at fremhæve vigtigheden i at foreningerne deltager. Matchning af foreninger og virksomheder Som nævnt matches foreninger og virksomheder inden selve arrangementet på baggrund af de ønsker og kompetencer, de har beskrevet i ansøgningen. Det er vigtigt at afsætte god tid til matchningen og det kan anbefales at sende en oversigt over match til både virksomheder og foreninger, så de hver især kan forberede sig inden de mødes. Erfaringen viser at der ofte kommer afbud i sidste øjeblik, derfor er det en god ide at have en plan B. Det anbefales, at hver forening og virksomhed hver får 4-6 dates uanset, hvor mange der deltager. Hver date tager 10. min (2 x 5 min). Det kan betyde, at ikke alle møder hinanden, men man sikre sig at de møder dem, der umiddelbart giver mest mening i forhold til deres ønsker. Foreningerne bliver siddende ved bordene, mens det er virksomhederne, der flytter sig. 4

5 Trin 10 Afvikling Frivillige og drejebog Det kan være en fordel at rekruttere 3-5 frivillige til at hjælpe med det praktiske i forbindelse med arrangementet. F.eks. at sætte borde og stole op og sørge for forplejning og ikke mindst oppyntning, musik, oprydning m.v. Der er udarbejdet en drejebog for arrangementet, som uddeles til alle frivillige og arrangører. Det er vigtig at tilpasse drejebogen, så den passer til jeres specifikke arrangement. Ankomst Når virksomheder og foreninger ankommer, får de udleveret et navneskilt og et scorekort. På scorekortet fremgår det, hvem de skal på date med i løbet af dagen. Derudover er der ideer til spørgsmål, man kan tage udgangspunkt i, til hver date (se eksempel på scorekort på hjemmesiden). Konferencier Det er nødvendigt at have en til at styre slagets gang, da selve datingseancen ellers godt kan blive kaotisk. Det anbefales at benytte konferencier, f.eks. en fagperson, en lokal fremtrædende person eller man kan gøre det selv. I nogen tilfælde vil det være muligt, via Skandia og Arbejdernes Landsbank, at lave en aftale med skuespiller og TV-vært Pelle Hvenegaard, kendt bl.a. fra datingprogrammer på TV2 og som tidligere er benyttet i Speed-dating seancerne. Konferencieren byder velkommen og gennemgår dagens program. Cases Efter velkomst er der case præsentation. En case - er et eksisterende CSR-samarbejde mellem en forening og en virksomhed som har mødt hinanden på Speed-dating -, som kan inspirere deltagerne. Det er vigtigt at de Case der inviteres har fokus på partnerskaber og samarbejder, og altså ikke sponsorater. Skandia & Arbejdernes Landsbank er som udgangspunkt faste deltagere. Herudover anbefales det, at have 1-2 stk. lokale eksempler. Der er som udgangspunkt afsat 3 x 10 minutter til op til 3 CSRcases. Deltagerne opdeles i 3 grupper og cirkulerer mellem casene. Dating Foreningerne placeres ved hvert deres bord, og virksomhederne besøger foreningerne i den rækkefølge, der fremgår af deres scorekort. Hver date varer 10 min. (2 x 5 min.). Konferencieren har en klokke eller et båthorn, der markerer start, bytte efter 5 min. og afslutning af daten. Når daten er slut går virksomhederne videre til næste date. Inden 5

6 da opfordres alle til at markere på deres scorekort om den date de netop har haft, var et match, en potentiel ny date eller et nej-tak. Det er vigtig at gøre det klart hvad forskellen er på match og potentiel date. De går videre til næste date og seancen fortsætter til alle dates er gennemført. Opsamling Når alle dates er gennemført, anbefales det at lave en opsamling, hvor konferencieren beder deltagerne stille sig i tre grupper. I den ene gruppe, skal man stille sig, hvis man mener, at man har mødt sin kommende CSR-Partner til arrangementet. I den anden gruppe skal man stille sig, hvis man mener, at man har mødt nogen, som man gerne vil date igen. I den tredje gruppe stiller de, der ikke har mødt nogen de vil matches med eller date igen. Øvelsen giver et fint øjebliksbillede af, hvordan dagen er gået for både deltagere og arrangører. Til sidst opfordres alle deltagerne til at lægge deres scorekort i scorekasserne, så arrangørerne kan tage dem med hjem til brug for opfølgningen. Efterfølgende er det en god ide at indlægge tid til netværk evt. med lidt mad og drikke, bl.a. så de foreninger og virksomheder, der ikke har mødt hinanden kan tale sammen der. Trin 11 Opfølgning Efter arrangementet gennemgår arrangørerne scorekortene og laver en opgørelse over, hvor mange match, nye dates og nej-tak, dagen har givet (se eksempel på opgørelse på hjemmesiden). Resultatet for den enkelte virksomhed og forening mailes til dem individuelt så hurtigt som muligt. Vedhæft også forventningsafstemningssedlen, som kan bruges som agenda til deres første møde med deres nye partner. Efter ca. en måned ringes der til alle deltagerne for at høre, om de har indgået samarbejde eller om de har behov for hjælp. Resultatet formidles på og evt. i en pressemeddelelse. Arrangørerne kan tilbyde at arrangerer et nyt møde for en forening og virksomhed, der begge synes, at der var et match (hvis det er et behov). 6

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Guide til. Jobmesser. Idé- og projektbekrivelse. Planlægning og forberedelse. Afvikling. Evaluering. - plads til rummelighed

Guide til. Jobmesser. Idé- og projektbekrivelse. Planlægning og forberedelse. Afvikling. Evaluering. - plads til rummelighed Guide til Jobmesser Idé- og projektbekrivelse Planlægning og forberedelse Afvikling Evaluering - plads til rummelighed Om dvd en: Virksomheder og jobsøgere fortæller på denne dvd om fordelene ved jobmesser.

Læs mere

Drejebog for planlægning af Digitalt Generationsmøde. Udarbejdet af Seismonaut i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen Oktober 2013

Drejebog for planlægning af Digitalt Generationsmøde. Udarbejdet af Seismonaut i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen Oktober 2013 Drejebog for planlægning af Digitalt Generationsmøde Udarbejdet af Seismonaut i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen Oktober 2013 OPDATERET 30. OKTOBER 2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Hvad er formålet

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til rekruttering og fastholdelse

Læs mere

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 FØRSTE FORRYGENDE FRIVILLIG FREDAG - Inspirationshæfte med ideer fra 2011 Tekst: Karina Ertmann Krammer, Jacob Bøgesvang og Sanne

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Drejebog i. God kursusafholdelse m. tjekliste. forslag til planlægning og afvikling af et arrangement (bilag 7) samt

Drejebog i. God kursusafholdelse m. tjekliste. forslag til planlægning og afvikling af et arrangement (bilag 7) samt Drejebog i God kursusafholdelse m. tjekliste og forslag til planlægning og afvikling af et arrangement (bilag 7) samt bilag til brug ved ansøgning om midler, evaluering mv. Dansk Epilepsiforening Kongensgade

Læs mere

Mødeguiden. Professionelle

Mødeguiden. Professionelle Mødeguiden Professionelle Indhold Mødeguiden er udviklet af Holstebro Kommune, i forbindelse med deres familieforberedelseskursus Familie med Hjerte og Parabole Grafisk Kommunikation. Mødeguiden er et

Læs mere

klub-building Håndboldklubbens frivillighedsstrategi Lav en plan og få flere frivillige hænder i din håndboldklub. Temahæfte 2 - frivillighed

klub-building Håndboldklubbens frivillighedsstrategi Lav en plan og få flere frivillige hænder i din håndboldklub. Temahæfte 2 - frivillighed klub-building Temahæfte 2 - frivillighed Håndboldklubbens frivillighedsstrategi Lav en plan og få flere frivillige hænder i din håndboldklub. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne 2 INDHOLD

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Politisk Værktøjskasse for frivillige

Politisk Værktøjskasse for frivillige Politisk Værktøjskasse for frivillige Kære frivillige Her er en værktøjskasse til jer med gode tips, tricks og eksempler på hvordan man arrangerer politiske aktiviteter. Værktøjskassen kan bruges som inspiration

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

Kom & Kvit Manual til koordinator

Kom & Kvit Manual til koordinator Manual Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen 1 Kræftens Bekæmpelse Kom & Kvit Manual til koordinator 3. udgave December 2013 2 Kom & Kvit - sådan kan det gå for sig Borgeren møder en annonce, en plakat,

Læs mere

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE Til Integrationsministeriet Dokumenttype Erfaringsopsamling Dato Marts 2011 TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE PULJEN ARBEJDSKRAFTINDVANDRERE INDHOLD 1. Fastholdelse der virker

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere