Omkring dødsfald. Oplysninger til pårørende. Telefon til skadestuen AKUTAFDELINGEN. Telefon til Slagelse Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omkring dødsfald. Oplysninger til pårørende. Telefon til skadestuen 58 55 97 62 AKUTAFDELINGEN. Telefon til Slagelse Sygehus 58 55 90 00"

Transkript

1 Oplysninger til pårørende Omkring dødsfald Telefon til skadestuen Telefon til Slagelse Sygehus AKUTAFDELINGEN Telefon til Kapellet Telefon til Sygehuspræsten, Bente Viuf Sygehus Syd består af: Nakskov Sygehus Hoskiærsvej 17, 4900 Nakskov Telefon Næstved Sygehus Ringstedgade 61, 4700 Næstved Telefon Slagelse Sygehus Ingemannsvej 18, 4200 Slagelse Telefon Nykøbing F. Sygehus Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F Telefon Ringsted Sygehus Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Telefon LÆGEMIDDELKOMITEEN Version 2/ _ORT_500_0111

2 Kom i den sidste nattevagt i en af mine kæres dragt, og sæt dig ved min side, og tal med mig, som ven med ven, om, hvor vi snart skal ses igen og glemme al vor kvide! Grundtvig, den danske salmebog nr. 609 vers 6 Forside: Ole Kortzau Udarbejdet af: Sygeplejerske Lotte Carlslund, Slagelse Sygehus Sygeplejerske Ulla Parby, Slagelse Sygehus Revideret februar OPLYSNINGER TIL PÅRØRENDE OMKRING DØDSFALD AKUTAFDELINGEN 3

3 Forord At stå overfor døden er altid svært, ikke mindst hvis den kommer pludseligt, og hvis det er et nært familiemedlem eller en god ven, man har mistet. Endnu sværere er det, fordi man samtidig skal tage stilling til en del praktiske spørgsmål, som dødsfaldet bringer med sig. Døden kan indtræde under mange forskellige former og kan ramme pludseligt i alle aldre både børn, voksne og ældre. Måske er den ventet efter lang tids sygdom, eller når livet ebber ud for et menneske i høj alder. Døden kan også indtræde meget pludseligt ved et ulykkestilfælde eller akut opstået sygdom. I Akutafdelingens skadestue vil der ofte være tale om et pludseligt og uventet dødsfald, og som pårørende er man helt uforbered kunne hjælpe lidt. Personalet i Akutafdelingen Indholdsfortegnelse: Hvordan ser man, at en person er død? 6 Hvad sker der med afdøde på sygehuset? 6 Hvad er en dødsattest og hvem udskriver den? 6 Sektion (=obduktion) eller ikke sektion 7 Hvornår foretages en retslægelig obduktion? 8 Hvor længe må man vente med at begrave eller brænde en afdød? 8 Politiets opgave 8 Værdigenstande 8 Konti i pengeinstitutter 9 Ulykkesforsikring 9 Praktisk vejledning 9 Begravelse 10 Bisættelse 10 Hvilken kirkegård og gravsted 10 Begravelse eller ligbrænding? 10 Kirkelig (kristen) eller ikke-kirkelig højtideligehed? 11 Kirkelig 11 Ikke-kirkelig 11 Når bedemanden ordner det praktiske 12 Når De selv ønsker at ordne det praktiske 13 Valg af tid og sted for begravelses-højtideligheden 14 Generelt om kirkegårde og gravsteder 15 Fællesgrave 15 Begravelse/skøde på gravstedet 15 Vedligeholdelse af gravsteder 15 Mindesten/gravsten 16 Pris på begravelse/bisættelse 16 Sorgen og det at miste 16 Hvordan kommer man igennem det? 18 Litteraturhenvisninger 20 4 OPLYSNINGER TIL PÅRØRENDE OMKRING DØDSFALD AKUTAFDELINGEN 5

4 Hvordan ser man, at en person er død? Der er mennesker, der er bange for, at blive betragtet som døde uden at være det, dvs. uden at døden er indtrådt. Denne frygt er helt ubegrundet. Forskellige forandringer, der kun viser sig efter døden er indtrådt, gør lægen 100% sikker, når han udtaler sig om, at et menneske er dødt. Ca. 1/2 time efter dødens indtræden, vil man kunne se forandringer af hudens farve, såkaldte dødspletter. Lidt senere bliver musklerne stive, en tilstand der dog forsvinder gen, og endelig vil lægen med et stetoskop kunne konstatere, at der ikke er nogen hjertelyd. Hvad sker der med afdøde på sygehuset? Når døden er indtrådt gør personalet afdøde i stand, hvis der er givet tilladelse hertil. Her er pårørende velkomne til at deltage og eventuelt. give afdøde noget af vedkommendes eget tøj på. Dette kan også ordnes i kapellet på sygehuset sammen med bedemanden. Efter pårørendes afsked med afdøde køres den afdøde i 6-timersstuen. Efter aftale med portøren eller skadestuen, kan besøg i 6-timers-stuen eller kapel også være muligt. Her er De velkommen til at lægge blomster, billeder, tegninger fra børn eller børnebørn, som man ønsker afdøde skal have hos sig. Alt sammen kan det medvirke til så god en afsked som mulig og måske lindre smerten hos de efterladte. Hvad er en dødsattest og hvem udskriver den? Ved ethvert dødsfald skal en læge skrive en erklæring, der fortæller, hvem den døde er og hvad årsagen var til dødsfaldet. Dette er en vigtig blanket, der er bevis på at døden er indtrådt. Sektion (=obduktion) eller ikke sektion Sektion vil sige at åbne en afdød for at undersøge dødsårsagen, eventuelt tage prøver af væv eller andet og til sidst lukke den afdøde igen. Sektion af personer under 18 år må kun finde sted, når forældremyndighedens indehaver har givet tilladelse hertil. Sektion på personer over 18 år må foretages, hvis den afdøde skriftligt har givet sin tilladelse. Ligeledes må sektion foretages, hvis pårørende, på hospitalets forespørgsel, giver deres tilladelse. Man har lov til at betænke sig i 6 timer inden det egentlige og dermed bindende svar gives. Der må ikke foretages sektion, hvis der bagefter skal være såkaldt retslægeligt ligsyn, dvs. en undersøgelse af afdøde med deltagelse af embedslægen og politiet. Det afgøres nemlig her, om der bagefter skal foretages en retslægelig obduktion. Derfor kan der være situationer hvor plejepersonalet/pårørende ikke må gøre den afdøde istand (omklædning/vask). I de situationer vil man blive forberedt af plejepersonalet. Når det retslægelige ligsyn er blevet foretaget vil der være mulighed for at den afdøde kan få sit eget tøj på. Hvis der ikke bliver begæret en retslægelig obduktion, vil et forbud mod sektion altid blive respekteret. Når dødsfaldet sker på hospitalet sørger personalet for tilkaldelse af lægen 6 OPLYSNINGER TIL PÅRØRENDE OMKRING DØDSFALD AKUTAFDELINGEN 7

5 Hvornår foretages en retslægelig obduktion? Hvis dødsfaldet skyldes en strafbar handling, eller hvis man ikke med 100 % sikkerhed kan udelukke, at der ligger en strafbar handling bag dødsfaldet. Hvis man skønner, at der senere vil kunne opstå mistanke om en sådan strafbar handling, kan man afholde en retslægelig obduktion for at forebygge enhver mistanke. Hvis dødsmåden ikke er fastslået med tilstrækkelig sikkerhed ved det retslægelige ligsyn. Hvis undersøgelser ud over det retslægelige ligsyn i øvrigt er nødvendige af juridiske grunde. Hvor længe må man vente med at begrave eller brænde en afdød? Begravelse eller ligbrænding skal foregå senest 8 dage efter dødsfaldet, dødsdagen medregnet. Hvis der er forhold, der taler for det, kan den lokale embedslæge forlænge denne frist. Politiets opgave Ved et uventet dødsfald underrettes politiet af lægen i Akutafdelingen. Lægen har pligt til dette i følge loven. Nogle gange vælger politiet at tale med de pårørende. Det er helt almindelig rutine og vil måske også ske i Deres situation. Samtalen kan finde sted enten på sygehuset eller hjemme. Værdigenstande Alle værdigenstande, som afdøde havde med ved indbringelsen til sygehuset, dvs. penge, bankbøger, smykker, og lignende, vil blive afleveret i sygehusets information. Sygehuset underretter Skifteretten om dødsfaldet. Alle værdigenstande for afdøde opbevares i Regnskabsafdelingen. Skifteretten meddeler Regnskabsafdelingen, hvem værdigenstandene kan sendes til. Konti i pengeinstitutter De bør vide, at konti i pengeinstitutter spærres, når kontoindehaveren dør. Dette gælder også hvis der er tale om en fælleskonto. De kan først genåbnes, når skifteretten har behandlet dødsboet og udstedt skifteretsattest. Ulykkesforsikring Hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde skal dette anmeldes til forsikringsselskabet inden 48 timer eller hurtigst muligt efter dødsfaldet. Praktisk vejledning I forbindelse med dødsfald vil der være forskellige praktiske gøremål, som skal ordnes. Hvad der vil være det rigtige for Dem, ved De kun selv. Nogle vil helst selv ordne så meget som de kan, mens andre ønsker, at bedemanden tager sig af det praktiske. De skal her følge Deres følelser og behov, og gøre hvad der er rigtigt for Dem selv. Det vigtigste er, at De får taget lige præcis den afsked De ønsker, og som De finder er den bedste. Det kan derfor være en fordel for Dem at tale de følgende spørgsmål igennem i fred og ro, inden De kontakter bedemanden: For det første skal De beslutte om afdøde skal begraves eller bisættes. 8 OPLYSNINGER TIL PÅRØRENDE OMKRING DØDSFALD AKUTAFDELINGEN 9

6 Begravelse Ved en begravelse sættes kisten med afdøde ned i et gravsted på en kirkegård i forbindelse med højtideligheden. Bisættelse Ved en bisættelse bliver afdøde efter højtideligheden brændt i kisten på et krematorium, og asken samles og lægges i en urne. Urnen nedsættes på kirkegården i et gravsted. Hvilken kirkegård og gravsted? Ved valg af begravelsesform skal der også tages stilling til på hvilken kirkegård og i hvilket gravsted, kisten eller urnen skal anbringes. Måske har De eller afdøde et familiegravsted, De ønsker at benytte. Ellers må De erhverve et nyt gravsted. De fleste kirkegårde har forskellige typer gravsteder både til kister og urner. Mange steder findes både en ukendt fællesgrav og en kendt fællesgrav - dvs. en fællesgrav, hvor der sættes et gravminde over afdøde, og hvor gravstedet så er kendt. Disse fællesgrave renholdes af kirkegården imod betaling af et engangsbeløb. De bedes henvende Dem til graveren/kirkeværgen (landsognene) eller kirkegårdskontoret (bysognene) og træffe aftale om gravsted. Her kan man oplyse Dem om, hvilke muligheder der er, og hvad det koster. Begravelse eller ligbrænding? På den blanket, der bliver anvendt ved dødsanmeldelsen, er der et afsnit, hvor man kan tilkendegive, om man ønsker den afdøde brændt eller begravet. Beslutningen om brænding eller begravelse skal følge den afdødes ønske. Det vil i praksis sige, at hvis den afdøde skriftligt har tilkendegivet sit ønske, så skal det følges, medmindre det bevises, at han/hun siden har ombestemt sig. Kirkelig (kristen) eller ikke-kirkelig højtideligehed? Kirkelig Hvis afdøde var medlem af Folkekirken forestår en præst herfra begravelseshandlingen. Kun hvis det ligger helt klart at afdøde ikke har ønsket en kirkelig begravelse, kan den gennemføres uden præst. Det betyder i praksis, at afdøde på forhånd har taget stilling og at der skriftligt foreligger en erklæring, som kan fremlægges myndighederne. Det normale vil være, at en præst fra afdødes bopælssogn forretter højtideligheden, men hvis det ønskes, er der også mulighed for at træffe aftale med en anden præst. Hvis afdøde var medlem af et anerkendt trossamfund udenfor Folkekirken, vil det være naturligt, at en præst fra det pågældende trossamfund varetager begravelsen/bisættelsen. Ikke-kirkelig Er den afdøde ikke medlem af Folkekirken eller et anerkendt trossamfund, tages det som udtryk for at vedkommende ikke ønsker en præst til at forrette begravelsen/bisættelsen. Det kan være et familiemedlem eller en god ven, der forestår den ikke-kirkelige højtidelighed. Der er ingen formelle krav til, hvordan en sådan ceremoni skal forløbe. En højtidelighed, hvor man samles omkring kisten og hvor der bliver spillet lidt god musik, kan være fuldt brugbart alternativ til en begravelse/ bisættelse med taler og salmesang. Forslag til ikke-kirkelig (borgerlig bisættelse/begravelse) ligger hos bedemændene. 10 OPLYSNINGER TIL PÅRØRENDE OMKRING DØDSFALD AKUTAFDELINGEN 11

7 Når bedemanden ordner det praktiske. Fra telefonbogens fagbog (rubrikken Begravelser og Ligbrænding ) kan De vælge et bedemandsfirma. De kan træffe aftale om, at bedemanden kommer hjem til Dem, eller De kan selv tage hen til ham. Bedemanden skal bruge følgende: Afdødes dåbsattest eller navneattest, også for evt. ægtefælle. Evt. vielsesattest eller separations-/skilsmissepapirer. Sygesikringsbevis. Evt. medlemsbevis af Sygeforsikringen Danmark. Evt. medlemsbevis vedr. medlemsskab af ligbrændings-forening. Evt. optegnelser, hvor afdøde har truffet bestemmelser vedr. begravelsen. Evt. skøde på familiegravsted. Evt. tøj/smykker, De ønsker afdøde skal have på. De aftaler med bedemanden, hvilken højtidelighed De ønsker. Når en person er død, skal det anmeldes til begravelsesmyndigheden og efter dansk lov skal dette ske senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Det sørger bedemanden for. Bedemanden foretager de nødvendige anmeldelser til Skifteretten og Folkeregisteret, og sørger for at skaffe tilskud fra Sygesikringen og eventuelt en faglig forening, hvis De har ret til dette. Fra begravelsesmyndigheden modtager bedemanden en kopi af dødsanmeldelsen. Kopien videregives af bedemanden til kirkegårdskontoret/krematoriet. Ønsker De at se afdøde før kisten lukkes, aftales det med bedemanden. Bedemanden henter selv dødsattesten på sygehuset. Når De selv ønsker at ordne det praktiske Hvis De selv ønsker at ordne det praktiske, skal De gøre følgende: Dødsattesten skal De selv hente på sygehuset. Ved henvendelse til sygehusets information kan De få formidlet kontakten til sygehusets kapelportør, inden for normal arbejdstid. Normalt er dødsattesten færdig til udlevering dagen efter dødsfaldet fra klokken 14, undertiden først 2 dage efter. Telefon til kapel: Se bagsiden. Derefter skal de henvende Dem til registreringsmyndigheden (kordegnen/præsten) i det sogn, hvor afdøde boede, for at få dødsfaldet registreret. Dette skal ske senest 2 hverdage efter dødsfaldet efter dansk lov, og det uanset om der ønskes kirkelig eller ikke-kirkelig højtidelighed, og om afdøde var medlem af Folkekirken eller ej. I forbindelse med anmeldelsen udfyldes en blanket dødsanmeldelsen. Fra begravelsesmyndigheden modtager de pårørende en kopi af dødsanmeldelsen. Kopien skal videregives til kirkegårdskontoret. Folkeregisteret (på rådhuset) kan oplyse Dem om bopælssognet, hvis De er i tvivl. Kordegnen/præsten skal bruge følgende: Dødsattest. Dåbs- eller navneattest også for evt. ægtefælle. Sygesikringsbevis. Evt. vielsesattest eller separations-/skilsmissepapirer. Evt. medlemsbevis vedr. medlemsskab af ligbrændings-forening. Evt. medlemsbevis af sygeforsikringen af Danmark. Evt. optegnelser hvor afdøde har truffet bestemmelse vedr. begravelsen. Kordegnen/præsten udfylder en dødsanmeldelse og giver besked til Folkeregisteret og Skifteretten. Kordegnen kan oplyse, hvilken ræst, kirke og kirkegård afdøde hører til, hvis afdøde var medlem af Folkekirken. 12 OPLYSNINGER TIL PÅRØRENDE OMKRING DØDSFALD AKUTAFDELINGEN 13

8 Dernæst henvender De Dem til præsten og træffer aftale med denne om højtideligheden og aftaler tid og sted. Ligeledes skal De henvende Dem til kirkegårdskontoret med kopi af dødsanmeldelsen fra præst eller kordegn. På kirkegårdskontoret skal De træffe aftale om tid og sted for eventuel brug af kapel og eventuel brænding på krematorium. Ligeledes skal De med kirkegårdskontoret aftale hvilket gravsted, der skal benyttes. Er der tale om et familiegravsted, medbringes begravelsesbrevet (skødet på gravstedet). Endelig skal De henvende Dem til et bedemandsfirma for at bestille en kiste. Bedemanden finder De i telefonbogen (fagbogen under rubrikken Begravelse og Ligbrænding ). Med bedemanden aftaler De tid for transport af kisten til kirke eller kapel og eventuel krematorium efter højtideligheden. Ønsker De at se afdøde før kisten lukkes, aftaler De dette med bedemanden. Valg af tid og sted for begravelses-højtideligheden Som pårørende kan man selv træffe en aftale med præsten angående tidspunktet for højtideligheden, eller man kan bede bedemanden sørge for det. Normalt kan de fleste ønsker med hensyn til tid, sted og dato opfyldes. Dog vil der selvfølgelig altid være begrænsninger. Både ved jordfæstelse og ved ligbrænding er de danske sognekirker ofte en naturlig ramme om højtideligheden. Som hovedregel står både kirken og dens personale til rådighed for sognets beboere uden vederlag. Generelt om kirkegårde og gravsteder De danske kirkegårde ejes og administreres enten af Folkekirken eller kommunen. De fleste kirkegårde har forskellige typer gravsteder både til kister og urner. Når en kiste begraves i et gravsted, skal det ligge i mindst 20 år, inden der må begraves en kiste på samme sted igen. På visse kirkegårde er fristen endnu længere. For urner er den tilsvarende fredningstid 10 år. Prisen for et gravsted kan variere meget, idet de enkelte kirkegårdsbestyrelser selv fastsætter deres takster. Bedemanden kan oplyse om de lokale forhold. Fællesgrave. På de fleste kirkegårde har man etableret fællesgrave i form af græsplæner, hvor urner nedsættes anonymt. Ved disse fællesgrave, ofte betegnet med De Ukendtes Grav, har man som pårørende ikke mulighed for at overvære urne-nedsættelsen, og kirkegårdskontoret oplyser ikke, hvor i plænen urnen er nedsat. Som regel er der mulighed for at lægge blomster på en særlig blomsterplads. Nogle kirkegårde har i de senere år indført en type gravsted kendt fællesgrav, hvor kisten eller urnen nedsænkes i en fælles plæne, men hvor man som pårørende kan være med ved nedsættelsen og hvor man har mulighed for at anbringe en vandret mindesten i plan med jorden. Begravelse/skøde på gravstedet Når et gravsted tages i brug, udstedes et begravelsesbrev. Af dette fremgår det, hvem der er nedsat i gravstedet. Vedligeholdelse af gravsteder. Et gravsted skal passes og holdes rent for ukrudt. Hvis et gravsted forsømmes, kan man risikere, at det ryddes for al beplantning og belægges med enten sten eller grus. 14 OPLYSNINGER TIL PÅRØRENDE OMKRING DØDSFALD AKUTAFDELINGEN 15

9 Har man som pårørende ikke mulighed for at tage vare på gravstedet eller ønsker man det simpelthen ikke, kan man overlade vedligeholdelsen til kirkegårdens personale mod betaling. Nogle steder bliver fællesgrave med græsbevoksning passet gratis, andre steder betales for pasningen samtidig med erhvervelsen. Mindesten/gravsten Mindesten/gravsten bestilles hos en stenhugger, men da reglerne om brug af sten varierer fra sted til sted, vil det være en fordel at spørge bedemanden eller kirkegårdskontoret (graveren) til råds. Pris på begravelse/bisættelse Den offentlige sygesikring yder et tilskud til begravelsen afhængig af afdødes formueforhold. Visse fagforeninger yder deres medlemmer tilskud til begravelsen, en del har desuden tegnet gruppelivsforsikring for medlemmerne. Sygeforsikringen Danmark eller en ligbrændingsforening yder ligeledes tilskud til begravelser for deres medlemmer. Yderligere spørgsmål vedrørende økonomi, arveforhold, skifte osv., kan De få besvaret ved at henvende Dem til social- og sundhedsforvaltningen i den kommune, hvor afdøde boede. Sorgen og det at miste Når en nærtstående dør, kan dette udløse krise og sorg, der er så intens, at det er svært at tro på, at nogen har oplevet noget tilsvarende før. Følelsesintensiteten i den del af sorgreaktionen, der kaldes den akutte krise, er ofte skræmmende, både for den, der oplever den, og for de pårørende der ser til. Mange mennesker mister for en tid kontrollen over deres følelser, brister pludselig og ubehersket i gråd eller bliver vrede uden grund. Denne mangel på selvkontrol kan virke stærkt foruroligende på andre, men også for en selv. Et andet forhold, der kan få mennesker til at betvivle deres tilregnelighed, er oplevelsen af at se den afdøde f.eks. på gaden eller høre hans eller hendes stemme. Dette er imidlertid normalt i den forstand, at det opleves af mange mennesker i dyb sorg. Krisen (sorgen) har normalt forskellige faser. De fleste menneskers første reaktion er chok, en uvirkeligheds-fornemmelse, der gør dem ude af stand til at føle noget overhovedet. Denne tilstand kan vare i flere dage, og man begynder evt. at bebrejde sig selv, fordi man ved, man bør føle noget, men ikke gør det. Ofte vil der være tale om uro og rastløshed. Med forstanden ved man godt, at den døde ikke er her mere, men man kan alligevel have en fornemmelse af at møde/være i kontakt med ham/hende. Følelsesmæssigt er man endnu ikke i stand til at acceptere, at det, der er sket, er sket. Næste reaktion er en bølge af næsten fysisk smerte, tårer og følelser af ensomhed og fortvivlelse, blandet med ængstelsen over det, der sker, og vil ske. Skyldfølelsen over, at man gjorde, som man gjorde eller ikke gjorde, kan dukke op. Denne anden del af forløbet kaldes reaktionsfasen og varer almindeligvis mellem 4 og 6 uger, hvilket kan være en trøst at vide for den, der gennemlever dette følelsesmæssige kaos. Hvis forholdet til den afdøde var et blandet had/kærlighedsforhold, kan der også være fornemmelsen af at være blevet fri, og dette kan udløse en voldsom skyldfølelse. Endvidere er der vrede rettet imod de personer, man forbinder med dødsfaldet, f.eks. lægen, hospitalet, venner, slægtninge - mulig- 16 OPLYSNINGER TIL PÅRØRENDE OMKRING DØDSFALD AKUTAFDELINGEN 17

10 vis Gud - og endelig mod den afdøde for at have svigtet. De tilbagevendende spørgsmål er ofte: Hvorfor skete det?, Hvorfor mig?. Efterhånden bliver disse følelsesbølger mindre hyppige og intense, men de kan vende tilbage med stor kraft ved lejligheder som højtider og årsdagen for dødsfaldet. Det kan variere meget hvor lang tid mennesker har brug for før de kan give slip på den de har mistet og begynde en tilværelse alene - de fleste behøver mellem et halvt og et helt år for at komme igennem den såkaldte reparationsfase. Det er vigtigt at forstå, at man ikke kan afkorte eller flygte fra sorgen, når man mister en, der står en nær. Processen skal gennemleves og er prisen for, at såret kan læges, endskønt arret altid vil blive tilbage. Hvordan kommer man igennem det? Hvad kan vi gøre for at afslutte dette sorgarbejde inden for et rimeligt tidsrum? Somme tider har den sørgende - brug for at være alene, men oftest behøver vi kontakt med andre, og isolation gør det vanskeligt at gennemarbejde sorgen. Mange sørgende oplever imidlertid, at deres tidligere venner holder op med at opsøge dem, bl.a. fordi disse venner er rådvilde og ikke ved, hvad de skal sige eller gøre, og måske er de bange for at trænge sig ind på den sørgendes fortvivlelse. Derfor er ensomhed et almindeligt problem, som kan forlænge sorgarbejdet. Med dette i erindring er man nødt til at bede venner og slægtninge om besøg, og man må spørge dem, om man må tale med dem om afdøde, fordi det vil hjælpe. Man må forklare dem, at de ikke behøver at blive bange for følelsesudbruddene, som hører med til den proces, man skal igennem. Det er bedre at tvinge sig selv til en smule initiativ end at blive isoleret og bitter. Mange mennesker er villige til at hjælpe, de ved blot ikke hvordan, og det må man fortælle dem. Fortæl dem, at de ikke behøver at sige ret meget - blot det at lytte kan være til støtte. Ofte er den sørgende vredladen og støder, uden at ville det, sine venner bort. Derfor kan en vending som Hvis jeg virker irriteret, skal du ikke tage det personligt, være nyttig. Mange skammer sig over deres følelser, men husk, at det er vigtigt ikke at undertrykke dem, så man ikke kun græder, når man er alene. At sørge sammen med andre lindrer smerten. Børn sørger også, så lad dem være med. Fortæl dem, hvad der er sket og forsøg at besvare deres spørgsmål så åbent som muligt, uden at presse dem. Næsten intet skræmmer et barn mere end at se voksne ude af ligevægt, uden at de kender grunden. Det at tale om døden, og den afdøde, er en måde, hvorpå man kan holde sorgarbejdet i bevægelse. Man skal normalt aldrig undgå at tale om den afdøde - såvel som man ikke bør undgå genstande eller steder, der har smertelige minder. Kun ved lidt efter lidt at se smerten og sorgen i øjnene kan man formindske smerten. Beroligende midler eller alkohol kan midlertidigt bedøve smerten, men de forlænger kun processen, så brug dem så lidt som muligt. Man skal give sig tid til at tåle og forstå sin tilstand, til at gennemarbejde sorgreaktionen således, at man kan tage afsked med den døde. Det er en lang og pinagtig proces, men den skalgennemleves. Sorg er en del af livet. 18 OPLYSNINGER TIL PÅRØRENDE OMKRING DØDSFALD AKUTAFDELINGEN 19

11 Litteraturhenvisninger: For voksne: Sorgens følelser. Skrevet af Poul Ørum. En personlig beskrivelse af sorgens mangeartede og forvirrede følelser. Julie er død. Skrevet af Karsten Holm. En bog om pludselig og uforståelig død. En bog om det at miste et barn. Bogen beskriver godt beskyldninger, selvbebrejdelser og uforståelige handlinger. Når ægtefællen dør. Skrevet af Bente Chemnitz Bogen tager udgangspunkt i de sorgsamtaler sogne- og hospitalspræst Bente Chemnitz har ført med mennesker, der har mistet deres ægtefælle. Forlag: Aschehoug Det sker kun for naboen. Skrevet af Bente Chemnitz Sjælesorg for syge, døende og pårørende. Forlag: Aschehoug Sorgarbejde- at blive alene. Skrevet af Kirsten Brenøe En hjælp til selvhjælpsbog. God og let at læse kort tid efter et dødsfald i den nærmeste familie. Den nødvendige smerte. Skrevet af Davidsen/Nielsen & Leick. En bog der sagligt fortæller om sorgarbejde. God at læse efter nogen tid. Videre alene. Skrevet af Randi Bratteli. Aftenstjernen. Skrevet af Dea Trier Mørch. Kom i den sidste nattevagt. Skrevet af Bente Chemnitz. En trøstende bog i digtform. Hurtig at læse. At være der hvor du er. Skrevet af Bent Falk Samtale med kriseramte. 20 OPLYSNINGER TIL PÅRØRENDE OMKRING DØDSFALD AKUTAFDELINGEN 21

12 For børn. Forvandling. Skrevet af Lise Lindgreen og Maja Bursøe. Fortæller om livets cyklus. Med liv følger død, om følelser og tanker. Bedstemor i himlen. Skrevet af Thomas Winding. En dejlig bog om bedstemor, der bliver til en engel da hun dør. Hun snakker med sit barnebarn om, hvordan det føles at være engel. Mor, hvor er de døde henne? Skrevet af Budda Leunbach. En god bog, der svarer børn på alle spørgsmål om det at dø, om begravelse, om Gud og engle, om tro og ikke tro. Skrevet som en dialog mellem børn og voksne. Dør du mormor? Skrevet af Tove Johansen. Laura besøger sin brystopererede mormor på sygehuset sammen med sin mor. Bogen beskriver godt tanker, følelser og samspil mellem mor og datter. Farvel farfar. Skrevet af Una Leavy. Fortælling om to drenges hyggelige samvær med deres farfar, der pludselig en dag dør. Bogen har nogle dejlige og anderledes illustrationer, der fastholder det gode og nære samvær. 22 OPLYSNINGER TIL PÅRØRENDE OMKRING DØDSFALD AKUTAFDELINGEN 23

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers Når et menneske dør Praktisk information til de pårørende Regionshospitalet Randers Mødet med døden er et møde med det ukendte. Fornuften siger, at døden er en naturlig del af livet, men vores følelser

Læs mere

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital Oplysninger til pårørende om dødsfald Indhold Afsked med afdøde...4 Dødsattesten...5 Obduktion...5 Udlevering af ejendele...6

Læs mere

Information. Vejledning. Vejledning til pårørende i forbindelse med dødsfald

Information. Vejledning. Vejledning til pårørende i forbindelse med dødsfald Information Vejledning Vejledning til pårørende i forbindelse med dødsfald Illustrationer: Lene Junker, tidl. hygiejnesygeplejerske Udarbejdet af Intensiv afd. nov. 2007 i samarbejde med bedemand Frede

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket er

Læs mere

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket

Læs mere

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive Ved dødsfald Vejledning til pårørende Regionshospitalet Viborg, Skive Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ved dødens indtræden... 4 Anmeldelse af et dødsfald... 4 Obduktion... 4 Organdonation... 5 Ejendele

Læs mere

Gentofte Hospital. Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald

Gentofte Hospital. Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald Gentofte Hospital Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald Bearbejdet april 2005 efter materiale fra Skadestuen af Sygehuspræst Tove Gade Klinisk udviklingssygeplejerske Kristina Bartholin

Læs mere

- i forbindelse med pludseligt dødsfald

- i forbindelse med pludseligt dødsfald Pårørendeinformation - i forbindelse med pludseligt dødsfald - Skadestuen Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling rev. okt. 2005 Information til pårørende i forbindelse med pludseligt dødsfald

Læs mere

Vejledning til pårørende ved dødsfald

Vejledning til pårørende ved dødsfald Vejledning til pårørende ved dødsfald 1 Forord Et sidste farvel...4 Om sorgen, tabet, følelserne og dét at komme videre... 5 Sorgens udtryksformer...5 Hvad hjælper på sorgen?...6 Sorgen tager tid...7 men

Læs mere

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min sidste vilje Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min Sidste Vilje Ved at udfylde Min Sidste Vilje hjælper du din familie med at træffe nogle af de mange valg, der er

Læs mere

dødsfald hvad du skal vide.

dødsfald hvad du skal vide. dødsfald hvad du skal vide. Foto: P. Wessel indhold Hvad skal der ske ved dødsfald? 5 ved dødsfaldet 7 hvem ordner begravelsen? 8 højtideligheden 13 tidspunkter for højtideligheden 21 valg af gravsted

Læs mere

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald Når livet rinder ud Vejledning før og efter dødsfald Denne pjece er udgivet af Bedemand Berner og Den lokale bedemand som hjælp til de pårørende efter et dødsfald og som information til dem, som ønsker

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-7 Yderligere ønsker/oplysninger... 8-9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

Ønsker ved Min Sidste Rejse

Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse 1 Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse er et redskab, som kan rådgive dine pårørende, når dagen kommer, hvor de skal arrangere din begravelse. Erfaringer viser, at det giver familien

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Praktisk information ved dødsfald

Praktisk information ved dødsfald CENTER FOR BYENS ANVENDELSE Teknik og Miljø Aarhus Kommune Praktisk information ved dødsfald Aarhus Kommunes Kirkegårde Januar 2015 www.aarhus.dk/kirkegaarde Indholdsfortegnelse Hvad skal der ske ved et

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Har et areal på 30.000 m2, og rummer 2850 kistegravsteder og 800 urnegravsteder. Den ældste del af den nuværende kirkegård blev indviet

Læs mere

Sådan gør du, når en pårørende dør

Sådan gør du, når en pårørende dør Sådan gør du, når en pårørende dør Når man mister en af sine pårørende, står man ikke kun med en personlig sorg. Der er også en række praktiske problemer omkring begravelsen, man skal tage stilling til.

Læs mere

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved Gravsteder ved Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker Orientering om kirkegårdene De fleste af os vil før eller siden skulle tage stilling til forhold vedrørende begravelse eller bisættelse, gravsted m.

Læs mere

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg. Indhold: Side: Ledelse og administration... Dødsfald... Kirkegårdene... Gravsteder... Gravsteders indhegning

Læs mere

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve Resumé af undersøgelse En almindelig begravelse er forbundet med mange udgifter, bl.a. kiste, kremering, urne, rustvogn, dødsannonce, blomster, bedemand, køb af gravplads m.v. En undersøgelse fra Begravelse

Læs mere

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Dødsfald Valg af gravsted Valg muligheder af ydelser Prisliste for diverse ydelser 1 Indledning Tanken bag dette informationskatalog er, at kunne give

Læs mere

Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave

Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Jan 2013 Dette er retningslinier og en handleplan, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.

Læs mere

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.: - 1)Testamente Jeg har oprettet testamente JA / NEJ Hos: Jeg har ikke skrevet testamente,

Læs mere

Sorg og Krisehjælp 1

Sorg og Krisehjælp 1 Sorg og Krisehjælp 1 Indhold Vi har i arbejdsgruppen arbejdet ud fra følgende teser:.... 4 Børns opfattelse af døden:.................... 5 Når man oplever en krise, er der typisk 4 faser:........ 6 NB!!!!:...............................

Læs mere

Ønsker til mine efterladte, når jeg er død. Obduktion, organdonation og forskning: Jeg har testamenteret mit legeme til forskning hos:

Ønsker til mine efterladte, når jeg er død. Obduktion, organdonation og forskning: Jeg har testamenteret mit legeme til forskning hos: Min sidste vilje Ønsker til mine efterladte, når jeg er død Navn, adresse og Cpr. nummer: Navn: Adresse: Postnummer: By: Cpr-nummer: Obduktion, organdonation og forskning: Jeg tillader obduktion af mit

Læs mere

Bag mig er brugt dage, foran mig noget jeg ikke ved. I som skal blive tilbage, jeg ønsker jer lykke og kærlighed.

Bag mig er brugt dage, foran mig noget jeg ikke ved. I som skal blive tilbage, jeg ønsker jer lykke og kærlighed. For ikke at stille mine pårørende i tvivl, har jeg nedskrevet mine ønsker i forbindelse med min død. Bag mig er brugt dage, foran mig noget jeg ikke ved. I som skal blive tilbage, jeg ønsker jer lykke

Læs mere

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted Ubemidlede betaling for gravsted Dato: 20. oktober 2014 Sagsbehandler Marjun Egholm I anledning af nogle konkrete henvendelser om begravelse af ubemidlede har Kirkeministeriet udarbejdet dette notat. 1.

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde.

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. 1 Vejledning. Denne pjece er lavet for at give brugerne af kirkegården indsigt i, hvilke begravelsesformer der kan vælges inden for kistebegravelse og urnenedsættelse

Læs mere

Kræft og sorg. Til efterladte

Kræft og sorg. Til efterladte Kræft og sorg Til efterladte Denne pjece handler om sorgen, når et familiemedlem eller en god ven er død af kræft. Den giver råd om, hvad man selv kan gøre for at komme gennem den svære tid bagefter, og

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening.

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. en guide 1 Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. I mange år var det foreningens vigtigste

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

At sige ordentligt FARVEL

At sige ordentligt FARVEL AFSKED AF LENE ØSTERGAARD At sige ordentligt FARVEL Folkekirken Kirkelige bisættelser og begravelser indeholder, hvad mange pårørende betragter som en nødvendig afsked med den afdøde. En præst har gennem

Læs mere

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE Information om gravsteder BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE Handlingen i kirken samt erhvervelse af gravsted i fredningstiden, er gratis for medlemmer af folkekirken, der bor eller

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

En verden til forskel Når lysene er slukket Tal sammen. Bedemanden Kister og urner Blomster Dødsannonce Nekrolog og mindeord

En verden til forskel Når lysene er slukket Tal sammen. Bedemanden Kister og urner Blomster Dødsannonce Nekrolog og mindeord Indhold 10 14 24 Indledning Kapitel 1 Kapitel 2 En verden til forskel Når lysene er slukket Tal sammen 34 42 52 58 64 Praktik Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Bedemanden Kister og urner

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere

Billund Idrætsforening Omsorgsplan. Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk. 02. feruar 2011

Billund Idrætsforening Omsorgsplan. Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk. 02. feruar 2011 Billund Idrætsforening Omsorgsplan 02. feruar 2011 Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk En politik til BI Bestyrelser, ledere, trænere, hjælpere og medlemmer af BI. Baggrund: Hvert

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Begravelseskassen Danmark Få orden på tingene med Forudbetalt Begravelse Med en Forudbetalt Begravelse har du selv på forhånd taget stilling til mange praktiske

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE. Forn Siðr. Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark. Efter maleri af Konrad Dielitz; Odins farvel til Brunhilde

MIN SIDSTE VILJE. Forn Siðr. Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark. Efter maleri af Konrad Dielitz; Odins farvel til Brunhilde MIN SIDSTE VILJE Efter maleri af Konrad Dielitz; Odins farvel til Brunhilde Forn Siðr Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark Navn Post nr.: By Cpr. nr.: Jeg er indforstået med obduktion Jeg er organdonor Jeg

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald.

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. FØVLING SKOLE SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. Denne handleplan er tænkt som en vejledning for Føvling Skoles personale, hvis en

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

Program. Retslægelig obduktion ( 184) Dødsfald skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke kan udelukkes, eller hindre mistanke

Program. Retslægelig obduktion ( 184) Dødsfald skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke kan udelukkes, eller hindre mistanke Obduktion og transplantation A A R H U S U N I V E R S I T E T Retsmedicinsk Institut Afdeling for Retspatologi og Klinisk Retsmedicin Tilknyttede love og vejledn. LBK nr. 95 af 7/2-2008, Sundhedsloven,

Læs mere

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde?

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? GRAVSTED PÅ KERTEMINDE KIRKEGÅRD Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? Der er mange ting at tage stilling til i forbindelse med et dødsfald. Oven i sorgen skal der her og nu træffes

Læs mere

Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og

Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og Tænk, hvis din indkomst afhang af, at folk skulle dø. Det er hverdagen for landets bedemænd, der har døden som erhverv. Tekst: Signe Breitenstein og Josefine Høgenhaug Aaen Foto: Josefine Høgenhaug Aaen

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt elever og medarbejdere Til Ledelsen 2007 1 Indholdsfortegnelse: Ved en elevs

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

Vedtægt for Hvidovre kirkegård

Vedtægt for Hvidovre kirkegård Vedtægt for Hvidovre kirkegård Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 1. Hvidovre kirkegård ejes af Hvidovre Kirke og bestyres af Hvidovre Sogns Menighedsråd. 2. Kirkegårdsudvalget fører på menighedsrådets

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE Takster gældende fra 1. januar 2015 31. december 2015 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE VED VORDINGBORG KIRKE Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

På job med døden. Oplæg ved Finn Ekenberg og Carsten Sauer, Vågetjenesten i Aarhus. Oplæg ved kapelassistent Betina Stege, Aarhus Universitetshospital

På job med døden. Oplæg ved Finn Ekenberg og Carsten Sauer, Vågetjenesten i Aarhus. Oplæg ved kapelassistent Betina Stege, Aarhus Universitetshospital På job med døden Sted: Handelsfagskolen i Skåde Tidspunkt: Torsdag d. 29. januar 2015 kl. 9:00-15:00 Antal deltagere: 92 Arrangør: Lægesekretæreleverne, hold 40, Odder Handelsfagskole Referenter: Helle

Læs mere

VEDTÆGTER MÅLØV KIRKEGÅRD

VEDTÆGTER MÅLØV KIRKEGÅRD VEDTÆGTER for MÅLØV KIRKEGÅRD Ballerup-Furesø Provsti Helsingør Stift KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Måløv kirke og bestyres af Måløv Sogns Menighedsråd 1. Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde BETALINGSREGLEMENT for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde 2 1.0. Almindelige regler - gældende for såvel de obligatoriske som de "frivillige" takster,

Læs mere

VEJLEDNING OM HVORDAN MAN DONERER SIT LEGEME til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

VEJLEDNING OM HVORDAN MAN DONERER SIT LEGEME til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet VEJLEDNING OM HVORDAN MAN DONERER SIT LEGEME til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Institut for Cellulær og Molekylær Medicin Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

på kirkegårdene ved Vig kirke

på kirkegårdene ved Vig kirke på kirkegårdene ved Vig kirke www.vigkirke.dk Gravsteder på kirkegårdene ved Vig kirke Her en orientering og et tilbud til dem, der skal have passet et gravsted. Vig Kirkes menighedsråd vil med denne folder

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde Kirkegårdstakster & Ordensregler for Magleby & Borre Kirkegårde Takster gældende for 1. jan. 2015 31. dec. 2015 I. Medlem af folkekirken Inden for komm. Ved Medlem af folkekirken Indenfor komm. forstås

Læs mere

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER 31 Første erhvervelse af et gravsted for en periode svarende til fredningstiden, jf. vedtægtens 20 og 24, er vederlagsfri for personer,

Læs mere

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.

Læs mere

Løgumkloster kirkegård

Løgumkloster kirkegård Løgumkloster kirkegård Klostergade 7 6240 Løgumkloster Tlf.:7474 5243 Kontortid mandag til fredag fra kl. 9,30 til 10.00 Udover denne tid kan vi træffes på tlf..: 4084 2494 Indhold: Indhold 2 Div. Orientering

Læs mere

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96 Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Begravelsesforretningen Sjælland ApS Københavns Skifteret Hestemøllestræde 6, 1464 København K Telefon 33 44 84 10 Skifteretten i Glostrup Stationsparken 27,

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 0,4 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister

Læs mere

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning Afregning Afregning for kirkegårdens ydelser sker forud for 1/2 år ad gangen, således at fakturaer vedr. vedligeholdelse og blomster udsendes primo året, mens fakturaer vedr. grandækning mv. udsendes medio

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Side 2 Side 3 INDHOLD SILKEBORG KIRKEGÅRDE OG KREMATORIUM Valg af begravelsesform (kiste eller urne)... 6 Rettigheder

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 0,5 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister eller

Læs mere

VEDTÆGT. for. NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE

VEDTÆGT. for. NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE VEDTÆGT for NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården med tilhørende parkeringsplads ejes af Ryslinge Frimenighed og Ryslinge Valgmenighed. 2 Kirkegårdens drift varetages

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Luther Kirkens Udflytterbørnehave - Kollerødvej 72 3540 Lynge tlf.: 4819 2515 udflytteren@mail.dk www.udflytteren.dk

Luther Kirkens Udflytterbørnehave - Kollerødvej 72 3540 Lynge tlf.: 4819 2515 udflytteren@mail.dk www.udflytteren.dk Sorg og kriseplan Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvorfor en sorg- og kriseplan... 3 Hvad er sorg og krise... 3 Sorg... 3 Krise... 4 Hvordan tackler vi sorg og krise i forhold til dødsfald i barnets

Læs mere

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Omkostningsbaserede kirkegårdstakster (Følgende gælder for alle aftaler indgået fra den 1. januar 2011) Kirkegårdstakster skal fremover følge de statslige regler

Læs mere

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015 Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Erhvervelse af gravsted Gravsteder kan erhverves på Gamle, Vestre, Østre, Uhre og Skærlund kirkegårde. Erhvervelsen er gratis for folkekirkemedlemmer.

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne HØRSHOLM KIRKEGÅRD Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne KISTEGRAVSTEDER Servitutter på kistegravsteder Til én jordbegravelse købes et gravsted

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Sorg- og kriseplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern December 2012 1 Indhold Sammensætning og opgaver for ressourcegruppe:...

Læs mere

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO 1 Sorghandleplan for MØN Skole/SFO Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det der ikke må ske alligevel sker. 1 Når et barn mister forældre eller søskende. 2 Alvorlig sygdom hos

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG SORG 1 Guide til familier med børn i sorg Når familien rammes af kritisk sygdom eller dødsfald, befinder de sig i en slags undtagelsestilstand. Der er ikke noget, der

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere