Fælleshuset, Valbyhaven, Holstebrovej 62, Slagelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælleshuset, Valbyhaven, Holstebrovej 62, Slagelse"

Transkript

1 GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. marts 2010 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 4200 Slagelse tlf Sekretær: Lars Henrik Søfren Randersvej 30, 4200 Slagelse tlf REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2010 Dato: Mandag d. 15. marts 2010 kl Sted: Referat: Antal stemmeberettigede til stede: Fælleshuset, Valbyhaven, Holstebrovej 62, Slagelse Jonna Sørensen Der var fremmødt 23 stemmeberettigede husstande svarende til i alt 60,5 % af de 38 ejendomme på Randersvej. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Anette Persson, nr. 41. Blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen er indkaldt iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning Der indledes med de hængepartier, der ikke er blevet afklaret siden generalforsamlingen Tinglysning af skøde og vedtægter Som omtalt på generalforsamlingen i 2009 sendte vi det underskrevne skøde samt vore vedtægter til advokaten allerede en 13. nov. 2008! Sådan en tinglysning er jo nærmest kun en formssag, men det kræver jo, at advokaten og hans kontor foretager sig noget. Som nævnt på GF i 2009 tillod jeg mig at rykke advokaten den 2. marts 2009 med en forespørgsel om, hvorpå sagen beror. Advokatsekr. Gurli Schunck oplyste, at hun havde været langtidssyg og var gået på halv tid. Dokumenterne var klar til afsendelse til tinglysning, men var ikke afsendt endnu. Hen over foråret og forsommeren 2009 rykkede jeg flere gange. Den 20. maj 2009 blev det endelig oplyst, at dokumenterne netop var kommet retur fra tinglysning, Det blev lovet, at vi ville have dokumenterne i hænde i den kommende uge. Det skete selvfølgelig ikke. Rykket igen den 23. juni og 8. juli. GS ville undersøge kunne jo ikke huske alle sagerne og ringe retur. Rykket igen den 13. juli. GS oplyste, at hun havde sendt dokumenterne til os den 9. juli. Jeg foreslog hende at efterlyse dem hos Post Danmark, da jeg ikke havde modtaget noget. Det kan jo være, at det er sendt til et andet medlem af bestyrelsen! Det kunne hun så oplyse at være Stig Christensen, da det var den eneste, som hun havde registreret i sit system. Dette på trods af, at hun havde mit navn, tlf.-nr. og diverse skrivelser med grundejerforeningens brevhoved. Jeg kunne vel gå op til Stig for at få brevet? Ja. Det kunne jeg da. Det viste sig blot, at han var bortrejst på ferie, men ved lidt forhøring i nabolaget, kontakt til husopsyn, postkassetømmer og via denne (Kim i nr. 4) SMS er til Stig i Irland, fik jeg brevet den 15. juli. (Der er noget der hedder brevhemmelighed). Med bange anelser og rystende hænder kunne brevet nu åbnes. Skøde og vedtægter samt diverse matrikelkort og følgeskrivelse fra advokaten. Han skriver så smukt, at da nu skøde og vedtægter er tinglyst anmærkningsfrit, betragter han sagen som afsluttet. Han er tilsyneladende ikke særlig grundig eller han kan ikke læse indenad. Skødet var ganske rigtigt tinglyst anmærkningsfrit, men det var vedtægterne ikke. Advokatens Side 1

2 kontor havde lavet fejl i et matrikelnummer, der var blevet til 21 ug skulle rettelig være 21 ig. Det var så en ommer. For at undgå yderligere forsinkelser/misforståelser besluttede jeg at aflevere dokumentet samt følgeskrivelse direkte og personligt på advokatens kontor. Al tinglysning skulle jo fra 8. sep overgå til digital tinglysning, og der ville være lukket for al tinglysning fra 20. aug. og til 8. sep. Intet nyt system plejer jo at køre i fedt og olie. Jeg fik en kvittering og en sludder for en sladder. Nu arbejdede hun jo med den slags til daglig. Det var da en god oplysning, men ikke særlig betryggende. Jonna, der var med, fik da også indskudt en bemærkning om, under henvisning til det fejlagtige matrikelnr., at UG var noget, man fik i gamle dage, når man havde lavet sit arbejde ordentligt. Advokaten er senere rykket henholdsvis den 22. og 30. sep Endvidere ved skrivelse af 12. okt En såkaldt historik, som jeg kaldte: en sandfærdig beretning om, hvordan en forholdsvis simpel tinglysningsprocedure i bedste fald kan strække sig over 1 år! Advokaten besvarer den 13. nov. 2009, hvor han pointerer, at han er advokat for NCC og ikke for Grundejerforeningen Randersvej (og det priser vi os lykkelige for). Han beklager den fejlagtige påtegning vedr. matrikelnummer. Forestår naturligvis korrektion i forhold til tinglysning. Vil vende tilbage til sagen, når forholdet er bragt på plads. Alle, der har fulgt lidt med i de problemer overgangen til digital tinglysning har medført, vil vide, at det kan tage sin tid, inden forholdet afsluttes. Heraf kan man igen lære, at rettidig omhu ikke er nogen nationalsport i Danmark. Det viste sig også, at dokumenterne var indstemplet på Tinglysningskontoret den 22. apr og færdigbehandlet den 14. maj 2009 og havde i mellemtiden via tinglysningen været til påtegning den 5. maj 2009 hos kommunens ejendomskontor. Vi må så se tiden an. Mergelgrav/Blomstereng/Regnvandsbassin Seneste nyt fra SK-Forsyning er fra medio nov De påregner at sætte i værk i foråret Nu har de også arbejdet med sagen fra før midt på sommeren Hvis de ikke har noget hastværk, skal de ikke regne med, at vi har det, når de endelig vil i gang. Via en jurist, som jeg kender lidt til, har jeg redegjort for sagen. Han har undersøgt og afgivet et responsum på skrift. Om denne jurist kan jeg oplyse, at han er tidl. Vicekontorchef i det daværende Københavns Amt. Her arbejde han bl.a. med eksproprieringsopgaver i forbindelse med udvidelse af motorringvej 3. Han har i sit responsum opsummeret nogle ting, vi skal være opmærksomme på. Vi venter så på et udspil fra SK-Forsyning. Nogle har været inde på, at vi kunne sælge området til byggegrunde. Det anser jeg som en hypotese. I så fald skal flere ting ført falde på plads: ændring af lokalplan jordbundsundersøgelser (blød bund) udmatrikulering landinspektør kort og matrikelstyrelsen byggemodning vand vej kloak el Hvor kommer pengene fra? Hvem vil så købe og hvornår? X antal kroner (som vi ikke har) bundet i hvor lang tid? Hvis vi skal beholde området som blomstereng mv., har vi indhentet et overslag på rydning af mergelgrav, pløjning og såning af nyt græs og plantning af randbevoksning/hæk. Det vil i runde tal beløbe sig til kr Side 2

3 Det skal vi så huske på, at vi har sparet, hvis SK-Forsyning vil overtage. Vi kan jo også bare lade det ligge, som det gør nu. Hvad kan vi evt. få, hvis SK-Forsyning vil overtage? Alle vore fællesarealer er værdiansat til kr. 0. Vi betaler ikke ejendomsskat af disse områder. SK-Forsyning har udtalt, at de betaler alle omkostninger i forbindelse med en evt. overtagelse; skøde, matrikulering m.v. Det er vort udgangspunkt, at de skal overtage hele området. Alt andet bliver noget rod. Hvad vil de så betale for området? Det vil så vise sig. Vi kan være tilfredse med lidt for bare at slippe af med området. Vi kan vælge at lade SK-forsyning foretage en ekspropriation, så får vi, hvad denne kommission kommer frem til. Det trækker så sagen ud, men det er i bund og grund ikke vort problem Vejen Den 2. juni 2009 møde her på vejen med Toni Lund fra NCC Roads. Vi kiggede på de drejespor, der er i belægningen. Det er et udslag af fagre nye verden læs servostyring på biler. Sporene opstår, når man holder stille og drejer på rattet/hjulene, og det tilligemed er varmt i vejret. Et godt råd: Drej kontra, medens bilen er i drift. De der lærte at køre bil, inden dette nymodens pjat, har ikke de samme problemer. Se fx ud for Kurt og Viggo. Den 9. juni 2009 blev vejen støvsuget for løse sten, og vi fik samtidig et læs små skærver til lapning af disse drejespor. Når formanden går og keder sig, kan han passende fylde skærver i hullerne. Til brug ved bekæmpelse af ukrudt/uønskede vækster i armeringsstene har vi indkøbt en rygsprøjte og noget ukrudtsmiddel. Benyttes, når der er behov. Vi har foreløbig sprøjtemiddel til et par år. Almindeligt renhold af vej fra skel og ud til vejmidten tilkommer den enkelte grundejer. Vintervedligehold/vinterforanstaltninger står foreningen for via entreprenør. Da det er en privat fællesvej er kommunen vejmyndighed, og den kan fx i påkommende tilfælde påbyde nedskæring af beplantning/hække, hvis oversigtforhold er nedsat. Stisystem Stien mellem nr. 9 og 11 fra Randersvej og ud til Jyllandsstien volder stadig problemer. Ligner til tider et vandland. Det får vi nu lavet en gang for alle. Vi har indhentet tre tilbud. De lyder på henholdsvis ca. kr , ,- og ,- Det dyreste tilbud har vi valgt at fravælge. Tilbuddet på ca. kr ,- ser ud til at være det bedste. Det har vi valgt. Laver dræn i hele stiens længde og ind mod nr. 9. Det er der, hvor lygtepælen står. Efter rørlægning fyldes der op med nøddesten til niveau med overfladen. Efter forud indhentet tilladelse fra SK- Forsyning, Kloak, bliver drænet via først en sandfangsbrønd koblet på den regnvandsbrønd, der ligger i Jyllandsstien. Selve stien bliver til slut rettet af, således, at den får et svagt fald/hældning ned mod drænledningen. Overskydende jord forbliver på vort område. Lægges i vort plantebælte op til Jyllandstien og nærmest Århusvej. Hvis ikke andre kommer ham i forkøbet, vil formanden jævne jorden i påkommende tilfælde. Det koster en bondegård at få jorden kørt bort til deponi. Det skal bemærkes, at alle tre entreprenører pointerede, at vi ikke helt slipper for vand på stien i tøbrudstider. Undertage I slutningen af 2009 blev der hos Roland i nr. 18 konstateret svamp/skimmelsvamp på indersiden af undertaget. Viste sig også hos flere af os andre. Jeg har anmeldt til mit forsikringsselskab. Det er besigtiget af taksator, der også er byggesagkyndig. Forsikringen, som det også fremgår af policen, dækker ikke skimmelsvamp. Taksator udtalte, at fremkomsten af skimmelsvamp skyldes det meget Side 3

4 fugtige efterår. Det forsvinder igen, når det bliver varmere. Det gør ingen skade. Den fornuftige forsikringstager anmelder til sit selskab. I mit tilfælde fortsætter forsikringen uændret. Her skal man så vide, at de ikke forsikrer, hvad som helst. Kræver i nogle tilfælde udbedringer før forsikringen er i kraft. Er undertaget så lagt korrekt? Hvis ikke skimmelsvampen forsvinder hen ad sommeren, har jeg en kattelem via min ejerskifteforsikring. Hvis det viser sig, at undertaget er lagt forkert overset af den byggesagkyndige må forsikringen træde til. Hvis mit undertag er lagt forkert, gælder det nok også flere andre. Vejfest Den 27. juni holdt vi vejfest. Festudvalget med Maj-Brit som primus motor havde fået stablet en fin fest på benene. Det var flot vejr hele dagen og aftenen med. Kaffe/the og rigelig med hjemmebagt kage om eftermiddagen. Ild i den store grill om aftenen. Efterfølgende var det Molbo-auktion med mange gevinster. Alt i alt en god fest. Synd for dem, der ikke kunne eller ville deltage. Man behøver jo ikke være der hele dagen. Man kan komme og gå, som man finder det passende. Ejendomsvurdering Der kommer en ny ejendomsvurdering her i foråret/først på sommeren. Vurderingen har indflydelse på, hvad den enkelte skal betale i henholdsvis Ejendomsværdiskatten kan ikke ændres, da vi har skattestop endnu. Denne skat opkræves via den alm. skattebillet. Ejendomsskatten også kaldet grundskyld opkræves af kommunen sammen med bl.a. bidrag til renovation. Her er der ikke skattestop, men skatteloft. Kommunerne må indtil nu højest opkræve 34 0/00 af grundværdien. Slagelse kommune opkræver p.t. 25,9 0/00. Renovationen Der har vel kun været en enkelt svipser vist nok med baggrund i en strejke/arbejdsnedlæggelse. Hen over vinteren har det kørt planmæssigt, men det skyldes også, at vi har sørget for snerydning og saltning. Det havde nok set anderledes ud, hvis det var en kommunal vej. Takkerunden Så er vi nået til det jeg kalder takkerunden. Tak til Valbyhavens Andelsboligforening for lån af hus og godt naboskab. Tak til webmaster Kenneth. Tak til øvrige bestyrelse, suppleanter og revisor for Jeres indsats og fordi I har holdt mig ud. En stor tak til Festudvalget og Jeres bofæller. En speciel tak til Maj-Brit, der har styret det hele sikkert igennem. Tak for den gode hjemmebagte kage. Bliver der overskud går det i festkassen. Tak for Jeres indsats. Der skal også lyde en tak til vore sponsorer. Hermed overlader jeg min beretning til forsamlingen. Debat/spørgsmål: Stig nr. 8: Mener ikke at, vi får noget økonomisk udbytte ved salg. Foreslår beplantning omkring mergelgrav/regnvandsbassin og at vejen ikke benyttes til arbejdskørsel i forbindelse med anlæg. Formanden: Det er der taget højde for. Jørgen nr. 3: Revne i belægning i svinget ved nr. 1. Formanden: NCC kontaktes, når vinteren er forbi, der er flere skader vejen rundt. Jørgen nr. 14: Dæksler er sunket flere steder. Kurt nr. 33: De falder måske på plads igen, når frosten er gået af jorden. Side 4

5 Formanden: Foreslog at punkt 8 bliver behandlet før punkt 4 godkendt af forsamlingen. Formandens beretning godkendt med akklamation. 3. Fremlæggelse af det af bestyrelsen underskrevne regnskab til godkendelse. Regnskabet er udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Kassereren gennemgik regnskabet. Ingen spørgsmål. Regnskabet er godkendt. 8. Forslag til vedtagelse fra bestyrelse og medlemmer. a. Bålplads mv. på fællesareal Der er fremkommet forslag om bålplads m.v. på fællesareal. Maj-Brit nr. 6: Fremlægger på vegne af forslagsstillerne deres oplæg til indretning af bålplads m.v., herunder redegør hun for deres tanker og ideer med forslaget. Det er tænkt at danne baggrund for et fælles opholds-/samlingssted for foreningens beboere, under spontane og uformelle former. Debat/spørgsmål: Jørgen nr. 14: Befrygter det bliver en offentlig legeplads. Hvad er prisen på fodboldmål. Maj-Brit nr. 6: Det er vores plads, prisen for 2 fodboldmål er kr. Bente nr. 8: Savner mere nærvær/liv på pladsen. Vil håbe man kan se mere liv og miljø. Vi bor ud til fællesarealet og er åbne for liv på pladsen. Mie nr. 30: Frygter ikke at området/pladsen vil blive benyttet af uvedkommende. Skal være et forsøg på at få et sted, hvor vi kan samles. Bente nr. 25: Hvem skal holde det ved lige, og hvor kommer pengene fra? Thomas nr. 6: Begrænset vedligehold, Gori på bænkesæt efter 5-7 år. Susanne nr. 21:Hvem skal vedligeholde træer og buske og rydde op? Tror ikke at det vil blive brugt ret meget. Birthe nr. 14: Opfordrer foreningens børn til at lege på fællesarealet, tvivler dog på at det vil blive benyttet ret meget. Maj-Brit nr. 6: Voksne kan går derover med børn og børnebørn. Formanden: Forslaget ser godt ud. Hvor finder vi pengene? Ville personligt ikke bryde sig om en sådan plads på den anden side af sin hæk. Bålplads dårlige erfaringer (bl.a. fra sit tidligere arbejdsliv). Bålpladser tiltrækker uvedkommende. Vi har jo her i nabolaget mange, der gerne vil se ild og brænde af. Har eksempler på at alt forhåndenværende brændbart benyttes. Forslagsstillerne burde nok have forhørt sig hos de, der bor nærmest den påtænkte placering. Økonomien sætter sine begrænsninger. Den manglende tilslutning til vejfest tyder jo ikke på det store behov for det omtalte samvær blandt alle beboere, jfr. min beretning. Maj-Brit nr. 6: Har fået oplyst under hånden, at der er kr. i kassen til projektet. Stig nr. 8: Mener det er en god ide, men at formandens argumenter er dumme og tynde. Lise Lotte nr. 24: Tilkendegiver at hun er imod forslaget. Side 5

6 Carsten nr. 21: Det er ok med bålpladsen som foreslået. Så bliver jeg fri for bål i min baghave/skov. Peter nr. 43: Imod bålplads, men ok med f.eks. 2 sæt bænke og fodboldmål til en begyndelse. Så kan man se tiden an, om det vil blive benyttet, og om man skal lave yderligere. Placeringen er dårlig, da der ikke er sol på stedet om eftermiddagen. Karin nr. 26: Imod placeringen bålplads, men ok til bænke. Thomas nr. 6: Pointerer at den foreslåede beplantning skal mindske gener for de nærmeste beboere. Julie nr. 7: Det er et godt forslag, der burde være penge til borde og bænke. Drænet på stien mellem 9 og 11 betales jo af kassebeholdningen. Preben nr. 5: Hvor mange penge er der i vejfonden. Bente nr. 25: Der er kr. som det fremgår af regnskabet. Anne nr. 16: Savner børn på fællesområdet. Stig nr. 8: Er behandling af budgettet flyttet af hensyn til evt. vedtagelse af forslaget og dermed kontingentforhøjelse. Formanden: Ja. Roland nr. 18: Konstaterer, at en legeplads ikke består af 2 mål. Maj-Brit nr. 6: Man har undersøgt forholdene omkring en logo-legeplads. Det viste sig at blive alt for dyrt. Jørgen nr. 14: Forsikring, hvem er ansvarlig? Forældrene eller?. Stig nr. 8: Der er tegnet en forsikring der dækker op til 10 mio. Går ud fra den stadig er i kraft. Peter nr. 43: Debatten tyder på, at forslaget er blevet splittet op i flere alternativer, skal der stemmes om dem? Viggo nr. 31: Det er det indkomne forslag, der er gældende, og det er det, der skal stemmes om. Formanden: Afstemning bliver skriftlig, og der stemmes ja eller nej. Valg af stemmetæller: Ruth nr. 18. Resultatet: 6 stemte ja til forslaget, 16 stemte imod, 1 stemte blankt. Forslaget er forkastet. 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent. Budgettet for 2010 er udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Der er ikke så mange ændringer i forhold til Kontingentet forbliver uændret på kr. pr. husstand for Ingen spørgsmål. Budgettet er godkendt. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. 12 På valg er: Rejnar Sørensen, nr. 29 (modtager genvalg). Roland Kirsch, nr. 18 (modtager genvalg). Begge blev genvalgt med akklamation. Side 6

7 6. Valg af 2 suppleanter. Oscar Hansen, nr. 23 (modtager genvalg). Karin Juul-Nyholm, nr. 26 (modtager genvalg). Begge blev genvalgt med akklamation. 7. Valg af bilagskontrollant - Jonna Sørensen (modtager genvalg). Blev genvalgt med akklamation. (Bemærkning fra sekretæren: På generalforsamlingen 2009 blev det besluttet at ændre betegnelsen til Revisor. Dette er beklageligvis ikke blevet ændret i indkaldelsen, men vil blive ændret til næste generalforsamling). 9. Eventuelt Bente nr. 8: Foreslår loppemarked i forbindelse med vejfest. Hun har flere ting på loftet, der kunne bruges i så fald, det er der nok også andre, der har. Stig nr. 8: Takker formanden for hans indsats. Maj-Brit nr. 6: Festudvalget takker for de pæne ord, og kan samtidig meddele, at der er kommet to nye medlemmer i udvalget: Ruth i nr. 18 og Mie i nr. 30. Vejfesten er fastsat til 1. lørdag i juli lørdag den 3. juli Hvis det bliver en succes, vil festen fremover blive afholdt 1. lørdag i juli måned. Formanden: Beretter kort om evt. planer om egenbetaling for lys mv. på private veje. Hvis det bliver aktuelt for os, vil det medføre en udgift pr. år på kr inkl. moms, svarende til kr. 500 pr. år pr. husstand. Vi må se, hvad der sker. Er begyndt at tage notat til modargumenter. Dirigenten og formanden takker for god ro og orden. Dirigenten takkes for hvervet. Rejnar Sørensen, Formand Anette Persson, Dirigent Øvrige medlemmer af bestyrelsen, til stede under generalforsamlingen: Roland Kirsch Poul-Erik Kristiansen Bente Andersen Side 7

GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2009 DAGSORDEN. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2009 DAGSORDEN. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. marts 2009 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 4200 Slagelse tlf. 58 52 66 20 e-mail: jbss@stofanet.dk Sekretær: Lars Henrik Søfren Randersvej

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 27. februar 213 Formand: Lars Henrik Søfren Randersvej 3, 42 Slagelse tlf. 58 56 19 3 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf Fax Beboere i afdeling 42, Hærtoften Referat fra ordinært afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012, kl. 16.30. Mødet blev afholdt på Rødekro Kro. Deltagere: Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken

Grundejerforeningen Stagebjergparken Referat af ordinær generalforsamling "Stagebjergparken" onsdag den 29. august 2007 Referent: Lars Bo Nielsen Referatet er udarbejdet efter nedenstående dagsorden. 1. Valg af dirigent: John (nr 99) blev

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå 26. Maj 2011 Bettina fra Bestyrelsen indledte. Der er 124 medlemmer af grundejerforeningen men kun 48, der ikke er i restance

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Dagsorden: Tjærbyvang Tirsdag den 24.03.15. Kl. 19.30. Afholdt på Rytterskolen, Borup Byvej 14, Randers. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent.

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge april 2011. Referat af Generalforsamling på Hotel Søfryd den 12. april 2011. Med 55 fremmødte parceller var der over 80 personer tilstede ved årets generalforsamling. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015

Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015 Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015 Søndag, d. 7. juni 2015 afholdtes ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Egenæs Vænge, Atterup. Følgende dagsorden,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse d. 21. marts 2013 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2013 Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Mødelokalet, Nørrevangskirken, Referat: Kenneth Juul Antal stemmeberettigede til stede: Der var fremmødt

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Mart. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt d: 30.oktober

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud

REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.30 i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

MIKKELMARK GRUNDEJERFORENING

MIKKELMARK GRUNDEJERFORENING MIKKELMARK GRUNDEJERFORENING 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling d. 29.06.2013 Alf Jacobsen blev valgt. Han takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 8. februar 2012 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 23, 25, 29, 33, 39, 55, 59,

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Golfvængets grundejerforening 29. april 2014 Bestyrelsen fremsender hermed referat fra årets generalforsamling. Mødet blev afholdt på formandens adresse. Følgende husstande

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010 Sted: Ølstykke bibliotek Tidspunkt: 14-4-2010 kl. 20.00 (Numre i parentes angiver husnummer på Emilsvej) Grundejerforeningen Udlejreparken Referat Generalforsamling 2010 Stemmeberettigede tilstedeværende:

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Ryhøjen

Grundejerforeningen Ryhøjen Grundejerforeningen Ryhøjen Referat fra ordinær generalforsamling den 25.2.2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget og kontingentfastsættelse

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere