Fælleshuset, Valbyhaven, Holstebrovej 62, Slagelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælleshuset, Valbyhaven, Holstebrovej 62, Slagelse"

Transkript

1 GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. marts 2010 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 4200 Slagelse tlf Sekretær: Lars Henrik Søfren Randersvej 30, 4200 Slagelse tlf REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2010 Dato: Mandag d. 15. marts 2010 kl Sted: Referat: Antal stemmeberettigede til stede: Fælleshuset, Valbyhaven, Holstebrovej 62, Slagelse Jonna Sørensen Der var fremmødt 23 stemmeberettigede husstande svarende til i alt 60,5 % af de 38 ejendomme på Randersvej. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Anette Persson, nr. 41. Blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen er indkaldt iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning Der indledes med de hængepartier, der ikke er blevet afklaret siden generalforsamlingen Tinglysning af skøde og vedtægter Som omtalt på generalforsamlingen i 2009 sendte vi det underskrevne skøde samt vore vedtægter til advokaten allerede en 13. nov. 2008! Sådan en tinglysning er jo nærmest kun en formssag, men det kræver jo, at advokaten og hans kontor foretager sig noget. Som nævnt på GF i 2009 tillod jeg mig at rykke advokaten den 2. marts 2009 med en forespørgsel om, hvorpå sagen beror. Advokatsekr. Gurli Schunck oplyste, at hun havde været langtidssyg og var gået på halv tid. Dokumenterne var klar til afsendelse til tinglysning, men var ikke afsendt endnu. Hen over foråret og forsommeren 2009 rykkede jeg flere gange. Den 20. maj 2009 blev det endelig oplyst, at dokumenterne netop var kommet retur fra tinglysning, Det blev lovet, at vi ville have dokumenterne i hænde i den kommende uge. Det skete selvfølgelig ikke. Rykket igen den 23. juni og 8. juli. GS ville undersøge kunne jo ikke huske alle sagerne og ringe retur. Rykket igen den 13. juli. GS oplyste, at hun havde sendt dokumenterne til os den 9. juli. Jeg foreslog hende at efterlyse dem hos Post Danmark, da jeg ikke havde modtaget noget. Det kan jo være, at det er sendt til et andet medlem af bestyrelsen! Det kunne hun så oplyse at være Stig Christensen, da det var den eneste, som hun havde registreret i sit system. Dette på trods af, at hun havde mit navn, tlf.-nr. og diverse skrivelser med grundejerforeningens brevhoved. Jeg kunne vel gå op til Stig for at få brevet? Ja. Det kunne jeg da. Det viste sig blot, at han var bortrejst på ferie, men ved lidt forhøring i nabolaget, kontakt til husopsyn, postkassetømmer og via denne (Kim i nr. 4) SMS er til Stig i Irland, fik jeg brevet den 15. juli. (Der er noget der hedder brevhemmelighed). Med bange anelser og rystende hænder kunne brevet nu åbnes. Skøde og vedtægter samt diverse matrikelkort og følgeskrivelse fra advokaten. Han skriver så smukt, at da nu skøde og vedtægter er tinglyst anmærkningsfrit, betragter han sagen som afsluttet. Han er tilsyneladende ikke særlig grundig eller han kan ikke læse indenad. Skødet var ganske rigtigt tinglyst anmærkningsfrit, men det var vedtægterne ikke. Advokatens Side 1

2 kontor havde lavet fejl i et matrikelnummer, der var blevet til 21 ug skulle rettelig være 21 ig. Det var så en ommer. For at undgå yderligere forsinkelser/misforståelser besluttede jeg at aflevere dokumentet samt følgeskrivelse direkte og personligt på advokatens kontor. Al tinglysning skulle jo fra 8. sep overgå til digital tinglysning, og der ville være lukket for al tinglysning fra 20. aug. og til 8. sep. Intet nyt system plejer jo at køre i fedt og olie. Jeg fik en kvittering og en sludder for en sladder. Nu arbejdede hun jo med den slags til daglig. Det var da en god oplysning, men ikke særlig betryggende. Jonna, der var med, fik da også indskudt en bemærkning om, under henvisning til det fejlagtige matrikelnr., at UG var noget, man fik i gamle dage, når man havde lavet sit arbejde ordentligt. Advokaten er senere rykket henholdsvis den 22. og 30. sep Endvidere ved skrivelse af 12. okt En såkaldt historik, som jeg kaldte: en sandfærdig beretning om, hvordan en forholdsvis simpel tinglysningsprocedure i bedste fald kan strække sig over 1 år! Advokaten besvarer den 13. nov. 2009, hvor han pointerer, at han er advokat for NCC og ikke for Grundejerforeningen Randersvej (og det priser vi os lykkelige for). Han beklager den fejlagtige påtegning vedr. matrikelnummer. Forestår naturligvis korrektion i forhold til tinglysning. Vil vende tilbage til sagen, når forholdet er bragt på plads. Alle, der har fulgt lidt med i de problemer overgangen til digital tinglysning har medført, vil vide, at det kan tage sin tid, inden forholdet afsluttes. Heraf kan man igen lære, at rettidig omhu ikke er nogen nationalsport i Danmark. Det viste sig også, at dokumenterne var indstemplet på Tinglysningskontoret den 22. apr og færdigbehandlet den 14. maj 2009 og havde i mellemtiden via tinglysningen været til påtegning den 5. maj 2009 hos kommunens ejendomskontor. Vi må så se tiden an. Mergelgrav/Blomstereng/Regnvandsbassin Seneste nyt fra SK-Forsyning er fra medio nov De påregner at sætte i værk i foråret Nu har de også arbejdet med sagen fra før midt på sommeren Hvis de ikke har noget hastværk, skal de ikke regne med, at vi har det, når de endelig vil i gang. Via en jurist, som jeg kender lidt til, har jeg redegjort for sagen. Han har undersøgt og afgivet et responsum på skrift. Om denne jurist kan jeg oplyse, at han er tidl. Vicekontorchef i det daværende Københavns Amt. Her arbejde han bl.a. med eksproprieringsopgaver i forbindelse med udvidelse af motorringvej 3. Han har i sit responsum opsummeret nogle ting, vi skal være opmærksomme på. Vi venter så på et udspil fra SK-Forsyning. Nogle har været inde på, at vi kunne sælge området til byggegrunde. Det anser jeg som en hypotese. I så fald skal flere ting ført falde på plads: ændring af lokalplan jordbundsundersøgelser (blød bund) udmatrikulering landinspektør kort og matrikelstyrelsen byggemodning vand vej kloak el Hvor kommer pengene fra? Hvem vil så købe og hvornår? X antal kroner (som vi ikke har) bundet i hvor lang tid? Hvis vi skal beholde området som blomstereng mv., har vi indhentet et overslag på rydning af mergelgrav, pløjning og såning af nyt græs og plantning af randbevoksning/hæk. Det vil i runde tal beløbe sig til kr Side 2

3 Det skal vi så huske på, at vi har sparet, hvis SK-Forsyning vil overtage. Vi kan jo også bare lade det ligge, som det gør nu. Hvad kan vi evt. få, hvis SK-Forsyning vil overtage? Alle vore fællesarealer er værdiansat til kr. 0. Vi betaler ikke ejendomsskat af disse områder. SK-Forsyning har udtalt, at de betaler alle omkostninger i forbindelse med en evt. overtagelse; skøde, matrikulering m.v. Det er vort udgangspunkt, at de skal overtage hele området. Alt andet bliver noget rod. Hvad vil de så betale for området? Det vil så vise sig. Vi kan være tilfredse med lidt for bare at slippe af med området. Vi kan vælge at lade SK-forsyning foretage en ekspropriation, så får vi, hvad denne kommission kommer frem til. Det trækker så sagen ud, men det er i bund og grund ikke vort problem Vejen Den 2. juni 2009 møde her på vejen med Toni Lund fra NCC Roads. Vi kiggede på de drejespor, der er i belægningen. Det er et udslag af fagre nye verden læs servostyring på biler. Sporene opstår, når man holder stille og drejer på rattet/hjulene, og det tilligemed er varmt i vejret. Et godt råd: Drej kontra, medens bilen er i drift. De der lærte at køre bil, inden dette nymodens pjat, har ikke de samme problemer. Se fx ud for Kurt og Viggo. Den 9. juni 2009 blev vejen støvsuget for løse sten, og vi fik samtidig et læs små skærver til lapning af disse drejespor. Når formanden går og keder sig, kan han passende fylde skærver i hullerne. Til brug ved bekæmpelse af ukrudt/uønskede vækster i armeringsstene har vi indkøbt en rygsprøjte og noget ukrudtsmiddel. Benyttes, når der er behov. Vi har foreløbig sprøjtemiddel til et par år. Almindeligt renhold af vej fra skel og ud til vejmidten tilkommer den enkelte grundejer. Vintervedligehold/vinterforanstaltninger står foreningen for via entreprenør. Da det er en privat fællesvej er kommunen vejmyndighed, og den kan fx i påkommende tilfælde påbyde nedskæring af beplantning/hække, hvis oversigtforhold er nedsat. Stisystem Stien mellem nr. 9 og 11 fra Randersvej og ud til Jyllandsstien volder stadig problemer. Ligner til tider et vandland. Det får vi nu lavet en gang for alle. Vi har indhentet tre tilbud. De lyder på henholdsvis ca. kr , ,- og ,- Det dyreste tilbud har vi valgt at fravælge. Tilbuddet på ca. kr ,- ser ud til at være det bedste. Det har vi valgt. Laver dræn i hele stiens længde og ind mod nr. 9. Det er der, hvor lygtepælen står. Efter rørlægning fyldes der op med nøddesten til niveau med overfladen. Efter forud indhentet tilladelse fra SK- Forsyning, Kloak, bliver drænet via først en sandfangsbrønd koblet på den regnvandsbrønd, der ligger i Jyllandsstien. Selve stien bliver til slut rettet af, således, at den får et svagt fald/hældning ned mod drænledningen. Overskydende jord forbliver på vort område. Lægges i vort plantebælte op til Jyllandstien og nærmest Århusvej. Hvis ikke andre kommer ham i forkøbet, vil formanden jævne jorden i påkommende tilfælde. Det koster en bondegård at få jorden kørt bort til deponi. Det skal bemærkes, at alle tre entreprenører pointerede, at vi ikke helt slipper for vand på stien i tøbrudstider. Undertage I slutningen af 2009 blev der hos Roland i nr. 18 konstateret svamp/skimmelsvamp på indersiden af undertaget. Viste sig også hos flere af os andre. Jeg har anmeldt til mit forsikringsselskab. Det er besigtiget af taksator, der også er byggesagkyndig. Forsikringen, som det også fremgår af policen, dækker ikke skimmelsvamp. Taksator udtalte, at fremkomsten af skimmelsvamp skyldes det meget Side 3

4 fugtige efterår. Det forsvinder igen, når det bliver varmere. Det gør ingen skade. Den fornuftige forsikringstager anmelder til sit selskab. I mit tilfælde fortsætter forsikringen uændret. Her skal man så vide, at de ikke forsikrer, hvad som helst. Kræver i nogle tilfælde udbedringer før forsikringen er i kraft. Er undertaget så lagt korrekt? Hvis ikke skimmelsvampen forsvinder hen ad sommeren, har jeg en kattelem via min ejerskifteforsikring. Hvis det viser sig, at undertaget er lagt forkert overset af den byggesagkyndige må forsikringen træde til. Hvis mit undertag er lagt forkert, gælder det nok også flere andre. Vejfest Den 27. juni holdt vi vejfest. Festudvalget med Maj-Brit som primus motor havde fået stablet en fin fest på benene. Det var flot vejr hele dagen og aftenen med. Kaffe/the og rigelig med hjemmebagt kage om eftermiddagen. Ild i den store grill om aftenen. Efterfølgende var det Molbo-auktion med mange gevinster. Alt i alt en god fest. Synd for dem, der ikke kunne eller ville deltage. Man behøver jo ikke være der hele dagen. Man kan komme og gå, som man finder det passende. Ejendomsvurdering Der kommer en ny ejendomsvurdering her i foråret/først på sommeren. Vurderingen har indflydelse på, hvad den enkelte skal betale i henholdsvis Ejendomsværdiskatten kan ikke ændres, da vi har skattestop endnu. Denne skat opkræves via den alm. skattebillet. Ejendomsskatten også kaldet grundskyld opkræves af kommunen sammen med bl.a. bidrag til renovation. Her er der ikke skattestop, men skatteloft. Kommunerne må indtil nu højest opkræve 34 0/00 af grundværdien. Slagelse kommune opkræver p.t. 25,9 0/00. Renovationen Der har vel kun været en enkelt svipser vist nok med baggrund i en strejke/arbejdsnedlæggelse. Hen over vinteren har det kørt planmæssigt, men det skyldes også, at vi har sørget for snerydning og saltning. Det havde nok set anderledes ud, hvis det var en kommunal vej. Takkerunden Så er vi nået til det jeg kalder takkerunden. Tak til Valbyhavens Andelsboligforening for lån af hus og godt naboskab. Tak til webmaster Kenneth. Tak til øvrige bestyrelse, suppleanter og revisor for Jeres indsats og fordi I har holdt mig ud. En stor tak til Festudvalget og Jeres bofæller. En speciel tak til Maj-Brit, der har styret det hele sikkert igennem. Tak for den gode hjemmebagte kage. Bliver der overskud går det i festkassen. Tak for Jeres indsats. Der skal også lyde en tak til vore sponsorer. Hermed overlader jeg min beretning til forsamlingen. Debat/spørgsmål: Stig nr. 8: Mener ikke at, vi får noget økonomisk udbytte ved salg. Foreslår beplantning omkring mergelgrav/regnvandsbassin og at vejen ikke benyttes til arbejdskørsel i forbindelse med anlæg. Formanden: Det er der taget højde for. Jørgen nr. 3: Revne i belægning i svinget ved nr. 1. Formanden: NCC kontaktes, når vinteren er forbi, der er flere skader vejen rundt. Jørgen nr. 14: Dæksler er sunket flere steder. Kurt nr. 33: De falder måske på plads igen, når frosten er gået af jorden. Side 4

5 Formanden: Foreslog at punkt 8 bliver behandlet før punkt 4 godkendt af forsamlingen. Formandens beretning godkendt med akklamation. 3. Fremlæggelse af det af bestyrelsen underskrevne regnskab til godkendelse. Regnskabet er udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Kassereren gennemgik regnskabet. Ingen spørgsmål. Regnskabet er godkendt. 8. Forslag til vedtagelse fra bestyrelse og medlemmer. a. Bålplads mv. på fællesareal Der er fremkommet forslag om bålplads m.v. på fællesareal. Maj-Brit nr. 6: Fremlægger på vegne af forslagsstillerne deres oplæg til indretning af bålplads m.v., herunder redegør hun for deres tanker og ideer med forslaget. Det er tænkt at danne baggrund for et fælles opholds-/samlingssted for foreningens beboere, under spontane og uformelle former. Debat/spørgsmål: Jørgen nr. 14: Befrygter det bliver en offentlig legeplads. Hvad er prisen på fodboldmål. Maj-Brit nr. 6: Det er vores plads, prisen for 2 fodboldmål er kr. Bente nr. 8: Savner mere nærvær/liv på pladsen. Vil håbe man kan se mere liv og miljø. Vi bor ud til fællesarealet og er åbne for liv på pladsen. Mie nr. 30: Frygter ikke at området/pladsen vil blive benyttet af uvedkommende. Skal være et forsøg på at få et sted, hvor vi kan samles. Bente nr. 25: Hvem skal holde det ved lige, og hvor kommer pengene fra? Thomas nr. 6: Begrænset vedligehold, Gori på bænkesæt efter 5-7 år. Susanne nr. 21:Hvem skal vedligeholde træer og buske og rydde op? Tror ikke at det vil blive brugt ret meget. Birthe nr. 14: Opfordrer foreningens børn til at lege på fællesarealet, tvivler dog på at det vil blive benyttet ret meget. Maj-Brit nr. 6: Voksne kan går derover med børn og børnebørn. Formanden: Forslaget ser godt ud. Hvor finder vi pengene? Ville personligt ikke bryde sig om en sådan plads på den anden side af sin hæk. Bålplads dårlige erfaringer (bl.a. fra sit tidligere arbejdsliv). Bålpladser tiltrækker uvedkommende. Vi har jo her i nabolaget mange, der gerne vil se ild og brænde af. Har eksempler på at alt forhåndenværende brændbart benyttes. Forslagsstillerne burde nok have forhørt sig hos de, der bor nærmest den påtænkte placering. Økonomien sætter sine begrænsninger. Den manglende tilslutning til vejfest tyder jo ikke på det store behov for det omtalte samvær blandt alle beboere, jfr. min beretning. Maj-Brit nr. 6: Har fået oplyst under hånden, at der er kr. i kassen til projektet. Stig nr. 8: Mener det er en god ide, men at formandens argumenter er dumme og tynde. Lise Lotte nr. 24: Tilkendegiver at hun er imod forslaget. Side 5

6 Carsten nr. 21: Det er ok med bålpladsen som foreslået. Så bliver jeg fri for bål i min baghave/skov. Peter nr. 43: Imod bålplads, men ok med f.eks. 2 sæt bænke og fodboldmål til en begyndelse. Så kan man se tiden an, om det vil blive benyttet, og om man skal lave yderligere. Placeringen er dårlig, da der ikke er sol på stedet om eftermiddagen. Karin nr. 26: Imod placeringen bålplads, men ok til bænke. Thomas nr. 6: Pointerer at den foreslåede beplantning skal mindske gener for de nærmeste beboere. Julie nr. 7: Det er et godt forslag, der burde være penge til borde og bænke. Drænet på stien mellem 9 og 11 betales jo af kassebeholdningen. Preben nr. 5: Hvor mange penge er der i vejfonden. Bente nr. 25: Der er kr. som det fremgår af regnskabet. Anne nr. 16: Savner børn på fællesområdet. Stig nr. 8: Er behandling af budgettet flyttet af hensyn til evt. vedtagelse af forslaget og dermed kontingentforhøjelse. Formanden: Ja. Roland nr. 18: Konstaterer, at en legeplads ikke består af 2 mål. Maj-Brit nr. 6: Man har undersøgt forholdene omkring en logo-legeplads. Det viste sig at blive alt for dyrt. Jørgen nr. 14: Forsikring, hvem er ansvarlig? Forældrene eller?. Stig nr. 8: Der er tegnet en forsikring der dækker op til 10 mio. Går ud fra den stadig er i kraft. Peter nr. 43: Debatten tyder på, at forslaget er blevet splittet op i flere alternativer, skal der stemmes om dem? Viggo nr. 31: Det er det indkomne forslag, der er gældende, og det er det, der skal stemmes om. Formanden: Afstemning bliver skriftlig, og der stemmes ja eller nej. Valg af stemmetæller: Ruth nr. 18. Resultatet: 6 stemte ja til forslaget, 16 stemte imod, 1 stemte blankt. Forslaget er forkastet. 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent. Budgettet for 2010 er udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Der er ikke så mange ændringer i forhold til Kontingentet forbliver uændret på kr. pr. husstand for Ingen spørgsmål. Budgettet er godkendt. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. 12 På valg er: Rejnar Sørensen, nr. 29 (modtager genvalg). Roland Kirsch, nr. 18 (modtager genvalg). Begge blev genvalgt med akklamation. Side 6

7 6. Valg af 2 suppleanter. Oscar Hansen, nr. 23 (modtager genvalg). Karin Juul-Nyholm, nr. 26 (modtager genvalg). Begge blev genvalgt med akklamation. 7. Valg af bilagskontrollant - Jonna Sørensen (modtager genvalg). Blev genvalgt med akklamation. (Bemærkning fra sekretæren: På generalforsamlingen 2009 blev det besluttet at ændre betegnelsen til Revisor. Dette er beklageligvis ikke blevet ændret i indkaldelsen, men vil blive ændret til næste generalforsamling). 9. Eventuelt Bente nr. 8: Foreslår loppemarked i forbindelse med vejfest. Hun har flere ting på loftet, der kunne bruges i så fald, det er der nok også andre, der har. Stig nr. 8: Takker formanden for hans indsats. Maj-Brit nr. 6: Festudvalget takker for de pæne ord, og kan samtidig meddele, at der er kommet to nye medlemmer i udvalget: Ruth i nr. 18 og Mie i nr. 30. Vejfesten er fastsat til 1. lørdag i juli lørdag den 3. juli Hvis det bliver en succes, vil festen fremover blive afholdt 1. lørdag i juli måned. Formanden: Beretter kort om evt. planer om egenbetaling for lys mv. på private veje. Hvis det bliver aktuelt for os, vil det medføre en udgift pr. år på kr inkl. moms, svarende til kr. 500 pr. år pr. husstand. Vi må se, hvad der sker. Er begyndt at tage notat til modargumenter. Dirigenten og formanden takker for god ro og orden. Dirigenten takkes for hvervet. Rejnar Sørensen, Formand Anette Persson, Dirigent Øvrige medlemmer af bestyrelsen, til stede under generalforsamlingen: Roland Kirsch Poul-Erik Kristiansen Bente Andersen Side 7

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere