Indkaldelse Onsdag d 3. november 2010 kl Fritidscenteret Lerpøtvej 55, lokale 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse Onsdag d 3. november 2010 kl. 20.00 Fritidscenteret Lerpøtvej 55, lokale 5"

Transkript

1 Indkaldelse Onsdag d 3. november 2010 kl Fritidscenteret Lerpøtvej 55, lokale 5 VIGTIGT Orientering fra bestyrelsen Vi vil gerne have undersøgt vores muligheder for at spare ejendomsskat Vi har kontakt til et konsulentbureau, der har specialiseret sig i at undersøge, om de fradrag der er givet til hver enkelt grundejer i forbindelse med bla. byggemodningen, er korrekt udregnet i relation til ejendomsskat. I mange tilfælde har det vist sig, at der ligger store besparelser i ejendomsskatten, da denne tit er beregnet på et fejlagtigt grundlag. Denne besparelse kan derefter godtgøres af skattevæsenet for ca. 3 år tilbage, og frem til 30 års dagen for færdiggørelsen at byggemodningen. Der forventes en årlig nedsættelse at ejendomsskatten med ca ,- Det forventes at alle grundejere vil modtage ca ,- i tilbagebetaling at tidligere års overbeskatning. Vi skal alene betale for ydelsen såfremt der opnås en skattebesparelse. Hvis der ingen besparelse opnås, så er ydelsen gratis. Opnår vi en besparelse, skal vi hver især betale ca. halvdelen at af den modtagne tilbagebetaling. DER SKAL IKKE BETALES HONORAR AF DEN FREMTIDIGE BESPARELSE. Honorar skal først betales når vi har modtaget tilbagebetaling at overbeskatning. Vi skal således IKKE selv have penge op af lommen. Sagsbehandlingen er tung for Rafn og Søn og for at det kan betale sig for virksomheden at gennemføre en skattesag, kræves der en stor tilslutning fra grundejerne. DET ER DERFOR VIGTIGT AT NETOP DU MØDER OP TIL FÆLLESMØDET!!!!! Arrangementet forventes at tage ca. 45 min. Såfremt denne skrivelse giver anledning til spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte Rafn & Søn ved konsulent Dennis Redder på Med venlig hilsen Bestyrelsen Vel mødt på Lerpøtvej nr. 55 onsdag d. 3. november kl

2 jendômssen ice R~AFN Betaler du for meget i ejendomsskat? Rafn & Søn beskæftiger sig med ejendomsskat, dvs, de love og bestemmelser, der fastsætter ejendomsskatten for grundejere. Ejendomsskat fastsættes pa grundlag af den ejendomsskattepligtige grundværdi. Det er vores erfaring, at ejendomsskatten i flere kommuner hviler pa et fejlagtigt grundlag, og at ejere af bolig- og erhvervsgrunde kan opna ejendomsskattebesparelser ved at lade Rafn & Søn gennemga ejendomsskattematerialet. Rafn & Søn beskæftiger sig udelukkende med lovbestemte anliggender, og vi følger gældende dansk lovgivning. Der er saledes ikke tale om spekulation, risiko, udskydelse af skatter eller andre skjulte hensigter, som senere kan bringe kunden i et tilbagebetalingsforhold. Det handler udelukkende om, at grundejeren betaler det, der er lovbestemt, hverken mere eller mindre. Hvor meget kan jeg spare? Som følge af at den ejendomsskattepligtige grundværdi er fastsat forkert, betaler grundejere i dag op til 500 om maneden for meget i ejendomsskat. Rafn & Søns gennemgang af ejendomsskattematerialet vil sikre, at ejendomsskatten fastsættes korrekt i overensstemmelse med loven. Dette vil medføre en netto besparelse pa op mod pr. bolig over 30 ar afhængig af hvordan ejendomsskatten er fastsat i dag. - Eksempel: Nuværende ejendomsskat: Grundværdi Fradrag Ejendomsskattepligtig grundværdi Årlig ejendomsskat (f.eks. 28 obo af ejendomsskattepligtig grundværdi) Tilbagebetaling af ejendomsskat for tidligere ar (eksempelvis 3 ar) Rentegodtgørelse (anslaet) Ny ejendomsskat: Grundværdi Fradrag Ekstra fradrag opnaet af Rafn & Søn Ejendomsskattepligtig grundværdi Ny arlig ejendomsskat (28 obo af - ejendomsskattepligtig grundværdi) Ejendomsservice Tuborg Boulevard Hellerup Storparcel/ Andelsbolig Rafn & Søn ApS Parcel Samlede ejendomsskattebesparelse: Årlig ejendomsskattebesparelse i op til 30 ar

3 Hvad omfatter ydelsen? R~AFN Vores ydelse bestar i at udarbejde opgørelser og fremfinde dokumentation til myndighederne med henblik pa at sikre grundejernes rettigheder i overens stemmelse loven. Dette sikres ved, at Rafn & Søn gennemfører et fast forløb for kunden, der omfatter følgende aktiviteter: Indhente information om den eksisterende situation - Indsamle materiale om ejendommen, herunder skøde, regnskaber, skattebilletter samt udgiftsbilag m.m. - Sammenholde grundværdier indenfor og udenfor grundværdiomradet - Foretage beregninger og analyser af indsamlet materiale Forberede procesmateriale til myndigheder - Udarbejde dokumenter, opgørelser samt bilagsmateriale - Beregne nyt vurderingsgrundlag og nyt skattegrundlag - Kvalitetskontrol og revision Gennemføre procesbehandling med myndigheder - Forsvare den udarbejdede opgørelse overfor myndigheder - Eventuelt anke sagen til højere instans Opfølgning pa resultatet - Sikre at fradrag realiseres Hvad med vurderingen? Ejendomsskat har intet med ejendomsvurderingen at gøre. Ejendomsskat er alene skat af grundens værdi, hvorimod ejendomsværdiskat er skat af vurderingen af hus og grund tilsammen. Rafn & Søns ydelse påvirker således på ingen måde ejendomsvurderingen og dermed ejendoms værdiskatten. Honorar Honoraret for ydelsen er afhængig af ejendomsskattebesparelsen. Opnås ingen ejendomsskattebesparelse medfører dette, at intet honorar opkræves. Ellers udgør honoraret første hele ars ejendomsskattebesparelse til amt og kommune forarsaget af Rafn & Søn. Safremt ejendomsskattebespa relsen ogsa omfatter tidligere ar, endvidere 25% af ejendomsskattebesparel sen for de tidligere ar. Dvs, den skat, der gennem tiden er betalt for meget. Rafn & Søn fakturerer først vores kunder, nar besparelsen er udbetalt. Alle Rafn & Søns kunder har til dato opnaet en ejendomsskattebesparelse. Om Rafn & Søn Rafn & Søn er landets førende konsulentvirksomhed indenfor beskatning af Tuborg Boulevard Hellerup... fast ejendom. Vores kundeportefølje omfatter ejere af fast ejendom, herunder privatpersoner, andeisboligforeninger, erhvervsvirksomheder, administrationsselskaber, pensionsselskaber, forsikringsselskaber samt almennyttige boligorganisationer.

4 - Nyhedsbrev efteråret RAFN Kontant afregning til Klosterhaven og Egernvænget! Tillykke til grundejerne på Klosterhaven i Birkerød kommune, som har faet tilbagebetalt ejendomsskat. Hver grundejer har gennemsnitligt fået udbetalt Derudover sparer grundejerne arligt i ejendomsskat de næste 25 år. Formanden for grundejerforeningen på Egernvænget, Per Lauritsen udtalte bl.a. Det er et ret fantastisk resultat i Politiken samt TV2-Nyhederne den 5. august Hver grundejer pa Egernvænget i Roskilde modtager et engangsbeløb på i gennemsnit og sparer arligt hvert ar de næste 25 ar. Positive tilbagemeldinger fra ankeinstanserne! Rafn & Søn har også opnâet positive afgørelser ved ankeinstanserne. Det drejer som om udstykningerne: Lindgrensvej i Randers Madsbjergparken i Århus Til dato har alle Rafn & Søns kunder fået reduceret deres ejendomsskat med min om àret. Resultaterne giver genlyd! ~ - M~ua~Qft in rnet ~p1otet ~e E~ V~el4 ~a ~o!*.es 1~,«~s~J Aktuel infô1~.~u~~ De positive resultater, som Rafn & Søn har opnaet pa ~. vegne af vores kunder, har medført en stigende Om interesse i vores arbejde. Dags dato har vi indgået aftale med over 500 boligselskaber, 800 andelsboligforeninger og over parcelhusejere. Heriblandt: Boligselskaber Lejerbo Domea Roskilde Boligselskab AAB Silkeborg Andeisboligforeningen Himmerland AAB Vejle Slagelse Boligselskab Randersegnens Boligforening Odense Andelsboligforening Haderslev Andels Boligforening Boligselskabet Århus Omegn Vestsjællands Amts Boligselskab KAB Betaler du for meget i ejendomsskat? i ~Bec~. ~e~id ~d4ress~ -~. - - Private andelsboligforeninger Andeisboligforeningen Tomsvej Andelsboligforeningen Nedergaarden Nivådal Andelsboligforeningen I Andelsboligforeningen Flinthøjen Andeisboligforeningen Stationsparken Parcelhusområder Hesselparken i Stenløse Ejlskowej i Roskilde Nordmarksvænge i Vallensbæk Bykrogen i Fredericia Sølodden i Måløv Gartnervænget i Strøby Hvad er årsagen til, at grundejere betaler for meget i ejendomsskat og hvad kan der gøres ved det? Hør hvad Rafn & Søn kan gøre for grundejerne i din grundejerforening. Kontakt os med henblik pa et uforpligtende informationsmøde med en af vores konsulenter. Rafn & San Aps Tuborg Boulevard Hellerup Tlf: ,

5 Aftale om juridisk rådgivning P~AFN &sn 1. Baggrund og formål Rafn & Søn har identificeret en række omrader, hvor privatpersoner og erhvervsdrivende, der ejer bolig- og erhvervsgrunde, lovmæssigt har krav pa at fa reduceret ejendomsskatten. En reduktion i ejendomsskatten, der ikke senere efterbeskattes og som har effekt i op til 30 ar frem i tiden. Konsulentydelsen tilstræber på vegne af kunden at fremskaffe nødvendig dokumentation til udarbejdelse af en fyldestgørende sk~ttemæssig opgørelse til myndighederne, herunder juridisk stillingtagen og løsning af en sags konkrete problemstillinger med det formal at opna en korrekt ejendomsbeskatning. Ydelsen omfatter udelukkende lovbestemte anliggender og følger gældende dansk lovgivning. Der er ikke tale om spekulation, risikci, udskydelse af skatter eller andre skjulte hensigter, som senere kan bringe kunden i et tilbagëbetalingsforhold. Ydelsen skal sikre, at kunden betaler det, der er lovbestemt, hverken mere biler mindre. 2. Omfang At fa ejendomsskatten fastsat korrekt er en større proces, der indeholder følgende hovedaktiviteter: 1. Indhente information om den eksisterende situation, herunder: a. Indsamle materiale om ~~ ejendommen, herunder skøde, regnskaber, skattebilletter samt udgiftsbilag m.m. b. Sammenholde grundværdier indenfor og udenfor grundværdiomradet c. Foretage beregninger og analyser af indsamlet materiale 2. Forberede procesmateriale til myndighederne a. Udarbejde dokumentër, opgørelser samt bilagsmateriale b. Beregne nyt vurderingsgrundlag og nyt skattegrundlag c. Kvalitetskontrol og revision 3. Gennemføre procesbehandlihg med myndighederne a. Udarbejde processkrifter b. Give møde for de relevante skattemyndigheder c. Paklage forkerte afgø~-blser til højere instans 4. Opfølgning pa resultatet, herunder sikre, at fradrag mv. realiseres Rafn & Søn forpligter sig gennem denne kontrakt til at gennemføre ovennævnte proces med henblik pa at identificere og realisere en potentiel ejendomsskattebesparelse. Rafn & Søn APS Tuborg Bouievard Hellerup Tlf: CVR:

6 P4FN 3. Ressourcer & Søfl Rafn & Søns konsulenter vil primært foresta udførelsen af opgaven. Konsulentydelsen iværksættes umiddelbart efter kontraktens indgaelse, og vil tage 6-18 maneder dog helt afhængig af, hvor hurtigt myndighede~tie behandler sagen. I forbindelse med sagsbehandlingerl kan kunden, efter anmodning fra Rafn & Søn, blive bedt om at fremsende kopi af følgende materiale: 1. Ejendommens ejendomsskattebillet 2. Ejendommens vurderingsmeddelelser 3. Ejendommens betingede og ehdelige skøde Kunden forpligter sig til at underskrive fuldmagt samt nødvendige dokumenter for at processen kan gennemføres. Af hensyn til overholdelse af eventuelle klagefrister forpligter kunden sig desuden til snarest efter modtagelsen at fremsende al korrespondance, der er relevant for processen til konsulenterne. Alt materiale behandles fortroligt. 4. Honorar Honoraret for konsulentydelsen udgør første hele ars ejendomsskattebesparelse til amt og kommune i det ar afgørelsen/kendelsen til den enkelte grundejer foreligger. Såfremt ejendomsskattebesparelsen også omfatter tidligere ar, endvidere 25% af ejendomsskat tebesparelsen for de tidligere ar. I tilfælde af ophør eller ændring i ejerskabet af ejendommen, udgør honoraret 50% af kundens opnaede ejendomsskattebesparelse. Opnas iflgen ejendomsskattebespar&~e medfører dette, at intet honorar opkræves. Der opkræves ikke honorar af kundeils opnaede rentegodtgørelse. Honoraret skal tillægges 25% moms. Beregningsgrundlaget for honoraret el~ til stede, når vurderingsmyndighedens/klageinstansens afgørelse/kendelse foreligger hos deh enkelte grundejer eller senest når reguleringen fra kommunen finder sted. Kunden faktureres, når regulering a~ ejendomsskatten er foretaget af kommunen. Det er en forudsætning for fakturering, at beløbet kan indeholdes i kundens realiserede besparelser. Nærværende kontrakt kan opsiges ihden for en frist på 14 dage fra aftalens indgaelse. Henset til myndighedernes lange sagsbehandlingstid er nærværende kontrakt herefter uopsigelig i 5 år, hvorefter kontrakten kan opsiges med et varsel på 3 maneder, dog først ved førstkommende afgørelse/kendelse i det administrative klagesystem. Rafn & Søn er forsikret for såvel rådgiveransvar som erhvervsansvar hos TrygVesta Forsikring A/S med en forsikringssurti på I Rafn & Søn APS Tuborg Bou evard Hellerup Tlf: CV R:

7 P~AFN 5. Samtykkeerklæring (krav fra SKAT) Undertegnede giver hermed tilladelse til, at alle henvendelser fra SKAT til undertegnede vedrørende nedenstaende ejendoms skatteforhold ogsa sendes til Rafn & Søn (CVR-nr ), som er min repræsentant i fdrhold til SKAT. Ejendommens adresse: Adresse Postnr og by Ejendommens ejere: Kundenavn Kundenavn Adresse (kun hvis anderledes) Adresse (kun hvis anderledes) Postnr og by (kun hvis anderledes) Postnr og by (kun hvis anderledes) (Kun blokbogstaver) Aftalens punkt 1-5 accepteres: Dato Kundens underskrift Kundens underskrift Rafn & Søns underskrift Rafn & San APS Tuborg Boulevard Hellerup Tlf: , CVR:

Hvis du/i ikke endnu har besluttet, om du/i vil benytte tilbuddet fra Rafn og Søn

Hvis du/i ikke endnu har besluttet, om du/i vil benytte tilbuddet fra Rafn og Søn Hvis du/i ikke endnu har besluttet, om du/i vil benytte tilbuddet fra Rafn og Søn Vi vil gerne have undersøgt vores muligheder for at spare ejendomsskat Vi har kontakt til et konsulentbureau, der har specialiseret

Læs mere

Betaler du for meget i ejendomsskat?

Betaler du for meget i ejendomsskat? E je ndom s s e rvice Betaler du for meget i ejendomsskat? Rafn & Søn er landets førende juridiske rådgiver indenfor beskatning af fast ejendom. Det er vores erfaring, at ejendomsskatten hviler på et fejlagtigt

Læs mere

Ejendomsskat. Egernvænget, Roskilde. Juni 2003

Ejendomsskat. Egernvænget, Roskilde. Juni 2003 Ejendomsskat Egernvænget, Roskilde Juni 2003 Om Rafn og søn Rafn & søn beskæftiger sig med ejendomsskat, dvs. de love og bestemmelser, der fastsætter ejendomsskatten for bolig- og grundejere. Pauli Rafn

Læs mere

Ejendomsskat. Bakkelund. August 2009

Ejendomsskat. Bakkelund. August 2009 Ejendomsskat Bakkelund August 2009 Om Rafn og Søn Rafn & Søn beskæftiger sig med ejendomsskat, dvs. de love og bestemmelser, der fastsætter ejendomsskatten for bolig- og grundejere. Pauli Rafn Konsulent

Læs mere

Ejendomsskat. Jonsgården - Jonshaven - Jonsvangen. Marts 2012

Ejendomsskat. Jonsgården - Jonshaven - Jonsvangen. Marts 2012 Ejendomsskat Jonsgården - Jonshaven - Jonsvangen Marts 2012 Om Rafn og Søn Rafn & Søn beskæftiger sig med ejendomsskat, dvs. de love og bestemmelser, der fastsætter ejendomsskatten for bolig- og grundejere.

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Skat 2013. Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig

Skat 2013. Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig Skat 2013 Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig Hold øje med ejendomsvurderingen og ejendomsskatterne det lønner sig. Vi har i de senere år oplevet fald i ejendomspriserne, hvilket også bliver afspejlet

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.)

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) [1] Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0079 Udkast Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) 1 I lov om vurdering af landets

Læs mere

På den baggrund skal styrelsen fastholde sin afgørelse af 14. august 2002 om afslag på hel eller delvis godkendelse af praktisk uddannelse.

På den baggrund skal styrelsen fastholde sin afgørelse af 14. august 2002 om afslag på hel eller delvis godkendelse af praktisk uddannelse. Kendelse af 13. oktober 2003. (J.nr. 02-180.885) Ejendomsmæglerregistret. Klagers hidtidige beskæftigelse anerkendt som svarende til 1 års beskæftigelse i en ejendomsmæglervirksomhed. (Christen Sørensen,

Læs mere

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 4-2010 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Såfremt det ønskes i flere eksemplarer, eller ønskes fremsendt pr. mail, bedes I venligst

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Februar 2014. Notat til Statsrevisorerne om ministerforelæggelser og orienteringer til Folketinget om den offentlige ejendomsvurdering

Februar 2014. Notat til Statsrevisorerne om ministerforelæggelser og orienteringer til Folketinget om den offentlige ejendomsvurdering Notat til Statsrevisorerne om ministerforelæggelser og orienteringer til Folketinget om den offentlige ejendomsvurdering i perioden 2004-2012 (beretning nr. 13/2012) Februar 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE

mm.>,.-?:.. ' I-'. - V, *- ;!-^V ;  '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.'' Å D V o KATE mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE Indholdsfortegnelse: Udstykning 1 Beslutningskompetence 2 Handelspris 2 Ansvarsfraskrivelse 3 Offentlig støtte 3 Økonomi

Læs mere

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE 21-12-2011 4/0120-0225-0005 /GRH & CHJ PUNKT 2: RÅDSMØDET 21. DECEMBER 2011 IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27

Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27 Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27 Sølund Invest A/S Hovedgaden 8 DK-3460 Birkerød Telefon +45 44 85 22 10 Telefax +45 44 85 18 10 E-mail: info@soelund-invest.dk

Læs mere

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 272 Offentligt N O T A T 22. juni 2014 Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013 J.nr. PJS Kammeradvokatens gennemgang af konkrete

Læs mere

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BODStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 Skagen Kultur- Kirkevej 19 9990 Skagen og Fritidscenter 30.

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Skatteservice. det betaler sig

Skatteservice. det betaler sig Skatteservice det betaler sig Har du styr på din selvangivelse?...så sker der ikke noget Effektivt Hurtigt Gratis Fast kontaktperson Fejl eller mangler på din selvangivelse kan få store økonomiske konsekvenser.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 56/2010 A v/a mod Statsautoriseret revisor B og Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a

Læs mere

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure...

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure... Inkassoguiden Indhold Om Euler Hermes Danmark... 3 Gode råd ved salg i ind- og udland... 4 Danmark... 5 Rykkerprocedure... 5 Euler Hermes... 5 Retslig inkasso... 5 Konkurs... 7 Finland.... 8 Rykkerprocedure...

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere