Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter."

Transkript

1 (Funktionspostkasse) Sendt:. maj 202 0:46 Emne: VS: Bemærkninger til -Forslag til Lokalplan 045 m.v. SJ: - Kongensgade 8, 3550 Slangerup Benny Juul Neis Sendt: 0. maj 202 5:7 (Funktionspostkasse) Emne: Bemærkninger til -Forslag til Lokalplan 045 m.v. Bemærkninger til Forslag til Lokalplan for offentligt natur- og fritidsområde i Sillebro Ådal Offentligt fremlagt i perioden 9. maj 202 til 4. juli 202 Lokalplan nr. 045 Lokalplanens bestemmelser 9. Bebyggelsens omfang og placering 2. Bebyggelse, aktivitetspunkter afsnit 4 Nuværende tekst: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m. Ændringsforslag: Fugletårnet må maksimalt være 6,5 m høje og må ikke placeres tættere på et boligområde end 50 meter Benny Juul Neis Slåenbjerghuse 9

2 (Funktionspostkasse) Sendt: 2. juli :44 Cc: Troels Karlog Emne: VS: Sillebro Ådal SJ: - Kongensgade 8, 3550 Slangerup Oprindelig meddelelse Sendt:. juli 202 2:45 (Funktionspostkasse) Emne: Sillebro Ådal Hej, Vi har læst forslagene til lokalplan 045 mv. for offentligt natur og fritidsområde Sillebro Ådal. Vi synes generelt, at det er nogle rigtige gode ideer og forslag der er lagt frem og tror på, at det bliver et rigtigt dejligt område som endnu flere end idag vil benytte. Der er dog en ting som vi vil bede jer overveje. Placeringen af fugleudkigstårnet synes vi ikke er hensigtsmæssigt. Ud fra forslaget kommer det til at ligge lige ud for vores hus og i sagens natur (et udkigstårn), i en højde så man vil kunne kigge direkte ind i vores have. Dette er selvfølgelig noget, som vi gerne vil være foruden, men derudover virker placeringen heller ikke hensigtsmæssig i forhold til, at man (må man gå ud fra) når man vil se på fugle har brug for ro og gerne vil sidde/stå i fred. Den foreslåede placering er lige op til den meget trafikerede og støjende vej Ågade. Vi forestiller os ikke at særlig mange fugleinteresserede vil finde dette attraktivt. En placering længere nede mod byen (eks. nærmere den foreslåede skøjtebane) og med udkig ud over hele stykket (bedre udsyn til det hele) virker bedre både for fugleinteresserede og for naboer, der ikke vil blive genereret af placeringen. Annelise og Claus Boisen Lidegaard Skrænten 3

3 (Funktionspostkasse) Sendt: 2. juli 202 3:54 Emne: VS: Høring lokalplan nr. 045 og nr SJ: - Kongensgade 8, 3550 Slangerup John Gilbert Nielsen Sendt: 2. juli 202 2:39 (Funktionspostkasse) Emne: Høring lokalplan nr. 045 og nr. 008 Vedrørende høringssvar til forslag til lokalplan nr. 045 for offentligt natur- og fritidsområde i Sillebro Ådal og forslag til kommuneplantillæg nr. 008 til kommuneplan Jeg kan oplyse, at Frederikssund Boligselskab v/ KAB ingen bemærkninger har til fremsendte høringsbrev af 7. maj 202. John Gilbert Nielsen Forretningsfører T F KAB Vester Voldgade København V T F SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT

4 (Funktionspostkasse) Sendt: 3. juli :50 Emne: VS: Høringssvar til: Forslag til lokalplan nr. 045 for offentligt natur- og fritidsområde i Sillebro Ådal. SJ: - Kongensgade 8, 3550 Slangerup Bjørn Søgaard Sendt: 2. juli 202 2:04 (Funktionspostkasse) Emne: Høringssvar til: Forslag til lokalplan nr. 045 for offentligt natur- og fritidsområde i Sillebro Ådal. Indledningsvis vil vi referere til vores tidligere korrespondance med indsigelser og spørgsmål. Disse er vedhæftet nærværende mail. Vi har trods en påmindelse til Frederikssund Kommune ikke modtaget noget svar herpå Det nu fremlagte forslag tager overhovedet ikke hensyn til vore indsigelser endsige giver svar på de tidligere stillede spørgsmål. Vi vil gerne igen fremhæve: 0. Vi ønsker ikke, at der placeres et forbassin/bassin umiddelbart ud for vores hus på adressen Tvebjergvej 5. Vi er utrygge ved følgende forhold og ønsker i øvrigt gerne svar på de tidligere stillede spørgsmål - se nedenfor.. Placering af forbassin umiddelbart udenfor vort hus, med deraf følgende lugtgener i forbindelse med den i forslaget anførte slamdannelse samt øgede fugtighed i området. 2. Hvordan vil der ske påvirkning af grundvandstand og fugtighed på vores grund og hus. 3. Vil der ske påvirkning af vor matrikels jordbundsforhold og grundforhold i øvrigt ved anlægsarbejde i forbindelse med bassiner? 4. Belysning af sti ønskes så diskret som mulig for at bevare områdets naturlige fremtræden 5. Hvordan skønnes lokalplanen at påvirke værdiansættelsen af Tvebjergvej 5. Vi håber, at der bliver taget hensyn til vor indsigelse og ser frem til at få svar på de stillede spørgsmål.

5 Ingrid Avlund Tvebjergvej 5 From: To: Subject: RE: SV: SV: Sillebro Å. Reguleringsprojekt Date: Tue, 20 Dec 20 6:47: Troels Karlog. Blot en venlig reminder. Efteråret er vel godt og vel i gang eller har været. Ingrid Avlund From: To: CC: Date: Tue, 30 Aug 20 2:33: Subject: SV: SV: Sillebro Å. Reguleringsprojekt Kære Ingrid Avlund og Tak for mail, det er rigtigt at I har observeret aktivitet i området, med det har ikke noget med reguleringsprojektet at gøre. Jeg forstår godt at det kan være svært at skille ad men i øjeblikket er vores forsyningsselskab ved at lægge en ny spildevandsledning fra Ny By og til renseanlægget i Frederikssund. Det er denne aktivitet der er begyndt eller rettere sagt er i fuld gang da ledningen allerede er ført frem til Vestforbrændings arealer ved genbrugspladsen. Anlægsarbejdet med at lægge ledningen ned gennem Sillebro Ådal kommer til at tage det meste af efteråret, og vil medføre nogle gener for de daglige bruger af stisystemet og de rekreative arealer. Jeg har ikke glemt jeres kommentarer og spørgsmål og jeg vil vende tilbage til jer i løbet af efteråret. Det er planen at reguleringsprojektet skal udføres i sommeren 202. Troels Karlog Skovfoged Natur og Miljø Torvet 2, / Bjørn Søgaard Sendt: 29. august 20 8:03 Troels Karlog Emne: RE: SV: Sillebro Å. Reguleringsprojekt

6 Troels Karlog Tak for din kvittering for modtagelse af vores spørgsmål. Vi kan se, at der nu er aktivitet med entreprenørmaskiner på arealet ved åen og på arealet ved siden af åen, herunder nedsætning af afmærkningspæle. Det gør os noget bekymret i forhold til om projektet igangsættes uden hensyntagen til vore spørgsmål med påvirkning af parcelhusgrunden Tvebjergvej 5 - herunder vort ønske om, at der ikke etableres bassin udmiddelbart foran vores terasse. Vi ser frem til at høre fra dig. Ingrid Avlund og Tvebjergvej 5 From: To: Date: Tue, 9 Aug 20 3:37: Subject: SV: Sillebro Å. Reguleringsprojekt Kære Bjørn Søgaard Jeg har modtaget dit høringssvar til Sillebro Å projektet. Jeg samler svarene sammen, og du kan for svar i løbet af efteråret. Troels Karlog Skovfoged Natur og Miljø Torvet 2, / Bjørn Søgaard Sendt: 25. juli 20 5:5 Troels Karlog Emne: FW: Sillebro Å. Reguleringsprojekt From: To: CC: Subject: Sillebro Å. Reguleringsprojekt Date: Mon, 25 Jul 20 3:2:

7 Reguleringsprojekt I forbindelse med Frederikssund Kommunes forslag til regulering af Sillebro Å's forløb har vi følgende spørgsmål om forslagets påvirkning af vores ejendom Tvebjergvej nr. 5, som vel er den enkeltstående ejendom, som forslagets ændringer berører mest. Hvordan vurderer Frederikssund Kommune, at den foreslåede regulering vil få indflydelse på grundvandets højde i særdeleshed f.s.v.a. grunden beliggende Tvebjergvej nr. 5. Hvordan vil etablering af bassiner påvirke udsigtsforholdene fra Tvebjergvej nr. 5. I Projektbeskrivelsen (s. 5) er anført at der vil ske en optimering af af de rekreative forhold langs vandløbet, hvordan vil dette udmønte sig ud for Tvebjergvej nr. 5. I Projektbeskrivelsen (s. 5) er anført, at der foreslås anlagt en række bassiner i ådalen på strækningen fra Bonderupvej til Roskildevej. - Hvorledes vil disse synsmæssigt optræde i terrænnet. - Vedr. Bilag 4 synes det at fremgå af område nr. 3 (området ligger umiddelbart op ad haven til Tvebjergvej 5) tænkes etableret som bassin, hvorledes er den nærmere udformning heraf. Hvordan vil det på udsigtsforhold, lugt- og klimaforhold iøvrigt. Kan dette bassin evt. lægges længere væk fra Tvebjergvej 5? Hvordan vil træbevoksningen i Ådalen på strækningen Tvebjergvej 5 til Åbjergskolen blive påvirket. Vi ønsker gerne denne bibeholdt og passet som i de senere år. Hvordan vil træbevoksningen på den anden side af åen bort fra Åbjergskolen - den tidligere kornmark - blive påvirket. Vi synes at den selvsåede træbevoksning er blevet alt for voldsom og vil gerne foreslå en fældning/udtynding af denne bevoksning. Alt i alt hvordan vurderer Frederikssund at værdien af ejendommen Tvebjergvej 5, vil blive påvirket? Vi håber, at vores spørgsmål indgår i det videre arbejde. På grund af ferie har vi ikke haft mulighed for at deltage i borgermødet. Ingrid Avlund og Tvebjergvej 5. 4

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2009-2020

Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2009-2020 Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2009-2020 I dette dokument findes indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Team By & Arkitektur. Samlet brev, modtaget 9.1.2013. fremsendt af Peter Nørgreen på vegne af 20 beboere i området. Følgende har afgivet høringssvar:

Team By & Arkitektur. Samlet brev, modtaget 9.1.2013. fremsendt af Peter Nørgreen på vegne af 20 beboere i området. Følgende har afgivet høringssvar: Team By & Arkitektur Sags id.: 12/4410 Sagsbehandler: Tove Krogh Stockmarr Behandling af indsigelser efter offentlig høring af forslag til Lokalplan 314 og kommuneplantillæg nr. 20, Offentligt område ved

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland

Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland Indsiger nr. Navn Side 1 Henrik Uhd Markussen 1 2 Bent Sørensen 2 3 Ole Olsen 3 4 Poul Erik Christensen 5 5 Aase Nielsen 7 6 Gitte Madsen og Torben

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Vindmøller ved Haugevej syd for Birk. Indkomne bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring BILAG 1

Vindmøller ved Haugevej syd for Birk. Indkomne bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring BILAG 1 Vindmøller ved Haugevej syd for Birk Indkomne bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring BILAG 1 Til Herning Kommune Att. Kommuneplanlægger Kaare Hjorth og Rette vedkommende i By, Erhverv og

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Elstedvej 17-45 af 1986

Grundejerforeningen Lille Elstedvej 17-45 af 1986 Grundejerforeningen Lille Elstedvej 17-45 af 1986 Lystrup den 15. august 2014 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Kommunalplanafdelingen Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Sendt til mail: planlaegningogbyggeri@aarhus.dk

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar 2013. kl. 19.00

Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar 2013. kl. 19.00 Frennegårdsparkens Grundejerforening Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar 2013. kl. 19.00 Der var fremmødt 45 deltagere, repræsenterende 32 parceller. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Parcelforeningen Engelstoft syd

Parcelforeningen Engelstoft syd Parcelforeningen Engelstoft syd Elev, den 24. april 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Nyt byområde syd for Elev, høringssvar på to spørgsmål: a. Området bør ikke

Læs mere

Borgermøde om vinge 16/4/2012

Borgermøde om vinge 16/4/2012 Borgermøde om vinge 16/4/2012 Introduktion af borgmesteren Velkomen til. Nu skal vi genstarte udviklingen af Vinge Ny by. I første omgang genstarter vi den offentlige proces. Dette er muligt pga. den erhvervelse

Læs mere

Høringssvar ang. tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 Ændring af rekreativt område.

Høringssvar ang. tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 Ændring af rekreativt område. Til FMK. Plan og Kultur att. Helge Müller, Lisbeth Sommerlund Høringssvar ang. tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 Ændring af rekreativt område. Bøgebjerg lokalråd har læst forslaget igennem og deltaget

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts 2013. 30.

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev.

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev. «EJER_NAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» 11. december 2014 S14-1646 D14-69117 Forslag til placering af skelbrønd på adressen «EJD_BELIGGENHED» Som tidligere oplyst skal der spildevands kloakeres

Læs mere

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT Borgmester Joy Mogensen indledte mødet: Mødet i dag er en opfølgning på det første møde efter Bodil i januar. Bodil har givet os fire store kampe at

Læs mere

Vi er rystet over den seneste udvikling om den fremtidige anvendelse af Hannebjerg.

Vi er rystet over den seneste udvikling om den fremtidige anvendelse af Hannebjerg. Side 1 Fra: Karin og Peter Brun [mailto:k.p.brun@gmail.com] Sendt: 3. maj 2015 20:02 Til: KOMMUNEN Emne: Fwd: Center for Arbejdsmarked ---------- Videresendte meddelelser ---------- Fra: Karin og Peter

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat

Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat Vedr.: Notat til deklarationsudvalgets delrapport af 11. april 2010, inkl. bilag med indkomne forslag fra medlemmer. Dato: 11. april 2010. Deklarationsudvalget: - Søren

Læs mere

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd.

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Ditte og Ronni Hansen. Gyldenstens

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Ishøj kommune Plan, Bygge og Miljøcenter Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Torslunde 2/32014 Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Efter den uheldige proces omkring manglende

Læs mere

Bilag 4: Mailkorrespondance

Bilag 4: Mailkorrespondance Bilag 4: Mailkorrespondance 1. december 2014 kl. 13.12 Kære, Tak for at vil give dig tid til dette. Jeg har fået din mail fra XXXXXX, som jo er hjælper for mig. Jeg vedhæfter vores projektrapport i sin

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Indsiger Navn Side 1 Odense Bys Museer 1 2 Mogens Larsen Bøjden 2 3 Lokalrådet Pusser (Faldsled, Svanninge m.fl.) 5 4 Ann og Henning Wiesinger

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg

Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg Opsamling af høringssvar Indhold Høringssvar fra Bavnehøj 9, 5560 Aarup:...2 Høringssvar fra Skovhusevej 10, 5560 Aarup...3

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere