Side 1 af 5. Referat. Dato:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 af 5. Referat. Dato: 22.09.14"

Transkript

1 Referat Møde/emne: LMU Dato: Mødeleder: Til stede: Fraværende Referent: Elsebeth Borg Esmarch Niels Hald, Elsebeth Borg Esmarch, Karsten Margon, Annette Nordstrøm Jakobsen, Ane Davidsen, Bente Schibsbye, Gitte Rasmussen, Laura Højland Nielsen, Birthe Bækgaard, Claudia Jaensch, Randi Voetmann Berit Andersen, Ann Iren Hansen, Mogens Jepsen Randi Voetmann Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Godkendelse af referat fra den 21. maj min. 3. Budget økonomi drift, orientering (AL) 5 min. 4. Akkreditering, orientering (AL) 5 min. 5. Arbejdsmiljø APV, orientering 10 min. 6. Orientering fra HMU, orientering (BA) 5 min. 7. Gensidig orientering (ALLE) 15 min. 8. Social kapital, drøftelse (ALLE) 5 min. 9. Overbelægning A1/A2, drøftelse (BS) 20 min. a. årsag b. konsekvenser c. kan noget gøres anderledes? 10. Fordeling af sengepladser i ferien, forslag til at der skal være lige mange patienter på hver afd., drøftelse (BS) 15 min. 11. IT up to date, computere er for langsomme, drøftelse/beslutning (BS) 5 min. 12. Evaluering af temadagen , drøftelse (ALLE) 25 min. 13. Eventuelt 5 min. 14. Evaluering af mødet Punkt Konklusion/beslutning 1. Valg af ordstyrer Elsebeth valgt. 2. Godkendelse af referat fra den 21. maj 2014 Den blev der afholdt en opfølgningsdag på uddannelses- og udviklingsforløb for LMU. Hverken formanden eller næstformanden deltog i dette. Men Berit Andersen deltog for HMU. Side 1 af 5

2 3. Budget økonomi drift, orientering har i år haft markant øget aktivitet på alle afsnit. Det betyder et stort forbrug af varer, skønnet merforbrug på 3-3,5 mio. Derudover er andre udgifter højere end planlagt. Personaleudgifter har ligget ret stabilt. Alt i alt sandsynligvis et underskud på 4,5 mio. HL vil give os halvdelen. Anden halvdel skal vi afdrage over de næste to år. Vi har fået tilført 1,2 mio til Endoskopien (sygeplejersker og sekretærer) til fastsættelser. Der åbnes et ekstra leje i DKA så snart det kan lade sig gøre. Håber det kan dækkes ind fra lægesiden, ellers ekstra aktivitet for lægerne. Vi vil mest muligt undlade aftenaktivitet. Teknisk Afdeling vurderer, at det vil koste ½ mio for ombygning af stue i DKA. Vi laver omkring 50 % flere screeningskoloskopier end vi havde regnet med. aktivitetsøgning i endo på %. Afdelingen har en stor uddannelsesforpligtelse, lige nu har vi en del intro- og HUlæger. Angående belægning, AL påtaler ofte overfor HL og de andre afdelinger, at fordeling er skæv. Kursusbudgettet er langt overskredet. Vi prøver at holde igen resten af året. Vi har i øjeblikket mange yngre læger, der skal på obligatoriske kurser og derudover er der fx også robotuddannelse. 4. Akkreditering, orientering I dag har Hospitalsenheden Vest haft uvarslet midtvejsbesøg af et surveyorteam fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsnet (IKAS). De besøgte også Kirurgisk Sengeafdeling. Den 10. oktober er der et genbesøg efter akkrediteringsbesøget i uge 13, hvor to surveyors kommer på besøg for at undersøge status for de fire standarder: Bemyndigelse af klinisk personale med forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed Smertevurdering og behandling Medicingennemgang Infusion med blodkomponenter. I sidste uge foretog Kvalitetsafdelingen et internt survey, der beskæftigede sig med samme sandarder som ovenfor. Det gik fint, Kvalitetsafdelingen var godt tilfredse. Side 2 af 5

3 5. Arbejdsmiljø APV, orientering AD fortalte, at de har gennemgået APV-sagerne i sengeafdelingen. Evt. loftslifte på hver afd. vil koste kr. for hver lift. Det er også meningen, at lægerne skal lave APV, men i øjeblikket har lægerne ingen arbejdsmiljørepræsentant. Hvis der skal vælges en, bør det være en fastansat læge. KM foreslår sammenlægning af konferencerum og rummet ved siden af. Det vil give et større og bedre rum med bl.a. en håndvask. Besøg af arbejdstilsynet har den 2. september haft besøg af Arbejdstilsynet. Besøget skyldes, at Arbejdstilsynet gennemfører landsdækkende tilsyn med fokus på sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø. De sagde vi trives, selvom vi har travlt. Vi fik ingen påbud eller vejledning. AD: Arbejdstilsynet fremhævede, at den sidste times tid inden vagten slutter, kan man godt opleve stress. Den følelse kan man gå hjem med, selvom den ikke afspejler hele vagten. Vi kan evt. finde noget i det renskrevet materiale fra temadagen om gode ideer til håndtering af dette. Arbejdstilsynet har i alt besøgt 8 afdelinger i HEV. Generelt bekræfter Arbejdstilsynet oplevelsen af, at vi er et hospital, hvor der er travlt, og hvor der er stor villighed hos medarbejderne og lederne til at håndtere en travl arbejdsdag. 6. Orientering fra HMU, orientering Berit har fremsendt referaterne fra HMU den 23. juni og den 25. august 2014 med angivelse af hvilke punkter, der skal behandles i LMU. Referaterne fra HMU-møder findes også på hjemmesiden. 7. Gensidig orientering BB: Sekretærerne har fået lov at slå fast stilling op. Arbejdsmiljøet har været presset gennem sommeren. 1 er langtidssygemeldt pga. stress. ANJ: Som nævnt under punkt 3 er der bevilget midler til Endoskopien til fastansættelser. Nu skal vi i gang med at regne ud på hvor mange. Stort pres især siden sommerferien. 1 langtidssygemeldt med dårlig albue. KM: På Sengeafdelingen har vi haft mulighed for at forlænge 5 vikarer indtil NH: Safaa har bedt om at komme op i overlægevagten, dermed kommer der flere læger i dagtid, hvilket gerne skulle gøre det lettere at dække dagsfunktioner. Vi håber, vi kan løse lægebemanding i Endoskopien uden for meget ekstra aktivitet. Pr. 1. oktober får vi en ny afdelingslæge fra Viborg, Ahmad Almasi, i en Side 3 af 5

4 kolorektalstilling. Han skal være her 11 mdr. og derefter til Århus. Charlotte Buchard stopper 31. oktober. 8. Social kapital, drøftelse Temadagen den 13. september handlede i høj grad om social kapital; tillid, retfærdighed og samarbejde. Snak om at retfærdighedsfølelse kun blive bedre med mere gennemsigtighed fx mht. arbejdsplaner. Det fungerer på A2, mindre på A1. Retfærdighedsfølelsen er forskellig hos de ansatte. KM har ofte inviteret til snak om arbejdstidsplanlægning på personalemøder. Medarbejderne har nu et ønske om, at det kan diskuteres. Det kan evt. blive på TULE møde snart, som skal køres for afsnittene adskilt. 9. Overbelægning A1/A2, drøftelse (årsag, konsekvenser, kan noget gøres anderledes?) Som indledende tiltag til næste sommerferie har AL forsøgt at overbevise HL om, at DKA ikke bliver lukket hen over sommeren. Vi skal forvente, at vi også resten af året har overbelægning. Vi tager vikarer ind, når kompleksiteten bliver for høj. AL påtaler i alle sammenhænge, at vi har brug for at få normeringen sat op. Kunne klares ved at flytte normering fra andre afd. til os. Århus er begyndt at sende ptt. tilbage til os, som vi ikke har set før pga. besparelser i Århus. I sommerferien skal vi have flere senge åbent, og vi skal have ferien spredt over mere end 8 uger (9 eller 12). I Endoskopien har der været lukket for meget ned. Der skal lægges en anderledes sommerferieplan næste år. 10. Fordeling af sengepladser i ferien, forslag til at der skal være lige mange patienter på hver afd., drøftelse Udfordringen er det skæve fremmøde, fx man møder 7 ind, 4 det ene sted, 3 det andet sted. AD: Arbejdstilsynet sagde, her kan vi måske godt kikke på noget. Forslag om lukning af 1 kontor i vagten. Det prøvede man for et par år siden, det blev noget rod, gav for meget støj. Det fungerer ikke hver aften med at man hjælper hinanden. Kunne turnus i hinandens afsnit være en ide? Kunne man drage erfaringer fra andre afdelinger fx Medicinsk, hvori består uretfærdighedsfølelsen? Gennemsigtighed for medarbejderne hvorfor normeringen er som den er? Endnu et emne til TULE. 11. IT up to date, computere er for langsomme, drøftelse/beslutning KM har kontaktet Service Desk mhp. langsomme pc ere. De har i første omgang sagt, at det formentlig skyldes EPJ. Men idet alle de bærbare pc ere er købt ifm. vi gik over Side 4 af 5

5 til EPJ, aftales det, at vi i første omgang skal forsøge at få dem rullet mhp. om de bliver hurtigere ved dette. KM laver plan for pc erne i afdelingen. 12. Evaluering af temadagen , drøftelse Vi fik ikke inviteret de læger, der startede den 1/8, idet invitationen blev sendt ud før. Det aftales, at vi udsætter evaluering til et ekstraordinært LMU, gerne inden uge 42. Her skal det aftales, hvilke tiltag der skal sættes i værk ud over de ting, der allerede er iværksat. Aftaler skal holdes jordnært og overskuelige, og det hele skal ikke implementeres på en gang. Evaluering skal ende ud med et Kirurgisk Nyhedsbrev En anden gang skal vi kikke på start tidspunkt. Det var for tidligt med kl. 13, idet de sidste først kom kl. 16. Mht. Claus afvikling. Der kunne godt have været mere opsamling, der var tid nok. Det var også en god fest. Godt at vi ikke skulle rydde op selv. Vi kunne godt holde det i Holing en anden gang. Festudvalget havde svært ved at mødes på forhånd, flere ting fik de først styr på i sidste øjeblik. Vi afholder også fest til næste år. Hvad skal næste temadag handle om? Serviceteam på sengeafdelingen skal inviteres med til festen. Følgende dato aftales: Den 11. september Renskrift fra temadagen vedlagt. 13. Eventuelt Intet. 14. Evaluering af mødet Fint møde. Side 5 af 5

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13. Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.05 Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde den 31.

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Personalemøde d. 9. februar 2012

Personalemøde d. 9. februar 2012 Personalemøde d. 9. februar 2012 Til stede: Jeanette, Rubi, Lisbeth (til kl. 16.30), Line L., Birthe H., Jytte, Anette J., Charlotte, Suzanne, Stina, Lene L., Rikke, Lone, Heidi, Mette, Astrid, Marie (til

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Center for Særlig Social Indsats. 17. juni, 2015 Acadre: 15/1599

TILSYNSRAPPORT: Center for Særlig Social Indsats. 17. juni, 2015 Acadre: 15/1599 Center for Særlig Social Indsats 17. juni, 2015 Acadre: 15/1599 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Tilsynsførende Center for Job og Oplevelse (CFJOO) Afd.: Værkstedet Ellehammersvej 6, 3000 Helsingør Leder:

Læs mere

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud!

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! En etnografisk undersøgelse af koordinering og kommunikation under akutte patientforløb AkutFlow Caretech Innovation Louise Mejnertz Oktober 2011 Louise Mejnertz

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 5.1. Patientsikkerhedsloven... 5 5.2. Hvad er en utilsigtet hændelse?...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 1 FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse LÆS OM Nu kan beboerne også få bad i weekenden Lange vagter fordel

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 29. august 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmøde Nordiske Fængselsfunktionærers Union

Referat. Repræsentantskabsmøde Nordiske Fængselsfunktionærers Union Referat Repræsentantskabsmøde Nordiske Fængselsfunktionærers Union Stockholm 15. juni 2013 1 Åbning NFU s formand Kim Østerbye åbnede mødet med følgende indledende ord: Formanden åbnede mødet med følgende

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

i dialog med jobcentrene

i dialog med jobcentrene N y h e d s a v i s n r. 7 j u n i 2 0 1 1 Beskæftigelsesudvalget i dialog med jobcentrene Beskæftigelsesudvalget har nu for alvor sat fokus på dialogen om den gode arbejdsplads på landets jobcentre. Og

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober. Deltagerne i Psykiatrisk kompetenceudviklingskursus i efteråret 2007 - se side 10.

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober. Deltagerne i Psykiatrisk kompetenceudviklingskursus i efteråret 2007 - se side 10. MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1 - JANUAR 2008 Deltagerne i Psykiatrisk kompetenceudviklingskursus i efteråret 2007 - se side 10. Udkommer i månederne januar - april

Læs mere

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt.

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt. Til: LUU AMU 15. maj 2012 Referat fra møde i LUU AMU, den 8. maj 2012 Afbud fra: Kjeld Saul, Camilla Bruun, Rikke Kongsmark (vikar for Konni Ford), Charlotte Nielsen, Mónica De las Mercedes, Bente Lyngbo,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere