Programmering C 3.36 Eksamensprojekt - Tavledokumentation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programmering C 3.36 Eksamensprojekt - Tavledokumentation"

Transkript

1 Programmering C 3.36 Eksamensprojekt - Tavledokumentation August Møbius Roskilde HTX - Klasse 3.6 August Møbius 1

2 Indhold Indledende aktivitet... 3 Idégenerering... 3 Mit produkt(kort beskrivelse)... 3 User stories... 3 Kravspecifikation... 4 Testspecifikation... 4 Design og teori... 6 Anvendte teknologier... 6 Andre teknologier... 6 Implementering... 8 Tage billede... 8 Beskære overflødigt indhold... 8 Notere tid og dato i filnavn Uploade billeder til studieweb via FTP Køre programmet i loop Test af produkt Billedkvalitet vs. Filstørrelse Navigation af filer på hjemme Kan Python program tage billede fra webcam/digitalkamera? Kan Python program beskære billede? Kan programmet notere dato og tid i filen? Kan programmet gentage processen? Konklusion Refleksion Terminologi Kilder Bilag Bilag Bilag

3 Indledende aktivitet Idégenerering Jeg har benyttet et mindmap til, at vise mine første tanker omkring projektet og for at finde ud af hvilket produkt der passer til løsning af opgaven. Mindmappet kan ses i Bilag 1. Hele idéen med tavledokumentation startede med, at det ikke var tilladt at rengøre/slette tavlerne i IT klasserne og det dannede problemer i undervisningen, da tavlerne ofte var rodede. Grundet til det ikke var tilladt at slette indhold på tavlerne var, at det ikke ønskedes, at idéer og gode undervisnings materialer skulle gå tabt. Tavlerne var derfor ofte noget rod at undervise på fordi, der hele tiden blev slettet et ikke så vigtigt element, for at gøre plads til nye ting. Til sidste ville der være elementer på tavlen fra mange forskellige moduler og det var svært at finde rundt i. Jeg ønsker at lave et produkt der kan hjælpe med til at holde tavlen ren og gøre det nemmere at undervise, ved ofte at tage billede af tavlen i løbet af undervisningen og gøre billederne tilgængelige for lærere og elever. Jeg beskæftigede mig kort i hvilke muligheder der ligger inden for intelligente tavler og hvilke muligheder der er for tavler der kan danne et billede ud fra de elementer der tegnes på dem. Selvom der findes løsninger inden for denne produktkategori, er det ikke ressourcer der er tilgængelige på skolen og jeg har derfor ikke valgt at arbejde videre med idéen. Jeg vil dog komme ind på intelligente tavler når jeg senere vil diskutere andre løsninger. Mit produkt(kort beskrivelse) Produktet er et python-program der ved hjælp af et digitalkamera løbende skal tage billeder af tavlen for bl.a at dokumentere undervisningen og gemme idéer til hjælp for hjemmearbejde og til elever der ikke var til stede under undervisningen. Programmet skal tage et billede og beskære det så kun det nødvendige er med og derefter gemme og navngive filerne efter tid og dato. Denne proces skal kunne gentages i et defineret interval. User stories User story 1 Gymnasieelev Gymnasieelev har i løbet af dagens undervisning spurgt om hjælp til løsning af et problem. Læren tegnede i den sammenhæng en model på tavlen for at forklare principper bag problemet. Eleven ønsker at kunne downloade billeder af tavlen, så eleven kan arbejde videre på opgaven hjemme og vil gerne kunne se den hjælp han fik i løbet af undervisningen igen. 3

4 User story 2 Lærer Lærer har ikke været til stede i undervisningen og har haft vikar på i stedet. Lærer ønsker at se hvad vikaren har undervist på tavlen, for bedre at kunne forberede sin egen undervisning til det næste modul, ved at undgå gentagelser og ved evt. at tilføje eller arbejde videre på vikarens undervisning. User story 3 Alle elever i klassen Eleverne har fælles byggest et mindmap på tavlen, omkring forskellige underemner til et nyt projekt. Eleverne ønsker at det benyttede mindmap skal være tilgængeligt hjemme, så de nemt kan tage en beslutning omkring emne. Kravspecifikation Hvad skal mit produkt kunne? o Tage billede. o Beskære overflødigt indhold. o Uploade billede til FTP server og publicere det på studieweb. o Notere tid og dato enten i filnavn eller som et lag på billedet. o Gentage ovenstående med brugerdefineret tidsinterval. Hvad er min målgruppe? o Elever og lærere. Hvilke teknologier/værktøjer vil jeg benytte mig af til løsning af problem. o Python - Python 2.7 o HTML 4/CSS 3 o Notepad++ Testspecifikation Billedkvalitet vs. filstørrelse. Billedkvaliteten skal være god nok til skrift på tavlen er letlæseligt, men skal samtidigt fylde så lidt plads som muligt på webserveren. Forskellige billedkvaliteter skal testes i denne sammenhæng. Navigation af filer på hjemmeside Det skal være let, at finde billeder fra et bestemt tidspunkt på hjemmesiden. Kan Python program tage billede fra webcam/digitalkamera? Jeg vil benytte et python-modul til at tage billeder. Kan Python program beskære billede? Som udgangspunkt skal programmet kunne beskære efter en pre defineret størrelse. Hvis der er ekstra tid vil jeg forsøge at programmere programmet til kunne genkende en grøn tavle og beskære billedet derefter. Kan programmet notere tid og dato på billedet? Programmet skal kunne navngive filen: 00:00 -- DD-MM-ÅÅ eller lgn. Dette kan gøres ved at aflæse tiden på computeren. 4

5 Kan programmet gentage processen? Programmet skal kunne gentage processen så der tages billeder med et defineret tidsinterval f. eks. Hvert 30. minut. 5

6 Design og teori Anvendte teknologier I dette afsnit vil der kortfattet blive gjort rede for de teknologier jeg har benyttet til mit projekt og hvorfor jeg har valgt denne teknologi. Python Python er et programmerings sprog der er stort set er uafhængigt af platform, så det kan benyttes på alle større operativsystemer(os). Python er desuden tilgængeligt under en Open-Source licens. Python har store muligheder, men er også relativt nemt at benytte for brugere der ikke er så øvede. Programmet har en relativt simpel syntax 2 og sproget er generelt meget logisk i den måde de forskellige udtryk er navngivet. Python har også mange forskellige moduler til håndtering af forskellige opgaver, hvortil der også kan installeres 3rd party moduler. Jeg har valgt denne teknologi, fordi sproget er relativt logisk og det er det primære programmeringssprog jeg har benyttet mig af under uddannelsen. Der findes nyere versioner af python, men jeg har valgt at benytte mig af denne version fordi, den er kendt for at være meget stabil og fordi elementer i syntax en er skiftet i nyere versioner. Digitalkamera For at tage billeder af tavlen, skal der benyttes et kamera der kan tage billeder af relativ høj kvalitet, så tekst tydligt kan læses. Præcis hvor høj kvalitet vil blive beskrevet i afsnittet Test. Jeg har derfor fravalgt normale webkameraer fordi de typisk ikke har den nødvendige opløsning. I dette projekt er der benyttet et 8MP 3 kamera fra en smartphone, men mange andre kameraer af samme kvalitet ville også kunne være benyttet til at løse opgaven. Andre teknologier I dette afsnit vil jeg gøre rede for en anden teknologi, som løser de samme problemer som jeg har forsøgt at løse. Smartboard 4 Smart er et firma der udvikler intelligente tavler kaldet Smartboards. Smartboards løser tavledokumentation på en mere moderne facon end min metode. I stedet for at tegne med kridt eller tusch, tegner man med elektroniske penne. Tavlen registrer hvor disse penne befinder sig på tavlen og danner derfra et billede, som vises ved hjælp af en projektor Forklaret i afsnittet om terminologi. 3 Mega-pixel 4 6

7 Man tegner altså ikke fysisk på tavlen. Dette produkt har den fordel at der ikke behøves et kamera til at tage et billede, fordi der allerede er dannet et digitalt billede. I forhold til Smartboards har mit produkt den fordel, at det kan benyttes på eksisterende tavler og installationen er relativ billig, da det ikke kræver andet end et digitalkamera og en computer. 7

8 Implementering Jeg vil i dette afsnit gøre rede for mit program og des funktioner. Jeg vil forklare hvilke opgaver jeg har løst, hvilke opgaver jeg ikke har løst og hvad jeg har gjort i den sammenhæng. Jeg vil i hvert punkt forklare hvilke moduler til python der benyttes. En komplet liste over moduler kan findes i kildelisten og den samlede kildekode for programmet kan findes under bilag 2. Som udgangspunkt skulle programmet have følgende funktioner. o Tage billede. o Beskære overflødigt indhold. o Notere tid og dato enten i filnavn eller som et lag på billedet o Uploade billede til FTP server og publicere det på studieweb. o Gentage ovenstående med et bestemt tidsinterval. Tage billede Kildekode: 1. from VideoCapture import Device # Capture picture. 4. cam = Device() 5. cam.savesnapshot('img/image.jpg') For at tage billedet skal modulet VideoCapture 5 benyttes. Fra dette modul importeres Device som set på linje 1. Denne device er det kamera som er tilsluttet computeren. Hvis der er flere kameraer tilsluttet vil den tage det kamera som er sat som standard(default). Der defineres altså her hvilken enhed der skal benyttes til at tage billedet. Når billedet skal tages defineres cam = device()og derefter benyttes cam.savesnapshot kommandoen for at tage billedet. Indholdet i parentesen på linje 5 beskriver mappeposition og filnavn. Filen image.jpg bliver altså gemt i mappen img. Hvert nyt billede vil blive navngivet image.jpg og overskrive det forrige. Denne del af koden er meget simpel og har ikke forvoldt nogle problemer. Beskære overflødigt indhold Der er 2 grunde til at jeg har givet mit program denne funktion. Først og fremmest er det for at gøre billedfilen mindre, da jeg ønsker billedet skal uploades til en webserver. På en webserver er det kritisk filerne fylder så lidt som muligt så man kan have mange filer liggende. Jeg har også valgt at beskære billedet af den simple grund, at der er nogen idé at kunne se en masse væg på billedet og det kun kan være til gene når der skal dannes et overblik. 5 8

9 Kildekode: 1. import cv2 #Used for cropping and writing image #Cropping of previosly snapped image. 4. img = cv2.imread("img/image.jpg") 5. crop_img = img[1200:2300, 300:3050] # Crop from [y1:y2,x1:x2] 6. dt_final=str(dt+".jpg") 7. dt_cropped = "cropped/" + dt_final 8. cv2.imwrite(dt_cropped, crop_img) 9. cv2.waitkey(0) Først importeres modulet OpenCV 6. Dette er et relativt avanceret modul der har mange forskellige funktioner. Jeg benytter mig af funktioner i forhold til billedredigering og i dette tilfælde beskæring af billeder. På linje 4 defineres det billede der skal beskæres = img. Dette gøres ved kommandoen cv2.imread indlæser det billede der blev taget i tidligere del af programmet. På linje 5 laves selve beskæringen. Det har givet mig store problemet at finde ud af hvordan den faktisk beskærer billedet, da det ikke helt stemmer over ens med almindelige matematiske principper. Hvor koordinatet [0;0] normalt befinder sig nederst venstre hjørne, befinder det sig i denne kode øverst i højre hjørne. Jeg søgte hjælp på onlineforummet reddit.com 7 for at løse mit problem. crop_img = img[1200:2300, 300:3050] beskriver det områder der skal skæres ud af det originale billede. Bracketsne 8 indeholder koordinater for det nye billede på denne måde: [y1:y2,x1:x2]. Det nye billede dannes altså ud fra de to punkter(x;y) [300;2300] og [3050;1200]. Jeg har visualiseret denne skæring: Bracket er den engelske betegnelse for [ ]. 9

10 Linje 6 og 7 omhandler lagring og navngivelse af billedet. dt er en variabel som jeg beskriver i næste underafsnit. Problemet er at man ikke uden videre kan blande en variabel og en string. Derfor laver jeg således en ny string kaldet dt_final, hvor min variabel indgår: dt_final=str(dt+".jpg"). Jeg ønsker at den min fil skal gennem i en bestem mappe kaldet cropped. Dette gør jeg ved at definere elementet dt_cropped= cropped/ +dt_final. Linje 8 cv2.imwrite gemmer min fil til den mappe jeg tidligere definerede. Notere tid og dato i filnavn Kildekode: 1. import datetime # Define date and time as dt. 4. dt = str(datetime.datetime.now()) 5. dt=dt.replace(":", ".") Først importeres modulet datetime. Dette modul bruges til at hente information fra computeren omkring dato og tid. Derefter definere jeg element dt som den tid computeren er indstillet til. Dette modul vil som 10

11 standard bruge symbolet kolon til at opdele tidspunkt. Jeg skal benytte dette tidspunkt i et filnavn hvor kolon ikke er tilladt. Derfor erstatter jeg i linje 5 : med. for at undgå brug af ulovlige symboler. Den fil der produceres med navn efter tidspunkt der ud således: Som det kan ses på billedet har filen fået navn efter dato og tid. Der opstod i denne forbindelse et mindre problem fordi den skriver et enormt præcist tal helt ned til millisekunder. Dette kan være forvirrende for læseren. Jeg har ikke været i stand til at løse problemet og reducere filnavnet. Uploade billeder til studieweb via FTP Dette er en af de opgaver det ikke lykkedes mig at løse på trods af intensiv søgning efter svar på forskellige online forummer. Jeg prøvede adskillige koder med modulet ftplib, men var ikke i stand til at få forbindelse til skolens servere. Jeg kom frem til fælgende kode, som skulle fortælle mig hvilke filer der lå på serveren. 1. from ftplib import FTP 2. ftp = FTP('rtgkom.dk') # connect to host, 3. ftp.login('augustm10', '*****') # user, password 4. ftp.retrlines('list') # list directory Jeg kunne desværre ikke få det til at virke og måtte til sidst opgive denne del for ikke at løbe tør for tid. Køre programmet i loop Kildekode: 1. def main_loop(): #Defines loop 2. while 1: 3. # Put you program here time.sleep(1800) 6. if name == ' main ': 7. try: 8. main_loop() 9. except KeyboardInterrupt: 10. print >> sys.stderr, 'Stopping loop' 11. sys.exit(0) 11

12 Først defineres navnet på loopet. Derefter sættes hele mit program ind i midten på linje 3. time.sleep() definerer hvor lang tid der skal gå mellem hver gentagelse af programmet. Jeg har valgt 1800 sekunder hvilket svarer til 30 minutter. I løbet af et modul på 90 minutter vil der altså blive taget 3 billeder af tavlen. 12

13 Test af produkt Jeg vil slagvisk gå gennem min testspecifikation og forklare hvilke opgaver der er lykkedes at løse og hvilket det er mislykkedes. Billedkvalitet vs. Filstørrelse. Fordi der ikke er uanede mænger af plads på webservere er det vigtigt at minimere filstørrelser. Samtidigt skal tekst på tavlen stadig ses tydeligt. Som eksempel på dette, har jeg ændret kvaliteten på et eksempel af skrift på tavlen. Jeg vil prøve at give en vurdering af hvor langt man kan gå ned i filstørrelse. NB! Der kan være forskel på hvordan udskrift og digitale billeder ser ud. Jeg sammenligner ud fra digitale billeder, da det er meningen billederne skal vises digitalt. 13

14 Billede Filstørrelse Kvalitet 57,7 KB 100 % 29,6 KB 80 % 22,8 KB 50 % 20,3 KB 30 % 16,3 KB 10 % 14

15 Ud fra tabellen kan jeg konkluddere at det godt kan lade sig gøre at komprimere filen uden at miste meget synlig kvalitet. Det er svært at se forskel fra 100% til 80% på trods af fil størrelsen gøres omkring 40 % mindre. Jeg vil dog ikke gå længere ned fordi farven bliver mere snusket der efter. Navigation af filer på hjemme Jeg løb tør for tid og nåede ikke at lave min hjemmeside. Derfor kan jeg ikke bestå denne test. Nuværende status er billederne gemmes i en mappe. Kan Python program tage billede fra webcam/digitalkamera? Ja, python kan godt tage et billede fra et digitalkamera. Dette er der gjort rede for i afsnittet implementering. Kan Python program beskære billede? Ja, python kan godt beskære et billede. Dette er der gjort rede for i afsnittet implementering. Kan programmet notere dato og tid i filen? Ja, dette er der gjort rede for i afsnittet implementering. Kan programmet gentage processen? Ja, dette er der gjort rede for i afsnittet implementering. 15

16 Konklusion Det lykkedes mig at skabe et produkt ud fra de fleste punkter i min testspecifikation. Dog nåede jeg ikke at lave en hjemmeside til fremvisning af billeder. Derfor er jeg blevet nødt til bare at gemme filerne i en mappe. Dette skyldes til dels dårlig planlægning i forhold til tid og at opgaven omkring FTP tilslutning tog for lang tid. Refleksion Jeg burde have lavet en tidsplan for at begrænse hvor meget tid jeg brugte på forskellige dele af opgaven og for at få et bedre overblik. FTP delen af opgaven tog længere tid fordi jeg ikke på trods af mange forskellige metoder ikke kunne få det til at virke. Jeg skulle have sat hjemmesiden højere i prioritet. Terminologi Operativsystem = Det system der styrer de basale egenskaber af computeren. Mest kendte er Microsofts Windows og Apples Mac OS. Open source = Dette betyder man har adgang til programmets kildekode/kildetekst og har mulighed for at ændre i den, samt videregive den ændrede version til andre. Syntax = Syntax en er et sæt af regler der definerer hvilke symboler der er korrekt at bruge, når man skal strukturere sin tekst i et tekstbaseret programmeringssprog. Modul = Et modul er en fil der som regel består af definitioner af variable, funktioner og klasser. Dette benyttes for nemt at tilføje funktioner til dit program. 3rd party = En enhed der er produceret af en tredje part. Altså en part der er uafhængig af den organisation/firma, som har produceret det originale produkt. Mega-pixel = Mega-pixel er en enhed der ofte bruges til at beskrive mængden af pixels i et billede. Mange mega-pixel resulterer ikke nødvendigvis i et godt billede. String = En string er ren tekst. Markeres i python med enden string eller string. 16

17 Kilder Python lærings sider Smartboard Python moduler OpenCV: VideoCapture: 17

18 Bilag Bilag 1 18

19 Bilag 2 Samlet kildebeskrivelse for program: 1. import datetime #Uses current date-time of computer. 2. import cv2 #Used for cropping and writing image. 3. from VideoCapture import Device #Used for capture of image. 4. import sys #Used to run loop 5. import time # Used to count tics and create the time interval def main_loop(): #Defines loop 8. while 1: 9. # Capture picture. 10. #cam = Device() # Select default camera device. 11. #cam.savesnapshot('img/image.jpg') #Saves image in folder img # Define date and time as dt. 14. dt = str(datetime.datetime.now()) #Get time and date. 15. dt=dt.replace(":", ".") # ":" is not valid in files names on MS windows OS #Cropping of previosly snapped image. 18. img = cv2.imread("img/image.jpg") #Import image. 19. crop_img = img[1200:2300, 300:3050] # Crop from [y1:y2,x1:x2] 20. dt_final=str(dt+".jpg") # Combines a variable+string to a single string. 21. dt_cropped = "cropped/" + dt_final # Defines which folder to save the image to. 22. cv2.imwrite(dt_cropped, crop_img) # dt(datetime) renames the image to keep track of when taken. 23. cv2.waitkey(0) 24. #Loop interval. 25. time.sleep(1800) #Defines interval between each image captured(seconds) seconds = 30 minutes if name == ' main ': 28. try: 29. main_loop() 30. except KeyboardInterrupt: 31. print >> sys.stderr, 'Stopping loop' 32. sys.exit(0) 19

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Byg web sider. Introduktion:

Byg web sider. Introduktion: Introduktion: Du kender nu nogle enkle HTML tags, så nu er det på tide, at du kommer i gang med at lave din første side! Når du har nogle HTML-sider klar skal du have dem lagt op, så dine venner kan se

Læs mere

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 PHP-Projekt IT projekt uge 4 9 Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 4-3-2013 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 2 Brainstorm... 2 User stories... 2 Problemformulering...

Læs mere

Indhold. Download driver... 2. Find version af Windows 8... 3. Hent drivers til Windows 8... 5. Udpak driver... 6

Indhold. Download driver... 2. Find version af Windows 8... 3. Hent drivers til Windows 8... 5. Udpak driver... 6 KB print Windows 8 installations guide DET KONGELIGE NATIONAL OG Indhold Download driver... 2 Find version af Windows 8.... 3 Hent drivers til Windows 8... 5 Udpak driver... 6 Windows 8 installation af

Læs mere

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015 Indholdsfortegnelse Formål... 2 Opgave formulering... 2 Krav til dokumentation af programmer... 3 ASCII tabel... 4 Værktøjer... 5 Versioner af ASCII tabel... 6 v1.9... 6 Problemer og mangler... 6 v2.1...

Læs mere

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 HTX I ROSKILDE Afsluttende opgave Kommunikation og IT Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Planlægning... 4 Kommunikationsplan... 4 Kanylemodellen... 4 Teknisk

Læs mere

Michael Jokil 11-05-2012

Michael Jokil 11-05-2012 HTX, RTG Det skrå kast Informationsteknologi B Michael Jokil 11-05-2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Teori... 3 Kravspecifikationer... 4 Design... 4 Funktionalitet... 4 Brugerflade... 4 Implementering...

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Ide med Diff. Mål. Tidsplan. 1.uge: 2.uge:

Ide med Diff. Mål. Tidsplan. 1.uge: 2.uge: Side 1 af 5 Ide med Diff. Min ide med differenertierings modulet er at lave et program som kan vise 3d objekter, og få lavede en konverter som kan konventer 3ds filer over til noget som flash kan bruge.

Læs mere

Visualiseringsprogram

Visualiseringsprogram Visualiseringsprogram Programmering C - eksamensopgave Rami Kaddoura og Martin Schmidt Klasse: 3.4 Vejleder: Karl Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium Udleveringsdato: 02-03-2012 Afleveringsdato: 11-05-12

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Indhold

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Indhold DET KONGELIGE Indhold Download driver... 2 Find version af Windows 7.... 2 Hent drivers til Windows Windows 7.... 5 Udpak driver... 6 Windows 7 installation af printer.... 8 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Indhold

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Indhold DET KONGELIGE Indhold Download driver... 2 Find version af vista.... 2 Hent drivers til Windows Vista... 4 Udpak driver... 5 Windows Vista installation af printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE KB har

Læs mere

Delphi og Databaser for begyndere

Delphi og Databaser for begyndere Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Delphi og Databaser for begyndere Denne artikel handler om hvordan man udnytter noget af det bedste i Delphi: Dets gode muligheder for integrering med

Læs mere

Når du holder møder i Connect

Når du holder møder i Connect Når du holder møder i Connect Det er vigtigt at den/de der er host og presenter på mødet sidder ved en forholdsvis kraftig computer, og har en god bredbåndsforbindelse. Hvis man skal vise præsentationer,

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Connect er et webbaseret videokonferenceværktøj, der giver mulighed for online, synkron kommunikation, deling af filer, skærm og whiteboard, gennemførelse

Læs mere

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 Læringsprogram Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 R o s k i l d e T e k n i s k e G y m n a s i u m Indholdsfortegnelse FORMÅL...

Læs mere

Online billede filtrering

Online billede filtrering Online billede filtrering Eksamensprojekt 2014 Andreas Lorentzen, klasse 3.4 Roskilde Tekniske Gymnasium Programmering C 09-05-2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning Teori Problemformulering Målgruppe Indledende

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

IrfanView. Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj. Version: August 2012

IrfanView. Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj. Version: August 2012 IrfanView Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er IrfanView?...4 Få fat i programmet...4 Installer selve programfilen...5 Installer plugins...6

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2003 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens SBS 2003 SSL certifikat. For support og hjælp til anvendelsen af

Læs mere

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden.

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Manualen er delvist hentet fra en manual Ølstykke IF har lavet til brug for deres hjemmeside Upload af billede For at kunne

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Test af It-komponent

Test af It-komponent Test af It-komponent I programmeringssproget Java Programmet Login service Elev: Mads Funch Klasse 2.4 Mat, It, Programmering Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium HTX Underviser: Karl Dato: 31-08-2016 Side

Læs mere

Installation af WeroShop 2.8

Installation af WeroShop 2.8 2013 Installation af WeroShop 2.8 Tommy Westerdahl Christensen Wero Electronics 01-01-2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 GENEREL OPSÆTNING... 8 MOMS OPSÆTNING... 10 BETALINGSFORMER...

Læs mere

Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS

Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS e-service Titelblok i OrCAD Capture og Capture CIS Side 1 af 11 Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS Note skrevet af : Nordcad Systems Technical Support Revision : April 2003, Release 14.2/9.2.3,

Læs mere

Afsluttende Opgave. Vejledning til ballonprojekt. Elever. Fag. Skole. Lærer

Afsluttende Opgave. Vejledning til ballonprojekt. Elever. Fag. Skole. Lærer Afsluttende Opgave Vejledning til ballonprojekt Denne rapport er en del af den afsluttende opgave i kommunikation/it C på RTG. Temaet til opgaven er Varmluftballonen, efter det obligatoriske Projekt Ballonflyvning,

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions Adobe Digital Editions Kom godt i gang Klik på knapperne nedenfor for at komme videre Forberedelse Download Adobe Digital Editions: Til Windows TRYK HER Til Mac OS TRYK HER Bemærk: Adobe Digital Editions

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Arduino Programmering

Arduino Programmering Microcontroller, Arduino I teknologi skal vi lære at lave programmer til uc for at have muligheden til eksamen at kunne lave intelligente el-produkter. I hvert fald skal vi have set mulighederne, og forstået

Læs mere

Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Start Photoshop Elements 11 (Velkomstskærmen) Den nye brugerflade i PE

Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Start Photoshop Elements 11 (Velkomstskærmen) Den nye brugerflade i PE 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Meget er ændret og forbedret i PE11's Organizer... 6 Forbedret kort-funktion med GPS... 6 De nye visninger i PE11... 6 PE11 er på engelsk... 6 Målet med denne bog...

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow GRAFISK WORKFLOW 1 Opgavebeskrivelse I forbindelse med et nyt online koncept Web in a box skulle jeg lave en Photoshop-skabelon, der kan eksportere materiale til en hjemmeside automatisk. Selve konceptet

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Sådan kommer du nemt i gang med Joomla!

Sådan kommer du nemt i gang med Joomla! Joomla! Kursus Sådan kommer du nemt i gang med Joomla! Hvorfor er Joomla! alt for svær at komme i gang med I mit daglige virke som konsulent og underviser, med speciale i Joomla!, får jeg tit at vide at

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.0 Velkommen til manualen for Editor 1 1.1 Editoren 1 1.1.1 Editorens typiske udseende 1 1.1.2 HTML-kode 1 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.2 Værktøjslinjer 2 1.3 Ikoner 2 1.3.1 Liste over

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Acronis et stærkt værktøj til backup. Af Hanne B. Stegemüller 6. juni 2015

Acronis et stærkt værktøj til backup. Af Hanne B. Stegemüller 6. juni 2015 Acronis et stærkt værktøj til backup Af Hanne B. Stegemüller 6. juni 2015 Acronis True Image 2015 Denne guide handler om det meget stærke værktøj til backup, der hedder Acronis. Jeg baserer guiden på flere

Læs mere

Modul 8: Clouds (Lagring af filer)

Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Del I Christoph Schepers Studieskolen 8/2012 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Installer Dropbox (punkt 1-3).. 3 Åbn Dropbox

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

Indledning. Hvorfor det forholder sig sådan har jeg en masse idéer om, men det bliver for meget at komme ind på her. God fornøjelse med læsningen.

Indledning. Hvorfor det forholder sig sådan har jeg en masse idéer om, men det bliver for meget at komme ind på her. God fornøjelse med læsningen. Indledning...2 Variabler...13 Eksempel: 1...13 Eksempel 2:...13 Eksempel 3:...15 Eksempel 4:...16 Metoder...17 Metode (intet ind og intet ud)...17 Metode (tekst ind)...18 Metode (tekst ind og tekst ud)...19

Læs mere

IT opgave. Informationsteknologi B. Vejleder: Karl. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 2,4

IT opgave. Informationsteknologi B. Vejleder: Karl. Navn: Devran Kücükyildiz. Klasse: 2,4 IT opgave Informationsteknologi B Vejleder: Karl Navn: Devran Kücükyildiz Klasse: 2,4 Dato:03-03-2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Planlægning... 3 Kommunikationsplanlægning... 3 Problemstillingen...

Læs mere

Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen

Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen Start: 17/3 2010 slut: 30/4 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Tidsplan...4 3. Kanylemodel...5 4. Kravspecifikationer...6 4.1. Multimedia film 6-12 år...6 4.2.

Læs mere

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~

Overvågningskamera. ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ Lavet af Svend, Valdemar og Frederik 2.3 HTX - Roskilde Overvågningskamera ~Af Svend, Valdemar og Frederik~ I dette forløb har vi arbejdet med overvågningskameraer. Det handlede om at lære, hvordan et

Læs mere

Computerspil rapport. Kommunikation og IT. HTX Roskilde klasse 1.4. Casper, Mathias Nakayama, Anders, Lasse og Mads BC. Lærer - Karl Bjarnason

Computerspil rapport. Kommunikation og IT. HTX Roskilde klasse 1.4. Casper, Mathias Nakayama, Anders, Lasse og Mads BC. Lærer - Karl Bjarnason Computerspil rapport Kommunikation og IT HTX Roskilde klasse 1.4 Casper, Mathias Nakayama, Anders, Lasse og Mads BC Lærer - Karl Bjarnason Indledning Vi har lavet et computerspil i Python som er et quiz-spil

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Læringsprogram. Lommeregner

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Læringsprogram. Lommeregner ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Læringsprogram Lommeregner Programmering Malte Fibiger, Rasmus Ketelsen, Nicojal Jensen og Leon Bøgelund, Klasse 3.36 04-12-2012 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 Problemformulering...

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Dannelse af PDF dokumenter

Dannelse af PDF dokumenter Dannelse af PDF dokumenter Indhold Dannelse af PDF-dokumenter i Phd Planner... 2 Valg af vedhæftninger i PDF dokumentet... 2 Valg af skabelon for PDF dokumentet... 3 Når PDF filen er dannet... 5 Gem PDF

Læs mere

Størrelsen på printede billeder

Størrelsen på printede billeder Størrelsen på printede billeder Udskriftsstørrelse i forhold til antal pixels og dpi 72 dpi 100 dpi 200 dpi 300 dpi 600 dpi 9 13 cm 255 369 354 512 709 1024 1063 1535 2126 3071 10 15 cm 284 425 394 591

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Installation af WeroShop 2.4 S

Installation af WeroShop 2.4 S 2012 Installation af WeroShop 2.4 S Tommy Westerdahl Christensen Wero Electronics 23-02-2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 GENEREL OPSÆTNING... 8 MOMS OPSÆTNING... 10 BETALINGSFORMER...

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2011 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2011 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

HTX, RTG. Rumlige Figurer. Matematik og programmering

HTX, RTG. Rumlige Figurer. Matematik og programmering HTX, RTG Rumlige Figurer Matematik og programmering Vejledere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G. Bjarnason Morten Bo Kofoed Nielsen & Michael Jokil 10-10-2011 In this assignment we have been working with

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

Dokumentation af programmering i Python 2.75

Dokumentation af programmering i Python 2.75 Dokumentation af programmering i Python 2.75 Af: Alexander Bergendorff Jeg vil i dette dokument, dokumentere det arbejde jeg har lavet i løbet opstarts forløbet i Programmering C. Jeg vil forsøge, så vidt

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

IT og Programmering eksamens projekt

IT og Programmering eksamens projekt IT og Programmering eksamens projekt Visualisering af Gravitation Roskilde HTX Anders Kær Bennetsen D. 20-05-2010 IT og Programmering 1.1 Indledning:... 4 1.2 Beskrivelse af Ide:... 4 1.3 Definition af

Læs mere

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: April 2008

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: April 2008 - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: April 2008 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Hvad er IrfanView?...4 Få fat i programmet...4 Installer selve programfilen...5

Læs mere

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder: Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL

Læs mere

Billedbehandling i praksis

Billedbehandling i praksis Billedbehandling i praksis Øvelser til værktøjerne i simpel billedbehandling Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Dette hæfte...4 Billedstørrelse, billedformater m.m...4 Billedstørrelse...4 Sideformat...5

Læs mere

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch Scratch 2 Fang Prikkerne All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Introduktion

Læs mere

Netværk & elektronik

Netværk & elektronik Netværk & elektronik Oversigt Ethernet og IP teori Montering af Siteplayer modul Siteplayer teori Siteplayer forbindelse HTML Router (port forwarding!) Projekter Lkaa Mercantec 2009 1 Ethernet På Mars

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Håndtering af prisfiler fra Mekonomen

Håndtering af prisfiler fra Mekonomen Håndtering af prisfiler fra Mekonomen Når der er prisopdateringer fra Mekonomen, vil du modtage en mail med prisfilerne vedhæftet. I denne modtagne mail fra Mekonem vil der være en kort beskrivelse af,

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA 2.6. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION AXIS KAMERAER Team Mobbis anbefaler AXIS som leverandør af

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide til, hvordan du effektivt kommer i gang med at bruge Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive-klienter 2. Guide til Windows-klienten 2.1. Installation

Læs mere

Software - manipulation af data

Software - manipulation af data Software - manipulation af data Opgave 1: Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvad er data? Data = oplysninger. Fx hvis man laver en database til en virksomhed, som skal registrere deres medlemmer på denne database.

Læs mere

Vejledning i Express Scribe

Vejledning i Express Scribe Forside Vejledning i Express Scribe Introduktion Express Scribe er et program til transskribering af interviews og andre optagelser. Det er gratis og nemt at gå til. Det kan de mest basale funktioner til

Læs mere

bedreweb.dk - Bolette Obbekær 2012 SÅDAN LÆGGER DU WORDPRESS PÅ DIT WEBHOTEL

bedreweb.dk - Bolette Obbekær 2012 SÅDAN LÆGGER DU WORDPRESS PÅ DIT WEBHOTEL SÅDAN LÆGGER DU WORDPRESS PÅ DIT WEBHOTEL TRIN 1: WORDPRESS MAPPEN WordPress er et gratis program, der bruges til at lave hjemmesider og blogs. Du skal downloade WordPress og bagefter lægge det på dit

Læs mere

Brugervejledning til Djurspakken

Brugervejledning til Djurspakken Brugervejledning til Djurspakken Indtast www.djurspakken.dk i din WEB browser Login ved at klikke på login i øverst højre hjørne Indtast det tilsendte brugernavn og password husk at vælge domæne djurspakken.dk

Læs mere

1. Programmet downloades.

1. Programmet downloades. Vejledning til brug PLATINUM Service Tool på en PLATINUM 7000R3 inverter. (Til brugere af Microsoft Windows 7). Programmet kan anvendes til at hente den komplette eventliste (hændelses-liste), hvorved

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Mappestruktur- og logik i VuptiWeb er stort set den samme som på vores computer.

Mappestruktur- og logik i VuptiWeb er stort set den samme som på vores computer. 6 MEDIEARKIV Mediearkivet bruges til opbevaring af filer (billeder og dokumenter), som vi bruger på vores hjemmeside. Før vi kan vise et billede eller linke til en fil, skal de uploades til mediearkivet.

Læs mere

Vejledning til Mozart Viewer 12

Vejledning til Mozart Viewer 12 Vejledning til Mozart Viewer 12 Programmet kan downloades gratis på http://www.mozart.co.uk Husk at det er den der hedder Mozart Viewer du skal hente. Den er gratis, i modsætning til Mozart som koster

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Picasa billedalbum og webalbum

Picasa billedalbum og webalbum Picasa billedalbum og webalbum Billedalbum og redigerings-værktøj Picasa er et billedalbum, som kan bruges til at opbevare, registrere, bearbejde og ordne sine digitale fotos i. Desuden kan du uploade

Læs mere

Greenshot. Indhold Greenshot Klik på det ønskede emne for at springe direkte til emnet.

Greenshot. Indhold Greenshot Klik på det ønskede emne for at springe direkte til emnet. Greenshot Programmet Greenshot kan bruges til at lave skærmklip, dvs. kopiere hele eller dele af et skærmbillede og bruge det et andet sted. Derudover indeholder Greenshot en billededitor, hvor man kan

Læs mere

Adobe Elements Lektion 2

Adobe Elements Lektion 2 Adobe Elements Lektion 2 Så er det igen tid til at lege lidt med billeder. Jeg går ud fra, at du nu har fået opsat Elements efter de anvisninger du fik i sidste lektion. Start Elements op Gå ind i Edit

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere