Programmering C 3.36 Eksamensprojekt - Tavledokumentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programmering C 3.36 Eksamensprojekt - Tavledokumentation"

Transkript

1 Programmering C 3.36 Eksamensprojekt - Tavledokumentation August Møbius Roskilde HTX - Klasse 3.6 August Møbius 1

2 Indhold Indledende aktivitet... 3 Idégenerering... 3 Mit produkt(kort beskrivelse)... 3 User stories... 3 Kravspecifikation... 4 Testspecifikation... 4 Design og teori... 6 Anvendte teknologier... 6 Andre teknologier... 6 Implementering... 8 Tage billede... 8 Beskære overflødigt indhold... 8 Notere tid og dato i filnavn Uploade billeder til studieweb via FTP Køre programmet i loop Test af produkt Billedkvalitet vs. Filstørrelse Navigation af filer på hjemme Kan Python program tage billede fra webcam/digitalkamera? Kan Python program beskære billede? Kan programmet notere dato og tid i filen? Kan programmet gentage processen? Konklusion Refleksion Terminologi Kilder Bilag Bilag Bilag

3 Indledende aktivitet Idégenerering Jeg har benyttet et mindmap til, at vise mine første tanker omkring projektet og for at finde ud af hvilket produkt der passer til løsning af opgaven. Mindmappet kan ses i Bilag 1. Hele idéen med tavledokumentation startede med, at det ikke var tilladt at rengøre/slette tavlerne i IT klasserne og det dannede problemer i undervisningen, da tavlerne ofte var rodede. Grundet til det ikke var tilladt at slette indhold på tavlerne var, at det ikke ønskedes, at idéer og gode undervisnings materialer skulle gå tabt. Tavlerne var derfor ofte noget rod at undervise på fordi, der hele tiden blev slettet et ikke så vigtigt element, for at gøre plads til nye ting. Til sidste ville der være elementer på tavlen fra mange forskellige moduler og det var svært at finde rundt i. Jeg ønsker at lave et produkt der kan hjælpe med til at holde tavlen ren og gøre det nemmere at undervise, ved ofte at tage billede af tavlen i løbet af undervisningen og gøre billederne tilgængelige for lærere og elever. Jeg beskæftigede mig kort i hvilke muligheder der ligger inden for intelligente tavler og hvilke muligheder der er for tavler der kan danne et billede ud fra de elementer der tegnes på dem. Selvom der findes løsninger inden for denne produktkategori, er det ikke ressourcer der er tilgængelige på skolen og jeg har derfor ikke valgt at arbejde videre med idéen. Jeg vil dog komme ind på intelligente tavler når jeg senere vil diskutere andre løsninger. Mit produkt(kort beskrivelse) Produktet er et python-program der ved hjælp af et digitalkamera løbende skal tage billeder af tavlen for bl.a at dokumentere undervisningen og gemme idéer til hjælp for hjemmearbejde og til elever der ikke var til stede under undervisningen. Programmet skal tage et billede og beskære det så kun det nødvendige er med og derefter gemme og navngive filerne efter tid og dato. Denne proces skal kunne gentages i et defineret interval. User stories User story 1 Gymnasieelev Gymnasieelev har i løbet af dagens undervisning spurgt om hjælp til løsning af et problem. Læren tegnede i den sammenhæng en model på tavlen for at forklare principper bag problemet. Eleven ønsker at kunne downloade billeder af tavlen, så eleven kan arbejde videre på opgaven hjemme og vil gerne kunne se den hjælp han fik i løbet af undervisningen igen. 3

4 User story 2 Lærer Lærer har ikke været til stede i undervisningen og har haft vikar på i stedet. Lærer ønsker at se hvad vikaren har undervist på tavlen, for bedre at kunne forberede sin egen undervisning til det næste modul, ved at undgå gentagelser og ved evt. at tilføje eller arbejde videre på vikarens undervisning. User story 3 Alle elever i klassen Eleverne har fælles byggest et mindmap på tavlen, omkring forskellige underemner til et nyt projekt. Eleverne ønsker at det benyttede mindmap skal være tilgængeligt hjemme, så de nemt kan tage en beslutning omkring emne. Kravspecifikation Hvad skal mit produkt kunne? o Tage billede. o Beskære overflødigt indhold. o Uploade billede til FTP server og publicere det på studieweb. o Notere tid og dato enten i filnavn eller som et lag på billedet. o Gentage ovenstående med brugerdefineret tidsinterval. Hvad er min målgruppe? o Elever og lærere. Hvilke teknologier/værktøjer vil jeg benytte mig af til løsning af problem. o Python - Python 2.7 o HTML 4/CSS 3 o Notepad++ Testspecifikation Billedkvalitet vs. filstørrelse. Billedkvaliteten skal være god nok til skrift på tavlen er letlæseligt, men skal samtidigt fylde så lidt plads som muligt på webserveren. Forskellige billedkvaliteter skal testes i denne sammenhæng. Navigation af filer på hjemmeside Det skal være let, at finde billeder fra et bestemt tidspunkt på hjemmesiden. Kan Python program tage billede fra webcam/digitalkamera? Jeg vil benytte et python-modul til at tage billeder. Kan Python program beskære billede? Som udgangspunkt skal programmet kunne beskære efter en pre defineret størrelse. Hvis der er ekstra tid vil jeg forsøge at programmere programmet til kunne genkende en grøn tavle og beskære billedet derefter. Kan programmet notere tid og dato på billedet? Programmet skal kunne navngive filen: 00:00 -- DD-MM-ÅÅ eller lgn. Dette kan gøres ved at aflæse tiden på computeren. 4

5 Kan programmet gentage processen? Programmet skal kunne gentage processen så der tages billeder med et defineret tidsinterval f. eks. Hvert 30. minut. 5

6 Design og teori Anvendte teknologier I dette afsnit vil der kortfattet blive gjort rede for de teknologier jeg har benyttet til mit projekt og hvorfor jeg har valgt denne teknologi. Python Python er et programmerings sprog der er stort set er uafhængigt af platform, så det kan benyttes på alle større operativsystemer(os). Python er desuden tilgængeligt under en Open-Source licens. Python har store muligheder, men er også relativt nemt at benytte for brugere der ikke er så øvede. Programmet har en relativt simpel syntax 2 og sproget er generelt meget logisk i den måde de forskellige udtryk er navngivet. Python har også mange forskellige moduler til håndtering af forskellige opgaver, hvortil der også kan installeres 3rd party moduler. Jeg har valgt denne teknologi, fordi sproget er relativt logisk og det er det primære programmeringssprog jeg har benyttet mig af under uddannelsen. Der findes nyere versioner af python, men jeg har valgt at benytte mig af denne version fordi, den er kendt for at være meget stabil og fordi elementer i syntax en er skiftet i nyere versioner. Digitalkamera For at tage billeder af tavlen, skal der benyttes et kamera der kan tage billeder af relativ høj kvalitet, så tekst tydligt kan læses. Præcis hvor høj kvalitet vil blive beskrevet i afsnittet Test. Jeg har derfor fravalgt normale webkameraer fordi de typisk ikke har den nødvendige opløsning. I dette projekt er der benyttet et 8MP 3 kamera fra en smartphone, men mange andre kameraer af samme kvalitet ville også kunne være benyttet til at løse opgaven. Andre teknologier I dette afsnit vil jeg gøre rede for en anden teknologi, som løser de samme problemer som jeg har forsøgt at løse. Smartboard 4 Smart er et firma der udvikler intelligente tavler kaldet Smartboards. Smartboards løser tavledokumentation på en mere moderne facon end min metode. I stedet for at tegne med kridt eller tusch, tegner man med elektroniske penne. Tavlen registrer hvor disse penne befinder sig på tavlen og danner derfra et billede, som vises ved hjælp af en projektor Forklaret i afsnittet om terminologi. 3 Mega-pixel 4 6

7 Man tegner altså ikke fysisk på tavlen. Dette produkt har den fordel at der ikke behøves et kamera til at tage et billede, fordi der allerede er dannet et digitalt billede. I forhold til Smartboards har mit produkt den fordel, at det kan benyttes på eksisterende tavler og installationen er relativ billig, da det ikke kræver andet end et digitalkamera og en computer. 7

8 Implementering Jeg vil i dette afsnit gøre rede for mit program og des funktioner. Jeg vil forklare hvilke opgaver jeg har løst, hvilke opgaver jeg ikke har løst og hvad jeg har gjort i den sammenhæng. Jeg vil i hvert punkt forklare hvilke moduler til python der benyttes. En komplet liste over moduler kan findes i kildelisten og den samlede kildekode for programmet kan findes under bilag 2. Som udgangspunkt skulle programmet have følgende funktioner. o Tage billede. o Beskære overflødigt indhold. o Notere tid og dato enten i filnavn eller som et lag på billedet o Uploade billede til FTP server og publicere det på studieweb. o Gentage ovenstående med et bestemt tidsinterval. Tage billede Kildekode: 1. from VideoCapture import Device # Capture picture. 4. cam = Device() 5. cam.savesnapshot('img/image.jpg') For at tage billedet skal modulet VideoCapture 5 benyttes. Fra dette modul importeres Device som set på linje 1. Denne device er det kamera som er tilsluttet computeren. Hvis der er flere kameraer tilsluttet vil den tage det kamera som er sat som standard(default). Der defineres altså her hvilken enhed der skal benyttes til at tage billedet. Når billedet skal tages defineres cam = device()og derefter benyttes cam.savesnapshot kommandoen for at tage billedet. Indholdet i parentesen på linje 5 beskriver mappeposition og filnavn. Filen image.jpg bliver altså gemt i mappen img. Hvert nyt billede vil blive navngivet image.jpg og overskrive det forrige. Denne del af koden er meget simpel og har ikke forvoldt nogle problemer. Beskære overflødigt indhold Der er 2 grunde til at jeg har givet mit program denne funktion. Først og fremmest er det for at gøre billedfilen mindre, da jeg ønsker billedet skal uploades til en webserver. På en webserver er det kritisk filerne fylder så lidt som muligt så man kan have mange filer liggende. Jeg har også valgt at beskære billedet af den simple grund, at der er nogen idé at kunne se en masse væg på billedet og det kun kan være til gene når der skal dannes et overblik. 5 8

9 Kildekode: 1. import cv2 #Used for cropping and writing image #Cropping of previosly snapped image. 4. img = cv2.imread("img/image.jpg") 5. crop_img = img[1200:2300, 300:3050] # Crop from [y1:y2,x1:x2] 6. dt_final=str(dt+".jpg") 7. dt_cropped = "cropped/" + dt_final 8. cv2.imwrite(dt_cropped, crop_img) 9. cv2.waitkey(0) Først importeres modulet OpenCV 6. Dette er et relativt avanceret modul der har mange forskellige funktioner. Jeg benytter mig af funktioner i forhold til billedredigering og i dette tilfælde beskæring af billeder. På linje 4 defineres det billede der skal beskæres = img. Dette gøres ved kommandoen cv2.imread indlæser det billede der blev taget i tidligere del af programmet. På linje 5 laves selve beskæringen. Det har givet mig store problemet at finde ud af hvordan den faktisk beskærer billedet, da det ikke helt stemmer over ens med almindelige matematiske principper. Hvor koordinatet [0;0] normalt befinder sig nederst venstre hjørne, befinder det sig i denne kode øverst i højre hjørne. Jeg søgte hjælp på onlineforummet reddit.com 7 for at løse mit problem. crop_img = img[1200:2300, 300:3050] beskriver det områder der skal skæres ud af det originale billede. Bracketsne 8 indeholder koordinater for det nye billede på denne måde: [y1:y2,x1:x2]. Det nye billede dannes altså ud fra de to punkter(x;y) [300;2300] og [3050;1200]. Jeg har visualiseret denne skæring: Bracket er den engelske betegnelse for [ ]. 9

10 Linje 6 og 7 omhandler lagring og navngivelse af billedet. dt er en variabel som jeg beskriver i næste underafsnit. Problemet er at man ikke uden videre kan blande en variabel og en string. Derfor laver jeg således en ny string kaldet dt_final, hvor min variabel indgår: dt_final=str(dt+".jpg"). Jeg ønsker at den min fil skal gennem i en bestem mappe kaldet cropped. Dette gør jeg ved at definere elementet dt_cropped= cropped/ +dt_final. Linje 8 cv2.imwrite gemmer min fil til den mappe jeg tidligere definerede. Notere tid og dato i filnavn Kildekode: 1. import datetime # Define date and time as dt. 4. dt = str(datetime.datetime.now()) 5. dt=dt.replace(":", ".") Først importeres modulet datetime. Dette modul bruges til at hente information fra computeren omkring dato og tid. Derefter definere jeg element dt som den tid computeren er indstillet til. Dette modul vil som 10

11 standard bruge symbolet kolon til at opdele tidspunkt. Jeg skal benytte dette tidspunkt i et filnavn hvor kolon ikke er tilladt. Derfor erstatter jeg i linje 5 : med. for at undgå brug af ulovlige symboler. Den fil der produceres med navn efter tidspunkt der ud således: Som det kan ses på billedet har filen fået navn efter dato og tid. Der opstod i denne forbindelse et mindre problem fordi den skriver et enormt præcist tal helt ned til millisekunder. Dette kan være forvirrende for læseren. Jeg har ikke været i stand til at løse problemet og reducere filnavnet. Uploade billeder til studieweb via FTP Dette er en af de opgaver det ikke lykkedes mig at løse på trods af intensiv søgning efter svar på forskellige online forummer. Jeg prøvede adskillige koder med modulet ftplib, men var ikke i stand til at få forbindelse til skolens servere. Jeg kom frem til fælgende kode, som skulle fortælle mig hvilke filer der lå på serveren. 1. from ftplib import FTP 2. ftp = FTP('rtgkom.dk') # connect to host, 3. ftp.login('augustm10', '*****') # user, password 4. ftp.retrlines('list') # list directory Jeg kunne desværre ikke få det til at virke og måtte til sidst opgive denne del for ikke at løbe tør for tid. Køre programmet i loop Kildekode: 1. def main_loop(): #Defines loop 2. while 1: 3. # Put you program here time.sleep(1800) 6. if name == ' main ': 7. try: 8. main_loop() 9. except KeyboardInterrupt: 10. print >> sys.stderr, 'Stopping loop' 11. sys.exit(0) 11

12 Først defineres navnet på loopet. Derefter sættes hele mit program ind i midten på linje 3. time.sleep() definerer hvor lang tid der skal gå mellem hver gentagelse af programmet. Jeg har valgt 1800 sekunder hvilket svarer til 30 minutter. I løbet af et modul på 90 minutter vil der altså blive taget 3 billeder af tavlen. 12

13 Test af produkt Jeg vil slagvisk gå gennem min testspecifikation og forklare hvilke opgaver der er lykkedes at løse og hvilket det er mislykkedes. Billedkvalitet vs. Filstørrelse. Fordi der ikke er uanede mænger af plads på webservere er det vigtigt at minimere filstørrelser. Samtidigt skal tekst på tavlen stadig ses tydeligt. Som eksempel på dette, har jeg ændret kvaliteten på et eksempel af skrift på tavlen. Jeg vil prøve at give en vurdering af hvor langt man kan gå ned i filstørrelse. NB! Der kan være forskel på hvordan udskrift og digitale billeder ser ud. Jeg sammenligner ud fra digitale billeder, da det er meningen billederne skal vises digitalt. 13

14 Billede Filstørrelse Kvalitet 57,7 KB 100 % 29,6 KB 80 % 22,8 KB 50 % 20,3 KB 30 % 16,3 KB 10 % 14

15 Ud fra tabellen kan jeg konkluddere at det godt kan lade sig gøre at komprimere filen uden at miste meget synlig kvalitet. Det er svært at se forskel fra 100% til 80% på trods af fil størrelsen gøres omkring 40 % mindre. Jeg vil dog ikke gå længere ned fordi farven bliver mere snusket der efter. Navigation af filer på hjemme Jeg løb tør for tid og nåede ikke at lave min hjemmeside. Derfor kan jeg ikke bestå denne test. Nuværende status er billederne gemmes i en mappe. Kan Python program tage billede fra webcam/digitalkamera? Ja, python kan godt tage et billede fra et digitalkamera. Dette er der gjort rede for i afsnittet implementering. Kan Python program beskære billede? Ja, python kan godt beskære et billede. Dette er der gjort rede for i afsnittet implementering. Kan programmet notere dato og tid i filen? Ja, dette er der gjort rede for i afsnittet implementering. Kan programmet gentage processen? Ja, dette er der gjort rede for i afsnittet implementering. 15

16 Konklusion Det lykkedes mig at skabe et produkt ud fra de fleste punkter i min testspecifikation. Dog nåede jeg ikke at lave en hjemmeside til fremvisning af billeder. Derfor er jeg blevet nødt til bare at gemme filerne i en mappe. Dette skyldes til dels dårlig planlægning i forhold til tid og at opgaven omkring FTP tilslutning tog for lang tid. Refleksion Jeg burde have lavet en tidsplan for at begrænse hvor meget tid jeg brugte på forskellige dele af opgaven og for at få et bedre overblik. FTP delen af opgaven tog længere tid fordi jeg ikke på trods af mange forskellige metoder ikke kunne få det til at virke. Jeg skulle have sat hjemmesiden højere i prioritet. Terminologi Operativsystem = Det system der styrer de basale egenskaber af computeren. Mest kendte er Microsofts Windows og Apples Mac OS. Open source = Dette betyder man har adgang til programmets kildekode/kildetekst og har mulighed for at ændre i den, samt videregive den ændrede version til andre. Syntax = Syntax en er et sæt af regler der definerer hvilke symboler der er korrekt at bruge, når man skal strukturere sin tekst i et tekstbaseret programmeringssprog. Modul = Et modul er en fil der som regel består af definitioner af variable, funktioner og klasser. Dette benyttes for nemt at tilføje funktioner til dit program. 3rd party = En enhed der er produceret af en tredje part. Altså en part der er uafhængig af den organisation/firma, som har produceret det originale produkt. Mega-pixel = Mega-pixel er en enhed der ofte bruges til at beskrive mængden af pixels i et billede. Mange mega-pixel resulterer ikke nødvendigvis i et godt billede. String = En string er ren tekst. Markeres i python med enden string eller string. 16

17 Kilder Python lærings sider Smartboard Python moduler OpenCV: VideoCapture: 17

18 Bilag Bilag 1 18

19 Bilag 2 Samlet kildebeskrivelse for program: 1. import datetime #Uses current date-time of computer. 2. import cv2 #Used for cropping and writing image. 3. from VideoCapture import Device #Used for capture of image. 4. import sys #Used to run loop 5. import time # Used to count tics and create the time interval def main_loop(): #Defines loop 8. while 1: 9. # Capture picture. 10. #cam = Device() # Select default camera device. 11. #cam.savesnapshot('img/image.jpg') #Saves image in folder img # Define date and time as dt. 14. dt = str(datetime.datetime.now()) #Get time and date. 15. dt=dt.replace(":", ".") # ":" is not valid in files names on MS windows OS #Cropping of previosly snapped image. 18. img = cv2.imread("img/image.jpg") #Import image. 19. crop_img = img[1200:2300, 300:3050] # Crop from [y1:y2,x1:x2] 20. dt_final=str(dt+".jpg") # Combines a variable+string to a single string. 21. dt_cropped = "cropped/" + dt_final # Defines which folder to save the image to. 22. cv2.imwrite(dt_cropped, crop_img) # dt(datetime) renames the image to keep track of when taken. 23. cv2.waitkey(0) 24. #Loop interval. 25. time.sleep(1800) #Defines interval between each image captured(seconds) seconds = 30 minutes if name == ' main ': 28. try: 29. main_loop() 30. except KeyboardInterrupt: 31. print >> sys.stderr, 'Stopping loop' 32. sys.exit(0) 19

Programmerings Journal

Programmerings Journal Programmerings Journal Python Figur Udregner Jakob Jelstad & Thomas Gram Vejleder : Christoffer Soya "Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Eksamensprojekt. Afsluttende Projekt i Informationsteknologi B / Programmering C

Eksamensprojekt. Afsluttende Projekt i Informationsteknologi B / Programmering C Eksamensprojekt i Informationsteknologi B / Programmering C Anders Olsen & Nichlas Olsson, klasse 3.3i 20-05-2010 Synopsis Vi er to gymnasieelever fra Roskilde Tekniske Gymnasium og vi hedder Anders Olsen

Læs mere

Udvikling af fotovisningsprogram

Udvikling af fotovisningsprogram 2014 Udvikling af fotovisningsprogram Bacheloruddannelse Datalogi Roskilde Universitet Matthías Terney Arason Studienr: 50423 Vejleder: Mads Rosendahl 19-12-2014 Resume Dette projekt gennemgår de valg

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

SO-projekt Marts 2014

SO-projekt Marts 2014 SO-projekt Marts 2014 Matematik A - IT B Kaffeafkøling Lavet af: Mads Hougaard, Philip Elbek og Frederik Bagger Under vejledning af: Jørn Christian Bendtsen og Karl Bjarnason Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage I dette modul skal du lære at oprette og arbejde med hjemmesider med programmet Frontpage 2003. Men først skal du lære lidt om HTML-kodning. Selv om du ikke behøver at kende til HTML for at skabe hjemmesider

Læs mere

5. semesters projekt. Personalesystem. EDBskolen, Erhvervs akademiet Lillebælt Eksamensprojekt Efterår 2009 Vejleder: Per Larsen Dat07a Skrevet for

5. semesters projekt. Personalesystem. EDBskolen, Erhvervs akademiet Lillebælt Eksamensprojekt Efterår 2009 Vejleder: Per Larsen Dat07a Skrevet for 5. semesters projekt EDBskolen, Erhvervs akademiet Lillebælt Eksamensprojekt Efterår 2009 Vejleder: Per Larsen Dat07a Skrevet for Personalesystem Jørn Justesen: Kasper Holm: Indholdsfortegnelse Projektetablering...

Læs mere

Jørn Justesen Dat07a 5 semester projekt Kasper Holm. Projektetablering... 5

Jørn Justesen Dat07a 5 semester projekt Kasper Holm. Projektetablering... 5 5. semesters projekt EDBskolen, Erhvervs akademiet Vejle Eksamensprojekt Efterår 2009 Kontaktlærer Dat07a Skrevet for Personalesystem Jørn Justesen: : Indholdsfortegnelse Projektetablering... 5 Problemformulering...

Læs mere

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen Version 1.0-2. aug. 2010 Side 1 af 43 Denne manual et opslagsværk over de mest almindelige funktioner som du som bruger kommer ud for. Den gennemgår de IT systemer

Læs mere

Web-guide Hvordan arbejder man med Enhedslistens hjemmesider? 1. udgave, 2015

Web-guide Hvordan arbejder man med Enhedslistens hjemmesider? 1. udgave, 2015 Hvordan arbejder man med Enhedslistens hjemmesider? 1. udgave, 2015 Web-guide Enhedlisten stiller på landsplan et system til redigering og visning af hjemmesider til rådighed for afdelinger og regioner.

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

GRATIS CMS MED GRATIS CMS MED JOOMLA! JESPER KAAE

GRATIS CMS MED GRATIS CMS MED JOOMLA! JESPER KAAE JESPER KAAE GRATIS CMS MED JOOMLA! TM GRATIS CMS MED TM Skab dynamiske hjemmesider med Joomla! Lær at installere og arbejde med systemet Følg hæftets gennemgående case JESPER KAAE GRATIS CMS MED TM Gratis

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt

Programmering C Eksamensprojekt Programmering C Eksamensprojekt Triangle Solver Emil Christian Lynegaard 3.6i HTX Roskilde Programmering C Journal http://www.rtgkom.dk/~emilcl10/exam/index.html 1 13. Maj 2013 1 Både HTML/CSS/JavaScript

Læs mere

Vejledning om tilgængelige PDF-filer

Vejledning om tilgængelige PDF-filer Vejledning om tilgængelige PDF-filer Denne vejledning er udarbejdet i Kompetencecenteret it for alle under ITog Telestyrelsen. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af det øgede fokus på brugen af dokumentformatet

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Media College Aalborg

Media College Aalborg Media College Aalborg Forfattere: Alexandra Kønig, Shwan Kwestani, Carita R. Senft Media College Aalborg Klasse: h1we080112 22-11-2012 Sammendrag... 2 Introduktion:... 3 Gruppe...3 Baggrund:...3 Objectives...

Læs mere

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning.

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning. Resumé Denne rapport er skrevet i forbindelse med udarbejdelse af projektet på Institut for Automation ved Danmarks Tekniske Universitet. Internetbaseret interface eller web-enabling betyder, at en robot

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Vers. 01 Oktober 2010 REDAKTØRMANUAL TYPO3

Vers. 01 Oktober 2010 REDAKTØRMANUAL TYPO3 Vers. 01 Oktober 2010 REDAKTØRMANUAL TYPO3 INDHOLD 1. LÆR SYSTEMET AT KENDE... 1 Kort introduktion... 1 Menuen... 2 Sidetræet... 3 Indholdet... 4 Forsiden, Forum og Beboermappe... 4 Sådan finder du rundt

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE Velkommen til CMS-modulet på din DanaCMS-hjemmeside, som du skal benytte for at opdatere din hjemmeside med tekster, billeder og meget mere. I denne vejledning for

Læs mere

Universitet: Uddannelse: Emne: Afleveringsfrist: Bemærkninger: Udarbejdet af:

Universitet: Uddannelse: Emne: Afleveringsfrist: Bemærkninger: Udarbejdet af: Universitet: Danmarks Tekniske Universitet Uddannelse: It-Diplom Ingeniør Emne: Dynamisk filter komponent Afleveringsfrist: Mandag den 14. juni 2010 Bemærkninger: Rapporten er en eksamensrapport til 20

Læs mere

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1.

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1. Læringsprogram Talkonvertering Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen Klasse 2.4 1. marts 2011 Fag: Vejleder: Skole: Informationsteknologi B Karl G. Bjarnason Roskilde

Læs mere

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign.

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign. Interaktionsdesign Jesper Kjeldskov, Mikael B. Skov og Jan Stage Aalborg Universitet, Institut for Datalogi Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt

Læs mere

Joomla! 1.7 Begynder Guide

Joomla! 1.7 Begynder Guide Joomla! 1.7 Begynder Guide 2 Om bogen... 12 Den er gratis12. Den hjælper dig til at løse dine opgaver12. Den er sponsoreret12. Sponsorerne giver rabatter12. Godt samarbejde12. Den er flersproget13. Spansk

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere