Programmering C 3.36 Eksamensprojekt - Tavledokumentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programmering C 3.36 Eksamensprojekt - Tavledokumentation"

Transkript

1 Programmering C 3.36 Eksamensprojekt - Tavledokumentation August Møbius Roskilde HTX - Klasse 3.6 August Møbius 1

2 Indhold Indledende aktivitet... 3 Idégenerering... 3 Mit produkt(kort beskrivelse)... 3 User stories... 3 Kravspecifikation... 4 Testspecifikation... 4 Design og teori... 6 Anvendte teknologier... 6 Andre teknologier... 6 Implementering... 8 Tage billede... 8 Beskære overflødigt indhold... 8 Notere tid og dato i filnavn Uploade billeder til studieweb via FTP Køre programmet i loop Test af produkt Billedkvalitet vs. Filstørrelse Navigation af filer på hjemme Kan Python program tage billede fra webcam/digitalkamera? Kan Python program beskære billede? Kan programmet notere dato og tid i filen? Kan programmet gentage processen? Konklusion Refleksion Terminologi Kilder Bilag Bilag Bilag

3 Indledende aktivitet Idégenerering Jeg har benyttet et mindmap til, at vise mine første tanker omkring projektet og for at finde ud af hvilket produkt der passer til løsning af opgaven. Mindmappet kan ses i Bilag 1. Hele idéen med tavledokumentation startede med, at det ikke var tilladt at rengøre/slette tavlerne i IT klasserne og det dannede problemer i undervisningen, da tavlerne ofte var rodede. Grundet til det ikke var tilladt at slette indhold på tavlerne var, at det ikke ønskedes, at idéer og gode undervisnings materialer skulle gå tabt. Tavlerne var derfor ofte noget rod at undervise på fordi, der hele tiden blev slettet et ikke så vigtigt element, for at gøre plads til nye ting. Til sidste ville der være elementer på tavlen fra mange forskellige moduler og det var svært at finde rundt i. Jeg ønsker at lave et produkt der kan hjælpe med til at holde tavlen ren og gøre det nemmere at undervise, ved ofte at tage billede af tavlen i løbet af undervisningen og gøre billederne tilgængelige for lærere og elever. Jeg beskæftigede mig kort i hvilke muligheder der ligger inden for intelligente tavler og hvilke muligheder der er for tavler der kan danne et billede ud fra de elementer der tegnes på dem. Selvom der findes løsninger inden for denne produktkategori, er det ikke ressourcer der er tilgængelige på skolen og jeg har derfor ikke valgt at arbejde videre med idéen. Jeg vil dog komme ind på intelligente tavler når jeg senere vil diskutere andre løsninger. Mit produkt(kort beskrivelse) Produktet er et python-program der ved hjælp af et digitalkamera løbende skal tage billeder af tavlen for bl.a at dokumentere undervisningen og gemme idéer til hjælp for hjemmearbejde og til elever der ikke var til stede under undervisningen. Programmet skal tage et billede og beskære det så kun det nødvendige er med og derefter gemme og navngive filerne efter tid og dato. Denne proces skal kunne gentages i et defineret interval. User stories User story 1 Gymnasieelev Gymnasieelev har i løbet af dagens undervisning spurgt om hjælp til løsning af et problem. Læren tegnede i den sammenhæng en model på tavlen for at forklare principper bag problemet. Eleven ønsker at kunne downloade billeder af tavlen, så eleven kan arbejde videre på opgaven hjemme og vil gerne kunne se den hjælp han fik i løbet af undervisningen igen. 3

4 User story 2 Lærer Lærer har ikke været til stede i undervisningen og har haft vikar på i stedet. Lærer ønsker at se hvad vikaren har undervist på tavlen, for bedre at kunne forberede sin egen undervisning til det næste modul, ved at undgå gentagelser og ved evt. at tilføje eller arbejde videre på vikarens undervisning. User story 3 Alle elever i klassen Eleverne har fælles byggest et mindmap på tavlen, omkring forskellige underemner til et nyt projekt. Eleverne ønsker at det benyttede mindmap skal være tilgængeligt hjemme, så de nemt kan tage en beslutning omkring emne. Kravspecifikation Hvad skal mit produkt kunne? o Tage billede. o Beskære overflødigt indhold. o Uploade billede til FTP server og publicere det på studieweb. o Notere tid og dato enten i filnavn eller som et lag på billedet. o Gentage ovenstående med brugerdefineret tidsinterval. Hvad er min målgruppe? o Elever og lærere. Hvilke teknologier/værktøjer vil jeg benytte mig af til løsning af problem. o Python - Python 2.7 o HTML 4/CSS 3 o Notepad++ Testspecifikation Billedkvalitet vs. filstørrelse. Billedkvaliteten skal være god nok til skrift på tavlen er letlæseligt, men skal samtidigt fylde så lidt plads som muligt på webserveren. Forskellige billedkvaliteter skal testes i denne sammenhæng. Navigation af filer på hjemmeside Det skal være let, at finde billeder fra et bestemt tidspunkt på hjemmesiden. Kan Python program tage billede fra webcam/digitalkamera? Jeg vil benytte et python-modul til at tage billeder. Kan Python program beskære billede? Som udgangspunkt skal programmet kunne beskære efter en pre defineret størrelse. Hvis der er ekstra tid vil jeg forsøge at programmere programmet til kunne genkende en grøn tavle og beskære billedet derefter. Kan programmet notere tid og dato på billedet? Programmet skal kunne navngive filen: 00:00 -- DD-MM-ÅÅ eller lgn. Dette kan gøres ved at aflæse tiden på computeren. 4

5 Kan programmet gentage processen? Programmet skal kunne gentage processen så der tages billeder med et defineret tidsinterval f. eks. Hvert 30. minut. 5

6 Design og teori Anvendte teknologier I dette afsnit vil der kortfattet blive gjort rede for de teknologier jeg har benyttet til mit projekt og hvorfor jeg har valgt denne teknologi. Python Python er et programmerings sprog der er stort set er uafhængigt af platform, så det kan benyttes på alle større operativsystemer(os). Python er desuden tilgængeligt under en Open-Source licens. Python har store muligheder, men er også relativt nemt at benytte for brugere der ikke er så øvede. Programmet har en relativt simpel syntax 2 og sproget er generelt meget logisk i den måde de forskellige udtryk er navngivet. Python har også mange forskellige moduler til håndtering af forskellige opgaver, hvortil der også kan installeres 3rd party moduler. Jeg har valgt denne teknologi, fordi sproget er relativt logisk og det er det primære programmeringssprog jeg har benyttet mig af under uddannelsen. Der findes nyere versioner af python, men jeg har valgt at benytte mig af denne version fordi, den er kendt for at være meget stabil og fordi elementer i syntax en er skiftet i nyere versioner. Digitalkamera For at tage billeder af tavlen, skal der benyttes et kamera der kan tage billeder af relativ høj kvalitet, så tekst tydligt kan læses. Præcis hvor høj kvalitet vil blive beskrevet i afsnittet Test. Jeg har derfor fravalgt normale webkameraer fordi de typisk ikke har den nødvendige opløsning. I dette projekt er der benyttet et 8MP 3 kamera fra en smartphone, men mange andre kameraer af samme kvalitet ville også kunne være benyttet til at løse opgaven. Andre teknologier I dette afsnit vil jeg gøre rede for en anden teknologi, som løser de samme problemer som jeg har forsøgt at løse. Smartboard 4 Smart er et firma der udvikler intelligente tavler kaldet Smartboards. Smartboards løser tavledokumentation på en mere moderne facon end min metode. I stedet for at tegne med kridt eller tusch, tegner man med elektroniske penne. Tavlen registrer hvor disse penne befinder sig på tavlen og danner derfra et billede, som vises ved hjælp af en projektor Forklaret i afsnittet om terminologi. 3 Mega-pixel 4 6

7 Man tegner altså ikke fysisk på tavlen. Dette produkt har den fordel at der ikke behøves et kamera til at tage et billede, fordi der allerede er dannet et digitalt billede. I forhold til Smartboards har mit produkt den fordel, at det kan benyttes på eksisterende tavler og installationen er relativ billig, da det ikke kræver andet end et digitalkamera og en computer. 7

8 Implementering Jeg vil i dette afsnit gøre rede for mit program og des funktioner. Jeg vil forklare hvilke opgaver jeg har løst, hvilke opgaver jeg ikke har løst og hvad jeg har gjort i den sammenhæng. Jeg vil i hvert punkt forklare hvilke moduler til python der benyttes. En komplet liste over moduler kan findes i kildelisten og den samlede kildekode for programmet kan findes under bilag 2. Som udgangspunkt skulle programmet have følgende funktioner. o Tage billede. o Beskære overflødigt indhold. o Notere tid og dato enten i filnavn eller som et lag på billedet o Uploade billede til FTP server og publicere det på studieweb. o Gentage ovenstående med et bestemt tidsinterval. Tage billede Kildekode: 1. from VideoCapture import Device # Capture picture. 4. cam = Device() 5. cam.savesnapshot('img/image.jpg') For at tage billedet skal modulet VideoCapture 5 benyttes. Fra dette modul importeres Device som set på linje 1. Denne device er det kamera som er tilsluttet computeren. Hvis der er flere kameraer tilsluttet vil den tage det kamera som er sat som standard(default). Der defineres altså her hvilken enhed der skal benyttes til at tage billedet. Når billedet skal tages defineres cam = device()og derefter benyttes cam.savesnapshot kommandoen for at tage billedet. Indholdet i parentesen på linje 5 beskriver mappeposition og filnavn. Filen image.jpg bliver altså gemt i mappen img. Hvert nyt billede vil blive navngivet image.jpg og overskrive det forrige. Denne del af koden er meget simpel og har ikke forvoldt nogle problemer. Beskære overflødigt indhold Der er 2 grunde til at jeg har givet mit program denne funktion. Først og fremmest er det for at gøre billedfilen mindre, da jeg ønsker billedet skal uploades til en webserver. På en webserver er det kritisk filerne fylder så lidt som muligt så man kan have mange filer liggende. Jeg har også valgt at beskære billedet af den simple grund, at der er nogen idé at kunne se en masse væg på billedet og det kun kan være til gene når der skal dannes et overblik. 5 8

9 Kildekode: 1. import cv2 #Used for cropping and writing image #Cropping of previosly snapped image. 4. img = cv2.imread("img/image.jpg") 5. crop_img = img[1200:2300, 300:3050] # Crop from [y1:y2,x1:x2] 6. dt_final=str(dt+".jpg") 7. dt_cropped = "cropped/" + dt_final 8. cv2.imwrite(dt_cropped, crop_img) 9. cv2.waitkey(0) Først importeres modulet OpenCV 6. Dette er et relativt avanceret modul der har mange forskellige funktioner. Jeg benytter mig af funktioner i forhold til billedredigering og i dette tilfælde beskæring af billeder. På linje 4 defineres det billede der skal beskæres = img. Dette gøres ved kommandoen cv2.imread indlæser det billede der blev taget i tidligere del af programmet. På linje 5 laves selve beskæringen. Det har givet mig store problemet at finde ud af hvordan den faktisk beskærer billedet, da det ikke helt stemmer over ens med almindelige matematiske principper. Hvor koordinatet [0;0] normalt befinder sig nederst venstre hjørne, befinder det sig i denne kode øverst i højre hjørne. Jeg søgte hjælp på onlineforummet reddit.com 7 for at løse mit problem. crop_img = img[1200:2300, 300:3050] beskriver det områder der skal skæres ud af det originale billede. Bracketsne 8 indeholder koordinater for det nye billede på denne måde: [y1:y2,x1:x2]. Det nye billede dannes altså ud fra de to punkter(x;y) [300;2300] og [3050;1200]. Jeg har visualiseret denne skæring: Bracket er den engelske betegnelse for [ ]. 9

10 Linje 6 og 7 omhandler lagring og navngivelse af billedet. dt er en variabel som jeg beskriver i næste underafsnit. Problemet er at man ikke uden videre kan blande en variabel og en string. Derfor laver jeg således en ny string kaldet dt_final, hvor min variabel indgår: dt_final=str(dt+".jpg"). Jeg ønsker at den min fil skal gennem i en bestem mappe kaldet cropped. Dette gør jeg ved at definere elementet dt_cropped= cropped/ +dt_final. Linje 8 cv2.imwrite gemmer min fil til den mappe jeg tidligere definerede. Notere tid og dato i filnavn Kildekode: 1. import datetime # Define date and time as dt. 4. dt = str(datetime.datetime.now()) 5. dt=dt.replace(":", ".") Først importeres modulet datetime. Dette modul bruges til at hente information fra computeren omkring dato og tid. Derefter definere jeg element dt som den tid computeren er indstillet til. Dette modul vil som 10

11 standard bruge symbolet kolon til at opdele tidspunkt. Jeg skal benytte dette tidspunkt i et filnavn hvor kolon ikke er tilladt. Derfor erstatter jeg i linje 5 : med. for at undgå brug af ulovlige symboler. Den fil der produceres med navn efter tidspunkt der ud således: Som det kan ses på billedet har filen fået navn efter dato og tid. Der opstod i denne forbindelse et mindre problem fordi den skriver et enormt præcist tal helt ned til millisekunder. Dette kan være forvirrende for læseren. Jeg har ikke været i stand til at løse problemet og reducere filnavnet. Uploade billeder til studieweb via FTP Dette er en af de opgaver det ikke lykkedes mig at løse på trods af intensiv søgning efter svar på forskellige online forummer. Jeg prøvede adskillige koder med modulet ftplib, men var ikke i stand til at få forbindelse til skolens servere. Jeg kom frem til fælgende kode, som skulle fortælle mig hvilke filer der lå på serveren. 1. from ftplib import FTP 2. ftp = FTP('rtgkom.dk') # connect to host, 3. ftp.login('augustm10', '*****') # user, password 4. ftp.retrlines('list') # list directory Jeg kunne desværre ikke få det til at virke og måtte til sidst opgive denne del for ikke at løbe tør for tid. Køre programmet i loop Kildekode: 1. def main_loop(): #Defines loop 2. while 1: 3. # Put you program here time.sleep(1800) 6. if name == ' main ': 7. try: 8. main_loop() 9. except KeyboardInterrupt: 10. print >> sys.stderr, 'Stopping loop' 11. sys.exit(0) 11

12 Først defineres navnet på loopet. Derefter sættes hele mit program ind i midten på linje 3. time.sleep() definerer hvor lang tid der skal gå mellem hver gentagelse af programmet. Jeg har valgt 1800 sekunder hvilket svarer til 30 minutter. I løbet af et modul på 90 minutter vil der altså blive taget 3 billeder af tavlen. 12

13 Test af produkt Jeg vil slagvisk gå gennem min testspecifikation og forklare hvilke opgaver der er lykkedes at løse og hvilket det er mislykkedes. Billedkvalitet vs. Filstørrelse. Fordi der ikke er uanede mænger af plads på webservere er det vigtigt at minimere filstørrelser. Samtidigt skal tekst på tavlen stadig ses tydeligt. Som eksempel på dette, har jeg ændret kvaliteten på et eksempel af skrift på tavlen. Jeg vil prøve at give en vurdering af hvor langt man kan gå ned i filstørrelse. NB! Der kan være forskel på hvordan udskrift og digitale billeder ser ud. Jeg sammenligner ud fra digitale billeder, da det er meningen billederne skal vises digitalt. 13

14 Billede Filstørrelse Kvalitet 57,7 KB 100 % 29,6 KB 80 % 22,8 KB 50 % 20,3 KB 30 % 16,3 KB 10 % 14

15 Ud fra tabellen kan jeg konkluddere at det godt kan lade sig gøre at komprimere filen uden at miste meget synlig kvalitet. Det er svært at se forskel fra 100% til 80% på trods af fil størrelsen gøres omkring 40 % mindre. Jeg vil dog ikke gå længere ned fordi farven bliver mere snusket der efter. Navigation af filer på hjemme Jeg løb tør for tid og nåede ikke at lave min hjemmeside. Derfor kan jeg ikke bestå denne test. Nuværende status er billederne gemmes i en mappe. Kan Python program tage billede fra webcam/digitalkamera? Ja, python kan godt tage et billede fra et digitalkamera. Dette er der gjort rede for i afsnittet implementering. Kan Python program beskære billede? Ja, python kan godt beskære et billede. Dette er der gjort rede for i afsnittet implementering. Kan programmet notere dato og tid i filen? Ja, dette er der gjort rede for i afsnittet implementering. Kan programmet gentage processen? Ja, dette er der gjort rede for i afsnittet implementering. 15

16 Konklusion Det lykkedes mig at skabe et produkt ud fra de fleste punkter i min testspecifikation. Dog nåede jeg ikke at lave en hjemmeside til fremvisning af billeder. Derfor er jeg blevet nødt til bare at gemme filerne i en mappe. Dette skyldes til dels dårlig planlægning i forhold til tid og at opgaven omkring FTP tilslutning tog for lang tid. Refleksion Jeg burde have lavet en tidsplan for at begrænse hvor meget tid jeg brugte på forskellige dele af opgaven og for at få et bedre overblik. FTP delen af opgaven tog længere tid fordi jeg ikke på trods af mange forskellige metoder ikke kunne få det til at virke. Jeg skulle have sat hjemmesiden højere i prioritet. Terminologi Operativsystem = Det system der styrer de basale egenskaber af computeren. Mest kendte er Microsofts Windows og Apples Mac OS. Open source = Dette betyder man har adgang til programmets kildekode/kildetekst og har mulighed for at ændre i den, samt videregive den ændrede version til andre. Syntax = Syntax en er et sæt af regler der definerer hvilke symboler der er korrekt at bruge, når man skal strukturere sin tekst i et tekstbaseret programmeringssprog. Modul = Et modul er en fil der som regel består af definitioner af variable, funktioner og klasser. Dette benyttes for nemt at tilføje funktioner til dit program. 3rd party = En enhed der er produceret af en tredje part. Altså en part der er uafhængig af den organisation/firma, som har produceret det originale produkt. Mega-pixel = Mega-pixel er en enhed der ofte bruges til at beskrive mængden af pixels i et billede. Mange mega-pixel resulterer ikke nødvendigvis i et godt billede. String = En string er ren tekst. Markeres i python med enden string eller string. 16

17 Kilder Python lærings sider Smartboard Python moduler OpenCV: VideoCapture: 17

18 Bilag Bilag 1 18

19 Bilag 2 Samlet kildebeskrivelse for program: 1. import datetime #Uses current date-time of computer. 2. import cv2 #Used for cropping and writing image. 3. from VideoCapture import Device #Used for capture of image. 4. import sys #Used to run loop 5. import time # Used to count tics and create the time interval def main_loop(): #Defines loop 8. while 1: 9. # Capture picture. 10. #cam = Device() # Select default camera device. 11. #cam.savesnapshot('img/image.jpg') #Saves image in folder img # Define date and time as dt. 14. dt = str(datetime.datetime.now()) #Get time and date. 15. dt=dt.replace(":", ".") # ":" is not valid in files names on MS windows OS #Cropping of previosly snapped image. 18. img = cv2.imread("img/image.jpg") #Import image. 19. crop_img = img[1200:2300, 300:3050] # Crop from [y1:y2,x1:x2] 20. dt_final=str(dt+".jpg") # Combines a variable+string to a single string. 21. dt_cropped = "cropped/" + dt_final # Defines which folder to save the image to. 22. cv2.imwrite(dt_cropped, crop_img) # dt(datetime) renames the image to keep track of when taken. 23. cv2.waitkey(0) 24. #Loop interval. 25. time.sleep(1800) #Defines interval between each image captured(seconds) seconds = 30 minutes if name == ' main ': 28. try: 29. main_loop() 30. except KeyboardInterrupt: 31. print >> sys.stderr, 'Stopping loop' 32. sys.exit(0) 19

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Indhold

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Indhold DET KONGELIGE Indhold Download driver... 2 Find version af Windows 7.... 2 Hent drivers til Windows Windows 7.... 5 Udpak driver... 6 Windows 7 installation af printer.... 8 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Byg web sider. Introduktion:

Byg web sider. Introduktion: Introduktion: Du kender nu nogle enkle HTML tags, så nu er det på tide, at du kommer i gang med at lave din første side! Når du har nogle HTML-sider klar skal du have dem lagt op, så dine venner kan se

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 PHP-Projekt IT projekt uge 4 9 Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 4-3-2013 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 2 Brainstorm... 2 User stories... 2 Problemformulering...

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 Læringsprogram Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 R o s k i l d e T e k n i s k e G y m n a s i u m Indholdsfortegnelse FORMÅL...

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

bedreweb.dk - Bolette Obbekær 2012 SÅDAN LÆGGER DU WORDPRESS PÅ DIT WEBHOTEL

bedreweb.dk - Bolette Obbekær 2012 SÅDAN LÆGGER DU WORDPRESS PÅ DIT WEBHOTEL SÅDAN LÆGGER DU WORDPRESS PÅ DIT WEBHOTEL TRIN 1: WORDPRESS MAPPEN WordPress er et gratis program, der bruges til at lave hjemmesider og blogs. Du skal downloade WordPress og bagefter lægge det på dit

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

Installation af WeroShop 2.8

Installation af WeroShop 2.8 2013 Installation af WeroShop 2.8 Tommy Westerdahl Christensen Wero Electronics 01-01-2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 GENEREL OPSÆTNING... 8 MOMS OPSÆTNING... 10 BETALINGSFORMER...

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012 Billedbehandling Lær de simple værktøjer at kende Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Dette hæfte...4 Begreber udi billedbehandling...4 Billedstørrelse...4 Sideformat...5 Filformat...5 Hent et billede

Læs mere

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3 Lightroom 3 Lightroom er et fantastisk program, hvis ellers nogen er i tvivl om det. Det er først og fremmest et fotografens program al fokus er på en hurtig, fleksibel og effektiv behandling af digitale

Læs mere

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod)

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) ios-brugermanual til EasyIQ app Indhold Funktioner i EasyIQ App en... 2 Download EasyIQ app en i App Store... 2 Start og log på EasyIQ app en...

Læs mere

Manual til dropbox på ipad

Manual til dropbox på ipad Manual til dropbox på ipad Af Randi Majgård Høgh VIFIN Indholdsfortegnelse Forord 3 Oprettelse af dropbox på IPad 5 Download video til din IPad 16 Download billeder til din IPad. 20 Link et billeder, en

Læs mere

Når du så har købt og er kommet hjem med det.

Når du så har købt og er kommet hjem med det. Evt. Før du køber Scanner eller digitale kamera skal du overveje hvad det er du skal bruge det til. Og især for scanner at vælge en så høj (dpi x dpi) opløsning som muligt. Skanner: Billedlæser. Med skanneren

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Programmering Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Oversigt Undervisningen Hvad er programmering Hvordan er et program organiseret? Programmering og fysik Nobelprisen

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Installation af Novapoint 18.40.FP4m 64-bit

Installation af Novapoint 18.40.FP4m 64-bit Installation af Novapoint 18.40.FP4m 64-bit Notatet her er en kort installationsvejledning til Novapoint version 18.40, der kun kan installeres på 64 bit versioner af: AutoCAD 2015 AutoCAD Map 3D 2015

Læs mere

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne.

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne. Opgaver Opgaverne er stillet i henhold til medleverede brugervejledning, og som er en facitliste for opgaverne. Brug den undervejs til at løse opgaverne med, og kom med de punkter som den måtte mangle,

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

Computerspil rapport. Kommunikation og IT. HTX Roskilde klasse 1.4. Casper, Mathias Nakayama, Anders, Lasse og Mads BC. Lærer - Karl Bjarnason

Computerspil rapport. Kommunikation og IT. HTX Roskilde klasse 1.4. Casper, Mathias Nakayama, Anders, Lasse og Mads BC. Lærer - Karl Bjarnason Computerspil rapport Kommunikation og IT HTX Roskilde klasse 1.4 Casper, Mathias Nakayama, Anders, Lasse og Mads BC Lærer - Karl Bjarnason Indledning Vi har lavet et computerspil i Python som er et quiz-spil

Læs mere

Installation af WeroShop 2.4 S

Installation af WeroShop 2.4 S 2012 Installation af WeroShop 2.4 S Tommy Westerdahl Christensen Wero Electronics 23-02-2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 GENEREL OPSÆTNING... 8 MOMS OPSÆTNING... 10 BETALINGSFORMER...

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Programmering I Java/C#

Programmering I Java/C# Programmering I Java/C# Dit første projekt Datatekniker Intro to C# C# (C Sharp) Et enkelt, moderne, generelt anvendeligt, objektorienteret programmeringssprog Udviklet af Microsoft, ledet af danskeren

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

A. Overførsel af billeder fra kamera til PC... 1. B. Filstruktur på pc en... 2. C. Filtyper (CR2, NEF, DNG, JPG samt andre)... 3

A. Overførsel af billeder fra kamera til PC... 1. B. Filstruktur på pc en... 2. C. Filtyper (CR2, NEF, DNG, JPG samt andre)... 3 FOTOKLUBBEN KRONBORG KURSUSAKTIVITETER 2011 8. SEPTEMBER 2011 Medbring kamera, USB-stick, kortlæser, kabel og bærbar pc. Der vil være brug for flere instruktører, så også de, der allerede kan organisere

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Installation af Novapoint 18.10 32-bit

Installation af Novapoint 18.10 32-bit Installation af Novapoint 18.10 32-bit Notatet her er en kort installationsvejledning til Novapoint version 18.10, der kun kan installeres på 32 bit versioner af: AutoCAD 2010, 2011og 2012 AutoCAD Map

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

Opret ODBC datakilde Vejledning

Opret ODBC datakilde Vejledning Vejledning V. 1 APRIL 2011 FOR KUNDESERVICE Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Krav... 3 2 Opret ODBC Datakilde (Open Database Connectivity)... 3 2.1 Forbindelse

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Brugervejledning for Microstation til OpenSceneGraph konverter

Brugervejledning for Microstation til OpenSceneGraph konverter Brugervejledning for Microstation til OpenSceneGraph konverter - sidste rettelse: 10/06/2005 side 1 Indholdsfortegnelse Kort oversigt over dgn2osg... 3 Systemkrav... 3 Funktionalitet...4 Geometri...4 Materialer...

Læs mere

3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

3 Tilføj printer HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP 5 Klik Printer ikonet - Print/Plot configuration Plot filer fra AutoCad 14. 1 Åben Autocad 14 2 Klik "Filer" og vælg "Printer setup" 3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 4 Klik "Ok" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

Læs mere

1. Programmet downloades.

1. Programmet downloades. Vejledning til brug PLATINUM Service Tool på en PLATINUM 7000R3 inverter. (Til brugere af Microsoft Windows 7). Programmet kan anvendes til at hente den komplette eventliste (hændelses-liste), hvorved

Læs mere

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen.

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen. Kære løber, Denne vejledning har til formål at hjælpe dig hele vejen igennem vores tilmeldingsprocedure. Det kan være en god idé, at printe denne vejledning ud og have liggende ved siden af computeren,

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Billeder på bibliotek.kk.dk. Hent et billede og gem det på din PC:

Billeder på bibliotek.kk.dk. Hent et billede og gem det på din PC: Billeder på bibliotek.kk.dk Hent et billede og gem det på din PC: I dette eksempel henter vi et billede fra Google. Du kan også hente billeder i Flickr, Picasa etc. (NB! Husk at der er rettigheder knyttet

Læs mere

Acronis et stærkt værktøj til backup. Af Hanne B. Stegemüller 6. juni 2015

Acronis et stærkt værktøj til backup. Af Hanne B. Stegemüller 6. juni 2015 Acronis et stærkt værktøj til backup Af Hanne B. Stegemüller 6. juni 2015 Acronis True Image 2015 Denne guide handler om det meget stærke værktøj til backup, der hedder Acronis. Jeg baserer guiden på flere

Læs mere

Installationsvejledning til Pro/ENGINEER.

Installationsvejledning til Pro/ENGINEER. Installationsvejledning til Pro/ENGINEER. Denne kortfattede installationsvejledning er blevet til udfra de erfaringer vi har fået på vores hot-line. Flere og flere vælger at installere softwaren selv og

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow GRAFISK WORKFLOW 1 Opgavebeskrivelse I forbindelse med et nyt online koncept Web in a box skulle jeg lave en Photoshop-skabelon, der kan eksportere materiale til en hjemmeside automatisk. Selve konceptet

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM WordPress WordPress er et fantastisk program til blog og til hjemmesider, hvor du gerne vil kunne rette via din browser. WordPress er meget udbredt og det er derfor nemt at finde fora, templates og hjælp

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Kom i gang med E- tavlen

Kom i gang med E- tavlen Kom i gang med E- tavlen Brugen af Smartboard software Ordrup Gymnasium 2010 Indledning Før du kan gå i gang med at bruge E-tavlen derhjemme, skal du installere softwaret Smartboard på din computer. Følg

Læs mere

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault Karl Lausten Bright Ideas Tlf.:+45 98 62 28 37 Mejsevej 8 Email: klausten@bright-ideas.dk DK-9600 Aars www.bright-ideas.dk CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16 Fotografering Med digitalt kamera Lars Olesen This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering This version was published on 2014-07-16 This is your verso page blurb or copyright page blurb. It

Læs mere