FREMTIDENS AARHUS UNIVERSITET LIGE NU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDENS AARHUS UNIVERSITET LIGE NU"

Transkript

1 FREMTIDENS LIGE NU 15. JUNI 2011 SOMMERTALE JUNI 2011

2 EN FAGLIG UDVIKLINGSPROCES 2011 er et forandringernes år og sådan vil det fortsætte Vi har sat ambitiøse mål for Aarhus Universitet Ambitiøse mål kræver en stor indsats universitetets medarbejdere yder en kæmpeindsats for, at det hele kan lykkes Det faglige er i fokus, selvom faglige forandringer uundgåeligt giver forandringer i resten af organisationen AU Ideas og initiativet med nye interdisciplinære centre er sat i søen Hovedområdernes er i fuld gang med forandringerne Men hvor er Fremtidens Aarhus Universitet netop nu?

3 FREMTIDENS LIGE NU Et stærkt universitet bliver stærkere Et universitet for de studerende Et universitet, der udveksler viden Et internationalt universitet Et universitet med medarbejderinddragelse Et universitet med attraktive forskningsplatforme Nye ideer, nye initiativer

4 ET STÆRKT BLIVER STÆRKERE Fusion mellem Ingeniørhøjskolen i Århus og Aarhus Universitet Politisk godkendelse af fusionen - træder i kraft 1. januar 2012 Fusionen styrker ingeniøruddannelserne og ingeniørvidenskaben i Danmark Afsæt i målet om at sikre efterspørgslen efter ingeniører i Jylland Faculty of Science and Technology vil udvikle ingeniørvidenskaberne og integrere IHAs praksisnære diplomingeniøruddannelser og AU s civilingeniøruddannelser Nøgletal for IHA : Ca studerende 190 medarbejdere 174 mio. kr. i indtægter

5 ET STÆRKT BLIVER STÆRKERE STUDERENDE Bachelor Kandidat Master m.v Ph.D Antal studerende (cpr.) i alt IHA MEDARBEJDERE VIP DVIP TAP Antal medarbejdere i alt IHA 190 ØKONOMI Regnskab 2010 Budget (inkl. IHA) 2013 (inkl. IHA) 2014 (inkl. IHA) Omsætning i mia. kr

6 FREMTIDENS LIGE NU Et stærkt universitet bliver stærkere Et universitet for de studerende Et universitet, der udveksler viden Et internationalt universitet Et universitet med medarbejderinddragelse Et universitet med attraktive forskningsplatforme Nye ideer, nye initiativer

7 ET FOR DE STUDERENDE Studiemiljøundersøgelse 2011: De studerende søger faglighed De studerende ved Aarhus Universitet trives Det er faget og ikke festen, der er afgørende Nøgleord: Faglig integration og imødekommende medstuderende Udfordringer: Studietid og internationale studerende Opfølgning: Afsat 8-10 mio. kr. i 2011 til opfølgning med fokus på faglig integration og udfordringerne Studenterindflydelse: Studienævnsstruktur fastlægges efteråret 2011

8 ET FOR DE STUDERENDE Konference for Europas universiteter Investing Today in Talent for Tomorrow EUA Global Forum for Doctoral Education Statsministeren og EU-kommissionens formand José Manuel Barroso deltog i EUA-konferencens afslutning Aarhus Deklarationen (EUA) sætter dagsordenen for talentudvikling i Europa

9 ET FOR DE STUDERENDE Aarhus Universitet blev i november 2010 udpeget til Det Entreprenørielle Universitet med et budget på 45 mio. kr. Vision for Det Entreprenørielle Universitet: Alle studerende på Aarhus Universitet stifter bekendtskab med netop den form for entreprenørskab, som passer til deres studieretning Kandidater får kompetencer til at skabe værdi med deres faglighed Nye modeller for universitetsundervisning og vidensamarbejde Et nyoprettet Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship and Innovation (ICEI) går på tværs af de 4 hovedområder og skal sikre udvikling af entrepreneurshipundervisning med forskningsbaseret afsæt

10 FREMTIDENS LIGE NU Et stærkt universitet bliver stærkere Et universitet for de studerende Et universitet, der udveksler viden Et internationalt universitet Et universitet med medarbejderinddragelse Et universitet med attraktive forskningsplatforme Nye ideer, nye initiativer

11 ET, DER UDVEKSLER VIDEN AU afholder hvert år en lang række internationale videnskabelige konferencer, symposier, workshops og seminarer af meget høj kvalitet For eksempel MatchPoints High-level seminarrække om globale emner, der har bred samfundsmæssig interesse Det fjerde seminar afholdt i maj 2011 med temaet: Demokrati og demokratisering Mange eksterne samarbejdspartnere (universiteter, ministerier, ambassader, kommune, medier, Folkeuniversitet m.fl.)

12 ET, DER UDVEKSLER VIDEN Myndighedsbetjeningen styrkes gennem dannelsen af nationale centre: To nationale centre for hhv. Miljø og Energi samt Fødevarer og Jordbrug dannet under Science and Technology Sikre en helhedsorienteret rådgivning baseret på den faglige bredde, som rådgivningen forudsætter Sikre, at der er konsistens og entydighed i rådgivningen som grundlag for større samfundsmæssige beslutninger og investeringer Centerledere er konstitueret og bemandingen under afklaring Der arbejdes med: Afklaring af samarbejdsflader mellem de nationale centre, institutter, forskningscentre og forskergrupper

13 ET, DER UDVEKSLER VIDEN Nye publiceringsformer, Open Access, elektronisk deponering, globale litteraturog tekstdatabaser kræver nye rammer for biblioteksområdet: Aarhus University Library én organisation med fælles ledelse Geografisk tilpassede betjeningssteder En koordineret indsats for, at de studerende har up-to-date biblioteksadgang En bred og nærværende service af forskere og forskningsmiljøer Et nyt og endnu stærkere samarbejde med Statsbiblioteket Målet: En sammenhængende, omkostningseffektiv og stærk biblioteksservice Forankring: Politisk og strategisk: Den tværgående funktion for videnudveksling Administrativt og økonomisk: AU Viden

14 FREMTIDENS LIGE NU Et stærkt universitet bliver stærkere Et universitet for de studerende Et universitet, der udveksler viden Et internationalt universitet Et universitet med medarbejderinddragelse Et universitet med attraktive forskningsplatforme Nye ideer, nye initiativer

15 ET INTERNATIONALT internationale studerende, 300 internationale ph.d.-studerende og medarbejdere fra 70 lande Forskningsimpact er 1,4 gange verdensgennemsnittet (ifølge ny rapport fra Nordisk Ministerråd) Nr. 14 i Europa m.h.t. bevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC) Dale T. Mortensen-bygning: One-stop-shop services, IC Dormitory og Dale s Café

16 ET INTERNATIONALT Halvdelen af alle AU-kandidatuddannelser kan gennemføres på engelsk Stort udbud af fag i AU Summer University Stærkt engagement i Sino-Danish Centre (nano, vand og miljø, sundhed- og neurovidenskab, etc.) Vigtige platforme under de danske universiteters ulandsinitiativ Building Stronger Universities (Environment & Climate, Growth & Employment, Human Health, and Stability, Democracy & Rights)

17 FREMTIDENS LIGE NU Et stærkt universitet bliver stærkere Et universitet for de studerende Et universitet, der udveksler viden Et internationalt universitet Et universitet med medarbejderinddragelse Et universitet med attraktive forskningsplatforme Nye ideer, nye initiativer

18 ET MED MEDARBEJDERINDDRAGELSE Vi har fået en ny universitetslov: Vedtaget af Folketinget 19. maj 2011 Hovedpunkter fra loven: Præcisering af individuel forskningsfrihed Sikring af medbestemmelse og medinddragelse Beskrivelse af intern organisering flyttes til vedtægten Fleksible regler for akademiske råd (niveauer, opgaver) AU s vedtægt revideres i efteråret 2011 (AU har frist 1. marts 2012) Og hvad betyder den nye lov så for medarbejderinddragelsen på AU?

19 ET MED MEDARBEJDERINDDRAGELSE Akademiske Råd på AU: Analysegruppe i efteråret 2010 Hovedprincipper fastlagt 9. marts 2011 Sandbjergseminar for akademiske råd med 66 deltagere fra alle akademiske råd og universitetsledelsen i april 2011 Arbejdsgruppe om akademiske råd maj-juni 2011 Deltagelse fra universitetsledelsen, samt VIP, TAP og studerende i de akademiske råd Skal udarbejde konkret forslag om struktur, rolle og funktion Frist for indstilling 1. juli 2011 Arbejdsgruppens forslag vil være udgangspunkt for vedtægtsarbejdet om akademiske råd Samarbejdsudvalgsstruktur drøftes i HSU

20 FREMTIDENS LIGE NU Et stærkt universitet bliver stærkere Et universitet for de studerende Et universitet, der udveksler viden Et internationalt universitet Et universitet med medarbejderinddragelse Et universitet med attraktive forskningsplatforme Nye ideer, nye initiativer

21 ET MED ATTRAKTIVE FORSKNINGSPLATFORME AU satser på at udbygge sin attraktive campus og infrastruktur. Universitetet prioriterer i den forbindelse internationale forskningsplatforme Lagerringen ASTRID, som i øjeblikket udbygges til ASTRID2 Forskningsstation Zackenberg i Nordøstgrønland CFINs hjernescannere Registerdatabaser Biogasforsøgsreaktor i Foulum GHz Faststof NMR Instrumentcenter andre..

22 FREMTIDENS LIGE NU Et stærkt universitet bliver stærkere Et universitet for de studerende Et universitet, der udveksler viden Et internationalt universitet Et universitet med medarbejderinddragelse Et universitet med attraktive forskningsplatforme Nye ideer, nye initiativer

23 NYE IDEER, NYE INITIATIVER Bestyrelsen besluttede den 17. juni 2010 at etablere et strategisk, økonomisk ledelsesrum på 200 mio. kr. pr. år. I alt afsættes mio. kr. til strategiske satsninger i perioden : 305 mio. kr. til ledelsespuljen 380 mio. kr. til faglige udviklingsplaner på de 4 hovedområder 465 mio. kr. til interdisciplinære og integrationsorienterede initiativer 100 mio. kr. fra Aarhus Universitets Forskningsfond Og hvordan anvendes disse midler så i 2011? 100 mio. kr. er disponeret af hovedområderne til tværgående initiativer, faglig udviklingsproces og drift i overgangsfasen 100 mio. kr. til Universitetsledelsens Strategiske Pulje heraf er foreløbig mio. kr. disponeret til studiemiljø, kompetenceløft til medarbejderne, Educational IT, AU-web, m.v.

24 NYE IDEER, NYE INITIATIVER En udviklingsgruppe realiserer AU IDEAS og AIAS: Morten Kyndrup, formand (AR), Helle Vandkilde (AR), Dorte Marie Søndergaard (AR), Jørgen Frøkjær (HE), Vibeke Hjortdal (HE), Flemming Besenbacher (ST), Bo Barker Jørgensen (ST), Erik Jeppesen (ST), Karl Anker Jørgensen (ST), Dorthe Berntsen (BS) og Torben M. Andersen (BS)

25 NYE IDEER, NYE INITIATIVER AU IDEAS: AUFF-bevilling til visionære og originale projektidéer Projektmodning (1-2 år med ramme op til kr. pr. idé/ansøger) Pilotcentre (3-5 år med ramme op til 3,0-7,5 mio. kr.) Opslag i UNIvers og på frist: 31. august 2011 Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS): Målrettet talentfulde yngre forskere fra hele verden Mulighed for at forfølge egne forskningsmål i en 2-3 års periode i et inspirerende, interdisciplinært miljø AUFF-bevilling på 10 mio. kr. pr. år i 5 år Initiativet lanceres i efteråret 2011

26 NYE IDEER, NYE INITIATIVER Seks nye interdisciplinære centre er i støbeskeen som supplement til inano og MINDlab. De første starter ultimo 2011, og vi efterspørger ideer til flere Interdisciplinære centre Centre for isequencing Neurocampus Centre for Integrated Register-based Research Centre for Arctic Research Centre for Food, Nutrition and Health Centre for Global Change and Development Procesleder/søgegruppe Anders Børglum, HE Anders Nykjær, HE Preben Bo Mortensen, BS Søren Rysgaard, ST Kim Overvad, HE Niels Christian Nielsen, ST Uffe Juul Jensen, AR Nina Smith, BS Lotte Meinert, AR Henrik Balslev, ST Georg Sørensen, BS

27 NYE IDEER, NYE INITIATIVER Interdisciplinære centre: Interdisciplinær forskning: Dybe fagligheder mødes om en emnekreds AU har potentialet: Stor faglige bredde mange mulige konstellationer Proces frem mod etablering af et center: Procesleder + idéskitse Uddybende ansøgning Internationalt peer review Bevilling på op til 25 mio. over fem år Alle forskere kan foreslå nye emner Fristen er 5. oktober 2011 Læs mere på

28 OG FORTSAT ET MED ET ENKELT, FÆLLES MÅL DYBERE SAMMENHÆNG

29 15. JUNI 2011 TAK FOR EN STOR INDSATS OG RIGTIG GOD SOMMER REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN

Årsværk. Mio. kr. 2.200 5.000 1.800. Uddannelsesindtægter 4.000 1.400. VIP årsværk. Eksterne projekter 1.000 3.000.

Årsværk. Mio. kr. 2.200 5.000 1.800. Uddannelsesindtægter 4.000 1.400. VIP årsværk. Eksterne projekter 1.000 3.000. Mio. kr. Årsværk 2.200 5.000 1.800 Uddannelsesindtægter 4.000 1.400 VIP årsværk 1.000 Eksterne projekter 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3.000 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Beretning og påtegning

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Rapport om Aarhus Universitet Dialogmøde onsdag den 5. maj 2010

Rapport om Aarhus Universitet Dialogmøde onsdag den 5. maj 2010 Rapport om Aarhus Universitet Dialogmøde onsdag den 5. maj 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning 6 2. Dagsorden 7 2.1 Dagsorden for dialogmøde med Aarhus Universitet

Læs mere

IFA Strategiplan 2013-2017

IFA Strategiplan 2013-2017 IFA Strategiplan 2013-2017 1. Sammenfatning/Executive summary Der gives en redegørelse for organisationen af Institut for Fysik og Astronomi (IFA). Ligeledes diskuteres forskningsinfrastruktur og mulige

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Rapport om Aarhus Universitet Tilsynsmøde med Aarhus Universitet den 26. januar 2010

Rapport om Aarhus Universitet Tilsynsmøde med Aarhus Universitet den 26. januar 2010 Rapport om Aarhus Universitet Tilsynsmøde med Aarhus Universitet den 26. januar 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen maj 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status 9 3.0 Opfølgning på sidste

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. Årsrapport 2013. Forskning & Innovation

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. Årsrapport 2013. Forskning & Innovation K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Årsrapport 2013 Forskning & Innovation Marts 2014 Forskning & Innovation på KU 4 Strategi og udviklingsaktiviteter 6 Samarbejde med omverdenen 6 Strategisk fokus

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

INDHOLD VIRKSOMHEDSPROFIL 3 ADMINISTRATION 23 FORSKNINGSFORMIDLING 25 UNIVERSITY GOVERNANCE 27 PÅTEGNINGER 30 REGNSKAB 32 NOTER TIL REGNSKABET 36

INDHOLD VIRKSOMHEDSPROFIL 3 ADMINISTRATION 23 FORSKNINGSFORMIDLING 25 UNIVERSITY GOVERNANCE 27 PÅTEGNINGER 30 REGNSKAB 32 NOTER TIL REGNSKABET 36 årsrapport 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 2 VIRKSOMHEDSPROFIL 3 LEDELSESBERETNING 6 Hoved- og nøgletal 9 INTERNATIONAL AKKREDITERING OG RANKING 11 UDDANNELSE 12 Oversigt over uddannelser 16 FORSKNING

Læs mere

Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser

Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser CENTER FOR IT INNOVATION KØBENHAVNS UNIVERSITET 21. december 2012 Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser Resumé Denne selvevaluering

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag

Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Modeltyper for fagdisciplinære kurser 6 Modeltype 1: Åbent marked 6 Modeltype 2: Gensidigt samarbejde

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15.

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008,

Læs mere

Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010

Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010 Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen maj 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om Aalborg Universitet

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde

Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde Samarbejdsprojekter mellem forskere og virksomheder er en af de vigtigste videnbroer. Viden flyttes bedst gennem personer uanset om det drejer sig om langsigtede

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 31. august 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars Gaardhøj

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 10. Tilfredshed med CBS 12. Oversigt over uddannelser 19. Forskning 20 Oversigt over institutter 25

Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 10. Tilfredshed med CBS 12. Oversigt over uddannelser 19. Forskning 20 Oversigt over institutter 25 årsrapport 213 INDHOLDSFORTEGNELSE indhold 2 Virksomhedsprofil 3 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 1 Tilfredshed med CBS 12 International akkreditering og ranking 13 Uddannelse 15 Oversigt over uddannelser

Læs mere

Danmarks Grundforskningsfond Danish National Research Foundation. Årsrapport 2010. Danmarks Grundforskningsfond

Danmarks Grundforskningsfond Danish National Research Foundation. Årsrapport 2010. Danmarks Grundforskningsfond Danmarks Grundforskningsfond Danish National Research Foundation Årsrapport 2010 Danmarks Grundforskningsfond Hoved- og nøgletal 2006-2010 2010 2009 2008 2007 2006 Bevillinger og uddelinger Antal bevillinger

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00 Sted Metal Aalborg, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg Deltagere Peter Rindebæk Torben

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-03-2015 19:00 MØDESTED Rigshospitalet. 1 del: Opgang 4, 3. sal, afsnit 4031, konferencerum 2. 2 del: Opgang

Læs mere

National strategi for forskningsdata management 2015-2018

National strategi for forskningsdata management 2015-2018 National strategi for forskningsdata management 2015-2018 København, den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 0. Forord 3 1. Executive summary 5 2. Om styregruppen 7 A. Baggrund, nedsættelse og kommissorium

Læs mere

flerfagligt funderede og innovative kompetencer i fødevaresektoren.

flerfagligt funderede og innovative kompetencer i fødevaresektoren. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Kontaktperson Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk hlp@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i integrerede

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato:

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

TÆNK PÅ TVÆRS I FORSKNING OG UDDANNELSE

TÆNK PÅ TVÆRS I FORSKNING OG UDDANNELSE TÆNK PÅ TVÆRS I FORSKNING OG UDDANNELSE DEA / FBE TÆNK PÅ TVÆRS I FORSKNING OG UDDANNELSE APRIL 2008 2 FORORD... 4 FORMÅL OG RESULTATER... 5 1. PÅ VEJ MOD ØGET TVÆRDISCIPLINARITET...16 1.1 Viden over grænser

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILFREDSHED MED CBS 11 ADMINISTRATION 26 FORMIDLING 28 UNIVERSITY GOVERNANCE 32 PÅTEGNINGER 36 REGNSKAB 38

INDHOLDSFORTEGNELSE TILFREDSHED MED CBS 11 ADMINISTRATION 26 FORMIDLING 28 UNIVERSITY GOVERNANCE 32 PÅTEGNINGER 36 REGNSKAB 38 årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 VIRKSOMHEDSPROFIL 3 CBS bidrag til samfundet 5 LEDELSESBERETNING 6 Hoved- og nøgletal 9 TILFREDSHED MED CBS 11 INTERNATIONAL AKKREDITERING OG RANKING

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Læs mere