Evaluering af ULFs seksualrådgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af ULFs seksualrådgivning"

Transkript

1 Evaluering af ULFs seksualrådgivning En rådgivning om kærlighedslivet, sund seksualitet og forebyggelse af seksuelle krænkelser til mennesker med udviklingshæmning September 2012 Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364, København K,

2 Indhold 1 Formål 2 2 Evalueringens vigtigste resultater 3 3 Baggrund og idé med seksualrådgivning 5 4 Aktiviteter i seksualrådgivningen Hvor mange har henvendt sig til rådgivningen? Hvem er brugerne af rådgivningen? Hvilke emner henvender brugerne sig med? Hvordan henvender brugerne sig til rådgivningen? Hvad siger brugerne om seksualrådgivningen? Hvad betyder det for ULF at have rådgivningen? 16 5 Markedsføring og formidling af seksualrådgivningen 18 6 Sådan er evalueringen gennemført 23 Som udviklingshæmmet kan det være svært at finde ud af, hvordan man er kærester, har tryg sex med andre, og det er svært at få hjælp. For hvor skal vi gå hen? Vi oplever et meget stort tabu omkring vores seksualitet. Den nye rådgivning giver os mulighed for at tale åbent om seksuelle spørgsmål og få hjælp og gode råd. Lisbeth Jensen, formand for ULF 1

3 1 Formål Seksualrådgivningen i ULF blev etableret i august 2009 og frem til maj 2012 det vil sige i næsten 3 år. Rådgivningen har haft åbent på mandage fra kl En uddannet socialpædagog og erfaren seksualvejleder har varetaget rådgivningen og besvaret henvendelser. Kontakten til rådgivningen er telefonisk, på chatten på Knuus.dk eller via , SMS og brev. Formålet med denne evaluering af seksualrådgivningen er at beskrive, hvordan rådgivningen har fungeret. Hvem har benyttet den? Hvor mange har kontaktet rådgvningen? Hvad har rådgivningen handlet om? Denne evaluering skal derfor belyse: Aktiviteter i rådgivningen: Hvordan er rådgivningen etableret? Og hvordan er rådgivningen blevet markedsført? Seksualrådgivningens organisering og funktion. Hvor mange har henvendt sig til rådgivningen? Hvem er brugerne? Hvilke emner henvender de sig med? På hvilken måde henvender brugerne sig? Hvad siger brugerne om at benytte seksualrådgivningen? Hvad betyder det for ULF at have rådgivningen? Evalueringen indeholder både tal om (kvantitativ statistisk viden) og vurderinger (kvalitativ viden) af rådgivningen. Evalueringen skal bruges til at dokumentere aktiviteter samt omfanget og karakteren af seksualrådgivningen. Endvidere vil evalueringen blive anvendt fremadrettet til udvikling af forankringstiltag for seksualrådgivningen i ULF. Evalueringen er gennemført i juni og juli 2012 af Socialt Udviklingscenter SUS for ULF. 2

4 2 Evalueringens vigtigste resultater Inden vi går i gang med at fremlægge tal og materiale fra evalueringen af seksualrådgivningen, er her en kort præsentation af de vigtigste resultater. Seksualrådgivningen i ULF: har fået over henvendelser på knap 3 år Seksualrådgivningen har været en stor succes målt på omfanget af henvendelser - fra august 2009 til maj 2012 har det været henvendelser. Målet var 450. har givet en stor gruppe mennesker med udviklingshæmning adgang til seksualrådgivning gratis og anonymt! Størstedelen af seksualrådgivningen er givet direkte til mennesker med udviklingshæmning, der har henvendt sig med tvivl, problemer og spørgsmål om en bred vifte af emner. Mennesker, som ellers kun vanskeligt eller slet ikke har adgang til seksualrådgivning. En mindre gruppe af familiemedlemmer og personale fra botilbud har kontaktet rådgivningen. har givet brugerne stor tryghed og kvalificeret seksualrådgivning Vurderingen af rådgivningen er, at alle der henvender sig bliver mødt med respekt. En styrke ved seksualrådgivningen er, at alle spørgsmål om seksualitet, kærlighed, kærester, forebyggelse af krænkelser bliver taget alvorligt, og alle får seriøse svar og vejledning. har oftest fået henvendelser om parforhold og kærester, retten til at sige ja eller nej til andre samt krænkende seksuel adfærd De fleste mennesker med udviklingshæmning har ønsket gode råd om, hvordan man har et godt og respektfuldt parforhold - og om hvordan man fx får en kæreste. Men en ud af fire har også behov for rådgivning om, hvordan man siger fra, hvis man ikke ønsker sex med en kæreste eller ven. Og hver femte henvendelse handler om, hvordan man forebygger seksuelt krænkende adfærd. opfylder et udækket behov for seksualrådgivning Alt i alt vurderes det, at seksualrådgivningen er med til at opfylde et udækket behov for seksualrådgivning og vejledning hos en stor gruppe mennesker med 3

5 udviklingshæmning, som ellers ikke oplever at have adgang til faglig kvalificeret og anonym seksualrådgivning. Har brugeren i centrum brugeren der bestemmer hvad der rådgives om Seksualrådgivningen har respekteret hver enkelt henvendelse og samtidigi insiteret på at det er brugeren, der skal henvende sig og selv bestemme, hvad der er vigtigt at tale om. Derfor har årdgivningen haft fokus på at lytte til brugerne. Derfor betragtes seksualrådgivningen som et højt kvalificeret tilbud til mennesker med udviklingshæmning og andre. Og det anbefales, at der findes en permanent løsning for finansiering og forankring af en seksualrådgivning i ULF. 4

6 3 Baggrund og idé med seksualrådgivning Baggrund ULF (Udviklingshæmmedes Landsforbund) har i en årrække oplevet, at medlemmer har fortalt om svære spørgsmål og problemer om sexliv, kærester og krænkelser. Ved medlemsarrangementer har ULF jævnligt oplevet, at spørgsmål om kærester, parforhold og sexliv har optaget mange medlemmer. Nogle medlemmer har også fortalt om seksuelle overgreb, de har været udsat for. Og langt de fleste har aldrig talt med andre om det eller fået hjælp og rådgivning. ULF har derfor set et stort behov for at tilbyde medlemmer og andre mennesker med udviklingshæmning gode råd og vejledning om seksualitet. Siden 2000 har SUS arbejdet med at udvikle metoder og viden om at forebygge og håndtere seksuelle overgreb mod mennesker med handicap. SUS har sammen med ULF og socialpædagog og seksualvejleder Steen Holmegaard Hansen etableret projektet om seksualrådgivningen, som er finansieret af Socialministeriet i perioden midt 2009 til midt Idé Idéen med seksualrådgivningen i ULF er at tilbyde mennesker med udviklingshæmning, fagfolk der arbejder med mennesker med udviklingshæmning og pårørende rådgivning om seksualitet samt forebyggelse og håndtering af seksuelle krænkelser. Projektets formål er også at bibringe læring om forebyggelse og håndtering af seksuelle krænkelser til mennesker med udviklingshæmning og give et kompetenceløft til ansatte i ULF. Seksualrådgivningen skal give mennesker med udviklingshæmning en mulighed for at ringe, SMS e og chatte med rådgiveren om spørgsmål om sexliv, seksualitet og tvivl eller problemer omkring negative oplevelser med sex. Det kan være krænkelser eller oplevelser, der er svære at forstå eller episoder, som den enkelte ikke har ønsket. ULF ønsker, at seksualrådgivningen bliver et fast tilbud i ULF med en varig finansiering. Der er nu tilknyttet en ULF-medarbejder til at være oplægsholder om seksualitet. Og der er ansat en socialpædagog, der på frivillig basis i ULF varetager seksualrådgivningen. Der er desuden sat fokus på at oparbejde 5

7 kompetencer hos enkelte ULFere, som skal kunne tage ud og fortælle om emnet seksualitet til andre mennesker med udviklingshæmning i ULF. Næste afsnit handler om aktiviteterne i ULFs seksualrådgivning. Der bliver også sat fokus på, hvordan rådgivningen har fungeret og hvad vurderingen af udbyttet kan være. 6

8 4 Aktiviteter i seksualrådgivningen I denne del af evalueringen bliver følgende spørgsmål besvaret: Hvor mange har henvendt sig til rådgivningen? Hvem er brugerne af rådgivningen? Hvilke emner har de henvendt sig med? På hvilken måde har brugerne henvendt sig? Hvad siger brugerne om seksualrådgivningen? Hvad betyder det for ULF at have seksualrådgivningen? Seksualrådgiveren har i hele projektperioden registreret alle henvendelser med hensyn til antal henvendelser, hvem henvenderne er, hvilke emner der er ønsket rådgivning om, og hvordan de har henvendt sig til rådgivningen. Henvendelserne er opgjort på ugebasis og samlet i årlige opgørelser fra 2009 til Hvor mange har henvendt sig til rådgivningen? henvendelser ULFs seksualrådgivning har været en stor succes med hensyn til antallet af personer, der har henvendt sig. Der er fra august 2009 til og med maj 2012 været henvendelser. 7

9 Ved opstarten af projektet fra august 2009 til december 2009 nåede seksualrådgivningen at få 106 henvendelser. I 2010 var markedsføringen af rådgivningen kommet i gang. Det viser sig ved, at antallet af henvendelser kommer op på 621 i I 2011 topper antallet med i alt 939 henvendelser. Ved projektets sidste halvår fra januar 2012 til maj 2012 var der 470 henvendelser. Der er gengangere blandt henvendelserne, det vil sige personer, der har henvendt sig flere gange. En del har henvendt sig fx ved at SMSe til seksualrådgivningen for at få en første kontakt. Dernæst har de måske ringet eller mailet rådgivningen med spørgsmål. Det betyder, at de 2136 henvendelser kommer fra et færre antal personer. Nogle personer kan have henvendt sig to, tre eller flere gange og en person derfor stå for flere henvendelser. Rådgivningen er anonym, og derfor ved vi ikke præcist, hvor mange enkeltpersoner, der har kontaktet rådgivningen. Hvis projektet havde fortsat i resten af 2012 på samme måde og med samme omfang af henvendelser, kunne man forvente ca. 950 henvendelser ved udgangen af året. Kendskabet til seksualrådgivning er blevet større i ULF og ude på de botilbud og andre tilbud, hvor medlemmer af ULF og andre mennesker med udviklingshæmning befinder sig. En forklaring på dette kan være den brede kampagne for seksualrådgivningen som er gennemført i projektperioden. Se kapitel om aktiviteterne i kampagne og markedsføringen af rådgivningen. Dette er formentlig årsagen til den stærkt stigende og store interesse for rådgivningen. 4.2 Hvem er brugerne af rådgivningen? Rådgivningen har fra starten i august 2009 til maj 2012 fået langt de fleste henvendelser fra mennesker med udviklingshæmning. Det er også projektets prímære målgruppe, mens fagfolk og pårørende udgør priojektets sekundære målgruppe. Der er fra august 2009 til maj 2012 kommet i alt 2005 henvendelser fra mennesker med udviklingshæmning til seksualrådgivningen. 8

10 Der har i samme periode været 64 henvendelser fra pårørende til mennesker med mennesker med udviklingshæmning. Og 58 henvendelser er kommet fra professionelle, der arbejder med mennesker med udviklingshæmning. Der var ingen henvendelser fra personale til mennesker med udviklingshæmning i Derfor igangsatte ULF en annoncekampagne i fagbladet Socialpædagogen. Det har sandsynligvis har haft en effekt, idet henvendelser fra forskelligt professionelt personale efter kampagnen stiger. 4.3 Hvilke emner henvender brugerne sig med? I dette afsnit præsenteres de emner, som ULF-medlemmer og andre brugere med udviklingshæmning har kontaktet rådgivningen om. I lagkagediagrammet neden for vises det tydeligt, at emnet Parforhold og kærester har fyldt mest i seksualrådgivningen. Det er det emne, som seksualrådgivningen hyppigst har fået henvendelser om. I næsten hver tredje (30,1 %) henvendelse har brugeren af rådgivningen ønsket råd om parforhold og kæresteliv. 9

11 Det har ofte været spørgsmål fra singler om, hvordan man får en kæreste, og hvad der er et godt parforhold. At finde en kæreste Mange har henvendt sig fordi de gerne vil finde en kæreste. De fortæller, at de har svært ved fx at tage initiativ til at gå i byen og møde en anden. Nogle jan have svært ved at invitere en anden person ud på en date fx på café eller i biografen for at få en relation, der kan blive til en kæreste. Eksempel på henvendelse fra kvinde der er ked af ikke at have en kæreste. Udsnit af skærmbilllede fra chatten på For andre handler rådgivningen helt grundlæggende om, hvordan man kommunikerer med andre, når man er interesseret i en god kontakt. Her har 10

12 seksualrådgiveren kunne give almene råd og idéer til at invitere på kaffe eller date og positive måder at vise andre mennesker interesse på. Parforhold Spørgsmål om parforhold har også handlet om hvordan et respektfuldt parforhold mellem to mennesker kan være. Fx at hvordan man tiltaler hinanden på en ordentlig måde og respekterer hinandens ønsker. Nogle der allerede er i et parforhold - har også haft spørgsmål om, hvordan de på en god måde kan sige fra overfor kæresten, hvis man fx ikke har lyst sex, selvom kæresten presser på. Andre henvendelser har været fra personer, der har haft knas i parforholdet. Her har nogle henvendt sig for at snakke med seksualvejlederen om fx: hvordan man få et bedre parforhold håndtering af jalousi at være bange for at miste sin kæreste hvordan man slår op med en kæreste kæresteproblemer fordi personale eller forældre har blander sig. at sige ja/nej Emnet Retten til at sig ja eller nej til andre har også været et hyppigt tema. Mere end en ud af fire (27,1 %) henvendelser har handlet om retten til selv at bestemme og selv sige ja eller nej til andre. Rådgivningen har her oftest handlet om at lære at bruge denne ret aktivt. Det vil sige, at det har handlet om, hvordan man bedst siger fra, hvis man fx ikke ønsker at være med til seksuelle aktiviteter. Rådgivningen har på den måde også handlet om lære at sige tydeligt fra for at undgå situationer, der kan udarte sig til krænkelser og seksuelle overgreb. Krænkende adfærd En ud af fem (19,7 %) henvendelser har handlet om at forebygge krænkende adfærd. Henvendelserne om krænkende adfærd har fx handlet om at forstå, hvad der er krænkende adfærd. Fx har en kvinde henvendt sig med tvivl om, hvorvidt hun var blevet presset til en seksuel handling af sin kæreste. Rådgivningen har haft fokus på, at personerne selv har skulle fortælle om det de har på hjertet også når det er svære spørgsmål. I rådgivningen om emnet Forebyggelse af krænkende adfærd har det også handlet om, at personerne har fået gode anvisninger til selv at vurdere, hvad der er krænkende adfærd fx tvang, psykisk pres, manglende respekt for et nej. Prævention/graviditet Henvendelser om prævention og graviditet har oftest haft fokus på mere generelle spørgsmål om disse emner: hvad kvindens ægløsning betyder i forbindelse med samleje p-piller, sterilisation, spiral og anden prævention hvordan virker det? hvordan man får børn kvindens menstruation og menstruationscyklus 11

13 hvad en gynækologisk undersøgelse er. Mange spørgsmål til rådgivningen handler om forståelse af kroppens funktioner i forhold til seksualitet. Sex og hjælpemidler Lidt færre end en ud af ti personer har henvendt sig til seksualrådgivningen med spørgsmål om sex og seksuelle hjælpemidler. Dem, der har henvendt sig, har spurgt om en bred vifte emner om både sex og seksuelle hjælpemidler og støtte. Mange henvendelser har handlet om hvordan kroppen fungerer rent seksuelt. Seksualrådgivningen har typisk haft fokus på, hvordan personen kan lære sin egen krop bedre at kende. Det vil sige forklare, hvordan kønsdele ser ud, hvordan kønsdele hos mænd og kvinder fungerer som del af kroppen - samt hvordan man kan undersøge sine egne kønsdele og få glæde af onani. Nogle få har ønsket forståelse af hvordan det modsatte køn oplever lyst, selve sex-akten, udløsning og orgasme. Nogle har spørgsmål om almindelige seksuelle problemer som fx vanskeligheder ved at få rejsning eller problemer med at tilfredsstille sig selv. Generelt har en stor del af henvendelserne båret præget af, at personen tilsyneladende ikke tidligere har fået viden om sex, seksualitet eller fået seksualundervisning. Forebyg krænkelser Rådgivningen om emnet Forebyggelse af seksuelle krænkelser har især handlet om at give gode råd i at undgå bestemte situationer med andre mennesker. En mindre gruppe kvinder er blandt andet blevet vejledt i, hvordan man kan undgå, at mænd og fx tidligere kærester krænker dem igen. Fx at lade være med at åbne døren for en ex-kæreste, der sent om aftenen vil have sex eller undlade at svare på SMSer. På den måde har rådgivningen også kunne hjælpe kvinder, der tidligere har haft uønskede seksuelle oplevelser med at undgå fremtidige krænkelser. Overgreb En andel på ca. 5 % af henvendelserne kommer fra mennesker med udviklingshæmning, der har været udsat for seksuelle overgreb. Denne gruppe er stort set alle kvinder, som på grund af tidligere seksuelle overgreb tidsligere i deres liv, er præget af lavt selvværd, ringe indsigt i hvordan deres egen krop fungerer og et sexliv, der ifølge dem selv ikke fungerer godt. Nogle få har haft længerevarende kontakt til seksualrådgiveren. En kvinde har gennem seksualådgivningen fået bekræftelse i, at de overgreb hun var udsat for som ung kvinde ikke var hendes egen skyld. Hun begyndte efter rådgivningssamtaler at få vejledning i, hvordan hun kunne komme til at kende sin krop og sit underliv bedre og få et styrket selvværd. 12

14 En enkelt mand med udviklingshæmning har henvendt sig for at fortælle om en voldtægt, som han oplevede, at personalet ikke tog alvorligt. Pårørende spørger Pårørende til mennesker med udviklingshæmning har især spurgt seksualrådgiveren om en bred vifte af emner: seksualundervisning og vejledning til en voksen datters eller søns seksualliv viden om kærestekurser bekymring om kæresteforhold mellem voksen datter og anden beboer på datterens botilbud ønske om råd til hvordan man som forælder kan tale med sit voksne barn med udviklingshæmning om sex og parforhold indsigt i sit handicappede voksne barns seksualitet. Fagfolk spørger Fagfolk, der arbejder med mennesker med udviklingshæmning, har også henvendt sig til seksualrådgivningen med en bred vifte af behov og emner: ønske om rådgivning og supervision i forhold til at støtte mennesker med udviklingshæmning i at udvikle en sund seksualitet hjælp til at håndtere en persons krænkende adfærd på botilbud og arbejde råd om hvordan en beboer kan få gavn af at benytte en telefonsexlinie råd om hvordan man kan støtte en person med internetdating rådgivning om at støtte beboer med hensyn til kontakt til andre homoseksuelle viden om seksuelle overgreb mod mennesker med handicap. 4.4 Hvordan henvender brugerne sig til rådgivningen? Det er gennem hele projektperioden blevet registreret, hvordan brugerne har henvendt sig til seksualrådgivingen. Formålet med disse registreringer har været at se, hvilke kommunikationskanaler der bliver foretrukket. Lagkagediagrammet på næste side viser, at otte ud af ti henvendelser til seksualrådgivningen er kommet med SMS og på chatrådgivningen på 13

15 SMS og chat Lidt under hver anden bruger (46,1 %) har henvendt sig via SMS. Cirka en ud af tre (34,2 %) har henvendt sig til seksualvejlederen i chatforummet på Med login på Knuus kan man skrive til et åbent chatforum, hvor alle medlemmer af chatforummet kan svare. Chatforum Seksualrådgiverens rolle har hver mandag fra kl til blandt andet været at følge nøje med i chatforummet på og besvare spørgsmål fra brugere, der har skrevet til rådgivningen. Nogle brugere har ønsket at chatte alene med seksualrådgiveren - og ikke i det åbne chatforum, hvor alle kan se med. Dette er foregået ved, at seksualrådgiveren inviterer den pågældende ind i et lukket chat-rum. Her kan brugeren og seksualrådgiveren chatte uden, at andre kan se, hvad der bliver skrevet. Telefon Næsten hver tiende henvendelse er kommet via et telefonopkald. Mens en lille andel har lagt besked på telefonsvareren. En mindre andel (blot 6,3 %) af henvendelserne er kommet på . Mange ULF-medlemmer har ifølge ULF ikke computer. Og langt de fleste har ikke en mail-konto. 14

16 Derfor er mailhenvendelser ikke så udbredt som forventet. Til gengæld er lader det til, at chatten er en populær kommunkationskanal for ULFerne. Da chat kræver en computer at chatte på, kan det betyde, at ULFerne ikke har problemer med at få adgang til en computer for at få kontakt til seksualrådgivningen via chat. 4.5 Hvad siger brugerne om seksualrådgivningen? Det er et klart indtryk, at brugerne af rådgivningen er meget tilfredse med at benytte den. Da seksualvejlederen i 2012 havde sidste mandags-vagt i seksualrådgivningen kom der masser af chatbeskeder og hilsner med positive tilkendegivelser om den hjælp brugerne havde fået. Chat-hilsen til seksualvejlederen fra en kvindelig bruger. Udsnit af skærmbilllede fra chatten på Det store antal henvendelser til seksualrådgivningen - og den andel der har henvendt sig flere gange - vidner om at brugerne har fået stor værdi af at kontakte rådgivningen. Chat-hilsen til seksualvejlederen fra en tilfreds mandlig bruger. Udsnit af skærmbilllede fra chatten på 15

17 I forbindelse med evalueringen er daglig leder på ULFs hovedkontor Jane Jensen, ULFs egen oplægsholder om emnet Bettina, en bruger af rådgivningen samt seksualrådgiveren Steen Holmegaard Hansen, spurgt om deres vurdering af brugernes udbytte af rådgivningen. Alle fremhæver, at det har givet stor værdi for brugerne, at have en gratis og anonym seksualrådgivning i ULF. For eksempel siger den kvindelige bruger om seksualrådgivningen: Det har været godt. Bare det at få gode råd om at lære sig selv bedre at kende, hvor ting sidder på kroppen og lære at prøve et massageapparat. Det har hjulpet mig meget. Hun peger også på, at det var vigtigt at kunne tale med en tillidsvækkende person for at tale om spørgsmål der kunne opleves som dumme : Jeg ringede bare uden at sige så meget. Steen sagde, at ingen spørgsmål er dumme. Det var rart at få af vide. Så måske var det ikke dumt af mig, at jeg har haft en kæreste, hvor jeg er blevet slået og været udsat for en hel masse. Jeg ville gerne lære at sige fra. Steen var god at snakke med. Han har lært mig en masse. At tænke på egne behov. Også hvad jeg vil have i et parforhold. De tre interviewpersoner fra ULF vurderer, at seksualrådgivningen virker tryg på dem, der henvender sig. De understreger også, at principperne for rådgivningen bliver efterlevet ved, at spørgsmål tages seriøst og får grundige svar. Det bliver fremhævet som særlig positivt, at rådgivningen er anonym. Følgende kvaliteter blevet fremhævet ved seksualrådgivningen: alle spørgsmål tages alvorligt og der bliver lyttet, så man føler sig respekteret der svares anerkendende det er trygt at tale med seksualvejlederen man kan mærke at rådgivningen har viden om seksualitet rådgiveren er god til at spørge ind til problemer rådgiveren er god til at forklare sine råd fx hvordan man kan arbejde med mindreværd eller på at få en kæreste er god til at lære fra sig fx hvordan man kan lære sin egen krop og egne grænser at kende anonymiteten giver en tryghed, fordi man kan snakke uden, at rådgiveren ved præcis, hvem man er - og uden at det bliver fortalt videre. 4.6 Hvad betyder det for ULF at have rådgivningen? ULFs vurdering af aktiviteterne i seksualrådgivningen er, at den har givet mennesker med udviklingshæmning mulighed for at få viden, hjælp og vejledning om mange forskellige spørgsmål om seksualitet og forebyggelse af krænkelser. 16

18 Dette var ikke muligt tidligere, bl.a. fordi der har været en udbredt berøringsangst og tabu hos primært personalet på bosteder for mennesker med handicap. Personalet vil ikke kunne tilbyde samme anonyme adgang til seksualrådgivning og de færreste har seksualvejlederuddannelse. Med seksualrådgivningen kan mennesker med udviklingshæmning selv kontakte seksualrådgivningen for at få gode råd og vejledning om konkrete spørgsmål, oplevelser og udfordringer. Det kan ifølge ULF styrke selvbestemmelsen og skabe øget selvhjulpenhed hos denne gruppe mennesker. Det er en styrke, at man selv kan vælge, om rådgivningen skal foregå anonymt, det vil sige at man kan henvende sig uden at fortælle, hvem man er. ULF mener, at denne anonymitet betyder, at mange er trygge ved at henvende sig. Og det kan være en medvirkende årsag til det store antal henvendelser til seksualrådgivningen. ULF vurderer, at seksualrådgivningen har bidraget markant til at åbne op for en debat om seksuelle spørgsmål og problemer blandt ULF-medlemmer. Og det har givet mennesker med udviklingshæmning, der har henvendt sig, en større viden og forståelse for både egen seksualitet og krop samt andre menneskers seksualitet og grænser. For ULF som organisation er det også en stor fordel, at det er muligt at afholde medlemsarrangementer, hvor der kan fortælles om og henvises til seksualrådgivningen. Et tilbud som mange udtrykker glæde for at det eksisterer. ULF erfarer ofte, at medlemmer til forskellige arrangementer og seminarer har en stor interessere i at drøfte spørgsmål og problemer omkring seksualitet, parforhold, forebyggelse af krænkelser med videre. Derfor vurderer ULF, at seksualrådgivningen imødekommer et stort behov for en rådgivning og vejledning om kærlighedslivet, sund seksualitet og forebyggelse af seksuelle krænkelser til mennesker med udviklingshæmning 17

19 Hjemmeside 5 Markedsføring og formidling af seksualrådgivningen Seksualrådgivningen er foregået på flere måder. Fra start blev rådgivningen lanceret på ULFs hjemmeside og på 2-dages kursus Da projektet startede blev der afholdt et 2-dages weekendkursus om seksualitet og seksualrådgivning for ULFs kredsmedlemmer og ansatte på hovedkontoret i Vejle. To konsulenter fra SUS og seksualrådgiver Steen Holmegaard Hansen havde tilrettelagt kurset. Formålet med weekendkurset var at forberede medlemmer i ULFs landskredse og hovedkontoret på, at der ville komme et nyt tilbud i ULF om 18

20 seksualrådgivning. Et rådgivningstilbud som ULF har drevet sammen med Steen Holmegaard Hansen. Idéen var samtidig, at ULFerne på kurset skulle klædes på til at vejlede andre medlemmer hen til seksualrådgivningen, når de ude i kredsene hører om medlemmer, der kunne have gavn af rådgivningen. Der deltog i alt 10 personer fra ULFs kredse og hovedkontoret i Vejle i weekendkurset. Principper På weekendkurset blev der sat gang i en debat om, hvordan rådgivning kan fungere bedst for den primære målgruppe, der er mennesker med udviklingshæmning. Diskussionen på kurset medførte, at der blev formuleret seks principper for ULFs seksualrådgivning: ULFs principper for seksualrådgivningen Alle får svar Alle bliver taget alvorlig Alle bliver lyttet til Der findes ingen dumme spørgsmål Ingen griner af dig At vise respekt De seks principper har ligget til grund for den rådgivning, der er leveret til mennesker med udviklingshæmning og andre, der har henvendt sig til rådgivningen. Og principperne står tydeligt placeret på hjemmesiden ved kontaktinformation om rådgivningen. Velbesøgt hjemmeside Seksualrådgivningen blev lanceret i 2009 på hjemmesiden med information om, at alle kan kontakte seksualrådgiveren i ULF Steen Holmegaard Hansen på telefon, sms, mail, chat eller ved at sende et brev: Udsnit af skærmbilllede på der fortæller, hvordan og hvornår man kan kontakte seksualrådgiveren i ULF 19

21 Hjemmesiden med informationer om seksualrådgivningen har haft mange flere besøg ( hits ) end de forventede 2000 unikke besøg i den samlede projektperiode. Der har i alt været over unikke besøg på hjemmesiden. 1 Og her er unikke besøg på hjemmesiden i 2012 ikke talt med. Det betyder, at der har været mange flere personer end forventet, der har klikket sig ind på den del af hjemmesiden. Tallene for besøgende på hjemmesiden i 2009, 2010 og 2011 er: 2009 (september til december): 1829 besøg på hjemmesiden (januar til december): 4385 besøg på hjemmesiden (januar november): 6288 besøg på hjemmesiden. Video Der blev produceret en kort reklamevideo med seksualrådgiveren, som ligger på hjemmesiden. I videoen fortæller Steen Holmegaard Hansen om, hvem han er - og hvad han rådgive om, hvis man kontakter ham med spørgsmål om fx kærester, sexliv, kærlighed, hvordan kroppen fungerer mv. Videoen kan ses på Skærmbillede med videoen, hvor seksualrådgiveren Steen fortæller hvad han kan hjælpe og rådgive om. 1 Der er tale om unikke hits per år. Det vil sige, at en person kun tæller med én gang, selvom vedkommende har besøgt hjemmesiden flere gange i løbet af året. 20

22 Tegneserier Der er lavet tre tegneserier med speak, som er lagt på ULFs hjemmeside og på Tegneserierne skal i en letforståelig form illustrere tre forskellige situationer, hvor hovedpersonen kontakter seksualrådgivningen. Formålet er at formidle viden til ULF-medlemmer og andre om hvilke forskellige situationer, man kan have brug for at kontakte rådgivningen. Tegneserie 1: Pigen siger fra, men det respekteres ikke - hun ringer til seksualrådgivningen. Tegneserie 2: Pigen siger fra, det lykkedes og hun støttes af venner og hun ringer til seksualrådgivningen. Tegneserie 3: Pigen siger fra, det lykkedes og hun støttes af venner. Fyren står uforstående tilbage og han ringer til seksualrådgivningen. 21

23 Postkort og plakater Der er i 2011 blevet bragt annoncer for rådgivningen i to numre af Socialpædagogen for at målrette markedsføringen til faggruppen af socialpædagoger, der arbejder med mennesker med udviklingshæmning på landets bomiljøer og andre tilbud til målgruppen. Derudover er der trykt og uddelt 2000 postkort og 200 plakater med annonce om rådgivningen til ULF'-medlemmer, bosteder for mennesker med handicap og på diverse konferencer og diverse ULF-arrangementer. Postkort med reklame for seksualrådgivningen. ULF NYT og kurser ULF NYT har været et centralt medie for seksualrådgivningen med både annoncer, artikler skrevet af Steen Holmegaard og læserbreve fra ULFmedlemmer. ULF NYTs oktober-nummer i 2011 havde et stort temanummer om seksualitet og kærlighed, hvor rådgivningen var en central del af dette. ULF-NYT har ydermere løbende haft en brevkasse, hvor seksualrådgiveren besvarer og skriver indlæg og artikler om erfaringer og vigtige læringspunkter fra rådgivningen. Derudover har seksualvejlederen deltaget i flere af ULFs kurser for mennesker med udviklingshæmning, hvor han fortæller om rådgivningen. Presse Der er endelig sendt pressemeddelelser og artikler til forskellige dele pressen. Landsdækkende aviser, fagblade, handicaporganisationers blade, tv-stationer mv. har modtaget materiale om seksualrådgivningen 22

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 259 Offentligt. Foredrag, kurser og andre tilbud fra:

Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 259 Offentligt. Foredrag, kurser og andre tilbud fra: Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 259 Offentligt Foredrag, kurser og andre tilbud fra: & ULF ULF står for udviklingshæmmedes LandsForbund og er en forening for udviklingshæmmede og andre mennesker

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

KAN MAN BLIVE GRAVID AF AT BOLLE?

KAN MAN BLIVE GRAVID AF AT BOLLE? KAN MAN BLIVE GRAVID AF AT BOLLE? Seksualundervisning til unge med handicap Kan man blive gravid af at bolle? Seksualundervisning også til unge med handicap Kan man blive gravid af at bolle? seksualundervisning

Læs mere

Implementering af Seksualpolitikk i boligen. NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010. Karsten Løt

Implementering af Seksualpolitikk i boligen. NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010. Karsten Løt Implementering af Seksualpolitikk i boligen NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010 Karsten Løt PRÆSENTATION Karsten Løt Uddannet Kgl. Dansk Folkeskolelærer Tidl. viceforstander v.

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Inspiration til undervisning

Inspiration til undervisning Inspiration til undervisning Emner Det er meget individuelt fra klasse til klasse og elev til elev, hvilke emner de er motiveret for at arbejde med. Derfor er der samlet en palet med emner til alle elever

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Seksualitet. Hvor gammel er du? Hvad er dit køn? Hvad er din civilstatus?

Seksualitet. Hvor gammel er du? Hvad er dit køn? Hvad er din civilstatus? Seksualitet Hvor gammel er du? 15-20 år 7 6 % 21-30 år 31 27 % 31-40 år 25 22 % 41-50 år 32 28 % 51-60 år 9 8 % 61-70 år 7 6 % + 71 år 2 2 % Hvad er dit køn? Mand 35 31 % Kvinde 78 69 % Hvad er din civilstatus?

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi og handlingsplan mod vold 2014-2017 Mål: Voldsproblematikken skal tænkes ind i alle indsatser, der er rettet

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

gode råd når skaden er sket

gode råd når skaden er sket En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd når skaden er sket 2 Seksuelle overgreb. Gode råd

Læs mere

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Vold som Udtryksform At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Information til studerende inden for social- og sundhedssektoren www.vold-som-udtryksform.dk Vold er en fælles udfordring 2 Vold

Læs mere

Børn på nettet Familien på nettet?

Børn på nettet Familien på nettet? Børn på nettet Familien på nettet? Jon B. Rasmussen Projektleder KMD 3.3.2003 Side 1 Aftenens forløb 19.00 19.45 20.00 20.15 21.00 Indlæg om Børn på nettet v/ Jon B. Rasmussen Skolens it-regler v/ lærer

Læs mere

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Under protektion af H.K.H. Kronprinsesse Mary Den gode vejledning Sammenskrivning

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB Kontakt CSM Østs anonyme rådgivning på telefon eller chat Hvad er CSM Øst? Hvordan foregår rådgivningen? Hvem taler du med? VOKSNE MED SENFØLGER EFTER

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser Seksualvejledning Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser 2 Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser: Hvis en medarbejder eller leder af en institution,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Det kan betale sig at gøre noget

Det kan betale sig at gøre noget Denne artikel er den tredje i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra LAP. Artiklen handler

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver Idébank for pårørende Det gode liv med demens - nye perspektiver Samarbejde i plejebolig for pårørende, frivillige og fagpersoner Opsamling på 1. landdækkende seminar Den 30. & 31. august 2012 Brogården

Læs mere

Forebyggelse og håndtering

Forebyggelse og håndtering Forebyggelse og håndtering Seksuelle overgreb mod mennesker med psykisk funktionsnedsættelse Det er vigtigt hvis man har været udsat for over - greb at man har nogen at tale med om det at der er nogen,

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

dem, man næsten ikke kan vente med at fortælle. Det kan f.eks. være, når man skal give sin veninde eller mor og far en gave.

dem, man næsten ikke kan vente med at fortælle. Det kan f.eks. være, når man skal give sin veninde eller mor og far en gave. HVORDAN TALER JEG MED BØRN OM SEKSUALITET? Som voksne er vi gode til at vejlede og tale med børn om, hvordan de skal tale pænt til hinanden, sidde ordenligt ved bordet og ikke slå, når de bliver vrede.

Læs mere

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Prævention på spil Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Tidsforbrug 1 time. Materialer Arbejdsark til øvelsen: Spilleplade, dilemmakort og spørgsmålskort. En terning til hver gruppe.

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Information om Livslinien - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Organisationen Livslinien Livslinien er en landsdækkende humanitær organisation, der forebygger selvmord og selvmordsforsøg.

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld

Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld L L91700 1.6 l0l014z 1. Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset, Gothersgade 20 7000 Fredericia Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld Vejle 28. august 2013 Kære Fredericia Kommune Her med sender

Læs mere

Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk

Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk SEXOLOG og PARterapeut Skolen Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 777@carl-mar.dk Sexolog uddannelse Max. 14 elever. 8 weekender og et ugekursus inkl. kost, logi og materialer.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov Bond & Salskov En tabubelagt udfordring Dagens program Kort præsentation Partnervold Min historie Dialog i grupper Tak for i dag v. Mariann Salskov v. Marianne Baagø v. Mette Bond v. Mariann Salskov Hvem

Læs mere

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET)

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) HVEM ER JEG Stine Legarth, 29 år Frivillig gruppeleder i Drivkræften, København Ansat som projektleder i Drivkræften Ergoterapeut Studerer cand.pæd.pæd.psyk

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

ulf nyt 15. ÅRGANG NUMMER 5 OKTOBER 2011 TEMA: Kærlighed og seksualitet side 4

ulf nyt 15. ÅRGANG NUMMER 5 OKTOBER 2011 TEMA: Kærlighed og seksualitet side 4 M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D ulf nyt 15. ÅRGANG NUMMER 5 OKTOBER 2011 TEMA: Kærlighed og seksualitet side 4 Havnegade 3, 1. sal, 7100 Vejle Tlf.

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k Seksualpolitik Seksualpolitik Her i hæftet kan I finde inspiration til, hvad en seksualpolitik kan indeholde. Hæftet indeholder tretten forskellige temaer. I kan vælge at inddrage alle temaerne i jeres

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil

Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil Tillykke med din Facebook-virksomhedsprofil. I denne vejledning finder du hjælp til hvordan du inviterer dit personlige netværk, hvordan du bliver administrator,

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

Kærestevold. Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt

Kærestevold. Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt Kærestevold Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt Bliver tæsket af min kæreste hver gang han syntes jeg siger noget forkert eller gør noget, men vil ik melde det fordi jeg elsker ham.

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

SAFESEX. Sikker sex på den europæiske dagsorden. www.safesexedu.com. Finansieret af:

SAFESEX. Sikker sex på den europæiske dagsorden. www.safesexedu.com. Finansieret af: SAFESEX Sikker sex på den europæiske dagsorden www.safesexedu.com Finansieret af: Denne publikation hidrører fra SAFESEX-projektet, som har modtaget økonomisk støtte fra Den Europæiske Union, indenfor

Læs mere

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse 0 1 års rapport 1 års rapport - Find vej i hørejunglen, med netværksgruppen som GPS http://www.hoereforeningen.dk/netvaerksgrupper Netværk kan give styrke til at klare de høremæssige udfordringer jobmæssigt

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

STOMI INFO. Sex og samliv

STOMI INFO. Sex og samliv 05 STOMI INFO Sex og samliv 1 Sex er et grundlæggende behov for alle og seksuel adfærd og seksuel praksis påvirkes af en lang række faktorer, herunder: Efter operationen 2 Sygdom Psykologi Kultur, religion

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3. Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6

Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3. Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6 Sex og kondom og sånn 2013 1 Indholdsfortegnelse Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3 Metodik... 4 Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6 Kapitel 1: Anvendelse af kondom

Læs mere

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen Pædagogisk SIKKERHED For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949 hele døgnet, hele ugen Sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen Medarbejdere der jævnligt udsættes for trusler: 46 % 33 % 48 % af alle socialpædagoger

Læs mere

Har du været på nettet?

Har du været på nettet? Har du været på nettet?? Co-funded by the European Union OK... du er begyndt at læse det her hæfte, så det kan tyde på, at der er sket noget, som du fortryder. Eller måske prøver du at hjælpe en anden.

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3. Seksualitet definition... 3. Undervisningsministeriets fælles mål...

Indholdsfortegnelse. Side. Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3. Seksualitet definition... 3. Undervisningsministeriets fælles mål... 2014 Indholdsfortegnelse Side Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3 Seksualitet definition... 3 Undervisningsministeriets fælles mål... 4 Inspiration til undervisningen... 5 Regler for personalet...12

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling. Britta Østergaard Melby

Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling. Britta Østergaard Melby Livskvalitet hos diabetikere med fodsår indlagt i Videncenter for Sårheling Britta Østergaard Melby Baggrund Litteraturstudier Egen praksiserfaring Problemstillingen Hvorledes påvirker diabetes og fodsår

Læs mere

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap Vejledning Seksualitet - uanset handicap Socialministeriet 28. Februar 2001 Titel: Vejledning om Seksualitet - uanset handicap Udarbejdet af: Formidlingscenter Øst Ulla Rødgaard Henningsen Udgiver: Socialministeriets

Læs mere

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du?

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du? Du er på hjemmebesøg i forbindelse med opstart på en børnefaglig undersøgelse. Ved besøget observerer du, at der er udvendige kroge/låse på børneværelserne. 1 Du er på hjemmebesøg hos otteårige Anders

Læs mere