Læsetiltag for hele skolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læsetiltag for hele skolen"

Transkript

1 Forår 2012

2 Indhold: Læsetiltag for hele skolen... 3 At læse i alle fag... 3 CD-ORD... 3 Biblioteket... 3 Læsebånd... 3 Forældresamarbejde... 3 Daglig læsning hjemme på alle klassetrin... 4 Læsevejledere... 4 Herning Kommunes strategi og handleplan for sprog og læsning... 4 Læsning i børnehaveklassen... 6 Formål... 6 Udvalgte trinmål... 6 Faste tiltag og pædagogisk evaluering... 6 Skolens anbefalinger og idéer... 7 Læsning i 1. klasse... 8 Formål... 8 Udvalgte trinmål... 8 Anbefalet læsemængde... 8 Faste tiltag og pædagogisk evaluering... 8 Skolens anbefalinger og idéer... 8 Læsning i 2. klasse Formål Udvalgte trinmål Anbefalet læsemængde Faste tiltag og pædagogisk evaluering Skolens anbefalinger og idéer Læsning i 3. klasse Formål Udvalgte trinmål Anbefalet læsemængde Faste tiltag og pædagogisk evaluering Skolens anbefalinger og idéer Kommunens anbefalinger vedr. indskolingen Skolens indsats i forhold til børn i sproglige vanskeligheder, indskolingen side 1

3 Læsning i 4. klasse Formål Udvalgte trinmål Mål for læsning i fagene: (Se også Fælles Mål for de enkelte fag) Anbefalet læsemængde Faste tiltag og pædagogisk evaluering Skolens anbefalinger og idéer Læsning i 5. klasse Formål Udvalgte trinmål Anbefalet læsemængde Faste tiltag og pædagogisk evaluering Skolens anbefalinger og idéer Læsning i 6. klasse Formål Udvalgte trinmål Anbefalet læsemængde Faste tiltag og pædagogisk evaluering Skolens anbefalinger og idéer Kommunens anbefalinger til mellemtrinnet Skolens indsats i forhold til børn i sproglige vanskeligheder, mellemtrinnet Læsning i 7. klasse Formål Udvalgte trinmål for læsning i dansk Læsning i fagene Anbefalet læsemængde Faste tiltag og pædagogisk evaluering Skolens anbefalinger og idéer Læsning i 8. klasse Formål Mål for læsning Anbefalet læsemængde Faste tiltag og pædagogisk evaluering Skolens anbefalinger og idéer Læsning i 9. klasse Formål Mål for læsning Anbefalet læsemængde Faste tiltag og pædagogisk evaluering Skolens anbefalinger og idéer Kommunens anbefalinger til udskolingen Kommunens anbefalede indsats i forhold til børn i sproglige vanskeligheder, udskolingen Skolens indsats i forhold til elever i sproglige vanskeligheder, udskolingen Oversigt over læseforståelsesstrategier Ordforklaring side 2

4 Læsetiltag for hele skolen At læse i alle fag Da alle lærere er læselærere, gøres en fælles indsats i alle fag i forhold til elevernes forforståelse og læseforståelse. Det er ikke kun et spørgsmål om ordkendskab men i lige så høj grad begrebskendskab i de enkelte fag. Der etableres samarbejde mellem dansklærere og faglærere omkring en klasse, således at eleverne arbejder med nogenlunde samme teknikker og strategier i alle fag. F.eks. at teamets lærere bliver enige om at anvende bestemte læseforståelsesstrategier 1. CD-ORD CD-ORD er et læse- og skrivestøttende værktøj, som lærerne på skolen opkvalificeres til at kunne anvende. Vi anbefaler, at alle elever lærer at anvende værktøjet, og hvor det findes relevant, kan eleven dagligt anvende såvel CD-ORD og CD-ORD ordforklaring. Eleverne har mulighed for at anvende værktøjet såvel på skolen som hjemme. Biblioteket I forbindelse med elevernes læseudvikling, har skolebiblioteket mere end én rolle. I indeværende skoleår har biblioteket 25 åbningstimer, hvor der er en bibliotekar tilstede. Det betyder, at alle klasser kan få en ugentlig time, som er deres egen. Denne time kan foregå på forskellig vis. Typisk låner eleverne bøger til deres fritidslæsning, som regel skønlitteratur, men især blandt drenge er det populært at låne faglitteratur. Denne form for udlån er under vejledning af skolebibliotekaren. På de yngste klassetrin og i centergrupperne er der også mulighed for at få læst billedbøger/historier højt ved biblioteksbesøg. Samtidig bliver biblioteket flittigt benyttet af skolens øvrige elever som et rum for anden læring. Det betyder, at de her kan anvende andre medier end bøger samt udnytte rummets faciliteter. Især i forbindelse med projektarbejdsformen er dette et yndet sted. Biblioteket køber til stadighed ny litteratur, således at dets samling er up to date. Dette gælder såvel skøn- som faglitteratur. Ligeledes er biblioteket behjælpelig med at sammensætte klassesæt med frilæsningsbøger til alle klassetrin samt udarbejde emnekasser til de klasser/grupper, som ønsker det. Læsebånd Fra efterårsferien til vinterferien lægger biblioteket bøger frem til læsebånd. Eleverne såvel i distriktsskolen som i centerafdelingen har læsebånd hver morgen fra kl til 8.30, dog kan klasseteamet aftale andre tidspunkter på dagen. Læsebåndets endelige form aftales i klasseteamet, og kan være: læreren læser højt højtlæsning for hinanden også klassevis specielt i overbygningen sættes der fokus på faglig læsning Der udarbejdes et inspirationskatalog til fremtidige læsebånd, hvor alle lærere har mulighed for at komme med idéer. Fra skoleåret 2012/13 vil der være øget fokus på læsning i fagene også via læsebånd. Forældresamarbejde Skolen prioriterer vigtigheden af at forældrene tager aktiv del i deres barns læseindlæring. Læsevejlederne har udarbejdet en forældreguide til læsning på begyndertrinnet såvel som på mellemtrinnet. Folderen indeholder gode råd til forældre om, hvordan de kan hjælpe og støtte deres barn i forhold til læsning. 1 Se læseforståelsesstrategier s. 35 side 3

5 Daglig læsning hjemme på alle klassetrin I nærværende handleplan gives anbefalinger til mængden af daglig læsning hjemme på alle klassetrin. Dette gøres for at vejlede dansklæreren og for at ensrette læsning i klasserne. Det er op til lærerne at differentiere lektiemængden og motivere eleverne til læsning, da det er vigtigt, at eleverne læser hver dag for hele tiden at fremme læseudviklingen. Læsevejledere Skolen har to læsevejledere, Vivi Bach Andersen, VA og Lone Herløv Petersen, LH, som kan kontaktes i forbindelse med læsning. VA og LH orienterer løbende om nyt vedr. læsning på lærer- og forældreintra. Herning Kommunes strategi og handleplan for sprog og læsning Målet for de 6-18 årige i Herning Kommune er: At eleverne gennem hele skoleforløbet udvikler, vedligeholder og anvender fleksible sprog-, læse- og skrivefærdigheder, der indgår som væsentlige elementer i de fleste skolefag og giver den enkelte elev gode forudsætninger for selvstændigt at anvende tale- og skriftsproget som et funktionelt redskab til at skaffe sig viden og udvikle sig intellektuelt alene og sammen med andre. Beskrivelser og anbefalinger i skolens handleplan vil være knyttet til såvel sprog, læsning og skrivning med udgangspunkt i kommunens anbefalinger. side 4

6 Skematisk oversigt over test Der findes ti nationale test i fagene matematik, engelsk, geografi, biologi, fysik/kemi og dansk, læsning. I oversigten nedenfor viser krydsene, på hvilke klassetrin og i hvilke fag de obligatoriske test skal gennemføres. I den frivillige testperiode kan testene ligeledes tages på klassetrinnet over og under det obligatoriske klassetrin. Det er læreren, som booker og følger op på testene. Forældrene orienteres altid om testresultaterne i de obligatoriske test, mens det er op til læreren om de skal orienteres ved frivillige test. Nationale test: Fag og klassetrin Dansk, læsning X X X X Matematik X X X Engelsk Geografi Biologi Fysik/kemi Øvrige obligatoriske test på skolen X X X X August September Oktober November December Januar Februar 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse Sprogeva.(LV) Chips (SP) OS64 (SP) DVO (LV) Sprogeva. på udvalgte (LV) SL60 (LV) SL60 (LV) Marts April Chips på udvalgte (SP) SL40 (SP) TL2 (LV+Læ) Maj OS64 (SP) OS120 (SP) Juni LV = læsevejleder tager test SP = specialcenter tager test Læ = læreren tager test Mulige test, som den enkelte lærer kan ønske 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse MG Matematik (Læ) ST3 (SP) ST4 (SP) ST5 (SP) ST6 (SP) ST7 (SP) ST8 (SP) ST9 (SP) LUS (læ) LUS (læ) LUS (læ) LUS (læ) Det gode læseforløb (Læ) Det gode læseforløb (Læ) Det gode læseforløb (Læ) Det gode læseforløb (Læ) TL1 (SP) TL3 (SP) TL4 (SP) Tidlig morgen (Læ+LV) IL Basis (SP) Mini SL 1 og 2 (SP) IL Basis (SP) Mini SL 1 og 2 (SP) Læsemåleren (Læ) Læsemåleren (Læ) Læsemåleren (Læ) SL 40 (SP) Læs5 (SP) side 5

7 Læsning i børnehaveklassen Formål At gøre den enkelte elev sproglig parat til at lære at læse og at eleven får et rimeligt ord- og begrebsforråd. At eleven ved slutningen af børnehaveklassen har fonologisk opmærksomhed. Udvalgte trinmål I løbet af skoleåret forventes det at eleven bl.a. lærer: At fortælle et faktisk eller fiktivt hændelsesforløb med støtte At anvende det mundtlige sprog aktivt med begreber og sætninger At en tekst har en oplevelses- og meddelelsesværdi At lytte aktivt til oplæsning og fortælling At en tekst er opbygget af ord og sætninger At ord er opbygget af bogstaver At finde forlyd i lydrette ord At forstå sammenhængen mellem skriftens tegn og talens lyd At lytte til og selv fremstille forskellige rim og remser At finde og skrive eget navn At kende læseretningen At kunne opdele ord i stavelser At skrive og læse relevante ord og sætninger Læseudvikling At den enkelte elev magter de faglige krav i sprogtesten. Skriveudvikling Eleven skal kunne skrive/tegne tekster, som han/hun selv kan forstå. Faste tiltag og pædagogisk evaluering Inden skolestart afholdes møde mellem skoleleder, børnehaveklasseledere og børnehave om kommende elever for overlevering af erfaringer. Samtidig pointeres det overfor institutionerne, hvor vigtigt sproglig stimulering er, allerede fra 3-års alderen. Klassens kommende dansklærer deltager i børnehaveklassen to timer ugentlig. Til evaluering skal benyttes: Læsevejleder foretager læse-/sprogtest inden 1. oktober Lærer fra støttecenter foretager Chips-prøven inden 1. oktober Til evaluering kan benyttes: MG Matematikprøve LUS LæseUdviklingsSkema side 6

8 Skolens anbefalinger og idéer Anbefalinger vedr. børnehaveklassens indsats i forhold til sprog og læsning Samtale og fortælling, herunder situationsuafhængigt sprog og ordforråd Sproglig opmærksomhed på lydstrukturen i det talte sprog (hele ord, stavelser, enkeltlyde) Oplæsning, fx dialogisk oplæsning, storebogslæsning osv. Alfabetlege herunder bogstav-lydforbindelse (navn, lyd, form) Fonologisk opmærksomhed fx Hop ombord i lyd og ord Lydmetoden er et fast element Arbejde med distinkthed dvs. tydelig udtale af ord Elevens egen læsning herunder legelæsning Skrivning fx legeskrivning af småord og små historier, fonemorienteret skrivning Adgang til computer til alle elever, så fx internet eller leksika kan anvendes til opslag af ord Skriveaktiviteter der understøtter læseudviklingen Multimodal læsning 2 Anvendelse af kvalificerende IT programmer, fx CD-ORD Kommende dansklærer i 1. klasse har timer i børnehaveklassen 2 Se ordforklaring side 7

9 Læsning i 1. klasse Formål At styrke og udvikle elevens sproglige færdigheder. At stimulere elevens læse- og skrivelyst. At give eleven mulighed for at erfare at læsning og skrivning kan give oplevelser og viden. Udvalgte trinmål I løbet af skoleåret forventes det at eleven bl.a. lærer: At fortælle et faktisk eller fiktivt hændelsesforløb uden hjælp At skrive små historier At læse enkle tekster At anvende alfabetet, artikulation, lyd, navn og form At finde, tilføje og fjerne forlyd i lydrette ord At opdele kendte ord i fonemer og stavelser Læseudvikling Eleven skal med forståelse kunne læse tekster af sværhedsgrad Lix 5-10 med et alderssvarende indhold. Eleven skal kunne læse lette tekster og bruge forskellige læsestrategier 3 samt angribe lydrette ord ved hjælp af analyse/syntese teknik. Skriveudvikling Eleven skal kunne skrive tekster, som han/hun kan gengive for andre. Staveudvikling Eleven skal i sin skriveproces kunne stave lydrette og hyppige ord svarende til trin 1 på stavetrappen. Anbefalet læsemængde Det anbefales, at eleverne læser minimum 20 min. hjemme hver dag herunder højtlæsning fra forældre eller lydbånd. Faste tiltag og pædagogisk evaluering Til evaluering skal benyttes: OS 64 i maj måned Til evaluering kan benyttes: IL basis Gruppeprøven Mini SL 1 og 2. Vurdering af sætningslæsning, læselyst og skrivning LUS LæseUdviklingsSkema Det Gode Læseforløb Skolens anbefalinger og idéer Repetition af sproglig opmærksomhed i starten af 1. klasse Forældremøde hvor der fortælles om læseindlæring, og om hvor vigtig forældrenes oplæsning er for barnet 3 Se ordforklaring side 8

10 Løbende orientering til forældrene om klassens aktuelle arbejde med læsning samt konkret vejledning i, hvordan forældrene kan støtte dette arbejde I forbindelse med begge skole/hjem samtaler orienteres såvel elev som forældre om det enkelte barns læseudvikling og om det næste læsemål Lærerens fortælling i klassen Læsetræning i klassen hver dag Læs løs uger selvstændig læsning læs stor/lille bog højtlæsning makkerlæsning Klasseproducerede tekster, fx bøger til klassens eget bibliotek, dagbog, beskeder, pennevenneklasser Brug af lydbøger Genfortælle historier, tegneserier eller fortælle egne historier for klassen Lydkursus bogstavjagt rytme/bevægelege analyse/syntesespil Billedbeskrivelser historier på pc er forundringskasse logbog portfolio Cooperative Learning 4 4 Se ordforklaring side 9

11 Læsning i 2. klasse Formål At eleven har lyst til og interesse for at læse og skrive. At eleven anvender læsning og skrivning i hverdagen. At eleven bruger læsning som kilde til oplevelse og information. Udvalgte trinmål I løbet af 2. klasse forventes det, at eleven bl.a. lærer: At formidle indholdet af læste og skrevne tekster At skrive historier, huskesedler, beskeder og breve At læse og forstå relevante tekster med et alderssvarende indhold At anvende relevante og brugbare afkodningsstrategier Læseudvikling Eleven skal med forståelse kunne læse tekster af sværhedsgrad lix med et alderssvarende indhold. Skriveudvikling Eleven skal kunne skrive kronologiske tekster, som andre kan læse og forstå Eleverne kan begynde at arbejde med procesorienteret skrivning. Staveudvikling Eleven skal i sin skriveproces kunne stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster, udnytte det fonematiske princip svarende til stavetrin 2 på stavetrappen. Anbefalet læsemængde Det anbefales, at eleverne læser minimum 20 min. hjemme hver dag herunder højtlæsning fra forældre eller lydbånd. Faste tiltag og pædagogisk evaluering Til evaluering skal benyttes: OS 64 OS120 Nationale Test i dansk, læsning Til evaluering kan benyttes: LUS LæseUdviklingsSkema Det Gode Læseforløb Læsemåleren IL basis Mini SL 1 og 2. Skolens anbefalinger og idéer Løbende orientering til forældrene om klassens aktuelle arbejde med læsning samt konkret vejledning i, hvordan forældrene kan støtte dette arbejde side 10

12 I forbindelse med begge skole/hjem samtaler orienteres såvel elev som forældre om det enkelte barns læseudvikling og om det næste læsemål Læsetræning i klassen hver dag Læs løs uger selvstændig læsning læs stor/lille bog højtlæsning makkerlæsning Klasseproducerede tekster, fx bøger til klassens eget bibliotek, dagbog, beskeder, pennevenneklasser Skrive historier lave tegneserier skrive til billeder Fortælle for klassen Mange bøger til rådighed i klassen fagbøger, skønlitterære, billedbøger mm. Dramatisering ordsprog gåder sproglege diskussioner mundtlige boganmeldelser Cooperative Learning 5 5 Se ordforklaring side 11

13 Læsning i 3. klasse Formål At eleven har lyst til og interesse for at læse og skrive. At eleven anvender læsning og skrivning gennem opsøgende og udforskende virksomhed i alle fag og på tværs af fagene. Udvalgte trinmål I løbet af 3. klasse forventes det, at eleven bl.a. lærer: At læse ukendte tekster med sikkerhed og forståelse At læse ukendte tekster med stigende hastighed At reflektere over indholdet i forskellige tekster At nuancere indholdet i egne skriftlige produktioner At nuancere skriftsproget gennem et begyndende arbejde med sproglære Læseudvikling Eleven skal med forståelse kunne læse tekster af sværhedsgrad lix med et alderssvarende indhold. Eleven skal konsolidere og automatisere læsningen samt opnå sikkerhed i at anvende forskellige læsestrategier afpasset efter teksttype. Skriveudvikling Eleven skal kunne skrive sammenhængende tekster, som kan læses og forstås af andre. Eleven skal kunne fastholde verbernes tid, skrive punktum som sluttegn, lave overskrift, markere samtale og kunne anvende store og små bogstaver. Eleven kan fortsætte arbejdet med procesorienteret skrivning. Staveudvikling Eleven skal opøve sikkerhed i at følge lydregler samt bruge substantiver, verber og adjektiver i korrekt bøjningsform i egne tekster. Udnytte det fonematiske princip svarende til trin 2 på stavetrappen. Stave de 120 almindeligste ord. Kunne stavelsesdele. Anbefalet læsemængde Det anbefales, at eleverne læser 20 min. hjemme hver dag. Faste tiltag og pædagogisk evaluering I løbet af 3. klasse laves et læsekursus i samarbejde med læsevejlederne. Kurset vil være koncentreret om læsestrategier og læsehastighed. Til evaluering skal benyttes: SL60 anvendes i forbindelse med læsekursus i efteråret DVO for afdækning af ordblindhed Nationale test i matematik Til evaluering kan benyttes: ST3 LUS LæseUdviklingsSkema side 12

14 Det Gode Læseforløb Læsemåleren Skolens anbefalinger og idéer Løbende orientering til forældrene om klassens aktuelle arbejde med læsning samt konkret vejledning i, hvordan forældrene kan støtte dette arbejde I forbindelse med begge skole/hjem samtaler orienteres såvel elev som forældre om det enkelte barns læseudvikling og om det næste læsemål Læsekursus træne læsehastighed selvstændig læsning højtlæsning makkerlæsning Læsning af forfatterskab Boganmeldelser skriftlige som mundtlige Elevens forberedte oplæsning Læse flere forskellige genrer Arbejde med læsestrategier 6, jf. læsestrategier side 35 Mange bøger til rådighed i klassen fagbøger, skønlitterære, billedbøger mm. Egen produktion af tekster, fx genrer som eventyr og avisartikler Dramatisering ordsprog gåder sproglege diskussioner Multimodal læsning 7 Cooperative Learning 8 Kommunens anbefalinger vedr. indskolingen Anbefalinger vedr klasses indsats i forhold til sprog og læsning Fortsat udvikling af samtale og fortælling, herunder situationsuafhængigt sprog, ordforråd, begreber og faglige udtryk Oplæsning, egen oplæsning og lytteforståelse Dialogisk oplæsning Fonologisk opmærksomhed Et funktionelt bogstavkendskab Afkodning og sprogforståelse Fleksible læse- og angrebsstrategier Læsning af alderssvarende tekster med brug af enkle strategier for læseforståelse, herunder bevidsthed om udbyttet af egen læsning Genrelæsning Multimodal læsning 9 Faglig læsning Anvendelse af kvalificerende IT programmer, fx CD-ord Læsning af tekster i digitale medier 6 Se ordforklaring 7 Se ordforklaring 8 Se ordforklaring 9 Se ordforklaring side 13

15 Opmærksomhed på sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og andres tekster Udvikling af gode læserutiner med god tid til læsning Opmærksomhed på, at elevens læsning fremmes via skrivning Jævnlig anvendelse af legeskrivning i udvikling af sætninger samt egne små historier og tekster Genreskrivning Lære at opbygge en historie, skrive berettende og kronologisk Lære om sætning og punktum Arbejde med læsebånd og makkerlæsning Bruge computeren aktivt til læsning og skrivning Aktiv inddragelse af læsevejlederen Aktiv inddragelse af læringscenter Skolens indsats i forhold til børn i sproglige vanskeligheder, indskolingen Der sættes ind med en tidlig indsats, og arbejdes med en forebyggende og sprogstimulerende indsats varetaget i et samarbejde mellem børnehaveklasselederen og den kommende dansklærer i første klasse Børnehaveklasselederen iværksætter på baggrund af sprogvurderingen og i samarbejde med læsevejlederen en forebyggende indsats over for elever i risiko for at komme i sprog- og læsevanskeligheder, dvs. elever med manglende bogstavkendskab og fonologisk opmærksomhed, mangelfuld ordmobilisering samt forsinket sprogforståelse og lille ordforråd, fx gennem et fonologisk kursusforløb som sproglig opmærksomhed Der er sikret adgang til IT-kvalificerende programmer og redskaber til elever, der er i risiko for at komme i sproglige vanskeligheder. Det forudsætter, at lærerne har brugbar viden om IT-kvalificerende programmer og redskaber Iværksætte en forebyggende indsats for elever i 1. klasse, der ikke er kommet i gang med læseprocessen, fx i form af holdtimer Aktiv inddragelse af skolens læsevejledere Aktiv inddragelse af skolens specialundervisningskoordinator side 14

16 Læsning i 4. klasse Formål At eleven har lyst til og interesse for at læse og skrive. At eleven bruger læsning som kilde til oplevelse og information. At eleven anvender læsning og skrivning gennem opsøgende, udforskende og kritisk virksomhed i alle fag og på tværs af fagene. Udvalgte trinmål I løbet af 4. klasse forventes det, at eleven bl.a. lærer: Det talte sprog: Læse tekster op med tydelig artikulation og betoning, samt bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel Det skrevne sprog læse: anvende sikre og automatiserede afkodnings-strategier til læsning af kendte og nye ord i alderssvarende tekster læse sprogligt udviklende tekster og bruge forskellige læseforståelsesstrategier søge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk kende forskellige læseteknikker tilpasse læsehastighed, præcision og læsemåde til formål, genre og sværhedsgrad udtrykke forståelse af det læste mundtligt og skriftligt læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster med god forståelse læse sig til danskfaglig viden læse med bevidsthed om eget udbytte af det læste udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner søge og vælge skøn- og faglitteratur på bibliotek og i digitale medier læse lette og korte norske og svenske tekster Det skrevne sprog skrive: skrive refererende, beskrivende og berettende skrive kronologisk ud fra indsamlet stof kunne anvende ledsætninger, variere ordstillingen og inddele tekster i afsnit Læseudvikling Eleven skal med forståelse kunne læse tekster af sværhedsgrad lix ca.: med et alderssvarende indhold. Læsehastighed ord i minuttet. Skriveudvikling Eleven skal kunne skrive på computer med passende hastighed. Staveudvikling Eleven skal kunne udnytte lydfølgeregler : Korte vokaler, vokaltrappen, dobbelte konsonanter, stumt d og bøjningsendelserne bør være automatiseret, svarende til trin 3 på stavetrappen. Mål for læsning i fagene: (Se også Fælles Mål for de enkelte fag) Læsning i de naturvidenskabelige fag (matematik og natur/teknik): side 15

17 Eleverne skal læse enkle faglige tekster samt anvende og forstå informationer, som indeholder faglige udtryk Eleverne skal læse, beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer Læsning i de humanistiske fag (historie og kristendomskundskab): Eleverne skal have begyndende bevidsthed om deres udbytte af den faglige læsning Eleverne skal arbejde med væsentlige ord og begreber indenfor fagenes terminologi Anbefalet læsemængde Det anbefales, at eleverne læser min. 20 min. hjemme hver dag. Faste tiltag og pædagogisk evaluering Til evaluering skal benyttes: SL 40 Nationale test i dansk, læsning Til evaluering kan benyttes: SL 60 ST 4 Skolens anbefalinger og idéer Der bør arbejdes med: Læsningens tre grundlæggende aktiviteter: o Lærerens oplæsning: Gode lyttevaner, lettere at læse oplæste svære tekster, øget ordforråd, god forståelse, læseinspiration og læselyst o Læsning af fælles tekst: Læsning i makkerpar, mindre grupper/niveaudelte grupper, for klassen giver ansvar og glæde ved at dele oplevelser o Selvstændig læsning: Giver sproglig kompetence, der kan benyttes i anden sammenhæng. Daglig læsning er forudsætningen for et godt automatiseringsniveau og dermed læselyst Læs løs uger efter princippet: Lær at læse ved at læse. Inddrag både skøn - og faglitteratur Lad eleven læse, det hun/han synes er sjovt, det skaber læselyst Læsning og skrivning medtænkes i emne og værkstedsuger Undervisning i faglig læsning Skolebibliotekets gode tilbud om læsebånd Eleven sætter, sammen med læreren, mål for egen læsning Læsning af et forfatterskab Forfatterbesøg for et eller to klassetrin kan arrangeres evt. i samarbejde med biblioteket Lærerens oplæsning mindst en gang om ugen Elevers forberedte oplæsning Boganmeldelser skriftlige og mundtlige Oplæsning for børnehaveklasserne Oplysning på et forældremøde om målene for læsning og om planlagte læseaktiviteter i løbet af året side 16

18 I en skole/hjem samtale orienteres om det enkelte barns læseudvikling og om det næste læsemål. Elevernes læsevaner inddrages i samtalen Konference for årgangsteamet, hvor elever med særlige behov drøftes med henblik på specielt tilrettelagt undervisning. Dansklærer, matematiklærer og ledelse deltager. Der tilbydes specielt tilrettelagte læsekurser for elever med behov for specialundervisning og for elever med dansk som 2. sprog side 17

19 Læsning i 5. klasse Formål At eleven har lyst til og interesse for at læse og skrive. At eleven bruger læsning som kilde til oplevelse og information. At eleven anvender læsning og skrivning gennem opsøgende, udforskende og kritisk virksomhed i alle fag og på tværs af fagene. At eleven anvender læsning - både i og uden for skolen. At eleven udvikler sin evne til at analysere og kritisk forholde sig til tekster af forskellig slags. Udvalgte trinmål I løbet af 5. klasse forventes det, at eleven bl.a. lærer: Det talte sprog: læse tekster op med tydelig artikulation og fortolkende betoning, samt bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel, afpasset efter genre og formål Det skrevne sprog læse: anvende sikre og automatiserede afkodnings-strategier til læsning af kendte og nye ord i forskellige teksttyper læse sprogligt udviklende tekster og bruge forskellige læseforståelsesstrategier søge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk i trykte og elektroniske medier kende forskellige læseteknikker udvikle læsehastighed og tilpasse læsemåde til genre og sværhedsgrad fastholde hovedindholdet af det læste i skriftlig form læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster hurtigt og sikkert med god forståelse og indlevelse læse sig til danskfaglig viden læse med øget bevidsthed om eget udbytte af det læste udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner og oparbejde læsekultur søge og vælge skøn- og faglitteratur på bibliotek og internet til egen læsning og opgaveløsning læse lette norske og svenske tekster Læseudvikling Eleven skal med forståelse kunne læse tekster af sværhedsgrad Lix ca.: Læsehastighed ord i minuttet. Skriveudvikling Arbejde med at strukturere og skrive tekster med et varieret skriftsprog. Staveudvikling Eleven skal kunne udnytte princippet om, at stavemåden er konstant for samme betydningsbærende enhed, det morfematiske princip for: Rodmorfemer, forstavelser, afledningsendelser og bøjningsendelser, svarende til trin 4 på stavetrappen. Mål for læsning i fagene: (Se også Fælles Mål for de enkelte fag) side 18

20 Læsning i de naturvidenskabelige fag (matematik og natur/teknik): Eleverne skal læse enkle faglige tekster samt anvende og forstå informationer, som f.eks. indeholder matematikfaglige udtryk Eleverne skal læse, beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer Læsning i de humanistiske fag (historie og kristendomskundskab): Eleverne skal kunne skelne mellem fakta faktion fiktion Eleverne skal have begyndende bevidsthed om deres udbytte af den faglige læsning Eleverne skal arbejde med væsentlige ord og begreber indenfor fagenes terminologi Eleverne skal kunne fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af f.eks. stikord, resumé, referat og tidslinje Anbefalet læsemængde Det anbefales at eleverne læser til sider i løbet af året. Faste tiltag og pædagogisk evaluering I løbet af 5. klasse laves et læsekursus i samarbejde med læsevejlederne. Kurset vil være koncentreret om læseforståelse, læseteknikker og faglig læsning. Til evaluering kan benyttes: SL 40 Læs 5 ST 5 Skolens anbefalinger og idéer Der bør arbejdes med: Læsningens tre grundlægende aktiviteter: o Lærerens oplæsning: Gode lyttevaner, lettere at læse oplæste svære tekster, øget ordforråd, god forståelse, læseinspiration og læselyst o Læsning af fælles tekst: Læsning i makkerpar, mindre grupper/niveaudelte grupper, for klassen giver ansvar og glæde ved at dele oplevelser o Selvstændig læsning: Giver sproglig kompetence, der kan benyttes i anden sammenhæng. Daglig læsning er forudsætningen for et godt automatiseringsniveau og dermed læselyst Både skønlitterære og faglige læsekurser bør tilrettelægges Læs løs uger efter princippet: Lær at læse ved at læse. Inddrag både skøn og faglitteratur Lad eleven læse, det hun/han synes er sjovt, det skaber læselyst Læsning og skrivning medtænkes i emne- og værkstedsuger Skolebibliotekets tilbud om læsebånd Undervisning i faglig læsning Eleven sætter, sammen med læreren, mål for egen læsning Oplysning på et forældremøde om målene for læsning og om planlagte læseaktiviteter i løbet af året Læsning af forfatterskab side 19

21 Forfatterbesøg for et eller to klassetrin kan arrangeres evt. i samarbejde med skolebiblioteket Lærerens oplæsning mindst en gang om ugen Elevers forberedte oplæsning Boganmeldelser skriftlige og mundtlige I en skole/hjem samtale orienteres om det enkelte barns læseudvikling og om det næste læsemål. Elevernes læsevaner inddrages i samtalen Konference for årgangsteamet, hvor elever med særlige behov drøftes med henblik på specielt tilrettelagt undervisning. Dansklærer, matematiklærer og ledelse deltager Der tilbydes specielt tilrettelagte læsekurser for elever med behov for specialundervisning og for elever med dansk som 2. sprog side 20

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning:

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning: Hvad er en læsehandleplan for os her på På har vi en læsehandleplan for at have et fælles sprog, når vi taler læsning. Heraf følger naturligt at læsning foregår i alle fag. Læsehandleplanen er desuden

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Forord Læsepolitikken danner rammen for indsatsen på læseområdet på Vadgård skole. Læsepolitikken er Vadgård skoles bud på hvordan, der sikres kvalitet i læseindsatsen

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen?

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen? Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Afdeling 1 Hvad er skolens overordnede formål med At gøre Rækker Mølle Skolen til en skole, der er kendt for at sende eleverne videre

Læs mere

Holstebro Kommunes handleplan for sprog og læsning

Holstebro Kommunes handleplan for sprog og læsning Holstebro Kommunes handleplan for sprog og læsning Holstebro Kommune har udarbejdet en handleplan for sprog og læsning. I denne plan står der blandt andet: En god sprogudvikling og dermed forudsætningerne

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt.

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Haubro Friskole Fagplan for faget dansk. Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål Årsplan 2015-2016 Dansk 2.klasse Mål Formålet med undervisningen i dansk er, at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende.

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. D A N S K Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. Fælles, fordi der i vores måde at kommunikere på, ligger spor af den verdensforståelse, det livssyn og den etik,

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Vinding Skoles læsepolitik Maj Vinding Skole. Læsepolitik

Vinding Skoles læsepolitik Maj Vinding Skole. Læsepolitik Vinding Skole Læsepolitik Indhold Tiltag i forhold til læsning, der gælder for hele skolen... 2 Overgangen mellem børnehave, førskole og skole:... 4 Læsning på hvert klassetrin... 5 Læsning i børnehaveklassen...

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Vadehavsskolen Handleplan for læsning 2010 Indhold Formålet med en læsehandleplan s.2 Hvad er læsning? s.2 Sammendrag af Ministeriets mål s.3 Læsning i indskolingen s.3 Læsning på mellemtrinnet s.5 Forældresamarbejde

Læs mere

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE December 2012 På Sankt Birgitta Skole er læsning et indsatsområde. I indskolingen har vi særligt fokus på den tidlige indsats. Allerede i 0. klasse har vi fokus

Læs mere

Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet

Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet Glade børn lærer bedst (citat af Hans Henrik Knopp) På Skolen ved Sundet mener vi dermed, at: Læseglade børn læser bedst Vi ønsker derfor på Skolen

Læs mere

Handleplan for læsning; udskoling. - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; udskoling. - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring Handleplan for læsning; udskoling - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering -

Læs mere

Læsepolitik Skolen på Duevej

Læsepolitik Skolen på Duevej Læsepolitik Skolen på Duevej 1 Læsepolitik for Skolen på Duevej At læse er at leve. Det moderne samfund kræver læsekundskaber, og evnen til at læse og forstå er en forudsætning for uddannelse, stillingtagen

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Undervissningen knytter sig til fælles mål for dansk, trinmål efter 6. Klassetrin samt læseplanen for 5 og 6. Klasse. De elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles

Læs mere

Generelt om læsning i indskolingen. Th. Lang skoles læsestrategi for 0.-6. klasse. Formålet med læsestrategien

Generelt om læsning i indskolingen. Th. Lang skoles læsestrategi for 0.-6. klasse. Formålet med læsestrategien Th. Lang skoles læsestrategi for 0.-6. klasse Formålet med læsestrategien Man har det sidste årti arbejdet ihærdigt på at optimere de danske elevers funktionelle læsefærdighed. I Fælles Mål 2009 defineres

Læs mere

Handleplan for læsning Sparkær Skole

Handleplan for læsning Sparkær Skole Skoleåret 2014/15 Indholdsfortegnelse: Handleplan for læsning Indholdsfortegnelse:... - 1 - Målet for læsning:... - 2 - Veje til målet:... - 2 - den aktuelle viden på området.... - 3 - Læsevejledning på

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Faglige trinmål for faget fra 5.-6. klasse: Det talte sprog - bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Årsplan for 3. klasse dansk

Årsplan for 3. klasse dansk Årsplan for 3. klasse dansk På følgende sider er min oversigt over danskundervisningen i 3. klasse i skoleåret 2013/2014. Da jeg anser det for vigtigt, at der er plads til elevernes interesse, samt pludselige

Læs mere

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse Skoleområdet 1 Fra 4. til 6.klasse er læsning et redskab i alle skolens fag, og eleverne skal nu for alvor forstå og bruge det læste. I løbet af de fire første skoleår

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Vi tager på lejrskole d. 28.-30. August. Helt ærligt H.C.A. forløb At give et indblik i og overblik over, hvad

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Helt ærligt Reklamer: trykte og digitale At give et indblik i og overblik over, hvad grundbogen vil byde på i løbet

Læs mere

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet - Læsehastighed - automatisering af læsefærdigheder - Læselyst Den fortsatte læsning: - At læse for at lære Læsemåde - Læse skønlitt./faglitt. Romaner

Læs mere

Årsplan for 3. klasse (dansk)

Årsplan for 3. klasse (dansk) Årsplan for 3. klasse (dansk) Målene indenfor det talte og det skrevne sprog og i sprog, litteratur og kommunikation er trinmål efter 4. klasse. Det forventes derfor ikke at eleverne kan opfylde disse

Læs mere

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk Tandslet Friskole Slutmål for dansk Marts 2013 På Tandslet Friskole arbejder vi ud fra de samme mål, som man gør i folkeskolen - Fælles Mål. På grund af skolens pædagogiske tilgang til undervisningen,

Læs mere

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest Undervisningens tilrettelæggelse: Danskundervisningen tager overordnet afsæt i den første læsning 1. klasse, hvor det primære fokus omhandler at udvikle elevernes læsekundskaber samt læselyst med henblik

Læs mere

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt)

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Fra div. grundbøger for 9.klasse, herunder Kanon Dansk i niende (incl. arbejdsbog) Lærerkopier Forfatterskab:

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Skoleåret 2013/2014. 10.06.13 Viborg Kommune

Skoleåret 2013/2014. 10.06.13 Viborg Kommune Skoleåret 2013/2014 10.06.13 Viborg Kommune Indholdsfortegnelse Overgang fra dagtilbud til skole... 3 Indskoling: 0. 3. årgang... 3 Læseudvikling progression... 3 Børnehaveklassen:... 3 1. årgang:... 4

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold:

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold: HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013 Indhold: Mål Generel læseudvikling Overgange Læsevanskeligheder Evaluering IT og læsning PLC og læsning Må l: Alle elever skal udvikle alderssvarende læsefærdigheder,

Læs mere

Egtved Skoles læsepolitik

Egtved Skoles læsepolitik Egtved Skoles læsepolitik Indskoling og mål Se 'Fælles ' Sprog og udtryksformer - børnehaveklassen Trinmål efter 2. klassetrin. 1. kl. Tekster lix 5-10 med læses med forståelse. 2. kl. Tekster lix 10-15

Læs mere

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster 1/7 Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster Af Lena Bülow-Olsen Niveau 4. - 6.klasse (måske 5. 6. klasse) Varighed 10 14 lektioner Faglige mål Eleverne skal i dette kapitel arbejde med

Læs mere

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole Dansk 3. klasse: Forma let med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forsta else af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. ÅRSPLAN FOR 8.klasse i skoleåret 2012-2013 PÅ AHI INTERNATIONALE SKOLE. Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Periode Emne Beskrivelse Mål

Periode Emne Beskrivelse Mål Årsplan for Dansk for 5. Klasse 2012-13 Bogsystem: Alle tiders dansk 5. klasse, oplevelsesbog Alle tiders dansk 5. klasse, aktivitetsbog Der anvendes desuden supplerende materialer, til ekstra arbejde

Læs mere

Læsepolitik for Christianshavns skole

Læsepolitik for Christianshavns skole Læsepolitik for Christianshavns skole Formål: Formålet med vores lokale læsepolitik er at kvalificere læseundervisningen gennem hele skoleforløbet. Denne kvalificering omhandler såvel afkodning som læseforståelse,

Læs mere

Læsehandlingsplan Humlebæk Skole - Børnehaveklassen Formål

Læsehandlingsplan Humlebæk Skole - Børnehaveklassen Formål Læsehandlingsplan Humlebæk Skole - Børnehaveklassen At styrke børnenes begyndende skriftsproglige kompetencer herunder udvikle funktionelt bogstavkendskab både at udvikle børnenes generelle sproglige og

Læs mere

Bent Haller Af Louise Molbæk

Bent Haller Af Louise Molbæk 1/7 Bent Haller Af Louise Molbæk Niveau 5. - 6.klasse Varighed 16-20 lektioner Faglige mål Målet med forløbet om Bent haller er, at eleverne får kendskab til forfatterskabet generelt, dvs. hans forskellige

Læs mere

" Mål for læsning på Vinding Skole."

 Mål for læsning på Vinding Skole. Februar 1999. I forbindelse med " Skoleplanen for Vinding Skole 98/99 " blev det besluttet at udarbejde " Mål for læsning på Vinding Skole." En arbejdsgruppe bestående af Lauge Høj, Vibeke Kristensen og

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

LÆSEPLAN. Læse- og skriveindsats på Nordenskov Skole skoleåret 2012/2013. Fra læseføl til læsehest

LÆSEPLAN. Læse- og skriveindsats på Nordenskov Skole skoleåret 2012/2013. Fra læseføl til læsehest LÆSEPLAN Læse- og skriveindsats på Nordenskov Skole skoleåret 2012/2013 Fra læseføl til læsehest Læse - og skriveindsats på Nordenskov Skole 2012/2013 På Nordenskov Skole anser vi læsning og skrivning

Læs mere

Ulbjerg SDI Handleplan for læsning

Ulbjerg SDI Handleplan for læsning Ulbjerg SDI Handleplan for læsning 1. udgave august 2012 1 Indholdsfortegnelse Børnehaven... 3 Overgang fra dagtilbud til 0. klasse... 3 Indskolingen: 0. - 3. klasse... 4 Mål for læsning i 0. klasse...

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Årsplan dansk - 3. klasse

Årsplan dansk - 3. klasse M 13.08 20.08 27.08 03.09 Kunst Sommer- Læsekursus oplevelser 3.-4. O Norsk svensk Pennevenner F 10.09 17.09 24.09 01.10 8.10 Læsekursus Palle Faglig læsning Drenge- Pige emne 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Læsepolitik Ådum Skole

Læsepolitik Ådum Skole Læsepolitik Ådum Skole Det overordnede mål for sprog og læsning i Ringkøbing-Skjern Kommune er, at alle børn og unge udvikler sprog- og læsefærdigheder, som både kan anvendes til personlig udvikling og

Læs mere

Handleplan for læsning Virring Skole

Handleplan for læsning Virring Skole Handleplan for læsning Virring Skole Børnehaveklasse Målet for arbejdet med læsning i børnehaveklassen er blandt andet, at elevernes færdigheder i de tre alfabeter er så gode, at undervisningen i 1. klasse

Læs mere

TØNDER DISTRIKTSSKOLE

TØNDER DISTRIKTSSKOLE Sprog- og læsehandleplan 2016-17 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse, job og deltagelse

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Handleplan for læsning. Skals Skole

Handleplan for læsning. Skals Skole Handleplan for læsning Skals Skole Indhold Mål for læsning på Skals Skole... 3 Overlevering fra dagtilbud til 0. klasse... 3 0. klasse...3 Aktiviteter... 4 Overlevering fra 0. klasse til 1. klasse... 4

Læs mere

STATUS 2. klasse 4. klasse 6. klasse 9. klasse Er meget sikker. Har et meget stort/stort/rimeligt/mindre alment og fagligt ordforråd og talemåder

STATUS 2. klasse 4. klasse 6. klasse 9. klasse Er meget sikker. Har et meget stort/stort/rimeligt/mindre alment og fagligt ordforråd og talemåder Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan Læsekompetence STATUS Afkodning 2. klasse 4. klasse 6. klasse 9. klasse Er meget sikker Er meget sikker Er meget sikker

Læs mere

Årsplan - dansk 3.a og 3.b 2013-2014

Årsplan - dansk 3.a og 3.b 2013-2014 Årsplan - dansk 3.a og 3.b 2013-2014 Materialer Den sikre læsning: Brug bolden! - Magi i luften - Gå efter guldet Tid til dansk: Over stok og sten afsnittet om nisser Stian Hole: Garmanns gade og Garmanns

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Læsepolitik og handleplan

Læsepolitik og handleplan Kongsbjergskolen Læsepolitik og handleplan INDHOLDSFORTEGNELSE: Læsepolitik s. 2 Handleplan s.7-41 Læsning i 0. klasse s. 7 Læsning i 1. klasse s. 9 Læsning i 2. klasse s.12 Læsning i 3. klasse s.15 Læsning

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læsepolitik

Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læsepolitik Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læsepolitik Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læsepolitik... 1 Læsepolitik på Nexø skole...fejl! Bogmærke er ikke defineret. At læse... 2 Læseglæde... 2

Læs mere

Handleplan for læsning på Stilling Skole

Handleplan for læsning på Stilling Skole Skanderborg Kommunes mål for læsning: - (Overordnet) Alle børn og unge udvikler læsefærdigheder, der gør dem i stand til aktivt at anvende deres læsning i personlig udvikling, uddannelse og aktiv deltagelse

Læs mere

It i Fælles mål 2009 - Dansk

It i Fælles mål 2009 - Dansk It i Fælles mål 2009 - Dansk Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Formålet for faget dansk Formålet med undervisningen i faget

Læs mere

Læsepolitik for. Fjelstervang Skole

Læsepolitik for. Fjelstervang Skole Læsepolitik for Fjelstervang Skole Det overordnede mål for sprog og læsning i Ringkøbing-Skjern Kommune er, at alle børn og unge udvikler sprog- og læsefærdigheder, som både kan anvendes til personlig

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 1. Læsning og skrivning side 5 Læsning i alle fag side 5 Forældrene i samarbejde om læsning side 6 Når det er svært at lære at læse side

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Læsepolitik Lyshøjskolen opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop 06-01-2014

Læs mere

Brug af IT for elever i sprog-, læse- og skrivevanskeligheder.. 30

Brug af IT for elever i sprog-, læse- og skrivevanskeligheder.. 30 Handleplan Skovbyskolen Overordnet målsætning for læseområdet 2 Delmål... 2 Mål, indsats og evaluering for de enkelte årgange... 3 Rødt hold... 3 Grønt hold 5 Blåt hold 7 3.klasse 9 4.klasse.. 11 5.klasse..

Læs mere

Skoleåret 2012/2013. 15-06-2012 Viborg Kommune

Skoleåret 2012/2013. 15-06-2012 Viborg Kommune Skoleåret 2012/2013 15-06-2012 Viborg Kommune Indholdsfortegnelse Overgang fra dagtilbud til skole... 3 Indskoling: 0. 3. årgang... 3 Læseudvikling progression... 3 Børnehaveklassen:... 3 1. årgang:...

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Forord Her er Rørkjær skoles læsestrategi og handleplan. Planen er blevet til efter et omfattende arbejde i en arbejdsgruppe med bred repræsentation, og handleplanen er blevet behandlet

Læs mere

Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole

Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at

Læs mere

LÆSNING I OVERBYGNINGEN. Handleplan for læsning i overbygningen

LÆSNING I OVERBYGNINGEN. Handleplan for læsning i overbygningen LÆSNING I OVERBYGNINGEN Handleplan for læsning i overbygningen LÆSNING I OVERBYGNINGEN Kompetente læsere Elevernes faglige læsning bør være i fokus i hele grundskoleforløbet. Uanset fag arbejder læreren

Læs mere