Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation"

Transkript

1 Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm

2 Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og arbejdsmiljøforhold i alle beslutningsprocesser. Dermed implementeres miljø- og arbejdsmiljøforbedringer løbende. Scion DTU a/s lever op til miljølovens og byggelovens krav til miljø og arbejdsmiljø samt de heraf afledte myndighedskrav. Scion DTU efterlever desuden DTU s miljørelaterede krav til brug af DTU s bygninger på Campus i Lyngby. Scion DTU s miljøpolitik udmønter sig på de fire følgende hovedområder: 1. Etablering, renovering og vedligeholdelse af bygninger og grønne områder 2. Energi- og vandforbrug 3. Indkøb af produkter og ydelser 4. Håndtering af affald. Ad 1: Etablering, renovering og vedligeholdelse af bygninger og grønne områder Bygninger opføres og renoveres i henhold til den altid gældende udgave af bygningsreglementet, der indeholder krav til energieffektivitet for materialer og installationer, som løbende skærpes i overens stemmelse med de statslige målsætninger på området. I forbindelse med valg af entreprenører og materialeleverandører stilles der miljørelevante krav, herunder krav vedr. driftsomkostninger, affaldsproduktion i forbindelse med byggearbejdet og samarbejdspartnernes generelle miljøprofil. Bygninger og grønne områder vedligeholdes med respekt for arkitekturen og respekt for omgivelserne, herunder plante- og dyreliv. Vores driftsafdeling omfatter særligt uddannede serviceteknikere og gartnere, som kender alle facetter af vores bygninger og grønne områder. I forbindelse med vedligeholdelse af grønne områder anvendes udelukkende mekaniske metoder og naturlige plantenæringsstoffer. Der anvendes ikke pesticider. Ved nybyggeri og renovering af den eksisterende bygningsmasse sikres løbende, at løsningerne lever op til arbejdsmiljølovens bestemmelser samt god praksis på arbejdsmiljøområdet, således at arbejdsmiljøforholdene for kunder og medarbejdere er up to date. Ledige arealer neddrosles til et forsvarligt niveau, således at faciliteterne opretholder sin funktion og indeklimaet sikres til fremtidig anvendelse. Ved jævnlige runderinger af serviceteknikere kontrolleres og sikres afløb mod udtørring.

3 Ad 2: Energi- og vandforbrug Energi De største energiforbrug i Scion DTU hidrører fra varme- og ventilation, belysning, samt IT. Varme og ventilation Vores serviceteknikere kontrollerer og driftsoptimerer anlæggene løbende via et fuldt udbygget CTSanlæg, der kan behovs- og tidsstyre de enkelte lejemål Der foreligger desuden serviceaftaler med specialfirmaer, der med faste frekvenser gennemgår vores ventilationsanlæg. Ved anlægsmoderniseringer accepteres kun direkte drevne sparermotorer, der som minimum lever op til de gældende EU-krav i forbindelse med energieffektivitet. Alle Scion DTU s bygninger er opvarmede med miljøvenlig fjernvarme fra I/S Nordforbrænding, hvis produktion er baseret på affaldsafbrænding. Hvor det er økonomisk fordelagtigt arbejdes der med at renovere klimaskærmen for den del af bygningsmassen, som ikke overholder det gældende bygningsreglement. Varmeforbrug og afkøling registreres og justeres løbende i henhold til årstid og behov, således at ekstreme udsving kan undersøges og eventuelle fejl rettes. Ledige arealer neddrosles med hensyn til varme og ventilation. Arealet skal være frostfrit og indeklimaet sikres til fremtidig anvendelse. Lyskilder I forbindelse med vedligeholdelse af lyskilder udskiftes til bedst tilgængelig teknologi (p.t. LED), hvor det er praktisk muligt og ikke bevirker en negativ påvirkning af arbejdsmiljøet. Som led i driftsoptimeringen for belysning anvendes der sensorteknologi i større gange og fællesarealer. IT Alle medarbejder arbejder på strømbesparende bærbare computere. Vand Rent vand er en knap og dyr ressource, og forbruget søges løbende minimeret. Udskiftning og renovering Ved udskiftning og renovering af armaturer anvendes udelukkende vandbesparende materiel. Registrering Vandforbrug registreres løbende i forhold til behovet, således at ekstreme udsving kan undersøges og eventuelle fejl rettes.

4 Ad 3: Indkøb af produkter og ydelser Vedligehold af bygninger, tekniske anlæg og udendørs arealer Der indkøbes kun de materialer og forbrugsstoffer, der er nødvendige for de arbejder, der skal udføres. Ved valg af leverandører lægges der vægt på produkternes miljø- og arbejdsmiljørelevante specifikationer samt leverandørens håndtering af produkterne. Alle anvendte kemikalier ledsages af et sikkerhedsdatablad, og der er udarbejdet lokale arbejdsplads brugsanvisninger i henhold til EU og Arbejdstilsynets regler. Disse dokumenter har til formål at minimere de miljø- og sundhedsmæssige belastninger, der kan være forbundet med brug af produktet. Der vælges altid produkter med den laveste miljø- og arbejdsmiljøbelastning. Rengøringsfunktionen Rengøring af fællesarealer udliciteres til virksomheder, der udfører svanemærket rengøring med aktive midler, der mindst muligt belaster omgivelserne. Kantinedrift Ved valg af forpagtere og operatører lægges der vægt på, at der i videst muligt omfang anvendes økologiske råvarer i maden og anvendes svanemærkede produkter til rengøring. Fedtudskillere i forbindelse med køkkener og kantiner tømmes forskriftsmæssigt med henblik på at beskytte afløbssystem og renseanlæg. Administration Der indkøbes primært svanemærkede produkter, herunder papir og andet kontormateriel Ved indretning og møblering af kontorer og mødelokaler lægges der vægt på, at lokaler og inventar bidrager til et sundt og godt arbejdsmiljø.

5 Ad 4: Håndtering af affald I Scion DTUs lejemål i Hørsholm håndteres husholdningslignende affald af Scion DTU jfr. bestemmelserne i lejekontrakterne. Alle andre affaldsfraktioner skal bortskaffes ved lejernes foranstaltning og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Der henvises til Rudersdal Kommunes hjemmeside for yderligere information. I Scion DTU s lejemål i Lyngby skal lejerne anvende DTU s affaldssystem, som opfylder alle gældende miljøkrav. Der stilles krav om kildesortering med henblik på størst mulige genbrugseffekt. Udover forbrændingsegnet affald omfattes følgende direkte genanvendelige fraktioner: 1. Pap 2 Papir 3 Glas 4 Metal 5 PE plast 6 Småbatterier For relevante kunder rummer systemet også mulighed for at aflevere farligt og biologisk affald. I disse tilfælde skal der dog indgås individuelle aftaler herom med DTU. Der henvises til DTU s hjemmeside for mere information. I forbindelse med indgåelse af lejeaftaler skriver kunderne under på at forpligte sig til at anvende affaldssystemet efter hensigten.

6 Scion DTU er en international forskerpark med rødder i universitetsmiljøet. Vi er omdrejningspunkt for personer og videnvirksomheder, der ønsker at realisere deres højteknologiske ideer og gøre dem salgbare. Vi er et innovativt miljø, der tilbyder fleksible faciliteter, adgang til relevante netværk samt services, der gør det nemmere for virksomhederne at vokse. Scion DTU samarbejder med mere end 200 virksomheder inden for medico, cleantech, biotek og it. Scion DTU a/s Diplomvej 381 DK-2800 Kgs. Lyngby wwwsciondtu.dk

FYSISK APV AAU 2012-2015

FYSISK APV AAU 2012-2015 FYSISK APV AAU 2012-2015 HJÆLPEVÆRKTØJ TIL UDARBEJDELSE AF HANDLEPLAN FOR DET FYSISKE OG KEMISK/BIOLOGISKE ARBEJDSMILJØ- OMRÅDE 0 INDHOLDFORTEGELSE 2 SAMARBEJDE OMKRING UDARBEJDELSE AF APV HANDLEPLANER

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Miljøredegørelse 2009. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Miljøredegørelse 2009. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Miljøredegørelse 2009 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Fakta om Århus Sygehus... 4 Nøgletal... 4 Om sygehuset... 5 Rammerne for miljøarbejdet

Læs mere

Strandbygaard Grafisk. Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk

Strandbygaard Grafisk. Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk Strandbygaard Grafisk Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk COP/CSR RAPPORT 2014 2 Indholdsfortegnelse 2014 CSR Indhold 2 DE 10 PRINCIPPER i Global Compact 3 Om Strandbygaard

Læs mere

Miljørigtigt byggeri - krav og anbefalinger

Miljørigtigt byggeri - krav og anbefalinger Odense Kommune Miljørigtigt byggeri - krav og anbefalinger Februar 2010 By- og Kulturforvaltningen Byggerådgivning Version 10 februar 2010 Miljørigtigt byggeri krav og anbefalinger Odense Kommune 2010

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Miljøredegørelsens omfang... 1 1.0 Forord... 2 2.0 Hvem er Marius Pedersen A/S... 3 2.1 Historie... 3 2.2 Ejerstruktur... 3 2.4 Serviceydelser...

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Keynotes 2012 Indledning side 2

Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 3 Indledning Baggrund En virksomhed med /Den Grønne Nøgle signalerer til omgivelserne, at der gøres en indsats for at passe på miljøet. HORESTA

Læs mere

Bygherrevejledning (BV)

Bygherrevejledning (BV) den 25. september 2013 Gentofte Kommunes Bygherrevejledning (BV) arkitektonisk kvalitet og bæredygtighed For Gentofte Kommunes administration og eksterne samarbejdspartnere Baseret på Agenda 21 og Gentofte

Læs mere

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Version 28. september 2010 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling, Miljø, Teknologi og Infrastruktur Koncernøkonomi, Bygningskontoret

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Miljøredegørelse for 2014

Miljøredegørelse for 2014 Miljøredegørelse for 2014 Oluf Brønnum & Co A/S Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr.

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

VISIONS- OG MÅLSÆTNINGSPROGRAM

VISIONS- OG MÅLSÆTNINGSPROGRAM VISIONS- OG MÅLSÆTNINGSPROGRAM for bestyrelsens arbejde med at udarbejde målsætninger, handleplaner og kvalitetsmålinger for Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk

Læs mere

Miljø i byggeri og anlæg 2010

Miljø i byggeri og anlæg 2010 Miljø i byggeri og anlæg 2010 Universet, Meinungsgade, Nørrebro, København, JJW Arkitekter, Bygherre Københavns Kommune, Ølgård Rådgivende Ingeniører, entreprenør Omega Gruppen, 2009 Fritidshjem med blandt

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT

RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED I BYGGERI OG DRIFT INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 Bæredygtighed i Kolding Kommune 3 1.2 Læservejledning 4 1.3 Lovgivning og forpligtende samarbejder 4 1.3.1

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Bilag 1 Uddybning af initiativer Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Indhold Uddybning af initiativer i Affaldsplan 2009-2012... 3 At forebygge dannelsen af affald... 4 1: Brugerdreven innovation... 4

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Serviceleverandører Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis

Læs mere

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10.

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Miljø- og energi rigtigt byggeri i Aarhus Kommune Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Krav og anbefalinger godkendt af Aarhus Byråd d. 28. August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1

Læs mere

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre 2 Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Udarbejdet i 2010 af: By- og Kulturforvaltningen Byggerådgivning

Læs mere

Fjernvarme Fyn A/S. CSR erklæring. Direktør Jan Strømvig

Fjernvarme Fyn A/S. CSR erklæring. Direktør Jan Strømvig Fjernvarme Fyn A/S CSR erklæring 26 04 2011 Direktør Jan Strømvig CSR Erklæring fra Fjernvarme Fyn A/S Samfundsansvar og bæredygtighed Med dette dokument erklærer Fjernvarme Fyn, at den lever op til en

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere