Juni Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf"

Transkript

1 Juni 2016 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1

2 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles Medicinkort i WinPLC... 5 Udskriv medicinkort... 6 Markering af manglende adgang til FMK... 6 Symboler/ kolonner... 7 Øverste bjælke... 7 Datoer vedr. en ordination i FMK... 9 Information om recepter på medicinkortet...10 Lokal recepthistorik...10 Recepter uden tilknytning...10 Muligheder i højrekliksmenuen...10 Oplysninger vedr. recepterne...11 Pakning eller dosisdisp Status...11 Tilknyttede recepter...12 Aktive recepter...13 Hjemmepleje receptbestillinger...13 Lægemiddelordination...14 Ny ordination...14 Tilvalg...18 Særligt tilskud...18 Dosering...18 Dosisdispensering...19 Lav recept...21 Se/opret udleveringssteder...22 Ny magistrelord Ny standardordination...24 Genordination

3 Seponer...26 Slet ord Undgå dobbeltordinationer!...27 Ajourfør medicinkort...27 Øvrige FMK-funktioner...29 Vis alt...29 Gruppér på ATC...29 Opret ordination u/recept...30 Opret medfort. recept...30 Opret magistrel recept...30 Opret stdord. recept...30 Genordiner recept...30 Vis / Ret ordination...30 Pauser...30 Ophæv pausering...30 Ophæv seponering...30 Kopier fast medicin til udklipsholder...30 Interaktionskontrol...30 Vis recepter...31 Vis effektueringer...31 Opret effektueringer...32 Indrapportér utilsigtet anvendelse af FMK...33 Hjælpefunktion (Tooltips)...34 Andet vedr. medicin...35 Medicinbestilling til egen praksis...35 Annullering af recept...35 Begreber i FMK

4 Før du går i gang med FMK Digital signatur For at I på klinikken kan benytte FMK, er det nødvendigt, at alle brugere har en NemID medarbejdersignatur. NemID medarbejdersignaturerne skal alle indeholde CPR-nummer. I skal udpege en administrator, som opretter den første NemID signatur som administrator (LRA). Denne kan bestilles via Administrator skal sørge for at bestille de resterende signaturer. Dette gøres ved Nets DanID: Har du brug for hjælp, til oprettelse af NemID medarbejdersignaturer, kontakt Regionernes datakonsulenter: Adgangskode og velkomst (som skal bruges ved aktivering) vil herefter blive fremsendt. NemID medarbejdersignaturen skal fornyes med mellemrum. Du vil modtage en , når det er tid til dette. Husk at forny den inden udløb, da den kun kan fornyes via Internettet, så længe den IKKE er udløbet endnu. Det er en forudsætning, at Nets DanID har de korrekte adresser. Bemærk, at der skal bestilles en nøglefil. Et nøglekort kan ikke bruges. CPR-nummer på alle FMK-brugere For at FMK kan identificere den enkelte bruger, er det nødvendigt, at alle FMK-brugere indtaster deres CPRnummer i WinPLC. Dette gøres under menupunktet Kartoteker- Bruger. Opret klinikkens øvrige personale For at klinikkens øvrige praksispersonale kan få adgang til FMK, skal ALLE klinikkens læger hver især logge på og give fuldmagt til personalet under punktet Medhjælp. 4

5 Fælles Medicinkort i WinPLC A-Data har ligesom andre leverandører af IT-systemer udviklet sin egen brugerflade i forhold til FMK, hvad angår design og opbygning. Indholdet og begreberne er dog det samme i de forskellige systemer. Hver gang du åbner WinPLC, kommer der også et vindue, hvori du skal indtaste din NemID signatur for at logge på FMK via programmet. Dit login gælder i 9 timer, medmindre du lukker programmet i mellemtiden. Første gang du åbner en patients medicinkort i WinPLC, vil der automatisk blive oprettet et FMK-medicinkort på patienten. Nedenfor ses et eksempel på et skærmbillede af en FMK-brugerflade, som den kan se ud i WinPLC. I den øverste del af fanebladet Medicinkort, vises patientens aktuelle lægemiddelordinationer på FMK. Hvis du klikker på en kolonne overskrift, listes ordinationerne efter denne kolonne. I skærmens nederste del kan der skiftes mellem fem faneblade, der alle vedrører recepter: Lokal recepthistorik, Recepter uden tilknytning, Tilknyttede recepter, Aktive recepter og Hjemmepleje receptbestillinger. Den nederste del vises automatisk, hvis der er aktive, aktuelle recepter uden tilknytning (løse recepter) eller hjemmeplejereceptbestillinger. Du kan derudover altid kalde det frem (eller skjule det) vha. klik på bogstavet R på tastaturet eller ved at højreklikke på en ordination og i menuen, der fremkommer, vælge Vis Recepter. Lokal recepthistorik: Her finder du alle de recepter, der er lavet på klinikken (dvs. også dem, der er ældre end 2 år). Recepter uden tilknytning: De har tidligere gået under betegnelsen Løse recepter, og dækker over de seneste to års recepter (receptordinationer) hentet fra receptserveren, som administreres af SSI (tidligere var det Lægemiddelstyrelsen). 5

6 Tilknyttede recepter: Her vises de eventuelle recepter, som er tilknyttet en ordination (den ordination, som du har markeret med musen i den øverste del af medicinkortet). Her vises bl.a., hvilken dato medicinen evt. er udleveret samt status på recepten (om den stadigvæk er åben). Aktive recepter: Her vises alle de aktive recepter, som der findes på patienten. Hjemmepleje receptbestillinger: Her vises evt. receptbestillinger fra hjemmeplejen. Bemærk! Der kan ikke oprettes et FMK-medicinkort på patienter, som ikke har dansk bopæl og et gyldig dansk CPRnummer. Hvis du sletter (inaktiverer) en patient i WinPLC (på deres stamkort), slår programmet ikke automatisk op på FMK, hvis du åbner patientens medicinkort. I stedet vises FMK, som det så ud sidst, inden du slettede patienten. Du kan altid se, datoen for indlæsningen i det øverste højre hjørne i medicinkortet. Udskriv medicinkort Hvis du ønsker at udskrive de aktuelle ordinationer på FMK på papir, skal du klikke med musen på en ordination i FMK og trykke CTRL+P (eller på printerikonet øverst i programmet). Markering af manglende adgang til FMK Hvis der ikke kan opnås adgang til FMK, fordi servicen er nede, vises følgende symbol: I stedet for det aktuelle medicinkort, vises det medicinkort, der blev hentet ned sidst. Datoen for dette vises i højre side, tydeligt markeret med rødt. 6

7 Symboler/ kolonner I kolonnen S (første kolonne) vises status på ordinationen. Intet symbol/bogstav = Temporær ordination, der stadig er aktiv = Fast ordination U = Udløbet S = Seponeret P = Pauseret A = Afsluttet dosering (ordinationen er stadig aktiv, men doseringsperioden er afsluttet) I kolonnen D (anden kolonne) er det markeret, hvis recepten er dosisdispenseret. d = Dosisdispenseret recept, men endnu ikke overført til dosisdispenseringskort (på apoteket). D = Dosisdispenseret recept der er overført til dosisdispenseringskort (på apoteket). I kolonnen T (tredje kolonne) vises følgende symbol, hvis der er klausuleret tilskud på præparatet. Hvis en ordination har flere forskellige doseringstidspunkter (doseringen op-/ eller nedtrappes), så vises den aktuelle dosering. Dette symbol viser, at der ligger flere doseringsperioder, og hvis du holder musen henover symbolet, vises disse. Øverste bjælke I den øverste bjælke på medicinkortet kan der vises nogle yderligere markeringer. Hvis en patient indlægges på et sygehus, kan sygehuset suspendere medicinkortet på FMK for at fortælle, at medicinkortet ikke er opdateret og derfor ikke nødvendigvis er retvisende. Når patienten udskrives, skal ordinationerne overføres til FMK, og suspenderingen ophæves. Suspenderingen bør ophæves af den, der har lavet suspenderingen. Har sygehuset glemt at ophæve suspenderingen efter patientens udskrivelse, bør du 7

8 rette kontakt til den ansvarlige her. Suspendering vises med en tydelig gul markering på FMK. Det er stadigvæk muligt at se og arbejde i medicinkortet. I den øverste bjælke kan du også se, hvem der sidst har ajourført FMK, og om patienten er tilknyttet medicinadministration (hjemmeplejen). Der kan også være en markering om, at der er privatmarkerede ordinationer på FMK. Patienten kan bede om at få en ordination privatmarkeret, således at den skjules på medicinkortet. Når der logges på patientens FMK, vil der kun kunne ses markeringen af, at der findes en eller flere ordinationer med privatmarkering, men ikke selve ordinationerne. Hvis du ønsker at privatmarkere en ordination, skal du højreklikke på Ordinationen og vælge Vis/ret ordinationen. Du skal sætte flueben i tilvalget Privatmarkeret. Når du herefter åbner medicinkortet, vises privatmarkeringen af præparatet med et ikon, der forestiller en hængelås. Andre end den læge, der har privatmarkeret ordinationen, vil i stedet for ordinationen få vist en besked om hvor mange privatmarkerede ordinationer, der er skjult på medicinkortet. Hvis der på en patients FMK er privatmarkerede ordinationer, er det muligt at se disse, hvis nødvendigt. Højreklik her for at få menuen frem. Bemærk at de ordinationer som du har privatmarkeret, også er skjulte. 8

9 Bemærk, at muligheden for at hente privatmarkerede ordinationer UDEN samtykke absolut kun bør benyttes i de tilfælde, hvor værdispringsreglen træder i kraft. Se evt. afsnittet om Begreber i FMK bagerst i denne vejledning. Datoer vedr. en ordination i FMK Som noget nyt i version af FMK, er der nu kommet 3 forskellige slags datoer vedr. en ordination i FMK: Ordinationsdato: Overordnede datoer for hvornår en ordination starter (lægges på FMK) og ophører på FMK. Behandlingsstart-/slut: Hvornår patienten er i aktiv behandling med præparatet i ordinationen. Behandlingsstart kan f.eks. godt ligge efter den dag, som ordinationen lægges på FMK, hvis aftalen med patienten er, at vedkommende først starter selve behandlingen nogle dage senere. Det kan også være, at patienten kun er i behandling med præparatet i nogle perioder f.eks. ved høfeber. Doseringsstart-/slut: Hvis doseringen af præparatet skal enten op- eller nedtrappes, kan der indenfor en behandlingsperiode godt være flere forskellige doseringsperioder, hvor patienten får forskellige dosis af samme præparat. 9

10 Information om recepter på medicinkortet I medicinkortets nederste del findes informationer om recepter (både recepthistorik, recepter uden tilknytning, recepter tilknyttet ordinationer på FMK samt receptbestillinger fra hjemmeplejen). Lokal recepthistorik Dette hed tidligere Lokalt medicinkort. Her gemmes en historik over alle recepter, der er lavet for patienten på denne klinik. Recepter uden tilknytning Under dette faneblad kan du se de recepter, der stadig er at finde på Receptserveren, men som er uden tilknytning til en ordination på FMK. De kan f.eks. være fra en læge, der har skrevet recepten ud på papir i stedet for at sende den elektronisk. Bemærk at apotekerne endnu ikke har adgang til FMK, men kun til receptserveren. Fanebladet markeres lyserødt, hvis der ligger en eller flere recepter under dette faneblad. Muligheder i højrekliksmenuen Hvis du højreklikker på en recept i fanebladet, vises en højrekliksmenu med en række muligheder: Vis egne: Egne udstedte recepter bliver inkluderet i oversigten (dvs. recepter udstedet af klinikken på enten papir eller præ-fmk). Vis ajourførte: Recepter, som nogen allerede har markeret som irrelevante (dvs. enten ikke længere aktuel, eller allerede repræsenteret på FMK), bliver inkluderet i oversigten. Opret som lægemiddelordination: Ønsker du at oprette en lægemiddelordination på en af recepterne, skal du højreklikke på recepten og vælge Opret som lægemiddelordination. Den vil nu blive flyttet til FMK. Marker recept som uaktuel/ Marker recept som aktuel: Tidligere var den eneste måde at fjerne en løs recept på ved at afstemme et medicinkort. Nu er det også muligt, at markere en enkelt recept som værende 10

11 uaktuel (og omgøre det igen ved at markere den som aktuel). Vær dog opmærksom på, at åbne recepter aldrig skjules, heller ikke selvom de er klinikkens egne, eller hvis de eksplicit er markerede som uaktuelle. Da oversigten derfor kan indeholde recepter, som på den ene side er markeret som uaktuelle, men som stadig er aktive (dvs. der kan udleveres medicin på dem), er alle uaktuelle recepter angivet i kursiv. Annuller recept: En recept kan annulleres, dvs. at det forhindres, at der kan udleveres på den (igen). Denne handling kan ikke omgøres. Dette betyder, at der skal laves en ny recept, hvis patienten alligevel skal kunne få udleveret lægemidlet. Bemærk, at det kun er lægen, der kan annullere en recept. Oplysninger vedr. recepterne Du kan bl.a. se en evt. udleveringsdato for medicinen, samt om recepten stadigvæk er åben. Derudover vises, om præparatet må generisk substitueres, og om der er tilskud til. Pakning eller dosisdisp. Kolonnen viser, hvor mange pakninger der i alt kan udleveres på recepten, detaljerne om re-iterering kan ses som tooltip ved mouseover (hold musen hen over det pågældende felt). Hvis recepten er dosisdispenseret, vises i stedet den datoperiode, som den dosisdispenserede recept er lavet for. Status Kolonnen Status viser status for recepten. Den kan vise følgende muligheder:????: Historiske recepter. Vil kun være at finde i tilfælde af, at der ikke kan hentes et nyt medicinkort. Fx hvis patienten er markeret som slettet. Åben: Der er endnu ikke foretaget udleveringer på ordinationen. Afsluttet: Ordinationen er afsluttet af apoteket, og der kan ikke foretages flere udleveringer. Annulleret: En aktør har annulleret receptordinationen (svarende til seponeret, inaktiv eller ugyldig). 11

12 Kladde: Vil i fremtiden blive anvendt til at markere hjemmesygeplejens bestillinger. Inaktiv: Patienten har inaktiveret ordinationen via sundhed.dk. Der kan ikke foretages udleveringer. Delleveret: Der er foretaget mindst én udlevering, og der kan foretages mindst én udlevering endnu. Behandles: Et apotek har ordinationen under behandling. Ordinationen er låst for alle andre end dette apotek. En ordination kan kun ekspederes, hvis den er under behandling af det lokationsnummer, der ønsker at ekspedere den. Denne lås er indført for at garantere, at den samme udlevering ikke bliver ekspederet to gange. Ugyldig: Apoteket kan markere en ordination som ugyldig. Dosisdisp.: Ordinationer til dosisdispensering har et afvigende statusforløb: Status starter som Åben, herefter henter apoteket ordinationen og sætter evt. status til Behandles. På det tidspunkt hvor den første ekspedition af en ordination sker med en markering af, at lægemidlet er dosisdispenseret, sættes status til Dosisdisp. Dette betyder, at ordinationen fremefter er låst for alle andre end dette apotek. Tilknyttede recepter Her vises de eventuelle recepter, som er tilknyttet en ordination (den ordination, som du har markeret med musen i FMK-delen af medicinkortet). Et symbol i kolonne R på FMK-delens øverste del viser, om der er recepter tilknyttet ordinationen. Grøn markering ( ) betyder, at ordinationen er aktiv, og at der stadigvæk er aktive recepter, som der kan udleveres på. Rød markering ( ) betyder også, at der er aktive recepter tilknyttet, men at ordinationen er udløbet eller seponeret. Du kan ligesom med Receptserverrecepter uden tilknytning se status for recepten. Du kan også vælge at afhægte eller annullere (slette) en tilknyttet recept ved at højreklikke på recepten. Afhægt recept fjerner receptens tilknytning til lægemiddelordinationen. Recepten bliver til en løs recept og vil være at finde under fanebladet Receptserver-recepter uden tilknytning. Du kan tilknytte den til en anden ordination ved at højreklikke på ordinationen i FMKs øverste del, og så vælge Tilknyt. Denne mulighed benyttes hvis et lægemiddel fx seponeres og erstattes af et andet. Recepten fra det gamle kan så tilknyttes den nye ordination. 12

13 Annuller recept: En recept kan annulleres, dvs. at det forhindres, at der kan udleveres på den (igen). Denne handling kan ikke omgøres, hvilket betyder, at der skal laves en ny recept, hvis patienten alligevel skal kunne få udleveret lægemidlet. Vis effektueringer viser de reelle udleveringer på den aktuelle recept. Ønskes en samlet udleveringsoversigt for alle recepterne tilknyttet en lægemiddelordination, samt evt. indgivninger og klinikudleveringer, så vælg samme punkt i højrekliksmenuen for lægemiddelordinationen. Aktive recepter Fanebladet viser de aktive recepter for alle patientens ordinationer. Du kan ikke annullere recepter i dette faneblad, dette skal du i stedet gøre under Tilknyttede recepter. Hjemmepleje receptbestillinger Receptbestillinger fra hjemmeplejen vises både under Kommunikationsstatus i WinPLC og på de vedrørte patienters medicinkort. Fanebladet er grønt, hvis der er aktive anmodninger. Hvis du højreklikker på en receptbestilling, får du mulighed for enten at godkende den (Opret recept) eller afvise anmodningen. I højre side vises hvem, der har sendt receptbestillingen. Eksempel på hjemmeplejereceptfornyelser i Kommunikationsstatus (i højre side af WinPLC). Når der ligger ubehandlede receptfornyelser er punktet Hj.pl.receptforny. markeret med fed skrift Hvis du dobbeltklikker på en receptfornyelse, åbnes FMK på patienten. 13

14 Lægemiddelordination Funktioner vedrørende opret ny ordination, genordination m.m. findes i venstre side af Medicinkortet. Ny ordination Klik på Ny ordination i venstre side. Herefter vises følgende vindue, hvori du kan søge efter præparat. Du kan slå det markerede præparat op på Promedicin.dk. Du kan benytte genvejstasten Alt+L. Du kan få vist synonyme og analoge præparater. Programmet begynder automatisk at søge, når du har angivet min. 3 karakterer 14

15 Dobbeltklik/ tryk Enter/ pil til højre på det ønskede præparat for at komme videre til næste vindue, hvori du skal vælge form. Vælg form og herefter pakning på samme måde. Du kan få vist synonym præparater samt synonymer vedr. styrke og form. 15

16 Vælg på samme måde indikation og dosering. Hvis du ønsker at angive en anden indikation end de foreslåede, så vælg Egen indikation. Så får du i et senere vindue mulighed for at skrive denne. Herefter kommer du til selve ordinationsvinduet, hvori du kan angive oplysninger om periode, udleveringer m.m. 16

17 Ordinationen er udfyldt med de oplysninger, som du valgte i løbet af processen. Har du valgt Egen indikation, er indikationsfeltet ikke udfyldt. Du skal så skrive hvilken indikation, der skal stå på recepten. Behandlingen står automatisk til at starte dags dato. Du kan ændre i starttidspunkt og eller varighed/sluttidspunkt. Angives der ikke et sluttidspunkt, vil ordinationen være markeret som en fast ordination. Hvis der skal udleveres flere pakninger, eller der skal kunne udleveres flere gange på recepten, skal dette angives her. (Antal= antal pakninger pr gang, Udlevering= Hvor mange gange kan der udleveres på recepten x hvor lang tid skal der min. gå imellem hver udlevering. Ellers kan patienten hente den valgte pakning på apoteket én gang. Klik på OK (F10) for at godkende ordinationen. Herefter skal du vælge, hvor den tilhørende recept skal sendes hen. Bemærk, at hvis programmet kommer frem med en advarsel om, at ordinationen allerede findes, bør du som standard genordinere den oprindelige ordination i stedet for at oprette en ny. 17

18 Tilvalg Hvis fluebenet ved Substitution er fjernet, markeres feltet rødt, således at du tydeligt kan se det. Særligt tilskud Hvis der er mulighed for, at patienten kan få klausuleret tilskud til præparatet, så markeres dette med rødt i ordinationsvinduet, såfremt der ikke er sat flueben ved Særligt tilskud. Klik på Vis for at se klausuleringsbetingelser for tilskuddet. Dosering Der findes tre former for angivelse af doseringen på en ordination: Simpel: Doseringen er angivet i struktureret form, og indeholder ikke flere doseringsperioder. Hvis patienten, udover den angivne dosering, også tager præparatet efter behov, kan du markere dette ved at sætte flueben her. Du kan angive hvor længe doseringsperioden skal gældeenten ved at angive en slutdato eller indtaste varighed. 18

19 Kompleks: Vælger du kompleks dosering, har du mulighed for at opsætte forskellige doseringsperioder (planlagt op-/ og nedtrapning). Hvis patienten, udover den angivne dosering, også tager præparatet efter behov, kan du markere dette ved at sætte flueben ved P.n. Klik på Ny for at oprette yderligere doseringsperioder. Du kan også vælge at rette i eller slette allerede oprettede perioder. Indtast hvilken periode doseringen skal gælde for. Den sidste doseringsperiode du laver, behøver ikke at have en doseringsslutdato. Indtast dosering for perioden. Fri tekst: Doseringen skrives som fri tekst. Vælg om doseringen er en fast dosering, efter behov eller begge dele (kombination). Dosisdispensering På de lægemidler, hvor dosisdispensering er mulig, kan dette vælges i forbindelse med ordinationen. Ordinationens recept skal herefter sendes som Elek. FMK. 19

20 Sæt flueben ved Dosisdispensering. Angiv i Varighed/ Dosering slut hvor længe recepten skal gælde (max. 2 år). Doseringen kan kun angives som simpel dosering. Når ordinationen er lavet færdig, klikker du på OK (F10) for at godkende denne. Den tilhørende recept lægges ned i nederste del af medicinkortet under fanebladet Nye recepter som en receptkladde. Herfra kan du i venstre side så vælge, om recepten skal på Receptserveren, til et udvalgt apotek eller udleveringsted eller udskrives. Hvis du højreklikker på en receptkladde, får du en menu frem, hvorfra du også kan vælge, hvad der skal ske med recepten. 20

21 Lav recept Vælg i venstre side, hvor receptkladder (fra fanebladet Nye recepter) skal sendes hen. Vælger du receptserveren, lægges den direkte derpå. Det er også muligt at udskrive en recept på papir (nødvendigt ved en magistrel ordination og ved grøn recept på ernæringspræparat). Vælger du Elek. FMK, så vises et vindue, hvori du kan søge/vælge apoteket. Du kan markere et apotek som favorit vha. ikonet i øverste venstre hjørne. Så gemmes det under fanebladet Foretrukne. De sidst brugte apoteker, kan findes under dette faneblad. Du kan vælge at søge efter et bestemt apotek vha. fanebladet Søgning. Klik på OK (F10) for at sende recepten til det markerede apotek (et vindue kommer frem, hvori evt. udleveringsoplysninger kan angives). 21

22 Se/opret udleveringssteder Hvis der er oprettet udleveringssteder til et apotek, får du vist disse, hvis du trykker Enter på apoteket. Du kan også vælge at få vist udleveringsstederne på listen sammen med apotekerne. Du kan også selv oprette nye udleveringssteder. Markér det apotek, som udleveringsstedet tilhører, og klik på dette ikon. I vinduet, der kommer frem, skriver du navnet på udleveringstedet. Det er ikke nødvendigt at indtaste adresse m.m. 22

23 Indtast navn på udleveringssted og klik på OK (F10). Ny magistrelord. Til oprettelse af magistrelle ordinationer. Magistrelle ordinationer kan ikke oprettes uden recept. Bemærk, at disse skal udskrives på papir. De kan ikke sendes som elektronisk FMK eller lægges på receptserveren. 23

24 Du skal vælge en doseringstype. Klik på OK (F10) for at godkende ordinationen. Ny standardordination Hvis du i den lokale recepthistorik har en recept liggende, som du kunne tænke dig at bruge som standard til andre patienter, kan du vælge at gemme den som en standardordination. Når du så skal bruge den igen (evt. til en anden patient), kan du nøjes med at vælge den rette standardordination fra din liste fremfor at skulle igennem de fulde ordinationsforløb. Du kan også gemme en magistrel recept på denne måde. 24

25 Højreklik på ordinationen i det lokale medicinkort og vælg Benyt som std. ord. Hvis du vælger Ny standardordination i venstre side, vises listen med de ordinationer, som du har valgt at benytte som standardordinationer. Ønsker du at slette en standardordination fra listen igen, skal du markere ordinationen og trykke på Delete. Dobbeltklik på den ordination, du ønsker at benytte, og du vil komme til ordinationsbilledet, hvorfra du kan godkende ordinationen som normalt. 25

26 Genordination For at genordinere en ordination kan du klikke på ordinationen i FMK og derefter klikke på Genordination i venstre side. Herefter kommer der et ordinationsvindue frem, hvori du evt. kan rette i oplysningerne og derefter klikke på OK (F10) for at godkende ordinationen. For at genordinere en recept, skal du højreklikke på ordinationen i FMK og derefter vælge Genordiner recept. Herefter kommer der et vindue frem med oplysninger om den valgte ordination. Du kan vælge at ændre på pakningen eller i doseringen, inden selve recepten laves. Klik her for at vælge anden pakning. Klik her hvis du har behov for at rette i doseringen. Klik på OK (F10) for at fortsætte. Ligesom ved en ny ordination skal du herefter vælge, hvor recepten skal sendes hen. Seponer Hvis du ønsker at ophøre en ordination, kan du seponere denne. Hvis der er aktive recepter tilknyttet hertil, vil WinPLC spørge, om disse skal annulleres. 26

27 Slet ord. Receptkladder (de grønne recepter, som ligger under fanebladet Nye recepter) kan slettes. Derudover kan der ikke slettes på FMK. Lægemiddelordinationer kan dog seponeres, og recepter kan annulleres. Undgå dobbeltordinationer! Når du laver ordinationer på FMK, er det meget vigtigt at forsøge at undgå dobbeltordinationer. Hvis du laver en ny ordination på et medikament, som patienten allerede får, fx fordi doseringen ændres, kommer begge ordinationer til at stå i FMK. Dette kan betyde, at der opstår tvivl om, hvorvidt patienten skal tage begge eller kun den nyeste. Den korrekte fremgangsmåde er i stedet at genordinere ordinationen, og hvis fx dosering har ændret sig, at rette den til. Hvis du opretter en ordination, hvor der allerede findes en aktiv ordination, vises en advarsel om, at den allerede eksisterer. Opret kun ordinationen, hvis det er korrekt, at de begge skal være på FMK. Ajourfør medicinkort At ajourføre en patients medicinkort betyder, at du tjekker om FMK, efter din bedste overbevisning, stemmer overens med det, som patienten aktuelt er i behandling med. Medicinkortet bør ajourføres jævnligt, så alle har så retvisende et billede som muligt. Er der receptserver-recepter uden tilknytning (løse recepter), som stadigvæk er åbne, forsvinder disse IKKE ved ajourføring af medicinkortet på FMK Ajourføring skal ikke forveksles med en medicingennemgang, som er en kritisk gennemgang af al patientens medicin mht. om patienten får den rette medicin, korrekt dosis m.m. 27

28 Højreklik i den øverste del af medicinkortet og vælg Marker FMK-Medicinkort som ajourført. Når medicinkortet på FMK er ajourført, vil der stå, hvem der har ajourført det og hvornår. 28

29 Øvrige FMK-funktioner Hvis du højreklikker i FMK medicinkortet, vises en menu med nogle yderligere muligheder. Nogle af mulighederne gælder kun for den eventuelle ordination, som du står på. Vis alt Viser alle ordinationer for de sidste 2 år på FMK - også de udløbne og seponerede. Gruppér på ATC Sorterer ordinationerne på ATC-koder i stedet for efter dato. En kolonne med bogstavet fra ATC-koden vil fremkomme. 29

30 Opret ordination u/recept Denne mulighed kan benyttes, hvis patienten fx tager noget håndkøbsmedicin, eller hvis det er medicin, som du udleverer eller indgiver til patienten (Se gerne Opret effektuering). Opret medfort. recept Her kan du oprette en receptordination ud fra Medicinfortegnelsen. Opret magistrel recept Her kan du oprette en magistrel receptordination. Bemærk, at denne ikke kan sendes som Edifact. Opret stdord. recept Se afsnittet Standardordination. Genordiner recept Mulighed for at genordinere en receptordination. Vis / Ret ordination Hvis du ønsker at ændre i eksempelvis doseringen på en eksisterende ordination, kan du vælge at rette i den pågældende ordination. Dette er bedre end at oprette en ny ordination, fordi historikken herved bevares. Pauser Hvis patienten skal holde en pause med medicinen (fx ved behandling med blodfortyndende medicin i tilfælde, hvor patienten skal til tandlægen og have trukket en tand ud). Ophæv pausering Ophæver en evt. pausering på den markerede ordination, og den betragtes som værende aktiv igen. Ophæv seponering Det er muligt at ophæve en seponering, hvis du ved en fejl har seponeret en ordination. Bemærk, at ordinationsdatoen vil blive overskrevet af den dato, hvorpå du ophævede seponeringen. Kopier fast medicin til udklipsholder Kopierer alt patientens aktuelle medicin til udklipsholderen, (hvorfra det kan kopieres ind i fx dokumenter ved hjælp af Ctrl+V). Interaktionskontrol Interaktionskontrollen bliver automatisk udført, hver gang du ordinerer medicin samt ved ajourføring af medicinkort. Du kan også manuelt aktivere interaktionskontrollen vha. punktet under højrekliksmenuen. Eksempel på interaktionskontrollen: 30

31 Du kan selv indstille varslingsniveauet for interaktionskontrollen vha. de to drop down bokse. I den første boks kan du indstille, hvilke varsler du ønsker at se. Det vil sige, at Grøn viser alle farver, Gul viser kun gule og røde, mens Rød kun viser røde varsler (hvis de forekommer). Den anden boks beskriver minimumsfarve, der skal forekomme for at udløse varslet. Det vil sige, at Grøn varsler lige meget, hvilken farve kombinationen udløser. Men er Gul valgt, så skal der forekomme et gul eller rød varsel for, at kontrollen vises osv. Hvis Gul er valgt i boks 2, og interaktionskontrollen kun indeholder grønne varsler, så vises interaktionskontrollen ikke. Vis recepter Viser de fem faneblade i nederste del af medicinkortet: Lokalt medicinkort, Receptserver recepter uden tilknytning, Tilknyttede recepter, Aktive recepter og Hjemmepleje receptbestillinger. Vis effektueringer Vis effektueringer viser historikken over ordinationen. Hvornår der er udleveret/indgivet på ordinationen til patienten samt med hvilken styrke og mængde 31

32 Opret effektueringer Hvis en patient får udleveret eller indgivet medicin, kan du oprette en effektuering på dette, så det bliver vist på FMK. Opret først en Ordination u/recept (også i højrekliksmenuen), højreklik herefter på den og vælg Opret effektuering. Vælg om præparatet udleveres til patienten på klinikken, eller om det indgives med det samme. Oplys hvor mange piller eller pakninger, det drejer sig om. 32

33 Indrapportér utilsigtet anvendelse af FMK En del brugere oplever utilsigtet anvendelse af FMK, fx i form af manglende afsuspendering, masseseponering m.m. Dette kan nu nemt indberettes via WinPLC. A-Data sørger for at videregive data i anonymiseret form til Danske Regioner. Bemærk at dette ikke retter i problematikken på det pågældende medicinkort. Følgende vindue kommer frem, hvori du bedes indtaste så mange oplysninger som muligt. Programmet indhenter automatisk navnet på den patient, det drejer sig om. Klik på Send (F10) for at indberette den utilsigtede anvendelse af FMK. 33

34 Hjælpefunktion (Tooltips) Tooltips er nyttig information, der fremkommer, når du holder musen henover et bestemt område. Her har vi udvalgt tre eksempler for nærmere at forklare, hvilken funktion de har i FMK. Holder du musen hen over FMK-logoet øverst til venstre, fremgår det, hvornår det pågældende FMK-kort senest er blevet ændret og ajourført, samt af hvem. Holder du musen hen over de enkelte ordinationers dato, fremgår det, hvornår den pågældende ordination senest er blevet oprettet og ændret samt af hvem. Holder du musen hen over navnet på et præparat, fremgår det, hvilket aktivt stof medikamentet indeholder samt navne på evt. synonyme præparater. 34

35 Andet vedr. medicin Medicinbestilling til egen praksis Det er ikke muligt at bestille medicin til egen klinik via FMK-løsningen i WinPLC. Dette skal i stedet gøres via Annullering af recept En dosisdispenseret recept kan ikke annulleres som andre recepter via FMK. Her er du nødt til at kontakte det apotek, som den er sendt til. 35

36 Begreber i FMK Nedenfor findes en liste over begreber, der kan optræde i forbindelse med Det Fælles Medicinkort (FMK). A Ajourfør medicinkort Dette blev før kaldt afstem medicinkort. Når der er ryddet op i alle recepterne, dvs. når patientens komplette aktuelle medicinering fremgår af de aktuelle lægemiddelordinationer på FMK, ajourfører lægen medicinkortet. Aktuel lægemiddelordination Den eller de lægemidler, som patienten aktuelt er i behandling med. Herunder lægemiddelnavn, dosering, indikation og varighed. Lægen kan knytte recepter til de aktuelle lægemiddelordinationer. D Doseringsstart/doseringsslut En lægemiddelordination kan indeholde flere doseringsstart og doseringssluttidspunkter, hvis patienten trappes op eller ned i dosis af præparatet. Hver doseringsperiode fortæller, at i denne periode får patienten denne dosis, i næste doseringsperiode får patienten en anden dosis af samme præparat. Dosisdispensering Et lægemiddel fyldes på en doseringsbeholder af enten et apotek eller sygehusapotek. E Effektuering Udlevering eller indgivelse af medicin til patienten fx hos lægen, på sygehuset eller på apoteket. Læger kan oprette effektuering for at markere, at medicinen er udleveret eller indgivet til patienten. G Grønne recepter De grønne recepter bruges til ernæringspræparater. Recepten skal udskrives på papir eller laves via Elek. FMK. I Invalideret medicinkort SSI (tidligere Lægemiddelstyrelsen) har, som de eneste, muligheden for at invalidere et medicinkort, såfremt de vurderer, at oplysningerne på kortet ikke er retvisende (dvs. enten er ukorrekte eller upålidelige). Når et medicinkort er invalideret, er kortets indhold stadig synligt for alle, ligesom der stadig kan redigeres i kortet. 36

37 Når et medicinkort bliver invalideret, skifter farven i banneret foroven til rød, så du tydeligt kan se medicinkortets status. K Klausuleret tilskud Tilskud der kan gives til nogle lægemidler, når de ordineres ved bestemte sygdomme. L Lægemiddelordination En lægemiddelordination er den eller de lægemidler, som patienten aktuelt er i behandling med, og i al sin enkelthed dét, som FMK beskæftiger sig med. Herunder lægemiddelnavn, dosering, indikation (årsag) og evt. varighed (start- og slutdato). En lægemiddelordination er forstadiet til en receptordination, og lægen kan derfor vælge at tilknytte recepter til de aktuelle lægemiddelordinationer eller danne nye recepter på baggrund af disse. M Medicinajourføring på FMK En medicinajourføring er en aktivitet, hvor en læge registrerer (opretter/opdaterer/seponerer) patientens lægemiddelordinationer, så FMK afspejler den aktuelle medicinering og giver et retvisende billede heraf. Dette indebærer, at alle tidligere recepter uden tilknytning (løse recepter) ikke længere vil optræde på medicinkortet, med mindre du eksplicit beder om at få dem vist. Medicingennemgang Medicingennemgang er en fuldkommen, kritisk gennemgang af al patientens medicin med henblik på at tjekke om patienten får det, vedkommende har brug for, om nogle medikamenter evt. skal skiftes ud, eller om dosis skal ændres. P Pausering En pausering betyder en midlertidig afbrydning af medicineringen. Eksempelvis kan en lægemiddelordination med et blodfortyndende lægemiddel pauseres i forbindelse med, at patienten skal til tandlægen. Privatmarkering Hvis en patient ønsker at skjule en aktuel lægemiddelordination for andet sundhedspersonale end den ordinerende læge, kan patienten bede lægen om at få ordinationen privatmarkeret. Herefter vil det kun være synligt, at der eksisterer en privatmarkeret lægemiddelordination, men ordinationens indhold vil være skjult. Når en ordination er privatmarkeret, vil den blive markeret med gul i FMK-medicinkortet i WinPLC. 37

38 Produkter uden for taksten Dækker over vitamin- og kosttilskud. Der kan oprettes en lægemiddelordination på produktet, således at omverdenen kan se, at patienten tager produktet. De mest anvendte produkter kan lægges på receptserveren - for de resterende skal recepten udskrives på papir. R Receptgennemgang Receptgennemgang er en handling, hvor lægen gennemgår alle receptserver-recepter uden tilknytning (tidligere kaldet løse recepter ) og opretter lægemiddelordinationer således, at FMK afspejler patientens aktuelle samlede medicinering. Når alle recepter er gennemgået, og aktuelle ordinationer er oprettet, signeres der for receptgennemgang eller afstemt medicinkort, og de resterende recepter uden tilknytning vil blive skjult. Receptordination En receptordination svarer til at skrive en recept til patienten, og dækker samtidig over de receptskrivninger, der er foretaget. En receptordination kan være aktuel, fremtidig eller historisk. Recepter uden tilknytning (løse recepter) En recept uden tilknytning er en recept, der ikke er tilknyttet en aktuel lægemiddelordination på FMK, og som stammer fra receptserveren. Receptserver Receptserveren er en af Lægemiddelstyrelsen administreret server, som indeholder alle elektroniske eller ekspederede recepter, der er indsendt/indtastet af læger eller apoteker (og til dels også tandlæger). FMKmedicinkortet henter automatisk receptoplysninger fra receptserveren. S Seponering En seponering angiver, at lægen aktivt har valgt at afslutte en given lægemiddelordination. Det angives med et S og falmet tekst. Suspenderet medicinkort Hvis en patient fx indlægges på et sygehus, kan sygehuset suspendere FMK-medicinkortet for at fortælle, at FMK ikke er opdateret og derfor ikke nødvendigvis er retvisende. Når patienten så udskrives, overføres ordinationerne til FMK, og suspenderingen ophæves. Den aktuelle medicinering registreres imidlertid i sygehusets eget EPJ-system. Suspenderingen skal ophæves af den person, som lavede den. 38

39 T Tilknyttede recepter Fanebladet viser de recepter (med alle informationer), som evt. hører til en ordination. Tilskud Tilskud (også kaldet klausuleret tilskud) der kan gives til nogle lægemidler, når de ordineres ved bestemte sygdomme. V Værdispringsreglen Værdispringsreglen træder i kræft i forbindelse med privatmarkering, og er kendetegnende ved, at den skelner mellem på den ene side patientens interesse i, at oplysningen ikke videregives, og på den anden side, modståendes interesse i, at oplysningen videregives. Der er med andre ord tale om en undtagelsesbetegnelse, som kræver en konkret afvejning af det enkelte tilfælde, og hvor videregivelsen af oplysninger, kun sker rent undtagelsesvis (som oftest i akutte tilfælde). Værdispringshandlingen sker, hvis patienten på grund af sin tilstand, fx bevidstløshed eller alderdomssvækkelse, er ude af stand til at give samtykke. Det samme gør sig gældende, hvis sundhedspersonale eller andre fx formodes at være blevet smittet af patienten. Videregivelse af oplysninger til andet sundhedspersonale til brug for behandling af patienten skal ske i patientens interesse, og der skal tages hensyn til ønsker, som patienten eventuelt på et tidligere tidspunkt måtte have fremsat. Ved videregivelse skal den, som oplysningen angår, snarest muligt herefter orienteres om videregivelsen og formålet hermed. 39

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK.

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK. Manual til FMK Indhold Fælles Medicinkort... 3 Datoer vedr. en ordination i FMK... 3 Symboler/ kolonner... 4 Øverste bjælke... 4 Ny ordination... 7 Substitution og tilskud... 11 Dubletkontrol... 11 Seponér...

Læs mere

Fælles Medicinkort i TDjournal

Fælles Medicinkort i TDjournal Maj 2016 Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Indhold Har du husket?... 3 At bestille Digital signatur... 3 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 3 Oprette klinikkens øvrige personale, hvis ønsket... 3 At knytte

Læs mere

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Januar 2014 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual - Fællesmedicinkort i WinPLC 2 Indholdsfortegnelse Har du husket at? side 3 Fælles Medicinkort i WinPLC side 4 Manuel oprettelse

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Oktober 2015 Brugermanual Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Indhold Generelt om DDV... 3 Adgang for klinikkens øvrige personale... 3 Data på DDV... 3 Vaccinationer... 4 Troværdighed... 4 Privatmarkering...

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en recept... 3 Ændring i en ordination... 3 Pausere ordination...

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online...

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online... National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO.

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO. FMK v.1.4.4 Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK 1.4.4 i XMO. Der findes i øjeblikket fire versioner af FMK i drift, version 1.4.0 1.4.2 og 1.4.4 som den nyeste. Seneste

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering August 2011 Fælles Medicinkort En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering 2 FMK Fælles Medicinkort Indhold 3 4 6 7 8 9 10 11 14 16 19 Visionen Medicinoplysninger

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 Ændringer og nye funktioner til medicinmodulet FMK 1.4.4 Medicinkortet har overordnet set samme opbygning som FMK 1.4.0. De visuelle ændringer og nye funktioner er i punktform herunder,

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.10.100 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

Har patienten ikke tidligere fået oprettet et FMK-kort og har fået sendt/udskrevet recept i det tidligere medicinkort, vises nedenstående pop-up.

Har patienten ikke tidligere fået oprettet et FMK-kort og har fået sendt/udskrevet recept i det tidligere medicinkort, vises nedenstående pop-up. FMK Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept Incl. evt. tilskud... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en recept... 3 Ændring i en ordination...

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 side 1 af 13 Indledning EG Clinea 16.4 er nu klar. Det er en version, der indeholder et opdateret Medicinmodul, hvor kravene, der sættes af Sundhedsdatastyrelsen, til FMK version

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni Version 2

Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni Version 2 Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni 2014 1.2.6 Version 2 06-06-2014 Side 1 af 25 BW Indledning... 3 Første gang FMK kort åbnes på udvalgt patient... 4 Gennemgang af løse recepter (Udleveret på Edifact-

Læs mere

XMO vejledning - fra V7 til V8

XMO vejledning - fra V7 til V8 XMO vejledning - fra V7 til V8 Indhold Medicinkortet med FMK... - 1 - Ny ordination... - 1 - Ordinationsmodulet... - 2 - Ændring af en eksisterende ordination... - 2 - FMK Sammenkodning og overførsel...

Læs mere

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom Supportforum møde 1 29. September 2016 Alice Kristensen MedCom 2 Dagsorden 1. Velkomst, formål med gruppen og præsentation v/alice 2. MedComs opsamlingsfunktion for ukorrekt anvendelse af FMK 3. Datosæt

Læs mere

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM Indholdsfortegnelse Medicinmodul/PEM... 1 Åbne medicinmodul på valgt borger... 2 Tilknytte borger til PEM 1. gang.... 2 Afslutte borger i PEM... 2 Afslutning af medicinadministration af plejepersonale

Læs mere

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1 Mini-vejledning for apoteksansatte Opslag på FMK Uanset om du logger ind på www.fmk-online.dk eller sundhed.dk vil du blive bedt om login. Hvis du i forvejen er logget ind, vil billedet med arbejdssted

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.13.101 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Velkommen til e-services

Velkommen til e-services Velkommen til e-services E-services giver patienterne mulighed for at kommunikere med sin læge via internettet - en mulighed som mange læger og patienter er glade for. Det giver en dejlig fleksibilitet

Læs mere

Fælles Medicinkort i MedWin ver. 3.85

Fælles Medicinkort i MedWin ver. 3.85 i MedWin ver. 3.85 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.eg.dk medwin@eg.dk - CVR-nr:

Læs mere

FMK Opret ordination med recept

FMK Opret ordination med recept Opret ny ordination med recept Vælg i medicinkortet for at oprette en ny ordination med dertilhørende recept. 1. Opret Ordination Skriv præparatnavn i feltet "Præparat". Søgningen foregår i "Vælg

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur)

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur) Medicin (FMK) Vejledning (inkl. vejledning til digital signatur) INDHOLDSFORTEGNELSE TILGANG TIL FÆLLES MEDICINKORT (FMK)... 2 MEDICIN ADMINISTRATION SKER MED DATA FRA FMK... 2 OPRETTELSE AF MEDICINSKEMA

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM11-10-2011 Indholdsfortegnelse: Angiv korrekt borger Åbn medicinmodulet Knyt borgeren til PEM Generelle informationer Præparatregistrering Fast dosering - Medicin til

Læs mere

November Ny Aftalekalender. Quick guide

November Ny Aftalekalender. Quick guide November 2016 Ny Aftalekalender Quick guide Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til aftalekalenderen... 3 2. Tider... 5 Opret ny tid... 5 Opret tid uden patient... 7 Find en ledig tid... 7 Højrekliksmenu...

Læs mere

Velkommen til e-service

Velkommen til e-service Oktober 2015 Velkommen til e-service E-service giver patienterne mulighed for at kommunikere med en klinik via internettet. Det giver en dejlig fleksibilitet i hverdagen, at patienterne kan kontakte sin

Læs mere

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort EG Data Inform A/S MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort Introduktion Lone Ellegaard Poulsen 07-08-2014 Introduktion Dette dokument er udarbejdet med henblik på at give en kort introduktion til det fælles

Læs mere

Miniguide til e-handel på apoteket.dk

Miniguide til e-handel på apoteket.dk Miniguide til e-handel på apoteket.dk Danmarks Apotekerforening - 1. udgave, 1. oplag, oktober 2011 Indholdsfortegnelse Sådan bestiller du en almindelig apoteksvare side 5 Sådan bestiller du levering til

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5 FMK integration i Avaleo Omsorg 18. marts 2015/ Version 1.5 1 Revisionshistorik Revisionsnummer Revisionsdato Opsummering af ændringer 1.0 03.07.2014 1.1 05.11.2014 Præcisering af afsnittet Suspenderet

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

FMK opgradering. Messedag 7.nov

FMK opgradering. Messedag 7.nov Messedag 7.nov 2013 www.regionmidtjylland.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremlagt en ny forpligtende plan for ibrugtagning og fuld anvendelse af FMK. For regioner og praksislæger skal dette

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Ny apotekersnitflade Snitflade Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Emner Dagens emne Gennemgang og diskussion af oplæg til ny snitflade Forudsætninger Forudsætning 1 Ny enstrenget model Forudsætning

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange 1 Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange Formål: At reducere antallet af medicineringsfejl, der opstår på grund af manglende eller ukorrekt kommunikation om borgers medicinering. at reducere

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1 Det Fælles Medicinkort Use Cases Version 1.2.4.1 2011-07-11 Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01 2007-03-06 2007-03-09 2007-03-13 Forfatter TKN TKN TKN TKN 0.0.5 2007-03-16 TKN

Læs mere

Godkendelsestest for...

Godkendelsestest for... Godkendelsestest for... Certificeringstesten udført ved... den: DD.MM.ÅÅÅÅ OBS Før testen kan udføres skal systemet whitelistes via adm-gui'en, se punkt 32 Version 1.2.4 2011-10-13 GK 1 GK 1.1 Stamdata

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012

WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 WinPLC Lynmanual V1.1 december 2012 Indholdsfortegnelse 01. WinPLCs opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Notater... 5 04. Diagnoser... 6 05. Medicinkort... 7 06. Paraklinisk... 11 07. Regninger...

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark Phone: +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 www.trifork.com Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.13.102 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Validering af felter... 3 Vis effektueringer og recepter... 4 Sidste recept kolonnen... 4 Klausuleret tilskud... 5 Ændring af behandlingsstart

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 21. december 2017 FMK AAGS/ FMK NATIONAL KLINIKS BRUGERGRUPPE. Best practice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 18.12.2017 Gældende bekendtgørelser og vejledninger for

Læs mere

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk (vejledning til hele FMK kan hentes her). Gode rutiner. Det er vigtigt, at få indarbejdet en procedure der sikrer, at manglende oplysninger

Læs mere

4.12. MedWin manual: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

4.12. MedWin manual: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin manual: 4.12 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk - CVR-nr:

Læs mere

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK Version maj 2016 - PLO vil løbende udvikle og udvide FAQ en. Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK 1. Hvad er lægens ansvar i forbindelse med brug af FMK? En læge er i medfør af Autorisationslovens

Læs mere

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Notater i journalen... 2 Fleksibel oprettelse af henvisning... 2 Opret korrespondancebrev ud fra flere notater... 2 Tilføj flere forløbsdiagnoser til et notat... 3 2. Patientindgangen...

Læs mere

Juli 2015. Quick-guide

Juli 2015. Quick-guide Juli 2015 Quick-guide Indholdsfortegnelse 1. Opbygning af WinPLC... 4 Topmenu... 4 Funktionsmenu... 4 Pop ind menu... 4 Arbejdsflade... 4 2. Remindere... 5 Opret ny reminder... 5 3. Patientjournal... 6

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Sjælland

FMK netværksmøde i Region Sjælland FMK netværksmøde i Region Sjælland Onsdag den 9. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

Velkommen til e-service

Velkommen til e-service Juli 2015 Velkommen til e-service E-service giver patienterne mulighed for at kommunikere med en klinik via internettet. Det giver en dejlig fleksibilitet i hverdagen, at patienterne kan kontakte sin behandler

Læs mere

NOVAX manual Indhold

NOVAX manual Indhold Indhold Journalen... 3 Notater... 3 e-boks... 3 Emner til korrespondancebrev... 3 Notat med frase... 3 Visning af slettemarkerede notater... 4 Tilføj/Fjern vedhæftning fra et notat... 5 DDV... 6 FMK...

Læs mere

Manual - medicinhåndtering

Manual - medicinhåndtering Vedledning i anvendelse og ibrugtagning af medicinhåndtering rev. 10.2012 Indhold side Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af løsning 2 Nødvendig oprettelse i kartoteker 2 Procedurer 2 Kørsler 3 Medicinkartotek

Læs mere

Ansøgning om medicintilskud via FMK

Ansøgning om medicintilskud via FMK Ansøgning om medicintilskud via FMK ANSØGNING OM MEDICINTILSKUD VIA FMK...1 INDLEDNING...2 1. LOGIN...2 Angivelse af ansættelsessted... 5 Søg 6 cifre... 6 Vælg anden læge i samme organisation... 6 2. FMK-ONLINE

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex En online ambulant patientjournal Understøtter fleksible patientforløb Følger patienten over sektorgrænser Integrerer patientrapporterede helbredsdata Online visning af patient-registerdata

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med FMK

Anbefalede arbejdsgange med FMK MedCom Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK 25-08-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer

Læs mere

Juli 2015. Quick-guide ØNH

Juli 2015. Quick-guide ØNH Juli 2015 Quick-guide ØNH Indholdsfortegnelse 1. Opbygning af WinPLC... 4 Topmenu... 4 Funktionsmenu... 4 Pop ind menu... 4 Arbejdsflade... 4 2. Remindere... 5 Opret ny reminder... 5 3. Patientjournal...

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

e-mailkonsultation Patientinformation

e-mailkonsultation Patientinformation Side 1 e-mailkonsultation Patientinformation Side 2 Indholdsfortegnelse : Indholdsfortegnelse :... 2 Emailkonsultation Login... 3 Patientens postkasse... 4 e-mailkonsultation til lægen... 5 Receptfornyelse...

Læs mere

NOVAX manual Indholdsfortegnelse

NOVAX manual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Notater i journalen... 2 Fleksibel oprettelse af henvisning... 2 Opret korrespondancebrev ud fra flere notater... 2 Tilføj flere forløbsdiagnoser til et notat... 3 2. Patientindgangen...

Læs mere

struktureret dosering dosisdispensering dosisdispensering og frihandelsvarer ret tidligere dosisdispensering op til FMK receptanmodninger i FMK

struktureret dosering dosisdispensering dosisdispensering og frihandelsvarer ret tidligere dosisdispensering op til FMK receptanmodninger i FMK FMK 1.4.4 GANGLION blev, som nævnt i forrige nyhedsbrev, et af de første lægesystemer certificeret til FMK 1.4.4. medio februar. Et er certificering, noget andet er om lægesystemet formår at lave et brugermiljø,

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013 Ny apotekersnitflade Det Fælles Medicinkort December 2013 Emner Opfølgning på reimplementering af apotekersnitfladen Ny apotekersnitflade: Dosisdispensering + enstrengethed + digital signatur Oplæg til

Læs mere

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk (Vejledning til hele FMK kan hentes her). Inden du starter er her lidt nyttig viden. Læger uden ydernr. kan ansøge om medicintilskud ved at

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14 Indledning Receptserveren er en del af Medicinprofilen. Apoteket kan få adgang til både Medicinprofilen og receptserveren via www.sundhed.dk. Dette kræver, at brugeren har et digitalt medarbejdercertifikat,

Læs mere

Det Fælles Medicinkort Use Cases

Det Fælles Medicinkort Use Cases Det Fælles Medicinkort Use Cases Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fa: +45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Adviser. FAQ for hændelser på FMK

Adviser. FAQ for hændelser på FMK Adviser Hvorfor modtages advis om ordinationsændring, når der ikke er en ændring? Kommunerne melder tilbage, at de oplever at få advis om ordinationsændring, selvom der ikke er sket en ændring i doseringen

Læs mere

ClinicCare læge - skærmbilleder

ClinicCare læge - skærmbilleder ClinicCare læge - skærmbilleder Udgave 15. dec 2015 Dataene er lagret på en central sikret SQL-database, hvilket betyder, at det eneste man skal installere på PC en er en klient (tager 2 minutter), hvorefter

Læs mere

Guide: Brug af det danske vaccinationsregister - DDV. Udgave 1/11 2015

Guide: Brug af det danske vaccinationsregister - DDV. Udgave 1/11 2015 Guide: Brug af det danske vaccinationsregister - DDV Udgave 1/11 2015 Målet med DDV er at alt sundhedspersonel skal have adgang til vaccinationsdata. DDV er bygget efter de samme principper som FMK. Via

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4. Version 1.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4. Version 1.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4 Version 1.6 2015-04-28 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 15.02.2013 BIDR Certificeringskriterier i høring, høringsfrist

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening)

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening) Mini-vejledning for apotekere i brugen af FMK-online Indledning FMK-online kan tilgås fra sundhed.dk eller direkte på adressen FMK-online.dk Brugere af FMK-online valideres i forbindelse med login med

Læs mere

ATC. DosageStructure. DosageQuantity

ATC. DosageStructure. DosageQuantity Begreb Beskrivelse Evt. XML kommentar Administrationsvej Angiver vejen ad hvilken medicinen administreres - fx RouteOfAdministration intravenøst, pr.os, intracardielt, intraossøst, trachealt. Aktiv substans

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger Dosisdispensering Forudsætninger Dato 2016-10-03 Introduktion En kommende løsning til dosisdispensering i FMK vil være baseret på en række forudsætninger, for at løsningen kan fungere optimalt. Nogle af

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel.

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel. 1. Log på og kom i gang. For at komme i gang med at administre dine egne og dine medarbejderes rettigheder på sundhed.dk, skal du logge på med en digital signatur til sundhedsfaglige. 2. Vælg digital signatur.

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

FMK EOJ-leverandørmøde

FMK EOJ-leverandørmøde FMK EOJ-leverandørmøde Tirsdag den 4. oktober 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda 1. Velkomst 2. Udestående fra sidste møde 3. Nyt fra SDS 4. Overgang til version 1.4.4 5. End2end-test 6. Nyt

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere