LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl."

Transkript

1 LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen er udviklet til brug i det obligatoriske emne : (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) og kan bruges i -orientering gennem hele udskolingen (7. 9. klasse og 10. klasse). Dele af materialet kan også bruges på niveau svarende til 1.g. Fx almen studieforberedelse (AT). Innovationsskolen understøtter Undervisningsministeriets krav om innovations- og iværksætterundervisning i grundskolen. Temaets indhold er udviklet i samarbejde med bl.a. Selvstændighedsfonden og Undervisningsministeriet. Materialet lægger op til tværfaglige forløb, og dækker trinmål for flere fag. Innovationsskolen kan bruges tværfagligt i fagene: samfundsfag, dansk, historie, matematik og valgfaget arbejdskendskab. Opbygning og brug Innovationsskolen er tilrettelagt i tre ben med faneblade: De 5 liv (fem faneblade) Tænketanken (to faneblade) Laboratoriet (et faneblad en stor innovationsopgave) Eleverne kan enten arbejde med temaet i få timer, i temauger eller progressivt over en længere periode igennem hele udskolingen. Fx kan 7. og 8. klasserne begynde med Innovationsskolens De 5 liv, og så vende tilbage til Innovationsskolens to sidste ben i 9. klasse. Benene kan benyttes både enkeltvis eller delvist, både individuelt, i grupper og på hele klassen. Benene er opbygget med stigende sværhedsgrad og omfang, således at hvert ben byder på udfordringer på de enkelte klassetrin. Den viden eleverne tilegner sig i hvert ben, vil dog være en forudsætning, hvis eleverne skal have det fulde udbytte af næste ben i rækken. Materialet rummer flere end 100 medieklip fra DRs arkiver, mange faktabokse og elevopgaver. Der er forslag til korte opgaver og miniprojekter til hvert faneblad. Og endelig et stort projekt i Laboratoriet. I oversigten over opgaver er der angivet, hvilke fag opgaverne retter sig mod. Eleverne kan bruge opgaverne i forbindelse med deres uddannelsesbog. Ben 1: De 5 liv (7. 9. klassetrin) De 5 liv skal øge elevernes indsigt i deres selvbillede og dermed deres refleksioner over det omkringværende samfund, hvilket er en nødvendig evne for at kunne udvikle brugerdreven innovation.

2 Eleverne bliver gennem en række tv-klip med livsfortællinger og opgaver konfronteret med forskellige levemåder inden for De 5 liv: arbejds-, uddannelses-, familie-, fritids- og samfundsliv. Stort set alle opgaverne kan bruges til diskussion, ligesom hvert klip følges af et reflekterende spørgsmål, der kan anvendes både som udgangspunkt for klasse- eller gruppearbejde. Temaet rummer udelukkende tv-klip. Opgaverne til De 5 liv: Faneblad 1: Arbejde Verden bedste job Søg drømmejobbet 5. Sigt mod stjernerne Faneblad 2: Uddannelse Lær for livet Faneblad 3: Familie Fokus på livsværdier Faneblad 4: Fritid Den dejlige fritid

3 Faneblad 5: Samfund En del af samfundet Skriv et læserbrev/blogindlæg Generelle opgaver under alle fem faneblade: 29. På date med din fremtid Livs-uret i tre dele Matematik Ben 2: "Tænketanken" ( klassetrin) Tænketanken skal give eleverne en forståelse for hele innovationsbegrebet. Begrebet skal afmystificeres, så eleverne forstår, at innovation hverken behøver at være højteknologisk eller specielt profitabelt og kan foregå på alle planer. Eleverne skal lære at sætte brugeren i centrum. Faktabokse og tv-klip guider eleverne gennem en række eksempler på innovation, kreativ destruktion (dvs., at gamle produkter bliver overhalet af nye innovative) og trends. Og eleverne vil i tilknytning hertil skulle arbejde med egen idéudvikling. Det forudsættes at eleverne har et grundlæggende kendskab til, at vi mennesker har forskellige levemåder og vilkår. Tænketanken indeholder også fanebladet: Vil du vide mere? Fanebladet har en række ekstra og flere lidt sværere tv-klip om innovation. Fanebladet rummer også en række portrætter af rollemodeller, både i form af tekster og radioindslag. Portrætterne skal få eleverne til at reflektere over deres eget liv. Radioklippene kan også bruges i forbindelse med De 5 liv. Temaer i opgaverne: Faneblad 1: Innovation find på nyt og tag del i fremtiden Brugerdreven innovation Sådan bliver vi innovative - 10 gyldne regler Strategi: Vind markedet

4 Hvorfor innovation? (Globaliseringens betydning) Globalisering i lokalområdet i to dele Kreativt dødsstød Historie Tidslinje i tre dele Historie Faneblad 2: Trends Det er cool Følg en trend Forbrugergrupper Stilikoner Brugerudviklede produkter 48. Storytelling 49. Trends i gadebilledet 50. Kombi-opgave med kreativ destruktion og trends Ben 3: "Laboratoriet" ( klassetrin samt niveau svarende til 1.g.) I "Laboratoriet" skal eleverne lære at tænke innovativt og sætte brugeren i centrum frem for at tage udgangspunkt i egne behov. Laboratoriet rummer "Innovationsskolens" mest omfattende opgave, hvor eleverne selv skal udvikle et projekt med fokus på brugerdreven innovation og fremlægge det for klassen. Opgaven kan indgå som projektopgave i 9. klasse. Eleverne skal ud i lokalsamfundet og samarbejde med en bruger/brugergruppe om at løse et konkret problem eller finde på noget, der dækker et behov. Fx lave et brugerblad, en hjemmeside, et nyt legeredskab eller finde på en ny måde at gøre ting på.

5 Selve opgaven kører ved hjælp af en såkaldt flash-motor, hvor eleverne opretter sig som brugere, gemmer deres svar online og logger sig af. Næste gang de logger sig på, fortsætter de fra det sted, hvor de er kommet til. Opgaven er formuleret trinvis, hvor løsningen af hvert trin er en forudsætning for at fortsætte til næste trin. Opgaven ligger også som en tekst-version, der kan printes ud, hvis læreren foretrækker at arbejde med projektet på den måde. Opgaven vil både kunne løses individuelt og i grupper, og forudsætter, at eleverne kender de grundlæggende definitioner for brugerdreven innovation. Opgaven er målrettet -orientering - men dele af den inddrager samfundsfag, dansk og matematik og arbejdskendskab. Laboratoriet rummer også tv-klip og artikler, der kan hjælpe eleverne undervejs i forløbet fx: en guide til interviewteknik, idéudvikling, udvælgelse af endelig idé og præsentation af projektet. Opgaverne i "Laboratorie-opgaven": 1. trin: Brugerne hvem er målgruppen? Interview og beskrivelse 2. trin: Problemet behov hos brugerne 3. trin: Videreudvikling af idéen 4. trin: Præsentation af idéen Ekstramateriale Innovationsskolen rummer en ordbog, hvor de sværeste begreber i materialet er forklaret. Ordbogen er tilgængelig på alle faneblade. Fagene Undervisningsforløbene i "Innovationsskolen" lægger alle op til undervisning i grundskolens overbygning, og tager primært udgangspunkt i "det obligatoriske emne" -orientering (Uddannelses-, Erhvervs- & Arbejdsmarkedsorientering). Forløbene er dog tilrettelagt som tværfaglige undervisningsforløb, hvori man tilgodeser andre af grundskolens fag, så -orientering netop kan integreres i flere fag. Forløbene berører fagene samfundsfag, dansk, historie og valgfaget arbejdskendskab. Materialet vil kunne bruges til at opfylde følgende trinmål inden for fagene: : Det personlige valg: - gøre rede for samspillet mellem karriere og hverdag Uddannelse og erhverv: - udtrykke viden om sammenhænge mellem uddannelsesveje og erhvervsmuligheder - beskrive muligheder for at etablere og drive egen virksomhed Arbejdsmarkedet: - analysere arbejdsmarkedsforhold, herunder vilkår for medarbejdere og selvstændige - anvende viden om levevilkår og livsformer

6 SAMFUNDSFAG: Menneske og samfund: - give eksempler på arbejdsmarkedets udvikling i samspil mellem produktions- og erhvervsstruktur Menneske og kultur: - gøre rede for, hvordan værdier og normer dannes i et samspil mellem mennesker - kende til og forholde sig til globalisering HISTORIE Historie i fortid og nutid: - beskrive sammenhængen mellem samfund og produktionsformer MATEMATIK - anvende faglige redskaber, herunder tal, grafisk afbildning og statistik, til løsningen af matematiske problemstillinger fra dagligliv, familieliv og det nære samfundsliv DANSK Undervisningen skal lede frem imod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der Det talte sprog: Udtrykke fantasi, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form Det skrevne sprog: - bruge informationsteknologi til at organisere, tydeliggøre og præsentere information til en bestemt målgruppe Sprog, litteratur og kommunikation - have indsigt i sprog, teksters og forskellige mediers æstetik - gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i tekster og andre udtryksformer - anvende informationsteknologi til lyd og billedforløb i fiktive og ikke-fiktive udtryksformer og multimedier i en form, der passer til situationen - søge forskellige slags information og anvende den bevidst i en form, der passer til situationen

7 ARBEJDSKENDSKAB (læseplan): - Undervisningen introducerer eleverne til forskellige virksomhedstyper og ledelsesformer. Eleverne skal desuden have indsigt i politiske og økonomiske forhold og udviklingstendenser. - I undervisningen skal der arbejdes med personlige og faglige kvalifikationer og med uddannelses- og arbejdsforhold såvel lokalt som nationalt og internationalt. - Undervisningen tager udgangspunkt i forskellige værdiopfattelser i forbindelse med produktion, indtjening og forbrug såvel nationalt som internationalt.

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Fælles Mål 2009. Arbejdskendskab. Faghæfte 24

Fælles Mål 2009. Arbejdskendskab. Faghæfte 24 Fælles Mål 2009 Arbejdskendskab Faghæfte 24 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 26 2009 Fælles Mål 2009 Arbejdskendskab Faghæfte 24 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 26 2009 Indhold Formål

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Undervisningsplaner Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Dansk, herunder morgensang Delmål Efter 2. klassetrin Det talte sprog - bruge

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik - marts 2003 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter Nyt fag i 10. klasse Ivær ksætter Formål for faget ivær ksætter Formålet med undervisningen i iværksætter er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de bliver bekendt med uddannelses

Læs mere

I n d h o l d. Introduktion...3. Globaliseringen er over os...5. Turisme i fattige lande...7. Sådan kan der arbejdes...9

I n d h o l d. Introduktion...3. Globaliseringen er over os...5. Turisme i fattige lande...7. Sådan kan der arbejdes...9 Bæredygtig turisme i en global verden Peter Bejder, Erika Brenner & Kaare Øster I n d h o l d Layout: Søren Kirkemann Her på www.renturisme.dk er der supplerende materiale samt gratis elevaktiviteter og

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Hvad er samfundsfag? Hvad er samfundsfag? Hvem er vi? Om selve forløbet. Problemstillinger. August. Side 1 af i alt 15 sider.

Hvad er samfundsfag? Hvad er samfundsfag? Hvem er vi? Om selve forløbet. Problemstillinger. August. Side 1 af i alt 15 sider. Side 1 af i alt 15 sider August Uge 31 01-02 Uge 32 05-09 Uge 33 12-16 Hvad er samfundsfag? Uge 34 19-23 Hvad er samfundsfag? Uge 35 26-30 Hvem er vi? Meningen med dette forløb er, at eleverne først skal

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Økonomi og matematik Studieplan Elsker du tal? Kunne du tænke dig at blive bedre til matematik? Blive bedre til at tænke logisk og analytisk? Og lyder økonomi

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Læseplan for faget håndværk og design

Læseplan for faget håndværk og design Læseplan for faget håndværk og design Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 4./5./6./7. klassetrin 4 Håndværk forarbejdning 4 Håndværk materialer 6 Design 7 It og medier 8 Sproglig udvikling 9 Innovation

Læs mere

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads]

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads] GLOBAL HVERDAG Form og tekst forside: multilateral Der genbruges elementer fra åbningssiden fra bistand www.globalhverdag.dk, så der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Efterskolen Epos -fortællinger for livet Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Indholdsplan under udarbejdelse for skoleåret 2015-2016. Version 15/8 2014 Værdigrundlag for Efterskolen Epos Efterskolen

Læs mere

Skole og produktion 2014-2015

Skole og produktion 2014-2015 Skole og produktion 2014-2015 Indhold Forord...................................... 3 Indledning..................................... 3 Aktivitet Vores lokalsamfund............... 1. - 3. kl...........

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere