Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 30. marts 2008 kl I Idrættens Hus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 30. marts 2008 kl. 10.00. I Idrættens Hus"

Transkript

1 Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 30. marts 2008 kl I Idrættens Hus Hockey Danmark ønskes tillykke med 100 års jubilæet i

2 Årsrapportens indhold. Dagsorden Valg af dirigent Bestyrelsen aflægger beretning for året Kasserer Niels Danhøj beretter om regnskabet for Behandling af indkommende forslag:...12 Forslag 1: DHU s bestyrelse fremstiller forslag om at der afholdes en fælles indendørsturnering mellem Sverige og Danmark. Det betyder dog ikke at vi ikke selv samtidig eller i kombination heraf afholder Vores eget Danmarksmesterskab Forslag 2: Hockeyklubben Odin fremsætter nedenstående forslag til behandling på Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag d. 30 marts Forslag 3: Bestyrelsens stiller forslag om ændring af paragraf 9 i Turneringsreglement...15 Forslag 4: Bestyrelsens stiller forslag om ændring af dele af Love & Regler samt Turneringsreglement Valg af medlemmer til bestyrelsen Eliteudvalget Turneringsudvalget Breddeudvalget Amatør- og Ordensudvalget Revisorer Eventuelt Referat fra DHU s Repræsentantskabsmøde Dommerklubbens beretning for året Breddeudvalgets beretning for året Eliteudvalgets beretning for året Amatør- og Ordensudvalgets beretning for året Klubbernes medlemstal...26 DHU s historie i tal!...27 Landsholdsaktiviteter og resultater resume af Klubbernes internationale aktiviteter...57 Orient Lyngby

3 Dagsorden 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå en kandidat. 2. Bestyrelsen aflægger beretning for året Der henvises til den skriftlige beretning, som på mødet vil blive suppleret med et kort indlæg fra formanden. 3. Kassereren aflægger revideret regnskab. Der henvises til det udsendte bilag. 4. Indkommende forslag: a. Forslag 1. stillet af DHU s bestyrelse omkring ændring af eller et supplement til Danmarksturneringen i indendørs hockey. b. Forslag 2. stillet af Hockeyklubben Odin. c. Forslag 3 stillet af bestyrelsen om ændring af paragraf 9 i Turneringsreglement. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Efter tur afgår Hans Peter Hansen (Formand), Niels Danhøj (Kasserer) og Peter Nordam (Sekretær). Bestyrelsesposten som formand, kasserer og sekretær skal derfor besættes. 6. Valg til eliteudvalget: Ingen bestyrelsesposter på valg. Det skal dog indsættes en (ny) næstformand for to år i udvalget. 7. Valg til turneringsudvalget: Ingen bestyrelsesposter på valg. Repræsentantskabet bedes dog vurdere om der findes yderligere udvalgskandidater. 8. Breddeudvalget Efter tur afgår David Rodriguez (Breddeudvalgsformand). Bestyrelsesposten som Breddeudvalgsformand skal derfor besættes. 9. Valg til Amatør- og Ordensudvalget: Efter tur afgår udvalgsmedlem Henrik Hansen og udvalgsmedlem Johnny Pedersen. Begge poster skal besættes. 10. Valg af 2 revisorer og en revisorersuppleant: Bestyrelsen foreslår, at revisionsfirmaet KPMG vælges som den ene revisor. Endvidere skal vælges en revisor og en revisorsuppleant. 11. Eventuelt. 3

4 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jesper Guldbrandsen, tidligere bestyrelsesmedlem i DHU. 2. Bestyrelsen aflægger beretning for året 2007 Ved indgangen til det nye århundred for Dansk Hockey Union og afslutningen på de første 100 år kan jeg kun berette at bestyrelsen forsat er utrolig velfungerede og det er rart at være formand for en bestyrelse som tager ansvar for den funktion som de nu er blevet valgt til af hockey klubberne i Danmark og der bliver løftet i flok hvis det skulle være at der måtte opstå problemer i løbet af året og som jeg nævnte sidste år vil jeg gerne gentage her, der ligger et stort arbejde i at være medlem af en bestyrelse og alle har gjort deres indsats. Konsulent jobbet er nok det som tage de fleste kræfter i vores forbund og jeg skal ikke undlade her at takke AnneMarie for sin utrættelige indsats for at ikke alene at prøve på at udbrede vores sport men også holde fast på hvad vi har og i gennem sit arbejde prøver på at holde klubber til ilden til vores alles bedste. Vi har prøvet i det forløbende år at få nogle flere klubmedlemmer involveret i bredde arbejde, men det er desværre nemmere sagt en gjort at få samlet alle, eller bare ET medlem fra alle klubber på samme tid, men AnneMarie arbejder her også for at få det til at hænge sammen med bredde udvalget. Som noget ny holdt vi 2 åbne møder for ikke bare klub bestyrelserne, men alle der ønske at have noget at sige og for dem som kom, fik vi en god og livlig debat, men desværre vokser træerne ikke ind i himmelen, for det var meget hurtig at flere at de punkter som kom frem. Bl a. med hensyn til flere herre hold faldt til jorden. De var meget stor tilslutning til at vi nok skulle kunne få rigtige mange klubber til at stille 8 mands hold i 2 Division udendørs, men da det kom til fakta kom der KUN et hold! Hvad skete der her? Vores hjemmeside er godt vindue ikke alene for os selv men også for andre som gerne vil vide noget om Hockey og der er efterhånden ikke så lidt oplysninger til rådighed, både historisk såvel som det der foregår her og nu i forbundet. Turneringerne har været i de bedste hænder med det nye turneringsudvalg med Faizal som anker person, det ser ud som om at vi har fået fordelt ansvaret og flere personer ser også bedre på en sag end 1 person som tidligere sat med ansvaret. Turneringsleder Faisal Amin fremhæver selv at turneringerne har fungeret fint, vi har dog savnet flere deltagende klubber, hvilket gælder både indendørs og udendørs. Dansk Hockey Union har fået et nyt turneringsreglement, og vi har efter denne første periode kunnet konstatere at der er behov for at revidere dele af reglementet. Det blev besluttet at alt turneringsrelevant materiale, inkl. resultater og stillinger skulle opdateres på vores egen hjemmeside (www.landhockey.dk). Internt i turneringsudvalget har vi haft succes med at organisere arbejdet, hvilket har betydet at vi har kunnet føre et hurtigt og stabilt opdateringsapparat.. Dette har umiddelbart fungeret tilfredsstillende, der har dog været enkelte gange hvor turneringsudvalget har modtaget resultater længe efter kampenes afvikling, hvilket har bevirket at det har været vanskeligt at opdatere siden til alles tilfredshed. Vi 4

5 tror at det hænger sammen med, at der ude i nogle klubber stadig er forvirring omkring, hvordan forretningsgangen i turneringsudvalget er. Vi vil i det kommende år arbejde på at oplyse klubberne endnu bedre om arbejdet i TU. Breddeudvalget er nu i gode hænder og Annemarie gør in kæmpe indsats for a få liv e de gamle klubber, at få startet en ny klub ser ikke for nemt ud. Breddeområdet gennemgik endnu en række forandringer i I de sidste par år, har vi både forsøgt at ændre de ting som tilsyneladende ikke virker hensigtsmæssigt, og udføre ting, som opfølgning på ideer med baggrund i DHUs breddepolitik. Da den nye breddekonsulent startede, udover at vi skulle nå nye mål, var vi også interesseret i at fastholde resultater fra de tidligere års arbejde siden breddearbejdets egentlige begyndelse efter omkring år I den sammenhæng, med eftertanke på de sidste par års ledelse på breddeområdet, har det centrale mht. tidligere resultater, været at finde frem til et holdbart samarbejde mellem parterne i DHU, egentlig de frivillige, både i DHU og klubberne, hvor tingene uddelegeres hensigtsmæssigt og på en frugtbar måde for parterne. Af tidligere resultater kan f.eks. nævnes de aktiviteter som er udviklet for brugerne i DHU, f.eks. DHU's hockeyskoler. Der er et større behov for at ændre måden vi udfører tingene på. I bund mere samarbejde og færre enkeltpræstationer når det kommer til værdien af breddearbejdet. Klubberne skal være indstillet på at lave en række af aktiviteterne sammen, altså ved brug af fælles ressourcer, og DHU skal være indstillet på ikke at kræve en enkelt klub skal løfte opgaven selv. Det samme gælder personkonstruktioner. Det betyder, når vi fremover skal uddelegere breddearbejdet, bør det fortrinsvis ske til samarbejdende konstruktioner, både internt i DHU, men også i projekterne overfor omgivelserne i samfundet. Jo flere der er til at løfte opgaven, jo bedre. Breddearbejdet har som sådan ikke så meget at gøre direkte med klubber eller DHU, men mere noget at gøre med samfundets forhold til hockey i Danmark. I løbet af år 2007, tog vi konsekvensen af noget, som der har været talt om i nogle år. Når alt kommer til alt, er der ikke mange som interesserer sig for den politiske snak som er formålet med at deltage i breddeudvalgsarbejdet. Vi oplevede valgene til breddeudvalget som næsten rene proforma valg for at opfylde DHU's vedtægter. Vi vælger medlemmer til breddeudvalget i den tror at vi har et gear til det politiske arbejde, men i en del år har det været breddekonsulenterne som på et tidspunkt er endt med at lave det politiske arbejde - faktisk lave udvalgets arbejde, når en breddeudvalgsformand er gået af. Sådan er det indtil videre ikke. Vi har forståelse for, at ikke mange tænder på analyserende møder og udarbejdelse af planer. Vi har i stedet gået i tankerne med en mere løs struktur, hvor har vi konkrete ting på dagsorden. Så det er i øvrigt også ideen med at køre de såkaldte "udvidede breddeudvalgsmøder", der på mange måder er et breddeudvalg uden for meget af den politiske snak, men hvor der skal hives konkrete projekter på bordet og få dem udført og afprøvet. Som et samlet eksempel på de afsnit, der er skrevet ovenover, kan vi tage DHU's hockeyskoler. Vi har konstateret, at aktiviteter som er udviklet gennem flere år, f.eks. DHU's hockeyskoler, ikke fungere tilfredsstillende, når man tænker på det organisatoriske. Et af de ting, som kom ud af de udvidede møder, er vi vil forsøge at flytte hockeyskolerne til et lejrkoncept. Der blev simpelthen nævnt på møderne, at sådan gjorde man tidligere. Men løsningen passer også i forhold til at øge samarbejdet om breddearbejdet og i øvrigt også, når skolerne kører videre som hidtil med sommertilbud til unge talenter og andre i DHU - blot nu i et differentieret koncept. 5

6 Differentiering er et nøgleord. Det har de fleste vel efterhånden fundet ud af i DHU, kan jeg mærke, når vi får talt sammen. Vi er ved at få vores indgange på plads, så vi i breddearbejde kan lægge niveauet for at kunne begynde en interesse for hockey så lavt som muligt. Indgangene er spillere, trænere, dommere, idrætsledere og frivillige. Indgangene skal kunne starte udenfor DHU - altså ikke i klubberne, men ude i skolerne, virksomhederne eller i almindelig i samfundet. Det var året eller årene. Lad os nu tale mindre om, hvad vi har lært og lært, men om hvad vi vil og hvad der er den aktuelle indsats på en indsats for at få flere aktive. - En af de indgange, men også organisatoriske niveauer, som mangler struktur er idrætsledere. Uden ledere og en organiseret administration kommer vi ikke langt på sigt. Det skal også forstås sådan, at vi har brug for folk, der kan modne klubber til at organisere flere og mere varierede behov, blandt andet i form af interesseforskelle, fra grupper af nye medlemmer. Et ting er at få nye medlemmer, noget andet er at fastholde dem herefter, så de ikke afgår pga. ensidige tilbud. Det bliver et af de primære områder, som breddekonsulenten skal arbejde med i næste periode, så vi får uddannet flere ansvarlige personer. Samtidig kan en gulerod også være, at de unge får dele af en lederuddannelse på deres C.V. - Vi ser flere tegn på lyst til øget samarbejde mellem de unge frivillige kræfter i DHU og det skulle gerne både styrkes og fortsætte. Når det kommer til breddearbejdet, er der brug for samarbejde. De små klubber skal ikke forvente selv at kunne løfte opgaven. DHU vil forsøge at starte skoleturneringer, og hvis dele af udførslen uddelegeres på klubbasis, skal vi ikke forvente at se resultater. - Derfor vil vi starte turneringerne om på tværs af klubberne, lokalt, får at få så mange bæredygtige ressourcer ind i projekterne som muligt. Det er først resultater efter en god skoleturnering der viser, om unge efterfølgende melder sig ind i en nærliggende hockeyklub. - For igen at følge op på differentiering vedrører det ikke kun personer. DHU's klubber kan også differentieres. Nogle klubber har en egentlig virksomhed som klub i organisatorisk sammenhæng med ansvarsområder og uddelegering af både ledelse og udførsel. Andre registrerede klubber har mere eller mindre ikke udviklet sig udover at være et sportshold. Derfor har klubberne forskellige og kan yde en forskellig indsats - nøjagtig som vi ser det i praksis. Det er de to yderpunkter. Klubberne befinder sig et sted der imellem. Der er i øvrigt ikke noget i vejen med kun at ville være et sportshold, ligesom FCK, men så kan man måske fokusere på at få andre klubber i drift som resultatet af en lokalturnering i nærområdet, som løbende kan forsyne med en friske talenter fra hockey idrætten? - Når det kommer til breddearbejdet, vil DHU hjælpe registrerede klubber, som ønsker at udvikle sig i en retning, hvor man får fremstillet en organisation, som kan drive de aktiviteter, der går forud for et frugtbart ungdomsarbejde. For de større eller virksomhedsorienterede klubber, vil DHU forsyne klubberne forsøge at forsyne med de værdifulde rammer. Det er noget jeg håber på at kunne tage op med hver af klubberne og få gjort noget ved i de næste 2 år. Som sagt, vigtigst af alt er mere samarbejde. Den mængde af arbejde der skal til ligger udover enkelte personers præstationer alene. F.eks. bør en skoleturnering ikke være et eller to enkelte stævner, men en strib på 4-5 stævner enten for at udvikle en begynde interesse hos flere af deltagerne eller simpelthen for at så mange deltagere igennem at der sandsynligvis kan komme resultater som er til at tage og føle på. En klub, som laver et stævne ved at sende opgaven videre til et hold på 1-2 mand, kommer ikke langt, hvis vi helst skulle have 1000 personer igennem over en periode. 6

7 I modsætning til de sidste par, skulle de næste 2 år gerne blive en mere fokuseret indsats for at nå måltilfredsstillelse på breddeområdet. Det bliver i sig selv en udfordring, fordi så mange aktiviteter og administration er samlet her. Derfor vil breddekonsulenten kun primært arbejde med flere idrætsledere og skoleturneringer over de næste 2 år. Hertil kommer et par mindre ting, som at vi får afsluttet uddannelsestilbudet på bl.a. vores trænerspor, "hockeyinstruktør" eller hockey for begyndere skal pædagogik og ikke fokus på udvikling af skills. I forhold til breddekonsulenten vil jeg og sikkert andre, begynde at arbejde mere med iværksætteriet. Det er heller ikke noget man kan uddelegere til andre eller putte i en plan. Den skal man have i maven. Derfor vil jeg gerne høre fra flere i DHU, der føler de går rundt med en lille iværksætter i maven. Vi kan lave en lille skunkworks-gruppe, der kan afprøve forskellige initiativer som er rettet mod omgivelserne i DHU. Mest af alt handler det om at få sparket døre ind rundt omkring i samfundet for hockey - altså politisk aktivitet eller lobbyarbejde udenfor DHU. Der sker stadig alt for lidt udenfor DHU - mens der ikke er de store overordnede problemer med aktiviteten inde i DHU set i forhold hertil - når vi tænker på at de nye medlemmer skal findes udenfor DHU og ikke derinde. Der er masser af muligheder og det viser sig selvfølgelig at breddekonsulenterne ikke kan lave alt. Vi ved, der findes mange dygtige iværksættere inde i DHU, og det vil være interessant at samle os lidt løst for lige at se, hvad vi hurtigt kan finde ud af - uden for meget bureaukrati. Så vi lige kan få skudt lidt med bøssen rundt omkring. Her kan vi også passende sig tak til de, som har gjort en indsats for at gøre hockey synlig i medierne, herunder på TV, Internettet og i andre sociale eller underholdende sammenhænge. I markedsføringssammenhæng vil det også være godt, hvis vi endeligt kan lægge os fast på at markedsføre sporten som fieldhockey i Danmark fremhæver breddeudvalgsformanden. Jeg ærgrer mig stadig over, at det i flæng hedder hockey, græshockey, landhockey og fieldhockey. Det er bare superdårligt branded. Det viser sig åbenbart lidt svært at hive den op af hatten som en no-brainer, så vi kan effektuere under branded fieldhockey - i øvrigt jvf. FIH's vejledning på området. Jeg har det stadig sådan, at landhockey lyder som en flok bondeknolde og det er der ikke meget cool factor over for de unge. Det store problem er, at vi skal til at henvende os til dem. Og lige nu er det her navn en barriere. Jeg vil ikke komme nærmere ind på, hvorfor vi hedder det. Jeg vil gerne have det på plads i foråret så vi kan komme videre, så vil jeg være glad. Anbefalingen er, at vi markedsføre som fieldhockey. Lige nu regner det i forskellige medier med forskellige brands. Vi har brug for en identitet på markedet for idræt og sport - og det må gerne lyde lidt cool i stedet for det modsatte. Især når vi skal i sving med de unge. Til sidst vil jeg sige tak for det arbejde mange mennesker har gjort i det forgange år for DHU. Det har gjort nytte og er et vigtigt stykke forberedende arbejde, selv om resultaterne måske ikke er så synlige endnu. Ikke mindst tak til lederne i klubberne for den øgede interesse og stigende aktivitet overfor de problemer, som optager os i breddearbejdet. Det er helt afgørende, at klubberne også fortsat her tager tingene alvorligt. Konsulent har besøgt klubber i løbet af året 2007, og dette bliver aldring en opgave som slutter, der ligger mange opgaver for både konsulenten såvel som klubber at behandle Der har i 2007 været afholdt 9 bestyrelsesmøder. Ydermere har der været en hel del arbejde i diverse underudvalg. Det skal, ikke endnu en gang, her nævnes at der forventes ret meget arbejde fra den frivillige arbejdskraft, fra såvel DIF som andre organisationer, hvor nogen mener at folk ikke har andet at lave end gå til møder etc. 7

8 Desværre voksede træerne ikke ind i himlen med hensyn til nye dommere og det skal en gang understreges at der ER brug for flere dommere. Henrik Ehlers vil forsat i 2008 i samarbejde med konsulenten og med støtte fra FIH, planlægge nogle dommer seminar for mere eller mindre alle niveauer og jeg mener ikke at der er nogen undskyldninger for klubber ikke at støtte op omkring dette tiltag, målet er forsat at have mindst 1 dommer mere per klub end vi har i dag. Som det fremgår af både Bestyrelsens samt Elite og Breddeudvalgets beretninger har 2007 (samt januar 2008) været et særdeles aktivt år ikke mindst for vores Landshold hvilket også sætter sit tydelige præg på det økonomiske resultat. Det endelige økonomiske resultat for Dansk Hockey Union for 2007, er derfor også et budgetteret underskud dog en del større end umiddelbart forventeligt. Årsagerne hertil er dels beskrevet i de førnævnte beretninger andetsteds samt vil blive yderligere uddybet i forbindelse med den regnskabsmæssige gennemgang på Repræsentantskabsmødet. I forhold til det kommende år vil det ikke have andre umiddelbare konsekvenser end en allerede planlagt begrænset landsholdsaktivitet efter de overståede EM-udskejelser indendørs. Det følger helt i tråd med at der først er egentlige mesterskabsaktiviteter igen i 2009 og 2010 og dermed nye økonomiske udfordringer til den tid. Breddeaktiviteter og lignende vil fortsætte som hidtil planlagt. Budgetterne for de kommende år vil ligeledes blive fremlagt og gennemgået på Repræsentantskabsmødet. Med hensyn til DHU s økonomi kan henvises til kassernes mundtlige redegørelse, men jeg skal ikke undlade at nævne at det har kostet os mange penge at være ud i Europa for både U18 såvel som Herre landsholdet i Kazan Det forgange år var et forholdsvist stort år, med to udendørs EM samt forberedelser for både damer og herrer til Indendørs EM i Målsætningen var ligesom for 2006, at gøre de respektive hold klar til de store udfordringer, der ligger i 2008 og 2009 samt for alvor at starte en ny spillestil under den nye herrelandstræner Theun Langendijk. Derudover er 2007 netop året, hvor der for alvor er taget fat på et gennemgribende generationsskifte, der skal sikre, at dansk hockey kan komme op i det europæiske hierarki på såvel dame- som herresiden. Resultatmæssigt var året forholdsvist godt, men desværre var EHF s valg af såvel Athen til U-18 som Kazan til herrernes EM valg, der blev forbundet med store økonomiske som ressourcemæssige problemer for Danmark. Dansk Hockey Union har derfor efterfølgende klaget til EHF over begge steder. U-18 Som det var målet i 2006, levede holdet og det trænerstab med Per Bech som træner og Freddie Krupper som holdleder op til forventning, der var sat med en engageret og seriøs trup. Dette blev både vist i forbindelse med fællestræninger og i lige så høj grad via selvstændig træning og seriøs træning til klubtræningerne. Resultatet blev en fantastisk bronzemedalje, under så varme forhold, at det knap nok i aftentimerne var beregnet til udendørs brug. Efter en sløj start arbejdede det unge hold sig frem på podiet ved at holde hovedet koldt og kæmpe med alt, hvad de havde i sig. For at citere U-18 landstræner Per Bech: 8

9 Vi startede med at blive banket ud af banen og har kæmpet os frem til en podieplads, og det er udelukkende drengenes fortjeneste. De har udviklet sig og kæmpet så hårdt for det at de næsten ikke kunne gå bagefter. Resultater: Danmark - Ukraine: 2-8 Grækenland - Danmark: 3-3 Danmark - Slovakiet: 4-3 Danmark - Gibraltar: 1-0 U18-truppen: Mikkel Frost (Sørby), Stefhan Trzepacz (Slagelse), Kolja Hybholt (Sørby), Jonas Bryde (Slagelse), Christian Tønder (Slagelse), Mike Jensen (Kalundborg), Rasmus Hansen (Odin), Tobias Nielsen (Kalundborg), Lasse Christensen (Slagelse), Steffen Storm (Slagelse), Mathias Kupper (Slagelse), Dinesh Møller (Odin), Klaus Riisom (Odin), Emil Schaumann (Odin).Målmænd: Rene Mikkelsen (Slagelse), Martin Andersen (Sørby). A-landsholdet Herrer Herrelandsholdet skulle for alvor i gang med den nye landstræner Theun Langendijk, som havde holdleder Søren Clausen ved sin side i Holdet måtte skuffende se til fra TV-siden, mens indendørs VM blev afviklet i Wien, med Tyskland som vanlige vindere. Aktiviteterne tog for alvor fart frem mod EM i Kazan (Rusland), der blev afviklet i august. Forberedelserne bestod i en række fællestræninger, hvor de første var åbne, så landstræneren selv kunne bese det spillermaterialer, der var i Danmark. Derudover blev det bl.a. til tre testkampe mod Sverige med to klare sejre og et knebent nederlag. EM i Kazan blev sportsligt en positiv oplevelse, om end resultaterne ikke helt gav udtryk for dette. Generelt viste Danmark godt spil, men måtte samtidig konstatere at alle de østeuropæiske nationer, som vi kom op imod, var i langt bedre fysisk form og derfor trak det længste strå i alle kampe. Den sidste kamp mod Sverige, der skulle havde fastslået det reelle nordiske overtag, blev desværre aflyst pga. vejret. Danmark endte således på en beskeden 5. plads foran Sverige. Resultater fra EM: Danmark - Hvide-Rusland: 3-4 Danmark Rusland: 2-5 Danmark Azerbaijan: 2-4 Danmark Kroatien: 2-3 Danmark Sverige: Kampen blev ikke afviklet pga. dårligt vejr. Truppen til Kazan: Lars Bryde Nielsen (SHK), Troels Dreyer (KH), Martin Pedersen (KHK), Christian Nielsen (SHK), Jesper Sørensen (SHK), Thomas Thøger Hansen (Sørby), Søren Toft (KH), Daniel Denta (Orient), Tobias Grand (Sørby), Christian Nordam (Orient), Lasse Christensen (SHK), Mikkel Christen (SHK), Jacob Vesterli (Sørby), Carsten Dahl (Sørby), Frederik Mason (Orient) og Martin Rasmussen (GHK). Damelandsholdet Der har ikke været nogen officielle internationale opgaver for damelandsholdet i 2007, men to uofficielle turneringer WASA Cup 2007 i Lyngby i januar 2007, hvor damerne kom op i mod tre bundesligahold og det svenske landshold og Hannover i november, hvor pigerne røg ind i fire nederlag til tyske hold. Målet for 2007 for træner Martin Olsen og holdleder Tine Birch, er at skabe en stabil trup frem mod EM indendørs i Sheffield i Landstrænere og holdledere Der skal lyde en stor tak for de landstrænere, vi har, der bruger en hele del af deres fritid og ferie på at hjælpe til med at vores landshold overhovedet kan fungerer. Theun Langendijk, Per Bech og 9

10 Martin Olsen har gennem hele året arbejdet målrettet på at skabe et bedre fundament for eliten og vores landshold. Derudover skal vores holdledere Tine Birch, Freddie Knupper og Søren Clausen også roses for deres arbejde i kulissen, et arbejde som oftest bliver overset, men som har stor betydning for landsholdenes resultaterne, da det er med til at skabe ro, når det er vigtigst. Dommereliten Jens Hald, Michael Jensen og Simon Knudsen har endnu engang repræsenteret Danmark i 2007, enten med landsholdet eller med klubholdene i de respektive europæiske turneringer. De mange timer som ikke kun de nævnte dommere lægger i dansk hockey er et enormt stykke arbejde, der bliver overset af mange, men som er med til at holde Danmark højt på den internationale arena. Brugerbetaling Det skal her understreges, at politikken med brugerbetaling på landsholdet fortsættes. Det er vigtigt for DHU på langt sigt at have en bæredygtig økonomi. Årets spillere Året spillerpris uddeles i forbindelse med slutspillet indendørs. Derfor er det Årets spiller 2006, der er med i beretning for 2007 samt de aktiviteter, der ligger forud for slutspillet i marts måned, der ligger til grund for uddelingen. Årets damespiller 2006 blev Janne Nielsen fra Slagelse. Årets herrespiller 2006 blev Casper Guldbrandsen fra Orient Lyngby. Årets topscorere Ligesom Årets spiller, blev Årets topscorer anerkendt ved slutspillet indendørs samt efter de sidste kampe udendørs. Årets topscorer indendørs Damer: Janne Nielsen Herrer: Casper Guldbrandsen Årets topscorer udendørs Herrer: Jonas Jensen, Sørbymagle med 46 mål. Klubbernes internationale aktiviteter Flere og flere af de danske klubber, vælger heldigvis igen at deltage i de officielle europæiske turneringer, som de kvalificerer sig til igennem mesterskaber og pokalturneringen. Således har følgende klubber deltaget i europæiske opgaver: Indendørs 2007 Slagelse, Challenge Cup for damer (C divisionen) Slagelse rykkede op i Trophy (B divisionen) efter overbevisende spil med 4 sejre og kun et enkelt nederlag i den sidste oprykningskamp mod kroaterne. Orient Lyngby, Champions Cup for herrer (A divisionen) Orient Lyngby bevarede Danmarks plads i A divisionen med en sikker 5. plads, efter en overraskende turnering, hvor det tyske mesterhold Münschner SC endte helt nede på 4. pladsen og polakkerne tog guldet. Udendørs 2007 Orient Lyngby, Challenge Cup for herrer (C divisionen) Orient Lyngby formåede desværre ikke at rykke op i B divisionen, selvom holdet fik en kneben 2. plads i gruppespillet, bare 1 mål bedre end Gibraltar. Det blev til et efterfølgende nederlag til de stærke ukrainske mester. Slagelse, Cup Winners Challenge (C divisionen) 10

11 Slagelse formåede desværre heller ikke at rykke op til B divisionen, selvom holdet lagde ud med to sejre. Da det blev fulgt op med 2 nederlag, blev det til en slutplacering på 3. pladsen. For 2008 er det først og fremmest EM (B-Divisionen) i Hal hockey som er vores højdepunkt og afholdes i Valby. Efter Kazan er vi kravlet godt op på FIH s rangstige vi er nu Nr 48, men der er nok en hel del af de lande som ligger foran os som vi burde kunne slå, men vi spille ikke på samme kontinent Jeg vil herved endnu engang takke bestyrelsen, udvalgene, klubberne og alle de frivillige, som i årets løb har gjort en indsats til gavn for udbredelsen af hockey i Danmark, et arbejde som der desværre ikke altid kan sættes pris på, men uden den frivillige indsats vil dansk sport stille og roligt afgå ved døden. Hvor lang tid kan man få folk til at gøre den store indsats der kræves, gratis, for at holde liv, i dansk idræt, det er nok et stort spørgsmålstegn.. 3. Kasserer Niels Danhøj beretter om regnskabet for 2007 Kasserer Niels Danhøj tilføjer mundtlige kommentarer til det udsendte bilag på mødet. 11

12 4. Behandling af indkommende forslag: Forslag 1: DHU s bestyrelse fremstiller forslag om at der afholdes en fælles indendørsturnering mellem Sverige og Danmark. Det betyder dog ikke at vi ikke selv samtidig eller i kombination heraf afholder Vores eget Danmarksmesterskab. Formand Hans Peter Hansen beretter om en aktuel dialog mellem det svenske hockey forbund og DHU. Ideen med at bringe forslaget på repræsentantskabsmødet er primært for at afgøre, om der er interesse for på en eller anden måde at lave noget tvær-nationalt hockey. Repræsentantskabet bedes derfor vurdere og tænke over kreative forslag til dette emne. Bestyrelsen fremhæver, at vi ikke nødvendigvis vil eller kan afgive Vores nationale mesterskab. Med andre ord vil et idealt hockeysamarbejde bygge på et fundament med et selvstændigt nationalt mesterskab samtidig med, at der afholdes en form for en tvær-national turnering. Motivationen bag forslaget kan læses i nedenstående tekst (skrevet af et medlem fra det svenske hockeyforbund): Förslag inför indoorsäsongen Bakgrund: Såväl den svenska som den danska serien i indoorhockey har en negativ tendens i antalet lag. Vid diskussioner i informella sammanhang mellan företrädare för danska och svenska föreningar har tankarna väckts om att försöka samarbeta för att uppnå kvalitativa och kvantitativa förbättringar. Förslag: De svenska och danska indoorserierna slås samman redan under nästa säsong ( ) i syfte att stärka kvaliteten i matcherna och att inspirera spelarna. Antalet lag i serierna skulle då vara som följer: Herrar 10 lag (5 från respektive land) Damer 8 lag (4 från respektive land) Herrjuniorer 5 lag (3 danska och 2 svenska) Damjuniorer 3 lag (3 svenska) Serieform och matchantal: Strävan är att samtliga serier skall avgöras i form av dubbelmöte. Det är dock nödvändigt med fler möten mellan lagen då det endast är ett fåtal lag i serien. Förslag till antal möten i serierna är enligt nedan: I serier med 5 lag eller fler spelar man dubbelmöte I serier med 4 lag spelar man trippelmöte I serier med 3 lag spelar man med fyra möten Seriesegraren i den sammanslagna serien är vinnare. Det är alltså inte beräknat att det skall tillkomma någon slutspelshelg utöver seriematcherna. Nationella mästerskap: Metoden att utse nationell mästare utses av respektive nationellt förbund. Det finns tre olika sätt att göra detta: Det högst placerade laget från ett land i den sammanslagna serien blir nationell mästare 12

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 18. marts 2007 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 18. marts 2007 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 18. marts 2007 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Dagsorden...3 1. Valg af dirigent....4 2. Bestyrelsen aflægger beretning for året 2006....4

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 17. marts 2013 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 17. marts 2013 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 17. marts 2013 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 3 1. Valg af dirigent.... 4 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 19. marts 2006 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 19. marts 2006 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 19. marts 2006 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Dagsorden...3 1. Valg af dirigent....4 2. Bestyrelsen aflægger beretning for året 2005....4

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE Referat Tobias Hansen tobiashansen@hotmail.com Tilstedeværende* Jonas Hoff (Amager/udvalgsmedlem), Tobias Hansen (Amager), Jonas Funch (Amager), William Siefert (Køge), Henrik

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

UV-rugby årsmøde Søndag den 6 Juni 2004 kl. 13.00 Mødet blev afholdt i Rødovre Sportsdykkerklubs lokaler (På adressen Islevbrovej 39, 2610 Rødovre)

UV-rugby årsmøde Søndag den 6 Juni 2004 kl. 13.00 Mødet blev afholdt i Rødovre Sportsdykkerklubs lokaler (På adressen Islevbrovej 39, 2610 Rødovre) UV-rugby årsmøde Søndag den 6 Juni 2004 kl. 13.00 Mødet blev afholdt i Rødovre Sportsdykkerklubs lokaler (På adressen Islevbrovej 39, 2610 Rødovre) Dagsorden: Valg af dirigent Henrik B. Nielsen Formandens

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014 Referat fra i Dansk Styrkeløft Forbund den Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Valg af dirigent; Bestyrelsen foreslog Søren Lind, som blev valgt uden modkandidater. Søren

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 26. marts 2015 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse Dagsorden Rasmus Dirigenten indleder med at konstatere

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referenter: Anette Jensen, Søren Jensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 Referat af ordinært sektionsmøde for sektion 1, afholdt lørdag den 24. september 2011, kl. 1700 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 KDAK Sport Fyn Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere 3) Formandens beretning om aktiviteten i det forløbne år 4) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl. 19.00. Valg af dirigent: Nicolai Stemmetællere: Sebastian, Anders. Stemmetallet er 9. Indkaldelse sket i korrekt tid og efter reglerne.

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling.

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Odense den 20.02.17 Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00 på Odense Fagskole Ørstedsgade 28-5000 Odense C Mod forudbestilling er der spisning

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 22. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 03-2010 19. marts 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 2. Godkendelse af referat fra møde 02 2010 3. Bestyrelsens siden sidst 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Referent: Louise Kaa 24 deltagere inklusiv bestyrelsen og dirigenten. 1. Valg af dirigent Jørgen Simonsen vælges som dirigent 2. Formandens beretning ved formand Kenneth

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, 4600 Køge. Side 2 af 7 Stiftende Repræsentantskabsmøde 2010

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Lars Lindskov som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Lars Lindskov som dirigent. Referat fra generalforsamlingen 2016 i BRT Golf Klub Søndag den 27. november 2016 kl. 10.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts.

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts. Kapitel 1. NAVN 1.1 Organisationens navn er Dansk Frisbee Sport Union (DFSU). Kapitel 2. FORMÅL 2.1 DFSU er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme frisbee-sporten i Danmark bl.a. ved

Læs mere

Formanden aflagde en fyldig beretning for generalforsamlingen, hvorfra kort kan nævnes:

Formanden aflagde en fyldig beretning for generalforsamlingen, hvorfra kort kan nævnes: Referat fra generalforsamling i OCD den 20. maj 2006 i Horsens Forman den Jørgen Lokdam bød velkommen. Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent Lars Peter Thomsen blev valgt. 2. Betyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med:

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med: Ølstykke tennisklub - generalforsamling 2011 Sted: I hallen Dato: 31/03-11 Tidspunkt: 19.30 Deltagere fra bestyrelsen: Steen Seitner, Flemming Adriansen, Jørn Østergren, Flemming Scheuer- Larsen, Torben

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby. Ishøj d. 9.1.2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby. 1: Godkendelse af sidste referat 2: Nyt fra formanden 3: Nyt fra kassereren, regnskab 4: Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere