Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014"

Transkript

1 Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning

2 Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler. Med en anerkendende tilgang skal skolepolitikken skabe det bedst mulige grundlag for det enkelte barns og den enkelte unges læring, trivsel og udvikling i et miljø, som integrerer fritid og undervisning. Denne læseplan for folkeskolens undervisning i at forebygge misbrug og kriminalitet er helt i tråd med tankerne i kommunens nye skolepolitik. F.eks. understreger skolepolitikken vigtigheden af, at medarbejdere og ledere i skolevæsenet og forældrene har et fælles ansvar for vore børn og unge. Det gælder ikke mindst i forebyggelse af kriminalitet og misbrug. God opbakning fra forældrene og solide forældrenetværk har stor betydning for klassens trivsel. En styrkelse af det forebyggende arbejde for bl.a. mindre misbrug og mindre kriminalitet er en af de veje, vi skal. Derfor indeholder denne læseplan bl.a. en opdatering med de nyeste initiativer inden for forebyggelse, og den lægger frem for alt vægt på tidlig forebyggelse. Holstebro Kommune fik sin første læseplan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning i Den var unik i Danmark, fordi det var første gang, at forældredelen var indeholdt i en læseplan for det forebyggende arbejde. Nu er 2007-udgaven revideret, forenklet og gjort up to date til realiteterne i 2010, men stadig med stor vægt på forældrenes ansvar. Tak til arbejdsgruppen, der har forfattet den nye læseplan. Morten Flæng Formand for Udvalget for Børn og Unge Netop trivsel er et nøgleord i denne læseplan. I rammerne for den forebyggende undervisning lægger den mere vægt på god trivsel i den enkelte klasse end på emnet misbrug. Vi tror nemlig på, at børn og unge, der trives godt og har sunde livsvaner, ikke bliver misbrugere og heller ikke ender i kriminalitet. I kommunerne har der i de senere år været stærkt stigende udgifter til de specialiserede opgaver inden for bl.a. børn og unge området. Det har betydet, at der har været færre ressourcer til det, vi kalder almenområdet. Det er helt afgørende, at vi får vendt denne udvikling. 2

3 Baggrund Læseplanen har nu fungeret i praksis siden 2007 og trænger til en forenkling, revidering og opdatering med de nyeste tiltag indenfor forebyggelse. Udviklet af arbejdsgruppen juni 2010 Arbejdsgruppen har bestået af: Skoleleder Anette Westy, Sct. Jørgens Skole Viceskoleleder Karl Aage Larsen, Vemb Skole Viceskoleleder Inge Nørgaard Møller, Vinderup Realskole Forebyggelseskonsulent Ellinor Normann, Sociale Team SSP koordinator Mona Stougaard, Det Kriminalpræventive Sekretariat SSP koordinator Jon A. Jørgensen, Holstebro Kommune Ifølge folkeskolens 7 indgår følgende obligatoriske emner i den undervisning, der ikke er tildelt et selvstændigt timetal, men er integreret i de øvrige fag: 1. Færdselslære 2. Sundheds-, seksualog familieundervisning 3. Uddannelses-, erhvervs-, og arbejdsmarkedsorientering 4. Kriminalpræventiv undervisning (ikke lovfæstet) Denne udgave af læseplanen er revideret juni 2013, men bliver løbende opdateret på Holstebro Kommunes hjemmeside af SSP-koordinator. 3

4 Formålet med forebyggelse i folkeskolen er: At synliggøre og skabe forståelse for børne- og ungdomskulturen, så voksne omkring dem bedre kan handle. At give børn og unge kompetencer til, at kunne klare sig i livet og finde den livskvalitet, der passer den enkelte. At gøre en særlig indsats for børn og unge oplever et godt og socialt skolemiljø. At styrke børn og unges selvværd. At skabe et netværk af voksne omkring børn og unge gennem forældresamarbejde og de voksne, som børn og unge møder i dagligdagen. At bevidstgøre børn og unge om skadelige livsvaner, herunder brug og misbrug/afhængighed af rusmidler. Anvendelse af læseplanen: Læseplanen har til formål: At understøtte ovenstående. At sikre at alle elever i Holstebro Kommunes skoler modtager forebyggende undervisning hvert år. At der opnås ensartethed i gennemgang af arbejdsemner ved kommunens skoler. 4

5 Indhold: Bemærk venligst, at vi, i denne læseplan, har ændret følgende i forhold til besøg af gæster udefra professionelle og frivillige: 1. kl. Besøg af forældreback-up til forældremøde (dannelse af tidlige forældrenetværk). 2. kl. Gademedarbejder på besøg i alle 2. klasser for at fortælle om sit arbejde, danne relationer og snakke trivsel. 3. kl. Besøg af gademedarbejder til alle forældremøder vedr. SMS, Chat, Facebook og mobning. 4. kl. Besøg af gademedarbejder i alle klasser vedr. SMS, Chat, Facebook og mobning. 5. kl. Forebyggelsesteamet. (Forældreansvar før det går galt). 7. kl. Misbrugsseminar i 7. kl. Seminaret har fokus på trivsel, og hvad der er årsag til at nogle mistrives. Seminaret varetages af Holstebro Kommunes forebyggelsesteam og andre aktører i SSP-netværket og praktiseres årgangsvis på hver skole. 5

6 r: Af læseplanen fremgår en del forebyggende materiale, som er tænkt som praktisk håndsrækning til klasselærere fra Bh. kl.-10. kl og forældre. I forhold til den foregående læseplan er denne udgave forenklet i forhold til udbuddet af materialer og der vil i starten af skoleåret være mange materialer og links til relevante hjemmesider at finde på Holstebro Kommunes hjemmeside under SSP. Det fremgår, så vidt muligt af læseplanen, hvor det forskellige materiale kan rekvireres. Udgangspunkt for undervisningen: Indhold og organisering af undervisningsforløb vil selvfølgelig være afhængig af, hvilken klasse der er tale om. På alle klassetrin arbejder klassen ud fra årets motto, som fremgår af følgende oversigt. Skoleledelse og klasselærere er ansvarlige for, at det forebyggende arbejde indgår i klassens årsplan. 6

7 Forældremøder: Et tidligt og inkluderende forældrenetværk i den enkelte klasse er en meget vigtig faktor i forhold til den kriminalitets og misbrugsforebyggende indsats i folkeskolen. Ved at involvere sig i børnegruppens trivsel kan forældrene være med til at forebygge, at nogle børn udstødes og kommer ud på et skråplan. Når forældrene samarbejder omkring børnenes dagligdag, styrker det børnenes sociale liv. Målet med samarbejdet er, at alle børn og deres forældre bliver en del af gruppens eller klassens fællesskab. Samarbejdet mellem forældrene kan udvikles, så forældregruppen danner egentlig netværk. Jo tidligere netværket starter, jo bedre. Det er nemlig nemmere at kontakte hinanden om de problemer, der kan opstå, når man kender hinanden godt. Forældremødet er et oplagt sted at starte samarbejdet, da møderne er formaliserede og der er en lærer, forebyggelsesmedarbejder, forældreback-up eller andre, der kan igangsætte dialogen og støtte processen. Forældrenes næste skridt er at blive enige om konkrete aftaler og handlinger. Det kan være aftaler om at kontakte hinanden, hvis man ser noget bekymrende, aftaler om fødselsdage, lommepenge, alkohol m.m. Forældrene tager initiativ til og organiserer det, som aftales på mødet. Arbejdet slutter først, når klassen forlader skolen, og det betyder meget, at revision af indgåede aftaler er et fast punkt på forældremøder. Klasselæreren er garant for, at dette sker. På de skoler, der modtager elever fra grundskoler er det afgørende, at der samarbejdes og koordineres, så den røde tråd i indsatsens bevares. Skoleledelsen kan med deres erfaring og eksempler trække linjer i det store perspektiv og er rollemodeller mht. åbenhed og tillid. Erfaringsudveksling: Hvis du har ideer og metoder i forhold til den kriminalitets og misbrugsforebyggende undervisning i folkeskolen, som denne læseplan ikke dækker, er du velkommen til at rette henvendelse til kommunens SSP-koordinator. Eventuelle ideer og metoder kan lægges ind på SSPs hjemmeside, så andre kan få glæde af dem. 7

8 Elever Bh. klasse Tema At blive en klasse I klassen taler vi med hinanden Ro Plads til alle Vente på hinanden Spisepause Madpakker Lille i en stor verden Fødselsdage Holdning og Handling (social og emotionel læring) Trin for Trin (samme indhold som Holdning og Handling ) Forældre Start på opbygning af et forældrenetværk Fødselsdage (hvordan fejres dagen, hvem skal være med, varighed, gavestørrelse o.s.v.) Legetøj i skolen Forældre til forældre (forældrenetværk) Forældrerepræsentanter arrangerer et socialt arrangement for elever og forældre Aftaleskema (Fra SSP) Samspillet Indskoling (dialogspil for forældre) Det kriminalpræventive Råd Forældrenetværk (Det Kriminalpræventive Råd) Forældrefolder om SSP Forældreback-up (Forældrenetværk) 8

9 Tema At være en klasse I klassen hjælper vi hinanden Omgangstone Kommunikation Samværsregler Drilleri Plads til forskellighed Fødselsdage Slik i klassen 1. klasse Holdning og Handling (social og emotionel læring) Trin for Trin (samme indhold som Holdning og Handling) Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år og udformning af nye Fødselsdage Legetøj Slik Forældrerepræsentanter arrangerer et socialt arrangement for elever og forældre Aftaleskema (fra SSP) Samspillet Indskoling (dialogspil for forældre) Det Kriminalpræventive Råd Forældrenetværk (Det Kriminalpræventive Råd) Dialogspil (forældreback-up udgave) Folder om forældreback-up Forældrefolder om SSP Elever Forældre Forældreback-up (Forældrenetværk) 9

10 Elever 2. klasse Tema Den gode kammerat Vi taler pænt til, om og med hinanden Omgangstone Kommunikation Samværsregler Holdning og Handling (social og emotionel læring) Trin for Trin (samme indhold som Holdning og Handling) Gademedarbejder (præsentation af områdets gademedarbejder og gensidig dialog) Forældre Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år og udformning af nye Fødselsdage Mobiltelefon og omgangstone Påklædning SMS og Chat Forældrerepræsentanter arrangerer et socialt arrangement for elever og forældre Aftaleskema (fra SSP) Samspillet Indskoling (dialogspil for forældre) Det Kriminalpræventive Råd Forældrenetværk (Det Kriminalpræventive Råd) Ved du nok om SMS og Chat (pjece fra SSP) Forældrefolder om SSP 10

11 Tema Trivsel Vi er gode ved hinanden Omgangstone Kommunikation Den gode kammerat At være udenfor At gøre nar Sprogbrug 3. klasse Elever Holdning og Handling (social og emotionel læring) Trin for Trin (samme indhold som Holdning og Handling) Gode råd til elever om mobning (pjece fra Skole og samfund) Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år og udformning af nye Fødselsdage Mobiltelefon og omgangstone Påklædning SMS og Chat Forældrerepræsentanter arrangerer et socialt arrangement for elever og forældre Aftaleskema (fra SSP) Samspillet Indskoling (dialogspil for forældre) Det Kriminalpræventive Råd Forældrenetværk (Det Kriminalpræventive Råd) Gode råd til forældre om mobning, (pjece fra Skole og samfund) Ved du nok om SMS og Chat (pjece fra SSP) Forældrefolder om SSP Forældre Gademedarbejder (SMS, Chat og trivsel) 11

12 Elever 4. klasse Tema Kammeratskab I klassen er vi gode kammerater, selvværd og ligeværd Omgangstone Kommunikation Vi passer godt på hinandens ting Sprogbrug Den gode kammerat SMS og Chat Holdning og Handling (social og emotionel læring) Trin for Trin (samme indhold som Holdning og Handling) Gode råd til elever om mobning (pjece fra Skole og samfund) Gademedarbejder (SMS, Chat og trivsel) Forældre Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år og udformning af nye Fødselsdage Mobiltelefon Påklædning SMS og Chat Lommepenge Mærkevarer Forældrerepræsentanter arrangerer et socialt arrangement for elever og forældre Aftaleskema (fra SSP) Samspillet Mellemtrinet (dialogspil for forældre) Det Kriminalpræventive Råd Forældrenetværk (Det Kriminalpræventive Råd) Gode råd til forældre om mobning, (pjece fra Skole og samfund) Ved du nok om SMS og Chat (pjece fra SSP) Forældrefolder om SSP 12

13 Tema Dit og mit Hvad er dit og hvad er mit Omgangstone Kommunikation Hvad er dit og mit Tøjvalg SMS og Chat Gruppe - klikedannelse Sprogbrug LAN-parties Pubertet og sundhed (mad, motion, rygning) 5. klasse Elever Holdning og Handling (social og emotionel læring) Trin for Trin (samme indhold som Holdning og Handling) Gode råd til elever om mobning (pjece fra Skole og samfund) Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år og udformning af nye Påklædning og mærkevarer Mobiltelefon Mobiltelefon SMS og Chat Fritid Komme hjem tidspunkter Forældreansvar generelt Lommepenge Forældrerepræsentanter arrangerer et socialt arrangement for elever og forældre Forældre Aftaleskema (fra SSP) Samspillet-Mellemtrinet (dialogspil for forældre) Det Kriminalpræventive Råd Forældrenetværk (Det Kriminalpræventive Råd) Gode råd til forældre om mobning, (pjece fra Skole og samfund) Ved du nok om SMS og Chat (pjece fra SSP) Forældrefolder om SSP Forebyggelsesteamet (Forældreansvar før det går galt) 13

14 Elever 6. klasse Tema Fra barn til ung Vi er en klasse, selvom vi er forskellige Pubertet Kærester Identitet/medier/sexualitet Hjemkomsttider Fritidsinteresser Grænsesøgning Flertalsmisforståelse Kriminalitet Dit liv dit valg (Det Kriminalpræventive Råd) Alle de andre gør det (Det Kriminalpræventive Råd) Forældre Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år + udformning af nye Alkohol og fester Aftaleskema (fra SSP) Samspillet Mellemtrinet (Dialogspil for forældre) Det Kriminalpræventive Råd Ved du nok om SMS og Chat (pjece fra SSP) Forældreback-up (Forældrenetværk) 14

15 Tema Det gode liv Sjov uden alkohol At sige nej Fester uden alkohol Til og fra fester Kropssprog og signaler Rygning Takling 7. klasse (www.sst.dk eller Røgfri kontrakter (Kræftens Bekæmpelse) Blå mandag (Pjece fra Det Kriminalpræventive Råd) 7. klasse Forebyggelsesteamet (Trivsels- og misbrugsseminar. 2-5 dage) Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år + udformning af nye Information om alkohol og stoffer og det at være forældre til teenagere. Rusmidler Blå mandag Alkohol og fester Seksualoplysning Fælles holdninger til alkohol/fester/fødselsdage Mobning Fælles ansvar for børnene i fritiden Lommepenge Hjemmearbejde Elever Forældre Aftaleskema (fra SSP) Samspillet-Udskolingen (Dialogspil for forældre) Det Kriminalpræventive Råd Blå mandag (Pjece fra Det Kriminalpræventive Råd) Til forældre med teenagere (Goda) Børn, unge og alkohol (Pjece fra Sundhedsstyrelsen) Ved du nok om SMS og Chat (Pjece fra SSP) Forebyggelsesteamet (Trivsels- og misbrugsseminar) 15

16 Elever 8. klasse Tema Kriminalitet et spørgsmål om valg 15 år og hvad så? Den kriminelle lavalder / Straffeattest Grupperinger Loyal mod hvem? Misbrug og rusmidler Tyveri hæleri Kropssprog og signaler Rygning Tackling 8. klasse Et undervisningsprogram om sundhed, selvværd og social kompetence for klasse. eller Undgå vold og overfald (pjece fra Det Kriminalpræventive Råd) Børn, unge og alkohol (pjece fra Sundhedsstyrelsen) Røgfri kontrakt (Kræftens bekæmpelse) Forældre Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år + udformning af nye Forældreansvar Unges problemer Unge i job / Lektier Alkohol og stoffer / Sunde fritidsinteresser Kammeratskab Samspillet Udskolingen (Dialogspil for forældre) Det Kriminalpræventive Råd Aftaleskema (SSP) Ved du nok om SMS og Chat (Pjece fra SSP) Stoffer (Sundhedsstyrelsen) Hashkassen (Sundhedsstyrelsen) Forældreback-up (Forældrenetværk) 16

17 Tema Selvstændig stillingtagen Mit valg Uddannelsesvalg Gruppepres Rusmidler Sidste skoledag Knallertkultur og spiritus Rygning Handel hæleri 9. klasse Elever Tackling 9. klasse Et undervisningsprogram om sundhed, selvværd og social kompetence for klasse. eller Sidste skoledag (Pjece fra Det Kriminalpræventive Råd) Hæleri (Pjece fra Det Kriminalpræventive Råd) Trafikinformatør Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år + udformning af nye Unge i job Lektier Rusmidler Ændret adfærd Uddannelsesvalg Samspillet udskolingen (Dialogspil for forældre) Det Kriminalpræventive Råd Aftaleskema (SSP) Ved du nok om SMS og Chat (Pjece fra SSP) Stoffer (Pjece fra Sundhedsstyrelsen) Hashkassen ( fra sundhedsstyrelsen) Forældre 17

18 Elever 10. klasse Tema Pligter og rettigheder Vi gør vores pligt vi kender vores ret Ansvarlighed Selvstændighed Initiativ Samarbejde Integritet Spirituskørsel Sidste skoledag Fryspunkt Et forebyggelsesprogram for 10. klasser, som sætter fokus på unges forbrug, adfærd og risikovurdering i forbindelse med fester. (www.fryspunkt.dk) Sidste skoledag (Pjece fra Sundhedsstyrelsen) Trafikinformatør Forældre Opfølgning af klasseaftaler fra sidste år + udformning af nye. Unge i job Lektier Rusmidler Ændret adfærd Uddannelsesvalg Samspillet udskolingen (dialogspil for forældre) Det Kriminalpræventive Råd Aftaleskema (SSP) Ved du nok om SMS og Chat (Pjece fra SSP) Stoffer (Pjece fra Sundhedsstyrelsen) 18

19 19 Forældre

20 Kontaktpersoner Tlf. nr. Temaer Forebyggelsesteamet Trivselsseminar Foredrag om rusmidler Temadage for elever/forældre/personale Forældrebackup (bestilling) Forældrenetvæk Forældreaftaler Forældrerollen Politiet Kriminalitet og straffeattest Trafik- og alkoholkultur Gademedarbejder (Geografisk opdelt. Se: ) Konflikter Teenageproblemer Forældre til en teenager SMS og Chat Mobning Integration SSP-koordinator SSP-arbejdet Råd og vejledning Sundhedsplejen Trivsel Sundhed Trafikinformatører (findes på Trafik- og alkoholkultur Åben rådgivning Anonym rådgivning Individuel motivation Professionel vejledning til forældreaftaler 20

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune Ishøj en tryg by SSP læseplan Ishøj Kommune 1 INDHOLD SSP-samarbejdet i Ishøj Kommune... 3 Formål... 4 Begrebsafklaring... 5 Èn sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats... 6 PRIK-modellen... 7

Læs mere

Rusmiddelmateriale Værktøjskassen

Rusmiddelmateriale Værktøjskassen Rusmiddelmateriale Værktøjskassen 2 Indhold Indledning til Værktøjskassen... 1 6. klasse Emne: Fra barn til ung... 2 7. klasse Emne: Alkohol, hash & tobak... 3 8. klasse Emne: Rusmidler og misbrug et spørgsmål

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

" # $%%& 1!2*!% , -!.*!/0$ 3 & !2*!% !.*!2 !"*!% !2*!% &!2*!% !0*!. 4!.0$*!/0$ !.0$*!2 )!0*!. !20$*!% !2*!% !2*!% '( $%%)*'(!

 # $%%& 1!2*!% , -!.*!/0$ 3 & !2*!% !.*!2 !*!% !2*!% &!2*!% !0*!. 4!.0$*!/0$ !.0$*!2 )!0*!. !20$*!% !2*!% !2*!% '( $%%)*'(! ! " # $%%&!" #$$%!" & ' ( ) * ' ' ( +++, -!.*!/0$ 3 &!.*!/0$, 5(!.*!2 3!.*!/0$,!0*!. 4!.0$*!/0$ 3 64(!.0$*!2 )!0*!. 1!2*!% 4(!2*!% 4!"*!% 5(!2*!% &!2*!% -!20$*!%,!.*!/0$ 3 1!.*!/0$!2*!% 7!2*!% '( $%%)*'(!$%%&+,,

Læs mere

SSP SSP. idékatalog. SSP side1

SSP SSP. idékatalog. SSP side1 SSP Brøndby SSP idékatalog SSP side1 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Indledning side 4 Formålet med det forebyggende arbejde side 4 SSP-samarbejdet i Brøndby Kommune side 5 Satellitten side 7 Opsøgende

Læs mere

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning SSP Læseplan Kriminalpræventiv undervisning Lolland Kommune Børn og Ungerådgivningen Kidnakken 12 4930 Maribo www.lolland.dk/ssp SSP-konsulent Henrik Andersen og René Nielsen SSP-koordinator Aksel Poulsen

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Trivselsambassadører. Idéer til. Din rolle som Trivselsambassadør. kommer I godt i gang! Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED

Trivselsambassadører. Idéer til. Din rolle som Trivselsambassadør. kommer I godt i gang! Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED Udgivet i 2008 i forbindelse med Undervisningsministeriets kampagne Sammen mod mobning af Forældreorganisationen Skole og Samfund Kvægtorvsgade 1 1710 København V tlf.: 3326 1721 E-mail: post@skole-samfund.dk

Læs mere

SSP-vejledning. en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP

SSP-vejledning. en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP SSP-vejledning en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP 1 Denne SSP-vejledning er tænkt som en håndsrækning til skoler og klubber i Nyborg Kommune vedr. forebyggende undervisning.

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet

Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Marts 2008. Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Intentionen med dette notat er at give et indblik i Lolland Kommunes SSP organisation og arbejdsmåde, og derfor præsenteres følgende

Læs mere

Trivselslæseplan for 8. klasse

Trivselslæseplan for 8. klasse Trivselslæseplan for 8. klasse Ungdomskultur et spørgsmål om valg! SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til grundskolens lærere, ledelse og skolebestyrelse: Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Danske børn starter for tidligt med at drikke alkohol og de drikker sig ofte fulde Der er også stadig

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Til forældre og skolens medarbejdere i indskolingen 1 Indhold Fælles for forældre og skolens medarbejdere side 3 Mest for forældre side

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere