SUUNTO AMBIT2 R 2.0 BRUGERVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUUNTO AMBIT2 R 2.0 BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 SUUNTO AMBIT2 R 2.0 BRUGERVEJLEDNING

2 2 1 SIKKERHED Visning af ikoner og segmenter Brug af knapper Brug af baggrundsoplysning og knaplåsning Introduktion Tilpasning af din Suunto Ambit2 R Oprettelse af forbindelse til Movescount Opdatering af din Suunto Ambit2 R Brugerdefinerede sportstilstande Suunto Apps Ændring af display Justering af kontrasten i displayet Brug af tidstilstanden Ændring af tidsindstillinger Brug af GPS-tidsregistrering Timere Aktivering af stopur Brug af stopur Nedtællingstimer Brug af sportstilstande Sportstilstande Flere indstillinger i sportstilstande Brug af pulsbælte Påsætning af pulsbæltet Start af træning Under træning Registrering af ruter Tælle omgange... 40

3 8.6.3 Registrering af højde Brug af kompas under træning Brug af intervaltimer Navigation under træning Sådan finder du tilbage under træning Brug af Track Back (Rute tilbage) Autopause Visning af logbog efter træning Indikator for resterende hukommelse Dynamisk træningsoversigt Restitueringstid Brug af planlagte aktiviteter FusedSpeed Navigation Brug af GPS Sådan får du et GPS-signal GPS-gitre og positionsformater GPS-præcision og strømbesparelse Kontrol af din placering Navigation med seværdigheder Tilføjelse af din placering som en seværdighed Navigation til en seværdighed Sletning af en seværdighed Rutenavigation Tilføjelse af en rute Navigation af en rute Under navigation Sletning af en rute

4 4 11 Brug af 3D-kompasset Kalibrering af kompas Indstilling af misvisningsværdi Setting bearing lock Justering af indstillinger Servicemenuen Tilknytning af POD/pulsbælte Brug af Foot POD Ikoner Pleje og vedligeholdelse Vandfasthed Opladning af batteriet Udskiftning af pulsbæltets batteri Tekniske specifikationer Varemærker Overensstemmelse med FCC IC CE Copyright Patentmeddelelse Garanti Indeks

5 1 SIKKERHED Typer af sikkerhedsforholdsregler ADVARSEL: - bruges i forbindelse med en procedure eller situation, der kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald. FORSIGTIG: - bruges i forbindelse med en procedure eller situation, der medfører beskadigelse af produktet. BEMÆRK: - bruges til at fremhæve vigtige oplysninger. TIP: - bruges til at vise ekstra tip til, hvordan du kan benytte enhedens funktioner og egenskaber. Sikkerhedsforholdsregler ADVARSEL: ALLERGISKE REAKTIONER ELLER HUDIRRITATION KAN FOREKOMME, NÅR PRODUKTET ER I KONTAKT MED HUDEN, SELV OM VORES PRODUKTER OVERHOLDER BRANCHESTANDARDERNE. HOLD I GIVET FALD STRAKS INDE MED BRUGEN, OG SØG LÆGE. ADVARSEL: KONSULTER ALTID DIN LÆGE, FØR DU PÅBEGYNDER ET TRÆNINGSPROGRAM. OVERANSTRENGELSE KAN FORÅRSAGE ALVORLIG PERSONSKADE. 5

6 ADVARSEL: KUN TIL FRITIDSBRUG. ADVARSEL: DU MÅ IKKE UDELUKKENDE STOLE PÅ GPS'EN ELLER BATTERIETS LEVETID. BRUG ALTID KORT OG ANDET BACKUPMATERIALE AF HENSYN TIL DIN EGEN SIKKERHED. FORSIGTIG: ANVEND IKKE OPLØSNINGSMIDLER AF NOGEN ART PÅ PRODUKTET, DA DET KAN BESKADIGE OVERFLADEN. FORSIGTIG: ANVEND IKKE INSEKTMIDLER PÅ PRODUKTET, DA DET KAN BESKADIGE OVERFLADEN. FORSIGTIG: SMID IKKE PRODUKTET VÆK, MEN BEHANDL DET SOM ELEKTRONISK AFFALD FOR AT PASSE PÅ MILJØET. FORSIGTIG: UNDLAD AT SLÅ PÅ ELLER TABE ENHEDEN, DA DEN KAN BLIVE BESKADIGET. 6

7 2 VISNING AF IKONER OG SEGMENTER chronograph settings signal strength pairing heart rate sport mode alarm interval timer button lock battery current screen button indicators up / increase next / confirm down / decrease Du kan se en komplet oversigt over ikoner på Suunto Ambit2 R under 14 Ikoner. 7

8 3 BRUG AF KNAPPER Suunto Ambit2 R har fem knapper, der giver dig adgang til alle funktioner. [Start Stop]: få adgang til startmenuen afbryd eller genoptag træning eller timer hold inde for at stoppe og gemme en træning forøg en værdi eller flyt op i indstillingerne [Next]: skift mellem displayvisninger hold inde for at få adgang til eller afslutte menuen med indstillinger hold inde for at få adgang til eller afslutte menuen med indstillinger i sportstilstande acceptér en indstilling [Light Lock]: aktivér baggrundsoplysning hold inde for at låse knapperne eller låse dem op reducer en værdi eller flyt ned i indstillingerne [View]: skift visninger i tilstanden TIME (TID) og under træning hold inde for at ændre displayet fra lyst til mørkt eller omvendt [Back Lap]: gå tilbage til det forrige trin tilføj en omgang under træning 8

9 TIP: Når du ændrer værdier, kan du forøge hastigheden ved at holde [Start Stop] eller [Light Lock] inde, indtil værdierne begynder at rulle hurtigere. 3.1 Brug af baggrundsoplysning og knaplåsning Du kan indstille baggrundsoplysningen til tilstanden Normal, Off (Fra), Toggle (Skift) eller Night (Nat). Du finder oplysninger om indstillingerne for baggrundsoplysning under. Sådan aktiveres baggrundsoplysning: I tilstanden Normal trykkes på [Light Lock] for at aktivere baggrundsoplysningen. Baggrundsoplysningen vil være tændt i et par sekunder. I tilstanden Toggle (Skift) trykkes på [Light Lock] for at aktivere baggrundsoplysningen. Baggrundsoplysningen vil være tændt, indtil du trykker på [Light Lock] igen. I tilstanden Night (Nat) trykkes på en vilkårlig knap for at aktivere baggrundsoplysningen. Du kan indstille knaplåsen til All buttons (Alle knapper) eller Actions only (Kun handlinger) separat for tilstanden TIME (TID) og sportstilstande. Du finder oplysninger om indstillingerne for knaplås under. Hold [Light Lock] nede for at låse knapperne eller låse dem op igen. 9

10 10 TIP: Vælg Actions only (Kun handlinger) for sportstilstande, så du ikke kommer til at starte eller stoppe loggen ved en fejl. Når knapperne [Back Lap] og [Start Stop] er låst, kan du stadig aktivere baggrundsoplysningen ved at trykke på [Light Lock] og skifte mellem displays ved at trykke på [Next] og visninger ved at trykke på [View].

11 4 INTRODUKTION Din Suunto Ambit2 R vågner automatisk, når du slutter den til din computer eller en USB-oplader ved hjælp af det medfølgende USBkabel. Det tager cirka 2-3 timer at oplade et afladet batteri helt. Første gang tager opladningen mindst 5 timer. Under opladning med USBkablet er knapperne låst. Sådan kommer du i gang med at bruge dit ur: BEMÆRK: Battery full (Batteri fuldt)-meddelelsen vises, når opladningen er fuldført. 11

12 5 TILPASNING AF DIN SUUNTO AMBIT2 R 5.1 Oprettelse af forbindelse til Movescount er en gratis personlig dagbog og et onlinesportsfællesskab, som tilbyder dig et omfattende sæt værktøjer til at administrere dine daglige aktiviteter og skabe spændende historier om dine oplevelser. Med Movescount kan du overføre dine registrerede aktivitetslogge fra din Suunto Ambit2 R til Movescount og tilpasse uret, så den bedst muligt svarer til dine behov. TIP: Opret forbindelse til Movescount for at få den nyeste software til din Suunto Ambit2 R, hvis der er en tilgængelig opdatering. Begynd med at installere Moveslink: 1. Gå til 2. Download, installer og aktivér den seneste version af Moveslink. 12

13 BEMÆRK: Et Moveslink-ikon er synligt på computerens display, når Moveslink er aktivt. Sådan tilmelder du dig Movescount: 1. Gå til 2. Opret din konto. BEMÆRK: Første gang din Suunto Ambit2 R opretter forbindelse til Movescount, overføres alle oplysninger (herunder enhedsindstillingerne) fra uret til din Movescount-konto. Næste gang du slutter din Suunto Ambit2 R til din Movescount-konto, synkroniseres de ændringer til indstillinger og sportstilstande, som du har foretaget i Movescount og på uret. 5.2 Opdatering af din Suunto Ambit2 R Du kan opdatere Suunto Ambit2 R-softwaren automatisk i Movescount. 13

14 BEMÆRK: Når du opdaterer Suunto Ambit2 R-softwaren, bliver alle eksisterende logge automatisk flyttet til Movescount og slettet fra uret. Sådan opdateres Suunto Ambit2 R-softwaren: 1. Gå til og installér programmet Moveslink. 2. Slut din Suunto Ambit2 R til din computer ved hjælp af Suunto USB-kablet. Programmet Moveslink søger automatisk efter softwareopdateringer. Uret opdateres, hvis en opdatering er tilgængelig. BEMÆRK: Du kan bruge programmet Moveslink uden at registrere dig hos Movescount. Men Movescount forøger i væsentlig grad brugervenligheden, mulighederne for personlig tilpasning og indstillingerne på din Suunto Ambit2 R. Det visualiserer også registrerede ruter og andre data fra dine aktiviteter. Vi anbefaler derfor, at du opretter en Movescountkonto for at udnytte urets fulde potentiale. 5.3 Brugerdefinerede sportstilstande Ud over de standardsportstilstande, der er gemt i uret (se ), kan du oprette og redigere brugerdefinerede sportstilstande i Movescount. En brugerdefineret sportstilstand kan indeholde fra 1 til 8 forskellige sportstilstandsvisninger. Du kan vælge, hvilke data der skal vises i hver visning, på en omfattende liste. Du kan for 14

15 eksempel tilpasse sportsspecifikke grænser for puls, autoomgangslængder eller registreringsintervallet for at optimere nøjagtigheden og batteriets levetid. Enhver sportstilstand med GPS aktiveret kan også bruge indstillingen Quick Navigation (Hurtig navigation). Som standard er denne indstilling slået fra. Når du vælger seværdighed eller rute, får du en pop op-liste med de seværdigheder eller ruter, du har defineret i dit ur, i starten af din træning. Du kan overføre op til 10 forskellige sportstilstande, som du har oprettet i Movescount, til din Suunto Ambit2 R. Der kan kun være én aktiv sportstilstand ad gangen. TIP: Du kan også redigere standardsportstilstandene i Movescount. Du kan indstille, at enheden automatisk skal rulle gennem dine sportstilstandsvisninger medautoscroll (Automatisk rulning). Aktivér funktionen, og definér, hvor længe visningerne skal vises i din brugerdefinerede sportstilstand i Movescount. Du kan slå Autoscroll (Automatisk rulning) til eller fra under træning, uden at det påvirker dine Movescount-indstillinger. Sådan slår du Autoscroll (Automatisk rulning) til/fra under træning: 1. Når du er i en sportstilstand, skal du holde [Next] inde for at få adgang til menuen med indstillinger. 2. Rul til ACTIVATE (AKTIVÉR) ved hjælp af [Light Lock], og vælg med [Next]. 15

16 3. Rul ned til Autoscroll (Automatisk rulning) med [Start Stop], og vælg med [Next]. 4. Tryk på [Start Stop] eller [Light Lock] for at indstille Autoscroll (Automatisk rulning)on/off (Til/fra) og acceptér med [Next] Hold to enter options 2s ACTIVATE Autoscroll 4. Autoscroll On 5.4 Suunto Apps Med Suunto Apps kan du brugertilpasse din Suunto Ambit2 R yderligere. Besøg Suunto App Zone i Movescount for at finde de apps, du kan bruge, f.eks. forskellige timere og tællere. Hvis du ikke kan finde det, du søger efter, kan du udvikle din egen app med Suunto App Designer. Du kan f.eks. udvikle en app, der kan 16

17 beregne dit forventede maratonresultat, eller en, der kan beregne faldgraden for din skirute. Sådan tilføjer du Suunto Apps til din Suunto Ambit2 R: 1. Gå til afsnittet PLANLÆG OG OPRET i Movescount-community'et, og vælg App Zone for at gennemse eksisterende Suunto Apps. Hvis du vil lave din egen app, skal du gå til afsnittet PLANLÆG OG OPRET under din profil og vælge App Designer. 2. Tilføj Suunto-app til en sportstilstand. Tilslut din Suunto Ambit2 R til din Movescount-konto for at synkronisere Suunto-app'en med uret. Den tilføjede Suunto-app vil vise beregningsresultatet, mens du træner. BEMÆRK: Du kan tilføje op til fem Suunto-apps til hver sportstilstand. 5.5 Ændring af display Du kan ændre displayet på din Suunto Ambit2 R fra lyst til mørkt eller omvendt. Sådan ændres displayet i indstillingerne: 1. Hold [Next] nede for at åbne menuen med indstillinger. 2. Tryk på [Next] for komme til indstillingerne GENERAL (GENERELT). 3. Tryk på [Next] for at komme til Tones/display (Toner/display). 4. Rul til Invert display (Ændr display) med [Start Stop], og acceptér med [Next]. 17

18 :30 Tuesday GENERAL GENERAL Tones/dis Tones/di... Invert disp :30 Tuesday 18 TIP: Du kan også ændre displayet på din Suunto Ambit2 R ved at holde [View] inde, mens du er i tilstanden TIME (TID), en sportstilstand, navigerring eller bruger stopur og timere. 5.6 Justering af kontrasten i displayet Du kan øge eller mindske displaykontrasten i din Suunto Ambit2 R. Sådan ændres displaykontrasten i indstillingerne: 1. Hold [Next] nede for at åbne menuen med indstillinger. 2. Tryk på [Next] for komme til indstillingerne GENERAL (GENERELT).

19 3. Tryk på [Next] for at komme til Tones/display (Toner/display). 4. Rul ned til Display contrast (Display-kontrast) ved hjælp af [Light Lock], og aktivér med [Next]. 5. Forøg kontrasten med [Start Stop], eller formindsk den med [Light Lock]. 6. Gå tilbage til indstillingerne med [Back Lap], eller hold [Next] nede for at forlade menuen med indstillinger :30 Tuesday GENERAL GENERAL Tones/dis Tones/di... Display co... Display contrast 50% Hold to exit 19

20 6 BRUG AF TIDSTILSTANDEN TIME (TID)-tilstanden indeholder funktioner til tidtagning.. TIME (TID)-tilstanden viser følgende oplysninger: øverste række: dato mellemste række: tid nederste række: skift mellem ugedag, sekunder, dobbelttid og batteriniveau med [View]. 6.1 Ændring af tidsindstillinger Sådan får du adgang til tidsindstillingerne: 1. Hold [Next] nede for at åbne menuen med indstillinger. 2. Tryk på [Next] for at komme til GENERAL (GENERELT). 3. Rul til Time/date (Tid/dato) ved hjælp af [Start Stop], og aktivér med [Next]. 20

21 :30 Tuesday GENERAL GENERAL Time/date Indstilling af klokkeslættet Det aktuelle klokkeslæt vises i midterste række i tilstanden TIME (TID). Sådan indstilles klokkeslættet: 1. Gå til GENERAL (GENERELT) i menuen med indstillinger, og gå derefter til Time/date (Tid/dato) og Time (Tid). 2. Ret time- og minutværdierne ved hjælp af [Start Stop] og [Light Lock]. Acceptér med [Next]. 3. Gå tilbage til indstillingerne med [Back Lap], eller hold [Next] nede for at forlade menuen med indstillinger Time/date Time Hours 16 :30 Hold to exit 21

22 Indstilling af dato Den aktuelle dato vises i øverste række i tilstanden TIME (TID). Sådan angives datoen: 1. Gå til GENERAL (GENERELT) i menuen med indstillinger, og gå derefter til Time/date (Tid/dato) og Date (Dato). 2. Rediger værdierne for år, måned og dag med [Start Stop] og [Light Lock]. Acceptér med [Next]. 3. Gå tilbage til indstillingerne med [Back Lap], eller hold [Next] nede for at forlade menuen med indstillinger Time/date Date Year 2014 Hold to exit 22 Indstilling af dobbelttid Med dobbelttid kan du holde styr på det aktuelle klokkeslæt i en anden tidszone, for eksempel når du er ude at rejse. Dobbelttid vises i nederste række i tilstanden TIME (TID), og du kan få adgang til den ved at trykke på [View]. Sådan indstilles dobbelttid: 1. Gå til GENERAL (GENERELT) i menuen med indstillinger, og gå derefter til Time/date (Tid/dato) og Dual time (Dobbelttid).

23 2. Ret time- og minutværdierne ved hjælp af [Start Stop] og [Light Lock]. Acceptér med [Next]. 3. Gå tilbage til indstillingerne med [Back Lap], eller hold [Next] nede for at forlade menuen med indstillinger Time/date Time 16 :30 Dual time 17 :30 Hold to exit Indstilling af alarm Du kan bruge din Suunto Ambit2 R som et vækkeur. Sådan får du adgang til vækkeuret og indstiller alarmen: 1. Gå til GENERAL (GENERELT) i menuen med indstillinger, og gå derefter til Time/date (Tid/dato) og Alarm. 2. Slå alarmen til eller fra med [Start Stop] eller [Light Lock]. Acceptér med [Next]. 3. Indstil time- og minutværdierne ved hjælp af [Start Stop] og [Light Lock]. Acceptér med [Next]. 4. Gå tilbage til indstillingerne med [Back Lap], eller hold [Next] nede for at forlade menuen med indstillinger. 23

24 Time/date Alarm off Alarm Off OO:00 Hold to exit Når alarmen er slået til, vises alarmsymbolet på de fleste displayvisninger. Når alarmen lyder, kan du: Vælge Snooze (Udskyd) ved at trykke på [Light Lock]. Alarmen stopper og starter igen hvert 5. minut, indtil du stopper den. Du kan udskyde op til 12 gange i 1 time i alt. Vælg Stop ved at trykke på [Start Stop]. Alarmen stopper og starter igen på samme tidspunkt næste dag, medmindre du slår alarmen fra i indstillingerne. Stop Snooze 24h :30 Tuesday 5min 24

25 BEMÆRK: Når udskydelse er aktiveret, blinker alarmikonet i tilstanden TIME (TID). 6.2 Brug af GPS-tidsregistrering GPS-tidsregistrering korrigerer forskellen mellem tiden i din Suunto Ambit2 R og GPS-tiden. GPS-tidsregistrering korrigerer automatisk tiden én gang om dagen, eller hvis du justerer tiden manuelt. Dobbelttiden korrigeres også. BEMÆRK: GPS-tidsregistrering korrigerer minutter og sekunder, men ikke timer. BEMÆRK: GPS-tidsregistrering korrigerer tiden nøjagtigt, hvis forskellen er under 7,5 minut. Hvis tiden er endnu mere forkert, vil GPS-tidsregistrering korrigere til de nærmeste 15 minutter. GPS-tidsregistrering er aktiveret som standard. Sådan deaktiverer du det: 1. Hold [Next] nede for at åbne menuen med indstillinger. 2. Tryk på [Next] for at komme til GENERAL (GENERELT). 3. Rul til Time/date (Tid/dato) og derefter til GPS timekeeping (GPS-tidsregistrering) ved hjælp af [Start Stop]. Aktivér med [Next]. 4. Indstil GPS-tidsregistrering til Off (Fra) ved hjælp af [Start Stop] eller [Light Lock]. Acceptér med [Next]. 25

26 Time/date GPS Timek... GPS timekeeping Off Hold to exit 26

27 7 TIMERE 7.1 Aktivering af stopur Med stopuret kan du tage tid uden at starte en øvelse. Når du har aktiveret stopuret, vises det som en ekstra visning efter tilstanden TIME (TID). Sådan aktiveres/deaktiveres stopuret: 1. Tryk på [Start Stop] for at gå til startmenuen. 2. Rul ned til TIMERS (TIMERE) med [Light Lock], og aktivér med [Next]. 3. Tryk på [Next] for at vælge Stopwatch (Stopur) :30 Tuesday TIMERS TIMERS Stopwatch Lap

28 7.2 Brug af stopur Sådan bruger du stopuret: 1. Når det aktiverede stopur vises, trykker du på [Start Stop] for at starte tidtagningen. 2. Tryk på [Back Lap] for at tælle omgange, eller tryk på [Start Stop] for at sætte stopuret på pause. Hvis du vil se omgangstider, skal du trykke på [Back Lap], når stopuret er sat på pause. 3. Tryk på [Start Stop] for at fortsætte. 4. Hvis du vil nulstille tiden, skal du holde [Start Stop] nede, mens stopuret er sat på pause Lap Lap Lap Lap Lap

29 Mens stopuret kører, kan du: trykke på [View] for at skifte mellem tid og omgangstid, der vises på nederste linje i displayet. skifte til tilstanden TIME (TID) ved hjælp af [Next]. åbne menuen med indstillinger ved at holde [Next] nede. 7.3 Nedtællingstimer Du kan indstille nedtællingstimeren til at tælle ned fra en forudindstillet tid til nul. Når du har aktiveret nedtællingstimeren, vises det som en ekstra visning efter tilstanden TIME (TID). Timeren giver en kort lyd hvert sekund i de sidste 10 sekunder, og der lyder en alarm, når nul er nået. Sådan indstilles nedtællingstiden: 1. Tryk på [Start Stop] for at gå til startmenuen. 2. Rul ned til TIMERS (TIMERE) ved hjælp af [Light Lock], og vælg med [Next]. 3. Rul ned til Countdown (Nedtælling) ved hjælp af [Light Lock], og vælg med [Next]. 4. Tryk på [View] for at justere nedtællingstiden. 5. Indstil time- og minutværdierne ved hjælp af [Start Stop] og [Light Lock]. Acceptér med [Next]. 6. Tryk på [Start Stop] for at starte nedtællingen. 29

30 :30 Tuesday TIMERS TIMERS Countdown Countdown 0:05 00 Adjust Set minutes 00:05 Countdown 0:04 59 Started Når nedtællingen er slut, vil visningen af nedtællingstimeren forsvinde, når den ikke har været benyttet i 2 minutter. Du deaktiverer timeren ved at gå til TIMERS (TIMERE) i startmenuen og vælge END countdown (SLUT nedtælling). TIP: Tryk på [Start Stop] for at holde pause i/genoptage nedtællingen. 30

31 8 BRUG AF SPORTSTILSTANDE Brug sportstilstandene til at registrere træningslogge og få vist forskellige oplysninger under træningen. Du kan få adgang til sportstilstandene ved at trykke på [Start Stop] i tilstanden TIME (TID). 8.1 Sportstilstande Du kan vælge en passende sportstilstand fra de foruddefinerede sportstilstande. Afhængigt af sportsgrenen vises der forskellige oplysninger på displayet under træningen. For eksempel bestemmer sportstilstanden, om der benyttes FusedSpeed TM eller almindelig GPS-hastighed. (Du finder flere oplysninger under 9 FusedSpeed). Den valgte sportstilstand har også betydning for træningsindstillinger som f.eks. pulsgrænser, autoomgangslængde og registreringshyppighed. I Movescount kan du oprette flere brugerdefinerede sportstilstande, redigere de foruddefinerede sportstilstande og downloade dem til uret. 31

32 TIP: Hvis du hurtigt vil starte løb med navigation, skal du vælge standardsportstilstanden RUN A ROUTE (LØB EN RUTE) eller RUN A POI (LØB TIL EN SEVÆRDIGHED). Dette bringer dig omgående til en liste over ruterne/seværdighederne i dit ur, som du kan vælge mellem til din løbetur. 8.2 Flere indstillinger i sportstilstande Når der er valgt en sportstilstand, skal du holde [Next] inde for at få adgang til flere indstillinger, som du kan bruge under træningen: Vælg NAVIGATION for at få adgang til følgende indstillinger: Vælg Track back (Rute tilbage) for at få vist ruten indtil nu, når som helst under træningen. Vælg Find back (Find tilbage) for at blive navigeret tilbage til udgangspunktet, hvor du startede din træning. Vælg Location (Placering) for at se koordinaterne for din aktuelle placering, eller gem den som en seværdighed. 32

33 Vælg POIs (Points of interest) (Seværdigheder) for at navigere til en seværdighed. Vælg Routes (Ruter) for at få navigering for en rute. Vælg ACTIVATE (AKTIVÉR) for at slå følgende funktioner til eller fra: Vælg Interval off/on (Interval fra/til) for at aktivere/ deaktivere intervaltimeren. Intervaltimeren kan tilføjes til brugerdefinerede sportstilstande i Movescount. Du finder flere oplysninger under Brug af intervaltimer. Vælg Autopause off/on (Autopause fra/til) for at aktivere/ deaktivere autopause. Vælg Autoscroll off/on (Autorulning fra/til) for at aktivere/ deaktivere autorulning. Vælg HR limits off/on (Pulsgrænser til/fra) for at slå pulsgrænserne til eller fra. Pulsgrænseværdierne kan angives i Movescount. Vælg Compass off/on (Kompas fra/til) for at aktivere/ deaktivere kompasset. Når kompasset er aktiveret under træning, vises det som en ekstra visning efter sportstilstanden. 8.3 Brug af pulsbælte Der kan benyttes et pulsbælte under træning. Når du bruger et pulsbælte, viser Suunto Ambit2 R flere oplysninger om dine aktiviteter. Brug af et pulsbælte gør det muligt at vise følgende yderligere oplysninger under træningen: 33

34 puls i realtid gennemsnitlig puls i realtid puls i grafisk format forbrændte kalorier under træningen hjælp til at træne inden for definerede pulsgrænser højeste træningseffekt (Peak Training Effect) Brug af et pulsbælte gør det muligt at vise følgende yderligere oplysninger efter træningen: forbrændte kalorier under træningen gennemsnitlig puls højeste puls restitueringstid Fejlfinding: Intet pulssignal Hvis pulssignalet mistes, kan du prøve følgende: Kontroller, at pulsbæltet sidder korrekt (se under 8.4 Påsætning af pulsbæltet). Kontroller, at elektrodeområderne på pulsbæltet er fugtige. Udskift batteriet i pulsbæltet, hvis problemerne fortsat opstår. Tilknyt pulsbæltet med uret igen (se under 13 Tilknytning af PODpulsbælte ). Vask tekstilremmen til pulsbæltet regelmæssigt i vaskemaskine. 8.4 Påsætning af pulsbæltet BEMÆRK: Suunto Ambit2 R er kompatibelt med Suunto ANT Comfort Belt. 34

35 Juster længden på remmen, så pulsbæltet sidder godt til uden at stramme. Fugt kontaktområderne med vand eller gel, og tag pulsbæltet på. Sørg for, at pulsbæltet sidder midt på brystet, og at den røde pil peger opad. 35

36 36 ADVARSEL: Personer med pacemaker, defibrillator eller andre former for implanterede elektroniske enheder benytter pulsbæltet på eget ansvar. Før du begynder at bruge pulsbæltet, bør du gennemføre en træningstest under lægeligt opsyn. Det er for at sikre, at pacemaker og pulsbælte kan benyttes samtidigt uden problemer. Der kan være risici forbundet med at træne, især for personer, der tidligere har været inaktive. Vi anbefaler på det kraftigste, at du konsulterer din læge, før du påbegynder et regulært træningsprogram. BEMÆRK: Suunto Ambit2 R kan ikke modtage pulsbæltesignaler nede i vandet. TIP: Vask pulsbæltet regelmæssigt i vaskemaskine efter brug for at undgå ubehagelig lugt og for at sikre god datakvalitet og funktionalitet. Du må kun vaske tekstilremmen. Suunto Ambit2 R kan benyttes med ANT+ TM kompatible pulsbælter og visse POD'er. Se en oversigt over kompatible ANT+ produkter på 8.5 Start af træning Sådan starter du træning: 1. Fugt kontaktområderne, og tag pulsbæltet på (ekstraudstyr). 2. Tryk på [Start Stop] for at gå ind i startmenuen. 3. Tryk på [Next] for at komme til EXERCISE (TRÆNING).

37 4. Rul ned gennem valgmulighederne for sportstilstand ved hjælp af [Start Stop] eller [Light Lock], og vælg den ønskede tilstand med [Next]. (Du finder flere oplysninger om de forskellige sportstilstande under ). 5. Uret vil automatisk begynde at søge efter et signal fra pulsbæltet, hvis den valgte sportstilstand benytter pulsbælte. Vent, til uret giver besked om, at pulsen og/eller GPS-signalet er fundet, eller tryk på [Start Stop] for at vælge Later (Senere). Uret vil fortsætte med at søge efter puls/gps-signal. Når pulsen/gps-signalet er fundet, begynder uret at vise og registrere puls/gps-data. 6. Tryk på [Start Stop] for at starte registreringen af træningen. Hold [Next] nede for at få adgang til menuen med indstillinger (se 8.2 Flere indstillinger i sportstilstande). 37

38 :30 Tuesday EXERCISE Running dst 0.00 km 00`00.00 avg 0`00 km 8.6 Under træning Suunto Ambit2 R viser yderligere oplysninger under træningen. Disse supplerende oplysninger varierer afhængigt af, hvilken 38

39 sportstilstand du har valgt. Se under. Du får også flere oplysninger, hvis du bruger et pulsbælte og en GPS under træningen. Suunto Ambit2 R gør det muligt for dig at bestemme, hvilke oplysninger der skal vises på displayet. Du finder oplysninger om tilpasning af visningen under. Her er et par idéer til, hvordan man kan bruge uret under træningen: Tryk på [Next] for at se yderligere visninger. Tryk på [View] for at se yderligere visninger. Hvis du vil undgå at stoppe logregistreringen ved et uheld eller at tage for mange omgange, skal du låse knapperne ved at holde [Light Lock] nede. Tryk på [Start Stop] for at afbryde registreringen midlertidigt. Pausen vises i loggen som et omgangsmærke. Tryk på [Start Stop] igen for at genoptage registreringen Registrering af ruter Afhængigt af den valgte sportstilstand gør din Suunto Ambit2 R det muligt for dig at registrere forskellige oplysninger under træningen. Hvis du bruger GPS under registreringen af en log, registrerer Suunto Ambit2 R også din rute, så du kan få den vist i Movescount. Når du registrerer ruten, vises registreringsikonet og GPS-ikonet øverst på displayet. 39

40 8.6.2 Tælle omgange Under træningen kan du tælle omgange manuelt eller automatisk ved at indstille autooomgangsintervallet i Movescount. Når du tæller omgange automatisk, registrerer Suunto Ambit2 R omgangene ud fra den afstand, du har angivet i Movescount. Hvis du vil tælle omgange manuelt, skal du trykke på [Back Lap] under træningen. Suunto Ambit2 R viser følgende oplysninger: øverste række: splittid (varighed fra starten af loggen) midterste række: omgangsnummer nederste række: omgangstid 40 BEMÆRK: Træningsoversigten viser altid mindst én omgang, din træning fra start til slut. De omgange, du har løbet under træningen, vises som yderligere omgange Registrering af højde Din Suunto Ambit2 R gemmer alle dine højdeændringer mellem start- og stoptidspunkterne i loggen. Hvis du deltager i en aktivitet,

41 hvor højden ændres, kan du registrere højdeændringerne og få vist de lagrede oplysninger senere. Sådan registreres højde: 1. Tryk på [Start Stop] for at gå ind i startmenuen. 2. Tryk på [Next] for at vælge EXERCISE (TRÆNING). 3. Rul ned gennem sportstilstandene med [Start Stop] eller [Light Lock], og vælg en passende tilstand med [Next]. 4. Vent, til uret giver besked om, at pulsen og/eller GPS-signalet er fundet, eller tryk på [Start Stop] for at vælge Later (Senere). Uret vil fortsætte med at søge efter puls/gps-signal. Tryk på [Start Stop] igen for at starte registreringen af loggen. 41

42 EXERCISE Running BEMÆRK: Suunto Ambit2 R bruger GPS til at måle højden. 42

43 8.6.4 Brug af kompas under træning Du kan aktivere kompasset og føje det til en brugerdefineret sportstilstand under din træning. Sådan bruges kompasset under træning: 1. Når du er i en sportstilstand, skal du holde [Next] inde for at få adgang til menuen med indstillinger. 2. Rul til ACTIVATE (AKTIVÉR) ved hjælp af [Light Lock], og vælg med [Next]. 3. Rul til Compass (Kompas) ved hjælp af [Light Lock], og vælg med [Next]. 4. Kompasset vises som den sidste visning i den brugerdefinerede sportstilstand. 43

44 ACTIVATE Compass 44 Du deaktiverer kompasset ved at gå tilbage til ACTIVATE (AKTIVÉR) i menuen med indstillinger og vælge End compass (Slut kompas) Brug af intervaltimer Du kan tilføje en intervaltimer til hver brugerdefineret sportstilstand i Movescount. Hvis du vil tilføje intervaltimeren til en sportstilstand, skal du vælge sportstilstanden og gå til Avancerede indstillinger. Næste gang, du tilslutter din Suunto Ambit2 R til din Movescount-konto, vil intervaltimeren synkroniseres med uret. Du kan specificere følgende oplysninger i intervaltimeren: intervaltyper (HIGH (HØJT) og LOW (LAVT) interval) varighed eller distance for begge intervaltyper

SUUNTO AMBIT2 S 2.0 BRUGERVEJLEDNING

SUUNTO AMBIT2 S 2.0 BRUGERVEJLEDNING SUUNTO AMBIT2 S 2.0 BRUGERVEJLEDNING 2 1 SIKKERHED... 6 2 Visning af ikoner og segmenter... 8 3 Brug af knapper... 9 3.1 Brug af baggrundsoplysning og knaplåsning... 11 4 Introduktion... 13 5 Tilpasning

Læs mere

SUUNTO AMBIT2 2.0 BRUGERVEJLEDNING

SUUNTO AMBIT2 2.0 BRUGERVEJLEDNING SUUNTO AMBIT2 2.0 BRUGERVEJLEDNING 2 1 SIKKERHED... 6 2 Visning af ikoner og segmenter... 8 3 Brug af knapper... 9 3.1 Brug af baggrundsoplysning og knaplåsning... 11 4 Introduktion... 13 5 Tilpasning

Læs mere

SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.0 BRUGERVEJLEDNING

SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.0 BRUGERVEJLEDNING SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.0 BRUGERVEJLEDNING 2 1 SIKKERHED... 6 2 Kom i gang... 8 2.1 Knapper og menuer... 8 2.2 Opsætning... 9 2.3 Justering af indstillinger... 12 3 Funktioner... 14 3.1 Overvågning af aktiviteter...

Læs mere

SUUNTO M5 Brugervejledning

SUUNTO M5 Brugervejledning SUUNTO M5 Brugervejledning da 1 SIKKERHED.................................................................... 5 Typer af sikkerhedsforanstaltninger:................................. 5 Sikkerhedsforanstaltninger:..........................................

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8 Indhold Velkommen 4 Nyheder 5 Hvad er det nye i denne udgivelse... 5 Sådan kommer du i gang 6 Dit ur 8 Om dit ur... 8 Brug af uret... 8 Rengøring af

Læs mere

SUUNTO M1/M2 Brugervejledning

SUUNTO M1/M2 Brugervejledning SUUNTO M1/M2 Brugervejledning da 1 SIKKERHED.................................................................... 4 Typer af sikkerhedsforanstaltninger:................................. 4 Sikkerhedsforanstaltninger:..........................................

Læs mere

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brugervejledning Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u g e r v e j l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

brugervejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING brugervejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2009-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe,

Læs mere

SUUNTO SMART SENSOR BRUGERVEJLEDNING

SUUNTO SMART SENSOR BRUGERVEJLEDNING SUUNTO SMART SENSOR BRUGERVEJLEDNING 2 1 Velkommen... 3 2 Sikkerhed... 4 3 Kom i gang... 6 3.1 Montering på bælte... 6 3.2 Tilknytning... 7 4 Brug Suunto Smart Sensor... 9 5 Pleje og support... 11 5.1

Læs mere

Edge. 810 Brugervejledning. September 2013 190-01510-36_0C Trykt i Taiwan

Edge. 810 Brugervejledning. September 2013 190-01510-36_0C Trykt i Taiwan Edge 810 Brugervejledning September 2013 190-01510-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Display symboler S625X LØBE COMPUTER S725X CYKEL COMPUTER. Fremstillet af: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE

Display symboler S625X LØBE COMPUTER S725X CYKEL COMPUTER. Fremstillet af: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Display symboler Fremstillet af: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel. +358-8-520 2100 Fax +358-8-520 2300 www.polar.fi Angiver at pulsen registreres. Hjertesymbolet blinker i samme

Læs mere

EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM. brugervejledning

EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM. brugervejledning EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri,

Læs mere

POLAR RCX5. Brugervejledning

POLAR RCX5. Brugervejledning POLAR RCX5 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 5 2. DELE AF TRÆNINGSCOMPUTEREN... 6 Dele af Polar RCX5 træningscomputeren... 6 Ekstraudstyr... 7 3. KOM I GANG... Grundlæggende indstillinger...

Læs mere

Polar RS300X. Brugervejledning

Polar RS300X. Brugervejledning Polar RS300X Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. KOM I GANG... 4 Lær din Polar RS300X at kende... 4 Knapper på modtageren og menustruktur... 5 Start med grundlæggende indstillinger... 6 Symboler på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL M400

BRUGERVEJLEDNING TIL M400 BRUGERVEJLEDNING TIL M400 INDHOLD Indhold 2 Introduktion 10 M400 10 H7 pulsmåler 11 USB-kabel 11 Appen Polar Flow 11 Polar FlowSync Software 11 Webservicen Polar Flow 11 Kom i gang 12 Oplad batteriet 12

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

Indhold. Kom i gang... 4. Første opsætning... 6. Træning... 17. Informationsside... 9. Se Historik... 23. Måling & Kort... 11. Opsætning...

Indhold. Kom i gang... 4. Første opsætning... 6. Træning... 17. Informationsside... 9. Se Historik... 23. Måling & Kort... 11. Opsætning... Indhold Kom i gang... 4 Din Rider 60... 4 Touchscreen knapper... 5 Tilbehør... 5 Første opsætning... 6 Trin 1: Oplad batteriet... 6 Brug af strøm adapteren... 6 Ved brug af computer... 7 Trin 2: Tænd Rider

Læs mere

POLAR RCX3. Brugervejledning

POLAR RCX3. Brugervejledning POLAR RCX3 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 4 2. DET KOMPLETTE TRÆNINGSSYSTEM... Dele af træningscomputeren... Træningssoftware... Tilgængeligt tilbehør... 5 5 5 6 3. KOM I GANG...

Læs mere

S720i /S710i PULSMÅLER PULSMÅLER. Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed.

S720i /S710i PULSMÅLER PULSMÅLER. Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed. Cover S720i DNK A.fh8 18/2/02 7:55 Page 1 COMPLETE HR Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed. Hurtig vejledning Lader dig indstille fem træningssæt

Læs mere

V800 INDHOLDSFORTEGNELSE

V800 INDHOLDSFORTEGNELSE V800 INDHOLDSFORTEGNELSE V800 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 13 V800 13 H7 pulsmåler* 14 USB-kabel 14 Appen Polar Flow 14 Polar FlowSync Software 14 Webservicen Polar Flow 14 Kom i gang 15 Oplad batteriet

Læs mere

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere

Din brugermanual MIO C210 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183522

Din brugermanual MIO C210 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183522 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO C210 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Version 1.3. November 2006

Version 1.3. November 2006 Version 1.3 November 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheder forbeholdes. ROUTE 66 og ROUTE 66 logoet er registrerede varemærker. Data copyright NAVTEQ B.V. IMPORTANT REMARK: Intet af denne

Læs mere

Dakota 10 og 20 brugervejledning

Dakota 10 og 20 brugervejledning Dakota 10 og 20 brugervejledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version)

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) EASY www.blaupunkt.com Mobile Navigation Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 1 2 3 4 2 5 Systemoversigt 1 Tænd-/sluk-knap: Langt tryk (længere end 3 sekunder):

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Stopur... 19. Indstillinger... 21. Træning og Test... 8. Bilag... 31. Følg sporet...

Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Stopur... 19. Indstillinger... 21. Træning og Test... 8. Bilag... 31. Følg sporet... 40 Brugermanual Sådan kommer du i gang... 4 Din Rider 40... 4 Tilbehør... 5 Tænd/Sluk for Rider 40... 5 Nulstilling af Rider 40... 5 Indledende opsætning... 5 Tilslutning, synkronisering og opladning...

Læs mere