Parkeringsskive/Parking disc. Brugervejledning/ user manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parkeringsskive/Parking disc. Brugervejledning/ user manual"

Transkript

1 Parkeringsskive/Parking disc Brugervejledning/ user manual

2 Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Solar 11 Hvordan virker Park Solar? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden 14 Vedligeholdelse 15 Service og garanti 16 Certifikater og godkendelser 17 Tekniske specifikationer DK DK - 3

3 Introduktion Nytænkning i fokus SAMATECH har i samarbejde med danske designere og ingeniører udviklet en automatisk p-skive, som selv registrerer parkeringstidspunktet og som oven i købet forsynes via en integreret solcelleteknologi. Ideén til produktet opstod, da en af virksomhedens grundlæggere fik en parkeringsbøde, fordi hans elektroniske p-skive var løbet tør for batteri. Mange af os kan desværre genkende denne situation. Park Solar er en parkeringsskive af den nye teknologiske generation. Den besidder både spændende funktionelle og æstetiske kvaliteter, som du ikke oplever ved traditionelle parkeringsskiver. Teknologi i høj klasse Teknologien i Park Solar fungerer således, at skiven aktiveres kort tid efter, at bilen er parkeret, og indstiller selv automatisk parkeringstidspunktet naturligvis fremskrevet til nærmeste kvarter (efter dansk lovgivning). På samme vis registrerer Park Solar, når bilen kører igen, og den deaktiverer automatisk parkeringsmode. Solcelleteknologien og den automatiske aktivering gør, at du aldrig skal tænke på batteriskift eller huske at stille p-skiven. Det er selvfølgelig muligt at indstille tiden manuelt. 4 - DK DK - 5

4 Klassisk design Det fremgår tydeligt, at der er tænkt over detaljerne i Park Solar. Udover at du får højteknologisk udstyr, er der ligeledes kræset om designet, således at Park Solar bliver en udsmykning til bilen modsat mange andre p-skiver. Designet er enkelt med et klassisk formsprog, som henvender sig til den kvalitetsbevidste forbruger, der sætter pris på funktionalitet og æstetik i hverdagen. For optimalt udbytte af Park Solar anbefales det, at du læser medfølgende manual i forhold til installation og brug af produktet. Produktoversigt Front Stort display, med visning af parkeringstidspunkt Solfanger-felt 4 klisterpuder til montering på bilruden Bagsiden LCD display med ur/parkeringstidspunkt (til brug ved manuel indstilling af parkeringstidspunktet) og dato (DD MM ÅÅ) Knapper til tids- og datoindstilling samt manuel indstilling af parkeringstidspunktet 6 - DK DK - 7

5 Inden montering Aktivering Manuel opsætning af ur For at aktivere produktet trækkes folien forsigtigt ud. (Hvis lysintensiteten er høj, vil det lille LCD display på bagsiden vise tegnet E pga. den energi, som bliver produceret af solpanellet. Fejlmeldelsen forsvinder, når folien bliver fjernet.) 1. Tryk 1 og hold tasten inde i 5 sek. for at aktivere indstillingsmode. 2. Når timetallet begynder at blinke, trykkes på henholdsvis 2 og 3 for at indstille timetidspunkt. Når du trykker 3 lægges en time til, og når du trykker 2 fratrækkes en time. Når det rigtige tidspunkt er fundet, er du klar til at indstille minutter. 3. Tryk 1 - indstil minutter på samme måde som før. 4. Brug samme fremgangsmåde til at indstille år, måned og dato - tast 1 for at komme videre og henholdsvis 2 og 3 for at stille tidspunkt frem eller tilbage. 5. Når den korrekte tid og dato er indstillet, tryk 1 for at deaktivere indstillingstilstanden. Det eneste, der blinker på LCD displayet på bagsiden nu, er tegn :. 6. Du er nu klar til at montere produktet på indersiden af bilruden. 8 - DK DK - 9

6 Det er til enhver tid muligt at indstille tidspunkt påny, hvis der er behov for det - gentag blot den beskrevne fremgangsmåde. Det digitale ur skifter automatisk ved sommer- og vintertid. NB: Vi anbefaler at kontrollere tiden på parkeringsskiven regelmæssigt for eventuelle fejl - især ved skift imellem sommer- og vintertiden. Montering af Park Solar Park Solar skal monteres på indersiden af forruden og ikke ved lavere temperatur end + 15 C. Brug gerne klimaanlægget til at varme ruden op, hvis det er nødvendigt - dette øger hæftekraften. 1. Find det mest passende sted på ruden. Ifølge Trafikstyrelsen og gældende lovgivning skal en parkeringsskive sidde i det nederste højre hjørne af bilens forrude. Vær opmærksom på at knapperne på bagsiden skal være tilgængelige. 2. Rens det valgte område grundigt. Brug en fugtig klud til at fjerne støvet og affedt efterfølgende området med den vedlagte renseserviet (anvend udelukkende den medfølgende renseserviet). Tør ruden efter med en tør klud. 3. Fjern beskyttelsesfilmen fra de 4 klæbepuder. 4. Placer Park Solar på ruden og tryk i mindst 30 sek. Tjek udefra om alle fire 10 - DK DK - 11

7 Hvordan virker Park Solar? klæbepuder sidder fast på indersiden af ruden. 5. Din parkeringsskive er nu installeret og er klar til brug. NB: Det er altid førerens eget ansvar, at uret og parkeringsskiven er indstillet korrekt. SAMATECH refunderer ikke eventuelle parkeringsbøder ved forkert indstilling el.lign. Når du parkerer din bil, vil Park Solar automatisk indstille tiden med afrunding til nærmeste kvarter - dvs. hvis du eksempelvis parkerer kl , vil Park Solar automatisk notere kl , som dansk lov foreskriver. Når du efterfølgende kører i bilen vil Park Solar automatisk deaktivere parkeringsmode, indtil du parkerer næste gang. Under kørsel vil det store display på forsiden være blankt. Det er kun tilladt at have én parkeringsskive monteret i bilen. Bemærk: Hvis ikke alt fedt og snavs er fjernet fra rudens inderside eller hvis der er meget støv i luften i monteringsøjeblikket, vil der kunne forekomme små ujævnheder/bobler under klæbepuderne DK DK - 13

8 Manuel indstilling af parkeringstiden Parkeringstiden kan også indstilles manuelt, hvilket er et lovkrav i Danmark. Denne funktion kan bruges, når du eksempelvis parkerer uden for den begrænsede parkeringstid. Tryk på 3 én gang, og Park Solar vil vise indstillingen for manuel parkeringstid. Hver gang du trykker 3, vil parkeringstiden forøges med 15 min. Når du indstiller parkeringstiden manuelt, vil det lille LCD display på bagsiden vise 'timer' og 'minutter' for parkering. Hvis den aktuelle tid eksempelvis er kl , og du trykker 3 indtil parkeringstiden på LCD displayet på bagsiden viser kl , vil det store display på forsiden af p-skiven ligeledes vise kl Hvis du ikke foretager dig noget i 5 sekunder, vil Park Solars lille LCD display gå tilbage til visningen af den aktuelle tid. Vedligeholdelse Undgå at udsætte produktet for høje/lave temperaturer ( -20 C eller +70 C) og hårdhændet behandling. Hvis der kommer væske på Park Solar, skal den tørres af med en ren, blød klud. Anvend ikke rengøringsmidler til rengøring af produktet. Forsøg ikke at skille produktet ad, da dette vil ødelægge elektronikken. Ved bortskaffelse aflever produktet på et indsamlingssted, så materialerne kan genbruges DK DK - 15

9 Service og garanti Hvis LCD displayet på bagsiden viser tegnet E, betyder det, at der opstod en fejl i operativsystemmet, og at produktet kræver service. I dette tilfælde bedes du besøge vores hjemmeside eller kontakte os personligt for mere information. Certifikater og godkendelser FS20 Park Solar er godkendt af Trafikstyrelsen med henvisning til Bekendtgørelse nr. 327, 2003 angående parkeringsskiver. FS20 På hjemmesiden finder du andre relevante oplysninger, bl.a. produktbeskrivelsen, FAQ og anden information om produktet. SAMATECH yder reklamationsret i henhold til købeloven. Hvis der opstår fejl i garantiperioden, kan Park Solar parkeringsskiven afleveres hos den forhandler, den er købt hos. Sagen bliver behandlet, og produktet bliver repareret eller erstattet med et nyt. Ved reklamation bedes du medbringe din kvittering, som udgør garantibevis. CE Hermed erklærer SAMATECH, at denne parkeringsskive opfylder de generelle sikkerhedskrav i relevante CE mærkningsdirektiver. Dette produkt er i overensstemmelse med (CE) EN DK DK - 17

10 WEEE Elektronisk og elektrisk udstyr (WEEE) indeholder komponenter, materialer og stoffer, som kan være farlige for miljøet og generel sundhed. Produktet skal derfor bortskaffes korrekt, hvorfor Park Solar er mærket med en overstreget skraldespand, som indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Tekniske specifikationer Størrelse: Solcellens forventet levetid: Urets nøjagtighed (gns.): Reaktionstid (parkeringsmode): Reaktionstid (ud af parkeringsmode): Park Solar er patenteret Ø 104 mm x 18 mm 20 år ± 1 min./ 1 år ca. 20 sekunder ca. 20 sekunder Indholdet af denne manual kan ændres uden varsel. Alle rettigheder til produktet Park Solar tilhører: SAMATECH ApS Sæbygårdvej 9 DK-9300 Sæby Danmark CVR DK DK - 19

11 Contents EN Introduction 22 Product overview 25 Prior to installation 26 Mounting of Park Solar 29 How does Park Solar work? 31 Manual setting of the parking time 32 Maintenance 33 Service and warranty 34 Certificates and approvals 35 Technical specifications DK DK - 21

12 Introduction Innovation in focus In cooperation with Danish designers and engineers SAMATECH has developed an automatic parking disc that automatically registers your parking time, and the battery is powered by the integrated sun technology. The idea for Park Solar occurred when one of the founders of SAMATECH received a parking fine, because his parking disc had run out of power. Unfortunately, this situation is familiar to many of us. The Park Solar parking disc belongs to a new technological generation. It has exciting functional as well as aesthetic qualities that are not seen in other traditional parking discs. High-class technology The technology of Park Solar ensures that the parking disc will be activated shortly after you have parked your car. It registers the parking time automatically and sets it to the nearest quarter of an hour (which is a legal requirement in Denmark). Similarly, Park Solar registers when you resume driving and deactivates the parking mode. The solar technology and the automatic activation mean that you do not have to think about replacing the battery and setting the parking time. It is also possible to set the parking time manually, though EN EN - 23

13 Product overview Classic design With Park Solar the details are in focus. In addition to the well-thought-out technological device, you also get an aesthetic product that will embellish your car, contrary to many other parking discs. The design is simple and classic, ideal for the quality-conscious user who appreciates functionality and aesthetics in everyday life. To get the most out of your Park Solar, we recommend that you read the user manual carefully. Front Large display showing the parking time Solar collector field 4 adhesive pads for mounting on the windscreen Back LCD display showing the time or parking time (for manual setting) and date (DD MM YY) Buttons for time and date setting and for setting the parking time manually 24 - EN EN - 25

14 Prior to installation Activation Manual setting of the digital clock To activate the back-up capacitor gently pull the isolation foil. (Please note that due to the power generated by the solar panel, in case the light intensity is high the inner LCD display will show letter E before you pull out the isolation foil). 1. Press 1 for 5 sec to activate the setting mode. 2. When hours flickers, press 2 and 3 to set the time. When you press 3 the hours increase, and when you press 2 the hours decrease. When the hours have been set correctly, you are ready to set the minutes. 3. Press 1 and set the minutes in the same way as above. 4. Repeat the procedure to set the year, month and date - press 1 to move on to the year, month or date, and press 2 or 3 to make the right settings. 5. After the time and date have been set correctly, press 1 to exit the setting mode. Now only the : symbol will flicker on the inner LCD display; normally this flickers all the time. 6. You are now ready to mount the product on the windscreen EN EN - 27

15 You can reset the settings at any time, if needed, by following the above steps. The digital clock will change between summer time/winter time automatically. NB: We recommend that you check the parking disc s time settings regularly, especially at the transition between summer time and winter time. Mounting of Park Solar Park Solar must be mounted on the inside of the windscreen. For optimal installation please make sure that the temperature of the windscreen is no less than +15 C. The adhesive pads do not work properly at temperatures below 15 C. Use the car s air-conditioning to warm up the windscreen if necessary. 1. Find the most appropriate place for installation. According to legislation and the Danish Road Safety and Transport Agency, parking discs must be mounted in the lower right corner of the windscreen. Please make sure that you can easily reach the buttons on the back of the parking disc after mounting. 2. Carefully clean the area you have chosen for mounting. Use a damp cloth to remove dust, then degrease the area with the enclosed cleaning tissue (only the enclosed cleaning tissue should be used). Dry the windscreen with a soft, clean cloth EN EN - 29

16 How does Park Solar work? 3. Remove the protection foil from the 4 adhesive pads. 4. Place Park Solar on the windscreen and press for at least 30 sec. Check from the outside whether all of the 4 adhesive pads are attached to the windscreen. 5. Your parking disc is now mounted and ready for use. When you park your car, Park Solar automatically sets the parking time to the nearest quarter of an hour. For example, if you park your car at 12:01, Park Solar will automatically set the parking time to 12:15, as prescribed by Danish law. When you resume driving, the parking mode is automatically deactivated. NB: You may only have one parking disc on your windscreen. It is always the responsibility of the driver to ensure that the time and the parking time have been set correctly. SAMATECH does not refund parking fines caused by incorrect settings. Notice: If not all dirt and grease is removed from the inside of the windscreen or if there is a lot of dust in the air when you install the product, the slight bumps / bubbles under the adhesive pads can occur EN EN - 31

17 Manual setting of the parking time The parking time can be set manually, which is a legal requirement in Denmark. This function can be used when you park outside the limited parking time. Press 3 to enter the settings for manual parking time. Every time you press 3 from now on the parking time will increase by 15 min. Set the parking time correctly. During the manual setting of the parking time the inner LCD display shows the hours and minutes of parking. If the actual time is 12:00, and you press 3 until the parking time on the inner LCD display says 14:00, the large display on the front will also show 14:00. If you do nothing for 5 sec during the manual setting of the parking time, Park Solar s inner LCD display will show the actual time again. Maintenance Avoid exposing the product to very high/low temperatures ( -20 C or +70 C) and avoid rough handling. If Park Solar is exposed to water, you can dry it with a soft, clean cloth. Do not use detergents to clean the product. Do not disassemble the product, as that would destroy the electronics. For disposal, hand the product in at the nearest recycling plant, so that the materials may be recycled EN EN - 33

18 Service and warranty If the inner LCD display shows the letter E, an operation error has occurred and service is required. In this case please visit our website for further instructions. At our website you can also find other relevant information such as a product description, an FAQ section and more information about the product. SAMATECH provides a warranty according to the Danish Sale of Goods Act. If imperfections and faults occur during the warranty period, please return the device immediately to your retailer together with a copy of your receipt, which is your certificate of guarantee. Your case will be processed and your Park Solar will be repaired or replaced. Certificates and approvals FS20 Park Solar has been approved by the Danish Road Safety and Transport Agency with reference to order no. 327, 2003 on parking discs. FS20 CE SAMATECH hereby declares that this parking disk meets the general safety requirements of the relevant CE marking directives. This product is in accordance with (CE) EN EN EN - 35

19 WEEE Electrical and Electronic Equipment (WEEE) contains components, materials and substances that can be hazardous to the environment and general health. The product must be disposed correctly. Therefore, it has been marked with an image of a crossed-out dustbin indicating that the product must not be disposed alongside unsorted household waste, but should be collected separately. Technical specifications Size: Solar cell s expected life time: Clock accuracy (average): Reaction time (parking mode): Reaction time (out of parking mode): Park Solar is patented Ø 104 mm x 18 mm 20 years ± 1 min./ 1 year approx. 20 sec approx. 20 sec The content of this manual is subject to change without prior notice. All rights reserved: SAMATECH ApS Saebygaardvej 9 DK-9300 Saeby Denmark CVR EN EN - 37

20 SAMATECH ApS Saebygaardvej 9 DK-9300 Saeby Denmark 38 - DK DK - 39

21 40 - DK

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

VIBRATION ALARM CLOCK

VIBRATION ALARM CLOCK VIBRATION ALARM CLOCK GB IE DK User manual and service information Brugervejledning og serviceinformation Vibrating Alarm Clock Auriol VWS2010 Operating and Safety Instructions... 2 Vibrerende vækkeur

Læs mere

SmartRadiator Controller Pro

SmartRadiator Controller Pro Brugermanual Operating Manual SmartRadiator Controller Pro 650CC-DK-W SmartRadiator Kontroller, Kommerciel Elektronisk Trådløs Radiator Termostat (p. 2) SmartRadiator Controller, Commercial Electronic

Læs mere

SmartRadiator Gateway. Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14)

SmartRadiator Gateway. Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14) SmartRadiator Gateway Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14) 1 Indholdsfortegnelse 1. Tilsigtet anvendelse...3 2. Oversigt...4 3. Sikkerhedsanvisninger...5 4. Instruktioner for bortskaffelse...5

Læs mere

=. Stil temperaturknappen på

=. Stil temperaturknappen på FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede

Læs mere

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215)

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Instruction Manual Betjeningsvejledning Table of contents 1. Notes on how to use these instructions...3 1.1. Symbols and keywords

Læs mere

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации SW... M UK UK Instructions for for use use DK DE Brugsanvisning Bedienungsanleitung FR Mode d emploi DK Brugsanvisning NO Bruksanvisning NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití

Læs mere

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Manual for Easy2Access A/S Pin code lock Easy-903 G2 Easy2Access A/S Slotsgade 63 3400 Hillerød Tlf 70237032 www.easy2access.net www.e2a.net Dansk

Læs mere

Ny teknologi i dansk design. Elektronisk P-skive for den kræsne kvalitetsbevidste forbruger.

Ny teknologi i dansk design. Elektronisk P-skive for den kræsne kvalitetsbevidste forbruger. Ny teknologi i dansk design Elektronisk P-skive for den kræsne kvalitetsbevidste forbruger. FAQ - Ofte stillede spørgsmål Er ParkOne lovlig som elektronisk parkeringsskive? ParkOne er godkendt af Trafi

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2 Aduro 5-1 Brugsvejledning User Manual Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Version 2 Tillykke med din nye Aduro pejseindsats! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye

Læs mere

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk SA explorer SA ranger manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide will help you get off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best sound.

Læs mere

Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany)

Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany) Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany) Information last updated - Informationernes aktualitet - Opplysninger gjeldende: 08/2007 Ident.-No.: 08-2007-BA-611-GB/IE/DK/NO C ALARM AND

Læs mere

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual JAZZY 1121 KONCEPT STOL Servicemanual Version 3.0.0 KS 18022008 Indholdsfortegnelse 1.0...Introduktion... 3 2.0...Sikker service... 4 3.0...Værktøjsliste... 5 4.0...Vedligeholdelse... 6 4.1...Dagligt...

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

Texas Off-Roader 50-4

Texas Off-Roader 50-4 2003 / 2 Betjeningsvejledning Off-Roader Texas Off-Roader 50-4 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 Fax. +45 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning...

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning... WIKING Miro 1 WIKING Miro 2 WIKING Miro 3 WIKING Miro 4 WIKING Miro 5 WIKING Miro 6 DK GB Installations- og brugsvejledning... 8 Installation- and User s Manual... 26 27.01.2015 / 53-0691 A B 7 8 1 2 3

Læs mere

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk SubElectro 175 SubElectro 200 manual brugsanvisning english dansk 2010 Thank you for choosing SA. This manual will help you get off to a good start with your new subwoofer. Follow the advice in it for

Læs mere

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder NUVOLA PREMIX 23 DK/137394,2 (Rev. Dec. 01) PREMIX 23 Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Wall-mounted, condensing gas boilers with built-in hot-water cylinder Installations-

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

FR-1X/FR-1XB (DK/NO)

FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB DANSK BRUGSANVISNING RSC-0959 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT INDHOLD / CONTENTS / INHANTSVERZEICHNIS Forord...3 Reklamationsbestemmelser/udvidet garanti...4 Betjeningsvejledning

Læs mere

Brugervejledning User Manual BS12

Brugervejledning User Manual BS12 Brugervejledning User Manual BS12 ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske, såsom vaser på apparatet. Netstikket kan benyttes som hovedafbryder

Læs mere

Brugervejledning Internet radio

Brugervejledning Internet radio Tuned into The world Brugervejledning vantage 1 INDHOLD Sikkerhedsinformation... 3 Sikkerhedsforskrsifter... 4 Gode råd... 5 Radioen set forfra... 6 Radioen et bagfra... 7 Stik til strømforsyning.... 7

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

Morsø 1710. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 1710. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 1710 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold Content DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn........................ 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen

Læs mere