GRATIS KONFERENCE I AARHUS D. 8. JANUAR 2014 VANDPLUS. - gentager succesen. Hvordan kan skybrud skabe bedre byrum?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRATIS KONFERENCE I AARHUS D. 8. JANUAR 2014 VANDPLUS. - gentager succesen. Hvordan kan skybrud skabe bedre byrum?"

Transkript

1 GRATIS KONFERENCE I AARHUS D. 8. JANUAR 2014 VANDPLUS - gentager succesen Hvordan kan skybrud skabe bedre byrum? 1

2 GRATIS KONFERENCE 8. JANUAR 2014 VANDPLUS-VÆRDIERNE VANDPLUS-VÆRDIERNE viser tankerne bag VANDPLUS-initiativet og kan bruges som redskaber i udviklingen af klimatilpasningsprojekter med merværdi. På konferencen præsenteres de fire VANDPLUS-projekter med afsæt i de fire værdier: De kommende år skal vi i Danmark investere mellem 30 og 40 milliarder kroner i klimatilpasning. Derfor skal vi udvikle og dele viden om klima tilpasningsløsninger, som beriger vores byer også når det ikke regner! Dette er filosofien bag klimatilpasningsinitiativet VANDPLUS, som er igangsat af et partnerskab mellem Lokale og Anlægs fonden og Realdania i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen har de uddelt 12 millioner kroner til udvikling og anlæg af fire nytænkende projekter i Gladsaxe, Viborg, Solrød og Frederiksberg, som alle viser, at det er muligt at klimatilpasse og samtidig skabe værdier for borgerne og byerne. 1 BRUG PENGENE SMART. Vi kan få mere for de samme penge, hvis vi tænker i dobbeltfunktioner og merværdi. 2 BRUG AREALET TO GANGE. Vi skal klimatilpasse i byerne, hvor pladsen er trang. Derfor er vi nødt til at tænke klimatilpasning og byrum sammen. 3 TÆNK TVÆRFAGLIGT. Vi skal arbejde på tværs af sektorer for at skabe nytænkende projekter. 4 TÆNK INNOVATIVT. Der er brug for nye idéer og konkrete løsninger, hvis vi skal indfri de store potentialer, som ligger i de kommende års klimatilpasning. Med VANDPLUS-konferencen inviteres alle kommuner, forsyningsselskaber og råd givere med inden for i de fire projekters maskinrum med henblik på at dele og diskutere de redskaber, gode råd og erfaringer, som er blevet udviklet undervejs i processen. På konferencen præsenteres de fire demonstrationsprojekter af projektejerne selv med fokus på synergi mellem skybrudshåndtering og udvikling af attraktive byrum. Derudover vil den internationalt anerkendte vand- og byplan lægningsekspert Herbert Dreiseitl give sit bud på, hvad kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere kan gøre for at skabe dobbeltfunktioner og realisere potentialerne i klimatilpasning. VANDPLUS-REGNSKABET VANDPLUS-regnskabet kan bruges til at synliggøre den gode idé og den merværdi, som kan opnås for et relativt lille beløb ved at kombinere klimatilpasningsprojekter med byudvikling. På konferencen præsenterer de fire projekter deres VANDPLUS-regnskab. Konferencen arrangeres i samarbejde med Arkitektforeningen Østjylland. DATO 8. januar 2014 TID STED Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C TILMELDING Tilmelding på Konferencen er gratis 2 3

3 VANDPLUS-konference, den 8. januar 2014 / Fra til er det tid til at møde folkene bag de fire VANDPLUS-projekter. Hør om deres erfaringer og deltag i diskussionen ANKOMST / Indtjekning, kaffe og morgenbrød VELKOMST / v. Arkitektforeningen Østjylland og Søren Møller Christensen (konferencier) RESTARALER I FORSTADEN KLIMATILPASNING OG NYE BYRUM / v.jeppe Erikstrup Møller, Solrød Kommune og Søren B. Hansen, Greve Solrød Forsyning. CASE: KILEN, Solrød Kommune INTRODUKTION TIL VANDPLUS / v. Per Schulze, Lokale og Anlægsfonden HVORDAN TÆNKES BYRUM OG KLIMATILPASNING SAMMEN PÅ NYTÆNKENDE MÅDER? / Med udgangspunkt i sit arbejde med Rabalder Parken vil skater og arkitekt Søren Nordal Enevoldsen, SNE Architects sætte fokus på, hvordan bevægelse og klimatilpasning kan tænkes sammen KLOGERE PÅ VANDPLUS / Hvordan kan kommuner og forsyningsselskaber i fælleskab få meget mere VANDPLUS ud af de kommende års milliardinvesteringer? De fire VANDPLUS-kommuner og forsyningsselskaber videregiver deres erfaringer. Hvordan kommer man i gang, og hvilke barrierer skal tackles? KLIMATILPASNING I DEN TÆTTE BYS PARKER OG PLADSER / v. Karsten Klintø og Maria Louise Boe-Whitehorn, Frederiksberg Kommune; Helle Rye Westphall, Frederiksberg Forsyning og Marianne Levinsen, Marianne Levinsen Landskab. CASE: Byens Vand, Frederiksberg FROKOST ERFARINGER FRA VANDPLUS / Mød folkene bag de fire VANDPLUS-projekter samt Naturstyrelsen. Få inspiration og diskuter de emner, som er beskrevet på næste side. Der er tid til, at alle kan nå at deltage i to debatter KEYNOTE SPEAKER / Herbert Dreiseitl er en internationalt anerkendt ekspert og meningsdanner inden for urbane vandløsninger og planlægning. Hans tegnestue står bl.a. bag klimatilpasningen af Potzdammer Platz i Berlin samt Nansen Park i Oslo, der begge demonstrerer, hvordan klimatilpasning i en urban kontekst kan skabe nye byrum AFSLUTTENDE DEBAT / Hvordan kommer vi videre? Debat mellem publikum, planchef Per Schulze fra Lokale og Anlægsfonden, projektleder Anne-Mette Gjeraa fra Realdania og kontorchef Kåre Svarre Jakobsen fra Naturstyrelsen OPSAMLING / v. Anne-Mette Gjeraa, Realdania VIN OG SNACKS TAK FOR I DAG NYTÆNKNING AF IDRÆTSANLÆG GENNEM KLIMATILPASNING / v. Holger Kortbek, Gladsaxe Kommune og Bo Brøndum Pedersen, Nordvand. CASE: Vand på sidelinjen / Gladsaxe Sportscenter, Gladsaxe Kommune. KLIMATILPASNING I LANDSKABER PÅ KANTEN AF BYEN / v. Lotte Kunstmann, Viborg Kommune; Tove Kiilerich, Orbicon og Kristine Leth Juul, Møller & Grønborg Arkitekter. CASE: sønæs, Viborg Kommune FINANSIERING OG LOVGIVNING GRÆNSER OG MULIGHEDER I DEN NYE OG DEN GAMLE LOVGIVNING / v. Kåre Svarre Jakobsen, René Paul Hansen og Lone Jansson, Naturstyrelsen samt Helena Berg Forchhammer, Forsyningssekretariatet. 4 5

4 CASE 1: GLADSAXE VAND PÅ SIDELINJEN Plan over projektområde: Gladsaxe Kommune, Nordvand, Gladsaxe Sportscenter i samarbejde med Grontmij og Bisgaard Landskab. Vandet Nordvand Nordvand (ikke besluttet, undersøges) Vandplus VANDTÅRNSVEJ FITNESSGANGEN bevægelse træning leg NY STI RAMBLA CAFÉHAVEN ophold leg vandleg NY STI INDGANG STEDET ÅBNES OG GØRES TILGÆNGELIGT: Markant hovedgang To nye indgange En tværgående forbindelse STEDETS NYE INDHOLD: Tre indsatsområder: Hovedindgangen Fitnessgangen Caféhaven Gladsaxe Kommune og Nordvand viser, hvordan klimatilpasning kan gentænke det klassiske idrætslandskab og skabe nye uformelle aktiviteter for pigerne og de ældre. Udgangspunktet for projektet er Gladsaxe Sportscenter, som udgør et 20 ha. stort idrætsareal med traditionelle boldbaner og sportshaller, der i dag primært er tiltænkt foreningslivet. Visionen med klimatilpasningsprojektet er at bruge regnvandet til at aktivere banernes sidelinjer og åbne det traditionelle idrætsområde op for nye typer af aktiviteter, som kan tiltrække nye brugergrupper og samtidig gøre de eksisterende aktiviteter mere synlige. I den forbindelse er særligt pigerne og de ældre i de nærliggende boligområder i fokus. Regnvandsteknisk giver det god mening at afkoble Gladsaxe Sportscenter, idet de 20 ha. ligger på toppen i et stort regionalt vandsystem. Tilbageholdes vandet i sportscenteret aflaster man derfor hele det øvrige vandsystem. Lokalt består projektet i at aflede og opsamle regnvand via en række damme og kanalsystemer mellem idrætshallerne og langs fodboldbanernes sidelinjer. Derved får idrætsanlægget en række nye rum til leg, ophold og bevægelse, som giver ny identitet til Gladsaxe Sportscenter og omdanner det traditionelle anlæg til et multifunktionelt bevægelsesområde, der integreres med den omgivne forstad og rækker ud til en bredere vifte af brugere. NY STI INDGANG GLADSAXEVEJ HOVEDINDGANGEN ophold aktivitet spil HOVEDINDGANG På sidelinjen, mellem banerne, foregår ofte en masse uformel aktivitet som ophold, transport, tilskuer-aktiviteter, leg og sport. At anvende afledning af vand til at koble traditionelle idrætsaktiviteter med uformelle aktiviteter særligt henvendt mod piger og ældre og bruge vandet som en invitation for nye brugergrupper, synes jeg er rigtig interessant. MARIA KEINICKE DAVIDSEN, KEINICKE OG OVERGAARD ARKITEKTER. TYPE AF STED: Stort klassisk idrætsanlæg i forstaden beliggende mellem parcelhusområder og boligblokke. DEMONSTRATIONSVÆRDI: At vise hvordan afledning og opsamling af regnvand kan kombineres med gentænkning af et klassisk idrætsanlæg. SAMARBEJDSPARTNERE: Gladsaxe Kommune, Forsyningsafdelingen, Gladsaxe Sportscenter, Ejendomscenteret, BMF, Børne og Kulturforvaltningen, Drifts- og Anlægsafdelingen Nordvand A/S. Den store og spændende udfordring ligger i at få gjort regnvandet tilgængeligt og anvendeligt og samtidig skabt attraktive lege- og bevægelsesmiljøer, der tiltrækker andre brugergrupper end de traditionelle sports- og gymnastikforeninger. JENS CHRISTIAN RIISE, NIRAS. SAMLET BUDGET: 26. mio. kr. (20 mio. kr. takstfinansieret og 6 mio. kr. ikke-takstfinansieret, heraf 3 mio. kr. fra VANDPLUS). RÅDGIVERE: Grontmij og Bisgaard Landskab

5 CASE 2: VIBORG sønæs Plan over projektområde: Møller & Grønborg Arkitekter. Viborg Kommune og Energi Viborg Vand A/S viser, hvordan klimatilpasning i kombination med vandrensning kan bidrage til at skabe et nyt vandlandskab, som udfordrer grænselandet mellem ophold og bevægelse. Sønæs er et 10 ha. stort rekreativt område, som ligger ned til Søndersø og tæt på Viborg midtby. Området, som består af gammel mosebund, har indtil for nylig fungeret som boldbaner for en lokal fodboldklub. Det er i dag et populært udflugtsmål og stop på løbeturen rundt om Viborg Søerne. Med klimatilpasningsprojektet lægges der op til at styrke og udvikle Sønæs som rekreativt, offentligt byrum ved at etablere et kunstigt vandlandskab, som udover at sikre området mod skybrud og styrke landskabets rekreative kvaliteter desuden gennem etableringen af en rensedam efterkommer spildevandsplanens krav om at mindske fosforudledningen til Viborg Søerne. Rensedammen udformes med et variabelt volumen, så det kan optage store mængder af regnvand og sikre mod oversvømmelser i nærområdet. Ved at etablere det tekniske anlæg i det bløde, bølgende terræn bevares den naturmæssige karakter, og der opstår en foranderlig vandpark, hvor øer vokser og skrumper afhængigt af regnvandsmængden i rensedammen og overløbsarealerne. Sønæs viser, at klimatilpasning ikke alene kan rumme en vigtig dobbeltfunktion, men tillige en trippelfunktion, hvor regnvandshåndtering kombineres med vandrensning og nye aktiviteter, som fx yoga, gåture, leg og bevægelse. Come rain, come shine - Viborg har en historie! Jeg vil bl.a. fremhæve koblingen mellem det permanente og det foranderlige samt projektets arbejde med at bruge og vise årstidsvariation, hvilket lægger op til en meget forskellig brug af området, som igen understreges af vandets rolle. Modsætningerne mellem vådt/tørt, sø/ø, natur/teknik, træning/pause er meget spændende. BIRGITTE HOFFMANN, AALBORG UNIVERSITET. TYPE AF STED: Rekreativt område på kanten af byen beliggende mellem Viborg midtby og Søndersø DEMONSTRATIONSVÆRDI: At vise hvordan klimatilpasning kan kombineres med vandrensning og udvikling af et foranderligt og rekreativt vandlandskab, som skaber nye aktivitetsmuligheder og landskabsoplevelser ved at udnytte vandets synlighed. SAMARBEJDSPARTNERE: Viborg Kommune og Energi Viborg Vand A/S Ofte må man ikke ændre søernes brinker og skabe særlige, spektakulære og udfordrende adgange men i Sønæs må man gerne, da det ikke er natur, men et teknisk anlæg. Det potentiale synes jeg er særligt vigtigt at udfolde og vise. Det er virkelig interessant at lave kunstig natur og vise, hvordan man kan gøre ting, man ellers ikke må i den ægte og ofte fredede natur. Projektet kan på den måde være med til at diskutere forholdet mellem kultur og natur. MARIA KEINICKE DAVIDSEN, KEINICKE OG OVERGAARD ARKITEKTER. SAMLET BUDGET: 22 mio. kr. (13 mio. kr. takstfinansieret og 9 mio. kr. ikke-takstfinansieret, heraf 4.5 mio. kr. fra VANDPLUS) RÅDGIVERE: Møller & Grønborg Arkitekter og Orbicon

6 CASE 3: SOLRØD KILEN Plan over projektområde: Solrød Kommune. Kommunen, forsyningen og gymnasiet i Solrød viser med VANDPLUSprojektet Kilen, hvordan et lille ubenyttet overskudsareal kan opgraderes til et kombineret regnvandsbassin og multifunktionelt byrum med fokus på fællesskab, bevægelse og læring. I forlængelse af Solrød Gymnasiums parkeringsplads ligger Kilen, et overskudsareal på en ½ ha, hvor der i dag vokser krat, buske og træer. Området har i dag ingen funktion og benyttes ikke i lokalområdet, selvom området grænser op til etageboligområder, parcelhuse og Solrød Gymnasium. Kilen er udvalgt som et vigtigt nedslagspunkt af Greve Solrød Forsyning, da arealet udgør et lavpunkt i området og derfor kan fungere som opsamlingsbassin til afstrømningssystemerne. Visionen for klimatilpasningsprojektet er at skabe et nyt vandreservoir og et aktivt byrum, hvor der kan opstå nye former for organiseret og uorganiseret bevægelse. Solrød Gymnasium, som ejer jorden, vil i dagtimerne anvende arealet til organiseret læring og bevægelse, mens arealet efter skoletid står til fri afbenyttelse for naboer og forbipasserende. Takstfinansiering udgør langt størstedelen af det samlede budget hos Kilen, hvor der kun af afsat 2 mio. til at udvikle det rekreative byrum. Kilen rummer derfor en vigtig demonstrationsværdi i forhold til at vise, at man for et relativt lille beløb kan opgradere et byrum ved at tænke i synergi mellem klimatilpasning og byudvikling og samarbejde på tværs af kommune, forsyning og privat grundejer. TYPE AF STED: Overskudsareal på en ½ ha., beliggende ved Solrød Gymnasium og placeret tæt ved en af Solrøds største etageboliger. DEMONSTRATIONSVÆRDI: At vise hvordan et typisk overskudsareal kan opgraderes til et kombineret regnvandsbassin og multifunktionelt byrum med fokus på fællesskab, bevægelse og læring. SAMARBEJDSPARTNERE: Solrød Kommune, Greve Solrød Forsyning og Solrød Gymnasium. SAMLET BUDGET: 16 mio. kroner (14 mio. kr. takstfinansieret, 2 mio. kr. ikke-takstfinansieret, heraf 1 mio. kr. fra VANDPLUS) VANDPLUS-potentialet ligger i at vise, hvordan et overskudsområde kan blive til et aktivitetsområde med en særlig stemning og karakter. Kilen rummer et stort potentiale i forhold til at lave et lille specialiseret anlæg et sted, hvor det begrænsede areal giver en oplagt mulighed for at udvikle elementer og møbler, som kan flere ting. KEINICKE DAVIDSEN, KEINICKE OG OVERGAARD ARKITEKTER. VANDPLUS-værdien ligger for mig at se i, hvad et vandreservoir kan i forhold til bevægelse og læring. Forhåbentlig kan her opstå en spændende kombination af organiseret læring og bevægelse sammen med et nyt uderum, som giver noget til de omkringliggende bebyggelser i tidsrummet efter skoletid. SØREN ENEVOLDSEN, NORDARCH. RÅDGIVERE: Active City Transformation og Rambøll

7 CASE 4: FREDERIKSBERG BYENS VAND Plan over projektområde: Marianne Levinsen Landskab. TYPE AF STED: Klassisk grøn bypark beliggende mellem trafikerede veje i tæt bebyggelse. DEMONSTRATIONSVÆRDI: At vise hvordan klimatilpasning kan bringe en traditionel bypark up to date og koble by, skole og park sammen med fokus på bl.a. de unge brugergrupper. SAMARBEJDSPARTNERE: Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Forsyning og Lindevangsskolen. SAMLET BUDGET: 16.9 mio. kr. (10.3 mio. kr. takstfinansieret, 6.6 mio. kr. ikke-takstfinansieret, heraf 3.3 mio. kr. fra VAND- PLUS) RÅDGIVERE: Niras og Marianne Levinsen Landskab ApS. Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning viser med dette VANDPLUS-projekt, hvordan klimatilpasning kan give en traditionel bypark en mere urban, åben og eksperimenterende identitet. Lindevangsparken udgør et grønt åndehul i det tæt bebyggede Lindevangskvarter i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Parken er fredet og kendetegnet ved at være en klassisk bypark, som både rummer aktive funktioner som boldbane, legeplads og soppebassin samt et stort plæneareal, som er populært til solbadning om sommeren. Nær parken ligger Lindevangsskolen og en række karrébebyggelser med andels- og lejeboliger. Området er i dag præget af visse boligsociale udfordringer. Lindevangsparken ligger desuden placeret mellem to lavpunkter, som baseret på skybrudsmodelleringer har vist sig meget sårbare. Ved tidligere ekstremhændelser, herunder 2. juli 2011, blev store mængder regnvand opstuvet på terrænet omkring parken, da kloakeringen ikke kunne følge med. Visionen for Byens Vand er, at sikre området mod skybrud og samtidig skabe bedre forbindelse mellem by og park ved at bruge vandets flow til at åbne parken op mod skolen og de omkringliggende boliger. Regnvandsteknisk består løsningen i at lede vandet fra de omkringliggende områder ind i parken og omdanne parkens plæneareal, så den i fremtiden vil kunne tilbageholde regnvand fra et stort opland. Det regnvand, som ikke kan føres ind i parken vil strømme mod parkeringsarealet Sløjfen, som omdannes til et kombineret regnvandsbassin og urban byplads. Byens Vand supplerer dermed den klassiske bypark med en urban identitet, som gør det muligt at invitere de unge og skolens elever indenfor. En af målgrupperne kan eventuelt være de socialt udsatte unge, der er i området. Ved at indsamle den fornødne viden om disse grupper, kan man fx få dem indarbejdet i projektet, således at der også er seriøse tilbud til dem i området. SØREN ENEVOLDSEN, NORDARCH. Jeg ser et stort potentiale i samarbejdet med skolen. Det er vigtigt, at læring løftes professionelt hvad enten der lægges op til uformel læring eller læring i formelle rammer. I Byens Vand vil det være oplagt at lære om byens strukturer og bringe dele af byens usynlige by frem. Her kan også drift og læring tænkes sammen i nye former for samarbejde mellem teknisk personale og skolen. BIRGITTE HOFFMANN, AALBORG UNIVERSITET

EKSAMENSOPGAVE EFTERÅR 2016

EKSAMENSOPGAVE EFTERÅR 2016 KØBENHAVNS UNIVERSITET EKSAMENSOPGAVE EFTERÅR 2016 Klimatilpasning og Planlægning Blok 1 VANDPLUS er et partnerskab mellem Lokale og Anlægsfonden og Realdania i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen

Læs mere

VANDPLUS- ERFARINGER. Hvordan kan skybrud skabe bedre byrum? Gratis konference 5. september 2013

VANDPLUS- ERFARINGER. Hvordan kan skybrud skabe bedre byrum? Gratis konference 5. september 2013 Gratis konference 5. september 2013 VANDPLUS- ERFARINGER Hvordan kan skybrud skabe bedre byrum? Miljøminister Ida Auken, Lokale og Anlægsfonden, Realdania og Naturstyrelsen inviterer til konference om

Læs mere

NÅR VI GÅR SAMMEN OM VANDET

NÅR VI GÅR SAMMEN OM VANDET NÅR VI GÅR SAMMEN OM VANDET KLIMATILPASNING MED MERVÆRDI - HVAD VIRKER? Gratis konference VIBORG: 4. november 2015 GLADSAXE: 11. november 2015 Oplev Danmarks nye klimatilpasningsprojekter og mød menneskerne

Læs mere

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne!

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne! I l l us t r a t i on: Ka ppe rfi l mpr oduc t i ons INVITATION & INDHOLD VANDPLUS Når vi går sammen om vandet, kan vi skabe mere værdi for færre penge. Det viser erfaringerne fra de fire VANDPLUSprojekter.

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

En historisk investering

En historisk investering Anne-Mette Gjeraa Projektchef, Realdania Dansk Vand Konference 2015 Tirsdag den 17. november En historisk investering I Danmark skal vi over de kommende 10-20 år investere 30-40 milliarder kroner i klimatilpasning

Læs mere

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VELKOMMEN BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VANDPLUS-partnerskabet Et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen uddeles

Læs mere

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation SAMMEN OM VANDET Klimatilpasning med merværdi rummer et stort potentiale for kommuner og forsyningsselskaber. Men

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

SAMMEN OM VANDET. VANDPLUS / Logo CMYK

SAMMEN OM VANDET. VANDPLUS / Logo CMYK SAMMEN OM VANDET Klimatilpasning med merværdi rummer et stort potentiale for kommuner og forsyningsselskaber. Potentialet kan dog kun indfries gennem et til tider krævende samarbejde, som udfordrer den

Læs mere

SAMARBEJDE OG KLIMATILPASNING

SAMARBEJDE OG KLIMATILPASNING INTRODUTION TIL -REGNSABER SAMARBEJDE OG LIMATILPASNING LIMATILPASNING I DEN TÆTTE BY* LIMATILPASNING UDEN OR DEN TÆTTE BY De næste 15-20 år skal vi i Danmark bruge mere end 40 milliarder på klimatilpasning

Læs mere

24. november Temadag Fokus på isstadions 24. november Temadag Større events i idrætsfaciliteter

24. november Temadag Fokus på isstadions 24. november Temadag Større events i idrætsfaciliteter Dato Arrangement 19. august Temadag Fokus på udearealer 2. september Kursus Den vanskelige samtale 22.-25. september Studietur til Valencia Med besøg på idrætsanlæg og bymiljøer med fokus på idrætsudøvelse.

Læs mere

VELKOMMEN VANDPLUS AFSLUTNINGSKONFERENCER

VELKOMMEN VANDPLUS AFSLUTNINGSKONFERENCER VELKOMMEN VANDPLUS AFSLUTNINGSKONFERENCER 4/11-2015 I VIBORG 11/11-2015 I GLADSAXE VAND PÅ SIDELINJEN HOLGER KORTBEK IDRÆTSCHEF, GLADSAXE KOMMUNE LISE JANGMARK PROJEKTLEDER, NORDVAND VANDPLUS ved Gladsaxe

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Vandet er Kokkedals fremtid

Vandet er Kokkedals fremtid Vandet er Kokkedals fremtid Pressemeddelelse 22. august 2012 Borgerne i Kokkedal kan se frem til en ny stor og bæredygtig bydel langs Usserød Å. Men skal bydelen have kanallandskaber og et centrum omkranset

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Birgitte Hoffmann 26. 2. 2013 Hvilke visioner skal planen styrke? Hvad skal Klimatilpasningsplanen lægge op til? Hvordan kan den bidrage til lokal

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson

Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson Kommunale klimatilpasningsplaner Louise Grøndahl og Lone Jansson Klimatilpasningsplan hvad er kravet Kommunerne udarbejder frem mod udgangen af 2013 klimatilpasningsplaner, der indeholder en 1) kortlægning

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer Invitation til at søge om deltagelse i Vær med Lige nu kan kommuner og vandselskaber søge om 250.000 kr. til at styrke deres samarbejde. 1/9 Invitation til at søge om deltagelse i Realdania, Styrelsen

Læs mere

Når regnvandshåndtering får plusværdi

Når regnvandshåndtering får plusværdi Når regnvandshåndtering får plusværdi EVA-temadag 24. september 2015 Iben Kristensen, Energi Viborg Vand A/S Datterselskab i Energi Viborg (el, kraftvarme, vand og spildevand) Kloakforsyning i Viborg kommune

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

KILEN VANDPLUS // SOLRØD

KILEN VANDPLUS // SOLRØD KILEN // SOLRØD / Logo CMYK Evaluering og præsentation af -projektet KILEN er udarbejdet af -sekretariatet v. carlberg/christensen oktober 2015. Layout og grafik v. Sara Winther Andersen. Foto og illustrationer

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Birgitte Hoffmann 25 Oktober The liveable City Kreativt brug af vand

Birgitte Hoffmann 25 Oktober The liveable City Kreativt brug af vand Birgitte Hoffmann 25 Oktober 2012 The liveable City Kreativt brug af vand Hvad er en liveable city? - Tony Wong Australia - Byliv Danmark Hvordan bidragervand håndtering? - Vand som grundlag for eksistens

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

BYENS VAND VAND PLUS // FREDERIKSBERG

BYENS VAND VAND PLUS // FREDERIKSBERG BYENS VAND // FREDERIKSBERG / Logo CMYK Evaluering og præsentation af -projektet BYENS VAND er udarbejdet af -sekretariatet v. carlberg/christensen oktober 2015. Layout og grafik v. Sara Winther Andersen.

Læs mere

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 En fortælling om samskabende processer med udgangspunkt i omdannelsen af et boligområde i København

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015 KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning Partnerskab mellem Middelfart Spildevand,

Læs mere

udfordringer og muligheder

udfordringer og muligheder udfordringer og muligheder i midten af den mindre by BORDING + Jeanette Ishi Lehn, Ikast Brande Kommune UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING UDFORDRING MULIGHED fase 1 : Ny vision til Bording

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

Netværkstur til Viborg

Netværkstur til Viborg Netværkstur til Viborg Byens Netværk 10.06.15 Tekst og foto: Mathilde V. Schjerning Byens Netværk tager på netværkstur til Viborg, en af Danmarks smukke, gamle byer, hvor vi bl.a. besøger Viborg Rådhus,

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Odenses gode historie

Odenses gode historie Odenses gode historie Kursus Byens vand Odense 14-01-2010 v/susanne Gerdes Byplan, Odense Kommune Lidt forhistorie før 2 BG Nøden tvang os politisk workshop 2006 - Odense Kommune og Vandselskabet havde

Læs mere

LINDEVANGSPARKEN VAND + 08.01.2014. Marianne Levinsen Landskab ApS NIRAS A/S

LINDEVANGSPARKEN VAND + 08.01.2014. Marianne Levinsen Landskab ApS NIRAS A/S LINDEVANGSPARKEN VAND + 08.01.2014 Marianne Levinsen Landskab ApS NIRAS A/S BYMÆSSIG SAMMENHÆNG OG REGNVAND Grøndalsparken Flintholm Sta on Flintholm Sta on VANDETS HOVEDAFSTRØMNING Dalgas Have FORENINGSLIV

Læs mere

Vandet fra landet Indlæg på møde den 11. juni 2015. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret

Vandet fra landet Indlæg på møde den 11. juni 2015. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret Vandet fra landet Indlæg på møde den 11. juni 2015 v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret Vandet fra landet - Formål Partnerskabet Vandet fra landet blev udbudt af NST i december 2013 Partnerskabet

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Evaluering af regelsæt for klimatilpasning

Evaluering af regelsæt for klimatilpasning Evaluering af regelsæt for klimatilpasning Susanne Krawack KL den 22. september 2014 CONCITO Danmarks grønne tænketank CONCITO formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv og borgere. Formålet

Læs mere

Profitable partnerskaber

Profitable partnerskaber Profitable partnerskaber Kommunerne er kendt for at være gode til at samarbejde med private aktører. Nu får de traditionelle strategiske partnerskaber en ekstra dimension med en ny type filantropi, der

Læs mere

REGN & BYER Projektchef Pelle Lind Bournonville, Realdania Kontorchef Katrine Rafn, Miljøstyrelsen Sekretariatsleder, Søren Møller Christensen

REGN & BYER Projektchef Pelle Lind Bournonville, Realdania Kontorchef Katrine Rafn, Miljøstyrelsen Sekretariatsleder, Søren Møller Christensen Projektchef Pelle Lind Bournonville, Realdania Kontorchef Katrine Rafn, Miljøstyrelsen Sekretariatsleder, Søren Møller Christensen HVORFOR? VANDPLUS - fælles kampagne 2013-2015 Er klimatilpasning med merværdi

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Birgitte Hoffmann. Ny grønne dagsordener - Innovativ klimatilpasning med borgere

Birgitte Hoffmann. Ny grønne dagsordener - Innovativ klimatilpasning med borgere Birgitte Hoffmann Ny grønne dagsordener - Innovativ klimatilpasning med borgere Center for Design, Innovation and Bæredygtig Omstilling[www.cdist.dk] Kompleksiteten og udfordringerne i bæredygtig omstilling

Læs mere

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Prioritering af indsatsen Prioritering i skybrudsplanen 1. Høj Risiko 2. Enkle løsninger 3. Andre anlægsaktiviteter

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com

Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com KTC - Studietur Barcelona 25. 27. maj 2016 Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com Barcelona Barcelona opfattes i dag som en global

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

Blik på helheden giver nye muligheder

Blik på helheden giver nye muligheder Blik på helheden giver nye muligheder Vores samfund forandrer sig. Blot inden for de seneste årtier er store industriområder blevet forladt. Mange egne i Danmark er samtidig blevet tydeligt mærket af,

Læs mere

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Plan- og Agenda 21 strategi 2015 Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Hvad er en Plan- og Agenda 21 strategi? Planstrategien er Byrådets strategi for kommunens fremtidige udvikling. Agenda 21 strategien

Læs mere

Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum

Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum Analyselag fra Skov & Landskab Vision og temaer Cecil C. Konijnendijk Konkurrencedygtighed Christian Fertner Brug og effekt af virksomheders udearealer Lene

Læs mere

Billund. grundvandskort for Billund. regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde billund. Regional Udviklingsplan

Billund. grundvandskort for Billund. regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde billund. Regional Udviklingsplan Regional Udviklingsplan grundvandskort for Billund et værktøj til aktiv klimatilpasning Billund Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort:

Læs mere

Forstaden version 2.0. Direktør Hans Peter Svendler

Forstaden version 2.0. Direktør Hans Peter Svendler Forstaden version 2.0 Direktør Hans Peter Svendler Forstaden version 2.0 Særligt indsatsområde i Realdania Realdanias 3 fokusområder: Byen Byggeriet Bygningsarven Realdanias særlige indsatsområder 2011-2012

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

BYEN TIL VANDET FREMTIDENS RANDERS

BYEN TIL VANDET FREMTIDENS RANDERS BYEN TIL VANDET FREMTIDENS RANDERS Vand i Byer stormøde Klimatilpasning på tværs af forvaltninger 14. september 2016 Projektleder og byplanarkitekt Malene Lauge Nielsen, Randers Kommune BYEN MIDT I NATUREN

Læs mere

Klimatilpasning Vejle midtby Udfordringer og status

Klimatilpasning Vejle midtby Udfordringer og status Klimatilpasning Vejle midtby Udfordringer og status Klimatilpasningsprojekter Vejle midtby Områder til forsinkelse af vand i Grejs Å systemet Klimatilpasningsprojekt i Østbykvarteret Symposium Dialog om

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 KLIMATILPASNING Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 SØREN HANSEN HOFOR A/S REGN-SPILDEVAND PLANLÆGGER KLIMATILPASNING 2 VIRKSOMHEDEN I DAG Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vores kerneområder

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

Den samlede økonomi. Resume

Den samlede økonomi. Resume Den samlede økonomi Resume Der er udarbejdet en ambitiøs plan for skybrudssikring af Frederiksberg og resten af københavnsområdet. En del af planen inkluderer følgende hovedinvesteringer for Frederiksberg

Læs mere

Tilgang og principper for Grøn Strategi. Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017

Tilgang og principper for Grøn Strategi. Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017 Tilgang og principper for Grøn Strategi Oplæg i Bæredygtighedsrådet, maj 2017 Byudvikling Pres på arealer/fortætning / stigende grundpriser Udviklingsbehov Klimatilpasning Udviklingsbehov Sundhed fysisk

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Innovativ klimatilpasning med borgerne. Birgitte Hoffmann og Lene Alsbjørn

Innovativ klimatilpasning med borgerne. Birgitte Hoffmann og Lene Alsbjørn Innovativ klimatilpasning med borgerne Birgitte Hoffmann og Lene Alsbjørn Borgere og de professionelle Hvordan kan borgeren inddrages som innovativ ressource og aktiv part i klimatilpasningen? Hvordan

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Klimatilpasning i praksis KlimaByen i Middelfart - Danmarks smukkeste klimatilpasning

Klimatilpasning i praksis KlimaByen i Middelfart - Danmarks smukkeste klimatilpasning Klimatilpasning i praksis KlimaByen i Middelfart - Danmarks smukkeste klimatilpasning v/ direktør Allan Bruus, Middelfart Spildevand Copyright Middelfart Spildevand as 1 Området Copyright Middelfart Spildevand

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

TOMMERUP DEN BLÅ LANDSBY MERVÆRDI GENNEM SAMARBEJDE. Katrine Juul Larsen & Ina Maria Hansson Miljø og Natur

TOMMERUP DEN BLÅ LANDSBY MERVÆRDI GENNEM SAMARBEJDE. Katrine Juul Larsen & Ina Maria Hansson Miljø og Natur TOMMERUP DEN BLÅ LANDSBY MERVÆRDI GENNEM SAMARBEJDE Katrine Juul Larsen & Ina Maria Hansson Miljø og Natur Klimatilpasningsplan for Assens Kommune 2014 Hvad nu? Hvad er klimatilpasning? Hvordan gør vi

Læs mere

VANDVEJEN NYE VEJE FOR REGNVAND Nu kan regnen bare komme an!

VANDVEJEN NYE VEJE FOR REGNVAND Nu kan regnen bare komme an! Pressemeddelelse 10 maj 2016 VANDVEJEN NYE VEJE FOR REGNVAND Nu kan regnen bare komme an! Tirsdag den 17. maj tager Borgmester i Middelfart Steen Dahlstrøm første spadestik til byens nye vej, hvor hverdagsregn

Læs mere

Nordre Fasanvej Kvarteret. Et GRØNT, SPISELIGT og. KLIMATILPASSET kvarter. d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m

Nordre Fasanvej Kvarteret. Et GRØNT, SPISELIGT og. KLIMATILPASSET kvarter. d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m Nordre Fasanvej Kvarteret Et GRØNT, SPISELIGT og KLIMATILPASSET kvarter d u k a n s ø g e... N y p ulje s o m Vores kvarter skal være et mere grønt og spiseligt kvarter. Vi skal bruge regnvand og klimatilpasning

Læs mere

PROGRAM. Contextual Conditions. Spree MIKKEL LANG MIKKELSEN. Park. Site E. Köpenicker Str. M A P P I N G

PROGRAM. Contextual Conditions. Spree MIKKEL LANG MIKKELSEN. Park. Site E. Köpenicker Str. M A P P I N G SITE 1 Contextual Conditions MIKKEL LANG MIKKELSEN PROGRAM Park Spree M A P P I N G Site E er et industrielt område der er lokaliseret mellem Köpenicker str. og Spree. Området er præget af lave industrielle

Læs mere

TILLÆG NR. 2 til Spildevandsplan 2013-2016

TILLÆG NR. 2 til Spildevandsplan 2013-2016 TILLÆG NR. 2 til Spildevandsplan 2013-2016 Side 1 af 10 Den 11. september 2014 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-2016. Håndtering af regnvand fra skybrud på overfladen i Lystrup TEKNIK OG MILJØ Aarhus

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Velkommen til kick-off

Velkommen til kick-off Tøndermarsk Initiativet Velkommen til kick-off Marskhallen, Højer Onsdag den 28. september 2016 29-09-2016 www.toender.dk 2 Velkommen 29-09-2016 www.toender.dk 3 Kick-off 19.00-19.10 Velkommen v. borgmester

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Byudvikling gennem Klimatilpasning

Byudvikling gennem Klimatilpasning Byudvikling gennem Klimatilpasning - det er temaet for Danmarks nye storstilede klimatilpasningsprojekt i Middelfart. Projekt KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres som et

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

LIQUID LANDSCAPES. v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL

LIQUID LANDSCAPES. v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL Blå og grønne visionære klimabyer Innovativ klimatilpasning Blå

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 7

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 7 P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E 7 INDBYDELSE TIL PLANLOVSDAGE 2017 DABYFO indbyder i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Danske Planchefer og KTC, alle ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings-

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

Godkendelse af LAR katalog

Godkendelse af LAR katalog Punkt 7. Godkendelse af LAR katalog 2016-011992 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender: at LAR-metodekatalog tages til efterretning, samt at de i sagen anførte

Læs mere

VANDPLUS EJ BLOT TIL VAND. Inspirationskatalog til udvikling af dobbeltfunktioner og klimatilpasning med merværdi

VANDPLUS EJ BLOT TIL VAND. Inspirationskatalog til udvikling af dobbeltfunktioner og klimatilpasning med merværdi EJ BLOT TIL VAND Inspirationskatalog til udvikling af dobbeltfunktioner og klimatilpasning med merværdi / Logo CMYK INSPIRATIONSKATALOG - Ej Blot Til Vand - Inspirationskatalog / Logo CMYK Inspirationskatalog

Læs mere

opsplitning og social udstødelse.

opsplitning og social udstødelse. By- og Boligministeriet Må først offentliggøres den 1. oktober kl. 9.00 Tale ved det uformelle EU-boligministermøde i Bruxelles og Charleroi den 1.-2. oktober 2001, holdes af kontorchef Charlotte Bro,

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Nyt OUH - Odense Kommune

Nyt OUH - Odense Kommune Nyt OUH - Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Vand I Byer d. 8. september 2011 Miljøpolitikkens vision Den bæredygtige by Klimaby i europæisk særklasse Danmarks grønneste

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere