GRATIS KONFERENCE I AARHUS D. 8. JANUAR 2014 VANDPLUS. - gentager succesen. Hvordan kan skybrud skabe bedre byrum?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRATIS KONFERENCE I AARHUS D. 8. JANUAR 2014 VANDPLUS. - gentager succesen. Hvordan kan skybrud skabe bedre byrum?"

Transkript

1 GRATIS KONFERENCE I AARHUS D. 8. JANUAR 2014 VANDPLUS - gentager succesen Hvordan kan skybrud skabe bedre byrum? 1

2 GRATIS KONFERENCE 8. JANUAR 2014 VANDPLUS-VÆRDIERNE VANDPLUS-VÆRDIERNE viser tankerne bag VANDPLUS-initiativet og kan bruges som redskaber i udviklingen af klimatilpasningsprojekter med merværdi. På konferencen præsenteres de fire VANDPLUS-projekter med afsæt i de fire værdier: De kommende år skal vi i Danmark investere mellem 30 og 40 milliarder kroner i klimatilpasning. Derfor skal vi udvikle og dele viden om klima tilpasningsløsninger, som beriger vores byer også når det ikke regner! Dette er filosofien bag klimatilpasningsinitiativet VANDPLUS, som er igangsat af et partnerskab mellem Lokale og Anlægs fonden og Realdania i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen har de uddelt 12 millioner kroner til udvikling og anlæg af fire nytænkende projekter i Gladsaxe, Viborg, Solrød og Frederiksberg, som alle viser, at det er muligt at klimatilpasse og samtidig skabe værdier for borgerne og byerne. 1 BRUG PENGENE SMART. Vi kan få mere for de samme penge, hvis vi tænker i dobbeltfunktioner og merværdi. 2 BRUG AREALET TO GANGE. Vi skal klimatilpasse i byerne, hvor pladsen er trang. Derfor er vi nødt til at tænke klimatilpasning og byrum sammen. 3 TÆNK TVÆRFAGLIGT. Vi skal arbejde på tværs af sektorer for at skabe nytænkende projekter. 4 TÆNK INNOVATIVT. Der er brug for nye idéer og konkrete løsninger, hvis vi skal indfri de store potentialer, som ligger i de kommende års klimatilpasning. Med VANDPLUS-konferencen inviteres alle kommuner, forsyningsselskaber og råd givere med inden for i de fire projekters maskinrum med henblik på at dele og diskutere de redskaber, gode råd og erfaringer, som er blevet udviklet undervejs i processen. På konferencen præsenteres de fire demonstrationsprojekter af projektejerne selv med fokus på synergi mellem skybrudshåndtering og udvikling af attraktive byrum. Derudover vil den internationalt anerkendte vand- og byplan lægningsekspert Herbert Dreiseitl give sit bud på, hvad kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere kan gøre for at skabe dobbeltfunktioner og realisere potentialerne i klimatilpasning. VANDPLUS-REGNSKABET VANDPLUS-regnskabet kan bruges til at synliggøre den gode idé og den merværdi, som kan opnås for et relativt lille beløb ved at kombinere klimatilpasningsprojekter med byudvikling. På konferencen præsenterer de fire projekter deres VANDPLUS-regnskab. Konferencen arrangeres i samarbejde med Arkitektforeningen Østjylland. DATO 8. januar 2014 TID STED Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C TILMELDING Tilmelding på Konferencen er gratis 2 3

3 VANDPLUS-konference, den 8. januar 2014 / Fra til er det tid til at møde folkene bag de fire VANDPLUS-projekter. Hør om deres erfaringer og deltag i diskussionen ANKOMST / Indtjekning, kaffe og morgenbrød VELKOMST / v. Arkitektforeningen Østjylland og Søren Møller Christensen (konferencier) RESTARALER I FORSTADEN KLIMATILPASNING OG NYE BYRUM / v.jeppe Erikstrup Møller, Solrød Kommune og Søren B. Hansen, Greve Solrød Forsyning. CASE: KILEN, Solrød Kommune INTRODUKTION TIL VANDPLUS / v. Per Schulze, Lokale og Anlægsfonden HVORDAN TÆNKES BYRUM OG KLIMATILPASNING SAMMEN PÅ NYTÆNKENDE MÅDER? / Med udgangspunkt i sit arbejde med Rabalder Parken vil skater og arkitekt Søren Nordal Enevoldsen, SNE Architects sætte fokus på, hvordan bevægelse og klimatilpasning kan tænkes sammen KLOGERE PÅ VANDPLUS / Hvordan kan kommuner og forsyningsselskaber i fælleskab få meget mere VANDPLUS ud af de kommende års milliardinvesteringer? De fire VANDPLUS-kommuner og forsyningsselskaber videregiver deres erfaringer. Hvordan kommer man i gang, og hvilke barrierer skal tackles? KLIMATILPASNING I DEN TÆTTE BYS PARKER OG PLADSER / v. Karsten Klintø og Maria Louise Boe-Whitehorn, Frederiksberg Kommune; Helle Rye Westphall, Frederiksberg Forsyning og Marianne Levinsen, Marianne Levinsen Landskab. CASE: Byens Vand, Frederiksberg FROKOST ERFARINGER FRA VANDPLUS / Mød folkene bag de fire VANDPLUS-projekter samt Naturstyrelsen. Få inspiration og diskuter de emner, som er beskrevet på næste side. Der er tid til, at alle kan nå at deltage i to debatter KEYNOTE SPEAKER / Herbert Dreiseitl er en internationalt anerkendt ekspert og meningsdanner inden for urbane vandløsninger og planlægning. Hans tegnestue står bl.a. bag klimatilpasningen af Potzdammer Platz i Berlin samt Nansen Park i Oslo, der begge demonstrerer, hvordan klimatilpasning i en urban kontekst kan skabe nye byrum AFSLUTTENDE DEBAT / Hvordan kommer vi videre? Debat mellem publikum, planchef Per Schulze fra Lokale og Anlægsfonden, projektleder Anne-Mette Gjeraa fra Realdania og kontorchef Kåre Svarre Jakobsen fra Naturstyrelsen OPSAMLING / v. Anne-Mette Gjeraa, Realdania VIN OG SNACKS TAK FOR I DAG NYTÆNKNING AF IDRÆTSANLÆG GENNEM KLIMATILPASNING / v. Holger Kortbek, Gladsaxe Kommune og Bo Brøndum Pedersen, Nordvand. CASE: Vand på sidelinjen / Gladsaxe Sportscenter, Gladsaxe Kommune. KLIMATILPASNING I LANDSKABER PÅ KANTEN AF BYEN / v. Lotte Kunstmann, Viborg Kommune; Tove Kiilerich, Orbicon og Kristine Leth Juul, Møller & Grønborg Arkitekter. CASE: sønæs, Viborg Kommune FINANSIERING OG LOVGIVNING GRÆNSER OG MULIGHEDER I DEN NYE OG DEN GAMLE LOVGIVNING / v. Kåre Svarre Jakobsen, René Paul Hansen og Lone Jansson, Naturstyrelsen samt Helena Berg Forchhammer, Forsyningssekretariatet. 4 5

4 CASE 1: GLADSAXE VAND PÅ SIDELINJEN Plan over projektområde: Gladsaxe Kommune, Nordvand, Gladsaxe Sportscenter i samarbejde med Grontmij og Bisgaard Landskab. Vandet Nordvand Nordvand (ikke besluttet, undersøges) Vandplus VANDTÅRNSVEJ FITNESSGANGEN bevægelse træning leg NY STI RAMBLA CAFÉHAVEN ophold leg vandleg NY STI INDGANG STEDET ÅBNES OG GØRES TILGÆNGELIGT: Markant hovedgang To nye indgange En tværgående forbindelse STEDETS NYE INDHOLD: Tre indsatsområder: Hovedindgangen Fitnessgangen Caféhaven Gladsaxe Kommune og Nordvand viser, hvordan klimatilpasning kan gentænke det klassiske idrætslandskab og skabe nye uformelle aktiviteter for pigerne og de ældre. Udgangspunktet for projektet er Gladsaxe Sportscenter, som udgør et 20 ha. stort idrætsareal med traditionelle boldbaner og sportshaller, der i dag primært er tiltænkt foreningslivet. Visionen med klimatilpasningsprojektet er at bruge regnvandet til at aktivere banernes sidelinjer og åbne det traditionelle idrætsområde op for nye typer af aktiviteter, som kan tiltrække nye brugergrupper og samtidig gøre de eksisterende aktiviteter mere synlige. I den forbindelse er særligt pigerne og de ældre i de nærliggende boligområder i fokus. Regnvandsteknisk giver det god mening at afkoble Gladsaxe Sportscenter, idet de 20 ha. ligger på toppen i et stort regionalt vandsystem. Tilbageholdes vandet i sportscenteret aflaster man derfor hele det øvrige vandsystem. Lokalt består projektet i at aflede og opsamle regnvand via en række damme og kanalsystemer mellem idrætshallerne og langs fodboldbanernes sidelinjer. Derved får idrætsanlægget en række nye rum til leg, ophold og bevægelse, som giver ny identitet til Gladsaxe Sportscenter og omdanner det traditionelle anlæg til et multifunktionelt bevægelsesområde, der integreres med den omgivne forstad og rækker ud til en bredere vifte af brugere. NY STI INDGANG GLADSAXEVEJ HOVEDINDGANGEN ophold aktivitet spil HOVEDINDGANG På sidelinjen, mellem banerne, foregår ofte en masse uformel aktivitet som ophold, transport, tilskuer-aktiviteter, leg og sport. At anvende afledning af vand til at koble traditionelle idrætsaktiviteter med uformelle aktiviteter særligt henvendt mod piger og ældre og bruge vandet som en invitation for nye brugergrupper, synes jeg er rigtig interessant. MARIA KEINICKE DAVIDSEN, KEINICKE OG OVERGAARD ARKITEKTER. TYPE AF STED: Stort klassisk idrætsanlæg i forstaden beliggende mellem parcelhusområder og boligblokke. DEMONSTRATIONSVÆRDI: At vise hvordan afledning og opsamling af regnvand kan kombineres med gentænkning af et klassisk idrætsanlæg. SAMARBEJDSPARTNERE: Gladsaxe Kommune, Forsyningsafdelingen, Gladsaxe Sportscenter, Ejendomscenteret, BMF, Børne og Kulturforvaltningen, Drifts- og Anlægsafdelingen Nordvand A/S. Den store og spændende udfordring ligger i at få gjort regnvandet tilgængeligt og anvendeligt og samtidig skabt attraktive lege- og bevægelsesmiljøer, der tiltrækker andre brugergrupper end de traditionelle sports- og gymnastikforeninger. JENS CHRISTIAN RIISE, NIRAS. SAMLET BUDGET: 26. mio. kr. (20 mio. kr. takstfinansieret og 6 mio. kr. ikke-takstfinansieret, heraf 3 mio. kr. fra VANDPLUS). RÅDGIVERE: Grontmij og Bisgaard Landskab

5 CASE 2: VIBORG sønæs Plan over projektområde: Møller & Grønborg Arkitekter. Viborg Kommune og Energi Viborg Vand A/S viser, hvordan klimatilpasning i kombination med vandrensning kan bidrage til at skabe et nyt vandlandskab, som udfordrer grænselandet mellem ophold og bevægelse. Sønæs er et 10 ha. stort rekreativt område, som ligger ned til Søndersø og tæt på Viborg midtby. Området, som består af gammel mosebund, har indtil for nylig fungeret som boldbaner for en lokal fodboldklub. Det er i dag et populært udflugtsmål og stop på løbeturen rundt om Viborg Søerne. Med klimatilpasningsprojektet lægges der op til at styrke og udvikle Sønæs som rekreativt, offentligt byrum ved at etablere et kunstigt vandlandskab, som udover at sikre området mod skybrud og styrke landskabets rekreative kvaliteter desuden gennem etableringen af en rensedam efterkommer spildevandsplanens krav om at mindske fosforudledningen til Viborg Søerne. Rensedammen udformes med et variabelt volumen, så det kan optage store mængder af regnvand og sikre mod oversvømmelser i nærområdet. Ved at etablere det tekniske anlæg i det bløde, bølgende terræn bevares den naturmæssige karakter, og der opstår en foranderlig vandpark, hvor øer vokser og skrumper afhængigt af regnvandsmængden i rensedammen og overløbsarealerne. Sønæs viser, at klimatilpasning ikke alene kan rumme en vigtig dobbeltfunktion, men tillige en trippelfunktion, hvor regnvandshåndtering kombineres med vandrensning og nye aktiviteter, som fx yoga, gåture, leg og bevægelse. Come rain, come shine - Viborg har en historie! Jeg vil bl.a. fremhæve koblingen mellem det permanente og det foranderlige samt projektets arbejde med at bruge og vise årstidsvariation, hvilket lægger op til en meget forskellig brug af området, som igen understreges af vandets rolle. Modsætningerne mellem vådt/tørt, sø/ø, natur/teknik, træning/pause er meget spændende. BIRGITTE HOFFMANN, AALBORG UNIVERSITET. TYPE AF STED: Rekreativt område på kanten af byen beliggende mellem Viborg midtby og Søndersø DEMONSTRATIONSVÆRDI: At vise hvordan klimatilpasning kan kombineres med vandrensning og udvikling af et foranderligt og rekreativt vandlandskab, som skaber nye aktivitetsmuligheder og landskabsoplevelser ved at udnytte vandets synlighed. SAMARBEJDSPARTNERE: Viborg Kommune og Energi Viborg Vand A/S Ofte må man ikke ændre søernes brinker og skabe særlige, spektakulære og udfordrende adgange men i Sønæs må man gerne, da det ikke er natur, men et teknisk anlæg. Det potentiale synes jeg er særligt vigtigt at udfolde og vise. Det er virkelig interessant at lave kunstig natur og vise, hvordan man kan gøre ting, man ellers ikke må i den ægte og ofte fredede natur. Projektet kan på den måde være med til at diskutere forholdet mellem kultur og natur. MARIA KEINICKE DAVIDSEN, KEINICKE OG OVERGAARD ARKITEKTER. SAMLET BUDGET: 22 mio. kr. (13 mio. kr. takstfinansieret og 9 mio. kr. ikke-takstfinansieret, heraf 4.5 mio. kr. fra VANDPLUS) RÅDGIVERE: Møller & Grønborg Arkitekter og Orbicon

6 CASE 3: SOLRØD KILEN Plan over projektområde: Solrød Kommune. Kommunen, forsyningen og gymnasiet i Solrød viser med VANDPLUSprojektet Kilen, hvordan et lille ubenyttet overskudsareal kan opgraderes til et kombineret regnvandsbassin og multifunktionelt byrum med fokus på fællesskab, bevægelse og læring. I forlængelse af Solrød Gymnasiums parkeringsplads ligger Kilen, et overskudsareal på en ½ ha, hvor der i dag vokser krat, buske og træer. Området har i dag ingen funktion og benyttes ikke i lokalområdet, selvom området grænser op til etageboligområder, parcelhuse og Solrød Gymnasium. Kilen er udvalgt som et vigtigt nedslagspunkt af Greve Solrød Forsyning, da arealet udgør et lavpunkt i området og derfor kan fungere som opsamlingsbassin til afstrømningssystemerne. Visionen for klimatilpasningsprojektet er at skabe et nyt vandreservoir og et aktivt byrum, hvor der kan opstå nye former for organiseret og uorganiseret bevægelse. Solrød Gymnasium, som ejer jorden, vil i dagtimerne anvende arealet til organiseret læring og bevægelse, mens arealet efter skoletid står til fri afbenyttelse for naboer og forbipasserende. Takstfinansiering udgør langt størstedelen af det samlede budget hos Kilen, hvor der kun af afsat 2 mio. til at udvikle det rekreative byrum. Kilen rummer derfor en vigtig demonstrationsværdi i forhold til at vise, at man for et relativt lille beløb kan opgradere et byrum ved at tænke i synergi mellem klimatilpasning og byudvikling og samarbejde på tværs af kommune, forsyning og privat grundejer. TYPE AF STED: Overskudsareal på en ½ ha., beliggende ved Solrød Gymnasium og placeret tæt ved en af Solrøds største etageboliger. DEMONSTRATIONSVÆRDI: At vise hvordan et typisk overskudsareal kan opgraderes til et kombineret regnvandsbassin og multifunktionelt byrum med fokus på fællesskab, bevægelse og læring. SAMARBEJDSPARTNERE: Solrød Kommune, Greve Solrød Forsyning og Solrød Gymnasium. SAMLET BUDGET: 16 mio. kroner (14 mio. kr. takstfinansieret, 2 mio. kr. ikke-takstfinansieret, heraf 1 mio. kr. fra VANDPLUS) VANDPLUS-potentialet ligger i at vise, hvordan et overskudsområde kan blive til et aktivitetsområde med en særlig stemning og karakter. Kilen rummer et stort potentiale i forhold til at lave et lille specialiseret anlæg et sted, hvor det begrænsede areal giver en oplagt mulighed for at udvikle elementer og møbler, som kan flere ting. KEINICKE DAVIDSEN, KEINICKE OG OVERGAARD ARKITEKTER. VANDPLUS-værdien ligger for mig at se i, hvad et vandreservoir kan i forhold til bevægelse og læring. Forhåbentlig kan her opstå en spændende kombination af organiseret læring og bevægelse sammen med et nyt uderum, som giver noget til de omkringliggende bebyggelser i tidsrummet efter skoletid. SØREN ENEVOLDSEN, NORDARCH. RÅDGIVERE: Active City Transformation og Rambøll

7 CASE 4: FREDERIKSBERG BYENS VAND Plan over projektområde: Marianne Levinsen Landskab. TYPE AF STED: Klassisk grøn bypark beliggende mellem trafikerede veje i tæt bebyggelse. DEMONSTRATIONSVÆRDI: At vise hvordan klimatilpasning kan bringe en traditionel bypark up to date og koble by, skole og park sammen med fokus på bl.a. de unge brugergrupper. SAMARBEJDSPARTNERE: Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Forsyning og Lindevangsskolen. SAMLET BUDGET: 16.9 mio. kr. (10.3 mio. kr. takstfinansieret, 6.6 mio. kr. ikke-takstfinansieret, heraf 3.3 mio. kr. fra VAND- PLUS) RÅDGIVERE: Niras og Marianne Levinsen Landskab ApS. Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning viser med dette VANDPLUS-projekt, hvordan klimatilpasning kan give en traditionel bypark en mere urban, åben og eksperimenterende identitet. Lindevangsparken udgør et grønt åndehul i det tæt bebyggede Lindevangskvarter i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Parken er fredet og kendetegnet ved at være en klassisk bypark, som både rummer aktive funktioner som boldbane, legeplads og soppebassin samt et stort plæneareal, som er populært til solbadning om sommeren. Nær parken ligger Lindevangsskolen og en række karrébebyggelser med andels- og lejeboliger. Området er i dag præget af visse boligsociale udfordringer. Lindevangsparken ligger desuden placeret mellem to lavpunkter, som baseret på skybrudsmodelleringer har vist sig meget sårbare. Ved tidligere ekstremhændelser, herunder 2. juli 2011, blev store mængder regnvand opstuvet på terrænet omkring parken, da kloakeringen ikke kunne følge med. Visionen for Byens Vand er, at sikre området mod skybrud og samtidig skabe bedre forbindelse mellem by og park ved at bruge vandets flow til at åbne parken op mod skolen og de omkringliggende boliger. Regnvandsteknisk består løsningen i at lede vandet fra de omkringliggende områder ind i parken og omdanne parkens plæneareal, så den i fremtiden vil kunne tilbageholde regnvand fra et stort opland. Det regnvand, som ikke kan føres ind i parken vil strømme mod parkeringsarealet Sløjfen, som omdannes til et kombineret regnvandsbassin og urban byplads. Byens Vand supplerer dermed den klassiske bypark med en urban identitet, som gør det muligt at invitere de unge og skolens elever indenfor. En af målgrupperne kan eventuelt være de socialt udsatte unge, der er i området. Ved at indsamle den fornødne viden om disse grupper, kan man fx få dem indarbejdet i projektet, således at der også er seriøse tilbud til dem i området. SØREN ENEVOLDSEN, NORDARCH. Jeg ser et stort potentiale i samarbejdet med skolen. Det er vigtigt, at læring løftes professionelt hvad enten der lægges op til uformel læring eller læring i formelle rammer. I Byens Vand vil det være oplagt at lære om byens strukturer og bringe dele af byens usynlige by frem. Her kan også drift og læring tænkes sammen i nye former for samarbejde mellem teknisk personale og skolen. BIRGITTE HOFFMANN, AALBORG UNIVERSITET

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne!

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne! I l l us t r a t i on: Ka ppe rfi l mpr oduc t i ons INVITATION & INDHOLD VANDPLUS Når vi går sammen om vandet, kan vi skabe mere værdi for færre penge. Det viser erfaringerne fra de fire VANDPLUSprojekter.

Læs mere

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation SAMMEN OM VANDET Klimatilpasning med merværdi rummer et stort potentiale for kommuner og forsyningsselskaber. Men

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

INVITATION OG INSPIRATION TIL KOMMUNER OG FORSYNINGSSELSKABER VANDPLUS SØG STØTTE TIL AT FÅ BYLIV UD AF KLIMATILPASNING!

INVITATION OG INSPIRATION TIL KOMMUNER OG FORSYNINGSSELSKABER VANDPLUS SØG STØTTE TIL AT FÅ BYLIV UD AF KLIMATILPASNING! INVITATION OG INSPIRATION TIL KOMMUNER OG FORSYNINGSSELSKABER VANDPLUS SØG STØTTE TIL AT FÅ BYLIV UD AF KLIMATILPASNING! 1. FORORD OG VISION 5 2. BAGGRUND 7 3. POTENTIALER OG UDFORDRINGER 8 Nødvendigt,

Læs mere

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VELKOMMEN BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VANDPLUS-partnerskabet Et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen uddeles

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Projektkonkurrence Klimatilpasning Kokkedal

Projektkonkurrence Klimatilpasning Kokkedal Dommerbetænkning 1. etape 2012 Dommerbetænkning 1. etape 2012 Projektkonkurrence Klimatilpasning Kokkedal Juryens foreløbige betænkning fra konkurrence, der afvikles i to faser 22. august 2012 Indledning

Læs mere

GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET

GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET DECEMBER 2014 INDHOLD AFSÆT Forord 3 Intro 4 Vision 6 Den grønne Ringby i dag 8 STRATEGI Strategi og metode 14 Grønne bykiler 20 Lokale grønne

Læs mere

Hvordan udvikler man en hel bydel gennem klimatilpasning?

Hvordan udvikler man en hel bydel gennem klimatilpasning? Hvordan udvikler man en hel bydel gennem klimatilpasning? Indholdsfortegnelse Velkommen til Danmarks største klimatilpasningsprojekt 3 Baggrund for projektet 5 Vinderprojektet 8 Klimatilpasning + natur

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

VANDPLUS / Inspiration FEM CASES TIL INSPIRATION

VANDPLUS / Inspiration FEM CASES TIL INSPIRATION FEM CASES TIL INSPIRATION 1 CASE 1 RABALDERPARKEN Skateanlæg og regnvandsbassin i ét Rabalderparken i Roskilde er et af de første anlæg i Danmark, som forener regnvandsopsamling med rekreative faciliteter

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL

LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL SIDE 1 LØB I BYER Udarbejdet af Hausenberg ApS for Realdania. Research og tekst: Lise Røjskjær Pedersen, Helene Schytter, Ditte Marie

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA innovation. Pas på, der ikke går projektitis i den. -Side 7

BYPLAN NYT. TEMA innovation. Pas på, der ikke går projektitis i den. -Side 7 BYPLAN NYT 12. årgang september 2014 4 TEMA innovation Pas på, der ikke går projektitis i den. -Side 7 En cowboyby med udsøgt service og lokalpolitikere i fredagsbaren. -Side 12 Højvandssikring, bygherredialog,

Læs mere

Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER

Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER MULIGHEDERNES LAND - erfaringer fra 16 projekter Yderområderne står over for massive udfordringer. Borgere og arbejdspladser bevæger sig i et tilsyneladende

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

Mulighedernes Land. erfaringer fra 16 projekter. Kontakt / mulighedernes land - erfaringer fra 16 projekter

Mulighedernes Land. erfaringer fra 16 projekter. Kontakt / mulighedernes land - erfaringer fra 16 projekter mulighedernes land - erfaringer fra 6 projekter Yderområderne står over for massive udfordringer. Borgere og arbejdspladser bevæger sig i et tilsyneladende ubrydeligt mønster mod de største byer, og det

Læs mere

Kvarterplan 2014-2019

Kvarterplan 2014-2019 Kvarterplan 2014-2019 1 Udgivet af grafik og layout fotos tegninger Områdefornyelsen Nørrebro 2014 Birgitte Wester Københavns Kommune, Ursula Bach, Anja Meier Sandreid, DYRK Nørrebro, TagTomat, Bo Grønlund

Læs mere

Udvikling og forandring

Udvikling og forandring ÅRSMAGASIN 2012 Udvikling og forandring Filantropien gør en forskel i krisetider Interview med bestyrelsesformand Jesper Nygård s. 4 / Vi løfter blikket Interview med adm. direktør Flemming Borreskov s.

Læs mere

AALBORG ØST FORTÆTNING AF BYDELSCENTER OG OPGRADERING AF TUNNELFORBINDELSE

AALBORG ØST FORTÆTNING AF BYDELSCENTER OG OPGRADERING AF TUNNELFORBINDELSE AALBORG ØST FORTÆTNING AF BYDELSCENTER OG OPGRADERING AF TUNNELFORBINDELSE 20140526_Kickstart Aalborg rapport_tv_mkj_til tryk.indd 1 28-05-2014 13:08:49 er en et Realdania-initiativ, der sætter fokus på

Læs mere

EN GOD OMVEJ Bevægelse i lokalområdet

EN GOD OMVEJ Bevægelse i lokalområdet EN GOD OMVEJ Bevægelse i lokalområdet Samlet evaluering af otte kommunale anlægsprojekter til fremme af rekreativ fysisk aktivitet Charlotte Skau Pawlowski Lars Breum Christiansen Jasper Schipperijn Jens

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by

Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by SYNOPSER HOVEDTALER Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by "At tage lederskab og udvikle en by kræver Vision, strategi

Læs mere

KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER VISION, BAGGRUND OG PROJEKTER

KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER VISION, BAGGRUND OG PROJEKTER KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER VISION, BAGGRUND OG PROJEKTER 2 3 Dette er et visionskatalog for arbedet med klimatilpasning og skybrudssikring i Klimakvarter i Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro. Klimakvarter

Læs mere

Nr. 1 april 2011/63. årgang

Nr. 1 april 2011/63. årgang Nr. 1 april 2011/63. årgang Nr. 1 april 2011/63. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Christina Hoffer Christina Lohfert Rolandsen Redaktionsudvalg Dennis Lund,

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

AALBORG ØST FORTÆTNING AF BYDELSCENTER OG OPGRADERING AF TUNNELFORBINDELSE

AALBORG ØST FORTÆTNING AF BYDELSCENTER OG OPGRADERING AF TUNNELFORBINDELSE AALBORG ØST FORTÆTNING AF BYDELSCENTER OG OPGRADERING AF TUNNELFORBINDELSE Aalborg Øst FORTÆTNING AF BYDELSCENTER OG OPGRADERING AF TUNNELFORBINDELSE Aalborg Kommune Boulevarden 13 Po st boks 462 9100

Læs mere